PERHEPÄIVÄHOITO LEIKKI HOITOPAIKKAAN TUTUSTUMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHEPÄIVÄHOITO LEIKKI HOITOPAIKKAAN TUTUSTUMINEN"

Transkriptio

1 Perhepäivähoito

2 PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan kotona, kodinomaisessa ympäristössä, pienessä lapsiryhmässä toteutettavaa valvottua, ohjattua, tavoitteellista ja suunnitelmallista varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidon aluevastaava valvoo ja ohjeistaa hoitajia, tiedottaa, järjestää tapaamisia ja koulutuksia sekä tekee kotikäyntejä hoitajien koteihin. Hoitajan omat alle esikouluikäiset lapset pienentävät hoitoryhmää. Lapsiryhmässä voi olla enintään 4 kokopäiväistä ja 1 osapäiväinen hoitajan oma, vähintään esikouluikäinen lapsi. Pienessä ryhmässä luodaan lapsille turvallinen kasvuympäristö, tiiviissä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tutustutaan hyvin kaikkiin ryhmän jäseniin, opitaan ottamaan huomioon muita ihmisiä sekä ympäristöä, itsenäistytään ja kasvetaan hiljalleen omaksi persoonakseen. Lapset kasvatetaan kunkin yksilöllisyyttä arvostaen yhteisön jäseniksi. Hoito, kasvatus ja opetus toteutetaan hoitajan kanssa vuorovaikutuksessa siten, että lasten tarpeet huomioidaan kunkin ikätason mukaisesti. Toiminnan keinoina käytetään lapselle ominaisia toimintatapoja mm. leikkimistä, liikkumista, tutkimista ja taiteellista kokemista ja ilmaisemista. LEIKKI Leikki on yksi lapsen keskeisin toimintatapa ja se tukee lapsen kokonaiskehitystä sekä moninaista oppimista. Leikissä lapsi ilmaisee itseään, jäljittelee taitavampien toimia, oppii uusia asioita ja kehittää taitojaan - erityisesti vuorovaikutusta muiden kanssa. Päivähoidossa lasten leikille luodaan hyvät mahdollisuudet, hoitaja opettaa ja ohjaa leikkimistä tarvittaessa ja turvaa lasten pitkäkestoisen leikin. Hoitaja valvoo ja turvaa leikkiä antamalla siihen riittävästi aikaa, leikkitilat, erilaisia materiaaleja, välineitä ja malleja erilaisista toimintatavoista sekä sisällä että ulkona. Hoitaja havainnoi leikkiä ja rikastuttaa sitä mm. opettamalla lapsille erilaisia sääntöleikkejä kuten pelejä, viihdytys-, liikunta- ja pihaleikkejä lasten iän ja kehitystason mukaisesti. HOITOPAIKKAAN TUTUSTUMINEN Päivähoidon aloitus on suuri muutos pienelle lapselle ja hänen perheelleen. Ennen hoitosuhteen alkua vanhemmat käyvät lapsen kanssa tutustumassa uuteen hoitopaikkaan. Myös varahoitopaikkaan tulee tutustua etukäteen. Lapsen varahoitopaikka yhteystietoineen ilmoitetaan vanhemmille ennen uuden toimintakauden alkua. Keskittyneen juttutuokion takaamiseksi noin tunnin tutustumisaika sovitaan ennalta hoitajan työpäivän sisälle. Tutustumiseen on lapsen vanhemman ja hoitajan hyvä valmistautua ennalta. Tutustumisen aikana lapsi tutustuu tulevaan hoitopaikkaansa ja hoitajaansa turvallisesti vanhempansa läsnä ollessa ja vanhemmat keskustelevat ja sopivat hoitajan kanssa lapsen hoitoon liittyvistä asioista. Tutustuminen on yksilöllinen tapahtuma, joten tutustumisen voi tarvittaessa tehdä pariinkin kertaan. 2

3 KASVATUSKUMPPANUUS Vanhemmilla on aina päävastuu lapsestaan, hänen hyvinvoinnistaan ja kasvatuksestaan. Vanhemmat ovat aina myös lapsensa parhaita asiantuntijoita. Perhepäivähoitaja tukee vanhempien kasvatustyötä. Vanhempien ja hoitajan yhdessä sopimilla hoito- kasvatus- ja opetuskäytännöillä turvataan yhdensuuntaiset ja johdonmukaiset kasvatustavoitteet. Erityisesti hoidon alkaessa, mutta myös hoidon jatkuessa on hyvä keskustella kaikista lapsen elämään liittyvistä asioista, esim. lapsen persoonallisista piirteistä, tavoista, tärkeistä asioista, kiinnostuksen kohteista sekä kodin että hoitokodin tavoista, kasvatuskäytännöistä jne. Lapset reagoivat helposti muutoksiin, joten lapsen käyttäytymisessä, hänen lähipiirissään sekä hoidossa tapahtuvat muutokset on hyvä tuoda myös keskusteluun. Keskustelu luo hyvän pohjan luottamukselliselle hoitosuhteelle. Hoitajan kasvatusmenetelmät ovat suomalaisessa päivähoidossa yleisesti hyväksyttäviä menetelmiä. Kaikkia lapsia kohdellaan tasa-vertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Lapsille tarjotaan monipuolista toimintaa ja elämyksiä huomioiden lasten toiveet ja mielenkiinnon kohteet. Perhepäivähoitajat kuten muutkin päivähoidon toimijat ovat vaitiolositoumuksen alaisia lasta, perhettä ja henkilöstöä koskevissa asioissa. Toivomme myös vanhemmilta vaitioloa muita asiakasperheitä ja hoitajan omaa perhettä kohtaan. HOITOSOPIMUS Lapsen päivähoitosijoituksen laadinnan yhteydessä aluevastaava kyselee vanhemmilta lapsen tarkat hoitoajat ja laatii sekä lähettää lapsen sijoituspäätöksen kotiin. Lapsen hoitosopimus lähetetään hoitajalle ennen lapsen päivähoidon aloitusta. Vanhemmat sekä hoitaja tarkastavat hoitosopimuksen ja allekirjoituksillaan sitoutuvat noudattamaan sopimuksen mukaisia hoitoaikoja. Lasten toteutuneita hoitoaikoja seurataan. Kun sopimuksen mukaiset hoitoajat toistuvasti alittuvat, laaditaan uusi hoitosopimus. Kun hoitoajat ylittyvät, perhepäivähoidon aluevastaava käy vanhempien kanssa uuden hoitoaikaneuvottelun. Kun lapsen hoitoaika toistuvasti ylittää 9 h/pv, lapsen hoitopaikka siirretään päiväkotiin. LAPSEN HOITOAIKA JA HOITAJAN TYÖAIKA Akaassa perhe voi valita enintään 13 tai yli 13 pv/kk sekä keskimäärin alle 5h/pv tai yli 5h/pv hoidon. Hoitomaksu määräytyy ko. valinnan, perheen koon ja bruttotulojen mukaisesti. Maksua varten vanhempien tulee toimittaa tulotietonsa viimeistään lapsen hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä. Jollei tulonselvitystä toimiteta, maksu määritellään enimmäismaksun mukaisesti. Enimmäismaksu on yli 13 pv/kk yli 5h/pv hoidosta 264 /kk ja enintään 13pv/kk alle 5h/pv 102,96. Lisätietoja päivähoitomaksuista löytyy Akaan kaupungin nettisivuilta. Perhepäivähoitoon sijoitetaan pääosin vain alle 5-vuotiaita, yli 13 pv ja yli 5h/pv hoitoisia lapsia. Hoitopäivien vähetessä 13 pv:ään /kk, lapsen hoitopaikka siirretään päiväkotiin. Lapsen vakioiset hoitoajat käyvät selville lapsen hoitosopimuksesta ja kuukausi-ilmoituksesta. Vanhemmat tarkastavat hoitajan kirjaaman lapsensa kuukausi-ilmoituksen kuukauden lopussa ja allekirjoituksellaan vahvistavat hoitajan kirjanpidon. 3

4 Vuoro- tai epäsäännöllisestä työstä johtuvat vaihtelevat hoitoajat vanhemmat ilmoittavat kirjallisesti mahdollisimman pian hoitajalle ja sähköpostilla aluevastaavalle hoitajan työvuoroja ja varahoitojärjestelyjä varten. Pysyvät muutokset hoitopäivien määrässä ja kellonajoissa haetaan Hakemus sopimuspäivien muuttamisesta kaavakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen muutosajankohtaa. Kaavakkeen saa Akaan nettisivuilta, hoitajalta, aluevastaavalta ja palvelusihteeriltä. Perhepäivähoitajat ovat työaikalain alaisia. Hoitajan työaika alkaa, kun ensimmäinen lapsi tulee ja päättyy, kun viimeinen lapsi lähtee hoidosta. Kaikkien perhepäivähoitolasten hoitoajan ja hoitajan työajan tulee jäädä enintään 9 tuntiin päivässä. Työaikalain mukaisesti hoitajan työaika tulee tasoittaa keskimäärin 40 tuntiin/vk, josta aiheutuu hoitajalle työajan tasoittumisvapaapäiviä ( tat-pv). Jo 9 tunnin säännöllinen työpäivä tuottaa 2 tat-pv/ kk. Hoitajan kaikkien työn keskeytysten aikana lapset voivat mennä varahoitoon itselleen nimettyyn päiväkotiin. Varahoitoa käyttäville lapsille aluevastaava varaa paikan päiväkodista. Päiväkoteihin varataan henkilöstöä, ruokaa, jne. lasten lukumäärää vastaavasti. Varahoitotarpeen peruuntuessa vanhemmat ilmoittavat lapsen poissaolon suoraan tekstiviestillä päiväkotiin. Kun perhe ei koskaan käytä varahoitoa tat-päivinä, vaan valitsee ko. päiviltä maksuhyvityksen, vanhemmat ilmoittavat asian sähköpostilla aluevastaavalle. Muille maksuhyvitystä tat-päiviltä ei myönnetä. Maksuhyvitystä ei myöskään myönnetä hoitajan vuosi- tai sairausloman ajalta. Perhepäivähoitokodit sulkevat ovensa viimeistään Hoitajan koti ja piha siirtyvät hoitajan perheen omaan käyttöön heti hoitajan työajan päätyttyä ja lasten leikit siirtyvät omille kotipihoille. LAPSEN TUOMINEN JA HAKEMINEN Lapsen turvallisuuden takaamiseksi hoitoon tullessa ja hoidosta haettaessa hoitaja ottaa vastaan ja luovuttaa lapsen aina henkilökohtaisesti. Hoitovastuu lapsesta siirtyy vastaanottajalle vasta tuojan tai hakijan ja hoitajan katseen kohdatessa. Päivittäisten kuulumisten ja tietojen vaihtoon käytetään muutama minuutti lasta tuotaessa ja haettaessa. PÄIVÄRYTMI Perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa noudatetaan säännöllistä päivärytmiä. Lapset saapuvat hoitoon hoitosopimustensa mukaisesti ja leikkivät leikkejään. Varhaisille tai väsyneille lapsille annetaan mahdollisuus jatkaa yöuniaan aamupalaan saakka Aamupala, klo 8.30 jälkeen tuleville ei tarjoilla aamupalaa Aamupäivän aikana toimitaan ohjatusti: ulkoillaan, leikitään, lauletaan, askarrellaan, luetaan, jne Lounas Päiväuni, lepo tai hiljainen hetki Välipala Leikkiä, ulkoilua, jne. sisällä ja ulkona Lasten kotiinlähtö tapahtuu viimeistään hoitosopimusten mukaisesti. Kun lapsen hoitoaika satunnaisesti ylittää hoitosopimuksessa sovitun ajan, vanhemmat ilmoittavat asiasta hoitajalle ja hoitaja lähettää tekstiviestin aluevastaavalle. Aluevastaava antaa hoitajalle ylityömääräyksen jokaista kertaa varten erikseen, jolloin lapsi voi jatkaa hoitopäivää hoitajalla. Kun lapsen sovittu hoitoaika toistuvasti ylittyy, aluevastaava kay vanhempien kanssa uuden hoitoaikaneuvottelun. 4

5 LAPSEN VARHAUSKASVATUSSUUNNITELMA (Vasu) JA KASVUN KANSIO Lapsen Vasu laaditaan jokaiselle lapselle yhteistyössä huoltajien ja hoitajan kanssa. Vasu tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista. Se on vanhempien ja hoitajan yhteinen näkemys lapsen nykyhetken tilanteesta. Vasu on myös kasvattajan työväline, jossa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tarpeet, tiedot, taidot, vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja kehitystarpeet. Hoitajat keräävät tietoa lapsen kehityksestä myös keräämällä lapsen tuotoksia, valokuvia, jne kunkin lapsen omaan kasvun kansioon. Kansio luovutetaan perheelle lapsen hoidon päättyessä. ERITYINEN TUKI Kun lapsella on tehostetun tai erityisen tuen tarpeita, vanhemmat ilmoittavat tukitarpeen jo päivähoitohakemuksella ja liittävät lääkärin- ja muut lausunnot hakemukseen. Lapsen tukitarpeeseen pyritään vastaamaan mahdollisimman varhain. Hoidon alettua vanhemmat ja hoitaja keskustelevat havaitsemistaan tukitarpeista ja tukitoimista keskenään. Myös aluevastaava havainnoi lapsia mm. hoitajien tiimitapaamisissa ja antaa hoitajille tukeaan lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyen. Aluevastaavan voi aina kutsua mukaan lapsesta käytävin keskusteluihin. Myös perhepäivähoidossa on käytössään päivähoidon konsultoivan erityislastentarhanopettaja Merja Teriön palvelut. Merjan työhön kuuluu mm. lasten havainnointi ja tukitoimenpiteiden suunnittelu. RUOKAILU Perhepäivähoidossa tarjotaan lapsille monipuolista kotiruokaa. Pelkästään lapsen lempiruokia tarjoamalla lapset eivät saa monipuolisia ruokaan liittyviä kokemuksia. Ruokailulla on monia tavoitteita: riittävän ravinnon saaminen, oikeiden ruokailutottumusten ja hyvien pöytätapojen oppiminen, uusien makukokemusten tarjoaminen, jne. Uusiin ruokiin tai ruoka-aineisiin tottuminen vaatii useita maistelukertoja, joten uutta ruokaa tai ruoka-ainetta maistellaan ainakin vähän. Lapsen erityisruokavaliosta toimitetaan aluevastaavalle aina lääkärin tai terveydenhoitajan todistus sekä asiantuntijoiden laatimat ruoka-ainelistat. Hoitajat noudattavat kirjallisia ohjeita poikkeuksetta. Vanhempien salliessa lapsille voidaan tarjota esim. syntymäpäiväherkkuja. Vanhemmat hankkivat lapsensa äidinmaidon korvikkeen päivähoitoon, käyttösuositus on vuoden ikään saakka. Vanhemmat voivat halutessaan tuoda hoitoon myös ksylitolipurukumit lapselleen. ULKOILU Ulkoilu lisää lasten ja aikuisten terveyttä. Perhepäivähoidossa sää ei ole este päivittäiselle ulkoilulle. Lapsen ulkovaatetus sekä jalkineet tulee olla vuoden aikaan ja säähän sopivat. Riittävän suuret sadevaatteet ja kumisaappaat sateelle, villavaatteet, riittävän suuret ulkohaalarit ja lämpimät jalkineet pakkaselle, kesävaatteet, sandaalit ja lippis helteelle, jne. Pakkas- ja aurinkovoiteet vanhemmat hankkivat niin halutessaan lapselleen itse. PÄIVÄUNET JA LEPO Lapsen hoitopäivää voi hyvin verrata kuormittavuudeltaan aikuisen työpäivään. Kehittyvä lapsi tarvitsee päivän aikana toimintaa, unta, lepoa, rauhoittumista ja rentoutumista. Pieni lapsi tarvitsee unta 12 tuntia ja leikki-ikäinenkin 10 tuntia/vrk. 5

6 Riittävästi levännyt lapsi on levollinen, rento ja oppivainen. Uupunut lapsi on usein voimaton, ylivilkas, keskittymätön tai kiukkuinen. Usein illalla ylipirteältä vaikuttava lapsi on yliväsynyt eikä pysty rauhoittumaan yöunilleen. Usein aikuisen valvomien unirutiinien ja rauhoittumisen jälkeen myös lapsi rauhoittuu lepäämään. Mitä pienemmästä lapsesta ja pidemmästä päivähoidosta on kyse, sen tarpeellisempi päiväuni on. Perhepäivähoidossa lapsille tarjotaan päiväunet, päivälepo tai hiljainen hetki lapsen ikä- ja väsymystason mukaisesti. Isompien lasten lepohetken vanhemmat ja hoitaja sopivat keskenään. VAATTEET Lapsen hoitoreppuun tulee vahinkojen varalle pakata yksi sisävaatekerta varavaatteiksi. Sekaannusten estämiseksi vaatteet tulee nimikoida tai koodata värillisellä langalla. Lapsi on liikkuvainen ja tarvitsee liukastumisen estävät sisätossut tai jarrusukat jalkaansa. Sään mukaiset ulkovaatteet mahdollistavat lapsen päivittäisen ja miellyttävän ulkoilun. Lapsi nauttii osaamisestaan myös pukemisessa ja helposti puettavat vaatteet edistävät lapsen omatoimisuutta. Vanhemmat huolehtivat lapsen vaatepesut ja tuovat päivähoitoon lapsen vaipat ja ihovoiteen. Pienten lasten vaippa-, vaate- ja pyykkitilanne kannattaa tarkistaa päivittäin. Vaippojen loppumisesta hoitaja ilmoittaa muistilapulla. Vanhemmat voivat sopia hoitajan kanssa siitä, viedäänkö reppu joka päivä vai viikonlopuksi kotiin. Hoitoviikon lopussa lasten reput vaatteineen lähetetään kotiin päivitystä varten. LELUT Lapset voivat päivittäin tuoda hoitoon oman unilelunsa, muiden lelujen tuomisesta vanhemmat ja lapset sopivat hoitajan kanssa. Lelut tuodaan hoitopaikkaan aina omalla vastuulla. Hoitoon tuodut muut kuin unilelut ovat myös muiden lasten käytössä. HYGIENIA PÄIVÄHOIDOSSA Hoitopäivän aluksi lapsi pesee aikuisen valvomana kätensä ennen leikkitilaan siirtymistä. Lasten kädet pestään huolella ja saippuan kanssa aina tarvittaessa, myös WC:ssä käynnin yhteydessä, ulkoa tultaessa ja ennen ruokailua. Pienet lapset käyttävät tuttia pääosin vain nukkuessaan muuna aikana tutit säilytetään niille varatuissa rasioissa lapsen hoitorepussa. Tutista ja vaipoista vierottaminen sekä potalle opettelu tehdään samanaikaisesti kodissa ja hoitopaikassa. Lasten unilelu säilytetään lapsen hoitorepussa, sängyssä tai naulakkopaikalla LAPSEN SAIRASTUESSA Lapsen äkillisestä sairastumisesta ja muistakin poissaoloista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian suoraan hoitajalle tai varahoitopaikkaan sekä kaikista yli viikon kestävistä poissaoloista sähköpostilla myös aluevastaavalle hoitajan työaikoja ja varahoitojärjestelyjä varten. Tartuntavaaran vuoksi sairas lapsi hoidetaan kotona, kunnes lapsi jaksaa kohtuuttomasti väsymättä toimia muiden lasten mukana hoitopäivän ajan. Jälkisairauksien välttämiseksi kuumesairauksissa yksi kuumeeton päivä kotihoidossa on tarpeen. Herkästi tarttuvat märkärupi, kihomadot ja täit tulee ehdottomasti kertoa hoitopaikkaan pikaisia toimenpiteitä varten. 6

7 Vanhemmat hoitavat pääosin lapsensa lääkityksen. Lääkäriltä voi pyytää aamuin ja illoin annosteltavan reseptilääkkeen. Poikkeustapauksissa reseptilääke voidaan antaa lapselle hoitopäivän aikana, jolloin lääke tulee toimittaa hoitopaikkaan alkuperäpakkauksessaan tarkkoine annostusohjeineen. Käsikauppalääkkeitä ei lapselle anneta päivähoidossa koskaan. Kun lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, hoitaja ilmoittaa asian vanhemmille ja pyytää noutamaan lapsen viipymättä kotiin. Tästä syystä ainakin toisen vanhemmista tulee olla tavoitettavissa hoitopäivien aikana ja toimittaa voimassa olevat puhelinnumeronsa päivähoidon aluevastaavalle ja hoitajalle. Vanhempien lisäksi lapselle on hyvä nimetä ainakin yksi täysi-ikäinen varahakija yhteystietoineen yllättävien tilanteiden varalle. Hoitoa vaativan tapaturman sattuessa toimitamme lapsen mahdollisimman pian hoitoon ja otamme yhteyttä vanhempiin. Jatkuvasta sairaanhoidosta päivähoito ei vastaa. Akaan kaupunki on vakuuttanut päivähoidossa olevat lapset. Vakuutus kattaa sekä päivähoidossa että kotimatkalla sattuneet tapaturmat. Tapaturmista laaditaan aina tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. LOMAT, HOITAJAN VAPAAPÄIVÄT JA VARAHOITO Usein koulun lomien aikaan myös päivähoidon lapset viettävät lomaa perheineen. Lapsetkin tarvitsevat vapaata, joten vanhempien vapaa- ja vuosilomapäivät ovat myös lapsen vapaapäiviä. Päivähoidon henkilöstö lomailee usein samoihin aikoihin lasten kanssa. Lomakyselyitä lähetetään koteihin ainakin ennen syyslomaa, joululomaa, talvilomaa ja kesälomaa. Vanhempien tulee vastata kyselyihin määräaikoihin mennessä kaavakkeissa annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta lasten varahoito- ja henkilöstön vuosilomasuunnittelu voidaan tehdä ajoissa. Lasten loma-aikatietojen puuttuessa lapselle ei järjestetä varahoitoa hoitajan työn keskeytysten ajalle. Yleisten loma-aikojen varahoitotiedot lähetetään koteihin hoitajien kautta. JUHLAT JA TAPAHTUMAT Perhepäivähoidon vanhempainilta järjestetään kerran vuodessa. Kutsut toimitetaan koteihin hoitajien kautta. Ilta on tarkoitettu vain lasten vanhemmille eli lasten hoitoa ei järjestetä illan ajalle. Lapset osallistuvat kaupungissa järjestettäviin lastentapahtumiin ikänsä mukaisesti. Taajamien hoitolapsilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan järjestämään kerhotoimintaan ja juhlapyhiin liittyvin tapahtumiin. Asiasta on hyvä keskustella hoitajan kanssa. Perhepäivähoitajat retkeilevät lapsiryhmänsä kanssa kävellen läheiseen luontoon, leikkipuistoon, jne. Turvallisuuden takaamiseksi polkupyörällä kulkeminen ei ole sallittua. Lapsen käyttämä turvaliivi takaa lapsen näkyvyyden myös liikenteessä. Pidemmille matkoille vaaditaan ammattiautoilijan ajotaitoja eli kuljetaan vain linja-autolla tai taksilla, ei hoitajan omalla autolla. HOITOPAIKAN IRTISANOMINEN Päivähoitotarpeen päättyessä vasta hoitopaikan kirjallinen irtisanominen lopettaa päivähoitomaksun määräytymisen. Vanhemmat toimittavat täytetyn hoitopaikan irtisanomiskaavakkeen viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä hoitopäivää suoraan perhepäivähoidon aluevastaavalle. Kaavakkeita saa hoitajilta, aluevastaavalta, palvelusihteeriltä ja Akaan nettisivuilta. 7

8 PERHEPÄIVÄHOIDON TIEDOTTAMINEN Ajankohtaiset asiat löytyvät osoitteesta -> Lapset ja nuoret-> Päivähoito-> Perhepäivähoito Päivähoidon johtaja Anneli Säteri puh , anneli.sateri(at)akaa.fi Käyntiosoite: Myllytie 3 (II krs), Akaa (Postiosoite: PL 34, Akaa) Perhepäivähoidon aluevastaava Ritva Viskari vastaa kaikista perhepäivähoidon asioista puh , ritva.viskari(at)akaa.fi (yhteydenotot mieluiten sähköpostilla) Käyntiosoite: Myllytie 3 (II krs), Akaa (Postiosoite: PL 34, Akaa) Päivähoidon palvelusihteeri Mervi Heiliö vastaa päivähoitomaksuihin liittyviin kysymyksiin puh , mervi.heilio(at)akaa.fi Käyntiosoite: Myllytie 3 (II krs), Akaa (Postiosoite: PL 34, Akaa)

PERHEPÄIVÄHOITO. Leikki. Hoitopaikkaan tutustuminen

PERHEPÄIVÄHOITO. Leikki. Hoitopaikkaan tutustuminen Perhepäivähoito PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan kotona, kodinomaisessa ympäristössä, pienessä lapsiryhmässä toteutettavaa valvottua, ohjattua, tavoitteellista ja suunnitelmallista

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Tervetuloa päivähoitoon!

Tervetuloa päivähoitoon! Kasvatus ja sivistys/varhaiskasvatus Tervetuloa päivähoitoon! Vielä tänään sinä painat varovasti jalkasi lattialle ja tunnustelet kestääkö se askeliesi painon. Vielä tänään tarraat kiinni käteeni ja liikut

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote Perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla voi olla

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto Tervetuloa perhepäivähoitoon Varhaiskasvatuksen osasto 1.1.2015 2(5) Perhepäivähoitoon tulo Lapsen elämässä tapahtuu suuri muutos hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan toisten lasten joukkoon. Valmistathan

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. HYVÄT PERHEPÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT Lapsenne on saanut perhepäivähoitopaikan. Perhepäivähoito tarjoaa pienelle lapsiryhmälle kodinomaisen hoitomuodon. Perhepäiväkodin tarkoituksena on antaa turvallista

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS Yhteystiedot Lahnaniemen ryhmis Lahnaniementie 67 52510 Hietanen p. 050-592 4691 o. 040-162 7650 (iltapvryhm) ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tervetuloa varhaiskasvatukseen!

Tervetuloa varhaiskasvatukseen! Kasvatus ja sivistys/varhaiskasvatus 15.8.2017 Tervetuloa varhaiskasvatukseen! Vielä tänään sinä painat varovasti jalkasi lattialle ja tunnustelet kestääkö se askeliesi painon. Vielä tänään tarraat kiinni

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa tammikuussa 2016

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon!

Tervetuloa perhepäivähoitoon! Tervetuloa perhepäivähoitoon! Sivu1 HOITOSUHTEEN ALOITTAMINEN JA PERHEPÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN Hoidon aloitus on suuri muutos lapsen elämässä, hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan muiden lasten joukkoon.

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on hoitajan omassa kodissa, kodinomaisessa toimintaympäristössä, enintään neljän alle 5-vuotiaan lapsen ryhmässä toteutettavaa

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Numero löytyy myös omalta hoitajalta ja eteisen ilmoitustaululta.

Numero löytyy myös omalta hoitajalta ja eteisen ilmoitustaululta. VARAHOIDON YHTEYSTIEDOT: puhelin: 050-5627822 osoite: Ketomaantie 19 Numero löytyy myös omalta hoitajalta ja eteisen ilmoitustaululta. Kun oma hoitaja on poissa töistä, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN

TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN TERVETULOA LASTENTALO KUUSIPIHAAN Lastentalo Kuusipiha Lastentalo on valmistunut vuonna 2006. Se sijaitsee Frosteruksen koulun läheisyydessä, Kärsämäen keskustassa. Päiväkodin piha-alueeseen kuuluu aidattu

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

KUIVANIEMEN KOULUN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA SISALTÖ 1 Toiminnan tavoitteet ja laajuus 2 Toiminnan järjestämisen periaatteet 3 Hakeminen 4 Maksut 5 Tilat 6 Henkilöstö 7 Sisältö 8 Yhteistyö ö 8.1. Yhteistyö kotien kanssa 8.2. Yhteistyö koulun kanssa

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI YHTEYSTIEDOT: Auratie 3 92140 Pattijoki Kissankellot 1-3v kissankellot(at)raahe.fi p. 040 830 3010 Päivänkakkarat 3-5v. paivankakkarat(at)raahe.fi p. 040 830 3150 päivähoidonohjaaja

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Ryhmis Merituuli Tuupikkalantie 5 Tuupikkalantie 5 as 1 25210 Vartsala 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3488 p. 044 778 3487 Meritähdet

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin:

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: 0400914479 osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju sähköposti: pilvipaimenet@taipalsaari.fi Henkilökunta Ansku, Taru, Maarit,

Lisätiedot

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo Te r vetuloa Palometsän päiväkotiin! Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo T u l e m u k a a n Tervetuloa Palometsän päiväkotiin niin tutut kuin uudetkin perheet! Palometsän päiväkodissa on viisi

Lisätiedot

Lapsi. päiväkodissa. Anni Niiranen, Kontiolahti

Lapsi. päiväkodissa. Anni Niiranen, Kontiolahti Lapsi päiväkodissa Anni Niiranen, Kontiolahti Sisällysluettelo 1. Päivähoito Suomessa...- 3-1.1 Varhaiskasvatussuunnitelma...- 4-1.2 Lapsen tuen tarve...- 4-2. Lapsen oma kieli ja kulttuuri...- 4-3. Lapsen

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Tuupikkalantie 5 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3487 Meritähdet p. 044 778 5937 keittiö sähköposti: merihalikko.paivakoti@salo.fi

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS INFO

VARHAISKASVATUS INFO VARHAISKASVATUS INFO Susanna Sakko vs. PÄIVÄHOIDONJOHTAJA PUH. 06 888 6233 040-843 5673 susanna.sakko@kaustinen.fi Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, mikäli

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN

TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN TOIMINTA-AJATUS: KASVATAMME LAPSIA TURVALLISESSA JA KANNUSTAVASSA ILMAPIIRISSÄ. PÄIVÄKOTIEMME LEIKKI- JA OPPIMISYMPÄRISTÖT TUKEVAT LAPSEN OMATOIMISUUTTA JA AKTIIVISUUTTA.

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 PUOLANGAN PÄIVÄHOITO / ESIOPETUS TAVOITTEET turvallisuus selkeät rajat lapsen yksilöllisten taitojen vahvistaminen itsetunnon vahvistaminen tarjoamalla haasteita

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TILAT: TOIMINTA JA SITÄ OHJAAVAT ARVOT:

TILAT: TOIMINTA JA SITÄ OHJAAVAT ARVOT: -3 < r) 1 1 r%) 1 (I :5 :5 TILAT: Ryhmäperhepdivakoti Sinikello sijaitsee keskellä kaupunkia Sairaalan ja Hopeaharjun välissä osoitteessa Sairaalantie 4 C. Olemme avoinna maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti

Hoitosopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), palvelutarvearvio (PTA) ja lapsikortti Tiedote yksityiseen perhepäivähoitoon 2009-2010 Perhepäivähoito Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitajalla

Lisätiedot

TERVETULOA LINTULAN VUOROPÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA LINTULAN VUOROPÄIVÄKOTIIN TERVETULOA LINTULAN VUOROPÄIVÄKOTIIN Toivotamme asiakkaamme lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme. Tehdään jokaisen lapsen vuoropäiväkotitaipaleesta mahdollisimman antoisa. Yhteistyöterveisin; Lintulan

Lisätiedot

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE MATTILAN PÄIVÄKOTI TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE 2015-2016 LAPSENNE RYHMÄN NIMI ON RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELEVÄT Päiväkodin osoite ja aukioloajat Hirsitie 2 04340 Tuusula Mattilan päiväkoti on avoinna klo 6.15 17.00

Lisätiedot

TERVETULOA MYRSKYLÄNMÄEN ALUEEN PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA MYRSKYLÄNMÄEN ALUEEN PÄIVÄHOITOON! TERVETULOA MYRSKYLÄNMÄEN ALUEEN PÄIVÄHOITOON! " Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi,että hän terveenä ja väkevänä voisi täyttää paikkansa ja löytää

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

TERVETULOA LINTULAN VUOROPÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA LINTULAN VUOROPÄIVÄKOTIIN TERVETULOA LINTULAN VUOROPÄIVÄKOTIIN Vuoropäiväkodin toiminta-ajatus Lintulan vuoropäiväkoti tarjoaa päivähoitolain ja -asetusten mukaista päivähoitopalvelua tarvittaessa ympäri vuorokauden. Perustehtävä

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

ILMARIN PÄIVÄKODIN OPAS

ILMARIN PÄIVÄKODIN OPAS ILMARIN PÄIVÄKODIN OPAS Vanhemmille YHTEYSTIEDOT Päiväkodin johtaja Hanna-Leena Säntti p 040 8016460 (31460) 1.Varajohtaja Eevaliisa Willandt 2. Varajohtaja Minna Nylund Kanervat 040 8004885 ( 31460) Kissankellot

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Multian kunta Varhaiskasvatus Päivähoito Lapselle eväät elämään laitetaan ja kirjaksi taitetaan. Yhdessä lapsi, äiti, isä ja hoitoväki näin lapsen hyväksi näki. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Ranua varhaiskasvatus 1 LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Nimi Syntymäaika Hoitopaikka Päiväys Mahdollinen varahoitopaikka Ranua varhaiskasvatus 2 YHTEYSTIEDOT Lapsen yhteystiedot Nimi henkilötunnus

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS VUOROPÄIVÄKOTI OMPPU

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS VUOROPÄIVÄKOTI OMPPU HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS VUOROPÄIVÄKOTI OMPPU Yhteystiedot Vuoropäiväkoti Omppu Haapaniementie 17, 52550 Hirvensalmi p. 050 5964 791 tai keittiö p. 050 4083 879 vuoropaivakoti@hirvensalmi.fi

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa lapsesi päivähoidon aloitusta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

TIEDOTE MAAHANMUUTTAJAVANHEMMILLE

TIEDOTE MAAHANMUUTTAJAVANHEMMILLE TIEDOTE MAAHANMUUTTAJAVANHEMMILLE VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tervasuon päiväkoti Viikarit. Päivähoidon ABC

Tervasuon päiväkoti Viikarit. Päivähoidon ABC Tervasuon päiväkoti Viikarit Päivähoidon ABC A AAMUPALA ALLERGIAT tarjoillaan klo 8.00. Mikäli lapsesi tulee aamupalalle, tuo hänet hoitoon ajoissa, jotta ruokailutilanne olisi mahdollisimman rauhallinen

Lisätiedot

TERVETULOA VANJÄRVEN PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA VANJÄRVEN PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA VANJÄRVEN PÄIVÄKOTIIN Kuvat on piirtänyt Inkeri 6-v Minä kirjoitan sinulle runon, ihan pienen ja yksinkertaisen, niin että kaiken ymmärrät. Sinä minulle hymyn säteilet, sen suloisen, niin suloisen,

Lisätiedot

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa.

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa. Tervetuloa Uotsolan päiväkotiin! Vihjeitä ja vinkkejä päivähoitoon tulevien lasten vanhemmille Kasvatuskumppanuus Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hoito- ja

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Toimintakausi 2014-2015

Toimintakausi 2014-2015 Toimintakausi 2014-2015 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA TOIMINTAKAUDELLA 2014-2015 PÄIVÄKODIN JOHTAJA Tuula Sarja 020 632 2236, 040 7213856 tuula.sarja@aanekoski.fi VAAPUKAT Kirkkotie 6 040 0115272 konginkankaan.paivakoti@aanekoski.fi

Lisätiedot

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31

Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017. Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 Liite LEMIN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2016-2017 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.5.2016 31 2 (5) 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

MONTESSORIPÄIVÄKOTI RANTAKAISLAN VANHEMPAINOPAS 2016

MONTESSORIPÄIVÄKOTI RANTAKAISLAN VANHEMPAINOPAS 2016 1 MONTESSORIPÄIVÄKOTI RANTAKAISLAN VANHEMPAINOPAS 2016 HENKILÖKUNTA Tiina Gröhn päiväkodin johtaja montessoriohjaaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja puh. 045 166 5627 tiina.grohn@rantakaisla.fi Kastehelmet

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÄIVÄHOITO PERHEPÄIVÄHOITO

HIRVENSALMEN KUNTA PÄIVÄHOITO PERHEPÄIVÄHOITO HIRVENSALMEN KUNTA PÄIVÄHOITO PERHEPÄIVÄHOITO Yhteystiedot: Päivähoidon ohjaaja Kristiina Ukkonen, p. 050-596 4799 kristiina.ukkonen@hirvensalmi.fi Perhepäivähoitajat: Eija Lepistö, Kirkonkylä p. 044-3200

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 2017-2018 Sivu 1 YLEISTÄ ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA Iltapäiväkerhot on tarkoitettu 1-2-luokan lapsille joidenka vanhemmat käyvät työssä tai opiskelevat. Vanhempi joka on kotona,

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARI Tänne lämpöiseen syliin on lapsen hyvä aamulla tupsahtaa, aikuisen syliin kapsahtaa. Täällä Tiitiäiset, Männiäiset ja Sähikäiset yhdessä rämpivät,

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Ryhmäperhepäiväkoti Naperotupa

Ryhmäperhepäiväkoti Naperotupa Ryhmäperhepäiväkoti Naperotupa Avoinna: ma-pe klo 6:30-17 Hoitopaikkoja 12 Ikäjakauma 0-3-vuotiaita Naperotupa on Mikkelin kaupungin ryhmis, joka sijaitsee Lehmuskylän alueella Seurakuntatalon kanssa samassa

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON TERVETULOA PÄIVÄHOITOON Vanhemmat voivat turvallisesti jättää lapsensa päivähoitoon työn tai opiskelun ajaksi. Koulutettu henkilökunta huolehtii lapsesta parhaalla mahdollisella tavalla. Päivähoitoympäristö

Lisätiedot

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS Yhteystiedot Lahnaniemen ryhmis Lahnaniementie 67 52510 Hietanen p. 050-592 4691 ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina

Lisätiedot

TILAT: TOIMINTA JA SITÄ OHJAAVAT ARVOT: Ryhmäperhepäiväkoti Rentukka sijaitsee Hömmön asuinalueella osoitteessa Kivikkokuja 1.

TILAT: TOIMINTA JA SITÄ OHJAAVAT ARVOT: Ryhmäperhepäiväkoti Rentukka sijaitsee Hömmön asuinalueella osoitteessa Kivikkokuja 1. -3 < 1 (Y1 1 henkilökohtaisten tavaroiden söi lyttäm istö varten. käytettävissään kolme leikkitilaa sekä lepohuoneet. Jokaiselle lapselle osoitetaan oma loketo Ulkoillessa meiltä on käytössämvne viihtyisä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Siuntion kunta. Toimintaan hakeminen. Iltapäiväkerhon toiminta. Kerhopäivän ohjelma. Välipala. Koulukuljetus ja iltapäiväkerho

Siuntion kunta. Toimintaan hakeminen. Iltapäiväkerhon toiminta. Kerhopäivän ohjelma. Välipala. Koulukuljetus ja iltapäiväkerho Lukuvuosi 2017-2018 Siuntion kunta Iltapäivätoiminta (ilttis) on monipuolista ohjattua toimintaa 1. ja 2-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Iltapäiväkerhossa lapset voivat

Lisätiedot