Atik-projektin tarjouspyyntö Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8"

Transkriptio

1 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen kysymyksiä on yhdistetty. Mikäli et löydä vastausta klo 15 mennessä sähköpostilla esitettyyn kysymykseesi, ota välittömästi yhteys Minna Hernoon Konsortioon kuuluvien yliopistojen käytössä olevat taloushallinnon järjestelmät? V: Raindance, AdeEko, SAP (käyttöönotto vuoden aikana). Huomioitavaa, että liittymät taloushallinnon järjestelmiin tehdään myöhemmin erikseen tilattavana työnä. Tarkennus: Tarjouspyyntö/3. Toimituksen aikataulu: Tavoitteena on, että järjestelmä on testattu, tuotantoympäristö on pystytetty ja järjestelmä on perusosiltaan käyttöönottovalmis mennessä. Atik-osiot/moduulit on kuvattu dokumentissa: Atik Järjestelmän kuvaus. Voitteko vielä tarkentaa/eritellä tarjouspyynnössä mainitut perusosat? V: Haemme tarjoajien ehdotuksia toteutukselle. Atik järjestelmän kuvauksessa on kuvattu halutut perustoiminnallisuudet. Opintohallinnon järjestelmän Oodin ja Atikin välinen suhde? Voitteko kuvata yleisellä tasolla myös muut vastaavat järjestelmien väliset yhteydet. V: Atik hoitaa avoimen yliopiston opintotarjonnan perustamisen ja ilmoittautumiset. Tämän jälkeen tiedot siirretään opintohallinnon perusjärjestelmään (esim. Oodi), jossa viralliset tiedot säilytetään ja jonne kirjataan opintojen suoritustiedot. Myös viralliset tilastointitiedot otetaan opintohallinnon perusjärjestelmistä. Atik muodostaa siirrettävistä tiedoista csv, txt tai xml-tiedoston, jonka avulla tiedot siirretään. Tässä vaiheessa ei tehdä on-line integraatioita Oodin ja Atikin välille. Tulevaisuuden tavoitteena ovat WS-tiedonsiirrot (Atik Järjestelmän kuvaus, kappale 4). Atikissa on myös sellaista avoimen yliopiston tarvitsemaa tietoa, jota ei missään vaiheessa siirretä opintohallinnon perusjärjestelmään. Siirtotiedoston (esim. csv, xml, txt) avulla siirretään viite- ja jaksotustiedot taloushallinnon järjestelmien (Raindance, AdeEko, SAP) ja Atikin välillä. WS-rajapinta tehdään Atik käyttäjähallintatuotteeseen (liite 1A) Mitä demolla tarkoitetan? Miten järjestelmän demo arvostellaan ja mitä siinä painotetaan?

2 2/8 V: Demo voi olla järjestelmän esittely tai toimittajan näkemys siitä miten järjestelmä toteutetaan (esim. prototyyppi, animaatio tai muu vastaava). Demon tarkoitus on täsmentää ja havainnollistaa toteutussuunnitelmaa (toimivuus, helppokäyttöisyys, rakenne ja logiikka). Tarjoajat saavat demo-ohjeistuksen 9.4. kun demojen ajankohdat sovitaan. Demon arvo on 20 % kokonaisuudesta ja sen eri osille tullaan antamaan pisteitä (kts. Tarjouspyynnön demo-ohjeen perusominaisuudet). Projektissa tehdään paljon toiminnallisuuksia, jotka ovat jo on valmiina mm. Oodi-järjestelmässä (ml. ilmoittautumiset). Miksi tässä kyseenomaisessa hankinnassa ei haluta suoraan hyödyntää olemassa olevaa Oodi-järjestelmää? V: Oodin toiminnot on suunniteltu perusopetuksen tarpeisiin, siksi se ei täytä kaikkia Avoimen Yliopiston tarpeita, mm. opintojen ja opinto-oikeuksien hallinnan ja maksujen osalta. Avoimen yliopiston opetukseen liittyy myös sellaisia tietoja, joille ei ole paikkaa Oodissa. Lisäksi Atikista halutaan tehdä järjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön minkä tahansa opinto- ja taloushallinnon perusjärjestelmien kanssa. Preferoiko tilaaja valinnassaan a) valmisohjelmistoon perustuvaa ratkaisua vai b) tilaajalle räätälöityä ratkaisua? V: Tilaajalle ei ole väliä tarjotaanko valmisratkaisua vai räätälöityä ratkaisua. Pääasia on, että järjestelmä on tarpeisiin sopivin. Minkä muiden yliopistoissa olemassaolevien järjestelmien kanssa toteutettavan järjestelmän ominaisuudet menevät päällekkäin? V: Yliopistoissa on monia järjestelmiä, jotka toteuttavat Atikin ominaisuuksia, mutta yhdessäkään järjestelmässä ei ole Atikin vaatimaa kokonaisuutta. Kuinka pitkä on tulevan järjestelmän odotettavissa oleva elinkaari? V: Noin 10 vuotta. Tuleeko toteutettavan järjestelmän vastata teknisesti tarjouspyynnön liitettä 1C vai voidaanko siitä poiketa esimerkiksi siitä syystä, että käytetään pohjana valmisohjelmistoa? V: Voidaan poiketa. Tarjoajaa pyydetään esittämään poikkeamat. Tuleeko sopimus tehdä täsmälleen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti vai voidaanko käyttää esim. toimittajan sopimuspohjaa? V: Toimittaja voi lähettää oman sopimusluonnoksensa, mutta pyydetään ilmoittamaan oleelliset poikkeamat verrattuna tarjouspyynnön liitteessä olevaan sopimukseen. Tuleeko tuotantoympäristö ehdottomasti tilaajan tiloihin, vai voidaanko Toteutus tarjota esim. SaaSpalveluna?

3 3/8 V: Tästä ei ole päätöstä. Vaihtoehtoisten tarjousten jättäminen on sallittu, joten voi tarjota molempia vaihtoehtoja. Jos jatkossa järjestelmää tulee käyttämään useammat yliopistot, miltä osin eri yliopistojen järjestelmät halutaan fyysisesti samaan palvelinympäristöön? V: Ei ole päätöstä. Mitkä liitteen 2 (Vaatimusluettelo) vaatimukset ovat pakollisia? V: Vaatimukset eivät ole ehdottomia. Toiminnallisuudet pitää toteuttaa. Onko integroitavasta käyttäjänhallintapalvelusta saatavilla rajapintakuvauksia? V: Tarjouspyynnön liitteenä on rajapintakuvaus (liite 1A), joka tarkentuu toteutusprojektissa. Kuinka monelle pääkäyttäjälle koulutus pitää antaa? V: Koulutusta pitää antaa vähintään yhdelle ryhmälle (1-15 henkilöä). Vaatimusliitteessä viitataan useassa kohtaa J2EE-teknologiaan. Voidaanko muita teknologioita käyttää sovelluksen toteutukseen, kuten MS.NET? V: J2EE ei ole ehdoton vaatimus, mutta preferoitava. Toimittaja voi esittää muita teknologiavaihtoehtoja. Käyttötapaukset ja käsittelysäännöt eivät sisälly tarjouspyynnön materiaaliin. Onko tarkoitus, että ne (ja mahdollinen muu määrittelyn tarkennus) tehdään toteutusprojektissa? V: Kyllä. Luku 1, viimeinen lause opintohallinnon järjestelmiin, kuten Oodi, ei tässä vaiheessa tehdä reaaliaikaista integraatiota vaan tiedonsiirto toteutetaan manuaalisesti. Mitä tiedonsiirtoa tällä tarkoitetaan? Mitä tarkoittaa manuaalinen tiedonsiirto tässä yhteydessä; esim. manuaalisesti käynnistettävää eräsiirtoa vai esim. sitä että virkailija ylläpitää tietoja ylläpitoikkunan kautta? V: Atik luo siirtotiedoston (tiedostomuotona csv, txt tai xml), joka haetaan esim. Oodiin. Tulevaisuuden tavoitteena on mahdollistaa automaattiset tiedonsiirrot rajapintojen avulla. Tarjoaja voi myös tehdä toteutusehdotuksia. Yleisesti "manuaalinen"-termin käytöstä: Tarkoittaako esim. manuaalisesti käynnistettävää eräsiirtoa vai esim. manuaalisesti tapahtuvaa ylläpitonäytön kautta ylläpitoa? V: Tarkoittaa kumpaakin. Täytyykö Atikiin syntyneet ilmoittautumiset viedä opintohallinnon tietojärjestelmään esim. arvostelun perustaksi? V: Viedään siirtotiedoston kautta.

4 4/8 3.1: tiedot, jotka viedään Atikiin ensi vaiheessa manuaalisesti. Tarkoittaako, että vientiä varten ei toteuteta Atikiin käyttöliittymätoiminnallisuutta, vaan tiedot viedään esim. määrämuodossa suoraan kantaan? Vai tarkoittaako, että tehdään käyttöliittymätoiminnallisuutta, esim. ylläpitoikkuna virkailijaa varten? V: Atikiin tarvitaan virkailijan käyttöliittymä tietojen syöttämistä ja muokkaamista varten. 3.1: Kun opintotarjonnan tiedot on saatu valmiiksi, virkailija hyväksyy opinnon perustamisen ja julkaisun. Mitä tarkoitetaan termillä Opinto tässä? Sitä ei löydy sanastosta. Tarkoitetaanko opintojakson toteutusta, opinto-ohjelmaa, tutkintovaatimusta ja/tai jotain muuta kokonaisuutta? V: Opintotarjonnan tiedot eli opinto-ohjelmien, opintojaksojen ja tenttien tiedot. 3.2: käyttäjätili -termiä ei ole määritelty sanastossa eikä tietosisällön kuvauksessa, joten mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan? V: Ilmoittautuvalle opiskelijalle luotavaa tiliä, josta hän voi seurata omia tietojaan kuten: ilmoittautumisia, opintoja jne. Tälle tilille kirjaudutaan Atikiin. Käyttäjätili on paikka, josta opiskelija löytää omat tietonsa. 3.2/opinto-oikeus: Tarkoitetaanko, että kaikki avoimenkin opiskelijat oletetaan olevan opintohallinnon perusjärjestelmässä? V: Kyllä. 3.2/opintoihin ilmoittautuminen sähköisesti: Ilmoittautumislomaketta ei ole kuvattu, mitä tietoja siihen tulee? V: Määritellään tarkemmin toteutusprojektissa. Lomakkeella ovat mm. opiskelijan henkilötiedot ja järjestelmästä tulevat ilmoittautumisen kohteen tiedot. Valmiita pohjia on olemassa. 3.2/opintoihin ilmoittautuminen sähköisesti: Täytyykö tehdä maksutiedot varasijalla olevalle? V. Maksutiedot tehdään vasta, kun opiskelija on hyväksytty opintoihin. 3.2/opintoihin ilmoittautuminen sähköisesti: Tuleeko varasijalle olevalle näkyä varasija käyttäjätilillä? V: Kyllä. 3.2/opintoihin ilmoittautuminen sähköisesti: Pitääkö pystyä Atikin kautta maksamaan verkkopankissa? V: Ei suoraan vaan Suomen verkkomaksut Oy:n liittymän kautta. 3.4/opintomaksut: Ostoskorin määritelmää ei ole (esim. sanastossa)? V: Ostoskorilla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka on kertynyt kaikista opinnoista, joihin opiskelija on yhdellä istuntokerralla ilmoittautunut. Ostoskori maksetaan yhtenä kokonaisuutena. Vrt. normaali verkkokauppa. 3.4/opintomaksut: Täytyykö ostoskorin olla voimassa muuten kuin yhden istunnon ajan? Ts. täytyykö käyttäjän ostoskori pystyä tallentamaan?

5 5/8 V: Ei tarvitse. 3.4/opintomaksut: Onko kuvattu säännöt miten muodostetaan useiden eri ilmoittautumisten viitenumeroista yksi maksuviite (taloushallinnon ja maksu- ja laskutuspalvelun järjestelmiä varten)? V: Määritellään toteutusprojektissa. 3.4/peruminen: Sisältääkö Atik käsittelyä tai tietoa palautettavista maksuista? V: Ei. On määritelty rajapintakutsut: autentikoi, hae käyttäjä, muokkaa käyttäjän rooleja sekä rekisteröi uusi käyttäjätunnus. Onko tarjouspyynnön materiaalissa kuvattu se, mihin toiminnallisuuteen mikäkin kutsu liittyy? V: Määritellään tarkemmin toteutusprojektissa. Osa toiminnallisuuksista löytyy Atik Järjestelmän kuvaus dokumentin kappaleesta 2. Tuleeko käyttäjälle rekisteröityessä omat tunnukset Atik-järjestelmään (ns. "kevyttunnusten" avulla rekisteröityessä) vai pitää Atikia pystyä käyttämään samalla "kevyttunnuksella"? V: Atik on WS-rajapinnan kautta yhteydessä Atik käyttäjähallintotuotteeseen, joka huolehtii käyttöluvista ja tunnuksista. Kts. Liite 1A Tässä dokumentissa mainitaan pari optiona toteutettavaa piirrettä (muissa sisältöä koskevissa dokumenteissa ei optio-termiä mainita). Onko näistä optiona pyydettävistä piirteistä olemassa yhteenvetona jokin lista? Esim. luvun alussa puhutaan Tulevaisuuden tavoitteesta sekä optioista. Ovatko nämä sama asia? Täytyykö optioiden toteutus sisällyttää projektiin? V: Nämä ovat sama asia, ja optio-termi on jäänyt epähuomiossa Tietosisällön kuvaukseen. Nämä tulevaisuuden tavoitteet toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Ovatko keltaisella korostusvärillä merkityt kohdat optiota? V: Eivät. Korostusvärin merkitys on kerrottu dokumentissa. Jos tulevaisuuden tavoitteet lasketaan optioiksi, niin mitä tarkoittaa tarkemmin keltaisella korostevärillä merkityt tiedot viedään opintohallinnon perusjärjestelmään. Tarkoittaako tämä, että nämä liittymät toteutetaan rajapintaratkaisun avulla? V: Keltaisella merkityt tiedot täytyy pystyä siirtämään opintohallinnon perusjärjestelmään siirtotiedostona (csv, txt tai html muodossa). Rajapintaratkaisut ovat tulevaisuuden tavoitteena. 3.12: optiona olevaa taloushallinnon tiedonsiirtoja varten tarvitaan maksajan tietojen siirtämistä.. (Maksajan) tiedot täytyy tallentaa Atikiin." Täytyykö maksajan tiedot tallentaa Atikiin opiskelijatiedoiksi vai joksikin yleisiksi asiakastiedoiksi? (Esim. jos maksaja on eri kuin opiskelija.)

6 6/8 V: Maksajan tiedot täytyy tallentaa Atikiin ainakin väliaikaisesti joiksikin yleisiksi asiakastiedoiksi. Tarkennetaan toteutusprojektissa. 2.2: "Sovelluksessa on avoimet rajapinnat" Löytyykö tarjouspyynnön materiaalista kuvausta sille, mitä avoimilla rajapinnoilla tarkoitetaan? Pitääkö avoimet rajapinnat määritellä projektissa? 6.1: "Sovelluksen pitää pystyä hyödyntämään sen toiminnan kannalta oleellisten muiden sovellusten tarjoamia rajapintoja." Mitä nämä muiden sovellusten tarjoamat rajapinnat ovat? V: Määrittelyssä on liitteenä Atikin ja kevytkäyttäjähallinnon rajapinta (liite 1A) ja Suomen Verkkomaksut Oy:n rajapinta kuvaus (liite 1B). Atikissa täytyy olla valmius myös tulevaisuuden tiedonsiirtorajapinnoille. Rajapintoja ei määritellä tässä projektissa. 2.4: "Sovelluksen tulee toimia vakioidussa J2EE sovelluspalvelinympäristössä" Mitä java- ja servletengineversioita täytyy tukea? V: Mieluiten uusimpia versioita. 2.11: annetaan oikeuksia kaikkiin toimintoihin ja tietoryhmiin. Kuinka tarkalle tasolle toiminnot ja tietoryhmät jaotellaan? 6.2: "Käyttäjäroolien vaikutuksia pitää pystyä muokkaamaan sovellusalueittain." Mitä tarkoitetaan sovellusalueella tässä yhteydessä? V: Sovellusalueella tarkoitetaan toimintoja. Toiminnot ja tietoryhmät jaotellaan perustoiminnallisuuksiin (kts. Atik Järjestelmän kuvaus, kappale 2), joissa voi määritellä esim. luku, kirjoitus ja muokkaus oikeuksia eri käyttäjäryhmille. Tarkennetaan toteutusprojektissa. Kts. myös tarjouspyynnön liite 1A. 2.15: "Atikin sovelluslogiikka tulee toteuttaa yleisten hyvien sovelluskehitystapojen mukaisesti." Viitataanko tässä johonkin yleiseen ohjeistukseen? V: Kuten vaatimusmäärittelyssä myöhemminkin, viittaamme yleisesti JHS suosituksiin. 2.17: Kts. kohta 2.4. V: Mieluiten uusimpia versioita. 2.23: "Sovelluksen on tuotettava syntyvä websivu riittävällä nopeudella ja sivun koon tulee olla kohtuullinen (20-40 kt)." Mikä on "riittävä" nopeus? Onko 20-40kt koko realistinen, jos sisältää myös kuvat? V: Tarjoaja voi ehdottaa omaa suositustaan riittävästä nopeudesta. 2.28: Mitä järjestelmiä tarkoitetaan "ulkoisilla järjestelmillä?" Mihin muotoon lokitiedot pitää voida siirtää? Onko ulkoisten järjestelmien vaatimukset tiedossa? V: Lokitiedot/tiedostot täytyy olla luettavissa Atikin ulkopuolelta ja niitä täytyy voida siirtää säilytettäväksi muihin järjestelmiin esim. siirtotiedostona (csv, xml, txt). Toimittaja voi ehdottaa omaa toteutusta.

7 7/8 2.30: "Sovelluksen lokitasoa on voitava muuttaa tuotantokäytön aikana" Mitä tässä tarkoitetaan lokitason muutoksella? V: Lokitason muutos tarkoittaa lokin hierarkiatason muuttamista eli kerättävän tiedon määrää tulee voida muuttaa. 2.35: "Toimittajan tulee määritellä miten muuten kuin logeista järjestelmän toimintaa seurataan." Onko seurantaan jo kiinnitetty jotain välineitä? V: Ei ole. 2.40: Mitä ovat määrittelyvaiheen, suunnitteluvaiheen ja järjestelmän dokumentaatio? Onko määritelty jossain ennalta (tarjouspyynnössä)? Jos ei ole, niin projektisuunnitelmassa sovitaan dokumentit. V: Tarjoaja määrittelee toteutussuunnitelmassa myös projektissa tuotettavat dokumentit. 2.48: Mikä versio suosituksista? V: Uusin versio. 2.50: tarkoitetaan varmaan, että toteutustapa tulee olla sellainen, että uusia kieliä ja niiden kieliversioita voidaan lisätä? V: Kyllä, ilman koodimuutoksia. 3.1: mihin liitteeseen (liite x) viitataan? V: Liite 1: Atik järjestelmäkuvaus 3.2: mihin liitteeseen (liite x) viitataan? V: Liite 1 C: Atik Tietosisällön kuvaus 3.3: "Opettajien, tuutoreiden ja organisaatioiden tietojen muokkausta ei tule toteuttaa Atikiin. Atikin tulee voida käyttää opintohallinnon perusjärjestelmän koodiarvoja." Tuleeko järjestelmässä olla tiedonsiirto tätä varten? V: Ei toteuteta tiedonsiirtoa. 3.6: Atik-järjestelmässä on voitava estää ilmoittautuminen Nämä tiedot tarkistetaan manuaalisesti. Mitä tässä tarkoittaa tuo "Tarkistetaan manuaalisesti? V: Tarkistetaan ulkopuolella järjestelmästä virkailijoiden toimesta. 6.3: "Tulevaisuudessa sovelluksen pitää pystyä kutsumaan muiden sovelluksien WS-rajapintoja, sekä myös tarjoamaan sovelluksen tiedot WS-rajapinnan kautta." Toteutetaanko siis valmiudet, mutta ei rajapintoja? Mitä nämä muiden sovellusten ws-rajapinnat ovat?

8 8/8 V: Toteutetaan valmiudet. Muilta osin määritellään jatkossa. Kts. aikaisemmat vastaukset. 6.4: "Maksuviitetiedot viedään taloushallinnon järjestelmiin." Mitkä taloushallinnon järjestelmät / rajapinnat? V: Raindance, AdeEko, SAP. Tiedonsiirto muodossa csv, xml, txt. Kts. aikaisemmat vastaukset. 7.2: "Toimittaja sitoutuu yhteistyöhön muiden toimittajien kanssa asiakkaan toivomalla tavalla asiakkaan osoittamassa roolissa." Mitä tarkoittaa käytännössä? Esim? V: Esim. yhteistyö Oodi-järjestelmän toimittajan kanssa ja Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston kanssa (liite 1A). 7.3: "Toimittaja pystyy demonstroimaan toteutettavaa järjestelmää välillä erikseen ilmoitettavana ajankohtana" Onko oikea ajankohta (vaatimusluettelossa) vai (vai 09) (tarjouspyyntötekstissä)? V: välisenä aikana. "Jokaiselle tarjouksen ehdot täyttävällä tarjoajalle tullaan varaamaan 30 min. esittelyaika " Milloin yliopisto aikoo sopia demoajat toimittajaehdokkaiden kanssa? V: Kerrottu tarjouspyynnössä, että sovitaan demojen ajat.

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti

Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Maksullisen koulutuksen hallinnointi- ja julkaisujärjestelmä -projekti Peppi-konsortion sisällöllisen työryhmän jatkot 1.2.2016 Lauri Stigell Projektin perustiedot Metropolia Ammattikorkeakoulun projekti

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri

OpasOodi. Ilmari Hyvönen Opiskelijarekisteri OpasOodi Ilmari Hyvönen 19.10.2004 Opiskelijarekisteri OpasOodi Taustaa: Oodissa on tiedot opintojaksoista ja myös opetuksesta, mikäli järjestelmää on käytetty ilmoittautumiseen Idea: Oodi-tietojärjestelmä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Atikiin) Versio 1.0 / 21.5.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Kuvaus C2 SmartLight Oy on avannut oman verkkokaupan minkä kautta voit ostaa tuotteitamme ja kumppaneidemme tuotteita helposti. Verkkokaupan kautta

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

WebOodin opetustapahtumat, Avoin yliopisto Mari Riihiaho

WebOodin opetustapahtumat, Avoin yliopisto Mari Riihiaho WebOodin opetustapahtumat, Avoin yliopisto 1.3.2011 Mari Riihiaho WebOodi sisäänkirjautuminen Kirjaudu HENKILÖKUNTA Kirjaudu sisään -linkin kautta. Kirjaudu Aalto University Weblogin-kirjautumisen kautta

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1

SilvaToiminta Versio 1.0. SilvaToiminta. Pikaohje Versio Oy Silvadata Ab Pikaohje 1 SilvaToiminta Pikaohje Versio 1.0 12.12.2014 Oy Silvadata Ab 10.12.2014 Pikaohje 1 SISÄLLYS 1 SILVATOIMINTA... 3 2 OHJELMISTON KÄYTTÖTARKOITUS... 4 2.1 Osiot... 4 2.1.1 Asiakkaat... 4 2.1.2 Viestit...

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään 10.11.2010 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 10.11.2010 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KYSYMYS 1 Mikäli ette saa hyväksyttäviä tarjouksia niin keskeytättekö hankinnan vai jatkatteko

Lisätiedot

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Lukuvuosi-ilmoittautuminen Lukuvuosi-ilmoittautuminen Timo Rantanen, Opintopalvelut Ari Lehtiö, IT-palvelut 7.3.2014 Lukuvuosi-ilmoittautuminen Tarkoitus on tarjota opiskelijalle itsepalvelukäyttöliittymän joka mahdollistaa lukuvuosi-ilmoittautumisen

Lisätiedot

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle?

Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Miten hyväksyn SoleOPSissa opiskelijat omalle opintojakson toteutukselle? Syksystä 2014 lähtien uusien aloittavien vuosikurssien osalta opintojakson toteutukselle ilmoittautuneiden opiskelijoiden hyväksyminen

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

RAKETTI-XDW Opintohallinnon pilotti. KOTA-AMKOTA -seminaari 23.9.2009 Juho Rautamäki Oulun yliopisto, tietohallinto

RAKETTI-XDW Opintohallinnon pilotti. KOTA-AMKOTA -seminaari 23.9.2009 Juho Rautamäki Oulun yliopisto, tietohallinto RAKETTI-XDW Opintohallinnon pilotti KOTA-AMKOTA -seminaari 23.9.2009 Juho Rautamäki Oulun yliopisto, tietohallinto Taustaa tietovarastopohjaiselle raportoinnille Luotettavan ja ajantasaisen tiedon tarve

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset

OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset OPS editor - Kuali student vertailu ja vertailun tulokset 1. Johdanto Katselmuksen ja vertailun tarkoituksena on saada selville (a) vastaako Kuali ja/tai OPS-editori toiminnallisessa ja teknisessä määrittelyssä

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset

Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset Helsingin yliopisto WebOodi 1 Muutokset WebOodin versiossa 2.7 Virkailijoille näkyvät muutokset OpasOodi ja opetustapahtumat... 1 OodiHOPS -muutokset... 2 Koko OodiHOPS -työkalua koskevat muutokset...

Lisätiedot

Pelaajan ja kilpailun järjestäjän ohjekirja

Pelaajan ja kilpailun järjestäjän ohjekirja 1(16) Tennisliitto Ässä-kilpailujärjestelmä Pelaajan ja kilpailun järjestäjän ohjekirja 1 Tennisliitto Ässä-kisajärjestelmä 2 2 Päävalikko 2 3 Kilpailun hakeminen 3 4 Kilpailun luonti 3 4.1 Kilpailun luokkien

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Asiakaspalveluratkaisun kilpailutus

Asiakaspalveluratkaisun kilpailutus Asiakaspalveluratkaisun kilpailutus Toimittajien 20.6.2012 klo 16.15 mennessä saapuneet kysymykset ja Opetushallituksen vastaukset kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset Kysymys 1. Mistä saamme tarjouspyynnön

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Lomalista-sovelluksen määrittely

Lomalista-sovelluksen määrittely Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti 14.10.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas

Lisätiedot

Opintokohteen Haku ja Käsittely

Opintokohteen Haku ja Käsittely Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8 Opintokohteen Haku ja Käsittely Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely -kohdasta. Olemassa olevan opintokohteen haku: Opintokohteen

Lisätiedot

Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri

Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri OHJE 1 (5) Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri Hakemuksen jätettyäsi Kuntarekry palvelun kautta voit omilla tunnuksillasi päivittää tietoja ja käytettävyyskalenteriasi

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 266 Hankintaoikaisuvaatimus koskien tietokeskuksen johtajan päätöstä kaupunginarkiston arkistotietokannan hankinnasta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

ROTI-järjestelmän ja kehitystavan esittely

ROTI-järjestelmän ja kehitystavan esittely ROTI-järjestelmän ja kehitystavan esittely ROTI-projektin tavoitteita Nykyaikaisilla teknologioilla toteutettu opintohallinnon perusjärjestelmä Nykyaikaiset käyttöliittymät Luotettavat ja reaaliaikaiset

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Tekninen määrittely: Editori Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 1.1. Tarkoitus ja kattavuus...4 1.2. Tuote ja ympäristö...4 1.3. Määritelmät,

Lisätiedot

AUTOVISTA VIS KÄYTTÄJÄHALLINTA

AUTOVISTA VIS KÄYTTÄJÄHALLINTA AUTOVISTA VIS KÄYTTÄJÄHALLINTA Copyright Autovista / Grey-Hen Oy. All rights reserved. Käyttäjähallintaohje Pääkäyttäjät (ryhmän) sekä myyntipäälliköt (oman toimipisteen). Sisältö 1 KÄYTTÄJÄOIKEUKSIEN

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Teakiin) Versio 0.3 / 12.9.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan

Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan SUOMEN SALIBANDYLIITTO SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ OHJEEN VERSIO 1.4. (s. 1) Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan Seuraavilla sivuilla opastamme tekemään ilmoittautumisen liiton

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen sähköiset palvelut

Avoimien yliopistojen sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen sähköiset palvelut Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Rovaniemi 29.-30.9.2010 Projektipäällikkö Minna Vänskä Avoinyliopisto.fi ja Fino-verkosto 30.9.2010 1 1.10.2010 2 Avoinyliopisto.fi

Lisätiedot

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi.

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi. (MAKSUJÄRJESTELMÄ) Suomen Ratsastajainliitto on ottamassa käyttöönsä maksujärjestelmän Kipaan. Kun ilmoittaudut kilpailuun, niin kaikki maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta. Kilpailun loputtua saat

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Sähkönumerot.fi-palvelussa on nyt mahdollista ylläpitää itse omia sähkönumeroita.

Sähkönumerot.fi-palvelussa on nyt mahdollista ylläpitää itse omia sähkönumeroita. Itsepalvelu-toiminto Sähkönumerot.fi-palvelussa on nyt mahdollista ylläpitää itse omia sähkönumeroita. Kirjautuneena käyttäjänä voit: korjata/muokata tuotteiden perustietoja luoda uusia sähkönumeroita

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT

SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT 1 (9) Kansallisarkisto SÄHKE2-SERTIFIOINTIKRITEERIT SÄILYTYSJÄRJESTELMÄ v. 2.0 (23.4.2015) VERSIOHISTORIA Versio Päivämäärä Tekijä Sisältö 1.0 15.3.2012 Mikko Eräkaski yhteensä 37 vaatimusta 1.1 21.5.2013

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Rakennuslupasuosituksen tausta... 2 1.2

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä

Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä Sisältö 1 Opintokokonaisuudet 1 2 Tentit 2 3 Oppiaineet 3 4 Kurssinimikkeet ja toteutukset 3 5 Käyttäjäoikeudet 4 1 Opintokokonaisuudet Opetuksesi

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016

YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 1 (5) YHDYSKUNTATEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2014 2016 LISÄKIRJE 1 Liittyen 13.2.2014 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Järvenpään kaupungin Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden

Lisätiedot

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan

Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Noppa: noppa.aalto.fi WebOodi: oodi.aalto.fi Tiedonsiirrot Oodista Noppaan Versio 2.1 06/2011 Tämä ohje täydentää sekä Oodin että Noppa-kurssiportaalin normaaleja henkilökunnan ohjeita ja on tarkoitettu

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Pikaopas: Miten hyväksyn opiskelijan ehopsin?

Pikaopas: Miten hyväksyn opiskelijan ehopsin? HUOM! Hyväksy opiskelijan ehops vasta, kun olet käynyt kaikki seuraavat kohdat läpi. 1. Kirjaudu SoleOPSiin 2. Valitse joko HOPS:ien selaus tai HOPS toinnot. 3. Jos opiskelijan ehops on hyväksytty, ota

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt Tarjouspyyntö Julkisen hallinnon paikkatietoalusta -digihankkeen tuki- ja koulutuspalveluja koskevan osahankkeen konsultointipalveluista - vastaukset esitettyihin kysymyksiin, 29.3.2017 1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Päivittäisraportit. Oodi-päivät

Päivittäisraportit. Oodi-päivät Päivittäisraportit Oodi-päivät 11.3.2009 Raporttitiedon saantitavat Oodista WinOodin raportit Ajantasaista yksilötason tietoa Päivittäisraportit Öisin muodostettavaa helppokäyttöistä yksilötason ja tilastotietoa

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit

Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit LIITE Kohta 6: Yliopistojen meneillään olevien kehityskohteiden esittely. ** Kehitettävää: Tekstit: Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: ICT palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely

Raportointi >> Perusraportti Palautepyyntö: ICT palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 76c39 (Valtiovarainministeriö), olet kirjautuneena sisään.. toukokuuta 9 :9:46 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 2 (5) 1. PALVELUKUVAUKSEN TARKOITUS Tässä palvelukuvauksessa kuvataan Sysart Oy:n Requeste tuotteeseen liittyvät maksulliset palvelut. Maksullisia palveluita

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

LIITE: OHJEITA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE

LIITE: OHJEITA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE [27.11.2017] LIITE: OHJEITA OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE KOSKI-tietovarantoon tallennettavat tiedot Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on siirrettävä tiedot Opetushallituksen KOSKI-tietovarantoon

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot