Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli"

Transkriptio

1 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 104 / 2007 Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen lentomelumalli Toni Keskitalo Jyväskylä 2007

2 1. JOHDANTO Raportissa on laadittu lentomelumalli Korpilahdelle suunnitellun harrasteilmailukeskuksen ympäristöön. Toimeksiantaja oli Keski-Suomen Liitto, ja mallin kehitti sekjä raportin laati projektisuunnittelija Toni Keskitalo. 2. AINEISTO JA MENTELMÄT Korpilahden harrasteilmailukeskuksen suunniteltu sijainti on neljä kilometriä Korpilahden keskustasta pohjoiseen Vihtakankaan alueella. Alue sijaitsee rautatien pohjoispuolella, lähellä Korpilahdelta Petäjävedelle johtavaa maantietä 607. Vihtakangas on harjumaisemaa, ja lähellä kohoaa Roninmäki 30 metriä kiitoradan tasoa ylemmäksi. Melumallinnukseen käytettiin INM-ohjelman (Integrated Noise Model) versiota 6.2a. Se on Yhdysvaltain ilmailuhallinnon laatima lentomelun mallinnussovellus, joka on yleisessä käytössä eri puolilla maailmaa. Malliin syötetään lähtötietoina kiitoradat, lentolinjat, lentokoneiden tyypit ja niiden nousut ja laskut ja muut lento-operaatiot. INM laskee näiden pohjalta äänen vaimenemisen ilmakehässä konetyyppien äänispektrin perusteella. Myös maastonmuodot on mahdollista ottaa huomioon. INM on suunniteltu erityisesti pitkäaikaisten melutasojen keskiarvojen arviointiin. (FAA 1999) EU:n komissio suosittaa, että lentomelun laskennassa käytetään L den -metriikkaa (EC 2003). Siinä ilta-ajan (19 22) melutasoon lisätään 5 db ja yöajan (22 07) melutasoon 10 db, ja keskiarvo lasketaan koko 24 tunnin ajalta. INM:n nimitys L den :lle on CNEL (community noise equivalent level), mutta kyseessä on silti A-painotettu metriikka (FAA 2002). Suomen ilmailulaissa määritellään lentokentän melualueeksi se alue, jolla lentoaseman lentoliikenteen aiheuttama L den -melutaso ylittää 55 db(a) (Ilmailulaki 2005). Asumiseen käytettävien alueiden keskiäänitaso saa päiväaikaan olla enintään 55 db, ja esim. taajamien ulkopuolisten loma-asumiseen käytettävien alueiden sekä luonnonsuojelualueiden keskiäänitaso saa olla enintään 45 db (VN 1992). Laskennassa käytetyt konetyypit ja lentotapahtumat on ilmoitettu taulukossa 1. Lentoja ei ole sijoitettu yöajalle. Lentotapahtumia on otettu mukaan siten, että ne vastaisivat vilkasta harrastelentotoimintapäivää ja mallinnus kuvaisi paljon melua aiheuttavaa tapausta ( worst case scenario ). Malliin ei ole otettu mukaan purjelentokoneiden vetokoneita, koska kentälle on suunniteltu purjekoneiden ilmaan nostamiseksi mekaanista vinssiä. Lisäksi maaston muodot on otettu huomioon laskennassa. Lentokonetyypeistä on huomattava, että INM:ssä Cessna 182:n mallinnukseen ohjelma tarjoaa korvaavaksi konetyypiksi Cessna 206:ta. Tämä on merkittävästi suurempi ja ilmeisesti myös äänekkäämpi kuin korvattava malli. Melutasojen ero on Euroopan lentoturvallisuusviraston dokumentin mukaan 5.7 db nousun aikana (EASA 2007). Eron on oletettu olevan sama myös muissa lentotilanteissa. Mallissa L Amax - metriikan laskuissa on Cessna 206:n melutasoista kaikissa tilanteissa vähennetty 5 db, jotta maksimimelutason yliarviointi pienenisi. Lisävaikeuden maksimimelun arviointiin aiheuttaa se, että Jyväskylän Laskuvarjokerhon käytössä olevan Cessna 182:n moottori on korvattu SMA SR moottorilla. L den -melutasojen laskelmissa on suoraan käytetty INM:n tarjoamia

3 Cessna 206:n meluarvoja, sillä koko vuorokauden ajanjaksolle tasoitettuna melualue ei kasva kovin paljon. Näin ollen L den -käyrät antavat pessimistisen arvion päivä-iltayömeluekvivalenttitasosta. Palaverissa, joka pidettiin Tikkakoskella , Ilmavoimien edustaja kertoi suunnitellun kentän sopivan mahdollisesti myös Vinka-harjoituskoneiden käyttöön. Mallista suoritettiin testiajo viidellä Vinkaa vastaavan lentokoneen nousulla ja laskulla päivän ja illan aikana. Testiajon tulos ei eronnut olennaisesti ilman Vinkoja suoritetusta mallilaskelmasta, eikä Vinkoja ole otettu huomioon tässä raportissa. Taulukko 1. Laskennassa käytetyt konetyypit ja lentotapahtumat. nousu- operaatioita Cessna 172 suunta tapahtuma päiväaika ilta-aika luode lasku 1 luode lasku 1 kaakko lasku 1 kaakko lasku 1 luode nousu 1 luode nousu 1 kaakko nousu 1 kaakko nousu 1 Yhteensä 4 4 Laskuvarjolennot, Cessna 182 kaakko koko lento 1 kaakko koko lento 1 luode koko lento 1 luode koko lento 1 Yhteensä 2 2 Ultrakevyet kaakko lasku 1 kaakko lasku 1 luode lasku 1 luode lasku 1 kaakko nousu 1 kaakko nousu 1 luode nousu 1 luode nousu 1 Yhteensä 5 3 Yhteensä kaikkiaan TULOKSET Melumallinnuksen tulos antaa todennäköisesti liian suuren melutason tiettyyn pisteeseen, kun laskennassa käytetyt alkutiedot ovat mainitun kaltaiset. Tämä koskee erityisesti A-painotettua maksimimelutasoa L Amax. Mallinnuksen mukaan L den -metriikan 55 db(a):n alueen eli ilmailulain mukaisen melualueen sisälle jäävät Sivulan ja Kaita-ahon talot (kuva 1). Melualue on noin 2 km pitkä ja leveimmillään hieman yli 400 m leveä.

4 Maksimimelutaso L Amax kertoo, kuinka kovaa lentokoneen äänen voi odottaa kuuluvan ainakin kerran vuorokauden aikana. Kuva 3 ja kuva 4 näyttävät laajemman alueen ja Korpilahden keskustan sijainnin suhteessa suunniteltuun harrasteilmailukeskukseen. Kuva 1. Mallinnuksen mukainen L den -melutaso suunnitellun harrastelentokentän läheisyydessä. Kartta-aineisto on Hertta-tietokannasta. Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07.

5 Kuva 2. Mallinnuksen mukainen L Amax -melutaso suunnitellun harrastelentokentän läheisyydessä. Kartta-aineisto on Hertta-tietokannasta. Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07.

6 Kuva 3. Mallinnuksen mukainen L den -melutaso suunnitellun harrastelentokentän ympäristössä. Korpilahden keskusta on merkitty violetilla ympyrällä, ja kärjellään seisovat neliöt osoittavat kentän lähellä sijaitsevien kohteiden sijainnin. Karttaaineisto on Hertta-tietokannasta. Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07.

7 Kuva 4. Mallinnuksen mukainen L Amax -melutaso suunnitellun harrastelentokentän ympäristössä. Korpilahden keskusta on merkitty violetilla ympyrällä, ja kärjellään seisovat neliöt osoittavat kentän lähellä sijaitsevien kohteiden sijainnin. Karttaaineisto on Hertta-tietokannasta. Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07.

8 4. KIRJALLISUUSLUETTELO EASA 2007: Euroopan lentoturvallisuusvirasto. Taulukko %20props%20(070324).xls, linkki sivulta Tallennettu EC 2003: Komission suositus, , tarkistettuja väliaikaisia laskentamenetelmiä koskevista suuntaviivoista teollisuusmelun, ilma-alusten aiheuttaman melun, tieliikennemelun ja raideliikennemelun laskemiseksi sekä tietoja niiden aiheuttamista melupäästöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2807) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2003/613/EY). FAA 1999: Gulding, J.M., Olmstead, J.R., Bryan, Mirsky, Fleming, G.G., D Aprile & Gerbi Integrated Noise Model (INM) Version 6.0 User s Guide. Federal Aviation Adminstration, Office of Environment and Energy FAA 2002: Olmstead, J.R., Fleming, G.G., Gulding, J.M., Roof, C.J., Gerbi, P.J. & Rapoza, A.S. Integrated Noise Model (INM) Version 6.0 Technical Manual. Federal Aviation Adminstration, Office of Environment and Energy Ilmailulaki 2005: Ilmailulaki /1242. VN 1992: Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista /993.

9

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki ja Ilmajoen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.3.2010 SEINÄJOEN LENTOASEMA LENTOTOIMINNAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS SEINÄJOEN LENTOASEMA YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset

Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Tuulivoimakohteen melu-, välkevarjostusja näkyvyysmallinnukset Lestijärvi, turbiiniryhmä 3 Erkki Heikkola, Mika Laitinen, Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Kansallisten tunnuslukujen (LAeq, keskiäänitasot) mukaan lasketut melutasot TAMPEREEN KAUPUNKI LIIKENNEVIRASTO WSP FINLAND OY TAMPEREEN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

Lisätiedot

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat

Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2010/1 Dnro ESAVI/316/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA Utin lentoaseman ympäristöluvan nro 129/05/1 melua koskeva selvitys ja melunhallintasuunnitelmat HAKIJAT

Lisätiedot

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7)

VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN SUUNNITTELU 11.4.2012 2 (7) VALTATIEN 2 MELUNTORJUNNAN Porin Laanin ja Ruutukuoppa eritasoliittymien välinen tieosuus Sito-Yhtiöt Anne Määttä, Juha Korhonen 11.4.2012 11.4.2012 2 (7) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUTASOJEN OHJEARVOT...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula

HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS. Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès, Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 HELSINKI Tapio.Lahti@akukon.fi 1 JOHDANTO EU:n ympäristömeludirektiivi

Lisätiedot

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040

TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040. Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 TAMPERE-PIRKKALAN LENTOASEMAN MELUTILANNEVISIO VUODELLE 2040 Tausta-aineistoa Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 Finavia Oyj Ympäristö 18.6.2014 Tampere-Pirkkalan lentoaseman melutilannevisio vuodelle 2040

Lisätiedot

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26

Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012. Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla. Versio 3.0 2012-04-26 Oulun kaupungin meluselvitys vuonna 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Versio 3.0 2012-04-26 OULUN KAUPUNGIN MELUSELVITYS VUONNA 2012 Raportti kansallisilla melun tunnusluvuilla Ilkka Niskanen,

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025. Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4. Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokoneiden melu kehitystilanteessa 2025 Ilmailulaitos Finavia A3/2008 Vantaa 30.4.2008 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA Ilmailulaitos Finavia A3/2008, 30.4.2008

Lisätiedot

LIIKENNEMELUSELVITYS

LIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3537 Y01 Sivu 1 (12) Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Ilkka Lahdenperä Turku 9.6.2015 LIIKENNEMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS

RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS 111 Ympäristömelu Raportti PR-Y1942-1 Järvenpään kaupunki Turku 30.8.2012 Kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila Sivu 1(11) + liitteet Seutulantie 12 04401 Järvenpää RAIDELIIKENNEMELUSELVITYS Perhelän kortteli,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 114 Ympäristömelu Raportti PR-Y1612 Vihdin kunta Turku 12.10.2010 Matti Hult Asemantie 30 Sivu 1(14) 03100 Nummela YMPÄRISTÖMELUSELVITYS OTALAMMEN TAAJAMA, ASEMAKAAVAMUUTOS OT 15 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Helsingin kaupungin meluselvitys 2007

Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2007 Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 Tapio Lahti, Benoît Gouatarbès ja Timo Markula Insinööritoimisto Akukon Oy Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys

Martinlaakson kauppakeskuksen meluselvitys INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY Lausunto 3507-2 Akustiikan asiantuntija 4.4.2007 1(8) Tilaaja: Citycon Oyj Maija-Liisa Rantala Pohjoisesplanadi 35 AB 00100 Helsinki maija-liisa.rantala@citycon.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR Y2094 1 Sivu 1 (10) Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab Kaj Adolfsson Kuparikatu 18 21600 Parainen Turku 13.9.2013 YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Kiinteistö 445 442 1 59, Kuparikatu, Parainen

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi ari.saarinen@ymparisto.fi 15.11.2013 Lausunnon antajat: Lausunnon aihe: Viitteenne: Suomen Tuulivoimayhdistys ry Energiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma

YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI. Meluntorjuntasuunnitelma YIT Rakennus Oy KOIRASAARENTIE 2 HOPEALAAKSON ALUE HELSINKI Meluntorjuntasuunnitelma Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset

Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen meluvaikutukset LIITE 7 Pöyry Finland Oy Päiväys 29.11.2013 Sivu 1 (14) Yhteyshlö Carlo Di Napoli Tehokkuus- ja mittauspalvelut Puh. 010 33 24587 Faksi 010 33 24239 carlo.dinapoli@poyry.com Metsähallitus Piiparinmäki-Lammaslamminkankaan

Lisätiedot

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30

Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012. Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Finavia Oyj 12.7.2012 korjaus 15.8.2012 Oulun lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2010 ja ennuste 2020 30 Oulun lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2010 ja ennuste 2020-30 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA. Finavia Oyj 24.5.2013 HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN LENTOKONEMELUN HALLINTASUUNNITELMA Finavia Oyj 24.5.2013 4 (39) Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 MELUNHALLINTASUUNNITELMAN TAUSTAA...

Lisätiedot

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015

RAPORTTI METSÄHALLITUS LAATUMAA. Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 20.5.2015 RAPORTTI 20.5.2015 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan meluselvitys 16UEC0146 Sivu 2 (13) Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003

HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 HYVINKÄÄN MELUNTORJUNTAOHJELMA 2003 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1. MELUSTA YLEISESTI... 5 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 2.1 Meluntorjuntaan liittyvä lainsäädäntö... 6 2.1.1 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.1.2013 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki

KOKKOLAN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 2014 JA ENNUSTE VUODELLE 2030. 9.10.2014 Projektinumero: 304788. WSP Finland Oy. Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki KOKKOLANKAUPUNGINMELUSELVITYS214 JAENNUSTEVUODELLE23 9.1.214 Projektinumero: 34788 Kannen kuvat: Kokkolan kaupunki WSP Finland Oy Kokkolankaupunginmeluselvitys214 jaennustevuodelle23 IlkkaNiskanen,TuukkaLyly,SirpaLappalainenjaIlkkaRekola

Lisätiedot