Kunnanhallitus Liite 36 Kunnanvaltuusto Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Liite 36 Kunnanvaltuusto Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI

2 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA... 9 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA...10 KÄYTTÖTALOUS...11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...11 TARKASTUSLAUTAKUNTA...12 KUNNANHALLITUS...13 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT...13 MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT...15 ELINKEINOPALVELUT...17 MAASEUTUPALVELUT...18 PERUSPALVELULAUTAKUNTA...19 SOSIAALITYÖ...19 VANHUSTYÖ...21 TERVEYSPALVELUT...23 OPETUSPALVELUT...26 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT...29 TEKNINEN LAUTAKUNTA...35 YHDYSKUNTAPALVELUT...35 PELASTUSPALVELUT...38 KIINTEISTÖPALVELUT...39 YMPÄRISTÖVALVONTA...39 KAAVOITUS...41 MAA- JA METSÄTILAT...43 ASUMISPALVELUT...44 RUOKAPALVELUT...46 INVESTOINNIT

3 YLEISKATSAUS Vuotta 2014 on leimannut edelleen heikentynyt yleinen talous- ja työllisyystilanne. Työttömyysaste oli vuoden 2014 elokuussa noussut vuodentakaiseen verrattuna koko maassa ja Etelä-Savossa noin prosenttiyksikön, Puumalassa hieman vähemmän. Kuntatalouden kiristyminen puolestaan jatkuu yhä heikosta talouskehityksestä ja kuntien menopaineista johtuen. Esimerkiksi vuonna 2015 kunnille on siirtymässä entistä suurempi vastuu työmarkkinatuen rahoittamisesta, ja myös valtionosuusleikkaukset jatkuvat edelleen. Kuntakenttä yllätettiin maan kaikkien eduskuntapuolueiden ilmoitettua rakentamastaan sosiaalija terveydenhuollon uudistusmallista. Jatkossa maahan on tarkoitus muodostaa viisi kuntayhtymäpohjaista järjestäjäorganisaatiota, jotka hankkivat sote-palvelut tuottajaorganisaatioina toimivilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien toimesta aloitettiin jo alkuvuodesta yhteisen sotealueen perustamiseen tähtäävä valmistelu, minkä lopputuloksena voidaan nähdä 2017 aloittava yksi alueellinen sote-tuottaja. Lakiehdotusluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä lähetettiin kuntiin lausuttavaksi elokuussa Sote-uudistuksen lisäksi vireillä ollut kuntarakenneuudistus vaikuttaa sen sijaan pysähtyneen: keväällä 2014 maan hallitus linjasi, ettei valtioneuvoston toimivaltaa kaupunkiseutujen pakkoliitoksessa lisätä. Elokuussa 2014 hallitus sopi, että Uudellemaalle luodaan metropolihallinto. Uusi kuntalaki oli puolestaan kunnissa lausuttavana kesällä 2014, ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alussa. Eduskunta hyväksyi keväällä 2014 kuntien uuden valtionosuusjärjestelmän ja sitä koskevan lain. Uusi järjestelmä painottaa aiempaa vahvemmin kuntien sairastavuutta, kun taas ikärakenteen osuus pienenee; ollen silti merkittävin yksittäinen valtionosuustekijä. Puumalan kannalta uusi järjestelmä on nyt voimassaolevaa parempi: vuoden 2014 tasossa muutos olisi 119 euroa/asukas, mikä tekee yhteensä noin euroa. Toisaalta väkiluvun vähenemisestä, uudistuksen siirtymäajasta ja edelleen kasvavista valtionosuusleikkauksista johtuen kunnan valtionosuusrahoitus on ensitietojen mukaan pienentymässä edelleen vuodelle 2015, joten taloudellista pelivaraa ei, sinänsä positiivisesta uudistuksesta huolimatta, ole odotettavissa. Vuoden 2014 alussa aloitti toimintansa Puumalan oma kansalaisopisto, jonka toiminta on käynnistynyt vakaasti RaJuPuSu-opiston pohjalta. Kunnanvaltuusto on alkuvuoden aikana hyväksynyt kunnalle uuden maa- ja asuntopoliittisen ohjelman, sisäisen valvonnan ohjeet sekä sijoitustoiminnan perusteet. Kunnanhallituksen perustama elinkeinoryhmä on valmistellut kunnalle uutta elinkeino-ohjelmaa. Vuoden 2014 iloisena tapahtumana oli Sahanlahden matkailukeskuksen avautuminen uusien yrittäjien toimesta. Kunta myötävaikutti osaltaan toteutuneeseen kiinteistökauppaan ostamalla Saimaan Tähti Oy:n konkurssipesältä matkailualueen ympäristön rakentamattomat maa-alueet (noin 13,4 ha) yhteensä eurolla. Laajakaista kaikille hanke on lähdössä Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta uudelleen kilpailutukseen Puumalan alueen osalta, tällä kertaa edelliskertaa pienemmällä hankealueella. Pistohiekan matkailualueen asemakaavan laadinta on jatkunut edelleen taustaselvitysten laadinnalla. Myös Lietvesi- Suur-Saimaa osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä kuluneen vuoden aikana. Puumala kunta sai vuoden 2013 tilinpäätöksellä katettua taseessa olleen kattamattoman alijäämän. Vuoden 2014 talousarvio laadittiin lievästi alijäämäiseksi. Kunnallisverotulot ovat elokuun loppuun mennessä toteutuneet käytännössä edellisvuoden tasolla huolimatta tilitysjärjestelmämuutoksista, joiden vaikutus on 3

4 negatiivinen. Yhteisöverojen tilitykset ovat toteutuneet noin euroa edellisvuotta suurempina, mutta niiden osalta tilitysjärjestelmämuutos vaikutti positiivisesti. Kuntaliiton veroennuste arvioi, että Puumalan verotulot tulevat ylittämään arvioidun kaikkien verolajien osalta. Valtionosuudet tulevat toteutumaan käytännössä talousarvion mukaisesti. Kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat elokuun lopussa 64,0 prosenttia talousarviosta. Vähenemää edellisvuoteen on yli euroa, mikä johtuu käytännössä poistuneista kansalaisopiston kuntaosuusmaksuista sekä edellisvuonna toteutuneesta Metsäsairila Oy:n osakkeiden myyntivoitosta. Toimintakulujen toteuma oli 64,8 prosenttia talousarviosta, missä on alenemaa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli 63,55 prosenttia. Toteumaa vähentää edellisvuodelta saatu varhe- ja eläkemenoperusteisten eläkemaksujen palautus. Asiakaspalvelujen ostojen toteuma oli 66,6 prosenttia, ja merkittävä osa näistä menoista koostuu Mikkelin kaupungille maksettavista sote-palveluista. Heinäkuun lopussa Puumalan soteyksiköiden nettokustannusten toteuma oli 53,7 prosenttia ennakkolaskutuksen perusteena olevasta kokonaismaksusta, ja on pienempi kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona. Toimintakate oli elokuun lopussa -10,585 miljoonaa euroa, mikä on 64,88 prosenttia talousarviosta. Kasvua edellisvuoteen on euroa, mutta vertailukelpoisuus on heikko johtuen Metsäsairilan myyntivoitosta ja kansalaisopistotoiminnan uudelleenorganisoinnista. Mikäli nämä erät eliminoidaan, on toimintakatteen kasvu silti lähes euroa. Tämä kasvu johtuu noususta asiakaspalvelujen ostoissa Mikkelin kaupungilta (sote ja lukiokoulutus) ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä. Vuoden 2014 elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa euron vuosikatetta, ja poistojen jälkeen noin euron alijäämää. Mikäli tulokseen kuitenkin jaksotetaan viimeisellä vuosikolmanneksella tapahtuvat kiinteistöverotilitykset ja marraskuun maksuunpanotilitys valtiolle, on vuosikate noin euroa ja tarkastelujakson tulos noin euroa positiivinen. Toteutuneita nettoinvestointeja oli noin euron edestä, mikä on noin 73 % myönnetyistä investointimäärärahoista. Kunnan työttömyystilanne (elokuun lopussa 10,1 %) on ollut Etelä-Savon muihin kuntiin (12,6 %) verrattuna keskimääräistä parempi, mutta silti kasvanut edellisvuodesta. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut muutamalla hengellä. Kunnan väkiluku oli elokuun loppuun mennessä kasvanut yhdellä hengellä edellisen vuoden loppuun nähden. Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -31 ja nettomuuttovoitto 32 henkeä. 4

5 KUNTASTRATEGIA Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa. Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta. 5

6 KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Yritysten lukumäärä asukaslukuun nähden viimeisimmässä mittauksessa Muutos tai määrä valtakunnan keskiarvoa parempi Määrä asukasta kohti maan keskiarvoa parempi, mutta muutos heikompi (2013) Vierasvenesataman kävijämäärät Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi 1680 (2014), määrään vaikutti Sahanlahden avautuminen Yöpymismäärien kehitys Positiivinen Kasvua 19,9 % (2013) Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä mittauksessa Yli 90 % 92,6 % (2011) KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat Yli 90 prosenttia 91,2 % (2012) Työttömyysaste Etelä-Savon keskiarvoa parempi Toteutui (Puumala 10,1, Etelä-Savo 12,6, tilanne elokuu 2014) Nuorisotyöttömyysprosentti Etelä-Savon keskiarvoa parempi Tarkkoja prosentteja ei kuntakohtaisesti saatavilla, mutta kunnan nuorten työttömien määrä pienempi kuin muiden vastaavankokoisten Etelä- Savon kuntien Kansalaisopistotoiminnan kattamisprosentti väestöstä (opiskelleet % asukasluvusta) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret Järjestetyt kulttuuri- ja liikuntatapahtumat/vuosi Yli 20 % 26,78 % (2013) Ei kasva tai alle maan keskiarvon Vähentyi selvästi (2013). Tukea saaneita henkilöitä Puumalassa 4,8 % asukkaista, koko maassa 6,8 % (2012) Alle 7 prosenttia 12,9 %, koko maa 10,8 % (2012) Vähintään 30 6

7 KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien määrä Vähintään kymmenen Kotiniemessä 31 myytävää kappaletta omakotitonttia. Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaaajan asunnoille Positiivinen +32 henkeä ( ) Yli 10 2 ( ) Yli ( ) KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Tarvevakioidut menot 95 % koko maan keskiarvosta (2011) Talouden tasapaino Vuosikate kattaa poistot Verotuloilla jaksotettu vuosikate kattaa poistot n. 2,5-kertaisesti. ( ) Lainakanta Alle maan keskiarvon Koko maa 2542 e/asukas, Puumala 1460 e/asukas (2013) Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset (kyselyt kahden vastuualueen toiminnasta/vuosi) Hyvä tai kiitettävä (arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5) Tuloveroprosentti Korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon Puumala 20,50; koko maa 19,74 (2014), erotus 0,76 %- yksikköä. 7

8 TULOSLASKELMA ULKOINEN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Talousarvio Toteutuma Alle/yli Käyttö % Toteuma Myyntituotot , ,52 66, ,37 Maksutuotot , ,27 44, ,05 Tuet ja avustukset , ,08 106, ,28 Muut toimintatuotot , ,55 66, ,21 Toimintatuotot , ,26 64, ,91 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,17 66, ,90 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 59, ,59 Muut henkilösivukulut , ,64 49, ,82 Asiakaspalvelujen ostot , ,52 66, ,31 Muiden palvelujen ostot , ,92 60, ,85 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 59, ,18 Avustukset , ,86 51, ,99 Muut toimintakulut , ,52 78, ,74 Toimintakulut , ,69 64, ,38 TOIMINTAKATE , ,43 64, ,47 Verotulot , ,65 70, ,30 Valtionosuudet , ,00 66, ,00 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,97 43, ,13 Muut rahoitustuotot , ,06 77, ,29 Rahoituskulut Korkokulut , ,30 57, ,67 Muut rahoituskulut ,76 797,24 75, ,90 Rahoitustuotot ja -kulut , ,51 31,54-910,15 Rahoitus tulot-menot=netto , ,14 68, ,15 VUOSIKATE , ,29 213, ,68 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , ,08 76, ,60 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , , , ,08 Poistoeron lis.(-)väh.(+) Varausten lis.(-)väh.(+) Rahastojen lis.(-)väh.(+) Tilikauden yli- alijäämä , , , ,08 124,34 Jaksotukset: Kiinteistövero /kk Marraskuun maksuunpanotilitys /kk 8

9 RAHOITUSLASKELMA TP TA 2014 Tot Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys.vast.hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaik. lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

10 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA (1000 EUR) TP 2012 TP 2013 TA 2014 Toteutuma Tot. % (33,3%) ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT ,58 YHTEISÖVEROT ,20 KIINTEISTÖVEROT ,43 VEROTULOT YHTEENSÄ ,21 VEROTULOKERTYMÄT (1000 euro) Lisäys +/ Muutos% Vähennys - Kunnallisvero ,2 Yhteisövero ,3 Kiinteistövero ,9 Yhteensä ,5 Lyhytaikainen laina Euroa Lainan antaja Korko-% Nostopäivä Eräpäivä Kuntarahoitus Oyj 0, Kuntarahoitus Oyj 0,

11 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous yhteensä Toimintatulot , ,63 65,52 Toimintamenot , ,20 65,00 Toimintakate , ,57 64,88 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , , , ,89 43,22 Toimintamenot , , , ,19 56,68 Toimintakate , ,30 59,21 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Vuonna 2014 toimitetaan säännönmukaisista vaaleista europarlamenttivaalit. Talous: Toimintatulot ,00 134,87 Toimintamenot -103, ,14 54,90 Toimintakate -103, ,14 8,72 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja 11

12 KUNNANVALTUUSTO Palvelusuunnitelma: Valtuusto vastaa kuntalain mukaisesti kunnan toiminnasta ja taloudesta Talous: Toimintatulot 326, ,34 136,09 Toimintamenot , ,80 36,76 Toimintakate , ,46 35,92 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Budjetti tulee riittämään. TARKASTUSLAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Talous: Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot , ,94 31,17 Toimintakate , ,94 31,17 Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 12

13 KUNNANHALLITUS Palvelusuunnitelma: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä sisäisestä valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus johtaa myös mm: - elinkeinopolitiikkaa - kuntasuunnittelua - maapolitiikkaa -seutuyhteistyötä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Talous: Toimintatulot , ,34 17,02 Toimintamenot , ,50 49,87 Toimintakate , ,16 55,36 Toiminnan ja talouden toteuma: Tulojen heikko toteuma johtuu pääosin omaisuuden myyntivoittojen heikosta kertymisestä (budjetoitu euroa, toteutunutta n e). Menot eivät ole toteutuneet tasaisen toteuman mukaan johtuen mm. suoran työllistämisen arvioitua pienemmistä menoista ja palvelujen ostosta. Myös avustuksiin varatut määrärahat tulevat alittumaan. Kokonaisuutena ei ole odotettavissa merkittävää menokasvua vuoteen 2013 verrattuna. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Tuottaa hallinto-, talous- atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut. 13

14 Tavoitteet: ASIAKKUUS- Päätöksenteko tehokasta Täytäntöönpanon ajantasaisuus Täytäntöönpanot tehty 5. päivän sisällä Tavoitetaso on toteutunut Yhteispalvelupisteessä tuotettaan monipuoliset ja laadukkaat kunnan ja valtion asiakaspalvelut Palvelun saatavuus Valtion etäpalvelujen laajentaminen vuoden 2014 aikana Yhteispalvelusopimukset solmittu Etelä-Savon oikeusaputoimiston, Etelä-Savon TEtoimiston ja Itä- Suomen maistraatin kanssa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja TALOUDELLINEN Hallinnon ja talouden prosessit tehokkaita Raportoinnin ajantasaisuus Kirjanpito valmis seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä Tavoite on toteutunut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja KEHITTÄMIS- Taloushallintoohjelmien/raporttien hallintokuntien itsenäinen käyttö Esimiehet osaavat muodostaa itse tarvittavan talousaineiston Osaamistaso 100 % Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja 14

15 Talous: Toimintatulot , ,58 61,82 Toimintamenot , ,72 59,37 Toimintakate , ,14 58,53 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Tulojen tasaista kertymää alhaisempi toteuma johtuu pitkälti työterveyshuoltoon saatavasta Kela-korvauksesta, mitä ei ole vielä kertynyt. Menot ovat alittumassa henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen osalta. Uutta asianhallintajärjestelmää ei ole toimittajasta johtuvista syistä saatu vielä koekäyttöön, eikä siitä ole vielä kirjautunut kustannuksia. MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT Matkailupalvelun tehtävänä on markkinoida Puumalaa viihtyisänä ja turvallisena asuin-, työja vapaa-ajanviettopaikkakuntana. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää ihmisten henkistä hyvinvointia. Tavoitteet: ASIAKKUUS- Monipuolinen kulttuuritapahtumatarjonta Järjestettyjen tapahtumien määrä 20 tapahtumaa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri 15

16 TALOUDELLINEN Museot toimivat kustannus-tehokkaasti suhteessa kävijämääriin Kustannukset euroa/kävijä Vuoden 2013 tasolla Liehtalan kustannukset alentuneet ja myyntituotot kasvaneet. Bunkkerissa kehitys päinvastainen, tosin esim. sähkölaskujen jaksotus vaikuttaa kuluihin. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri KEHITTÄMIS- Uusi satamaesite ja Toteutettu kesään 2014 opastetaulut mennessä Puumalan sataman markkinoinnin uudistaminen Taulujen asennus myöhästyi. Uusi satamaesite ei myöskään ehtinyt kesäksi, vaan toteutetaan Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja Talous: Toimintatulot , ,98 76,07 Toimintamenot , ,49 81,03 Toimintakate , ,51 81,41 Vastuuhenkilö: Matkailu- ja kulttuurisihteeri Toiminnan ja talouden toteuma: Sekä toimintatuotot että kulut ovat toteutuneet tasaista kertymää nopeammin johtuen muun muassa kuntamarkkinoinnin ja eri myyntitulojen painottumisesta kahteen ensimmäiseen vuosikolmannekseen. Uuden viestintäilmeen mukaista markkinointiaineistoa on uusittu, mikä on lisännyt alkuvuoden kustannuksia. Kokonaisuutena talousarviossa tultaneen kuitenkin pysymään. 16

17 ELINKEINOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Elinkeinopalvelujen tehtävänä on palvella Puumalassa sijaitsevia yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia sekä houkutella kuntaan investointeja, yrityksiä ja matkailijoita. Tavoitteet: Maaseutu- ja elinkeinopalvelut ASIAKKUUS- Kunnan ja yritysten yhteistyö lisääntyy Järjestettävät yhteiset tilaisuudet Vähintään kaksi kappaletta Järjestetty yksi tilaisuus (1.4.) Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja TALOUDELLINEN Asiointiliikenteen vaikuttavuuden kasvattaminen Käyttöaste (matkustajat/ajettu matka) Vähintään keskimäärin 3 matkustajaa/matka 2,93 henk/matka (vaihtelu 1,92-4,32) Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja KEHITTÄMIS- Kunnan ulkoiseen houkuttelevuuteen panostetaan Kunnan uusi markkinointiilme Otettu käyttöön kattavasti vuoden 2014 aikana Toteutunut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja 17

18 Talous: Elinkeinopalvelut Toimintatulot 0,00 80,65 Toimintamenot , ,28 90,82 Toimintakate , ,63 90,71 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Kustannukset koostuvat pääosin Miset Oy:n laskutuksesta. Talousarviovuodelle ei arvioida syntyvän enää merkittäviä kustannuksia, joten talousarvio tullee riittämään. MAASEUTUPALVELUT Palvelusuunnitelma: Maaseututoimen hallinto (Mikkelin seudun maaseutuhallinto) ja maaseudun kehittäminen Joukkoliikenne Maksullisen lomittaja-avun korvaaminen Talous: Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,32 30,95 Toimintakate , ,32 36,87 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Tulot koostuvat lomituksen eläkemenoperusteista maksuista, mitkä laskutetaan Mikkelin kaupungilta. Menojen alhainen toteuma johtuu maaseutuhallinnon laskutuksesta, mikä tapahtuu vuoden lopussa. Kokonaisuutena määrärahojen voidaan arvioida riittävän. 18

19 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA Peruspalvelujen toimiala yhteensä TP 2013 TA 2014 TA Toimintatulot , ,25 68,32 Toimintamenot , ,00 66,45 Toimintakate , ,75 66,37 PERUSPALVELULAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Peruspalvelulautakunta hallinnoi päivähoito-, opetus-, nuoriso-, liikunta, aikuiskoulutus- ja kirjastopalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta järjestämisvastuu on seudullisella sosiaali- ja terveyslautakunnalla mutta peruspalvelulautakunta vastaa näiden palvelujen rahoituksesta ja seuraa palvelujen järjestämistä ja toimivuutta. Talous: Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,49 58,53 Toimintakate , ,49 58,53 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Kokonaisuudessaan peruspalvelujen toimiala näyttää pysyvän talousarviossa. Ylitystä tulee todennäköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja alitusta sivistyspalveluissa. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden peruspalvelujen toimialan kustannukset näyttävät nousevan n eurolla, 0,7 %. SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille yleisen sosiaalityön, lastensuojelun, vammaispalvelun, päihdehuollon, toimeentuloturvat sekä lastenvalvojan palveluja. 19

20 Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen kuntien väestön käytettävissä on yhdenvertaiset ja laadukkaat, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla järjestetyt palvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet. Tavoiteet: lastensuojeluilmoitusten käsittely Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja kiireellisen tarpeen arviointi välittömästi, 7 arkipäivän kuluessa ratkaisu siitä, tehdäänkö lastensuojelutarpeen selvitys arviointi toteutunut seudullisen sosiaalipäivystyksen kautta, ratkaisu selvityksen teosta toteutunut Puumalan tai Mikkelin sosiaalityöntekijän toimesta TALOUDELLINEN Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti /suorite enintään edellisen vuoden taso tässä vaiheessa ei tietoa Seutusoten kuntien talouden ja toiminnan vertailu yhtäläisin perustein Kuntamaisematyökalu vertailtavuus toteutuu toteutunut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja ASIAKKUUS- Palvelujen saanti ja asiakkaan vastaanotto viikon sisällä toteutunut saavutettavuus toimeentulotukipäätöksen 7 vrk:ssa toteutunut valmistuminen KEHITTÄMIS- Sosiaalityöntekijä enemmän asiakastyössä Etuuskäittelijälle toimeentulotukilaskelmat Kaikki toimeentulolaskelmat etuuskäsittelijälle perustoimeentulotukilaskelmat ja -päätökset sosiaaliohjaajalla Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja 20

21 Talous: Toimintatulot , ,00 25,47 Toimintamenot , ,03 67,72 Toimintakate , ,03 70,03 Vastuuhenkilö Palvelujohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Alkuvuodesta Puumalaan saatiin kelpoisuuden omaava 50 % sosiaalityöntekijä. Puumalassa on myös 100 % sosiaaliohjaaja, jonka toimenkuvaa on muutettu siirtämällä hänelle joitakin sosiaalityöntekijän tehtäviä ja ottamalla pois koulukuraattorin tehtävät. Lisäksi Mikkelin henkilöstö hoitaa sosiaalipäivystyksen ja lastenvalvojan tehtävät sekä on mukana lastensuojelutyössä. Sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan näyttävät hieman ylittävän talousarvion: Aikuissosiaalityö (sosiaalityö, mielenterveystyö ja päihdehuolto) ja vammaispalvelut (vammaisten tukitoimenpiteet ja kehitysvammahuolto) näyttävän ylittävän talousarvion. Toimeentuloturva näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Perhepalvelut (sosiaalityö, sijoituspalvelut, jälkihuolto, avohuolto sekä kasvatus- ja perheneuvonta) näyttävät alittavan talousarvion. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden sosiaalipalvelujen kustannukset näyttävät nousevan n eurolla, n. 1,8 %. VANHUSTYÖ Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää palveluja, jotka tukevat ikääntyneiden kuntalaisten kotona selviytymistä ja järjestää kodinomaista asumista. Kotihoidon, päivätoiminnan ja tukipalvelujen tavoitteena on tuottaa niitä henkilökohtaisen hoidon ja huolenpidon sekä sairaanhoidon palveluita, jotka tukevat puumalalaisten asumista kotona. Lyhytaikaishoitojaksoilla tuetaan kotona asumista tai sinne palaamista. Palveluasunnoissa annetaan palveluja ympärivuorokautista eli tehostettua palveluasumista tai tavallista palveluasumista tarvitseville asukkaille. Tavoitteena on, että asukkaat saavat palveluja oikea-aikaisesti ja oikeissa palveluyksiköissä. 21

22 Tavoitteet: ASIAKKUUS- Saadun hoidon oikeaaikaisuus ja tarvelähtöisyys asiakasjonotilanne, asiakaspalaute vanhusväestö saa oikeaaikaista hoitoa oikeassa paikassa Asiakasjono on ajoittain pitkä johtuen tehostetun hoitoyksikön ruuhkasta, jolloin asiakkaat ovat saaneet tarvelähtöisen hoidon toisessa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä. Asiakaspalautetta kerätty säännöllisesti, palautteen antoon on mahdollisuus myös sähköisesti. Palaute on ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hyvää. Vastuuhenkilö: palvelujohtaja TALOUDELLINEN Annettu hoito on kustanuksiltaan oikea ja kustannustehokas kotihoidon ja tehostetun hoidon tulot ja menot talousarviossa kotihoidon ja tehostetun hoidon kustannukset vertailukelpoisia seutusoten kuntien kanssa Talousarvio on vertailukelpoinen muiden kuntien kanssa. Tehostetun palveluasumisen päiväkustannus on tällä hetkellä 142,69 /hoitopäivä, joka on Mikkelin vastaavaa korkeampi mutta halvempi kuin Hirvensalmen. Päiväkeskuksen hoitopäivät ovat Puumalassa vertailun halvimmat ollen 53 /päivä. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja 22

23 KEHITTÄMIS- Vanhuspalvelulain noudattaminen vanhuspalvelulaki vanhuspalvelulakia noudatetaan koko sotepalvelujen osalla Vanhuspalvelulakia on noudatettu. Lakiin liittyviä asioita on kerrattu palavereissa ja omavalvontasuunnitelma on laadittu. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja Talous: Toimintatulot , ,38 70,53 Toimintamenot , ,76 67,86 Toimintakate , ,38 67,73 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Omaishoidontuen ja päivätoiminnan asiakkuudet ja talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kotihoidossa asiakkaiden määrä on hieman noussut ja toimintatuotot toteutuneet. Palvelujen ostot ovat hieman ylittyneet mutta tasoittunevat loppuvuodesta. Henkilöstökulut ovat alittuneet hieman johtuen yhdestä täyttämättömästä toimesta. Tukipalveluihin ja hoitotarvikkeisiin varatut määrärahat riittänevät. Turvapalveluissa on ylitystä johtuen kunnan omana toimena aloitetusta turvapuhelinpäivystyksestä, johon ei tälle kustannuspaikalle ollut varattu määrärahaa. Lyhytaikaisen laitoshoidon ja sekä tavallisen että tehostetun palveluasumisen tuotot ja henkilöstömenot ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostoihin em. yksiköissä vaikuttavat loppuvuonna varahenkilöstöyksikön työpanoksen kulujen tasaaminen. Talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Vanhustyön talousarvio kasvoi vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden eurolla, 5,7 %. TERVEYSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille perusterveydenhuollon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoidon palvelut. 23

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX.2016 YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX.2016 YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 20.6. 96 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX. YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 8 RAHOITUSLASKELMA 9 VEROTULOT 10

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto Liite NRO 1 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto Liite NRO 1 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 8.6. 70 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto 15.6. 26 Liite NRO 1 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT 11

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot