TOIMINTAKERTOMUS AJALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2008"

Transkriptio

1 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Vuosi 2008 oli yhtiön 89. toimintavuosi. Vakuutustoiminta Jälleen- ja edelleenvakuutus Ensivakuutus Sijoitustoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen vakuutustoimintaan kuuluu osakasyhtiöiden tarvitsema henkivakuutuksen jälleen- ja edelleenvakuutus. Kotimainen jälleenvakuutus ja ulkomaille suuntautuva edelleenvakuutus ovat tilivuonna pysyneet kokoluokaltaan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Tilivuoden alussa tuli voimaan uusittu jälleenvakuutus sopimus kotimaisten henkivakuutusyhtiöiden kanssa ja samalla Retron omavastuu jälleenvakuutusriskien osalta noisi euroon (2007 oli euroa). Uusi sopimus korvaa aiemman Huippuyhteisvastuun. Tilivuoden alussa Retro on mukana suomalaisten yhtiöiden keskeisessä katastrofipoolia koskevassa sopimuksessa. Retro neuvotteli Benfield Groupin avulla alkuvuonna Suomen markkinoille uuden katastrofisopimuksen, jolla huhtikuun alussa korvattiin suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden katastrofipooli. Retron riskivakuutuskanta on suojattu katastrofisopimuksessa. Toinen osa Retron vakuutustoimintaa on Henkivakuutusosakeyhtiö Apollosta, Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansasta ja Henkivakuutusosakeyhtiö Kansan erityisestä selvityspesästä siirtyneiden run-off -kantojen muodostama ensivakuutus. Näiden vakuutuskantojen laskennallisena laskuperustekorkona on käytetty 3,25 %:a ja vuoden 2008 lopussa ensivakuutuskantojen vastuuvelka on noin 28 miljoonaa euroa. Yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaan sijoituskohteiden valinnassa pääperiaatteena on hyvä tuotto ja sekä alueellisesti että omaisuusluokittain hyvin hajautettu riski. Tilivuonna 2008 sijoitusmarkkinat olivat poikkeuksellisen haastavat ja vaikeat. Tilivuoden aikana finanssikriisi on ollut syvä ja laaja-alainen. Osakkeiden hinnat laskivat monissa maailman pörsseissä -50 % %:a ja osakkeiden arvon päivittäinen heilunta nousi yleisesti käytettävien mittareiden mukaisesti ennennäkemättömälle tasolle, samalla kun yrityslainojen riskimarginaalit levenivät moninkertaisiksi. Koko sijoitussalkun tuotto oli -10,1 %:a. Tuotto omaisuusluokittain oli seuraavanlainen: osakkeet ja osakerahastot -35,6 %, korkosijoitukset 0,2 %, hedge-rahastot -1,2 % sekä kiinteistöt ja kiinteistörahastot 16,5 %. Tilivuoden lopussa yhtiön käyvin arvoin laskettu sijoitusomaisuus oli 31,5 milj. euroa. Siitä oli kiinteistösijoituksia 10,6 % (vuonna ,0 %), joukkovelkakirjoja ja korkosijoituksia 49,4 % (33,4 %), osakkeita ja osuuksia osakerahastoissa 21,0 % (27,9 %), hedge -rahastoissa 12,5 % (10,2 %) ja osuuksia lyhyen koron rahastoissa 1

2 ja pankkitilillä 6,6 % (18,4 %). Sijoitukset on valittu ottaen huomioon tuottotavoite ja hajautusvaatimukset. Ratkaisutoiminto ja tutkimus- ja kehitystoiminta Riskienhallinta ja riskit Tilivuoden aikana Retron vakuutuslääketieteen asiantuntijaryhmä on päivittänyt ja ylläpitänyt lääketieteellistä ratkaisuohjetta. Yhtiöllä ei ole merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Retron toiminnan keskeiset riskit liittyvät vakuutus- ja sijoitusriskeihin sekä operatiivisiin riskeihin. Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintasuunnitelman ja sijoitussuunnitelman vuodelle Riskienhallintasuunnitelmassa on huomioitu sisäinen kontrolli. Yhtiön toiminnassa ei ole ympäristöön liittyviä riskitekijöitä. Vuoden 2008 tuloksen muodostuminen Vakuutusmaksutulo Yhtiön vakuutusmaksutulo oli tilivuonna 1,578 milj. euroa (vuonna ,349 milj. euroa). Apollo-kannan vakuutuksista kertyneitä eläkeaikaisen henkivakuutusturvan kertamaksuja sisältyi maksutuloon euroa ( euroa). Maksetut korvaukset Liikekulut Vastuuvelka Maksetut korvaukset olivat 3,778 milj. euroa (3,656 milj. euroa). Jälleenvakuutuksen korvauksia maksettiin 0,246 milj. euroa (0,042 milj. euroa) ja ensivakuutuksen korvauksia 3,532 milj. euroa (3,613 milj. euroa). Liikekulut olivat 0,378 milj. euroa (0,316 milj. euroa). Liikekuluihin sisältyvät hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot olivat yhteensä euroa ja muun henkilökunnan palkat euroa. Jälleenvakuutusliikkeen vakuutusmaksuvastuu oli 0,210 milj. euroa (0,174 milj. euroa). Varsinainen korvausvastuu oli 0,891 milj. euroa (0,264 milj. euroa), josta yhtiön omalla vastuulla oli 0,394 milj. euroa (0,252 milj. euroa). Ensivakuutuksen vuoden 2008 vastuuvelka on laskettu käyttäen 3,25 %:n korkoa. Apollo-kannan vakuutusmaksuvastuu oli vuoden lopussa 6,945 milj. euroa (7,660 milj. euroa) ja varsinainen korvausvastuu 4,739 milj. euroa (4,827 milj. euroa). Eläke-Kansasta siirtyneen kannan vakuutusmaksuvastuu oli tilivuoden lopussa 0,089 milj. euroa (0,098 milj. euroa) ja varsinainen korvausvastuu 1,791 milj. euroa (1,974 milj. euroa). Henki-Kansasta siirtyneen kannan vakuutusmaksuvastuu oli tilivuoden lopussa 7,139 milj. euroa (8,751 milj. euroa) ja korvausvastuu oli 7,328 milj. euroa (6,947 milj. euroa). 2

3 Yhtiön tasoitusmäärä oli tilivuoden päättyessä 0,250 milj. euroa (0,150 milj. euroa). Yhtiön vakuutustekninen vastuuvelka oli vuoden lopussa yhteensä 28,886 milj. euroa (30,832 milj. euroa). Sijoitustoiminnan nettotuotto Tilikauden tulos Sijoitustoiminnan nettotuotto oli -1,168 milj. euroa (2,902 milj. euroa), josta myyntivoittojen osuus oli 1,216 milj. euroa (2,925 milj. euroa). Tilivuonna kirjattiin sijoitusomaisuuteen yhteensä 4,768 milj. euroa arvonalennuksia. Sijoitusten arvostusero oli 1,347 milj. euroa (3,901 milj. euroa). Tilikauden tulos oli verojen jälkeen ,83 euroa alijäämäinen. Henkilöstö Työsuhteessa yhtiöön oli kertomusvuoden lopussa 11 henkilöä (12 henkilöä). Yhtiön palveluksessa olevien laskennallinen lukumäärä tilivuoden lopussa oli 4,3 henkilöä (4,3 henkilöä), kun otetaan huomioon työpanosten jakautuminen yhtiön ja sen yhteydessä hoidettavien muiden toimintayksiköiden kesken. Konsernitilinpäätös Vakavaraisuus Tilivuodelta ei ole laadittu konsernitilinpäätöstä, koska tytäryhtiö Apollo-asunnot Oy:n omaisuus on kokonaisuudessaan realisoitu ja yhdistelyllä ei ole oleellista vaikutusta. Yhtiön toimintapääoma 4,025 milj. euroa on 1,25-kertainen vaadittuun vähimmäismäärään nähden. Vakavaraisuuspääoma on 15 % vastuuvelasta. Yhtiö täyttää kaikki vakavaraisuusvaatimukset. Olennaiset tapahtumat tilikauden 2008 päättymisen jälkeen Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut mitään toimintaan tai tulokseen vaikuttavaa oleellista muutosta tilikauden 2008 päättymisen jälkeen. Retro on tilivuoden jälkeen neuvotellut ulkomaisien toimijoiden kanssa Suomen henkivakuutusmarkkinoille hankitun katastrofivakuutussopimuksen jatkamisessa vuodella eteenpäin kun edellinen suoja päättyy. Tilivuoden 2008 loppupuolella Retro aloitti neuvottelun Henkivakuutusosakeyhtiö Kansan erityisen selvityspesän kanssa sellaisten vakuutusvelkojen siirtämisestä Retroon, joita ei ole pystytty maksamaan. Kansan kanssa on tehty sopimus, että kyseenomaiset vakuutusvelat siirtyvät Retroon Vakuutusvelat ovat kooltaan kokonaisuudessaan noin euroa ja Retrolle siirtyy varoja euroa ja vakuutustiedot maksamattomista veloista. Retro vastaa siitä, että vakuutusvelkojien tiedusteluihin vastataan ja heihän oikeutensa joko-osaan selvitetään ja maksetaan. Kolmen vuoden kuluttus sopimuksen voimaantulosta maksamisvastuu siirtyy Kansan konkurssipesälle. Mikäli kolmen vuoden periodin aikana velkojen maksun määrä ylittää euroa, ylittävältä osin Kansan konkurssipesä huolehtii velkojen maksusta. Retro on sitoutunut osana sopimusta säilyttämään kyseenomaisten vakuutusvelkojen tietoja vuoteen 2022 asti Kansan konkurssipesän kustannuksella. 3

4 Tulevaisuuden näkymät Yhtiön osakkeet Retron jälleenvakuutusliikkeen kehitys on sidoksissa osakasyhtiöiden riskivakuutustoiminnan kehitykseen. Nykyisissä olosuhteissa ei Retron jälleen- ja edelleenvakuutuksessa ole odotettavissa oleellista kasvua. Yhtiön toiminta Apollosta, Eläke-Kansasta ja Henki-Kansasta siirtyneiden run-off vakuutuskantojen hoitajana jatkuu jo vakiintuneella tavalla. Ratkaisutoiminnon pääpaino tulee keskittymään jälleenvakuutusyhtiön laatiman ratkaisuohjeen kehittämiseen yksittäisten vakuutusten vastuunvalinnan pysyessä osakasyhtiöissä. Yhtiöllä on osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 16,82 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita rasittaa lunastuslauseke. Hallituksen voitonjakoehdotus Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat -0,764 milj. euroa, josta tilikauden tilikauden tappion vaikutus on -2,236 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 ei jaeta osinkoa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. 4

5 Osakasyhtiöt Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Nordea Henkivakuutus Suomi Oy OP-Henkivakuutus Oy Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Aktia Henkivakuutus Oy Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja, Matti Rantanen, fil. maist. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Jukka Ruuskanen, VT, emba OP-Pohjola-ryhmän edunvalvontajohtaja Heikki Ranta, fil. maist., SHV Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n aktuaarijohtaja Kai Niemi, fil. maist., SHV Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen aktuaarijohtaja lähtien Markku Vesterinen, fil. lis., SHV Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen toimitusjohtaja asti Taru Narvanmaa, KTM Aktia Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtaja Jari Saine, fil. maist., SHV Tapiola-yhtiöiden yhtiöryhmän johtaja Päivi Ojala, fil. kand., SHV Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian aktuaarijohtaja Toimitusjohtaja ja aktuaari Mika Mäkinen, fil. maist., SHV, emba. 5

6 Ensivakuutuskannan kehitys Lukumäärät kalenterivuoden päättyessä Apollon eläkevakuutuskanta vastaiset eläkkeet alkaneet eläkkeet kuolleet päättyneet Eläke-Kansan työeläkekanta vastaiset eläkkeet maksussa olevat eläkkeet kuolleet päättyneet Henki-Kansan eläkevakuutuskanta vastaiset eläkkeet maksussa olevat eläkkeet kuolleet päättyneet Jälleenvakuutuskannan kehitys Vastuuvaarasummat milj. euroa Saatu liike Kotimaasta vastaanotettu liike 234,9 245,9 276,1 371,1 647,2 Ulkomailta vastaanotettu liike 66,0 66,2 61,6 55,9 57,7 Saatu liike yhteensä 300,9 312,1 337,7 427,0 704,9 Annettu liike Kotimaahan annettu edelleenvakuutus 84,6 106,0 108,1 120,0 155,5 Ulkomaille annettu edelleenvakuutus 18,8 10,0 12,5 26,4 26,4 Annettu liike yhteensä 103,4 116,0 120,6 146,4 181,9 Omalla vastuulla 197,5 196,1 218,5 280,6 523,0 6

7 Taloudellista kehitystä kuvaavia tunnuslukuja AVAINLUKUJA Luvut tuhansina euroina Kokonaismaksutulo Korvauskulut Liikekulut Sijoitustoiminnan nettotuotot Vastuuvelka Henkilöstö (lkm) VAKAVARAISUUS Luvut tuhansina euroina Toimintapääoma Vähimmäistoimintapääoma Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuusaste % 15% 30 % SIJOITUSKANTA KÄYVIN ARVOIN Kiinteistösijoitukset ,6% ,0 % Korkosijoitukset ,9% ,8 % - joista rahamarkkinasijoituksia ,6% ,4 % Osakkeet ja osuudet ,0% ,9 % Alternative (mm. Hedge) ,5% ,2 % Lainasaamiset 8 0,0% 11 0,0 % Muut sijoitukset 0 0,0% 0 0,0 % Luvut tuhansina euroina % % 7

8 Rahoituslaskelma (epäsuora) Liiketoiminnan rahavirta Voitto varsinaisesta toiminnasta Oikaisut Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(- )/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahoitusvirta ennen rahoituseriä ja veroja Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutusvoitot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

9 Tuloslaskelma Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo , ,01 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,05 Sijoitustoiminnan tuotot , ,17 Sijoitusten arvonkorotus 0,00 0,00 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,03 Jälleenvakuuttajien osuus , ,65 0, ,03 Korvausvastuun muutos , ,47 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,56 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,74 Liikekulut , ,95 Sijoitustoiminnan kulut , ,17 Vakuutustekninen tulos , ,28 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Muut kulut ja tuotot Muut tuotot , ,23 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden vero , ,26 Tilikauden voitto (tappio) , ,25 9

10 Tase VASTAAVAA Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , , , ,59 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,87 Rahoitusmarkkinavälineet , ,02 Muut lainasaamiset 8 171, , , ,74 Jälleenvakuutustalletesaamiset , , , ,74 Saamiset Jälleenvakuutustoiminnasta , ,15 Muut saamiset , , , ,41 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,52 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,87 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,97 Muut siirtosaamiset 0, , , ,29 Vastaavaa yhteensä , ,31 10

11 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma , ,49 Vararahasto , ,97 Muut rahastot Muut rahastot , ,12 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,68 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,51 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , ,98 Korvausvastuu , ,14 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,12 Velat Jälleenvakuutustoiminnasta , ,61 Muut velat , , , ,61 Siirtovelat , ,07 Vastattavaa yhteensä , ,31 11

12 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu ja esitetty noudattaen kirjanpito-, osakeyhtiö- ja vakuutusyhtiölakeja sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston antamia päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa saamiset ja siirtosaamiset, sekä velat ja siirtovelat on kirjattu liiketoiminnan rahavirtaan lyhytaikaisten liikesaamisten muutoksiksi. Muiden taseen erien muutokset, mukaan lukien lainasaamiset, on käsitelty investointien rahavirtana. Arvostus ja käyvät arvot Kiinteistöosakkeet on arvostettu taseessa hankintamenoon. Osakkeet ja osuudet on kirjattu taseessa hankintamenoon, joista on vähennetty 4,225 milj. euroa tilivuonna tehtyjä arvonalennuksia. Rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu taseessa hankintamenon suuruisina. Nimellisarvon ja hankintahinnan välinen erotus on jaksotettu ja sisällytetty rahoitusmarkkinavälineen hankintamenon lisäykseksi tai vähennykseksi. Arvonalennuksia on tehty 0,542 milj. euroa. Saamiset ja saamisluonteiset sijoitukset on esitetty nimellisarvossa. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Suomen Pankin noteeraamaan setelikurssiin. Virallisessa arvopaperipörssissä noteeratut osakkeet, osuudet ja rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu tilinpäätöspäivän viimeiseen kaupantekokurssiin. Muiden sijoitusten käypänä arvona on pidetty todennäköistä luovutushintaa. Poistot Kaluston hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Poistojen määrittämiseen on käytetty seuraavaa, ennalta laadittua poistosuunnitelmaa: Kalusto Konttorikoneet ja kalusto menonjäännöspoisto 25 % ATK-laitteet menonjäännöspoisto 25 % Aineettomat hyödykkeet ATK-ohjelmat tasapoisto 20 % Vastuuvelan laskuperustekorko Eläke-Kansalta siirtyneiden vapaamuotoisten työeläkevakuutuksien vastuuvelka, Apollosta siirtyneen vakuutuskannan vastuuvelka ja Henki-Kansalta siirtyneen vakuutuskannan vastuuvelka arvostettiin 3,25 %:n korolla. Jälleenvakuutuksessa on käytetty ensivakuuttajan soveltamaa laskuperustekorkoa. 12

13 Henkivakuutuksen kohtuusperiaate Vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 :n mukaan henkivakuutuksessa on noudatettava ns. kohtuusperiaatetta sellaisten vakuutusten kohdalla, joilla vakuutussopimuksen ja mahdollisten kannansiirtosopimusten erityisten ehtojen ja rajoitusten mukaan on oikeus vakuutusten mahdollisesti tuottaman ylijäämän perusteella myönnettäviin lisäetuihin. Mikäli vakavaraisuusvaatimukset eivät ole esteenä, kohtuullinen osa ylijäämästä on palautettava lisäetuina näille vakuutuksille. Yhtiön vakuutussopimusten mukaan Henkivakuutusosakeyhtiö Apollon kannansiirron yhteydessä siirtyneillä vakuutuksilla on oikeus yhtiön ylijäämään siltä osin kun se syntyy kannansiirron yhteydessä siirtyneen omaisuuden tuottojen ja kyseisen vakuutuskannan riskiliikkeen ylijäämästä. Kannansiirtoon liittyneen henkivakuutusyhtiöiden tukielementin ja siirtyneen omaisuuden luonteen vuoksi kyseisille vakuutuksille ei ole myönnetty lisäetuja. Tämän hetken käsityksen mukaan lisäetuja ei voida myöntää lähitulevaisuudessa. Henkilökunnan eläketurvan järjestäminen Yhtiö on järjestänyt työntekijäin eläkelain mukaiset vähimmäisedut täyttävän eläketurvan seuraavin lisäyksin: eläkeikä on yleinen eläkeikä paitsi ennen palvelukseen tulleilla naisilla 62 vuotta. Vastuusitoumukset ja muut vastuut Vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,92 Myöhemmin maksettavat , ,76 Yhteensä , ,68 Uusi vuokrasopimus alkaen. Vuokrantarkistus Vuokra on sidottu indeksiin, ensimmäinen tarkistuskuukausi 1/2007. Irtisanomisaika Vuokranantajan puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta. Ensimmäinen irtisanomispäivä on ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Vuokralaisen puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta. Ensimmäinen irtisanomispäivä on ja tämän jälkeen kunkin kuukauden viimeinen päivä. Leasingsopimukset Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,08 Myöhemmin maksettavat 6 506, ,08 Yhteensä , ,16 13

14 1. Tuloslaskelman liitteet Vakuutusmaksutulo Henkivakuutus Ensivakuutus, kotimaasta 8 541, ,15 Jälleenvakuutus , ,86 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , , Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 1b Yksilöllinen eläkevakuutus 8 541, ,15 2b Kertamaksut 8 541, ,15 3b Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen 8 541, ,15 Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta Ensivakuutus Henkivakuutus ,08 0,00 Eläkevakuutus , , , ,55 Jälleenvakuutus , ,48 Maksetut korvaukset yhteensä , , Liikekulut Tuloslaskelman erä "Liikekulut" Vakuutusten hankintamenot Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet , ,90 Vakuutusten hoitokulut , ,58 Hallintokulut , ,47 Yhteensä , ,95 Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset , ,20 Liikekulut , ,95 Sijoitustoiminnan kulut , ,49 Yhteensä , ,64 14

15 1.4 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,47 Eläkekulut , ,98 Muut henkilösivukulut , ,07 Yhteensä , ,52 Johdon palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot olivat tilivuonna ,50. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Johdolla ei ole Retron myöntämiä lainoja tai vakuuksia. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Retron palveluksessa oli kertomusvuonna 12 henkilöä, joiden työpanoksesta keskimäärin yhteensä 4,3 henkilöä kohdistui Retrolle. Kaikki työntekijät ovat konttorihenkilöstöä. 1.5 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminnan tuotot: Tuotot kiinteistösijoituksista Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Yhteensä Arvonalennukset ja poistot Arvonalennukset Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitusten arvonkorotus 0 0 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

16 Muut tuotot ja kulut tuloslaskelmassa Tuotot ratkaisulisensseistä , ,23 Vakuutusten välittäminen 0,00 0, , ,23 16

17 2. Taseen liitteet 2.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Muut lainasaamiset Talletukset Jälleenvakuutustalletesaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia 0 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

18 2.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjan- Käypä hankintameno pitoarvo arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Muut lainasaamiset Jälleenvakuutustalletesaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta (+/-) Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)

19 2.2 Kiinteistösijoitusten muutokset 2008 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot 0 Kertyneet poistot Arvonalentumiset Tilikauden arvonalentumiset 0 Arvonalentumiset Arvonkorotukset Vähennykset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo

20 2.3 Aineellisten hyödykkeiden muutokset 2008 Kalusto Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo

21 Muut lainasaamiset Jäljellä oleva hankintameno vakuuden mukaan Muu vakuus Jäljellä oleva hankintameno Oma pääoma Oman pääoman muutokset Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Osakepääoma (ei muutoksia tilivuonna) Vararahasto (ei muutoksia tilivuonna) Käyttörahasto Yli/Alijäämä Vuoden 2008 ylijäämä Yli/Alijäämä Oma pääoma yhteensä Voitonjakokelpoiset varat Tilikauden voitto Käyttörahasto /- Edellisten vuosien voitot/tappiot Voitonjakokelpoiset varat yhteensä

22 2.6 Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Vakuutusyhtiölain 11 luvun 12 :n toimintapääoman vähimmäismäärä Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma prosentteina vakuutusteknisestä vastuuvelasta eli toimintapääoma ja tasoitusmäärä suhteessa omalla vastuulla olevaan vakuutustekniseen vastuuvelkaan vähennettynä tasoitusmäärällä ja 75 %:lla sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (%) 15 - vuodelta vuodelta vuodelta vuodelta vuodelta

23 2.7 Emoyhtiön kiinteistöosakkeet, muut osakkeet ja osuudet Osakkeiden Osuus Kirjanpito- Käypä lukumäärä % arvo arvo Kiinteistöosakkeet Tytäryhtiöosakkeet Apollo-Asunnot Oy , Muut osakkeet Kiinteistö Oy Electrocity I , Kiinteistö Oy Vähähuhko 136 0, As.Oy Naantalin Sviitti 236 8, Osuudet kiinteistörahastoissa Aberdeen Property Fund Finland Ky Osuudet korkorahastoissa Tapiola Lyhytkorko Danske High Yield Kasvu Aktia Corporate Bond + D Nordea Corporate Bond I Kasvu Danske Euro Yrityslaina K Tapiola Yrityskorko A Seligson & Co Rahamarkkina Nordea Euro Yrityslaina Plus Osuudet osakerahastoissa Tapiola USA Aktia Euro B Odin Norge Seligson Russian Property Seligson & Co USA Indeksirahasto Nordea Pro Suomi Kasvu Mandatum Emerging Asia K Mandatum Europe Enhanced Index Mandatum Latin America Kasvu FIM Mondo-Growth FIM Visio Fourton Odysseus FF Emering Markets Icecapital US Stock Index HSBC GIF-Indian Equity-AC

24 Osuudet Hedge - rahastoissa 3CUmbrelle Fund SICAV-SIF, DC-3 Fund of Eufex Hedge R2 Crystal Helios 2XL Bermuda Osuudet Private Equity - rahastoissa Nordea Private Equity II Suojaavat johdannaissopimukset Sopimus / nimellisarvo Käypä arvo Saamiset Käypä arvo Velat Valuuttajohdannaiset Valuuttatermiinit Osakejohdannaiset Futuurisopimukset Korkojohdannaiset Futuurisopimukset Suojaavat johdannaissopimukset yhteensä Johdannaisia on käytetty sijoitusomaisuuserien suojaamiseen. 24

25 Tunnuslukuja Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto tai tappio Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), % -10,1 3,9 8,1 9,0 6,0 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana, kpl 4,3 4,3 4,2 4,1 5,5 Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos Liikekulut Vakuutustekninen tulos Muut tuotot ja kulut Liikevoitto tai tappio Tuloverot ja muut välittömät verot Tilikauden voitto tai tappio Kokonaistulos Liikevoitto tai tappio Taseen ulkopuolisten arvostuserojen muutos Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (käyvin arvoin) Tuotto-% Joukkovelkakirjalainat, % 8,2 2,5 0,6 Korkorahastot, % -10,5 2,7 3,0 Osakkeet ja osuudet, % -35,6 3,2 20,5 Alternative, % -1,2 5,7 7,0 Kiinteistöt, % 26,0 5,8 4,8 Kiinteistörahastot, % -11,1 13,8 27,3 Sijoitustoiminnan nettotuotto, % -10,1 3,7 8,6 Sijoitusjakauma käyvin arvoin Joukkovelkakirjalainat Korkorahastot Osakkeet ja osuudet Alternative Kiinteistöt Kiinteistörahastot Sijoitukset yhteensä

26 Henkivakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Vakuutusmaksutulo Liikekustannussuhde prosentteina, % 191,0 224,9 253,9 252,4 522,6 Toimintapääoma Tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta, % 15,1 29,6 28,8 57,3 48,0 Osakekohtaiset tunnusluvut Osakekohtainen substanssi (käyvin arvoin) Osakekohtainen substanssi 57,5 133,8 139,1 128,5 110,5 26

27 Liikevaihto Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta + sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa + muut tuotot Tunnuslukujen laskentakaavat Kokonaispääoman tuotto prosentteina (käyvin arvoin) Liikevoitto + korkokulut ja muut rahoituskulut + perustekorkokulu + sijoitusten arvostuserojen muutos * taseen loppusumma + taseen ulkopuoliset sijoitusten arvostuserot (Nimittäjässä vuoden alun ja lopun keskiarvo) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (käyvin arvoin) Sijoitusten tuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan on laskettu ns. mukautettua Dietzin kaavaa käyttäen niin, että sitoutunut pääoma on laskettu lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä kauden loppuun. Vakuutusmaksutulo Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Liikekustannussuhde prosentteina Liikekulut + korvausten selvittelykulut * kuormitustulo Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen + sijoitusten arvostuserot Vakavaraisuuspääoma Toimintapääoma + tasoitusmäärä Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) Vakavaraisuuspääoma * vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä (Vakuutustekninen vastuuvelka jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen) Osakekohtainen substanssi Oma pääoma + sijoitusten arvostuserot osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 27

28 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Tilivuoden ylijäämä on , 83. Yhtiön vapaa oma pääoma on ,03. Helsingissä 30. maaliskuuta 2009 Matti Rantanen Päivi Ojala Jukka Ruuskanen Heikki Ranta Taru Narvanmaa Jari Saine Kai Niemi Mika Mäkinen, toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 15. huhtikuuta 2009 Jorma Tuominen KHT Jorma Kemppainen KHT 28

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Vuosi 2011 oli yhtiön 92. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2013...

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2014 31.12.2014 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2014...

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2014-31.12.2014. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 34 Henki-Fennian hallinto

4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 34 Henki-Fennian hallinto Henki-Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 8 Tase

Lisätiedot

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 10 Tase 13 Emoyhtiön rahoituslaskelma

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 6 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase 12 Emoyhtiön

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997 KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ SUOMI Yhtiökokous Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen edustajiston kokous pidetään tiistaina 5.5.1998

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Vuosikertomus 2005. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Vuosikertomus 2005 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 Sisältö 3 Sammon henkivakuutus 4 Avaintietoja Sammon henkivakuutuksesta 5 Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 7 12 Toimintakertomus 13 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot