Akateemisen johtamisen uudet haasteet - kasvukipua vai vuorovaikutusta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akateemisen johtamisen uudet haasteet - kasvukipua vai vuorovaikutusta?"

Transkriptio

1 JULKAISU 6/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Akateemisen johtamisen uudet haasteet - kasvukipua vai vuorovaikutusta? Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina keskustelutilaisuuden aiheesta " Akateemisen johtamisen uudet haasteet - kasvukipua vai vuorovaikutusta?". Keskustelutilaisuuden avasi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti. Alustajina toimivat Tekniikan tohtori Tuomas Raivio, Gaia Professori Seppo Hölttä, Tampereen yliopisto, Johtamisen laitos Professori Pirjo Ståhle, Aalto-yliopisto Professori Juhani Keinonen, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos Kommenttipuheenvuoron esittivät Kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto, UNIFIn vpj. Professori Maarit Valo, Professoriliiton puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pirkko Viitala, Tieteentekijöiden liitto Kansanedustaja Tuula Peltonen, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Tähän julkaisuun on liitetty kaikki sähköisinä saadut alustukset ja puheenvuorot.

3 Akateemisen johtamisen uudet haasteet - Kasvukipua vai vuorovaikutusta? TUTKAS-seminaari Pikkuparlamentin auditoriossa tiistaina Tilaisuuden avaus Kansanedustaja Sanna Lauslahti, Tutkaksen puheenjohtaja Yliopistolain uudistuksen vaikutukset johtamiselle - odotukset ja toteutus? Tekniikan tohtori Tuomas Raivio, Gaia Voiko yliopisto toimia yrittäjämäisesti? Professori Seppo Hölttä, Tampereen yliopisto, Johtamisen laitos Onko meillä tulevaisuudessa innostavampi yliopisto? Professori Pirjo Ståhle, Aalto-yliopisto Kahvitauko Muuttiko yliopistouudistus laitoksen arkipäivää? Tulevaisuuden toiveet? Professori Juhani Keinonen, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos Kommenttipuheenvuorot Kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto, UNIFIn vpj. Professori Maarit Valo, Professoriliiton puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pirkko Viitala, Tieteentekijöiden liitto Kansanedustaja Tuula Peltonen, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Keskustelu Tilaisuuden päätös

4 Yliopistolain uudistuksen vaikutukset johtamiselle - odotukset ja toteutus? Dos. Tuomas Raivio

5 Gaia Suomalainen huippuosaamisen konsultti 35 asiantuntijaa Helsingissä ja Zurichissä - 7 tohtoria Arvioinnin asiantuntija - Hätäkeskusuudistuksen arviointi Puolustushallinnon tutkimustoiminnan arviointi, MATINE:n arviointi - VTT:n arviointi SHOKien arviointi käynnissä - Kymmenien Tekes-ohjelmien arviointi - Akatemialakiuudistuksen arviointi 2011

6 Yliopistolain uudistuksen arviointi OKM tilasi yliopistolain uudistuksen arvioinnin Gaialta ja Innovus Oy:ltä Toteutus 10/2011-5/2012 Keskeiset arviointinäkökulmat - yliopistojen oikeushenkilöasemamuutokset (julkisoikeudellinen laitos, yksityisoikeudellinen säätiö) - yliopistojen henkilöstön palvelussuhteen muutos - yliopistojen siirtyminen valtion suoran budjettitalouden ulkopuolelle - yliopistojen hallintomallin muutos strategisen johtamisen vahvistamisen ja asiantuntemuksen käytön kannalta - yliopistojen taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen - Aalto-yliopiston perustaminen ja uudet yliopistot

7 Lakiuudistuksen tausta ja tavoitteet Tavoitteena taloudellisen autonomian huippuosaamisen ja verkostoitumisen edellytysten parantamiseksi yliopistoissa Oikeudellisen aseman uudistamisella haluttiin laajentaa yliopistojen toimintavapautta Näin haetaan toimintaedellytyksiä ja menestystä kv. kilpailussa Avainasemassa johtamisjärjestelmien uudistaminen ja joustavampien toimintatapojen kehittäminen - Uudistus keskittyi strategiseen johtamiseen - Sisäinen uudelleenorganisoituminen oli vapaaehtoista 4

8 1. Strategisen johtamisen ote on vahvistunut yliopistoissa Yliopistokollegio/akateemisten asioiden komitea/konsistori/ - Hakee yhä rooliaan - Toimivaltarajat epäselvät Hallituskokoonpanot muuttuneet radikaalisti - Ulkopuolisia jäseniä joilla vahvistettu yliopistojen ulkopuolista ohjausta hyvät kontaktit ulkopuolelle, viriliteettiä - Isoissa yliopistoissa pääasiassa strategista toimintaa, pienemmissä rooli haussa - Roolin toivotaan kehittyvän strategisten painopisteiden määrittelyyn Rehtori - Toimitusjohtajamainen ote - Vastuu yliopistoyhteisön sisälle on korvautunut vastuulla hallitukselle - Mahdollistaa aivan uudenlaisen johtamisen - Rooli, asema ja valta vahvistuneet (mutta strategiset tehtävät siirtyneet hallitukselle) - Vastuu taloudesta; KPI 5

9 2. Sisäinen organisoituminen uudistettu melkein jokaisessa yliopistossa Laki ei tätä velvoita Pääasiassa kohti suurempia yksiköitä Dekaanit nimittää rehtori, hallitus tai tiedekuntaneuvosto Valitsemiskäytäntöjä pidetään pääosin hyvinä Johtaja- tai päällikkörekrytointeja lähes kaikissa yliopistoissa - Henkilöstöhallinto, taloushallinto, varainhankinta, viestintä, markkinointi Toiminnanohjausjärjestelmiä Ylimmän johdon mielestä johtamiseen kiinnitetään enemmän huomiota yliopistoissa Henkilöstö katsoo demokratian vähentyneen Työnantajaroolin käynnistymisestä kaksi hyvin vastakkaista näkemystä Miten sovitetaan yhteen henkilöstöhallinto, innovaatiojohtaminen ja professuuri? 6

10 3. Strategiset valinnat ja voimavarakohdennukset Laki ei edellytä suoraan, mutta taloudellista autonomiaa perustellaan strategisen tavoitteenasettelun mahdollistumisella Tehdyt strategiset voimavarakohdennukset hyvin pieniä - Nämä kuitenkin tehty valituille painopistealueille Kohdentamisen dilemma: profiloituminen edellyttää lakkauttamisia profiloitumista tapahtuu selkeästi vähemmän kuin tavoitellaan - Teknisten yliopistojen ekosysteemityö kiinnostava avaus Tutkimusrahoittajat ja yritysmaailma pitävät profiloitumista ja selkeää strategiaa tärkeänä 7

11 Henkilöstö on kuitenkin hyvin kriittistä.. 8

12 (2) 9

13 (3) 10

14 Johtopäätöksiä Uudistuksen ajajat katsovat muutoksen olleen välttämätön ja onnistunut Yliopistojen strateginen johto on tyytyväinen ja strateginen johtajuus on selvästi kehittynyt Henkilöstö on varsin kriittinen johtamista ja uudistusta kohtaan Uudistusta onkin pidettävä onnistuneena, MUTTA uudistus ei ole läpileikannut yliopistoja Operatiivinen johtaminen ja tutkimuksen mahdollistaminen kuitenkin avainasemassa tuloksellisuuden kannalta Henkilökohtainen näkemys: Yliopistojen tulokset ovat professoreiden ja ryhmien tuloksia. Siksi kaiken uudistamisen tulisi keskittyä tämän tason toimintaedellytysten palvelemiseen. 11

15 TUTKAS-seminaari Voiko yliopisto toimia yrittäjämäisesti? Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Higher Education Group (HEG)

16 Korkeakoulujärjestelmän matriisirakenne (Clark 1983) Tieteenaladimensio Akateeminen työ, arvot, laatu, kulttuurit Monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden lisääntyminen (tiedon tuotannon, jalostuksen ja jakelun muutos) Instituuttidimensio Edellytykset akateemiselle työlle Hallinta- ja hallintorakenteet Akateemiset perusyksiköt Ulottuvuuksien leikkauksissa

17 Yliopiston tavoitteiden moninaisuus ja ristiriitaisuus Alakohtaiset tavoitteet Yliopiston tavoitteet Rakenteellinen ristiriita

18 Toimintaympäristön muutos Valtionohjaus Markkinat Yliopiston johtamisen ja hallinnon uudet rakenteet ja mekanismit erilaisissa toimintaympäristöissä

19 Clark s Triangle Academic Profession/Academic Oligarchy State Markets Burton R Clark: The Higher Education System, 1983

20 Clark s Triangle today Unions Academe Industrial Associations Students Companies Government/ MoE Coordinating Structures European Union Sector Ministries Regional Governments Employers and their associations Student Unions Markets

21 Burton Clark Creating Entrpreneurial Universities Organizational Pathways of Transformation, 1998 Entrepreneurial University innovatiivinen uusia mahdollisuuksia etsivä valtion kontrollista eroon pyrkivä ympäristönsä kanssa tasapainossa oleva itsenäinen vastuullinen muutoskykyinen rakentanut kaikki toimintansa vahvan akateemisen ytimensä ympärille

22 Clarkin tutkimus Viisi innovatiiviseksi tunnettua eurooppalaista yliopistoa Miksi ne ovat menestyneet?

23 The strengthened steering core Vahvistettu johtamisen ydin The diversified funding base Monipuolistettu rahoitusrakenne The integrated entrepreneurial culture Yliopistoyhteisöä integroiva yrittäjämäinen kulttuuri The stimulated academic heartland Stimuloitu akateeminen ydin The expanded developmental periphery Laajennettu kehittämis-periferia Clarkin ehdot

24 Yrittäjämäisesti toimivan yliopiston kolme tasoa Institutionaalinen malli (Institutional entrepreneurship) (Clark) Akateeminen työ, organisaatio, hallinto, johtaminen Akateeminen (yksilötason) yrittäjyys (staff entrepreneurship) Spin-off yritysten synnyttäminen Yliopiston tuki (tai esteet) yrittäjyydelle Akateeminen kapitalismi (esim. Etzkowitz, Marginson, ) Opiskelijayrittäjyys (esim. Vorley) Yrittäjyysohjelmat Innovatiivinen opiskeluympäristö

25 Millaisella mallilla yliopisto voi toimia tehokkaasti markkinoilla Yritysmäinen malli? Yrittäjämäinen malli? (Julkishallinnon byrokratiamalli?)

26 Yritysmäinen vai yrittäjämäinen Yrityksen malli Keskitetyt tavoitteet (akateeminen ja taloudellinen tulos) Hallinnon ja johtamisen hierarkiat ja prosessit Olettaa että yo on rationaalinen organisaatio Korostaa vastuita ja tulosvastuuta Keskitettyjen rakenteiden ja prosessien korostus markkinoilla yliopisto? Yrittäjämäinen malli Korostaa hajautetut (tieteenalojen) tavoitteita Tiedon tuotannon hierarkiat, kollegiaalisuus & johtamisen hierarkiat Olettaa että yo on vain rajoitetusti rationaalinen Korostaa yrittäjämäistä kulttuuria ja akateemisen yhteisön sisäisiä arvoja Tieteenalojen sisäisten mekanismien tuen korostus markkinoilla

27 The strengthened steering core Vahvistettu johtamisen ydin The diversified funding base Monipuolistettu rahoitusrakenne The integrated entrepreneurial culture Yliopistoyhteisöä integroiva yrittäjämäinen kulttuuri The stimulated academic heartland Stimuloitu akateeminen ydin The expanded developmental periphery Laajennettu kehittämisperiferia Clarkin ehdot

28 Streams of Knowledge and Money Stakeholders Consultancy to Stakeholders Streams of Funding Professional Training Programmes International and National Master Programmes PhD Training Basic and Applied Research Interaction of Knowledge Processed by Different Activities National and International Partners and Networks Links to Basic Disciplines

29 Suomalaiset yliopistot yrittäjämäisesti toimivana yliopistona Strengthened Steering Core Näkevätkö yliopistot uuden lain mahdollistajana? Vai mieltävätkö yliopistot esim. ulkopuolisen edustuksen hallinnossa minimiperiaatteet maksimeina? Ollaanko yritysmallia soveltamassa kritiikittömästi yliopistoihin? Ovatko yliopistot rakentamassa entistä enemmän tieteenalojen toimia rajoittavaa sääntelyä? Tieteenalojen näkökulmasta taloushallinto ohjauksen ytimessä Extended Development Periphery Sisäisten palveluiden tuotannolle ei ennenkään esteitä mitä perusyksiköt tarvitsevat? Yhtiöittäminen mahdollisuus Kehittämisperiferia nähtävä globaalista näkökulmasta Stimulated Academic Heartland Perustutkimus ja siihen pohjautuva opetus tekevät yliopistoista ainutlaatuisia Vuorovaikutus sovellusten kanssa yliopiston jatkuvan kehityksen edellytys

30 Diversified Funding Base Kannusteet perusyksiköille olennaisia Tulojen ja kustannusten kohdattava toisensa perusyksikkötasolla Tarvitaan rahoituspuskureita organisaation eri tasoilla Investoinnit (koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen) tärkeitä Integrated Entrepreneurial Culture Akateemisen yhteisön perusarvojen kunnioitus Jatkuvaa keskustelua sekä yliopiston että yksiköiden tavoitteista tarvitaan Kulttuuria luodaan jokapäiväisessä työssä

31 Tulevaisuudessa innostavampi yliopisto? Akateemisen johtamisen uudet haasteet ka svukipua va i vuorova ikutusta? Tutkas Prof. Pirjo Ståhle Pirjo Ståhle 1

32 Yliopisto on yhteiskunta mme tä rkein tietoon ja tietä miseen erikoistunut instituutio. Yliopiston tehtä vä on ta a ta tietova rannon siirtä misen uusille sukupolville, tuotta a uutta tietoa ja yllä pitä ä tiedon itseään korjaavaa mekanismia Pirjo S tå hle 2

33 Uutta energiaa yliopistoihin! Joka kymmenes korkeakouluopiskelija on uupunut ja joka kolmas on uupumisriskissä Pirjo S tå hle 3

34 Valtaosa vastaajista kokee, ettei tulosohjaus kasvata akateemisen uran houkuttelevuutta tai että sillä on selkeä negatiivinen vaikutus akateemisen työn kiinnostavuuteen. Yllättävän moni vastaajista jopa suoranaisesti mainitsi, että tulosohjaus on syy siihen, että on päättänyt jatkaa uraansa muualla kuin yliopistomaailmassa. Kirsi-Mari Kallio & Tomi, J. Kallio: Tulosohjaus yliopistojen asiantuntijatyössä. Teoksessa Ståhle & Ainamo (toim.) Innostava yliopisto. Gaudeamus Pirjo S tå hle 4

35 Jo teorian tasolla tulosjohtaminen vaikuttaa ilmeisen väärältä johtamisdoktriinilta asiantuntijatyön johtamiseen. Kirsi-Mari Kallio & Tomi, J. Kallio: Tulosohjaus yliopistojen asiantuntijatyössä. Teoksessa Ståhle & Ainamo (toim.) Innostava yliopisto. Gaudeamus Pirjo Ståhle 5

36 Pirjo S tå hle 6

37 Opiskelijan, opettajan ja tutkija n motiva a tion tukeminen kuuluu yliopistojohtajan tärkeimpiin tehtä viin. Tämä on yliopistojohtamisen ideologinen ydin. Jos yliopisto menettä ä akateemisen työn olennaisimman piirteen eli motivaation voiman, ollaan vaarallisella tiellä. Pirjo S tå hle 7

38 Tekemisen ja tietämisen haasteet ovat muuttuneet

39 Toiminna n logiikka on muuttunut Tehokkuus Laatu Elämykset ja innovaatiot Kilpailuetu Myöhäisteollinen murrosaika Materiaaliintensiivinen Merkitysintensiivinen Tuotanto Teollinen yhteiskunta Informaatioyhteiskunta Verkostoyhteiskunta Yhteiskuntamalli Pirjo Ståhle Lähde: Pentti Malaska, modifioitu

40 Nyt muutokset leviävät nopeasti kaikkialle. Maailman keskinäisriippuvuus on lisä ä ntynyt ja tiedonluonnin dyna miikka muuttunut.

41 O sa a minen ka sa utuu: suuruuden ekonomia ja innovaatioekonomia sekoittuvat Innovaatiot syntyvät harvoissa keskittymissä. Kaksikymmentä johtavaa keskusta tuottaa puolet maailman taloudesta. Maailman innovaatiokeskukset ovat aina olleet fyysisesti hyvin pieniä. Antiikin Ateenassa oli vähemmän ihmisiä kuin Lahdessa, mutta siellä syntyi länsimaisen sivistyksen perusta. Source: Himanen (2010). Maps by Florida & Gulden Pirjo S tå hle 11

42 Tekeminen Kompleksisessa maailmassa kehittä minen ta pahtuu verkostojen avulla. O saamisen integrointi, suhteet ja yhteydet ratkaisevat. Yhdessä tekeminen kasvattaa tietopääomaa. Pelkkä tieto ei riitä: luotta mus, innostus ja energia ratkaisevat.

43 Tietäminen (Hakkarainen 2005) Pirjo Ståhle

44 Informaatio on visuaalisempaa kuin koskaan

45 Viime aikoina on julkaistu mielenkiintoisia tutkimustuloksia siitä, miten liike - vaikkapa käsillä tekeminen - tehostaa teoreettisten asioiden oppimista. Vaativat motoriset liikkeet ja liikesarjat ovat haastavia kognitiivisesti. Musiikin hyödyntäminen aivotutkimuksen koeasetelmissa on tuonut uusia mahdollisuuksia tutkia tunteiden ja älyn välistä liittoa. Kiti Muller: Ajattelevat aivot yliopistossa teoksessa Ståhle & Ainamo (toim.) Innostava yliopisto. Gaudeamus Pirjo Ståhle 15

46 Yliopiston haasteena on tietokäsitys sekä tiedon ja osa a misen johta minen Pirjo S tå hle 16

47 Yliopistossa tieto on tosi uskomus Akateemisessa yhteisössä tieto nä hdä ä n enimmä kseen objektina, jonka todenperä isyys perustuu a rgumentteihin. Tieteellinen tutkimus on luonteelta a n uskomusten todenta mista, perustelua ja kumoa mista. Tieto on ikä ä n kuin ihmisen ulkopuolella, ja ihminen itse on tarkkailija Pirjo S tå hle 17

48 Tiedon kolme ulottuvuutta Potential knowledge Ta cit know ledge Explicit knowledge

49 Tietojohtamisen fokus 1. Sukupolvi Explicit knowledge Informaation jakaminen IT:n avulla Tiedon paikantaminen ja hankkiminen Informaatiojärjestelmät 2. Sukupolvi Ta ci t knowledge Nonakan yhteisöllisen tiedonluonnin malli Tiedon jakaminen ja välittäminen Sosiaalinen oppiminen, Communities of practice 3. Sukupolvi Potential knowledge Itseorganisoituminen Verkostot Uuden tiedon luonti Kaaoksen, epävarmuuden ja riskien hallinta Innovaatioekosysteemit

50 Tietäminen on vuorovaikutusta Tieto a rgumentoituna totuutena on jä ä vuoren huippu, jonka perusta na ovat pinnanalaiset tietä misen ta pahtuma t. N äiden tapahtumien pohjana taas toimivat olosuhteet, jotka ma hdollista va t tietä miseen ta rvitta va n vuorova ikutuksen Pirjo S tå hle 20

51 Yliopistoa on opittava kehittämään tietoa tuottavan yhteisön näkökulmasta. Sen myötä myös tulokset paranevat Pirjo Ståhle 21

52 Yritysmaailman logiikka ei riitä M a rkkina ta lous etsii suurinta kusta nnustehokkuutta, tiede etsii totuutta. Tutkija t ja muut luova n työn tekijä t eivä t ohja udu voittoma rgina a lien perusteella, va a n työn tulokset syntyvät sisäisestä motivaatiosta ja vapaudesta ohjautua työssä itsenäisesti Pirjo S tå hle 22

53 Lisää aiheesta: Pirjo S tå hle & A ntti A ina mo (toim. ): Innosta va yliopisto kohti uudistavaa yliopistojohtamista. Gaudeamus Pirjo Ståhle & Markku W ilenius: Luova tietopääoma tuleva isuuden kestävä kilpailuetu. Edita Pirjo S tå hle 23

54 Akateemisen johtamisen uudet haasteet Kasvukipua vai vuorovaikutusta? Muuttiko yliopistouudistus laitoksen arkipäivää? Tulevaisuuden toiveet? Juhani Keinonen Fysiikan laitos

55 Sisällys 1) Johdanto 2) Hallintorakenne ja johtaminen 3) Henkilöstöjohtaminen 4) Talousjohtaminen 5) Tulevaisuuden toiveet Fysiikan laitoksen johtajan näkökulma Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

56 Yliopiston tulos tehdään laitoksissa Esimerkki tulosyksiköstä: Fysiikan laitos Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

57 Fysiikan laitos on monitieteinen kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimusja opetuslaitos arvioidusti tutkimuksen ja opetuksen terävimmässä kärjessä Euroopassa Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

58 Fysiikan laitoksen työ- ja opiskelupaikat Physicum Kiihdytinlaboratorio Kenttämittausasemat Suomessa ja maailmalla Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden laboratoriot Suuret kansainväliset infrastruktuurit, kuten CERN (hiukkasfysiikan tutkimuskeskus), ESRF (synkrotronisäteilykeskus), ESO (observatoriot), ITER ( fuusioreaktori), ICOS (ilmakehä) Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

59 oppiaineet Fysiikka aerosolit ja ympäristö, avaruus, bio- ja lääketiede, elektroniikka, alkeishiukkaset, materiaalit ja nanorakenteet, aineenopettajakoulutus, ruotsinkielinen opetus Teoreettinen fysiikka hiukkaset ja kosmologia, avaruus, kiinteä olomuoto Meteorologia dynaaminen ja fysikaalinen, mikro- ja kemiallinen, tutkameteorologia Geofysiikka vesivaippa, kiinteä maa, planetaarinen Tähtitiede avaruus, planeetat, kosmologia Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

60 tutkimuksen painoalat Materiaalifysiikka nanorakenteet, puolijohteet, biomateriaalit Ilmakehätieteet ilmastonmuutos, hiilen kiertokulku, ilmakehän ja ekosysteemien vuorovaikutukset Alkeishiukkasfysiikka aineen perusrakenne, maailmankaikkeuden kehitys Geofysiikka ja tähtitiede vesikehä, kiinteä maa, auringon ja maan välinen avaruus, planeetat Tutkimusmenetelminä kokeellinen, teoreettinen ja laskennallinen tutkimus Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

61 Yliopistouudistus muutti laitoksen arkipäivää Yliopistouudistus vaikutti suoraan hallintoon, epäsuorasti tutkimukseen ja opetukseen Hallintorakenne Henkilöstö Talous Tutkimus, opetus ja yvv Yliopistosta tuli johdetumpi organisaatio Velvoite johtaa laitosta Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

62 kasvatti johtajan valtaa ja vastuuta Yliopiston organisoituminen muuttui Ylin päättävä elin (hallitus) ja sen kokoonpano ajantasaistettiin Vapaus organisoitua tarkoituksenmukaisesti Akateemisessa johtamisessa siirryttiin linjaorganisaation suuntaan rehtori dekaani ainelaitoksen johtaja Laitoksen johtajan valta ja vastuu kasvoivat Yleinen toiminta Henkilöstöhallinto Talous Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

63 velvoittaa tutkimuksen, opetuksen, yvv:n ja hallinnon aktiiviseen johtamiseen Johtaminen näkyy laitoksen profiilissa ja tuloksessa Tutkimuksen ja opetuksen ajantasaisuus, korkea laatu ja yhteiskunnallinen relevanssi Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

64 Fysiikan laitos Tutkimus, opetus ja yvv Tutkimuksen painoalat ja kehittäminen perustuvat tieteen kehittymiseen sopivat hyvin 2000-luvun fysiikan tutkimusprofiiliin liittyvät ihmiskunnan tärkeimpien ongelmien* ratkaisemiseen Ihmiskunnan 10 tärkeintä ongelmaa seuraavan 50 vuoden aikana: 1. energy, 2. water, 3. food, 4. environment, 5. poverty, 6. terrorism & war, 7. diseases, 8. education, 9. democracy, 10. population. Monitieteinen opetusohjelma tutkimuksen kehittymisen ja yhteiskunnallisen relevanssin mukaan Erityistä: Aineenopettajakoulutus, Meteorologia, Lääketieteellinen fysiikka Yhteiskunnallinen vuorovaikutus F2k-keskus (yvv-keskus) Yhteisprofessuurit (1/3 professoreista) Sektoritutkimuslaitosyhteistyö Teollisuusyhteistyö Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

65 Fysiikan laitos Tutkimus, opetus ja yvv Juhani Keinonen: Basic research in physical sciences benefits society Publications Issue 2 Page 30 Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

66 haastaa johtamisen Strateginen suunnittelu o Tutkimuksen painoalat o Opetuksen kehittäminen o Henkilöstörakenne Toiminnan suunnittelu o Tutkimusresurssit o Opetusresurssit o Henkilöstö Operatiivinen toiminta o Päätösten valmistelu ja toimeenpano o Henkilöstöhallinto o Talouden valvonta ja kehittymisen seuranta o Tuloksen kehittymisen seuranta Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

67 näkyy laitoksen johtamisena yhteistoiminnassa useiden johtajien ja esimiesten kanssa Fysiikan laitoksen hallintorakenne laitoksen toiminnan ja johtamisen optimoimiseksi Laitosneuvosto Hallinnon johtaminen: keskitetty tutkimus-, opetus-, henkilöstö- ja taloushallinto Tutkimuksen johtaminen: painoalojen mukaan osastot, johtajat Opetuksen johtaminen: oppiaineiden mukaan, oppiainevastaavat Johtajan asettama johtoryhmä Johtajan asettamat pysyvät työryhmät Työjärjestys (johtajat, esimiehet, vastuut, tehtävät) Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

68 nosti henkilöjohtamisen laitoksen menestyksen avaimeksi Henkilöstön rakenne säilyi professorit muu opetus- ja tutkimushenkilöstö henkilöstö muiden tehtävien hoitamista varten Palvelussuhde muuttui työsuhteeksi Tehtävään ottaminen muuttui Työsopimukset tehdään laitoksessa Palkkausjärjestelmä YPJ Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

69 Fysiikan laitos Henkilöstö 320 htv 360 hlöä 30 professoria 330 henkilöä muita opettajia ja tutkijoita sekä hallinto- ja teknistä henkilökuntaa Henkilöstörakenne toiminnan tuloksen ja tavoitteiden kannalta Henkilömäärä laitoksen rahoituksen ja palkkapolitiikan perusteella 1000 opiskelijaa Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

70 Fysiikan laitos Henkilöstö 30 professoria Tutkimusavustajat Hallintohenkilökunta Tekninen 1000 opiskelijaa Tohtorikoulutettavat Yliopiston- 330 henkilöä muita opettajia Professorit ja tutkijoita sekä henkilökunta lehtorit hallinto- ja teknistä henkilökuntaa Tutkijatohtorit Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

71 Fysiikan laitos Henkilöstö Henkilöstötilinpäätöksellä vuosittain tietoa henkilöstön tilasta Ikäjakauma Esimerkiksi Ikäjakauma Määräaikaiset 81 % Osa-aikaiset 20 % Naiset 27 % Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

72 Fysiikan laitos Henkilöstö Henkilöstöhallinnon hallittava jatkuva uudistuminen Kansainvälinen rekrytointi käynnissä koko ajan Professorit: 2 vuodessa 30 professoria 1/3 yhteisiä muiden organisaatioiden kanssa 3. porras: 3 vuodessa Tutkijatohtorit: 20 vuodessa Tohtorikoulutettavat: 30 vuodessa Tutkimusavustajat: 30 vuodessa 200 työsopimusta vuodessa Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

73 nosti talousjohtamisen tuloksellisen toiminnan ja suunnitelmien toteuttamisen keskeiseksi välineeksi Talousvastuullisen yksikön (tiedekunta, ainelaitos) johtaja on vastuussa yksikön taloudenpidosta ja toiminnan taloudellisuudesta, tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta rehtori dekaani ainelaitoksen johtaja Taloushallinnon uudistus (SAP) Kokonaiskustannusmalli (täydentävä rahoitus) Työajan / työkustannusten seuranta ja kohdentaminen ( Soletus ) Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

74 Fysiikan laitos Talous Tulot 28,3 milj. 61 % 39 % Perusrahoitus Täydentävä rahoitus Tutkimuksen ja opetuksen ajantasaisuus, korkea laatu ja yhteiskunnallinen relevanssi Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

75 Fysiikan laitos Talous Perusrahoitus 11,0 milj Varsinainen perusrahoitus Erilliset erät 22 % 78 % 2 % 3 % 19 % Täydentävä rahoitus 17,3 milj. 1 % 11 % 5 % 1 % 58 % Suomen Akatemia TEKES Muu julkinen Muu kotimainen Yliopiston omat varat EU-rahoitus Tutkimuksen ajantasaisuus, korkea laatu ja yhteiskunnallinen relevanssi Muu ulkomainen Liiketoiminta Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

76 Fysiikan laitos Talous Menot 28,3 milj. 9 % 25 % 11 % 55 % Palkat ja palkkiot Tilat Aineet, tarvikkeet, koneet, laitteet, poistot Ostopalvelut ja muut menot Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

77 Fysiikan laitos Talous Talousjohtamisella vakautetaan suunnitelmallinen toiminta ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Perusrahoituksen ja täydentävän rahoituksen yhteensovittaminen Perusrahoitus 39% vs. täydentävä rahoitus 61%: Esim. Akatemian projekteissa laitos 20% Akatemia 80% Perusrahoituksen pienuus rajoittaa laitoksen kilpailukyvyn täysimittaista hyödyntämistä! Projekteja kaikkiaan 195 Projekteja päättyy ja alkaa koko ajan 4 5 miljoonan arvosta vuodessa 50 projektia vuodessa Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

78 Tulevaisuuden toiveet Päällekkäistä hallintoa pois yliopistossa Laitoksen asema taloushallinnossa selkeämmäksi Selkeyttä yliopiston taloushallinnon prosesseihin Lyhyiden määräaikaisten työsopimusten hallinto- ja palkkahallintokäytäntö helpommaksi Kansainvälisyys paremmin hallintaan opetuksessa Tutkinnot ajallaan Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

79 Laitoksen johtaminen on haasteellinen tehtävä... mutta se ei saa olla kokopäivätyö Fysiikan laitos / Juhani Keinonen

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen JULKAISU 7/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakenteellinen kehittäminen Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti

Lisätiedot

Yliopiston johtaminen

Yliopiston johtaminen Yliopiston johtaminen Opintoasiainpäivät 11.10.2012 Prof. Pirjo Ståhle 17.10.2012 Pirjo Ståhle 1 Mitä yliopistossa pitäisi johtaa? Tieteenalat Tutkimusalat Muiden maiden yliopistot Suomen muut yliopistot

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Taito 2016 - Oppimisen ydintä etsimässä Tampere 11.5.2016 Pirjo Ståhle Tietojohtamisen professori Aalto-yliopisto Elintaso 16 kertaa korkeampi Elinaika

Lisätiedot

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto CIMON KIINA-SEMINAARI 4.3.2010 Helsinki Congress Paasitorni Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos Higher Education Group seppo.holtta@uta.fi HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen

Yliopistouudistus Suomessa. Johtaja Anita Lehikoinen Yliopistouudistus Suomessa Johtaja Anita Lehikoinen 8.6.2010 Yliopistouudistuksen tavoitteet tavoitteena luoda suomalaisille yliopistoille vastaavat toimintaedellytykset kuin parhailla ulkomaisilla yliopistoilla

Lisätiedot

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat Kunnioitettu opettajani, professori Seppo Hölötä piti virkaanastujaisesitelmänsä aiheesta Yliopisto menneisyyden ja tulevaisuuden välissä. Näissä avaussanoissani

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Strategia 2020 Yhteistyöllä huipulle 2 Yhteistyöllä huipulle Arvomme EETTISYYS SUVAITSEVAISUUS Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta tekee edustamillaan

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 14.11.2007 Prof. Pirjo Ståhle Kolme suurta muutosvoimaa kilpailukyvyn perustana Globalisaatio Teknologia

Lisätiedot

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi Työssä oppiminen Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Toimintaympäristön raju muutos Olemme murtautumassa teollisen ajan taloudesta informaatioyhteiskunnan kautta verkostoyhteiskuntaan. Talous globalisoituu

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus

Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus Digitalisaatio, tutkimus ja sen rahoitus 18.5.2016 AMK-päivät AMK goes Digi Johtaja Riitta Maijala 1 Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden äänitteiden euromääräinen tukkumyynti Suomessa* * http://www.ifpi.fi/tilastot/

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSEN SUUNNITTELUSSA JA LAADUN KEHITTÄMISESSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSEN SUUNNITTELUSSA JA LAADUN KEHITTÄMISESSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSEN SUUNNITTELUSSA JA LAADUN KEHITTÄMISESSÄ 1. Yliopistojen toimintaympäristö 2. Miten TTY:lla tuetaan opetuksen suunnittelua 3. Miten on vaikuttanut toiminnan laatuun

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT (STN) AIEHAKU 1.12.2016-11.1.2017 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut ris@jyu.fi Mitä STN rahoittaa 3. STN-haku Tutkittua tietoa yhteiskunnan tarpeisiin Ratkaisukeskeistä

Lisätiedot

Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013. Markku Heimbürger Asiantuntija

Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013. Markku Heimbürger Asiantuntija Strategiset tutkimusavaukset kuulumisia Tekesistä EEMELI-työpaja #14 @ VTT, Micronova 20.8.2013 Markku Heimbürger Asiantuntija Strategiset tutkimusavaukset - tavoite Tavoitteena edelläkävijäprojekteja,

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä

SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT Pauli Niemelä SUOMEN AKATEMIAN YHTEISKUNTATIETEELLIS- PAINOTTEISTEN TUTKIMUSTEN RAHOITUSMUODOT 15.6.2011 Pauli Niemelä TUTKIJAN URAN IDEA TOHTORIKOULUTUS (Tohtori-/tutkijakoulut), ei ilmeisesti laajene jatkossa, mutta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi Väliraportti

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi Väliraportti Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kansainvälinen arviointi Väliraportti Peter Maassen TKI-päivät, Joensuu, 15.-16.2.2012 Esitys Enemmän irti innovaatiopolitiikasta seminaarissa

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari

Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Taitaja 2016 Taitajat framilla - seminaari Ammatillisen koulutuksen muutoksen johtaminen Muutoksesta mahdollisuus 1 19.2.2015 Reija Lepola Reija Lepola, Kuntayhtymän johtaja, rehtori Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa

VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 Suomalainen virkamiesjohtaja eurooppalaisessa vertailussa Valtionhallinnon johdon päivä 6.2.2017 Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Lisätiedot

Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus

Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus Kestävä aivotyö aivotyön tuottavuus Liito-ohjelman vuosiseminaari 8.9.2009 Työelämä muuttuu muuttuuko johtaminen? tutkimusprofessori Kiti Müller Aivot ja työ tutkimuskeskus Aivot ja työ tutkimuskeskus

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 1 CASR tänään ja 5 vuoden päästä Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 2 Sisältö Terästutkimuskeskuksen lyhyt historia Terästutkimuskeskus tänään

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa JÄRJELLÄ, TUNTEELLA VAI VAISTOJEN VARASSA? PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa Hallituksen puheenjohtaja Jorma Tarkki Sukkamestarit Oy Varkaus 14.8.2009 SELVITYKSEN TAUSTA Pk-yritysten

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes

SHOK infotilaisuus Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes SHOK infotilaisuus 17.2.2014 Teija Lahti-Nuuttila, Kimmo Ahola Tekes DM xx-2013 SHOK-johtoryhmän linjaukset uudistuksiksi Fokusoidaan toimintaa nykyistä terävämpiin osaamiskärkiin tähtäimenä uusien liiketoimintojen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Tutkijat: Kari Kuoppala ja Timo Näppilä Projektiryhmä: Professori Seppo Hölttä, tutkimusjohtaja Timo Aarrevaara ja yliassistentti Jussi Kivistö

Tutkijat: Kari Kuoppala ja Timo Näppilä Projektiryhmä: Professori Seppo Hölttä, tutkimusjohtaja Timo Aarrevaara ja yliassistentti Jussi Kivistö YLIOPISTOJEN UUDISTUVAT RAKENTEET JA DYNAMIIKKA Osaprojekti 3 yhteishankkeessa Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos (2008-09) Tutkijat: Kari Kuoppala ja Timo Näppilä

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

YLIOPISTOLAIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINNIN TULOSTEN ESITTELY

YLIOPISTOLAIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINNIN TULOSTEN ESITTELY YLIOPISTOLAIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIOINNIN TULOSTEN ESITTELY 15.9.2016 OSIO I ARVIOINNIN TOTEUTUS 2 YLIOPISTOLAKIUUDISTUKSEN ARVIOINTI Arviointi toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta

Lisätiedot

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto

REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO. Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto REHTORIN AVAUSPUHEENVUORO Rehtori Matti Manninen Jyväskylän yliopisto UUDISTUVA YLIOPISTO VASTAA VAIKUTTAVUUDEN HAASTEESEEN Rehtori Matti Manninen Agora-päivä kokonaisrahoitus noin 210 M 7 tiedekuntaa

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Yliopiston toimintaympäristön muutokset tutkijan näkökulmasta. Vararehtori Johanna Björkroth

Yliopiston toimintaympäristön muutokset tutkijan näkökulmasta. Vararehtori Johanna Björkroth Yliopiston toimintaympäristön muutokset tutkijan näkökulmasta Vararehtori Johanna Björkroth JOE Tkmhallinnon pvät 26.8.2010 1 Yliopistolaki 2 luku Tutkimus ja opetus 6 Tutkimuksen, taiteen ja opetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta

Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta Ajankohtaista strategisen tutkimuksen neuvostosta STN-tietoisku 1 Strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustaminen Valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013 tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

Professori tutkimuksen johtajana. Kaarle Hämeri Professorilii/o

Professori tutkimuksen johtajana. Kaarle Hämeri Professorilii/o Professori tutkimuksen johtajana Kaarle Hämeri Professorilii/o 1. Asema: yliopistolaki, johtosäännöt 2. Tutkimuksen teon edellytykset 3. Strategiaan vaiku/aminen, tutkimuksen suuntaaminen Asema Yliopistolaki

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa ja

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Puukerrostalorakentamisen bisnesekosysteemi Rakenne, innovatiivisuus ja asiakasinformaatio

Puukerrostalorakentamisen bisnesekosysteemi Rakenne, innovatiivisuus ja asiakasinformaatio Taste of Wooden Living KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS PUURAKENTAMISEN BISNESEKOSYSTEEMEISSÄ KäPy-tutkimus Osahanke 2: Puukerrostalorakentamisen bisnesekosysteemi Rakenne, innovatiivisuus ja asiakasinformaatio Juho

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Matti Uusitupa, pj Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014-2015 Matti Uusitupa, pj 1 Selvityksen lähtökohdat Yliopistojen yhteistyö, työnjako ja profilointi ovat

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus

Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Rekrytoinnit, meritoituminen ja vaikuttavuus Jukka Mönkkönen Rehtori Itä-Suomen yliopisto UEF // University of Eastern Finland Jukka Mönkkönen 20.12.2016 1 Tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta. Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä Eeva Kaunismaa Opetusneuvos

Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta. Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä Eeva Kaunismaa Opetusneuvos Ajankohtaista kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuspolitiikasta Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016 Eeva Kaunismaa Opetusneuvos Kysymyksiä, joihin palaamme lopuksi Mitä jäi mieleen? Mitä

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015. Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta -asiantuntijakuuleminen 29.1.2015 Jukka T. Salminen Apulaiskaupunginjohtaja Vantaan kaupunki Yleistä sotehenkilöstön näkökulmasta /1 Sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Strateginen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen

Strateginen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen ketteryys Suomen julkishallinnon uusi kilpailuetu? Mikko Kosonen Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista Edistyksellinen teollisuus- innovaatiopolitiikka (pitkäjänteinen mittava T&K panostus)

Lisätiedot