Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä"

Transkriptio

1 Lyhyt oppimäärä sihteerin toimista Korppi-järjestelmässä Sisältö 1 Opintokokonaisuudet 1 2 Tentit 2 3 Oppiaineet 3 4 Kurssinimikkeet ja toteutukset 3 5 Käyttäjäoikeudet 4

2 1 Opintokokonaisuudet Opetuksesi Opintokokonaisuudet ja Ylläpito Opintokokonaisuudet Opintokokonaisuudet-osioon pääsee navigointipuun Opetuksesi-kohdan alla olevasta Opintokokonaisuudetlinkistä. Sivulla listataan organisaatiosi opintokokonaisuudet. Kokonaisuuden nimeä klikkaamalla pääsee tarkastelemaan sen tietoja. Uuden kokonaisuuden lisääminen aloitetaan valitsemalla navigointipuusta Lisää opintokokonaisuus. Ensin valitaan kokonaisuus, joka halutaan toteuttaa. Nimikkeiden lisääminen ja muokkaaminen tapahtuu Ylläpito-osion Opintokokonaisuudet-kohdasta. Täytä opintokokonaisuuden tiedot -painikkeesta siirrytään määrittelemään kokonaisuuden tietoja. Kokonaisuutta luotaessa kaikki alla kuvatut osiot on yhdessä pötkössä, jolloin tietojen täyttäminen voi tuntua sekavalta. Pakolliset kohdat on merkitty asteriskilla (*), ja vain niiden täyttäminen tässä vaiheessa riittää. Sivun alaosasta löytyy Luo opintokokonaisuus -painike, jota painamalla kokonaisuus tallennetaan ja päästään selkeämpään näkymään muokkaamaan tietoja tarkemmin. Tiedot on jaettu kuuteen alaosioon, joista ensimmäisenä on Ajat ja ilmoittautuminen. Tässä osiossa muokataan kokonaisuuden ja siihen ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisaikoja sekä voidaan asettaa maksimiosallistujamäärä, mikäli osallistumista kokonaisuuteen on tarvetta rajoittaa. Opetusohjelmatiedot-osiossa voidaan valita opetusohjelman ryhmät (syksy, kevät, jne..), joiden opetusohjelmissa kokonaisuuden halutaan näkyvän. Opetusohjelmassa näkyvää kuvausta muokataan omalla sivullaan, jonne pääsee kuvaus-linkistä. Kuvauksia annetaan sekä lyhyempi, että pidempi. Lyhyt kuvaus näkyy kurssilistoilla opintokokonaisuuden nimen perässä, joten siinä kannattaa kertoa lyhyesti, miten tämä kyseinen kokonaisuuden toteutus poikkeaa muista saman nimisistä toteutuksista. Pidempään kuvaukseen voi sitten selittää tarkemmin opintokokonaisuudessa käsiteltäviä asioita, suoritustapoja, aikataulua, kirjallisuutta ja vaadittavia tai suositeltavia esitietoja. Muut tiedot -osiossa asetetaan opintokokonaisuuden status. Kun kokonaisuuden ei vielä haluta näkyvän kurssilistoilla on sen status suunnitteilla. Tällöin kokonaisuuden tietoja voi vielä muokata vapaasti ilman pelkoa, että väärää tietoa leviäisi opiskelijoille. Aktiivinen tarkoittaa sitä, että opintokokonaisuus on opiskelijoiden nähtävillä ja siihen on mahdollisuus ilmoittautua ilmoittautumisajan puitteissa. Kun opintokokonaisuus on päättynyt, voidaan se merkitä vanhentuneeksi. Kokonaisuus näkyy vielä opetusohjelmassa, mutta sille ilmoittautuneet opiskelijat eivät voi enää poistaa ilmoittautumistaan. Jos kokonaisuus halutaan poistaa kokonaan järjestelmästä (esim. ilmentymä on luotu, mutta sitä ei järjestetäkään), merkitään se silloin arkistoiduksi. Tässä tapauksessa kokonaisuus ei näy enää kenellekään. Tässä osiossa on myös mahdollista asettaa kokonaisuuden lyhyt kuvaus ja WWWkotisivun osoite sekä joitakin ulkoasuun liittyviä asetuksia. Maksutiedot-osiossa määritellään maksullisen opintokokonaisuuden hinta, maksuerien lukumäärä, ennakkomaksun suuruus ja eräpäivä. Myös Actan toteutus koodi asetetaan täällä. Jos kokonaisuus ei ole maksullinen, merkitään ruksi kohtaan Ei maksuja ilmoittauduttaessa. 1

3 Kurssit-osiossa liitetään opintokokonaisuuteen sen sisältämät kurssit. Kurssilistasta valitaan halutut kurssit (ctrl-näppäin pohjassa voidaan valita useampi kurssi kerralla). Kokonaisuuteen valitut kurssit näkyvät listana kurssivalintalistan yläpuolelle. Väärät kurssit voidaan poistaa merkitsemällä halutun kurssin kohdalle ruksi Poista-sarakkeeseen. Mikäli kurssi on pakollinen kokonaisuuden opiskelijoille, merkitään ruksi Pakollinen-sarakkeeseen. Opetuksen järjestäjä määritellään omassa osiossaan valitsemalla järjestävä toimipaikka alasvetolistasta. Opintokokonaisuus voidaan yhdistää eri organisaatioihin, sivun loppuosasta löytyvän Yhdistä kurssi organisaatioihin -linkin kautta. Organisaatiolistasta merkitään kokonaisuuden yhteisopetuksessa mukana olevat organisaatiot ja valinnat tallennetaan Tallenna valitut -painikkeesta. Opintokokonaisuus näkyy valittujen organisaatioiden opetusohjelmassa. On muistettava, että koska Korppi on WWW-sovellus, eivät muutetut tiedot tallennu linkeistä. Muista siis aina tallentaa muutokset Tallenna tiedot -painikkeesta! 2 Tentit Opetuksesi Tenttien hallinta Tenttien hallinta löytyy navigointipuusta heti Opintokokonaisuuksien alapuolelta. Kuten kokonaisuuksien kohdalla, organisaatiosi tentitkin on listana ensimmäisellä sivulla. Listaa on mahdollisuus järjestää tenttipäivän, kelloajan, salin, koodin, opintojakson tai lisätietojen mukaan painamalla sarakeotsikkolinkkejä. Klikkaamalla tentittävän opintojakson nimeä päästään muokkaamaan tentin tietoja. Uusi tentti lisätään navigointipuun (tai sivun alalaidan) Lisää tentti -linkistä. Ensin valitaan organisaatio, joka tentin järjestää, sitten valitaan tenttipäivä. Tuolle päivälle voidaan nyt lisätä tentti johonkin meneillään olevalle kurssille tai muulle opintojaksolle. Tentille asetetaan status (suunnitteilla, aktiivinen, vanhentunut, arkistoitu) ja mahdollisesti lisätietoja. Opintojakso-listasta valitaan opintojaksot, joihin tentti kuuluu (ctrl-näppäin pohjassa useampia) ja tentaattorit valitaan omasta listastaan. Meneillään olevien kurssien tenteissä tentaattori on automaattisesti kurssin opettaja. Mikäli haluttua tenttipäivää ei alasvetolistasta löydy, voi niitä lisätä Lisää tenttipäiviä... -linkistä. Tenttipäivälle valitaan järjestävä organisaatio, asetetaan päivämäärä ja kellonaika sekä ilmoittautumisaikaväli. Tenttipaikka-listasta voidaan valita useampikin sali pitämällä ctrl-näppäin pohjassa. Valvojatlistasta valitaan tentin valvojat (ctrl pohjassa useampia) tai jättää ne määrittelemättä. Lisätieto-kohtaan voidaan kirjoittaa tenttipäivää koskevia erityishuomioita. Tenttipäivä voidaan poistaa Tenttipäivän muokkaus -sivulla merkitsemällä ruksi Poista tenttipäivä -kohtaan. Tenttipäivältä voidaan poistaa tentti merkitsemällä ruksi halutun tentin kohdalle ja painamalla Poista merkityt tentit -painiketta. 2

4 3 Oppiaineet Ylläpito Organisaatiot Eri oppiaineet on luokiteltu Korpissa organisaatioiksi. Niiden lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen tapahtuu Ylläpito-osion Organisaatiot-kohdassa. Linkit oikeaan paikkaan löytyvät navigointipuusta. Sivulla ensimmäisenä on listattu jo olemassa olevat organisaatiot, joita voi muokata suoraan. Oppiaineita on mahdollista poistaa merkitsemällä ruksi oppiaineen eteen. Tallenna-painike on listan lopussa. Suhteet... -linkistä on mahdollisuus liittää organisaation alle muita organisaatioita; esimerkiksi tiedekuntaa/laitokseen/tms. on mahdollista liittää projekteja/oppiaineita/jne. Sivun lopussa ovat kentät uuden organisaation lisäämiseen. Ensin valitaan tyyppi-listasta lisättävän organisaation tyypiksi oppiaine, nimi-kohtaan kirjoitetaan oppiaineen nimi, lyhenne on yleisesti käytettävä oppiaineen lyhenne, JORE-nimi on JOREssa käytettävä oppiaineen lyhenne ja url on oppiaineen mahdollinen kotisivun osoite. Uusi organisaatio lisätään aina käyttäjän organisaation alle; esimerkiksi mikäli käyttäjä on Avoimen yliopiston sihteeri, lisätään oppiaine Avoimen yliopiston oppiaineeksi. 4 Kurssinimikkeet ja toteutukset Ylläpito Kurssinimikkeet ja Opetuksesi kurssi Kurssitietojen muokkaus Maksutiedot Oppiaineet koostuvat yleensä opintokokonaisuuksista, joihin taas kuuluu suoritettavia kursseja. Näitä kurssien toteutuksia tehdään Opetuksesi-osion alakohdasta Lisää kurssi. Kurssien hallinnoinnista on oma ohjeensa Ohjeita kurssien hallintaan Korppi-järjestelmässä, joka on suunnattu opettajille. Kurssin toteutuksia varten tarvitaan kurssinimikkeitä. Näiden lisääminen, poistaminen ja muokkaaminen onnistuu Ylläpito-osion kohdassa Kurssinimikkeet. Sivulla ensimmäisenä on listattu valitun organisaation kurssinimikkeet, joiden muokkaaminen ja poistaminen tapahtuu valitsemalla listasta haluamansa nimike ja painamalla Muokkaa kurssinimikettä tai Poista kurssinimike -painiketta. Yhdistä kurssinimike organisaatioihin... -painikkeesta päästään valitsemaan organisaatiot, joiden opetusohjelmaan kyseinen kurssinimike kuuluu. Uuden nimikkeen lisääminen onnistuu kirjoittamalla tarvittavat tiedot nimi, koodi, opintoviikot, taso ja organisaatio ja painamalla Lisää uutena kurssinimikkeenä - painiketta. Jotta nimikkeestä on mahdollista toteuttaa kursseja on statukseksi asetettava aktiivinen. 3

5 Toteutuksiin liitettävät maksutiedot ja Actan toteutuskoodi määritellään Kurssitietojen muokkaussivulla, jonne pääsee Opetuksesi-osiosta valitsemalla halutun kurssin ja siirtymällä muokkaukseen, jossa on alisivu Maksutiedot. Actan toteutuskoodeja on mahdollisuus tarkastella ja päivittää myös Ylläpito-osion Kurssien erikoisparametrit-kohdasta. Takun projektikoodit puolestaan määritellään Ylläpitoosion Kurssinimikkeiden erikoisparametrit-kohdassa. Huom! Actan toteutuskoodi tulee olla kaikilla kursseilla, joilta ilmoittautumistietoja halutaan siirtää Actaan. 5 Käyttäjäoikeudet Henkilötiedot Lisää hlö/muuta tietoja Uuden käyttäjän rekisteröityessä Korppiin käyttäjätasoksi tulee vierailija. Mikäli vierailijatasoisen käyttäjän käyttäjätunnus on sama kuin ATKK:n tunnus ja hän kirjautuu sisään ATKK:n salasanalla, nostetaan käyttäjätaso automaattisesti opiskelijaksi. Jotta opettajat voivat luoda ja hallinnoida kurssejaan, on heidän käyttäjätasonsa nostettava opettajaksi. Sihteerin-oikeudet annetaan henkilölle, jolla on tarve päästä käsiksi kaikkiin organisaationsa kursseihin/tentteihin/henkilöihin. Sihteerillä on oikeus muuttaa oman organisaationsa henkilöiden käyttäjäoikeuksia (ja muita henkilötietoja). Tämä tapahtuu Henkilötiedot-osiossa kohdassa Lisää hlö/muuta tietoja, joka löytyy navigointipuusta. Sopivasti rajaamalla hakuehtoja voidaan hakea haluttu henkilö, joka valitaan hakutuloslistasta. Muokkaa-painikkeesta päästään käsiksi henkilön tietoihin. Käyttäjätason muuttaminen tapahtuu vaihtamalla Käyttäjäryhmä-kohtaan haluttu vaihtoehto ja tallentamalla muutokset. Seuraavalla sisäänkirjautumiskerralla henkilö voi itse varmistaa käyttöoikeutensa muutoksen. Huom! Varsinkin korkeampia käyttäjäoikeuksia (sihteeri/opettaja) jaettaessa, on muistettava varmistua henkilön oikeellisuudesta. Tämä on helpointa tarkistaa joko puhelinsoitolla tai pyytää henkilöä käymään henkilökohtaisesti paikalla kertomassa käyttäjätunnuksensa. Sähköposti on epäluotettava varmenne, sillä toisen sähköpostin kaappaaminen on melko helppoa. Vääriin käsiin joutuessaan liian korkea käyttöoikeus voi olla järjestelmän kannalta erittäin vaarallinen. 4

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Sporttirekisterin käyttöohjeet VALO

Sporttirekisterin käyttöohjeet VALO Sporttirekisterin käyttöohjeet VALO Sisällys 1. KIRJAUTUMINEN JA NÄKYMIEN VAIHTAMINEN... 6 1.1 Pääkäyttäjä-, liitto- ja seuratason näkymät... 6 1.2 Järjestelmässä liikkuminen... 7 1.3 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Kieleistys. Fin, Eng, Swe sekä myös käyttöliittymään käyttäjille valinta. Peppi-käyttöliittymien käyttö?

Kieleistys. Fin, Eng, Swe sekä myös käyttöliittymään käyttäjille valinta. Peppi-käyttöliittymien käyttö? Kieleistys Fin, Eng, Swe sekä myös käyttöliittymään käyttäjille valinta. Peppi-käyttöliittymien käyttö? Ryhmien luominen Toteutuksien arvioinnit Koosteinen toteutus ja niiden arvioinnit Suoritukset, ja

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12 PALAUTEOODI Opettajan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista 2 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla 3 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito 4 Yhteisten kysymysten lataaminenn lomakkeellee 5

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OHJAAJAKOHTAINEN KURSTASO Rakenteen ensimmäisellä tasolla opiskelijat siirtyvät vaiheeseen, jonka suorittamisessa jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille. Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007

Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille. Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007 Käyttöohjeet yhdistyskäyttäjille Munuais- ja maksaliitto ry:n Sebacon jäsenhallinta- ja viestintäohjelmisto 2007 Sisällys 1. Sebacon 1.9... 2 2. Help desk... 3 3. Kirjautuminen... 4 4. Yleisesittely...

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Microsoft Outlook. Käyttöönotto

Microsoft Outlook. Käyttöönotto YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Microsoft Outlook Käyttöönotto Tämä on käyttöopas Microsoft Outlook sähköpostiohjelman käyttöönottoon ja tehokkaaseen hallintaan.

Lisätiedot

ZEF LIVEZHAT. Käyttöohje

ZEF LIVEZHAT. Käyttöohje ZEF LIVEZHAT Käyttöohje Tervetuloa tutustumaan LiveZhatin käyttöön. Jos et löydä apua ongelmaasi tästä käyttöohjeesta, ota yhteys asiakaspalveluumme. Sisällysluettelo: ZEF LIVEZHAT...1 KÄYTTÖOHJE...1 LIVEZHATIN

Lisätiedot

Wordpress sisällönhallintajärjestelmä. Päivitysohjeet. sytyke.fi. 26.9.2014, versio 1.2

Wordpress sisällönhallintajärjestelmä. Päivitysohjeet. sytyke.fi. 26.9.2014, versio 1.2 Wordpress sisällönhallintajärjestelmä Päivitysohjeet sytyke.fi 26.9.2014, versio 1.2 Sisältö 3 Luku 1: Järjestelmään kirjautuminen 4 Luku 2: Ohjauspaneeli 5 Luku 3: ston esikatselu 6 Luku 4: Artikkelien

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna

VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013. Vanajaveden opisto, Hämeenlinna VIESTINTÄ- KOULUTUS TO 4.4.2013 Vanajaveden opisto, Hämeenlinna Viestintä Luottamushenkilökoulutus 4.4.2013 Vanajaveden opisto Verkatehdas 1 Sylvi-extranet paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri

Lisätiedot

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä.

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Thunderbird Asennus ja käyttöönotto Tämä on käyttöopas Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot