Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.1.2014. Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää 30.11.2014 saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika."

Transkriptio

1 Sivu 1 (5) AVOIN KILPAILUTUS: Asiantuntijapalveluita -hankkeelle vuodelle 2014 * Palveluhankinta perustuen lakiin julkisista hankinnoista 1505/1992 Hankintayksikkö/Asiakas Forum Virium Helsinki Oy (myöhemmin Forum Virium Helsinki) (Y-tunnus ), Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki Hankintamenettely Avoin, jatkuva menettely. Tarjouksia voi jättää saakka. (Ks. myös kohta Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika.) Hankinnasta ilmoittaminen Ilmoitus on nähtävillä verkossa Lisäksi hankintayksikkö voi pyytää suoraan tarjouksia valitsemiltaan palveluntarjoajilta. Hankinnan yksilöinti Forum Virium Helsinki pyytää tarjouksia asiantuntijapalveluista (konsultointi) vuoden hankkeen yrityskohtaisiin valmennuksiin. Forum Virium Helsinki tuottaa Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun rahoittamaa ta. kehittää Helsingissä toimivia innovatiivisia pk-yrityksiä, joilla on halua ja kykyä kasvaa globaaleilla markkinoilla skaalautuvalla liiketoiminnalla. Valmennus on tarkoitettu kaikille toimialoille sekä kaiken ikäisille yrityksille. Kullekin Kasvuvalmennukseen valitulle yritykselle laaditaan yrityskohtainen kehittämisohjelma. Nuorille yrityksille valmennus tarjoaa asiantuntija-apua liiketoiminnan alkuvaiheen kehittämiseen ja pidempään toimineiden yritysten on mahdollisuus luoda uutta kasvusuuntaa muutostilanteissa. Yrityskohtaista valmennusta voi olla enintään 20 päivää. Valmennuksia tehdään välisenä aikana. Kehittämisohjelman toteutus saa kestää enintään 16 viikkoa. Forum Virium Helsinki kokoaa ta varten ryhmän valmentajista eli valmentajapoolin (asiantuntijoita, konsultteja), joilta hankkeen aikana ilman eri tarjouspyyntöä voidaan hankkia asiantuntijapalveluita. Valmentaja toimii yrityskohtaisessa kehittämisohjelmassa hankkeen ohjauksessa oman osaamisalansa (esim. rahoitus, juridiikka, myynti ja markkinointi, henkilöstöjohtaminen, projektihallinta ja johtaminen, kansainvälistyminen, verkostoituminen ja kumppanuudet sekä tuotekehitys ja uudet palvelukonseptit) asiantuntijana. Valmennusta hankitaan 1-15 päivän erissä.

2 Sivu 2 (5) Valinta valmentajapooliin ei kuitenkaan takaa toimeksiantoja. Valitun palveluntuottajan ja hankintayksikön välille syntyy sitova sopimus vasta, kun hankintayksikkö, valmentaja ja valmennettava yritys ovat allekirjoittaneet erillisen hankintasopimuksen (kolmikantasopimus). Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista tai jakaa työ useamman tarjoajan kesken. Tarjouksen jättäneellä ei ole oikeutta saada korvausta tarjouksen tekemisestä. Forum Virium Helsinki ja rahoittajan edustajat valvovat valmennusta ja voivat osallistua valmennuksen kokouksiin. Tarjousten voimassaolo ja sopimusaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa saakka. Tarjouksen sisältö Tarjouksesta tulee ilmetä seuraavat asiat: Sisältö Hinta Minkä osaamisalan tai alojen valmennusta tarjous koskee. Valmentamisesta tulee tarjota työlle päivähinta (7 työtuntia), joka sisältää: - valmentamisen - työn suunnittelun ja raportoinnin - matkakustannukset - mahdolliset verot (alv. yms.) Mikäli hinta ei ole kiinteä, tarjouksesta tulee ilmetä täsmälliset ja yksiselitteiset hinnanmuutosperusteet, kuten mahdolliset määräalennukset. Myös kiinteän hinnan muutosperusteet tulee ilmoittaa. Hinnanmuutosperusteissa noudatetaan muutoin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE94. Toteuttaja- ja vastuuhenkilöt valmentajina toimivien henkilöiden osaaminen ja referenssit (CV) Yrityksen perustiedot - perustamisvuosi, liikevaihto ja henkilöstömäärä Referenssit vastaavanlaisista toteutuksista - tarjoajan harkinnan mukaan Yhteyshenkilö ja tiedot - mikäli ovat eri kuin toteuttaja- ja vastuuhenkilöt kohdassa Tarjouksen valintaperusteet Tarjoukset arvioidaan esitettyjen kriteereiden mukaisesti. Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. Hankintayksikkö varaa itselleen mahdollisuuden neuvotella tehtyjen tarjousten sisällön yksityiskohdista ja ostaa osia tarjouksista.

3 Sivu 3 (5) Valmentajien hankinta kilpailutetaan niin, että hankintasopimus voidaan tehdä useamman toimittajan kanssa. Arviointikriteerit ovat seuraavat: tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus osaaminen ja kokemus kyseiseen tehtävään toimialueen tuntemus toimialaan ja vastaaviin toimeksiantoihin liittyvät referenssit tarjoajan käytössä olevat resurssit oman työn arviointimenetelmät Tarjousta ei oteta käsittelyyn, jos tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai on virheellinen tai vajavainen tai tarjoajalla ei ole hankintayksikön arvion mukaan taloudellisia, teknisiä tai muita edellytyksiä toteuttaa tarjoamaansa. Tarjoukset käsitellään sitä mukaa, kun ne saapuvat. Ennen valintoja selvitetään tarjoajien kelpoisuusehdot. Valmentajat, joiden tarjous hyväksytään, lisätään Kasvuvalmennuksen valmentajapooliin, josta tehdään hankintapäätökset yrityskohtaiseen valmennukseen. Päätökset valinnoista pooliin ilmoitetaan tarjoajille sähköpostitse. Valintapäätös ei kuitenkaan takaa toimeksiantoa. Maksuehto Maksu hankinnasta suoritetaan laskua vastaan hankintasopimuksessa tarkemmin määrättävin perustein. Valmennettava yritys maksaa valmentajalle suoraan vähintään 30 %:n omavastuuosuuden valmennuskustannuksista ja hankintayksikkö tukiosuuden, joka voi olla enintään 70 %, kuitenkin enintään 665 e + alv./valmennuspäivä. Matkakustannuksia ei korvata. Maksuehto on 30 päivää netto. Tarjousasiakirjojen julkisuus Valmentajapooli on julkinen. Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, liikesalaisuus on yksilöitävä erilliseen liiteosaan ja selvästi merkittävä luottamukselliseksi. Julkisia hankintoja ja asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa tai sen määräytymisen perusteita koskeva tieto on julkista.

4 Tarjousten jättäminen Sivu 4 (5) Tarjoukset on toimitettava verkkolomakkeella, joka löytyy osoitteesta Lisätietoja Vastaava tuottaja Kaisa Sibelius tai Forum Virium Helsinki Helsingissä Kaisa Sibelius Vastaava tuottaja Forum Virium Helsinki

5 Sivu 5 (5) Kuvaus Kasvuvalmennuksesta tukee helsinkiläisiä innovatiivisia pk-yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun ja kansainvälistymiseen. Toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille antaa taloudellisen mahdollisuuden kiihdyttää kasvua käyttämällä korkeatasoisia asiantuntijapalveluita. Pidempään toimineille yrityksille tarjoaa joustavan tavan kartoittaa uusia kasvusuuntia sekä sysäyksen jatkaa kasvua. Hankkeen rahoitus tulee Helsingin uusyrityskeskus ry:n kautta Helsingin kaupungin innovaatiorahastosta ja valmennuksen tuottaa Forum Virium Helsinki. Räätälöity kehityshanke yrityksen tarpeisiin tarjoaa yrityskohtaisen kehitysohjelman, joka räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Yrityskohtaista valmennusta voi olla enintään 20 päivää ja se toteutetaan tiiviinä kokonaisuutena enintään 16 viikossa. Yrityksen omavastuuosuus on vähintään 30% valmennuskustannuksista. Tuen osuus voi olla enintään 70%, kuitenkin korkeitaan 665 e + alv./valmennuspäivä (7 h). Kohderyhmä Kasvuvalmennuksen kohderyhmänä ovat innovatiiviset kaikilla toimialoilla toimivat pkyritykset, joiden tuotteet tai palvelut ovat skaalautuvia ja joilla on markkinapotentiaalia myös kansainvälisillä markkinoilla. Nuorten yritysten lisäksi valmennukseen voivat hakea jo pidempään toimineet yritykset, jotka haluavat erilaisissa muutostilanteissa etsiä uusia kasvuväyliä. Yrityksen kotipaikan tulee olla Helsinki. Valinnoissa painotetaan erityisesti seuraavia kriteereitä: yrityksen kasvuhalu ja -kyky liikeidean kansainvälinen potentiaali tiimin osaaminen Kasvuvalmennuksen soveltuvuus yrityksen kehitystarpeisiin yrityksen elinkeinopoliittinen merkitys Valmennukseen voidaan valita enintään 50 yritystä. Hakeminen ja valinta Kasvuvalmennukseen voi hakea alkaen, kuitenkin viimeistään Haku tapahtuu verkkolomakkeella. Valinnat tehdään verkkohakemusten ja yrityskohtaisten haastattelujen perusteella viidellä erillisellä hakukierroksella.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 25.3.2013. LAKIASIAINPALVELUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille

TARJOUSPYYNTÖ 25.3.2013. LAKIASIAINPALVELUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille LAKIASIAINPALVELUT Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja sen hallinnoimille hankkeille TAUSTATIETOA Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n päärahoittajina ovat Lahden kaupunki, Hollolan ja Nastolan kunnat sekä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä -

- Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - NAANTALIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (10) - Työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointijärjestelmä - 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin kaupunki 0135457-2 Riitta

Lisätiedot

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ Värjäysautomaatti 1(6) Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 Viite: Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus

Tarjouspyyntö. Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus 2.12.2014 Tarjouspyyntö Innovaatiotoiminta, tuottavuus ja Tekesin vaikuttavuus Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel. Innovaatiorahoituskeskus Tekes Kyllikinportti 2 PL 69, 00101 Helsinki 029 50 55000 Innovationsfinansierinsverket

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ

KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 KERAVAN KAUPUNGIN IKKUNALASIKORJAUSTEN JA LASITUSTÖIDEN HANKINTA PUITESOPIMUSJÄRJESTELYNÄ 1. Hankinnan kohde ja sopimuskausi Keravan kaupunki pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS

PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS TARJOUSPYYNTÖ 19.5.2015 PROTOMOPRO 2.0-PROJEKTISSA TARVITTAVIEN ULKOPUOLISTEN PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTUS Hanke LEAN STARTUP-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli, myöhemmin

Lisätiedot

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa.

28.3.2013. Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. - 1 - TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2013 Uimakoulutoiminta 1.9.2013-30.6.2015 Tarjouksen kohde Tarjouskilpailu koskee Raision kaupungin Raision Uintikeskus Ulpukassa tapahtuvaa uimakoulutoimintaa. Tarjousta pyydetään

Lisätiedot

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg

3.9.2013. Peruna, kuorittu, kokonainen 11 000 kg Peruna, kuorittu, soseperuna 4 000 kg peruna, kuutioitu 6700 kg HAUSJÄRVEN KUNTA Ruokapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 3.9.2013 Arvoisa vastaanottaja Hausjärven kunnan ruokapalvelut (hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyistä tuotteista tässä tarjouspyynnössä

Lisätiedot