TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1

2 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT: Tanssikoulun nimi ja yhteystiedot: Taidetehtaan Tanssikoulu Oy, (Y-tunnus: ) Kokonniementie Porvoo (Laskutusosoite: Eestinmäentie 5 A 5, Porvoo) Toiminnanjohtaja: Hanne Kauppinen Puh. ark. klo : Sähköposti: Taidetehtaan Tanssikoulun perustaminen, yritysmuoto, toimiala, toimipaikka sekä toimialue: Taidetehtaan Tanssikoulun on perustanut tammikuussa 2007 tanssitaiteen maisteri Hanne Kauppinen. Taidetehtaan Tanssikoulu on yksityinen tanssikoulu, joka on toiminut vuodesta 2008 osakeyhtiön muodossa. Osakkeiden 100% omistus on tanssikoulun johtajalla Hanne Kauppisella. Koulu on syksystä 2007 tarjonnut oppilailleen tanssitaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusohjelmaa, mutta opetussuunnitelmaa ei ole vielä vahvistettu kunnan tai opetusministeriön taholta. Opetus on suunnitelmallista ja vuodesta toiseen etenevää. Tanssikoulu tarjoaa tällä hetkellä opetusohjelmassaan taidetanssin sekä katutanssien eri lajeja. Koulussa on tällä hetkellä noin 450 oppilasta, joista suurin osa käy tunneilla Porvoon alueelta, mutta oppilaita tulee kauempaakin lähikunnista esim. Askolasta, Lapinjärveltä, Loviisasta, Mäntsälästä ja Sipoosta. Oppilaiden aloitusikä on neljä vuotta ja heillä on mahdollisuus jatkaa harrastustaan aikuisikään asti. Tanssikoulu toimii arki iltapäivisin ja iltaisin sekä viikonloppuisin kahdessa tanssisalissa Taidetehtaalla, Kokonniementie 6, Porvoossa. (Taidetehdas on menossa vuonna 2009 mittavaan remonttiin, jonka aikana tanssikoulu toimii, korvaavissa tiloissa Porvoon keskustassa). Taidetehtaan Tanssikoulun tunteja voidaan pitää myös muissa toimintaan soveltuvissa tiloissa, kaudesta riippuen, Porvoossa sekä Itä-Uudenmaan alueella. 2

3 Sisällysluettelo: 1. Taidetehtaan Tanssikoulun toiminta-ajatus 4 2. Oppiminen ja opetuksen tavoitteet Oppilasvalinnat Opetusryhmät Opetustilat Opetuksen rakenne, eteneminen ja kesto Opintojen laajuus 6 3. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen 6 4. Arviointi Opetuksen arviointi ja opettajien kouluttaminen Huoltajan arviointi 7 5. Päättötodistus 8 6. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt opintokokonaisuuksittain 8 7. Yhteistyökumppanit 12 3

4 1. Toiminta-ajatus Taidetehtaan Tanssikoulu tanssikasvattaa seudun lapsia ja nuoria ja pyrkii herättämään heissä uteliaisuuden taidetta ja tanssia kohtaan. Tanssikoulun tärkein tavoite on tanssinilo ja saada lapsi ja nuori tuntemaan itsensä tärkeäksi ja huomioiduksi, jotta vaikeissakin elämän vaiheissa tanssinharrastus olisi se pysyvä ja hyvä asia kasvavassa ja muuttuvassa kehossa ja mielessä. Tanssikoulun tavoitteena on tarjota tasokasta ja monipuolista tanssin harrastusmahdollisuutta Porvoossa sekä Itä-Uudellamaalla. Taidetehtaan Tanssikoulu on aktiivinen ja osallistuu erilaisiin tanssi-, taide- ja kulttuuritapahtumiin aina mahdollisuuksien mukaan. Taidetehtaan Tanssikoulun tavoitteena on kannustaa oppilaitaan luovuuteen, näkemään taide ja tanssi oikeana ja arvostettavana työnä, auttaa oppilasta hahmottamaan teoksen kokonaisuuden ja kaikki näyttämötaiteen eri osaalueet kuten esimerkiksi: valo, ääni, liike ja lavastus. Tavoitteemme on kehittää tanssitaidetta eteenpäin omalta osaltamme. Haluamme luoda tanssikoulussamme motivoituneille oppilaille hyvät mahdollisuudet jatkaa tanssin ja taiteen ammattiin tähtääviin koululaitoksiin. 2. Oppiminen ja opetuksen tavoitteet Tanssin oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii oppilaalta motivaatiota ja opettajalta oppilaan uteliaisuuden herättämistaitoa. Opiskelu on tavoitteellista, ja erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten oppilaiden edistyminen on mahdollista. Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan persoona, aiemmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtapojen tulee ohjata oppilasta arvostamaan kaikkien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia. Tavoitteena on, että opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistumisen kokemuksia. Hyvä opiskeluympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva Oppilasvalinnat Ryhmiin ilmoittautumiset alkavat ennen syyskauden alkua elokuun alussa. Sekä uudet, että vanhat oppilaat ilmoittautuvat kouluun puhelimitse tai paikanpäällä tanssikoululla. Uudet oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, jo tanssikoulussa opiskelevien ollessa etusijalla. Lukukauden aikana vapautuvista oppilaspaikoista tiedotetaan varasijalla oleville hakijoille. Otamme kouluun oppilaita myös kesken kauden, jos ryhmissä on tilaa. Mikäli johonkin ryhmään ei tule tarvittavaa osallistuja määrää, ilmoitamme siitä oppilaalle ennen kurssin alkua 4

5 ja pyrimme tarjoamaan vastaavaa ryhmää, jos opintotarjonnasta sellainen löytyy. Mikäli korvaavaa ryhmää ei ole, harkitsemme halutusta lajista ja tasosta tiiviskurssin mahdollisuutta. Opettaja esittää opiskelijalle sopivan ryhmän ja tason. Vanhat oppilaat etenevät tasolta toiselle opintoedellytystensä mukaan. Muista tanssikouluista tulevat, jo aikaisemmin tanssineet oppilaat, sijoitetaan opettajien harkinnan mukaan sopivalle tasolle. Syventävissä opinnoissa tanssikoulu voi tarvittaessa järjestää pääsykokeen tai katselmuksen opiskelijan taitotason määrittämiseksi. Opettajan arvion mukaan yksilöllinen eteneminen opinnoissa on mahdollista Opetusryhmät Ryhmät pyritään muodostamaan pääasiassa ikäluokkien sekä tasojen mukaan. Syventävien opintojen ryhmissä sekä erikoisemmissa lajeissa (esim. lajit, jotka uusia koulussamme kuten steppi ja locking) oppilaiden ikäjakauma voi olla vaihtelevampi. Perusopetusryhmien koko on tavallisesti oppilasta. Syventävien opintojen ryhmäkoossa ja ryhmäjaossa huomioidaan opetustilat, oppilaiden valmiudet ja kurssin luonne, tavallisesti 5-10 oppilasta (uutena kouluna olemme pitäneet edistyneiden ryhmiä kasassa myös kolmelle ja neljälle oppilaalle, koska oppilaspohja vasta kasvussa). Esityksiä harjoitellaan erilaisin kokoonpanoin teoksesta riippuen, toisinaan sooloja ja toisinaan pienryhmissä Opetustilat Tanssin opetus tapahtuu Taidetehtaan Tanssikoulun, Taidetehtaan säätiöltä vuokraamissa tanssisaleissa, Porvoon Taidetehtaalla. Oppilaan ilmoittautuessa ryhmään tai kurssille, hänelle ilmoitetaan kurssin toimintapaikka. Kursseja ja esitysharjoituksia sekä esiintymisiä voidaan järjestää myös muissa toimintaan soveltuvissa tiloissa. Useita oppilasnäytöksiä tanssikoulu on järjestänyt Kulttuuritalo Grandissa, jossa on tarvittavat valo- sekä äänitekniikka Opetuksen rakenne, eteneminen ja kesto Opetus jakaantuu syys- ja kevätkauteen. Lukuvuoden pituus on 36 opetusviikkoa. Loma-aikoina ja viikonloppuisin järjestämme vaihtelevasti kysynnän mukaan tiiviskursseja ja leirejä. Oppilas valitsee opintonsa Taidetehtaan Tanssikoulun opintokokonaisuuksista. Tanssin yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua saman tanssilajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri opintokokonaisuuksien yhdistelmistä. Opetus painottuu ryhmäopetukseen, jossa osallistuminen, oppiminen ja sosiaalisuus korostuvat. Opiskelijat opiskelevat tanssia opetussuunnitelman mukaan, kehittyvät, oppivat uutta ja esiintyvät aktiivisesti. Oppijan eteneminen riippuu oppijan motivaatiosta ja osaamisesta. Tasolta toiselle edetessä arvioidaan ennen kaikkea oppijan osaamista, ei niinkään oppimiseen käytettyä aikaa. Tästä johtuen opintojen suoritusaika on yksilöllinen. Osallistumalla syventäviin opintoihin, sivuaineopintoihin tai valinnaisiin opintoihin oppija kartuttaa yleisen oppimäärän todistukseen tarvittavaa tuntisaldoa. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän suorittamiseksi voidaan 5

6 hyväksi lukea muussa tanssitaiteen perusopetusta antavassa koulussa suoritetut kokonaiset varsinaiset opintokokonaisuudet. Päättötodistus annetaan kun oppilas on suorittanut opintoja 500 oppituntia, vähintään kymmenessä eri opintokokonaisuudessa. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Taidetehtaan Tanssikoulu ylläpitää oppilasrekisteriä, jonka yhtenä osana ovat oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet Opintojen laajuus Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Taidetehtaan Tanssikoulun tarkoituksena on turvata opintonsa aloittaneille oppilaille mahdollisuus koko yleisen oppimäärän suorittamiseen, vähintään kymmenessä eri kokonaisuudessa. Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen niin, että taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Yleiseen oppimäärään kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi oppilaitos voi tarjota oppilaitoskohtaisia valinnaisia opintokokonaisuuksia, joiden tavoitteet ja sisällöt laaditaan niin, että ne syventävät ja laajentavat opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä opintokokonaisuuksia (esim. erilaiset tiiviskurssit ja työpajat). 3. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä resurssien mukaan. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. 4. Arviointi Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssinharrastukseen. Tanssissa arviointi on vuorovaikutteista, tärkeää on oppilaan itse arviointi, mutta myös ryhmän ja opettajan antama palaute tukevat opiskelua. Arviointi kohdistuu oppilaan toimintaan, ei hänen 6

7 ominaisuuksiinsa ja oppilaan tulee saada koko opiskelunsa ajan palautetta erilaisissa opiskelutilanteissa. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja oppimista edistävää. Arvioinnin kohteina ovat aktiivisuus ja ahkeruus. Tunneilla on käytävä säännöllisesti ja tuntitilanteissa on oltava läsnä eli keskittynyt myös oma-aloitteisuus on plussaa arvioitaessa oppilaan kehitystä. Arvioimme oppilaan lajitietoutta, kykyä toimia ryhmässä ja kykyä vastaanottaa palautetta ja hyödyntää sitä omassa kehossaan. Oppilaan tanssitekniikka, jonka osa-alueina ovat; ilmaisu, luovuuteen heittäytyminen ja tekniikka arvioidaan Opetuksen arviointi ja opettajien kouluttaminen Opetuksen tason ylläpitämiseksi kannustetaan opettajia käymään toistensa tunneilla sekä oppilaina, että tuntitilanteen sivusta seuraajina, jotta yhteiset linjat opetuksissa säilyisivät ja jotta opettajuus kehittyisi (opettaja oppijana työssään). Opettajia kannustetaan keskusteluihin tunnin rakenteesta, sisällöstä sekä pedagogiasta. Opettajien kanssa käydään kehityskeskusteluita ja pyritään kehittämään sekä kannustamaan toinen toisiamme työssämme tanssinopettajina ja kehittämään keskusteluiden avulla myös kouluamme. Koulun opettajia pyritään mahdollisuuksien mukaan lisä kouluttamaan. Opettajia kannustetaan käymään koulun tarjoamilla tiiviskursseilla, jotka ovat opettajille aina ilmaisia. Opettajat tekevät lukuvuoden alussa oman opetussuunnitelmansa, johon asettavat vuoden keskeisimmät oppimistavoitteet kullekin ryhmälleen. Opettajat voivat halutessaan tehdä lukukauden lopuksi oppilailleen nimettömän kyselyn tuntityytyväisyydestä. Pyrimme käymään avointa keskustelua oppilaiden ja vanhempien kanssa koulun ideologiasta, tuntien tavoitteista sekä kasvatus- että tanssimetodeista. Tanssikoululle voi myös lähettää palautetta ja kehitysideoita sähköpostitse Huoltajan arviointi Tanssikoulun oppilaiden vanhempia tiedotetaan ympäri vuoden kirjeitse sekä kotisivuja päivittämällä. Koulun ja kodin välisenä yhdyssiteenä toimivat myös avoimet ovet, joissa annetaan aikaa myös keskustelulle, jota ei aina tuntien välillä ole. Tanssikoululla on myös runsaasti toimistoaikaa, jolloin vanhemmat voivat soittaa ja keskustella oppilaan tanssin harrastuksesta. Opettajamme keskustelevat mielellään vanhempien kanssa ennen tai jälkeen tunnin, silloin kun siihen on aikaa tai kun asia on tärkeä ja akuutti. Huoltajien kiinnostus oppilaan tanssiopintoihin vahvistaa oppilaan sitoutumista ja tukee näin hänen henkistä ja fyysistä kasvuaan. 7

8 5. Päättötodistus Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokokonaisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista. Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: Päättötodistuksesta käy ilmi koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi, taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan. Todistuksessa on oppilaan nimi ja syntymäaika, opiskeluaika vuosina, oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä, (laskennan perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia). Todistuksessa on toiminnan johtajan / rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima. Päättötodistuksessa käy ilmi lainsäädäntö, johon koulutus perustuu sekä Porvoon kaupungin/ opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä opetussuunnitelman hyväksymisestä sekä maininta, että koulutus on toteutettu opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Todistuksessa on maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta. 7. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt opintokokonaisuuksittain Kaikkien tanssilajien opintokokonaisuuksissa on lähtökohtana, että oppilas ymmärtää kunkin tanssilajin koostuvan useista erilaisista tekijöistä. Valitsemassaan tanssilajissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan, sekä tutustuvat muun muassa tanssilajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan. Tanssinopiskelussa on tärkeää taiteidenvälisyys; tanssin opetus- ja esiintymis-tilanteisiin sisältyy yleensä myös äänimaailmaa, visuaalisia taiteita ja teatteri-ilmaisua. Taiteidenvälisyys monipuolistaa tanssinopetusta ja auttaa oppilasta ymmärtämään taidetta myös laajemmin. Oppilas saa pohjatietoa ja näkemystä siitä, miten eri taiteiden välinen toiminta on mahdollista ja samalla hän voi kehittää omia tanssillisia ja ilmaisullisia vahvuuksiaan toisen taidelajin kautta. Esiintymistoiminta on erillinen opintokokonaisuus tavoitteineen, mutta esiintymistoiminta myös kuuluu osaksi eri tanssilajien opintokokomaisuuksia. Tanssitaiteen hahmottamisessa ja oppimisessa on tärkeä merkitys yhteisöllisyydellä, yhdessä kokemisella ja tekemisellä. vk. tunteja tunnin pituus, min. Varhaisiän opinnot (4-7v.): 1 45, 60 -lastentanssi, lasten luovatanssi, poikien leikkibreikki Perusopinnot (8-12v.): nykytanssi, jazztanssi, steppi, lasten nyky/ jazztanssi - ajan ilmiöt: street/ hiphop, disco-show, breakdance 8

9 Syventävät opinnot (13-18v.): , 75, 90 - nykytanssi, jazztanssi, steppi - ajan ilmiöt: street/ hiphop, disco-show, breakdance, house, locking Työpajat: -vaihtuvista työpajoista ilmoitetaan erikseen, aina lukukauden alussa. Nykytanssi Tavoitteena on, että oppilas tuntee nykytanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan löytää oman liikelaatunsa ja -materiaalinsa ja tunnistaa erilaisia liikelaatuja - tunnistaa ja osaa käyttää erilaisia rytmejä Keskeiset sisällöt nykytanssin perusliikemateriaalia ja terminologiaa nykytanssin perinteiden ja eri suuntauksien olemassaolon ymmärtäminen tekniikan ja improvisaation yhdistäminen esiintymistaitoja Jazztanssi Tavoitteena on, että oppilas tuntee jazztanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan tuntee jazztanssin historiaa ja nykypäivää ymmärtää musiikin rytmin merkityksen jazztanssissa Keskeiset sisällöt perusliikemateriaalia ja terminologiaa jazztanssin taustaa ja historiaa oman liikeilmaisun löytämiseen tähtääviä harjoituksia rytmisyys, isolation esiintymistaitoja 9

10 Steppi Tavoitteena on, että oppilas tuntee stepin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan tuntee stepin historiaa ja nykypäivää ymmärtää rytmin merkityksen stepissä Keskeiset sisällöt perusliikemateriaalia ja terminologiaa stepin taustaa ja historiaa rytmisyys esiintymistaitoja Ajan ilmiöt: street/ hiphop, breakdance, house, locking, disco-show Tavoitteena on, että oppilas tutustuu ajalle tyypillisiin tanssityyleihin tuntee lajikohtaisen tanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan Keskeiset sisällöt lajille tyypillistä liikemateriaalia ja terminologiaa kehonhallintaa nuorten tanssikulttuureja eri tyylilajeja ja niiden taustoja Varhaisiän tanssinopetus Varhaisiän tanssiopintojen (4-7 -vuotiaat) tavoitteena on lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen. Leikinomaisilla harjoituksilla edistetään lapsen sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Tunneilla lapsi oppii hahmottamaan omaa kehoaan, tunnistamaan rytmejä, kommunikoimaan ja toimimaan osana ryhmää. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin iloa, tukea itseilmaisun kehittymistä sekä kannustaa pitkäjänteisen harrastustoiminnan piiriin. Lastentanssi ja luovatanssi ottavat vaikutteita muista tanssilajeista ja auttavat lasta myöhemmin löytämään oman lajinsa. Varhaisiän opinnot, 4-7 -vuotiaille: - lastentanssi I, 4-5v. - luovatanssi, 6-7v. - lastentanssi /leikkibreikki pojat 6-7v. 10

11 Aikuisiän tanssinopetus Aikuisten opetuksessa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän opintokokonaisuuksissa määriteltyjä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opetusta järjestettäessä otetaan kuitenkin huomioon aikuisten elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Opetus voi painottua esimerkiksi liikkuvuuden ylläpitoon ja parantamiseen, ilmaisun ja luovuuden kehittämiseen, olemassa olevien taitojen herättämiseen ja uusien taitojen löytymiseen, virkistykseen ja rentoutumiseen sekä tutustumiseen tanssiin kulttuurimuotona. Aikuisopinnot, 19 -vuotta täyttäneet: - jazztanssi - nykytanssi ja improvisaatio - steppi - salsa - kehonhuoltotunnit: lihaskunto ja syvävenyttely - ajan ilmiöt ja etniset tanssit tiiviskursseina: hiphop, afro, flamenco, dancehall reggae, pilates Esiintymistoiminta (osana kaikkia opintokokonaisuuksia) Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää tanssin esittävänä taidemuotona ja vuorovaikutuksena tanssin tekijöiden ja yleisön välillä ymmärtää tanssiteoksen useamman taiteenalan synteesinä ja eri vaiheista ja osista koostuvana kokonaisuutena kykenee ilmaisemaan itseään tanssin keinoin ja rohkaistuu käyttämään ilmaisutaitojaan esiintymistilanteissa ymmärtää tanssiteoksen prosessina Keskeiset sisällöt omaa ilmaisua ja esiintymistä lavastukseen, puvustukseen, koreografiaan ja maskeeraukseen tutustumista Taiteiden välisyys (erilliset kurssit) Tavoitteena on, että oppilas tutustuu johonkin muuhun taiteenalaan perehtyy jonkin muun taidelajin tiedollisiin ja teknisiin perusteisiin oppilas omaksuu keinoja, joilla tanssi ja kyseinen taidelaji voidaan elävästi yhdistää kokonaisuudeksi Keskeiset sisällöt kyseisen taidelajin historiaa, taustaa ja perustekniikkaa 11

12 taidelajiin kuuluvaa tapa- ja opiskelukulttuuria sekä alan perusterminologiaa mahdollisuuksien mukaan vierailuja esimerkiksi taidenäyttelyihin, konsertteihin, teatteriesityksiin Esimerkkinä: Taidetehtaan Tanssikoulu tarjoaa mahdollisuuksiensa mukaan edistyneimmille oppilailleen perehdyttämiskursseja produktioiden yhteydessä; valon, liikkeen ja äänen suhteeseen teoksessa. Taidetehtaan Tanssikoulu kokee tärkeäksi taidekasvattaa nuoriaan näkemään teoksen visuaalisena kokonaisuutena. Taidetehtaan Tanssikoulu haluaa osallistua tuleviin kaupungin järjestämiin nuorisomusikaaleihin, mikäli sellaisia tulevaisuudessa järjestetään. Taidetehtaan Tanssikoululla työskentelee tanssinopettajien lisäksi mm. kaudella kaksi ammatti koreografia, joten tanssikoulu on kiinnostunut pistämään myös taiteellista panosta kaupungin produktioihin. 8. Yhteistyökumppanit Hyvinä yhteistyökumppaneina toimivat Porvoon kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi, Taidetehtaan säätiö, oppilaitokset, päiväkodit ja järjestöt sekä yksittäiset taiteilijat ja tapahtumien järjestäjät. Vasta reilun vuoden vanhalla tanssikoululla on suunnitteilla jo useita yhteistyöproduktioita. Valtakunnallisesti tehdään yhteistyötä muiden tanssi- sekä taidekoulujen, Suomen Tanssioppilaitosten liiton sekä Tanssitaiteilijain liiton kanssa. Taidetehtaan Tanssikoulu sopii vuosittain yhteistyöstä muiden toimijoiden ja erityisesti taiteen perusopetusta antavien tahojen kanssa. 12

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA Hanne Jurvanen Tutkielma Kevät 2005 Musiikkikasvatuksen osasto Sibelius-Akatemia Tiivistelmä Kirjallinen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot