VARHAISKASVATUS INFO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUS INFO"

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUS INFO Susanna Sakko vs. PÄIVÄHOIDONJOHTAJA PUH Lapsen päivähoitopaikan hakeneelta ja saaneelta peritään puolet kuukausimaksusta, mikäli varattua hoitopaikkaa ei etukäteen peruuteta. Peruuttamisen tulee tapahtua viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon sovittua alkamista. Peruuttamiset ja irtisanomiset on tehtävä kirjallisesti suoraan päivähoidonjohtajalle.

2 LAPSENNE PERHEPÄIVÄHOIDOSSA YLEISTÄ Perhepäivähoidon tarkoituksena on antaa turvallista, luotettavaa ja perheen tarpeita vastaavaa päivähoitoa. Se on kotikasvatusta tukevaa toimintaa, joka perustuu myönteiseen yhteistyöhön. HOITOAIKA Lapsen hoitoaika sovitaan etukäteen ja vahvistetaan myöhemmin hoidon jo alettua hoitosopimuksella. Sovittuja tuomis- ja hakuaikoja on noudatettava, jotta hoitaja voisi suunnitella hoitopäivän toiminnan, ruokailut yms. lasten kanssa mahdollisimman hyvin. Lapsen hoitoaika ei saa ylittää 10 tuntia, paitsi tilapäisesti. POISSAOLOT Poissaolosta on ilmoitettava hoitajalle mahdollisimman aikaisin ennakolta. Yllättävät poissaolot ilmoitetaan edellisenä iltana tai viimeistään aamulla klo 9.00 mennessä. Tekstiviestillä on helppo ilmoittaa hoidon muutoksista. Hoitaja on velvollinen odottamaan vain tunnin lasta saapuvaksi, mikäli hoitoajan muutosta ei ole ilmoitettu. Vuorotyöntekijöiden on toimitettava työlistansa hoitajalle viimeistään edellisen listan viimeisenä hoitopäivänä. Perhepäivähoidossa ei anneta ilta- eikä viikonloppuhoitoa, koska ne on keskitetty Vuorohoitokoti Vesseliin. PERHEPÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄT Perhepäivähoitaja huolehtii lasten ikää ja kehitystasoa vastaavasta hoidosta, turvallisuudesta, psyykkisistä ja sosiaalisista tarpeista, virikkeiden järjestämisestä, ulkoilusta, levosta ja puhtaudesta. Mikäli vanhemmilla on joitakin toivomuksia hoidon suhteen, he voivat puhua niistä luottamuksellisesti hoitajalle tai päivähoidonjohtajalle. TARJOTTAVAT ATERIAT Päivähoidossa tarjotaan lapselle tarvittavat ateriat, hoitoajoista riippuen. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus edes kerran päivässä aterioida yhdessä lastensa kanssa. Päivähoidossa tarjotaan sekä lounas, että päivällinen vain silloin kun hoitoaika on yli 10 tuntia. Siitä, kuten muistakin aterioista, sovitaan erikseen hoitosopimusta tehtäessä. SAIRASTUMINEN SAIRASTA LASTA EI SAA TUODA HOITOON! Hoitajaa on kielletty ottamasta sairasta lasta vastaan, koska sairas lapsi saattaa muut lapset tartuntavaaraan ja sairas lapsi ei jaksa osallistua toimintaan. LAPSEN TULEE OLLA HOITOON TUOTAESSA SELLAISESSA KUNNOSSA, ETTÄ HÄN VOI ULKOILLA TOISTEN LASTEN KANSSA. Lapsen sairastuessa on poissaolosta ilmoitettava mahdollisimman pian hoitajalle.

3 SIJAISHOITO Hoitajan estyneenä ollessa (esim. vuosiloma, sairasloma) järjestämme lapselle sijaishoidon. Sijaishoitopaikkaa järjestäessä pyrimme ottamaan vanhempien toiveet huomioon. Parasta lapselle tietysti olisi, mikäli sijaishoitajakin olisi hänelle ennestään tuttu. Sijaishoitoa järjestetään joko toisen perhepäivähoitajan luona, Piskussa, Lorupussissa, Vuorohoitokoti Vesselissä tai Lähdehaan päiväkodissa. Mikäli vanhemmat järjestävät hoidon itse hoitajan poissaolon aikana, hyvitetään kyseiset päivät hoitomaksussa. Sijaishoitoa ei järjestetä, mikäli toinen vanhemmista on kotona. VARUSTEET Lapset on varustettava asianmukaisella vaatetuksella. Lasta ei kuitenkaan ole syytä pukea liikaa. Kaikille lapsille on syytä varata mukaan vaihtovaatteita. Pienimmille lisäksi vaippoja, tuttipullo, varatutti ym. perushoitotarvikkeita. Lasten muista varusteista, kuten omasta pehmolelusta, peitosta ym. voidaan sopia. Nämä saattavat vaikuttaa lapsen viihtyvyyteen. Myös isot lapset tarvitsevat varavaatteita, eikä hoitaja ole velvollinen käyttämään omia lastenvaatteitaan hoitolapsilla. Vaatteiden pesu ja korjauskaan eivät kuulu hoitajalle. Muistathan myös kuravaatteet! Hoitopaikkaan ei ole syytä tuoda ylimääräistä ruokaa tai karkkia, koska se aiheuttaa ongelmia toisten lasten kanssa. Lapsi kyllä saa riittävästi ruokaa hoitopaikassaan. Poikkeuksena synttärit, jolloin lapsi voi tarjota jotain hyvää muillekin lapsille. Omia leluja saa tuoda hoitopaikkaan vain, jos lapsi antaa muidenkin leikkiä niillä. Ei kuitenkaan särkyviä tai vaarallisia leluja. Muistathan viedä omat lelut myös pois! VAITIOLOVELVOLLISUUS Perhepäivähoitajaa ja lasten vanhempia sitoo vaitiolovelvollisuus hoitosuhteen yhteydessä ilmenevistä perheasioista! HOITOSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN Hoitosuhteen päättymisestä on syytä ilmoittaa mahdollisimman pian, mieluimmin vähintään kaksi kuukautta aikaisemmin. Irtisanomisesta on ilmoitettava myös päivähoidonjohtajalle. YHTEISTYÖ Lapsen edun kannalta on tärkeää, että vanhemmat ja hoitajat pystyvät keskustelemaan kaikista lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Epäselvät asiat on syytä selvittää heti! Rohkaiskaa itsenne ja kertokaa periaatteistanne, se helpottaa hoitajaa toimimaan yhdenmukaisesti, mikä on kasvatuksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. HOITOON TUONTI Aikuisen tunteet tarttuvat herkästi lapseen. Paraskin hoitopaikka tuntuu lapsesta kurjalta ja hän ikävöi pitkin päivää, jos äidin tai isän on ikävä erota lapsesta aamulla.

4 Jos lapsen on vaikeaa jäädä hoitoon, niin vanhemman tulisi lähteä välittömästi lapsen itkusta huolimatta! Lapsen itku lakkaa, kun tuoja häviää näkyvistä ja seuraavana päivänä onkin jo helpompi jäädä hoitoon. Jos vanhemmat luottavat hoitajaan ja yhdessä lapsen kanssa iloitsevat hoitopaikassa sattuneista asioista, niin lapsikin voi hyvin. Varatkaa lapsen tuonti- ja hakuhetkiin keskusteluaikaa. Hoitajan tulee tietää miten lapsen päivä on alkanut, onko hän nukkunut hyvin, onko mahdollisesti jo syönyt jotain jne. Ethän puhu kännykkään kun tuot tai haet lasta hoidosta. Ohessa lisätietoja SAIRAASTA LAPSESTA päivähoidossa ja HOITOMAKSUISTA. SAIRAS LAPSI EI PÄIVÄHOITOON, KOSKA tartuntavaara este osallistumiselle EI PÄIVÄHOITOON, JOS KUUME - MYÖS ROKOTUKSEN AIHEUTTAMA KUUME alle 1 v. 38 C yli 1 v. 37,5 C mitataan leikki-ikäisellä kainalosta, peräsuolesta vain poikkeustapauksissa kuumeen jälkeen vähintään yksi kuumeeton päivä. perhepäivähoitaja ei anna kuumelääkettä lapselle MÄRKÄISET TARTTUVAT TULEHDUKSET silmätulehdus, märkärupi, märkäinen vuotava korvatulehdus jne. ÄKILLISET TARTTUVAT TAUDIT - VAIKKEI KUUMETTAKAAN VATSATAUTI YSKÄ JA NUHA EI ESTÄ PÄIVÄHOITOA, JOS EI MUITA OIREITA. Taudista toipumisaika tulee harkita aina lapsikohtaisesti. Lapsen tulee olla hoitoon tuotaessa sellaisessa kunnossa, että hän voi ulkoilla toisten lasten kanssa!!

5 PÄIVÄHOIDON MAKSUT Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja perheen tulojen mukaan seuraavasti: Maksu on euron välillä kuukaudessa. Kokopäivähoidosta ei peritä alle 23 euron kuukausimaksua. Maksu peritään 11 kk:lta toimintavuoden ( ) aikana, eli jos lapsi on tullut hoitoon elokuussa, seuraavan vuoden heinäkuu on 12. kuukausi ja maksuton. Kun perheessä on useampi lapsi päivähoidon piirissä, ensimmäisen lapsen maksun enimmäismäärä on alkaen 254. Saman perheen toiseksi nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin maksu on 229 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Kuukausimaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Tulorajat ovat lähtien seuraavat. Perheen koko Tuloraja / kk Maksu % , , , , ,9 Perheen kokoon huomioidaan perheen alaikäiset lapset sekä huoltajat. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 117 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. 1-5 tuntia päivässä = osapäivähoito 60 % kokopäivämaksusta 1-10 pv kuukaudessa 50 % kokopäivämaksusta pv kuukaudessa 75 % kokopäivämaksusta 16 päivää tai enemmän kuukaudessa kokopäivämaksu Lapsen ollessa säännöllisesti kuukausittain hoidossa sekä osapäiviä (alle 5 h / päivä) että kokopäiviä (yli 5 h / päivä), määritellään hoito kokopäivähoidoksi, paitsi esikoululaisilta peritään maksimissaan osapäivähoitomaksu. Tilapäinen päivähoito 1-5 pv kuukaudessa eli ns. "irtopäivähoito" 1-5 h 8 / pv yli 5 h 13 / pv Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa yli 10 päivää päivähoidosta, peritään puolet kuukausimaksusta.

6 Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa koko kuukauden päivähoidosta, ei kyseiseltä kuukaudelta peritä maksua lainkaan. Lapsen ollessa muun kuin sairauden takia poissa koko kuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. (Mutta mikäli lapsi on yhdenkään päivän hoidossa, peritään koko kuukausimaksu.) Hoidon alkaminen tai päättyminen: Kun hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään vain hoidossa olevalta osalta kuukautta. Jos perheen tuloihin tulee muutoksia hoitokauden aikana, on niistä viipymättä ilmoitettava päivähoidonjohtajalle. Päivähoitomaksut ovat ilman tuomiota ulosmitattavia saatavia. Mikäli vanhemmat eivät toimita tulotietojaan, kunnalla on oikeus periä korkein päivähoitomaksu 254. Vanhemmat voivat, niin halutessaan ilmoittaa sitoutuvansa korkeimpaan maksuun (254 ), jolloin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Lisätietoja päivähoidonjohtajalta. MUKAVIA HOITOPÄIVIÄ! VANHEMPIEN HUONEENTAULU Hoitakaa hommanne! Pitäkää pentujanne hyvänä! Puhukaa toisillenne! Antakaa lapselle ensin hirveästi hellyyttä, sitten päästäkää lähtemään ilman syyllisyyttä ja katkeruutta! - M. J. Kuronen -

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN 1 PÄIVÄHOIDON ALOITUS Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus

Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Nurmeksen kaupungin varhaiskasvatus Sisällys 1. Tiedoksi huoltajille 2 2. Lasten päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet 2 3 3 2.1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu 2.2. Osapäivähoidon (enintään

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012

LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2012 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8 31.7) aikana. Maksuton kuukausi

Lisätiedot

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti Kaivolan päiväkoti toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014 Kaivolan päiväkoti Liipolantie 3 25360 Pertteli puh. 044 778 7999 vauhtivarpaat@salo.fi punaposket@salo.fi Kuperkeikka Turrintie 17

Lisätiedot

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7

Päivähoidon toim i ntakausi Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7 Hirvensalmen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta 1.8.2014 Siv.ltk 23.4.20t4 ì-iite n:o 3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄNOITOMAKSUJEN PERUSTEET (V TANOMA SVETS O) Päivähoidon toim

Lisätiedot

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014

Ruoveden kunta. Päivähoitomaksut 1.8.2014 Ruoveden kunta Päivähoitomaksut 1.8.2014 Päivähoitomaksut 1.8.2014 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja -asetus, joihin lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat, ovat viimeksi

Lisätiedot

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa.

Henkilöstö on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja hänen perhettään koskevissa asioissa. Tervetuloa Uotsolan päiväkotiin! Vihjeitä ja vinkkejä päivähoitoon tulevien lasten vanhemmille Kasvatuskumppanuus Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat hoito- ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot