TOIMINTAKERTOMUS AJALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009"

Transkriptio

1 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen vakuutusliiketoimintaan kuuluu henki- ja työkyvyttömyysriskien jälleenvakuuttaminen suomalaisilta henkivakuutusyhtiöiltä. Jälleenvakuutustoimintaan liittyen Retron ylilääkärityöryhmä ylläpitää lääketieteellistä ratkaisuohjetta, jonka perusteella jälleenvakuutuksen lääketieteellinen vastuunvalinta tehdään. Retron omavastuu yksittäisissä riskeissä on euroa ja sen ylittävän osan Retro jälleenvakuuttaa kotimaiseen ja ulkomaiseen edelleenvakuutukseen. Retrolla on aktiivisten edelleenvakuutussopimusten lisäksi muutamia vanhoja jälleen- ja edelleenvakuutussopimuksia kansainvälisten jälleenvakuutusverkostojen kanssa ja niiden perusteella tehdään rajoitetusti jälleen- ja edelleenvakuutusta ulkomailla. Vuoden 1996 jälkeen Retro on ottanut hoitaakseen Henkivakuutusosakeyhtiö Apollolta, Henkivakuutusosakeyhtiö Kansan erityiseltä selvityspesältä ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansalta siirtyneitä run-off -muotoisia vakuutuskantoja. Retro on viime vuosina neuvotellut ja hankkinut ulkomailta katastrofisuojan suomalaisille henkivakuutusyhtiöille. Retro on hankkinut myös vuodesta 2005 lähtien katastrofi- ja pandemiasuojan Työntekijäin ryhmähenkivakuutukselle. Retron yhteydessä hoidetaan Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hallinto ja korvaustoiminta. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on poolimuotoinen vakuutusjärjestely, jossa on jäsenenä 8 suomalaista henkivakuutusyhtiötä. Retron toimitusjohtaja toimii myös Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin toimitusjohtajana. Poolilla ei ole muuta henkilökuntaa vaan Retron henkilökunta hoitaa poolin hallinnon ja korvaustenmaksun. Tilivuoden 2009 tapahtumat Retron perinteinen liiketoiminta on ollut viime vuoden varsin vakaata. Vuonna 2009 toiminta jatkui aiempien käytäntöjen mukaisena ja vakuutusliiketoiminnan tulos oli ennakoidun kaltainen. Vuoden 2009 alussa Retron ja Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin välillä tuli voimaan uusi korvaustenhoitosopimus, jolla selkeytettiin Retron roolia poolin hallinnon ja korvaustoiminnan osana. Alkuvuonna uudistettiin suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden katastrofivakuutussopimus aikavälille Retro on suojannut tässä katastrofivakuutussopimuksessa myös oman jälleenvakuutuskantansa. Tilivuoden 2008 loppupuolella Retro aloitti neuvottelut Henkivakuutusosakeyhtiö Kansan erityisen selvityspesän kanssa sellaisten vakuutusvelkojen siirrosta, joita ei ole pystytty maksamaan. Kansan kanssa tehtiin sopimus, jonka mukaan kyseiset vakuutusvelat siirtyivät Retroon Vakuutusvelat ovat kooltaan kokonaisuudessaan noin euroa ja Retrolle siirtyi varoja euroa sekä vakuutustiedot maksamattomista veloista. Retro vastaa siitä, että vakuutusvelkojien 1

2 Vakuutustoiminta tiedusteluihin vastataan ja heidän oikeutensa jako-osaan selvitetään ja maksetaan. Kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta maksamisvastuu siirtyy Kansan konkurssipesälle. Mikäli kolmen vuoden periodin aikana velkojen maksun määrä ylittää euroa, Kansan konkurssipesä huolehtii velkojen maksusta ylimenevältä osalta. Osana sopimusta Retro on sitoutunut säilyttämään kyseisten vakuutusvelkojen tietoja vuoteen 2022 asti Kansan konkurssipesän kustannuksella. Tilivuoden aikana Retrossa keskityttiin sisäisten prosessien kehittämiseen ja riskienhallinnan uudistamiseen. Vuoden alkupuolella toteutettiin IT-järjestelmien ja -ylläpidon kokonaisvaltainen ulkoistaminen. Samassa yhteydessä siirryttiin ITlaitteiston osalta leasing käytäntöön. Tilivuoden loppupuolella Retro tilasi ulkoiselta toimittajalta uuden jälleenvakuutusohjelman, joka toteutetaan yhteistyössä toimittajan kanssa. Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2010 alkupuolella ja se otetaan käyttöön vuoden 2009 jälleenvakuutustilityksiä tehtäessä. Ohjelmaan tulee suojattu internet - yhteys Retron asiakasyhtiöihin, jolloin yhtiöillä on mahdollisuus halutessaan seurata oman jälleenvakuutuskantansa kehittymistä reaaliajassa. Tilivuoden loppupuolella uudistettiin ja nykyaikaistettiin Retron riskienhallintasuunnitelma. Samassa yhteydessä sijoitussuunnitelma muutettiin paremmin vastaamaan vuonna 2012 voimaan tulevaa Solvenssi II -valvontaa. Edellisenä tilivuonna 2008 sijoitusmarkkinoilla oli vakava kriisi, jonka seurauksena Retron osakeriski suojattiin kokonaisuudessaan joulukuussa Tilivuoden 2009 alkupuolella osakeriski pidettiin suojattuna, ja maaliskuun alun jälkeen, kun osakkeiden trendi kääntyi takaisin nousu-uralle, suojauksista luovuttiin. Tilivuosi 2009 oli suotuisa sijoitusmarkkinoilla ja Retro sai sijoituksilleen 15,5 % tuoton (-10,1%). Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Kotimainen jälleenvakuutus ja ulkomaille suuntautuva edelleenvakuutus ovat tilivuonna pysyneet kokoluokaltaan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Retron jälleenvakuutukseen liittyvä riskivakuutuskanta on suojattu suomalaisten yhtiöiden yhteisessä katastrofisopimuksessa. Kotimaiseen jälleenvakuutukseen liittyvään lääketieteelliseen ratkaisuohjeeseen tehtiin päivityksiä. Mitään merkittävää tutkimustyötä tällä liiketoiminnan alueella ei tilivuoden aikana tehty. Retron vakuutustoimintaa on Henkivakuutusosakeyhtiö Apollosta, Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansasta ja Henkivakuutusosakeyhtiö Kansan erityisestä selvityspesästä siirtyneiden run-off -kantojen muodostama eläkevakuutusliike. Näiden vakuutuskantojen laskennallisena laskuperustekorkona on käytetty 3,25 % ja vuoden 2009 lopussa ensivakuutuskantojen vastuuvelka on noin 25,5 miljoonaa euroa (28 milj. euroa). Tilivuoden 2009 aikana maksettiin eläkkeitä 3,49 miljoonaa euroa (3,47 milj. euroa). Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille tehtävä korvaustoiminta Retro hoitaa Työtekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin hallinnon ja korvaustoiminnan. Tilivuoden 2009 aikana Retro suoritti Retron ja poolin välillä 2

3 Sijoitustoiminta voimassa olevan hoitosopimuksen perusteella poolin tililtä korvauksia 25,4 miljoonaa euroa. Pooli on suorittanut Retrolle hoitopalkkioita ,46 euroa. Yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaan sijoituskohteiden valinnassa pääperiaatteena on hyvä tuotto ja sekä alueellisesti että omaisuusluokittain hyvin hajautettu riski. Tilivuonna 2009 sijoitusmarkkinat olivat suotuisat. Tilivuoden aikana edellisvuonna alkanut finanssikriisi kääntyi kevättalvella ja sijoitusmarkkinat olivat sen jälkeen nousuvoittoiset. Osakkeiden hinnat nousivat voimakkaasti maailman pörsseissä, yritysriskillisten korkopapereiden yritysriskimarginaalit normalisoituivat ja peruskorkotaso laski keskuspankkien tukitoimien seurauksena. Retron koko sijoitussalkun tuotto tilivuonna oli 15,5 %. Tuotto omaisuusluokittain oli seuraavanlainen: Osakkeet ja osakerahastot 30,5 %, korkosijoitukset 12,5 %, hedge-rahastot 16,9 % sekä kiinteistöt ja kiinteistörahastot 0,4 %. Tilivuoden lopussa yhtiön käyvin arvoin laskettu sijoitusomaisuus oli 32,2 milj. euroa. Siitä oli kiinteistösijoituksia 9,5 % (vuonna ,6 %), joukkovelkakirjoja ja korkosijoituksia 52,7 % (49,4 %), osakkeita ja osuuksia osakerahastoissa 29,6 % (21,0 %), hedge -rahastoissa 5,0 % (12,5 %) ja osuuksia lyhyen koron rahastoissa ja pankkitilillä 3,3 % (6,6 %). Sijoitukset on valittu ottaen huomioon tuottotavoite ja hajautusvaatimukset. Riskienhallinta ja riskit Retron toiminnan keskeiset riskit liittyvät vakuutus- ja sijoitusriskeihin sekä operatiivisiin riskeihin. Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintasuunnitelman ja sijoitussuunnitelman vuodelle Riskienhallintasuunnitelmassa on huomioitu sisäisen tarkastuksen toiminnot. Yhtiön toiminnassa ei ole ympäristöön liittyviä riskitekijöitä. Vuoden 2009 tuloksen muodostuminen Keskeiset Retron tulokseen vaikuttavat tekijät ovat vakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan tulokset sekä Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolille tehtävän hoitotoiminnan tuotot. Vakuutustoiminnan tulos Yhtiön vakuutusmaksutulo oli tilivuonna 1,498 milj. euroa (vuonna ,578 milj. euroa). Jälleenvakuutuksen korvauksia maksettiin 1,050 milj. euroa (0,246 milj. euroa) ja ensivakuutuksen korvauksia 3,893 milj. euroa (3,532 milj. euroa). Vakuutustekninen vastuuvelka pieneni oli tilivuonna 2,671 milj. euroa (1,946 milj. euroa). Retro sai hoitokulutuottoa Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen hoitamisesta 0,534 milj. euroa (0,000 milj. euroa). 3

4 Liikekulut Liikekulut olivat pois lukien sijoitustoiminnan liikekulut 0,669 milj. euroa (0,378 milj. euroa). Liikekulujen kasvun selittää Retron ja Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin välille tilivuoden alussa tullut hoitosopimus, jonka perusteella poolin korvaustenmaksu siirtyi Retrolle. Liikekuluihin sisältyvät hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat yhteensä euroa ja muun henkilökunnan palkat euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto Tilikauden tulos Sijoitustoiminnan nettotuotto oli 3,065 milj. euroa (-1,168 milj. euroa), josta myyntivoittojen osuus oli 0,413 milj. euroa (1,216 milj. euroa). Tilivuonna kirjattiin sijoitusomaisuuteen yhteensä 3,486 milj. euroa arvonpalautuksia ja 0,433 milj. euroa arvoalennuksia. Sijoitusten arvostusero oli 2,361 milj. euroa (1,347 milj. euroa). Tilikauden tulos oli verojen jälkeen ,83 euroa ylijäämäinen ( ,83 alijäämäinen). Henkilöstö Työsuhteessa yhtiöön oli kertomusvuoden lopussa 10 henkilöä (11 henkilöä). Konsernitilinpäätös Vakavaraisuus Tilivuodelta ei ole laadittu konsernitilinpäätöstä, koska tytäryhtiö Apollo-Asunnot Oy:n omaisuus on kokonaisuudessaan realisoitu ja yhdistelyllä ei ole oleellista vaikutusta. Yhtiön toimintapääoma ennen ehdotettua voitonjakoa (7,223 milj. euroa) on 2,26- kertainen vaadittuun vähimmäismäärään nähden. Vakavaraisuuspääoma ennen ehdotettua voitonjakoa on 28 % vastuuvelasta ja ennakoivan valvonnan vakavaraisuusaste on 236 %. Yhtiö täyttää kaikki vakavaraisuusvaatimukset. Olennaiset tapahtumat tilikauden 2009 päättymisen jälkeen Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut mitään toimintaan tai tulokseen vaikuttavaa oleellista muutosta tilikauden 2009 päättymisen jälkeen. Retro on tilivuoden jälkeen neuvotellut ulkomaisten toimijoiden kanssa Suomen henkivakuutusmarkkinoille hankitun katastrofivakuutussopimuksen jatkamisesta vuodella eteenpäin kun edellinen suoja päättyy. Tulevaisuuden näkymät Retron jälleenvakuutusliikkeen kehitys on sidoksissa osakasyhtiöiden riskivakuutustoiminnan kehitykseen. Nykyisissä olosuhteissa ja valitulla strategialla ei Retron jälleen- ja edelleenvakuutuksessa ole odotettavissa oleellista kasvua. Yhtiön toiminta Apollosta, Eläke-Kansasta ja Henki-Kansasta siirtyneiden run-off vakuutuskantojen hoitajana jatkuu jo vakiintuneella tavalla. 4

5 Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 16,82 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita rasittaa lunastuslauseke. Hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,80 milj. euroa, josta tilikauden voitto on ,83 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan osinkoa 4,00 euroa osakkeelta eli euroa. 5

6 Osakasyhtiöt Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Aktia Henkivakuutus Oy OP-Henkivakuutus Oy Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja, Matti Rantanen, fil. maist. Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Jukka Ruuskanen, VT, emba OP-Pohjola-ryhmän edunvalvontajohtaja saakka Heikki Ranta, fil. maist., SHV Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n aktuaarijohtaja Jarmo Kuisma, LuK OP-Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtaja alkaen Jari Saine, fil. maist., SHV Tapiola-yhtiöiden yhtiöryhmän johtaja Taru Narvanmaa, KTM Aktia Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtaja Kai Niemi, fil. maist., SHV Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen talousjohtaja Päivi Ojala, fil. kand., SHV Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian aktuaarijohtaja Toimitusjohtaja ja aktuaari Mika Mäkinen, fil. maist., SHV, emba. 6

7 Ensivakuutuskannan kehitys Lukumäärät kalenterivuoden päättyessä Apollon eläkevakuutuskanta vastaiset eläkkeet alkaneet eläkkeet kuolleet päättyneet Eläke-Kansan työeläkekanta vastaiset eläkkeet maksussa olevat eläkkeet kuolleet päättyneet Henki-Kansan eläkevakuutuskanta vastaiset eläkkeet maksussa olevat eläkkeet kuolleet päättyneet Jälleenvakuutuskannan kehitys Vastuuvaarasummat milj. euroa Saatu liike Kotimaasta vastaanotettu liike 245,9 276,1 371,1 647,2 639,3 Ulkomailta vastaanotettu liike 66,2 61,6 55,9 57,7 63,7 Saatu liike yhteensä 312,1 337,7 427,0 704,9 703,0 Annettu liike Kotimaahan annettu edelleenvakuutus 106,0 108,1 120,0 155,5 157,2 Ulkomaille annettu edelleenvakuutus 10,0 12,5 26,4 26,4 34,2 Annettu liike yhteensä 116,0 120,6 146,4 181,9 191,4 Omalla vastuulla 196,1 218,5 280,6 523,0 511,6 7

8 Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja AVAINLUKUJA Kokonaismaksutulo Korvauskulut Liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotot Vastuuvelka Henkilöstö (lkm) Luvut tuhansina euroina VAKAVARAISUUS Toimintapääoma Vähimmäistoimintapääoma Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Ennakoivan valvonnan vakavaraisuusaste % % Vakavaraisuusaste % 28% 15% Luvut tuhansina euroina SIJOITUSKANTA KÄYVIN ARVOIN Kiinteistösijoitukset ,5% ,6% Korkosijoitukset ,8% ,9% - joista rahamarkkinasijoituksia 800 2,5% ,6% Osakkeet ja osuudet ,6% ,0% Lainasaamiset 5 0,0% 8 0,0% Muut sijoitukset (mm. Hedge) ,01% ,5% Luvut tuhansina euroina % % 8

9 Rahoituslaskelma (epäsuora) Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(- )/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahoitusvirta ennen rahoituseriä ja veroja Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutusvoitot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 Tuloslaskelma Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo , ,63 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,39 Sijoitustoiminnan tuotot , ,91 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,65 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,65 Korvausvastuun muutos , ,77 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,42 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,81 Liikekulut , ,63 Tuotot korvaus- ja vakuutuspalveluista , ,68 Sijoitustoiminnan kulut , ,26 Vakuutustekninen tulos , ,52 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden vero , ,31 Tilikauden voitto (tappio) , ,83 10

11 Tase VASTAAVAA Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , , , ,60 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,29 Rahoitusmarkkinavälineet , ,10 Muut lainasaamiset 5 137, , , ,50 Jälleenvakuutustalletesaamiset , , , ,33 Saamiset Jälleenvakuutustoiminnasta , ,49 Muut saamiset , , , ,30 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,34 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , , , ,93 Vastaavaa yhteensä , ,90 11

12 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,49 Vararahasto , ,97 Muut rahastot Muut rahastot , ,87 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,93 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,43 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , ,17 Korvausvastuu , ,91 Jälleenvakuuttajien osuus 0, , , , , ,08 Velat Jälleenvakuutustoiminnasta , ,64 Muut velat , , , ,02 Siirtovelat , ,37 Vastattavaa yhteensä , ,90 12

13 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu ja esitetty noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakeja sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia ja Finanssivalvonnan antamia päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa saamiset ja siirtosaamiset, sekä velat ja siirtovelat on kirjattu liiketoiminnan rahavirtaan lyhytaikaisten liikesaamisten muutoksiksi. Muiden taseen erien muutokset, mukaan lukien lainasaamiset, on käsitelty investointien rahavirtana. Arvostus ja käyvät arvot Poistot Kiinteistöosakkeet on arvostettu taseessa hankintamenoon. Osakkeet ja osuudet on kirjattu taseessa hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu taseessa hankintamenon suuruisina tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus on jaksotettu ja sisällytetty rahoitusmarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Arvonalennuksia on tehty 0,433 milj. euroa. Saamiset ja saamisluonteiset sijoitukset on esitetty nimellisarvossa. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän EKP:n noteeraamaan keskikurssiin. Noteeratut osakkeet, osuudet ja rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu tilinpäätöspäivän viimeiseen kaupantekokurssiin. Muiden sijoitusten käypänä arvona on pidetty todennäköistä luovutushintaa. ATK:n ulkoistamisen yhteydessä ATK-laitteet on vuokrattu. Vanhoista laitteista osa on myyty ja loppuosa poistettu kertapoistolla. Poistojen määrittämiseen on käytetty seuraavaa, ennalta laadittua poistosuunnitelmaa: Vastuuvelan laskuperustekorko Kalusto Konttorikoneet ja kalusto menonjäännöspoisto 25 % ATK-laitteet menonjäännöspoisto 25 % Poistetut ATK-laitteet menonjäännöspoisto 100 % Aineettomat hyödykkeet ATK-ohjelmat tasapoisto 20 % Eläke-Kansalta siirtyneiden vapaamuotoisten työeläkevakuutuksien vastuuvelka, Apollosta siirtyneen vakuutuskannan vastuuvelka ja Henki-Kansalta siirtyneen vakuutuskannan vastuuvelka arvostettiin 3,25 %:n korolla. Jälleenvakuutuksessa on käytetty ensivakuuttajan soveltamaa laskuperustekorkoa. 13

14 Henkivakuutuksen kohtuusperiaate Vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 :n mukaan henkivakuutuksessa on noudatettava ns. kohtuusperiaatetta sellaisten vakuutusten kohdalla, joilla vakuutussopimuksen ja mahdollisten kannansiirtosopimusten erityisten ehtojen ja rajoitusten mukaan on oikeus vakuutusten mahdollisesti tuottaman ylijäämän perusteella myönnettäviin lisäetuihin. Mikäli vakavaraisuusvaatimukset eivät ole esteenä, kohtuullinen osa ylijäämästä on palautettava lisäetuina näille vakuutuksille. Yhtiön vakuutussopimusten mukaan Henkivakuutusosakeyhtiö Apollon kannansiirron yhteydessä siirtyneillä vakuutuksilla on oikeus yhtiön ylijäämään siltä osin kun se syntyy kannansiirron yhteydessä siirtyneen omaisuuden tuottojen ja kyseisen vakuutuskannan riskiliikkeen ylijäämästä. Kannansiirtoon liittyneen henkivakuutusyhtiöiden tukielementin ja siirtyneen omaisuuden luonteen vuoksi kyseisille vakuutuksille ei ole myönnetty lisäetuja. Tämän hetken käsityksen mukaan lisäetuja ei voida myöntää lähitulevaisuudessa. Henkilökunnan eläketurvan järjestäminen Yhtiö on järjestänyt työntekijäin eläkelain mukaiset vähimmäisedut täyttävän eläketurvan seuraavin lisäyksin: eläkeikä on yleinen eläkeikä paitsi ennen palvelukseen tulleilla naisilla 62 vuotta. Vastuusitoumukset ja muut vastuut Vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,12 Myöhemmin maksettavat , ,24 Yhteensä , ,36 Uusi vuokrasopimus alkaen. Vuokrantarkistus Vuokra on sidottu indeksiin, ensimmäinen tarkistuskuukausi 1/2007. Irtisanomisaika Vuokranantajan puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta. Ensimmäinen irtisanomispäivä on ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Vuokralaisen puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta. Ensimmäinen irtisanomispäivä on ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Leasingsopimukset Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,91 Myöhemmin maksettavat 9 095, ,88 Yhteensä , ,79 14

15 1. Tuloslaskelman liitteet Vakuutusmaksutulo Henkivakuutus Ensivakuutus, kotimaasta 3 755, ,48 Jälleenvakuutus , ,15 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , , Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 1b Yksilöllinen eläkevakuutus 3 755, ,48 2b Kertamaksut 3 755, ,48 3b Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen 3 755, ,48 Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta Ensivakuutus Henkivakuutus , ,08 Eläkevakuutus , , , ,31 Jälleenvakuutus , ,34 Maksetut korvaukset yhteensä , ,65 Tuotot korvaus- ja vakuutuspalveluista , , Liikekulut Tuloslaskelman erä "Liikekulut" Vakuutusten hankintamenot Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet , ,79 Vakuutusten hoitokulut , ,33 Hallintokulut , ,51 Yhteensä , ,63 Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset , ,12 Liikekulut , ,63 Sijoitustoiminnan kulut , ,21 Yhteensä , ,96 15

16 1.4 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27 Eläkekulut , ,06 Muut henkilösivukulut , ,21 Yhteensä , ,54 Johdon palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot olivat tilivuonna ,17. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Johdolla ei ole Retron myöntämiä lainoja tai vakuuksia. Tilintarkastuspalkkio Tilintarkastustoimiston laskun mukaan ,86 euroa. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Retron palveluksessa oli kertomusvuonna 11 henkilöä Kaikki työntekijät ovat konttorihenkilöstöä. 1.5 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminnan tuotot: Tuotot kiinteistösijoituksista Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Myyntivoitot Sijoitusten arvonalennusten palautus Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Myyntitappiot Myyntitappiot Arvonalennukset ja poistot Arvonalennukset Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

17 2. Taseen liitetiedot 2.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Muut lainasaamiset Jälleenvakuutustalletesaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

18 2. Taseen liitteet 2.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Muut lainasaamiset Talletukset Jälleenvakuutustalletesaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia 0 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

19 2.2 Kiinteistösijoitusten muutokset 2009 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Hankintameno Lisäykset 0 Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot 0 Kertyneet poistot Arvonalentumiset Tilikauden arvonalentumiset 0 Arvonalentumiset Arvonkorotukset Vähennykset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

20 2.3 Aineellisten hyödykkeiden muutokset 2009 Kalusto Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

21 Muut lainasaamiset Jäljellä oleva hankintameno vakuuden mukaan Muu vakuus Jäljellä oleva hankintameno Oma pääoma Oman pääoman muutokset Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Osakepääoma (ei muutoksia tilivuonna) Vararahasto (ei muutoksia tilivuonna) Käyttörahasto Yli/Alijäämä Vuoden 2009 ylijäämä Yli/Alijäämä Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Tilikauden voitto Käyttörahasto /- Edellisten vuosien voitot/tappiot Voitonjakokelpoiset varat yhteensä

22 2.6 Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Vakuutusyhtiölain 11 luvun 12 :n toimintapääoman vähimmäismäärä Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) 28 % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % - vuodelta % 22

23 2.7 Emoyhtiön kiinteistöosakkeet, muut osakkeet ja osuudet Osakkeiden Osuus Kirjanpito- Käypä lukumäärä % arvo arvo Kiinteistöosakkeet Tytäryhtiöosakkeet Apollo-Asunnot Oy , Muut osakkeet Kiinteistö Oy Electrocity I , Kiinteistö Oy Vähähuhko 136 0, Osuudet kiinteistörahastoissa Aberdeen Property Fund Finland Ky Osuudet korkorahastoissa Danske High Yield Kasvu Aktia Corporate Bond + D Nordea Corporate Bond I Kasvu Danske Euro Yrityslaina K Tapiola Yrityskorko A Seligson & Co Rahamarkkina Nordea Euro Yrityslaina Plus Osuudet osakerahastoissa Aktia Euro B Odin Norge Seligson Russian Property Seligson & Co USA Indeksirahasto Nordea Pro Suomi Kasvu Mandatum Emerging Asia K Mandatum Europe Enhanced Index Mandatum Latin America Kasvu FIM Visio Fourton Odysseus Icecapital US Stock Index HSBC GIF-Indian Equity-AC Osuudet Hedge - rahastoissa Helios 2XL Bermuda Osuudet Private Equity - rahastoissa Nordea Private Equity II

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot