Helsinki Mikonkatu 15 A Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki"

Transkriptio

1 Helsinki Mikonkatu 15 A Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA

2 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Tunnuslukuja Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

3 HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ RETRON TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA Vuosi 2013 oli yhtiön 94. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Vakuutustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen vakuutusliiketoimintaan kuuluu suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden henki- ja työkyvyttömyysriskien jälleenvakuuttaminen. Retron omavastuu yksittäisissä riskeissä on euroa ja sen ylittävän osan Retro jälleenvakuuttaa kotimaiseen ja ulkomaiseen edelleenvakuutukseen. Retrolla on aktiivisten edelleenvakuutussopimusten lisäksi muutamia vanhoja jälleen- ja edelleenvakuutussopimuksia kansainvälisten jälleenvakuutusverkostojen kanssa ja niiden perusteella tehdään rajoitetusti jälleenja edelleenvakuutusta ulkomailla. Retrossa hoidetaan myös Henkivakuutusosakeyhtiö Apollolta, Henkivakuutusosakeyhtiö Kansan erityiseltä selvityspesältä ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansalta siirtyneitä run-off -muotoisia vakuutuskantoja. Retrossa hoidetaan työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hallinto ja korvaustoiminta. Retron toimitusjohtaja toimii myös Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin toimitusjohtajana. Poolilla ei ole muuta henkilökuntaa. Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Vuoden 2013 aikana Retron kotimaisen vastaanotetun liikkeen määrä on kasvanut, joka vahvistaa Retron käsitystä markkinoilla olevasta lisääntyneestä jälleenvakuutustarpeesta. Suomen jälleenvakuutusmarkkinoista ovat kiinnostuneita myös kansainväliset kilpailijat, jotka pyrkivät aktiivisesti saamaan osansa Retron perinteisesti hoitamasta liikkeestä. Vuonna 2012 vahvistetun liiketoimintastrategian mukaisesti Retro pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan ja palveluitaan pystyäkseen paremmin toimimaan kiristyvässä kilpailutilanteessa. Kotimainen jälleenvakuutus ja ulkomaille suuntautuva edelleenvakuutus pysyivät samalla tasolla tilivuoden aikana. Retron jälleenvakuutukseen liittyvä riskivakuutuskanta on suojattu suomalaisten yhtiöiden yhteisessä katastrofisopimuksessa. Hallitus päätti syksyllä ROE-tavoitteen jälleenvakuutukseen sitoutuneen pääoman osalta. Tämän pohjalta hallitus hyväksyi yhtiön hinnoittelustrategian periaatteet ja hinnoittelussa käytettävän uuden laskentamallin käyttöönoton. Retron vakuutustoimintaa on Henkivakuutusosakeyhtiö Apollosta, Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansasta ja Henkivakuutusosakeyhtiö Kansan erityisestä selvityspesästä siirtyneiden run-off -kantojen muodostama eläkevakuutusliike. Vuoden 2013 lopussa ensivakuutuskantojen vastuuvelka on noin 16,7 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa). Tilivuoden 2013 aikana maksettiin eläkkeitä 2,8 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa). 3

4 Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille tehtävä korvaustoiminta Sijoitustoiminta Riskienhallinta ja riskit Retro hoitaa Työtekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin hallinnon ja korvaustoiminnan. Tilivuoden 2013 aikana Retro suoritti Retron ja poolin välillä voimassa olevan hoitosopimuksen perusteella poolin tililtä korvauksia 27,3 miljoonaa euroa (26,5 milj. euroa). Pooli on suorittanut Retrolle hoitopalkkioita noin euroa ( euroa). Yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaan sijoituskohteiden valinnassa pääperiaatteena on hyvä tuotto ja alueellisesti sekä omaisuusluokittain hyvin hajautettu riski. Tilivuonna 2013 sijoitusmarkkinat olivat suotuisat lukuun ottamatta kehittyviä markkinoita. Erityisesti osakemarkkinoilla kehitys oli positiivista 10,1 %:n kokonaistuotolla. Kehittyvien markkinoiden sijoitukset sen sijaan tuottivat tappiota sekä osakkeissa (-7,2 %) että koroissa (-10,8 %). Koko sijoitussalkun tuotoksi muodostui 4,9 %. Tilivuoden lopussa yhtiön käyvin arvoin laskettu sijoitusomaisuus oli 24,6 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa). Tästä ilman suojaavia johdannaisia oli kiinteistösijoituksia 4,7 % (4,4 %), joukkovelkakirjoja ja korkosijoituksia 51,3 % (55,1 %), osakkeita ja osuuksia osakerahastoissa 24,7 % (29,1 %), hedge - rahastoissa 4,0 % (3,3 %) ja osuuksia lyhyen koron rahastoissa, määräaikaistalletuksissa ja pankkitileillä 15,3 % (8,1 %). Tilivuoden lopussa USDriski oli suojattu 0,9 miljoonan euron suuruisella valuuttatermiinillä. Muita suojauksia ei ollut käytössä. Hyväksytyn liiketoimintastrategian mukaisesti yhtiön ydinliiketoiminta muodostuu jälleenvakuuttamisesta. Tästä johtuen loppuvuodesta 2013 alettiin valmistella sijoitustoiminnan ulkoistamista. Tavoitteena oli lisätä salkun likviditeettiä ja alentaa yleistä riskitasoa. Muutokset huomioitiin myös sijoitussuunnitelmassa vuodelle Loppuvuodesta 2013 hallitus päätti sijoitustoiminnan ulkoistamisesta alkaen. Retron toiminnan keskeiset riskit liittyvät vakuutus- ja sijoitusriskeihin sekä operatiivisiin riskeihin. Solvenssi II -valmistautuminen jatkui läpi vuoden. Yhtiössä nimettiin vastuuhenkilöt compliance-toimintoon ja riskienhallintaan. Lisäksi yhtiöön perustettiin sisäisen tarkastuksen toiminto, joka ulkoistettiin Ernst & Young Oy:öön. Samassa yhteydessä toteutettiin kattava, koko yhtiötä koskeva, riskikartoitus. Riskikartoituksen pohjalta laadittiin sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuosille Yhtiön hallitus on hyväksynyt vuodelle 2014 yhtiön riskienhallintajärjestelmän ja sijoitussuunnitelman. Lisäksi uudistetun vakuutusyhtiölain mukainen riski- ja vakavaraisuusarvio otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Riskienhallintajärjestelmässä on huomioitu tuoreen riskikartoituksen tulokset. 4

5 Vuoden 2013 tuloksen muodostuminen Keskeiset Retron tulokseen vaikuttavat tekijät ovat vakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan tulokset sekä Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille tehtävän hoitotoiminnan tuotot. Vakuutustoiminnan tulos Liikekulut Yhtiön vakuutusmaksutulo oli tilivuonna 2,3 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Jälleenvakuutuksen korvauksia maksettiin 0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa) ja ensivakuutuksen korvauksia 3,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa). Vakuutustekninen vastuuvelka kokonaisuudessaan pieneni tilivuonna 2,7 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Vastuuvelan laskennallinen diskonttokorko on 1,50 %. Liikekulut, pois lukien sijoitustoiminnan liikekulut, olivat 0,8 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Liikekuluihin sisältyvät hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat yhteensä euroa ja muun henkilökunnan palkat euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto Tilikauden tulos Sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa oli euroa ( euroa), josta myyntivoittojen osuus oli 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Tilivuonna kirjattiin sijoitusomaisuuteen yhteensä 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa) arvonpalautuksia ja 0,2 milj. euroa (1,0 milj. euroa) arvonalennuksia. Sijoitusten arvostusero oli 2,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Tilikauden tulos oli verojen jälkeen ,12 euroa ylijäämäinen ( ,28 ylijäämäinen). 5

6 Henkilöstö Työsuhteessa yhtiöön oli kertomusvuoden lopussa 9 henkilöä (9 henkilöä). Vakavaraisuus Yhtiön toimintapääoma voitonjaon jälkeen (7,0 milj. euroa) on 1,9-kertainen vaadittuun vähimmäismäärään nähden. Vakavaraisuuspääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen on 42 % (40 %) vastuuvelasta ja ennakoivan valvonnan vakavaraisuusaste on 396 % (432 %). Yhtiö täyttää kaikki vakavaraisuusvaatimukset. Olennaiset tapahtumat tilikauden 2013 päättymisen jälkeen Tulevaisuuden näkymät Yhtiön osakkeet Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut toimintaan tai tulokseen vaikuttavia oleellisia muutoksia tilikauden 2013 päättymisen jälkeen. Kilpailu jälleenvakuutusmarkkinoilla on kovaa ja tulee tulevaisuudessa kiristymään entisestään. Tähän tilanteeseen Retron tulee pystyä vastaamaan kehittämällä kilpailukykyään jatkuvasti. Perinteisen jälleenvakuutustarjonnan lisäksi yhtiö keskittyy uusien tuotteiden ja jälleenvakuutusratkaisujen kehittämiseen. Asiakaslähtöisten ratkaisujen tuotekehityksessä hyödynnetään myös kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyöverkostoa myös vastaisuudessa. Hyvät ja toimivat lääketieteelliset ratkaisuohjeet ovat keskeisiä jälleenvakuutustoiminnassa. Lääketieteellisen ratkaisuohjeen tekninen käyttöympäristö arvioidaan vuoden 2014 aikana. Arvion pohjalta laaditaan suunnitelma, joka monipuolistaa ratkaisuohjeen käytettävyyttä ja mahdollistaa valitun teknisen ratkaisun pitkän elinkaaren. Yhtiöllä on osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 16,82 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita rasittaa lunastuslauseke. Hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,99 euroa, josta tilikauden voitto on ,12 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 jaetaan osinkoa 28,60 euroa osakkeelta eli ,00 euroa. 6

7 Osakasyhtiöt Aktia Henkivakuutus Oy Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö OP-Henkivakuutus Oy Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja, Puheenjohtaja, Matti Rantanen, fil. maist. Kai Niemi, fil. maist., SHV Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi toimitusjohtaja talousjohtaja saakka puheenjohtaja alkaen Minna Kohmo, KTM LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö toimitusjohtaja Jarmo Kuisma, LuK OP-Henkivakuutus Oy toimitusjohtaja Päivi Ojala, fil. kand., SHV Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia aktuaarijohtaja Katja Kerke, KTM Aktia Henkivakuutus Oy toimitusjohtaja Jukka Kurki, fil. lis., SHV Mandatum Henkivakuutusyhtiö talousjohtaja alkaen Raimo Voutilainen, fil. toht., SHV Nordea Henkivakuutus Suomi Oy johtaja Toimitusjohtaja Heikki Saalamo, KTM, emba 7

8 Ensivakuutuskannan kehitys Lukumäärät kalenterivuoden päättyessä Apollon eläkevakuutuskanta vastaiset eläkkeet alkaneet eläkkeet kuolleet päättyneet Eläke-Kansan työeläkekanta vastaiset eläkkeet maksussa olevat eläkkeet kuolleet päättyneet Henki-Kansan eläkevakuutuskanta vastaiset eläkkeet maksussa olevat eläkkeet kuolleet päättyneet Jälleenvakuutuskannan kehitys Riskisummat milj. euroa Saatu liike Kotimaasta vastaanotettu liike 1 211, , ,0 684,0 639,3 Ulkomailta vastaanotettu liike 31,6 39,8 64,4 64,5 63,7 Saatu liike yhteensä 1 242, , ,4 748,5 703,0 Annettu liike Kotimaahan annettu edelleenvakuutus 185,1 246,7 201,3 169,1 157,2 Ulkomaille annettu edelleenvakuutus 32,8 35,2 45,9 26,7 34,2 Annettu liike yhteensä 217,9 281,9 247,2 195,8 191,4 Omalla vastuulla 1024,8 765,9 931,2 552,7 511,6 8

9 Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja AVAINLUKUJA Kokonaismaksutulo Korvauskulut Liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotot Vastuuvelka Henkilöstö (lkm) Luvut tuhansina euroina VAKAVARAISUUS Toimintapääoma Vähimmäistoimintapääoma Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuusaste % 42 % 40 % Ennakoivan valvonnan vakavaraisuusaste 396 % 432 % Luvut tuhansina euroina SIJOITUSKANTA KÄYVIN ARVOIN ILMAN SUOJAUKSIA Kiinteistösijoitukset ,7 % ,4 % Korkosijoitukset ,6 % ,2 % - joista rahamarkkinasijoituksia ,3 % ,1 % Osakkeet ja osuudet ,7 % ,1 % Muut sijoitukset (mm. Hedge) 987 4,0 % 887 3,3 % Luvut tuhansina euroina % % 9

10 Rahoituslaskelma (epäsuora) Liiketoiminnan rahavirta (euroa) Voitto varsinaisesta toiminnasta Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahoitusvirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut/saadut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutusvoitot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

11 Tuloslaskelma Vakuutustekninen laskelma (euroa) Vakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo , ,62 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,48 Sijoitustoiminnan tuotot , ,56 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,22 Jälleenvakuuttajien osuus , ,83 0, ,22 Korvausvastuun muutos , ,90 Jälleenvakuuttajien osuus , , ,70 0, , ,32 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,64 Liikekulut , ,66 Tuotot korvaus- ja vakuutuspalveluista , ,43 Sijoitustoiminnan kulut , ,84 Vakuutustekninen tulos , ,29 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden vero , ,01 Tilikauden voitto (tappio) , ,28 11

12 Tase VASTAAVAA (euroa) Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , , , ,86 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,84 Rahoitusmarkkinavälineet , ,88 Muut lainasaamiset 0, ,24 0, ,72 Jälleenvakuutustalletesaamiset , , , ,25 Saamiset Jälleenvakuutustoiminnasta , ,54 Muut saamiset , , , ,29 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,68 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,90 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , , , ,87 Vastaavaa yhteensä , ,31 12

13 Tase VASTATTAVAA (euroa) Oma pääoma Osakepääoma , ,49 Vararahasto , ,97 Muut rahastot Muut rahastot , ,87 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,68 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,29 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , ,77 Korvausvastuu , ,37 Jälleenvakuuttajien osuus 0, , , , , ,14 Velat Jälleenvakuutustoiminnasta , ,02 Muut velat , , , ,60 Siirtovelat , ,28 Vastattavaa yhteensä , ,31 13

14 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu ja esitetty noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakeja sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia ja Finanssivalvonnan antamia päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa saamiset ja siirtosaamiset, sekä velat ja siirtovelat on kirjattu liiketoiminnan rahavirtaan lyhytaikaisten liikesaamisten muutoksiksi. Muiden taseen erien muutokset, mukaan lukien lainasaamiset, on käsitelty investointien rahavirtana. Arvostus ja käyvät arvot Poistot Osakkeet ja osuudet on kirjattu taseessa hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankintamenoonsa. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu taseessa hankintamenon suuruisina tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus on jaksotettu ja sisällytetty rahoitusmarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Saamiset ja saamisluonteiset sijoitukset on esitetty nimellisarvossa. Valuuttamääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän EKP:n noteeraamaan keskikurssiin. Määräaikaiset talletukset ja vaihtovelkakirjasaaminen on arvostettu nimellisarvoonsa. Noteeratut osakkeet, osuudet ja rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu tilinpäätöspäivän viimeiseen kaupantekokurssiin. Muiden sijoitusten käypänä arvona on pidetty todennäköistä luovutushintaa. ICT:n ulkoistamisen yhteydessä tietotekniikkalaitteet on vuokrattu. Poistojen määrittämiseen on käytetty seuraavaa, ennalta laadittua poistosuunnitelmaa: Vastuuvelan laskuperustekorko Kalusto Konttorikoneet ja kalusto menojäännöspoisto 25 % Tietotekniikkalaitteet menojäännöspoisto 25 % Aineettomat hyödykkeet Ohjelmat tasapoisto 20 % Eläke-Kansalta siirtyneiden vapaamuotoisten työeläkevakuutuksien vastuuvelka, Apollosta siirtyneen vakuutuskannan vastuuvelka ja Henki-Kansalta siirtyneen vakuutuskannan vastuuvelka arvostettiin tilinpäätöksessä 1,50 %:n korolla. 14

15 Henkivakuutuksen kohtuusperiaate Vakuutusyhtiölain 13 luvun 2 :n mukaan henkivakuutuksessa on noudatettava ns. kohtuusperiaatetta sellaisten vakuutusten kohdalla, joilla vakuutussopimuksen ja mahdollisten kannansiirtosopimusten erityisten ehtojen ja rajoitusten mukaan on oikeus vakuutusten mahdollisesti tuottaman ylijäämän perusteella myönnettäviin lisäetuihin. Mikäli vakavaraisuusvaatimukset eivät ole esteenä, kohtuullinen osa ylijäämästä on palautettava lisäetuina näille vakuutuksille. Yhtiön vakuutussopimusten mukaan Henkivakuutusosakeyhtiö Apollon kannansiirron yhteydessä siirtyneillä vakuutuksilla on oikeus yhtiön ylijäämään siltä osin kun se syntyy kannansiirron yhteydessä siirtyneen omaisuuden tuottojen ja kyseisen vakuutuskannan riskiliikkeen ylijäämästä. Kannansiirtoon liittyneen henkivakuutusyhtiöiden tukielementin ja siirtyneen omaisuuden luonteen vuoksi kyseisille vakuutuksille ei ole myönnetty lisäetuja. Tämän hetken käsityksen mukaan lisäetuja ei voida myöntää jatkossakaan. Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan kannansiirtosopimuksen mukaan Retroon siirtyneet vakuutukset eivät ole oikeutettuja Retron ylijäämään. Henkivakuutusosakeyhtiö Kansan kannansiirron ehtojen mukaan vakuutuksiin ei todennäköisesti tulla antamaan asiakashyvityksiä tulevaisuudessa. Tämän hetken käsityksen mukaan lisäetuja ei voida myöntää. Henkilökunnan eläketurvan järjestäminen Yhtiö on järjestänyt työntekijäin eläkelain mukaiset vähimmäisedut täyttävän eläketurvan seuraavin lisäyksin: Eläkeikä on yleinen eläkeikä paitsi ennen palvelukseen tulleilla naisilla 62 vuotta. Vastuusitoumukset ja muut vastuut Vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,94 Myöhemmin maksettavat 0,00 0,00 Yhteensä , ,94 Irtisanomisaika Vuokranantajan ja vuokralaisen puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta. Leasingsopimukset Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,89 Myöhemmin maksettavat , ,73 Yhteensä , ,62 Muut sopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 111,21 441,24 Myöhemmin maksettavat 0,00 110,31 Yhteensä 111,21 551,55 15

16 Johdannaisvastuut Termiinit Käypä arvo Kohde-etuuden arvo Futuurit Käypä arvo Kohde-etuuden arvo Tilikauden päättyessä voimassa oli USD-valuuttatermiini, joka erääntyy helmikuussa Tammikuussa 2017 erääntyvä GBP-termiini on neutraloitu vastakaupalla marraskuussa 2013, mutta sopimukseen liittyvä rahansiirto on suorittamatta. Muut vastuut Yhtiö on sitoutunut sijoittamaan Nordea Private Equity II -rahastoon ,00 euroa. Tästä sitoumuksesta on vielä kutsumatta ,00 euroa. 16

17 1. Tuloslaskelman liitteet (euroa) Vakuutusmaksutulo Henkivakuutus Ensivakuutus, kotimaasta 3 232, ,47 Jälleenvakuutus , ,15 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , , Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 1b Yksilöllinen eläkevakuutus 3 232, ,47 2b Kertamaksut 3 232, ,47 3b Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen 3 232, ,47 Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta Ensivakuutus Henkivakuutus 0,00 0,00 Eläkevakuutus , , , ,05 Jälleenvakuutus , ,17 Maksetut korvaukset yhteensä , ,22 Tuotot korvaus- ja vakuutuspalveluista , , Liikekulut Tuloslaskelman erä "Liikekulut" Vakuutusten hankintamenot Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet , ,28 Vakuutusten hoitokulut , ,31 Hallintokulut , ,63 Yhteensä , ,66 Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset , ,64 Liikekulut , ,66 Sijoitustoiminnan kulut , ,64 Yhteensä , ,94 17

18 1.4 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot olivat tilivuonna ,46. Toimitusjohtajan eläkeikä on yleinen eläkeikä. Johdolla ei ole Retron myöntämiä lainoja tai vakuuksia Tilintarkastuspalkkio Tilintarkastustoimiston laskun mukaan ,00 euroa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Retron palveluksessa oli kertomusvuonna 9 henkilöä. Kaikki työntekijät ovat konttorihenkilöstöä. 1.5 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminnan tuotot: Tuotot kiinteistösijoituksista Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Myyntivoitot Sijoitusten arvonalennusten palautus Arvonkorotukset 0 0 Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Myyntitappiot Myyntitappiot Arvonalennukset ja poistot Arvonalennukset Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

19 2. Taseen liitetiedot (euroa) 2.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Vaihtovelkakirjalaina Talletukset Muut lainasaamiset Jälleenvakuutustalletesaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia 0 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

20 2. Taseen liitetiedot (euroa) 2.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Vaihtovelkakirjalaina Talletukset Muut lainasaamiset Jälleenvakuutustalletesaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta (+/-) Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia 0 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

21 2.2 Kiinteistösijoitusten muutokset 2013 Kiinteistöosakkeet Hankintameno Lisäykset/Vähennykset 0 Hankintameno Arvonalentumiset Tilikauden arvonalentumisen palautukset 0 Arvonalentumiset Arvonkorotukset Realisoitunut arvonkorotus 0 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Aineellisten hyödykkeiden muutokset 2013 Kalusto Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

22 2.4 Oma pääoma Oman pääoman muutokset Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Osakepääoma (ei muutoksia tilivuonna) Vararahasto (ei muutoksia tilivuonna) Käyttörahasto Yli/Alijäämä Osingonjako Vuoden 2013 ylijäämä Yli/Alijäämä Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Tilikauden voitto/tappio Käyttörahasto /- Edellisten vuosien voitot/tappiot Voitonjakokelpoiset varat yhteensä Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Vakuutusyhtiölain 11 luvun 12 :n toimintapääoman vähimmäismäärä Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) 42 % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % 22

23 2.6 Kiinteistöosakkeet, muut osakkeet ja osuudet Osakkeiden Osuus Kirjanpito- Käypä lukumäärä % arvo arvo Kiinteistöosakkeet Muut osakkeet Turun Teknologiakiinteistöt Oy Kiinteistö Oy Vähähuhko 136 0, Osuudet kiinteistörahastoissa Aberdeen Property Fund Finland Ky Osuudet korkorahastoissa Danske High Yield Kasvu Aktia Corporate Bond + D Franklin Templeton Asian Bond Fund A Tapiola Yrityskorko A OP-Likvidi A Investec Emerging Markets Debt Nordea European Cross Credit Fund Nordea Euro Yrityslaina Plus Osuudet osakerahastoissa Aktia Euro B Seligson Russian Property Seligson & Co USA Indeksirahasto Nordea Pro Suomi Kasvu Danske Invest Europe Enhanced Index FIM Visio Fourton Odysseus Eq USA Indeksi 1 K HSBC GIF-Indian Equity-AC Osuudet Hedge - rahastoissa Helios 2XL Bermuda Osuudet Private Equity - rahastoissa Nordea Private Equity II

24 2.7 Suojaavat johdannaissopimukset 1000 Sopimus / Käypä arvo Käypä arvo nimellisarvo Saamiset Velat Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit Osakejohdannaiset Futuurisopimukset Korkojohdannaiset Futuurisopimukset Suojaavat johdannaissopimukset yhteensä Johdannaisia on käytetty sijoitusomaisuuserien suojaamiseen. 24

25 Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukuja Liikevaihto Liikevoitto tai tappio Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % 6,4 7,3 2,8 8,3 12,0 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana, kpl 9,5 9,0 10,6 11,0 10,6 Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos Liikekulut Vakuutustekninen tulos Muut tuotot ja kulut Liikevoitto tai tappio ennen veroja Tuloverot ja muut välittömät verot Tilikauden voitto tai tappio Kokonaistulos Liikevoitto tai tappio Taseen ulkopuolisten arvostuserojen muutos Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (käyvin arvoin) Tuotto-% Joukkovelkakirjalainat, % 3,1 4,8 2,6 Korkorahastot, % 0,2 15,4 0,5 Osakkeet ja osuudet, % 10,1 5,9-10,9 Kiinteistöt, % 9,2 0,2 52,0 Kiinteistörahastot, % 7,2-6,8 18,6 Muut sijoitukset, % 14,7 3,3 1,5 Sijoitustoiminnan nettotuotto, % 5,1 4,1 2,5 Sijoitusjakauma käyvin arvoin Joukkovelkakirjalainat Korkorahastot Osakkeet ja osuudet Kiinteistöt Kiinteistörahastot Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä