Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, Joensuu (013)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, 80101 Joensuu (013) 251 4316 tarja.karkkainen@joensuu.fi"

Transkriptio

1 ALKUSANAT Mitä peruskoulun jälkeen? opas on tarkoitettu apuvälineeksi suunniteltaessa kehitysvammaisten peruskoulun jälkeistä aikaa. Opas esittelee lyhyesti kehitysvammaisille tarkoitettuja toisen asteen opiskelumahdollisuuksia, asumispalveluja sekä työllistymismahdollisuuksia. Muista erityishuollon palveluista saa tietoa oman kunnan sosiaalitoimesta tai erityishuoltoa järjestävän tahon sosiaalityöntekijältä. Mitä peruskoulun jälkeen? opas on laadittu Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen hallinnoiman Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen (VAVA) hankkeen työryhmässä. Oppaan tekemiseen on osallistunut kehitysvammaisten ohjaajia, erityisopettajia sekä VAVA-hankkeen toimijoita. Oppaan aiheiksi on valittu asioita, jotka he ovat kokeneet tärkeiksi kehitysvammaisten nuorten peruskoulun jälkeistä aikaa ajatellen. Mitä peruskoulun jälkeen? opas löytyy sähköisessä muodossa verkosta osoitteesta Mitä peruskoulun jälkeen? oppaan yksittäisiä kappaleita voi tilata osoitteesta: Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Kärkkäinen PL 111, Joensuu (013) Oppaan toteutus on osa Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen -hanketta, jota rahoittaa Itä-Suomen lääninhallitus ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen toiminta-aika on VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

2 Mitä peruskoulun jälkeen? Tietopaketti koulutus-, asumis- ja työllistymismahdollisuuksista Toimittanut Sanna Saastamoinen Julkaisija Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus The Picture Communication Symbols by Mayer- Johnson LLC. All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. Broadmaker TM is a trademark of Mayer-Johnson LLC. Mayer-Johnson LLC P.O.Box 1579 Solana Beach, CA USA Phone: Fax: Web site: Taitto ja ulkoasu Lasse Reijonen Paino Joensuun yliopistopaino Joensuu 2006 ISBN VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

3 SISÄLTÖ Kehitysvammahuolto 5 Mitä peruskoulun jälkeen? 5 Opiskeluvaihtoehtoja 6 Kehitysvammaiset työssä 8 Asumispalvelut Taloudellinen tuki 0 0 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 3

4 4 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

5 KEHITYSVAMMAHUOLLOSTA LYHYESTI Kehitysvammahuollossa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta. Kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista sekä sopeutumista yhteiskuntaan edistetään erityishuollon palveluiden avulla. Kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja erityishuollon palveluja ovat mm. tarpeellinen ohjaus, kuntoutus ja toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen. Erityishuollon asiakkaaksi hakeutuminen käynnistyy yhteydenotolla oman kunnan vammaispalveluun tai niistä vastaavaan sosiaalityöntekijään. Yhteyttä voi ottaa myös erityishuoltoa järjestävän tahon sosiaalityöntekijään. Perustuu: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) ja asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) MITÄ PERUSKOULUN JÄLKEEN? Peruskoulun jälkeisiä ratkaisuja kannattaa pohtia jo hyvissä ajoin ennen perusopetuksen päättymistä. Peruskoulun jälkeen nuori voi jatkaa opiskeluaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Toisen asteen oppilaitospaikka ei ole kuitenkaan subjektiivinen oikeus, vaan sitä pitää erikseen hakea. Sopivan opiskelupaikan löytäminen on pitkälti kiinni opiskelijan ja tämän perheen omasta aktiivisuudesta. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on mahdollista osallistua koulutuskokeiluihin, joiden aikana nuori voi testata oppilaitoksen tarjontaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille voidaan järjestää perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Lisäopetusvuoden tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee jatko-opintonsa ja saa valmiudet aloittaa ne. Opiskelupaikkaa ei aina välttämättä saa haluamastaan oppilaitoksesta. Tämän vuoksi kannat- VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 5

6 taa tehdä myös vaihtoehtoinen suunnitelma peruskoulun jälkeiselle ajalle. Toisen asteen koulutukseen voi hakea toki seuraavanakin vuonna! Peruskoulun päättyessä tehdään tai tarkistetaan laaja-alainen palvelusuunnitelma, sillä se on edellytyksenä esimerkiksi Kelan taloudellisiin tukiin. OPISKELUVAIHTOEHTOJA Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena erityisoppilaitoksissa on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän pystyy suoriutumaan ammattialansa tehtävistä. Koulutus pyrkii myös edistämään opiskelijan kuntoutumista sekä harjaannuttamaan opiskelijaa itsenäiseen elämään. Erityisoppilaitoksissa suoritettavat ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot ovat saman laajuisia kuin muissakin ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -koulutuksen (valmentava I) tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuksen jälkeen osallistumaan edellytystensä mukaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutuksen laajuus on opintoviikkoa, erityisistä syistä kuitenkin enintään 80 opintoviikkoa. Jos opiskelijan ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista siirtyä ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, hän voi suorittaa Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen -koulutuksen (valmentava II). Koulutuksen laajuus on vähintään 40 ja enintään 120 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa opiskelijaa mahdollisimman itsenäiseen elämään sekä lisätä hänen työelämään osallistumisen mahdollisuuksia. Käytännössä erityistä tukea tarvitseva nuori voi hakea peruskoulun jälkeen siis ammatilliseen peruskoulutukseen, valmentava I- tai valmentava II -koulutuksiin. Valmentava I -koulutuksen jälkeen 6 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

7 nuori voi edelleen hakea ammatilliseen peruskoulutukseen. Valmentava II -koulutuksen jälkeen nuori voi hakea valmentava I- ja ammatilliseen peruskoulutukseen, jos tuen tarpeessa on tapahtunut muutoksia. Esimerkkejä peruskoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista Liisa suoritti peruskoulunsa määräaikaista tai laajaa tukea tarvitsevien kehitysvammaisten opetuksena (entinen EHA 1). Peruskoulun jälkeen hän haki Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen -koulutukseen (Valmentava I), koska hänen tavoitteenaan oli jatkaa opiskelua ammatillisessa peruskoulutuksessa. Liisa pääsi opiskelemaan Valmentava I -koulutukseen, jota hän kävi yhden lukuvuoden ajan suorittaen 40 opintoviikkoa. Tämän jälkeen Liisa haki opiskelemaan kotitalous- ja kuluttajapalvelujen koulutusohjelmaan. Kolmen vuoden opiskelun jälkeen Liisa valmistui kotitalousyrittäjäksi. Matti on suorittanut peruskoulunsa toiminta-alueittain laaditun oppimäärän mukaisesti (entinen EHA 2), koska hänelle ei ole voitu vaikean vammansa vuoksi järjestää opetusta oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti. Peruskoulun jälkeen Matti haki paikkaa Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen -koulutuksesta, jonka tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa työhön ja itsenäiseen elämään. Matti opiskeli koulutuksessa kaksi lukuvuotta ja suoritti sinä aikana 80 opintoviikkoa. Lisätietoja: Oppilaitokset, listaus oppaan liitteenä Perustuu: Peruskoululaki (628/1998), laki ammatillisesta koulutuksesta (630/ 1998), Opetussuunnitelman perusteet 2000 (vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisesta koulutuksesta) VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 7

8 KEHITYSVAMMAISET TYÖSSÄ Suuri osa kehitysvammaisista ihmisistä työskentelee joko työtoiminnassa toimintakeskuksissa tai nk. avotyötoiminnassa. Tuettu työ on mahdollistanut yhä useamman kehitysvammaisen henkilön työllistymisen työsuhteiseen työhön. Valtakunnallisesti tuetusti työllistyneitä kehitysvammaisia oli vuonna 2005 noin 200. Työvoimapalvelut Työvoimatoimistojen palvelut ovat kokonaisuudessaan saatavilla myös kehitysvammaisille ihmisille silloin, kun he eivät saa työkyvyttömyyseläkettä. Jos kehitysvammainen henkilö on työkyvyttömyyseläkkeellä työvoimatoimisto tarjoaa hänelle ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluitaan sekä koulutus- ja ammattitietopalveluitaan. Henkilökohtaisten tavoitteiden täsmentämisessä ja henkilön tilanteeseen sopivan urasuunnitelman laadinnassa auttaa ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelu. Työvoimatoimiston koulutus- ja ammattitietopalvelut tarjoavat tietoa koulutusvaihtoehdoista, työmarkkinoista sekä opintojen rahoituksesta. Lisätietoja paikallisista työvoimatoimistoista. Työ- ja päivätoiminta Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten yhteiskunnallista sopeutumista. Päivätoiminta on lähinnä vaikeavammaisille tarkoitettua viriketoimintaa. Päivätoiminta perustuu yksilöllisiin palvelusuunnitelmiin ja se on huoltosuhteista. Päivätoiminnan avulla pyritään esimerkiksi harjaannuttamaan arkielämän taitoja. Henkilölle pyritään järjestämään kykyjen mukaisia työtehtäviä. Toimintakeskusten tarkoituksena on tarjota työmahdollisuuksia niille kehitysvammaisille, joilla ei vielä ole työelämän vaatimia taitoja. Toimintakeskustyö voi olla alihankintatöitä tai tuotteiden valmistusta. Toiminta on huoltosuhteista ja toiminnan piirissä olevat kehitysvammaiset saavat työosuusrahaa. Työosuusrahaa voi ansaita 12 euroa päivässä verottomana. 8 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

9 Avotyö Avotyössä henkilö työskentelee tavallisella työpaikalla, mutta tekee työtä huoltosuhteessa ja on kirjoilla toimintakeskukseen. Avotyötoiminnasta ei makseta palkkaa eikä siihen liity työsuhdetta. Avotyötoiminnassa oleva henkilö saa eläkkeen lisäksi työosuusrahaa. Tuettu työllistyminen Tuettu työllistyminen on tukitoimien avulla toteutettua ansiotyötä avoimilla työmarkkinoilla. Työ on työsopimussuhteista, eli työstä maksetaan palkkaa ja palkasta veroa. Työsopimuksen myötä kehitysvammaisella on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin työntekijöillä. Työntekijällä on mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea työpaikan hankkimiseen, työtehtävien opettelemiseen ja työpaikan säilyttämiseen. Työtehtävät ja työaika mitoitetaan jokaiselle kehitysvammaiselle yksilöllisesti sopiviksi. Suurin osa työllistyneistä kehitysvammaisista henkilöistä työskentelee osa-aikaisena. Kehitysvammainen henkilö voi ansaita 588,66 euroa kuukaudessa säilyttäen oikeutensa työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Sosiaaliset yritykset Sosiaalinen yritys ei yrityksenä poikkea muista yrityksistä ja se voi toimia millä toimialalla tahansa. Sosiaalisen yrityksen henkilöstöstä 30 prosenttia on vajaakuntoisia. Sosiaalinen yritys maksaa kaikille työntekijöilleen työehtosopimuksen mukaisen palkan. Työministeriön Sosiaalisten yritysten rekisteriin oli mennessä merkitty 69 sosiaalista yritystä. Erityishuollon palvelut Kehitysvammaisella henkilöllä on työllistyttyäänkin käytettävissä erityishuollon palvelut. Käytännössä nuori voi käydä työllistymisensä jälkeen edelleen esimerkiksi kerran viikossa toimintakeskuksessa, jolloin hänellä säilyvät vertaisryhmän kontaktit. Esimerkkejä tuetusta työllistymisestä Valmistuttuaan kotitalousyrittäjäksi Liisa siirtyi toimintakeskukseen. Työvalmentaja löysi Liisalle sopivan työn lounasravintolassa, jossa Liisa aloitti työharjoittelun. Tämän jälkeen Liisa solmi työsopimuksen. VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 9

10 Liisa työskentelee neljänä päivänä viikossa 4 tuntia kerrallaan. Palkkaa hän saa 300 e/kk. Kerran viikossa Liisa käy toimintakeskuksessa. Liisan palkkatulot eivät vaikuta hänen työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Suoritettuaan Valmentava II -koulutuksen Matti jatkoi työharjoittelua kaupassa, jossa hän oli ollut harjoittelussa jo koulutuksen aikana. Matti käy töissä henkilökohtaisen avustajansa kanssa 2 h viikossa, josta hän saa palkkaa 40 e/kk. Neljänä päivänä viikossa Matti käy päivätoiminnassa, jossa hän harjaannuttaa arkielämän taitojansa. Matin palkkatulot eivät vaikuta hänen työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Lisätietoja työllistymismahdollisuuksista saat kunnan sosiaalitoimesta. Perustuu: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) sekä asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (988/1977) ASUMISPALVELUT Asumispalvelumuotoja ovat autettu, ohjattu ja tuettu asuminen. Autetun asumisen yksikössä on ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito. Ohjatussa asumisessa henkilökunta on paikalla yleensä päiväsaikaan ja viikonloppuisin. Tukiasunnossa asuva henkilö saa tarvitsemansa tuen asumiseen esimerkiksi ohjaajalta. Lisätietoja asumispalveluista saat kotikunnan sosiaalitoimesta. Perustuu: laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) TALOUDELLINEN TUKI Nuoren kuntoutusraha vuotiaalla nuorella on oikeus kuntoutusrahaan, jos hänen työ- ja ansiokykynsä on olennaisesti heikentynyt. Syynä voi olla vamma tai sairaus. Nuoren kuntoutusrahan myöntämisen ehtona on ansiotyötavoite. 10 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

11 Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan siihen saakka, kunnes nuori täyttää 20 vuotta. Jos nuori on silloin koulutuksessa, maksetaan kuntoutusrahaa koulutuksen päättymiseen asti. Koulutuksen ja muun kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha maksetaan täysimääräisenä (v ,64 euroa/kk) ja väliajoilta, esimerkiksi koulun loma-ajoilta, 20 prosenttia alennettuna. Kuntoutusraha on veronalaista tuloa. Kuntoutusrahan lisäksi nuori voi hakea Kelasta vammaistukea. Kuntoutusraha Jos nuorella ei ole oikeutta nuoren kuntoutusrahaan, voidaan hänelle koulutuspäätökseen perustuen maksaa ammatilliseen kuntoutukseen perustuvaa kuntoutusrahaa. Koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää koulutarvikemäärärahaa silloin, kun nuorelle on tehty koulutuspäätös. Vammaistuki Vammaistukea maksetaan vuotiaille vammaisille henkilöille arkielämästä selviytymisen turvaamiseksi. Vammaistuki on kolmitasoinen. Vuonna 2007 alin vammaistuki oli 79,83 e, korotettu vammaistuki 186,28 e ja erityisvammaistuki 361,21 e. Vammaistuen ohella henkilö voi saada nuoren kuntoutusrahaa. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan vuotiaille henkilöille, jotka eivät kykene hankkimaan toimeentuloa omalla työllään. Alle 20-vuotiaalle työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun hänen mahdollisuutensa ammatilliseen kuntoutukseen on selvitetty. Työkyvyttömyyseläkkeen saajan on mahdollista hakea Kelasta myös eläkkeensaajien hoitotukea ja eläkkeensaajien asumistukea. Eläkkeen lepäämään jättäminen Jos täysimääräistä kansaneläkettä saava työllistyy niin, että hän saa palkkaa vähintään 588,66 euroa/kk, hän voi jättää työkyvyttömyyseläkkeensä lepäämään. Eläke voi olla lepäämässä 6 kuukaudesta 5 vuoteen. Jos tulot jäävät alle 588,66 euroa kuukaudessa, ne eivät vaikuta eläkkeeseen. Lepäämään jätetty eläke anotaan takaisin Kelasta kirjallisella ilmoituksella. Jos eläke on jätetty lepäämään, VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 11

12 työskentelyajan kahdelta ensimmäiseltä vuodelta maksetaan vammaistukea 340,33 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajien asumistuki Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat. Eläkkeensaajien asumistuki on 85 % niistä asumismenoista, jotka ylittävät perusomavastuun ja tulojen mukaan määräytyvät lisäomavastuun yhteismäärän. Perusomavastuu on 44,07 e/kk. Eläkkeensaajien hoitotuki Hoitotukea voi hakea henkilö, joka saa täysimääräistä työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutusrahaa. Hoitotuen avulla tuetaan kehitysvammaisen kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvataan kehitysvammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuki maksetaan erisuuruisena hakijan avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Lisätietoja kaikista etuuksista saat paikallisesta Kelasta. Perustuu: laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005), vammaistukilaki (124/1988), kuntoutusraha-asetus (893/1991) Esimerkkejä taloudellisista tuista Liisa haki 15-vuotiaana Kelasta nuoren kuntoutusrahaa. Hänelle myönnettiin nuoren kuntoutusraha täysimääräisenä (437,64 e/kk) siitä lukien kun hän täytti 16 vuotta, koska hän oli koulutuksessa. Koulun lomien ajalta rahaa alennettiin 20 %. Täyttäessään 20 vuotta Liisa oli edelleen koulutuksessa, minkä vuoksi nuoren kuntoutusrahan maksaminen jatkui koulutuksen loppuun saakka. Tältä ajalta Liisa haki myös vammaistukea. Hänelle myönnettiin vammaistukea 79,83 e/kk, koska Liisalla katsotaan olevan olennainen haitta toiminnanvajauksesta. Koulutuksen päätyttyä Liisan nuoren kuntoutusraha ja vammaistuki lakkasivat. Hän haki työkyvyttömyyseläkettä, jota hänelle myönnettiin 510,80 e/kk. Liisa on oikeutettu myös eläkkeensaajien alimpaan hoitotukeen, joka on 53,47 e/kk. Liisa muutti pois vanhempiensa luota 22 vuotiaana. Tuetun asunnon vuokra on 300 e, johon hän saa asumistukea 218 e/kk. 12 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

13 23-vuotiaana Liisa sai työsopimussuhteisen työpaikan. Hänen palkkansa oli bruttona 300 e. Liisan työkyvyttömyyseläke ja hoitotuki säilyivät entisellään. Asumistuki laski tuloista johtuen 151 euroon kuukaudessa. Oppaan esimerkit eivät ole todellisia. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa ja konkretisoida asioita. Matti haki nuoren kuntoutusrahaa täytettyään 16 vuotta. Nuoren kuntoutusrahan, 437,64 euroa, lisäksi hän sai myös vammaistukea 361,21 euroa, johtuen huomattavasta haitasta toiminnanvajauksesta. Täytettyään 20 vuotta Matti haki työkyvyttömyyseläkettä ja eläkkeensaajien hoitotukea. Matille myönnettiin täysimääräinen eläke, 510,80 e/ kk, ja hoitotukea ylimmän maksuluokan mukaan 281,46 e/kk. Matti asuu autetun asumisen yksikössä, jonka vuokra on 300 e/kk. Matti saa asumistukea 218 e/kk. Matti sai työpaikan 20-vuotiaana ja hänen bruttopalkkansa oli 40 e/kk. Kaikki Matin saamat etuudet säilyivät ennallaan palkasta huolimatta. Kelan myöntämät tuet perustuvat aina yksilöllisiin päätöksiin. VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 13

14 LIITE 1: Oppilaitokset Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta tarjoavien oppilaitosten yhteystiedot löytyvät opetushallituksen sivuilta (www.edu.fi). Itä-Suomen oppilaitokset Vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (valmentava I ja valmentava II) järjestävät Itä-Suomessa alla mainitut oppilaitokset. Tarkempaa tietoa koulutuksista saa suoraan oppilaitoksista. BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO, Pieksämäki Bovallius-ammattiopisto tarjoaa koulutusta kommunikaatioesteisille, kuulo- ja kehitysvammaisille nuorille. Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara-ala Asuminen: Oppilaitoksen asuntolassa järjestetään maksutonta, ohjattua asumista. Yhteystiedot: , SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, Lehtiniemi Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, luonnonvara-ala Asuminen: Oppilaitoksen asuntolassa järjestetään maksutonta, ohjattua asumista. Yhteystiedot: (015) , SISÄLÄHETYSSEURAN OPPILAITOS, Kirkkopalvelut ry, Pieksämäki Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: palvelu- ja kotityölinja Asuminen: Oppilaitoksella on maksuttomia asuntoloita. Yhteystiedot: , SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO, Kuopio Valmentavaa koulutusta Kuopiossa, Leppävirralla, Muuruvedellä, Suonenjoella ja Juankoskella Yhteystiedot: (017) , 14 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

15 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTO, Lappeenranta Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: kiinteistöavustaja, palveluapulainen Asuminen: Oppilaitoksella on asuntoja osalle opiskelijoista. Yhteystiedot: , MIKKELIN AMMATTIOPISTO, Mikkeli Valmentavaa koulutusta Yhteystiedot: , KAPRAKAN AMMATILLINEN KOULUTUSKESKUS, Käsämä, Tohmajärvi, Iisalmi ja Joutseno Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: talotekniikan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelut Asuminen: Oppilaitos tarjoaa maksutonta tuettua, ohjattua ja itsenäistä asumista. Yhteystiedot: (013) , ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO, Punkaharju Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: kotitalous- ja kuluttajapalvelujen ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Asuminen: Oppilaitoksella on asuntoloita. Yhteystiedot: (015) , KUHANKOSKEN ERITYISAMMATTIKOULU, Laukaa Ammatillinen peruskoulutus erityisopetuksena: metsäalan perustutkinto, puutarhatalouden perustutkinto, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, kuvallisen ilmaisun perustutkinto Asuminen: Oppilaitos tarjoaa maksutonta, ohjattua asumista. Yhteystiedot: (014) , VAVA Mitä peruskoulun jälkeen? 15

16 Muita hyödyllisiä linkkejä: Opettajan verkkopalvelu, joista löydät esimerkiksi opetussuunnitelmat ja lisää oppilaitoksia. Valtion säädöstötietopankki kehitysvammasiten tukiliiton verkkosivut Kelan verkkosivut Opetushallituksen verkkosivut Kehitysvamma-alan verkkopalvelu 16 VAVA Mitä peruskoulun jälkeen?

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI

LAITA TÄHÄN OMA KUVASI KOULUSTA TYÖHÖN LAITA TÄHÄN OMA KUVASI MINUN SIIRTYMÄTILANTEIDEN SUUNNITELMANI ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Koulusta työhön - minun siirtymätilanteiden suunnitelmani

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI

MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI MINUN OMA KALENTERIKIRJANI MOKKI VALOKUVA OPISKELIJAN NIMI Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus MOKKI Minun Oma Kalenteri KIrjani (2. uudistettu versio) Työryhmä Anne Herttuainen Helena Kukkonen

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II

Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II Jukka-Pekka Levy, Lacasina 2003 OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS OPISKELIJAN OSA VALMENTAVA II PCS-kuvasymbolien tekijänoikeudet omistaa Mayer- Johnson Inc.,

Lisätiedot

TYÖHIS. Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1

TYÖHIS. Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1 TYÖHIS Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen VAVA II 1 TYÖHIS Työelämävalmiudet ja työhön valmentautuminen Työryhmä Kirsi Frilander Siru Helama Tapio Immonen Eila Jäntti Marjo Juuti-Tavi Kati Karjalainen

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöt tilastollista tarkastelua Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli vuoden 2012 aikana vajaakuntoisia 1 (nyk. vammaisia ja pitkäaikaissairaita) työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Työ kuuluu kaikille! 17.9.2015 Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto Sosiaalihuollon rooli vammaisten työllistymisen tukemisessa

Lisätiedot

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen Ensisijainen Sosiaalihuoltolaki esim. sosiaalityö kotipalvelut asumispalvelut laitoshuolto vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta Ensisijainen Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKKIMISEEN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankinnassa. Tuen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO HAKIJAN OPAS

BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO HAKIJAN OPAS BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO HAKIJAN OPAS 2BOVALLIUS-AMMATTIOPISTO, HAKIJAN OPAS 2016 2017 Sisällysluettelo Tervetuloa Bovallius-ammattiopistoon!... 3 Opiskelemaan syksyllä 2016?... 4 Yksilöllistä oppimista

Lisätiedot

Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys

Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys Työpapereita 50/2013 Karoliina Koskenvuo ja Ilona Autti-Rämö Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys Kirjoittajat Karoliina Koskenvuo, FT, erikoistutkija etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä Lausunnon antaja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1. Yleistä Hallituksen

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen Vaikeasti työllistyvien tukeminen Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi

Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi Nuoren kuntoutusraha Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi 16 19-vuotiaalle, jonka työkyky ja ansionmahdollisuudet taikka mahdollisuudet

Lisätiedot

Koulusta työhön Minun siirtymätilanteiden suunnitelmani

Koulusta työhön Minun siirtymätilanteiden suunnitelmani LAITA TÄHÄN OMA KUVASI La Casina2, Jukka-Pekka Levy 2003. Koulusta työhön Minun siirtymätilanteiden suunnitelmani VAVA II Koulusta työhön - minun siirtymätilanteiden suunnitelmani Työryhmä VAVA Ari Finne

Lisätiedot

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita

Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Koulutusrahaston ajankohtaisia asioita Aikuiskoulutustuki ja ammattitutkintostipendi Veli-Pekka Ruotsila Nivala 28.8.2012 1 Koulutusrahasto lyhyesti Työmarkkinajärjestöjen hallinnoima rahasto Tukee omaehtoista

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen. Sini Harju & Heini Nukari

Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen. Sini Harju & Heini Nukari Vammaisena nuorena/aikuisena eläminen Sini Harju & Heini Nukari 23.02.2016 Sisällysluettelo 1. Vammaisuus ja sen toiseus 2. Vammaisen ihmisen arki -video 3. Kehitysvammaiset koulutuksessa ja työelämässä

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Mika Paasolainen 28.09.2011 Ketään ei voida pakottaa elämään ihmisarvoista elämää mutta hänet voidaan kohdata ihmisyyttä kunnioittavalla tavalla, joka tarjoaa

Lisätiedot

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA P.Pyy OPISKELIJOIDEN ERILAISET TARPEET ovat tuoneet ammatilliselle koulutukselle haasteita: Kuinka tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tukea heidän oppimistaan

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite:

Henkilötiedot. Päivämäärä: Suunnitelman vastuullinen rekisterinpitäjä on Suunnitelman vastuuhenkilö on Laatijat ja yhteystiedot: Nimi: Osoite: TUKI- JA PALVELUSUUNNITELMA Suunnitelmaan kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta. Suunnitelman alkuperäinen kappale jää rekisterinpitäjälle ja yksi kappale (kopio) annetaan asiakkaalle tai

Lisätiedot

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset

Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset Katsaus opetuksen lainsäädäntöön ja tulevaan tavoitteena hyvinvointi ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen lainsäädäntömuutokset 24.3.2015 VAMPO seurannan seminaari Anne Mårtensson VAMPO toimenpiteet

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä

Oma Elämäomannäköiset. Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä Oma Elämäomannäköiset palvelut Äidin puheenvuoro nuorensa itsenäistymisestä 1 Paula Pakarinen Yhdistystoiminta Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry Kehitysvammaisten Pohjois-Savon tukipiiri Vaalijalan

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Työ- ja päivätoiminta ja palkkatyö

Työ- ja päivätoiminta ja palkkatyö Työ- ja päivätoiminta ja palkkatyö Näkökulmanmuutos Vammaiset ihmiset ovat alkaneet vaatia oikeuksiaan. Käsitykset vammaisuudesta ja näkemykset vammaisista henkilöistä ovat kansainvälisesti merkittävässä

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet

Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Avohoito, laitoshoito ja Kelan etuudet Eija Puutinen Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Luento Kaste-hankkeen teemapäivässä 14.1.2010 Julkisen laitoshoidon vaikutus Kelan etuuksiin sairaanhoidosta

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari Helsinki 27.5.2009 CP-vammaisten nuorten ammatillisten suunnitelmien haasteet ja mahdollisuudet projektityöntekijä, psykologi Aino Ahonen Invalidiliiton Jyväskylän

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014

Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Katsaus opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaiseen lainsäädäntöön Minna Antila Lakimies 10.9.2014 Sisältö Päivähoito-oikeuden muutokset Kotihoidon tuen puolittaminen Oppivelvollisuus Esiopetuksen velvoittavuus

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN 2. ASTEEN OPETUS POHJOIS-SAVOSSA - TOIMINTAMALLI. Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen hanke

VAIKEAVAMMAISTEN 2. ASTEEN OPETUS POHJOIS-SAVOSSA - TOIMINTAMALLI. Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen hanke VAIKEAVAMMAISTEN 2. ASTEEN OPETUS POHJOIS-SAVOSSA - TOIMINTAMALLI Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen integroitumisen kehittäminen hanke Sisällysluettelo 1. VAIKEAVAMMAISTEN YHTEISKUNNALLISEN INTEGROITUMISEN

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Kiipulan ammattiopisto Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Mikä Kiipula? Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos. Se järjestää koulutusta ja kuntoutusta erityistä

Lisätiedot

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Kiipulan ammattiopisto Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Mikä Kiipula? Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos. Se järjestää koulutusta ja kuntoutusta erityistä

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot