5. Tanssin opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Tanssin opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Vapaa-aikaltk , liite 6 5. Tanssin opetussuunnitelma 5.1. Tanssin taiteen perusopetuksen tehtävät, arvot ja yleiset tavoitteet Tanssin taiteen perusopetus on systemaattista, suunnitelmallista vuodesta toiseen jatkuvaa ja etenevää. Opetus tähtää yleiskasvatuksellisen tavoitteen lisäksi sellaisten pohjavalmiuksien antamiseen, että lapsi tai nuori voi oppivelvollisuusiän jälkeen hakeutua taiteenalan ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen. Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetus järjestetään niin, että se etenee lapsen ja nuoren eri ikä- ja herkkyyskausien asettamia edellytyksiä ja mahdollisuuksia mukaillen ja tutkien. Tanssiopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen itsetuntemusta, ymmärrystä muista ja ympäröivästä maailmasta. Opetus tukee myös lapsen persoonallisuuden kehitystä ja vahvistaa hänen esteettisiä taipumuksia ja taitojaan. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Niiden kautta tuetaan oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun heräämistä sekä terveen itsetunnon kehittymistä. Tanssinopetuksen tehtävänä on osaltaan tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä omasta terveydestä ja ravitsemuksesta huolehtimista. Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin tapahtumiin ja esityksiin myös kuulijana ja katsojana sekä antaa valmiuksia käyttää erilaisia ympäristön tarjoamia kulttuuripalveluita. Opetustilanteissa pyritään luomaan myönteinen ilmapiiri ja kehitetään oppilaan kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa. Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan - saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa

2 - antaa elämyksiä - saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssi fyysisen toiminnan ja luovuuden sekä myös tietojen oppimisen kautta antaa oma kokemusperäinen suhde tanssiin, joka luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle. - johdattaa oppilas pitkäjänteisen työskentelyn piiriin sekä ymmärtämään toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa Perusopetuksen lähtökohtana on tanssin mukanaan tuoma ilo ja virkistys sen harrastajalle. Sen tulee kehittää oppilaan koko persoonallisuutta, luovuuden ja taiteellisen ilmaisun suuntaan unohtamatta tanssitekniikkaa. Opetussuunnitelman eri kohdissa korostetaan luovuutta. Luovan tanssin tarkoitus on etsiä tunteen, ajattelun ja toiminnan yhteyttä. Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon suomalaisen lapsen ja nuoren psykofyysinen kehitys sekä opiskelu oppivelvollisuuskoulussa ja lukiossa ja mahdollisuudet ammattiopetukseen siirtymiseen. Opetussuunnitelma ei saa estää lahjakkaimpia oppilaita suorittamasta opintojaan muita nopeammin. Oppilaalle on annettava mahdollisuus suorittaa tanssin perusopetuskokonaisuus alusta loppuun saakka Opintojen rakenne ja laajuus Tanssin yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta. Siilinjärven-Maaningan kansalaisopistossa tanssin opetus voidaan aloittaa jo tanssin varhaisiän opinnoista, jolloin oppilas voi opiskella jopa opintokokonaisuutta. Tanssin yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat Siilinjärvellä ja Maaningalla varhaisiän tanssiopinnoista ja saman tanssilajin eli nykytanssin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista. Syksyllä 2011 alkaa klassisen baletin alkeisryhmä 6-8-vuotialle, jonka luovan tanssin opiskelijat voivat valita sivuaineeksi tai se voidaan lukea pääaineopintoihin. Tavoitteena on luoda klassisesta baletista toinen yleisen oppimaäärän opintojen pääaine nykytanssin rinnalle. 2

3 Tanssileikki 3 v. Luova tanssi 4-5 v Luova tanssi 4-5 v Luova tanssi 6-7 v/alkeisbaletti Luova tanssi 6-7 v/alkeisbaletti Nykytanssi 8-10 v/alkeisbaletti Nykytanssi 8-10 v/ Nykytanssi 8-10 v/ Nykytanssi v/ Nykytanssi v/ Nykytanssi v/ Nykytanssi v/ Nykytanssi v/ Nykytanssi v/ Tanssitieto ja historia Valinnaiset opinnot Yksittäisen opintokokonaisuuden kesto vaihtelee opetussuunnitelmassa oppitunnin välillä. Opetushallituksen ohjeiden mukaan järjestävä oppilaitos voi itse määritellä kunkin opintokokonaisuuden keston ja laajuuden. Tanssin yleiseen oppimäärään kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi oppilaitos voi tarjota oppilaitoskohtaisia valinnaisia opintokokonaisuuksia, joiden tavoitteet ja sisällöt laaditaan siten, että ne syventävät ja laajentavat opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä opintokokonaisuuksia. Näitä ovat mm. erillisinä kursseina järjestettävät eri tanssilajien opinnot kuten afrikkalainen tanssi. Opetusta järjestetään kerran viikossa. Opetusviikkojen määrä on 14 syksyllä ja 16 keväällä, yhteensä 30 opetusviikkoa lukuvuodessa. Tanssiopintojen opintokokonaisuudet Varhaisiän opinnot Perusopinnot Syventävät opinnot yht t Opintokokonaisuudet 1-5 = varhaisiän opinnot (140/170 t) Tanssileikki 3-vuotiaat 1x30 min yhteensä 20 oppituntia (30x30min.), kesto 1 vuosi Luova tanssi 4-5-vuotiaat 1x45 min yhteensä 30 oppituntia (30x45min), kesto 2 vuotta Luova tanssi 6-7-vuotiaat 1x45 min yhteensä 30 oppituntia (30x45min), kesto 2 vuotta Klassinen baletti 6-8-vuotiaat 1x45 min yhteensä 30 oppituntia (30x45min), kesto 3 vuotta. Opintokokonaisuudet 6-10 = perusopinnot (200 t) Nykytanssi 8-10-vuotiaat 1x60 min yhteensä 40 oppituntia (30x60min), kesto 3 vuotta 3

4 Nykytanssi vuotiaat 1x60 min yhteensä 40 oppituntia (30x60min), kesto 2 vuotta Opintokokonaisuudet = syventävät opinnot (240 t) Nykytanssi (18) -vuotiaat 1x90 min yhteensä 60 oppituntia (30x90min), kesto 4 vuotta Opintokokonaisuus 15 = Tanssitieto ja tanssin historia (24 t) Opintokokonaisuus 16 = valinnaiset opinnot (20 60 t) Valinnaiset opinnot voivat olla esim. erikseen järjestettäviä tanssilajien kurssit, muualla suoritetut tanssiopinnot ja muut taiteen perusopetuksen taidelajien opinnot, joita voidaan lukea hyväksi. Opetusta voi saada tämän ohjelman mukaan enintään 14 vuotta, jolloin kokonaistuntimäärä opiskelijalla on t. Suorittamalla vähintään 10 opintokokonaisuutta ja 500 t opiskelija saa opinnoista päättötodistuksen. Opetusryhmän koko voi vaihdella oppilaiden tason, ikäkauden, opetusaiheen tai muun kriteerinperusteella. Opettaja muodostaa opetusryhmät toiminnallisesti mielekkäimmällä tavalla. Perusryhmän suositeltava koko on oppilasta Opintokokonaisuudet ja niiden tavoitteet ja sisällöt Kaikkien tanssilajien opintokokonaisuuksissa on lähtökohtana, että oppilas ymmärtää tanssilajin koostuvan useista erilaisista tekijöistä. Valitsemassaan tanssilajissa oppilaat kehittävät tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan sekä tutustuvat muun muassa tanssilajin perusliikemateriaaliin ja terminologiaan. Tanssitaiteen hahmottamisessa ja oppimisessa on tärkeä merkitys yhteisöllisyydellä, yhdessä kokemisella ja tekemisellä. Esiintymistoiminta sisältyy jokaiseen tanssin opintokokonaisuuteen. Sen tavoite on, että oppilas ymmärtää tanssin esittävänä taidemuotona ja vuorovaikutuksena tanssin tekijöiden ja yleisön välillä. Oppilas kykenee ilmaisemaan itseään tanssin keinoin ja rohkaistuu käyttämään ilmaisutaitojaan esiintymistilanteissa. Opetuksen aikana tutustutaan esityksen tuottamisen osa-alueisiin ja oppilas ymmärtää tanssiteoksen prosessina. 4

5 Varhaisiän tanssiopinnot Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen. Leikinomaisilla harjoituksilla edistetään lapsen sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin iloa, tukea itseilmaisun kehittymistä, tukea lapsen motorista kehitystä sekä kannustaa pitkäjänteisen ja monipuoliseen harrastustoiminnan piiriin. Lasta ohjataan tanssitaiteen vastaanottamiseen, kokemiseen ja ymmärtämiseen sekä johdatetaan musiikkiliikunnan kautta musiikin ja rytmiikan perusteisiin. Opintojen jälkeen oppilaalla on valmiudet siirtyä perusopetukseen Varhaisiän opinnot kestävät 1-5 vuotta ja siinä ovat 3-, 4-, 5-, 6- ja 7-vuotiaiden ryhmät, joita voidaan yhdistää lasten kehitysvaiheen mukaan. Kalssisessa baletissa 6-, 7- ja 8- vuotiaat. Oppilaat: a) tanssileikki 3-vuotiaat b) luova tanssi 4-5-vuotiaat c) luova tanssi 6-7-vuotiaat Opintokokonaisuus 1: Tanssileikki 3 vuotiaat TAVOITTEET: Tanssileikki kehittää lapsen kehon ja tilantuntemusta. Se on järjestelmällistä ja tavoitteellista ryhmätoimintaa ja tulisi nähdä apuna lapsen kokonaiskehityksessä. Pyrkimyksenä on kehittää sekä yksilöllistä, että kollektiivista liikemielikuvitusta. Tanssileikki pyrkii säilyttämään lapsille ominaisen TANSSIN ILON! SISÄLTÖ: - fyysis-motoriset harjoitukset - perusliikunta - lorut, rytmileikit, laululeikit - liikekokeilut erilaisin välinein (pallot, huivit, hernepussit ym.) - liikesommitelmat, improvisoinnit - tanssitekniset perusvalmiudet 5

6 - tanssit OPETUKSEN TOTETUTUS: Jokaiseen tuntiin sisältyy - oma alku- ja loppurituaali - virittäytyminen sekä kehon että mielen osalta - kontaktiharjoitukset - motoriset harjoitukset (perusharjoitukset/tanssiliikunta) - musiikkiliikunta - luova osuus Oppilaat osallistuvat myös tanssiesityksiin. Opintokokonaisuudet 2-3: Luova tanssi 4-5 vuotiaat TAVOITTEET: Luovan tanssin tavoitteena on kasvattaa lapsen tajua omista liikkumismahdollisuuksistaan. Se vahvistaa ja kehittää perusliikuntataitoja. Luova tanssi johdattaa musiikkiliikunnan kautta rytmiikan ja musiikin perusteisiin. Tanssileikki auttaa lasta kehittämään luovaa ja selvää liikeilmaisua. Luova tanssi pyrkii säilyttämään lapsille ominaisen TANSSIN ILON! SISÄLTÖ: - fyysis-motoriset harjoitukset - perusliikunta - lorut, rytmileikit, laululeikit - liikekokeilut erilaisin välinein (pallot, huivit, hernepussit ym.) - liikesommitelmat, improvisoinnit - tanssitekniset perusvalmiudet - tanssit OPETUKSEN TOTEUTUS: Jokaiseen tuntiin sisältyy - oma alku- ja loppurituaali - virittäytyminen sekä kehon että mielen osalta - kontaktiharjoitukset - motoriset harjoitukset (perusharjoitukset/tanssiliikunta) - musiikkiliikunta - luova osuus Oppilaat osallistuvat myös tanssiesityksiin. 6

7 Opintokokonaisuudet 4-5: Luova tanssi 6-7-vuotiaat TAVOITTEET: Luova tanssi kehittää luovuutta ja ilmaisutaitoa. Sen tehtävänä on harjoittaa voimaa, tasapainoa ja notkeutta ja samalla tukea lapsen motorista kehitystä ja antaa perusvalmiuksia monipuoliseen tanssinopiskeluun. Se edistää ja jalostaa rytmitajua, sekä koordinaatiota. Tanssileikki vahvistaa ryhmäharjoitusten avulla tuntemusta yhteistyöstä toisten oppilaiden kanssa. Luova tanssi pyrkii säilyttämään lapsille ominaisen TANSSIN ILON! SISÄLTÖ: - fyysis-motoriset harjoitukset - perusliikunta - lorut, rytmileikit, laululeikit - liikekokeilut erilaisin välinein (pallot, huivit, hernepussit ym.) - liikesommitelmat, improvisoinnit - tanssitekniset perusvalmiudet - tanssit OPETUKSEN TOTETUTUS: Jokaiseen tuntiin sisältyy - oma alku- ja loppurituaali - virittäytyminen sekä kehon että mielen osalta - kontaktiharjoitukset - motoriset harjoitukset (perusharjoitukset/tanssiliikunta) - musiikkiliikunta - luova osuus Oppilaat osallistuvat myös tanssiesityksiin Klassisen baletin opinnot Opetuksen tavoitteena on tutustua klassisen baletin perusliikkeisiin, sanastoon ja perinteisiin ikäryhmälle sopivalla tavalla. Sen tehtävänä on harjoittaa voimaa, tasapainoa ja notkeutta. Opetuksessa korostetaan myös lapsen luvuutta ja luonnollista ilmaisua. Klassinen baletti edistää ja jalostaa rytmitajua, sekä koordinaatiota. Se vahvistaa ryhmäharjoitusten avulla tuntemusta yhteistyöstä toisten oppilaiden kanssa. Klassinen baletti pyrkii säilyttämään lapsille ominaisen TANSSIN ILON! 7

8 Opintokokonaisuus: alkeisbaletti 6-8-vuotiaille. Tavoitteena on, että oppilas tuntee klassisen baletin traditiota ja elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä kehittää omaa tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan. ymmärtää ja omaksuu anatomisesti oikeat kehon linjat saavuttaa baletin puhtaat linjat kehittää ilmeikkyyttään ja plastisuuttaan kehittyy musikaalisesti Keskeiset sisällöt: klassiselle baletille ominainen tyyli ja perinne lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria lajiin liittyvää tanssin ja musiikin historiaa tanssillista ja taiteellista ilmaisua esiintymistaitoja tanssitekniikkaa improvisaatiota. OPETUKSEN TOTETUTUS: Jokaiseen tuntiin sisältyy - oma alku- ja loppurituaali - virittäytyminen sekä kehon että mielen osalta - keskilattiaharjoitukset (perusharjoitukset/tanssiliikunta/alkeistekniikka) - motoriset harjoitukset - voiman ja notkeuden harjoittaminen - musiikkiliikunta - luova osuus Oppilaat osallistuvat myös tanssiesityksiin Nykytanssin opinnot Nykytanssilla tässä opetussuunnitelmassa tarkoitetaan sekä modernia tanssia että jazztanssia eri muotoineen. Nykytanssin olemukseen kuuluu olennaisesti uuden etsiminen ja 8

9 jatkuva kehittäminen, joten opintoastejärjestelmä on vain suuntaa-antava kunkin opettajan omille sovellutuksille. Opettaja voi soveltaa opetuksessaan mm. seuraavia modernin tanssin tunnetuimpia tekniikoita: Cunningham-, Graham-, Hawkins-, Horton-, Limón-, Nikolais- Louis-, Kontakti-improvisaatio, release-tekniikat, tai opettaa itse kehittämänsä metodin pohjalta. Jazztanssin opetuksessa sovelletaan esim. Dunham-, Luigi-, Mattox-, Simonsontekniikoihin tai afrojazziin perustuvaa metodia Tavoitteena on, että oppilas tuntee nykytanssin elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä. kehittää tanssiteknistä ja taiteellista ilmaisuaan löytää oman liikelaatunsa ja -materiaalinsa ja tunnistaa erilaisia liikelaatuja. Keskeiset sisällöt: nykytanssin perusliikemateriaalia ja terminologiaa nykytanssin perinteiden ja eri suuntauksien olemassaolon ymmärtäminen tekniikan ja improvisaation yhdistäminen esiintymistaitoja. Opetus on 9-vuotinen ja jakautuu seuraavasti: Perusopinnot sisältävät luokat 1. 5., aloitusikä on pääsääntöisesti 8 vuotta Syventävät opinnot sisältävät luokat 6. 9., aloitusikä on pääsääntöisesti 13 vuotta Perusopinnot Nykytanssin ja improvisaatio- opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle mahdollisuus tutustua nykytanssin eri tekniikoihin sekä tuottaa ja kehittää omaa liikeilmaisuaan. Tunneilla selvitetään mm. miten eri tanssilajit tukevat ja täydentävät toisiaan. Ensimmäisenä vuonna opetuksen on oltava vielä lähellä lastentanssia, vaikka tässä vaiheessa on kiinnitettävä jo enemmän huomiota järjestelmälliseen oppimiseen. Tässä iässä motorinen oppiminen on suurimmillaan ja sitä on käytettävä hyväksi. Liikunnan ilo ja luovuus on kuitenkin säilytettävä. Oppilaat: d) nykytanssi 8-10-vuotiaat e) nykytanssi vuotiaat Opintokokonaisuudet 6-8: Nykytanssi 8-10-vuotiaat 9

10 TAVOITTEET: Nykytanssin olemukseen kuuluu uuden etsiminen ja vanhan jatkuva kehittäminen. Ensimmäisinä vuosina opetuksen on oltava vielä lähellä lastentanssia, vaikka tässä vaiheessa on kiinnitettävä ja enemmän huomiota järjestelmälliseen oppimiseen. Tässä iässä motorinen oppiminen on suurimmillaan ja sitä on käytettävä hyväksi. TANSSIN ILO ja luovuus on kuitenkin säilytettävä. Tavoitteena on, että oppilas oppii tilan hahmottamisen ja ajankäytön ymmärtämisen. SISÄLTÖ: - virittäytyminen - kontaktiharjoitukset - hengitys - liikkuvuus - elastisuuden säilyttäminen - painon tunne ja rentous - tasapaino - koordinaatio - liikkumisen ilo - ilmaisu OPETUKSEN TOTEUTUS: - mm. improvisaatioharjoituksia, jotka kehittävät koordinaatiota, kehon tuntemusta ja dynamiikan käyttöä - harjoituksia, joissa korostuu ryhmässä tapahtuvien muutosten seuraaminen ja niihin reagointi - tanssitekniset harjoitukset kuten esim. vartalon pystysuora linja, vartalon kallistus kuten "flat back" eli suora selkä - voimaa kehittävät harjoitukset kuten hypyt Oppilaat osallistuvat myös tanssiesityksiin. Opintokokonaisuudet 9-10: Nykytanssi vuotiaat TAVOITTEET: Tanssitekniikkana on nyky- ja jazztanssi sekä ajan ilmiöt (tutustutaan ajalle tyypillisiin tanssityyleihin ja nuorten tanssikulttuureihin). Tanssiessa oppilas oppii tuntemaan oman kehonsa ja työskentelee sen mukaisesti. Fyysisen kunnon ylläpitäminen ja sen kehittäminen edelleen on keskeinen tavoite. Ilmaisun sisällyttäminen omaan liikkumiseen ja musiikkikäsityksen avartaminen ovat tärkeitä tanssitekniikoiden harjoittamisen rinnalla. 10

11 SISÄLTÖ: - virittäytyminen - kontaktiharjoitukset - hengitys - liikkuvuus - elastisuuden säilyttäminen - painon tunne ja rentous - tasapaino - koordinaatio - liikkumisen ilo - ilmaisu OPETUKSEN TOTEUTUS: - mm. improvisaatioharjoituksia, jotka kehittävät koordinaatiota, kehon tuntemusta ja dynamiikan käyttöä - harjoituksia, joissa korostuu ryhmässä tapahtuvien muutosten seuraaminen ja niihin reagointi - tanssitekniset harjoitukset kuten esim. vartalon pystysuora linja, vartalon kallistus kuten "flat back" eli suora selkä. - voimaa kehittävät harjoitukset kuten hypyt Oppilaat osallistuvat myös tanssiesityksiin Syventävät opinnot Opetuksen tavoitteena on antaa valmiudet hakeutua tanssiopistoon tai ammatilliseen koulutukseen peruskoulun jälkeen. Syventävien opintojen tavoite on myös lisätä oppilaiden tanssiteknisiä valmiuksia sekä ohjata heitä omatoimiseen luovaan työskentelyyn. Tavoitteisiin kuuluu lisäksi opettaa arvostamaan tanssia taiteena ja katsojana vastaanottamaan tanssiesityksiä. Oppilaat: f) nykytanssi (18)-vuotiaat, painotus perinteinen jazztanssi, streetjazz ja nykysuuntaukset Opintokokonaisuudet 11 14: Nykytanssi vuotiaat (jatkettu ikäryhmä vuotiaat) 11

12 TAVOITTEET: Tanssikoulun toisen asteen tavoitteena on lisätä oppilaan tanssiteknisiä valmiuksia sekä ohjata häntä omatoimiseen luovaan työskentelyyn. Oppilas hallitsee kokonaisvaltaisen ilmaisun: liikkeen sisäistämisen oman psykofyysisen ilmaisun välineenä. Yhteistyö muiden oppilaiden kanssa ja parin/ryhmän kanssa sommittelemat tanssiesitykset antavat valmiuksia monipuoliseen tanssitekniikan ja musiikin käyttöön. Oppilas oppii arvostamaan tanssia taiteena ja katsojana vastaanottamaan tanssiesityksiä. Antaa valmiudet hakeutua tanssiopistoon tai muihin tanssin jatko-opintoihin. SISÄLTÖ: - virittäytyminen - kontaktiharjoitukset - hengitys - liikkuvuus - elastisuuden säilyttäminen - painon tunne ja rentous - tasapaino - koordinaatio - liikkumisen ilo - ilmaisu OPETUKSEN TOTEUTUS: - mm. improvisaatioharjoituksia, jotka kehittävät koordinaatiota, kehon tuntemusta ja dynamiikan käyttöä - harjoituksia, joissa korostuu ryhmässä tapahtuvien muutosten seuraaminen ja niihin reagointi - tanssitekniset harjoitukset - voimaa kehittävät harjoitukset Oppilaat osallistuvat myös tanssiesityksiin Tanssitieto ja tanssin historia Tanssin historia ja tanssitieto-opintokokonaisuus muodostuu lyhyistä jaksoista, joiden on tarkoitus perehdyttää oppilas kyseessä olevan aikakauden tai tanssi tyyliin ja tapaan esittää tanssia. Opintokokonaisuus on jaettu neljään osioon (a 6h), se jakautuu neljälle vuodelle ja sen laajuus on 24 h. Opintokokonaisuus sisältää myös teoriaopintoja kehon tuntemuksesta. 12

13 TAVOITTEET: Oppilas kykenee luomaan kokonaiskuvan taidetanssista ja hahmottaa taidetanssin monimuotoisuuden sekä ymmärtää länsimaisen taidetanssin osana laajempaa tanssikulttuuria ja hahmottaa sen omana taiteen alueenaan. Tutustutaan oman tanssiperinteen historiallisiin ja kulttuurisiin taustoihin. Oppilas oppii arvioimaan näkemäänsä ja perustelemaan omia käsityksiään. SISÄLTÖ: - tanssin eri tyylilajeihin ja tekniikoihin tutustumista - tanssin historiaa - tutustumista erilaisiin teoksiin ja niiden musiikkiin - eri lajeille ominaisia piirteitä - mahdollisuuksien mukaan opintokokonaisuuden tavoitteita tukevia vierailuja esimerkiksi tanssiesityksiin, teatteriesityksiin, konsertteihin, taidenäyttelyihin - tutustumista koreografiaan, puvustukseen, lavastukseen ja maskeeraukseen - perehtyminen kehon toimintaan, anatomiaan ja fysiologiaan Valinnaiset opinnot Etnisiin tansseihin kuuluu muun muassa eri maiden kansantansseja, kuten afrikkalainen tanssi, flamenco sekä karakteritanssit. Ajan ilmiöt -opintokokonaisuus sisältää ajalle tyypillisiä tanssityylejä, joiden lähtökohdat voivat olla esimerkiksi nuorten omassa kulttuurissa (musiikki, videot, elokuvat). Klassinen baletin/ Aikuisbaletin tavoitteena on, että oppilas tuntee klassisen baletin traditiota ja elementtejä, kuten tekniikkaa, terminologiaa, ilmaisua ja tyyliä. Tanssin opiskelussa on tärkeää taiteidenvälisyys. Tanssin opetus- ja esiintymistilanteisiin sisältyy yleensä myös musiikkia, visuaalisia taiteita ja teatteri-ilmaisua. Taiteidenvälisyys monipuolistaa tanssinopetusta ja auttaa oppilasta ymmärtämään taidetta myös laajemmin. Oppilas saa pohjatietoa ja näkemystä siitä, miten eri taidelajit voivat toimia yhdessä, ja samalla hän voi kehittää omia tanssillisia ja ilmaisullisia vahvuuksiaan toisen taidelajin kautta Oppilasvalinta 13

14 Oppilaat valitaan oppilaitoksen vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Varhaisiän opinnot Valmentaviin opintoihin oppilaat valitaan iän mukaan ryhmiin jakaen ilmoittautumisjärjestyksessä, jatkavat opiskelijat ovat etusijalla, jos oppilaita tulee enemmän kuin mitä ryhmään on mahdollista ottaa opiskelijoita. Perusopetus Tanssillisesti suuntautunut oppilas voi liittyä suoraan perusopintoihin myös ilman valmentavia opintoja. Hänen tulee kuitenkin osoittaa täyttävänsä kunnallisessa suunnitelmassa määritellyt perusopintojen aloittamisen edellytykset. Syventävät opinnot Perusopetus I asteen suorittaneella on oikeus jatkaa syventäviin opintoihin ilman valintakoetta, edellyttäen, että hän on osoittanut täyttävänsä kunnallisessa suunnitelmassa määritellyt syventävien opintojen aloittamisen edellytykset. Uusien harrastajien ottaminen tapahtuu tässä vaiheessa ainoastaan valintakokeen perusteella. Valintakokeessa arvioidaan nuoren liikehallintatekijöitä, erityisesti rytmikykyä Arviointi Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan tanssillista kehittymistä ja rohkaista häntä pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen tanssiharrastukseen. Tanssissa arviointi on vuorovaikutteista; tärkeää on oppilaan itsearviointi, mutta myös ryhmän antama palaute ja opettajan antama palaute tukevat opiskelua. Arviointi kohdistuu oppilaan toimintaan, ei hänen ominaisuuksiinsa, ja oppilaan tulee saada koko opiskelunsa ajan palautetta erilaisissa opiskelutilanteissa. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja oppimista edistävää. Tanssissa arvioinnin kohteita ovat esimerkiksi aktiivisuus, ahkeruus läsnäolo, keskittyminen oma-aloitteisuus 14

15 lajitieto kyky toimia ryhmässä kyky vastaanottaa palautetta ja käyttää sitä hyödyksi omassa tanssissa/ treenauksessa tanssitekniikka ilmaisu Suullista arviointia annetaan oppilaille tuntien aikana yksityisesti ja ryhmäkohtaisesti koko lukuvuoden ajan. Opintonsa päättävillä on pyynnöstä mahdollisuus saada opinnoistaan myös kirjallinen arviointi. Tanssitaiteen perusopetuksesta annetaan määräysten mukainen päättötodistus opintokokonaisuuksien suorittamisen jälkeen. 15

16 Siilinjärven-Maaningan kansalaisopisto Liite 1 PL 5, SIILINJÄRVI p. (017) Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän PÄÄTTÖTODISTUS Maija Mallikas s on suorittanut Siilinjärven-Maaningan kansalaisopiston järjestämän taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot ssa vuosina. Taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään kuuluu vähintään 10 opintokokonaisuutta. Oppilas on suorittanut seuraavat opintokokonaisuudet Opintokokonaisuuden nimi Lukuvuosi Tunnit Osallistunut Yhteensä Opetus perustuu Kuvataide-, käsityö-, tanssi- ja musiikkikoulujen toiminta perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998). Opetussuunnitelma on perustunut Opetushallituksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (Dr 11/011/2005). Siilinjärven vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman Siilinjärvellä Anita Heino rehtori

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä

Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta. Taiteen perusopetus. Tanssi: yleinen oppimäärä Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirta Taiteen perusopetus Tanssi: yleinen oppimäärä 4.6.2006 1 1.1 Toiminta-ajatus Baletti- ja liikuntakoulu Pia Hakovirran taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tanssinopetuksen

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6.

KULTTUURIPESULA. Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma. rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi. Oulussa 1.6. KULTTUURIPESULA Taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Oulussa 1.6.2015 Opetushallituksen määräys 30.3.2005 Dnro 11/011/2005 rehtori Arja Koskela info@kulttuuripesula.fi 1

Lisätiedot

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin taiteenperusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssintaiteenperusopetuksen yleisenoppimääränopetussuunnitelma Sisältö 1. Toiminta-ajatus...3 1.1Arvotjayleisettavoitteet...3 2.Opetuksentoteuttaminen...3 2.1.Oppimiskäsitys...4 2.2.Opiskeluympäristöjatyötavat...4

Lisätiedot

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma

LIITE 2. Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma LIITE 2 Keski-Uudenmaan tanssiopiston showtanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 Showtanssin määritelmä...3 2 Showtanssitekniikka...4 3 Esiintyminen...4 4 Improvisaatio tie persoonalliseksi tanssijaksi...6

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Tanssikoulu 1st Step Tanssikoulu 1st Step on tanssin perusopetusta

Lisätiedot

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIVA PORVOO OY. Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIVA PORVOO OY Werner Söderströmin katu 24 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yleinen oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 -

TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTO- JYVÄSKYLÄN TANSSIYHDISTYS ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA JA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2011 - Jyväskylän kulttuurilautakunta on myöntänyt Jyväskylän Tanssiyhdistys ry:lle

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma

Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma Cross Move Company Tanssin opetussuunnitelma 1 SISÄLTÖ 1 CMC Tanssinopetus 1.1 Toiminta-ajatus 1.2 Opetussuunnitelman laadinta 1.3 Opetuksen tehtävät ja yleistavoitteet 1.4 Arvot 2 Opetuksen toteuttaminen

Lisätiedot

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-

KOSKELAN TANSSI. TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011- KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1 KOSKELAN TANSSI TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Laaja oppimäärä 2011-1. KOSKELAN TANSSIN TOIMINTA-AJATUS...4 2.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto

Opetussuunnitelma. Tamara Rasmussen Opisto Opetussuunnitelma Tamara Rasmussen Opisto Sisällysluettelo Oppilaitoksen toiminta-ajatus ja arvot Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja työtavat Oppilaaksi ottaminen Oppilaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Menestys on matka, ei määränpää - Ben Sweetland - Hyväksytty 17.6.2009 63 Kasvatus- ja sivistyslautakunta 1. Taiteen

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972.

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAT ILMAJOKI-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAT KUVATAIDE KÄSITYÖTAIDE TANSSI Ilmajoki-opisto hyväksytty johtokunnassa 20.06.2006 2 Yleistä Tässä opetussuunnitelmassa on alussa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2006 alkaen Mäntsälän kansalaisopisto Sivistyslautakunta 19.4.2006 60 Päivitetty 26.4.2011 SISÄLTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien

Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA. voimassa 1.8.2010 lähtien Tanssikeskus Footlight TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA voimassa 1.8.2010 lähtien Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Oppilaitoksen toiminta-ajatus... 2 3. Oppilaitoksen arvot,

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSIN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Perustehtävä ja tarkoitus Tampereen Balettiopisto Birgitta Kiviniemi-Cheremeteff on taidetanssioppilaitos, joka on perustettu vuonna 1972. Tanssin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA 2004 Tutkintokohtainen osa Päivitetty 01.2013 OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS TANSSIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Vahvistettu 19.3.2013 Rehtorin päätös 25/10/2013 SISÄLTÖ 1 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPISTON MUSIIKIN JA TANSSIN TOIMINTA- AJATUS... 3 2 TANSSIN LAAJAN

Lisätiedot

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

TANSSIKOULU TANSSITIIMI TANSSIKOULU TANSSITIIMI Tanssikoulu Tanssitiimi Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2014 - Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2014 alkaen. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ

HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ HURJA PIRUETTI Länsi-Uudenmaan tanssiopisto TANSSITAITEEN PERUSOPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ Sisältö ALUKSI... 3 TAUSTAA... 3 Länsi-Uudenmaan Tanssiopiston Hurja Piruetin toiminta-ajatus... 3 Hurja

Lisätiedot

TANSSIKOULU TANSSITIIMI

TANSSIKOULU TANSSITIIMI TANSSIKOULU TANSSITIIMI Tanssikoulu Tanssitiimi Tanssitiimin Tanssiyhdistys ry TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2014 - Opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2014 alkaen. Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 TANSSINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 TANSSIN VARHAISIÄN

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Nokia-Pirkkala Taiteen perusopetus (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) Tanssi, lapset ja nuoret PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tanssin taiteen yleinen ja laaja oppimäärä Lasten ja nuorten tanssin taiteen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz

Pääaineet: Lastentanssi Baletti Nykyjazz Kuopion Tanssistudion tarjoamat pää- ja sivuaineet sekä niiden tasoryhmät Kuopion Tanssistudio tarjoaa tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opintoja. Oheisissa kaavioissa kuvataan opintojen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Musiikki Sanataide Tanssi Esittävät taiteet Sirkustaide Teatteritaide Visuaaliset taiteet Arkkitehtuuri Audiovisuaalinen taide

Lisätiedot

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma Keravan tanssiopisto Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 16.9.2011 Keravan tanssiopisto Keravan tanssiopisto on tanssin

Lisätiedot

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017

UUSIA TUNTEJA LUKUVUOSI 2016 2017 Kuvat: Tekla Váli LUKUVUOSI 2016 2017 LUKUVUOSI 2016 2017 ALKAA 17.8.2016. LUKUVUOSI KESTÄÄ YHTEENSÄ 35 VIIKKOA (17 SYKSYLLÄ JA 18 KEVÄÄLLÄ). OPETUKSESSA EI PIDETÄ SYYSLOMATAUKOA. UUSIA TUNTEJA TEMPPUTANSSI

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU COOMA DANCE ACADEMY TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 Tanssikoulu Cooma Dance Academyn toiminta- ajatus.3 2 Tanssin laajan oppimäärän opetuksen tehtävä,

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Taiteen perusopetus asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Lempäälä-opisto, Nokian Työväenopiston, Pirkkala-opisto

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Tämä opetussuunnitelma vastaa Opetushallituksen määräyksen nro 38/011/2002 mukaista taiteen perusopetuksen tanssin laajan

Lisätiedot

Tanssin varhaisiän opintojen opas

Tanssin varhaisiän opintojen opas Tanssin varhaisiän opintojen opas Päivitetty 29.8.2016 OPPILAITOKSEN ESITTELY Kuopion konservatorio on maamme suurin musiikki- ja tanssioppilaitos. Sen tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta,

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään tiiviskursseja viikonloppuisin, joihin oppilas voi vapaaehtoisesti osallistua.

Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään tiiviskursseja viikonloppuisin, joihin oppilas voi vapaaehtoisesti osallistua. Soisalo-tanssikoulun Opetussuunnitelma päivitys 23.8.2016 1. Opetuksen esittely Soisalo-tanssikoulussa opetusta järjestetään kaikissa Soisalo-opiston kunnissa, Varkaudessa (laaja ja yleinen oppimäärä),

Lisätiedot

Kontiolahden koulu

Kontiolahden koulu Kontiolahden koulu 18.3.2017 MIKÄ ON JOPO-LUOKKA? Opetus joustaa ei oppilas JOPO (joustava perusopetus) on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun yhdeksäs vuosiluokka. Tavoitteena

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Keravalla TANSSIA MUSIIKKIA KUVATAIDETTA

Taiteen perusopetus Keravalla TANSSIA MUSIIKKIA KUVATAIDETTA Taiteen perusopetus Keravalla TANSSIA MUSIIKKIA KUVATAIDETTA Kuva: Tekla Váli Sisällys Keravan kuvataidekoulu... 4 Keravan musiikkiopisto... 6 Keravan tanssiopisto... 8 Taidepäiväkoti Konsti...10 s. 6

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä

PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA. Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO BORGÅNEJDENS MUSIKINSTITUT OPETUSSUUNNITELMA Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 1. TOIMINTA-AJATUS... 2

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006

Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 Musiikin opetussuunnitelma Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 2006 LINNALAN OPISTO Opetushallitus on vahvistanut taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet 30.3.2005.

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1 KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 22.03.2013 1.Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä Karkkilan musiikkikoulu on yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos. Musiikkikoulussa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Yleistä Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 3 1.2 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoitus,

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Kehollista oppimista, tanssia koulupäiviin

Kehollista oppimista, tanssia koulupäiviin Kaisa Hahl / Kruununhaan yläaste, Helsinki Katri Nirhamo/ Pääskyvuoren alakoulu, Turku 18.3. 2010 Kannanotto tuntijako-työryhmälle Kehollista oppimista, tanssia koulupäiviin TANSSITAIDE VALTAKUNNALLISEN

Lisätiedot