Lomalista-sovelluksen määrittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lomalista-sovelluksen määrittely"

Transkriptio

1 Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Dokumentti

2 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Thomas Gustafsson + Henrik Heikkilä Lomalista-sovelluksen määrittely 20 sivua Tutkinto insinööri (AMK) Koulutusohjelma Tietotekniikan insinööri (amk) Suuntautumisvaihtoehto Ohjelmistotekniikka Ohjaaja(t) Yliopettaja Erja Nikunen Avainsanat

3 Sisällys Sanasto 1 Johdanto 1 2 Projektin ajankäyttö 1 3 Määrittelyn yhteenveto 2 4 Käyttötapaukset Käyttötapauskaavio Tapahtumien kuvaukset ja sekvenssikaaviot Aktiviteettikaavio 15 5 Luokkakaavio 15 6 Tallennettavien tietojen määrittely 16 7 Käyttöliittymä Login Lomaehdotuksen antaminen Puoltajan käyttöliittymä Hyväksyjän käyttöliittymä Ylläpitäjän käyttöliittymä 19 8 Määrittely ei-toiminnallisista ominaisuuksista 19

4 Sanasto HR-Järjestelmä Henkilöstöresurssijärjestelmä, josta saadaan työntekijöiden lomapäivien määrät. Hyväksyjä Ylläpitäjän yhteisöstä määrittelemä henkilö, joka hyväksyy tai hylkää puoltajan puoltaman lomatoiveen. Sovellus Tietokoneohjelma, joka tekee tai täyttää jonkin tehtävän, tässä tapauksessa lomien päällekkäisyyden ja hyväksynnän hallinnan. Loma Työntekijöiden lakisääteiset/työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat ja muut lomat. Lomailija Työntekijä, joka antaa sovellukselle lomatoiveensa. Loman hylkääminen Yhteisön puoltaja tai hyväksyjä tarkistaa työntekijän antaman lomaehdotuksen verraten sitä muiden työtekijöiden antamiin ehdotuksiin ja toteaa sen sopimattomaksi, palauttaen työntekijälle mahdollisuuden uuden ajankohdan ilmoittamiseksi. Loman hyväksyminen Hyväksyjä hyväksyy puoltajan puoltaman lomatoiveen. Loman puoltaminen Yhteisön puoltaja tarkistaa työntekijän antaman lomaehdotuksen verraten sitä muiden työtekijöiden antamiin ehdotuksiin ja sen sopiessa puoltaa sitä siirtäen sen hyväksyjälle hyväksyttäväksi Lomatoive Työntekijän eli lomailijan antama ehdotus, millä aikavälillä hän pitäisi loman. Puoltaja Puoltaja joko puoltaa, siirtää tai hylkää työntekijän antaman lomatoiveen. Puoltaja on ylläpitäjän yhteisöstä määrittelemä henkilö. Työntekijä Työntekijä on yrityksen palkkalistoilla oleva henkilö ja yhteisön jäsen. Työntekijä on sitoutunut tekemään töitä työnantajalleen ja on töissä työsopimuksen mukaisen tuntimäärän, joista hänelle kertyy lomapäiviä vuoden aikana. Hän ei ole hyväksyjä eikä puoltaja. Web-pohjaisuus Sovelluksen käyttöliittymä on tehty ja tarkoitettu käytettävän internetselaimen avulla joko internetistä tai intranetistä käsin millä tahansa kyseiseen verkkoon kytketyllä laitteella. Yhteisö Tietyn yrityksen sisällä määritelty yhteisö, johon kuuluu työntekijöitä, hyväksyjä ja puoltaja.

5 Yhteisön ylläpitäjä Yhteisön ylläpitäjä on henkilö, joka luo yhteisön. Hän määrittelee hyväksyjän ja puoltajan. Ylläpitäjä pystyy lisäämään lisää jäseniä yhteisöön.

6 1 Johdanto Tarkoituksena oli suunitella asiakkaalle lomalista-sovellus korvaamaan joko aikasempaa vastaavaa sovellusta tai paperilla toiminutta järjestelmää. Järjestelmän suunittelu piti sisällään mm. käyttötapauskaavion, käyttötapausten kuvausten, käyttötapahtumien sekvenssien ja aktiviteettikaavion tekemisen sekä tallennuksen ja ei-toiminnalisten ominaisuuksien määrittelyn. Myös alustavat käyttöliittymäsuunitelmat ja luokkakaavio kuuluivat tehtävänantoon. 2 Projektin ajankäyttö Projektin ajankäyttöä seurattiin yksinkertaisella allanäkyvällä taulukolla.?-merkki merkitsee että kyseisestä tapahtumasta ei syystä tai toisesta ole tietoa. Tehtävä Thomas Gustafsson Henrik Heikkilä Sanasto 1h?h Käyttötapauskaavio 3h 3h Tilannekuvaukset 4h 2h Aktiviteettikaavio 1h 1h Sekvenssikaavio 6h?h Käyttöliittymän prototyyppi 5h 5h Tallennuksen erittely 0h 2h Ei-toiminnallisien ominaisuuksien määrittely 1h 0h Alustava luokkakaavio 0h 2h

7 3 Määrittelyn yhteenveto Tehtävän tarkoituksena oli suunitella sovellus, joka täyttää asiakkaan lomalistasovelluksen vaatimukset. Sovelluksessa tulisi pystyä selaamaan eri henkilöiden ilmoittamia lomia, ilmoittaa niitä sekä puoltaa että hyväksyä niitä. Sovelluksen tuli perustua yhteisömalliin, eli jokaisella yhteisöllä saman yrityksen sisällä voi olla eri ylläpitäjä, hyväksyjä ja puoltaja. Sovelluksen määrittelyssä ei oteta kantaa tarkemmin ketä edellämainitut henkilöt ovat. Sovelluksen tuli olla web-pohjainen ja sisältää jonkinnäköisen kalenterinäkymän jonka avulla lomat lisättäisiin ja muiden ilmoittamat lomat olisivat nähtävissä. 4 Käyttötapaukset 4.1 Käyttötapauskaavio Käyttötapauskaavion lähtökohtana oli eri käyttäjäryhmien selvittäminen ja heille järjestelmään tarvittavien toimintojen selvittäminen.

8 Kuva 1. Lomalistan käyttötapauskaavio Määrittelimme, että järjestelmällä on neljä erillaista ihmiskäyttäjää joilla on yhteinen kirjautumisruutu (login). Näiden lisäksi järjestelmällä on toinen järjestelmä käyttäjänä; hr-järjestelmä antaa kunkin henkilön lomapäivät lomajärjestelmälle. Kullakin ihmiskäyttäjällä on oma roolinsa: työtekijä eli lomailija ehdottaa loman ajankohtaa, puoltaja joko puoltaa, hylkää tai siirtää lomailijan lomaehdotusta, hyväksyjä hyväksyy tai hylkää puolletun loman ja yhteisön ylläpitäjä luo yhteisön ja määrittelee mm. jäsenet ja ylimääräiset lomat heille.

9 4.2 Tapahtumien kuvaukset ja sekvenssikaaviot

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 4.3 Aktiviteettikaavio 5 Luokkakaavio Määrittelmien pohjalta tehtiin myös alustava luokkakaavio, sisältäen loma- ja yhteisö oliot ja Lomajärjestelmäluokan:

21 6 Tallennettavien tietojen määrittely Järjestelmä tallentaa tietonsa tietokantaan. Tietokanta on yksinkertainen ja helposti luettava, ja sisältää seuraavat tiedot: Lomat-taulu: Loman ID (juokseva numerointi) Henkilö jota loma koskee (henkilön tarkemmat tiedot haetaan tarvittaessa yhtiön työntekijäkannasta) Yhteisö (jotta saadaan selville mm. puoltaja/hyväksyjä) Loman alkamisajankohta Loman päättymisajankohta Loman tila (ehdotettu/puollettu/hyväksytty/hylätty) Yhteisöt-taulu Yhteisön ID (juokseva numerointi) Puoltaja Hyväksyjä

22 7 Käyttöliittymä Käyttöliittymien suunnittelun lähtökohtana oli ottaa huomioon eri toimenpiteet eri rooleissa olevien henkilöiden tulee tehdä. Käyttöliittymän vaatimuksena oli, että käyttöliittymästä näkee selkeästi muiden lomaehdotukset ja myönnetyt lomat joten niitä korostettiin. 7.1 Login

23 7.2 Lomaehdotuksen antaminen 7.3 Puoltajan käyttöliittymä

24 7.4 Hyväksyjän käyttöliittymä 7.5 Ylläpitäjän käyttöliittymä 8 Määrittely ei-toiminnallisista ominaisuuksista Lomasovelluksen tulee olla käyttäjäystävällinen ja nopea. Tämä pitää sisällään vaatimuksena muun muassa:

25 ohjelmiston suorituskyvyn on oltava riittävän nopea, sivuston prosessoinnissa ei saa kulua liikaa prosessoriaikaa jotta järjestelmä ei tukkiutuisi. sivuston vasteaika ei saa olla muutamaa sekuntia pidempi, muuten käytettävyys kärsii selkeästi käytettävyyden on oltava sitä luokkaa, että sovelluksen normaaleille käyttäjille ei ole epäselvyyksiä käyttää ohjelmaa ilman koulutusta sovelluksen tulee olla helposti ylläpidettävissä ja päivitettävissä yhteensopivaksi tulevaisuudessa mahdollisesti käytettävien eri sovellusten ja järjestelmien kanssa Yllä on pääasialliset ei-toiminnalliset vaatimukset sovellukselle. Suurin osa niistä on suhteellisia käyttäjämäärään, joten tarkkoja arvoja ei voida antaa.

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen

Tommi Helineva. Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Tommi Helineva Kirjanpito-ohjelman toteuttaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 27.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K

T-76.612 Ohjelmistoprojektienhallinta PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003. Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K PROJEKTISUUNNITELMA: HelpDesk-sovellus 6.5.2003 Jonas Alam, 52317M Tatu Heikkilä, 50433J Laura Itkonen, 51973K SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 TAUSTA... 1 1.1.1 Aikaisempi kehitys... 1 1.1.2 Nykytilanne...

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä

Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Rauno Widing Drupal ja videoiden julkaisujärjestelmä Insinöörityö 10.4.2008 Ohjaaja: tuottaja Jussi Meling Ohjaava opettaja: lehtori Ilkka Kylmäniemi

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (24) Käyttöönotto 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Pikaohje... 4 2. Yritysasetukset... 5 2.1. Esimerkki... 6 3. Tietoturva-asetukset... 6

Lisätiedot

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Inka Piippo 20.12.2012 2 Tiivistelmä Laki sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden palveluseteleistä

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

WWW-sivuston Google-optimointi

WWW-sivuston Google-optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi Insinöörityö 4.5.2009 Ohjaaja: kirjapainojohtaja Mika Saloranta Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö

OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI. Kandidaatintyö OLLI ROUHIAINEN WEB-POHJAISEN TILAUS- JA LASKUTUSJÄRJESTELMÄN DOKUMENTOINTI Kandidaatintyö Tarkastaja: DI Mikko Salmenperä 11. heinäkuuta 2011 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Satu Soikkeli Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 13.3.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Satu

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageja IBM SmartCloud Connections Pääkäyttäjän opas

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely... 8 4. Laskujen tiliöinti...12 5. Sopimukset ja sopimukselliset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot