TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI"

Transkriptio

1 (Muutokset lausuntokierrosmateriaaliin näkyvät punaisella värillä.) YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna OLL:n talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2014 talouden erityispiirteitä. Yksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton talouden suunnittelun lähtökohdista on se, että monet suunnitelluista hankkeista ja liiton yleisavustus selviävät vasta liittokokouksen ja talousarvion hyväksymisen jälkeen. Liittokokouksen hyväksymä talousarvio on yksi dokumenteista, jotka OKM vaatii yleisavustushakemuksen liitteenä, ja jonka perusteella yleisavustusta myönnetään. Talousarviossa mainitaan siis kaikki hankkeet, joihin rahoitusta haetaan, vaikka niiden toteutuminen on epävarmaa vielä talousarvion hyväksymisen hetkellä. Yleisavustuksen ja hankkeiden rahoituksen selvittyä talvella 2014 liiton hallitus hyväksyy reaalitalousarvion, jonka puitteissa liiton suunniteltua toimintaa voidaan toteuttaa. Toimintavuoden 2014 talousarvioesitys perustuu seuraaviin lähtökohtiin: TULOT Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionapu OLL on saanut kuluvana toimintavuonna 2013 OKM:n yleisavustusta Lisäksi OLL saa hankerahoitusta yhteensä : seurahankkeeseen, Liikuntatuutorointi ja korkeakoululiikunnan palveluketju -hankkeeseen ja opiskelijabarometriin. Vuodelle 2014 OLL hakee yleisavustusta (liikuntajärjestöjen yleisavustusten hakuaika päättyy ). OLL hakee myös hankeavustuksia: Liikuntatuutorointi ja korkeakoululiikunnan palveluketju hankkeelle ja seurahankkeelle. Lisäksi OLL siirtää vuoden 2014 valtionapua euroa käytettäväksi vuodelle Käytännöstä sovittiin 2009 Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kun erillisavustuksena myönnetty universiadien tuki sisällytettiin osaksi OLL:n yleistä toiminta-avustusta. Tällä kertaa universiadeja varten tarkoitettu summa siirretään Olympiakomitealle OHU-siirrosta johtuen. Jäsenmäärä ja jäsenmaksu OLL:n jäsenmaksu perustuu seuraaviin oletuksiin ja tekijöihin: 1 / 7

2 Jäsenmäärä OLL edustaa SAMOKin, SYL:n ja suorien jäsenyyksien kautta yhteensä 44 paikallista opiskelijayhdistystä, opiskelija- ja ylioppilaskuntaa sekä noin opiskelijaa Jäsenmaksuksi hallitus esittää 0,40 / jäsenjärjestön henkilöjäsen tai liittomuotoisilla jäsenillä 0,40 / jäsenjärjestön jäsenjärjestön henkilöjäsen kuitenkin vähintään 200 / jäsenjärjestö. Jäsenjärjestöjen yhteensä edustamaksi henkilömääräksi vuodelle 2014 on arvioitu henkeä (vuonna jäsentä). Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksuksi hallitus esittää 500 / yhteistoimintajäsen. Toimintavuonna 2013 OLL:n jäsenmaksukertymä on Yritysyhteistyö Budjetti on tehty oletuksella, että OLL:n nykyinen yritysyhteistyösopimus jatkuu (Veikkaus). Neuvottelut Vierumäen ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa ovat niin kesken, että niiden budjetointi ei ole mahdollista. MENOT Henkilöstörakenne Toimintasuunnitelman taustaoletuksena on, että liiton toimistolla toimii kolmehenkinen työhallitus ja viisihenkinen sihteeristö. Toimijoiden vastuunjako on seuraava: Henkilöstörakenne Toimintasuunnitelman taustaoletuksena on, että liiton toimistolla toimii kolmehenkinen työhallitus ja viisihenkinen sihteeristö. Toimijoiden vastuunjako on seuraava: Hallitus: 1. Puheenjohtaja 2. Varapuheenjohtaja 3. Varapuheenjohtaja Sihteeristö: 1. Pääsihteeri: hallinto, talous 2. Opiskelijahuippu-urheilun koordinaattori: OHU 3. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 1: valtakunnallinen liikuntapolitiikka, terveydenhuollon ja korkeakoululiikunnan yhteistyö 4. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 2: alueellinen yhteistyö, koulutukset 5. Palvelukoordinaattori: Jäsenedut, tapahtumat, seuratoiminta 2 / 7

3 Yhden työvaliokunnan jäsenen kustannus on noin (palkkio) ja täysipäiväisen työntekijän kustannus on noin (palkka, sivukulut). Toimintavuoden 2013 mukaisella kustannus- ja tulorakenteella liiton henkilöstöbudjetti riittää kolmen työhallituksen jäsenen palkkioihin sekä neljän työntekijän palkkaan. Palvelukoordinaattorin toimen jatko riippuu hankerahoituksen toteutumisesta. OLL kuuluu urheilujärjestöjen TES:n piiriin, ja vuonna 2013 TES:n palkkausjärjestelmän käyttöönotto tuli pakolliseksi. Tässä yhteydessä OLL:n palkkausperusteet uusittiin ja jokaiselle työntekijälle neuvoteltiin uusi palkka. OLL:n palkat olivat jääneet merkittävästi jälkeen yleisestä liikuntajärjestöjen palkkatasosta. Tällä selittyy henkilöstökulujen nousu vuodelle LIIKUNTAPOLITIIKKA Liikuntapolitiikan alle kuuluu OLL:n valtakunnallinen edunvalvonta, alueellinen työ sekä Liikuntatuutorointi ja korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju - hankkeen kulut. OKM:n myöntämät avustukset OLL:n terveysliikuntahankkeelle ( euroa), liikuntatuutoreiden Kiilopään matkan osallistumismaksut ja yritysyhteistyö. Henkilöstökulut: kahden korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkat sekä yhden varapuheenjohtajan palkkio. Matkakulut ja päivärahat: paikalliseen korkeakoululiikunnan kehittämiseen liittyvät matkat, korkeakoulujen liikuntatoimien valiokunnan ja verkostotapaamisen matkakulut, ENAS-konferenssi (European Network of Academic Sportservices), liikuntatuutorointiin liittyvät matkakulut (valtakunnalliset koulutukset, paikalliset koulutuskäynnit ja Kiilopään matka) Kokouskulut: lobbaustapaamiset, palaverit edunvalvonnallisten sidosryhmien kanssa (esim. Otus), Liiku terveemmäksi -työryhmän ja neuvottelukunnan kulut Majoitus- ja ruokailut: paikallisten tapaamisten majoituskulut, vierailut alueilla, liikuntatuutorointikoulutukset, liikuntatoimien verkostotapaamisten majoituskulut, liikuntatuutoreiden Kiilopään matkan majoituspaketti Materiaalit ja tarvikkeet: Korkeakoululiikunnan suositukset -julkaisu, liikuntatuutoroinnin materiaalit Koulutus- ja osallistumismaksut: ENAS-konferenssi, korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston osallistumismaksut, muut mahdolliset liikuntapoliittiset koulutukset ja seminaarit 3 / 7

4 Työryhmä, valiokunta: korkeakoulujen liikuntatoimien valiokunta Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Liikuntatuutorointiin liittyviä ostopalveluja Muut kulut: Liiku terveemmäksi -vuoden kulut ja muut kulut PALVELUT Palveluiden kuluihin kuuluvat OSM-kisoihin, etutapahtumiin, koulutuksiin, EUSA Games - kisoihin, SELL -kisoihin ja seurahankkeeseen liittyvät kulut. Muita kuluja ovat tapaturmavakuutus ja Gramex- ja Teosto maksut. Osallistumismaksut: sektoritapaamisten osallistumismaksut Avustukset: OKM:n avustukset opiskelijaurheiluseuratoiminnan laadun kehittämishankkeelle: euroa ja EU:n SELL-hankeavustus 6762 euroa Henkilöstökulut: palvelukoordinaattorin palkka ja yhden varapuheenjohtajan palkkio Matkakulut ja päivärahat: OSM -kisat, SELL -kisat, seuraworkshopit, sektoritapaamiset Kokouskulut: OSM -kisajärjestäjäkoulutus, seuraworkshopit, sektoritapaamiset Majoitus ja ruokailut: OSM-kisat, SELL-kisat, seuraworkshopit, sektoritapaamiset Materiaalit ja tarvikkeet: OSM-mitalit, OSM-julisteet, OSM-flyerit, seuratoiminnan laatu-hankkeen materiaalit Koulutus ja osallistumismaksut: henkilöstökoulutukset, seminaariosallistumiset, SELLkisaosallistumiset Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Teosto, Gramex, tapaturmavakuutus, ulkopuoliset seminaaripuhujat Avustukset: OLL:n hallitus päätti esittää liittokokoukselle, ettei EUSA Games tukia jaeta Muut kulut: SELL-hankkeen kulut, sekalaisia palvelutoiminnan muita kuluja / 7

5 OPISKELIJAHUIPPU-URHEILU Opiskelijahuippu-urheilun kuluihin kuuluvat OMM -kisoihin liittyvät kulut (matkat, osallistumismaksut, lajiliittojen avustukset) sekä yleiset OHU:n kulut (esimerkiksi vuoden opiskelijaurheilijan palkitseminen, urheiluakatemiayhteistyö). Opiskelijahuippu-urheilun tuotot muodostuvat OMM-vuotena OKM:n harkinnanvaraisesta erityisavustuksesta. Henkilöstökulut: Henkilöstökuluihin on varattu opiskelijahuippu-urheilun koordinaattorin palkkakulut. Matkakulut ja päivärahat: OLL:n osallistuminen OMM-kisoihin, kotimaan matkat (mm. valtakunnalliset urheiluakatemiapäivät). Kokouskulut (tilat ja tarjoilut): Lajiliittopalaverien kustannukset. Majoitus ja ruokailut: Kotimaan matkoihin liittyvät majoitus- ja ruokailukulut. Materiaalit ja tarvikkeet: OMM-kisaosallistujien paidat Koulutus- ja osallistumismaksut: Osallistuminen valtakunnallisiin urheiluakatemiatapaamisiin yms. tilaisuuksiin. Osallistumismaksut: OMM-kisamatkojen osallistumismaksut (sis. majoituksen, ruokailut ja kuljetukset kisojen aikana). Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Avustukset: Lajiliitoille OMM-kisojen jälkeen maksettavat avustukset, joiden keskimääräinen taso on 35 % lajin osallistujien matkakuluista ja osallistumismaksuista. Muut kulut: Postitus- yms. kuluja JÄRJESTÖTOIMINTA JA VIESTINTÄ Järjestötoimintaan kuuluu OLL:n jäsenjärjestötoiminta, alumnitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen järjestötoiminta (Allianssi, Valo, poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt, EUSA ja FISU). 5 / 7

6 Viestinnän kuluja ovat mm. materiaalikulut, verkkosivujen kulut ja käännöskulut. Matkakulut ja päivärahat: Jäsenjärjestövierailut, SYL:n SAMOK:n seminaarit ja liittokokoukset, vuosijuhlat, Valo:n, EUSA:n ja FISU:n vuosikokoukset ja FISU Forum Kokouskulut (tilat ja tarjoilut): järjestötoiminnan kokouskulut, esimerkiksi jäsenjärjestöjen ja alumnien kanssa Majoitus ja ruokailut: Vuosijuhlien majoituskulut, kattojärjestöjen seminaarit ja liittokokoukset Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Viestintäsuunnitelma (OLL:n hallitus päätti esittää, että viestintäsuunnitelma ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta vuonna eurolla)., Käännöskulut, verkkosivujen ylläpito, uutisseuranta Materiaalit, tarvikkeet: Viestinnän materiaalit, kuten esitteet ja julisteet Koulutus- ja osallistumismaksut: Liittokokousten ja seminaarien osallistumismaksut Neuvottelu- ja suhdetoiminta: Lobbauskulut, vuosijuhlamaksut, lahjat ja muistamiset Muut kulut: Sekalaisia järjestötoiminnan ja viestinnän kuluja TOIMISTO JA HALLINTO Toimiston ja hallinnon kuluja ovat lakisääteiset vakuutukset, työterveys, henkilöstön etuudet, toimiston sisäiset tilaisuudet, 90-vuotisjuhlien kulut, toimiston materiaalit ja tilintarkastus. Liittokokouksen osallistumismaksut Vuosijuhlien osallistumismaksut Henkilöstökulut: puheenjohtajan palkkio, pääsihteerin palkka ja harjoittelijan palkka. Matkakulut ja päivärahat: toimiston yleiset matkakulut, esimerkiksi suunnitteluseminaarit, arviointipäivät ja liittokokous sekä joulukuun hallituksen perehdytykset. Kokouskulut: toimiston sisäiset kokouskulut ja niihin liittyvät tarjoilut, liittokokousosallistujien kulut 6 / 7

7 Majoitus ja ruokailut: Toimiston sisäisten suunnitteluseminaarien majoitus- ja ruokailukulut, sekä majoittuminen liittokokouksessa. Materiaalit, tarvikkeet: Toimiston yleiset materiaalit, esimerkiksi kirjekuoret ja muut toimistotarvikkeet. Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Toimistoon ja hallintoon liittyvät ostopalvelut. Koulutus- ja osallistumismaksut: Hallintoon liittyvä koulutus ja osallistumismaksut, esimerkiksi työnantaja-asiat ja taloushallinto. Jäsenmaksukulut: Allianssin, Liikuntatieteellisen seuran, EUSA:n, FISU:n, PALTA:n ja Liikunnan kehitysyhteistyö ry:n jäsenmaksukulut. Liiton tilaisuudet: Vuosijuhlien valmisteluun liittyvät kulut. Pankkikulut: Pankkitapahtumista aiheutuvat kulut. Virkistystoiminta: Toimiston työhyvinvointitoiminta. Tilintarkastus ja kirjanpito: Tilintarkastuksen vuosittainen maksu. Hallituksen projektit: Budjetin puskurivara yllättäviä menoja tai projekteja (esim. OLLCooper vuonna 2013) varten. Muut kulut: Lakisääteiset vakuutukset, lounassetelit, henkilöstön työterveys sekä sekalaisia kuluja OSS-JÄRJESTÖPALVELUT OSS-Järjestöpalveluiden kuluihin kuuluvat vuokrien lisäksi OSS:lta ostettavat palvelut ja taloushallinto / 7

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TALOUSARVIO VUODELLE 2011 YLEISPERUSTELUT Talousarvioesitys vuodeksi 2011 perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18

1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18 Sisällysluettelo 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2 1.1. -yhteisö... 2 1.2. ry:n hallinto... 2 1.3. Jäsenjärjestöt... 3 1.4.Strategiatyö... 3 1.5. Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR 27.2.2009 RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3 3. Tukikelpoisuus 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR Lähtökohtana kustannusten tukikelpoisuutta tulkittaessa

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot