PERHEPÄIVÄHOITO. Leikki. Hoitopaikkaan tutustuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHEPÄIVÄHOITO. Leikki. Hoitopaikkaan tutustuminen"

Transkriptio

1 Perhepäivähoito

2 PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan kotona, kodinomaisessa ympäristössä, pienessä lapsiryhmässä toteutettavaa valvottua, ohjattua, tavoitteellista ja suunnitelmallista varhaiskasvatusta. Perhepäivähoidon aluevastaava tiedottaa ja ohjeistaa hoitajia, järjestää kokouksia ja koulutuksia sekä tekee kotikäyntejä hoitajien koteihin. Lapsiryhmässä voi olla enintään neljä kokopäiväistä ja yksi osapäiväinen lapsi. Pienessä ryhmässä luodaan lapsille turvallinen kasvuympäristö, tutustutaan hyvin kaikkiin ryhmän jäseniin, opitaan hiljalleen ottamaan huomioon muita ihmisiä sekä ympäristöä, itsenäistytään ja kasvetaan hiljalleen omaksi persoonakseen samalla kun opitaan sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta. Lapset kasvatetaan kunkin yksilöllisyyttä arvostaen yhteisön jäseniksi. Hoito, kasvatus ja opetus toteutetaan hoitajan kanssa vuorovaikutuksessa siten, että lasten tarpeet tulevat kunkin lapsen ikätason mukaan huomioiduiksi. Toiminnan keinoina käytetään lapselle ominaisia toimintatapoja mm. leikkimistä, liikkumista, tutkimista ja taiteellista kokemista ja ilmaisemista. Leikki Leikki on yksi lapsen keskeisin toimintatapa ja se tukee lapsen kokonaiskehitystä sekä moninaista oppimista. Leikissä lapsi ilmaisee itseään, jäljittelee taitavampien toimia, oppii uusia asioita ja kehittää taitojaan- erityisesti vuorovaikutusta muiden kanssa. Päivähoidossa lasten leikille luodaan hyvät mahdollisuudet, hoitaja ohjaa leikkiä tarvittaessa ja turvaa lasten pitkäkestoisen leikin. Hoitaja valvoo ja turvaa leikkiä antamalla siihen riittävästi aikaa, leikkitilat, erilaisia materiaaleja, välineitä ja malleja erilaisista toimintatavoista sekä sisällä että ulkona. Hoitaja havainnoi leikkiä ja opettaa lapsille myös erilaisia sääntöleikkejä kuten pelejä, viihdytys-, liikunta- ja pihaleikkejä. Hoitopaikkaan tutustuminen Päivähoidon aloitus on suuri muutos pienelle lapselle ja hänen perheelleen. Ennen hoitosuhteen alkua vanhemmat käyvät lapsen kanssa tutustumassa uuteen hoitopaikkaan. Myös varahoitopaikkaan on hyvä tutustua etukäteen. Rauhallisen juttutuokion takaamiseksi noin tunnin tutustumisaika sovitaan ennalta hoitajan työajan sisälle. Tutustumisen aikana lapsi tutustuu tulevaan hoitopaikkaansa ja hoitajaansa turvallisesti vanhempansa läsnä ollessa ja vanhemmat keskustelevat ja sopivat hoitajan kanssa lapsen hoitoon liittyvistä asioista. Tutustuminen on yksilöllinen tapahtuma, joten tutustumisen voi tarvittaessa tehdä pariinkin kertaan. 2

3 Kasvatuskumppanuus Vanhemmilla on aina päävastuu lapsestaan ja hänen kasvatuksestaan. Vanhemmat ovat aina myös lapsensa parhaita asiantuntijoita. Perhepäivähoitaja tukee vanhempien kasvatustyötä. Vanhempien ja hoitajan yhdessä sopimilla hoito- kasvatus- ja opetuskäytännöillä turvataan yhdensuuntaiset ja johdonmukaiset kasvatustavoitteet. Erityisesti hoidon alkaessa, mutta myös hoidon jatkuessa on hyvä keskustella kaikista lapsen elämään liittyvistä asioista, lapsen persoonallisista piirteistä, tavoista, tärkeistä asioista, kiinnostuksen kohteista, jne sekä kodin että hoitokodin tavoista, kasvatuskäytännöistä jne. Keskustelu luo hyvän pohjan luottamukselliselle hoitosuhteelle. Hoitajan kasvatusmenetelmät ovat suomalaisessa päivähoidossa yleisesti hyväksyttäviä menetelmiä. Kaikkia lapsia kohdellaan tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Lapsille tarjotaan monipuolista toimintaa ja elämyksiä myös lasten toiveita toteuttamalla. Perhepäivähoitaja kuten muutkin päivähoidon toimijat ovat vaitiolositoumuksen alaisia lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Toivomme myös vanhemmilta vaitioloa muita asiakasperheitä ja hoitajan omaa perhettä kohtaan. Hoitosopimus Päivähoitosijoituspäätöksen teon yhteydessä aluevastaava kyselee vanhemmilta lapsen hoitoaikoja, laatii niistä kirjallisen hoitosopimuksen ja lähettää sen hoitajalle ennen lapsen päivähoidon aloitusta. Vanhemmat sekä hoitaja tarkastavat hoitosopimuksen ja allekirjoituksillaan sitoutuvat noudattamaan sopimuksen mukaisia hoitoaikoja. Lasten toteutuneita hoitoaikoja seurataan. Kun sopimuksen mukaiset hoitoajat toistuvasti alittuvat, laaditaan uusi hoitosopimus. Kun hoitoajat ylittyvät, päivähoidon johtaja tai aluevastaava käy vanhempien kanssa uuden hoitoaikaneuvottelun. Lapsen hoitoaika ja hoitajan työaika Vanhemmat voivat valita enintään 13 tai yli 13 hoitopäivää kuukaudessa sekä keskimäärin alle 5h/pv tai yli 5h/pv hoidon. Maksut määräytyvät ko. valinnan, perheen koon ja tulojen mukaisesti. Enimmäismaksu on yli 5h/pv hoidossa enintään 13 pv/kk hoidosta 171,60 ja yli 13pv/kk hoidosta 264 /kk. Vuorotyöstä johtuvat vaihtelevat hoitoajat tulee vanhempien ilmoittaa mahdollisimman pian kirjallisesti hoitajalle ja sähköpostilla aluevastaavalle hoitajan työvuoroja ja varahoitojärjestelyjä varten. Pysyvät muutokset hoitopäivien lukumäärässä ja kellonajoissa haetaan Hakemus sopimuspäivien muuttamisesta kaavakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen muutosajankohtaa. Kaavakkeen saa Akaan nettisivuilta, hoitajalta, aluevastaavalta ja palvelusihteeriltä. Hoitopäivien lisääntyessä hoitopaikan muutos on mahdollinen. 3

4 Perhepäivähoitajat ovat työaikalain piirissä. Hoitajan työaika koostuu hoitolasten hoitoajoista. Työajan tasoittumisesta 40 tuntiin viikossa aiheutuu hoitajalle arkivapaapäiviä. Kun perhe ei koskaan käytä varahoitoa ko. päivinä vaan valitsee maksuhyvityksen, vanhemmat ilmoittavat asian sähköpostilla aluevastaavalle. Muille asiakkaille maksuhyvitystä ei myönnetä. Perhepäivähoitokodit sulkevat ovensa viimeistään klo Hoitajan koti ja piha siirtyvät hoitajan perheen omaan käyttöön heti hoitajan työajan päätyttyä. Lapsen tuominen ja hakeminen Lapsen turvallisuuden takaamiseksi hoitoon tullessa ja hoidosta haettaessa hoitaja ottaa vastaan ja luovuttaa lapsen aina henkilökohtaisesti. Hoitovastuu lapsesta siirtyy vastaanottajalle vasta tuojan tai hakijan ja hoitajan katseen kohdatessa. Päivittäisten kuulumisten ja tietojen vaihtoon käytetään muutama minuutti lasta tuotaessa ja haettaessa. Päivärytmi Perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa noudatetaan säännöllistä päivärytmiä: Lapset saapuvat hoitosopimusten mukaisesti ja leikkivät leikkejään Varhaisille tai väsyneille lapsille annetaan mahdollisuus jatkaa yöuniaan aamupalaan saakka Klo Aamupala, klo 8.30 jälkeen tuleville ei tarjoilla aamupalaa Aamupäivän aikana tehdään ohjattua toimintaa, ulkoilua, leikkiä, laulua, askarteluja, lukemista, jne. Klo Lounas Päiväuni, lepo tai hiljainen hetki Klo Välipala Leikkiä, ulkoilua, jne. sisällä ja ulkona Lasten kotiinlähtö tapahtuu viimeistään hoitosopimusten mukaisesti. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) Lapsen Vasu laaditaan jokaiselle lapselle yhteistyössä huoltajien ja hoitajan kanssa. Vasu tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista. Se on vanhempien ja hoitajan yhteinen näkemys lapsen nykyhetken tilanteesta. Vasu on myös kasvattajan työväline, jossa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tarpeet, tiedot, taidot, vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja kehitystarpeet. 4

5 Erityinen tuki Kun lapsella on varhaisen tai erityisen tuen tarpeita, vanhemmat ilmoittavat tukitarpeen jo päivähoitohakemuksella ja liittävät lääkärin- ja muut lausunnot hakemukseen. Lapsen t ukitarpeeseen pyritään vastaamaan mahdollisimman varhain. Hoidon alettua vanhemmat ja hoitaja keskustelevat havaitsemistaan tukitarpeista ja tukitoimista keskenään. Aluevastaavan voi aina kutsua mukaan lapsesta käytävin keskusteluihin. Myös perhepäivähoidossa on käytössään päivähoidon konsultoivan erityislastentarhanopettaja Merja Teriön palvelut. Merjan työhön kuuluvat mm. lasten havainnointi ja tukitoimenpiteiden suunnittelu. Ruokailu Perhepäivähoidossa tarjotaan lapsille monipuolista kotiruokaa. Ruokailulla on monia tavoitteita: riittävän ravinnon saaminen, oikeiden ruokailutottumusten ja hyvien pöytätapojen oppiminen, uusien makukokemusten tarjoaminen, jne. Uusiin ruokiin tai ruoka-aineisiin tottuminen vaatii useita maistelukertoja, joten uutta ruokaa tai ruoka-ainetta maistellaan ainakin vähän. Lapsen erityisruokavaliosta toimitetaan aluevastaavalle aina lääkärin tai terveydenhoitajan todistus sekä asiantuntijoiden laatimat ruoka-ainelistat. Hoitajat noudattavat kirjallisia ohjeita poikkeuksetta. Vanhempien salliessa lapsille voidaan tarjota esim. syntymäpäiväherkkuja. Vanhemmat hankkivat lapsensa äidinmaidon korvikkeen päivähoitoon, käyttösuositus on vuoden ikään saakka. Ulkoilu Ulkoilu lisää lapsen terveyttä. Perhepäivähoidossa sää ei ole este päivittäiselle ulkoilulle. Lapsen ulkovaatetus sekä jalkineet tulee olla vuoden aikaan ja säähän sopivat. Riittävän suuret sadevaatteet ja kumisaappaat sateelle, villavaatteet, riittävän suuret ulkohaalarit ja lämpimät jalkineet pakkaselle, kesävaatteet, sandaalit ja lippis helteelle, jne. Päiväunet ja lepo Lapsen hoitopäivää voi hyvin verrata kuormittavuudeltaan aikuisen työpäivään. Kehittyvä lapsi tarvitsee päivän aikana unta, lepoa, rauhoittumista ja rentoutumista. Pieni lapsi tarvitsee unta 12 tuntia ja leikki-ikäinenkin 10 tuntia/vrk. Riittävästi levännyt lapsi on levollinen, rento ja oppivainen. Uupunut lapsi on usein voimaton, ylivilkas, keskittymätön tai kiukkuinen. Mitä pienemmästä lapsesta ja pidemmästä päivähoidosta on kyse, sen tarpeellisempi päiväuni on. Perhepäivähoidossa lapsille tarjotaan päiväunet, päivälepo tai hiljainen hetki lapsen ikä- ja väsymystason mukaisesti. Isompien lasten lepohetken vanhemmat ja hoitaja sopivat keskenään. 5

6 Vaatteet Lapsen hoitoreppuun tulee vahinkojen varalle pakata yksi sisävaatekerta varavaatteiksi. Sekaannusten estämiseksi vaatteet tulee nimikoida tai koodata värillisellä langalla. Lapsi on liikkuvainen ja tarvitsee liukastumisen estävät sisätossut tai jarrusukat jalkaansa. Sään mukaiset ulkovaatteet mahdollistavat lapsen päivittäisen ja miellyttävän ulkoilun. Lapsi nauttii osaamisestaan ja helposti puettavat vaatteet edistävät lapsen omatoimisuutta. Vanhemmat huolehtivat lapsen vaatepesut ja tuovat päivähoitoon lapsen vaipat ja ihovoiteen. Pienten lasten vaippa-, vaate- ja pyykkitilanne kannattaa tarkistaa päivittäin. Vaippojen loppumisesta hoitaja ilmoittaa muistilapulla. Vanhemmat voivat sopia hoitajan kanssa siitä, viedäänkö reppu joka päivä vai viikonlopuksi kotiin. Hoitoviikon lopussa lasten reput vaatteineen lähetetään kotiin päivitystä varten. Lapsen sairastuessa Lapsen äkillisestä sairastumisesta ja muistakin poissaoloista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian suoraan hoitajalle tai varahoitopaikkaan sekä kaikista yli viikon kestävistä poissaoloista sähköpostilla myös aluevastaavalle hoitajan työaikoja ja varahoitojärjestelyjä varten. Tartuntavaaran vuoksi sairas lapsi hoidetaan kotona, kunnes lapsi jaksaa kohtuuttomasti väsymättä toimia muiden lasten mukana hoitopäivän ajan. Jälkisairauksien välttämiseksi kuumesairauksissa yksi kuumeeton päivä kotihoidossa on tarpeen. Herkästi tarttuvat märkärupi, kihomadot ja täit tulee ehdottomasti kertoa hoitopaikkaan pikaisia toimenpiteitä varten. Vanhemmat hoitavat pääosin lapsensa lääkityksen. Käsikauppalääkkeitä ei lapselle anneta päivähoidossa koskaan. Lääkäriltä voi pyytää aamuin ja illoin annosteltavan reseptilääkkeen. Poikkeustapauksissa reseptilääke voidaan antaa lapselle hoitopäivän aikana, jolloin lääke tulee toimittaa hoitopaikkaan alkuperäpakkauksessaan tarkkoine annostusohjeineen. Kun lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, hoitaja soittaa tai lähettää tekstiviestin vanhemmille ja pyytää vanhempia noutamaan lapsen viipymättä kotiin. Tästä syystä ainakin toisen vanhemmista tulee olla tavoitettavissa hoitopäivien aikana ja toimittaa voimassa olevat puhelinnumeronsa päivähoidon aluevastaavalle ja hoitajalle. Vanhempien lisäksi lapselle on hyvä nimetä ainakin yksi täysi-ikäinen varahakija yhteystietoineen yllättävien tilanteiden varalle. Hoitoa vaativan tapaturman sattuessa toimitamme lapsen mahdollisimman pian hoitoon ja otamme mahdollisimman pian yhteyttä vanhempiin. Jatkuvasta hoidosta päivähoito ei vastaa. Akaan kaupunki on vakuuttanut päivähoidossa olevat lapset. Vakuutus kattaa sekä päivähoidossa että kotimatkalla sattuneet tapaturmat. Tapaturmista laaditaan aina tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle. 6

7 Lomat, hoitajan vapaapäivät ja varahoito Usein koulun lomien aikaan myös päivähoidon lapset viettävät lomaa perheineen. Lapsetkin tarvitsevat vapaata, joten vanhempien vapaa- ja vuosilomapäivät ovat myös lapsen vapaapäiviä. Päivähoidon henkilöstö lomailee samoihin aikoihin lasten kanssa. Lomakyselyitä lähetetään koteihin ainakin ennen syyslomaa, joululomaa, talvilomaa ja kesälomaa. Vanhempien tulee vastata kyselyihin määräaikoihin mennessä, jotta lasten varahoito- ja henkilöstön vuosilomasuunnittelu voidaan tehdä ajoissa. Yleisten loma-aikojen varahoitotiedot lähetetään koteihin kirjeitse. Juhlat ja tapahtumat Perhepäivähoidon vanhempainilta järjestetään kerran vuodessa. Ilta on tarkoitettu vain lasten vanhemmille. Kutsut toimitetaan hoitajien kautta. Päivähoito ei järjestä lasten hoitoa ko. illan ajalle. Lapset osallistuvat kaupungissa järjestettäviin lastentapahtumiin ikänsä mukaisesti. Taajamien hoitolapsilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan järjestämään kerhotoimintaan ja juhlapyhiin liittyvin tapahtumiin. Asiasta on hyvä keskustella hoitajan kanssa. Perhepäivähoitajat retkeilevät lapsiryhmänsä kanssa kävellen läheiseen luontoon, leikkipuistoon, jne. Lapsen käyttämä turvaliivi takaa lapsen näkyvyyden myös liikenteessä. Hoitopaikan irtisanominen Päivähoitotarpeen päättyessä vasta hoitopaikan kirjallinen irtisanominen lopettaa päivähoitomaksun määräytymisen. Vanhemmat toimittavat täytetyn irtisanomiskaavakkeen viimeistään kaksi viikkoa ennen viimeistä hoitopäivää suoraan päivähoidon johtajalle tai aluevastaavalle. Kaavakkeita saa hoitajilta, aluevastaavalta, palvelusihteeriltä ja Akaan kaupungin nettisivuilta. 7

8 Perhepäivähoidon tiedottaminen Ajankohtaiset asiat löytyvät osoitteesta: -> Lapset ja nuoret-> Päivähoito-> Perhepäivähoito Päivähoidon johtaja Anneli Säteri vastaa lasten sijoitukseen liittyvistä asioista puh , anneli.sateri(at)akaa.fi Käyntiosoite: Myllytie 3 (II krs), Toijala (Postiosoite: PL 34, Toijala) Perhepäivähoidon aluevastaava Ritva Viskari vastaa kaikista perhepäivähoidon asioista puh , ritva.viskari(at)akaa.fi (yhteydenotot mieluiten sähköpostilla) Käyntiosoite: Myllytie 3 (II krs), Toijala (Postiosoite: PL 34, Toijala) Päivähoidon palvelusihteeri Mervi Heiliö vastaa päivähoitomaksuihin liittyvistä asioista puh , mervi.heilio(at)akaa.fi Käyntiosoite: Myllytie 3 (II krs),37800 Toijala (Postiosoite: PL 34, Toijala) 8

Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013

Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013 Tervetuloa perhepäivähoitoon 2012-2013 Päivähoidon hallinto Päivähoito kuuluu sivistystoimialaan, varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Päivähoidon asioista päättää sivistyslautakunta. Käyntiosoite: Pohjolankatu

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut UTSJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA PÄIVÄHOIDOSTA 3 Yhteystiedot 4 Utsjoen kunnan ja Tanan kunnan välinen sopimus 5 EHA-hoito 5 2. PÄIVÄHOITOON

Lisätiedot

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS Tervetuloa PÄIVÄHOITOON 2011 2012 VARHAISKASVATUS Olemme koonneet tähän vihkoseen päivähoidon aloittamiseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita, joihin toivomme teidän perehtyvän. Mikäli kysyttävää jää, otattehan

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO Yhteystiedot: Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina Ukkonen, p. 050-596 4799 kristiina.ukkonen@hirvensalmi.fi Perhepäivähoitajat: Eija Lepistö, Kirkonkylä

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa maaliskuussa 2015

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti Kaivolan päiväkoti toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014 Kaivolan päiväkoti Liipolantie 3 25360 Pertteli puh. 044 778 7999 vauhtivarpaat@salo.fi punaposket@salo.fi Kuperkeikka Turrintie 17

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN 1 PÄIVÄHOIDON ALOITUS Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 PUOLANGAN PÄIVÄHOITO / ESIOPETUS TAVOITTEET turvallisuus selkeät rajat lapsen yksilöllisten taitojen vahvistaminen itsetunnon vahvistaminen tarjoamalla haasteita

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Aamu- ja iltapäivätoiminnan työryhmä Haapaveden kaupunki 27.9.2011 SISÄLLYS 2 JOHDANTO 3 1. TOIMINNAN TAVOITTEET 4 1.1 Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja

Lisätiedot

Toimintakausitiedote v. 2014-2015 päiväkoti Pellava

Toimintakausitiedote v. 2014-2015 päiväkoti Pellava Toimintakausitiedote v. 2014-2015 päiväkoti Pellava Sivu 1 Sisältö: JOHDANTO... 3 1 PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT... 3 2 AUKIOLOAIKA... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 2.1 Päivittäinen aukioloaika...

Lisätiedot

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. HYVÄT PERHEPÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT Lapsenne on saanut perhepäivähoitopaikan. Perhepäivähoito tarjoaa pienelle lapsiryhmälle kodinomaisen hoitomuodon. Perhepäiväkodin tarkoituksena on antaa turvallista

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 VARHAISKASVATUS PIEKSÄMÄEN KAUPUN- GISSA 1.1. Mitä varhaiskasvatus on? 1.2. Varhaiskasvatuksen arvopohja 1.3. Palvelumuodot 2

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVASTUSSUUNNITELMA 1. VARHAISKASVATUS SUOMUSSALMELLA.. 1 Johdanto Suomussalmen kunta Varhaiskasvatuksen toiminnan kuvaus; Kunnallinen

Lisätiedot

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä

Lisätiedot

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE MATTILAN PÄIVÄKOTI TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE 2012-2013 LAPSENNE RYHMÄN NIMI ON RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELEVÄT Päiväkodin osoite ja aukioloajat Hirsitie 2 04340 Tuusula Mattilan päiväkoti on avoinna klo 6.30 17.00

Lisätiedot

TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\ .1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\ .1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /:;) J ''. ~\.1=?- ~I \ LAATUKASIKIRJA Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Sivu 1/39 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ PÄIVÄHOIDOSTA 3 1.1 PÄIVÄHOIDON PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET 1.2 TOIVAKAN KUNNAN

Lisätiedot

VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi

VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi RYHMÄ: VIHREÄ 5-6-VUOTIAAT, ESIKOULULAISET P. Vastaava päiväkodinopettaja TERHI KAUNISTO

Lisätiedot

VUOROPÄIVÄKOTI OMPPU

VUOROPÄIVÄKOTI OMPPU VUOROPÄIVÄKOTI OMPPU Yhteystiedot Vuoropäiväkoti Omppu Haapaniementie 17, 52550 Hirvensalmi 050 4646539 tai 050 5964791 tai keittiö 050 4083879 vuoropaivakoti@hirvensalmi.fi Päivähoidon ohjaaja Kristiina

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT...

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa.

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa. Tervetuloa Uotsolan päiväkotiin! Vihjeitä ja vinkkejä päivähoitoon tulevien lasten vanhemmille Kasvatuskumppanuus Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hoito- ja

Lisätiedot