TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015"

Transkriptio

1 TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN

2 PUOLANGAN PÄIVÄHOITO / ESIOPETUS TAVOITTEET turvallisuus selkeät rajat lapsen yksilöllisten taitojen vahvistaminen itsetunnon vahvistaminen tarjoamalla haasteita lapsen oppimiselle lapsen oppimista ja kehittymistä edistetään, tuetaan ja seurataan sekä ennaltaehkäistään ilmeneviä vaikeuksia lasta ohjataan vastuulliseen toimintaan ryhmässä ja noudattamaan yhteisesti hyväksyttyjä sääntöjä sekä toisten ihmisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN Päivähoitohakemus tehdään viimeistään neljää kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisaikaa. Jos päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, päivähoitopaikkaa haetaan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Päivähoitohakemuksen voi tulostaa kunnan nettisivuilta tai vaihtoehtoisesti noutaa lomakkeen päiväkodilta, jonne lomakkeen tulotietoineen voi palauttaa. PÄIVÄHOITOPALVELUT Vuoropäiväkoti Menninkäinen; esiopetus ja 3-6 vuotiaiden päivähoito ja vuorohoito puh Ryhmäperhepäiväkoti Muksula; 10 kk-5 vuotiaiden päivähoito puh Ryhmäperhepäiväkoti Touhula; 10 kk-5 vuotiaiden päivähoito puh Joukokylän ryhmäperhepäiväkoti; 10 kk-5-vuotiaiden päivähoito puh Päivähoidonohjaaja Paula Kyllönen puh

3 TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO Tilapäistä hoitoa tarjoavat ryhmäperhepäiväkodit ja päiväkoti, jos ryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista ja tilapäistä, sitä ei voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Hoitoa voi saada korkeintaan 5 kalenteripäivää kuukaudessa, josta peritään 14,00 / kokopäivähoito ja 9,00 /osapäivähoito. PÄIVÄHOIDON / ESIOPETUKSEN TOIMINTAKAUSI Päivähoidon toimintakausi alkaa elokuun alusta ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuun loppuun. Esiopetuksen toimintakausi alkaa päiväkoti Menninkäisessä ja päättyy HOITOMAKSUT Päivähoitomaksu määräytyy perheen tulojen, henkilömäärän, hoitopäivien lukumäärän ja hoitoajan mukaan. Huoltajien tulee toimittaa uudet tulotiedot kerran vuodessa. Mikäli tulotiedot olennaisesti muuttuvat kesken toimintavuoden, pitää niistä ilmoittaa viipymättä. Tulotietojen puuttuessa peritään korkein päivähoitomaksu. Esiopetus on maksutonta. HOITOSOPIMUS JA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) Hoidon alkaessa lapselle tehdään hoitosopimus, jossa sovitaan tarkemmin käytännön asioista. Hoitosopimukseen kirjataan mm. ruokailuajat, päivälepokäytännöt, hoitoajat, hoitopäivien lukumäärä, allergiat/sairaudet, vaatehuolto ja muut oleellisesti lapsen hoitoon vaikuttavat asiat. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) laaditaan jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa ja suunnitelman toteuttamista arvioidaan säännöllisesti. Esiopetuksessa oleville tehdään lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet. Hoitopaikasta annetaan perheelle täytettäväksi lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma etukäteen ja tämän pohjalta vanhemmat ja hoitaja käyvät yhteisen VASU keskustelun hoidon alkamisen alkuvaiheessa. Suunnitelma on lapsen etu ja se seuraa lasta koko päivähoidon ajan myös päivähoitopaikan muuttuessa. PÄIVÄHOIDON TUKIMUODOT Varhaiskasvatuksen tukitoimet ovat päivähoidon tehostamista, suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia ja muokkaamista lapsen tarpeiden mukaisesti. Yhteistyössä perheen kanssa arvioidaan tuen tarvetta ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä. Tarvittaessa lapselle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa päivähoidossa tarvittavia tukitoimia voidaan miettiä vielä tarkemmin kuin VASUssa.

4 Perhetyö Sosiaali- ja perhetyön yksikön perheohjaaja tekee työtä lasten ja perheiden kanssa. Lähtökohtana ja painopisteenä on lapsi sekä hänen tukeminen kahdenkeskisessä suhteessa.toiminta on yksilöllistä ja lähtee lapsen erityistarpeesta. Tavoitteena on lapsen paras ja perheen hyvinvointi. Työmuotoina ovat kahdenkeskiset tapaamiset kotona tai päivähoidossa lapsen kanssa sekä säännölliset keskustelut vanhempien kanssa. Yhteydenotot Jaana Kemppainen, perhetyöntekijä Arja Väisänen, perhetyöntekijä Perhetupa Perhetupatoiminta alkaa monarilla Toiminta jatkuu tiistaisin klo ja on tarkoitettu perheille ja lasten kanssa työskenteleville. KOTIHOIDON TUKI Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista, muualla asuva sukulainen tai muu hoitaja kotihoidon tuella, kun perheessä on alle 3-vuotias. Kotihoidon tukea haetaan Kelalta. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Lisäksi Puolangan kunta maksaa kuntalisää perheen nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta lapsesta, mikäli perheelle ei makseta vanhempainpäivärahaa. HOITOAIKA Lapsen hoitoaika on vanhempien työaika ja työmatkaan menevä aika. Hoitoajoista sovitaan hoitosopimusta laadittaessa. Lapsen ja perheen edun mukaista on, että vanhempien loma-ajat ja vapaapäivät ovat myös lapsen vapaa-aikoja. HOIDOSTA SOPIMINEN Mikäli lapsen päivähoitoajat eivät ole säännöllisiä, huoltajat ovat esim. vuorotyössä, huoltajien tulee toimittaa lapsen/lasten seuraavan viikon hoitoajat maanantaihin klo 12 mennessä kaikissa päivähoitomuodoissa. LAPSEN TUOMINEN JA HAKEMINEN On tärkeää tuoda lapsi hoitoon ja hakea hoidosta niin, että joku henkilökuntaan kuuluva näkee tilanteen. Milloin lapsen hakija on joku muu kuin lapsen huoltaja, on siitä ilmoitettava aina päivähoitopaikkaan. Mikäli hakija on alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena, lasta ei luovuteta hakijalle. Tällöin otetaan yhteyttä sosiaaliviranomaiseen.

5 RUOKAILU Päivähoidossa tarjotaan monipuolista ja terveellistä kotiruokaa. Ruokailu täydentää lapsen kotiruokailua sekä tutustuttaa lapsen erilaisiin maku- ja ruokailutottumuksiin. Lisäksi lapselle opetetaan kauniita pöytätapoja. Mikäli lapsella on erikoisruokavalio, toivomme että vanhemmat ilmoittavat siitä erikseen ja toimittavat lääkärin/terveydenhoitajan todistuksen tarvittaessa. Erikoisruokavaliolla oleville lapsille järjestetään asianmukainen ruokailu. Jos lapsi tarvitsee soijamaitoa tai muita harvinaisia tai vaikeasti hankittavia erityisruokia, perhe toimittaa ne päivähoitopaikkaan. Pyrimme päivähoidossa välttämään herkkuja ja lasten syntymäpäivinä ei jatkossa tuoda kotoa tarjottavaa. Nyyttikestien tilalle kehittelemme muuta mukavaa ohjelmaa. Ruokailuajat päivähoidossa toteutetaan seuraavasti: aamupala klo , lounas klo , välipala klo ja päivällinen Iltapala tarjotaan klo VAATETUS, HOITOPAIKASSA TARVITAAN Lapsella tulisi olla: - tarkoituksenmukainen ja sääolosuhteisiin sopiva vaatetus - tossut tai jarrusukat - vaihtovaatteita kohtuullisesti likaantumisen ja kastumisen varalta - kastelevalla lapsella omat vaipat - unilelu Vanhemmat, pyydämme nimikoimaan lapsen vaatteet ja varusteet hukkaan joutumisen/vaihtumisen välttämiseksi. PÄIVÄLEPO Lepohetkellä luetaan satuja, kuunnellaan rauhoittavaa musiikkia tai aikuisen laulua. Lapsilla on mahdollisuus myös nukkumiseen. LAPSEN SAIRASTAMINEN Lapsen sairastuttua hänet voi tuoda esiopetukseen/päivähoitoon vasta, kun hän on täysin terve ja ulkoilukuntoinen (ollut oireettomana päivän). Lapsen ja hoitopaikan toisten lasten edun mukaista on, että lasta ei tuoda toipilaana hoitoon. Päivähoitopaikoissa on Kainuun maakunta-kuntayhtymän laatima ohjeistus lasten sairastamisesta ja toipilasajoista, joka on liitteenä. Lapsen allergioista ja mahdollisista muista hoitoon vaikuttavista sairauksista keskustellaan hoitosopimuksen teon yhteydessä (toimitetaan tarvittaessa lääkärintodistus).

6 Tapaturma Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan välittömästi vanhemmille ja lapsi toimitetaan asianmukaiseen hoitoon. Kaikki kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset ovat vakuutetut hoitopäivän aikana Puolangan kunnan toimesta. Lapsen sairastuessa äkillisesti hoitopäivän aikana, hoitaja ilmoittaa asiasta vanhemmille, jotta nämä voivat hakea lapsen pois hoidosta. Huom! Edellä mainittujen tapauksien varalta hoitajalla on oltava ajan tasalla olevat tiedot siitä, mistä vanhemmat/huoltajat hoitopäivän aikana tavoittaa. YHTEISTYÖ Yhteistyö on hoito- ja kasvatustyön perusta. Sillä turvataan yhden suuntaiset kasvatustavoitteet sekä johdonmukainen toiminta eri tilanteissa. Toivomme yhteistyön olevan luonnollinen osa lapsen päivähoitoa. Pulmatilanteissa keskustelemme aina vanhempien kanssa. Tarvittaessa voimme luvallanne kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Päivähoidon/esiopetuksen henkilökuntaa sitoo lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut

Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut Utsjoen kunnan päivähoitopalvelut UTSJOEN KUNNAN PÄIVÄHOITOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA PÄIVÄHOIDOSTA 3 Yhteystiedot 4 Utsjoen kunnan ja Tanan kunnan välinen sopimus 5 EHA-hoito 5 2. PÄIVÄHOITOON

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON!

TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! 1/ 14 ja esiopetus TERVETULOA PÄIVÄHOITOON! Kaustisen päivähoidon ja esiopetuksen palveluiden piirissä on vaihtelevasti noin 200 lasta. Varhaiskasvatuksen tehtäviä kunnassa hoitaa noin 50 työntekijää.

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN 1 PÄIVÄHOIDON ALOITUS Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015)

VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) VARHAISKASVATUKSENTIEDOTE 2015 (päivitetty 6.7.2015) Päivähoito ja kotihoidontuki ovat lastenhoidon vaihtoehtoisia muotoja. Huoltajat valitsevat näistä vaihtoehdoista perheelle sopivan. Samanaikaisesti

Lisätiedot

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi

Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa. www.mustasaari.fi Päivähoito ja esiopetus Mustasaaren kunnassa www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta Sivistyspalvelut Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 www.mustasaari.fi/paivahoito Mustasaaressa maaliskuussa 2015

Lisätiedot

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS

Tervetuloa PÄIVÄHOITOON VARHAISKASVATUS Tervetuloa PÄIVÄHOITOON 2011 2012 VARHAISKASVATUS Olemme koonneet tähän vihkoseen päivähoidon aloittamiseen ja sujuvuuteen liittyviä asioita, joihin toivomme teidän perehtyvän. Mikäli kysyttävää jää, otattehan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 SISÄLTÖ Tervetuloa Euran varhaiskasvatuspalveluihin 3 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 4 Päiväkodit 5 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, avoin päiväkoti Omppu

Lisätiedot

VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi

VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi VUOROHOITOPÄIVÄKOTI TERVANALLE Kellokorventie 4 63300 ALAVUS tervanalle@alavus.fi tai etunimi.sukunimi@alavus.fi RYHMÄ: VIHREÄ 5-6-VUOTIAAT, ESIKOULULAISET P. Vastaava päiväkodinopettaja TERHI KAUNISTO

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA

PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA 1 PÄIVÄHOIDON LAATUKÄSIKIRJA 2013 PUNKALAITUMEN KUNTA YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI 2 1 LAATUTYÖN YLEISET PERIAATTEET... 7 2 PÄIVÄHOIDON ARVOT... 8 2.1 PUNKALAITUMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS... 8 2.2 PUNKALAITUMEN

Lisätiedot

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa.

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa. Tervetuloa Uotsolan päiväkotiin! Vihjeitä ja vinkkejä päivähoitoon tulevien lasten vanhemmille Kasvatuskumppanuus Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hoito- ja

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti Kaivolan päiväkoti toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014 Kaivolan päiväkoti Liipolantie 3 25360 Pertteli puh. 044 778 7999 vauhtivarpaat@salo.fi punaposket@salo.fi Kuperkeikka Turrintie 17

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS INFO

VARHAISKASVATUS INFO VARHAISKASVATUS INFO Susanna Sakko vs. PÄIVÄHOIDONJOHTAJA PUH. 06 888 6233 040-843 5673 susanna.sakko@kaustinen.fi Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, mikäli

Lisätiedot

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE

TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE MATTILAN PÄIVÄKOTI TOIMINTAKAUSI- TIEDOTE 2012-2013 LAPSENNE RYHMÄN NIMI ON RYHMÄSSÄ TYÖSKENTELEVÄT Päiväkodin osoite ja aukioloajat Hirsitie 2 04340 Tuusula Mattilan päiväkoti on avoinna klo 6.30 17.00

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

Toimintakausi 2014-2015

Toimintakausi 2014-2015 Toimintakausi 2014-2015 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA TOIMINTAKAUDELLA 2014-2015 PÄIVÄKODIN JOHTAJA Tuula Sarja 020 632 2236, 040 7213856 tuula.sarja@aanekoski.fi VAAPUKAT Kirkkotie 6 040 0115272 konginkankaan.paivakoti@aanekoski.fi

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS PERHEPÄIVÄHOITO Yhteystiedot: Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina Ukkonen, p. 050-596 4799 kristiina.ukkonen@hirvensalmi.fi Perhepäivähoitajat: Eija Lepistö, Kirkonkylä

Lisätiedot

Tervasuon päiväkoti Viikarit. Päivähoidon ABC

Tervasuon päiväkoti Viikarit. Päivähoidon ABC Tervasuon päiväkoti Viikarit Päivähoidon ABC A AAMUPALA ALLERGIAT tarjoillaan klo 8.00. Mikäli lapsesi tulee aamupalalle, tuo hänet hoitoon ajoissa, jotta ruokailutilanne olisi mahdollisimman rauhallinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa Palveluopas

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa Palveluopas Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa Palveluopas 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. Varhaiskasvatuspalvelut Suomessa... 4 3. Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa... 5 3.1 Kunnalliset päiväkodit ja

Lisätiedot

lastenhoitaja Suvi Mettälä ( äitiyslomalla ) sij. Pauliina Pitkänen lastenhoitaja Maiju Savander lastenhoitaja Anu Toppari

lastenhoitaja Suvi Mettälä ( äitiyslomalla ) sij. Pauliina Pitkänen lastenhoitaja Maiju Savander lastenhoitaja Anu Toppari VUOROKOTI RINKELI VIIPURINTIE 120 20780 KAARINA rinkeli.vuorokoti@kaarina.fi Rinkeli on Kaarinan vuorohoitoa tarjoava päiväkoti, jossa hoitoa järjestetään ympärivuorokauden. Lasten määrä vaihtelee 60-80

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS Yhteystiedot Lahnaniemen ryhmis Lahnaniementie 67 52510 Hietanen p. 050-592 4691 ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi Varhaiskasvatuksen esimies Kristiina

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot