Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta"

Transkriptio

1 Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta Valmistaudutaan eduskuntavaaleihin liikuntapoliittisen linjapaperin pohjalta Kysymys: Miten liiton linjat ja päätavoitteet eduskuntavaaleihin määritellään? Miten jäsenistö pääsee vaikuttamaan tavoitteisiin? Liikuntapoliittinen linjapaperi määrittelee eduskuntavaalivaikuttamisen tavoitteiden peruslinjat. Tarkemmista tavoitteista toteutetaan jäsenistölle kysely alkuvuodesta Varmistetaan, että uusissa ammattikorkeakouluissa toteutetaan toimilupahakemuksiin kirjatut sisältyvät liikunta-asioiden parannustoimet Valmistellaan ideapankki opiskelijoiden päivittäisen istumisen vähentämisestä Kysymys: Miksi OLL kokee istumisen vähentämisen tärkeäksi ja liitolle kuuluvaksi asiaksi? Lokakuun alussa julkaistiin OKM:n ja STM:n yhteistyönä valmistellut Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointi edistävään liikuntaan (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 3:2013), joissa päivittäisen istumisen vähentäminen on nostettu yhdeksi neljästä päälinjauksesta. Koska viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet liiallisen istumisen olevan itsenäinen, liikunnan harrastamisesta riippumaton terveyden riskitekijä, kokee OLL:n hallitus, että myös meidän tulee tarttua tähän aiheeseen. Koemme, että korkeakouluissa vallitsevaa istumista suosivaa kulttuuria on paras lähteä muuttamaan sisältäpäin, sillä kulttuurin muuttamisessa ylhäältäpäin (esimerkiksi ministeriöstä) tulevat käskyt eivät ole kaikkein paras toimintakeino. OLL vaikuttaa toki myös valtakunnallisesti (esim. lausuimme juuri julkaistuihin linjauksiin), mutta näemme että meidän roolimme on myös kerätä ja jakaa parhaita käytänteitä istumisen vähentämisestä ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä korkeakouluympäristössä. Mielestämme korkeakouluympäristön muovaaminen fyysiseen aktiivisuuteen kannustavaan suuntaan on myös opiskelijaliikunnan edunvalvontaa. Kysymys: Miten OLL ottaa huomioon paikallistason hankkeet? Voiko mukaan ottaa myös sidosryhmiä, esim. YTHS:n? Monissa korkeakouluissa asiaan on myös kiinnitetty huomiota ja esimerkiksi Turussa yliopistoliikunta ja YTHS suunnittelevat yhteistä kampanjaa istumisen vähentämiseksi. OLL aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä näiden korkeakoulujen kanssa ja jakaa niissä kertyneitä kokemuksia verkostojensa kautta myös muille paikkakunnille. Lisäksi toteutuksessa aiotaan käyttää hyödyksi Liiku terveemmäksi -verkostoa ja muita OLL:n yhteistyökumppaneita, kuten YTHS:a. Kysymys: Voisiko OLL toteuttaa laajemman liikuntaedunvalvonnan tietopankin tai tietopankkeja myös muista aiheista? Nyt kun OLL:lla on toimiva intranet, on sinne tarkoitus koota olemassaolevia materiaaleja liittyen esimerkiksi budjettivaikuttamiseen, strategiavaikuttamiseen, liikuntatuutoroinnin käynnistämiseen tai liikuntatilojen yhdenvertaisuuteen. Vastaavia dokumentteja tehdään ja nykyisiä päivitetään 1 / 12

2 tarpeen mukaan. Emme koe, että tämä toiminta tarvitsee välttämättä omaa kirjausta toimintasuunnitelmaan. Varmistetaan yhteistyössä SAMOKin ja SYL:n kanssa, että liikunnan hoitokäytäntö (so. palveluketju) toteutuu opiskeluterveydenhuollossa Kysymys: Miksi terveysliikuntahanke on jaettu kahteen osaan toimintasuunnitelmassa? Liiku terveemmäksi kohdassa on myös palveluketjusta ja liikuntatuutoroinnista, miksi ne on mainittu niin moneen kertaan? Lausunnoissa esitettiin toivomus, että palveluketjua, liikuntatuutorointia ja Liiku terveemmäksi - vuotta koskevat kohdat yhdistettäisiin yhdeksi kohdaksi, koska ko. kohdat ovat osittain päällekkäisiä. Palveluketju- ja liikuntatuutorointikohdat on säilytetty erillisinä, koska ko. toimintamallien sisällöllinen kehitystyö ja levittäminen tapahtuu tosiasiallisesti toisistaan itsenäisesti. Liiku terveemmäksi -kohta taas on toimintasuunnitelmassa, koska se on erityinen, vain ensi vuotta koskeva teema. (Ks. alempaa tarkemmin) Tuetaan liikuntatuutoroinnin paikallisia järjestäjiä kehittämään toimintamallia laadullisesti ja varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Kysymys: Miksi niin yksityiskohtainen asia, kuin Kiilopään koulutusmatka on mukana tosussa? Jos matka toteutetaan yritysyhteistyönä, miksi sen tuotot ja kulut ovat silti budjetissa? Kiilopään koulutusmatkan mainitsemista pidettiin yleensä lausunnoissa liian yksityiskohtaisena toiminnan kuvauksena. Liikuntatuutoreiden Kiilopään matka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 yhteistyössä Suomen Ladun kanssa, joten ajattelimme, että uusi toimintamuoto olisi hyvä kirjata tosuun vielä seuraavalle vuodelle. Olemme kuitenkin samaa mieltä yksityiskohtaisuudesta, joten maininta on poistettu liittokokousversiosta. Kiilopään matka tarkoitus järjestää jatkossa ilman OLL:n rahallista panosta (poislukien koulutuksen suunnitteluun käytetty työaika). Koska OLL toimii kuitenkin liikuntatuutoroinnin valtakunnallisena koordinaattorina ja sitä kautta myös matkan koordinaattorina, täytyy myös matkan tulojen ja menojen olla meidän budjetissamme. Kiilopään yritysyhteistyö on tarkoitus toteuttaa omana projektinaan erillään liiton muusta yritysyhteistyöstä. Vielä emme ole käyneet keskusteluja yritysten kanssa, mutta uskomme, että liikuntatuutorointi toimintamallina ja Kiilopään koulutusmatka yksittäisenä tapahtumana ovat houkuttelevia myös yritysten näkökulmasta. Kysymys: Voisiko liikuntatuutoroinnin koulutusten rahoitusta pienentää? koska liikuntatuutorointia rahoitetaan OKM:n hankerahalla, on meille myönnetyt rahat käytettävä siihen käyttötarkoitukseen, mikä hakemuksessa on mainittu. Jos siis vähentäisimme liikuntatuutoroinnin koulutusten kuluja, ei rahoja voisi käyttää muuhun liikuntapoliittiseen toimintaan. 2 / 12

3 Tarjotaan tukea ja asiantuntijaosaamista korkeakoulujen liikuntapalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä paikallisille korkeakoulujen toimijoille. Huomio: Aloitteen korkeakoululiikunnan paikkalliseen kehittämiseen tulee aina tulla paikallistasolta. Olemme ehdottomasti samaa mieltä, eikä OLL missään nimessä pyri tekemään paikallista vaikuttamistyötä, vaan se on opiskelija- ja ylioppilaskuntien tehtävä (voimme toki toimia siinä apuna). Kysymys: Miten OLL tiedottaa asiantuntija-avun saatavuudesta? Pyrimme säännöllisesti olemaan yhteydessä kaikkiin korkeakoulupaikkakuntiin ja kyselemään, onko heillä tarvetta avullemme, jotta he muistavat, että tukea on tarvittaessa saatavilla. Esimerkiksi tänä vuonna olemme myös muistuttaneet säännöllisesti mahdollisuudesta hakea OKM:lta hanketukea korkeakoululiikunnan kehittämiseen. Kysymys: Tarvitseeko OLL:n olla mukana paikallisissa korkeakoululiikunnan työryhmissä? OLL:n keskustoimiston käytänteenä on ollut, että paikallisissa korkeakoululiikunnan kehittämisen työryhmissä ollaan mukana toiminnan alussa (jos näin pyydetään), mutta kun suuntaviivat ovat paikallisesti selvillä, ei läsnäolo työryhmässä ole enää tarpeellista vaan asiantuntija-apua annetaan pyydettäessä. Toki jos paikallisesti on erikseen pyydetty, että OLL:n edustaja jatkaa työryhmässä, on näin toimittu. Varmistetaan korkeakoululiikunnan huomioiminen uudessa liikuntalaissa Kysymys: Millaisia tavoitteita OLL ajaa liikuntalakivaikuttamisessaan? Tavoitteita on alustavasti haarukoitu syksyn aikana OLL:n keskustoimistolla. Liikuntalaki lienee myös jatkossa puitelaki, jolloin itse laissa ei anneta eri toimijoiden roolista kovin tarkkaa määrittelyä. Mutta joka tapauksessa korkeakoululiikunnan osalta Lain tarkoitus -pykälää olisi syytä laventaa koskemaan fyysisen aktiivisuuden edistämistä koko elämäkulussa. Silloin myös lain Vastuut ja yhteistyövelvoitteet -pykälää olisi mahdollista laventaa siten, että siihen sisältyisi keskeiset elämänkulun fyysiseen aktiivisuuteen eri ikävaiheissa potentiaalisesti vaikuttavat instituutiot. Opiskeluvaiheen osalta korkeakoululaitos on keskeinen instituutio, ja siksi se tulisi sisällyttää myös liikuntalain Vastuut ja yhteistyövelvoitteet -pykälään. Koordinoidaan Liiku terveemmäksi -vuotta nostamalla esiin kahta opiskelijaliikunnassa hyväksi havaittua terveysliikuntamallia (liikuntatuutorointi ja palveluketju) Kysymys: Miksi OLL on ottanut vastaan Liiku terveemmäksi -vuoden koordinoinnin ilman liittokokouksen päätöstä? Onko liittokokouksella vielä valtaa tässä asiassa? Lausunnoissa kyseenalaistettiin OLL:n hallituksen päätös ottaa koordinointivastuu Liiku terveemmäksi -vuodesta ilman liittokokouksen päätöstä. OLL:a pyydettiin Liiku terveemmäksi -vuoden koordinaattoriksi vuodelle 2014 jo tammikuussa Päätös suostumisesta tuli tehdä jo keväällä, joten sitä ei voinut alistaa liittokokoukselle. 3 / 12

4 OLL:n hallitus päätti ottaa koordinointivastuun, koska koimme, että vuosi tarjoaa paljon mahdollisuuksia lisätä opiskelijaliikunnan ja OLL:n vaikuttavuutta liikunta- ja terveysjärjestöjen keskuudessa, mutta vie vain vähän resursseja. Vaikka Liiku terveemmäksi -vuosi ei tuo paljon uutta toimintaa tai vie merkittävästi resursseja, on se mielestämme hyvä olla mainittuna erikseen toimintasuunnitelmassa, koska se on erityinen teema vuonna Valmistelut vuodelle 2014 on jo aloitettu (esimerkiksi 2 neuvottelukunnan kokouspäivää sovittu, koska ne sovitaan yleensä jo reilusti edellisen vuoden puolella), mutta toki liittokokous voi vielä päättää, ettei OLL koordinoi hanketta vuonna Kysymys: Paljonko resursseja koordinointiin on ajateltu käytettävän? Toteuttaako OLL jonkin kampanjan vuoden aikana? Koordinointiin ei ole tarkoitus käyttää merkittäviä resursseja, vaan sen on tarkoitus tukea liiton muuta liikuntapoliittista ja edunvalvonnallista toimintaa. Käytännössä koordinaatiovastuu tarkoittaa muutaman työryhmän kokouksen ja kahden neuvottelukunnan kokouksen valmistelua. OLL ei aio toteuttaa minkäänlaista uutta kampanjaa Liiku terveemmäksi -vuoden aikana, vaan nostaa esiin toimintasuunnitelmakirjauksen mukaisesti meille muutenkin tärkeitä tavoitteita, eli vähän liikkuvien huomiointia ja yleisen aktiivisuuden lisääntymistä. Koemme, että opiskelijaliikunnan esiin nostaminen myös opiskelijaliikkeen ulkopuolella edesauttaa opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia. Liiku terveemmäksi -neuvottelukunnan valmistelu antaa meille myös hyvän mahdollisuuden saada toimintaamme uusia näkemyksiä tahoilta, joiden kanssa emme välttämättä muuten pääsisi yhtä tiiviisti tekemisiin. Uusi toimintasuunnitelmaesitys: Selvitetään, millaisia korkeakoululiikunnan erityisryhmiä on, ja millaista liikuntatarjontaa niille on suunnattu. VASTAUS LAUSUNTOIHIN: Lausunnoissa toivottiin, että jatkossa otettaisiin paremmin huomioon korkeakoululiikunnan erilaiset käyttäjäryhmät ja erityisryhmät. Tänä vuonna asiaa on jo hieman edistetty selvittämällä korkeakoululiikunnan esteettömyyskysymyksiä, mutta asia vaatii jatkossa systemaattisempaa otetta. Asiasta on tehty oma uusi toimintasuunnitelmaesitys. Palvelut Kysymys: Miksi OLL järjestää palvelu- ja kisatoimintaa? Mikä on palvelujen ja kilpailutoiminnan merkitys ja rooli OLL:n tehtäväkentässä? Miksi OLL vastaa OSM-kisojen koordinoinnista? Otamme laajemmin kantaa kilpailutoiminnan poiston vaikutuksiin erillisessä selvityksessä, joka on liittokokousmateriaalien liitteenä. 4 / 12

5 Muutamassa lausunnossa ehdotetaan palvelutoiminnan poistamista OLL:n talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta. Palvelutoiminnan alle kuuluu jäsenetu- ja tapahtumatoiminnan lisäksi myös koulutustoiminta ja opiskelijaurheiluseurojen laadun kehittäminen. Palvelujen poistaminen merkitsisi teknisesti siis myös koulutustoiminnan (sektoritapaamiset, liikuntatoimien verkostotapaamiset ja seuraseminaarit) ja seurojen tukemisen alasajoa. OLL on saanut vuosille OKM:n rahoituksen opiskelijaurheiluseuratoiminnan laadun kehittämistä koskevalle hankkeelleen. Hanke on käynnissä vielä vuonna Jos kilpailutoiminta poistettaisiin OLL:n toiminnasta, OLL ei pystyisi käyttämään hankkeeseen tarkoitettuja varoja (vuonna ) mihinkään muuhun liiton toimintasektoriin. Lisäksi kun hanke loppuu, loppuu myös henkilöresurssin rahoitus eikä se siitä syystä ole siirrettävissä muuhun toimintaan. Varmistetaan jäsenetujen ja liikunnallisten etutapahtumien jatkuminen olemassa olevien kumppaneiden kanssa. Neuvotellaan vuoden 2014 aikana opiskelijoille tarjottavien etujen siirtämisestä FRANK:lle. Kysymys: Miksi OLL ylläpitää jäsenetuja eikä siirrä niitä My Frank-palvelun alle? Monet ylioppilas- ja opiskelijakunnat kannattavat OLL:n jäsenetujen siirtämistä My Frank-palvelun alle. OLL on jo keskustellut jäsenetujen yhdistämisestä Frank:n kanssa. OLL kannattaa jäsenetujen siirtoa, mutta haluaa huomioida asiat, jotka avaamme selvityksessä jäsenetujen poistamisen vaikutuksista. Lausunnoissa kysyttiin lisäksi etujen käyttöasteesta. Kaikilta etujen tarjoajilta emme ole saaneet tietoja, mutta esimerkiksi vuonna 2012 OLL:n neuvottelemat edut kattoivat vähintään 6770 korkeakouluopiskelijaa (tähän laskettiin mukaan tapaturmavakuutukset jäsenjärjestöjen sekä jäsenjärjestöjen jäsenten tapahtumissa, Helsinki City Run, Paavo Nurmi Marathon, Runner s Twilight, Helsinki City Marathon, Kaisaniemen juoksu, Ruissalojuoksut ja Tampere Puolimarathon) Järjestetään koulutuksia jäsenjärjestöille, OSM-kisajärjestäjille seuratoimijoille ja korkeakoulujen liikuntatoimille Kysymys: Miksi OLL järjestää koulutuksia myös korkeakoulujen liikuntatoimille? OLL koordinoi korkeakoulujen liikuntatoimien verkostoa, johon kuuluu. Osa liikuntatoimista on myös OLL:n yhteistoimintajäseniä. Lisätietoja verkoston toiminnasta löytyy OLL:n nettisivuilta ( Hallitus kokee, että verkoston koordinointi ja tiivis yhteistyö korkeakoulujen liikuntatoimien kanssa on edellytys sille, että korkeakoululiikunnan hyviä käytänteitä ja esimerkiksi korkeakoululiikunnan suosituksia saadaan edistettyä korkeakouluissa. Verkostotapaamiset järjestetään niin, että OLL auttaa paikallista järjestäjää (liikuntatoimea) ohjelman suunnitelusta, mutta käytännönjärjestelyistä, laskutuksesta yms. vastaa aina paikallinen taho. Verkostotapaamisten osallistumismaksu on porrastettu niin, että ei-yhteistoimintajäsenet maksavat korkeampaa osallistumismaksua ja tällä erotuksella katetaan OLL:lle tapaamisesta aiheutuvia kuluja. 5 / 12

6 Uudistetaan OSM-säännöt ja kehitetään OSM -kisakonseptia yhteistyössä kisajärjestäjien kanssa. Kysymys: Miksi OSM-työryhmä perustetaan? Monet lausunnot esittävät epäilynsä OSM-työryhmästä, jota OLL on ehdottanut perustettavaksi. Työryhmän tarkoitus on kehittää OSM-kisakonseptia eteenpäin, mihin OLL haluaa saada OSMkisajärjestäjien, liikuntatoimien, ylioppilas- ja opiskelijakuntien, opiskelijaurheiluseurojen sekä lajiliittojen asiantuntemusta. Työryhmä uudistaa OSM-kisasäännöt, pyrkii etsimään keinoja OSM-kisaviestinnän tehostamiseksi ja kehittämään muutenkin OSM-kisojen sisältöä. Etenkin OSM-kisasäännöt kaipaavat päivittämistä ja tapahtumien kilpailu-luonnetta ja OLL:n roolia voidaan muuttaa kisasääntöjä muuttamalla.työryhmän on sen vuoksi mahdollista pureutua monissa lausunnoissa esitettyyn toiveeseen vähentää OLL:n kotimaiseen kilpailutoimintaan käyttämiä resursseja. Katsomme, että OSM-työryhmän työ tukisi erinomaisesti lausunnoissa esitettyä toivetta kilpailutoiminnan katsomiseksi läpi vuoden 2014 aikana. Lausunnoissa pyydettiin myös erottelua roolijaosta. Roolijaon kisajärjestäjän ja OLL:n välillä löytyy OLL:n nettisivuilta: Jatketaan opiskelijaurheiluseuratoiminnan laadun kehittämistä suomalaisissa korkeakouluissa. Avataan haku 65. Akateemisen Wartin järjestäjäksi vuodeksi 2015 Kysymys: Miksi OLL on enää mukana Akateemisessa Wartissa? OLL on ollut mukana Akateemisessa Wartissa lähinnä historiallisista syistä ja siksi, että tapahtumalla on ollut valtakunnallinen luonne, jonka vuoksi on OLL on ollut mukana tapahtuman valtakunnallisessa tiedottamisessa. Muutamassa lausunnossa on kannatettu Akateemisen Warttiin liittyvän toimintasuunnitelman poistamista. OLL on vuosien varrella ollut aktiivisesti järjestämässä Akateemista Warttia ja viime vuosina lähinnä tukenut kisajärjestäjää esimerkiksi tiedottamisessa. Vuonna 2013 Akateeminen Wartti ei työllistänyt OLL:a juuri ollenkaan. Siksi olemme valmiita poistamaan kirjauksen. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että jatkossa Akateemisen Wartin nimeä voi käyttää kuka tahansa, koska nimi ei ole enää OLL:n suojelema. Toivommekin, että Wartin nimeä tullaan käyttämään tulevaisuudessa sen arvoa ja historiallista taustaa edellyttävällä tavalla. Päätetään SELL -kisajärjestäjästä vuodelle 2016 ja osallistutaan EU-rahoitteiseen SELL-kisahankkeeseen yhdessä Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa 6 / 12

7 Kysymys: Miksi OLL etsii SELL-kisajärjestäjää vuodelle 2016, koska kisojen järjestäminen oli 2012 niin vaikeaa? Muutamissa lausunnoissa ei kannatettu SELL-kisajärjestäjän valintaa vuodelle OLL on vuoden 2012 liittokokouspäätöksen mukaisesti avannut jo vuoden 2016 SELL-kisajärjestäjähaun. Koska haku on jo auki, olisi epäjohdonmukaista olla valitsematta SELL-kisajärjestäjää vuonna 2014, jos ehdokkaita löytyy. Muutamissa lausunnoissa perustellaan kisajärjestämisoikeudesta luopumista historiallisilla ja taloudellisilla syillä. SELL-yhteistyö on alkanut vuonna 1924, mutta yhteistyö käynnistettiin uudelleen 60 vuoden tauon jälkeen vasta Tapahtuma on nykyisin uudistunut ja SELL-kisoihin osallistuu myös muiden kuin SELL-maiden edustajia. Kilpailujen historiallinen merkitys on siis pikemminkin alkanut uudelleen ja vanhat suhteet SELL-maihin ovat tiivistyneet. Haluamme tässä kohdin muistuttaa, että vaikka vuoden 2012 kisat olivat tappiolliset, vuoden 2004(TTYY) ja 2008(AYY) kisat on saatu järjestettyä jopa voitollisesti. Suomen eri paikkakunnat tarjoavat tapahtumalle erilaisia mahdollisuuksia järjestää tapahtuma kustannustehokkaasti. OLL ei ota tapahtuman järjestämisestä mitään taloudellista vastuuta, minkä takia emme näe syitä sille, miksi Suomen kisajärjestäjää ei voisi valita, jos sellainen löytyy OLL kävi keskusteluja jäsenistön kanssa SELL-kisojen tulevaisuudesta Suomen osalta. Keskustelut päättyivät jäsenistön kantaan siitä, että Suomen on jatkettavat SELL-kisayhteistyötä. OLL ei ole erillisellä sopimuksella sitoutunut järjestämään kisoja, mutta niin kauan kuin OLL on osa SELL-Councilia, tulee OLL:n hankkia kisajärjestäjä SELL-kisoille joka neljäs vuosi. Vuoden 2013 Riikassa järjestettyihin SELL-kisoihin osallistui 140 suomalaista korkeakouluopiskelijaa, jotka edustivat 10 eri korkeakoulua. Kysymys: Miksi OLL osallistuu EU-rahoitteiseen SELL-kisahankkeeseen? Muutamassa lausunnossa on ehdotettu hankkeesta vetäytymistä. Kisahankkeen avulla laaditaan SELL-kisojen juhlavuoden kunniaksi yhteinen ilmoittautumisjärjestelmä sekä nettisivut. Hankkeen on tarkoitus palvella kaikkia tulevia SELL-kisajärjestäjiä sekä niihin osallistuvia kilpailijoita. Hankkeessa on mukana viisi maata (Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Suomi). Hanke on osa SELLkisojen 90v-juhlavuotta. Suomi osallistuu hankkeeseen yhdessä Puolan kanssa hyvin pienellä summalla, emmekä halua kaataa hankerahoitusta, joka tukisi myös omia jäseniämme. Kielteinen päätös vaikeuttaisi myös OLL:n suhteita muihin SELL-maihin. Hankerahoitusosuutemme on 8463, josta saamme tuloja Todellinen kustannusvaikutus EU-hankerahoituksesta on siis Ilman EU-hanketta kisojen järjestäjälle tulisi joka vuosi lisäkustannuksia ilmoittautumisjärjestelmän ja nettisivujen laatimisesta. Siirto: Olemme päättäneet siirtää tämän tosu-kirjauksen yhteen Päätetään SELL-kisajärjestäjästä vuodelle Muoto on nyt Päätetään SELL-kisajärjestäjästä vuodelle 2016 ja osallistutaan EU- 7 / 12

8 rahoitteiseen SELL -hankkeeseen yhdessä Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan opiskelijoiden liikuntaliittojen kanssa Tuetaan EUSA Games 2014-kisoihin lähteviä suomalaisia korkeakouluopiskelijoita Kysymys: Miksi OEM- ja EUSA-Games toiminta ei ole huippu-urheilua? OEM-kisat ja EUSA Games:t kuulostavat määritelmällisesti opiskelijahuippu-urheilulta, mutta ne eivät sitä ole siksi, että näihin kisoihin osallistuvat ovat lähtökohtaisesti lajia harrastavia opiskelijoita, jotka edustavat omaa korkeakouluaan. OEM-kisoihin voi siis osallistua yksittäisen korkeakoulun opiskelijaurheiluseura tai harrastelijaporukka voitettuaan opiskelijoiden SM-kisojen kilpasarjan. Universiadeissa ja OMM-kisoissa opiskelijaurheilijat edustavat Suomen maajoukkuetta, jotka valitaan lajiliittojen esityksistä. Nämä urheilijat ovat tällöin kiinteä osa oman lajinsa huippuurheilujärjestelmää. OEM ja EUSA-Games poikkeavat sekä valintamenettelyltään, että urheilulliselta tasoltaan FISU:n kisoista, eivätkä näin ollen ole huippu-urheilua. Kysymys: Miksi OLL tukee OEM- ja EUSA-Games kisoihin lähteviä suomalaisurheilijoita? OLL antaa asiantuntija-apua kisoihin haluavien urheilijoiden käyttöön, jotka ovat kiinnostuneet osallistumaan EUSA:n järjestämiin OEM/EUSA-Games kilpailuihin. OLL on asiantuntija-avun lisäksi tukenut suomalaisia urheilijoita matka-avustuspotilla. Matkajärjestelyt ja merkittävän osan kustannuksista hoitavat kuitenkin kisajoukkueet itse. Ilman OLL:n kirjausta ei suomalaisia korkeakouluopiskelijoita lähtisi OEM-kisoihin eikä EUSA Games-kisoihin, sillä OLL:n tehtäviin kuuluu kisoihin ilmoittautumiset ja osallistujien tukeminen. Kisoissa on kyse eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden mestaruuskisoista, ja siksi niillä on selkeä linkki opiskelijoiden SM-kisoihin. Lausunnoissa kysyttiin myös osallistujamääristä. OEM- ja EUSA Games-kisoihin osallistuvien opiskelijoiden määrä on kasvanut viime vuosina. Tänä vuonna OEM-kisoihin osallistui suomalaisia seitsemässä eri lajissa (sulkapallo, lentopallo, jalkapallo, rantalentopallo futsal, karate ja judo). Lentopalloon, jalkapalloon ja futsaliin osallistui useampia joukkueita. Haluamme kuitenkin kuunnella lausunnoissa annettua palautetta. Olemme valmiit poistamaan :n suuruisen matka-avustustuen ja siirtämään rahasumman OLL:n viestinnän kehittämiseen ostopalveluna. Otimme myös valmistautumisen 2015 OEM-kisoihin tästä toimintasuunnitelmasta pois, koska valmistautuminen painottuu vasta alkuvuoteen Kirjaus on siis nyt->tuetaan vuoden 2014 EUSA-Games-kisoihin lähteviä suomalaisia korkeakouluopiskelijoita Selvitetään Tampereen kaupungin mahdollisuutta hakea EUSA Games-kisoja vuodelle 2018 Kysymys: Miksi OLL:n täytyy olla mukana Tampereen kaupungin EUSA-Games kisahaussa? 8 / 12

9 Yhdessä lausunnossa kehotettiin kohdan poistamista siitä syystä, että kyseessä on Tampereen kaupungin oma asia. Toisessa lausunnossa pyydettiin aiheesta lisätietoa. OLL on EUSA:n jäsen ja siksi OLL:n puolto hakemukselle tarvitaan. Tämän vuoksi asia koskettaa Tampereen kaupungin lisäksi myös OLL:a. EUSA Games kisoja haetaan EUSA:n hallitukselta. Hakuaika on käynnissä jo vuoden 2013 puolella, alkaen marraskuussa lähetettävällä aikomuskirjelmällä (Letter of intention) ja jatkuen keväällä 2014 varsinaisen hakupaketin (Bidding book) laatimisella ja lähettämisellä EUSA:n hallitukselle. Tampereen kaupunginhallitus on jo hyväksynyt tapahtumatuottajan esityksen kisojen hakemisesta ja alustavia keskusteluja ministeriön kanssa on käyty. Jos Tampereen kaupunki päättää hakea kisoja vuodelle 2018, olisi OLL tällä toimintasuunnitelmakirjauksella puoltamassa hakemusta. Opiskelijahuippu-urheilu Saatetaan loppuun neuvottelut opiskelijahuippu-urheilun uudelleenorganisoimisesta Olympiakomitean kanssa. Kysymys: Miksi OHU siirtyy Olympiakomitealle vasta vuonna 2014? OLL on käynyt vuoden 2013 aikana neuvotteluja opiskelijahuippu-urheilutoiminnan siirtämisestä Suomen olympiakomitean alaisuuteen. Olympiakomitea on viestittänyt suhtautuvansa siirtoon positiivisesti, mutta haluaa riittävät lisäselvitykset muutosprosessista ja siitä aiheutuvista käytännön vaikutuksista. Suomen Olympiakomitean organisaatio on tällä hetkellä myös voimakkaasti sitoutunut vuoden 2014 Sotshin talviolympiakisojen ympärille, minkä vuoksi lopullinen päätös OHU-siirrosta voidaan toteuttaa talviolympiakisojen jälkeen vuonna Monissa lausunnoissa painotetaan, että OHU-muutos on saatava päätökseen vuoden 2014 aikana. OLL kiittää toimintaamme kohtaan osoitetusta kärsivällisyydestä ja saattaa loppuun neuvottelut OHU:n uudelleenorganisoimisesta vuoden 2014 aikana. Yksittäisissä lausunnoissa ehdotettua erillistä kirjausta OHU:n alasajosta vuoden 2015 alusta emme kannata, sillä koemme tarpeettomaksi sitoa käsiämme tässä vaiheessa liian ehdottomilla päätöksillä. OLL vastaa edelleen vuonna 2014 opiskelijahuippu-urheilun operatiivisesta järjestämisestä ja jatkaa normaalia toimeksiantoaan koordinoimalla ja tukemalla vuoden 2014 OMM-kisoihin osallistuvia suomalaisia opiskelijahuippu-urheilijoita. Tätä varten OLL tulee myös saamaan OKM:n valtionavustuksen. Kysymys: Voisiko OLL neuvotella FISU:n kanssa kisaoikeuden hakemisen siirtämisestä jollekin muulle taholle? Mahdollisuus FISU:n alaisten kilpailujen järjestämisoikeuden hakemisen siirtämisestä Olympiakomitealle selvitetään osana OHU-muutosprosessia. 9 / 12

10 Kysymys: Liittokokous linjasi viime vuonna opiskelijahuippu-urheilutoiminnan lopettamisesta, minkä vuoksi OHU-toiminta tulisi siirtää hallinnon alle. Miksi näin ei ole tehty? Opiskelijahuippu-urheilu on vielä vuonna 2014 osa OLL:n toimintaa, joten sen tulee näkyä myös toimintasuunnitelmassa. Vuoden 2012 liittokokous päätti seuraavasti: Liittokokous valtuuttaa OLL:n hallituksen neuvottelemaan Olympiakomitean kanssa keskinäisen sopimuksen, jolla Olympiakomitea ottaa vastatakseen opiskelijahuippu-urheilun kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Sopimusta valmistellaan yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. OLL:lla säilyy FISU:n jäsenyys ja sopimuksella sovitaan vain operatiivisen toiminnan siirtämisestä. Sopimuksessa tulee turvata opiskelijahuippu-urheilun ja opiskelijaurheilijan asema osana suomalaista huippu-urheilujärjestelmää. Liittokokous ei linjannut, että opiskelijahuippu-urheilutoiminta tulee lopettaa. Järjestötoiminta ja viestintä Syvennetään edunvalvonnallista yhteistyötä Valon kanssa. Yhdessä lausunnossa esitettiin, että Valo-yhteistyön pääsisällöt tulee kirjata toimintasuunnitelman taustapaperiin. Perusteluna tähän nähtiin, että Valo on liiton tärkein strateginen kumppani, joten jäsenjärjestöjen jäsenjärjestöjen on hyvä tietää yhteistyön sisällöstä. Vastaus: OLL:n hallitus pitää tärkeimpinä asioina VALO:n kanssa tehtävässä yhteistyössä liikuntapolitiikan edunvalvontaa jonka pitää keskittyä matalan kynnyksen liikunnan edistämiseen, opiskelijoiden huomioimista yhtenä erityisryhmänä sekä VALO:n tarjoamia koulutus- ja muita palveluita järjestöille. Tämä kirjattiin toimintasuunnitelman taustapaperiin. Vaikutetaan opiskelijoiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi kansainvälisissä opiskelijaurheiluliitoissa. Osa jäsenistöstä suhtautui kirjaukseen kriittisesti, ja kyseenalaisti kansainvälisen yhteistyön hyödyllisyyttä ja arvoa suhteessa Suomessa tehtävään työhön. Vastaus: OLL on tahtonut tuoda omaa osaamistaan kansainvälisiin kattojärjestöihinsä muuttaakseen niiden toimintaa opiskelijalähtöisemmiksi, tasa-arvoisemmiksi ja hallinnoltaan läpinäkyvämmiksi. Kansainvälisyys on nähty itseisarvona, joka OLL-taustaiset vaikuttajat FISU:ssa ja EUSA:ssa eivät vie OLL:n työresursseja, koska he toimivat järjestöissä omalla ajallaan (poislukien OLL:n pääsihteeri, joka on FISU:n tasa-arvokomiteassa). FISU myös maksaa edustajiensa kustannukset, mistä syystä OLL on säästänyt matka- ja päivärahakustannuksissa mm. universiadien ja FISU Forumin yhteydessä. Ks. laajempi selvitys liitteenä. 10 / 12

11 Kehitetään OLL:n yritysyhteistyösopimuksien sisältöä niiden jatkumisen turvaamiseksi ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Jäsenistössä yritysyhteistyö ei herättänyt suurta määrää kommentteja. Sen suhteen mm. esitettiin toive, että hankinta voisi olla aktiivisempaa, mutta toisaalta sen ei toivottu vievän resursseja muulta toiminnalta. Hallinto Jäsenistöjen lausunnoissa kävi ilmi, että OHU-muutoksesta toivotaan hallinnon kirjausta, jotta OHU-muutos saadaan vietyä suunnitelmallisesti läpi myö talouden ja hallinnon näkökulmasta. Hallituksen vastaus: OHU siirtoa valmistelee ensisijaisesti OHU-sektori, joka hoitaa siirtoon liittyvän valmistelutyön. Hallinnon, talouden ja henkilöstön osalta pääsektori on kuitenkin mukana valmistelussa, ja tukee OHU -sektorin työtä. Hyvä lopputulos vaatii siis molempien sektorien yhteistyötä. Jäsenistön toiveesta hallinnon alle lisättiin kohta: Huolehditaan OHU-siirron sujuvasta toteuttamisesta henkilöstön, hallinnon ja talouden näkökulmasta. Jäsenistö on toivonut hallinnon alle kirjausta järjestöllisen kehittämisen työryhmän tulosten käyttöönottamisesta. Hallituksen vastaus: Esitys oli perusteltu, mistä syystä toimintasuunnitelmaan kirjattiin: Toteutetaan Järjestöllisen kehittämisen työryhmän työn tulokset liittokokouspäätöksen mukaan. Miksi hallinnon alla on toimintasuunnitelmassa vain yksi kirjaus? Hallituksen vastaus: OLL;n toimintasuunnitelmissa ei ole yleensä kirjattu mitään erillistä toiminnan kohtaa yleiseen hallintotyöhön (sis. taloushallinnon, hallinnon asiakirjojen valmistelu, henkilöstöhallinto, hallinnon kehittäminen jne). Vuosijuhlat poikkeavat tästä arkisista rutiineista, jonka takia tapahtuma kirjattiin erikseen toimintasuunnitelmaan. 6. Viestintä Useissa lausunnoissa puututtiin OLL:n viestintään, ja toivottiin kirjausta viestinnän kehittämiseen. Hallituksen vastaus: Jäsenistön toiveesta toimintasuunnitelmaan kirjattiin kohta: 11 / 12

12 Selvitetään viestinnän ongelmakohdat vuoden aikana, ja tehdään viestintäsuunnitelma ongelma-analyysiin pohjaten. Samalla kartoitetaan OLL:n henkilöresurssitarve viestinnän suhteen ja valmistellaan resurssipäätös vuoden 2014 liittokokoukselle. 12 / 12

TOIMINTASUUNNITELMA Palvelut

TOIMINTASUUNNITELMA Palvelut TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Palvelut 1 Varmistetaan jäsenetujen ja liikunnallisten etutapahtumien jatkuminen olemassa olevien kumppaneiden kanssa Tehdään lista jäsenjärjestöille olemassa olevista jäseneduista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI OLL:N LIITTOKOUS,... 0 0 (Muutokset lausuntokierrosmateriaaliin näkyvät punaisella värillä.) LIIKUNTAPOLITIIKKA JA -EDUNVALVONTA Kaikissa liikuntapolitiikan toimenpiteissä hyödynnetään Korkeakoululiikunnan

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

TERVETULOA OLL:N SEKTORITAPAAMISEEN 2/13

TERVETULOA OLL:N SEKTORITAPAAMISEEN 2/13 TERVETULOA OLL:N SEKTORITAPAAMISEEN 2/13 1 OLL:N AJANKOHTAISIA ASIOITA Sektoritapaaminen 2/2013 2 AJANKOHTAISTA PALVELUISSA Sektoritapaaminen 2013 3 OSM-KISAT Huhtikuussa järjestettyihin OSM -kisoihin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 LIIKUNTAPOLITIIKKA JA EDUNVALVONTA Jatketaan eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttamista

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 (Muutokset lausuntokierrosmateriaaliin näkyvät punaisella värillä.) YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista. Yleistä Kiitämme myös OLL:n asiantuntevaa hallitusta ja henkilöstöä,

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN JA KOMMENTTEIHIN

VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN JA KOMMENTTEIHIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN JA KOMMENTTEIHIN YLEISIÄ: Miksei tosua ole jaettu pysyvään toimintaan

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2018 talouden erityispiirteitä.

Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2018 talouden erityispiirteitä. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1) Yleistä Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YLEISTÄ... 1 Talousarvion uudistus... 2 Talouden sopeuttamistoimet... 2 Opiskelijahuippu-urheilun siirto

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna OLL:n talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2016 talouden erityispiirteitä.

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 YLEISTÄ... 1 Talousarvion uudistus... 1 Talouden sopeuttamistoimet... 2 Opiskelijahuippu-urheilun

Lisätiedot

Yliopistoliikunta. Järjestökoulutus 11.2.2014

Yliopistoliikunta. Järjestökoulutus 11.2.2014 Yliopistoliikunta Järjestökoulutus 11.2.2014 Esittelykierros Mistä ainejärjestöstä / kerhosta tulet? Missä tehtävässä / roolissa toimit? Mitä odotat koulutukselta? Mitä odotat yliopistoliikunnalta tänä

Lisätiedot

VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA NOUSEISIIN KYSYMYKSIIN

VASTAUKSIA LAUSUNNOISSA NOUSEISIIN KYSYMYKSIIN 1 2 3 Tässä dokumentissa on vastattu jäsenten lausunnoissa nostamiin liittokokousmateriaaleja koskeviin kysymyksiin. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki 26.11.2012 OHJELMA 10:00 Tervetuloa ja esittäytymiset 10:30 Missä mennään? Liikuntatuutoroinnin tila eri paikkakunnilla asiantuntija Hanna Laakso, Opiskelijoiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2014

HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2014 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 1.1.-30.9.2014 1 / 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ESIPUHE OLL:n vuosi 2014 on ollut historiallinen. Juhlimme helmikuussa

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

TALOUSARVION TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1) Yleistä Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 1 Toimintakertomus 2013 1 / 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sisällys PUHEENJOHTAJAN ESIPUHE... 3 LIIKUNTAPOLITIIKKA... 4

Lisätiedot

Toimintakerto- mus LIITTOKOKOUS, 12. 13.11.2015 ASIAKIRJA 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014

Toimintakerto- mus LIITTOKOKOUS, 12. 13.11.2015 ASIAKIRJA 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014 LIITTOKOKOUS, 12. 13.11.2015 ASIAKIRJA 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Toimintakerto- 2014 mus OLL:n toiminta tammikuusta joulukuuhun liikuntapolitiikan ja edunvalvonnan, koulutusten ja jäsenetujen, liikuntatapahtumien,

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2011 2013 Lyhenteet OKM ARENE UNIFI EUSA FISU SLU SLU-alueet VAU OK Otus SAMOK SYL OTH YTHS THL OSM -kilpailut OEM OMM SELL-kisat Opetus- ja kulttuuriministeriö Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI

TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 LIIKUNTAPOLITIIKKA JA EDUNVALVONTA Uusi toiminta: Tuetaan opiskelija- ja ylioppilaskuntia

Lisätiedot

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta

Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Ajankohtaista liikuntatoimesta ja oppilaitosrakentamisesta Sivistystoimen johdon päivä Raahe 13.11.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marie Rautio-Sipilä 19.11.2013 1 Liikuntalain

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS)

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA (KTS) 2018 2020 YLEISTÄ Tämä dokumentti on päivitys vuoden

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 ASIAKIRJA 7 TOIMINTAKERTOMUS 2012 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO

LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 ASIAKIRJA 7 TOIMINTAKERTOMUS 2012 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO Toimintakertomus 2012 LIITTOKOKOUS 14.-15.11.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Tilannekatsaus Sipilän hallituksen ohjelman toimeenpanoon. Toiminnanjohtajien aamiainen

Tilannekatsaus Sipilän hallituksen ohjelman toimeenpanoon. Toiminnanjohtajien aamiainen Tilannekatsaus Sipilän hallituksen ohjelman toimeenpanoon Toiminnanjohtajien aamiainen 18.11.2015 Sakari Piippo / Valtioneuvoston kanslia Hallituskriisi ja sote-uudistus Hallituskriisi marraskuussa 2015

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON LIIKUNTAPOLIITTINEN LINJAPAPERI

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON LIIKUNTAPOLIITTINEN LINJAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON Opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020. Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan uusi strategia 2020 Kari Sjöholm erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto 11.09.2013 Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset/visio 2020 VISIO

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 7.12.2016 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä tuloksia seuratuen seurannasta ja arvioinnista Salla Turpeinen LIKES-tutkimuskeskus LIKES-tutkimuskeskus Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä www.likes.fi Seuratuen

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

1) Korkeakouluyhteisö edistää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti opiskelija- ja korkeakoululiikuntaa sekä fyysistä aktiivisuutta korkeakouluissa

1) Korkeakouluyhteisö edistää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti opiskelija- ja korkeakoululiikuntaa sekä fyysistä aktiivisuutta korkeakouluissa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON Opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisuuden

Lisätiedot

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia

Suomen Sulkapalloliitto. Strategia Suomen Sulkapalloliitto Strategia 2017-2020 Suomen Sulkapalloliiton strategia 2017-2020 Visio Suomalainen sulkapallo on maailmalla menestyvä ja Suomessa merkittävä kilpa- ja harrastelaji. Arvot Respect-kulttuurimme

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Seinäjoki 20.4.2012 Liikuntatuutorointi (synty) www.opiskelijaliikunta.fi

Lisätiedot

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit.

Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. OHJEET EXCEL-TAULUKON TÄYTTÄMISEKSI: Täytä tähän tiedostoon linjapaperia, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevat lisäys-, poisto- ja muutosesitykset sekä yleiset kommentit. Linjapaperille, toimintasuunnitelmalle

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

Opiskelijoiden liikuntaliiton ja Suomen ylioppilaskuntien liiton ohjausmuistio

Opiskelijoiden liikuntaliiton ja Suomen ylioppilaskuntien liiton ohjausmuistio 1 2 3 4 5 6 7 8 Opiskelijoiden liikuntaliiton ja Suomen ylioppilaskuntien liiton ohjausmuistio Tämän asiakirjan tarkoituksena on kuvata lyhyesti Opiskelijoiden liikuntaliiton eli OLL:n ja Suomen ylioppilaskuntien

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

OLL:N TAPAAMISKALENTERI 2017

OLL:N TAPAAMISKALENTERI 2017 OLL:N TAPAAMISKALENTERI 017 PÄIVÄ TAPAHTUMA PAIKKA KETÄ KOSKEE/OSALLISTUJAT Tammikuu 1 VKO 1 3 4 5 IF:n yhteyshenkilön tapaaminen, aiheena OLL:n jäsenvakuutukset Lapinrinne Laakso 7 VKO 9 10 11 Toimiston

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA

OLL:N YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOHDANTO YHDENVERTAISUUS OLL ORGANISAATIONA JA YHDENVERTAISUUS OLL:SSA 1 OLL:N 2 3 JOHDANTO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki

Lisätiedot

OLL:N STRATEGIAN 2016-2020 TAUSTAPAPERI

OLL:N STRATEGIAN 2016-2020 TAUSTAPAPERI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 YLEISTÄ Opiskelijoiden Liikuntaliiton uuden strategian työstäminen vuosille 2016 2020 aloitettiin heti vuoden 2015

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA: 14.2.2017, klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot