Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, Joensuu (013)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi"

Transkriptio

1 ALKUSANAT Mitä peruskoulun jälkeen? opas on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kehitysvammaisten peruskoulun jälkeistä aikaa. Opas esittelee lyhyesti kehitysvammaisille tarkoitettuja toisen asteen opiskelumahdollisuuksia, asumispalveluja sekä työllistymismahdollisuuksia. Muista erityishuollon palveluista saa tietoa oman kunnan sosiaalitoimesta tai erityishuoltoa järjestävän tahon sosiaalityöntekijältä. Mitä peruskoulun jälkeen? opas on laadittu Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen hallinnoiman Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen (VAVA) hankkeen työryhmässä. Oppaan tekemiseen on osallistunut kehitysvammaisten ohjaajia, erityisopettajia sekä VAVA-hankkeen toimijoita. Oppaan aiheiksi on valittu asioita, jotka he ovat kokeneet tärkeiksi kehitysvammaisten nuorten peruskoulun jälkeistä aikaa ajatellen. Mitä peruskoulun jälkeen? opas löytyy sähköisessä muodossa verkosta osoitteesta Mitä peruskoulun jälkeen? oppaan yksittäisiä kappaleita voi tilata osoitteesta: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, Joensuu (013) Oppaan toteutus on osa Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen -hanketta, jota rahoittaa Itä-Suomen lääninhallitus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen toiminta-aika on VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

2 Mitä peruskoulun jälkeen? Tietopaketti koulutus-, asumis- ja työllistymismahdollisuuksista Toimittanut Sanna Saastamoinen Julkaisija Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus The Picture Communication Symbols by Mayer- Johnson LLC. All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. Broadmaker TM is a trademark of Mayer-Johnson LLC. Mayer-Johnson LLC P.O.Box 1579 Solana Beach, CA USA Phone: Fax: Web site: Taitto ja ulkoasu Lasse Reijonen Paino Joensuun yliopistopaino Joensuu 2006 ISBN VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

3 SISÄLTÖ Kehitysvammahuolto 5 Mitä peruskoulun jälkeen? 5 Opiskeluvaihtoehtoja 6 Kehitysvammaiset työssä 8 Asumispalvelut Taloudellinen tuki 0 0 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 3

4 4 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

5 KEHITYSVAMMAHUOLLOSTA LYHYESTI Kehitysvammahuollossa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta. Kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista sekä sopeutumista yhteiskuntaan edistetään erityishuollon palveluiden avulla. Kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja erityishuollon palveluja ovat mm. tarpeellinen ohjaus, kuntoutus ja toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen. Erityishuollon asiakkaaksi hakeutuminen käynnistyy yhteydenotolla oman kunnan vammaispalveluun tai niistä vastaavaan sosiaalityöntekijään. Yhteyttä voi ottaa myös erityishuoltoa järjestävän tahon sosiaalityöntekijään. Perustuu: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) ja asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) MITÄ PERUSKOULUN JÄLKEEN? Peruskoulun jälkeisiä ratkaisuja kannattaa pohtia jo hyvissä ajoin ennen perusopetuksen päättymistä. Peruskoulun jälkeen nuori voi jatkaa opiskeluaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Toisen asteen oppilaitospaikka ei ole kuitenkaan subjektiivinen oikeus, vaan sitä pitää erikseen hakea. Sopivan opiskelupaikan löytäminen on pitkälti kiinni opiskelijan ja tämän perheen omasta aktiivisuudesta. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on mahdollista osallistua koulutuskokeiluihin, joiden aikana nuori voi testata oppilaitoksen tarjontaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille voidaan järjestää perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Lisäopetusvuoden tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee jatko-opintonsa ja saa valmiudet aloittaa ne. Opiskelupaikkaa ei aina välttämättä saa haluamastaan oppilaitoksesta. Tämän vuoksi kannat- VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 5

6 taa tehdä myös vaihtoehtoinen suunnitelma peruskoulun jälkeiselle ajalle. Toisen asteen koulutukseen voi hakea toki seuraavanakin vuonna! Peruskoulun päättyessä tehdään tai tarkistetaan laaja-alainen palvelusuunnitelma, sillä se on edellytyksenä esimerkiksi Kelan taloudellisiin tukiin. OPISKELUVAIHTOEHTOJA Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena erityisoppilaitoksissa on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän pystyy suoriutumaan ammattialansa tehtävistä. Koulutus pyrkii myös edistämään opiskelijan kuntoutumista sekä harjaannuttamaan opiskelijaa itsenäiseen elämään. Erityisoppilaitoksissa suoritettavat ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot ovat saman laajuisia kuin muissakin ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -koulutuksen (valmentava I) tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuksen jälkeen osallistumaan edellytystensä mukaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutuksen laajuus on opintoviikkoa, erityisistä syistä kuitenkin enintään 80 opintoviikkoa. Jos opiskelijan ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista siirtyä ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, hän voi suorittaa Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen -koulutuksen (valmentava II). Koulutuksen laajuus on vähintään 40 ja enintään 120 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa opiskelijaa mahdollisimman itsenäiseen elämään sekä lisätä hänen työelämään osallistumisen mahdollisuuksia. Käytännössä erityistä tukea tarvitseva nuori voi hakea peruskoulun jälkeen siis ammatilliseen peruskoulutukseen, valmentava I- tai valmentava II -koulutuksiin. Valmentava I -koulutuksen jälkeen 6 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

7 nuori voi edelleen hakea ammatilliseen peruskoulutukseen. Valmentava II -koulutuksen jälkeen nuori voi hakea valmentava I- ja ammatilliseen peruskoulutukseen, jos tuen tarpeessa on tapahtunut muutoksia. Esimerkkejä peruskoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista Liisa suoritti peruskoulunsa määräaikaista tai laajaa tukea tarvitsevien kehitysvammaisten opetuksena (entinen EHA 1). Peruskoulun jälkeen hän haki Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen -koulutukseen (Valmentava I), koska hänen tavoitteenaan oli jatkaa opiskelua ammatillisessa peruskoulutuksessa. Liisa pääsi opiskelemaan Valmentava I -koulutukseen, jota hän kävi yhden lukuvuoden ajan suorittaen 40 opintoviikkoa. Tämän jälkeen Liisa haki opiskelemaan kotitalous- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelmaan. Kolmen vuoden opiskelun jälkeen Liisa valmistui kotitalousyrittäjäksi. Matti on suorittanut peruskoulunsa toiminta-alueittain laaditun oppimäärän mukaisesti (entinen EHA 2), koska hänelle ei ole voitu vaikean vammansa vuoksi järjestää opetusta oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti. Peruskoulun jälkeen Matti haki paikkaa Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen -koulutuksesta, jonka tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa työhön ja itsenäiseen elämään. Matti opiskeli koulutuksessa kaksi lukuvuotta ja suoritti sinä aikana 80 opintoviikkoa. Lisätietoja: Oppilaitokset, listaus oppaan liitteenä Perustuu: Peruskoululaki (628/1998), laki ammatillisesta koulutuksesta (630/ 1998), Opetussuunnitelman perusteet 2000 (vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisesta koulutuksesta) VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 7

8 KEHITYSVAMMAISET TYÖSSÄ Suuri osa kehitysvammaisista ihmisistä työskentelee joko työtoiminnassa toimintakeskuksissa tai nk. avotyötoiminnassa. Tuettu työ on mahdollistanut yhä useamman kehitysvammaisen henkilön työllistymisen työsuhteiseen työhön. Valtakunnallisesti tuetusti työllistyneitä kehitysvammaisia oli vuonna 2005 noin 200. Työvoimapalvelut Työvoimatoimistojen palvelut ovat kokonaisuudessaan saatavilla myös kehitysvammaisille ihmisille silloin, kun he eivät saa työkyvyttömyyseläkettä. Jos kehitysvammainen henkilö on työkyvyttömyyseläkkeellä työvoimatoimisto tarjoaa hänelle ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluitaan sekä koulutus- ja ammattitietopalveluitaan. Henkilökohtaisten tavoitteiden täsmentämisessä ja henkilön tilanteeseen sopivan urasuunnitelman laadinnassa auttaa ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelu. Työvoimatoimiston koulutus- ja ammattitietopalvelut tarjoavat tietoa koulutusvaihtoehdoista, työmarkkinoista sekä opintojen rahoituksesta. Lisätietoja paikallisista työvoimatoimistoista. Työ- ja päivätoiminta Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten yhteiskunnallista sopeutumista. Päivätoiminta on lähinnä vaikeavammaisille tarkoitettua viriketoimintaa. Päivätoiminta perustuu yksilöllisiin palvelusuunnitelmiin ja se on huoltosuhteista. Päivätoiminnan avulla pyritään esimerkiksi harjaannuttamaan arkielämän taitoja. Henkilölle pyritään järjestämään kykyjen mukaisia työtehtäviä. Toimintakeskusten tarkoituksena on tarjota työmahdollisuuksia niille kehitysvammaisille, joilla ei vielä ole työelämän vaatimia taitoja. Toimintakeskustyö voi olla alihankintatöitä tai tuotteiden valmistusta. Toiminta on huoltosuhteista ja toiminnan piirissä olevat kehitysvammaiset saavat työosuusrahaa. Työosuusrahaa voi ansaita 12 euroa päivässä verottomana. 8 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

9 Avotyö Avotyössä henkilö työskentelee tavallisella työpaikalla, mutta tekee työtä huoltosuhteessa ja on kirjoilla toimintakeskukseen. Avotyötoiminnasta ei makseta palkkaa eikä siihen liity työsuhdetta. Avotyötoiminnassa oleva henkilö saa eläkkeen lisäksi työosuusrahaa. Tuettu työllistyminen Tuettu työllistyminen on tukitoimien avulla toteutettua ansiotyötä avoimilla työmarkkinoilla. Työ on työsopimussuhteista, eli työstä maksetaan palkkaa ja palkasta veroa. Työsopimuksen myötä kehitysvammaisella on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työntekijöillä. Työntekijällä on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea työpaikan hankkimiseen, työtehtävien opettelemiseen ja työpaikan säilyttämiseen. Työtehtävät ja työaika mitoitetaan jokaiselle kehitysvammaiselle yksilöllisesti sopiviksi. Suurin osa työllistyneistä kehitysvammaisista henkilöistä työskentelee osa-aikaisena. Kehitysvammainen henkilö voi ansaita 588,66 euroa kuukaudessa säilyttäen oikeutensa työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Sosiaaliset yritykset Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä ja se voi toimia millä toimialalla tahansa. Sosiaalisen yrityksen henkilöstöstä 30 prosenttia on vajaakuntoisia. Sosiaalinen yritys maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan. Työministeriön Sosiaalisten yritysten rekisteriin oli mennessä merkitty 69 sosiaalista yritystä. Erityishuollon palvelut Kehitysvammaisella henkilöllä on työllistyttyäänkin käytettävissä erityishuollon palvelut. Käytännössä nuori voi käydä työllistymisensä jälkeen edelleen esimerkiksi kerran viikossa toimintakeskuksessa, jolloin hänellä säilyvät vertaisryhmän kontaktit. Esimerkkejä tuetusta työllistymisestä Valmistuttuaan kotitalousyrittäjäksi Liisa siirtyi toimintakeskukseen. Työvalmentaja löysi Liisalle sopivan työn lounasravintolassa, jossa Liisa aloitti työharjoittelun. Tämän jälkeen Liisa solmi työsopimuksen. VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 9

10 Liisa työskentelee neljänä päivänä viikossa 4 tuntia kerrallaan. Palkkaa hän saa 300 e/kk. Kerran viikossa Liisa käy toimintakeskuksessa. Liisan palkkatulot eivät vaikuta hänen työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Suoritettuaan Valmentava II -koulutuksen Matti jatkoi työharjoittelua kaupassa, jossa hän oli ollut harjoittelussa jo koulutuksen aikana. Matti käy töissä henkilökohtaisen avustajansa kanssa 2 h viikossa, josta hän saa palkkaa 40 e/kk. Neljänä päivänä viikossa Matti käy päivätoiminnassa, jossa hän harjaannuttaa arkielämän taitojansa. Matin palkkatulot eivät vaikuta hänen työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Lisätietoja työllistymismahdollisuuksista saat kunnan sosiaalitoimesta. Perustuu: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) sekä asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) ASUMISPALVELUT Asumispalvelumuotoja ovat autettu, ohjattu ja tuettu asuminen. Autetun asumisen yksikössä on ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito. Ohjatussa asumisessa henkilökunta on paikalla yleensä päiväsaikaan ja viikonloppuisin. Tukiasunnossa asuva henkilö saa tarvitsemansa tuen asumiseen esimerkiksi ohjaajalta. Lisätietoja asumispalveluista saat kotikunnan sosiaalitoimesta. Perustuu: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) TALOUDELLINEN TUKI Nuoren kuntoutusraha vuotiaalla nuorella on oikeus kuntoutusrahaan, jos hänen työ- ja ansiokykynsä on olennaisesti heikentynyt. Syynä voi olla vamma tai sairaus. Nuoren kuntoutusrahan myöntämisen ehtona on ansiotyötavoite. 10 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

11 Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan siihen saakka, kunnes nuori täyttää 20 vuotta. Jos nuori on silloin koulutuksessa, maksetaan kuntoutusrahaa koulutuksen päättymiseen asti. Koulutuksen ja muun kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha maksetaan täysimääräisenä (v ,64 euroa/kk) ja väliajoilta, esimerkiksi koulun loma-ajoilta, 20 prosenttia alennettuna. Kuntoutusraha on veronalaista tuloa. Kuntoutusrahan lisäksi nuori voi hakea Kelasta vammaistukea. Kuntoutusraha Jos nuorella ei ole oikeutta nuoren kuntoutusrahaan, voidaan hänelle koulutuspäätökseen perustuen maksaa ammatilliseen kuntoutukseen perustuvaa kuntoutusrahaa. Koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää koulutarvikemäärärahaa silloin, kun nuorelle on tehty koulutuspäätös. Vammaistuki Vammaistukea maksetaan vuotiaille vammaisille henkilöille arkielämästä selviytymisen turvaamiseksi. Vammaistuki on kolmitasoinen. Vuonna 2007 alin vammaistuki oli 79,83 e, korotettu vammaistuki 186,28 e ja erityisvammaistuki 361,21 e. Vammaistuen ohella henkilö voi saada nuoren kuntoutusrahaa. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan vuotiaille henkilöille, jotka eivät kykene hankkimaan toimeentuloa omalla työllään. Alle 20-vuotiaalle työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun hänen mahdollisuutensa ammatilliseen kuntoutukseen on selvitetty. Työkyvyttömyyseläkkeen saajan on mahdollista hakea Kelasta myös eläkkeensaajien hoitotukea ja eläkkeensaajien asumistukea. Eläkkeen lepäämään jättäminen Jos täysimääräistä kansaneläkettä saava työllistyy niin, että hän saa palkkaa vähintään 588,66 euroa/kk, hän voi jättää työkyvyttömyyseläkkeensä lepäämään. Eläke voi olla lepäämässä 6 kuukaudesta 5 vuoteen. Jos tulot jäävät alle 588,66 euroa kuukaudessa, ne eivät vaikuta eläkkeeseen. Lepäämään jätetty eläke anotaan takaisin Kelasta kirjallisella ilmoituksella. Jos eläke on jätetty lepäämään, VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 11

12 työskentelyajan kahdelta ensimmäiseltä vuodelta maksetaan vammaistukea 340,33 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajien asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat. Eläkkeensaajien asumistuki on 85 % niistä asumismenoista, jotka ylittävät perusomavastuun ja tulojen mukaan määräytyvät lisäomavastuun yhteismäärän. Perusomavastuu on 44,07 e/kk. Eläkkeensaajien hoitotuki Hoitotukea voi hakea henkilö, joka saa täysimääräistä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutusrahaa. Hoitotuen avulla tuetaan kehitysvammaisen kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvataan kehitysvammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuki maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Lisätietoja kaikista etuuksista saat paikallisesta Kelasta. Perustuu: laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005), vammaistukilaki (124/1988), kuntoutusraha-asetus (893/1991) Esimerkkejä taloudellisista tuista Liisa haki 15-vuotiaana Kelasta nuoren kuntoutusrahaa. Hänelle myönnettiin nuoren kuntoutusraha täysimääräisenä (437,64 e/kk) siitä lukien kun hän täytti 16 vuotta, koska hän oli koulutuksessa. Koulun lomien ajalta rahaa alennettiin 20 %. Täyttäessään 20 vuotta Liisa oli edelleen koulutuksessa, minkä vuoksi nuoren kuntoutusrahan maksaminen jatkui koulutuksen loppuun saakka. Tältä ajalta Liisa haki myös vammaistukea. Hänelle myönnettiin vammaistukea 79,83 e/kk, koska Liisalla katsotaan olevan olennainen haitta toiminnanvajauksesta. Koulutuksen päätyttyä Liisan nuoren kuntoutusraha ja vammaistuki lakkasivat. Hän haki työkyvyttömyyseläkettä, jota hänelle myönnettiin 510,80 e/kk. Liisa on oikeutettu myös eläkkeensaajien alimpaan hoitotukeen, joka on 53,47 e/kk. Liisa muutti pois vanhempiensa luota 22 vuotiaana. Tuetun asunnon vuokra on 300 e, johon hän saa asumistukea 218 e/kk. 12 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

13 23-vuotiaana Liisa sai työsopimussuhteisen työpaikan. Hänen palkkansa oli bruttona 300 e. Liisan työkyvyttömyyseläke ja hoitotuki säilyivät entisellään. Asumistuki laski tuloista johtuen 151 euroon kuukaudessa. Oppaan esimerkit eivät ole todellisia. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa ja konkretisoida asioita. Matti haki nuoren kuntoutusrahaa täytettyään 16 vuotta. Nuoren kuntoutusrahan, 437,64 euroa, lisäksi hän sai myös vammaistukea 361,21 euroa, johtuen huomattavasta haitasta toiminnanvajauksesta. Täytettyään 20 vuotta Matti haki työkyvyttömyyseläkettä ja eläkkeensaajien hoitotukea. Matille myönnettiin täysimääräinen eläke, 510,80 e/ kk, ja hoitotukea ylimmän maksuluokan mukaan 281,46 e/kk. Matti asuu autetun asumisen yksikössä, jonka vuokra on 300 e/kk. Matti saa asumistukea 218 e/kk. Matti sai työpaikan 20-vuotiaana ja hänen bruttopalkkansa oli 40 e/kk. Kaikki Matin saamat etuudet säilyivät ennallaan palkasta huolimatta. Kelan myöntämät tuet perustuvat aina yksilöllisiin päätöksiin. VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 13

14 LIITE 1: Oppilaitokset Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta tarjoavien oppilaitosten yhteystiedot löytyvät opetushallituksen sivuilta (www.edu.fi). Itä-Suomen oppilaitokset Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (valmentava I ja valmentava II) järjestävät Itä-Suomessa alla mainitut oppilaitokset. Tarkempaa tietoa koulutuksista saa suoraan oppilaitoksista. BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO, Pieksämäki Bovallius-ammattiopisto tarjoaa koulutusta kommunikaatioesteisille, kuulo- ja kehitysvammaisille nuorille. Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara-ala Asuminen: Oppilaitoksen asuntolassa järjestetään maksutonta, ohjattua asumista. Yhteystiedot: , SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, Lehtiniemi Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, luonnonvara-ala Asuminen: Oppilaitoksen asuntolassa järjestetään maksutonta, ohjattua asumista. Yhteystiedot: (015) , SISÄLÄHETYSSEURAN OPPILAITOS, Kirkkopalvelut ry, Pieksämäki Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: palvelu- ja kotityölinja Asuminen: Oppilaitoksella on maksuttomia asuntoloita. Yhteystiedot: , SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, Kuopio Valmentavaa koulutusta Kuopiossa, Leppävirralla, Muuruvedellä, Suonenjoella ja Juankoskella Yhteystiedot: (017) , 14 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

15 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTO, Lappeenranta Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: kiinteistöavustaja, palveluapulainen Asuminen: Oppilaitoksella on asuntoja osalle opiskelijoista. Yhteystiedot: , MIKKELIN AMMATTIOPISTO, Mikkeli Valmentavaa koulutusta Yhteystiedot: , KAPRAKAN AMMATILLINEN KOULUTUSKESKUS, Käsämä, Tohmajärvi, Iisalmi ja Joutseno Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: talotekniikan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelut Asuminen: Oppilaitos tarjoaa maksutonta tuettua, ohjattua ja itsenäistä asumista. Yhteystiedot: (013) , ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO, Punkaharju Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: kotitalous- ja kuluttajapalvelujen ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Asuminen: Oppilaitoksella on asuntoloita. Yhteystiedot: (015) , KUHANKOSKEN ERITYISAMMATTIKOULU, Laukaa Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: metsäalan perustutkinto, puutarhatalouden perustutkinto, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, kuvallisen ilmaisun perustutkinto Asuminen: Oppilaitos tarjoaa maksutonta, ohjattua asumista. Yhteystiedot: (014) , VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 15

16 Muita hyödyllisiä linkkejä: Opettajan verkkopalvelu, joista löydät esimerkiksi opetussuunnitelmat ja lisää oppilaitoksia. Valtion säädöstötietopankki kehitysvammasiten tukiliiton verkkosivut Kelan verkkosivut Opetushallituksen verkkosivut Kehitysvamma-alan verkkopalvelu 16 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI KOULUSTA TYÖHÖN LAITA TÄHÄN OMA KUVASI MINUN SIIRTYMÄTILANTEIDEN SUUNNITELMANI ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Koulusta työhön - minun siirtymätilanteiden suunnitelmani

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

TYÖHIS. Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1

TYÖHIS. Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1 TYÖHIS Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1 TYÖHIS Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen Työryhmä Kirsi Frilander Siru Helama Tapio Immonen Eila Jäntti Marjo Juuti-Tavi Kati Karjalainen

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

ARVIOINTIOHJE JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ

ARVIOINTIOHJE JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ ARVIOINTIOHJE JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ Arviointiohje ja lomakkeen käyttö Työryhmä Jukka Vetoniemi Jussi Väänänen The Picture Communication Symbols 1981 2010 by DynaVox Mayer-Johnson LLC. All Rights Reserved

Lisätiedot

Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys

Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys Työpapereita 50/2013 Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys Kirjoittajat Karoliina Koskenvuo, FT, erikoistutkija etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen Vaikeasti työllistyvien tukeminen Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen. Sini Harju & Heini Nukari

Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen. Sini Harju & Heini Nukari Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen Sini Harju & Heini Nukari 23.02.2016 Sisällysluettelo 1. Vammaisuus ja sen toiseus 2. Vammaisen ihmisen arki -video 3. Kehitysvammaiset koulutuksessa ja työelämässä

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Sisältö Päivähoito-oikeuden muutokset Kotihoidon tuen puolittaminen Oppivelvollisuus Esiopetuksen velvoittavuus

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Koulutusrahaston etuudet

Koulutusrahaston etuudet Koulutusrahaston etuudet 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta Etuudet aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Toimintaa

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Vajaakuntoisuus työllistymisen esteenä

Vajaakuntoisuus työllistymisen esteenä Vajaakuntoisuus työllistymisen esteenä Nuoret ja työllistymisen esteet seminaari 27.10.2011 Ilona Autti-Rämö Tutkimusprofessori, LKT Mitä ajallisia muutoksia voidaan havaita nuorten työkyvyttömyys- ja

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Päätöshistoria 22.04.2014 469 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ vuosikertomus 2013 Opas ammattiopiston henkilöstölle TUKEA OPISKELIJAN TYÖLLISTYMISEEN Opas ammattiopiston henkilöstölle Opas työnantajalle TUKEA OPISKELIJAN TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006

Pentti Arajärvi. Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta. Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 Pentti Arajärvi Kansalaispalkka ja suomalaisen sosiaaliturvan perusta Kalevi Sorsa säätiö 15.12.2006 1 SUOMEN PERUSTUSLAKI 18 Oikeus työhön ja elinkeinovapaus Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa

Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa Helena Lindell Asumispalvelujen päällikkö Vammaispalvelut Vantaa 2.11.2016 Peilauspintana käytännönkokemus laitoksesta opetuksesta työ- ja toimintakeskuksesta autisminkirjon palveluohjauksesta asumisesta

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammapalvelut Kehitysvammapalvelut Ahokoti Harjukoti Kotikartano Nevakoti Niittykumpu Norola: Toukola ja Jukola Ritoniitty Ritorinne Ohjattu asuminen Aittokoti Peltola Norola: Onnela Tuettu asuminen Ryhmäkotien yhteydessä

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen. Suvi Lehtisare, Fanny Lamberg & Hanna Villanen

Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen. Suvi Lehtisare, Fanny Lamberg & Hanna Villanen Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen Suvi Lehtisare, Fanny Lamberg & Hanna Villanen Vammaisuus mahdollisuus itsenäiseen elämään ja liikkumiseen vammattomalle itsestäänselvyys, vammaiselle usein saavuttamaton

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS

ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Vanhus- ja vammaispalvelut ASUNNON MUUTOSTYÖHAKEMUS Saapunut..20 Nimi Osoite Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Puhelin ja sähköposti Kotikunta Ammatti (myös entinen) Siviilisääty Naimaton Avio-

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta

Liite 7: Yh 17.6.2015 Liite Jr 16.6.2015 Asuntolatoiminta Asuntolatoiminta SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat... 3 2. Asuntolatoiminnan toimintasuunnitelma / vuosikello... 3 3. Asukasvalinnat... 3 4. Asuntolatoiminnan kehittäminen... 4 5. PKKY:n asuntoloiden toimintaohjeet...

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005

Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Kela tiedottaa 28.12.2004 Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2005 Ensi vuosi tuo tasokorotuksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin. Vanhempainpäivärahojen, sairauspäivärahan, kuntoutusrahan ja erityishoitorahan

Lisätiedot

Ihan tavallisia asioista? Keinoja asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi

Ihan tavallisia asioista? Keinoja asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi Ihan tavallisia asioista? Keino asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi TYÖPAJA: Mukautetuista opinnoista mukautetuille työmarkkinoille? - Tulevaisuuden visiointia 27.11.2012 Työvoimaoha Kristiina Tuikkanen,

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus Aikuisopotoiminta Joutsassa 4/2010-5/2011 Seija Vuori Aikuisohjausta paikallisesti hanke, Joutsan kunta 31.5.2011 Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus CEDEFOPIN (=Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen)

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot