Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari Porissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa"

Transkriptio

1 Vielä Satakunnan mailla miehet vakaiset tuntee esi-isäin lailla luonnon tuottehet Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari Porissa Yksikön päällikkö Juhani Sundell Satakunnan ELY-keskus

2 KOULUTUKSEN ENNAKOINNIN NÄKÖKULMIA GLOBAALIT MUUTOKSET, MAAILMANTALOUDEN KEHITYS TEKNOLOGIAN KEHITTYMINEN, INNOVAATIOT VÄESTÖRAKENTEEN KEHITYS TOIMIALOJEN MUUTOKSET POLIITTISET VALINNAT, OHJELMIEN TOTEUTUMINEN ARVOT, YHTEISÖLLISET SUHTEET YRITYSKOHTAISET TARPEET MUUTOKSET AMMATEISSA ENNAKOIDUT MÄÄRÄLLISET TARPEET AMMATILLISTEN KVALIFIKAATIOIDEN MUUTOKSET Juhani Sundell

3 TYÖLLISYYS- JA YRITTÄJYYSPOLITIIKAN TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ ENNAKOINNIN NÄKÖKULMASTA TYÖ- JA ELINKEINOHALLINNOSSA Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla tuetaan talouskasvua ja työllisyyttä lisäämällä työvoiman osaamista, tukemalla yritysten kasvua, kehittymistä ja alkavaa yritystoimintaa sekä torjumalla rekrytointiongelmia ja työttömyyttä. Toimintaympäristön kehitys edellyttää kasvu- ja osaamis- sekä työvoimatarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista tehokkaasti työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan keinoilla yhteistyökumppaneiden kanssa. ELY-keskukset vastaavat alueidensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista sekä koulutuksen ja työvoiman kysyntätekijöiden analysoinnista. Maakuntaliittojen tehtävänä on alueellinen ennakointi pidemmällä aikavälillä. Alueennakointi on muutakin kuin koulutuksen tai osaamisen ennakointia (Aluekehityslaki 2010, maakuntaliitot vetureina ).

4 Conseption of Foresight by Michel Godet FUTURE Anticipation - VERKOSTOITUMINEN - OSALLISTAMINEN - AVOIMUUS - LUOTTAMUS - KOORDINAATIO Action Appropriation Jouni Marttinen

5 Alueellisessa ennakoinnissa hyödynnettävät ja käytettävät menetelmät Aikajänne Määrälliset Laadulliset 5-15 vuotta PT-MALLI (VATTAGE) SKENAARIOT MITENNA MEGATRENDIT MARE/SARE/KARE HEIKOT SIGNAALIT (IKÄKORTIT) DELFOI, PESTE ym. (TRENDWIKI) 2-5 vuotta ETLA:n ennusteet (KLUSTERIFOORUMIT) KLUSTERIANALYYSIT ½-2 vuotta Työvoima- ja koulutustarvetutkimus ASIANTUNTIJARAADIT (TKTT), YRITYSHARAVA (ALUETALOUSKATSAUS) BAROMETRIT:TEM, EK YM. (AMMATTIBAROMETRI) (KVALIFIKAATIOIDEN LOUHINTA)) Lähde: Jouni Marttinen, Ennakoinnin kytkentä osaksi TE-keskusten toimintaa. Visio 2010 ja kehittämisstrategia, KTM 2003 Jouni Marttinen

6

7 SuomiAmmattini Ammattibarometri Alueelliset ammattibarometrin tiedot löytyvät ELY-keskusten verkkosivuilta, jatkossa tietojen jakelu keskitetysti Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Ammattibarometrin laatimistyön tekevät TE-toimistot, jotka arvioivat asiantuntemuksensa perusteella noin 250 ammatin työvoiman kysyntänäkymiä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin. Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat omat arvionsa asiakasrajapinnassa saamansa tietoon asiakkaiden tarpeista ja näkymistä, työvoima- ja koulutustarvetutkimushaastatteluissa (TKTT) ja nk. Yritysharava-haastatteluissa saataviin yritysten näkemyksiin, työnantajakäynteihinsä sekä PK-barometrin, työnantajahaastatteluiden sekä muiden barometrien tuottamiin informaatioon. Saaduilla arvioilla voidaan parantaa avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista, kun tiedetään missä ammateissa tulevaisuudessa on kysyntää ja missä mahdollisesti ei. Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa: tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.

8 Ammattibarometri, hitsaajat/kaasuleikkaajat

9 Ammattibarometri, sairaanhoitajat

10 Winnovan materiaalista / JS

11 SataViisari Satakunnan ELY-keskuksen ESR-osarahoitteisesti rahoittama SataViisari-projekti keskittyy maakunnallisen ennakoinnin yhteistyöverkoston kokoamiseen maakunnallisen ennakointimallin rakentaminen nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhteisvaikutusta tarkastelevan ennakointimallin tuottamiseen ennakointityötä tekevien maakunnallisen valmennusohjelman tuotteistamiseen ja yhteistyöverkoston ennakoijien valmentamiseen alueellisten ennakointiseminaarien toteutukseen ennakointityön vaikuttavuuden parantamiseen.

12 ENSA Ennakointiyhteistyö aikuiskoulutuksessa Opetushallituksen ESR-osarahoitteisesti rahoittama ENSA-hanke keskittyy valtakunnallisen ammatillisen aikuiskoulutuksen laadullisen ennakointimallin rakentamiseen sekä pilotointiin koulutusorganisaatioiden aikuiskoulutuksen ennakointityön toimijoiden valmennusohjelman tuotteistamiseen ja pilotointiin valtakunnallisen vertais- ja yhteistyöverkoston kokoamiseen ja hyödyntämiseen projektin toteutuksessa sekä levityksessä.

13 Satakunnan keskeiset koulutuksenjärjestäjät muodostavat ENSA- ja SataViisari-hankkeiden projektiryhmän. Projektiryhmä Keskeiset vastuualueet: Länsirannikon Koulutus Oy Winnova hankkeen hallinnointi viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön koordinointi oman vastuualueen hanketoiminta (ennakointi, 2. aste) Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu oman vastuualueen hanketoiminta (ennakointi, 2. aste) Satakunnan ammattikorkeakoulu oman vastuualueen hanketoiminta (ennakointi, ammattikorkeakoulut) Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu oman vastuualueen hanketoiminta (ennakointi, yliopistot)

14 Yhteystiedot ENSA SATAVIISARI Projektipäällikkö Projektipäällikkö Petri Sotarauta Mikko Huhtala Winnova, PL 49, Laitila Winnova, PL 17, Pori

15 Satamittari Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ylläpitämä Satamittariverkkosivusto osoitteessa tarjoaa Satakuntaa kuvaavia tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoja. Satamittari kuvaa ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja tarjoaa monipuolisesti Satakunnan kehitystä koskevaa pitkän ajan analysoitua tietoa. Satamittarista löytyy myös kattavia kunta- ja seutukuntatietoja Excel-taulukoina. Satakunnan talous -katsaus tarjoaa tuoreinta mahdollista toimialoittaista suhdannetietoa Satakunnasta. Katsaus on ladattavissa Satamittarista: 15

16 SATAMITTARIN OSA-ALUEET TALOUS Satakunnan talous -katsaus Tuotanto ja talouskasvu Kuntatiedot Excel-taulukoina Investoinnit ja t&k Vienti Satakunnan suurimmat yksityiset työnantajat Suurimmat työnantajat kunnittain Kuntatalous TYÖMARKKINAT TOIMIALAT Työpaikat toimialoittain x Työpaikat toimialoittain x Liikevaihdon kehitys toimialoittain x Elämysteollisuus Yritysten toimipaikkojen määrän kehitys x VÄESTÖ Väestörakenne Väestönmuutos Väestöennuste Koulutustaso KILPAILUKYKY Mittaristo: seutukuntien kilpailukyvyn osatekijät Mittaristo: seutukuntien kokonaiskilpailukyky Aikaisempia tutkimuksia Satakunnan alueellinen ja yritysten kilpailukyky Satakunnan kilpailukykyresurssit Toimialojen menestystekijöitä ENNAKOINTI ENSA- ja SataViisari-hankkeiden tiedotuskanava, tähän osioon kootaan jatkossa ennakointitietoja HYVINVOINTI SATAKANTA -Satakunnan yrityshakemisto

17 Alueellisen, erityisesti koulutusta ja osaamista koskevan ennakointityön lähtökohtia ja tavoitteita KESU -tavoitteet ja -linjaukset ikäluokkien kehityksen huomioiminen (laajemmin demografiset muutokset), arvioida väestönkehityksen sekä työ- ja elinkeinoelämän asettamia vaatimuksia koulutuksen määrälliselle ja laadulliselle kohdentamiselle, aikuiskoulutuksen kohdentamisen ja reagointinopeuden parantaminen, lisätä mahdollisuuksia suunnitella nuoriso- ja aikuiskoulutusta yhtenä kokonaisuutena, maakunnallisen ja valtakunnallisen asiantuntijuuden hyödyntäminen koulutussuunnittelussa, tukea alueen koulutusorganisaatioiden ja viranomaistahojen strategiatyötä, edistää työmarkkinoiden toimivuutta parantaa ammatillisen koulutuksen työllistävyyttä (vrt. KESU, osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen), tarjota alueellisia työmarkkina- ja ennakointitietoja kaikille asiasta kiinnostuneille.

18 Tiivistelmä Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen ennakoinnin menetelmiä on Suomessa kehitetty viime vuosina kohtuullisessa määrin ja kansainvälisestikin vertailtuna laadukkaasti. Tietojen hyödyntämisen kannalta tulee enemmän ja avoimesti arvioida sitä, mitkä ovat ennakointitietojen merkitykset, käytettävyys ja läpinäkyvyys esim. alueellisessa päätöksenteossa, koulutuksen suunnittelussa sekä oppilaanohjauksessa. Miten myös alueellisen ennakoinnin tietoja voidaan nykyistä paremmin huomioida valtakunnallisissa valmistelu/päätöksentekoprosesseissa sekä resurssien suuntaamisessa? Työmarkkinoiden muutosten sekä koulutuksen ja osaamisen ennakointiin kehitetään jatkossakin uudenlaisia sisältöjä sekä palaute- ja/tai tiedonkeruujärjestelmiä. Laadulliset osaamisen kriteerit korostuvat edelleen. Ilmeistä on, että tarkasteluun tulevat nousemaan nykyistä vieläkin selvemmin mm. työelämän tarpeet (osaavan työvoiman saatavuus), koulutuksen vaikuttavuus, ammatilliset kvalifikaatiot, tutkintojen rakenteet, työssä oppimisen eri mahdollisuudet sekä opiskeluajat (oppimisen yksilöllisyys). Tilanteessa, jossa julkiset toimijat joutuvat vähentämään toimintaresurssejaan, yhteistyön merkitys kasvaa ja ennakoinnin roolien täsmentäminen sekä ennakoinnin koordinointi esim. oppilaitosten, työ/elinkeinoelämän, maakuntaliittojen ja työ- ja elinkeinohallinnon kesken on järkevää. Ennakointitietojen pysyväisluonteinen jatkuva päivitys, tietojen helppokäyttöisyys ja löydettävyys sekä hyvien alueellisten käytäntöjen hyödyntäminen koko maassa tukevat mielekästä ja rationaalista ennakointia ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuden parantamiseksi. Juhani Sundell

19 Kiitokset mielenkiinnosta!

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 0 ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001 Keijo Mäkelä LOPPURAPORTTI Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 1 Saatteeksi ESR-ennakoinnin koordinaatiohankeen toimialueeseen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Kainuun Etu Oy PALVELUALOJEN ESISELVITYS 1 (80) PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Loppuraportti Toteutetut yritysanalyysihaastattelut Tammi Toukokuu 2009 Kehityskohteet toimialoittain Kainuussa Harri

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Heikki Keränen Sami Rontti (toim.) 02/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuuttostrategia

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot