Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa"

Transkriptio

1 Riskiperusteisuuden suuntaviivat/tasot valvonnassa Auli Vaarala Elintarvikehygieniayksikkö,Evira Valtakunnalliset elintarvikevalvonnan koulutuspäivät

2 Riskien huomioiminen Elintarvikelaki 6a (352/2011) Tässä laissa ja sen nojalla säädettyjä velvoitteita toimeenpantaessa ja niiden noudattamista valvottaessa on otettava huomioon elintarvikealan toimijan harjoittaman toiminnan luonne ja laajuus sekä elintarvikkeeseen liittyvät muut elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajansuojaan vaikuttavat seikat, ellei laissa tai sen nojalla toisin säädetä. 2

3 Riskiperusteisuus näkyville Velvoitteiden toimeenpanon riskiperusteisuus, Joustavuus Rakenteelliset vaatimukset Toiminnalliset vaatimukset (Tuotevaatimukset) Omavalvonnan vaatimukset Valvonnan riskiperusteisuus Valvontasuunnitelma Riskiluokitus Valvonnan määrä, valvontaan käytetty aika Valvontamenetelmät Valvontatietojen kerääminen, raportointi ja arviointi 3

4 Komission ohjeita joustavuuden avuksi Komission yksiköiden valmisteluasiakirja tiettyjen hygieniapaketissa säädettyjen joustavuussäännösten tulkinnasta Usein kysyttyä, Ohjeita elintarvikealan toimijoille Komission yksiköiden valmisteluasiakirja hygieniapaketissa säädettyjen tiettyjen joustavuussäännösten tulkinnasta Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille Ohje asetuksen (EY) N:o 852/2004 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta Ohje asetuksen (EY) N:o 853/2004 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta Ohje HACCP-periaatteisiin perustuvien menettelyiden täytäntöönpanosta ja HACCP-periaatteiden täytäntöönpanon edistämisestä tietyissä 4 elintarvikeyrityksissä

5 Joustavuuden työkaluja Toimijan vastuu: toimijan omat ratkaisut Toimialan omat ratkaisut: arvioidut hyvän käytännön ohjeet Valvojan ammattitaito, perusteltu rohkeus Eviranetin käyttäminen, yhteiset keskustelut Koulutus Ohjeistus; EUn ja kansalliset ohjeet Auditoinnit, myös FVOn auditoinnit EU-jäsenmaiden vertaisarviointi benchmarking 5

6 Lainsäädännön mahdollistama joustavuus - rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset Erityinen joustavuus Lainsäädäntöön sisään kirjoitettu, arkinen joustavuus

7 Erityinen joustavuus Poikkeus tietyistä lainsäädännön vaatimuksista Komissio myöntää, kaikki jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää Esimerkiksi perinteisen poron kuivalihan valmistaminen, halkaisemattomat sianruhot Lainsäädännön vaatimusten mukauttaminen perinteisen menetelmät ja maantieteellisesti hankalat alueet Esimerkiksi tarkastamattoman poronlihan myynti Tietyiltä osin lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen Jäsenvaltio voi hakea 7 Esimerkiksi alkutuotannon tuotteiden myynti alkutuotantotilalta suoraan kuluttajalle

8 Lainsäädännön arkinen joustavuus - rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset Joustavuuden taikasanat säädöksissä Riittävästi Riittävä Asianmukainen Tarkoituksenmukainen Tarvittaessa Erotettava pääasiassa rakenteellisesti voidaan kuitenkin erottaa ajallisesti, jos ajallinen erottaminen ei vaaranna elintarviketurvallisuutta Ajallinen erottaminen edellyttää pääsääntöisesti Vaatimukset määritellään riskien ja niiden hallinnan perusteella. Vaatimukset kasvavat, jos havaitaan, että riskit eivät ole hallinnassa. Tavoitteena yhdenmukaisuus, mutta paikallinen valvontaviranomainen joutuu käyttämään myös aina tapauskohtaista harkintaa

9 Joustavuus omavalvonnan vaatimuksissa -ohjeluonnos omavalvonnan riskinhallinnasta vähittäismyynnissä Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan toiminnan riskien hallinta toiminnan luonteen ja laadun kannalta riittävästi Laadittaessa omavalvontasuunnitelmaa ei vaarojen arviointia tarvittaisi, jos Vähittäismyynnissä ei valmisteta tai käsitellä elintarvikkeita Ei ensisaapumistoimintaa Ei tehdä pakkausmerkintöjä Ruuan valmistus yksinkertaista HACCP-järjestelmää ei tarvita, vaan oikein valituilla tukijärjestelmän ohjelmilla ja niiden toteutuksella hallitaan toiminnan riskit 9

10 Joustavuus omavalvonnan vaatimuksissa -ohjeluonnos omavalvonnan riskinhallinnasta vähittäismyynnissä Tällaisia toimintoja olisivat mm. Pienet vähittäismyymälät, joissa elintarvikkeita ei käsitellä tai pakata Kioskit, joissa pakattuja elintarvikkeita, voidaan paistaa ei-helposti pilaantuvia leipomotuotteita syötäväksi viipymättä Varastointiyritykset, joissa ei kylmäsäilytystä vaativia tuotteita Kuljetusyritykset, joissa kuljetettavat tuotteet eivät vaadi kylmäkuljetusta Ns. virtuaalihuoneistot -ei fyysistä käsittelyä tai säilytystä Jakelukeittiöt, valmiin ruuan jakaminen suoraan kuluttajalle esim. koulut, vanhustenkodit Keittiöt, joissa valmistetaan esim. aamupala ( päiväkodit) Ulkomyynti, liikkuva elintarvikehuoneisto, jossa ei valmisteta elintarvikkeita Juomien tarjoiluun keskittyvät yritykset esim. pubit, yökerhot

11 Tukijärjestelmät - ohjeluonnos omavalvonnan riskinhallinnasta vähittäismyynnissä Kaikelta elintarvikehuoneistotoiminnalta vaadittaisiin seuraavat tukijärjestelmät: 1. Puhtaanapito-ohjelma 2. Kiinteistö ja laitteiden kunnossapito-ohjelma 3. Haittaeläintorjuntaohjelma 4. Henkilökunnan opastus-, ohjeistus- ja koulutusohjelma 5. Henkilökunnan terveydentilan varmistusohjelma 6. Osaamistodistusten omavalvonnan kirjanpito 7. Ohjelma jäljitettävyyden varmistamiseksi 8. Ohjelma terveysvaaraepäilyjen selvittämiseksi

12 Tukijärjestelmät - ohjeluonnos omavalvonnan riskinhallinnasta vähittäismyynnissä Toiminnan luonteesta ja laadusta riippuen Muut tarvittavat tukijärjestelmät, esimerkiksi Ohjelmat tuotteiden mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi Lämpötilan hallintaohjelma Tukijärjestelmän sisällön yksityiskohtaisuus Hyvinkin yksinkertainen esim. työohje voi olla riittävä Tukijärjestelmän ei aina tarvitse olla kirjallinen (?)

13 Omavalvonnan seurannan ja kirjanpidon keventäminen riskiperusteisesti - ohjeluonnos omavalvonnan riskinhallinnasta vähittäismyynnissä Keventämismahdollisuudet tapauskohtaisia ja perusteltuja Toiminnan luonne ja laajuus Ko. omavalvontaohjelma Toimijan osaaminen ja toiminnan riskien hallinta Omavalvonnassa on huomioitava miten toimija varmistuu keventämisestä huolimatta elintarvikkeiden turvallisuudesta ja millaisissa tapauksissa keventämisestä on luovuttava Esimerkkejä Seurantaa tehdään aistinvaraisesti mittaamisen sijasta tai mittaamista harvennetaan, kun tulokset hyviä Kirjataan vain poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet

14 Omavalvonnan arviointi - ohjeluonnos omavalvonnan riskinhallinnasta vähittäismyynnissä Omavalvontasuunnitelman riittävyyttä arvioitaessa huomioitava Onko kaikki toiminnan ja tuotteiden riskit otettu huomioon? Onko näiden riskien hallintaan valittu oikeat menetelmät? Onko valitut menetelmät riittävät, onko ne kuvattu selkeästi ja riittävän tarkasti? Tarvittaessa voidaan edellyttää valittujen riskinhallintamenetelmien ja niiden riittävyyden perustelemista ja täydentämistä

15 Valvonnan riskiperusteisuus Kuntien valvontasuunnitelma (EVOn ohjaama) Tarkastussuunnitelmat monivuotiseksi Vapauttaisiko monivuotisuus valvontaa riskiperusteiseksi? Valvontakohteen kaikki tarkastettavat seikat tarkastetaan ainakin kerran monivuotisen suunnittelukauden aikana KUTIin kerättävät valvontatiedot, abcd-lomake Omavalvontasuunnitelman arviointi ja omavalvonnan toteutuksen arviointi Rivitietojen karsiminen 15

16 Riskiluokitus EVO, RiskSheriff RS odottanut OIVA-pilotin tuloksia sekä linjauksia omavalvonnasta ja tarkastustoiminnan muutoksista RSn soveltuminen uuteen tarkastuskulttuuriin selvitettävä; tarkastusmäärät, monivuotisuus 16

17 Valvonnan määrä ja valvontaan käytetty aika Riskiluokituksen mukaan saadaan tarkastuskäyntien lukumäärä/vuosi sekä tarkastukseen käytettävä aika Minkälaisella valvontatiheydellä tuloksena on vaikuttava valvonta? Valvontamenetelmiä käytetään monipuolisesti, riskiperusteisesti ja tehokkaasti 17

18 Valvontatietojen kerääminen, raportointi ja arviointi Kerätyn tiedon arviointi auttaa valvonnan suuntaamisessa riskiperusteisesti (VASU-raportointi, KUTI-valvontatiedot, kaikki muu tiedonkeruu esim. RYMY) Nousevat riskit, heikot signaalit 18

19 KIITOKSET! 19

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9. Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.2011 Miksi elintarvikelakia muutetaan (taas)? EU-lainsäädännön

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Elintarvikehuoneistojen riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Viite: Evira 7351/0004/2014

Asia: Lausuntopyyntö Elintarvikehuoneistojen riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Viite: Evira 7351/0004/2014 LAUSUNTO 31.10.2014 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Ylitarkastaja Ville Kekkonen Asia: Lausuntopyyntö Elintarvikehuoneistojen riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen Viite: Evira

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE 1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE Kulutusmaitoasetuksen valvontaohje Elintarvikevirasto 29.3.2004 29.3.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. KULUTUKSEEN TARKOITETTUJA MAITOJA KOSKEVA ASETUS...3

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot