VYR-kurssi HACCP ja Omavalvonta viljan käsittelyssä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VYR-kurssi HACCP ja Omavalvonta viljan käsittelyssä"

Transkriptio

1 VYR-kurssi HACCP ja Omavalvonta viljan käsittelyssä Maija Hurri-Martikainen Atao Oy

2 HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 9.30 Kurssin esittely, Maija Hurri-Martikainen, Atao Oy 9.40 Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta, Marja Turunen, Evira Kertaus omavalvontaa ja Haccp periaatteet Vaarojen arviointia: prosessin eri vaiheet Lounas Vaarojen arviointi jatkuu Kahvi Yhteenveto hallintakeinoista ja Haccp ohjelma Kurssin päätös Maija Hurri-Martikainen 2

3 Elintarviketoimijoiden keskeiset velvoitteet Turvallisuus Vastuu Jäljitettävyys Avoimuus Hätätilanteet Ennaltaehkäisy Yhteistyö Nämä velvoitteet perustuvat elintarviketurvallisuutta koskevaan EU:n lainsäädäntöön Maija Hurri-Martikainen 3

4 Elintarviketoimijoiden keskeiset velvoitteet Turvallisuus Vastuu Toimijat eivät saa tuoda markkinoille elintarvikkeita tai rehuja, jotka eivät ole turvallisia. Jäljitettävyys Avoimuus Hätätilanteet Ennaltaehkäisy Yhteistyö Maija Hurri-Martikainen 4

5 Elintarviketoimijoiden keskeiset velvoitteet Turvallisuus Vastuu Toimijat vastaavat tuottamiensa, kuljettamiensa, varastoimiensa tai myymiensä elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuudesta. Jäljitettävyys Avoimuus Hätätilanteet Ennaltaehkäisy Yhteistyö Maija Hurri-Martikainen 5

6 Elintarviketoimijoiden keskeiset velvoitteet Turvallisuus Vastuu Jäljitettävyys Toimijoiden on kyettävä nopeasti tunnistamaan kaikki toimittajat ja vastaanottajat. Avoimuus Hätätilanteet Ennaltaehkäisy Yhteistyö Maija Hurri-Martikainen 6

7 Elintarviketoimijoiden keskeiset velvoitteet Turvallisuus Vastuu Jäljitettävyys Avoimuus Toimijoiden on välittömästi ilmoitettava asianomaisille viranomaisille, jos elintarvikkeiden tai rehujen turvallisuutta on aihetta epäillä Hätätilanteet Ennaltaehkäisy Yhteistyö Maija Hurri-Martikainen 7

8 Elintarviketoimijoiden keskeiset velvoitteet Turvallisuus Vastuu Jäljitettävyys Avoimuus Hätätilanteet Toimijoiden on viipymättä vedettävä markkinoilta elintarvikkeet ja rehut, joiden turvallisuutta on aihetta epäillä. Ennaltaehkäisy Yhteistyö Maija Hurri-Martikainen 8

9 Elintarviketoimijoiden keskeiset velvoitteet Turvallisuus Vastuu Jäljitettävyys Avoimuus Hätätilanteet Ennaltaehkäisy Toimijoiden on tunnettava prosessiensa kriittiset pisteet ja tarkasteltava niitä säännöllisesti valvonnan varmistamiseksi. Yhteistyö Maija Hurri-Martikainen 9

10 Elintarviketoimijoiden keskeiset velvoitteet Turvallisuus Vastuu Jäljitettävyys Avoimuus Hätätilanteet Ennaltaehkäisy Yhteistyö Toimijoiden on tehtävä yhteistyötä alan viranomaisten kanssa riskien pienentämiseen tähtäävissä toimissa Maija Hurri-Martikainen 10

11 Elintarvikevalvonnan tulee olla riskiperusteista Elintarvikelain 6a :n mukaisesti elintarvikelain nojalla säädettyjä velvoitteita toimeenpantaessa ja niiden noudattamista valvottaessa on otettava huomioon toimijan harjoittaman toiminnan Laajuus (paikallinen/valtakunnallinen) Luonne (esim. erityisille kuluttajaryhmille tarkoitettu) Turvallisuus Kuluttajansuoja (tiedonsaanti ja harhaanjohtamisen estäminen) Maija Hurri-Martikainen 11

12 Omavalvonta - Laatujärjestelmä Tukijärjestelmä Arviointi HACCP Laatujärjestelmä, ISO Osaamisen varmistaminen Maija Hurri-Martikainen 12

13 Omavalvonta - HACCP Tunnistettujen vaarojen mitätöinnissä on kaksi lähestymistapaa, jotka muodostavat pohjan hygieenisten tuotantotapojen omavalvonnalle: tukiohjelmat (Prerequisite programs, PRPs) HACCP-järjestelmä (Hazard Analysis Critical Control Point) Maija Hurri-Martikainen 13

14 Omavalvonta - HACCP Tukiohjelmat ovat prosessille tai jopa koko elintarvikehuoneistolle tai yritykselle suunniteltujen hygieenisten tuotantotapojen (GHP) kirjattu menettelyohjeiden kokoelma, joilla pyritään tapojen yhdenmukaiseen toteutukseen HACCP-järjestelmä erityisen tarkkaan varmistutaan hygieenisten tuotantotapojen toteutumisesta sellaisissa tuotantovaiheissa, joiden hallinnan tiedetään olevan kriittistä turvallisten elintarvikkeiden valmistumiseksi Maija Hurri-Martikainen 14

15 Omavalvonnan tukijärjestelmä Työntekijä Työympäristö Tuotteet Muista lisäksi Maija Hurri-Martikainen 15

16 Omavalvonnan tukijärjestelmä Työntekijä Hygieniaohjeet ja niiden valvonta Työntekijöiden terveydentilan seuranta Työympäristö Tuotteet Muista lisäksi Maija Hurri-Martikainen 16

17 Omavalvonnan tukijärjestelmä Työntekijä Työympäristö Kylmäketjun hallinta Veden laadun seuranta Haittaeläinten torjunta Puhdistus ja desinfiointi ja niiden seuranta Kunnossapito-ohjelma Kuljetusten seuranta Jätehuolto Tuotteet Muista lisäksi Maija Hurri-Martikainen 17

18 Omavalvonnan tukijärjestelmä Työntekijä Työympäristö Tuotteet Tiedot raaka-aineista Tiedot tuotteista Tuotetutkimusten huomioon ottaminen näytteenottosuunnitelmassa Jäljitettävyys Tiedottamis- ja takaisinvetosuunnitelma Pakkausmateriaalin elintarvikekelpoisuus Pakkausmerkintöjen oikeellisuus Muista lisäksi Maija Hurri-Martikainen 18

19 Takaisinveto Maija Hurri-Martikainen 19

20 Omavalvonnan tukijärjestelmä Työntekijä Työympäristö Tuotteet Muista lisäksi Lakisääteiset vaatimukset Omavalvonta-asiakirjojen säilytyksen ohjeistaminen Maija Hurri-Martikainen 20

21 Osaamisen varmistaminen omavalvonnassa Hygieniaa ja työmenetelmiä koskeva koulutus Hygieniaosaaminen (Hygieniapassi) Työmenetelmien hygieniakouluttamissuunnitelma kirjapito työhön perehdyttämiseen kuuluu hygieniakoulutusta HACCP koulutus raaka-aineisiin ja työvaiheisiin liittyvät vaarat riskinhallintakeinot kriittisten hallintapisteiden valinta korjaavat toimenpiteet seuranta- ja todentamismenettelyt Maija Hurri-Martikainen 21

22 Kirjanpitovelvollisuus Raaka-aineiden vastaanotto Lähtevien tuotteiden kirjanpito Varastolämpötilojen seuranta Veden laadun seuranta poikkeamat ja toimenpiteet Haittaeläinseuranta poikkeamat ja toimenpiteet Puhtaanapidon tarkkailu Rakenteiden ja laitteiden kunnossapitotarkastus Koulutustiedot ohjelma ja osallistuneiden nimet Maija Hurri-Martikainen 22

23 HACCP HACCP-periaate HACCP-järjestelmä on toimintamenettely, joka on kehitetty elintarvikkeiden turvallisuuden takeeksi. HACCP-järjestelmä korvaa valmiiden tuotteiden analysointia, sillä tuotteita tulisi analysoida todella suuri määrä, jotta tulosten perusteella voitaisiin luotettavasti arvioida koko tuotantoerän turvallisuus Maija Hurri-Martikainen 23

24 HACCP seitsemän periaatetta 1. Vaarojen arviointi 2. Kriittisten hallintapisteiden määrittäminen 3. Kriittisten rajojen määrittäminen 4. Kriittisten hallintapisteiden seurantakäytäntöjen laatiminen 5. Korjaavien toimenpiteiden määrittäminen 6. Todentamiskäytäntöjen laatiminen HACCPohjelman validointi (arviointi, kelpuuttaminen) 7. HACCP-asiakirjat ja tallenteet Maija Hurri-Martikainen 24

25 HACCP seitsemän periaatetta 1. Vaarojen arviointi = turvallisuuskartoitus vaarat liittyvät raaka-aineisiin tai tuotantoympäristöön (laitteet, työntekijät) tunnistaminen edellyttää raaka-aineiden ja tuotannon tuntemusta arvioinnin perusteena voi olla myös asiakasvalitukset ja tuotereklamaatiot Maija Hurri-Martikainen 25

26 HACCP seitsemän periaatetta Kriittisten hallintapisteiden määrittäminen sellainen prosessin vaihe, jossa vaaroista päästään eroon tai niitä voidaan vähentää se vaihe, joka tekee tuotteesta turvallisen Tuoteanalyysien sijaan HACCP-järjestelmässä seurataan tätä kriittiseksi hallintapisteeksi valittua vaihetta Maija Hurri-Martikainen 26

27 HACCP seitsemän periaatetta 3. Kriittisten rajojen määrittäminen jotta seuranta olisi toistettavaa ja luotettavaa seurannassa tulee käyttää jotain mitattavissa olevaa asiaa jolle voidaan asettaa raja (kriittinen raja-arvo) Maija Hurri-Martikainen 27

28 HACCP seitsemän periaatetta 4. Kriittisten hallintapisteiden seurantakäytäntöjen laatiminen seurannassa huomataan toimiiko valittu tuotantovaihe niin, että vaarat poistuisivat jos rajat ylittyvät tai alittuvat Maija Hurri-Martikainen 28

29 HACCP seitsemän periaatetta 5. Korjaavien toimenpiteiden määrittäminen jos rajat ylittyvät tai alittuvat korjataan ja muutetaan tätä tuotantovaihetta lisäksi mietitään mitä tehdään niille tuotteille, jotka valmistettiin viallisen tuotannon aikana Maija Hurri-Martikainen 29

30 HACCP seitsemän periaatetta 6. Todentamiskäytäntöjen laatiminen HACCP-järjestelmä on kaksivaiheinen seurannan onnistuminen varmistetaan todentamisella todentamisessa huomataan tehdäänkö seurantaa muutokset seurantaan toimiiko seurattava tuotantovaihe halutulla tavalla muutokset tuotantovaiheeseen HACCP-ohjelman validointi (arviointi, kelpuuttaminen) kokonaisvaltainen tarkastelu onko järjestelmä toimiva Maija Hurri-Martikainen 30

31 HACCP seitsemän periaatetta 7. HACCP-asiakirjat ja tallenteet kaikista vaiheista ja erityisesti kriittisten hallintapisteiden seurannasta ja todentamisesta on pidettävä kirjaa Maija Hurri-Martikainen 31

32 CCP CP - GMP Kriittinen vaihe joka ei ole CCP jos seurannan toteuttaminen on käytännössä mahdotonta voidaan nimetä myös hallintapisteiksi, GMP-pisteiksi tai CP-pisteiksi hallitaan erityistukiohjelmilla kuten esim. henkilökohtainen hygienia tulee olla työskentelyohje erillinen seuranta ja todentaminen eivät välttämättömiä Maija Hurri-Martikainen 32

33 HACCP - Omavalvonta Vähimmäisvaatimuksena kaikissa omavalvontasuunnitelmissa ovat kohdat 1,6 ja 7 1. Tunnistetaan kaikki mahdolliset vaarat, jotka liittyvät elintarviketuotannon kaikkiin vaiheisiin, kuten elintarvikkeen raaka-aineisiin, jalostukseen, käsittelyyn, valmistukseen, jakeluun ja kulutukseen. Arvioidaan vaarojen vakavuus ja esiintymisen todennäköisyys. Määritetään ennalta ehkäisevät toimenpiteet, joiden avulla tunnistettuja vaaroja valvotaan Maija Hurri-Martikainen 33

34 HACCP - Omavalvonta 6. Sovitaan varmistuskäytännöt, joilla varmistetaan koko HACCP-järjestelmän toimivuus. Varmistusmenettelyt sisältävät täydentäviä tutkimuksia ja selvityksiä. 7. Laaditaan kirjanpito joka käsittää kaikki HACCPjärjestelmään liittyvät toiminnot ja menettelyt, monitorointi- ja varmistustoimintoihin liittyvät tulokset ja tehdyt korjaavat toimenpiteet Maija Hurri-Martikainen 34

35 Vaarojen arviointi Luetteloi tuotteet tai tuoteryhmät Luetteloi raaka-aineet ja arvioi niihin liittyvät vaarat Arvioi valmistusprosessiin liittyvät vaarat tee vuokaavio tai kuvaa prosessi muulla tavoin tunnista riskiä aiheuttavat tekijät arvioi riskin suuruus Valitse kriittiset hallintapisteet seuraa, varmista seuranta, dokumentoi Valitse hallintapisteet Tee tarvittavat hyväntuotantotavan ohjeet Maija Hurri-Martikainen 35

36 Myllyn prosessi vuokaaviona VILJELIJÄ KULJETUS VILJAN VASTAANOTTO Biojäte ESIPUHDISTUS LUOKITTELU JA SÄILYTYS VILJASIILOISSA SEOSTUS PUHDISTUS JA VALMENNUS näytteet Sivutuote Palautuu prosessiin ROUHINTA JA JAUHATUS SEULONTA JA LAJITTELU RAKEENPUHDISTUS HOMOGENOINTI SÄILYTYS JAUHOSIILOISSA IRTO, SÄKITYS JA PAKKAUS VARASTOINTI Jäte JAKELU Maija Hurri-Martikainen 36

37 Viljan laatukriteereitä Haju Ei saa olla tunkkainen. Tunkkaisuus kertoo homeisuudesta, joka ei useinkaan ole näkyvää. Mikäli kuivaaminen on tapahtunut liian kuumassa, saattaa vilja haista palaneelta. Epäpuhtaudet Laatua asentaville epäpuhtauksille on määritelty enimmäistasot Rikkoutuneet Itäneet tai surkastuneet jyvät Muiden viljojen jyvät Oljenkorret, hyönteiset jne Maija Hurri-Martikainen 37

38 Viljan laatukriteereitä Kosteus Peruskosteus hinnoittelussa on 14% Hehtolitrapaino Tilavuuspaino ilmoitetaan hehtolitran (hl) painona kiloissa. Hl-paino kuvaa viljasta saatavaa jauhatustulosta eli jauhosaantoa. Tähkäidäntä Tähkäidäntä on näkyvää tai näkymätöntä jyvien itämistä tähkissä ennen korjuuta. Itäneisyys arvioidaan laskemalla itäneiden jyvien suhteellinen määrä. Luotettavampi tulos saadaan sakolukumäärityksellä Maija Hurri-Martikainen 38

39 Viljan laatukriteereitä Sakoluku Itämisvaurio (= amylaasientsyymin kohonnut aktiivisuus) ilmoitetaan sakolukuna. Mitä alhaisempi sakoluku, sitä itäneempää viljaa on. Pienin mahdollinen sakoluku on 60. Vehnäjauhojen sakoluku säädetään myllyissä viljaeriä sekoittamalla tasolle 250. Rukiin sakoluvun tulee olla yli 90 ja näkkileipärukiin vähintään 125. Sakoluvun ollessa liian matala leivän sisus jää raa an ja taikinamaisen oloiseksi. Mämmirukiin sakoluvulla ei ole alarajaa Maija Hurri-Martikainen 39

40 Viljan laatukriteereitä Valkuaisaine / proteiinipitoisuus Jauho, jonka proteiinipitoisuus on suuri, sitoo runsaasti vettä ja kestää voimakkaan käsittelyn eli vaivaamisen. Määrän lisäksi myös proteiinin laatu on tärkeää. Vehnän riittävä proteiinipitoisuus on noin 12 %. Suomalaisen vehnän valkuaisainepitoisuus on % Maija Hurri-Martikainen 40

41 Vastaanotettavan viljan laatuvaatimuksia Tiedot kerätty mm. eri myllyjen nettisivuilta. Vehnä Ruis Ohra Kaura Kosteus 14-14,5 % 14 % 14-14,5 % 14 % Sakoluku /80 / Valkuainen 10, % HLP Rikkapitoisuus josta mm. -Rikkoutuneita -Muita rikkajyviä -Muita viljalajeja -Roskia -Torajyviä 0, Maija Hurri-Martikainen 41

42 Viljojen sisältämät vierasaineet Kadmium enimmäismäärät 0,1 mg/kg muut viljat 0,2 mg/kg leseet, alkiot, vehnä ja riisi Lyijyn enimmäismäärät 0,2 mg/kg viljat Homemyrkyt Viljoissa esiintyy: Aflatoksiinit, Okratoksiini, Deoksinivalenoli, Zearalenoni T-2 ja HT-2 toksiinit, Fumonisiinit Lähde: Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat, Eviran julkaisusarja 15/ Maija Hurri-Martikainen 42

43 Vierasaineet µg /kg Viljat ja jauhot Kadmium 0,1 (muut) 0,2 Lyijy 0,2 Aflatoksiini B1 2,0 Aflatoksiini B1+B2+G1+G2 4,0 Leseet, alkiot vehnä ja riisi Okratoksiini A 3 5,0 Käsittelemättömät Deoksinivalenoli (DON) muut 1750 kaura Zearaleonoli T-2 ja HT kaura 100 vehnäja ruis 250 ohra ja maissi 1000 kaura +kuoret Maija Hurri-Martikainen 43

44 Tärkeitä toimenpiteitä homemyrkkyjen torjunnassa (Eviran julkaisu 15/2010) Käytä hyvälaatuista ja peitattua kylvösiementä. Valitse laonkestävä ja riittävän aikainen lajike viljelyvyöhykkeeseen nähden. Myöhäinen lajike lisää toksiiniriskiä, koska kasvukauden pitkittyminen lisää lakoriskiä ja epävarmuutta sadonkorjuuajan säästä. Pidä huolta hyvästä viljelykierrosta ja vältä saman viljalajikkeen käyttöä useana vuonna peräkkäin. Harkitse syyskynnön käyttöä aika ajoin kevennetyssä muokkauksessa ja suorakylvössä. Tunnista punahomeen leviämistä ja tartuntaa suosivat olosuhteet. Kuiva alkukasvukausi, kukinnan aikaiset sateet ja suuret lämpötilavaihtelut sadonkorjuuaikana lisäävät hometoksiiniriskiä. Kuivaa vilja huolellisesti alle 14 % kosteus välittömästi sadonkorjuun jälkeen ja myös kuivina vuosina. Lajittele sato ennen käyttöä. Surkastuneet ja pienet jyvät sisältävät enemmän hometoksiineja Maija Hurri-Martikainen 44

45 Kontaktimateriaali Suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeen kanssa. Elintarvikepakkaukset Kertakäyttöastiat, -käsineet Valmistuslaitteet ja koneet, säiliöt, siilot, tankit Painovärit, lakat, liimat Muovia, paperia, kartonkia, metallia, keramiikkaa, sellofaania, kumia, silikonia, puuta, kiveä, nahkaa, kangasta Maija Hurri-Martikainen 45

46 Kontaktimateriaalit EY asetus 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskevat säädökset Lisäksi tuote- ja ainekohtaisia säädöksiä esim. muoville, keramiikalle ja sellofaanille EU 10/ Maija Hurri-Martikainen 46

47 Kontaktimateriaalit Elintarvikealan yrityksen tehtävä on Analysoida Suunnitella ja Hallita Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuteen liittyvät asiat mukaan lukien vastuiden määrääminen osana omavalvontaa Eviran valvontaohje Nro17018/1 ja liite final.pdf Maija Hurri-Martikainen 47

48 Kontaktimateriaalien valinnassa huomioitavia asioita Pakattavan elintarvikkeen ominaisuudet kuiva, kostea, rasvainen, hapan, alkoholipitoinen Missä lämpötiloissa elintarvike pakataan ja säilytetään esim. kypsennys pakkauksessaan tai säilytys sellaisenaan kylmäketjussa Mikä on tuotteen säilyvyysaika pv, vko, kk, v Miten kuluttajan on tarkoitus käyttää tuotetta kypsentää pakkauksessa tai käyttää sellaisenaan Pakkausmateriaalin laatu ja ominaisuudet Maija Hurri-Martikainen 48

49 Muistilista pakkauksista Pakkaustarvikkeen toimittajan nimi ja osoite Jäljitettävyystiedot Vaatimustenmukaisuusilmoitus Siirtymä (migraatio) tutkimustiedot: Oltava tieto käytetyistä simulanteista, tutkimusajasta ja muista tutkimusolosuhteista Millaisille elintarvikkeille ja missä olosuhteissa materiaali on sopiva Maija Hurri-Martikainen 49

50 Muistilista pakkauksista jatkuu Dual use (yhteiskäyttö) lisäaineet: Oltava tieto siitä, että käytetyt lisäaineet vastaavat puhtaudeltaan sitä, mitä elintarvikelisäaineiden puhtaudelta vaaditaan Ja lisäaineen määrä pakkaustarvikkeessa Aktiiviset, emittoivat pakkaukset: Oltava tieto vähimmäis- ja enimmäismigraatiosta Pakkausmateriaalin käyttöohjeet ja käytön rajoitukset Maija Hurri-Martikainen 50

51 Hallintakeinot Tukiohjelma = perusolosuhteet ja toiminnot, joita tarvitaan pitämään yllä hygieenistä ympäristöä läpi elintarvikeketjun siten, että se soveltuu turvallisten lopputuotteiden ja turvallisten, ihmisten kulutukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden tuottamiseen, käsittelyyn ja tarjontaan. Erityinen tukiohjelma = tukiohjelma, joka on vaaraanalyysissa tunnistettu olennaisen tärkeäksi, jotta voidaan hallita elintarviketurvallisuuteen kohdistuvien vaarojen syntymistodennäköisyyttä ja niiden aiheuttamaa kontaminaatiota tai leviämistä tuotteista tai niiden tuotantoympäristössä. Hallintakeino = toimenpide tai toiminto, jota voidaan käyttää ehkäisemään tai poistamaan elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia vaaroja tai vähentämään ne hyväksyttävälle tasolle Maija Hurri-Martikainen 51

52 Hallintakeinot Merkittäville vaaroille tulee määritellä keinot, joilla vaaroja voidaan hallita eli estää, poistaa tai vähentää hyväksyttävälle tasolle. Hallintakeinoja ovat esimerkiksi kuumennus, jäähdytys, ph:n lasku, tuotantojärjestys tai raaka-aineen hankinnalle asetettavat vaatimukset. Tietyssä tuotantovaiheessa olevaa vaaraa voidaan hallita myös tuotantoprosessin myöhemmässä vaiheessa Tietyssä tuotantovaiheessa olevaa vaaraa voidaan hallita myös tukijärjestelmään kuuluvan ohjelman avulla Maija Hurri-Martikainen 52

53 Kriittiset hallintapisteet Kriittiseksi hallintapisteeksi voidaan valita sellainen työ- tai tuotantovaihe, jossa siinä esiintyviä vaaroja voidaan hallita. Jokaisessa kriittisessä hallintapisteessä tulee olla vähintään yksi hallintakeino. Työ- tai tuotantovaihe ei ole kriittinen hallintapiste, jos siinä olevaa vaaraa hallitaan kyseisen tuotantoprosessin myöhemmässä vaiheessa Maija Hurri-Martikainen 53

54 Haccp -ohjelma Haccp ohjelmaan kerätään ne toimenpiteet, jotka liittyvät kriittisen hallintapisteen (CCP) hallintaan Siihen on hyvä lisätä myös kontrollipisteiden toimenpiteet (CP) Maija Hurri-Martikainen 54

55 Omavalvonta Elintarviketurvallisuusjärjestelmä Tukiohjelmat Arviointi Erityistukiohjelmat HACCP Osaamisen varmistaminen ISO Maija Hurri-Martikainen 55

Viljan laatuhinnoittelu

Viljan laatuhinnoittelu Sivu 1/19 Voimassa 27.10.2015 alkaen Korvaa 01.10.2015 ilmoitetun laatuhinnoittelun Ver. 5/2015 Viljan laatuhinnoittelu Satokausi 2015 / 2016 Voimassa ostoissa rehutehtaille ja varastoihin. Muutoksia kohdissa:

Lisätiedot

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset

Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tuotekohtaiset omavalvonnan vaatimukset Tytti Itkonen Evira / TUTU Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät 2012 1 Tuotekohtaisella omavalvonnalla Tarkoitetaan tässä omavalvontaa, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS 29.5.2013 LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS 29.5.2013 LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS 29.5.2013 LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA HACCP III toimivuus ELT Marjatta Rahkio HACCP VAIHE 6 Kun on vaarat arvioitu ja kriittisille hallintapisteille löydetty

Lisätiedot

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö

Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa. Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Kontaminantit kondikseen omavalvonnassa Marika Jestoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tuoteturvallisuusyksikkö Evira riisikakkujen arseenista: ei todellakaan ole aihetta paniikkiin (yle.fi 29.9.2015)

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

VILJAN LAATUHINNOITTELU SATOKAUSI 2017

VILJAN LAATUHINNOITTELU SATOKAUSI 2017 VILJAN LAATUHINNOITTELU SATOKAUSI 2017 Voimassa 14.9.2017 alkaen Tämä hinnasto on voimassa ostoissa SSO Rauta-Maatalous Oy:n omiin varastoihin. Muutos 1.8.2017 taulukkoon: lisätty torajyvähinnoittelu VILJAN

Lisätiedot

Viljan laatuhinnoittelu

Viljan laatuhinnoittelu Voimassa 1.1.2016 alkaen Viljan laatuhinnoittelu Satokausi 2015 / 2016 Voimassa ostoissa rehutehtaille ja varastoihin. Muutoksia kohdissa: - Kauran jyväko-hinnoittelu - Myllyvehnän valkuaishinnoittelu

Lisätiedot

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS 29.5.2013 LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA ELT Marjatta Rahkio HACCP I perusteet PÄIVÄN SISÄLTÖ Mikä on HACCP-vastaava Mikä on HACCP Miten Vaara-analyysi tehdään

Lisätiedot

Ruis on taitolaji -ruisilta Mäntsälässä ke 6.4.2016 Kotimaisen rukiin markkinat

Ruis on taitolaji -ruisilta Mäntsälässä ke 6.4.2016 Kotimaisen rukiin markkinat Ruis on taitolaji -ruisilta Mäntsälässä ke 6.4.2016 Kotimaisen rukiin markkinat Tero Hirvi, Fazer Mylly 1 6.4.2016 FAZER LYHYESTI Fazer on perustettu 1891 Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli n. 1,576

Lisätiedot

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/2) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/2) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/2) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Marjoriikka Keränen Sivu/sivut 1 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Kontaktimateriaalien turvallisuus -KÄYTTÖ ELINTARVIKEALALLA

Kontaktimateriaalien turvallisuus -KÄYTTÖ ELINTARVIKEALALLA Kontaktimateriaalien turvallisuus -KÄYTTÖ ELINTARVIKEALALLA Ajankohtaista elintarvikevalvonnasta ISAVI, Kuopio 25.3.2014 Ylitarkastaja Pirkko Kostamo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira VASTUU PAKATUN

Lisätiedot

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Marjoriikka Keränen Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Kalastustuotteiden omavalvonta

Kalastustuotteiden omavalvonta Kalastustuotteiden omavalvonta ETL Lars-Olof Lindroth Larscon Oy 1 Aluksi Luento on vuorovaikutteinen Kysykää jos joku asia kaivelee mieltä Toivon aktiivista osallistumista ja tavoitteellista keskustelua

Lisätiedot

Viljan laatuhinnoittelu

Viljan laatuhinnoittelu Sivu 1/19 Voimassa 30.08.2017 alkaen Korvaa 15.8.2016 ilmoitetun laatuhinnoittelun Viljan laatuhinnoittelu Satokausi 2017 / 2018 Voimassa ostoissa rehutehtaille ja varastoihin. Muutoksia kohdissa: - Yleistä:

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIEN VALMISTUKSEN TARKASTUS Liite tarkastuskertomukseen (EY-asetus 2023/2006, 1935/2004, 882/2004, Elintarvikelaki 23/2006)

KONTAKTIMATERIAALIEN VALMISTUKSEN TARKASTUS Liite tarkastuskertomukseen (EY-asetus 2023/2006, 1935/2004, 882/2004, Elintarvikelaki 23/2006) 1 (5) Tarkastuspvm: Läsnä: Valvova viranomainen: A. YRITYKSEN TIEDOT Yrityksen nimi Y-tunnus Käyntiosoite / postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Lääni Toimijan nimi / yhteyshenkilö Puhelin Sähköposti

Lisätiedot

PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA

PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elintarvikkeet/pakkausmerkinnat/pakkausmerkintojen_valvontaohje_versio_4_1.pdf Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1)

Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Kemialliset tutkimukset elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi (Eviran ohje 17069/1) Marika Jestoi Evira/Tuoteturvallisuusyksikkö Yleistä ohjeistusta aiheesta toivottu jo pitkään miten

Lisätiedot

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT 6 1 (6) ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT ARVIOINNIN TOTEUTUS Dnro Arviointiryhmä Projektitunnus Aikataulu A. SOVELTAMISALA JA ESITYSTAPA Arvioitava asia 1. Soveltamisala Ohjeessa

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKKEITA ULKOTILOISSA (SÄÄNNÖLLISESTI) MYYVILLE OMAVALVON- TASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä

Lisätiedot

Kauran hometoksiinit. Monipuolinen kaura -seminaari , Raisio -konserni, Raisio

Kauran hometoksiinit. Monipuolinen kaura -seminaari , Raisio -konserni, Raisio Kauran hometoksiinit Monipuolinen kaura -seminaari, Raisio -konserni, Raisio Veli Hietaniemi Uudet liiketoimintamahdollisuudet Luonnonvarakeskus 1 2.9.2015 Viljojen käyttö teollisuudessa 2016 Kuva: Luonnonvarakeskus

Lisätiedot

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yrityksen laatima kirjallinen kuvaus siitä, mitä kyseinen yritys tekee

Lisätiedot

Lastenruokien vierasaineet

Lastenruokien vierasaineet Lastenruokien vierasaineet Liisa Rajakangas Elintarvikeylitarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Asetus Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muutokset Julkaistu virallisessa lehdessä Koskee (EY) N:o 1126/2007

Lisätiedot

Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira

Omavalvonta. Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira Omavalvonta Elintarvikelain muutos -seminaari I 13.9.2011 Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö Evira 1 Elintarvikelain (23/2006) muutos (352/2011), voimaan 1.9.2011 Lakimuutoksen tavoitteena on mm.

Lisätiedot

ProAgria, Luomukinkerit, Koiskalan kartano, Lahti Tero Hirvi, Fazer Mylly

ProAgria, Luomukinkerit, Koiskalan kartano, Lahti Tero Hirvi, Fazer Mylly ProAgria, Luomukinkerit, Koiskalan kartano, Lahti Tero Hirvi, Fazer Mylly 1 28.1.2016 FAZER LYHYESTI Fazer on perustettu 1891 Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli n. 1,648 miljardia euroa Konserniin kuuluu

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Eviran rehujaosto Laura Blomqvist SivuHyöty-Hankeen ideointityöpaja Jokioisilla 8.4.2015 1 Sisältö Rehun määritelmät Rehualan toiminta Vaatimukset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 31.4.2013 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAOHJE Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Pienissä 1-2 hengen yrityksissä suunnitelma voi olla osittain suullinen ja

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö

Henkilökunnan määrä ja heidän mahdolliset vastuualueensa. Lisäksi kuvataan rakennus/huoneisto, sen sijainti ja ympäristö Myymälän omavalvontasuunnitelma Päiväys: Laatija: YMPÄRISTÖPALVELUT Toiminta-alue: Akaa, Urjala, Valkeakoski Elintarvikelain (23/2006) mukaan jokaisessa elintarvikealan yrityksessä tulee olla omavalvontasuunnitelma.

Lisätiedot

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA

HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA HACCP-VASTAAVAN KOULUTUS 29.5.2013 LAATUTYÖ POHJOISKARJALAISESSA ELINTARVIKEKETJUSSA HACCP II Vaarojen ja riskien arvioimismalleja ELT Marjatta Rahkio ERILAISIA VAAROJA: TODENNÄKÖISYYS vaarojen todennäköisyys

Lisätiedot

Liha-alan laitoksen perustaminen

Liha-alan laitoksen perustaminen Liha-alan laitoksen perustaminen Marjo Ruusunen Webinaari, 31.10.2017 Yhteistyössä: Eviran Pk-neuvontahanke ja Lähiruoan valtakunnallinen koordinaatiohanke Yleistä elintarvikeyrityksen perustamisesta Yleisiä

Lisätiedot

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut

Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu. Jaana Elo KoKo Palvelut Elintarvikelain Info-päivät 25.2.2013 Liminka 26.2.2013 Kuusamo 27.2.2013 Ylivieska 12.3.2013 Oulu Jaana Elo KoKo Palvelut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 178/2002 Elintarvikelainsäädäntöä

Lisätiedot

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen. Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Riskiperusteinen elintarvikehuoneiston tarkastaminen Anne Fagerlund Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Anne Fagerlund 18.1.2012 Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, 3 art. Virallisen valvonnan järjestämistä

Lisätiedot

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET)

OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI (KALASTUSTUOTTEET) Tämä ohje koskee kalastajia, jotka toimittavat kalastustuotteita alle 5000 kg vuodessa suoraan kuluttajille tai paikalliseen

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas

Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienimuotoisen maidonjalostuksen hyvät käytännöt & Pienmeijeriopas Pienmeijeripäivät Johanna Aho, Hämeen ammatti-instituutti Sivu 2 Hyvät käytännöt toiminnassa Parantavat ja kehittävät - yrityksen tuotteiden

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9. ja 7.10.2015, Oulu ja Tampere Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira 1 LÄHTÖKOHTIA HANKKEELLE Kontaktimateriaaleja

Lisätiedot

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto

OIVA -valvontatietojen julkistaminen. Elintarviketurvallisuusvirasto Valvontaosasto OIVA -valvontatietojen julkistaminen Elintarviketurvallisuusvirasto 1 Mikä Oiva? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEVARASTOILLE / -TUKUILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAA- TIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden

Lisätiedot

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012

Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Mitä riskiperusteisuus on? Veli-Mikko Niemi Elintarvikevalvonnan päivät Tampere 24.1.2012 Riskiperusteisuus kuulostaa helpolta paperilla ja pomojen juhlapuheissa Jaana Husu-Kallio, 17.1.2012 Riskipohjainen

Lisätiedot

Hometoksiinit hallintaan

Hometoksiinit hallintaan Viljelijäseminaari 26.1.2017, Huittinen järjestäjänä Vilja-alan yhteistyöryhmä Hometoksiinit hallintaan Tutkija Veli Hietaniemi Uudet liiketoimintamahdollisuudet Luonnonvarakeskus Johdanto Viljojen Fusarium

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä tuorekasvisten prosessointiin

Hyviä käytäntöjä tuorekasvisten prosessointiin Hyviä käytäntöjä tuorekasvisten prosessointiin 14.2.2014 Marja Lehto MTT Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia prosessoiville yrityksille apuvälineeksi ratkaistaessa ongelmia, joita toimija voi kohdata noudattaessaan

Lisätiedot

Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset

Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 9 Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset 1. Johdanto Tähän ohjeeseen on koottu tietoa toimijoille, jotka harkitsevat

Lisätiedot

ELINTARVIKEKONTAKTI- MATERIAALEJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

ELINTARVIKEKONTAKTI- MATERIAALEJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ ELINTARVIKEKONTAKTI- MATERIAALEJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Soveltaminen käytäntöön Suomen Pakkausyhdistys Pirkko Kostamo Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kasvintuotanto kannattaa

Kasvintuotanto kannattaa Kasvintuotanto kannattaa Loppuseminaari Havaintokoetoiminnan satoa vuosilta 2011-2013 Pirjo Kivijärvi ja Kari Narinen MTT Kasvintuotannon tutkimus, Mikkeli Puh. 040 828 8254 pirjo.kivijarvi@mtt.fi Havaintokoetoiminta

Lisätiedot

Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? Stina Hakulin

Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? Stina Hakulin Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? 31.1.2013 Stina Hakulin Miten homemyrkkyjä hallitaan viljaketjussa? Miksi homemyrkkyjä on tärkeätä hallita viljaketjussa? Miten me seuraamme homemyrkkyjä? Analyysituloksia

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIT. Merja Virtanen

ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIT. Merja Virtanen ELINTARVIKEKONTAKTIMATERIAALIT Merja Virtanen MITÄ OVAT KONTAKTIMATERIAALIT? Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Virtanen, ympäristöterveydenhuolto 2014 2 MITÄ OVAT KONTAKTIMATERIAALIT? EU-asetuksessa

Lisätiedot

Timo Kaukoranta. Viljojen hometoksiinien riskin ennustaminen

Timo Kaukoranta. Viljojen hometoksiinien riskin ennustaminen Timo Kaukoranta Viljojen hometoksiinien riskin ennustaminen Yleiset pellolla kertyvät homemyrkyt (mykotoksiinit) viljelykasveissa Pahimmat maissi, viljat, pähkinät kaikkialla on toksiineja, aiheuttajat

Lisätiedot

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista

Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Lajikekokeiden tuloksia MTT Ruukista Murskevilja tilaisuus Muhoksella 22.1.2013 Raija Suomela Essi Saarinen Kuva: Maria Honkakoski Esityksen sisältö Lajikeominaisuudet murskeviljan tuotantoon Ohran lajikekokeet

Lisätiedot

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki

PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja. Hämeenlinnan kaupunki PIENMEIJERIPÄIVÄT Hämeenlinna 14.11.2014 Sanna Tuomi Terveystarkastaja Hämeenlinnan kaupunki 13.11.2014 Mikä on Oiva? Oiva-järjestelmä on Eviran määräämä tapa julkaista valvontatiedot. Valvontatietojen

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Punahome ja muut ajankohtaiset asiat viljojen kasvinsuojelussa

Punahome ja muut ajankohtaiset asiat viljojen kasvinsuojelussa Punahome ja muut ajankohtaiset asiat viljojen kasvinsuojelussa Päivi Parikka Marja Jalli MTT Kasvintuotannon tutkimus etunimi.sukunimi@mtt.fi Pohjanmaan Peltopäivä 29.7.2014 900 KASVUKAUDEN LÄMPÖSUMMA

Lisätiedot

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi

Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi Vastuuhenkilö Pirjo Korpela Sivu/sivut 1 / 7 Elintarvikkeiden kuljetustoiminnan hyväksyminen elintarvikehuoneistoksi 1. Johdanto 2. Ohjeen soveltamisala 3. Määritelmät 4. Vastuu kuljetustoiminnasta 5.

Lisätiedot

Lisääkö tieto tuskaa vai turvaa?

Lisääkö tieto tuskaa vai turvaa? Lisääkö tieto tuskaa vai turvaa? Kontaminanttien käytännön hallinta Jussi Hautala Raakaaineasiantuntija Suomen Nestlè Taustani -15 vuoden kokemus lastenruokien raaka-aineiden hankinnasta. -Paljon kontaminantteihin

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016?

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? Viljelyn suunnitteluilta Henri Honkala Palvelupäällikkö 25.1.2016 Esityksen sisältö Viljan tuotanto ja kulutus Maailmalla Euroopassa Suomessa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa

Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö,Evira Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät Riskien huomioiminen Elintarvikelaki 6a (352/2011)

Lisätiedot

Luomuvakka-hankkeen loppuseminaari 10.12.2014 Fazer Myllyn luomuviljojen osto Tero Hirvi, Fazer Mylly

Luomuvakka-hankkeen loppuseminaari 10.12.2014 Fazer Myllyn luomuviljojen osto Tero Hirvi, Fazer Mylly Luomuvakka-hankkeen loppuseminaari 10.12.2014 n luomuviljojen osto Tero Hirvi, 1 10.12.2014 Fazer lyhyesti Fazer on perustettu 1891 Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli n. 1,7 miljardia euroa Tänään konserniin

Lisätiedot

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JOUSTAVUUS ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9.2015, Oulu Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö harmonisoitu EU-lainsäädäntö elintarvikkeita

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

Hometoksiinit hallintaan!

Hometoksiinit hallintaan! Vilja- ja öljykasvipäivä Hämeenlinnassa 16.02.2012, Hämeen ammattikorkeakoulu Hometoksiinit hallintaan! Veli Hietaniemi, Sari Rämö, Tauno Koivisto ja Päivi Parikka, MTT Yhteistyötahot: MMM, VYR, Evira,

Lisätiedot

4. KRIITTISET HALLINTAPISTEET JA HALLINTAPISTEET s TYÖOHJEET sekä seurantaan että mittaamiseen mutta myös itse työskentelyyn s.

4. KRIITTISET HALLINTAPISTEET JA HALLINTAPISTEET s TYÖOHJEET sekä seurantaan että mittaamiseen mutta myös itse työskentelyyn s. HACCP-vastaavan KOULUTUS 29.5.2013 Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa HARJOITUSTEHTÄVÄ 1. TUOTEKUVAUS s. 1 2. PROSESSIKUVAUS s. 2 3. VAARA-ANALYYSI s.4 4. KRIITTISET HALLINTAPISTEET JA HALLINTAPISTEET

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset

Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 9 Lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä aineksista valmistavien laitosten vaatimukset 1. Johdanto Tähän ohjeeseen on koottu tietoa toimijoille, jotka harkitsevat

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy

KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy KOKEMUKSIA OMAVALVON- NASTA Jaana Tuppurainen Watrec Oy WATREC OY 2003 perustettu ympäristöalan asiantuntijayritys. Ydinosaamista biokaasuteknologia, jätevesien käsittely sekä näihin liittyvät urakointi,

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

Yksityisen ja viranomaisen välinen yhteistyö elintarvikeyritysten laatusertifikaattien osalta.

Yksityisen ja viranomaisen välinen yhteistyö elintarvikeyritysten laatusertifikaattien osalta. Yksityisen ja viranomaisen välinen yhteistyö elintarvikeyritysten laatusertifikaattien osalta. Laatusertifikaatit osaksi elintarvikevalvontaa - Seminaari 29.9.2015 Bureau Veritas Certification Finland,

Lisätiedot

elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus -MATERIAALIEN VALMISTUS

elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus -MATERIAALIEN VALMISTUS elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus -MATERIAALIEN VALMISTUS Ajankohtaista elintarvikevalvonnasta ISAVI, Kuopio 25.3.2014 Ylitarkastaja Pirkko Kostamo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira PAKKAUS-

Lisätiedot

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä

Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet. Vastaanottotarkastus, raakaainetyypistä Työvaihe Uhka / Vaara Kansallinen hyvä toimintatapa Valvonta ja dokumentointi Korjaavat toimenpiteet Raakamaidon vastaanotto Raakamaidossa on haittamikrobeja, kasvunestoaineita tai sen aistittava laatu

Lisätiedot

VOIKO ELINTARVIKEVALVONNASTA SELVITÄ HENGISSÄ?

VOIKO ELINTARVIKEVALVONNASTA SELVITÄ HENGISSÄ? Minna Sinkkonen Mikrobiologi, ETM 4.11.2014 VOIKO ELINTARVIKEVALVONNASTA SELVITÄ HENGISSÄ? Elintarvikevalvonnan kokonaisuuteen kuuluu TOIMIJOIDEN OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA Lopputuotteen käyttäjät

Lisätiedot

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla

Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikkeiden jalostaminen maatiloilla Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet Luomuasetuksen asettamat raamit Jaana Elo Luomupäivät 9.10.2015 Mikkeli Elintarvikelainsäädännön suomat mahdollisuudet

Lisätiedot

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE

OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE Esittelijä Torniainen Sivu/sivut 1 / 5 OMAVALVONTAOHJE LANNOITEVALMISTEALAN TOIMIJOILLE 1 Mitä on omavalvonta Omavalvonta on toimijan omaa toimintaa, jolla varmistetaan markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Seurantalomake 2.1 Tuotteiden vastaanottotarkastukset KYLMÄ- JA PAKASTETUOTTEIDEN VASTAANOTTOTARKASTUKSET Päiväys Elintarvikkeen nimi Lämpötila ºC Huomautuksia, jatka tarvittaessa kääntöpuolelle. Seurantalomake

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari

Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, , Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, 17. 18.5.2016, Merikeskus Vellamo, Kotka Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Mikrobikriteeriasetuksen

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Laadunvalvonta. Pakkausalan peruskurssi nro 77

Laadunvalvonta. Pakkausalan peruskurssi nro 77 Laadunvalvonta Pakkausalan peruskurssi nro 77 Sisältö 1. Raisio lyhyesti 2. Pakkausmateriaalien laadunvalvonta 3. Elintarviketeollisuuden toimintaympäristö 2 1. Raisio lyhyesti Raisio-konserni Toimintaa

Lisätiedot

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta. Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Pienmeijerit valvonnan näkökulmasta Suvi Ranta hygieenikkoeläinlääkäri Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto Elintarvikelaki 23/2006 muutoksineen 10 : Elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka on

Lisätiedot

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015

9.11.2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 GLUTEENITTOMIEN LEIVONNAISTEN VALVONTAPROJEKTI 2015 Ravintoloiden ja kahviloiden sekä suurtalouksien ja leipomoiden itse valmistamien gluteenittomien leivonnaisten gluteenipitoisuudet olivat vaatimusten

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika

OMAVALVONTASUUNNITELMA. Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä. Hyväksymisaika 1/5 OHJEISTETTU MALLIPOHJA OMAVALVONTASUUNNITELMA Yrityksen nimi Laitosnumero Omavalvontasuunnitelman hyväksyjä Hyväksymisaika Hukkanen Tuija Juotasniemi Pentti Oikarinen Helena 2006/2007 2/5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Elintarvikealan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Haapaveden ammattiopisto OSAAMISALA: Leipomoalan

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot

Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Liite 1 Sivu 1 /6 TARKASTUSKERTOMUS Tarkastuksen aihe: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Selvitys aterioiden kuljetusolosuhteista ja kuljetettavien aterioiden laadusta Kohdetiedot Tarkastuksen suorittaja

Lisätiedot

RUOKAPAKKAUSTEN TURVALLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT

RUOKAPAKKAUSTEN TURVALLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT RUOKAPAKKAUSTEN TURVALLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT Pirkko Kostamo Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisältö 1.Mistä pakkausmateriaalien turvallisuus ja muu vaatimustenmukaisuus

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Allergeenien hallinta mikä keskeistä?

Allergeenien hallinta mikä keskeistä? Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Valmistajat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen täyttöohje Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko valmistajalla omavalvontasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen

Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet. Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Lisäaineet ja muut elintarvikeparanteet Lasten ruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Kirsi-Helena Kanninen Esityksen sisältö Lisäaineiden käyttöä koskevia sääntöjä Lastenruoissa sallitut lisäaineet

Lisätiedot

Valkuaisomavaraisuus ja yhteistyö. Luomupäivät 12.11.2013 Anssi Laamanen

Valkuaisomavaraisuus ja yhteistyö. Luomupäivät 12.11.2013 Anssi Laamanen Valkuaisomavaraisuus ja yhteistyö Luomupäivät 12.11.2013 Anssi Laamanen Sisältö Kannattavan luomumaidontuotannon perusedellytykset luomulypsykarjatilalla Peltoviljelyn suunnittelu Herneen ja härkäpavun

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Kalajoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto / terveystarkastajat Tarkastettavat asiat koottu 18 ryhmään (elintarvikkeiden

Lisätiedot

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Postinumero. Postitoimipaikka

Postinumero. Postitoimipaikka. Käyntiosoite, jos eri kuin yllä (lähiosoite) Postinumero. Postitoimipaikka KYLVÖSIEMENEN PAKKAUSLUPAHAKEMUS 1 (16) Saapumispäivämäärä Dnro HAKIJA TÄYTTÄÄ Onko kysymyksessä uuden pakkaamon aloittamisesta Vanha pakkaamonumero aiemmin aloitetun pakkaamotoiminnan jatkamisesta 1.

Lisätiedot

Miten hometoksiinit hallintaan?

Miten hometoksiinit hallintaan? Miten hometoksiinit hallintaan? Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto VYR Turvallisuustyöryhmä ja viljan turvallisuustietoseuranta; MTT, Evira, ProAgria Viljan punahome ja hometoksiinit, uusi vai uusvanha

Lisätiedot

Eviran ohje 16043/1. Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16043/1. Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16043/1 Elintarvikehuoneiston omavalvonnan riskiperusteinen valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 24 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Yleistä omavalvonnasta... 3 2.1 Hyvän käytännön

Lisätiedot

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5. Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.2012 1 Esityksen sisällöstä Rehulainsäädäntö Vaatimukset rehulle Vaatimukset

Lisätiedot