Maakunnallinen kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuus

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnallinen kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuus"

Transkriptio

1 Maakunnallinen kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuus Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Marja-Liisa Jullenmaa Ravintola Wanha WPK, Huittinen Tilaisuuden teemat Kannattavan yritystoiminnan edellytykset Kannattavuuden arviointi ja siihen vaikuttaminen Hinnoittelu osana tuotteistusta Hinnoittelun perusmenetelmät ja erikoistilanteet 1

2 Tilinpäätöksen graafinen mallintaminen TASE TULOSLASKELMA Vastaavat Vastattavat Käyttöomaisuus Oma pääoma Tulot Kulut Vaihto-omaisuus Pitkä aik. vieras pääoma Rahoitusomaisuus Lyhyt aik. vieras pääoma Tulos Omaisuus = Pääoma Tilikauden tulos = Tuotot - Kulut Kannattavan yritystoiminnan edellytykset HINTA > KUSTANNUKSET Kannattavuuden eri näkökulmia Yritys Tuote ja tuoteryhmä Asiakas ja asiakasryhmä Jakelu- ja myyntikanava 2

3 Sisäinen tuloslaskelma Ohjelmapalvelumyynti ,0 % Ravitsemismyynti ,0 % LIIKEVAIHTO ,0 % Muuttuvat kustannukset Aineostot (ruoka aineet) ,0 % Myyntitavara ja tarvikeostot ,3 % Opaspalvelut ,8 % Yhteensä ,0 % MYYNTIKATE ,0 % Henkilöstökustannukset (muut kuin opaskulut) Palkat henkilsivukuluineen ,7 % PALKKAKATE ,3 % Kiinteät kustannukset Puhtaanapito ,0 % Käyttötarvikkeet ,3 % Markkinointi ,0 % Hallinto ,0 % Tilavuokrat, energia ,0 % Yhteensä ,3 % KÄYTTÖKATE ,0 % Poistot 500 0,5 % Lainan korot 500 0,5 % TULOS ENNEN VEROJA ,0 % Verot (20%) ,4 % TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,6 % Kustannusrakenne 559 Muu majoitus (Toimiala Online) TULOSLASKELMA (mediaani) PROSENTTEINA LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Aine ja tarvikekäyttö 4,6 4,1 4,3 Ulkopuoliset palvelut Palkat ja henkilösivukulut 0,3 0,2 0 Laskennallinen palkkakorjaus 18,6 17,1 18,4 Liiketoiminnan muut kulut 47, ,3 KÄYTTÖKATE 4,4 4,8 3,1 Poistot ja arvonalentumiset 10,1 9,4 9,5 LIIKETULOS 6,7 7,2 8,1 Rahoitustuotot Rahoituskulut 1,1 1,2 0,8 Verot NETTOTULOS 11,4 14,3 13,3 Satunnaiset tuotot ja kulut KOKONAISTULOS 10, ,9 Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Satakunnan Palkkakorjauksen ammattikorkeakoulu palautus Palveluliiketoiminta 18,6 17,1 18,4 Satakunta TILIKAUDEN University of TULOS Applied Sciences Faculty of Service Business 2,8 2,5 4 3

4 Kustannusrakenne Varaus ja opaspalvelut (Toimiala Online) TULOSLASKELMA PROSENTTEINA (mediaani) LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Aine ja tarvikekäyttö 15,9 16,1 16,2 Ulkopuoliset palvelut 0 0,1 0,3 Palkat ja henkilösivukulut 8 7,1 7,2 Laskennallinen palkkakorjaus 13,1 14,2 14 Liiketoiminnan muut kulut 28,6 31,1 29,3 KÄYTTÖKATE 4 3,5 3,6 Poistot ja arvonalentumiset 3,1 3,1 3,1 LIIKETULOS 0,8 1,2 1,1 Rahoitustuotot Rahoituskulut 0,4 0,4 0,4 Verot NETTOTULOS 2,8 3 3,6 Satunnaiset tuotot ja kulut KOKONAISTULOS 10, ,9 Palkkakorjauksen palautus 13,1 14,2 14 Satakunta University TILIKAUDEN of Applied TULOS Sciences Faculty of Service Business 4,3 3,6 4,4 Kannattavuuden arviointi tunnuslukujen avulla Myyntikate (, %) Kuvaa liiketoiminnan tulosta muuttuvien kulujen jälkeen, kuvaa tuotekannattavuutta Käyttökate -% = Näitä et löydä virallisesta tuloslaskelmasta! Käyttökate Liiketoiminnan tuotot Käyttökate (, %) Kuvaa liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja Ei yleispätevää tavoitearvoa Palvelualalla noin 5-15% Kauppa 2-10 % Teollisuus 10 25% Arvoon vaikuttaa se, omistaako yritys toimitilansa, autonsa yms vai onko ne vuokrattu tai leasing-rahoituksella hankittu * 100 4

5 Liiketulos (, %) Kuvaa varsinaisen liiketoiminnan tuloksen ennen rahoituseriä ja veroja Ohjearvoja: Liiketulos Yli 10 % hyvä, 5 10 % tyydyttävä, Liiketulos -% = Liiketoiminnan tuotot * 100 Alle 5 % heikko Kokonaistulos (, %) Kokonaistulos kuvaa nimensä mukaisesti yrityksen tilikauden kokonaistulosta. Tällöin tulokseen luetaan mukaan myös satunnaiset ja kertaluonteiset tuotto- sekä kuluerät Kokonaispääoman tuotto -% Luku kertoo, kuinka paljon yritystoimintaan sitoutuneelle pääomalle on kertynyt tilikaudella tuottoa. Nettotulos + rahoitustkulut + verot Kokonaispääoman tuotto-%= Taseen loppusumma * 100 Vakavaraisuuden arviointi Omavaraisuusaste (%) tarkastelu rahoitusrakenteen kannalta oman pääoman osuus koko yritystoiminnan sitomasta pääomasta Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma Koko pääoma * 100 (=taseen loppusumma) Ohjearvot: Yli 40 % hyvä % tyydyttävä Alle 20 % heikko 5

6 Taloudellisia tunnuslukuja (Toimiala Online) 799 Varaus- ja opaspalvelut AKTIVITEETTIYRITYKSET 559 Muu majoitus Yritysten lukum. jakaumassa Liikevaihto/yritys 1000 Taseen loppusumma 1000 Henkilöstön lukum./yritys ,5 57,9 0, ,1 57,2 0, ,9 0, ,5 0,3 Myyntikate-% 82,4 82,5 95,1 94,6 Käyttökate-% 3,5 3,6 4,8 3,1 Liiketulos-% -1,2-1,1-7,2 --8,1 Kokonaistulos-% -3,0-3,2-13,0-12,9 Kokonaispääoman tuotto -% -2,1-1,0 Omavaraisuusaste (%) 21,8 22,1-1,6-1,3 30,8 29,2 Katetuottolaskenta - malli lyhyen tähtäimen kannattavuustarkasteluun Katetuottolaskenta tarkastelee volyymin, tuottojen, kustannusten ja tuloksen välisiä riippuvuussuhteita Käytetään päätöksentekotilanteissa, joissa haetaan mitä, jos - tyyppisiä vastauksia eri ohjaustekijöiden muutoksiin esimerkiksi hinnoittelussa, volyymipäätöksissä ja rakennemuutoksissa Perustuu ajatukseen, että kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin Malli korostaa katetta, joka pyritään maksimoimaan olemassa olevalla kapasiteetilla 6

7 Katetuotto tarkoittaa tuottojen ja muuttuvien kustannusten erotusta Voitto Katetuotto Tuotot (Myyntikate) Kiinteät kustannukset Muuttuvat kustannukset Muuttuvat kustannukset Myyntituotot (määrä * yksikköhinta) - Muuttuvat kustannukset (määrä * muuttuva yksikkökustannus) = Katetuotto (määrä * yksikkökate) - Kiinteät kustannukset = Tulos Katetuotto-% = Katetuotto Myynti *100 Katetuotto tarkoittaa myyntituottojen ja muuttuvien kustannusten erotusta Katetuotto-% kertoo kuinka suuri suhteellinen osuus myyntituotoista jää kattamaan kiinteitä kuluja ja voitto-osuudeksi Kriittinen piste ( ) = Kiinteät kustannukset Katetuotto -% *100 Tarkoittaa myyntiä ( ) tai myyntimäärää tai asiakasmäärää joka kattaa kustannukset joka johtaa nollatulokseen 7

8 Kannattavuuskuvio Liikevaihto (= Määrä * hinta) Kustannukset, tuotot ( ) Kriittinen piste, löytyy siitä kohdasta, missä kustannukset ovat yhtä suuret kuin liikevaihto Kokonaiskustannukset (= Muuttuvat + kiinteät kustannukset) Muuttuvat kustannukset (= Määrä * yksikkökustannus) Kiinteät kustannukset (eivät riipu määrästä) Toiminta-aste Liikevaihto ( ) tai asiakasmäärä (kpl) Palvelutuotteen myyntimäärä tai asiakasmäärä, kpl Hinta, /kpl Muuttuva Liikevaihto, us, /kpl Muuttuvat yksikkökustann kokonaiskustannukset, Kiinteät yleis Kokonais kustannukset, kustannukset, Tulos, Kriittinen piste

9 Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä Myyntihinta Myyntimäärä Kustannukset Asiakas- ja ryhmäkohtaiset kustannukset Yrityksen yleiskustannukset Komissio/myyntipalkkio Myyntijakauma Käyttöaste Seuraava esimerkki havainnollistaa eri tulostekijöiden vaikutusta kannattavuuteen Lähtötilanteessa yrityksen tulos on tappiollinen Muutetaan yhtä tulostekijää kerrallaan ja katsotaan, miten se vaikuttaa kannattavuuteen TULOSLASKELMA Lähtötilanne Keskihinta nousee 10% % Asiakasmäärä nousee 10% % Muuttuvat kustannukset laskevat 10 % % Kiinteät kustannukset laskevat 10 % % Tuotot ,0 % ,0 % ,0 % % ,0 % Muuttuvat kustannukset ,9 % ,3 % ,9 % ,8 % ,9 % Katetuotto ,1 % ,7 % ,1 % ,2 % ,1 % Kiinteät kustannukset ,9 % ,3 % ,3 % ,9 % ,8 % Tulos -42-1,9 % 181 7,4 % 68 2,7 % 72 3,2 % 72 3,2 % Hinnan nousu kuten laskukin näkyvät suoraan lyhentämättömänä tulosrivillä! Hinnoittelun muutos vaikuttaa katteeseen enemmän kuin kulujen pienentäminen tai volyymin muutos 9

10 Myyntijakauma Eri tuotteilla on eri katteet Eri asiakasryhmillä on eri katteet Lisäämällä hyväkatteisten tuotteiden ja asiakkaiden osuutta kokonaismyynnistä, parannetaan kannattavuutta On siis tiedettävä eri tuotteiden ja asiakkaiden katteet! Käyttöaste = 100* Toteutunut myyntimäärä/ Myynnissä olevien tuotteiden määrä Esim. ohjelmapalveluiden käyttöaste Ohjelmapalvelua on mahdollista tuottaa talvikaudella 13 viikon ajan, neljä kertaa viikossa, kerralla max. 7 henkilöä (13*4*7 = 364) Toteutunut myyntimäärä 208 Käyttöaste-% = 100*208/364 = 57,1% Esim. mökkivuokrauksen käyttöaste Mökkiä on mahdollista vuokrata 52 viikon ajan Toteutunut myyntimäärä on 24 viikkoa Käyttöaste-% = 100*24/52 = 46,2% 10

11 Kannattavuuslaskelma Outdoors Finland: Miten ansaita aktiviteeteilla- opas yrittäjälle Saatavissa: Taloudellinen analyysi osana tuotteistusta (Boxberg & Komppula 2005) Kuinka suurelle ryhmälle tuote voidaan omin resurssein tuottaa turvallisesti ja asiakkaan laatuodotusten mukaisesti? Kuinka pienelle ryhmälle tuote kannattaa tuottaa? Mitä muita resursseja on käytettävissä ja onko ryhmäkoon suurentamisesta ja muiden resurssien käyttöön otosta todellista taloudellista hyötyä? Onko tuotannossa olemassa selkeästi havaittavia pullonkauloja, joiden ylittämisen kustannukset eivät vastaa niistä saatavia hyötyjä? Mitkä toimenpiteet voidaan hoitaa yksinkertaisin, toistuvin rutiinitoimenpitein? Miten paljon aikaa ja voimavaroja tuotteen valmisteluun ja jälkitoimenpiteisiin (mm. siivous, välineiden testaus) kuluu? Kuinka suuri osa tuotteesta vaatii joka toteuttamiskerralla omaa räätälöintiä? Millaiselle kohderyhmälle tuote on tarkoitettu ja onko potentiaaliset markkinat riittävän suuret ja ostovoimaiset Kuinka helposti ja millä kustannuksilla tuote muuntuu toiselle kohderyhmälle? 11

12 Hinnoittelu osana tuotteistusprosessia Palvelun tarjooman arviointi Palvelun määrittely Palvelun vakiointi Palvelun konkretisointi Palvelun hinnoittelu Seuranta ja sen mittaaminen Prosessikuvauksen/Blueprintin hyödyntäminen hinnoittelussa! Hinta nopea ja joustava markkinoinnin kilpailukeino 1. Tuotteen arvon mittari ja muodostaja Osoittaa asiakkaalle tuotteen/palvelun arvon Vaikuttaa yrityksen imagoon ja tuotteesta/palvelusta luotavaan mielikuvaan ja asiakkaan odotuksiin 2. Kilpailuun vaikuttava perustekijä Vaikuttaa menekkiin Vaikuttaa toisten yritysten markkinoille pääsemiseen 3. Kannattavuuteen vaikuttava tekijä Hinnan asettaminen on tärkein yksittäinen kannattavuuteen vaikuttava tekijä Jokainen palvelusta saatava lisäeuro parantaa suoraan kannattavuutta 4. Tuotteen asemointiin vaikuttava tekijä Hinnalla kohdennetaan palvelu eri kohderyhmiin kilpailukentässä Hintapäätös tulee tehdä kohderyhmän näkökulmasta 12

13 Hinnoittelualue Hinnan yläraja on se hinta, jonka asiakkaat ovat valmiita maksamaan, mikä taas riippuu asiakkaan kokemasta tuotteen tai palvelun hänelle antamasta arvosta tai hyödystä Kysynnän hinnalle asettama yläraja Hinnoittelualue Kustannusten hinnalle asettama alaraja Muuttuvat kustannukset -hinnan ehdoton alaraja lyhyellä tähtäimellä tilanteessa, jossa kapasiteettia on vapaana Kokonaiskustannukset -hinnan ehdoton alaraja pitkällä tähtäimellä Hinnan asetantaan vaikuttavat 1. Kysyntä- ja tarjontatekijät 2. Kilpailutekijät 3. Kannattavuustekijät HINTA Tuotantokustannukset Hyvä kysyntä Asiakkaan kokema hyöty/arvo Asiakkaan hyvä maksukyky Korkea laatu Ainutlaatuinen tuote/palvelu Mielikuvallisuuden aste korkea Monopoli tai oligopoli Kireä kilpailu Heikko kysyntä Asiakkaan heikko maksukyky Asiakkaan hintatietoisuus Heikko laatu Vakiotuote tai palvelu Toiminnallisuuden aste korkea Runsas tarjonta 13

14 Hinnoittelupäätösten tueksi kannattaa pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä: Mitkä ovat hinnoittelun tavoitteet ja päämäärät? Minkälaisia asiakkaita hinnoittelun perusteella tavoitellaan? Kuinka ainutlaatuista arvoa palvelu tuottaa asiakkaalle verrattuna kilpailijoiden palveluihin? Mitä asiakas on valmis maksamaan palvelusta? Millaista mielikuvaa palvelun hinnalla halutaan luoda? Mitkä ovat hinnoittelun pääperusteet? Mitkä ovat keskeisimmät hinnoittelutavat? Miten hinnat poikkeavat toisistaan eri asiakasryhmissä tai uuden palvelun lanseerauksessa? (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009) Hinnoitteluperusteet A. Kustannusperusteinen hinnoittelu Lähtee liikkeelle palveluiden tuottamiskustannuksista Mukaellen Tonder 2013 B. Markkinaperusteinen hinnoittelu Lähtee liikkeelle asiakkaan kokemasta arvosta => kysyntäperusteinen hinnoittelu Lähtee liikkeelle kilpailutilanteesta => kilpailuperusteinen hinnoittelu Lähtee liikkeelle asiakkaista/asiakasryhmästä => asiakasperusteinen hinnoittelu C. Tavoitehinnoittelu Lähtee liikkeelle yrityksen elinkaaren vaiheesta ja markkinoinnin tavoitteista 14

15 A. Kustannusperusteinen hinnoittelu Tuotantokustannukset + voitto/kate = myyntihinta Hinnoittelun lähtökohtana ovat muuttuvat kustannukset tai kokonaiskustannukset (tai jotain siltä väliltä) Kustannuksiin lisätään lähtökohdasta riippuen joko kate- tai voittotavoite Menetelmän haittana tehottomuus ja kustannusten nousua ruokkiva toimintatapa Yli- ja ali hinnoittelun riski, jos markkinatilannetta ei huomioida Perusmenetelmät ovat katetuottohinnoittelu => pohjaa muuttuviin kustannuksiin, lisätään kate omakustannushinnoittelu => pohjaa kokonaiskustannuksiin, lisätään voittolisä Katetuottohinnoittelu Palvelun muuttuviin kustannuksiin lisätään katetarve (eli katetuottotavoite), jolloin päästään verottomaan myyntihintaan Palvelun muuttuvat kustannukset + Katetuottotavoite (Katetarve) =Myyntihinta (ALV 0%) + Arvonlisävero =Verollinen myyntihinta Katetuottohinnoittelussa lähdetään siitä, että palvelun hinta kattaa (ainakin) kaikki siihen liittyvät muuttuvat kulut Muuttuvat kulut muodostavat lyhyen aikavälin hinnoittelun alarajan silloin kun kapasiteettia on vapaana Pitkällä aikavälillä ei riitä, että muuttuvat kustannukset saadaan katettua Sopii jokapäiväisen ja lyhyen aikavälin hinnoitteluun 15

16 Katetarpeen määrittely Katetarve on kiinteiden kustannusten ja voittotavoitteen summa Tai toisin ilmaistuna: Tavoitetulos (ennen veroja) + poistot + korot + kiinteät kustannukset = Katetuotto- eli myyntikatetarve Katetarpeen prosentuaalinen määrittely 100 * Katetarve Muuttuvat kustannukset Esim. Perinnetilan majoituksen hinnoittelu TULOSLASKELMA Liiketoiminnan tuotot ,0 Ainekäyttö ,0 Ulkopuoliset palvelut 5 000,0 Palkkakulut 9 000,0 Eläkekulut 2 000,0 Muut kiinteät kulut ,0 Kulut yht ,0 Käyttökate 7 000,0 KATETARPEEN MÄÄRITTELY Tavoitetulos (ennen veroja) Korot Poistot Kiinteät palkat ja eläkekulut Muut kiinteät kulut Katetavoite Katetarve (%) = 100 * /( ) = 85% Poistot 3 000,0 Liiketulos 4 000,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut 2 000,0 Verot 500,0 Nettotulos 1 500,0 HINNOITTELU Majoituksen muuttuvat kustannukset 25,00 (sis. siivous, liinavaatteet ja muut muuttuvat kust.) + Katetarve 85% 21,25 = Veroton hinta 46,25 + Arvonlisävero 10% 4,63 = Verollinen hinta 50,88 16

17 Omakustannushinnoittelu Palvelun omakustannusarvo on pitkän tähtäimen hinnan alaraja Menetelmässä omakustannusarvoon lisätään voittolisä Palvelun omakustannusarvo + Voittolisä = Myyntihinta (ALV 0%) + Arvonlisävero = Verollinen myyntihinta Voittolisän prosentuaalinen määrittely 100 * Voittotavoite Kokonaiskustannukset Esim. Perinnetilan majoituksen hinnoittelu TULOSLASKELMA Liiketoiminnan tuotot ,0 Ainekäyttö ,0 Ulkopuoliset palvelut 5 000,0 Palkkakulut 9 000,0 Eläkekulut 2 000,0 Muut kiinteät kulut ,0 Kulut yht ,0 Käyttökate 7 000,0 Poistot 3 000,0 Liiketulos 4 000,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut 2 000,0 Verot 500,0 Nettotulos 1 500,0 VOITTOLISÄN MÄÄRITTELY Voittotavoite (ennen veroja) = 2000 Voittolisä (%) = 100 * 2 000/ = 4,1% HINNOITTELU Majoituksen muuttuvat kustannukset 25,00 (sis. siivous, liinavaatteet ja muut muuttuvat kust.) Majoituksen kiinteät kustannukset 19,50 Kustannukset yhteensä 44,50 +Voittolisä 4,1% 1,82 = Veroton hinta 46,32 + Arvonlisävero 10% 4,63 = Verollinen hinta 50,95 17

18 Omakustannushinnoittelu sopii aloille, joissa kiinteiden kustannusten osuus on suuri Sopii vaihtoehtojen vertailuun Käytetään pitkän tähtäimen hinnoittelussa, kun esim. mietitään kapasiteetin lisäystä tai valikoimien täydennystä sellaisilla tuotteilla/palveluilla, jotka vaativat investointeja Omakustannushinnoittelumenetelmä on jatkuvassa käytössä hankala Se ei reagoi nopeasti kysynnän muutoksiin eikä käyttöasteen muutokset heijastu nopeasti ja luotettavasti hinnoittelun perustana olevaan kustannuspohjaan Jos käyttöaste vaihtelee paljon, luotettavuus kärsii Jos esimerkiksi laskelmat pohjaavat 90% käyttösuhteeseen ja laskentakauden toteuma on 80%, yrityksen tällöin saama hinta ei johda tavoiteltuun voittoon eikä välttämättä kata edes kaikkia kustannuksia B. Markkina-, kilpailu- ja asiakasperusteinen hinnoittelu Hinta määräytyy kysynnän ja kilpailutekijöiden yhteisvaikutuksena Tuotteen tai palvelun markkinahinnan tiedostaminen olennaista: mitä kuluttaja on valmis maksamaan? Asiakkaan arvomielikuva Kysyntä ja tarjonta Hintajousto Markkinahinnan määrittelyä vaikeuttaa Julkisesti ilmoitetut hinnat ovat harvoin todellisia myyntihintoja Määrä- ja laatuerot Hintaporrastukset Asiakasperusteisessa hinnoittelussa hinta määritellään asiakastai asiakasryhmäkohtaisesti (mm. kanta-asiakkaat vs. muut) 18

19 C. Tavoiteperusteinen hinnoittelu Pohjaa markkinointistrategiaan Hintaa muutetaan palvelun elinkaaren ja/tai kilpailutilanteen mukaan Alkuvaiheen hinnat on alhaisia, jotta markkinoille pääsy helpottuu ja asiakkaiden mielenkiinto herää => kannattavuuden tavoittelu ei ole ensisijaista Markkinaosuuden kasvettua voidaan hintaa tarkistaa ylöspäin, samalla kun tuotantokustannukset yleensä oppimisen myötä alenevat ja liitännäismyynti kasvaa => kannattavuus paranee HINNOITTELUPROSESSI LAADI KUSTANNUSLASKELMA PALVELULLE HAARUKOI MARKKINAHINTAA SOVITA TAVOITTEESI KUSTANNUSLASKELMAN JA MARKKINA- ANALYYSIN HINTAMALLEIHIN Hinnoittelutekniikat Pakettihinnoittelu Kaikki osat on paketoitu yhdeksi kokonaisuudeksi Vahvistaa laatumielikuvaa Perushinta erikoisosilla lisättynä Jos halutaan välttää kalliin yrityksen imagoa Asiakaskohtainen räätälöinti mahdollistuu Täysin pilkottu hinta Antaa edullisen kuvan Kokonaishinta saattaa silti nousta pakettihinnan tasolle 19

20 Hinnoittelun haasteita Kannattavuuden arviointi Asiakkaan maksamiskäytännöt, toimialan sopimuskäytännöt Kustannusten arviointi: Mitä kustannuksia koituu ennen kuin tuote on asiakkaan koettavissa (Asiakaskohtaiset? Yleiskustannukset?) Oman työn kustannuksen arviointi Voittomarginaalin määrittäminen Riittävän asiakasmäärän määrittäminen Asiakkaan arvonmuodostuksen ymmärtäminen Mikä tuottaa arvoa asiakkaalle? Mistä hän on maksaa? Mistä hän on valmis maksamaan? Tuotepaketin hinnoittelu ja kannattavuus Tuoteryhmä Myyntihinta Alv-% Arvonlisävero Veroton hinta Ainekulut Kate Kate-% Määrä Myynti yhteensä Ruoka 12, ,47 10,53 4,50 6,03 57,3 % ,00 Juoma 5, ,66 4,74 1,20 3,54 74,7 % 10 54,00 Majoitus 60, ,45 54,55 10,00 44,55 81,7 % ,00 Yht./ka 77,40 69,81 54, ,00 Hinta/hlö KANNATTAVUUSLASKELMA % Työkustannukset Myyntotuotot 1 074,00 110,6 alv 103,18 10,6 Tuntipalkka 18 /h Liikevaihto 970,82 100,0 (sis. Sotu) mukut 207,00 21,3 Myyntikate 763,82 78,7 Esivalmistus 3 h henkilöstökustannukset 360,00 37,1 Valmistus 6 h Palkkakate 403,82 41,6 Tarjoilu 5 h Kiinteät kustannukset Majoitus 4 h vuokra 50,00 Muut 2 h energia 10,00 hallintokulut 30,00 Yhteensä 20 h markkinointi 60,00 muut 100,00 Käyttökate 153,82 15,8 poistot 100,00 korkokulut Satakunnan ammattikorkeakoulu 30,00 Palveluliiketoiminta TULOS Satakunta University of Applied 23,82 Sciences 2,5 Faculty of Service Business Kulut jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin Selvitetään työ- ja ainekulut Kiinteät kulut kohdistetaan laskemaan joko todellisina ( ) tai %-osuuksina edellisen vuoden tuloslaskelman perusteella 20

21 Mökin hinnoittelu ja kannattavuus % Myynti Myyntotuotot ,0 Myyntihinta 400 -alv ,0 Myyntimäärä 45 viikkoa Liikevaihto ,0 -mukut ,1 Muuttuvat kustannukset Myyntikate ,9 Energia 35 /vk -henkilöstökustannukset ,9 Tarvikkeet 20 /vk Palkkakate ,9 Kiinteät kustannukset Henkilöstökulut -kunnossapito 500 Määrä 1 hlö -vakuutukset 100 kk-palkka 1600 /kk -kiinteistövero 150 Palkan sivukulut 60 % -jätehuolto 125 aika 3 kk -hallintokulut 300 -markkinointi 500 -autokulut 400 -kuolulutus ja kehitys ,1 Käyttökate ,8 -rakennuksen poistot kaluston poistot 350 -korkokulut ,8 TULOS 984 6,0 Hinnoittelussa huomioitavia Laskutettavan työajan selvittäminen Palkkatason asettaminen Henkilöstön & yrittäjän palkka Vuositason kiinteiden kulujen selvittäminen Vieraan pääoman kustannukset (korot) Poistojen selvittäminen ja huomioiminen Kate- tai voittotavoitteen määrittäminen 21

22 Asiakas-/ryhmäkohtaisten kustannusten kohdistaminen palvelutuotteelle on helppoa Kiinteiden kustannusten kohdistaminen tuotteille sen sijaan haasteellista Kuitenkin kaikki kustannukset olisi hinnoittelulaskelmassa huomioitava ja pystyttävä kattamaan tuotteesta saatavilla tuotoilla Todellisen työajan selvittäminen Tuntihintaa laskettaessa suurimmat virheet tehdään laskutuksen oikeuttavan työn arvioinnissa Suomalainen 8 tunnin työpäivää tekevän työntekijän todellinen työssäoloaika on 1750 tuntia, mutta palkkaa hänelle maksetaan 2150 tunnilta Työssäoloaika on noin 70 % Laskennan pohjana on käytettävä laskutettavia tunteja Laskutettavilla tunneilla on katettava yritystoiminnan kustannukset ja saatava yrittäjälle palkka Jakelukanavat matkailupalvelujen hinnoittelussa Hinnoittelussa on tärkeää määritellä ulosmyyntihinta, johon sisällytetään riittävä komissiovara Hinta on asiakkaalle yhdenmukaista, selkeää ja linjakasta Jakelukanavan kustannukset tulee huomioitua Normaali komissiovara on 25 30% tuotteen hinnasta Osassa kaupoista komissio on 30%, osassa 15% tai 20% ja sitten on mahdollisen oman paikallismyynnin kautta tullutta kauppaa, josta ei tarvitse antaa komissiota lainkaan 22

23 Esimerkkejä jakelukanavasta: Palveluntuottaja EUR 80 DMC/incoming toimisto 10% Matkanjärjestäjä 10% Kuluttaja EUR 100 Palveluntuottaja EUR 80 DMC/incoming toimisto 20% Kuluttaja EUR 100 Palveluntuottaja EUR 80 Matkanjärjestäjä 10% Matkatoimisto 10% Kuluttaja EUR 100 Palveluntuottaja EUR 70 DMC 10% Matkanjärjestäjä 10% Matkatoimisto 10% Kuluttaja EUR 100 Hintaporrastus eli hintadifferointi Hintaporrastuksella tarkoitetaan sitä, että samasta palvelusta/tuotteesta veloitetaan eri asiakkailta eri hinta Edellytyksenä on, että markkinat voidaan jakaa segmentteihin Hinnan erilaistaminen voi perustua esim. Ajankohtaan (esim. ennakkoalennus, sesonkiaika vs. hiljainen aika) Käyttötakoituksen mukaan (esim. yritysasiakkaat vs. yksityiset aasiakkaat) Ostajan johonkin ominaisuuteen (esim. kanta-asiakkuus, ikä, opiskelu) Jotta hintaporrastus olisi kannattava tulee seuraavien ehtojen täyttyä: sen avulla on saatava uusia asiakkaita se ei vaikuta entisten asiakkaiden kysyntään kapasiteettia ja resursseja on vapaana ja ne saadaan täyskäyttöön Edellytyksenä voi olla myös, että tietyt asiakkaat eivät suostu maksamaan yhtä paljon kuin toiset eivät aiheuta yhtä paljon kustannuksia 23

24 Esimerkki hintaporrastuksessa Yritys Oy:n hinnan ja menekin riippuvuus Yrityksen kapasiteetti on 720 Myyntimäärä yksikköä Myyntihinta yksiköltä Muuttuvat yksikkö kustannukset Katetuotto yksiköltä Katetuotto yhteensä Kiinteät kustannukset Tulos Kannattavin toiminta-aste Kannattavimmalla toiminta-asteella jää kapasiteetista käyttämättä 120 kpl. Jos yritys pystyisi myymään 120 lisäyksikköä 80 :n hinnalla ilman että aikaisempien 600 kpl:een hintaa täytyy alentaa, se pystyisi käyttämään koko kapasiteettinsa ja saisi paremman tuloksen. Katetuotto on tällöin * 26 = Kiinteät kustannukset TULOS YHTEENVETO Hintapäätökset yrityksessä (Bergström & Leppänen 2009) Koko yritys -> eri tuoteryhmät -> yksittäiset tuotteet -> eri asiakasryhmät Ansaintamalli Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät Hintapolitikka Alhainen hinta Korkea hinta Vakiohinta Markkinahinta Hinnoittelumenetelmän valinta ja hinnan määrittäminen Korkea hinta Vakiohinta Markkinahinta Hinnalla operointi Hintadifferointi Psykologinen hinta Hintapaketointi Alennukset Maksuehdot 24

25 YHTEENVETO Palvelun hinnoittelun vaiheet (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009) Selvitä palvelun markkina- ja kilpailutilanne Määritä, mikä arvo palvelulla on asiakkaalle Laske palvelun tuottamisen kustannukset Määritä palvelun hinnoittelustrategia, hinnoittelumenetelmä sekä hinta ole luova! Arvioi kannattavuuslaskelman ja tunnuslukujen avulla palvelun taloudellinen kannattavuus Arvioi hinnoittelun onnistumista ja hinnoittele tarvittaessa uudelleen Pohdittavaksi/työstettäväksi ennen syksyn pajatyöskentelyä Miten voit hyödyntää tuotekuvausta/blueprint-kaaviota hinnoittelussa? Mitkä kustannukset kohdistetaan suoraan palvelulle (=asiakas/ryhmäkohtaiset kustannukset, muuttuvat kustannukset)? Mitkä kustannukset kohdistetaan välillisesti (yleiskustannukset, kiinteät kustannukset)? Mitä hinnoittelupolitiikka valitaan? Mikä hinnoittelumenetelmä on ensisijainen? Hinnalla operointi? 25

26 Laskentamalleja kannattauuden arvioinnin ja hinnoittelun tueksi Malli katetuoton laskemiseen: Työkaluja matkapakettien ja reittien suunnittelijoille: Kannattavuuslaskelma: annattavuuslaskelmapohja_0.xls Malli konkreettisen tuotteen kannattavuuden arviointiin: Arvonlisävero Arvonlisäveroa maksetaan valtiolle kaikesta liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta palvelujen ja tavaran myynnistä Liiketoiminnan luonne? Voittoa tavoittelevaa, itsenäistä, liiketaloudellisia riskejä ottavaa Suunnitelmallista ja pitkäjänteistä Kohdistuu melko laajaan asiakaskuntaan, ei ole kertaluonteista Alv-velvollisia ovat tavaroiden ja palveluiden myyjät Verotuksen ulkopuolelle on rajattu vähäinen liiketoiminta (lv alle ), huojennus, jos lv Välillinen kulutusvero, jonka lopullinen kuluttaja maksaa Hyödyllisiä linkkejä:

27 Arvonlisäverokannat Yleinen arvonlisäverokanta on 24% Alennetut verokannat 14% elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut 10% esim. majoitus- ja liikuntapalvelut, henkilökuljetus, lääkkeet, kirjat, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksut Arvonlisäveroton toiminta esim. terveyden ja sairaanhoito Matkailualan tuotteissa/palveluissa useita eri verokantoja Verollisen myyntihinnan muodostuminen Arvonlisävero 24% Verollinen hinta 124% 1,24*250 = 310 0,24*250 = 60 Veroton hinta 100% = veron peruste

28 Arvonlisäveron laskeminen Veroprosentti ilmoittaa, kuinka monta prosenttia on lisättävä verottomaan hintaan Veroton myyntihinta * alv-% = arvonlisävero ( ) Esim. Majoituksen veroton myyntihinta on 60 => vero 0,1* 60 = 6 => verollinen myyntihinta on siis 66 Verollinen/veroton hinta voidaan laskea myös käyttämällä kerrointa Verollinen hinta = Veroton hinta * Muutosprosenttikerroin Veroton hinta = Verollinen hinta/muutosprosenttikerroin Kertoimet 10% = 1,1 14% => 1,14 24% => 1,24 Kun halutaan selvittää alv:n osuus verollisesta hinnasta, käytetään kaavaa: Arvonlisävero, = Verollinen myyntihinta * alv-% alv-% Arvonlisäveron osuus verollisesta hinnasta saadaan laskettua suoraan kerrointa käyttämällä: 10% => 10/110 => 0, % => 14/114 => 0, % => 24/124 => 0,1935 Esim. Leirintäalueen mökkivuokratulot olivat toukokuussa Paljonko myyntitulot sisälsivät alv:a? * 0,0909 = 554,49 28

29 Huom. Kun tehdään laskelmia (esim. kannattavuus- tai hinnoittelulaskelmia), ei arvonlisäverollisia ja arvolisäverottomia eriä saa sekoittaa keskenään Yleensä laskelmat (mm. tuloslaskelma) sisältävät vain arvonlisäverottomia eriä! Arvonlisäveron tilittäminen Myyjä perii alv:n ostajilta ja ilmoittaa sen kuukausittain valtiolle Jos ostaja on yksityinen henkilö, jää vero jää hänen rasitukseen Jos ostaja on alv-velvollinen yritys, voi se vähentää ostohintaan sisältyvän veron omassa verotuksessaan Myynteihin sisältyvä alv -Hankintoihin sisältyvä alv =Valtiolle tilitettävä/maksettava alv Vähennysoikeus estää veron kertaantumisen valtiolle kertyy veroa vain kertaalleen hinnasta, jonka kuluttaja maksaa vero vain arvonlisästä ARVONLISÄVERO 29

Yritystoiminta Pia Niuta HINNOITTELU

Yritystoiminta Pia Niuta HINNOITTELU HINNOITTELU Hinta on keskeinen kilpailukeino. sen muutoksiin asiakkaat ja kilpailijat reagoivat herkästi. toimii tuotteen arvon mittarina. vaikuttaa yrityksen imagoon. on tuotteen/palvelun arvo rahana

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Oikean hinnan asettaminen

Oikean hinnan asettaminen Oikean hinnan asettaminen Hinnoittelu on yrityksen kannattavuuden kannalta tärkeä tekijä. Tuotteen myyntihintaa voidaan ajatella o markkinoiden kannalta = kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita tuotteesta

Lisätiedot

Mikä on paras hinta? Hinnoittele oikein. Tommi Tervanen, Kotipizza Group

Mikä on paras hinta? Hinnoittele oikein. Tommi Tervanen, Kotipizza Group Mikä on paras hinta? Hinnoittele oikein Tommi Tervanen, Kotipizza Group v VAIN 54 % YRITTÄJISTÄ OSAA HINNOITELLA TUOTTEEN TAI PALVELUN OIKEIN. LÄHDE: Y-STUDION HALLITSE TALOUTTASI -TESTI Hinnoittelun perusteet

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoiminnan kehittäminen

Pilkeyrityksen liiketoiminnan kehittäminen Pilkeyrityksen liiketoiminnan kehittäminen Mari Hakkarainen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Laskelmapohjat: Timo Värre, JAMK Esimerkki hyvästä tuotteistamisesta Menestyvän yrityksen talous Kasvu - Onko

Lisätiedot

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g?

Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? PERUSPROSENTTILASKUT Prosenttiarvon laskeminen Esimerkki. Kuinka paljon pitsapala painaa, kun koko pitsa painaa 350 g? Kuinka paljon 12 % on 350 grammasta? 350 g 12 % % g 12 x 100 350 12 x 100 350 100

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tunnuslukuopas. Henkilökohtaista yritystalouden asiantuntijapalvelua.

Tunnuslukuopas. Henkilökohtaista yritystalouden asiantuntijapalvelua. Tunnuslukuopas TM Henkilökohtaista yritystalouden asiantuntijapalvelua www.mediatili.com Kannattavuus Kannattavuus on eräs yritystoiminnan tärkeimpiä mittareita. Mikäli kannattavuus on heikko, joudutaan

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 %

Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut Katetuottotavoite (%) 30 % Kiinteät kustannukset Vuokrat 1500 Palkat 4200 Poistot 400 Korot 300 Muut 200 6600 Katetuottotavoite (%) 30 % a) Kriittisessä pisteessä katetuottoa pitäisi kertyä kiinteiden kustannusten verran, joka on

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT Ohjeet perustuvat kululajikohtaiseen tuloslaskelmaan. Lisätietoja tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä löydät esim. http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/ecd13ea878482b8bc22567da002d67f2/$file/tpyleis.pdf

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen Oman työn hinnoittelu Oikean hinnan määritteleminen Hinta ja hinnoittelu Hinta ilmoittaa tuotteen arvon ( ) luo tuotteelle arvoa (käyttöarvo, status, brandi) on aktiivisinen kilpailun osatekijöitä oma

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Kannattavuus, kustannuslaskenta ja hinnoittelu. Kirsi Övermark

Kannattavuus, kustannuslaskenta ja hinnoittelu. Kirsi Övermark Kannattavuus, kustannuslaskenta ja hinnoittelu Kirsi Övermark 20.11.2018 Talouden prosessit KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Talouden johtaminen ja kehittäminen Kirjanpidon tehtävät / raportit TALOUSRUTIINIT

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pilkeyrityksen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Timo Värre Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 Talouden hallinnan keskeiset osat Tulevaisuus Pitääkö kasvaa? KASVU KANNATTAVUUS Kannattaako liiketoiminta?

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Testaa tietosi 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Tehtävä 1 En ole. Taseen vastattavaa-puolen tilien ns. normaalisaldot ovat aina tilin kredit-puolella. Esimerkiksi oma pääoma kasvaa kredit-puolella ja oman pääoma

Lisätiedot

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19

Yritys 1 Oy FI00000001 2013-08-19 Yritys 1 Oy FI1 213-8-19 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto...4 Yritysvertailun yhteenveto... 5 Toiminnan laajuus...6 Markkinaosuus...7 Liikevaihto... 8 Jalostusarvo... 9 Liikevoitto... 1 Oma

Lisätiedot

Talouden pyhä kolmio Pidä Matti pois kukkarosta. Ari Lahdenkauppi, Taloushallintoliitto

Talouden pyhä kolmio Pidä Matti pois kukkarosta. Ari Lahdenkauppi, Taloushallintoliitto Talouden pyhä kolmio Pidä Matti pois kukkarosta Ari Lahdenkauppi, Taloushallintoliitto Maksuvalmius Kanna$avuus Vakavaraisuus Maksuvalmiuden ABC Tämä kaikki vaikuttaa kassaan Kuinka nopeasti laskutetaan

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Laskentatoimi. Kirjanpito = ulkoinen laskentatoimi Kustannuslaskenta = sisäinen laskentatoimi

Laskentatoimi. Kirjanpito = ulkoinen laskentatoimi Kustannuslaskenta = sisäinen laskentatoimi Laskentatoimi Kirjanpito = ulkoinen laskentatoimi Kustannuslaskenta = sisäinen laskentatoimi Kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus Yrityksen on huolehdittava: -kannattavuudesta -maksuvalmiudesta -vakavaraisuudesta

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Joka yrityksen talouskoulu Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Pienen yrityksen talous lähtökohta ja suunnittelu. Tuloslaskelma. Mikä siinä on tärkeää? Miten tulkitsen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuvakirja. Elisa Oyj (Konserni) Tilivuodet: SBB- Solutions for Business and Brains Oy. Sisällysluettelo 5.12.

Kuvakirja. Elisa Oyj (Konserni) Tilivuodet: SBB- Solutions for Business and Brains Oy. Sisällysluettelo 5.12. Kuvakirja 5.12.216 Elisa Oyj (Konserni) Tilivuodet: Tilikauden pituus (kk) 12 12 12 12 12 Laatija: SBB- Solutions for Business and Brains Oy Sisällysluettelo Etusivu 1 Yhteenveto Numeerinen yhteenveto

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 4 986 6 5 225 2 6 276 8 6 932 6 7 334 5 Myyntikate 3 237 6 3 344 9 3 835 9 4 178 1 4 396 8 Käyttökate 761

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

Laskentatoimi, digiaineisto. Esittelyaineisto

Laskentatoimi, digiaineisto. Esittelyaineisto LASKENTATOIMI DIGIAINEISTO Laskentatoimi, digiaineisto Esittelyaineisto Laskentatoimi, digiaineisto sisältää tehtävien ratkaisut Excel-tiedostoina Excel-pohjat tehtävien ratkaisuille opetusdioja Tutustu

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ.

TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009. Nimi KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ. i TA-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus TENTTI 8.1.2009 Opintokirjan nro Nimi Tutkinto-ohjelma Tehtävä I 2 J /l Pisteet 5 6 Yhteensä KIRJOITA VASTAUKSES I S ELVÄS TI JA YMMÄRRETTÄVÄS TT ÄYTÄ TARVITTAES

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kuljetusyritykset 1999-2002

Kuljetusyritykset 1999-2002 Projektiryhmä Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus Kuljetusyritykset 1999-2002 Jouni Väkevä ja Kalle Kärhä Rahoittajat KULJETUSYRITYKSET Järvi-Suomen uittoyhdistys, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus,

Lisätiedot

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu ja markkinointi Talouden osaaminen ja suunnittelu tuo ryhtiä hinnoitteluun Tulostavoitteet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12

2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Luvut 1 000 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 5100151 2009 2010 2011 2012 2013 YRITYKSEN OSAKEKANNAN ARVO 12 12 12 12 12 Oletus: Tulevaisuuden nettotulokset = harmaassa taulukossa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY 1. Toimiala Imatran Vuokra-asunnot Oy omistaa n. 1600 vuokra-, opiskelija- ja ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö huolehtii asuntojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Mitä tilinpäätös kertoo?

Mitä tilinpäätös kertoo? Kati Leppälä 2018 Mitä tilinpäätös kertoo? Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 Opettaja: Maria Kankaanpää Nimi ja opintorekisterin numero: / Vuosikurssi: Pääaine

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

(1) Katetuottolaskelma

(1) Katetuottolaskelma (1) Katetuottolaskelma Katetuottolaskelmalla tarkastellaan yrityksen kannattavuutta myyntituotto - muuttuvat kustannukset (mukut) = katetuotto katetuotto - kiinteät kustannukset (kikut) = tulos (voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Suhteellisia osuuksia ilmaistaessa käytetään prosenttilukujen ohella myös murtolukuja.

Suhteellisia osuuksia ilmaistaessa käytetään prosenttilukujen ohella myös murtolukuja. PROSENTTILASKUT Prosenttilaskuun ja sen sovelluksiin, jotka ovat kerto- ja jakolaskun sovelluksia, perustuu suuri osa kaikesta laskennasta, jonka avulla talousyksikön toimintaa suunnitellaan ja seurataan.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot