Sisältö. Tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013

2 Sisältö Vuosi Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11 Sijoitukset Tilinpäätös 2013 Hallituksen toimintakertomus...16 Konsernin laaja tuloslaskelma...19 Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin oman pääoman muutokset...22 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...23 Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentaperiaatteet...35 Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase...37 Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot Voitonjakoehdotus...43 Tilintarkastuskertomus...45 Hallitus ja johto Selvitys Norvestia-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Henkilöstö Avainsanoja...52 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 1

3 Norvestia on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa vakavaraisista pörssiyhtiöistä aina kiinnostaviin kasvuyrityksiin saakka. 2 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

4 Norvestia on olemassa, jotta kuka tahansa voisi osallistua ammattimaiseen sijoitustoimintaan tasavertaisesti, tavoitteenaan tasaisen hyvä tuotto. Pelkistetyn liiketoimintamallin ansiosta sijoittaja voi olla varma siitä, että Norvestian etu on aina yhtenevä sijoittajan omaisuuden kasvattamisen kanssa Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 3

5 Vuosi 2013 Substanssi (osinko-oikaistu) nousi kauden aikana 10,3 % (4,1 %). Oikaistu substanssi (osinko-oikaistu) nousi kauden aikana 10,7 % (4,8 %). Substanssi per osake oli vuoden lopussa 9,57 euroa (8,97). Oikaistu substanssi per osake oli vuoden lopussa 9,67 euroa (9,03). Tilikauden tulos oli 13,5 miljoonaa euroa (5,6). Hallitus ehdottaa osingoksi 0,35 euroa osakkeelta (0,30). 4 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

6 Norvestia lyhyesti Norvestia Oyj on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö. Norvestia-konserni sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin, rahamarkkinoille sekä teollisuussijoituksiin. Norvestian sijoitustoiminnan päämääränä on hyvä riskikorjattu tuotto. YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina klo Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina klo mennessä, joko sähköpostitse osoitteeseen puhelimitse numeroon (09) , faksilla numeroon (09) tai kirjallisesti osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, Helsinki. Mahdolliset valtakirjat, joiden nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiön toimistoon ennen ilmoittautumisajan päättymistä. OSINKO Osinko vuodelta 2013 maksetaan niille osakkeille, jotka ovat rekisteröityinä arvo-osuusrekisterissä KONSERNIN AVAINLUVUT 2013 Substanssimuutos, osinko-oikaistu, milj ,8 Tulos, milj....13,5 Oma pääoma, milj ,5 Omavaraisuusaste, %... 94,9 OSAKEKOHTAISET AVAINLUVUT 2013 Substanssimuutos, osinko-oikaistu,... 0,90 Tulos,... 0,88 Substanssi,... 9,57 Oikaistu substanssi,... 9,67 Oma pääoma,... 9,57 OSAVUOSIKATSAUKSET JULKISTETAAN Substanssilaskelma julkistetaan kuukausittain. Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset, jotka ilmestyvät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ovat saatavilla sähköisinä versioina yhtiön kotisivuilla osoitteessa Kotisivuilta löytyvät myös sekä kuluneen vuoden että aikaisemmat pörssitiedotteet. Kotisivuilta voi myös tilata painetun vuosikertomuksen osoitteesta Samassa osoitteessa voi ilmoittautua vuosikertomuksen ja osavuosikatsausten kestotilaajaksi. Tilauksen voi tehdä myös puhelimitse numerosta (09) Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 5

7 Toimitusjohtajan katsaus Viime vuonna toimitusjohtajan katsauksessani arvelin, että eurokriisin poikkeustilasta olisi tulossa uusi normaalitila. Näin on todellakin käynyt. Eurokriisi on vellonut jo neljän vuoden ajan ja siitä on tullut niin jokapäiväinen asia, ettei se näy enää päivittäin otsikoissa. Kuitenkin se vaikuttaa asioiden taustalla koko ajan. Pääomamarkkinoilla eurokriisi näkyy muun muassa ennätysmäisen matalana korkotasona, joka on jatkunut jo vuosia. Euroopan keskuspankki (EKP) on joutunut painamaan ohjauskorkonsa nyt alhaisimmalle tasolleen euroaikana. Korkoa laskettiin kaksi kertaa vuoden 2013 aikana ja se on tällä hetkellä 0,25 prosentin tasolla. Korkotasoa voisi luonnehtia epäterveen alhaiseksi ja se kertoo euroalueen suurista vaikeuksista. Huolestuttavaa on erityisesti se, että euroalueen talous ei lähde kunnolliseen kasvuun matalasta korkotasosta huolimatta, ja keskuspankin koronlaskuvara on nyt lähes käytetty. Substanssi- ja indeksikehitys Norvestian osakekurssi, osinko- ja antioikaistu OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi Euroalueen ongelmat ovat niin vaikeita ja rakenteellisia, että on turvallista ennustaa, ettei niitä saada ratkaistua tänäkään vuonna. Matala korkotaso ohjaa pääomavirtoja korkeariskisempiin ja paremman tuotto-odotuksen omaaviin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, ja nostaa niiden hintoja. Viime vuosien hyvä nousu osakemarkkinoilla on perustunut pitkälti tähän ilmiöön. Suomea pidettiin aikaisemmin euroalueen mallimaana. Valitettavasti näin ei enää ole. Suomen taloudella on nyt myös omia ongelmia, joita pelkkä kansainvälinen talouskasvu ei ratkaise. Suomen talouskasvu on pettänyt odotukset useita kertoja viime vuosien aikana ja maa velkaantuu vauhdilla. Ennusteiden mukaan yksityinen kulutus laskee vielä tänä vuonna. Tämä tietää vaikeuksia monille sellaisille yhtiölle, joiden liikevaihto tulee pääasiassa Suomesta. Norvestian substanssi, osinko-ja antioikaistu Bloomberg/EFFAS -obligaatioindeksi, Suomi Suomen talouden ongelmat liittyvät suurelta osin rakenteellisiin muutoksiin, joihin kuuluu muun muassa elektroniikka- ja paperiteollisuuden supistuminen. Suomen kokonaistuotanto on edelleen noin viisi prosenttia pienempi kuin ennen finanssikriisin alkamista vuonna Tällä hetkellä julkisen sektorin menot suhteessa kokonaistuotantoon ovat liian korkeat ja Suomi velkaantuu nopeasti. Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 0,6 prosenttia tänä vuonna ja 1,7 prosenttia ensi vuonna. Näin matala kasvu ei ratkaise velkaantumisongelmaa, vaan ongelmaan on pakko löytää muu ratkaisu nopeasti. Nyt täytyy tehdä rohkeita linjavetoja, muussa tapauksessa Suomen valtiontalouden velka nousee kestämättömälle tasolle. NORVESTIA VUONNA 2013 Norvestia on pärjännyt viime vuosina hyvin euroturbulenssin keskellä. Vuosi 2013 oli Norvestialle hyvä vuosi. Laaja tulos kulujen ja verojen jälkeen oli 13,8 miljoonaa euroa, mikä vastasi 10,3 prosentin substanssituottoa. Tulos oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna ja kehittyi melko tasaisesti koko vuoden ajan. Paras kuukausituotto, 2,6 prosenttia, saavutettiin syyskuussa ja ainoa laskukuukausi vuoden aikana oli kesäkuu, jolloin substanssi laski 1,8 prosenttia. Norvestian sijoitussalkku tuotti vuoden aikana hyvin. Parhaiten tuottivat osakkeet, jotka nousivat osakemarkkinan mukana. Myös rahastosijoitukset ja joukkovelkakirjalainat antoivat hyvän tuoton. Lyhyiden korkosijoitusten tuotto oli matalasta korkotasosta johtuen lähellä nollaa. Nokian vaihtovelkakirjalaina oli yksittäisenä sijoituksena paras. Sen arvo nousi noin 75 prosenttia vuoden aikana. Vaihtovelkakirjalaina on haluttaessa mahdollista vaihtaa Nokian osakkeiksi. 6 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

8 Norvestian teollisuussijoitustoiminta kehittyi hyvin katsauskauden aikana. Teollisuussijoitustoiminta täytti hienosti sille asetetut tavoitteet ja uskomme vahvasti, että salkussa olevilla teollisuussijoituksilla on hyvä tuottopotentiaali myös tulevina vuosina. Erinomainen asia on myös se, että teollissuusijoitusten korrelaatio on alhainen muun sijoitustoiminnan kanssa, mikä tasapainottaa Norvestian substanssituottoa. Vuoden 2013 aikana Norvestian osakkeen vaihto piristyi pörssissä. Osaketta vaihdettiin yli kolme kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vaihto oli noin 1,6 miljoonaa osaketta, mikä vastaa runsasta 10 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Norvestian osakkeenomistajat ovat tyypillisesti pitkäaikaisia sijoittajia, ja he käyvät harvoin kauppaa yhtiön osakkeella. On kuitenkin tärkeää, että osakkeenomistajat voivat halutessaan helposti ja nopeasti ostaa tai myydä Norvestian osakkeita Helsingin pörssissä. Norvestian kotisivuilla viikoittain julkaistava Punainen muki -niminen blogi keräsi myös vuonna 2013 uusia lukijoita ja kiitosta. Syyskuussa julkaistu Norvestian Sijoitusbarometri pureutui tällä kertaa osinkoverotukseen. Barometri sai paljon julkisuutta ja toimi hyvänä keskustelun avauksena mediassa. Jo perinteiset Norvestian johdon, osakkeenomistajien ja sijoittajien aamukahvit Cafe Strindbergissä pidettiin kunkin kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Tilaisuudet jatkuvat myös tänä vuonna. Tervetuloa mukaan! NÄKYMÄT VUODELLE 2014 Euroalue joutuu tänä vuonna pariin tiukkaan testiin. Ensinnäkin euroalueen pankkien kannattavuus on pysynyt heikkona ja pankkien taseissa on edelleen huomattava määrä huonolaatuisia luottoja. Hoitamattomien lainojen osuus pankkien lainakannasta onkin kasvanut hälyttävästi monessa euromaassa. Vuoden loppupuolella EKP:n stressitesteillä on tarkoitus selvittää pankkien todellinen taloudellinen tila ja lisäpääomituksen tarve. Ongelmana on, että jotkut jäsenmaat saattavat olla huonosti varautuneita pankkien mahdolliseen lisäpääomittamiseen. Lisämausteena on se, että euroalueen kriisimaiden pankkien taseissa on merkittäviä määriä pankkien kotimaan valtionvelkakirjalainoja. Tämä altistaisi pankkien sijoitussalkut tappioille, mikäli euroalueen valtioiden velkakriisi eskaloituu uudelleen. Tästä valtioiden ja pankkien yhdistelmästä syntyy pahimmillaan negatiivinen kierre, joka vahvistaa itseään ja jonka seuraukset voivat olla arvaamattomia. Toinen euroalueen testi on toukokuussa. Silloin pidettävissä europarlamenttivaaleissa eurooppalaisilla on mahdollisuus purkaa turhautumistaan nykyiseen järjestelmään. Säästötoimet monissa euroalueen maissa ja paheneva työttömyys tukevat todennäköisesti EU-vastaisten puolueiden menestystä. Jos keskustaoikeistolainen EPP-puolue ja eurooppalaiset sosialidemokraatit menettäisivät vaaleissa asemansa EU-parlamentin kahtena hallitsevana puolueena, olisi poliittinen kriisi valmis. Tässä tapauksessa EU-kriittiset puolueet joutuisivat oikeasti esittämään vaihtoehtonsa nykyiselle järjestelmälle. Kaikesta kuohunnasta huolimatta on todennäköistä, että eurojärjestelmä kestää myös tämän vuoden haasteet, mutta eurokriisin poikkeustila tulee jatkumaan tulevina vuosina. Osakkeiden hinnat ovat nousseet varsin ripeästi parin viime vuoden aikana. Esimerkiksi OMX Helsinki CAP -tuottoindeksin arvo on jo saavuttanut kaikkien aikojen korkeimman tasonsa. Yritysten tulosnäkymät eivät kuitenkaan ole parantuneet osakekurssien nousun tahdissa. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeiden arvostuskertoimet ovat kohonneet ja ne ovatkin historiallisesti jo varsin korkealla tasolla. Ennätysmäisen matala korkotaso tukee edelleen osakkeiden hintoja, mutta jossain vaiheessa osakkeiden korkeat arvostustasot saattavat muodostaa katon osakekurssien nousulle. Kaikesta päätellen näyttää siis siltä, että pörssivuodesta 2014 tulee haastava ja mielenkiintoinen. Myös suuret hintaliikkeet markkinoilla ovat mahdollisia. Ne tulevat aina yllättäen, mutta avaavat myös uusia mahdollisuuksia. Norvestian vahvuus on, että voimme tehdä sijoituspäätöksemme nopeasti ja muuttaa tarvittaessa tehokkaasti allokaatiotamme vastaamaan markkinanäkemystämme. Ainoa asia, jonka voimmekin epävarmuuden keskellä varmuudella luvata on se, että Norvestian koko henkilökunta tekee parhaansa, jotta yhtiön sijoitustoiminnan tulos on mahdollisimman hyvä myös vuonna Juha Kasanen Toimitusjohtaja Selkeä ote sijoittamiseen! Norvestian substanssi, osinko-oikaistu Tuotto, p.a. 5,3 % 5,4 % 0,2 % 7,2 % 11,4 % 26,5 % 16,0 % 6,0 % -14,3 % 14,2 % 9,5 % -7,6 % 4,1 % 10,3 % 6,8 % Volatiliteetti 5,0 % 5,2 % 4,6 % 3,2 % 4,3 % 10,1 % 6,4 % 6,0 % 7,8 % 7,4 % 5,6 % 5,5 % 5,3 % 3,5 % 6,3 % Sharpe 0,3 0,1 neg. 1,4 2,1 2,4 2,0 0,3 neg. 1,7 1,5 neg. 0,6 2,9 0,7 OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi Tuotto, p.a. -21,5 % -18,2 % -13,5 % 22,7 % 21,4 % 34,5 % 29,9 % 8,1 % -47,3 % 45,5 % 29,8 % -24,9 % 15,5 % 31,6 % 4,5 % Volatiliteetti 12,5 % 33,0 % 22,1 % 18,9 % 10,2 % 12,7 % 14,2 % 13,7 % 23,4 % 32,0 % 17,8 % 17,9 % 17,0 % 12,0 % 20,5 % Sharpe neg. neg. neg. 1,1 1,9 2,5 1,9 0,3 neg. 1,4 1,6 neg. 0,9 2,6 0,1 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 7

9 Markkinakatsaus teollisuussijoituksiin Vuosi 2013 oli Norvestian teollisuussijoitussalkulle hyvä vuosi. Salkun tuotto oli yli 25 prosenttia, mikä koostui osinko- ja korkotuotoista sekä yhtiöiden arvonnoususta. Salkkuyhtiöiden kasvu on ollut markkinoita nopeampaa ja yhtiöiden kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Norvestia on organisoinut teollisuussijoitusten hallinnoinnin tytäryhtiölleen Norvestia Industries Oy:lle, joka toimii aktiivisena omistajana yhdessä muiden salkkuyhtiöiden omistajien ja yrittäjien kanssa. Toiminnan tavoitteena on yritysten merkittävä arvonnousu pitkäjänteisellä, usein 4 7 vuoden omistamisella. Maailmanlaajuisesti vuonna 2013 toteutettujen yrityskauppojen määrä sekä volyymi olivat noin 5 prosentin kasvussa, mikä on kuitenkin alle puolet siitä yrityskauppojen määrästä, joka tehtiin vuonna Suomessa sen sijaan ajanjaksolla Q3/12 Q3/13 yrityskaupat olivat varsin vaatimattomalla tasolla. Kauppojen lukumäärä laski yli 40 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja volyymimielessä on tultu merkittävästi alaspäin. Tähän on löydettävissä useita syitä, joista yrityskauppojen keskeisimmän elementin eli velkarahoituksen ehtojen tiukentuminen on hidastanut kauppojen määrää eniten. Kasvuyritysten saamat sijoitukset (venture capital) ovat kuitenkin kehittyneet suotuisasti. Vuosi 2013 edusti jo kolmatta peräkkäistä vuotta, jona venture-sijoitusten määrä kasvoi Suomessa. Tämä trendi toivottavasti jatkuu ja sitä tukee parhaiten onnistuneet irtautumiset eli exitit, joista peliyhtiö Supercellin 50 prosentin myynti japanilaiselle SoftBankille oli vuoden merkittävin venture-yrityskauppa Suomessa. Järjestelyiden osalta Norvestia Industriesin salkusta toteuttiin menneellä tilikaudella yksi irtautuminen, yksi uusi sijoitus sekä yksi jatkosijoitus. Loppuvuodesta 2013 irtauduttiin GSP Group Oy:n omistuksesta. Yhtiö ei ollut kehittynyt alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti ja Norvestia päätti luopua omistuksestaan. Uusi ensisijoitus toteutettiin Aste Holding Oy:hyn sekä jatkosijoitus vanhaan salkkuyritykseen Coronaria Hoitoketju Oy:hyn. SIJOITUSSTRATEGIA Norvestia Industries käyttää uusia sijoituksia arvioitaessa venture capital -analyysia, jossa painotetaan kohdeyhtiön arvonnousupotentiaalia pitkällä aikajänteellä. Yritysjohdon arvioinneilla on merkittävä rooli sijoituspäätöksiä tehtäessä, samoin kuin investointien tehokkuudella (ns. velocity of capital). Ehkä tärkeimpänä kriteerinä on kuitenkin yritysjohdon näkemys siitä, mihin suuntaan yritystä tullaan kehittämään. Sijoittajan ja yrittäjien välinen yhteistyö on usein vuosia kestävää ja siksi tulevaisuuden kehityssuunnitelmista on sovittava yksityiskohtaisesti ennen sijotuspäätöksen toteuttamista. Norvestian tapa toimia aktiivisena omistajana on osoittautunut rakentavaksi ja yhtiön tavoitteena on hallitusti kasvattaa teollisuussijoitussalkun kokoa tulevaisuudessa. Teollisuussijoitusten tavoitteena on saada aikaan kohdeyrityksissä merkittävää arvonnousua ja siten tuottoa Norvestian omille osakkeenomistajille. Tuottoa ei ole syntynyt pelkästään arvonnousun myötä, vaan salkun yksittäiset kohdeyritykset ovat maksaneet osinkoja hyvästä tuloksestaan sekä korkoa, mikäli rahoituksessa on käytetty myös vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja. Norvestia hakee sijoituskohteikseen erityisesti sellaisia yrityksiä, joilla on tuotteistettuja palvelukokonaisuuksia tai joiden tuotteet tarjoavat selkeää lisäarvoa jo markkinoilla testatuilla ratkaisuilla. Suomessa on aivan viime vuosina syntynyt kaksi nopeasti kasvavaa aluetta peliteollisuuden sekä ympäristöteknologian alueilla. Valtaosa näille alueille (erityisesti peliteollisuus) syntyneistä yrityksistä on kuitenkin vielä alkuvaiheen yrityksiä, joihin Norvestian suora sijoitustoiminta ei keskity. Norvestia on kuitenkin mukana molemmissa kasvusektoreissa yhteistyökumppaninsa Lifeline Ventures Oy:n kautta. PORTFOLIOYHTIÖT Coronaria Hoitoketju Oy Coronarian nopean kasvun turvaamiseksi yhtiön hallitus päätti vahvistaa yhtiön tasetta järjestämällä keväällä 2013 suun- 8 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

10 Norvestian tapa toimia aktiivisena omistajana on osoittautunut rakentavaksi ja yhtiön tavoitteena on hallitusti kasvattaa teollisuussijoitussalkun kokoa tulevaisuudessa. natun osakeannin vanhoille omistajille sekä yhdelle uudelle sijoittajalle, Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle. Järjestelyn avulla Coronaria keräsi noin 3 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Tämän lisäksi yhtiö laski liikkeelle miljoonan euron välirahoituksen (mezzanine-laina), jonka myötä Coronarian taloudelliset resurssit kasvoivat 4 miljoonalla eurolla. Coronaria Hoitoketjun liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintakokonaisuuteen: terveyspalvelut, hyvinvointipalvelut (hoivapalvelut) sekä varhaiskasvatuspalvelut (yksityiset päiväkodit). Coronaria Hoitoketju -konsernin liikevaihto kehittyi myönteisesti vuonna Yhtiön liikevaihto kasvoi 27 % edellisvuodesta 38,6 miljoonaan euroon, ja tulos oli voitollinen. Yhtiön markkinanäkymät ovat vahvat ja huolimatta siitä, että poliittisilla päätöksillä voi olla vaikutusta yksityisten terveys- ja hoivapalveluiden tarjontaan, Norvestia odottaa yhtiön kilpailuaseman markkinoilla vahvistuvan. Tätä tukee myös se, että yhtiö on suomalainen toimija ja toimii avainlippu-tunnuksen alla. Yhtiön positiivisen kehityksen sekä uuden omistusjärjestelyn jälkeen olemme korjanneet Coronarian arvostusta 4,9 miljoonaan euroon. Norvestia omistaa Coronaria Hoitoketjusta 19,2 %. Miltton Group Oy Norvestia sijoitti viestintäyhtiö Milttoniin heinäkuussa 2011, jolloin yhtiön päättyneen tilikauden myyntikate oli noin 3,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 yrityksen myyntikate oli 7,9 miljoonaa euroa, ja kasvu on syntynyt orgaanisesti. Myös kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Norvestia on sijoittanut yhtiön osakepääomaan 1,5 miljoonaa euroa sekä 1,8 miljoonaa euroa mezzanine-lainaa välirahoituksen muodossa. Lainalle maksetaan neljännesvuosittain korkoa, ja sen lyhennykset ovat alkaneet. Osinkoa yhtiö maksoi ensimmäisen kerran vuonna Norvestian omistusosuus yhtiöstä on 46,5 %. Viestintäyhtiöiden markkina on ollut haastava viimeiset kolme vuotta ja kokonaismarkkina on pysynyt samalla tasolla tai jopa hiukan laskenut. Tästä huolimatta Miltton on kasvanut nopeasti maamme johtavaksi viestintätoimistoksi. Sen asiakkaina on merkittävä osa Suomen johtavista yrityksistä sekä joukko kansainvälisiä brändejä. Kesällä 2013 Miltton avasi toimiston Singaporeen, missä palvellaan suomalaisia yritysasiakkaita Aasian kasvavilla markkinoilla. Polystar Instruments AB Ruotsalainen Polystar kehittää ja markkinoi liiketoimintatiedon (business intelligence) ohjelmistoratkaisuja kansainvälisille teleoperaattoreille. Yhtiöllä on yli sata asiakasta ympäri maailmaa, ja se on tässä kohdemarkkinassa yksi alansa johtavista toimijoista. Yhtiön liikevaihto oli huhtikuussa 2013 päättyneellä tilikaudella 283 miljoonaa Ruotsin kruunua, mikä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Kannattavuus kuitenkin parantui merkittävästi, ja yhtiön liikevoitto kasvoi 4 miljoonasta kruunusta yli 16 miljoonaan kruunuun. Norvestian omistusosuus yhtiöstä on 10,0 %. Aste Holding Oy Norvestia sijoitti mediaintegraattori Asteeseen syyskuussa Järjestelyn kautta Norvestian omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %, ja yhtiön perustajat omistavat yhtiöstä edelleen enemmistön. Norvestia sijoitti yhtiön osakepääomaan 0,8 miljoonaa euroa sekä 1,1 miljoonaa euroa mezzaninelainaa välirahoituksen muodossa. Lainalle maksetaan vuosittain korkoa. Vuonna 2009 perustettu Aste on kasvanut nopeasti johtavaksi mediaintegraattoriksi tarjoamalla teknologia-alustoja, joiden avulla viestintämateriaalit saadaan tuotettua tehokkaasti ja kustannuksiltaan järkevinä palveluina loppuasiakkaille. Asteen osaamista on yhdistää markkinointi digija printtiviestintään tavalla, joka rakentaa brändiä kaikkien kanavien kautta. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2013 noin 5,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16 % liikevaihdosta. Yhtiön palveluksessa on noin 70 henkilöä. Asteen tavoitteena on jatkaa vahvan kannattavuuden ja maltillisen kasvustrategian toteuttamista. PÄÄOMARAHASTOT Teollisuussijoitusten portfolion sisältöä täydentää kaksi pääomarahastosijoitusta, joista Lifeline Ventures Oy:n hallinnoima alkuvaiheen rahasto hakee sijoituskohteita erityisesti peliteollisuuden ja ympäristöteknologioiden alueilta. eq:n pääomarahastojen hallinnoima Amanda V East -rahastojen rahasto (fund of funds) sijoittaa Venäjän ja Itä-Euroopan alueella toimivien isojen yrityskaupparahastojen osuuksiin. Molempien rahastojen sijoitussitoumus Norvestialta on 2 miljoonaa euroa ja ne täydentävät Norvestian teollisuussijoitussalkkua alueilla, joilla Norvestia ei itse tee suoria sijoituksia. Norvestia toimii molempien rahastojen neuvonantokomiteoissa. Juha Mikkola Senior Investment Director Lue lisää Norvestian verkkosivuilta! Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 9

11 Osakepääoma ja omistusrakenne Norvestia Oyj:n osakepääoma oli euroa. Osakepääoma jakautuu A-osakkeeseen, joilla on kullakin kymmenen ääntä ja B-osakkeeseen, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääoma koostuu yhteensä osakkeesta ( ). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. B-osakkeiden ISIN-koodi on FI ja A-osakkeet ovat noteeraamattomia. Norvestia Oyj:n noteerattujen osakkeiden pörssiarvo oli 101,6 miljoonaa euroa (89,5). Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat 55,28 % osakkeista (54,34 %) ja 70,73 % osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä (70,13 %). Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhteensä yhtiön osaketta (36 000). Yksityishenkilöt omistivat keskimäärin Norvestia Oyj:n osaketta (1 201). Vastaava luku yhteisöillä oli osaketta (15 236). Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus osakkeista oli 33,95 % (1,15 %) ja äänistä 56,80 % (0,75 %). Kaupthingin omistamat osakkeet hallintarekisteröitiin vuonna Osakkeenomistajien lukumäärä oli yhteensä (5 833). Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa Hallintarekisteröityjä , ,95 56,80 Osakkeet ja äänioikeus Yhteenlaskettu osakkeista äänistä Osuus Osuus A-sarja B-sarja Osakkeenomistaja lkm % lkm % lkm % % Kaupthing hf , , ,74 56,00 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö , ,68 7,64 Laakkonen Mikko , ,44 1,59 Laakkonen Hannu , ,09 1,36 Hartwall Capital Oy Ab , ,87 1,23 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva , ,24 0,81 Immonen Jukka , ,06 0,69 Wild Cat Capital Ab , ,86 0,56 Pasanen Matti , ,71 0,47 Turpeinen Urho , ,59 0, , , ,28 70,73 Osakesarja Ääniä/ osake Osakkeiden lkm Äänten lkm Osakepääoma, euroa Sarja A Sarja B Yhteensä Omistusten suuruus Osakeomistus Osuus osakkeista Osuus äänistä Osuus osakkeenomistajista ,4 % 0,2 % 18,0 % ,4 % 6,2 % 58,9 % ,2 % 10,0 % 19,1 % ,6 % 3,6 % 2,1 % ,3 % 79,9 % 1,9 % Ei ao-järjestelmässä 0,1 % 0,1 % - 100,0 % 100,0 % 100,0 % Osakepääoman jakautuminen omistajaryhmittäin Kotitaloudet 43,8 % Ulkomaiset omistajat 33,2 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 14,2 % Yritykset 6,7 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,9 % Julkisyhteisöt 0,1 % Ei arvo-osuusjärjestelmässä 0,1 % (joista hallintarekisteröityjä 33,9 %) 10 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

12 Konsernin substanssiarvo milj Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0 0,1 0,1 - Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Osuudet osakkuusyrityksissä 6,3 4,9 4,7 3,4 3,7 Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 3,6 2,2 2,4 - - Muut sijoitukset 3,8 2,7 2,0 2,0 1,8 Laskennalliset verosaamiset 5,5 8,4 7,4 5,8 6,9 Lyhytaikaiset varat Kaupankäyntisalkku 61,1 49,1 48,4 60,5 48,6 Muut rahoitusvarat käypään arvoon 58,5 61,9 50,8 56,6 43,2 Rahavarat ja saamiset 15,5 17,2 26,5 36,0 51,9 Varat yhteensä 154,3 146,4 142,3 164,4 156,1 Lyhytaikaiset velat -1,4-2,9-1,4-1,0-0,9 Laskennalliset verovelat -6,4-6,1-4,6-8,2-6,1 SUBSTANSSI 146,5 137,4 136,3 155,2 149,1 OIKAISTU SUBSTANSSI* 148,1 138, Substanssiarvo/osake, 9,57 8,97 8,90 10,13 9,73 Oikaistu substanssiarvo/osake, * 9,67 9, Substanssimuutos, osinko-oikaistu Muutos, milj. 13,8 5,7-11,3 13,7 18,6 Osakekohtainen muutos, 0,90 0,37-0,73 0,90 1,21 * Uudelleenrahoituskierroksesta johtuen yhdestä osakkuusyhtiöstä, Coronaria Hoitoketju Oy:stä, on tehty ulkopuolinen arvonmääritys, mikä on johtanut arvonnousuun teollisuussijoituksissa. IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyhtiöt käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä. Laskentaperiaatteet Julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdannaissopimukset on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Jos kaupantekokurssia ei ole ollut saatavilla, on käytetty ostonoteerausta. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu käypään arvoon käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä. Konsernin substanssi ja pörssiarvo Substanssi Pörssiarvo* milj Osakekurssi ja substanssi per osake Substanssi Osakekurssi * A-osakkeet on arvostettu B-osakkeen kurssin mukaan. Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 11

13 Sijoitukset Lukumäärä osakkeita/osuuksia Hankinta-arvo Käypä arvo Osuus sijoituksista NORVESTIA OYJ PÖRSSINOTEERATUT OSAKKEET Ahlstrom Oyj ,3 % Amer Sports Oyj ,6 % Apetit Oyj ,1 % Atria Oyj ,9 % Caverion Oyj ,6 % Elisa Oyj ,9 % Finnair Oyj ,8 % Fortum Oyj ,9 % HKScan Oyj sarja A ,2 % Honkarakenne Oyj ,9 % Huhtamäki Oyj ,2 % Kemira Oyj ,2 % Kesko Oyj sarja B ,4 % Konecranes Oyj ,8 % Metso Oyj ,3 % Metsä Board Oyj sarja B ,6 % Munksjö Oyj ,1 % Neste Oil Oyj ,8 % Nokia Oyj ,2 % Nokian Renkaat Oyj ,6 % Oriola-KD Oyj sarja B ,2 % Orion Oyj sarja B ,7 % Outokumpu Oyj ,4 % Outotec Oyj ,3 % Pohjola Pankki Oyj sarja A ,3 % Raisio Oyj sarja V ,6 % Ramirent Oyj ,5 % Rapala VMC Oyj ,5 % Rautaruukki Oyj sarja K ,5 % Sampo Oyj sarja A ,8 % Sanoma Oyj ,6 % Sponda Oyj ,7 % Stockmann Oyj sarja B ,2 % Stora Enso Oyj sarja R ,8 % Tikkurila Oyj ,2 % UPM-Kymmene Oyj ,9 % Uponor Oyj ,5 % YIT Oyj ,7 % Nordea Bank AB FDR ,6 % Powershares QQQ ,4 % SPDR S&P 500 ETF Trust ,0 % TeliaSonera AB ,9 % ,7 % RAHASTOT Brummer & Partners Nektar ,9 % Brummer & Partners Zenit ,9 % Brummer & Partners Multi-Strategy Euro ,8 % Didner & Gerge Aktiefond ,9 % eq Hedge 1 K ,7 % eq Euro Investment Grade 1 K ,2 % eq High Yield Bond 1 K ,4 % Evli Eurooppa B ,7 % Fondita European Top Picks ,7 % Fourton Hannibal A ,3 % Futuris ,4 % OP-Suomi Arvo A ,8 % RAM One ,8 % Russian Prosperity Fund Euro A ,0 % Taaleritehdas Arvo Markka ,8 % VISIO Allocator ,8 % ,1 % 12 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

14 Lukumäärä osakkeita/osuuksia Hankinta-arvo Käypä arvo Osuus sijoituksista JOHDANNAISSOPIMUKSET Euro Stoxx myyntioptioita (ostettu) ,0 % Fortum myyntioptioita (asetettu) ,0 % ,0 % JOUKKOVELKAKIRJALAINAT nimellisarvo Ahlstrom, erääntyy ,8 % Finnair, erääntyy ,1 % Nokia, erääntyy ,7 % Pohjola Pankki, erääntyy ,7 % Outokumpu, erääntyy ,5 % Sanoma, erääntyy ,5 % SEB, erääntyy ,8 % Svenska Handelsbanken, erääntyy ,8 % ,9 % NORVESTIA OYJ YHTEENSÄ ,7 % NORVESTIA INDUSTRIES OY NOTEERAAMATTOMAT OSAKKUUSYHTIÖT* Aste Holding Oy ,6 % Coronaria Hoitoketju Oy ,6 % Miltton Group Oy ,6 % Lainat osakkuusyrityksille ,7 % ,5 % PÄÄOMARAHASTOT Amanda V East Ky ,5 % Lifeline Ventures Fund I Ky ,4 % Lifeline Ventures Fund III Ky ,1 % ,0 % NORVESTIA INDUSTRIES OY YHTEENSÄ ,5 % NORVENTURES OY NOTEERAAMATTOMAT YHTIÖT Polystar Instruments AB ,8 % NORVENTURES OY YHTEENSÄ ,8 % NORVESTIA-KONSERNI YHTEENSÄ ,0 % Taulukossa ei ole mukana konsernin rahavaroja. * Osakkuusyhtiöiden käypänä arvona esitetään konsernin tasearvo. Norvestia-konsernin sijoitusten maantieteellinen jakauma Norvestia-konsernin sijoitukset Suomi 60 % Muut Pohjoismaat 17 % Muu Eurooppa 13 % Euroopan ulkopuoliset maat 10 % Pörssinoteeratut osakkeet 46 % Hedgerahastot 18 % Joukkovelkakirjalainat 16 % Teollisuussijoitukset 10 % Osakerahastot 10 % Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 13

15 14 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

16 Tilinpäätös 2013 Hallituksen toimintakertomus Konsernin laaja tuloslaskelma...19 Konsernin tase...20 Konsernin rahavirtalaskelma...21 Konsernin oman pääoman muutokset...22 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot...23 Tunnusluvut...34 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet...35 Emoyhtiön tuloslaskelma...36 Emoyhtiön tase...37 Emoyhtiön rahoituslaskelma...38 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot...39 Voitonjakoehdotus Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 15

17 Hallituksen toimintakertomus PÄÄOMAMARKKINAT Vuosi 2013 oli toinen perättäinen hyvä vuosi osakesijoittajille ja lähes kaikki maailman tärkeimmät osakeindeksit tuottivat positiivisesti. Helsingin pörssin kehitystä kuvaava OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi nousi 31,6 prosenttia ja se olikin yksi parhaiten tuottaneista indekseistä viime vuonna. Helsingin pörssin tuotto perustui etenkin Nokian osakkeen poikkeukselliseen lähes 100 prosentin kurssinousuun, joka vastasi noin yhtä kolmasosaa Helsingin pörssin tuottoindeksin kokonaisnoususta vuonna Osakekurssit nousivat tasaisesti miltei koko vuoden ajan, ja laskivat kuukausitasolla Helsingin pörssissä ainoastaan kesäkuussa. USA:n keskuspankin Fedin ilmoitus kesäkuun 19. päivänä vähentää asteittain tukiostojensa määrää käänsi osakemarkkinat hetkellisesti laskuun, mutta nousu jatkui taas heinäkuussa. Osakkeiden hintojen päivittäiset kurssivaihtelut olivat vuoden 2013 aikana varsin pieniä. Osakemarkkinoiden riskitasoa mittaavat indeksit ovat laskeneet jo parin vuoden ajan. Vuoden päättyessä Euro Stoxx 50 -indeksin riskitaso eli volatiliteetti oli suunnilleen yhtä matalalla tasolla kuin se oli vuosina Tällä ajanjaksolla ennen pankkikriisin kärjistymistä osakemarkkinoiden volatiliteetti oli historiallisesti poikkeuksellisen matala. Helsingin pörssin suurin uutinen vuonna 2013 oli Nokian ilmoitus syyskuussa myydä matkapuhelintoimintonsa Microsoftille. Vaikka osakkeen hinta lähes kaksinkertaistui myynti-ilmoituksen jälkeen, oli vuoden 5,80 euron päätöshinta kuitenkin vain noin 10 prosenttia osakkeen vuoden 2000 huipputasosta. Monelle pitkäaikaiselle sijoittajalle Nokian kurssikehitys onkin ollut iso pettymys. Osakekurssien vahva yleinen nousu ei ole perustunut niinkään yhtiöiden hyvään tuloskehitykseen tai huomattavasti parantuneisiin tulosennusteisiin. Hyvän osakekurssinousun taustalla on ollut lähinnä pääomamarkkinoiden erikoinen tilanne, jossa matalariskisten sijoitusten erittäin heikko tuotto-odotus on ohjannut varoja osakemarkkinoille, mikä on nostanut osakkeiden hintoja. Tämä pääomamarkkinoiden peruskehikko on säilynyt muuttumattomana jo parin vuoden ajan. Globaali talouskasvu on jäänyt jälkeen odotuksista jo usean vuoden ajan ja etenkin euroalueen talouskasvu on ollut heikkoa. Tämä on pakottanut keskuspankit voimakkaaseen rahapoliittiseen elvyttämiseen, ja näyttää siltä, että keskuspankit joutuvat jatkamaan elvyttävää rahapolitiikkaansa myös tänä vuonna. Elvytys on lisännyt likviditeetin määrää taloudessa ja painanut hyvän luottoluokituksen omaavien maiden korkotasot historiallisesti hyvin matalalle tasolle. Esimerkiksi Saksan valtion liikkeelle laskemien lyhyiden lainojen korkotaso on ollut lähellä nollaa jo toista vuotta. Eri pörssien tuottoja kuvaavat indeksit kehittyivät vuoden 2013 aikana seuraavasti: Suomi / OMX Helsinki -indeksi 26,5 % Suomi / OMX Helsinki CAP -tuottoindeksi 31,6 % Ruotsi / OMX Stockholm -indeksi 23,2 % Norja / OBX-indeksi 22,7 % Tanska / OMX Copenhagen -indeksi 28,0 % USA / Nasdaq Composite -indeksi 38,3 % USA / S&P 500 -indeksi 29,6 % Bloomberg European 500 -indeksi 17,1 % MSCI World -indeksi 24,1 % Japani / Nikkei 225 -indeksi 56,7 % Norvestian pörssikurssi (osinko-oikaistu) 18,4 % Norvestian substanssi (osinko-oikaistu) 10,3 % Norvestian oikaistu substanssi (osinko-oikaistu) 10,7 % SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI Norvestian substanssiarvo oli 146,5 miljoonaa euroa tai 9,57 euroa per osake (137,4 miljoonaa euroa tai 8,97 euroa per osake vuoden 2012 lopussa). Maaliskuussa 2013 jaettiin osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Kun osingonjako otetaan huomioon, yhtiön substanssiarvo nousi katsauskaudella 0,90 euroa osaketta kohden (0,37), mikä vastaa 10,3 %:n substanssinousua vuoden alusta (4,1 %). Viimeisen vuosineljänneksen aikana substanssi per osake nousi 0,25 euroa (0,21). Uudelleenrahoituskierroksesta johtuen yhdestä osakkuusyhtiöstä, Coronaria Hoitoketju Oy:stä, on tehty ulkopuolinen arvonmääritys, mikä on johtanut arvonnousuun teollisuussijoituksissa. Tämä arvonnousu huomioiden oikaistu substanssiarvo oli 148,1 miljoonaa euroa (138,2) , mikä vastaa 10,7 %:n nousua (4,8 %). Viimeisen vuosineljänneksen aikana oikaistu substanssi nousi 2,5 % (2,4 %). IFRS:n mukaan tällaista arvonnousua osakkuusyhtiösijoituksissa ei voida kirjata, koska osakkuusyhtiöt käsitellään Norvestian konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä. Norvestian B-osakkeen osinko-oikaistu kurssi nousi vuoden aikana 18,4 %. B-osakkeen päätöskurssi oli 7,05 euroa per osake (6,21), mikä vastasi 26,3 %:n substanssialennusta (30,8 %). Norvestian B-osakkeiden pörssiarvo oli 101,6 miljoonaa euroa (89,5). KONSERNIN TULOS Konsernin tulos vuonna 2013 oli 13,5 miljoonaa euroa (5,6/2012; -11,2/2011) ja liiketoiminnan kulut olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,9/2012; 1,9/2011). Kulut olivat 1,5 % substanssiarvosta (1,4/2012; 1,4/2011). Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli 3,7 miljoonaa euroa (3,1/2012; 0,9/2011). Oman pääoman tuotto oli 9,5 % (4,1 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 11,2 % (4,1 %). Muut tunnusluvut esitetään sivulla 34. MAKSUVALMIUS JA VAKAVARAISUUS Konsernin rahavarat olivat 14,6 miljoonaa euroa vuoden lopussa (16,5/2012; 25,9/2011). Omavaraisuusaste oli 94,9 % (93,8/2012; 95,8/2011). Konsernin oma pääoma oli 146,5 miljoonaa euroa (137,4/2012; 136,3/2011). HENKILÖSTÖ Vuoden aikana Norvestia-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 henkeä (6/2012; 6/2011). Henkilöstökulujen määrä oli 1,4 miljoonaa euroa (1,1/2012; 0,9/2011). NORVESTIAN SIJOITUKSET Norvestia-konsernin sijoitukset voidaan jakaa viiteen eri osaan: pörssinoteeratut osakkeet ja osakerahastot, hedgerahastot, joukkovelkakirjalainat, teollisuussijoitukset sekä rahavarat. 16 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

18 Norvestian sijoitukset, lukuun ottamatta rahavaroja ja muita likvidejä varoja, olivat vuoden lopussa 90 % (82 %) kokonaisvaroista. Sijoitukset jakaantuivat markkina-arvon perusteella seuraavasti: milj. % milj. % Pörssinoteeratut osakkeet ja osakerahastot* 74,6 50,4 57,9 42,2 Teollisuussijoitukset 13,7 9,3 9,8 7,1 Hedgerahastot 24,3 16,4 25,9 18,9 Joukkovelkakirjalainat ja -rahastot 20,7 14,0 19,3 14,0 Rahavarat ja muut likvidit varat 14,6 9,9 24,4 17,8 Yhteensä 147,9 100,0 137,3 100,0 * joista osakerahastot 13,5 miljoonaa euroa (8,8). Konsernin varoista 80 % oli euromääräisiä, 16 % Ruotsin kruunuissa, 3 % Yhdysvaltain dollareissa ja 1 % muussa valuutassa. Yhtiön substanssituotto vuoden aikana kulujen ja verojen jälkeen oli 10,3 %. Tämä tuotto saavutettiin kuukausihavainnoista lasketulla 3,5 %:n volatiliteetilla. Samanaikaisesti OMX Helsinki CAP -tuottoindeksin tuotto oli 31,6 % ja volatiliteetti 12,0 %. Portfolion painotusta muutettiin vuoden aikana. Pörssinoteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen osuutta kasvatettiin ja vastaavasti käteisvarojen osuutta pienennettiin. Pörssinoteerattujen osakesijoitusten, osakerahastojen, hedgerahastojen ja joukkovelkakirjalainojen tuotto oli hyvä vuonna Suurimmat yksittäiset voitot saatiin Nokian osakkeesta ja vaihtovelkakirjalainasta. Norvestian substanssituotto eri kuukausien välillä vaihteli yleistä osakemarkkinakehitystä vähemmän. Yhtiö suojasi ajoittain sijoituksiaan myymällä Euro Stoxx -futuureita ja ostamalla myyntioptioita. Noin puolet Ruotsin kruunun valuuttariskistä suljettiin valuuttatermiinillä. TEOLLISUUSSIJOITTAMINEN Teollisuussijoitusten tuotto oli hyvä. Syyskuussa Norvestia sijoitti mediatuotanto ja -konsultointiyhtiö Aste Holding Oy:hyn. Järjestelyn kautta Norvestian omistusosuus yhtiöstä on 40 %. Lokakuussa Norvestia myi omistuksensa GSP Group Oy:stä. Sijoitukset listaamattomiin yrityksiin kuuluvat Norvestian teollisuussijoitussalkkuun, jota hallinnoi Norvestian tytäryhtiö Norvestia Industries Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on löytää mielenkiintoisia, hyvän kasvupotentiaalin yrityksiä, joiden pitkäjänteisellä ja aktiivisella kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittävää arvonnousua ja siten tuottoa Norvestian osakkeenomistajille. Sijoitusstrategian mukaan Norvestia pyrkii löytämään kohteiksi yrityksiä, jotka toimivat riittävän suurilla markkinoilla, ja joilla on mahdollisuus hyödyntää palvelu- ja ratkaisuinnovaatioitaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Norvestia sijoittaa vähemmistöosuuksiin tai voi olla enemmistössä yhdessä toisen sijoittajan kanssa. Vuoden 2013 lopussa teollisten sijoitusten salkku koostui neljästä noteeraamattomasta yrityksestä, jotka ovat mediatuotantoa- ja konsultointia tarjoava Aste Holding, terveydenhoitopalveluja tarjoava Coronaria Hoitoketju, innovatiivisia viestintäpalveluja tarjoava Miltton Group sekä liiketoimintatiedon ohjelmistoratkaisuja kehittävä Polystar Instruments. Näiden omistusten tasearvo oli yhteensä 8,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Norvestia omisti vuoden 2013 lopussa 8,9 % Honkarakenne Oyj:stä vastaten 1,2 miljoonaa euroa. Norvestia on sitoutunut sijoittamaan Lifeline Ventures Fund I -pääomarahastoon 2,0 miljoonaa euroa, josta on sijoitettu nyt 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Norvestia on sitoutunut sijoittamaan Amanda V East -pääomarahastoon 2,0 miljoonaa euroa, josta on sijoitettu nyt 0,6 miljoonaa euroa. Norvestia on myös sijoittanut 0,1 miljoonaa euroa Lifeline Ventures Fund III -pääomarahastoon. Tämänhetkisen sijoitusstrategian mukaan teollisuussijoituksiin on käytettävissä noin % sijoitusvarallisuudesta. Sijoituksia toteutetaan ilman ennalta määriteltyä aikarajaa sopivien tilaisuuksien tullen. NORVESTIA-KONSERNI Norvestia Oyj on Norvestia Industries Oy:n ja Norventures Oy:n emoyhtiö. Koko konsernin emoyhtiö on Kaupthing hf., jonka kotipaikka on Reykjavik, Islanti. Norvestia sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedgerahastoihin, joukkovelkakirjalainoihin, rahamarkkinoille sekä teollisuussijoituksiin. Norvestia Oyj:n B-osake on noteerattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Tytäryhtiö Norvestia Industries Oy perustettiin syyskuussa 2007 toteuttamaan konsernin teollisuussijoitusstrategiaa. Norvestian toisessa, kokonaan omistamassa tytäryhtiössä Norventures Oy:ssä ei tapahtunut vuoden aikana muutoksia. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Norvestia Oyj:n osakepääoma jakautuu A-osakkeeseen, joilla on kullakin kymmenen ääntä, ja B-osakkeeseen, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääoma koostuu yhteensä osakkeesta ja kaikkien osakkeiden yhteinen äänimäärä on Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. OSAKKEENOMISTAJAT Norvestialla oli osakkeenomistajaa joulukuun 2013 lopussa (5 833). Osakkeista oli ulkomaisessa omistuksessa 33,2 % (33,1 %) ja 33,9 % hallintarekisteröityinä (1,2 %). Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Kaupthing hf., joka omisti 32,7 % (32,7 %) osakkeista vastaten 56,0 % (56,0 %) äänistä vuoden lopussa. Yhtiön toiseksi suurin omistaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö omisti vuoden lopussa 11,7 % (11,7 %) osakkeista ja 7,6 % (7,6 %) äänistä. Kymmenellä suurimmalla osakkeenomistajalla oli hallussaan yhteensä 55,3 % (54,3 %) osakkeista ja 70,7 % (70,1 %) osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Lisätietoja osakkeenomistajista löytyy sivulta 10. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin jakaa vuodelta 2012 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin Hallitukseen valittiin uudelleen: J.T. Bergqvist, puheenjohtaja Hilmar Thór Kristinsson, varapuheenjohtaja Georg Ehrnrooth, jäsen Robin Lindahl, jäsen Freyr Thordarson, jäsen Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jan Holmberg ja varatilintarkastajana KHT Lauri Kallaskari. Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 17

19 Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä. Valtuutus oikeuttaa ostamaan yhteensä B-osaketta mennessä. Ostoja ei tehty vuonna Hallitus valtuutettiin myös päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Maksimimäärä osakkeita, joita voidaan laskea liikkeelle, on osaketta. Valtuutus on voimassa asti. SIJOITUSTOIMINNAN RISKIT Yksi Norvestian sijoitustoiminnan pääperiaatteista on hajauttaa sijoitukset ja siten rajoittaa kokonaisriskitasoa, sekä samalla tavoitella tasaista omaisuuden kasvua. Merkittävä osa sijoituksista voidaan ajoittain kuitenkin keskittää tiettyihin sijoitustyyppeihin ja arvopapereihin, joiden mahdollinen epäedullinen kehitys voi heikentää merkittävästi Norvestian tulosta. Norvestia pyrkii ajoittain suojaamaan sijoituksiaan optioilla ja termiineillä. Saattaa kuitenkin syntyä tilanteita, joissa suojaus ei ole tehokas. Norvestian viisi suurinta sijoitusta olivat rahastot Didner & Gerge Aktiefond, Nektar ja Zenit sekä Fortumin ja Nordean osakkeet. Taloudellinen kehitys sekä pörssikurssien muutokset koti- ja ulkomailla vaikuttavat olennaisesti Norvestian tulokseen. Tämän lisäksi myös valuuttakurssimuutokset vaikuttavat yhtiön tulokseen. Yleinen epävarmuus pääomamarkkinoilla lisää Norvestian sijoitusten volatiliteettia ja kasvattavat siten myös riskiä. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista kerrotaan tarkemmin erillisessä selvityksessä Norvestia-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sivulla 49. OSINGONJAKOPOLITIIKKA Norvestia pyrkii sellaiseen vuosittaiseen osingonjakoon, jonka taso on korkeampi kuin Suomen osakemarkkinoilla keskimäärin. Tarkoituksena on pitkällä aikavälillä jakaa noin puolet konsernin verojen jälkeisestä voitosta osinkoina. EHDOTUS OSINGONJAOKSI Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osakkeenomistajille osinkona 0,35 euroa osakkeelta (0,30) eli yhteensä 5,4 miljoonaa euroa (4,6). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Osakemarkkinoiden hyvä vire on ajoittain häivyttänyt alleen sen tosiseikan, että maailmantalouden nykytilaa leimaa yhä suuri epävarmuus. Euroalueen talous on edelleen kriisissä ja jotkut euromaat kamppailevat suurten velkaongelmien paineessa. Mittavan työttömyyden, suurten velkataakkojen ja pankkisektorin ongelmien rasittamalla euroalueella kasvun odotetaan jatkuvan vaimeana vielä usean vuoden ajan. Euroopan talouskasvun ennustetaan olevan 1,1 prosenttia vuonna 2014 ja 1,5 prosenttia vuonna Tilanne osakemarkkinoilla on varsin haastava ja vaisu talouskasvu saattaa muodostaa katon osakekurssien nousulle. Likviditeettivetoinen rahapolitiikka sekä matalariskisten vaihtoehtojen puute ovat viime aikoina tukeneet pitkälti osakekurssien nousua. Osakemarkkinoiden arvostuskertoimet nousivat voimakkaasti vuoden 2013 aikana. Jos yritysten tulokset eivät parane osakekurssien nousun mukana, kohoavat arvostuskertoimet entisestään. Tällainen kehitys saattaa muodostua ongelmalliseksi ja tasokorjauksien todennäköisyys osakemarkkinoilla kasvaa. Tämän vuoden toukokuussa pidetään myös eurovaalit. Lähes jokaisessa Euroopan maassa on nyt puolue, joka vetoaa äänestäjiin EU-vastaisilla kannanotoilla ja mielipiteillä. Nykyisessä Euroopan niukan talouskasvun, suurtyöttömyyden ja yleisen pettymyksen ympäristössä nämä puolueet saattavat kerätä yllättävän äänisaaliin. Jos näiden puolueiden kannatus on riittävän suuri, voi se pahimmillaan hankaloittaa EU-parlamentin päätöksentekoa. Tällä voisi olla arvaamattomia vaikutuksia myös pääomamarkkinoilla. Tässä herkässä markkinatilanteessa Norvestia pyrkii parhaansa mukaan ottamaan toiminnassaan huomioon erilaiset talouden ja osakemarkkinoiden kehitysvaihtoehdot viimeisimpään saatavilla olevaan taloudelliseen informaatioon perustuen. Sijoitusaste osakkeiden, rahastojen ja korkoa tuottavien sijoitusten välillä arvioidaan kulloisenkin tilanteen mukaan. NORVESTIAN SIJOITUSSTRATEGIA 2014 Norvestian sijoitusstrategia on kaksiosainen: markkinasijoitukset ja teollisuussijoitukset. Sijoitusten painotus eri sijoitusstrategioiden välillä arvioidaan tilannekohtaisesti. Markkinasijoituksia tehdään vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaisesti. Päämääränä on mahdollisimman hyvän riskikorjatun tuoton saavuttaminen. Vuodenvaihteessa suuri osa Norvestian varallisuudesta oli sijoitettu suoraan osakkeisiin Helsingin pörssissä. Riskin hajauttamismielessä ja tuotto-odotusten perusteella sijoituksia voidaan tehdä muissakin pörsseissä. Kevään 2013 yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita sekä päättämään mahdollisesta osakeannista. Molemmat valtuudet tarkoitettiin käytettäviksi teollisuussijoituksiin. Myös vieraan pääoman käyttöä teollisuussijoitusten rahoittamisessa voidaan harkita. Konsernin sijoitukset % Tilanne Euroopan ulkopuolella näyttää valoisammalta. Yhdysvaltojen taloudessa nähtiin jo vuoden 2013 aikana elpymisen merkkejä ja talouskasvun odotetaan kiihtyvän lähivuosina. BKT:n kasvun ennakoidaan olevan vuonna ,6 prosenttia ja vuonna 2015 sen arvellaan kiihtyvän 3,2 prosenttiin. Lähivuosina maailmantalouden kasvun odotetaan asteittain piristyvän, mutta kasvu jää kuitenkin selvästi hitaammaksi kuin kriisiä edeltävinä vuosina. Viimeisin ennuste maailman talouskasvulle vuonna 2014 on 3,5 prosenttia ja vuonna ,7 prosenttia Pörssinoteeratut osakkeet ja osakerahastot Teollisuussijoitukset Hedgerahastot Joukkovelkakirjalainat Rahavarat ja muut likvidit varat 18 Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj

20 Konsernin laaja tuloslaskelma Liite Arvopaperitoiminnan voitot ja tappiot 3, Henkilöstökulut 4, Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Osuus osakkuusyritysten tuloksista Realisoituneet tuotot osuuksista osakkuusyhtiöissä Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot* TILIKAUDEN TULOS Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Eräät, joita saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos TILIKAUDEN LAAJA TULOS * Perustuu tilikauden tulokseen Tulos/osake, 0,88 0,37 Osakkeiden lukumäärä, antioikaistu Vuosikertomus 2013 Norvestia Oyj 19

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

v u o s i k e r t o m u s

v u o s i k e r t o m u s vuosikertomus 2015 sisältö Vuosi 2015...4 Norvestia lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Markkinakatsaus kasvusijoituksiin... 8 Osakepääoma ja omistusrakenne...10 Konsernin substanssiarvo...11 Sijoitukset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 SELKEÄ SIJOITUS Norvestia on pörssilistattu sijoitusyhtiö, jonka osakkeita hankkimalla sijoittaja omistaa välillisesti kattavan poikkileikkauksen pohjoismaista talousmaisemaa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2009 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 13,5 % (-6,6 %). Tilikauden tulos oli 17,6 milj. euroa (-10,4). Substanssi per osake oli 9,67 (9,56 ). Maaliskuussa 2009

Lisätiedot

Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna 2005).

Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna 2005). Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.7.2006 klo 16.00 1 (9) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2010 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,3 % (-0,2 %). Tilikauden tulos oli 7,9 milj. euroa (-0,4). Substanssi per osake oli 9,75 (8,50 ). Maaliskuussa 2010

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.1.2007 klo 16.30 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.1.2007 klo 16.30 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Julkaistu: 2007-01-23 15:30:30 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.1.2007 klo 16.30 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Lisätiedot