Sisältö. Tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013

2 Sisältö Vuosi Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11 Sijoitukset Tilinpäätös 2013 Hallituksen toimintakertomus...16 Konsernin laaja tuloslaskelma...19 Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin oman pääoman muutokset...22 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...23 Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentaperiaatteet...35 Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase...37 Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Voitonjakoehdotus...43 Tilintarkastuskertomus...45 Hallitus ja johto Selvitys Norvestia-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Henkilöstö Avainsanoja...52 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 1

3 Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa vakavaraisista pörssiyhtiöistä aina kiinnostaviin kasvuyrityksiin saakka. 2 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

4 Norvestia on olemassa, jotta kuka tahansa voisi osallistua ammattimaiseen sijoitustoimintaan tasavertaisesti, tavoitteenaan tasaisen hyvä tuotto. Pelkistetyn liiketoimintamallin ansiosta sijoittaja voi olla varma siitä, että Norvestian etu on aina yhtenevä sijoittajan omaisuuden kasvattamisen kanssa Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 3

5 Vuosi 2013 Substanssi (osinko-oikaistu) nousi kauden aikana 10,3 % (4,1 %). Oikaistu substanssi (osinko-oikaistu) nousi kauden aikana 10,7 % (4,8 %). Substanssi per osake oli vuoden lopussa 9,57 euroa (8,97). Oikaistu substanssi per osake oli vuoden lopussa 9,67 euroa (9,03). Tilikauden tulos oli 13,5 miljoonaa euroa (5,6). Hallitus ehdottaa osingoksi 0,35 euroa osakkeelta (0,30). 4 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

6 Norvestia lyhyesti Norvestia Oyj on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö. Norvestia-konserni sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin, rahamarkkinoille sekä teollisuussijoituksiin. Norvestian sijoitustoiminnan päämääränä on hyvä riskikorjattu tuotto. YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina klo Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina klo mennessä, joko sähköpostitse osoitteeseen puhelimitse numeroon (09) , faksilla numeroon (09) tai kirjallisesti osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, Helsinki. Mahdolliset valtakirjat, joiden nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiön toimistoon ennen ilmoittautumisajan päättymistä. OSINKO Osinko vuodelta 2013 maksetaan niille osakkeille, jotka ovat rekisteröityinä arvo-osuusrekisterissä KONSERNIN AVAINLUVUT 2013 Substanssimuutos, osinko-oikaistu, milj ,8 Tulos, milj....13,5 Oma pääoma, milj ,5 Omavaraisuusaste, %... 94,9 OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT 2013 Substanssimuutos, osinko-oikaistu,... 0,90 Tulos,... 0,88 Substanssi,... 9,57 Oikaistu substanssi,... 9,67 Oma pääoma,... 9,57 OSAVUOSIKATSAUKSET JULKISTETAAN Substanssilaskelma julkistetaan kuukausittain. Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset, jotka ilmestyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ovat saatavilla sähköisinä versioina yhtiön kotisivuilla osoitteessa Kotisivuilta löytyvät myös sekä kuluneen vuoden että aikaisemmat pörssitiedotteet. Kotisivuilta voi myös tilata painetun vuosikertomuksen osoitteesta Samassa osoitteessa voi ilmoittautua vuosikertomuksen ja osavuosikatsausten kestotilaajaksi. Tilauksen voi tehdä myös puhelimitse numerosta (09) Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 5

7 Toimitusjohtajan katsaus Viime vuonna toimitusjohtajan katsauksessani arvelin, että eurokriisin poikkeustilasta olisi tulossa uusi normaalitila. Näin on todellakin käynyt. Eurokriisi on vellonut jo neljän vuoden ajan ja siitä on tullut niin jokapäiväinen asia, ettei se näy enää päivittäin otsikoissa. Kuitenkin se vaikuttaa asioiden taustalla koko ajan. Pääomamarkkinoilla eurokriisi näkyy muun muassa ennätysmäisen matalana korkotasona, joka on jatkunut jo vuosia. Euroopan keskuspankki (EKP) on joutunut painamaan ohjauskorkonsa nyt alhaisimmalle tasolleen euroaikana. Korkoa laskettiin kaksi kertaa vuoden 2013 aikana ja se on tällä hetkellä 0,25 prosentin tasolla. Korkotasoa voisi luonnehtia epäterveen alhaiseksi ja se kertoo euroalueen suurista vaikeuksista. Huolestuttavaa on erityisesti se, että euroalueen talous ei lähde kunnolliseen kasvuun matalasta korkotasosta huolimatta, ja keskuspankin koronlaskuvara on nyt lähes käytetty. Substanssi- ja indeksikehitys Norvestian osakekurssi, osinko- ja antioikaistu OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi Euroalueen ongelmat ovat niin vaikeita ja rakenteellisia, että on turvallista ennustaa, ettei niitä saada ratkaistua tänäkään vuonna. Matala korkotaso ohjaa pääomavirtoja korkeariskisempiin ja paremman tuotto-odotuksen omaaviin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, ja nostaa niiden hintoja. Viime vuosien hyvä nousu osakemarkkinoilla on perustunut pitkälti tähän ilmiöön. Suomea pidettiin aikaisemmin euroalueen mallimaana. Valitettavasti näin ei enää ole. Suomen taloudella on nyt myös omia ongelmia, joita pelkkä kansainvälinen talouskasvu ei ratkaise. Suomen talouskasvu on pettänyt odotukset useita kertoja viime vuosien aikana ja maa velkaantuu vauhdilla. Ennusteiden mukaan yksityinen kulutus laskee vielä tänä vuonna. Tämä tietää vaikeuksia monille sellaisille yhtiölle, joiden liikevaihto tulee pääasiassa Suomesta. Norvestian substanssi, osinko-ja antioikaistu Bloomberg/EFFAS -obligaatioindeksi, Suomi Suomen talouden ongelmat liittyvät suurelta osin rakenteellisiin muutoksiin, joihin kuuluu muun muassa elektroniikka- ja paperiteollisuuden supistuminen. Suomen kokonaistuotanto on edelleen noin viisi prosenttia pienempi kuin ennen finanssikriisin alkamista vuonna Tällä hetkellä julkisen sektorin menot suhteessa kokonaistuotantoon ovat liian korkeat ja Suomi velkaantuu nopeasti. Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 0,6 prosenttia tänä vuonna ja 1,7 prosenttia ensi vuonna. Näin matala kasvu ei ratkaise velkaantumisongelmaa, vaan ongelmaan on pakko löytää muu ratkaisu nopeasti. Nyt täytyy tehdä rohkeita linjavetoja, muussa tapauksessa Suomen valtiontalouden velka nousee kestämättömälle tasolle. NORVESTIA VUONNA 2013 Norvestia on pärjännyt viime vuosina hyvin euroturbulenssin keskellä. Vuosi 2013 oli Norvestialle hyvä vuosi. Laaja tulos kulujen ja verojen jälkeen oli 13,8 miljoonaa euroa, mikä vastasi 10,3 prosentin substanssituottoa. Tulos oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna ja kehittyi melko tasaisesti koko vuoden ajan. Paras kuukausituotto, 2,6 prosenttia, saavutettiin syyskuussa ja ainoa laskukuukausi vuoden aikana oli kesäkuu, jolloin substanssi laski 1,8 prosenttia. Norvestian sijoitussalkku tuotti vuoden aikana hyvin. Parhaiten tuottivat osakkeet, jotka nousivat osakemarkkinan mukana. Myös rahastosijoitukset ja joukkovelkakirjalainat antoivat hyvän tuoton. Lyhyiden korkosijoitusten tuotto oli matalasta korkotasosta johtuen lähellä nollaa. Nokian vaihtovelkakirjalaina oli yksittäisenä sijoituksena paras. Sen arvo nousi noin 75 prosenttia vuoden aikana. Vaihtovelkakirjalaina on haluttaessa mahdollista vaihtaa Nokian osakkeiksi. 6 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

8 Norvestian teollisuussijoitustoiminta kehittyi hyvin katsauskauden aikana. Teollisuussijoitustoiminta täytti hienosti sille asetetut tavoitteet ja uskomme vahvasti, että salkussa olevilla teollisuussijoituksilla on hyvä tuottopotentiaali myös tulevina vuosina. Erinomainen asia on myös se, että teollissuusijoitusten korrelaatio on alhainen muun sijoitustoiminnan kanssa, mikä tasapainottaa Norvestian substanssituottoa. Vuoden 2013 aikana Norvestian osakkeen vaihto piristyi pörssissä. Osaketta vaihdettiin yli kolme kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vaihto oli noin 1,6 miljoonaa osaketta, mikä vastaa runsasta 10 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Norvestian osakkeenomistajat ovat tyypillisesti pitkäaikaisia sijoittajia, ja he käyvät harvoin kauppaa yhtiön osakkeella. On kuitenkin tärkeää, että osakkeenomistajat voivat halutessaan helposti ja nopeasti ostaa tai myydä Norvestian osakkeita Helsingin pörssissä. Norvestian kotisivuilla viikoittain julkaistava Punainen muki -niminen blogi keräsi myös vuonna 2013 uusia lukijoita ja kiitosta. Syyskuussa julkaistu Norvestian Sijoitusbarometri pureutui tällä kertaa osinkoverotukseen. Barometri sai paljon julkisuutta ja toimi hyvänä keskustelun avauksena mediassa. Jo perinteiset Norvestian johdon, osakkeenomistajien ja sijoittajien aamukahvit Cafe Strindbergissä pidettiin kunkin kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Tilaisuudet jatkuvat myös tänä vuonna. Tervetuloa mukaan! NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Euroalue joutuu tänä vuonna pariin tiukkaan testiin. Ensinnäkin euroalueen pankkien kannattavuus on pysynyt heikkona ja pankkien taseissa on edelleen huomattava määrä huonolaatuisia luottoja. Hoitamattomien lainojen osuus pankkien lainakannasta onkin kasvanut hälyttävästi monessa euromaassa. Vuoden loppupuolella EKP:n stressitesteillä on tarkoitus selvittää pankkien todellinen taloudellinen tila ja lisäpääomituksen tarve. Ongelmana on, että jotkut jäsenmaat saattavat olla huonosti varautuneita pankkien mahdolliseen lisäpääomittamiseen. Lisämausteena on se, että euroalueen kriisimaiden pankkien taseissa on merkittäviä määriä pankkien kotimaan valtionvelkakirjalainoja. Tämä altistaisi pankkien sijoitussalkut tappioille, mikäli euroalueen valtioiden velkakriisi eskaloituu uudelleen. Tästä valtioiden ja pankkien yhdistelmästä syntyy pahimmillaan negatiivinen kierre, joka vahvistaa itseään ja jonka seuraukset voivat olla arvaamattomia. Toinen euroalueen testi on toukokuussa. Silloin pidettävissä europarlamenttivaaleissa eurooppalaisilla on mahdollisuus purkaa turhautumistaan nykyiseen järjestelmään. Säästötoimet monissa euroalueen maissa ja paheneva työttömyys tukevat todennäköisesti EU-vastaisten puolueiden menestystä. Jos keskustaoikeistolainen EPP-puolue ja eurooppalaiset sosialidemokraatit menettäisivät vaaleissa asemansa EU-parlamentin kahtena hallitsevana puolueena, olisi poliittinen kriisi valmis. Tässä tapauksessa EU-kriittiset puolueet joutuisivat oikeasti esittämään vaihtoehtonsa nykyiselle järjestelmälle. Kaikesta kuohunnasta huolimatta on todennäköistä, että eurojärjestelmä kestää myös tämän vuoden haasteet, mutta eurokriisin poikkeustila tulee jatkumaan tulevina vuosina. Osakkeiden hinnat ovat nousseet varsin ripeästi parin viime vuoden aikana. Esimerkiksi OMX Helsinki CAP -tuottoindeksin arvo on jo saavuttanut kaikkien aikojen korkeimman tasonsa. Yritysten tulosnäkymät eivät kuitenkaan ole parantuneet osakekurssien nousun tahdissa. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeiden arvostuskertoimet ovat kohonneet ja ne ovatkin historiallisesti jo varsin korkealla tasolla. Ennätysmäisen matala korkotaso tukee edelleen osakkeiden hintoja, mutta jossain vaiheessa osakkeiden korkeat arvostustasot saattavat muodostaa katon osakekurssien nousulle. Kaikesta päätellen näyttää siis siltä, että pörssivuodesta 2014 tulee haastava ja mielenkiintoinen. Myös suuret hintaliikkeet markkinoilla ovat mahdollisia. Ne tulevat aina yllättäen, mutta avaavat myös uusia mahdollisuuksia. Norvestian vahvuus on, että voimme tehdä sijoituspäätöksemme nopeasti ja muuttaa tarvittaessa tehokkaasti allokaatiotamme vastaamaan markkinanäkemystämme. Ainoa asia, jonka voimmekin epävarmuuden keskellä varmuudella luvata on se, että Norvestian koko henkilökunta tekee parhaansa, jotta yhtiön sijoitustoiminnan tulos on mahdollisimman hyvä myös vuonna Juha Kasanen Toimitusjohtaja Selkeä ote sijoittamiseen! Norvestian substanssi, osinko-oikaistu Tuotto, p.a. 5,3 % 5,4 % 0,2 % 7,2 % 11,4 % 26,5 % 16,0 % 6,0 % -14,3 % 14,2 % 9,5 % -7,6 % 4,1 % 10,3 % 6,8 % Volatiliteetti 5,0 % 5,2 % 4,6 % 3,2 % 4,3 % 10,1 % 6,4 % 6,0 % 7,8 % 7,4 % 5,6 % 5,5 % 5,3 % 3,5 % 6,3 % Sharpe 0,3 0,1 neg. 1,4 2,1 2,4 2,0 0,3 neg. 1,7 1,5 neg. 0,6 2,9 0,7 OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi Tuotto, p.a. -21,5 % -18,2 % -13,5 % 22,7 % 21,4 % 34,5 % 29,9 % 8,1 % -47,3 % 45,5 % 29,8 % -24,9 % 15,5 % 31,6 % 4,5 % Volatiliteetti 12,5 % 33,0 % 22,1 % 18,9 % 10,2 % 12,7 % 14,2 % 13,7 % 23,4 % 32,0 % 17,8 % 17,9 % 17,0 % 12,0 % 20,5 % Sharpe neg. neg. neg. 1,1 1,9 2,5 1,9 0,3 neg. 1,4 1,6 neg. 0,9 2,6 0,1 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 7

9 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin Vuosi 2013 oli Norvestian teollisuussijoitussalkulle hyvä vuosi. Salkun tuotto oli yli 25 prosenttia, mikä koostui osinko- ja korkotuotoista sekä yhtiöiden arvonnoususta. Salkkuyhtiöiden kasvu on ollut markkinoita nopeampaa ja yhtiöiden kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Norvestia on organisoinut teollisuussijoitusten hallinnoinnin tytäryhtiölleen Norvestia Industries Oy:lle, joka toimii aktiivisena omistajana yhdessä muiden salkkuyhtiöiden omistajien ja yrittäjien kanssa. Toiminnan tavoitteena on yritysten merkittävä arvonnousu pitkäjänteisellä, usein 4 7 vuoden omistamisella. Maailmanlaajuisesti vuonna 2013 toteutettujen yrityskauppojen määrä sekä volyymi olivat noin 5 prosentin kasvussa, mikä on kuitenkin alle puolet siitä yrityskauppojen määrästä, joka tehtiin vuonna Suomessa sen sijaan ajanjaksolla Q3/12 Q3/13 yrityskaupat olivat varsin vaatimattomalla tasolla. Kauppojen lukumäärä laski yli 40 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja volyymimielessä on tultu merkittävästi alaspäin. Tähän on löydettävissä useita syitä, joista yrityskauppojen keskeisimmän elementin eli velkarahoituksen ehtojen tiukentuminen on hidastanut kauppojen määrää eniten. Kasvuyritysten saamat sijoitukset (venture capital) ovat kuitenkin kehittyneet suotuisasti. Vuosi 2013 edusti jo kolmatta peräkkäistä vuotta, jona venture-sijoitusten määrä kasvoi Suomessa. Tämä trendi toivottavasti jatkuu ja sitä tukee parhaiten onnistuneet irtautumiset eli exitit, joista peliyhtiö Supercellin 50 prosentin myynti japanilaiselle SoftBankille oli vuoden merkittävin venture-yrityskauppa Suomessa. Järjestelyiden osalta Norvestia Industriesin salkusta toteuttiin menneellä tilikaudella yksi irtautuminen, yksi uusi sijoitus sekä yksi jatkosijoitus. Loppuvuodesta 2013 irtauduttiin GSP Group Oy:n omistuksesta. Yhtiö ei ollut kehittynyt alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti ja Norvestia päätti luopua omistuksestaan. Uusi ensisijoitus toteutettiin Aste Holding Oy:hyn sekä jatkosijoitus vanhaan salkkuyritykseen Coronaria Hoitoketju Oy:hyn. SIJOITUSSTRATEGIA Norvestia Industries käyttää uusia sijoituksia arvioitaessa venture capital -analyysia, jossa painotetaan kohdeyhtiön arvonnousupotentiaalia pitkällä aikajänteellä. Yritysjohdon arvioinneilla on merkittävä rooli sijoituspäätöksiä tehtäessä, samoin kuin investointien tehokkuudella (ns. velocity of capital). Ehkä tärkeimpänä kriteerinä on kuitenkin yritysjohdon näkemys siitä, mihin suuntaan yritystä tullaan kehittämään. Sijoittajan ja yrittäjien välinen yhteistyö on usein vuosia kestävää ja siksi tulevaisuuden kehityssuunnitelmista on sovittava yksityiskohtaisesti ennen sijotuspäätöksen toteuttamista. Norvestian tapa toimia aktiivisena omistajana on osoittautunut rakentavaksi ja yhtiön tavoitteena on hallitusti kasvattaa teollisuussijoitussalkun kokoa tulevaisuudessa. Teollisuussijoitusten tavoitteena on saada aikaan kohdeyrityksissä merkittävää arvonnousua ja siten tuottoa Norvestian omille osakkeenomistajille. Tuottoa ei ole syntynyt pelkästään arvonnousun myötä, vaan salkun yksittäiset kohdeyritykset ovat maksaneet osinkoja hyvästä tuloksestaan sekä korkoa, mikäli rahoituksessa on käytetty myös vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja. Norvestia hakee sijoituskohteikseen erityisesti sellaisia yrityksiä, joilla on tuotteistettuja palvelukokonaisuuksia tai joiden tuotteet tarjoavat selkeää lisäarvoa jo markkinoilla testatuilla ratkaisuilla. Suomessa on aivan viime vuosina syntynyt kaksi nopeasti kasvavaa aluetta peliteollisuuden sekä ympäristöteknologian alueilla. Valtaosa näille alueille (erityisesti peliteollisuus) syntyneistä yrityksistä on kuitenkin vielä alkuvaiheen yrityksiä, joihin Norvestian suora sijoitustoiminta ei keskity. Norvestia on kuitenkin mukana molemmissa kasvusektoreissa yhteistyökumppaninsa Lifeline Ventures Oy:n kautta. PORTFOLIOYHTIÖT Coronaria Hoitoketju Oy Coronarian nopean kasvun turvaamiseksi yhtiön hallitus päätti vahvistaa yhtiön tasetta järjestämällä keväällä 2013 suun- 8 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

10 Norvestian tapa toimia aktiivisena omistajana on osoittautunut rakentavaksi ja yhtiön tavoitteena on hallitusti kasvattaa teollisuussijoitussalkun kokoa tulevaisuudessa. natun osakeannin vanhoille omistajille sekä yhdelle uudelle sijoittajalle, Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle. Järjestelyn avulla Coronaria keräsi noin 3 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Tämän lisäksi yhtiö laski liikkeelle miljoonan euron välirahoituksen (mezzanine-laina), jonka myötä Coronarian taloudelliset resurssit kasvoivat 4 miljoonalla eurolla. Coronaria Hoitoketjun liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintakokonaisuuteen: terveyspalvelut, hyvinvointipalvelut (hoivapalvelut) sekä varhaiskasvatuspalvelut (yksityiset päiväkodit). Coronaria Hoitoketju -konsernin liikevaihto kehittyi myönteisesti vuonna Yhtiön liikevaihto kasvoi 27 % edellisvuodesta 38,6 miljoonaan euroon, ja tulos oli voitollinen. Yhtiön markkinanäkymät ovat vahvat ja huolimatta siitä, että poliittisilla päätöksillä voi olla vaikutusta yksityisten terveys- ja hoivapalveluiden tarjontaan, Norvestia odottaa yhtiön kilpailuaseman markkinoilla vahvistuvan. Tätä tukee myös se, että yhtiö on suomalainen toimija ja toimii avainlippu-tunnuksen alla. Yhtiön positiivisen kehityksen sekä uuden omistusjärjestelyn jälkeen olemme korjanneet Coronarian arvostusta 4,9 miljoonaan euroon. Norvestia omistaa Coronaria Hoitoketjusta 19,2 %. Miltton Group Oy Norvestia sijoitti viestintäyhtiö Milttoniin heinäkuussa 2011, jolloin yhtiön päättyneen tilikauden myyntikate oli noin 3,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 yrityksen myyntikate oli 7,9 miljoonaa euroa, ja kasvu on syntynyt orgaanisesti. Myös kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Norvestia on sijoittanut yhtiön osakepääomaan 1,5 miljoonaa euroa sekä 1,8 miljoonaa euroa mezzanine-lainaa välirahoituksen muodossa. Lainalle maksetaan neljännesvuosittain korkoa, ja sen lyhennykset ovat alkaneet. Osinkoa yhtiö maksoi ensimmäisen kerran vuonna Norvestian omistusosuus yhtiöstä on 46,5 %. Viestintäyhtiöiden markkina on ollut haastava viimeiset kolme vuotta ja kokonaismarkkina on pysynyt samalla tasolla tai jopa hiukan laskenut. Tästä huolimatta Miltton on kasvanut nopeasti maamme johtavaksi viestintätoimistoksi. Sen asiakkaina on merkittävä osa Suomen johtavista yrityksistä sekä joukko kansainvälisiä brändejä. Kesällä 2013 Miltton avasi toimiston Singaporeen, missä palvellaan suomalaisia yritysasiakkaita Aasian kasvavilla markkinoilla. Polystar Instruments AB Ruotsalainen Polystar kehittää ja markkinoi liiketoimintatiedon (business intelligence) ohjelmistoratkaisuja kansainvälisille teleoperaattoreille. Yhtiöllä on yli sata asiakasta ympäri maailmaa, ja se on tässä kohdemarkkinassa yksi alansa johtavista toimijoista. Yhtiön liikevaihto oli huhtikuussa 2013 päättyneellä tilikaudella 283 miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Kannattavuus kuitenkin parantui merkittävästi, ja yhtiön liikevoitto kasvoi 4 miljoonasta kruunusta yli 16 miljoonaan kruunuun. Norvestian omistusosuus yhtiöstä on 10,0 %. Aste Holding Oy Norvestia sijoitti mediaintegraattori Asteeseen syyskuussa Järjestelyn kautta Norvestian omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %, ja yhtiön perustajat omistavat yhtiöstä edelleen enemmistön. Norvestia sijoitti yhtiön osakepääomaan 0,8 miljoonaa euroa sekä 1,1 miljoonaa euroa mezzaninelainaa välirahoituksen muodossa. Lainalle maksetaan vuosittain korkoa. Vuonna 2009 perustettu Aste on kasvanut nopeasti johtavaksi mediaintegraattoriksi tarjoamalla teknologia-alustoja, joiden avulla viestintämateriaalit saadaan tuotettua tehokkaasti ja kustannuksiltaan järkevinä palveluina loppuasiakkaille. Asteen osaamista on yhdistää markkinointi digija printtiviestintään tavalla, joka rakentaa brändiä kaikkien kanavien kautta. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2013 noin 5,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16 % liikevaihdosta. Yhtiön palveluksessa on noin 70 henkilöä. Asteen tavoitteena on jatkaa vahvan kannattavuuden ja maltillisen kasvustrategian toteuttamista. PÄÄOMARAHASTOT Teollisuussijoitusten portfolion sisältöä täydentää kaksi pääomarahastosijoitusta, joista Lifeline Ventures Oy:n hallinnoima alkuvaiheen rahasto hakee sijoituskohteita erityisesti peliteollisuuden ja ympäristöteknologioiden alueilta. eq:n pääomarahastojen hallinnoima Amanda V East -rahastojen rahasto (fund of funds) sijoittaa Venäjän ja Itä-Euroopan alueella toimivien isojen yrityskaupparahastojen osuuksiin. Molempien rahastojen sijoitussitoumus Norvestialta on 2 miljoonaa euroa ja ne täydentävät Norvestian teollisuussijoitussalkkua alueilla, joilla Norvestia ei itse tee suoria sijoituksia. Norvestia toimii molempien rahastojen neuvonantokomiteoissa. Juha Mikkola Senior Investment Director Lue lisää Norvestian verkkosivuilta! Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 9

11 Osakepääoma ja omistusrakenne Norvestia Oyj:n osakepääoma oli euroa. Osakepääoma jakautuu A-osakkeeseen, joilla on kullakin kymmenen ääntä ja B-osakkeeseen, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääoma koostuu yhteensä osakkeesta ( ). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. B-osakkeiden ISIN-koodi on FI ja A-osakkeet ovat noteeraamattomia. Norvestia Oyj:n noteerattujen osakkeiden pörssiarvo oli 101,6 miljoonaa euroa (89,5). Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat 55,28 % osakkeista (54,34 %) ja 70,73 % osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä (70,13 %). Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhteensä yhtiön osaketta (36 000). Yksityishenkilöt omistivat keskimäärin Norvestia Oyj:n osaketta (1 201). Vastaava luku yhteisöillä oli osaketta (15 236). Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakkeista oli 33,95 % (1,15 %) ja äänistä 56,80 % (0,75 %). Kaupthingin omistamat osakkeet hallintarekisteröitiin vuonna Osakkeenomistajien lukumäärä oli yhteensä (5 833). Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa Hallintarekisteröityjä , ,95 56,80 Osakkeet ja äänioikeus Yhteenlaskettu osakkeista äänistä Osuus Osuus A-sarja B-sarja Osakkeenomistaja lkm % lkm % lkm % % Kaupthing hf , , ,74 56,00 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö , ,68 7,64 Laakkonen Mikko , ,44 1,59 Laakkonen Hannu , ,09 1,36 Hartwall Capital Oy Ab , ,87 1,23 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva , ,24 0,81 Immonen Jukka , ,06 0,69 Wild Cat Capital Ab , ,86 0,56 Pasanen Matti , ,71 0,47 Turpeinen Urho , ,59 0, , , ,28 70,73 Osakesarja Ääniä/ osake Osakkeiden lkm Äänten lkm Osakepääoma, euroa Sarja A Sarja B Yhteensä Omistusten suuruus Osakeomistus Osuus osakkeista Osuus äänistä Osuus osakkeenomistajista ,4 % 0,2 % 18,0 % ,4 % 6,2 % 58,9 % ,2 % 10,0 % 19,1 % ,6 % 3,6 % 2,1 % ,3 % 79,9 % 1,9 % Ei ao-järjestelmässä 0,1 % 0,1 % - 100,0 % 100,0 % 100,0 % Osakepääoman jakautuminen omistajaryhmittäin Kotitaloudet 43,8 % Ulkomaiset omistajat 33,2 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14,2 % Yritykset 6,7 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,9 % Julkisyhteisöt 0,1 % Ei arvo-osuusjärjestelmässä 0,1 % (joista hallintarekisteröityjä 33,9 %) 10 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

12 Konsernin substanssiarvo milj Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0 0,1 0,1 - Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Osuudet osakkuusyrityksissä 6,3 4,9 4,7 3,4 3,7 Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 3,6 2,2 2,4 - - Muut sijoitukset 3,8 2,7 2,0 2,0 1,8 Laskennalliset verosaamiset 5,5 8,4 7,4 5,8 6,9 Lyhytaikaiset varat Kaupankäyntisalkku 61,1 49,1 48,4 60,5 48,6 Muut rahoitusvarat käypään arvoon 58,5 61,9 50,8 56,6 43,2 Rahavarat ja saamiset 15,5 17,2 26,5 36,0 51,9 Varat yhteensä 154,3 146,4 142,3 164,4 156,1 Lyhytaikaiset velat -1,4-2,9-1,4-1,0-0,9 Laskennalliset verovelat -6,4-6,1-4,6-8,2-6,1 SUBSTANSSI 146,5 137,4 136,3 155,2 149,1 OIKAISTU SUBSTANSSI* 148,1 138, Substanssiarvo/osake, 9,57 8,97 8,90 10,13 9,73 Oikaistu substanssiarvo/osake, * 9,67 9, Substanssimuutos, osinko-oikaistu Muutos, milj. 13,8 5,7-11,3 13,7 18,6 Osakekohtainen muutos, 0,90 0,37-0,73 0,90 1,21 * Uudelleenrahoituskierroksesta johtuen yhdestä osakkuusyhtiöstä, Coronaria Hoitoketju Oy:stä, on tehty ulkopuolinen arvonmääritys, mikä on johtanut arvonnousuun teollisuussijoituksissa. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyhtiöt käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä. Laskentaperiaatteet Julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdannaissopimukset on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Jos kaupantekokurssia ei ole ollut saatavilla, on käytetty ostonoteerausta. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu käypään arvoon käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä. Konsernin substanssi ja pörssiarvo Substanssi Pörssiarvo* milj Osakekurssi ja substanssi per osake Substanssi Osakekurssi * A-osakkeet on arvostettu B-osakkeen kurssin mukaan. Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 11

13 Sijoitukset Lukumäärä osakkeita/osuuksia Hankinta-arvo Käypä arvo Osuus sijoituksista NORVESTIA OYJ PÖRSSINOTEERATUT OSAKKEET Ahlstrom Oyj ,3 % Amer Sports Oyj ,6 % Apetit Oyj ,1 % Atria Oyj ,9 % Caverion Oyj ,6 % Elisa Oyj ,9 % Finnair Oyj ,8 % Fortum Oyj ,9 % HKScan Oyj sarja A ,2 % Honkarakenne Oyj ,9 % Huhtamäki Oyj ,2 % Kemira Oyj ,2 % Kesko Oyj sarja B ,4 % Konecranes Oyj ,8 % Metso Oyj ,3 % Metsä Board Oyj sarja B ,6 % Munksjö Oyj ,1 % Neste Oil Oyj ,8 % Nokia Oyj ,2 % Nokian Renkaat Oyj ,6 % Oriola-KD Oyj sarja B ,2 % Orion Oyj sarja B ,7 % Outokumpu Oyj ,4 % Outotec Oyj ,3 % Pohjola Pankki Oyj sarja A ,3 % Raisio Oyj sarja V ,6 % Ramirent Oyj ,5 % Rapala VMC Oyj ,5 % Rautaruukki Oyj sarja K ,5 % Sampo Oyj sarja A ,8 % Sanoma Oyj ,6 % Sponda Oyj ,7 % Stockmann Oyj sarja B ,2 % Stora Enso Oyj sarja R ,8 % Tikkurila Oyj ,2 % UPM-Kymmene Oyj ,9 % Uponor Oyj ,5 % YIT Oyj ,7 % Nordea Bank AB FDR ,6 % Powershares QQQ ,4 % SPDR S&P 500 ETF Trust ,0 % TeliaSonera AB ,9 % ,7 % RAHASTOT Brummer & Partners Nektar ,9 % Brummer & Partners Zenit ,9 % Brummer & Partners Multi-Strategy Euro ,8 % Didner & Gerge Aktiefond ,9 % eq Hedge 1 K ,7 % eq Euro Investment Grade 1 K ,2 % eq High Yield Bond 1 K ,4 % Evli Eurooppa B ,7 % Fondita European Top Picks ,7 % Fourton Hannibal A ,3 % Futuris ,4 % OP-Suomi Arvo A ,8 % RAM One ,8 % Russian Prosperity Fund Euro A ,0 % Taaleritehdas Arvo Markka ,8 % VISIO Allocator ,8 % ,1 % 12 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

14 Lukumäärä osakkeita/osuuksia Hankinta-arvo Käypä arvo Osuus sijoituksista JOHDANNAISSOPIMUKSET Euro Stoxx myyntioptioita (ostettu) ,0 % Fortum myyntioptioita (asetettu) ,0 % ,0 % JOUKKOVELKAKIRJALAINAT nimellisarvo Ahlstrom, erääntyy ,8 % Finnair, erääntyy ,1 % Nokia, erääntyy ,7 % Pohjola Pankki, erääntyy ,7 % Outokumpu, erääntyy ,5 % Sanoma, erääntyy ,5 % SEB, erääntyy ,8 % Svenska Handelsbanken, erääntyy ,8 % ,9 % NORVESTIA OYJ YHTEENSÄ ,7 % NORVESTIA INDUSTRIES OY NOTEERAAMATTOMAT OSAKKUUSYHTIÖT* Aste Holding Oy ,6 % Coronaria Hoitoketju Oy ,6 % Miltton Group Oy ,6 % Lainat osakkuusyrityksille ,7 % ,5 % PÄÄOMARAHASTOT Amanda V East Ky ,5 % Lifeline Ventures Fund I Ky ,4 % Lifeline Ventures Fund III Ky ,1 % ,0 % NORVESTIA INDUSTRIES OY YHTEENSÄ ,5 % NORVENTURES OY NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT Polystar Instruments AB ,8 % NORVENTURES OY YHTEENSÄ ,8 % NORVESTIA-KONSERNI YHTEENSÄ ,0 % Taulukossa ei ole mukana konsernin rahavaroja. * Osakkuusyhtiöiden käypänä arvona esitetään konsernin tasearvo. Norvestia-konsernin sijoitusten maantieteellinen jakauma Norvestia-konsernin sijoitukset Suomi 60 % Muut Pohjoismaat 17 % Muu Eurooppa 13 % Euroopan ulkopuoliset maat 10 % Pörssinoteeratut osakkeet 46 % Hedgerahastot 18 % Joukkovelkakirjalainat 16 % Teollisuussijoitukset 10 % Osakerahastot 10 % Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 13

15 14 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

16 Tilinpäätös 2013 Hallituksen toimintakertomus Konsernin laaja tuloslaskelma...19 Konsernin tase...20 Konsernin rahavirtalaskelma...21 Konsernin oman pääoman muutokset...22 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...23 Tunnusluvut...34 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet...35 Emoyhtiön tuloslaskelma...36 Emoyhtiön tase...37 Emoyhtiön rahoituslaskelma...38 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot...39 Voitonjakoehdotus Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 15

17 Hallituksen toimintakertomus PÄÄOMAMARKKINAT Vuosi 2013 oli toinen perättäinen hyvä vuosi osakesijoittajille ja lähes kaikki maailman tärkeimmät osakeindeksit tuottivat positiivisesti. Helsingin pörssin kehitystä kuvaava OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi nousi 31,6 prosenttia ja se olikin yksi parhaiten tuottaneista indekseistä viime vuonna. Helsingin pörssin tuotto perustui etenkin Nokian osakkeen poikkeukselliseen lähes 100 prosentin kurssinousuun, joka vastasi noin yhtä kolmasosaa Helsingin pörssin tuottoindeksin kokonaisnoususta vuonna Osakekurssit nousivat tasaisesti miltei koko vuoden ajan, ja laskivat kuukausitasolla Helsingin pörssissä ainoastaan kesäkuussa. USA:n keskuspankin Fedin ilmoitus kesäkuun 19. päivänä vähentää asteittain tukiostojensa määrää käänsi osakemarkkinat hetkellisesti laskuun, mutta nousu jatkui taas heinäkuussa. Osakkeiden hintojen päivittäiset kurssivaihtelut olivat vuoden 2013 aikana varsin pieniä. Osakemarkkinoiden riskitasoa mittaavat indeksit ovat laskeneet jo parin vuoden ajan. Vuoden päättyessä Euro Stoxx 50 -indeksin riskitaso eli volatiliteetti oli suunnilleen yhtä matalalla tasolla kuin se oli vuosina Tällä ajanjaksolla ennen pankkikriisin kärjistymistä osakemarkkinoiden volatiliteetti oli historiallisesti poikkeuksellisen matala. Helsingin pörssin suurin uutinen vuonna 2013 oli Nokian ilmoitus syyskuussa myydä matkapuhelintoimintonsa Microsoftille. Vaikka osakkeen hinta lähes kaksinkertaistui myynti-ilmoituksen jälkeen, oli vuoden 5,80 euron päätöshinta kuitenkin vain noin 10 prosenttia osakkeen vuoden 2000 huipputasosta. Monelle pitkäaikaiselle sijoittajalle Nokian kurssikehitys onkin ollut iso pettymys. Osakekurssien vahva yleinen nousu ei ole perustunut niinkään yhtiöiden hyvään tuloskehitykseen tai huomattavasti parantuneisiin tulosennusteisiin. Hyvän osakekurssinousun taustalla on ollut lähinnä pääomamarkkinoiden erikoinen tilanne, jossa matalariskisten sijoitusten erittäin heikko tuotto-odotus on ohjannut varoja osakemarkkinoille, mikä on nostanut osakkeiden hintoja. Tämä pääomamarkkinoiden peruskehikko on säilynyt muuttumattomana jo parin vuoden ajan. Globaali talouskasvu on jäänyt jälkeen odotuksista jo usean vuoden ajan ja etenkin euroalueen talouskasvu on ollut heikkoa. Tämä on pakottanut keskuspankit voimakkaaseen rahapoliittiseen elvyttämiseen, ja näyttää siltä, että keskuspankit joutuvat jatkamaan elvyttävää rahapolitiikkaansa myös tänä vuonna. Elvytys on lisännyt likviditeetin määrää taloudessa ja painanut hyvän luottoluokituksen omaavien maiden korkotasot historiallisesti hyvin matalalle tasolle. Esimerkiksi Saksan valtion liikkeelle laskemien lyhyiden lainojen korkotaso on ollut lähellä nollaa jo toista vuotta. Eri pörssien tuottoja kuvaavat indeksit kehittyivät vuoden 2013 aikana seuraavasti: Suomi / OMX Helsinki -indeksi 26,5 % Suomi / OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi 31,6 % Ruotsi / OMX Stockholm -indeksi 23,2 % Norja / OBX-indeksi 22,7 % Tanska / OMX Copenhagen -indeksi 28,0 % USA / Nasdaq Composite -indeksi 38,3 % USA / S&P 500 -indeksi 29,6 % Bloomberg European 500 -indeksi 17,1 % MSCI World -indeksi 24,1 % Japani / Nikkei 225 -indeksi 56,7 % Norvestian pörssikurssi (osinko-oikaistu) 18,4 % Norvestian substanssi (osinko-oikaistu) 10,3 % Norvestian oikaistu substanssi (osinko-oikaistu) 10,7 % SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI Norvestian substanssiarvo oli 146,5 miljoonaa euroa tai 9,57 euroa per osake (137,4 miljoonaa euroa tai 8,97 euroa per osake vuoden 2012 lopussa). Maaliskuussa 2013 jaettiin osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Kun osingonjako otetaan huomioon, yhtiön substanssiarvo nousi katsauskaudella 0,90 euroa osaketta kohden (0,37), mikä vastaa 10,3 %:n substanssinousua vuoden alusta (4,1 %). Viimeisen vuosineljänneksen aikana substanssi per osake nousi 0,25 euroa (0,21). Uudelleenrahoituskierroksesta johtuen yhdestä osakkuusyhtiöstä, Coronaria Hoitoketju Oy:stä, on tehty ulkopuolinen arvonmääritys, mikä on johtanut arvonnousuun teollisuussijoituksissa. Tämä arvonnousu huomioiden oikaistu substanssiarvo oli 148,1 miljoonaa euroa (138,2) , mikä vastaa 10,7 %:n nousua (4,8 %). Viimeisen vuosineljänneksen aikana oikaistu substanssi nousi 2,5 % (2,4 %). IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyhtiöt käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä. Norvestian B-osakkeen osinko-oikaistu kurssi nousi vuoden aikana 18,4 %. B-osakkeen päätöskurssi oli 7,05 euroa per osake (6,21), mikä vastasi 26,3 %:n substanssialennusta (30,8 %). Norvestian B-osakkeiden pörssiarvo oli 101,6 miljoonaa euroa (89,5). KONSERNIN TULOS Konsernin tulos vuonna 2013 oli 13,5 miljoonaa euroa (5,6/2012; -11,2/2011) ja liiketoiminnan kulut olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,9/2012; 1,9/2011). Kulut olivat 1,5 % substanssiarvosta (1,4/2012; 1,4/2011). Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli 3,7 miljoonaa euroa (3,1/2012; 0,9/2011). Oman pääoman tuotto oli 9,5 % (4,1 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 11,2 % (4,1 %). Muut tunnusluvut esitetään sivulla 34. MAKSUVALMIUS JA VAKAVARAISUUS Konsernin rahavarat olivat 14,6 miljoonaa euroa vuoden lopussa (16,5/2012; 25,9/2011). Omavaraisuusaste oli 94,9 % (93,8/2012; 95,8/2011). Konsernin oma pääoma oli 146,5 miljoonaa euroa (137,4/2012; 136,3/2011). HENKILÖSTÖ Vuoden aikana Norvestia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 henkeä (6/2012; 6/2011). Henkilöstökulujen määrä oli 1,4 miljoonaa euroa (1,1/2012; 0,9/2011). NORVESTIAN SIJOITUKSET Norvestia-konsernin sijoitukset voidaan jakaa viiteen eri osaan: pörssinoteeratut osakkeet ja osakerahastot, hedgerahastot, joukkovelkakirjalainat, teollisuussijoitukset sekä rahavarat. 16 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

18 Norvestian sijoitukset, lukuun ottamatta rahavaroja ja muita likvidejä varoja, olivat vuoden lopussa 90 % (82 %) kokonaisvaroista. Sijoitukset jakaantuivat markkina-arvon perusteella seuraavasti: milj. % milj. % Pörssinoteeratut osakkeet ja osakerahastot* 74,6 50,4 57,9 42,2 Teollisuussijoitukset 13,7 9,3 9,8 7,1 Hedgerahastot 24,3 16,4 25,9 18,9 Joukkovelkakirjalainat ja -rahastot 20,7 14,0 19,3 14,0 Rahavarat ja muut likvidit varat 14,6 9,9 24,4 17,8 Yhteensä 147,9 100,0 137,3 100,0 * joista osakerahastot 13,5 miljoonaa euroa (8,8). Konsernin varoista 80 % oli euromääräisiä, 16 % Ruotsin kruunuissa, 3 % Yhdysvaltain dollareissa ja 1 % muussa valuutassa. Yhtiön substanssituotto vuoden aikana kulujen ja verojen jälkeen oli 10,3 %. Tämä tuotto saavutettiin kuukausihavainnoista lasketulla 3,5 %:n volatiliteetilla. Samanaikaisesti OMX Helsinki CAP -tuottoindeksin tuotto oli 31,6 % ja volatiliteetti 12,0 %. Portfolion painotusta muutettiin vuoden aikana. Pörssinoteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen osuutta kasvatettiin ja vastaavasti käteisvarojen osuutta pienennettiin. Pörssinoteerattujen osakesijoitusten, osakerahastojen, hedgerahastojen ja joukkovelkakirjalainojen tuotto oli hyvä vuonna Suurimmat yksittäiset voitot saatiin Nokian osakkeesta ja vaihtovelkakirjalainasta. Norvestian substanssituotto eri kuukausien välillä vaihteli yleistä osakemarkkinakehitystä vähemmän. Yhtiö suojasi ajoittain sijoituksiaan myymällä Euro Stoxx -futuureita ja ostamalla myyntioptioita. Noin puolet Ruotsin kruunun valuuttariskistä suljettiin valuuttatermiinillä. TEOLLISUUSSIJOITTAMINEN Teollisuussijoitusten tuotto oli hyvä. Syyskuussa Norvestia sijoitti mediatuotanto ja -konsultointiyhtiö Aste Holding Oy:hyn. Järjestelyn kautta Norvestian omistusosuus yhtiöstä on 40 %. Lokakuussa Norvestia myi omistuksensa GSP Group Oy:stä. Sijoitukset listaamattomiin yrityksiin kuuluvat Norvestian teollisuussijoitussalkkuun, jota hallinnoi Norvestian tytäryhtiö Norvestia Industries Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on löytää mielenkiintoisia, hyvän kasvupotentiaalin yrityksiä, joiden pitkäjänteisellä ja aktiivisella kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittävää arvonnousua ja siten tuottoa Norvestian osakkeenomistajille. Sijoitusstrategian mukaan Norvestia pyrkii löytämään kohteiksi yrityksiä, jotka toimivat riittävän suurilla markkinoilla, ja joilla on mahdollisuus hyödyntää palvelu- ja ratkaisuinnovaatioitaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Norvestia sijoittaa vähemmistöosuuksiin tai voi olla enemmistössä yhdessä toisen sijoittajan kanssa. Vuoden 2013 lopussa teollisten sijoitusten salkku koostui neljästä noteeraamattomasta yrityksestä, jotka ovat mediatuotantoa- ja konsultointia tarjoava Aste Holding, terveydenhoitopalveluja tarjoava Coronaria Hoitoketju, innovatiivisia viestintäpalveluja tarjoava Miltton Group sekä liiketoimintatiedon ohjelmistoratkaisuja kehittävä Polystar Instruments. Näiden omistusten tasearvo oli yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Norvestia omisti vuoden 2013 lopussa 8,9 % Honkarakenne Oyj:stä vastaten 1,2 miljoonaa euroa. Norvestia on sitoutunut sijoittamaan Lifeline Ventures Fund I -pääomarahastoon 2,0 miljoonaa euroa, josta on sijoitettu nyt 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Norvestia on sitoutunut sijoittamaan Amanda V East -pääomarahastoon 2,0 miljoonaa euroa, josta on sijoitettu nyt 0,6 miljoonaa euroa. Norvestia on myös sijoittanut 0,1 miljoonaa euroa Lifeline Ventures Fund III -pääomarahastoon. Tämänhetkisen sijoitusstrategian mukaan teollisuussijoituksiin on käytettävissä noin % sijoitusvarallisuudesta. Sijoituksia toteutetaan ilman ennalta määriteltyä aikarajaa sopivien tilaisuuksien tullen. NORVESTIA-KONSERNI Norvestia Oyj on Norvestia Industries Oy:n ja Norventures Oy:n emoyhtiö. Koko konsernin emoyhtiö on Kaupthing hf., jonka kotipaikka on Reykjavik, Islanti. Norvestia sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin, rahamarkkinoille sekä teollisuussijoituksiin. Norvestia Oyj:n B-osake on noteerattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Tytäryhtiö Norvestia Industries Oy perustettiin syyskuussa 2007 toteuttamaan konsernin teollisuussijoitusstrategiaa. Norvestian toisessa, kokonaan omistamassa tytäryhtiössä Norventures Oy:ssä ei tapahtunut vuoden aikana muutoksia. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Norvestia Oyj:n osakepääoma jakautuu A-osakkeeseen, joilla on kullakin kymmenen ääntä, ja B-osakkeeseen, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääoma koostuu yhteensä osakkeesta ja kaikkien osakkeiden yhteinen äänimäärä on Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. OSAKKEENOMISTAJAT Norvestialla oli osakkeenomistajaa joulukuun 2013 lopussa (5 833). Osakkeista oli ulkomaisessa omistuksessa 33,2 % (33,1 %) ja 33,9 % hallintarekisteröityinä (1,2 %). Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Kaupthing hf., joka omisti 32,7 % (32,7 %) osakkeista vastaten 56,0 % (56,0 %) äänistä vuoden lopussa. Yhtiön toiseksi suurin omistaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö omisti vuoden lopussa 11,7 % (11,7 %) osakkeista ja 7,6 % (7,6 %) äänistä. Kymmenellä suurimmalla osakkeenomistajalla oli hallussaan yhteensä 55,3 % (54,3 %) osakkeista ja 70,7 % (70,1 %) osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Lisätietoja osakkeenomistajista löytyy sivulta 10. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin jakaa vuodelta 2012 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin Hallitukseen valittiin uudelleen: J.T. Bergqvist, puheenjohtaja Hilmar Thór Kristinsson, varapuheenjohtaja Georg Ehrnrooth, jäsen Robin Lindahl, jäsen Freyr Thordarson, jäsen Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jan Holmberg ja varatilintarkastajana KHT Lauri Kallaskari. Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 17

19 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä. Valtuutus oikeuttaa ostamaan yhteensä B-osaketta mennessä. Ostoja ei tehty vuonna Hallitus valtuutettiin myös päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Maksimimäärä osakkeita, joita voidaan laskea liikkeelle, on osaketta. Valtuutus on voimassa asti. SIJOITUSTOIMINNAN RISKIT Yksi Norvestian sijoitustoiminnan pääperiaatteista on hajauttaa sijoitukset ja siten rajoittaa kokonaisriskitasoa, sekä samalla tavoitella tasaista omaisuuden kasvua. Merkittävä osa sijoituksista voidaan ajoittain kuitenkin keskittää tiettyihin sijoitustyyppeihin ja arvopapereihin, joiden mahdollinen epäedullinen kehitys voi heikentää merkittävästi Norvestian tulosta. Norvestia pyrkii ajoittain suojaamaan sijoituksiaan optioilla ja termiineillä. Saattaa kuitenkin syntyä tilanteita, joissa suojaus ei ole tehokas. Norvestian viisi suurinta sijoitusta olivat rahastot Didner & Gerge Aktiefond, Nektar ja Zenit sekä Fortumin ja Nordean osakkeet. Taloudellinen kehitys sekä pörssikurssien muutokset koti- ja ulkomailla vaikuttavat olennaisesti Norvestian tulokseen. Tämän lisäksi myös valuuttakurssimuutokset vaikuttavat yhtiön tulokseen. Yleinen epävarmuus pääomamarkkinoilla lisää Norvestian sijoitusten volatiliteettia ja kasvattavat siten myös riskiä. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista kerrotaan tarkemmin erillisessä selvityksessä Norvestia-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sivulla 49. OSINGONJAKOPOLITIIKKA Norvestia pyrkii sellaiseen vuosittaiseen osingonjakoon, jonka taso on korkeampi kuin Suomen osakemarkkinoilla keskimäärin. Tarkoituksena on pitkällä aikavälillä jakaa noin puolet konsernin verojen jälkeisestä voitosta osinkoina. EHDOTUS OSINGONJAOKSI Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osakkeenomistajille osinkona 0,35 euroa osakkeelta (0,30) eli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (4,6). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Osakemarkkinoiden hyvä vire on ajoittain häivyttänyt alleen sen tosiseikan, että maailmantalouden nykytilaa leimaa yhä suuri epävarmuus. Euroalueen talous on edelleen kriisissä ja jotkut euromaat kamppailevat suurten velkaongelmien paineessa. Mittavan työttömyyden, suurten velkataakkojen ja pankkisektorin ongelmien rasittamalla euroalueella kasvun odotetaan jatkuvan vaimeana vielä usean vuoden ajan. Euroopan talouskasvun ennustetaan olevan 1,1 prosenttia vuonna 2014 ja 1,5 prosenttia vuonna Tilanne osakemarkkinoilla on varsin haastava ja vaisu talouskasvu saattaa muodostaa katon osakekurssien nousulle. Likviditeettivetoinen rahapolitiikka sekä matalariskisten vaihtoehtojen puute ovat viime aikoina tukeneet pitkälti osakekurssien nousua. Osakemarkkinoiden arvostuskertoimet nousivat voimakkaasti vuoden 2013 aikana. Jos yritysten tulokset eivät parane osakekurssien nousun mukana, kohoavat arvostuskertoimet entisestään. Tällainen kehitys saattaa muodostua ongelmalliseksi ja tasokorjauksien todennäköisyys osakemarkkinoilla kasvaa. Tämän vuoden toukokuussa pidetään myös eurovaalit. Lähes jokaisessa Euroopan maassa on nyt puolue, joka vetoaa äänestäjiin EU-vastaisilla kannanotoilla ja mielipiteillä. Nykyisessä Euroopan niukan talouskasvun, suurtyöttömyyden ja yleisen pettymyksen ympäristössä nämä puolueet saattavat kerätä yllättävän äänisaaliin. Jos näiden puolueiden kannatus on riittävän suuri, voi se pahimmillaan hankaloittaa EU-parlamentin päätöksentekoa. Tällä voisi olla arvaamattomia vaikutuksia myös pääomamarkkinoilla. Tässä herkässä markkinatilanteessa Norvestia pyrkii parhaansa mukaan ottamaan toiminnassaan huomioon erilaiset talouden ja osakemarkkinoiden kehitysvaihtoehdot viimeisimpään saatavilla olevaan taloudelliseen informaatioon perustuen. Sijoitusaste osakkeiden, rahastojen ja korkoa tuottavien sijoitusten välillä arvioidaan kulloisenkin tilanteen mukaan. NORVESTIAN SIJOITUSSTRATEGIA 2014 Norvestian sijoitusstrategia on kaksiosainen: markkinasijoitukset ja teollisuussijoitukset. Sijoitusten painotus eri sijoitusstrategioiden välillä arvioidaan tilannekohtaisesti. Markkinasijoituksia tehdään vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaisesti. Päämääränä on mahdollisimman hyvän riskikorjatun tuoton saavuttaminen. Vuodenvaihteessa suuri osa Norvestian varallisuudesta oli sijoitettu suoraan osakkeisiin Helsingin pörssissä. Riskin hajauttamismielessä ja tuotto-odotusten perusteella sijoituksia voidaan tehdä muissakin pörsseissä. Kevään 2013 yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita sekä päättämään mahdollisesta osakeannista. Molemmat valtuudet tarkoitettiin käytettäviksi teollisuussijoituksiin. Myös vieraan pääoman käyttöä teollisuussijoitusten rahoittamisessa voidaan harkita. Konsernin sijoitukset % Tilanne Euroopan ulkopuolella näyttää valoisammalta. Yhdysvaltojen taloudessa nähtiin jo vuoden 2013 aikana elpymisen merkkejä ja talouskasvun odotetaan kiihtyvän lähivuosina. BKT:n kasvun ennakoidaan olevan vuonna ,6 prosenttia ja vuonna 2015 sen arvellaan kiihtyvän 3,2 prosenttiin. Lähivuosina maailmantalouden kasvun odotetaan asteittain piristyvän, mutta kasvu jää kuitenkin selvästi hitaammaksi kuin kriisiä edeltävinä vuosina. Viimeisin ennuste maailman talouskasvulle vuonna 2014 on 3,5 prosenttia ja vuonna ,7 prosenttia Pörssinoteeratut osakkeet ja osakerahastot Teollisuussijoitukset Hedgerahastot Joukkovelkakirjalainat Rahavarat ja muut likvidit varat 18 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

20 Konsernin laaja tuloslaskelma Liite Arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot 3, Henkilöstökulut 4, Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Osuus osakkuusyritysten tuloksista Realisoituneet tuotot osuuksista osakkuusyhtiöissä Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot* TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Eräät, joita saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos TILIKAUDEN LAAJA TULOS * Perustuu tilikauden tulokseen Tulos/osake, 0,88 0,37 Osakkeiden lukumäärä, antioikaistu Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 19

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

2009 V U O S I K E RT O M U S

2009 V U O S I K E RT O M U S 2009 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31. joulukuuta 2009 10

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Q3 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2007 V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakepääoma ja omistusrakenne 6 Konsernin substanssiarvo 7 Katsaus teollisuussijoituksiin 8 Sijoitukset 31. joulukuuta

Lisätiedot

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1

S i ev i C ap i t a l v u o s i ke r t o mu s 2 0 1 1 VUOSI- KERTOMUS 201 Sievi Capital vuosikertomus 2011 1 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE Varsinainen yhtiökokous 2013 Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta

NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.12.2004 NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003 Julkaistu: 2004-02-11 08:01:41 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4 1 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIJOITUSTOIMINNAN KATSAUS TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE... 3 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015... 3 VOITONJAKOEHDOTUS... 3 SIEVI CAPITAL

Lisätiedot

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj

S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p. Elecster Oyj S t r a t e g i c p a r t n e r s h i p V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 7 Elecster Oyj Sisällys Tietoja osakkeenomistajille 3 Vuosikooste 2007 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elecster Oyj:n hallinnointi 5

Lisätiedot

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki

Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki VUOSIKERTOMUS 2013 EVLI PANKKI OYJ Olemme suomalainen sijoittamiseen ja varainhoitoon erikoistunut yksityispankki SIJOITTAJAN PANKKI Sisältö 3 Evli vuonna 2013 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008

Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 1.11.2007 31.10.2008 Hallituksen toimintakertomus 4 6 Tietoja sijoittajille 7 Osakkeet ja osakkeenomistajat 8 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 10 Tunnuslukujen

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 Julkaistu: 2003-02-12 15:00:16 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08 1987-88 - 89-9 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99 - - 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 VUOSIKERTOMUS 28 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 28 Yhtiön kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

Marimekko 60 vuotta! SISÄLLYS

Marimekko 60 vuotta! SISÄLLYS TILINPÄÄTÖS 2011 VUOSI 2011 1 Marimekko 60 vuotta! Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö suunnittelee

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2013 SSH Oyj -konserni 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2013 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology Tilinpäätös 2009 Combining people and technology Sisällys Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2009 1. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 (IFRS) 4 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI Vuosikertomus 2014 Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI 3 Sisältö 4 Evli vuonna 2014 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallitus ja johtoryhmä Konsernitilinpäätös 9 Hallituksen toimintakertomus 15 Tuloslaskelma

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

YHTIÖKOKOUS. Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Tilinpäätös 2005 2 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3. toukokuuta 2006 alkaen klo 14.00 Kuopiossa,

Lisätiedot