ao oo TILII{PAATOS TTLTKAUSL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010"

Transkriptio

1 ao oo TILII{PAATOS oo TTLTKAUSL

2 Sivu: Tulostethr: I Jakso: Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten tuotteiden varastojen v?ihennys (-) ta lisays (+) varastden vähennys () ta lisäys (+) yht Valmistus omauln käyttöön (+) Valmistus omaarl käyttöön (+) yht Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot yht Materiaalit j a palvelut Aineet, tawikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ostot tilikauden aikana yht Ostojen alennukset Ostden alennukset yht Varastojen vähennys (-) tai lisäys (+) Varastojen vähennys (-) tai lisäys (+) yht Ulkopuoliset palvelut Ulkopuoliset palvelut yht Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palktiot Palkat ja palkkiot yht Henkilösivukulut Eliikekulut Eläkekulut yht Muut henkilösiwkulut Muut henkilösivukulut yht Henkilöstökulut yhteensä Poistot j a arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot yht Konsemiliikearvon poisto ja konsemireservin vähennys Konsemiliikearvon poisto ja konsemireservin viihennys yht Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistii Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistii yht Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset yht Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yht LTTKEVOITTO (-TAPPTO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä yht Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Osuus osakkuusyntysten voitosta (tappiosta) yht Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä ytrt 0.00

3 Silu: 2 Tulostetfu: Jakso: Tuloslaskelma xjl.xå,xx)o( X.X.-)LX.}[XXX Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä yht Tuotot muista pysyvien vastaavien ; sijoituksista / konserni sijoituksista / konserni yht Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista / muilta sijoituksista / muilta yht Korkotuotot Korkotuotot yht Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista yht Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien siioituksista yht Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut ja muut rahoituskulut yht Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä a VOITTO (TAPPIO) ENNEN SÄTUNNÄISTAERIÄ $ { Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot I : Satunnaiset tuotot yht # Satunnaiset kulut Satunnaiset kulut yht Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) yht Satunnaisten erien tuloverot Satunnaisten erien tuloverot yht Satunnaiset erät yhteensä vorrro (TAppro) ENNEN TTLINPÄÄTÖSSInTO.IA JAVEROJA Tilinpiiätössiinot Poistoeron muutos Poistoeron muutos yht Vapaaehtoisten varausten muutos Vapaaehtoisten varausten muutos yht Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot Tuloverot yht Muut välittömät verot Muut välittömät verot yht Viihemmistöosuudet Vähemmistöosuudet yht TTLTKAUDEN VOrrrO (-TAPPIO)

4 Sivu: Tulostettu: i Jakso: Tase XJL.X.xlXTO( xxfxxj(x,il( VAS TAAVAA PYSYVÄTVÄSTAAVÄT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet I Tavaramerkkioikeudet Aineettomat oikeudet yht Muut pitkävaikutteiset menot l08l -Atk-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot yht Aineettomat hyödykkeet yht Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto I l6l - Koneet ja laitteet Koneet ja kalusto yht Koneet ja kalusto yht Aineelliset hyödykkeet yht Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVÄTYHT VAIHTTJVAT VASTAAVÄT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 19l0 - Pank*.itili I Pankkisaamiset yht Rahat ja pankkisaamiset yht VAIIITUVÄT VASTAAVAT YHT 8 824, ,60 l5 00 l ,60 360,73 360,73 364,73 360, ,33 0n VASTAAVAAYHTEENSÄ 24211,89

5 Sivu: Tulostettu: 2 r Thse Jakso: A xx.-xjl'x)ffix )ill-xxx)ou( VAS TATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 20Al - Osakepääoma Osakepääoma yht 8 55 I55 Muut rahastot Yhteensä I55 Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Edellisten tilikausien voiuo/tappio Edellisten tilikausien voittoltappio yht OMAPÄIIOMAYHT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , , ,47 Pääomalainat Pä?iomalainat Pä?iomalainat yht Pitkäaikainen vieraspääoma yht Lyhytaikainen vieras pääoma , , ,57 H Ostovelat Muut ostovelat Ostovelat yht Lyhytaikainen vieras päåoma yht \NERAS PÄÄOMAYHT '1079, , , J6 VASTATTAVAÄYHTEENSÄ 24211,89

6 TILINPIiÄTÖKSEN LTITETIEDOT Piiättyneellä tilikaudella ei ole ollut liikevaihtoa, josta kertoo nollatulos. Yrityksen EU yhteisön tavaramerkki numero I on myönnetfy koknella luokituskoodilla ; tiiinentallennuslaitteet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tietokoneohjelmat ja * ohjelmistot. 38; Tietokonekäyttömahdollisuudentarjoaminenlnternetinpeleihin. 4I; Internet peliviihde Tavaramerkki on arvostettu taseeseen aluksi hyvin varovasti alle l0 000 euroksi. Tavaramerkkihakemus englanninkielisen valtaväestön alueella USA:n markkinoilla on tehty ja alustavien viranomaisselvitysten mukaan sen myöntämiselle ei ole esteitä, joten se on luonnollinen jatko EU yhteisön tavaramerkille. Myönteistä päätöstä odotetaan kuluvan syksyn aikana. Nämä kaksi tavaramerkkiä muodostavat yhdessä pysyvlin perusteen StarGames nimen maailrnanlaajuiselle suojalle ja turvaa myös omistajia yhtiön nimen våiiirinkä1'töksiltä, joka on jatkunut jo useita vuosia erilaisissa yhteyksissä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Maailman laajuinen suoja ja tunnettavuus konkretisoituvat myös huomattavasti korkeampana arvostuksena taseessa jo seuraavalla tilikaudella, Yrityksen liiketoimintaan kuuluu tulevaisuudessa ja jo tulevalla I tilikaudella myös taloushallinnon palvelut ja ensimmäisen asiakkaan kanssa aloitetaan virallisesti Mahdollistamme asiakkaillemme sähköisen taloushallinnon ja sen tarjoamat edut luotettavalla teknologialla sekä alan parhaalla asiantuntemuksella eftä palveluasenteella. YhteistyOkumppaneille ja stargames domainien kehittäjille tarjotaan virallisesti yhtiön osakkeita vastineeksi kehitystyosta, joka konkretisoituu useilla eri kielillä stargames intemet sivustoilla maailmanlaajuisesti. Yritys erottuu kilpailiioistaan tällä hetkellä selkeästi edukseen mm. väkivallattomien pelisivustojen edustajana. POISTOT Poistoja ei ole tehf. Tuloksen vahvistus Yhtiön jaeta. tilikauden voitto on euroa. Hallitus esittuiä tuloksen siinämistii voittovarat tilille. Osinkoa ei KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja Pä?ikirja Tasekirja ATK - tulosteina ATK - tulosteina ATK - tulosteina /(,, 7 2o1o

7 TILTNPÄÄTöKSEN ALLEKIRJOITUS rampere /6,,-7-,oro f 1t t/ > l-^.- ll( årj - / , W Toimitusjohtaja

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1.2008-31.12.2008 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy

Toimintakertomus 2014. Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy. Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014 Linnan Kehitys Oy Linnan Kiinteistökehitys Oy Toimintakertomus 2014: Linnan Kehitys Oy. Linnan Kiinteistökehitys Oy 1 Linnan Kehitys Oy Hämeenlinnan uusi elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot

1089 Muut pitkävaikutteiset menot 1 (11) 1 TASE VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 Aineettomat hyödykkeet 103+ Aineettomat oikeudet 1040 Atk-ohjelmien lisenssimaksut (alv) 1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut 1048 Muut aineettomat oikeudet

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot