Kunnanhallitus Liite 36 Kunnanvaltuusto Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Liite 36 Kunnanvaltuusto Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI

2 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA... 9 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA...10 KÄYTTÖTALOUS...11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...11 TARKASTUSLAUTAKUNTA...12 KUNNANHALLITUS...13 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT...13 MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT...15 ELINKEINOPALVELUT...17 MAASEUTUPALVELUT...18 PERUSPALVELULAUTAKUNTA...19 SOSIAALITYÖ...19 VANHUSTYÖ...21 TERVEYSPALVELUT...23 OPETUSPALVELUT...26 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT...29 TEKNINEN LAUTAKUNTA...35 YHDYSKUNTAPALVELUT...35 PELASTUSPALVELUT...38 KIINTEISTÖPALVELUT...39 YMPÄRISTÖVALVONTA...39 KAAVOITUS...41 MAA- JA METSÄTILAT...43 ASUMISPALVELUT...44 RUOKAPALVELUT...46 INVESTOINNIT

3 YLEISKATSAUS Vuotta 2014 on leimannut edelleen heikentynyt yleinen talous- ja työllisyystilanne. Työttömyysaste oli vuoden 2014 elokuussa noussut vuodentakaiseen verrattuna koko maassa ja Etelä-Savossa noin prosenttiyksikön, Puumalassa hieman vähemmän. Kuntatalouden kiristyminen puolestaan jatkuu yhä heikosta talouskehityksestä ja kuntien menopaineista johtuen. Esimerkiksi vuonna 2015 kunnille on siirtymässä entistä suurempi vastuu työmarkkinatuen rahoittamisesta, ja myös valtionosuusleikkaukset jatkuvat edelleen. Kuntakenttä yllätettiin maan kaikkien eduskuntapuolueiden ilmoitettua rakentamastaan sosiaalija terveydenhuollon uudistusmallista. Jatkossa maahan on tarkoitus muodostaa viisi kuntayhtymäpohjaista järjestäjäorganisaatiota, jotka hankkivat sote-palvelut tuottajaorganisaatioina toimivilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien toimesta aloitettiin jo alkuvuodesta yhteisen sotealueen perustamiseen tähtäävä valmistelu, minkä lopputuloksena voidaan nähdä 2017 aloittava yksi alueellinen sote-tuottaja. Lakiehdotusluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä lähetettiin kuntiin lausuttavaksi elokuussa Sote-uudistuksen lisäksi vireillä ollut kuntarakenneuudistus vaikuttaa sen sijaan pysähtyneen: keväällä 2014 maan hallitus linjasi, ettei valtioneuvoston toimivaltaa kaupunkiseutujen pakkoliitoksessa lisätä. Elokuussa 2014 hallitus sopi, että Uudellemaalle luodaan metropolihallinto. Uusi kuntalaki oli puolestaan kunnissa lausuttavana kesällä 2014, ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alussa. Eduskunta hyväksyi keväällä 2014 kuntien uuden valtionosuusjärjestelmän ja sitä koskevan lain. Uusi järjestelmä painottaa aiempaa vahvemmin kuntien sairastavuutta, kun taas ikärakenteen osuus pienenee; ollen silti merkittävin yksittäinen valtionosuustekijä. Puumalan kannalta uusi järjestelmä on nyt voimassaolevaa parempi: vuoden 2014 tasossa muutos olisi 119 euroa/asukas, mikä tekee yhteensä noin euroa. Toisaalta väkiluvun vähenemisestä, uudistuksen siirtymäajasta ja edelleen kasvavista valtionosuusleikkauksista johtuen kunnan valtionosuusrahoitus on ensitietojen mukaan pienentymässä edelleen vuodelle 2015, joten taloudellista pelivaraa ei, sinänsä positiivisesta uudistuksesta huolimatta, ole odotettavissa. Vuoden 2014 alussa aloitti toimintansa Puumalan oma kansalaisopisto, jonka toiminta on käynnistynyt vakaasti RaJuPuSu-opiston pohjalta. Kunnanvaltuusto on alkuvuoden aikana hyväksynyt kunnalle uuden maa- ja asuntopoliittisen ohjelman, sisäisen valvonnan ohjeet sekä sijoitustoiminnan perusteet. Kunnanhallituksen perustama elinkeinoryhmä on valmistellut kunnalle uutta elinkeino-ohjelmaa. Vuoden 2014 iloisena tapahtumana oli Sahanlahden matkailukeskuksen avautuminen uusien yrittäjien toimesta. Kunta myötävaikutti osaltaan toteutuneeseen kiinteistökauppaan ostamalla Saimaan Tähti Oy:n konkurssipesältä matkailualueen ympäristön rakentamattomat maa-alueet (noin 13,4 ha) yhteensä eurolla. Laajakaista kaikille hanke on lähdössä Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta uudelleen kilpailutukseen Puumalan alueen osalta, tällä kertaa edelliskertaa pienemmällä hankealueella. Pistohiekan matkailualueen asemakaavan laadinta on jatkunut edelleen taustaselvitysten laadinnalla. Myös Lietvesi- Suur-Saimaa osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä kuluneen vuoden aikana. Puumala kunta sai vuoden 2013 tilinpäätöksellä katettua taseessa olleen kattamattoman alijäämän. Vuoden 2014 talousarvio laadittiin lievästi alijäämäiseksi. Kunnallisverotulot ovat elokuun loppuun mennessä toteutuneet käytännössä edellisvuoden tasolla huolimatta tilitysjärjestelmämuutoksista, joiden vaikutus on 3

4 negatiivinen. Yhteisöverojen tilitykset ovat toteutuneet noin euroa edellisvuotta suurempina, mutta niiden osalta tilitysjärjestelmämuutos vaikutti positiivisesti. Kuntaliiton veroennuste arvioi, että Puumalan verotulot tulevat ylittämään arvioidun kaikkien verolajien osalta. Valtionosuudet tulevat toteutumaan käytännössä talousarvion mukaisesti. Kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat elokuun lopussa 64,0 prosenttia talousarviosta. Vähenemää edellisvuoteen on yli euroa, mikä johtuu käytännössä poistuneista kansalaisopiston kuntaosuusmaksuista sekä edellisvuonna toteutuneesta Metsäsairila Oy:n osakkeiden myyntivoitosta. Toimintakulujen toteuma oli 64,8 prosenttia talousarviosta, missä on alenemaa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli 63,55 prosenttia. Toteumaa vähentää edellisvuodelta saatu varhe- ja eläkemenoperusteisten eläkemaksujen palautus. Asiakaspalvelujen ostojen toteuma oli 66,6 prosenttia, ja merkittävä osa näistä menoista koostuu Mikkelin kaupungille maksettavista sote-palveluista. Heinäkuun lopussa Puumalan soteyksiköiden nettokustannusten toteuma oli 53,7 prosenttia ennakkolaskutuksen perusteena olevasta kokonaismaksusta, ja on pienempi kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona. Toimintakate oli elokuun lopussa -10,585 miljoonaa euroa, mikä on 64,88 prosenttia talousarviosta. Kasvua edellisvuoteen on euroa, mutta vertailukelpoisuus on heikko johtuen Metsäsairilan myyntivoitosta ja kansalaisopistotoiminnan uudelleenorganisoinnista. Mikäli nämä erät eliminoidaan, on toimintakatteen kasvu silti lähes euroa. Tämä kasvu johtuu noususta asiakaspalvelujen ostoissa Mikkelin kaupungilta (sote ja lukiokoulutus) ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä. Vuoden 2014 elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa euron vuosikatetta, ja poistojen jälkeen noin euron alijäämää. Mikäli tulokseen kuitenkin jaksotetaan viimeisellä vuosikolmanneksella tapahtuvat kiinteistöverotilitykset ja marraskuun maksuunpanotilitys valtiolle, on vuosikate noin euroa ja tarkastelujakson tulos noin euroa positiivinen. Toteutuneita nettoinvestointeja oli noin euron edestä, mikä on noin 73 % myönnetyistä investointimäärärahoista. Kunnan työttömyystilanne (elokuun lopussa 10,1 %) on ollut Etelä-Savon muihin kuntiin (12,6 %) verrattuna keskimääräistä parempi, mutta silti kasvanut edellisvuodesta. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut muutamalla hengellä. Kunnan väkiluku oli elokuun loppuun mennessä kasvanut yhdellä hengellä edellisen vuoden loppuun nähden. Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -31 ja nettomuuttovoitto 32 henkeä. 4

5 KUNTASTRATEGIA Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa. Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta. 5

6 KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Yritysten lukumäärä asukaslukuun nähden viimeisimmässä mittauksessa Muutos tai määrä valtakunnan keskiarvoa parempi Määrä asukasta kohti maan keskiarvoa parempi, mutta muutos heikompi (2013) Vierasvenesataman kävijämäärät Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi 1680 (2014), määrään vaikutti Sahanlahden avautuminen Yöpymismäärien kehitys Positiivinen Kasvua 19,9 % (2013) Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä mittauksessa Yli 90 % 92,6 % (2011) KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat Yli 90 prosenttia 91,2 % (2012) Työttömyysaste Etelä-Savon keskiarvoa parempi Toteutui (Puumala 10,1, Etelä-Savo 12,6, tilanne elokuu 2014) Nuorisotyöttömyysprosentti Etelä-Savon keskiarvoa parempi Tarkkoja prosentteja ei kuntakohtaisesti saatavilla, mutta kunnan nuorten työttömien määrä pienempi kuin muiden vastaavankokoisten Etelä- Savon kuntien Kansalaisopistotoiminnan kattamisprosentti väestöstä (opiskelleet % asukasluvusta) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret Järjestetyt kulttuuri- ja liikuntatapahtumat/vuosi Yli 20 % 26,78 % (2013) Ei kasva tai alle maan keskiarvon Vähentyi selvästi (2013). Tukea saaneita henkilöitä Puumalassa 4,8 % asukkaista, koko maassa 6,8 % (2012) Alle 7 prosenttia 12,9 %, koko maa 10,8 % (2012) Vähintään 30 6

7 KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien määrä Vähintään kymmenen Kotiniemessä 31 myytävää kappaletta omakotitonttia. Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaaajan asunnoille Positiivinen +32 henkeä ( ) Yli 10 2 ( ) Yli ( ) KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Tarvevakioidut menot 95 % koko maan keskiarvosta (2011) Talouden tasapaino Vuosikate kattaa poistot Verotuloilla jaksotettu vuosikate kattaa poistot n. 2,5-kertaisesti. ( ) Lainakanta Alle maan keskiarvon Koko maa 2542 e/asukas, Puumala 1460 e/asukas (2013) Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset (kyselyt kahden vastuualueen toiminnasta/vuosi) Hyvä tai kiitettävä (arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5) Tuloveroprosentti Korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon Puumala 20,50; koko maa 19,74 (2014), erotus 0,76 %- yksikköä. 7

8 TULOSLASKELMA ULKOINEN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Talousarvio Toteutuma Alle/yli Käyttö % Toteuma Myyntituotot , ,52 66, ,37 Maksutuotot , ,27 44, ,05 Tuet ja avustukset , ,08 106, ,28 Muut toimintatuotot , ,55 66, ,21 Toimintatuotot , ,26 64, ,91 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,17 66, ,90 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 59, ,59 Muut henkilösivukulut , ,64 49, ,82 Asiakaspalvelujen ostot , ,52 66, ,31 Muiden palvelujen ostot , ,92 60, ,85 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 59, ,18 Avustukset , ,86 51, ,99 Muut toimintakulut , ,52 78, ,74 Toimintakulut , ,69 64, ,38 TOIMINTAKATE , ,43 64, ,47 Verotulot , ,65 70, ,30 Valtionosuudet , ,00 66, ,00 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,97 43, ,13 Muut rahoitustuotot , ,06 77, ,29 Rahoituskulut Korkokulut , ,30 57, ,67 Muut rahoituskulut ,76 797,24 75, ,90 Rahoitustuotot ja -kulut , ,51 31,54-910,15 Rahoitus tulot-menot=netto , ,14 68, ,15 VUOSIKATE , ,29 213, ,68 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , ,08 76, ,60 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , , , ,08 Poistoeron lis.(-)väh.(+) Varausten lis.(-)väh.(+) Rahastojen lis.(-)väh.(+) Tilikauden yli- alijäämä , , , ,08 124,34 Jaksotukset: Kiinteistövero /kk Marraskuun maksuunpanotilitys /kk 8

9 RAHOITUSLASKELMA TP TA 2014 Tot Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys.vast.hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaik. lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

10 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA (1000 EUR) TP 2012 TP 2013 TA 2014 Toteutuma Tot. % (33,3%) ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT ,58 YHTEISÖVEROT ,20 KIINTEISTÖVEROT ,43 VEROTULOT YHTEENSÄ ,21 VEROTULOKERTYMÄT (1000 euro) Lisäys +/ Muutos% Vähennys - Kunnallisvero ,2 Yhteisövero ,3 Kiinteistövero ,9 Yhteensä ,5 Lyhytaikainen laina Euroa Lainan antaja Korko-% Nostopäivä Eräpäivä Kuntarahoitus Oyj 0, Kuntarahoitus Oyj 0,

11 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous yhteensä Toimintatulot , ,63 65,52 Toimintamenot , ,20 65,00 Toimintakate , ,57 64,88 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , , , ,89 43,22 Toimintamenot , , , ,19 56,68 Toimintakate , ,30 59,21 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Vuonna 2014 toimitetaan säännönmukaisista vaaleista europarlamenttivaalit. Talous: Toimintatulot ,00 134,87 Toimintamenot -103, ,14 54,90 Toimintakate -103, ,14 8,72 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja 11

12 KUNNANVALTUUSTO Palvelusuunnitelma: Valtuusto vastaa kuntalain mukaisesti kunnan toiminnasta ja taloudesta Talous: Toimintatulot 326, ,34 136,09 Toimintamenot , ,80 36,76 Toimintakate , ,46 35,92 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Budjetti tulee riittämään. TARKASTUSLAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Talous: Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot , ,94 31,17 Toimintakate , ,94 31,17 Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 12

13 KUNNANHALLITUS Palvelusuunnitelma: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä sisäisestä valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus johtaa myös mm: - elinkeinopolitiikkaa - kuntasuunnittelua - maapolitiikkaa -seutuyhteistyötä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Talous: Toimintatulot , ,34 17,02 Toimintamenot , ,50 49,87 Toimintakate , ,16 55,36 Toiminnan ja talouden toteuma: Tulojen heikko toteuma johtuu pääosin omaisuuden myyntivoittojen heikosta kertymisestä (budjetoitu euroa, toteutunutta n e). Menot eivät ole toteutuneet tasaisen toteuman mukaan johtuen mm. suoran työllistämisen arvioitua pienemmistä menoista ja palvelujen ostosta. Myös avustuksiin varatut määrärahat tulevat alittumaan. Kokonaisuutena ei ole odotettavissa merkittävää menokasvua vuoteen 2013 verrattuna. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Tuottaa hallinto-, talous- atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut. 13

14 Tavoitteet: ASIAKKUUS- Päätöksenteko tehokasta Täytäntöönpanon ajantasaisuus Täytäntöönpanot tehty 5. päivän sisällä Tavoitetaso on toteutunut Yhteispalvelupisteessä tuotettaan monipuoliset ja laadukkaat kunnan ja valtion asiakaspalvelut Palvelun saatavuus Valtion etäpalvelujen laajentaminen vuoden 2014 aikana Yhteispalvelusopimukset solmittu Etelä-Savon oikeusaputoimiston, Etelä-Savon TEtoimiston ja Itä- Suomen maistraatin kanssa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja TALOUDELLINEN Hallinnon ja talouden prosessit tehokkaita Raportoinnin ajantasaisuus Kirjanpito valmis seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä Tavoite on toteutunut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja KEHITTÄMIS- Taloushallintoohjelmien/raporttien hallintokuntien itsenäinen käyttö Esimiehet osaavat muodostaa itse tarvittavan talousaineiston Osaamistaso 100 % Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja 14

15 Talous: Toimintatulot , ,58 61,82 Toimintamenot , ,72 59,37 Toimintakate , ,14 58,53 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Tulojen tasaista kertymää alhaisempi toteuma johtuu pitkälti työterveyshuoltoon saatavasta Kela-korvauksesta, mitä ei ole vielä kertynyt. Menot ovat alittumassa henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen osalta. Uutta asianhallintajärjestelmää ei ole toimittajasta johtuvista syistä saatu vielä koekäyttöön, eikä siitä ole vielä kirjautunut kustannuksia. MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT Matkailupalvelun tehtävänä on markkinoida Puumalaa viihtyisänä ja turvallisena asuin-, työja vapaa-ajanviettopaikkakuntana. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää ihmisten henkistä hyvinvointia. Tavoitteet: ASIAKKUUS- Monipuolinen kulttuuritapahtumatarjonta Järjestettyjen tapahtumien määrä 20 tapahtumaa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri 15

16 TALOUDELLINEN Museot toimivat kustannus-tehokkaasti suhteessa kävijämääriin Kustannukset euroa/kävijä Vuoden 2013 tasolla Liehtalan kustannukset alentuneet ja myyntituotot kasvaneet. Bunkkerissa kehitys päinvastainen, tosin esim. sähkölaskujen jaksotus vaikuttaa kuluihin. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri KEHITTÄMIS- Uusi satamaesite ja Toteutettu kesään 2014 opastetaulut mennessä Puumalan sataman markkinoinnin uudistaminen Taulujen asennus myöhästyi. Uusi satamaesite ei myöskään ehtinyt kesäksi, vaan toteutetaan Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja Talous: Toimintatulot , ,98 76,07 Toimintamenot , ,49 81,03 Toimintakate , ,51 81,41 Vastuuhenkilö: Matkailu- ja kulttuurisihteeri Toiminnan ja talouden toteuma: Sekä toimintatuotot että kulut ovat toteutuneet tasaista kertymää nopeammin johtuen muun muassa kuntamarkkinoinnin ja eri myyntitulojen painottumisesta kahteen ensimmäiseen vuosikolmannekseen. Uuden viestintäilmeen mukaista markkinointiaineistoa on uusittu, mikä on lisännyt alkuvuoden kustannuksia. Kokonaisuutena talousarviossa tultaneen kuitenkin pysymään. 16

17 ELINKEINOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Elinkeinopalvelujen tehtävänä on palvella Puumalassa sijaitsevia yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia sekä houkutella kuntaan investointeja, yrityksiä ja matkailijoita. Tavoitteet: Maaseutu- ja elinkeinopalvelut ASIAKKUUS- Kunnan ja yritysten yhteistyö lisääntyy Järjestettävät yhteiset tilaisuudet Vähintään kaksi kappaletta Järjestetty yksi tilaisuus (1.4.) Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja TALOUDELLINEN Asiointiliikenteen vaikuttavuuden kasvattaminen Käyttöaste (matkustajat/ajettu matka) Vähintään keskimäärin 3 matkustajaa/matka 2,93 henk/matka (vaihtelu 1,92-4,32) Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja KEHITTÄMIS- Kunnan ulkoiseen houkuttelevuuteen panostetaan Kunnan uusi markkinointiilme Otettu käyttöön kattavasti vuoden 2014 aikana Toteutunut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja 17

18 Talous: Elinkeinopalvelut Toimintatulot 0,00 80,65 Toimintamenot , ,28 90,82 Toimintakate , ,63 90,71 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Kustannukset koostuvat pääosin Miset Oy:n laskutuksesta. Talousarviovuodelle ei arvioida syntyvän enää merkittäviä kustannuksia, joten talousarvio tullee riittämään. MAASEUTUPALVELUT Palvelusuunnitelma: Maaseututoimen hallinto (Mikkelin seudun maaseutuhallinto) ja maaseudun kehittäminen Joukkoliikenne Maksullisen lomittaja-avun korvaaminen Talous: Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,32 30,95 Toimintakate , ,32 36,87 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Tulot koostuvat lomituksen eläkemenoperusteista maksuista, mitkä laskutetaan Mikkelin kaupungilta. Menojen alhainen toteuma johtuu maaseutuhallinnon laskutuksesta, mikä tapahtuu vuoden lopussa. Kokonaisuutena määrärahojen voidaan arvioida riittävän. 18

19 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA Peruspalvelujen toimiala yhteensä TP 2013 TA 2014 TA Toimintatulot , ,25 68,32 Toimintamenot , ,00 66,45 Toimintakate , ,75 66,37 PERUSPALVELULAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Peruspalvelulautakunta hallinnoi päivähoito-, opetus-, nuoriso-, liikunta, aikuiskoulutus- ja kirjastopalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta järjestämisvastuu on seudullisella sosiaali- ja terveyslautakunnalla mutta peruspalvelulautakunta vastaa näiden palvelujen rahoituksesta ja seuraa palvelujen järjestämistä ja toimivuutta. Talous: Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,49 58,53 Toimintakate , ,49 58,53 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Kokonaisuudessaan peruspalvelujen toimiala näyttää pysyvän talousarviossa. Ylitystä tulee todennäköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja alitusta sivistyspalveluissa. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden peruspalvelujen toimialan kustannukset näyttävät nousevan n eurolla, 0,7 %. SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille yleisen sosiaalityön, lastensuojelun, vammaispalvelun, päihdehuollon, toimeentuloturvat sekä lastenvalvojan palveluja. 19

20 Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen kuntien väestön käytettävissä on yhdenvertaiset ja laadukkaat, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla järjestetyt palvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet. Tavoiteet: lastensuojeluilmoitusten käsittely Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja kiireellisen tarpeen arviointi välittömästi, 7 arkipäivän kuluessa ratkaisu siitä, tehdäänkö lastensuojelutarpeen selvitys arviointi toteutunut seudullisen sosiaalipäivystyksen kautta, ratkaisu selvityksen teosta toteutunut Puumalan tai Mikkelin sosiaalityöntekijän toimesta TALOUDELLINEN Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti /suorite enintään edellisen vuoden taso tässä vaiheessa ei tietoa Seutusoten kuntien talouden ja toiminnan vertailu yhtäläisin perustein Kuntamaisematyökalu vertailtavuus toteutuu toteutunut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja ASIAKKUUS- Palvelujen saanti ja asiakkaan vastaanotto viikon sisällä toteutunut saavutettavuus toimeentulotukipäätöksen 7 vrk:ssa toteutunut valmistuminen KEHITTÄMIS- Sosiaalityöntekijä enemmän asiakastyössä Etuuskäittelijälle toimeentulotukilaskelmat Kaikki toimeentulolaskelmat etuuskäsittelijälle perustoimeentulotukilaskelmat ja -päätökset sosiaaliohjaajalla Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja 20

21 Talous: Toimintatulot , ,00 25,47 Toimintamenot , ,03 67,72 Toimintakate , ,03 70,03 Vastuuhenkilö Palvelujohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Alkuvuodesta Puumalaan saatiin kelpoisuuden omaava 50 % sosiaalityöntekijä. Puumalassa on myös 100 % sosiaaliohjaaja, jonka toimenkuvaa on muutettu siirtämällä hänelle joitakin sosiaalityöntekijän tehtäviä ja ottamalla pois koulukuraattorin tehtävät. Lisäksi Mikkelin henkilöstö hoitaa sosiaalipäivystyksen ja lastenvalvojan tehtävät sekä on mukana lastensuojelutyössä. Sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan näyttävät hieman ylittävän talousarvion: Aikuissosiaalityö (sosiaalityö, mielenterveystyö ja päihdehuolto) ja vammaispalvelut (vammaisten tukitoimenpiteet ja kehitysvammahuolto) näyttävän ylittävän talousarvion. Toimeentuloturva näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Perhepalvelut (sosiaalityö, sijoituspalvelut, jälkihuolto, avohuolto sekä kasvatus- ja perheneuvonta) näyttävät alittavan talousarvion. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden sosiaalipalvelujen kustannukset näyttävät nousevan n eurolla, n. 1,8 %. VANHUSTYÖ Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää palveluja, jotka tukevat ikääntyneiden kuntalaisten kotona selviytymistä ja järjestää kodinomaista asumista. Kotihoidon, päivätoiminnan ja tukipalvelujen tavoitteena on tuottaa niitä henkilökohtaisen hoidon ja huolenpidon sekä sairaanhoidon palveluita, jotka tukevat puumalalaisten asumista kotona. Lyhytaikaishoitojaksoilla tuetaan kotona asumista tai sinne palaamista. Palveluasunnoissa annetaan palveluja ympärivuorokautista eli tehostettua palveluasumista tai tavallista palveluasumista tarvitseville asukkaille. Tavoitteena on, että asukkaat saavat palveluja oikea-aikaisesti ja oikeissa palveluyksiköissä. 21

22 Tavoitteet: ASIAKKUUS- Saadun hoidon oikeaaikaisuus ja tarvelähtöisyys asiakasjonotilanne, asiakaspalaute vanhusväestö saa oikeaaikaista hoitoa oikeassa paikassa Asiakasjono on ajoittain pitkä johtuen tehostetun hoitoyksikön ruuhkasta, jolloin asiakkaat ovat saaneet tarvelähtöisen hoidon toisessa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä. Asiakaspalautetta kerätty säännöllisesti, palautteen antoon on mahdollisuus myös sähköisesti. Palaute on ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hyvää. Vastuuhenkilö: palvelujohtaja TALOUDELLINEN Annettu hoito on kustanuksiltaan oikea ja kustannustehokas kotihoidon ja tehostetun hoidon tulot ja menot talousarviossa kotihoidon ja tehostetun hoidon kustannukset vertailukelpoisia seutusoten kuntien kanssa Talousarvio on vertailukelpoinen muiden kuntien kanssa. Tehostetun palveluasumisen päiväkustannus on tällä hetkellä 142,69 /hoitopäivä, joka on Mikkelin vastaavaa korkeampi mutta halvempi kuin Hirvensalmen. Päiväkeskuksen hoitopäivät ovat Puumalassa vertailun halvimmat ollen 53 /päivä. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja 22

23 KEHITTÄMIS- Vanhuspalvelulain noudattaminen vanhuspalvelulaki vanhuspalvelulakia noudatetaan koko sotepalvelujen osalla Vanhuspalvelulakia on noudatettu. Lakiin liittyviä asioita on kerrattu palavereissa ja omavalvontasuunnitelma on laadittu. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja Talous: Toimintatulot , ,38 70,53 Toimintamenot , ,76 67,86 Toimintakate , ,38 67,73 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Omaishoidontuen ja päivätoiminnan asiakkuudet ja talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kotihoidossa asiakkaiden määrä on hieman noussut ja toimintatuotot toteutuneet. Palvelujen ostot ovat hieman ylittyneet mutta tasoittunevat loppuvuodesta. Henkilöstökulut ovat alittuneet hieman johtuen yhdestä täyttämättömästä toimesta. Tukipalveluihin ja hoitotarvikkeisiin varatut määrärahat riittänevät. Turvapalveluissa on ylitystä johtuen kunnan omana toimena aloitetusta turvapuhelinpäivystyksestä, johon ei tälle kustannuspaikalle ollut varattu määrärahaa. Lyhytaikaisen laitoshoidon ja sekä tavallisen että tehostetun palveluasumisen tuotot ja henkilöstömenot ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostoihin em. yksiköissä vaikuttavat loppuvuonna varahenkilöstöyksikön työpanoksen kulujen tasaaminen. Talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Vanhustyön talousarvio kasvoi vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden eurolla, 5,7 %. TERVEYSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille perusterveydenhuollon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoidon palvelut. 23

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö...

1. Talousarvion rakenne... 1. 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3. 3. Yleiset lähtökohdat... 4. 3.1. Toimintaympäristö... Sisällys 1. Talousarvion rakenne... 1 2. Talousarvion sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano... 3 3. Yleiset lähtökohdat... 4 3.1. Toimintaympäristö... 4 3.1.1. Toteutunut väestökehitys ja väestöennuste...

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot