Atik-projektin tarjouspyyntö Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8"

Transkriptio

1 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen kysymyksiä on yhdistetty. Mikäli et löydä vastausta klo 15 mennessä sähköpostilla esitettyyn kysymykseesi, ota välittömästi yhteys Minna Hernoon Konsortioon kuuluvien yliopistojen käytössä olevat taloushallinnon järjestelmät? V: Raindance, AdeEko, SAP (käyttöönotto vuoden aikana). Huomioitavaa, että liittymät taloushallinnon järjestelmiin tehdään myöhemmin erikseen tilattavana työnä. Tarkennus: Tarjouspyyntö/3. Toimituksen aikataulu: Tavoitteena on, että järjestelmä on testattu, tuotantoympäristö on pystytetty ja järjestelmä on perusosiltaan käyttöönottovalmis mennessä. Atik-osiot/moduulit on kuvattu dokumentissa: Atik Järjestelmän kuvaus. Voitteko vielä tarkentaa/eritellä tarjouspyynnössä mainitut perusosat? V: Haemme tarjoajien ehdotuksia toteutukselle. Atik järjestelmän kuvauksessa on kuvattu halutut perustoiminnallisuudet. Opintohallinnon järjestelmän Oodin ja Atikin välinen suhde? Voitteko kuvata yleisellä tasolla myös muut vastaavat järjestelmien väliset yhteydet. V: Atik hoitaa avoimen yliopiston opintotarjonnan perustamisen ja ilmoittautumiset. Tämän jälkeen tiedot siirretään opintohallinnon perusjärjestelmään (esim. Oodi), jossa viralliset tiedot säilytetään ja jonne kirjataan opintojen suoritustiedot. Myös viralliset tilastointitiedot otetaan opintohallinnon perusjärjestelmistä. Atik muodostaa siirrettävistä tiedoista csv, txt tai xml-tiedoston, jonka avulla tiedot siirretään. Tässä vaiheessa ei tehdä on-line integraatioita Oodin ja Atikin välille. Tulevaisuuden tavoitteena ovat WS-tiedonsiirrot (Atik Järjestelmän kuvaus, kappale 4). Atikissa on myös sellaista avoimen yliopiston tarvitsemaa tietoa, jota ei missään vaiheessa siirretä opintohallinnon perusjärjestelmään. Siirtotiedoston (esim. csv, xml, txt) avulla siirretään viite- ja jaksotustiedot taloushallinnon järjestelmien (Raindance, AdeEko, SAP) ja Atikin välillä. WS-rajapinta tehdään Atik käyttäjähallintatuotteeseen (liite 1A) Mitä demolla tarkoitetan? Miten järjestelmän demo arvostellaan ja mitä siinä painotetaan?

2 2/8 V: Demo voi olla järjestelmän esittely tai toimittajan näkemys siitä miten järjestelmä toteutetaan (esim. prototyyppi, animaatio tai muu vastaava). Demon tarkoitus on täsmentää ja havainnollistaa toteutussuunnitelmaa (toimivuus, helppokäyttöisyys, rakenne ja logiikka). Tarjoajat saavat demo-ohjeistuksen 9.4. kun demojen ajankohdat sovitaan. Demon arvo on 20 % kokonaisuudesta ja sen eri osille tullaan antamaan pisteitä (kts. Tarjouspyynnön demo-ohjeen perusominaisuudet). Projektissa tehdään paljon toiminnallisuuksia, jotka ovat jo on valmiina mm. Oodi-järjestelmässä (ml. ilmoittautumiset). Miksi tässä kyseenomaisessa hankinnassa ei haluta suoraan hyödyntää olemassa olevaa Oodi-järjestelmää? V: Oodin toiminnot on suunniteltu perusopetuksen tarpeisiin, siksi se ei täytä kaikkia Avoimen Yliopiston tarpeita, mm. opintojen ja opinto-oikeuksien hallinnan ja maksujen osalta. Avoimen yliopiston opetukseen liittyy myös sellaisia tietoja, joille ei ole paikkaa Oodissa. Lisäksi Atikista halutaan tehdä järjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön minkä tahansa opinto- ja taloushallinnon perusjärjestelmien kanssa. Preferoiko tilaaja valinnassaan a) valmisohjelmistoon perustuvaa ratkaisua vai b) tilaajalle räätälöityä ratkaisua? V: Tilaajalle ei ole väliä tarjotaanko valmisratkaisua vai räätälöityä ratkaisua. Pääasia on, että järjestelmä on tarpeisiin sopivin. Minkä muiden yliopistoissa olemassaolevien järjestelmien kanssa toteutettavan järjestelmän ominaisuudet menevät päällekkäin? V: Yliopistoissa on monia järjestelmiä, jotka toteuttavat Atikin ominaisuuksia, mutta yhdessäkään järjestelmässä ei ole Atikin vaatimaa kokonaisuutta. Kuinka pitkä on tulevan järjestelmän odotettavissa oleva elinkaari? V: Noin 10 vuotta. Tuleeko toteutettavan järjestelmän vastata teknisesti tarjouspyynnön liitettä 1C vai voidaanko siitä poiketa esimerkiksi siitä syystä, että käytetään pohjana valmisohjelmistoa? V: Voidaan poiketa. Tarjoajaa pyydetään esittämään poikkeamat. Tuleeko sopimus tehdä täsmälleen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti vai voidaanko käyttää esim. toimittajan sopimuspohjaa? V: Toimittaja voi lähettää oman sopimusluonnoksensa, mutta pyydetään ilmoittamaan oleelliset poikkeamat verrattuna tarjouspyynnön liitteessä olevaan sopimukseen. Tuleeko tuotantoympäristö ehdottomasti tilaajan tiloihin, vai voidaanko Toteutus tarjota esim. SaaSpalveluna?

3 3/8 V: Tästä ei ole päätöstä. Vaihtoehtoisten tarjousten jättäminen on sallittu, joten voi tarjota molempia vaihtoehtoja. Jos jatkossa järjestelmää tulee käyttämään useammat yliopistot, miltä osin eri yliopistojen järjestelmät halutaan fyysisesti samaan palvelinympäristöön? V: Ei ole päätöstä. Mitkä liitteen 2 (Vaatimusluettelo) vaatimukset ovat pakollisia? V: Vaatimukset eivät ole ehdottomia. Toiminnallisuudet pitää toteuttaa. Onko integroitavasta käyttäjänhallintapalvelusta saatavilla rajapintakuvauksia? V: Tarjouspyynnön liitteenä on rajapintakuvaus (liite 1A), joka tarkentuu toteutusprojektissa. Kuinka monelle pääkäyttäjälle koulutus pitää antaa? V: Koulutusta pitää antaa vähintään yhdelle ryhmälle (1-15 henkilöä). Vaatimusliitteessä viitataan useassa kohtaa J2EE-teknologiaan. Voidaanko muita teknologioita käyttää sovelluksen toteutukseen, kuten MS.NET? V: J2EE ei ole ehdoton vaatimus, mutta preferoitava. Toimittaja voi esittää muita teknologiavaihtoehtoja. Käyttötapaukset ja käsittelysäännöt eivät sisälly tarjouspyynnön materiaaliin. Onko tarkoitus, että ne (ja mahdollinen muu määrittelyn tarkennus) tehdään toteutusprojektissa? V: Kyllä. Luku 1, viimeinen lause opintohallinnon järjestelmiin, kuten Oodi, ei tässä vaiheessa tehdä reaaliaikaista integraatiota vaan tiedonsiirto toteutetaan manuaalisesti. Mitä tiedonsiirtoa tällä tarkoitetaan? Mitä tarkoittaa manuaalinen tiedonsiirto tässä yhteydessä; esim. manuaalisesti käynnistettävää eräsiirtoa vai esim. sitä että virkailija ylläpitää tietoja ylläpitoikkunan kautta? V: Atik luo siirtotiedoston (tiedostomuotona csv, txt tai xml), joka haetaan esim. Oodiin. Tulevaisuuden tavoitteena on mahdollistaa automaattiset tiedonsiirrot rajapintojen avulla. Tarjoaja voi myös tehdä toteutusehdotuksia. Yleisesti "manuaalinen"-termin käytöstä: Tarkoittaako esim. manuaalisesti käynnistettävää eräsiirtoa vai esim. manuaalisesti tapahtuvaa ylläpitonäytön kautta ylläpitoa? V: Tarkoittaa kumpaakin. Täytyykö Atikiin syntyneet ilmoittautumiset viedä opintohallinnon tietojärjestelmään esim. arvostelun perustaksi? V: Viedään siirtotiedoston kautta.

4 4/8 3.1: tiedot, jotka viedään Atikiin ensi vaiheessa manuaalisesti. Tarkoittaako, että vientiä varten ei toteuteta Atikiin käyttöliittymätoiminnallisuutta, vaan tiedot viedään esim. määrämuodossa suoraan kantaan? Vai tarkoittaako, että tehdään käyttöliittymätoiminnallisuutta, esim. ylläpitoikkuna virkailijaa varten? V: Atikiin tarvitaan virkailijan käyttöliittymä tietojen syöttämistä ja muokkaamista varten. 3.1: Kun opintotarjonnan tiedot on saatu valmiiksi, virkailija hyväksyy opinnon perustamisen ja julkaisun. Mitä tarkoitetaan termillä Opinto tässä? Sitä ei löydy sanastosta. Tarkoitetaanko opintojakson toteutusta, opinto-ohjelmaa, tutkintovaatimusta ja/tai jotain muuta kokonaisuutta? V: Opintotarjonnan tiedot eli opinto-ohjelmien, opintojaksojen ja tenttien tiedot. 3.2: käyttäjätili -termiä ei ole määritelty sanastossa eikä tietosisällön kuvauksessa, joten mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan? V: Ilmoittautuvalle opiskelijalle luotavaa tiliä, josta hän voi seurata omia tietojaan kuten: ilmoittautumisia, opintoja jne. Tälle tilille kirjaudutaan Atikiin. Käyttäjätili on paikka, josta opiskelija löytää omat tietonsa. 3.2/opinto-oikeus: Tarkoitetaanko, että kaikki avoimenkin opiskelijat oletetaan olevan opintohallinnon perusjärjestelmässä? V: Kyllä. 3.2/opintoihin ilmoittautuminen sähköisesti: Ilmoittautumislomaketta ei ole kuvattu, mitä tietoja siihen tulee? V: Määritellään tarkemmin toteutusprojektissa. Lomakkeella ovat mm. opiskelijan henkilötiedot ja järjestelmästä tulevat ilmoittautumisen kohteen tiedot. Valmiita pohjia on olemassa. 3.2/opintoihin ilmoittautuminen sähköisesti: Täytyykö tehdä maksutiedot varasijalla olevalle? V. Maksutiedot tehdään vasta, kun opiskelija on hyväksytty opintoihin. 3.2/opintoihin ilmoittautuminen sähköisesti: Tuleeko varasijalle olevalle näkyä varasija käyttäjätilillä? V: Kyllä. 3.2/opintoihin ilmoittautuminen sähköisesti: Pitääkö pystyä Atikin kautta maksamaan verkkopankissa? V: Ei suoraan vaan Suomen verkkomaksut Oy:n liittymän kautta. 3.4/opintomaksut: Ostoskorin määritelmää ei ole (esim. sanastossa)? V: Ostoskorilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka on kertynyt kaikista opinnoista, joihin opiskelija on yhdellä istuntokerralla ilmoittautunut. Ostoskori maksetaan yhtenä kokonaisuutena. Vrt. normaali verkkokauppa. 3.4/opintomaksut: Täytyykö ostoskorin olla voimassa muuten kuin yhden istunnon ajan? Ts. täytyykö käyttäjän ostoskori pystyä tallentamaan?

5 5/8 V: Ei tarvitse. 3.4/opintomaksut: Onko kuvattu säännöt miten muodostetaan useiden eri ilmoittautumisten viitenumeroista yksi maksuviite (taloushallinnon ja maksu- ja laskutuspalvelun järjestelmiä varten)? V: Määritellään toteutusprojektissa. 3.4/peruminen: Sisältääkö Atik käsittelyä tai tietoa palautettavista maksuista? V: Ei. On määritelty rajapintakutsut: autentikoi, hae käyttäjä, muokkaa käyttäjän rooleja sekä rekisteröi uusi käyttäjätunnus. Onko tarjouspyynnön materiaalissa kuvattu se, mihin toiminnallisuuteen mikäkin kutsu liittyy? V: Määritellään tarkemmin toteutusprojektissa. Osa toiminnallisuuksista löytyy Atik Järjestelmän kuvaus dokumentin kappaleesta 2. Tuleeko käyttäjälle rekisteröityessä omat tunnukset Atik-järjestelmään (ns. "kevyttunnusten" avulla rekisteröityessä) vai pitää Atikia pystyä käyttämään samalla "kevyttunnuksella"? V: Atik on WS-rajapinnan kautta yhteydessä Atik käyttäjähallintotuotteeseen, joka huolehtii käyttöluvista ja tunnuksista. Kts. Liite 1A Tässä dokumentissa mainitaan pari optiona toteutettavaa piirrettä (muissa sisältöä koskevissa dokumenteissa ei optio-termiä mainita). Onko näistä optiona pyydettävistä piirteistä olemassa yhteenvetona jokin lista? Esim. luvun alussa puhutaan Tulevaisuuden tavoitteesta sekä optioista. Ovatko nämä sama asia? Täytyykö optioiden toteutus sisällyttää projektiin? V: Nämä ovat sama asia, ja optio-termi on jäänyt epähuomiossa Tietosisällön kuvaukseen. Nämä tulevaisuuden tavoitteet toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Ovatko keltaisella korostusvärillä merkityt kohdat optiota? V: Eivät. Korostusvärin merkitys on kerrottu dokumentissa. Jos tulevaisuuden tavoitteet lasketaan optioiksi, niin mitä tarkoittaa tarkemmin keltaisella korostevärillä merkityt tiedot viedään opintohallinnon perusjärjestelmään. Tarkoittaako tämä, että nämä liittymät toteutetaan rajapintaratkaisun avulla? V: Keltaisella merkityt tiedot täytyy pystyä siirtämään opintohallinnon perusjärjestelmään siirtotiedostona (csv, txt tai html muodossa). Rajapintaratkaisut ovat tulevaisuuden tavoitteena. 3.12: optiona olevaa taloushallinnon tiedonsiirtoja varten tarvitaan maksajan tietojen siirtämistä.. (Maksajan) tiedot täytyy tallentaa Atikiin." Täytyykö maksajan tiedot tallentaa Atikiin opiskelijatiedoiksi vai joksikin yleisiksi asiakastiedoiksi? (Esim. jos maksaja on eri kuin opiskelija.)

6 6/8 V: Maksajan tiedot täytyy tallentaa Atikiin ainakin väliaikaisesti joiksikin yleisiksi asiakastiedoiksi. Tarkennetaan toteutusprojektissa. 2.2: "Sovelluksessa on avoimet rajapinnat" Löytyykö tarjouspyynnön materiaalista kuvausta sille, mitä avoimilla rajapinnoilla tarkoitetaan? Pitääkö avoimet rajapinnat määritellä projektissa? 6.1: "Sovelluksen pitää pystyä hyödyntämään sen toiminnan kannalta oleellisten muiden sovellusten tarjoamia rajapintoja." Mitä nämä muiden sovellusten tarjoamat rajapinnat ovat? V: Määrittelyssä on liitteenä Atikin ja kevytkäyttäjähallinnon rajapinta (liite 1A) ja Suomen Verkkomaksut Oy:n rajapinta kuvaus (liite 1B). Atikissa täytyy olla valmius myös tulevaisuuden tiedonsiirtorajapinnoille. Rajapintoja ei määritellä tässä projektissa. 2.4: "Sovelluksen tulee toimia vakioidussa J2EE sovelluspalvelinympäristössä" Mitä java- ja servletengineversioita täytyy tukea? V: Mieluiten uusimpia versioita. 2.11: annetaan oikeuksia kaikkiin toimintoihin ja tietoryhmiin. Kuinka tarkalle tasolle toiminnot ja tietoryhmät jaotellaan? 6.2: "Käyttäjäroolien vaikutuksia pitää pystyä muokkaamaan sovellusalueittain." Mitä tarkoitetaan sovellusalueella tässä yhteydessä? V: Sovellusalueella tarkoitetaan toimintoja. Toiminnot ja tietoryhmät jaotellaan perustoiminnallisuuksiin (kts. Atik Järjestelmän kuvaus, kappale 2), joissa voi määritellä esim. luku, kirjoitus ja muokkaus oikeuksia eri käyttäjäryhmille. Tarkennetaan toteutusprojektissa. Kts. myös tarjouspyynnön liite 1A. 2.15: "Atikin sovelluslogiikka tulee toteuttaa yleisten hyvien sovelluskehitystapojen mukaisesti." Viitataanko tässä johonkin yleiseen ohjeistukseen? V: Kuten vaatimusmäärittelyssä myöhemminkin, viittaamme yleisesti JHS suosituksiin. 2.17: Kts. kohta 2.4. V: Mieluiten uusimpia versioita. 2.23: "Sovelluksen on tuotettava syntyvä websivu riittävällä nopeudella ja sivun koon tulee olla kohtuullinen (20-40 kt)." Mikä on "riittävä" nopeus? Onko 20-40kt koko realistinen, jos sisältää myös kuvat? V: Tarjoaja voi ehdottaa omaa suositustaan riittävästä nopeudesta. 2.28: Mitä järjestelmiä tarkoitetaan "ulkoisilla järjestelmillä?" Mihin muotoon lokitiedot pitää voida siirtää? Onko ulkoisten järjestelmien vaatimukset tiedossa? V: Lokitiedot/tiedostot täytyy olla luettavissa Atikin ulkopuolelta ja niitä täytyy voida siirtää säilytettäväksi muihin järjestelmiin esim. siirtotiedostona (csv, xml, txt). Toimittaja voi ehdottaa omaa toteutusta.

7 7/8 2.30: "Sovelluksen lokitasoa on voitava muuttaa tuotantokäytön aikana" Mitä tässä tarkoitetaan lokitason muutoksella? V: Lokitason muutos tarkoittaa lokin hierarkiatason muuttamista eli kerättävän tiedon määrää tulee voida muuttaa. 2.35: "Toimittajan tulee määritellä miten muuten kuin logeista järjestelmän toimintaa seurataan." Onko seurantaan jo kiinnitetty jotain välineitä? V: Ei ole. 2.40: Mitä ovat määrittelyvaiheen, suunnitteluvaiheen ja järjestelmän dokumentaatio? Onko määritelty jossain ennalta (tarjouspyynnössä)? Jos ei ole, niin projektisuunnitelmassa sovitaan dokumentit. V: Tarjoaja määrittelee toteutussuunnitelmassa myös projektissa tuotettavat dokumentit. 2.48: Mikä versio suosituksista? V: Uusin versio. 2.50: tarkoitetaan varmaan, että toteutustapa tulee olla sellainen, että uusia kieliä ja niiden kieliversioita voidaan lisätä? V: Kyllä, ilman koodimuutoksia. 3.1: mihin liitteeseen (liite x) viitataan? V: Liite 1: Atik järjestelmäkuvaus 3.2: mihin liitteeseen (liite x) viitataan? V: Liite 1 C: Atik Tietosisällön kuvaus 3.3: "Opettajien, tuutoreiden ja organisaatioiden tietojen muokkausta ei tule toteuttaa Atikiin. Atikin tulee voida käyttää opintohallinnon perusjärjestelmän koodiarvoja." Tuleeko järjestelmässä olla tiedonsiirto tätä varten? V: Ei toteuteta tiedonsiirtoa. 3.6: Atik-järjestelmässä on voitava estää ilmoittautuminen Nämä tiedot tarkistetaan manuaalisesti. Mitä tässä tarkoittaa tuo "Tarkistetaan manuaalisesti? V: Tarkistetaan ulkopuolella järjestelmästä virkailijoiden toimesta. 6.3: "Tulevaisuudessa sovelluksen pitää pystyä kutsumaan muiden sovelluksien WS-rajapintoja, sekä myös tarjoamaan sovelluksen tiedot WS-rajapinnan kautta." Toteutetaanko siis valmiudet, mutta ei rajapintoja? Mitä nämä muiden sovellusten ws-rajapinnat ovat?

8 8/8 V: Toteutetaan valmiudet. Muilta osin määritellään jatkossa. Kts. aikaisemmat vastaukset. 6.4: "Maksuviitetiedot viedään taloushallinnon järjestelmiin." Mitkä taloushallinnon järjestelmät / rajapinnat? V: Raindance, AdeEko, SAP. Tiedonsiirto muodossa csv, xml, txt. Kts. aikaisemmat vastaukset. 7.2: "Toimittaja sitoutuu yhteistyöhön muiden toimittajien kanssa asiakkaan toivomalla tavalla asiakkaan osoittamassa roolissa." Mitä tarkoittaa käytännössä? Esim? V: Esim. yhteistyö Oodi-järjestelmän toimittajan kanssa ja Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston kanssa (liite 1A). 7.3: "Toimittaja pystyy demonstroimaan toteutettavaa järjestelmää välillä erikseen ilmoitettavana ajankohtana" Onko oikea ajankohta (vaatimusluettelossa) vai (vai 09) (tarjouspyyntötekstissä)? V: välisenä aikana. "Jokaiselle tarjouksen ehdot täyttävällä tarjoajalle tullaan varaamaan 30 min. esittelyaika " Milloin yliopisto aikoo sopia demoajat toimittajaehdokkaiden kanssa? V: Kerrottu tarjouspyynnössä, että sovitaan demojen ajat.

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Lukuvuosi-ilmoittautuminen Lukuvuosi-ilmoittautuminen Timo Rantanen, Opintopalvelut Ari Lehtiö, IT-palvelut 7.3.2014 Lukuvuosi-ilmoittautuminen Tarkoitus on tarjota opiskelijalle itsepalvelukäyttöliittymän joka mahdollistaa lukuvuosi-ilmoittautumisen

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 ehops ja IHEP Tilannekatsaus Katri Lahikainen ehops-palvelun tavoitetila ja hyödyt ehops-palvelu tukee oppijaa jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa.

Lisätiedot

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset Helsingin yliopisto WebOodi 1 Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset OpasOodi ja opetustapahtumat... 1 OodiHOPS -muutokset... 2 Koko OodiHOPS -työkalua koskevat muutokset...

Lisätiedot

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Teakiin) Versio 0.3 / 12.9.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Kuvattavat ilmoittautujaprosessit

Kuvattavat ilmoittautujaprosessit Kuvattavat ilmoittautujaprosessit Uusi opinto-oikeus, ilmoittautuminen yliopistoon (tarvitaanko joku täppä per korkeakoulu, että onko ilmo per opinto-oikeus vai per yliopisto ja sen mukaan OILI toimii

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen sähköiset palvelut

Avoimien yliopistojen sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Rovaniemi 29.-30.9.2010 Projektipäällikkö Minna Vänskä Avoinyliopisto.fi ja Fino-verkosto 30.9.2010 1 1.10.2010 2 Avoinyliopisto.fi

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen 1 Opiskelijarekisteri Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen Helsingin yliopistossa halutaan esittää tarkkoja lukuja myös Suomessa opiskelevien ulkomaisten opiskelijoiden määrästä

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. 1 (5) SÄHKÖISEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELUN HANKINTA Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. VERTAILUPERUSTEET 1.

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille

Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille Kati Tiihonen / Opinto- ja opetuspalvelut Johdatus akateemisiin opintoihin 2.- 4.9.2013 WebOodi ja Lukarit-palvelu opiskelijoille WebOodi opiskelijoille WebOodissa opiskelija voi Tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan

Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan Oodi, versio 3.8; asennettu tuotantokantaan 15.8.2014 Versiomuutoksia WinOodissa: 1. Lähitulevaisuutta varten Kansallista oppijanumeroa (OID) varten on lisätty kenttä Opiskelijan perustietojen käsittely

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: ICT palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: ICT palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 76c39 (Valtiovarainministeriö), olet kirjautuneena sisään.. toukokuuta 9 :9:46 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen.

Opintosuorituksen kielitieto on pakollinen. Kielitieto voidaan antaa kullekin suoritukselle erikseen. Opintosuoritusten kielitietojen ylläpito Oodissa 1. Taustaa Kielitietojen täsmällinen ylläpito Oodissa on tullut yhä tärkeämmäksi monikielisten opetusohjelmien ja tilastointitarpeiden kautta. Tieto vieraskielisistä

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2

Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Valtion uudet yhteentoimivuuspalvelut: dataportaali, palvelutietovaranto ja yhteentoimivuus.fi v.2 Marko Latvanen Valtiokonttori / Kansalaispalvelut Suomi.fi Yhteentoimivuuspalvelujen tuotevisio Yhteentoimivuuspalvelut

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Toiminnallinen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 7.11.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 12.11.01 Pekka

Lisätiedot

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö

Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö 2016-2018 30.8.2016 Ilmari Hyvönen Taustaa Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta)

Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) 18.2.2016 Avoimen rajapinnan hallinta (Tilaajan hallitsema rajapinta) - tausta ja tarpeen kuvaus - Rajapinnan elinkaaren hallinta ja siihen liittyvä dokumentaatio (VALMIS 1.4) Versionhallinta: Versio Pvm

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

Ehdotusjärjestelmä. Henri Ylikotila. Finto-projektin laajennetun projektiryhmän kokous Esityksen kalvot:

Ehdotusjärjestelmä. Henri Ylikotila. Finto-projektin laajennetun projektiryhmän kokous Esityksen kalvot: Ehdotusjärjestelmä Henri Ylikotila Finto-projektin laajennetun projektiryhmän kokous 31.5.2016 Esityksen kalvot: http://tinyurl.com/ehdotuslaapro Ehdotusjärjestelmän tavoitteita Helpottaa uusien käsitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi.

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri WebOodi. Helsingin yliopisto WebOodi 1 WebOodi www.helsinki.fi/weboodi WEBOODI OPISKELIJALLE 2 OSAJÄRJESTELMÄT 5 OPEOODI 5 OPASOODI 6 PALAUTEOODI 7 EHOPS 9 TENTTITYÖKALU 9 Helsingin yliopisto WebOodi 2 WebOodi

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 5: Apotin Avointen Palvelurajapintojen (AAP) arvioinnin tulokset 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus 3 2. Integroitavuuden

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen?

2 Miten näen ohjattavien opiskelijoiden HOPS:ien tilanteen? SoleHopsin ohjeita henkilökunnalle Ohjaajan tehtävät (opinto-ohjaaja/ opettajatuutori) 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta 15.10.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Atikiin) Versio 1.3 / 27.9.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä

Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Oliosuunnitteluesimerkki: Yrityksen palkanlaskentajärjestelmä Matti Luukkainen 10.12.2009 Tässä esitetty esimerkki on mukaelma ja lyhennelmä Robert Martinin kirjasta Agile and Iterative Development löytyvästä

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007 1 PEREHDYTTÄMISEN MENETTELYOHJE TAVOITE JA TARKOITUS LAAJUUS VIITTEET Tällä menettelyohjeella varmistetaan että perehdyttäminen tukipalveluyksikössä suoritetaan sovitulla tavalla ja yhtenäisen käytännön

Lisätiedot