ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12203 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi ebisnes Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Tampereen Seudun Viestintäyhtymä r.y. Projektin vastuuhenkilön nimi Harri Helén Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Janne Korhonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin lähtökohta ja tavoite oli tuottaa Pirkanmaalaisille pienyrityksille sekä valmennusohjelma että yrityskohtainen kehitys- ja konsultaatio-ohjelma sähköisen liiketoiminnan eri toimenpiteiden toteutukseen myynnin ja markkinoinnin kokonaisuus huomioiden. Projektilla pyrittiin vastaamaan pienyritysten todellisiin tarpeisiin sähköisen liiketoiminnan toteuttamisessa sekä saada aikaan toimintamalli, joka saa yrityksen panostamaan myös projektin päättyessa sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen täysimääräisesti. Projektissa tavoiteltiin yhteistyömallien ja -verkostojen luomista sähköisen liiketoiminnan Pirkanmaalla toimivien asiantuntijayritysten sekä sähköisen liiketoiminnan toimenpiteiden tarpeessa olevien yritysten välille ja jotka jäävät elämään projektin päättyessä tuloksia tuovana ja siten perusteltavana toimintana. Projektin toteutusalue ja kohderyhmä oli Pirkanmaa sekä tällä talousalueella toimivat pienyritykset. Kohdeyritykset hakeutuivat projektiin erillisen projektihakemuksen kautta ja jossa yritys kuvasi tarpeensa yrityskohtaisesti räätälöidylle sähköisen liiketoiminnan kehitysohjelmalle. Samalla yritys esitti toiveen omaksi asiantuntijayrityksekseen hankkeen valikoimasta asiantuntijakonsortiosta. EURA JÄRJESTELMÄ 1/10

2 Projektiyrityksiä hakeutui mukaan Tampereen Seudun Viestitäyhtymän tekemän ennakkoselvityksen kautta, rinnakkaisprojektina toteutetun ebuusti-hankkeen kautta, projektin verkkotiedottamisen kautta sekä projektiin valikoituneiden asiantuntijayritysten yrityskenttään antaman projekti-informaation kautta. Projektilla oli kolme päätavoitetta: 1. Projektiin osallistuvien yritysten sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeiden kestävä, koulutuksella ja konsultoimalla tapahtuva toteutus. Tavoiteltavina tuloksina: - kasvava liikevaihto - uudet asiakkaat - toiminnan kasvu (uusia työntekijöitä) joko kotimaassa tai ulkomailla 2. Toimintamalli ja osaaminen sähköisen liiketoiminnan toteutukseen projektin päättyessä. Yrityskohtaisen kehityshankkeen päättyessä yrityksen kanssa tehdään selvitys jatkon toimenpiteistä ja suunnitelmista sekä toteutukseen varattavista resursseista. 3. Hankkeen tulokset inspiroivat Pirkanmaalaisia PK-yrityksiä investoimaan sähköisen liiketoiminnan hankkeisiin tuloksia tuottavana toimintana toimialasta riippumatta. Lisäksi laadullisia tavoiteltavia tuloksia olivat: 1. Sähköisen liiketoiminnan edellyttämä osaaminen (teknologiat ja sisältöosaaminen) pienyrityksen markkinoinnista ja myynnistä vastaavilla. Osaamista mitattiin koulutuksiin ja kehityshankkeisiin osallistumisten määrällä ja volyymillä. 2. Sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeiden laadun, sisällön ja palveluiden käytettävyyden kehittyminen. Kehittymistä mitataan yrityskohtaisen hankkeen lähtötilannevaiheen selvityksellä sekä hankkeen toteutuksen jälkeiselle selvityksellä (toimenpiteet ja sisällöt ennen hanketta ja hankkeen jälkeen). 3. Sähköisen liiketoiminan kehittämisen toimintakulttuurin ja strategisen merkityksen laaja-alainen synnyttäminen asiantuntijaorganisaatioiden ja pienyritysten välille. Arviointi tapahtuu hankkeesta tehtävän kokonaisselvityksen pohjalta. Tähän liittyy myös yleinen julkisuus, jota hankkeen toteutuksen edetessä tehdään säännöllisesti eri tiedotuskanavien kautta. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektia lähdettiin toteuttamaan valikoimalla ja kilpailuttamalla projektiyritysten asiantuntijapalveluista vastaavat yritykset. Tavoitteena oli löytää tavoiteltaviin tuloksiin tarjousten perusteella palveluissaan parhaiten soveltuvat asiantuntijaorganisaatiot. Tämän jälkeen valittujen tahojen (9 asiantuntijaorganisaatiota) kanssa käytiin yhteisesti läpi toimenpiteiden lopullinen "tuotteistus" ja tarjonnan/tarpeen yhteensovittaminen sekä projektin kokonaistavoitteet ja ensisijaiset kohderyhmät. Seuravassa vaiheessa käynnistettiin projektiyritysten varsinainen hakeutuminen projektiin. Tämä tapahtui projektiyrityksen laatiman hakeutumissuunnitelman (projektihakemus) pohjalta ja jossa yritys kuvasi mm.: EURA JÄRJESTELMÄ 2/10

3 - Sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeen päätavoitteen - Tehtävät toimenpiteet otsikkotasolla sekä toimenpiteiden aikataulusuunnitelman - Esityksen asiantuntijapalveluiden (ohjaus, koulutus ja konsultointi) toteuttajaksi Lisäksi hakeutumissuunnitelmassa oli sitoutuminen mm. projektin käytännön toteutukseen, ehtoihin ja aikatauluihin yrityksen edustajan allekirjoituksella vahvistettuna. Tämän jälkeen yritys hyväksyttiin projektiehtojen täyttyessä mukaan projektiin projektiorganisaation toimesta ja yritykselle annettiin lupa aloittaa kehityshankkeen toteutus asiantuntijaorganisaation kanssa suunnitelman mukaisen budjetin puitteissa. Projektihakemusten pohjalta mukaan hyväksyttiin 21 eri yritystä Pirkanmaan talousalueelta. Tämän jälkeen projektiyritys ja asiantuntijaorganisaatio aloittivat suunnitelman mukaisen ohjelman toteutuksen. Yrityskohtaisten hankkeiden toteutukset olivat minimissään 4 ohjaus- ja konsultointipäivää ja maksimissaan 15 ohjaus- ja konsultointipäivää. Hankkeiden käynnistyessä projektipäällikkö kävi läpi kaikki projektiyritykset yrityskohtaisesti ja varmisti hankkeiden käynnistymisen suunnitellusti sekä sen, että yrityksellä oli varmuus projektin käytännön toiminnasta ja periaatteista. Asiantuntijaorganisaatiot ja yritykset toimittivat projektipäällikölle yrityskohtaisten hankkeiden toteutumisen aikana dokumentteja koulutus- ja konsutointipäivien toteutumisesta sekä mahdollisista suunnitelmaan tulleista poikkeavuuksista että etenemisestä ylipäänsä. Projektisuunnitelmassa oli mukana myös kaikille yrityksille yhteinen valmennushjelma. Tätä ei kuitenkaan lähdetty lopulta toteuttamaan ja sen kautta saatavaa informaatiota ohjeistettiin osaltaan hankkimaan mm. ebuusti-hankkeen puitteissa toteutetuista koulutus- ja seminaaritilaisuuksista. Käytettävissä olevat reurssit haluttiin kohdentaan suoraan yrityskohtaisiin hankkeisiin niiden tarpeen ja kysynnän takia. Projektipäällikkö teki projektin aikana projektiyrityksiin säännöllistä kontaktointia hankkeiden etenemisestä sekä aikataulujen ja budjettien suunnitelman mukaisesta pitävyydestä. Yrityskohtaisen hankkeen päättyessä käynnistettiin jokaisessa yrityshankkeessa loppuraportointi sekä asiantuntijaorganisaation että kohdeyrityksen toteuttamana. Tämä loppuraportointi on oleellinen osa projektin saavuttamien tulosten arviointia ja siinä raportoitavat sisällöt koostuvat pitkälti projektille asetetuista kokonais- ja yrityskohtaisista tavoitteista. Yhteistyö eri osapuolten välillä toimi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektin kotisivusto on toiminut projektin ajan tehokkaana tiedotus- ja julkisuuskanavana. Sitä kautta sekä projektiyriytykset että muut projektista kiinnostuneet tahot ovat saaneet informaatiota projektista, projektiyrityksistä, asiantuntijaorganisaatioista jne. Projektiyritykset ovat laatineet omia tiedotteita ebisneshankkeessa mukana olemisesta ja sen kautta saavutetuista hyödyistä. Asiantuntijaorganisaatiot ovat myös osaltaan tiedottaneet omille sidosryhmilleen ebisnes-hankkeessa mukana olemisesta. Projektin merkittävää markkinointia ei ole juurikaan projektin toteutuksen aikana tehty, koska hyvin EURA JÄRJESTELMÄ 3/10

4 rajallisten reurssien vuoksi projektiin ei ole ollut mahdollista ottaa mukaan uusia yrityksiä hakeutumisvaiheen jälkeen. Projektin päättymisen yhteydessä projektin tulokset ja lähinnä yrityskohtaiset hanketulokset kuvataan projektin sivuilla tulokset osiossa. Hankesivustosta tiedotetaan yrityslähtöisiä sidosryhmiä (yrittäjäjärjestöjä) sekä yrityskehityshankkeita suunnittelevia organisaatioita. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin toteutuksessa ei koettu isoja ongelmia. Pienyritysten ollessa kohderyhmänä yrityksissä tapahtuu luonnollisesti nopeita muutoksia ja niihin täytyy projektin pystyä reagoimaan nopeasti. Muutamissa projektiyrityksissä tapahtui projektin loppupuolella hankkeen tiivistymistä ja kahdessa yrityksessä keskeytyminen. Projektin nopea reagointikyvyn ansiosta tilalle löytyi 2-3 uutta yritystä vielä projektin viimeisten toimintakuukausien aikana. Täten projektin kokonaistoiminta-aika olisi hyvä olla vähintään 2 vuotta, ebisnes-projektissa se oli 1 1/2 vuotta. 8. PROJEKTIN TULOKSET Projektissa saavutettiin mm. seuraavat määrälliset, projektisuunnitelman mukaiset olennaisimmat tulokset (suluissa projektisuunnitelman mukainen tavoite) : - 53 aloittanutta hlöä (59) => 90% - 21 projektiyritystä (20) => 105% - 13 uutta työpaikkaa (100) => 13% ohjaus- ja konsultointityöpäivää (570) => 85% - ei toteutettuja lähiopetuspäiviä (60) => 0% asiantuntijaorganisaation toteuttamaa ohjaus- ja konsultointipäivää Edellä kuvattujen tulosten osalta projektin voidaan katsoa onnistuneen kokonaisuutena hyvin. Uusien työpaikkojen suhteen tavoitteiden toteutuminen olisi pitänyt ollut saavutettuja tuloksia parempi. Tähän on osaltaan vaikuttanut myös yleinen tiukka taloudellinen tilanne sekä monen hankkeen henkilöstöön mahdollisesti vaikuttavien tulosten näkyminen myöhemmin. Projektin rahoitus (ESR/Valtio ja Kunta) tulee täyttymään 100%:sti, yksityinen rahoitus ylittyy n.15%:lla. Kunkin yrityskohtaisen hankkeen päättyessä toteutettiin loppuraportointi sekä asiantuntijaorganisaation että kohdeyrityksen toimesta. Asiantuntijaorganisaation tuli tehdä omasta ohjattavasta ja konsultoitavasta yrityksestä raportointi seuraavien osa-alueiden osalta: - Hankkeen toteutuksen pääsisällöt ja toteutusaikataulu - Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen EURA JÄRJESTELMÄ 4/10

5 päättyessä - Hankkeen vaikutukset ja mahdollisuudet yrityksen toimintaan vs. lähtötila - Hankkeen merkitys yrityksen kilpailukykyyn, kasvuun ja kansainvälistymiseen - Jatkokehitystarpeet ja -toimenpiteet Vastaavasti projektiyrityksen tuli itse raportoida seuraavat osa-alueet ja projektin vaikutus niihin: - Liikevaihto 2013, 2014, Kannattavuus 2013, 2014, Uudet asiakkuudet ja markkinat - Kansainvälistyminen - Vaikutukset henkilöstöön - Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin - Jatkokehitystarpeet ja -toimenpiteet Loppuraportointi saatiin toteutettua kaikissa yrityksissä yhtä yritystä lukuunottamatta. Yhden yrityksen kohdalla raportointia ei tehty hankkeen keskeytyessä yrityksen maksuvaikeuksien takia. Yrityskohtaiset loppuraportit ovat luettavissa projektin kotisivuilla ja ne ovat myös loppuraportin liitteenä. Seuraavassa tiivistettyä yhteenvetoa: Hankkeen toteutuksen pääsisällöt - Kaikki hankkeet liittyivät digitaalisten myynti- ja markkinointikanavien tai niitä koskevien palveluiden kehittämiseen. Kohde- ja käyttäjäryhmien sekä sähköisten kanavien kautta saavutettavien markkinoinden määrittäminen ja palveluiden konseptointi oli varsin monessa selkeä tavoite. Kuudessa eri hankkeessa oli selkeä verkkokauppaympäristön kehittäminen tai rakentaminen tavoitteena. Konkreettisia muutoksia yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä - Hankkeen tuloksena syntynyttä sähköisen liiketoiminnan osaamista varsinaisten käytännön toimien toteutukseen, tuloksena www-sivujen uudistuksen käynnistämistä hankkeen tavoitteen/ongelman mukaisesti tavoiteltu kohderyhmä/markkina huomioiden, toimintamallien synnyttäminen, sähköisten jakelukanavien ymmärrys ja omaan toimintaan priorisoiminen, täysin uusia sähköisiä palveluita ja kauppapaikkoja Hankkeen vaikutukset ja mahdollisuudet yrityksen toimintaan vs. lähtötila - Käytännön toimien kautta vaikutuksia sekä olemassa olevien asiakkaiden että uusien asiakkaiden toimintaan, uusi toimintatapoja otettu käyttöön, käynnistettiin käytännön toimia uusilla markkinoilla niin kotimaassa kuin ulkomailla Hankkeen merkitys yrityksen kilpailukykyyn, kasvuun ja kansainvälistymiseen - Hankkeiden kautta voidaan katsoa tässä vaiheessa syntyneen pääasiassa edellytyksiä ja mahdollisuuksia kilpalukyvyn ja kasvun osalta. Käytännön operatiivien työ käynnistyi varsin monessa hankkeessa projektin päättyessä. Oli myös muutamia yrityksiä, joissa voitiin jo havaita projektin aikana volyymin kasvua. Jatkokehitystarpeet ja -toimenpiteet - Useissa tapauksissa markkinointi- ja myyntimateriaalien sekä kampanjoiden (google kampanjat jne.) valmistus oli seuraava vaihe. Palveluiden eri kieliversioiden toteutus oli monessa yrityksessä myös seuraava vaihe. Liikevaihto 2013, 2014, 2015 EURA JÄRJESTELMÄ 5/10

6 - Liikevaihtoluvut perustuivat ennusteisiin tulevasta ja lähes kaikille oli erityisen positiivisia odotuksia sen suhteen. Kolmella yrityksellä ei juuri ollut kasvuodotuksia, kahdeksalla yrityksellä odotukset liikevaihdon kasvusta olivat hyvinkin suuria. Noin 10 yrityksellä kasvuodotukset olivat maltillisia. Kannattavuus 2013, 2014, Kannattavuuden suhteen tilanne oli liikevaihtoa vastaava, kolmella yrityksellä kannattavuus sekä odotukset sen suhteen heikot, kahdeksan yrityksen kannattavuustoteamat tai odotukset sen suhteen erinomaiset Uudet asiakkuudet ja markkinat - Kahdentoista yrityksen kohdalla todettiin hankkeen kautta synnytettyjen palvelujen tuoneen täysin uusia asiakkuuksia. Kaksi yritystä ei nähnyt hankkeella olleen merkitystä uusiin asiakkaisiin, kahdeksan yrityksen kohdalla nähtiin hankkeen syventäneen vanhoja asiakkuuksia ja/tai antaneen mahdollisuuden lähteä tavoittelemaan uusia asiakkuuksia. Kansainvälistyminen - Kolme yritystä näki hankkeen selvän vaikutuksen kansainvälisiin toimiin ja välittömiin asiakkuuksiin sieltä. Kuusi yritystä toi esille hankkeen kautta syntyneiden palveluiden ja tuotteiden mahdollistavan kansainvälisen toiminnan sekä sen, että lähitulevaisuuden suunnitelmissa ovat toimet kansainvälisiin asiakkaisiin tai kansainvälistymiseen. Loput yritykset eivät tuoneet esille suunnitelmia kansainvälisiin toimiin ainakaan lähiaikoina. Vaikutukset henkilöstöön - Uusia työntekijöitä on hankkeen vaikutuksiin perustuen palkattu viiteen eri yritykseen yhteensä 13 hlöä. Tulevan vuoden osalta raportoitiin n.20:n uuden hlön palkkaustarve. Kuusi yritystä ei nähnyt hankkeella vaikutusta henkilöstöön. Yhdeksällä yritykselle vaikutukset olivat positiivisia henkilöstön osaamiseen ja viihtyvyyteen sekä suoranaisesti työpaikkojen säilyvyyteen yhdellä yrityksellä. Lähitulevaisuuden odotukset hankkeen vaikutuksesta yrityksen kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin - Uudet kehitetyt sähköisen liiketoiminnan tuote- ja palvelukonseptit nähtiin oleellisena osana yrityksen kilpailykyvyn paranemista sekä kasvuun ja lisätyöllistämiseen pääsemiseksi lähes kaikissa yrityksissä. Kaksi yritystä ei nähnyt hankkeella olevan vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja mahdollisuuksiin Jatkokehitystarpeet ja -toimenpiteet - Useissa tapauksissa markkinointi- ja myyntimateriaalien valmistaminen sekä verkkomarkkinoinnin toteutus koettiin tärkeimmiksi seuraaviksi vaiheiksi. Palveluiden eri kieliversioiden toteutus oli monessa yrityksessä myös seuraava vaihe sekä osaamisen kehittäminen sähköisen liiketoiminnan sisältöihin edelleen. Verkkosivustojen spesifisempi toteutus eri markkinoille ja asiakasryhmille koettiin myös useissa yrityksissä tärkeäksi seuraavaksi kehitysvaiheeksi. Kolme yritystä ei pystynyt näkemään suoranaisia jatkokehitystarpeita ja -toimenpiteitä hankkeen päättyessä. Yrityskohtaisten loppuraporttien pohjalta voidaan todeta, että kukin hanke oli projektisuunnitelman sisältöja tavoitealueen mukainen. Kolmen yrityksen kohdalla ei päästy yrityksen ja projektin näkökulmasta merkittäviin tuloksiin. EURA JÄRJESTELMÄ 6/10

7 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Yrityskohtaiset kehitysohjelmat ja niiden pääsisällöt sekä niiden kautta saavutetut tulokset ovat kaikkien projektiyritysten hyödynnettävissä. Käytettävissä olevien asiantuntijaorganisaatioiden foorumi jatkaa ja kehitystyötä jatketaan myös monessa ebisneksessä mukana olleessa yrityksessä. Asiantuntijaorganisaatiot osaavat projektin jälkeen hyödyntää toistensa osaamisalueita yhteisissä hankkeissa. Tampereen Seudun Viestintäyhtymä jatkaa ns. kehitysorganisaationa projektin jälkeen ja toimintaa jatketaan yritysten suoraan rahoittamana. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projekti on ollut tasa-arvoneutraali hanke ja siinä ovat olleet edustettuina tasa-arvoisesti kaikki ryhmät. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Kohderityksen ja asiantuntijaorganisaation ulkopuolinen projektipäällikkö on ollut monessa hankkeessa erinomainen "ulkopuolinen" auditoija hankkeen edistymisessä ja arvioinnissa sekä myös yrityksen tarpeeseen parhaiten soveltuvan asiantuntijan valinnassa sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Yritykset ovat valmiita panostamaan myös tähän ja siinä on yksi uusi toimintakenttä hankkeen päättyessä. Asiantuntijaorganisaatioiden ollessa monesti myös kilpailijoita keskenään on siitä huolimatta tärkeää heidän välinen yhteistyö loppuasiakkaan parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Projektikehys tuo myös jokaiseen yrityskohtaiseen hankkeeseen kilpailuasetelmaa parhaan hankkeen aikaansaamiseksi. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Tampereen Seudun Viestintäyhtymä jatkaa ns. kehitysorganisaationa projektin jälkeen ja toimintaa jatketaan osin yritysten (projektin kohdeyritykset sekä asiantuntijaorganisaatiot) suoraan rahoittamana. Lisäksi projektin toteutusmallista tiedotetaan eri tahoja ja jotka esim. suunnittelevat vastaavan sisältöalueen hankkeita tulevaisuudessa. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 57 % ,74 57 % Kuntien rahoitus ,00 14 % ,44 14 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus ,00 29 % ,82 29 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma EURA JÄRJESTELMÄ 7/10

8 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Projektin lähtökohta ja tavoite oli tuottaa Pirkanmaalaisille pienyrityksille sekä valmennusohjelma että yrityskohtainen kehitys- ja konsultaatio-ohjelma sähköisen liiketoiminnan eri toimenpiteiden toteutukseen myynnin ja markkinoinnin kokonaisuus huomioiden. Projektissa tavoiteltiin yhteistyömallien ja -verkostojen luomista sähköisen liiketoiminnan Pirkanmaalla toimivien asiantuntijayritysten sekä sähköisen liiketoiminnan toimenpiteiden tarpeessa olevien yritysten välille ja jotka jäävät elämään projektin päättyessä tuloksia tuovana ja siten perusteltavana toimintana. Projektilla oli kolme päätavoitetta: 1. Projektiin osallistuvien yritysten sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeiden kestävä, koulutuksella ja konsultoimalla tapahtuva toteutus. 2. Toimintamalli ja osaaminen sähköisen liiketoiminnan toteutukseen projektin päättyessä. 3. Hankkeen tulokset inspiroivat Pirkanmaalaisia PK-yrityksiä investoimaan sähköisen liiketoiminnan hankkeisiin tuloksia tuottavana toimintana toimialasta riippumatta. Lisäksi laadullisia tavoiteltavia tuloksia olivat: 1. Sähköisen liiketoiminnan edellyttämä osaaminen 2. Sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeiden laadun, sisällön ja palveluiden käytettävyyden kehittyminen. 3. Sähköisen liiketoiminan kehittämisen toimintakulttuurin ja strategisen merkityksen laaja-alainen synnyttäminen asiantuntijaorganisaatioiden ja pienyritysten välille. Projektia lähdettiin toteuttamaan valikoimalla ja kilpailuttamalla projektiyritysten asiantuntijapalveluista vastaavat yritykset. Seuravassa vaiheessa käynnistettiin projektiyritysten varsinainen hakeutuminen projektiin mukaan. Tämä tapahtui projektiyrityksen laatiman projektiin hakeutumissuunnitelman (projektihakemus) pohjalta ja jossa yritys kuvasi mm.: - Sähköisen liiketoiminnan kehityshankkeen päätavoitteen - Tehtävät toimenpiteet otsikkotasolla sekä toimenpiteiden aikataulusuunnitelman - Esityksen asiantuntijapalveluiden (ohjaus, koulutus ja konsultointi) toteuttajaksi Projektihakemusten pohjalta projektiin hyväksyttiin mukaan 21 eri yritystä Pirkanmaan talousalueelta. Tämän jäljeen projektiyritys ja asiantuntijaorganisaation aloitti suunnitelman mukaisen ohjelman toteutuksen. Yrityskohtaisten hankkeiden toteutukset olivat minimissään 4 ohjaus- ja konsultipäivää ja maksimissaan 15 ohjaus- ja konsultipäivää. Yrityskohtaisen hankkeen päättyessä käynnistettiin jokaisessa hankkeessa loppuraportointi sekä asiantuntijaorganisaation että kohdeyrityksen toteuttamana. Tämä loppuraportointi oli oleellinen osa projektin saavuttamien tulosten arviointia ja siinä raportoitavat sisällöt koostuivat pitkälti projektille asetetuista kokonais- ja yrityskohtaisista tavoitteista. Projektissa saavutettiin mm. seuraavat määrälliset, projektisuunnitelman mukaiset olennaisimmat tulokset (suluissa projektisuunnitelman mukainen tavoite) : EURA JÄRJESTELMÄ 8/10

9 - 53 aloittanutta hlöä (59) => 90% - 21 projektiyritystä (20) => 105% - 13 uutta työpaikkaa (100) => 13% ohjaus- ja konsultointityöpäivää (570) => 85% - ei toteutettuja lähiopetuspäiviä (60) => 0% asiantuntijaorganisaation toteuttamaa ohjaus- ja konsultointipäivää Kunkin yrityskohtaisen hankkeen päättyessä toteutettiin loppuraportointi sekä asiantuntijaorganisaation että kohdeyrityksen toimesta. Loppuraportointi saatiin toteutettua yhtä yritystä lukuunottamatta kaikissa yrityksissä. Yrityskohtaiset loppuraportit ovat luettavissa projektin kotisivuilla ja ne ovat myös loppuraportin liitteenä. Kaikki hankkeet liittyivät digitaalisten myynti- ja markkinointikanavien tai niitä koskevien palveluiden kehittämiseen. Kohde- ja käyttäjäryhmien sekä sähköisten kanavien kautta saavutettavien markkinoiden määrittäminen ja palveluiden konseptointi oli varsin monessa selkeä tavoite. Kuudessa eri hankkeessa oli selkeä verkkokauppaympäristön kehittäminen tai rakentaminen tavoitteena. Kahdentoista yrityksen kohdalla todettiin hankkeen kautta synnytettyjen palvelujen tuoneen täysin uusia asiakkuuksia. Kaksi yritystä ei nähnyt hankkeella olleen merkitystä uusiin asiakkaisiin, kahdeksan yrityksen kohdalla nähtiin hankkeen syventäneen vanhoja asiakkuuksia ja/tai antaneen mahdollisuuden lähteä tavoittelemaan uusia asiakkuuksia. Kolme yritystä näki hankkeen selvän vaikutuksen kansainvälisiin toimiin ja välittömiin asiakkuuksiin sieltä. Kuusi yritystä toi esille hankkeen kautta syntyneiden palveluiden ja tuotteiden mahdollistavan kansainvälisen toiminnan sekä sen, että lähitulevaisuuden suunnitelmissa on toimet kansainvälisiin asiakkaisiin tai kansainvälistymiseen. Uusia työntekijöitä on hankkeen vaikutuksiin perustuen palkattu viiteen eri yritykseen yhteensä 13 hlöä. Tulevan vuoden osalta raportoitiin n.20:n uuden hlön palkkaustarve. Yrityskohtaisten loppuraporttien pohjalta voidaan todeta, että kukin hanke oli projektisuunnitelman sisältöja tavoitealueen mukainen. Kolmen yrityksen kohdalla ei päästy yrityksen ja projektin näkökulmasta merkittäviin tuloksiin. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Projektin toteutukseen liittyvä kirjanpitoaineisto löytyy Accountor Tampere Oy:n toimitiloista (Kuninkaankatu 30 Tampere), yhteyshenkilö Päivi Uotinen, , Projektin muut dokumentit löytyvät Tampereen Seudun Viestintäyhtymä r.y, c/o Trus Oy, Finlaysoninkuja 25 Tampere, yhteyshenkilö Harri Helén, +358 (0) , EURA JÄRJESTELMÄ 9/10

10 Päiväys ja allekirjoitus Janne Korhonen Projektipäälikkö EURA JÄRJESTELMÄ 10/10

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto. PYRY II -hanke. Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko. Sastamalan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto PYRY II -hanke Parasta Yritystoimintaa Rakennetaan Yhteistyössä! www.aiko.fi Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.10.2012 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Sirpa Törhönen Puhelinnumero 08-61554203 Projektikoodi A31183 Tila Valmis

Lisätiedot

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden

Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Raportointikauden Sivu 1 (7) Kyseessä on projektin väliraportti jaksorahoitusraportti loppuraportti PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT Projektin nimi Lyhenne Virtuaalinen karjan hyvinvoinnin valvonta Diaarinumero Päätösnumero Raportointikauden

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta.

Osatoteuttaja vastaa aina lomakkeilla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: OSAPROJEKTIN SEURANTATIETOJEN ILMOITTAMINEN (Yhteishankkeen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika.

10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika. Sivu 1 (5) 10.1.2014 AVOIN KILPAILUTUS: Asiantuntijapalveluita -hankkeelle vuodelle 2014 * Palveluhankinta perustuen lakiin julkisista hankinnoista 1505/1992 Hankintayksikkö/Asiakas Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10813 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 09.09.2011 Diaarinumero POHELY/2210/04.00.05.0/2010 Käsittelijä Muotio Marko Puhelinnumero 040 531 8809 Projektikoodi

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

MATKAILUN HANKETOIMINTA

MATKAILUN HANKETOIMINTA MATKAILUN HANKETOIMINTA OHJELMAKAUSI 2000 2006 MATKATOIMIALA Matkailun edellinen ohjelmakausi käytettiin eripuolilla maakuntaa erilaisten perusmatkailupalvelujen kehittämiseen. Kehittämistoiminnan tuloksena

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10801 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti -toteutus Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE) SISÄLLYS 1 Yhteenveto... 3 2 Rucola Plus/Internet-markkinointi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.01.2012 Diaarinumero POHELY/2199/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.08.2012 Diaarinumero POHELY/2530/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.09.2010 Diaarinumero POHELY/533/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

"Kotipesä kuntoon" - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma

Kotipesä kuntoon - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma KESKI-SUOMEN TE-KESKUS: "Kotipesä kuntoon" - pk-matkailuyritysten valmennusohjelma Ajankohta 25.3.2009 27.10.2009 TAUSTA- JA LÄHTÖKOHTAKARTOITUS : TE-keskuksella ja vastuukouluttajille on selkeä käsitys

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

TalviSÖKÖ. Vuosiraportti 1.4. 31.12.2013

TalviSÖKÖ. Vuosiraportti 1.4. 31.12.2013 TalviSÖKÖ Vuosiraportti 1.4. 31.12.2013 Sivu 1 1. RAPORTOINTIKAUSI 1.4.2013 31.12.2013 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Vastuuviranomainen TalviSÖKÖ - Alusöljyvahingon

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Mihin seurantalomakkeita tarvitaan? Euroopan komission edellytys, jäsenvaltio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus:

Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus: Miksi ja mihin? Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena kansainvälinen kärki Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle Valmistelee tutkimustulosten kaupallistamista Parantaa

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot