Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)"

Transkriptio

1 Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy ) Hinnoittelu ja markkinointi Talouden osaaminen ja suunnittelu tuo ryhtiä hinnoitteluun Tulostavoitteet hinnoittelun perustana hinnoittelu tulostavoitteiden toteuttajana. Tuloslaskelma koon ja kannattavuuden mittarina. Mikä siinä on tärkeää? Miten suunnittelen tuloslaskelman avulla? Miten käytän tuloslaskelmaa hinnoittelun tukena? Vähän taseestakin Simulo-tekniikkaa suunnittelua tehostamaan Hinnoittelun tekniikkaa ja käytäntöä Hinnoittelu ajankäytön perusteella Hinnoittelu katetarpeen perusteella 1

2 Hinnoittelu ja markkinointi Hinta on tuotteen (tai palvelun) arvon mittari: hyvä kämppä / halpa kämppä, hyvää palvelua, halpaa palvelua Hinta on tuotteen ja palvelun arvon muodostaja. Arvostanko tuotteitani ja palveluitani edes itse tarpeeksi? Hinta kilpailutekijänä: korkea hinta voi romahduttaa myynnin, halpa kasvattaa sitä. Missä on optimi? Millainen merkitys hinnalla on matkailualalla kilpailutekijänä? Hinnoittelu on kannattavuuden kannalta äärimmäisen tärkeä ja nopeavaikutteinen tekijä. Hinnoittelu vaikuttaa tuotteen asemointiin markkinoilla. Eri kohderyhmillä voi olla hyvin erilainen hintataso. Toiset ostavat parasta, toiset hakevat edullista vaihtoehtoa. Kuka maksaa laskun? Asiakas itse? Yritys? Joku muu? Positiivinen erilaisuus tuo vapautta hinnoitteluun. 2

3 Hinnoittelu tuloksen tekijänä Huomioi aina asiakkaan näkökulma. Uskalla ottaa hintaa. Käytä hintaportaita. Niillä on ihan oikeasti merkitystä. Laske tarkasti kaikki, minkä voit. Sekä taustatyö että toteutus tarvitsevat maksajansa. Varo alennuksia ja raskaita maksuehtoja. Ne voivat syödä koko katteen. 3

4 Hinnankorotuksesta helpotusta työmääriin lisähinta myyntikateprosentti % , , , , , , ,

5 Alennus tuhoaa katteen nopeasti alennus myyntikateprosentti % , , , , , , ,

6 Talousosaaminen keskity olennaiseen ja se on helppoa. 6

7 Talousosaaminen keskity olennaiseen Keskity olennaiseen - vain muutama talousasia ratkaisee menestyksen. Ymmärrä yrityksen talouden rakenne ja löydä omat vaikutusmahdollisuutesi. Suunnittele pelkistetysti. Älä eksy talouden syövereihin. Hinnoittele järkevästi. 7

8 Suunnitteluprosessi ja talous Suunnitteluprosessi Talous Yrityksen lähtökohdat: markkinointi, tuotekehitys, tuotanto, henkilöstö, talous Koko, kannattavuus, rahatilanne, vakuudet, toteutuneet kustannukset Toimintaympäristön arviointi: markkinatilanne, asiakkaat, kilpailu Myyntipotentiaali euroissa, hintataso Visio päätavoitteet strategia Liikevaihto, käyttökate, rahan riittäminen Toiminta- kehityssuunnitelmien laadinta Suunnittelu, raportointi, investoinnit, rahoitus, ennakoidut tuotot ja kustannukset Budjetti Euromääräiset myynti- ja kustannustavoitteet kuukausitasolle 8

9 Tuloslaskelman rakenne LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä Materiaalit ja palvelut yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9

10 Tuloslaskelma suunnitteluvälineenä ja hinnoittelun perustana LIIKEVAIHTO -ostot 0 HUOMIOITA Yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituotot ilman arvonlisäveroa. Tuotteisiin ja myytäviin palveluihin liittyvät raaka-aineiden ja tarvikkeiden ostot ilman arvonlisäveroa. -ulkopuoliset palvelut -muuttuvat henkilöstökulut -muut muuttuvat kulut MYYNTIKATE -kiinteät henkilöstökulut -vuokrat -muut kiinteät kulut KÄYTTÖKATE -poistot LIIKEVOITTO -korko- ja rahoituskulut sekä - tuotot -tuloverot VOITTO Alihankinnat ja muut ulkopuolelta ostettavat työsuoritukset. Ekstraajat jne Työpalkat (yleensä tuntipalkat) loma- ja sairausajan palkkoineen ja sivukuluineen. Muut tuotannon kulut, esimerkiksi myynnin rahdit, tuotannon energia. Välisumma, kannattavuuden tunnusluku. Liikevaihto muuttuvat kulut. Toimistotyön, myynnin yms. palkat sivukuluineen. Palveluyrityksessä palkat ovat yleensä yhtenä ryhmänä kiinteissä. Toimitilojen ja kaluston vuokrat. Markkinointi, kaluston korjaus ja huolto, puhelin, toimisto, vakuutukset, matkat, autokulut, tilitoimistopalvelut jne. Myyntikate kiinteät kulut. Tärkeä kannattavuuden mittari. Laskennallinen kiinteistön, koneiden ja kaluston arvon alentuminen. Käyttökate - poistot Lainojen korot ja korkotuotot. Yrityksen tulovero, vain osakeyhtiöt maksavat sitä. Kuitenkin myös elinkeinonharjoittajan verot voidaan kirjata tähän. Tuotot - kulut. 10

11 Tuntipalkoista tuntikustannuksiksi Päivitä tiedot esimerkiksi osoitteesta Kustannus % Esimerkki /h Palkkakustannus 8,00 Vuosiloma 9,8 0,78 Lomaraha 4,9 0,39 Arkipyhät 2,86 0,23 Pekkas-vapaat 5,1 0,41 Sairaus- ja koulutusajat yms 4,0 0,32 Palkat yhteensä 10,13 Esimerkin luvut Pienyrityksen talousopas -kirjasta TEL-maksu 16,7 1,69 Sotu-maksu 2,95 0,30 Tapaturmavakuutusmaksu 1,1 0,11 Työttömyysvakuutusmaksu 0,7 0,07 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,09 0,01 Muut sivukustannukset 3,0 0,30 Sivukustannukset yhteensä 57,7 4,62 Yhteensä 12,62 Mieti jako muuttuviin ja kiinteisiin huolellisesti. Se voi olla ratkaisevan tärkeää hinnoittelun kannalta. 11

12 Kuukausipalkoista vuosikustannuksiksi Päivitä tiedot esimerkiksi osoitteesta Helppo tapa henkilöstökulujen arviointiin. Kustannus % Esimerkki /kk Oma yritys /kk Palkkakustannus Lomaraha 5,1 102 Palkkakustannus yhteensä TEL-maksu 16,7 351 Sotu-maksu 2,95 62 Tapaturmavakuutusmaksu 1,1 23 Työttömyysvakuutusmaksu 0,7 15 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,09 2 Esimerkin luvut Pienyrityksen talousopas -kirjasta Vapaaehtoiset sivukulut 2 42 Sivukustannukset yhteensä 29,8 597 Yhteensä Esimerkin vuotuiset henkilöstökulut ovat /kk 12 kk 1,30 =

13 Muut kiinteät kulut, paljon muistettavaa kulu esimerkki omat kulut huollot ja korjaukset 800 markkinointi -messut 150 -esitteet 500 -mainonta 290 Esimerkin luvut Pienyrityksen talousopas -kirjasta Ryhmittele. Se auttaa hahmottamaan olennaiset erät. -edustus 100 markkinointi yhteensä 1040 matkat -matkaliput 300 -majoitukset 150 -kilometrikorvaukset päivärahat 500 matkakulut yhteensä 2250 hallinto -tilitoimisto puhelin 850 -posti 70 -toimistotarvikkeet 100 -lehdet, kirjat 50 -vakuutukset 500 hallinto yhteensä 2670 kiinteistökulut -sähkö ja lämpö 350 -korjauskulut 150 -kiinteistövero 35 kiinteistökulut yhteensä 535 pienhankinnat -koneet 400 -kalusto 100 pienhankinnat yhteensä 500 muut kulut

14 Poistoaikoja aineettomat hyödykkeet poistoaika omat luvut -perustamis- ja järjestelymenot 3-5 vuotta -tutkimus- ja kehittämismenot 3-5 vuotta -aineettomat oikeudet 5-17 vuotta -liikearvo 3-5 vuotta -muut pitkävaikutteiset menit, esim. atk-ohjelmat 3-5 vuotta aineelliset hyödykkeet -maa- ja vesialueet ei poistoaikaa rakennukset ja rakennelmat -teollisuus- ja toimistorakennukset vuotta -kevyet varastot ja rakennelmat vuotta -asuinrakennukset vuotta koneet ja kalusto -raskaat koneet vuotta -kevyet koneet 5-10 vuotta -kuljetusvälineet 4-7 vuotta -atk-laitteet 3-5 vuotta -muut aineelliset hyödykkeet 5-20 vuotta -keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa käyttöomaisuusarvopaperit, muut pitkäaik.sijoitukset -osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa 14

15 Taseen rakenne Vastaavaa Vastattavaa Pysyvät vastaavat aineettomat hyödykkeet aineelliset hyödykkeet sijoitukset Vaihtuvat vastaavat vaihto-omaisuus myyntisaamiset muut saamiset rahat ja pankkisaamiset Oma pääoma peruspääoma edellisten tilikausien voitot (tai tappiot) tilikauden tulos (suoraan tuloslaskelmasta) Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma lyhytaikaiset pankkilainat saadut ennakot ostovelat muut velat VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15

16 Simulo taloustyökalupakki yrityksen talouden ja liiketoiminnan suunnittelun välineenä 16

17 Talouden suunnittelu tehdään pelkistetysti ja tehokkaasti, oikeita asioita painottaen Suunnittelu siirtyy konsulteilta, neuvojilta ja tilitoimistoilta yrityksen omaan hallintaan mahdollisimman varmasti ja tehokkaasti Mahdollisimman vähän tekniikkaa sisällöstä keskustellaan Tulos- tase- ja rahoituslaskelmat Hinnoittelulaskelmat Huomiot numeroiden takana kirjataan muistiin Kassabudjetti Etäneuvonta helpoksi 17

18 Alkavan yrityksen suunnittelu Simulolla Tee alkutase: paljonko sijoitetaan ja lainataan? Paljonko investoidaan? Pohdi aina strategia kunnolla. Et voi lähteä kustannusrakenteesta vaan strategiasta mitä, kenelle, paljonko, millä hinnalla. Näin löydetään realistinen liikevaihtotavoite. Tutustu tarkoin toimintaympäristöön. Kohdista ja mitoita kustannukset (=panostukset) huolella tavoitteisiin. Kirjaa niiden perusteet muistiin. Erittele tarvittaessa. Suunnittele tase huolella. Muista käyttöpääoma. Siellä ovat rahoituksen suurimmat vaarat. Tee kassabudjetti. Vain se huomioi liikkeelle lähdön ajoituksen ja esim. alv:n joskus tuhoisankin vaikutuksen. Tue ja varmista suunnitelmaa hinnoittelulaskelmilla. Nämä jäävät elämään ja kehittymään ja paljastavat paljon. Luo yritykselle toimiva suunnittelukäytäntö ja sen välineet 18

19 Tuntihinnan laskenta Esimerkkilaskelma TUNTIHINNAN LASKENTA Laskutettavia tunteja jakson aikana Arvonlisäveroprosentti 23 % KUSTANNUS /jakso /tunti - Kiinteät henkilöstökulut ,20 - Vuokrat ,36 - Muut kiinteät kulut ,18 - Poistot ,09 - Korot ja muut rahoituskulut ,82 - Tulostavoite sisältäen tuloverot ,55 Laskennallinen tuntihinta, alv 0 % 59,20 Tuntihinta sisältäen alv:n 72,82 Hinta alv 0 % 64,00 Hinat sisältäen alv:n 78,72 S8 19

20 Hinnoittelu myyntikatetarpeen perusteella tuote sarjakoko materiaalit ja alihankinnat hinta käyttö hävikki yhteensä materiaalit yhteensä työkustannukset vaiheittain tuntia /tunti kerroin yhteensä työkustannukset yhteensä muut muuttuvat kustannukset muuttuvat kustannukset yht katetarve % laskennallinen myyntihinta alv 0% alv laskennallinen myyntihinta alv 22% HINTA 20

21 Hinnoitteluesimerkki myyntikatetarpeen perusteella Esimerkin luvut Pienyrityksen talousopas -kirjasta katetarve % kerroin kate hinta alv 0% hinta alv 22% 20 1,25 19,91 99,56 121, ,33 26,55 106,19 129, ,43 34,13 113,78 138, ,54 42,89 122,53 149, ,67 53,10 132,74 161, ,82 65,16 144,81 176, ,00 79,64 159,29 194,33 Myyntihinta = 100 tuotteen muuttuvat kustannukset (100 - myyntikateprosentti) 21

22 Liikevaihto riittäväksi, hinnat kohdalleen Selvitetään markkina- ja kilpailutilanne objektiivisesti Tunnetaan asiakkaat ja heidän tarpeensa perinpohjaisesti Toimitaan asiakaslähtöisesti, ollaan positiivisesti erilaisia Lasketaan ja asetetaan hinnat oikein. Hinnoitteluvirheet voivat olla tuhoisia. Osataan johtaa myyntiä ja koko yritystä Osataan ja uskalletaan myydä Asiakkaista pidetään hyvää huolta Talous saadaan kuntoon ja yritys turvalliseen kasvuun kuitenkin käytännön toimilla - ei laskemalla 22

23 Kiitos Lasse Karjalainen GRAAFINEN SUUNNITTELU LEEA WASENIUS 23

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus Yritys talouden näkökulmasta Jussi Mankki Syfo Oy 1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään

Lisätiedot

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Nettikauppa-työkirja Nettikauppa Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja 1 Liikeidea Tmi NETTIKAUPPA tarjoaa aluksi koko Suomen alueelle CD-levyjä, joita on täältä vaikea saada levykaupoista niiden pienen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

YRITYSTOIMINTAA SUUNNITTELEVAN TYÖKIRJA 2013

YRITYSTOIMINTAA SUUNNITTELEVAN TYÖKIRJA 2013 VERSIO 1.1/2009 YRITYSTOIMINTAA SUUNNITTELEVAN TYÖKIRJA 2013 nimi POHJOISKARJALAN UUSYRITYSKESKUS RY TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTOT www.mol.fi Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisina ja vain niiden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET 2 HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ SIVU 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3 1.1 Kilpailijoiden hinnat 3 1.2 Omakustannusarvo 3 1.3 Hintajousta eli hintaherkkyys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yritystoiminnan PORTFOLIO

Yritystoiminnan PORTFOLIO Yritystoiminnan PORTFOLIO Elämyksiä Metsästä Laatija 1 Laatija 2 9.12.2009 Tiivistelmä (Executive summary) Yrityksen nimi on PuuDeli Oy, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli.

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot