Kunnanhallitus Liite 36 Kunnanvaltuusto Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Liite 36 Kunnanvaltuusto Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI

2 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA... 9 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA...10 KÄYTTÖTALOUS...11 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...11 TARKASTUSLAUTAKUNTA...12 KUNNANHALLITUS...13 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT...13 MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT...15 ELINKEINOPALVELUT...17 MAASEUTUPALVELUT...18 PERUSPALVELULAUTAKUNTA...19 SOSIAALITYÖ...19 VANHUSTYÖ...21 TERVEYSPALVELUT...23 OPETUSPALVELUT...26 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT...29 TEKNINEN LAUTAKUNTA...35 YHDYSKUNTAPALVELUT...35 PELASTUSPALVELUT...38 KIINTEISTÖPALVELUT...39 YMPÄRISTÖVALVONTA...39 KAAVOITUS...41 MAA- JA METSÄTILAT...43 ASUMISPALVELUT...44 RUOKAPALVELUT...46 INVESTOINNIT

3 YLEISKATSAUS Vuotta 2014 on leimannut edelleen heikentynyt yleinen talous- ja työllisyystilanne. Työttömyysaste oli vuoden 2014 elokuussa noussut vuodentakaiseen verrattuna koko maassa ja Etelä-Savossa noin prosenttiyksikön, Puumalassa hieman vähemmän. Kuntatalouden kiristyminen puolestaan jatkuu yhä heikosta talouskehityksestä ja kuntien menopaineista johtuen. Esimerkiksi vuonna 2015 kunnille on siirtymässä entistä suurempi vastuu työmarkkinatuen rahoittamisesta, ja myös valtionosuusleikkaukset jatkuvat edelleen. Kuntakenttä yllätettiin maan kaikkien eduskuntapuolueiden ilmoitettua rakentamastaan sosiaalija terveydenhuollon uudistusmallista. Jatkossa maahan on tarkoitus muodostaa viisi kuntayhtymäpohjaista järjestäjäorganisaatiota, jotka hankkivat sote-palvelut tuottajaorganisaatioina toimivilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien toimesta aloitettiin jo alkuvuodesta yhteisen sotealueen perustamiseen tähtäävä valmistelu, minkä lopputuloksena voidaan nähdä 2017 aloittava yksi alueellinen sote-tuottaja. Lakiehdotusluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä lähetettiin kuntiin lausuttavaksi elokuussa Sote-uudistuksen lisäksi vireillä ollut kuntarakenneuudistus vaikuttaa sen sijaan pysähtyneen: keväällä 2014 maan hallitus linjasi, ettei valtioneuvoston toimivaltaa kaupunkiseutujen pakkoliitoksessa lisätä. Elokuussa 2014 hallitus sopi, että Uudellemaalle luodaan metropolihallinto. Uusi kuntalaki oli puolestaan kunnissa lausuttavana kesällä 2014, ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alussa. Eduskunta hyväksyi keväällä 2014 kuntien uuden valtionosuusjärjestelmän ja sitä koskevan lain. Uusi järjestelmä painottaa aiempaa vahvemmin kuntien sairastavuutta, kun taas ikärakenteen osuus pienenee; ollen silti merkittävin yksittäinen valtionosuustekijä. Puumalan kannalta uusi järjestelmä on nyt voimassaolevaa parempi: vuoden 2014 tasossa muutos olisi 119 euroa/asukas, mikä tekee yhteensä noin euroa. Toisaalta väkiluvun vähenemisestä, uudistuksen siirtymäajasta ja edelleen kasvavista valtionosuusleikkauksista johtuen kunnan valtionosuusrahoitus on ensitietojen mukaan pienentymässä edelleen vuodelle 2015, joten taloudellista pelivaraa ei, sinänsä positiivisesta uudistuksesta huolimatta, ole odotettavissa. Vuoden 2014 alussa aloitti toimintansa Puumalan oma kansalaisopisto, jonka toiminta on käynnistynyt vakaasti RaJuPuSu-opiston pohjalta. Kunnanvaltuusto on alkuvuoden aikana hyväksynyt kunnalle uuden maa- ja asuntopoliittisen ohjelman, sisäisen valvonnan ohjeet sekä sijoitustoiminnan perusteet. Kunnanhallituksen perustama elinkeinoryhmä on valmistellut kunnalle uutta elinkeino-ohjelmaa. Vuoden 2014 iloisena tapahtumana oli Sahanlahden matkailukeskuksen avautuminen uusien yrittäjien toimesta. Kunta myötävaikutti osaltaan toteutuneeseen kiinteistökauppaan ostamalla Saimaan Tähti Oy:n konkurssipesältä matkailualueen ympäristön rakentamattomat maa-alueet (noin 13,4 ha) yhteensä eurolla. Laajakaista kaikille hanke on lähdössä Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta uudelleen kilpailutukseen Puumalan alueen osalta, tällä kertaa edelliskertaa pienemmällä hankealueella. Pistohiekan matkailualueen asemakaavan laadinta on jatkunut edelleen taustaselvitysten laadinnalla. Myös Lietvesi- Suur-Saimaa osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä kuluneen vuoden aikana. Puumala kunta sai vuoden 2013 tilinpäätöksellä katettua taseessa olleen kattamattoman alijäämän. Vuoden 2014 talousarvio laadittiin lievästi alijäämäiseksi. Kunnallisverotulot ovat elokuun loppuun mennessä toteutuneet käytännössä edellisvuoden tasolla huolimatta tilitysjärjestelmämuutoksista, joiden vaikutus on 3

4 negatiivinen. Yhteisöverojen tilitykset ovat toteutuneet noin euroa edellisvuotta suurempina, mutta niiden osalta tilitysjärjestelmämuutos vaikutti positiivisesti. Kuntaliiton veroennuste arvioi, että Puumalan verotulot tulevat ylittämään arvioidun kaikkien verolajien osalta. Valtionosuudet tulevat toteutumaan käytännössä talousarvion mukaisesti. Kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat elokuun lopussa 64,0 prosenttia talousarviosta. Vähenemää edellisvuoteen on yli euroa, mikä johtuu käytännössä poistuneista kansalaisopiston kuntaosuusmaksuista sekä edellisvuonna toteutuneesta Metsäsairila Oy:n osakkeiden myyntivoitosta. Toimintakulujen toteuma oli 64,8 prosenttia talousarviosta, missä on alenemaa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden euroa. Henkilöstökulujen toteuma oli 63,55 prosenttia. Toteumaa vähentää edellisvuodelta saatu varhe- ja eläkemenoperusteisten eläkemaksujen palautus. Asiakaspalvelujen ostojen toteuma oli 66,6 prosenttia, ja merkittävä osa näistä menoista koostuu Mikkelin kaupungille maksettavista sote-palveluista. Heinäkuun lopussa Puumalan soteyksiköiden nettokustannusten toteuma oli 53,7 prosenttia ennakkolaskutuksen perusteena olevasta kokonaismaksusta, ja on pienempi kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona. Toimintakate oli elokuun lopussa -10,585 miljoonaa euroa, mikä on 64,88 prosenttia talousarviosta. Kasvua edellisvuoteen on euroa, mutta vertailukelpoisuus on heikko johtuen Metsäsairilan myyntivoitosta ja kansalaisopistotoiminnan uudelleenorganisoinnista. Mikäli nämä erät eliminoidaan, on toimintakatteen kasvu silti lähes euroa. Tämä kasvu johtuu noususta asiakaspalvelujen ostoissa Mikkelin kaupungilta (sote ja lukiokoulutus) ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä. Vuoden 2014 elokuun lopun tuloslaskelma osoittaa euron vuosikatetta, ja poistojen jälkeen noin euron alijäämää. Mikäli tulokseen kuitenkin jaksotetaan viimeisellä vuosikolmanneksella tapahtuvat kiinteistöverotilitykset ja marraskuun maksuunpanotilitys valtiolle, on vuosikate noin euroa ja tarkastelujakson tulos noin euroa positiivinen. Toteutuneita nettoinvestointeja oli noin euron edestä, mikä on noin 73 % myönnetyistä investointimäärärahoista. Kunnan työttömyystilanne (elokuun lopussa 10,1 %) on ollut Etelä-Savon muihin kuntiin (12,6 %) verrattuna keskimääräistä parempi, mutta silti kasvanut edellisvuodesta. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut muutamalla hengellä. Kunnan väkiluku oli elokuun loppuun mennessä kasvanut yhdellä hengellä edellisen vuoden loppuun nähden. Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -31 ja nettomuuttovoitto 32 henkeä. 4

5 KUNTASTRATEGIA Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa. Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta. 5

6 KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Yritysten lukumäärä asukaslukuun nähden viimeisimmässä mittauksessa Muutos tai määrä valtakunnan keskiarvoa parempi Määrä asukasta kohti maan keskiarvoa parempi, mutta muutos heikompi (2013) Vierasvenesataman kävijämäärät Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi 1680 (2014), määrään vaikutti Sahanlahden avautuminen Yöpymismäärien kehitys Positiivinen Kasvua 19,9 % (2013) Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä mittauksessa Yli 90 % 92,6 % (2011) KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat Yli 90 prosenttia 91,2 % (2012) Työttömyysaste Etelä-Savon keskiarvoa parempi Toteutui (Puumala 10,1, Etelä-Savo 12,6, tilanne elokuu 2014) Nuorisotyöttömyysprosentti Etelä-Savon keskiarvoa parempi Tarkkoja prosentteja ei kuntakohtaisesti saatavilla, mutta kunnan nuorten työttömien määrä pienempi kuin muiden vastaavankokoisten Etelä- Savon kuntien Kansalaisopistotoiminnan kattamisprosentti väestöstä (opiskelleet % asukasluvusta) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret Järjestetyt kulttuuri- ja liikuntatapahtumat/vuosi Yli 20 % 26,78 % (2013) Ei kasva tai alle maan keskiarvon Vähentyi selvästi (2013). Tukea saaneita henkilöitä Puumalassa 4,8 % asukkaista, koko maassa 6,8 % (2012) Alle 7 prosenttia 12,9 %, koko maa 10,8 % (2012) Vähintään 30 6

7 KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien määrä Vähintään kymmenen Kotiniemessä 31 myytävää kappaletta omakotitonttia. Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaaajan asunnoille Positiivinen +32 henkeä ( ) Yli 10 2 ( ) Yli ( ) KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Tarvevakioidut menot 95 % koko maan keskiarvosta (2011) Talouden tasapaino Vuosikate kattaa poistot Verotuloilla jaksotettu vuosikate kattaa poistot n. 2,5-kertaisesti. ( ) Lainakanta Alle maan keskiarvon Koko maa 2542 e/asukas, Puumala 1460 e/asukas (2013) Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset (kyselyt kahden vastuualueen toiminnasta/vuosi) Hyvä tai kiitettävä (arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5) Tuloveroprosentti Korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon Puumala 20,50; koko maa 19,74 (2014), erotus 0,76 %- yksikköä. 7

8 TULOSLASKELMA ULKOINEN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Talousarvio Toteutuma Alle/yli Käyttö % Toteuma Myyntituotot , ,52 66, ,37 Maksutuotot , ,27 44, ,05 Tuet ja avustukset , ,08 106, ,28 Muut toimintatuotot , ,55 66, ,21 Toimintatuotot , ,26 64, ,91 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,17 66, ,90 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 59, ,59 Muut henkilösivukulut , ,64 49, ,82 Asiakaspalvelujen ostot , ,52 66, ,31 Muiden palvelujen ostot , ,92 60, ,85 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,63 59, ,18 Avustukset , ,86 51, ,99 Muut toimintakulut , ,52 78, ,74 Toimintakulut , ,69 64, ,38 TOIMINTAKATE , ,43 64, ,47 Verotulot , ,65 70, ,30 Valtionosuudet , ,00 66, ,00 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,97 43, ,13 Muut rahoitustuotot , ,06 77, ,29 Rahoituskulut Korkokulut , ,30 57, ,67 Muut rahoituskulut ,76 797,24 75, ,90 Rahoitustuotot ja -kulut , ,51 31,54-910,15 Rahoitus tulot-menot=netto , ,14 68, ,15 VUOSIKATE , ,29 213, ,68 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , ,08 76, ,60 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS , , , ,08 Poistoeron lis.(-)väh.(+) Varausten lis.(-)väh.(+) Rahastojen lis.(-)väh.(+) Tilikauden yli- alijäämä , , , ,08 124,34 Jaksotukset: Kiinteistövero /kk Marraskuun maksuunpanotilitys /kk 8

9 RAHOITUSLASKELMA TP TA 2014 Tot Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys.vast.hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaik. lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

10 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA (1000 EUR) TP 2012 TP 2013 TA 2014 Toteutuma Tot. % (33,3%) ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT ,58 YHTEISÖVEROT ,20 KIINTEISTÖVEROT ,43 VEROTULOT YHTEENSÄ ,21 VEROTULOKERTYMÄT (1000 euro) Lisäys +/ Muutos% Vähennys - Kunnallisvero ,2 Yhteisövero ,3 Kiinteistövero ,9 Yhteensä ,5 Lyhytaikainen laina Euroa Lainan antaja Korko-% Nostopäivä Eräpäivä Kuntarahoitus Oyj 0, Kuntarahoitus Oyj 0,

11 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous yhteensä Toimintatulot , ,63 65,52 Toimintamenot , ,20 65,00 Toimintakate , ,57 64,88 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot , , , ,89 43,22 Toimintamenot , , , ,19 56,68 Toimintakate , ,30 59,21 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Vuonna 2014 toimitetaan säännönmukaisista vaaleista europarlamenttivaalit. Talous: Toimintatulot ,00 134,87 Toimintamenot -103, ,14 54,90 Toimintakate -103, ,14 8,72 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja 11

12 KUNNANVALTUUSTO Palvelusuunnitelma: Valtuusto vastaa kuntalain mukaisesti kunnan toiminnasta ja taloudesta Talous: Toimintatulot 326, ,34 136,09 Toimintamenot , ,80 36,76 Toimintakate , ,46 35,92 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Budjetti tulee riittämään. TARKASTUSLAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Talous: Toimintatulot 0, ,00 Toimintamenot , ,94 31,17 Toimintakate , ,94 31,17 Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 12

13 KUNNANHALLITUS Palvelusuunnitelma: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä sisäisestä valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Lisäksi kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus johtaa myös mm: - elinkeinopolitiikkaa - kuntasuunnittelua - maapolitiikkaa -seutuyhteistyötä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Talous: Toimintatulot , ,34 17,02 Toimintamenot , ,50 49,87 Toimintakate , ,16 55,36 Toiminnan ja talouden toteuma: Tulojen heikko toteuma johtuu pääosin omaisuuden myyntivoittojen heikosta kertymisestä (budjetoitu euroa, toteutunutta n e). Menot eivät ole toteutuneet tasaisen toteuman mukaan johtuen mm. suoran työllistämisen arvioitua pienemmistä menoista ja palvelujen ostosta. Myös avustuksiin varatut määrärahat tulevat alittumaan. Kokonaisuutena ei ole odotettavissa merkittävää menokasvua vuoteen 2013 verrattuna. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Tuottaa hallinto-, talous- atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut. 13

14 Tavoitteet: ASIAKKUUS- Päätöksenteko tehokasta Täytäntöönpanon ajantasaisuus Täytäntöönpanot tehty 5. päivän sisällä Tavoitetaso on toteutunut Yhteispalvelupisteessä tuotettaan monipuoliset ja laadukkaat kunnan ja valtion asiakaspalvelut Palvelun saatavuus Valtion etäpalvelujen laajentaminen vuoden 2014 aikana Yhteispalvelusopimukset solmittu Etelä-Savon oikeusaputoimiston, Etelä-Savon TEtoimiston ja Itä- Suomen maistraatin kanssa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja TALOUDELLINEN Hallinnon ja talouden prosessit tehokkaita Raportoinnin ajantasaisuus Kirjanpito valmis seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä Tavoite on toteutunut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja KEHITTÄMIS- Taloushallintoohjelmien/raporttien hallintokuntien itsenäinen käyttö Esimiehet osaavat muodostaa itse tarvittavan talousaineiston Osaamistaso 100 % Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja 14

15 Talous: Toimintatulot , ,58 61,82 Toimintamenot , ,72 59,37 Toimintakate , ,14 58,53 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Tulojen tasaista kertymää alhaisempi toteuma johtuu pitkälti työterveyshuoltoon saatavasta Kela-korvauksesta, mitä ei ole vielä kertynyt. Menot ovat alittumassa henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen osalta. Uutta asianhallintajärjestelmää ei ole toimittajasta johtuvista syistä saatu vielä koekäyttöön, eikä siitä ole vielä kirjautunut kustannuksia. MATKAILU- JA KULTTUURIPALVELUT Matkailupalvelun tehtävänä on markkinoida Puumalaa viihtyisänä ja turvallisena asuin-, työja vapaa-ajanviettopaikkakuntana. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on edistää ihmisten henkistä hyvinvointia. Tavoitteet: ASIAKKUUS- Monipuolinen kulttuuritapahtumatarjonta Järjestettyjen tapahtumien määrä 20 tapahtumaa Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri 15

16 TALOUDELLINEN Museot toimivat kustannus-tehokkaasti suhteessa kävijämääriin Kustannukset euroa/kävijä Vuoden 2013 tasolla Liehtalan kustannukset alentuneet ja myyntituotot kasvaneet. Bunkkerissa kehitys päinvastainen, tosin esim. sähkölaskujen jaksotus vaikuttaa kuluihin. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Matkailu- ja kulttuurisihteeri KEHITTÄMIS- Uusi satamaesite ja Toteutettu kesään 2014 opastetaulut mennessä Puumalan sataman markkinoinnin uudistaminen Taulujen asennus myöhästyi. Uusi satamaesite ei myöskään ehtinyt kesäksi, vaan toteutetaan Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja Talous: Toimintatulot , ,98 76,07 Toimintamenot , ,49 81,03 Toimintakate , ,51 81,41 Vastuuhenkilö: Matkailu- ja kulttuurisihteeri Toiminnan ja talouden toteuma: Sekä toimintatuotot että kulut ovat toteutuneet tasaista kertymää nopeammin johtuen muun muassa kuntamarkkinoinnin ja eri myyntitulojen painottumisesta kahteen ensimmäiseen vuosikolmannekseen. Uuden viestintäilmeen mukaista markkinointiaineistoa on uusittu, mikä on lisännyt alkuvuoden kustannuksia. Kokonaisuutena talousarviossa tultaneen kuitenkin pysymään. 16

17 ELINKEINOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Elinkeinopalvelujen tehtävänä on palvella Puumalassa sijaitsevia yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia sekä houkutella kuntaan investointeja, yrityksiä ja matkailijoita. Tavoitteet: Maaseutu- ja elinkeinopalvelut ASIAKKUUS- Kunnan ja yritysten yhteistyö lisääntyy Järjestettävät yhteiset tilaisuudet Vähintään kaksi kappaletta Järjestetty yksi tilaisuus (1.4.) Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja TALOUDELLINEN Asiointiliikenteen vaikuttavuuden kasvattaminen Käyttöaste (matkustajat/ajettu matka) Vähintään keskimäärin 3 matkustajaa/matka 2,93 henk/matka (vaihtelu 1,92-4,32) Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja KEHITTÄMIS- Kunnan ulkoiseen houkuttelevuuteen panostetaan Kunnan uusi markkinointiilme Otettu käyttöön kattavasti vuoden 2014 aikana Toteutunut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: Kunnanjohtaja 17

18 Talous: Elinkeinopalvelut Toimintatulot 0,00 80,65 Toimintamenot , ,28 90,82 Toimintakate , ,63 90,71 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Kustannukset koostuvat pääosin Miset Oy:n laskutuksesta. Talousarviovuodelle ei arvioida syntyvän enää merkittäviä kustannuksia, joten talousarvio tullee riittämään. MAASEUTUPALVELUT Palvelusuunnitelma: Maaseututoimen hallinto (Mikkelin seudun maaseutuhallinto) ja maaseudun kehittäminen Joukkoliikenne Maksullisen lomittaja-avun korvaaminen Talous: Toimintatulot , ,00 Toimintamenot , ,32 30,95 Toimintakate , ,32 36,87 Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Tulot koostuvat lomituksen eläkemenoperusteista maksuista, mitkä laskutetaan Mikkelin kaupungilta. Menojen alhainen toteuma johtuu maaseutuhallinnon laskutuksesta, mikä tapahtuu vuoden lopussa. Kokonaisuutena määrärahojen voidaan arvioida riittävän. 18

19 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA Peruspalvelujen toimiala yhteensä TP 2013 TA 2014 TA Toimintatulot , ,25 68,32 Toimintamenot , ,00 66,45 Toimintakate , ,75 66,37 PERUSPALVELULAUTAKUNTA Palvelusuunnitelma: Peruspalvelulautakunta hallinnoi päivähoito-, opetus-, nuoriso-, liikunta, aikuiskoulutus- ja kirjastopalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta järjestämisvastuu on seudullisella sosiaali- ja terveyslautakunnalla mutta peruspalvelulautakunta vastaa näiden palvelujen rahoituksesta ja seuraa palvelujen järjestämistä ja toimivuutta. Talous: Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot , ,49 58,53 Toimintakate , ,49 58,53 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Kokonaisuudessaan peruspalvelujen toimiala näyttää pysyvän talousarviossa. Ylitystä tulee todennäköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja alitusta sivistyspalveluissa. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden peruspalvelujen toimialan kustannukset näyttävät nousevan n eurolla, 0,7 %. SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille yleisen sosiaalityön, lastensuojelun, vammaispalvelun, päihdehuollon, toimeentuloturvat sekä lastenvalvojan palveluja. 19

20 Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia sekä huolehtii siitä, että yhteistoiminta-alueen kuntien väestön käytettävissä on yhdenvertaiset ja laadukkaat, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla järjestetyt palvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet. Tavoiteet: lastensuojeluilmoitusten käsittely Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja kiireellisen tarpeen arviointi välittömästi, 7 arkipäivän kuluessa ratkaisu siitä, tehdäänkö lastensuojelutarpeen selvitys arviointi toteutunut seudullisen sosiaalipäivystyksen kautta, ratkaisu selvityksen teosta toteutunut Puumalan tai Mikkelin sosiaalityöntekijän toimesta TALOUDELLINEN Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti /suorite enintään edellisen vuoden taso tässä vaiheessa ei tietoa Seutusoten kuntien talouden ja toiminnan vertailu yhtäläisin perustein Kuntamaisematyökalu vertailtavuus toteutuu toteutunut Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja ASIAKKUUS- Palvelujen saanti ja asiakkaan vastaanotto viikon sisällä toteutunut saavutettavuus toimeentulotukipäätöksen 7 vrk:ssa toteutunut valmistuminen KEHITTÄMIS- Sosiaalityöntekijä enemmän asiakastyössä Etuuskäittelijälle toimeentulotukilaskelmat Kaikki toimeentulolaskelmat etuuskäsittelijälle perustoimeentulotukilaskelmat ja -päätökset sosiaaliohjaajalla Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja 20

21 Talous: Toimintatulot , ,00 25,47 Toimintamenot , ,03 67,72 Toimintakate , ,03 70,03 Vastuuhenkilö Palvelujohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Alkuvuodesta Puumalaan saatiin kelpoisuuden omaava 50 % sosiaalityöntekijä. Puumalassa on myös 100 % sosiaaliohjaaja, jonka toimenkuvaa on muutettu siirtämällä hänelle joitakin sosiaalityöntekijän tehtäviä ja ottamalla pois koulukuraattorin tehtävät. Lisäksi Mikkelin henkilöstö hoitaa sosiaalipäivystyksen ja lastenvalvojan tehtävät sekä on mukana lastensuojelutyössä. Sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan näyttävät hieman ylittävän talousarvion: Aikuissosiaalityö (sosiaalityö, mielenterveystyö ja päihdehuolto) ja vammaispalvelut (vammaisten tukitoimenpiteet ja kehitysvammahuolto) näyttävän ylittävän talousarvion. Toimeentuloturva näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Perhepalvelut (sosiaalityö, sijoituspalvelut, jälkihuolto, avohuolto sekä kasvatus- ja perheneuvonta) näyttävät alittavan talousarvion. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden sosiaalipalvelujen kustannukset näyttävät nousevan n eurolla, n. 1,8 %. VANHUSTYÖ Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää palveluja, jotka tukevat ikääntyneiden kuntalaisten kotona selviytymistä ja järjestää kodinomaista asumista. Kotihoidon, päivätoiminnan ja tukipalvelujen tavoitteena on tuottaa niitä henkilökohtaisen hoidon ja huolenpidon sekä sairaanhoidon palveluita, jotka tukevat puumalalaisten asumista kotona. Lyhytaikaishoitojaksoilla tuetaan kotona asumista tai sinne palaamista. Palveluasunnoissa annetaan palveluja ympärivuorokautista eli tehostettua palveluasumista tai tavallista palveluasumista tarvitseville asukkaille. Tavoitteena on, että asukkaat saavat palveluja oikea-aikaisesti ja oikeissa palveluyksiköissä. 21

22 Tavoitteet: ASIAKKUUS- Saadun hoidon oikeaaikaisuus ja tarvelähtöisyys asiakasjonotilanne, asiakaspalaute vanhusväestö saa oikeaaikaista hoitoa oikeassa paikassa Asiakasjono on ajoittain pitkä johtuen tehostetun hoitoyksikön ruuhkasta, jolloin asiakkaat ovat saaneet tarvelähtöisen hoidon toisessa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä. Asiakaspalautetta kerätty säännöllisesti, palautteen antoon on mahdollisuus myös sähköisesti. Palaute on ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hyvää. Vastuuhenkilö: palvelujohtaja TALOUDELLINEN Annettu hoito on kustanuksiltaan oikea ja kustannustehokas kotihoidon ja tehostetun hoidon tulot ja menot talousarviossa kotihoidon ja tehostetun hoidon kustannukset vertailukelpoisia seutusoten kuntien kanssa Talousarvio on vertailukelpoinen muiden kuntien kanssa. Tehostetun palveluasumisen päiväkustannus on tällä hetkellä 142,69 /hoitopäivä, joka on Mikkelin vastaavaa korkeampi mutta halvempi kuin Hirvensalmen. Päiväkeskuksen hoitopäivät ovat Puumalassa vertailun halvimmat ollen 53 /päivä. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja 22

23 KEHITTÄMIS- Vanhuspalvelulain noudattaminen vanhuspalvelulaki vanhuspalvelulakia noudatetaan koko sotepalvelujen osalla Vanhuspalvelulakia on noudatettu. Lakiin liittyviä asioita on kerrattu palavereissa ja omavalvontasuunnitelma on laadittu. Vastuuhenkilö ja lisätietoja: palvelujohtaja Talous: Toimintatulot , ,38 70,53 Toimintamenot , ,76 67,86 Toimintakate , ,38 67,73 Vastuuhenkilö: Palvelujohtaja Toiminnan ja talouden toteuma: Omaishoidontuen ja päivätoiminnan asiakkuudet ja talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kotihoidossa asiakkaiden määrä on hieman noussut ja toimintatuotot toteutuneet. Palvelujen ostot ovat hieman ylittyneet mutta tasoittunevat loppuvuodesta. Henkilöstökulut ovat alittuneet hieman johtuen yhdestä täyttämättömästä toimesta. Tukipalveluihin ja hoitotarvikkeisiin varatut määrärahat riittänevät. Turvapalveluissa on ylitystä johtuen kunnan omana toimena aloitetusta turvapuhelinpäivystyksestä, johon ei tälle kustannuspaikalle ollut varattu määrärahaa. Lyhytaikaisen laitoshoidon ja sekä tavallisen että tehostetun palveluasumisen tuotot ja henkilöstömenot ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostoihin em. yksiköissä vaikuttavat loppuvuonna varahenkilöstöyksikön työpanoksen kulujen tasaaminen. Talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Vanhustyön talousarvio kasvoi vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden eurolla, 5,7 %. TERVEYSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi järjestää kuntalaisille perusterveydenhuollon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoidon palvelut. 23

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2013 TA 2014 TA 2014 31.8.2014 2014

Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Muutettu Toteutuma Käyttö-% TP 2013 TA 2014 TA 2014 31.8.2014 2014 Tekninen lautakunta 28.10. 37 liite no 17 Talousarviototeutuma 31.8. TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toteutuma TP 2013 TA TA 31.8. Toimintatulot 2 901 882,64 3 035

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX.2016 YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX.2016 YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 20.6. 96 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto XX.XX. YY LIITE NRO 1 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 8 RAHOITUSLASKELMA 9 VEROTULOT 10

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto Liite NRO 1 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto Liite NRO 1 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 8.6. 70 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto 15.6. 26 Liite NRO 1 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT 11

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot