VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN JA KOMMENTTEIHIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN JA KOMMENTTEIHIN"

Transkriptio

1 ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN JA KOMMENTTEIHIN YLEISIÄ: Miksei tosua ole jaettu pysyvään toimintaan ja uusiin toimintoihin? Hallitus päätti palautteen perusteella jakaa toimintasuunnitelman uuteen toimintaan ja pysyvään toimintaan. Joissakin lausunnoissa toivottiin myös eri kohtien priorisointia toisten ohi. OLL:ssa ei olla priorisoitu toimintasuunnitelman kohtia vuoden 2011 liittokokouksen jälkeen, jolloin ponnen kautta jäsenistö velvoitti hallitusta selkeyttämään toimintasuunnitelmaa mm. poistamalla priorisoinnit. Lausunnoissa esitetty toive eduskuntavaalivaikuttamisen priorisoinnista toteutuu joka tapauksessa, sillä eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen ovat liiton keskeiset toiminnat vuonna LIIKUNTAPOLITIIKKA JA EDUNVALVONTA ISYY:ltä tuli kaksi aloitetta: Tuetaan korkeakoulujen liikuntatoimijoita edistämään arkiaktiivisuutta korkeakouluyhteisössään. Aloitevastaus: Hallitus yhtyy aloitteen henkeen. Arkiaktiivisuuden lisääminen poikkileikkaa kaikkea toimintaamme hankkeesta koulutuksiin. Asia on siis huomioitu jo jatkuvassa toiminnassamme sekä uuden OKM-hankkeen yhtenä keskeisenä osa-alueena. Luodaan mentorointijärjestelmä tukemaan korkeakoulujen paikallista liikuntaedunvalvontaa ja liikuntapalvelujen sekä arkiaktiivisuuden kehittämistä. Aloitevastaus: Hallitus ei ota aloitetta nimiinsä, vaikka pitääkin asiaa tärkeänä. Liitolla ei ole ylimääräisiä resursseja uuden järjestelmän luomiseen, mutta hyvien käytänteiden jakaminen esimerkiksi sektoritapaamisten ja hankkeen yhteydessä on kannatettavaa, samoin tiedon välittäminen OLL:n intran kautta. Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM-hanke Miksi hankehakemus ei ollut mukana lausuntokierrosmateriaaleissa? Hankkeen valmistelu oli vielä kesken lausuntokierroksen alkaessa, eikä liittokokousmateriaaleihin haluttu liittää keskeneräistä tietoa. Jäsenjärjestöt olivat tärkeässä roolissa hankkeen valmistelussa jo 1 / 8

2 keväällä, jolloin hanketta alettiin suunnitella liikunnan sektoritapaamisessa. Lukuisten hankeideoiden muokkaaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja toimivaksi hankkeeksi oli haastavaa ja aikaavievää. Palaute otetaan huomioon liittokokousmateriaalien valmistelun aikataulutuksessa tulevina vuosina. PALVELUT JA JÄSENEDUT Voisiko OLL:n muuhun toimintaan saada lisää varoja rajaamalla sektoritapaamisten määrää kahteen vuodessa? Sektoritapaamiset ovat tärkeä koulutustapahtuma sekä viestintäkanava OLL:n ja jäsenjärjestöjen välillä, ja viime vuosina ne ovat olleet tapahtumina varsin suosittuja. Suuri osa lausunnon antaneista opiskelija- ja ylioppilaskunnista piti kolmen sektoritapaamisen järjestämistä kannatettavana. Täten OLL:n toimisto ei pidä sektoritapaamisia hyvänä säästökohteena. Voisiko liikunnan sektoritapaamisia järjestää eri puolilla Suomea? Kannatamme lämpimästi sektoritapaamisten järjestämistä eri puolilla maata, kunhan niiden järjestäminen sopii liiton budjettiin. Nykyisellään mihinkään ylimääräiseen ei ole varaa. Viime vuosina tapaamisia on järjestetty esimerkiksi Tampereella ja Jyväskylässä. Mikäli opiskelija- tai ylioppilaskuntasi on kiinnostunut yhteistyössä järjestämään tapaamisen omalla paikkakunnallamme, toivomme mahdollisimman aikaista yhteydenottoa keskustoimiston väkeen. Kuinka paljon toimiston voimavaroja liikuntatoimien verkoston ja valiokunnan koordinoiminen vie? Verkoston ja valiokunnan koordinoimiseen menee keskustoimistolta kaikkiaan noin 3-4 henkilötyöviikkoa vuosittain, joskin verkostotyö nivoutuu vahvasti yhteen OLL:n muun ydintoiminnan, kuten alueellisten kehittämisprojektien, opiskeluterveydenhuollon palveluketjun ja liikuntatuutoroinnin, kanssa. Tapahtumien järjestämiseen kuluu arviolta reilu viikko vuodessa. Osa liikuntatoimista on OLL:n yhteistoimintajäseniä, joiden jäsenmaksuilla rahoitetaan myös verkoston koordinointia. Ei-jäsenet puolestaan kompensoivat taakkaa korkeammilla verkostotapaamisten osallistumismaksuilla, jotka tulevat suoraan OLL:n käyttöön. Voisiko OLL tuottaa opiskelijaurheiluseuran perustamiseen tarkoitetun oppaan? Urheiluseuran perustamiseen pätevät samanlaiset säännöt kuin yhdistyksen perustamiseen. OLL voisi jakaa esim. intrassa olemassa olevaa tietoa urheiluseuran perustamisesta. Jos OLL:n halutaan tekevän itse opiskelijoille räätälöidyn oppaan, tulee siihen varata myös riittäviä resursseja. Pyydämme jäsenistöä harkitsemaan, mistä ollaan valmiita luopumaan, jotta opas saadaan tehtyä ensi vuonna. LIIKUNTATAPAHTUMAT 79 2 / 8

3 Miksi OLL haluaa lisätä vain naisten osallistumista OSM-kisoissa? Eikö olisi parempi puhua sukupuolijakauman tasaamisesta? Joissakin lausunnoissa nähtiin, ettei palkitseminen ole oikea tapa edistää sukupuolten välistä tasaarvoa OSM-kisoissa ja ehdotettiin lauseen...ja kasvatetaan naisten osallistujamäärää opiskelijoiden SM-kisoissa. poistamista. Koko lauseen poistaminen tarkoittaisi kuitenkin sitä, että OSM-kisojen sukupuolijakaumaa ei aktiivisesti pyrittäisi tasaamaan, vaikka OLL on allekirjoittanut tyttöjen ja naisten liikunnan edistämistä koskevan Brightonin julistuksen vuonna 2011 ja näin ollen sitoutunut toimimaan julistuksen mukaisesti. OLL:n strategiassa yhdenvertaisuus ja sukupuolten välisen tasaarvon edistäminen on yksi vahvimmista arvoista. Jäsenistö voi ehdottaa myös muita tapoja, joilla sukupuolijakauman vinoutumista voisi tasata opiskelijoiden SM-kisoissa. Tarkoituksena ei ole aiheuttaa lisää painetta kisojen järjestäjille, vaan jokainen kisojen järjestäjä punnitsee itse, onko tavoite saavutettavissa ja millaisin keinoin. OSM-kisojen osallistujamäärä on kasvanut vuosittain. OLL haluaa lisätä OSM-kisojen osallistujamääriä edelleen, erityisesti naisten osalta. Miksi vuoden 2013 liittokokouksen liikuntapoliittisen linjapaperin SELL-kisapäätös on avattu uudelleen? SELL Student Games on monilajiurheilutapahtuma, joka on avoin kaikille yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille ympäri maailman. Kisojen nimi tulee järjestäjämaiden Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan maiden nimistä, kunkin maan omalla kielellä. Kisat järjestetään vuorovuosin kussakin maassa ja ne keräävät vuosittain opiskelijaa. SELL-kisojen periaatteisiin kuuluu, että tulosrajoja ei aseteta, jolloin samalla viivalla kilpailevat niin maailman huiput, kuin tavalliset harrastelijat. Ongelmana on se, että edellisessä liittokokouksessa SELL on kisoista kirjaus sekä toimintasuunnitelmassa että poliittisessa linjapaperissa ja nämä kirjaukset ovat osittain ristiriidassa. Toimintasuunnitelma 2014: Päätetään SELL -kisajärjestäjästä vuodelle 2016 ja osallistutaan EUrahoitteiseen SELL-hankkeeseen yhdessä Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa. Liikuntapoliittinen linjapaperi : OLL tekee yhteistyötä Baltian maiden sisarliittojen kanssa SELL-kisojen puitteissa vuoteen 2015 asti. Hallitus avaa poliittisen linjapaperin SELL-osuuden kohdalta ja esittää liittokokoukselle seuraavaa korvaavaa kirjausta linjapaperiin: OLL tekee yhteistyötä Baltian maiden sisarliittojen kanssa SELL-kisojen puitteissa. OLL pidättäytyy yhteistyöstä siinä tapauksessa, jos kisoihin tuodaan tämän linjapaperin voimassaoloaikana tasorajat. Kirjauksella pyritään selventämään ristiriitaiset kirjaukset yhteneviksi ja samalla pitämään kiinni OLL:n strategian mukaisesta matalan kynnyksen liikunnan edistämisestä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Miksi OLL rajaa ei-jäsenet pois OSM-kisoista? 3 / 8

4 Lausunnoissa esitettiin laajasti, että käyttöön otettavissa OSM-kisojen säännöissä täytyisi OSM-kisojen osallistumisoikeus avata kaikille korkeakouluopiskelijoille. OSM-sääntöjen kohdassa lukee nyt: Osallistumisoikeus on OLL:n varsinaisilla jäsenillä. OLL:n hallitus perustelee kantaansa osallistumisoikeuden rajaamisesta varsinaisiin jäseniin näin: On jäsentemme edun mukaista, että liittoon kuuluminen antaa vastinetta jäsenmaksulle. SYL:in eron myötä kaikki ylioppilaskunnat eivät ole automaattisesti OLL:n jäseniä, mikä tarkoittaa jäsenmaksutuotoissa merkittävää pudotusta tulevalle vuodelle. OLL:n taloudellinen panostus OSMkisoihin on merkittävää, eikä sitä haluta kohdentaa jäsenistön ulkopuolelle. On huomionarvoista, että OLL ei ole rajaamassa osallistumisoikeutta pois jäsenjärjestöjen jäseniltä, vaan Opiskelijoiden Liikuntaliittoon kuulumattomien ylioppilaskuntien jäseniltä. Samalla opiskelijakuntien ei-jäsenille tulee kannuste liittyä opiskelijakunnan jäseneksi. Monet ylioppilas- ja opiskelijakunnat ovat nyt huolestuneet niiden ylioppilaskuntien liikuntaedunvalvonnasta, jotka eivät halua jatkaa OLL- jäsenyyttään. OLL haluaa muistuttaa, että edelleen näillä ylioppilaskunnilla on mahdollisuus liittyä OLL:n jäseneksi, jos ne kokevat tarjoamamme jäsenedut, kuten koulutukset ja OSM-kisat, tärkeiksi jäsenilleen. Lausunnoissa on myös ehdotettu, että ei-jäsenten osallistumiskiellon sijaan olisikin esimerkiksi kolminkertaiset osallistumismaksut näille ei-jäsenille. OLL:n hallitus ei tue esitystä, seuraavista syistä: i) Jäsenyydellämme on oltava merkitys. OLL:lla on kolme liittokokouksessa hyväksyttyä ydintoimintoa: valtakunnallinen edunvalvonta, koulutukset ja OSM-kisat. Näistä ensimmäisen ei-jäsenet saavat joka tapauksessa, koska esimerkiksi hallitusohjelmavaikuttamista emme voi kohdentaa vain osalle kentästä. Kysymys kuuluukin, avataanko jäsenten rahoilla myös toinen jäsenetuus ei-jäsenille? Moninkertaiset osallistumismaksut eivät virtaa koskaan OLL:lle, vaan aina kisajärjestäjälle. ii) Rivijäseniä ei tule saattaa maksajiksi. Vaikka osa jäsenjärjestöistämme(ja ei-jäsenistä) tukee omien jäsentensä OSM-kisaosallistumista taloudellisesti, se ei ole näin joka paikassa. Loppupeleissä tämä maksu revitään siis riviopiskelijan taskusta. Kuitenkin edunvalvontaorganisaatioilla on valta ja vastuu nykyisten sääntöjen puitteissa päättää yhä, saavatko heidän jäsenensä osallistua kisoihin vai ei(ts. ovatko OLL:n jäseniä vai eivät). Opku-puolella, jossa ei ole automaatiojäsenyyttä, toivomme tällä päätöksellä olevan myös ohjaava vaikutus opiskelijakuntaan liittymiselle. iii) Kisajärjestäjälle ei haluta lisää tehtäviä. Sääntöuudistus on nyt yksiselitteinen ja oikeudenmukainen jäsenistöämme kohtaan. Poikkeukset osallistumisoikeuksissa, niiden tarkistaminen ja erilaiset osallistumismaksusummat haastavat myös kisajärjestäjät monimutkaisuudellaan. Tällä hetkellä rahaliikennettä ei ole kisajärjestäjien ja OLL:n välillä. 4 / 8

5 iv) OLL:lla ei ole resursseja monimutkaistuvan järjestelyn valvomiseen. Toimistolla ei ole ylimääräisiä resursseja korkeampien osallistumismaksujen valvomiseen, karhuamiseen tai tiliöintiin. Miten toimittaisiin tapauksissa, jos OSM-kisat tekisivät tappiota? Sama pätee eräässä lausunnossa esitettyyn ajatukseen henkilökohtaisesti lunastettavasta kilpailulisenssistä, joka vaatisi jo lisää henkilötyövuosia. Näistä syistä hallitus ei aio edelleenkään tukea korotettuja osallistumismaksuja. Saadun palautteen myötä hallitus ottaa kuitenkin säännöt uudelleen käsittelyyn ja pohtii, löytyykö jokin muu keino, kuten ylioppilaskuntakohtainen, vuosittain lunastettava lisenssimaksu, vastuulliseksi ratkaisuksi jäsentemme huoleen. OSM-kisojen taloudelliset vaikutukset OLL:lle OSM-kisojen koordinoimisesta vastaa OLL:n palvelukoordinaattori ja OLL:n panostus kisakonseptin koordinoimiseen on 0,68 henkilötyövuotta, joten palkkakustannuksia tulee vuosittain noin euroa. Tämän lisäksi kuluja tulee kisavierailuista, mitaleista ja OSM-koulutuksen järjestämisestä noin 4000 vuodessa. OLL järjestää OSM-kisojen järjestäjille maksuttoman koulutuksen, jonka kustannukset liitto kattaa: sis. majoitukset, ruokailut, matkat ja ohjelma. Kisojen taloudellinen vastuu on kokonaan kisojen järjestäjällä. Onko EuroGames 2016-kirjaus OLL:n ydintoimintaa vai meneekö tämä ohi OLL:n tehtäväkentästä? EuroGames 2016 kutsuu kaikki urheiluseurat ja urheilijat osallistumaan kisoihin. Se ei siis sulje halukkaita osallistujia ulos, vaikka osallistuja ei tuntisi olevansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistössä. Kisojen tarkoituksena on tuoda esille ihmisoikeuksia ja kulttuuria. Yhdenvertaisuus on yksi OLL:n arvoista, joten liitto toimii myös ehkäistäkseen syrjintää liikunnassa. Koska jokaisella on mahdollisuus osallistua EuroGames 2016-kisoihin, ei siihen osallistuminen mielestämme syrji ketään. Korjasimme tämän taustapaperiin. Kirjaus vie liitolta vain vähän resursseja, mutta ihmisoikeudet sekä syrjimättömyys ovat urheilumaailmassa niin ajankohtaisia ja tärkeitä, että koemme niiden edistämisen konkreettisten tekojen kautta OLL:n tehtävänä. JÄRJESTÖTOIMINTA JA VIESTINTÄ Miksi suomalaisedustusta kansainvälisissä katto-organisaatioissamme tulisi edistää? Aivan kuten ylioppilas- ja opiskelijakuntien liitot ESU:ssa edistävät järjestöjensä arvoja kansainvälisesti, tekee OLL samaa EUSA:ssa ja FISU:ssa. Ensi vuonna FISU:n liittokokouksessa on mahdollisuus saada edustajiamme seuraavalle kaudelle FISU:n toimielimiin. OLL pitää FISU:a kv-edunvalvonnan ensisijaisena vaikuttamisväylänä myös taloudellisista syistä, koska FISU maksaa edustajiensa kulut tapahtumiinsa eikä OLL:lle koidu kuluja näistä edustuksista (toisin kuin EUSA:ssa, johon emme em. taloudellisista syystä esitä edustajia). Resursseja kv-toimintaan käytetään jatkossakin vähän. Se on pieni osa pääsektorin (pj-ps) toimintaa, mutta sen merkitys on suuri: Suomi muiden pohjoismaiden kanssa on harvoja 5 / 8

6 terveysliikunnan ja tasa-arvon puolestapuhujia kv-kentällämme. Kiinnostusta näille arvoille löytyy toki muualtakin. Onnistuisiko kv-toiminnan laajentaminen esimerkiksi Erasmus+ -ohjelman avulla? Mahdollisia kansainvälisiä hankkeita on Erasmus+-ohjelman kautta aiemmin haettu yhdessä muiden kanssa, muttei kuitenkaan saatu. Resursseja hankkeiden koordinointiin liitolla ei ole, mutta sen sijaan mahdollisuutta mukanaoloon eri maiden yhteisissä Erasmus+-hankkeissa on pidetty auki ja pidetään tulevaisuudessakin. Miksi OLL:n viestintästrategiaa ei ole toimitettu lausunnolle? OLL:n hallitus on katsonut, että kyseessä on OLL:n toimiston sisäinen dokumentti, jota päivitetään tarpeen mukaan. Tarkoitus ei ole ollut luoda hallinnollisesti raskasta viestintäprosessia vaan kehittää viestintää jatkuvalla periaatteella. Viestintästrategia toimitetaan OLL:n intraan liittokokoukseen mennessä, ja sitä on mahdollista myös kommentoida. OLL lupaa kuunnella kentältä tulevaa palautetta entistä tarkemmin, ja korjata viestintää palautteen perusteella. TALOUS Useat jäsenet olivat sitä mieltä, että OLL tarvitsee ainakin ensi vuonna kaksi varapuheenjohtajaa. Syinä mainittiin vaalivuosi, jäsentilanne ja strategiatyö. Tästä syystä hallitus on päätynyt esittämään kahta varapuheenjohtajaa ensi vuodelle. Käytännön jatkumisesta vuoden 2015 jälkeen päätetään strategiaprosessin yhteydessä. Suhteessa lausuntokierrokseen, alijäämä ei kuitenkaan kasva budjetissa. OSS:n budjetti ei ollut selvillä lausuntokierroksen aikaan, ja tarkat luvut saatiin vasta tähän lopulliseen talousarvioon. OSS:n kulut toteutuvatkin merkittävästi arvioitua pienempinä. OLL:n pitkän aikavälin talousnäkymiä, ja siihen liittyviä henkilöstökuluja on tarkoitus tarkastella vuonna 2015 strategiaprosessin yhteydessä. Samalla luodaan keskipitkän aikavälin talousarvio. Miksi matkakuluja on karsittu niin paljon, ja voidaanko budjetoiduilla matkakuluilla hoitaa liiton tehtävät kuten ennenkin? Liikuntapolitiikan matkakulujen merkittävä aleneminen johtuu pääosin siitä, ettei liikuntatuutoreiden Kiilopään koulutusmatkaa ole budjetoitu, sekä liikuntatoimien verkoston kulujen siirtymisestä Koulutusten alle. Koulutusten ja jäsenetujen, sekä liikuntatapahtumien matkakulut ovat puolestaan yhteensä laskettuina vain vähän alempi kuin viime vuoden toteuma. Vuonna 2015 ei lisäksi ole näköpiirissä laajaa jäsenyyskeskustelua, kuten vuonna 2014, mikä vähentää paineita matkustamiselle Järjestötoiminnan ja viestinnän sektorilla. Miksi hallituksen projektit -momentti, ja useiden kohtien muut kulut -momentit ovat niin suuria? OLL hakee OKM:lta , mutta on tähän mennessä saanut Ylimääräisen haetun yleisavustuksen erotus ( ) on budjetoitu kohtiin hallituksen projektit ja kohtien 6 / 8

7 Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta, Koulutukset ja jäsenpalvelut sekä Järjestötoiminta ja viestintä muihin kuluihin. Tämä on tehty siitä syystä, että ylimääräisen haetun summan varaan ei voi rakentaa realistista budjettia, joka antaisi oikean kuvan talouden tilasta. Jos haettua summaa ei saada, nämä momentit pienennetään vastaamaan saatua yleisavustusta. Miksi liikuntatapahtumiin on budjetoitu kokonainen henkilötyövuosi? Budjetointitapa vääristää liikuntatapahtumiin kohdistuvia kuluja. Kuten talouden taustapaperissa todetaan, hallitus on päätynyt esittämään henkilötyövuodet kokonaisina. Tämä koskee myös Liikuntapolitiikka ja edunvalvontaa sekä Hallintoa koskevia henkilöstökuluja. Henkilöstökulujen pilkkominen sekoittaisi talousarvion luettavuutta, koska silloin esimerkiksi liikuntapolitiikkaan ja edunvalvontaan tulisi korkeakoululiikunnan asiantuntijan lisäksi myös pääsihteerin palkkakuluja. OLL:n toimenkuvissa on paljon sektorien välistä toimintaa, mikä lisää toimijoiden yhteistyötä ja poistaa mahdollisia sektorien välisiä raja-aitoja. Yksi pohdittava vaihtoehto tulevaisuudessa on esittää kaikki henkilöstökulut omassa kokonaisuudessaan, toimintakuluista erillään. Tätä voimme pohtia strategiaprosessin yhteydessä. Miksei palkkoja ole eritelty tarkemmin? Miksi hallinnon alla on muuta henkilöstöä koskevia sivukuluja? OLL:n palkat on määritelty urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen palkkaliitteen mukaan, jonka perusteella hallitus määrittää jokaisen työntekijän palkan. Palkat ovat osana työsopimuksia salaisia, eikä niitä tästä syystä voi esittää tämän tarkemmin. Hallinnon alla on pääsihteerin palkan ja puheenjohtajan palkkion lisäksi kaikkia työntekijöitä koskevia sivukuluja sekä ulkopuolisten palkkausten varaus (ks. talouden taustapaperi) kirjanpitoteknisistä syistä. Miksi OHU:n taloutta koskeva luku on vielä talousarviossa, vaikka toiminta siirtyy Olympiakomitealle? OLL:n ja OKM:n välisissä neuvotteluissa OKM esitti, että vuonna 2015 OHU:n valtionavustus kulkisi vielä OLL:n kautta. OKM on jo tehnyt talousarvionsa järjestöille ja huippu-urheilulle, ja talousarvion muuttaminen tässä vaiheessa olisi teknisesti vaikeaa. Neuvotteluissa sovittiin, että talous siirtyy OK:lle vuoden 2016 alusta, jolloin he hakevat OHU:lle valtionapua osana omaa yleisavustustaan. Samalla OLL jättää hakematta avustusta ko. toiminnalle. Tämä ei sinänsä hidasta OHU:n varsinaista siirtymistä OK:lle, vaikka menot vielä ovatkin OLL:n talousarviossa. Ensi vuonna OLL siis siirtää OK:lle OHU:un budjetissa varatun summan. Mitkä ovat OHU-siirron taloudelliset vaikutukset liitolle? OLL:n talouden olennaisin tekijä on yleisavustuksen suuruus, eikä siitä ole vielä tarkempaa tietoa OHU-siirron jälkeen. Tämä on tärkeä vaikutettava asia eduskuntavaalien ja hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä. Realistinen arvio on, että OLL:lta lähtee saman verran kuin mitä OHU:un on keskimäärin kulunut (noin vuodessa), mutta luku voi olla myös suurempi tai pienempi. OHU toi OLL:oon suuremman omavastuuosuuden (lajiliittojen maksut OLL:lle), minkä poistuminen voi laskea OLL:n yleisavustusta. 7 / 8

8 Miksei OLL ole panostanut enempää yritysyhteistyöhön? Toisin kuin luullaan, urheilujärjestömaailmassa on suuria vaikeuksia saada suuria sponsorointisopimuksia. Tässä ovat onnistuneet ainoastaan tv-oikeuksia omaavat liitot, sekä mediassa näkyvästi esillä olevat lajit. Vuonna OLL:lla oli palkattu henkilö yritysyhteistyösopimusten hankkimiseen. Huolimatta yli 50 yrityksen kanssa tehdyistä neuvotteluista, sopimuksia ei saatu. Yritykset ovat kiinnostuneempia toiminnallisesta yhteistyöstä, kuten tuotepalkintojen jakamisesta. Tällainen ei kartuta OLL:n kassaa. Yritysyhteistyösopimusten neuvotteleminen vie resursseja muusta toiminnasta. Tähän mennessä yritysyhteistyöhön käytetty työaika ei ole maksanut itseään takaisin. OLL pyrkii kuitenkin sopimusten tekoon, ja parantunut medianäkyvyys saattaa auttaa yritysyhteistyötä vuonna / 8

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 (Muutokset lausuntokierrosmateriaaliin näkyvät punaisella värillä.) YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 LIIKUNTAPOLITIIKKA JA EDUNVALVONTA Jatketaan eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamista

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YLEISTÄ... 1 Talousarvion uudistus... 2 Talouden sopeuttamistoimet... 2 Opiskelijahuippu-urheilun siirto

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna OLL:n talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2016 talouden erityispiirteitä.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Yleistä Kiitämme myös OLL:n asiantuntevaa hallitusta ja henkilöstöä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Palvelut

TOIMINTASUUNNITELMA Palvelut TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Palvelut 1 Varmistetaan jäsenetujen ja liikunnallisten etutapahtumien jatkuminen olemassa olevien kumppaneiden kanssa Tehdään lista jäsenjärjestöille olemassa olevista jäseneduista

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2018 talouden erityispiirteitä.

Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2018 talouden erityispiirteitä. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1) Yleistä Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI OLL:N LIITTOKOUS,... 0 0 (Muutokset lausuntokierrosmateriaaliin näkyvät punaisella värillä.) LIIKUNTAPOLITIIKKA JA -EDUNVALVONTA Kaikissa liikuntapolitiikan toimenpiteissä hyödynnetään Korkeakoululiikunnan

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 YLEISTÄ... 1 Talousarvion uudistus... 1 Talouden sopeuttamistoimet... 2 Opiskelijahuippu-urheilun

Lisätiedot

RT-ohjekortin nimi ei aukea lukijalle. RT-kortin painopisteenä tulisi olla jo olemassa olevat tilat.

RT-ohjekortin nimi ei aukea lukijalle. RT-kortin painopisteenä tulisi olla jo olemassa olevat tilat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA NOUSSEISIIN KYSYMYKSIIN TOIMINTASUUNNITELMA 1) Liikuntapolitiikka

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

TERVETULOA OLL:N SEKTORITAPAAMISEEN 2/13

TERVETULOA OLL:N SEKTORITAPAAMISEEN 2/13 TERVETULOA OLL:N SEKTORITAPAAMISEEN 2/13 1 OLL:N AJANKOHTAISIA ASIOITA Sektoritapaaminen 2/2013 2 AJANKOHTAISTA PALVELUISSA Sektoritapaaminen 2013 3 OSM-KISAT Huhtikuussa järjestettyihin OSM -kisoihin

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2013 Lyhenteet OKM ARENE UNIFI EUSA FISU SLU SLU-alueet VAU OK Otus SAMOK SYL OTH YTHS THL OSM -kilpailut OEM OMM SELL-kisat Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1) Yleistä Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA NOUSEISIIN KYSYMYKSIIN

VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA NOUSEISIIN KYSYMYKSIIN 1 2 3 Tässä dokumentissa on vastattu jäsenten lausunnoissa nostamiin liittokokousmateriaaleja koskeviin kysymyksiin. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta

Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta Valmistaudutaan eduskuntavaaleihin liikuntapoliittisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Hallituksen kertomus toiminnasta

Hallituksen kertomus toiminnasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hallituksen kertomus toiminnasta 2015 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Lisätiedot

Saatekirje liittokokousmateriaaleille

Saatekirje liittokokousmateriaaleille SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 00 Sivu 1 / 6 Saatekirje liittokokousmateriaaleille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Arvoisa

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit.

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. OHJEET EXCEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI: Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. Linjapaperille, toimintasuunnitelmalle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 2016 2020

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 2016 2020 YLEISTÄ... 1 TULOJEN KEHITYS... 1 Toiminta-avustus

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2012

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2012 JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2012 Sosiaalisihteeri Hannu Järvistö Hallitusvastaava Elvi Juvonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Linkkejä JYYn liikunta-avustuskriteerit ja lomakkeet http://jyy.fi/jarjestolle/avustukset/jyyn-liikunta-avustukset/

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS)

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 2018 2020 YLEISTÄ Tämä dokumentti on päivitys vuoden

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2014

HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2014 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2014 1 / 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ESIPUHE OLL:n vuosi 2014 on ollut historiallinen. Juhlimme helmikuussa

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON LIIKUNTAPOLIITTINEN LINJAPAPERI

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON LIIKUNTAPOLIITTINEN LINJAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON Opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland)

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland) ry:n säännöt Kuten hyväksytty NP Skype V:ssa 20.8.2015 1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on ry (myöhemmin ESN Finland) 1.2. ESN Finland on voittoa tavoittelematon, poliittisesti, tunnuksellisesti

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS HOTELLI HAAGA HELSINKI

LIITTOKOKOUS HOTELLI HAAGA HELSINKI LIITTOKOKOUS 13. 14.11.2014 HOTELLI HAAGA 1 / 13 VARSINAISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIAKIRJALUETTELO Asiakirja 1: Kutsu liittokokoukseen Asiakirja 2: Liittokokouksen aikataulu Asiakirja 3: Hallituksen esitys

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 ASIAKIRJA 7 TOIMINTAKERTOMUS 2012 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO

LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 ASIAKIRJA 7 TOIMINTAKERTOMUS 2012 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO Toimintakertomus 2012 LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016

Kaavio 1. Jäsenmäärän kehitys 1990-2016 Sivu 1 / 6 Liittokokous 23. 24.11.2012 Tampereen yliopisto, Kalevantie 4, Tampere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2014-2016

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Yliopistoliikunta. Järjestökoulutus 11.2.2014

Yliopistoliikunta. Järjestökoulutus 11.2.2014 Yliopistoliikunta Järjestökoulutus 11.2.2014 Esittelykierros Mistä ainejärjestöstä / kerhosta tulet? Missä tehtävässä / roolissa toimit? Mitä odotat koulutukselta? Mitä odotat yliopistoliikunnalta tänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 6.12.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Euroopan parlamentin vuoden 2007 talousarvion toteuttaminen Jäsenille lähetetään oheisena määrärahasiirtoesitys C25

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014

JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014 JYY Liikuntavastaavien koulutus 1.2.2014 Hallitusvastaava Silja Silvasti silja.silvasti@hallitus.jyy.fi Liikuntavaliokunnan puheenjohtaja Simo Korpela simo.m.korpela@student.jyu.fi Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS 14. 15.11.2013 SUOMEN URHEILUOPISTO VIERUMÄKI

LIITTOKOKOUS 14. 15.11.2013 SUOMEN URHEILUOPISTO VIERUMÄKI LIITTOKOKOUS 14. 15.11.2013 SUOMEN URHEILUOPISTO 1 / 15 VARSINAISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIAKIRJALUETTELO Asiakirja 1: Kutsu liittokokoukseen Asiakirja 2: Liittokokouksen aikataulu Asiakirja 3: Hallituksen

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.12.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu

Lisätiedot

Toimintakerto- mus LIITTOKOKOUS, 12. 13.11.2015 ASIAKIRJA 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014

Toimintakerto- mus LIITTOKOKOUS, 12. 13.11.2015 ASIAKIRJA 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014 LIITTOKOKOUS, 12. 13.11.2015 ASIAKIRJA 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Toimintakerto- 2014 mus OLL:n toiminta tammikuusta joulukuuhun liikuntapolitiikan ja edunvalvonnan, koulutusten ja jäsenetujen, liikuntatapahtumien,

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1) Korkeakouluyhteisö edistää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti opiskelija- ja korkeakoululiikuntaa sekä fyysistä aktiivisuutta korkeakouluissa

1) Korkeakouluyhteisö edistää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti opiskelija- ja korkeakoululiikuntaa sekä fyysistä aktiivisuutta korkeakouluissa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON Opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA koonti koulutusten keskusteluista. Seinäjoki ja Helsinki 20/23.4.2012

LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA koonti koulutusten keskusteluista. Seinäjoki ja Helsinki 20/23.4.2012 LIIKUNTATUUTOROINTI PALA PALALTA koonti koulutusten keskusteluista Seinäjoki ja Helsinki 20/23.4.2012 Ydinajatus Liikuntakynnyksen madaltaminen ja vähän liikkuvien liikuttaminen Liikuntatuutori on helposti

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI

HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN MENETTELYTAPAJÄRJESTYKSEKSI SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 06 Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HALLITUKSEN ESITYS LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015 Sivu 1 / 6 Liittokokous 18. 19.11.2011 Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HALLITUKSEN

Lisätiedot

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/

SYL-delegaation ohjeistus. Lähetekeskustelu AYYE10/ SYL-delegaation ohjeistus Lähetekeskustelu AYYE10/14 5.11.2014 SISÄLTÖ 1. Mikä on SYL:n liittokokous ja delegaatio? 2. Mitä tässä lähetekeskustelussa? 3. Aiheiden esittelyt 1. Lausuntokierros ja AYY:n

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot