Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, Joensuu (013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi"

Transkriptio

1 ALKUSANAT Mitä peruskoulun jälkeen? opas on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kehitysvammaisten peruskoulun jälkeistä aikaa. Opas esittelee lyhyesti kehitysvammaisille tarkoitettuja toisen asteen opiskelumahdollisuuksia, asumispalveluja sekä työllistymismahdollisuuksia. Muista erityishuollon palveluista saa tietoa oman kunnan sosiaalitoimesta tai erityishuoltoa järjestävän tahon sosiaalityöntekijältä. Mitä peruskoulun jälkeen? opas on laadittu Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen hallinnoiman Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen (VAVA) hankkeen työryhmässä. Oppaan tekemiseen on osallistunut kehitysvammaisten ohjaajia, erityisopettajia sekä VAVA-hankkeen toimijoita. Oppaan aiheiksi on valittu asioita, jotka he ovat kokeneet tärkeiksi kehitysvammaisten nuorten peruskoulun jälkeistä aikaa ajatellen. Mitä peruskoulun jälkeen? opas löytyy sähköisessä muodossa verkosta osoitteesta Mitä peruskoulun jälkeen? oppaan yksittäisiä kappaleita voi tilata osoitteesta: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, Joensuu (013) Oppaan toteutus on osa Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen -hanketta, jota rahoittaa Itä-Suomen lääninhallitus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen toiminta-aika on VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

2 Mitä peruskoulun jälkeen? Tietopaketti koulutus-, asumis- ja työllistymismahdollisuuksista Toimittanut Sanna Saastamoinen Julkaisija Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus The Picture Communication Symbols by Mayer- Johnson LLC. All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. Broadmaker TM is a trademark of Mayer-Johnson LLC. Mayer-Johnson LLC P.O.Box 1579 Solana Beach, CA USA Phone: Fax: Web site: Taitto ja ulkoasu Lasse Reijonen Paino Joensuun yliopistopaino Joensuu 2006 ISBN VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

3 SISÄLTÖ Kehitysvammahuolto 5 Mitä peruskoulun jälkeen? 5 Opiskeluvaihtoehtoja 6 Kehitysvammaiset työssä 8 Asumispalvelut Taloudellinen tuki 0 0 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 3

4 4 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

5 KEHITYSVAMMAHUOLLOSTA LYHYESTI Kehitysvammahuollossa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta. Kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista sekä sopeutumista yhteiskuntaan edistetään erityishuollon palveluiden avulla. Kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja erityishuollon palveluja ovat mm. tarpeellinen ohjaus, kuntoutus ja toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen. Erityishuollon asiakkaaksi hakeutuminen käynnistyy yhteydenotolla oman kunnan vammaispalveluun tai niistä vastaavaan sosiaalityöntekijään. Yhteyttä voi ottaa myös erityishuoltoa järjestävän tahon sosiaalityöntekijään. Perustuu: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) ja asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) MITÄ PERUSKOULUN JÄLKEEN? Peruskoulun jälkeisiä ratkaisuja kannattaa pohtia jo hyvissä ajoin ennen perusopetuksen päättymistä. Peruskoulun jälkeen nuori voi jatkaa opiskeluaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Toisen asteen oppilaitospaikka ei ole kuitenkaan subjektiivinen oikeus, vaan sitä pitää erikseen hakea. Sopivan opiskelupaikan löytäminen on pitkälti kiinni opiskelijan ja tämän perheen omasta aktiivisuudesta. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on mahdollista osallistua koulutuskokeiluihin, joiden aikana nuori voi testata oppilaitoksen tarjontaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille voidaan järjestää perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Lisäopetusvuoden tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee jatko-opintonsa ja saa valmiudet aloittaa ne. Opiskelupaikkaa ei aina välttämättä saa haluamastaan oppilaitoksesta. Tämän vuoksi kannat- VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 5

6 taa tehdä myös vaihtoehtoinen suunnitelma peruskoulun jälkeiselle ajalle. Toisen asteen koulutukseen voi hakea toki seuraavanakin vuonna! Peruskoulun päättyessä tehdään tai tarkistetaan laaja-alainen palvelusuunnitelma, sillä se on edellytyksenä esimerkiksi Kelan taloudellisiin tukiin. OPISKELUVAIHTOEHTOJA Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena erityisoppilaitoksissa on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän pystyy suoriutumaan ammattialansa tehtävistä. Koulutus pyrkii myös edistämään opiskelijan kuntoutumista sekä harjaannuttamaan opiskelijaa itsenäiseen elämään. Erityisoppilaitoksissa suoritettavat ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot ovat saman laajuisia kuin muissakin ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -koulutuksen (valmentava I) tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuksen jälkeen osallistumaan edellytystensä mukaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutuksen laajuus on opintoviikkoa, erityisistä syistä kuitenkin enintään 80 opintoviikkoa. Jos opiskelijan ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista siirtyä ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, hän voi suorittaa Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen -koulutuksen (valmentava II). Koulutuksen laajuus on vähintään 40 ja enintään 120 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa opiskelijaa mahdollisimman itsenäiseen elämään sekä lisätä hänen työelämään osallistumisen mahdollisuuksia. Käytännössä erityistä tukea tarvitseva nuori voi hakea peruskoulun jälkeen siis ammatilliseen peruskoulutukseen, valmentava I- tai valmentava II -koulutuksiin. Valmentava I -koulutuksen jälkeen 6 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

7 nuori voi edelleen hakea ammatilliseen peruskoulutukseen. Valmentava II -koulutuksen jälkeen nuori voi hakea valmentava I- ja ammatilliseen peruskoulutukseen, jos tuen tarpeessa on tapahtunut muutoksia. Esimerkkejä peruskoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista Liisa suoritti peruskoulunsa määräaikaista tai laajaa tukea tarvitsevien kehitysvammaisten opetuksena (entinen EHA 1). Peruskoulun jälkeen hän haki Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen -koulutukseen (Valmentava I), koska hänen tavoitteenaan oli jatkaa opiskelua ammatillisessa peruskoulutuksessa. Liisa pääsi opiskelemaan Valmentava I -koulutukseen, jota hän kävi yhden lukuvuoden ajan suorittaen 40 opintoviikkoa. Tämän jälkeen Liisa haki opiskelemaan kotitalous- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelmaan. Kolmen vuoden opiskelun jälkeen Liisa valmistui kotitalousyrittäjäksi. Matti on suorittanut peruskoulunsa toiminta-alueittain laaditun oppimäärän mukaisesti (entinen EHA 2), koska hänelle ei ole voitu vaikean vammansa vuoksi järjestää opetusta oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti. Peruskoulun jälkeen Matti haki paikkaa Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen -koulutuksesta, jonka tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa työhön ja itsenäiseen elämään. Matti opiskeli koulutuksessa kaksi lukuvuotta ja suoritti sinä aikana 80 opintoviikkoa. Lisätietoja: Oppilaitokset, listaus oppaan liitteenä Perustuu: Peruskoululaki (628/1998), laki ammatillisesta koulutuksesta (630/ 1998), Opetussuunnitelman perusteet 2000 (vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisesta koulutuksesta) VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 7

8 KEHITYSVAMMAISET TYÖSSÄ Suuri osa kehitysvammaisista ihmisistä työskentelee joko työtoiminnassa toimintakeskuksissa tai nk. avotyötoiminnassa. Tuettu työ on mahdollistanut yhä useamman kehitysvammaisen henkilön työllistymisen työsuhteiseen työhön. Valtakunnallisesti tuetusti työllistyneitä kehitysvammaisia oli vuonna 2005 noin 200. Työvoimapalvelut Työvoimatoimistojen palvelut ovat kokonaisuudessaan saatavilla myös kehitysvammaisille ihmisille silloin, kun he eivät saa työkyvyttömyyseläkettä. Jos kehitysvammainen henkilö on työkyvyttömyyseläkkeellä työvoimatoimisto tarjoaa hänelle ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluitaan sekä koulutus- ja ammattitietopalveluitaan. Henkilökohtaisten tavoitteiden täsmentämisessä ja henkilön tilanteeseen sopivan urasuunnitelman laadinnassa auttaa ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelu. Työvoimatoimiston koulutus- ja ammattitietopalvelut tarjoavat tietoa koulutusvaihtoehdoista, työmarkkinoista sekä opintojen rahoituksesta. Lisätietoja paikallisista työvoimatoimistoista. Työ- ja päivätoiminta Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten yhteiskunnallista sopeutumista. Päivätoiminta on lähinnä vaikeavammaisille tarkoitettua viriketoimintaa. Päivätoiminta perustuu yksilöllisiin palvelusuunnitelmiin ja se on huoltosuhteista. Päivätoiminnan avulla pyritään esimerkiksi harjaannuttamaan arkielämän taitoja. Henkilölle pyritään järjestämään kykyjen mukaisia työtehtäviä. Toimintakeskusten tarkoituksena on tarjota työmahdollisuuksia niille kehitysvammaisille, joilla ei vielä ole työelämän vaatimia taitoja. Toimintakeskustyö voi olla alihankintatöitä tai tuotteiden valmistusta. Toiminta on huoltosuhteista ja toiminnan piirissä olevat kehitysvammaiset saavat työosuusrahaa. Työosuusrahaa voi ansaita 12 euroa päivässä verottomana. 8 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

9 Avotyö Avotyössä henkilö työskentelee tavallisella työpaikalla, mutta tekee työtä huoltosuhteessa ja on kirjoilla toimintakeskukseen. Avotyötoiminnasta ei makseta palkkaa eikä siihen liity työsuhdetta. Avotyötoiminnassa oleva henkilö saa eläkkeen lisäksi työosuusrahaa. Tuettu työllistyminen Tuettu työllistyminen on tukitoimien avulla toteutettua ansiotyötä avoimilla työmarkkinoilla. Työ on työsopimussuhteista, eli työstä maksetaan palkkaa ja palkasta veroa. Työsopimuksen myötä kehitysvammaisella on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työntekijöillä. Työntekijällä on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea työpaikan hankkimiseen, työtehtävien opettelemiseen ja työpaikan säilyttämiseen. Työtehtävät ja työaika mitoitetaan jokaiselle kehitysvammaiselle yksilöllisesti sopiviksi. Suurin osa työllistyneistä kehitysvammaisista henkilöistä työskentelee osa-aikaisena. Kehitysvammainen henkilö voi ansaita 588,66 euroa kuukaudessa säilyttäen oikeutensa työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Sosiaaliset yritykset Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä ja se voi toimia millä toimialalla tahansa. Sosiaalisen yrityksen henkilöstöstä 30 prosenttia on vajaakuntoisia. Sosiaalinen yritys maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan. Työministeriön Sosiaalisten yritysten rekisteriin oli mennessä merkitty 69 sosiaalista yritystä. Erityishuollon palvelut Kehitysvammaisella henkilöllä on työllistyttyäänkin käytettävissä erityishuollon palvelut. Käytännössä nuori voi käydä työllistymisensä jälkeen edelleen esimerkiksi kerran viikossa toimintakeskuksessa, jolloin hänellä säilyvät vertaisryhmän kontaktit. Esimerkkejä tuetusta työllistymisestä Valmistuttuaan kotitalousyrittäjäksi Liisa siirtyi toimintakeskukseen. Työvalmentaja löysi Liisalle sopivan työn lounasravintolassa, jossa Liisa aloitti työharjoittelun. Tämän jälkeen Liisa solmi työsopimuksen. VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 9

10 Liisa työskentelee neljänä päivänä viikossa 4 tuntia kerrallaan. Palkkaa hän saa 300 e/kk. Kerran viikossa Liisa käy toimintakeskuksessa. Liisan palkkatulot eivät vaikuta hänen työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Suoritettuaan Valmentava II -koulutuksen Matti jatkoi työharjoittelua kaupassa, jossa hän oli ollut harjoittelussa jo koulutuksen aikana. Matti käy töissä henkilökohtaisen avustajansa kanssa 2 h viikossa, josta hän saa palkkaa 40 e/kk. Neljänä päivänä viikossa Matti käy päivätoiminnassa, jossa hän harjaannuttaa arkielämän taitojansa. Matin palkkatulot eivät vaikuta hänen työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Lisätietoja työllistymismahdollisuuksista saat kunnan sosiaalitoimesta. Perustuu: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) sekä asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) ASUMISPALVELUT Asumispalvelumuotoja ovat autettu, ohjattu ja tuettu asuminen. Autetun asumisen yksikössä on ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito. Ohjatussa asumisessa henkilökunta on paikalla yleensä päiväsaikaan ja viikonloppuisin. Tukiasunnossa asuva henkilö saa tarvitsemansa tuen asumiseen esimerkiksi ohjaajalta. Lisätietoja asumispalveluista saat kotikunnan sosiaalitoimesta. Perustuu: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) TALOUDELLINEN TUKI Nuoren kuntoutusraha vuotiaalla nuorella on oikeus kuntoutusrahaan, jos hänen työ- ja ansiokykynsä on olennaisesti heikentynyt. Syynä voi olla vamma tai sairaus. Nuoren kuntoutusrahan myöntämisen ehtona on ansiotyötavoite. 10 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

11 Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan siihen saakka, kunnes nuori täyttää 20 vuotta. Jos nuori on silloin koulutuksessa, maksetaan kuntoutusrahaa koulutuksen päättymiseen asti. Koulutuksen ja muun kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha maksetaan täysimääräisenä (v ,64 euroa/kk) ja väliajoilta, esimerkiksi koulun loma-ajoilta, 20 prosenttia alennettuna. Kuntoutusraha on veronalaista tuloa. Kuntoutusrahan lisäksi nuori voi hakea Kelasta vammaistukea. Kuntoutusraha Jos nuorella ei ole oikeutta nuoren kuntoutusrahaan, voidaan hänelle koulutuspäätökseen perustuen maksaa ammatilliseen kuntoutukseen perustuvaa kuntoutusrahaa. Koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää koulutarvikemäärärahaa silloin, kun nuorelle on tehty koulutuspäätös. Vammaistuki Vammaistukea maksetaan vuotiaille vammaisille henkilöille arkielämästä selviytymisen turvaamiseksi. Vammaistuki on kolmitasoinen. Vuonna 2007 alin vammaistuki oli 79,83 e, korotettu vammaistuki 186,28 e ja erityisvammaistuki 361,21 e. Vammaistuen ohella henkilö voi saada nuoren kuntoutusrahaa. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan vuotiaille henkilöille, jotka eivät kykene hankkimaan toimeentuloa omalla työllään. Alle 20-vuotiaalle työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun hänen mahdollisuutensa ammatilliseen kuntoutukseen on selvitetty. Työkyvyttömyyseläkkeen saajan on mahdollista hakea Kelasta myös eläkkeensaajien hoitotukea ja eläkkeensaajien asumistukea. Eläkkeen lepäämään jättäminen Jos täysimääräistä kansaneläkettä saava työllistyy niin, että hän saa palkkaa vähintään 588,66 euroa/kk, hän voi jättää työkyvyttömyyseläkkeensä lepäämään. Eläke voi olla lepäämässä 6 kuukaudesta 5 vuoteen. Jos tulot jäävät alle 588,66 euroa kuukaudessa, ne eivät vaikuta eläkkeeseen. Lepäämään jätetty eläke anotaan takaisin Kelasta kirjallisella ilmoituksella. Jos eläke on jätetty lepäämään, VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 11

12 työskentelyajan kahdelta ensimmäiseltä vuodelta maksetaan vammaistukea 340,33 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajien asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat. Eläkkeensaajien asumistuki on 85 % niistä asumismenoista, jotka ylittävät perusomavastuun ja tulojen mukaan määräytyvät lisäomavastuun yhteismäärän. Perusomavastuu on 44,07 e/kk. Eläkkeensaajien hoitotuki Hoitotukea voi hakea henkilö, joka saa täysimääräistä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutusrahaa. Hoitotuen avulla tuetaan kehitysvammaisen kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvataan kehitysvammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuki maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Lisätietoja kaikista etuuksista saat paikallisesta Kelasta. Perustuu: laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005), vammaistukilaki (124/1988), kuntoutusraha-asetus (893/1991) Esimerkkejä taloudellisista tuista Liisa haki 15-vuotiaana Kelasta nuoren kuntoutusrahaa. Hänelle myönnettiin nuoren kuntoutusraha täysimääräisenä (437,64 e/kk) siitä lukien kun hän täytti 16 vuotta, koska hän oli koulutuksessa. Koulun lomien ajalta rahaa alennettiin 20 %. Täyttäessään 20 vuotta Liisa oli edelleen koulutuksessa, minkä vuoksi nuoren kuntoutusrahan maksaminen jatkui koulutuksen loppuun saakka. Tältä ajalta Liisa haki myös vammaistukea. Hänelle myönnettiin vammaistukea 79,83 e/kk, koska Liisalla katsotaan olevan olennainen haitta toiminnanvajauksesta. Koulutuksen päätyttyä Liisan nuoren kuntoutusraha ja vammaistuki lakkasivat. Hän haki työkyvyttömyyseläkettä, jota hänelle myönnettiin 510,80 e/kk. Liisa on oikeutettu myös eläkkeensaajien alimpaan hoitotukeen, joka on 53,47 e/kk. Liisa muutti pois vanhempiensa luota 22 vuotiaana. Tuetun asunnon vuokra on 300 e, johon hän saa asumistukea 218 e/kk. 12 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

13 23-vuotiaana Liisa sai työsopimussuhteisen työpaikan. Hänen palkkansa oli bruttona 300 e. Liisan työkyvyttömyyseläke ja hoitotuki säilyivät entisellään. Asumistuki laski tuloista johtuen 151 euroon kuukaudessa. Oppaan esimerkit eivät ole todellisia. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa ja konkretisoida asioita. Matti haki nuoren kuntoutusrahaa täytettyään 16 vuotta. Nuoren kuntoutusrahan, 437,64 euroa, lisäksi hän sai myös vammaistukea 361,21 euroa, johtuen huomattavasta haitasta toiminnanvajauksesta. Täytettyään 20 vuotta Matti haki työkyvyttömyyseläkettä ja eläkkeensaajien hoitotukea. Matille myönnettiin täysimääräinen eläke, 510,80 e/ kk, ja hoitotukea ylimmän maksuluokan mukaan 281,46 e/kk. Matti asuu autetun asumisen yksikössä, jonka vuokra on 300 e/kk. Matti saa asumistukea 218 e/kk. Matti sai työpaikan 20-vuotiaana ja hänen bruttopalkkansa oli 40 e/kk. Kaikki Matin saamat etuudet säilyivät ennallaan palkasta huolimatta. Kelan myöntämät tuet perustuvat aina yksilöllisiin päätöksiin. VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 13

14 LIITE 1: Oppilaitokset Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta tarjoavien oppilaitosten yhteystiedot löytyvät opetushallituksen sivuilta (www.edu.fi). Itä-Suomen oppilaitokset Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (valmentava I ja valmentava II) järjestävät Itä-Suomessa alla mainitut oppilaitokset. Tarkempaa tietoa koulutuksista saa suoraan oppilaitoksista. BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO, Pieksämäki Bovallius-ammattiopisto tarjoaa koulutusta kommunikaatioesteisille, kuulo- ja kehitysvammaisille nuorille. Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara-ala Asuminen: Oppilaitoksen asuntolassa järjestetään maksutonta, ohjattua asumista. Yhteystiedot: , SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, Lehtiniemi Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, luonnonvara-ala Asuminen: Oppilaitoksen asuntolassa järjestetään maksutonta, ohjattua asumista. Yhteystiedot: (015) , SISÄLÄHETYSSEURAN OPPILAITOS, Kirkkopalvelut ry, Pieksämäki Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: palvelu- ja kotityölinja Asuminen: Oppilaitoksella on maksuttomia asuntoloita. Yhteystiedot: , SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, Kuopio Valmentavaa koulutusta Kuopiossa, Leppävirralla, Muuruvedellä, Suonenjoella ja Juankoskella Yhteystiedot: (017) , 14 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

15 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTO, Lappeenranta Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: kiinteistöavustaja, palveluapulainen Asuminen: Oppilaitoksella on asuntoja osalle opiskelijoista. Yhteystiedot: , MIKKELIN AMMATTIOPISTO, Mikkeli Valmentavaa koulutusta Yhteystiedot: , KAPRAKAN AMMATILLINEN KOULUTUSKESKUS, Käsämä, Tohmajärvi, Iisalmi ja Joutseno Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: talotekniikan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelut Asuminen: Oppilaitos tarjoaa maksutonta tuettua, ohjattua ja itsenäistä asumista. Yhteystiedot: (013) , ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO, Punkaharju Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: kotitalous- ja kuluttajapalvelujen ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Asuminen: Oppilaitoksella on asuntoloita. Yhteystiedot: (015) , KUHANKOSKEN ERITYISAMMATTIKOULU, Laukaa Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: metsäalan perustutkinto, puutarhatalouden perustutkinto, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, kuvallisen ilmaisun perustutkinto Asuminen: Oppilaitos tarjoaa maksutonta, ohjattua asumista. Yhteystiedot: (014) , VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 15

16 Muita hyödyllisiä linkkejä: Opettajan verkkopalvelu, joista löydät esimerkiksi opetussuunnitelmat ja lisää oppilaitoksia. Valtion säädöstötietopankki kehitysvammasiten tukiliiton verkkosivut Kelan verkkosivut Opetushallituksen verkkosivut Kehitysvamma-alan verkkopalvelu 16 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI KOULUSTA TYÖHÖN LAITA TÄHÄN OMA KUVASI MINUN SIIRTYMÄTILANTEIDEN SUUNNITELMANI ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Koulusta työhön - minun siirtymätilanteiden suunnitelmani

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI VALOKUVA OPISKELIJAN NIMI Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus MOKKI Minun Oma Kalenteri KIrjani (2. uudistettu versio) Työryhmä Anne Herttuainen Helena Kukkonen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan

Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan Opetushallitus 3.12.2009 1 Erityisopetuksen lähtökohtia/ valmentava koulutus 1980 Vammaisten ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

ERITYISTUKEA ELÄMÄÄN

ERITYISTUKEA ELÄMÄÄN ERITYISTUKEA ELÄMÄÄN 2015-2017 Toiminta ja hyvät käytännöt Teija Karisaari-Kittilä ERTUn toiminta tiivistettynä Alkuhaastat telu lähtötilanne toiveet ja tavoitteet Toimenpiteet Koulutus kokeilut Haku Opinnoissa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc.,

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

VALMA ja TELMA seminaari

VALMA ja TELMA seminaari Syksy 2014 VALMA ja TELMA seminaari 22.9.2015 4/5/13 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämisen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola

Polkuja toisen asteen koulutukseen Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Polkuja toisen asteen koulutukseen 28.9.2016 Perusopetuksen iltapäivä Kehitysvammaisten Tukiliitto Mari Hakola Toisen asteen koulutus Toisen asteen oppilaitos on Suomen koulujärjestelmässä peruskoulun

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

TYÖHIS. Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1

TYÖHIS. Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1 TYÖHIS Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1 TYÖHIS Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen Työryhmä Kirsi Frilander Siru Helama Tapio Immonen Eila Jäntti Marjo Juuti-Tavi Kati Karjalainen

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuoden 2012 aikana vajaakuntoisia 1 (nyk. vammaisia ja pitkäaikaissairaita) työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen Ensisijainen Sosiaalihuoltolaki esim. sosiaalityö kotipalvelut asumispalvelut laitoshuolto vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta Ensisijainen Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto

Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Vammaispalvelujen tilastot vuodelta 2013 lähde SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto 1 2 Sisällys 1. Vammaispalveluiden indikaattorit... 3 2. Kelan etuisuudet / 1000 asukasta... 8 3. laitos 2013...

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi

Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi Nuoren kuntoutusraha Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi 16 19-vuotiaalle, jonka työkyky ja ansionmahdollisuudet taikka mahdollisuudet

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila. Kelan Vammaistuet. Noora Huuskone Projekti, Invalidi ry

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila. Kelan Vammaistuet. Noora Huuskone Projekti, Invalidi ry 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Kelan Vammaistuet Noora Huuskone Projekti, Invalidi ry 14.12.2016 2 Sisällys 1 Alle 16 vuotiaiden vammaistuki... 3 1.1 Tuen määrä... 3 2 Yli 16 vuotiaiden vammaistuki...

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina Työllistymisen seminaari 30.8.2017 Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus 22.9.2017 Toimintamme lähtee

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Helsinki 11.12.2017 Työhönvalmennuspäivät VATES pauliina.lampinen@vamlas.fi Lyhyesti

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Työ kuuluu kaikille! 17.9.2015 Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto Sosiaalihuollon rooli vammaisten työllistymisen tukemisessa

Lisätiedot

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Sisältö Päivähoito-oikeuden muutokset Kotihoidon tuen puolittaminen Oppivelvollisuus Esiopetuksen velvoittavuus

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys

Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys Työpapereita 50/2013 Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys Kirjoittajat Karoliina Koskenvuo, FT, erikoistutkija etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmä: Työikäiset osatyökykyiset henkilöt 2 OTE-kärkihankkeen

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ vuosikertomus 2013 Opas ammattiopiston henkilöstölle TUKEA OPISKELIJAN TYÖLLISTYMISEEN Opas ammattiopiston henkilöstölle Opas työnantajalle TUKEA OPISKELIJAN TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA P.Pyy OPISKELIJOIDEN ERILAISET TARPEET ovat tuoneet ammatilliselle koulutukselle haasteita: Kuinka tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tukea heidän oppimistaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen Vaikeasti työllistyvien tukeminen Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita

Lisätiedot

ARVIOINTIOHJE JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ

ARVIOINTIOHJE JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ ARVIOINTIOHJE JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ Arviointiohje ja lomakkeen käyttö Työryhmä Jukka Vetoniemi Jussi Väänänen The Picture Communication Symbols 1981 2010 by DynaVox Mayer-Johnson LLC. All Rights Reserved

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä Lausunnon antaja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1. Yleistä Hallituksen

Lisätiedot

Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen. Sini Harju & Heini Nukari

Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen. Sini Harju & Heini Nukari Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen Sini Harju & Heini Nukari 23.02.2016 Sisällysluettelo 1. Vammaisuus ja sen toiseus 2. Vammaisen ihmisen arki -video 3. Kehitysvammaiset koulutuksessa ja työelämässä

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Mika Paasolainen 28.09.2011 Ketään ei voida pakottaa elämään ihmisarvoista elämää mutta hänet voidaan kohdata ihmisyyttä kunnioittavalla tavalla, joka tarjoaa

Lisätiedot

Katsaus reformien vaikutuksiin viimeisen 20 vuoden aikana ja miten eteenpäin?

Katsaus reformien vaikutuksiin viimeisen 20 vuoden aikana ja miten eteenpäin? Katsaus reformien vaikutuksiin viimeisen 20 vuoden aikana ja miten eteenpäin? Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO - seurannan seminaari: Työ ja toimeentulo Pikku parlamentti, Helsinki 9.11. 2015 Patrik

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot