Akateemisen johtamisen uudet haasteet - kasvukipua vai vuorovaikutusta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akateemisen johtamisen uudet haasteet - kasvukipua vai vuorovaikutusta?"

Transkriptio

1 JULKAISU 6/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Akateemisen johtamisen uudet haasteet - kasvukipua vai vuorovaikutusta? Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina keskustelutilaisuuden aiheesta " Akateemisen johtamisen uudet haasteet - kasvukipua vai vuorovaikutusta?". Keskustelutilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti. Alustajina toimivat Tekniikan tohtori Tuomas Raivio, Gaia Professori Seppo Hölttä, Tampereen yliopisto, Johtamisen laitos Professori Pirjo Ståhle, Aalto-yliopisto Professori Juhani Keinonen, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos Kommenttipuheenvuoron esittivät Kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto, UNIFIn vpj. Professori Maarit Valo, Professoriliiton puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pirkko Viitala, Tieteentekijöiden liitto Kansanedustaja Tuula Peltonen, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Tähän julkaisuun on liitetty kaikki sähköisinä saadut alustukset ja puheenvuorot.

3 Akateemisen johtamisen uudet haasteet - Kasvukipua vai vuorovaikutusta? TUTKAS-seminaari Pikkuparlamentin auditoriossa tiistaina Tilaisuuden avaus Kansanedustaja Sanna Lauslahti, Tutkaksen puheenjohtaja Yliopistolain uudistuksen vaikutukset johtamiselle - odotukset ja toteutus? Tekniikan tohtori Tuomas Raivio, Gaia Voiko yliopisto toimia yrittäjämäisesti? Professori Seppo Hölttä, Tampereen yliopisto, Johtamisen laitos Onko meillä tulevaisuudessa innostavampi yliopisto? Professori Pirjo Ståhle, Aalto-yliopisto Kahvitauko Muuttiko yliopistouudistus laitoksen arkipäivää? Tulevaisuuden toiveet? Professori Juhani Keinonen, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos Kommenttipuheenvuorot Kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto, UNIFIn vpj. Professori Maarit Valo, Professoriliiton puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pirkko Viitala, Tieteentekijöiden liitto Kansanedustaja Tuula Peltonen, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Keskustelu Tilaisuuden päätös

4 Yliopistolain uudistuksen vaikutukset johtamiselle - odotukset ja toteutus? Dos. Tuomas Raivio

5 Gaia Suomalainen huippuosaamisen konsultti 35 asiantuntijaa Helsingissä ja Zurichissä - 7 tohtoria Arvioinnin asiantuntija - Hätäkeskusuudistuksen arviointi Puolustushallinnon tutkimustoiminnan arviointi, MATINE:n arviointi - VTT:n arviointi SHOKien arviointi käynnissä - Kymmenien Tekes-ohjelmien arviointi - Akatemialakiuudistuksen arviointi 2011

6 Yliopistolain uudistuksen arviointi OKM tilasi yliopistolain uudistuksen arvioinnin Gaialta ja Innovus Oy:ltä Toteutus 10/2011-5/2012 Keskeiset arviointinäkökulmat - yliopistojen oikeushenkilöasemamuutokset (julkisoikeudellinen laitos, yksityisoikeudellinen säätiö) - yliopistojen henkilöstön palvelussuhteen muutos - yliopistojen siirtyminen valtion suoran budjettitalouden ulkopuolelle - yliopistojen hallintomallin muutos strategisen johtamisen vahvistamisen ja asiantuntemuksen käytön kannalta - yliopistojen taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen - Aalto-yliopiston perustaminen ja uudet yliopistot

7 Lakiuudistuksen tausta ja tavoitteet Tavoitteena taloudellisen autonomian huippuosaamisen ja verkostoitumisen edellytysten parantamiseksi yliopistoissa Oikeudellisen aseman uudistamisella haluttiin laajentaa yliopistojen toimintavapautta Näin haetaan toimintaedellytyksiä ja menestystä kv. kilpailussa Avainasemassa johtamisjärjestelmien uudistaminen ja joustavampien toimintatapojen kehittäminen - Uudistus keskittyi strategiseen johtamiseen - Sisäinen uudelleenorganisoituminen oli vapaaehtoista 4

8 1. Strategisen johtamisen ote on vahvistunut yliopistoissa Yliopistokollegio/akateemisten asioiden komitea/konsistori/ - Hakee yhä rooliaan - Toimivaltarajat epäselvät Hallituskokoonpanot muuttuneet radikaalisti - Ulkopuolisia jäseniä joilla vahvistettu yliopistojen ulkopuolista ohjausta hyvät kontaktit ulkopuolelle, viriliteettiä - Isoissa yliopistoissa pääasiassa strategista toimintaa, pienemmissä rooli haussa - Roolin toivotaan kehittyvän strategisten painopisteiden määrittelyyn Rehtori - Toimitusjohtajamainen ote - Vastuu yliopistoyhteisön sisälle on korvautunut vastuulla hallitukselle - Mahdollistaa aivan uudenlaisen johtamisen - Rooli, asema ja valta vahvistuneet (mutta strategiset tehtävät siirtyneet hallitukselle) - Vastuu taloudesta; KPI 5

9 2. Sisäinen organisoituminen uudistettu melkein jokaisessa yliopistossa Laki ei tätä velvoita Pääasiassa kohti suurempia yksiköitä Dekaanit nimittää rehtori, hallitus tai tiedekuntaneuvosto Valitsemiskäytäntöjä pidetään pääosin hyvinä Johtaja- tai päällikkörekrytointeja lähes kaikissa yliopistoissa - Henkilöstöhallinto, taloushallinto, varainhankinta, viestintä, markkinointi Toiminnanohjausjärjestelmiä Ylimmän johdon mielestä johtamiseen kiinnitetään enemmän huomiota yliopistoissa Henkilöstö katsoo demokratian vähentyneen Työnantajaroolin käynnistymisestä kaksi hyvin vastakkaista näkemystä Miten sovitetaan yhteen henkilöstöhallinto, innovaatiojohtaminen ja professuuri? 6

10 3. Strategiset valinnat ja voimavarakohdennukset Laki ei edellytä suoraan, mutta taloudellista autonomiaa perustellaan strategisen tavoitteenasettelun mahdollistumisella Tehdyt strategiset voimavarakohdennukset hyvin pieniä - Nämä kuitenkin tehty valituille painopistealueille Kohdentamisen dilemma: profiloituminen edellyttää lakkauttamisia profiloitumista tapahtuu selkeästi vähemmän kuin tavoitellaan - Teknisten yliopistojen ekosysteemityö kiinnostava avaus Tutkimusrahoittajat ja yritysmaailma pitävät profiloitumista ja selkeää strategiaa tärkeänä 7

11 Henkilöstö on kuitenkin hyvin kriittistä.. 8

12 (2) 9

13 (3) 10

14 Johtopäätöksiä Uudistuksen ajajat katsovat muutoksen olleen välttämätön ja onnistunut Yliopistojen strateginen johto on tyytyväinen ja strateginen johtajuus on selvästi kehittynyt Henkilöstö on varsin kriittinen johtamista ja uudistusta kohtaan Uudistusta onkin pidettävä onnistuneena, MUTTA uudistus ei ole läpileikannut yliopistoja Operatiivinen johtaminen ja tutkimuksen mahdollistaminen kuitenkin avainasemassa tuloksellisuuden kannalta Henkilökohtainen näkemys: Yliopistojen tulokset ovat professoreiden ja ryhmien tuloksia. Siksi kaiken uudistamisen tulisi keskittyä tämän tason toimintaedellytysten palvelemiseen. 11

15 TUTKAS-seminaari Voiko yliopisto toimia yrittäjämäisesti? Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group (HEG)

16 Korkeakoulujärjestelmän matriisirakenne (Clark 1983) Tieteenaladimensio Akateeminen työ, arvot, laatu, kulttuurit Monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden lisääntyminen (tiedon tuotannon, jalostuksen ja jakelun muutos) Instituuttidimensio Edellytykset akateemiselle työlle Hallinta- ja hallintorakenteet Akateemiset perusyksiköt Ulottuvuuksien leikkauksissa

17 Yliopiston tavoitteiden moninaisuus ja ristiriitaisuus Alakohtaiset tavoitteet Yliopiston tavoitteet Rakenteellinen ristiriita

18 Toimintaympäristön muutos Valtionohjaus Markkinat Yliopiston johtamisen ja hallinnon uudet rakenteet ja mekanismit erilaisissa toimintaympäristöissä

19 Clark s Triangle Academic Profession/Academic Oligarchy State Markets Burton R Clark: The Higher Education System, 1983

20 Clark s Triangle today Unions Academe Industrial Associations Students Companies Government/ MoE Coordinating Structures European Union Sector Ministries Regional Governments Employers and their associations Student Unions Markets

21 Burton Clark Creating Entrpreneurial Universities Organizational Pathways of Transformation, 1998 Entrepreneurial University innovatiivinen uusia mahdollisuuksia etsivä valtion kontrollista eroon pyrkivä ympäristönsä kanssa tasapainossa oleva itsenäinen vastuullinen muutoskykyinen rakentanut kaikki toimintansa vahvan akateemisen ytimensä ympärille

22 Clarkin tutkimus Viisi innovatiiviseksi tunnettua eurooppalaista yliopistoa Miksi ne ovat menestyneet?

23 The strengthened steering core Vahvistettu johtamisen ydin The diversified funding base Monipuolistettu rahoitusrakenne The integrated entrepreneurial culture Yliopistoyhteisöä integroiva yrittäjämäinen kulttuuri The stimulated academic heartland Stimuloitu akateeminen ydin The expanded developmental periphery Laajennettu kehittämis-periferia Clarkin ehdot

24 Yrittäjämäisesti toimivan yliopiston kolme tasoa Institutionaalinen malli (Institutional entrepreneurship) (Clark) Akateeminen työ, organisaatio, hallinto, johtaminen Akateeminen (yksilötason) yrittäjyys (staff entrepreneurship) Spin-off yritysten synnyttäminen Yliopiston tuki (tai esteet) yrittäjyydelle Akateeminen kapitalismi (esim. Etzkowitz, Marginson, ) Opiskelijayrittäjyys (esim. Vorley) Yrittäjyysohjelmat Innovatiivinen opiskeluympäristö

25 Millaisella mallilla yliopisto voi toimia tehokkaasti markkinoilla Yritysmäinen malli? Yrittäjämäinen malli? (Julkishallinnon byrokratiamalli?)

26 Yritysmäinen vai yrittäjämäinen Yrityksen malli Keskitetyt tavoitteet (akateeminen ja taloudellinen tulos) Hallinnon ja johtamisen hierarkiat ja prosessit Olettaa että yo on rationaalinen organisaatio Korostaa vastuita ja tulosvastuuta Keskitettyjen rakenteiden ja prosessien korostus markkinoilla yliopisto? Yrittäjämäinen malli Korostaa hajautetut (tieteenalojen) tavoitteita Tiedon tuotannon hierarkiat, kollegiaalisuus & johtamisen hierarkiat Olettaa että yo on vain rajoitetusti rationaalinen Korostaa yrittäjämäistä kulttuuria ja akateemisen yhteisön sisäisiä arvoja Tieteenalojen sisäisten mekanismien tuen korostus markkinoilla

27 The strengthened steering core Vahvistettu johtamisen ydin The diversified funding base Monipuolistettu rahoitusrakenne The integrated entrepreneurial culture Yliopistoyhteisöä integroiva yrittäjämäinen kulttuuri The stimulated academic heartland Stimuloitu akateeminen ydin The expanded developmental periphery Laajennettu kehittämisperiferia Clarkin ehdot

28 Streams of Knowledge and Money Stakeholders Consultancy to Stakeholders Streams of Funding Professional Training Programmes International and National Master Programmes PhD Training Basic and Applied Research Interaction of Knowledge Processed by Different Activities National and International Partners and Networks Links to Basic Disciplines

29 Suomalaiset yliopistot yrittäjämäisesti toimivana yliopistona Strengthened Steering Core Näkevätkö yliopistot uuden lain mahdollistajana? Vai mieltävätkö yliopistot esim. ulkopuolisen edustuksen hallinnossa minimiperiaatteet maksimeina? Ollaanko yritysmallia soveltamassa kritiikittömästi yliopistoihin? Ovatko yliopistot rakentamassa entistä enemmän tieteenalojen toimia rajoittavaa sääntelyä? Tieteenalojen näkökulmasta taloushallinto ohjauksen ytimessä Extended Development Periphery Sisäisten palveluiden tuotannolle ei ennenkään esteitä mitä perusyksiköt tarvitsevat? Yhtiöittäminen mahdollisuus Kehittämisperiferia nähtävä globaalista näkökulmasta Stimulated Academic Heartland Perustutkimus ja siihen pohjautuva opetus tekevät yliopistoista ainutlaatuisia Vuorovaikutus sovellusten kanssa yliopiston jatkuvan kehityksen edellytys

30 Diversified Funding Base Kannusteet perusyksiköille olennaisia Tulojen ja kustannusten kohdattava toisensa perusyksikkötasolla Tarvitaan rahoituspuskureita organisaation eri tasoilla Investoinnit (koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen) tärkeitä Integrated Entrepreneurial Culture Akateemisen yhteisön perusarvojen kunnioitus Jatkuvaa keskustelua sekä yliopiston että yksiköiden tavoitteista tarvitaan Kulttuuria luodaan jokapäiväisessä työssä

31 Tulevaisuudessa innostavampi yliopisto? Akateemisen johtamisen uudet haasteet ka svukipua va i vuorova ikutusta? Tutkas Prof. Pirjo Ståhle Pirjo Ståhle 1

32 Yliopisto on yhteiskunta mme tä rkein tietoon ja tietä miseen erikoistunut instituutio. Yliopiston tehtä vä on ta a ta tietova rannon siirtä misen uusille sukupolville, tuotta a uutta tietoa ja yllä pitä ä tiedon itseään korjaavaa mekanismia Pirjo S tå hle 2

33 Uutta energiaa yliopistoihin! Joka kymmenes korkeakouluopiskelija on uupunut ja joka kolmas on uupumisriskissä Pirjo S tå hle 3

34 Valtaosa vastaajista kokee, ettei tulosohjaus kasvata akateemisen uran houkuttelevuutta tai että sillä on selkeä negatiivinen vaikutus akateemisen työn kiinnostavuuteen. Yllättävän moni vastaajista jopa suoranaisesti mainitsi, että tulosohjaus on syy siihen, että on päättänyt jatkaa uraansa muualla kuin yliopistomaailmassa. Kirsi-Mari Kallio & Tomi, J. Kallio: Tulosohjaus yliopistojen asiantuntijatyössä. Teoksessa Ståhle & Ainamo (toim.) Innostava yliopisto. Gaudeamus Pirjo S tå hle 4

35 Jo teorian tasolla tulosjohtaminen vaikuttaa ilmeisen väärältä johtamisdoktriinilta asiantuntijatyön johtamiseen. Kirsi-Mari Kallio & Tomi, J. Kallio: Tulosohjaus yliopistojen asiantuntijatyössä. Teoksessa Ståhle & Ainamo (toim.) Innostava yliopisto. Gaudeamus Pirjo Ståhle 5

36 Pirjo S tå hle 6

37 Opiskelijan, opettajan ja tutkija n motiva a tion tukeminen kuuluu yliopistojohtajan tärkeimpiin tehtä viin. Tämä on yliopistojohtamisen ideologinen ydin. Jos yliopisto menettä ä akateemisen työn olennaisimman piirteen eli motivaation voiman, ollaan vaarallisella tiellä. Pirjo S tå hle 7

38 Tekemisen ja tietämisen haasteet ovat muuttuneet

39 Toiminna n logiikka on muuttunut Tehokkuus Laatu Elämykset ja innovaatiot Kilpailuetu Myöhäisteollinen murrosaika Materiaaliintensiivinen Merkitysintensiivinen Tuotanto Teollinen yhteiskunta Informaatioyhteiskunta Verkostoyhteiskunta Yhteiskuntamalli Pirjo Ståhle Lähde: Pentti Malaska, modifioitu

40 Nyt muutokset leviävät nopeasti kaikkialle. Maailman keskinäisriippuvuus on lisä ä ntynyt ja tiedonluonnin dyna miikka muuttunut.

41 O sa a minen ka sa utuu: suuruuden ekonomia ja innovaatioekonomia sekoittuvat Innovaatiot syntyvät harvoissa keskittymissä. Kaksikymmentä johtavaa keskusta tuottaa puolet maailman taloudesta. Maailman innovaatiokeskukset ovat aina olleet fyysisesti hyvin pieniä. Antiikin Ateenassa oli vähemmän ihmisiä kuin Lahdessa, mutta siellä syntyi länsimaisen sivistyksen perusta. Source: Himanen (2010). Maps by Florida & Gulden Pirjo S tå hle 11

42 Tekeminen Kompleksisessa maailmassa kehittä minen ta pahtuu verkostojen avulla. O saamisen integrointi, suhteet ja yhteydet ratkaisevat. Yhdessä tekeminen kasvattaa tietopääomaa. Pelkkä tieto ei riitä: luotta mus, innostus ja energia ratkaisevat.

43 Tietäminen (Hakkarainen 2005) Pirjo Ståhle

44 Informaatio on visuaalisempaa kuin koskaan

45 Viime aikoina on julkaistu mielenkiintoisia tutkimustuloksia siitä, miten liike - vaikkapa käsillä tekeminen - tehostaa teoreettisten asioiden oppimista. Vaativat motoriset liikkeet ja liikesarjat ovat haastavia kognitiivisesti. Musiikin hyödyntäminen aivotutkimuksen koeasetelmissa on tuonut uusia mahdollisuuksia tutkia tunteiden ja älyn välistä liittoa. Kiti Muller: Ajattelevat aivot yliopistossa teoksessa Ståhle & Ainamo (toim.) Innostava yliopisto. Gaudeamus Pirjo Ståhle 15

46 Yliopiston haasteena on tietokäsitys sekä tiedon ja osa a misen johta minen Pirjo S tå hle 16

47 Yliopistossa tieto on tosi uskomus Akateemisessa yhteisössä tieto nä hdä ä n enimmä kseen objektina, jonka todenperä isyys perustuu a rgumentteihin. Tieteellinen tutkimus on luonteelta a n uskomusten todenta mista, perustelua ja kumoa mista. Tieto on ikä ä n kuin ihmisen ulkopuolella, ja ihminen itse on tarkkailija Pirjo S tå hle 17

48 Tiedon kolme ulottuvuutta Potential knowledge Ta cit know ledge Explicit knowledge

49 Tietojohtamisen fokus 1. Sukupolvi Explicit knowledge Informaation jakaminen IT:n avulla Tiedon paikantaminen ja hankkiminen Informaatiojärjestelmät 2. Sukupolvi Ta ci t knowledge Nonakan yhteisöllisen tiedonluonnin malli Tiedon jakaminen ja välittäminen Sosiaalinen oppiminen, Communities of practice 3. Sukupolvi Potential knowledge Itseorganisoituminen Verkostot Uuden tiedon luonti Kaaoksen, epävarmuuden ja riskien hallinta Innovaatioekosysteemit

50 Tietäminen on vuorovaikutusta Tieto a rgumentoituna totuutena on jä ä vuoren huippu, jonka perusta na ovat pinnanalaiset tietä misen ta pahtuma t. N äiden tapahtumien pohjana taas toimivat olosuhteet, jotka ma hdollista va t tietä miseen ta rvitta va n vuorova ikutuksen Pirjo S tå hle 20

51 Yliopistoa on opittava kehittämään tietoa tuottavan yhteisön näkökulmasta. Sen myötä myös tulokset paranevat Pirjo Ståhle 21

52 Yritysmaailman logiikka ei riitä M a rkkina ta lous etsii suurinta kusta nnustehokkuutta, tiede etsii totuutta. Tutkija t ja muut luova n työn tekijä t eivä t ohja udu voittoma rgina a lien perusteella, va a n työn tulokset syntyvät sisäisestä motivaatiosta ja vapaudesta ohjautua työssä itsenäisesti Pirjo S tå hle 22

53 Lisää aiheesta: Pirjo S tå hle & A ntti A ina mo (toim. ): Innosta va yliopisto kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Gaudeamus Pirjo Ståhle & Markku W ilenius: Luova tietopääoma tuleva isuuden kestävä kilpailuetu. Edita Pirjo S tå hle 23

54 Akateemisen johtamisen uudet haasteet Kasvukipua vai vuorovaikutusta? Muuttiko yliopistouudistus laitoksen arkipäivää? Tulevaisuuden toiveet? Juhani Keinonen Fysiikan laitos

55 Sisällys 1) Johdanto 2) Hallintorakenne ja johtaminen 3) Henkilöstöjohtaminen 4) Talousjohtaminen 5) Tulevaisuuden toiveet Fysiikan laitoksen johtajan näkökulma Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

56 Yliopiston tulos tehdään laitoksissa Esimerkki tulosyksiköstä: Fysiikan laitos Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

57 Fysiikan laitos on monitieteinen kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimusja opetuslaitos arvioidusti tutkimuksen ja opetuksen terävimmässä kärjessä Euroopassa Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

58 Fysiikan laitoksen työ- ja opiskelupaikat Physicum Kiihdytinlaboratorio Kenttämittausasemat Suomessa ja maailmalla Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden laboratoriot Suuret kansainväliset infrastruktuurit, kuten CERN (hiukkasfysiikan tutkimuskeskus), ESRF (synkrotronisäteilykeskus), ESO (observatoriot), ITER ( fuusioreaktori), ICOS (ilmakehä) Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

59 oppiaineet Fysiikka aerosolit ja ympäristö, avaruus, bio- ja lääketiede, elektroniikka, alkeishiukkaset, materiaalit ja nanorakenteet, aineenopettajakoulutus, ruotsinkielinen opetus Teoreettinen fysiikka hiukkaset ja kosmologia, avaruus, kiinteä olomuoto Meteorologia dynaaminen ja fysikaalinen, mikro- ja kemiallinen, tutkameteorologia Geofysiikka vesivaippa, kiinteä maa, planetaarinen Tähtitiede avaruus, planeetat, kosmologia Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

60 tutkimuksen painoalat Materiaalifysiikka nanorakenteet, puolijohteet, biomateriaalit Ilmakehätieteet ilmastonmuutos, hiilen kiertokulku, ilmakehän ja ekosysteemien vuorovaikutukset Alkeishiukkasfysiikka aineen perusrakenne, maailmankaikkeuden kehitys Geofysiikka ja tähtitiede vesikehä, kiinteä maa, auringon ja maan välinen avaruus, planeetat Tutkimusmenetelminä kokeellinen, teoreettinen ja laskennallinen tutkimus Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

61 Yliopistouudistus muutti laitoksen arkipäivää Yliopistouudistus vaikutti suoraan hallintoon, epäsuorasti tutkimukseen ja opetukseen Hallintorakenne Henkilöstö Talous Tutkimus, opetus ja yvv Yliopistosta tuli johdetumpi organisaatio Velvoite johtaa laitosta Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

62 kasvatti johtajan valtaa ja vastuuta Yliopiston organisoituminen muuttui Ylin päättävä elin (hallitus) ja sen kokoonpano ajantasaistettiin Vapaus organisoitua tarkoituksenmukaisesti Akateemisessa johtamisessa siirryttiin linjaorganisaation suuntaan rehtori dekaani ainelaitoksen johtaja Laitoksen johtajan valta ja vastuu kasvoivat Yleinen toiminta Henkilöstöhallinto Talous Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

63 velvoittaa tutkimuksen, opetuksen, yvv:n ja hallinnon aktiiviseen johtamiseen Johtaminen näkyy laitoksen profiilissa ja tuloksessa Tutkimuksen ja opetuksen ajantasaisuus, korkea laatu ja yhteiskunnallinen relevanssi Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

64 Fysiikan laitos Tutkimus, opetus ja yvv Tutkimuksen painoalat ja kehittäminen perustuvat tieteen kehittymiseen sopivat hyvin 2000-luvun fysiikan tutkimusprofiiliin liittyvät ihmiskunnan tärkeimpien ongelmien* ratkaisemiseen Ihmiskunnan 10 tärkeintä ongelmaa seuraavan 50 vuoden aikana: 1. energy, 2. water, 3. food, 4. environment, 5. poverty, 6. terrorism & war, 7. diseases, 8. education, 9. democracy, 10. population. Monitieteinen opetusohjelma tutkimuksen kehittymisen ja yhteiskunnallisen relevanssin mukaan Erityistä: Aineenopettajakoulutus, Meteorologia, Lääketieteellinen fysiikka Yhteiskunnallinen vuorovaikutus F2k-keskus (yvv-keskus) Yhteisprofessuurit (1/3 professoreista) Sektoritutkimuslaitosyhteistyö Teollisuusyhteistyö Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

65 Fysiikan laitos Tutkimus, opetus ja yvv Juhani Keinonen: Basic research in physical sciences benefits society Publications Issue 2 Page 30 Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

66 haastaa johtamisen Strateginen suunnittelu o Tutkimuksen painoalat o Opetuksen kehittäminen o Henkilöstörakenne Toiminnan suunnittelu o Tutkimusresurssit o Opetusresurssit o Henkilöstö Operatiivinen toiminta o Päätösten valmistelu ja toimeenpano o Henkilöstöhallinto o Talouden valvonta ja kehittymisen seuranta o Tuloksen kehittymisen seuranta Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

67 näkyy laitoksen johtamisena yhteistoiminnassa useiden johtajien ja esimiesten kanssa Fysiikan laitoksen hallintorakenne laitoksen toiminnan ja johtamisen optimoimiseksi Laitosneuvosto Hallinnon johtaminen: keskitetty tutkimus-, opetus-, henkilöstö- ja taloushallinto Tutkimuksen johtaminen: painoalojen mukaan osastot, johtajat Opetuksen johtaminen: oppiaineiden mukaan, oppiainevastaavat Johtajan asettama johtoryhmä Johtajan asettamat pysyvät työryhmät Työjärjestys (johtajat, esimiehet, vastuut, tehtävät) Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

68 nosti henkilöjohtamisen laitoksen menestyksen avaimeksi Henkilöstön rakenne säilyi professorit muu opetus- ja tutkimushenkilöstö henkilöstö muiden tehtävien hoitamista varten Palvelussuhde muuttui työsuhteeksi Tehtävään ottaminen muuttui Työsopimukset tehdään laitoksessa Palkkausjärjestelmä YPJ Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

69 Fysiikan laitos Henkilöstö 320 htv 360 hlöä 30 professoria 330 henkilöä muita opettajia ja tutkijoita sekä hallinto- ja teknistä henkilökuntaa Henkilöstörakenne toiminnan tuloksen ja tavoitteiden kannalta Henkilömäärä laitoksen rahoituksen ja palkkapolitiikan perusteella 1000 opiskelijaa Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

70 Fysiikan laitos Henkilöstö 30 professoria Tutkimusavustajat Hallintohenkilökunta Tekninen 1000 opiskelijaa Tohtorikoulutettavat Yliopiston- 330 henkilöä muita opettajia Professorit ja tutkijoita sekä henkilökunta lehtorit hallinto- ja teknistä henkilökuntaa Tutkijatohtorit Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

71 Fysiikan laitos Henkilöstö Henkilöstötilinpäätöksellä vuosittain tietoa henkilöstön tilasta Ikäjakauma Esimerkiksi Ikäjakauma Määräaikaiset 81 % Osa-aikaiset 20 % Naiset 27 % Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

72 Fysiikan laitos Henkilöstö Henkilöstöhallinnon hallittava jatkuva uudistuminen Kansainvälinen rekrytointi käynnissä koko ajan Professorit: 2 vuodessa 30 professoria 1/3 yhteisiä muiden organisaatioiden kanssa 3. porras: 3 vuodessa Tutkijatohtorit: 20 vuodessa Tohtorikoulutettavat: 30 vuodessa Tutkimusavustajat: 30 vuodessa 200 työsopimusta vuodessa Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

73 nosti talousjohtamisen tuloksellisen toiminnan ja suunnitelmien toteuttamisen keskeiseksi välineeksi Talousvastuullisen yksikön (tiedekunta, ainelaitos) johtaja on vastuussa yksikön taloudenpidosta ja toiminnan taloudellisuudesta, tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta rehtori dekaani ainelaitoksen johtaja Taloushallinnon uudistus (SAP) Kokonaiskustannusmalli (täydentävä rahoitus) Työajan / työkustannusten seuranta ja kohdentaminen ( Soletus ) Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

74 Fysiikan laitos Talous Tulot 28,3 milj. 61 % 39 % Perusrahoitus Täydentävä rahoitus Tutkimuksen ja opetuksen ajantasaisuus, korkea laatu ja yhteiskunnallinen relevanssi Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

75 Fysiikan laitos Talous Perusrahoitus 11,0 milj Varsinainen perusrahoitus Erilliset erät 22 % 78 % 2 % 3 % 19 % Täydentävä rahoitus 17,3 milj. 1 % 11 % 5 % 1 % 58 % Suomen Akatemia TEKES Muu julkinen Muu kotimainen Yliopiston omat varat EU-rahoitus Tutkimuksen ajantasaisuus, korkea laatu ja yhteiskunnallinen relevanssi Muu ulkomainen Liiketoiminta Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

76 Fysiikan laitos Talous Menot 28,3 milj. 9 % 25 % 11 % 55 % Palkat ja palkkiot Tilat Aineet, tarvikkeet, koneet, laitteet, poistot Ostopalvelut ja muut menot Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

77 Fysiikan laitos Talous Talousjohtamisella vakautetaan suunnitelmallinen toiminta ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Perusrahoituksen ja täydentävän rahoituksen yhteensovittaminen Perusrahoitus 39% vs. täydentävä rahoitus 61%: Esim. Akatemian projekteissa laitos 20% Akatemia 80% Perusrahoituksen pienuus rajoittaa laitoksen kilpailukyvyn täysimittaista hyödyntämistä! Projekteja kaikkiaan 195 Projekteja päättyy ja alkaa koko ajan 4 5 miljoonan arvosta vuodessa 50 projektia vuodessa Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

78 Tulevaisuuden toiveet Päällekkäistä hallintoa pois yliopistossa Laitoksen asema taloushallinnossa selkeämmäksi Selkeyttä yliopiston taloushallinnon prosesseihin Lyhyiden määräaikaisten työsopimusten hallinto- ja palkkahallintokäytäntö helpommaksi Kansainvälisyys paremmin hallintaan opetuksessa Tutkinnot ajallaan Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

79 Laitoksen johtaminen on haasteellinen tehtävä... mutta se ei saa olla kokopäivätyö Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Taito 2016 - Oppimisen ydintä etsimässä Tampere 11.5.2016 Pirjo Ståhle Tietojohtamisen professori Aalto-yliopisto Elintaso 16 kertaa korkeampi Elinaika

Lisätiedot

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto CIMON KIINA-SEMINAARI 4.3.2010 Helsinki Congress Paasitorni Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos Higher Education Group seppo.holtta@uta.fi HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Yliopiston ajatus ja strateginen johtaminen

Yliopiston ajatus ja strateginen johtaminen Yliopiston ajatus ja strateginen johtaminen Sosiologipäivät, Kuopio Korkeakoulutuksen sosiologia -työryhmä Jarkko Tirronen YTT Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus jarkko.tirronen@uef.fi Jarkko Tirronen

Lisätiedot

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat

Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Miten erikoistua älykkäästi? Julkinen, akateeminen ja yksityinen sektori kohtaavat Uudenmaan maakuntaparlamentti Finlandia-talo 20.11.2014 Pirjo Ståhle Kaupunki 1.0 Metropolialueet rakentuivat satamien,

Lisätiedot

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat Kunnioitettu opettajani, professori Seppo Hölötä piti virkaanastujaisesitelmänsä aiheesta Yliopisto menneisyyden ja tulevaisuuden välissä. Näissä avaussanoissani

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

5/6/2010. www.ucpori.fi

5/6/2010. www.ucpori.fi 5/6/2010 www.ucpori.fi PORIN YLIOPISTOKESKUS UNIVERSITY CONSORTIUM OF PORI www.ucpori.fi 6 PORIN YLIOPISTOKESKUS 2010 4300 koulutukseen osallistuvaa 1565 tutkinto-opiskelijaa Perustutkinto-opiskelijoita

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA

Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä SUOMEN AKATEMIA Strategisen tutkimuksen rahoitusväline Suomen Akatemian yhteydessä 1 Strateginen tutkimus Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä tutkimusta tarpeen määrittelee valtioneuvosto tutkimuksessa haetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 GTK:n uudet tuulet Olli Breilin, aluejohtaja Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 Strategian muutostekijöitä 2 Strategian kärkiversot, Perustehtävän uudistaminen Vaikuttavuus,

Lisätiedot

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti Sisällys Joitakin väittämiä Vastaavatko perinteiset henkilöstöjohtamisen mallit nykyisiin haasteisiin? Miten

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin

Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin Sakari Karjalainen Korkeakoulujen kehittäminen OECDarvioinnin suositusten pohjalta KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 28.2.2007 OECD:n arviointi kolmannen

Lisätiedot

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet

Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet Kustannusmallien tavoitteet ja ominaisuudet. 28.10.2013. Heikki Mannila 2 Kustannusmalli, mallin toteutus ja muut asiat Kustannusmalli: millä tavoin ulkopuolinen rahoittaja mitoittaa yliopistolle tai tutkimuslaitokselle

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Tutkimuksen huippulaatu menestystekijänä

Tutkimuksen huippulaatu menestystekijänä Tutkimuksen huippulaatu menestystekijänä Rehtori Aino Sallinen Elinkeinoelämän keskusliiton EK-päivä Mistä eväät uuteen nousuun Jyväskylä 31.3.2009 Perusteesit Globaalitalouden kehitys johtaa tiedon intressin

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

Vanajaveden Rotaryklubi. Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Vanajaveden Rotaryklubi Viikkoesitelmä 2.4.2009 Maria Elina Taipale PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Organisaatio, systeemi, verkostot Yksilöiden ja tiimin kasvumahdollisuudet, oppiminen Tiimin tehtäväalue, toiminnan

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Yliopistouudistus ja kirjastojen talous

Yliopistouudistus ja kirjastojen talous 1 Yliopistouudistus ja kirjastojen talous 25.11.2010 Päivi Mäntysaari 2 Yliopistouudistuksen vaikutuksia Yliopistojen strategian muutos Ympäristön muutos, epävarmuus, kilpailu Todennäköiset muutokset rahoitukseen

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT 15.6.2011 Pauli Niemelä TUTKIJAN URAN IDEA TOHTORIKOULUTUS (Tohtori-/tutkijakoulut), ei ilmeisesti laajene jatkossa, mutta

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma

SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma SUOMEN ELINVOIMAN LÄHTEET -kehitysohjelma Lähtökohdat Megatrendit Talouskriisi Globalisaation 2.vaihe Väestön ikääntyminen Ilmastomuutos Suomen menestysmalli on vakavasti uhattuna Perinteinen teollinen

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi

MKA/JoS/JTa. Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausunto 1 (3) 13.2.2014 MKA/JoS/JTa Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/3/010/2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suomen akatemiasta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys.

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013. Markku Heimbürger Asiantuntija

Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013. Markku Heimbürger Asiantuntija Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013 Markku Heimbürger Asiantuntija Strategiset tutkimusavaukset - tavoite Tavoitteena edelläkävijäprojekteja,

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009

Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle. Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Uusi yliopistolaki tilaa opetukselle ja tutkimukselle Johtaja Anita Lehikoinen 20.5.2009 Yliopistouudistuksen tavoitteet Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman vahvistaminen muodostamalla

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Tutkijat: Kari Kuoppala ja Timo Näppilä Projektiryhmä: Professori Seppo Hölttä, tutkimusjohtaja Timo Aarrevaara ja yliassistentti Jussi Kivistö

Tutkijat: Kari Kuoppala ja Timo Näppilä Projektiryhmä: Professori Seppo Hölttä, tutkimusjohtaja Timo Aarrevaara ja yliassistentti Jussi Kivistö YLIOPISTOJEN UUDISTUVAT RAKENTEET JA DYNAMIIKKA Osaprojekti 3 yhteishankkeessa Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos (2008-09) Tutkijat: Kari Kuoppala ja Timo Näppilä

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus 18.5.2016 AMK-päivät AMK goes Digi Johtaja Riitta Maijala 1 Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden euromääräinen tukkumyynti Suomessa* * http://www.ifpi.fi/tilastot/

Lisätiedot

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet

Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet OHJE 1 (5) 4.8.2009 Tekesin FiDiPro Professor -rahoituksen hakuohjeet Suomen Akatemia ja Tekes avaavat omia FiDiPro-hakuja säännöllisin väliajoin ja noudattavat omia hakukäytäntöjään. Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamisyhteiskunnan haasteet. Nordisk Tänketankin seminaari Eduskuntatalo 12.5.2008 Prof. Pirjo Ståhle

Tulevaisuuden osaamisyhteiskunnan haasteet. Nordisk Tänketankin seminaari Eduskuntatalo 12.5.2008 Prof. Pirjo Ståhle Tulevaisuuden osaamisyhteiskunnan haasteet Nordisk Tänketankin seminaari Eduskuntatalo 12.5.2008 Prof. Pirjo Ståhle Kuusi supertrendiä, jotka muuttavat maailmaa Teknologian kehitys tietokoneet, lääketiede,

Lisätiedot

Tieteidenvälisyys Sotkua, järjestystä vai viisautta?

Tieteidenvälisyys Sotkua, järjestystä vai viisautta? Tieteidenvälisyys Sotkua, järjestystä vai viisautta? Katri Huutoniemi Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos 20.10.2014 1 Esityksen sisältö Tieteen viisaus on ideaali, jota ei voida saavuttaa ilman

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013

Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen. Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Suomen Akatemia - arvioinnista strategiseen kehittämiseen Johtaja Riitta Maijala 28.11.2013 Toimintaympäristön murros tiedepolitiikan strategisten valintojen taustalla Tutkimuksen paradigman muutokset

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Innovaatiostrategian haasteet KTY - Visiopäivä 28.1.2009

Innovaatiostrategian haasteet KTY - Visiopäivä 28.1.2009 Innovaatiostrategian haasteet KTY - Visiopäivä 28.1.2009 Mikko Kosonen yliasiamies, Sitra Kansallinen innovaatiostrategia - päämäärät Innovaatioperusteinen tuottavuuskehitys Hyvinvoinnin lisääminen edellyttää

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Professori tutkimuksen johtajana. Kaarle Hämeri Professorilii/o

Professori tutkimuksen johtajana. Kaarle Hämeri Professorilii/o Professori tutkimuksen johtajana Kaarle Hämeri Professorilii/o 1. Asema: yliopistolaki, johtosäännöt 2. Tutkimuksen teon edellytykset 3. Strategiaan vaiku/aminen, tutkimuksen suuntaaminen Asema Yliopistolaki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012

Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus. Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 Ammattikorkeakoulutuksessa tulevaisuus Johtaja Anita Lehikoinen Educa-messut, Helsinki 28.1.2012 SUOMALAINEN KORKEAKOULULAITOS 2020 Suomalainen korkeakoululaitos on vuonna 2020 laadukkaampi, vaikuttavampi,

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimusinfrastruktuurin nykytila ja tulevaisuus Helsinki 2.10.2013 Energia yksi ihmiskunnan suurista haasteista

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet

Taso Työn luonne ja vastuu Vuorovaikutustaidot Tiedolliset ja taidolliset valmiudet Opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartta Liite 1 VAATIVUUSTASOKARTTA Tehtävän kuvaus / dokumentointi liitteenä olevaa tehtäväkuvauslomaketta käyttäen Vaativuustasokartalle on kuvattu tyypillisesti

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on!

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Valtakunnalliset Lukiopäivät 2.11. 2011 Tuija Pulkkinen, dekaani Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Ympäristön muutos 1980

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi CAF mallin rakenne ja sisältö 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi Toimintatapojen ja tulosten arviointi TOIMINTA TULOKSET Henkilöstö Henkilöstötulokset Johtajuus Strategiat ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat

EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki. Kansainväliset koulutusmarkkinat EK-SYL Kansainväliset koulutusmarkkinat, uhkia ja mahdollisuuksia Seminaari 25.9.2012 Helsinki Kansainväliset koulutusmarkkinat Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group

Lisätiedot