PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA"

Transkriptio

1 PAKKAUSMERKINTÖJEN VALVONTA Pakkausmerkintäseminaari

2 Valvonta 1 Elintarvikelaki 23/2006, 6, 5) kohta määrittelee elintarvikevalvonnan seuraavasti: elintarvikevalvonnalla tarkoitetaan elintarvikemääräyksiin liittyvää yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä valvontatoimenpiteitä, joilla asianomainen viranomainen toteaa, että elintarvike, siitä annettavat tiedot, sen käsittelymenetelmät ja -olosuhteet sekä elintarvikealan toimijan toiminta vastaavat elintarvikemääräyksiä; 2

3 Viranomaisvalvonta Valvonta 2 varmistaa toimijan omavalvonnan toteuttamista ja lainsäädännön noudattamista. Neuvonta, ohjeet, huomautus, kehotus, pakkokeinot (esim. määräys, kielto ja uhkasakko yleensä kuulemisineen) Toimijan omavalvonta Omavalvonta on toimijan oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike ja huoneisto ja siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset 3

4 Valvonta 3 4 Riskiperusteisuus Elintarvikelain 6 a :n ( /352) mukaan säädettyjä velvoitteita toimeenpantaessa ja noudattamista valvottaessa huomioita elintarvikealan toimijan luonne (esim. erityisille kuluttajaryhmille tarkoitetut tuotteet) laajuus (paikallinen /valtakunnallinen toiminta) turvallisuus (esim. allergeenien ilmoittaminen, varoitusmerkinnät, viimeinen käyttöpäivä ja säilytysohje) kuluttajansuoja (kuluttajan tiedonsaanti valintojen tekemistä varten, esim. merkintöjen vaivaton luettavuus ja kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen)

5 Elintarvikkeesta annettavia tietoja koskevat yleiset vaatimukset Elintarvikelaki 23/2006 (1 ja 9 ) ja EPNA (EY) N:o 178/2002 (art. 16): Elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä: elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja. elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä. 5

6 852/2004/EY 178/2002/EY ELINTARVIKELAKI Elintarvikkeiden turvallisuus Biologinen Kemiallinen Allergeenit Kasvinsuojeluainejäämät Ympäristön vierasaineet Maatalouskontaminantit Prosesseissa syntyvät vierasaineet Luontaiset toksiinit Fysikaalinen Vierasesineet Säteilytys Erityisruokavaliovalmisteet Äidinmaidonkorvikkeet Lastenruoat Kliiniset ravintovalmisteet Laihdutusvalmisteet Ravintolisät Täydentäminen Paranteet Lisäaineet Aromit Entsyymit Allergeenit Uuselintarvikkeet Kontaktimateriaalit Pakattu vesi Kuluttajille annettava tieto Määräysten mukainen muu laatu Kuluttajan suojaaminen taloudellisilta tappioilta ja kuluttajan harhaanjohtamisen estäminen Pakkausmerkinnät (mukaan lukien nimisuojat; jäljitettävyys) Ravintoarvomerkinnät Ravitsemus- ja terveysväitteet GMO Kasvisten kauppanormit Erityislainsäädännön vaatimukset 6 HACCP TUKIJÄRJESTELMÄ

7 Toimijoiden omavalvonta tuotevalvonnan perusta toimijan vastuu Omavalvonta (EL 19 ): Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Vastuu, jäljitettävyys ja takaisinveto (EPNA 178/2002/EY, art.) Toimija vastaa, että elintarvikkeet täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistaa, että ko. vaatimukset täyttyvät. Toimijalla on jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Jos elintarvikealan toimija katsoo tai sillä on syytä epäillä, että elintarvike ei ole turvallinen, on toimijan käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille sekä tarvittaessa kuluttajille. 7

8 Tuotekohtainen valvonta Tuotekohtaisella valvonnalla tarkoitetaan tässä valvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden Turvallisuus Kemiallinen Fysikaalinen Muu säädöstenmukaisuus, mm. Merkinnät (yleiset pakkausmerkinnät + tuotekohtaiset säädökset) Koostumus (tuotekohtaiset säädökset) 8

9 Tuotekohtainen omavalvonta Lähtökohta: Toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen ensisijaisesti Asiakirjojen Reseptiikan Hyvien tuotantotapojen avulla. Tarvittaessa näytteitä Prosessin säätämiseksi Kun säädöstenmukaisuutta ei voida muutoin varmistaa Jos on epäilys säädöstenmukaisuudesta Omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi aika-ajoin (esim. gluteenipitoisuus) 9

10 Tuotekohtaisen omavalvonnan kriittisten kohtien hallinnasta Raaka-aineiden laadun hallinta tuotespesifikaatiot hankintasopimukset pakkausmateriaalien vaatimustenmukaisuus 10

11 Tuotekohtaisen omavalvonnan kriittisten kohtien hallinnasta Reseptien oikeellisuuden hallinta Koostumus ko. tuotetta koskevien säädösten mukainen (esim. mehu, hillo, suklaa) Lisäaineet sallittuja ja käyttömäärät säädösten mukaiset ko. elintarvikkeessa Lisättävät vitamiinit ja kivennäisaineet ja niiden yhdisteet sallittuja 3. Reseptien ja pakkausmerkintöjen vastaavuuden hallinta 11

12 Tuotekohtaisen omavalvonnan kriittisten kohtien hallinnasta Prosessien hallinta Reseptien noudattaminen Allergeenien ristikontaminaatio Lämpötilat (mm. vieraiden aineiden muodostuminen, uppopaistorasvan laatu) Lisäaineiden annostelu Suolan annostelu Lisättävien ravintoaineiden annostelu Sisällön määrä Oikea tuote oikeaan pakkaukseen 12

13 Oikea tuote oikeaan pakkaukseen Pakkausmerkintöjen omavalvonta: 1. Merkintöjen säännöstenmukaisuus Onko merkinnöistä annettuja säännöksiä noudatettu 2. Merkintöjen oikeellisuus Selviää vain reseptivalvonnan avulla 13

14 Pakkausmerkintöjen säännöstenmukaisuus Valvotaan - ovatko merkinnät lainsäädännön mukaiset merkintöjen luettavuus merkinnät suomeksi ja ruotsiksi (poikkeukset huomioon ottaen) vaaditut merkinnät pakkausmerkintäasetuksen edellyttämät merkinnät (erityissäädösten edellyttämät lisämerkinnät tarvittaessa; Kutirivillä kohta 12.2.) merkinnät tehty säädösten mukaisesti, esim. lisäaineet ilmoitettu sekä ryhmänimellä että lisäaineen nimellä tai E-koodilla 14

15 Pakkausmerkintöjen oikeellisuus -> Selviää pääosin reseptivalvonnan avulla, esim. - onko elintarvikkeen nimi oikein muodostettu onko ainesosien järjestys oikea onko ainesosaluettelossa mainittu kaikki valmistuksessa käytetyt ainesosat, erityisesti yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat onko koostetut ainesosat purettu oikein ainesosaluetteloon ovatko ainesosaluettelossa ilmoitetut lisäaineet sallittuja ko. tuotteeseen, onko ainesosan määrä tarvittaessa ilmoitettu 15

16 Pakkausmerkintöjen omavalvonta Tarkoituksena varmistaa, että pakkausmerkinnöissä annettava tieto on totuudenmukaista eikä johda harhaan kuluttajan taloudellinen suoja ei vaarannu virheellisten merkintöjen vuoksi elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu virheellisten merkintöjen vuoksi 16

17 Maahantuojan omavalvonnasta 1. Keskeiset hallintakeinot Toimivat työkäytännöt/-ohjeet Tavarantoimittajien ja Uusien tuotteiden valinnassa 17

18 Maahantuojan omavalvonnasta 2. Miten tuotteita valittaessa hankitaan tietoa tuotteiden tuotanto-olosuhteista ja koostumuksesta miten maahantuoja varmistaa sen, että valmistaja varmistaa tuotteiden turvallisuuden ja säädöstenmukaisuuden? Miten maahantuoja varmistaa, että hänellä on kaikki tarpeelliset tiedot elintarvikkeen ainesosista, ja että pakkausmerkinnät vastaavat käytettyjä ainesosia? 18

19 19 Kontaktimateriaalit Kontaktimateriaalit = materiaalit ja tarvikkeet, jotka ovat tai on tarkoitettu joutumaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen, esim. elintarvikkeiden pakkausmateriaalit kertakäyttöastiat ja kertakäyttökäsineet keittiövälineet elintarviketeollisuuden valmistuslaitteet. - Lainsäädäntöä: (EY) N:o 1935/2004 (kehyssäädös). Lisäksi on eräitä tuote- ja ainekohtaisia säädöksiä, kuten esimerkiksi muoville ja keramiikalle. EY-asetus n:o 2023/2006. Omavalvonnasta - hyvistä tuotantotavoista (GMP). Vaatimukset: Materiaaleista ja tarvikkeista ei saa tavallisissa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka a) voisivat vaarantaa ihmisen terveyden, tai b) aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen, c) aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä.

20 Esimerkkejä tuotevalvonnan ensisijaisista vastuuviranomaisista Leipomo, ravintola, kauppa kuntaviranomainen Aamiaisviljavalmisteita EU alueelta maahantuontikunta Broileria EU-alueelta Evira (ensisaapumispaikkavalvonta) ja maahantuontikunta (poikkeukset huomioiden) Urheiluvalmisteita USA:sta tulli ja maahantuontikunta Aasiasta tonnikalaa purkissa tai lihaa Brasiliasta rajaeläinlääkärit Teurastamon yhteydessä toimiva liha-alan laitos EVIRA 20

21 Takaisinvedot Jos toimijalla on aihetta epäillä, että elintarvike ei ole turvallinen, hänen on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen poistamiseksi markkinoilta takaisinvetokäytäntö on kuvattava omavalvontasuunnitelmassa Evira on ohjeistanut, missä tapauksissa takaisinveto katsotaan tarpeelliseksi: kaisinvedot/takaisi nveto_ohje_pakk.merk.virh._.pdf jäljitettävyyden on oltava kunnossa 21

22 EPNA (EY) N:o 178/2002 Art. 3. kohta 15) jäljitettävyydellä mahdollisuutta jäljittää elintarvike, rehu, elintarviketuotantoon käytettävä eläin tai valmistusaine, joka on tarkoitettu lisättäväksi tai jota oletetaan lisättävän elintarvikkeeseen tai rehuun, kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa ja seurata kutakin näistä kyseisissä vaiheissa. 22

23 RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Elintarvikkeita ja rehuja koskeva EU:n hälytysjärjestelmä jäsenmaat ilmoittavat elintarvikkeista, rehuista ja kontaktimateriaaleista, jotka voivat aiheuttaa terveysvaaraa Perustuu yleiseen elintarvikeasetukseen 178/2002/EY Komission asetus (EU) N:o 16/2011 täytäntööntoimenpiteistä Evira toimii Suomen yhteyspisteenä. 23

24 RASFF-ilmoitukset EU:ssa Uudet ilmoitukset ja seurantailmoitukset yhteensä 2012 ~8800 kpl * Vrt *Esim. vuonna 2011 tehdyistä uudesta ilmoituksesta koski elintarvikkeita, 361 rehuja ja 312 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja. 24

25 25»OIVA-ASTEIKKO

26 12. Pakkausmerkinnät ja markkinointi 12.1 Yleiset pakkausmerkinnät 12.2 Erityislainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät 12.3 Markkinointi -> Kerran kolmessa vuodessa valvottava 26

27 12.1. Yleiset pakkausmerkinnät Yleisten pakkausmerkintöjen valvonta liittyy seuraavien KUTI-rivien kohtiin: 8.1 Lisäaineet, aromit ja entsyymit 8.2 Muut tuotekohtaiset vaatimukset 11. Yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat. 27

28 OIVA-ASTEIKKO A - OIVALLINEN Toiminta on vaatimusten mukaista. Pakkausmerkinnät ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia (niiltä osin, mitä on vaadittu). 28

29 OIVA-ASTEIKKO B - HYVÄ Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Tarkastaja huomauttaa toimijaa havaituista epäkohdista kirjallisesti. 29 Pakkausmerkinnöissä on vähäisiä epäkohtia, joita ovat esimerkiksi: - ainesosaluettelon paljousjärjestys ei ole oikea - käytettyä vettä ei ole ilmoitettu ainesosaluettelossa - pakkausmerkinnöissä on pieniä muoto- ja kirjoitusvirheitä - lisäaineen ryhmänimi puuttuu tai on virheellinen.

30 OIVA-ASTEIKKO C - KORJATTAVAA 30 Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toimija ei noudata säädöksiä eikä ota riittävästi toiminnassaan huomioon annettuja säädöksiä eikä ota riittävästi toiminnassaan huomioon annettuja ohjeita.. Pakkausmerkinnöissä on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat esimerkiksi: - harhaanjohtava elintarvikkeen nimi - alkuperämaa/-alue -merkintä puuttuu (tarvittaessa) /virheellinen - parasta ennen -merkintä puuttuu/virheellinen - allergeenijäämämerkintää Saattaa sisältää pieniä määriä on käytetty ilman riittäviä perusteluja

31 OIVA-ASTEIKKO 31 D - HUONO Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Pakkausmerkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi: - allergeenien ilmoittamatta jättäminen - viimeinen käyttöpäivä puuttuu /virheellinen - säilytysohje puuttuu /virheellinen (mikrobiologisesti helposti pilaantuvat) - tarvittava varoitusmerkintä / käyttöohje puuttuu

32 KOKO OIVAPROJEKTIN AIKATAULU Vaihe I Elintarvikemyymälät ja tarjoilupaikat Julkistamispäivä Vaihe II Eviran valvomat teurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset Julkistamispäivä Vaihe III Muut elintarvikehuoneistot Julkistamispäivä Vaihe IV Muut laitokset Julkistamispäivä

33 Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistusta - Elintarvikelaki 23/2006, 1 ja 2 - EPNA(EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, artikla - KTMa (1084/2004) elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä / - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (ns. kuluttajainformaatioasetus) - Eviran ohje 17005/4. Pakkausmerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille - Eviran ohje 17055/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje. kausmerkintojen_valvontaohje_versio_4_1.pdf 33

34 Hyvää alkavaa kesän odotusta KYSYMYKSIÄ? puh

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Eviran ohje 17068/1. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17068/1 Eviran ohje

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252 ja 12056-10307 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

Lastenruoat ja niiden valvonta - Pakkausmerkinnät

Lastenruoat ja niiden valvonta - Pakkausmerkinnät Lastenruoat ja niiden valvonta - Pakkausmerkinnät Tuulikki Lehto Evira / VALO / TUTU / RATI Koulutuspäivä 30.10.2012 Lastenruoat Lastenruoat ovat erityisruokavaliovalmisteita, jotka ovat pakattuja ja joiden

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille

Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille 2004 (päivitetty 7/2006) ESIPUHE 2 Ravintolisäopas on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisten että elintarkealan toimijoiden

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 304/18 Euroopan unionin virallinen lehti 22.11.2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan

Lisätiedot

Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa

Yrittäjän tietoisku. Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Yrittäjän tietoisku Ajankohtaista lainsäädännöstä kala-alalla 21.11.2014 Pakkausmerkinnät kalatuotteissa Evira / VALO / TUTU / RATI Tuulikki Lehto Pakkausmerkinnät Yleistä Yleisenä tavoitteena kuluttajan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2002R0178 FI 07.08.2009 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 178/2002, annettu

Lisätiedot

ELINTARVIKKEEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUVAT MATERIAALIT JA TARVIK- KEET

ELINTARVIKKEEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUVAT MATERIAALIT JA TARVIK- KEET ELINTARVIKKEEN KANSSA KOSKETUKSEEN JOUTUVAT MATERIAALIT JA TARVIK- KEET Omavalvonnan dokumentointi Pohjoismaissa tehty tarkistuslista teollisuuden ja kaupan käyttöön Norden Pohjoismaiden ministerineuvosto

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18222/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 3 Elintarvikkeet 2009 Eviran ohje 18222/1

Lisätiedot

Lausunto 05.05.2014. Lausuntopyyntö Evira/2731/0400/2014 Elintarviketieto-oppaan luonnoksesta

Lausunto 05.05.2014. Lausuntopyyntö Evira/2731/0400/2014 Elintarviketieto-oppaan luonnoksesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Evira/2731/0400/2014 kirjaamo@evira.fi Lausuntopyyntö Evira/2731/0400/2014 Elintarviketieto-oppaan luonnoksesta Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Marjoriikka Keränen Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Ravintoarvomerkintäopas

Ravintoarvomerkintäopas Eviran ohje17030/1 Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Ravintoarvomerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17030/1 Eviran

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE 1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE Kulutusmaitoasetuksen valvontaohje Elintarvikevirasto 29.3.2004 29.3.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. KULUTUKSEEN TARKOITETTUJA MAITOJA KOSKEVA ASETUS...3

Lisätiedot

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta

OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta OHJE TOIMIJOILLE 1 (17) Omavalvonta MITÄ ON OMAVALVONTA? Omavalvontasuunnitelman runko on esitetty mallissa omavalvontasuunnitelman laatimiseksi. Tämä ohje on tarkoitettu tueksi suunnitelman laadintaan,

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ravintolisäilmoituksen tekemisestä

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ravintolisäilmoituksen tekemisestä Esittelijä Minna-Maija Väänänen Sivu/sivut 1 / 6 Säädös: Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä 571/2003 ja sen muutokset (672/2007) Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ohje ravintolisäilmoituksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 12.12.2014 0 OSA I Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot