Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma"

Transkriptio

1 Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma Sivistyslautakunnan hyväksymä Päivitetty SISÄLLYS Toimintasuunnitelman tavoitteet s. 2 Tavoitteet luokka-asteille s. 3 Ajanvarausohje s. 4 Luokkien ohjatut sisällöt kirjastossa s.5 Esikoulut s luokat s luokat s luokat s luokat s luokat s luokat s luokka s. 8 Lukio s. 9 Kotiseutuni -oppimisympäristö s. 9 Muu yhteistyö s. 10 Lasten kirjastovuosi s. 12 Kirjasto pelinä tiedote s. 13

2 Toimintasuunnitelman tavoitteet Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma koskee kaupungin esikouluja ja peruskouluja sekä lukiota. Suunnitelmassa esitellään erilaisia vaihtoehtoja, joita kirjasto suosittelee opetuksen tueksi. Tavoitteena on lasten ja nuorten lukemaan innostaminen ja aktiivisen lukuharrastuksen virittäminen. Kaikille oppilaille annetaan mahdollisuus yhtenäiseen ja monipuoliseen tiedonhallintataitojen oppimiseen ja kirjallisuuden harrastukseen. Tiedonhallintataitojen opetuksen lähtökohtana on, että opetus integroitaisiin kouluaineiden opetukseen. Suunnitelman toteutuksen myötä kehittyy informaatiolukutaitoinen nuori aikuinen, joka soveltaa löytämäänsä tietoa tarpeen mukaisesti ja tekee perusteltuja johtopäätöksiä. Monipuolinen kaunokirjallisuuden harrastus kehittää nuoressa suvaitsevaisuutta, myötäelämisen taitoa ja ilmaisukykyä. Opettajakunta voi seurata suunnitelmasta, mitä ohjelmaa tai opetusta kullakin vuosikurssilla voi pyytää kirjastosta. Jokainen luokka-aste voi käydä kirjastonkäytön opetuksessa joka vuosi. Kirjasto kutsuu joka tapauksessa seuraavat erityiskohderyhmät vuosittain kirjastoon: esikoululaiset kutsutaan kirjastoteatteriin oppimaan kirjastossa käyttäytymistä; 1-luokkalaisia innostetaan käyttämään kirjastoa; koululuokille 2 ja 7 vinkataan joka vuosi; 8-luokkan musiikinvalinnaisryhmä saa tiedonhaun opetusta; 9-luokkalaiset käyvät joka kevät tiedonhaun opetuksessa. Kirjaston ja koulun välinen yhteistyösuunnitelma toimii ohjeena, jonka mukaan yhteistyö voidaan toteuttaa resurssit huomioon ottaen. Yhteistyösuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan yhteistyössä koulujen ja kirjaston kanssa. Otamme mielellämme vastaan opettajien kehitysideoita ja synkronoimme kirjasto-opetusta koulujen opetussisältöihin. Päivitetty suunnitelma julkaistaan aina kirjaston internet-sivustolla. 2

3 Tavoitteet eri luokka-asteille Esikoulu ja luokat Lapsi saa mukavia elämyksiä hyvien kirjojen parissa, kuuntelee ja lukee kirjallisuutta. Hän löytää lukutaitoaan vastaavia kirjoja. Lapsi oppii valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa. Lapsi hallitsee kirjastossa asioimisen perusasiat ja oppii huolehtimaan lainaamastaan aineistosta. Lapset opastetaan tarinoiden maailmaan ja heissä herää kirjamyönteinen asenne luokat * Kirjastonkäytön perusasioiden hallinta. * Lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen kehittäminen. * Tiedonhaun ja tiedonhallinnan alkeiden osaaminen luokat Nuoria innostetaan lukemaan nuorison ja kirjallisen maailman kohdatessa kirjastossa. Oppilas osaa itsenäisesti etsiä lähdemateriaalia tiedontarpeeseensa. Oppilas tuntee painetun kirjallisuuden ja vapaan tietoverkon käytön erot lähteenä. Oppilas tuntee oman kirjaston aineistotietokannan sekä niihin liittyvät apuvälineet (esim. YSA ja YKL). Tiedonhallintataitojen opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan eri oppiaineiden opetukseen. 9-luokkalaiset tietävät uudet velvollisuudet ja oikeutensa kirjaston asiakkaana. Lukio Oppilas tuntee kirjaston tärkeimmät tiedonhaun kanavat ja tiedonhaun strategiat: oppilas tuntee Tiekkö-kirjastojen aineistotietokannan ja muut käytettävissä olevat tietokannat sekä niihin liittyvät apuvälineet (esim. YSA ja YKL). Oppilas osaa valita sopivat tiedonlähteet ja osaa suhtautua kriittisesti löytämäänsä tietoon. Hän tietää lähteiden oikean käytön ja tekijänoikeuslain rajoitteet ja suomat oikeudet. Tiedonhallintataitojen opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan eri oppiaineiden opetukseen. Lukio osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan paikallis- ja perinnetiedon keräykseen Oulaisten kotiseutuarkistoon ja kirjasto julkaisee sovitut aineistot KirjastoVirma sivustolla. Tavoitteena on myös nuorten välinen kulttuurivaihto ystävyyskuntien kanssa. 3

4 Ajanvarausohje - luokkakäynti kirjastoon Opastettujen ryhmäkäyntien suositeltavin aika on ennen kirjaston aukeamista kello kahdeksasta lähtien. Lainaustunnin voit varata aamutunneille puhelimitse (asiakaspalvelu). Iltapäivällä kirjaston aukioloaikoina voi ryhmä tulla lainauskäynnille ilman ajanvarausta. Suosittelemme kuitenkin teitä ilmoittamaan luokan tulosta edeltä käsin ruuhkien välttämiseksi. Valmistelua vaativa ohjattu kirjastokäyntiaika tulisi sopia hyvissä ajoissa (vähintään 1 viikko ennen käyntiä). Suunniteltaessa kirjastovierailua ja opetuksen sisältöä, selvitetään seuraavat asiat: Käynnin sisältö: a) vapaa lainaustunti tai b) ohjattu ryhmäkäynti Ohjattua ryhmäkäyntiä varten valitaan luokkakohtaisesti alla esitetyistä asioista käyntiaikaan sopiva sisältö. Pääteemoja ovat kirjastonkäytön opetus / tiedonhallintataitojen opetus / lukemaan innostaminen / jonkin yksittäisen teeman käsittely. Lainaustuntiin voidaan toki yhdistää jokin yksittäinen opetusasia. Ryhmän koko? Osaavatko lapset lukea? Ovatko oppilaat osallistuneet kirjastonkäytön tai tiedonhaun opetukseen aikaisemmin? Käynnin aihe tai tiedontarve? Työnjako: miten opettaja käsittelee aihetta koulussa ja mitä tehdään kirjastossa. Erityisryhmien toiveet, jos kyseessä on erityisluokka tai erilainen lapsi luokassa. Opettaja on läsnä opetustilanteessa ja vastaa järjestyksenpidosta. Kirjastonhoitaja ja opettaja ohjaavat yhdessä oppilasta tiedonhaussa. Koska opettajat tuntevat paremmin oppilaiden lukutaidon tason, on heidän hyvä olla mukana ohjaamassa lapsia kirjavalinnassa. LAINAUSKÄYNTI (klo 08-15) Asiakaspalvelun puhelin OHJATTU KIRJASTOKÄYNTI (klo 08 ~ 13) (kirjastonhoitaja, lasten ja nuorten kirjastotyö) (kirjastotoimenjohtaja) 4

5 Koululuokkien ohjatut sisällöt kirjastossa Esikoulut Kirjastokortti Kirjastokortin vastuullinen käyttö. Lapset saavat oman kirjastokortin vanhempien luvalla: opettaja pyydä kirjastosta kirjastokorttihakemukset ja vanhemmilta asiakastiedot allekirjoituksella. Toimita hakemukset kirjastoon mieluiten ennen luokan tuloa asiakasrekisterin muodostusta varten. Kirjastokortit ovat heti käytettävissä. Kirjaston säännöt Lainaaminen ja palauttaminen Käyttäytyminen kirjastossa Kirjaston aineiston oikea käsittely Hiljennytään kuulemaan satu ja keskustellaan lopuksi. Kirjaston paikat ja aineistot (2. kirjastokäynti) Tutustutaan lastenosastoon ja siellä olevaan aineistoon leikin muodossa esim. kirjastojunana. Vaihtoehto: Tutustutaan aineistoon erilaisten leikkien, kirjastoon liittyvien askartelutehtävien ja kirjavinkkauksen avulla. Kirja kantaa - tarina tukee nettisivuilta on erilaisia tehtäviä ja pelejä. Ajan säästämiseksi tehtäviä voidaan antaa myös mukaan kouluun, jossa lapset voivat niiden avulla kerrata oppimaansa asiaa. Katso Kirja kantaa tarina tukee kirjan työkalupakkiin ja nettisivustolle Linkki -portaalissa. Omatoimisuus Opastetaan lapsia kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta Lainaaminen omalla kortilla. Kirjastossa selattujen kirjojen huolehtiminen palautushyllyyn. 5

6 1. luokka Kirjastokortti * Annetaan lapsille kirjastokortti, jos heillä ei vielä sitä ole: pyydä kirjastosta kirjastokorttihakemukset ja vanhemmilta asiakastiedot allekirjoituksella. Toimita hakemukset kirjastoon mieluiten ennen luokan tuloa asiakasrekisterin muodostusta varten. Kirjastokortit ovat heti käytettävissä. Kirjastosäännöt ja käyttäytyminen kirjastossa kerrataan: kirjastokortin vastuullinen käyttö, eri aineistojen lainajat, palauttaminen ja uusiminen. Kirjaston paikat ja aineistot Kirjastossa on kaikilla oma paikkansa. Mistä löytää sopivaa lukemista lapsille: esim. helppolukuiset, kuvakirjat ja sadut. Kirja kantaa kirjallisuusdiplomi tärkeä * Esitellään lapsille lukudiplomiin liittyvät käytännöt. Omatoimisuus Opastetaan lapsia kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta. Kirjastossa luettujen kirjojen huolehtiminen palautushyllyyn tai siististi paikoilleen. 2. luokka Kirjaston säännöt kerrataan lyhyesti Kirjaston paikat ja aineistot (Tutustuminen lasten- ja nuortenosastoon) Tietokirjat ja kaunokirjat totta ja tarua kirjastossa. Tiedonpuuhun mahtuu kaikki tieto maailmassa. Vaihtoehtoja: Katsotaan Kirja kantaa tarina tukee sivustolta erilaisia tehtäviä ja pelejä. Opetellaan luokitusta leikin ja tehtävien avulla. Annetaan aineistojen pääluokkia esittävä Tiedonpuu-taulu opettajalle luokkaan. Annetaan oppilaille kirjastoon liittyviä askartelutehtäviä. Lukudiplomi Kerrataan lukudiplomiin liittyvät käytännöt ja vastataan lasten kysymyksiin. Lukemaan innostaminen vinkkaamalla sopivia kirjoja. Omatoimisuus Opastetaan lapsia kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta Kirjastossa luettujen kirjojen huolehtiminen palautushyllyyn tai siististi paikoilleen. 6

7 3. 4. luokka Aakkostus ja aineiston järjestys hyllystä Miten aineisto on jaettu sisällön mukaan ja aakkosjärjestykseen Aakkostus ja YKL luokitus (mitä aineiston selkätarra kertoo) Eri aineistojen paikat kirjastossa: osastot, luokat ja hyllyt Mitä kirjastotäti tekee ennen kirjaston aukeamista luokka Omatoimisuus Tiedän mistä löydän mielenkiintoista aineistoa hyllystä: esitellään nuorten osasto ja sen aineistot. Kannustetaan yrittämään omatoimista tiedonhakua, mutta myös kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta. Huolehdin itse eräpäivistä, palautuksista ja lainojeni uusimisesta. Asiakaspäätteen käyttö Opastetaan Tiekkö-aineistotietokannan asiasliittymän Web-Tiekön käyttöön. Neuvotaan tiedonhaun perusasiat: nimekehaku, tekijähaku ja sanahaku. Aineiston saatavuustietojen löytäminen asiakaspäätteeltä ja löytyneiden tietojen ymmärtäminen. Harjoitellaan hakua tietokannasta. Vinkkejä: Käytetään tiedonhaun esittelyssä esimerkkinä lapsia kiinnostavaa aineistoa ja samalla tehdään pientä vinkkausta. Opettaja voi jo koulussa antaa tiedonhakuun liittyviä tehtäviä esimerkiksi jostakin koulussa käsiteltävästä asiasta. Aineiston löytäminen hyllystä Kerrataan perusasiat yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmästä (YKL). Aineistojen paikat kirjastossa: aakkosjärjestyksen eteneminen osastoittain, luokissa ja hyllyissä sekä eri aineistolajeissa. 7

8 7. luokka Kirjaston palvelut Yleiskatsaus kirjaston tarjoamiin peruspalveluihin: lainaus, palautus, tiedonhaku, yleisöpäätteet. Onko kirjastokortti vielä tallessa. Kirjasto toivoo luokkien käyvän lainaustunneilla. Yläkoulun kirjallisuusdiplomin aloitus * Esitellään yläkoulun Kirja kantaa kirjallisuusdiplomiin liittyvät asiat. Jotta saa yläkoulun kirjallisuusdiplomin on suoritettava joka luokalla lukudiplomi. Kaikille 7-luokkalaisille vinkataan syyslukukaudella diplomikirjoja. 8. luokka Valinnaisaineryhmien käynti Tutustutaan kirjaston palveluihin ja tiloihin oman valinnaisaineen tai harrastuksen näkökulmasta. Kirjasto tilana Tutustutaan kirjastotyöhön ja koko kirjastoon: nuorten osasto, aikuistennuorten osasto, kotiseutukokoelma, Kotiseutuni tutkimuspiste, pelihuone- ja mediapaja, lehtilukusali ja varastot (ehkä myös väestönsuoja). Asiakaspäätteen käyttö Miten löydän hyvän kirjan? Web-Tiekön käyttö: sanahaku ja tarkennettu haku sekä asiasanojen käyttö. Vinkkejä: Käytetään nuorten elämään ja kouluopetukseen liittyviä aiheita tiedonhaun esittelyssä. Tiedonhaun harjoittelussa voidaan soveltaa tutkivan oppimisen menetelmää. Sovitaan etukäteen opettajan kanssa tutkittavista aiheista. Harjoittelu: Harjoittelua varten sovitaan oppituntia pitempi aika. Luokkien kirjastovierailujen sisältö liitetään eri oppiaineisiin ja meneillään oleviin projekteihin. 9. luokka Opinto-ohjaajat tuovat 9-luokkalaiset kevätlukukaudella kirjastoon. 15-vuotiaalle aukeavat uudet kirjastopalvelut ja vastuut : - 15-vuotias saa salasanan -palveluun : omat lainatiedot, varaus ja sähköisten kirjojen lainaus. - Alle 15-vuotiaan lainoista vastaa takaaja. Kerrataan aikuisten kirjastomaksut. - Lainojen hallinnan uudet keinot: eräpäivämuistutus ja saapumisilmoitus tekstiviestinä tai sähköpostina. - Kerrotaan alueemme kirjastoverkosta opiskelua silmällä pitäen. Kerrotaan opiskelua tukevasta kaukopalvelusta ja Tiekkö-seutulainauksesta. Yläkoulun Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomin myöntäminen kouluissa. 8

9 LUKIO Tiedonhaun opetuksen näkökulma on tutkiva oppiminen ja lähdekriittisyys. Oppilas tuntee oleelliset tiedonhaun lähteet: - Kirjaston sähköiset palvelut : - Paikallistietoa netissä: Ostrobotnia ja KirjastoVirma - Kirjaston seutulainaus ja kaukopalvelu - Kirjastojen eri tiedonhaun lähteet ja alueemme kirjastoverkko. - Lähteiden oikea käyttö ja tekijänoikeuslaista oleellinen toisten luoman aineiston käytössä. Lukio osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan alueen paikallis- ja perinnetiedon keräykseen Oulaisten kotiseutuarkistoon ja kirjasto julkaisee sovitut aineistot KirjastoVirma sivustolla: Tehtävää varten on laadittu oppilaan ohje. Opettaja voi pyytää kirjastotoimenjohtajan esittelemään asian perinnetiedon ja nykykulttuurin tallennukseen soveltuvalla kurssilla. Oulaisten lukiolaisten englannin kurssilla tuottamia tekstejä nykyajan vuotuisjuhlaperinteistä on jo kirjastovirmassa. Tavoitteena on ollut saada vastaavia juttuja myös Oulaisten ystävyyskuntien lukiolaisilta heidän omalla kielellään ja englanniksi, jotka voitaisiin Oulaisten lukiolla taas kääntää suomeksi. KOTISEUTUNI OPPIMISYMPÄRISTÖ KIRJASTOSSA Kirjastomme haluaa edistää kotiseututuntemusta ja tuo esille oulaistelaisten osaamista. Kirjastosalin Montussa on Oulaisten Kotiseutukokoelma ja osasto nimeltä Kotiseutuni, joihin on koottu kirjaston Oulaista käsittelevä tietokirjallisuus kotiseudustamme kiinnostuneille ihmisille. Kirjaston Monttu on hyvä tutkimuspaikka opiskelijalle. Montussa on huippu tietokone, skanneri, tulostin ja videokasettien digitointilaite. Kirjaston mediapajapalvelut ovat oppilasryhmien käytettävissä. Mediapajaryhmien käyttöön on saatavissa hdmi-videokamera (lisävarusteena jalusta ja ulkoinen mikrofoni). Monttu-asiakaspäätteellä on valokuvankäsittelyä varten Photoshop CS6 ja Photoshop Elements sekä videoeditointiohjelma Pinnacle. Kirjastossamme on ilmainen wlannettiyhteys omaa/ koulun kannettavaa tietokonetta varten. Asiakkaiden käytössä on yhdeksän pöytätietokonetta, joista on kiinteä Internet-yhteys. Ryhmäkäyttöön on saatavissa vielä kolme kannettavaa tietokonetta, joissa on Photoshop Elements ja Pinnacle. Tarvittaessa järjestyy vielä useampi tietokone. Kirjaston pelihuone on myös ryhmien käytettävissä (wii, xbox360 ja Ps3). Tilassa on huippu äänentoistolaitteet, kaksi videoprojektoria ja kaksi isoa valkokannasta, iso televisiopääte sekä tietokoneet. 9

10 Muu yhteistyö Kirjaston palvelut Kirjaston opetuksen lisäksi kirjaston palvelut ovat koulujen vapaasti käytettävissä. Opettajat ja oppilaat ovat tervetulleita lainaamaan kirjoja. Opettajat voivat myös pyytää henkilökuntaa keräämään aineistoa luokkiin, esimerkiksi kirjapaketteja jostakin oppiaineesta. Sovittaessa luokat voivat tulla myös työskentelemään kirjastoon, jolloin kirjaston aineistot ja asiakastietokoneet ovat heidän käytettävissään. Myös opettajaryhmälle voidaan pitää kirjaston sähköisten palvelujen esittelytunti. Kirjavinkkaus Kirjasto edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta kertomalla heille hyvistä kirjoista. Joka vuosi kirjasto hakeutuu kouluille vinkkaamaan 2-luokille ja 7-luokille. Eri luokka-asteille järjestetään kirjavinkkausta kirjaston resurssien mukaan ja vaihtuvien lukuharrastusprojektien teeman mukaisesti. Luokat voivat tulla vinkkaustunneille kirjastoon tai kirjastosta tullaan luokkaan vinkkaamaan. Kirjavinkkausta pyritään jossakin määrin tekemään myös tavallisten luokkakäyntien yhteydessä. Vinkkauksen kesto on sovittavissa (yl min). Kirjasto vinkkaa mielellään Kirja kantaa kirjallisuusdiplomin kirjallisuutta. Vinkkauksesta kannattaa sopia hyvissä ajoin. Vinkkaus vaatii aina syvällistä valmistelua. Teemat Kirjastokäynti voidaan keskittää myös jonkin yksittäisen opiskeltavan asiaan ympärille. Erilaisista teemoista voidaan yhteistyöllä suunnitella jokin tapahtuma: kansainvälisyys, kansanperinne, erilaisuus, suvaitsevaisuus ja niin edelleen. Projektit, tempaukset ja kirjailijavierailut Kirjailijavierailujen järjestämiksi kirjasto yleensä hakee ulkopuolista rahoitusta ja tiedottaa vierailuista kouluille. Kirjailijavierailu liittyy yleensä aina johonkin lukuharrastusta edistävään kirjaston projektiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta voidaan hakea myös yhdessä (hakuaika lokakuun loppuun mennessä). Pienempiä tempauksia voidaan toteuttaa myös yhdistämällä koulun ja kirjaston resurssit. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kouluille tuoda esille omia tuotoksiaan, kirjoitelmia, piirustuksia, luokan keräämiä lukutoukkia ja lukupuita sekä mielikirjanäyttelyitä. Koululaiset ovat tervetulleita esiintymään kirjastoon esimerkiksi satutunneille ja muihin tapahtumiin. 10

11 Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomi Tiekkö-kirjastoilla on yhteinen Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomi, jonka ylläpidon ja kirjojen saatavuuden kirjastot takaavat. Kirjallisuusdiplomia esitellään kirjastossa luokkakäyntien yhteydessä. Diplomikansio on jaettu kaikille Oulaisten ala- ja yläkouluille. Suoritusohjeet ja kirjalistat sekä tehtävät löytyvät kirjastosalista ja kirjaston www-sivuilta. Tiekkö-kirjastot päivittävät kirjalistoja vuosittain. Kyläkoulukirjastot ja koulujen kirjastovastaavat Kyläkoulujen siirtokokoelmiin pyritään viemään uusia kirjoja kaksi kertaa lukukaudessa. Silloin myös hyllyt järjestetään ja vanhoja kirjoja viedään pääkirjastolle takaisin. Kyläkouluilla on nimetty kirjastovastaava, joka on koulun ja kirjaston yhteyshenkilö. Hän seuraa lasten kotilainausta ja ilmoittaa lainatilastot vuoden vaihteen jälkeen kirjastolle. Kirjasto toivoo, että koulujen järjestäjät pitäisivät kirjastohyllyt siistinä. Koulukokoelmien kirjakierron parantamiseksi kirjasto suosittelee ennen jokaista lomaa lasten kirjan vaihtopäiviä. Ennen kesälomaa tulee kaikki kotiin lainatut kirjat palauttaa kouluille! Kouluille on toimitettu kirjastokansio, jossa on kerrottu lukudiplomista ja kirjoihin laitetuista tarroista. Kansiosta löytyy myös kirjastokorttihakemus monistettavaksi. Luokkasarjat ja oheislukemistot Koko luokan yhteistä lukukokemusta varten on kirjastossa nuortenkirjojen luokkasarjoja eli kaikille yhtä aikaa luettavaksi sama kirja. Luokkakirjoista on luettelo kirjastossa. Kirjasto voi myös kerätä sarjan kirjaston omista kirjoista ja pyytämällä lisäkappaleita esim. Tiekkö-kirjastoista. Luokkasarjat lainataan koulun kirjastokortille, joita säilytetään kirjaston tiskillä kansiossa. Koulun korttia käytettäessä otetaan opettajan nimikirjoitus lainakuitin kopioon, jotta tiedämme mihin luokkaan kirjat sijoittuvat. Oppilaat eivät saa käyttää koulun kirjastokorttia. Oulaisten yleissivistävien koulujen oppilaat saavat seutulainata opintoihinsa liittyvän kaukokirjallisuuden ilmaiseksi (esim. lukion kirjallisuuslistojen kirjat). Tällöin kuitenkin oppilaat itse vastaavat lainojen palautuksesta ja mahdollisista myöhästymismaksuista. Yhteistyösuunnitelma on päivitetty kirjastotoimenjohtaja Inga Petäjäsoja 11

12 OULAISTEN KIRJASTON LASTENVUOSI kirjaston vuosittaiset erityiskohderyhmät, jotka kirjasto kutsuu paikalle SYYSLUKUKAUSI Aika Tapahtuma Kohderyhmä ELOKUU Seiskojen kirjavinkkaus 7 LK SYYSKUU Kirjasto-opetus 1 LK Satuhetket alkavat: joka perjantai klo 10:30 Kotihoidon lapsille LOKAKUU Lukuleikkikuu päiväkoti- ja laitoslapset Mahdollinen kirjailijavieras joko ala- ja yläkoululaisille Sadun päivä alakoulun jokin luokka lukee ääneen päiväkotivieraille. MARRASKUU Kirjasto-opetus 3 LK (esim A, B, C koulun YKLopetuksen mukaan). JOULUKUU Satuhetkien joulujuhla kotihoidon lapset KEVÄTLUKUKAUSI Aika Tapahtuma Kohderyhmä TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU Kirjavinkkaukset 2 LK Mahdollinen kirjailijavieras HUHTIKUU Lukuviikko (vko 17) Kirjastoteatteri eskareille TOUKOKUU Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus: 2 x 45 min/ opojen tunnilla. joko ala- ja yläkoululaisille Esikoululaiset 9 LK HOX tämän lisäksi opettajien aktiivisuuden varassa muut käynnit OULAISTEN KOULUJEN JA KIRJASTON YHTEISTYÖSUUNNITELMA Sivistyslautakunnan hyväksymä Päivitetty Työrukkanen, josta opettajat voivat oman aikataulunsa mukaan pyytää kirjastokäyntiä. Kirjaston yhteistyösuunnitelmassa on luokkakohtaisesti aikataulutettu sopivaa kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen sekä lukuharrastuksen edistyksen sisältöjä. 12

13 KIRJASTO PELINÄ -tiedote Oulaisten kaupunginkirjaston Kirjasto pelinä -hanke edistää kirjaston ja koulujen yhteistyötä mediakasvatuksessa: nuoriso ja opettajat oppivat hyödyntämään kirjaston mediapajaa ja opetetaan tuottamaan kirjastoaiheisia sisältöjä Kirja kantaa sivustolle. Tiekkö-kirjastojen Kirja kantaa -sivusto uudistetaan ja saatetaan käyttäjäystävälliselle alustalle, jota kirjastoissa pystytään helposti päivittämään. Kirja kantaa kirjallisuusdiplomi jalostetaan mediakasvatukselliseksi. Soveltuvin osin oppilaiden tuotteet julkaistaan Tiekkö-kirjastojen ylläpitämällä Kirja kantaa sivustolla, joka kaipaa uusia sisältöjä. Kirjaston mediapajan laitteistoa hyödynnetään sisältöjen tuotannossa työpajoina. Kirjasto kehittää yhteistyössä koulujen opettajien (atk-opettajat, kuvaamataidon ja äidinkielen opettajat) kanssa poikkiaineellisesti uusia toimintatapoja kirjallisuuden harrastuksen ja luovuuden edistämiseksi. Yhteistyössä Tiekkö-kirjastojen kanssa Kirja kantaa sivustoa kehitetään nuorten monimuotoista kirjastopalvelujen harrastusta esitteleväksi alustaksi, joka edustaa paikallista nuorisokulttuuria Pyhä- ja Kalajokilaaksojen seitsemän kirjaston alueella. Oulaisten mediapaja- ja pelihuonetoiminta toimii alueen pilottina, jossa tuotettuja työpajoja ja mediakoulutusta tarjotaan Tiekkö-kirjastoille ja kuntien yläkoulujen opettajille ja oppilaille. Mediapajan projektityöntekijä Kalle Hautamäki, puh Hankeaika SISÄLLÖNTUOTANNON ESIMERKKEJÄ kirjallisuusdiplomin tehtävien suoritteita; kirja-arvostelu, visuaalinen digivinkki, kirjatraileri, posteri; harrastus- tai kirjastoaiheinen kirjoitelma; kylävideo; Nuorten Oulainen; perinnetallenne (tapojen tai vuotuis- ja perhejuhlan kuvausta kirjallisesti ja valokuvin); kerhotoiminnan tuotokset; taitajan, harrastajan tai harrastuksen esittely; kirjastokäytönopetusvideo, kirjastomainos; luokan keräämä lukutoukka ja lukupuu tai mielikirjanäyttely; Kirja kantaa sivuston kuvitus ja markkinointituotokset samanikäisille jne. 13

14 KIRJASTO PELINÄ -TAVOITTEET JA TOIVOTUT TULOKSET - Tiekkö-kirjastojen tietoverkkopalvelun kehitys käyttäjäystävälliseksi: Kirja kantaa sivuston parannus ja uusien sisältöjen tuotto. Tiekkö-kirjastojen Kirja kantaa kirjallisuusdiplomi laajennetaan mediakasvatukselliseksi. Kirjallisuusdiplomi saadaan Kirja kantaa sivustolle helposti päivitettäväksi. - Lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistys nuorisoa kiinnostavalla tavalla. - Mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi saadaan kiinnostavia nuorten itsensä tekemiä sisältöjä, jotka avartavat myös kirjastohenkilöstön näkökulmaa kirjastopalveluihin. - Nuorten toiminnallinen ohjaus ja mediapajan hyödynnys kirjastosisältöjen tuotossa. Kirjasto virittää nuorison ja opettajat kirjastotaajuudelle, jotta he pystyvät ideoimaan sisältöjä. - Nuorten pelikerhot ja mediapajatoiminta tukee tekemällä oppimista. - Oulaisten kirjaston digitaalisten palvelujen havainnollistaminen lukulaitteen avulla ja eri ohjelmointityökaluilla (esim. Picaxe-mikrokontrollerit ja lego-robotit). Tämä tuo lisäarvoa kirjastopalvelujen ja yläkoulun opetukseen yhdistämällä pelimaailmaa ja teknologiakasvatusta. Kirjasto pelinä mahdollisuuksien kehittely kirjastokäytönopetuksessa ja mediakasvatuksessa. - Mediapajatoiminta vahvistaa nuorten teknistä maailman hahmotusta ja nuorten käsitystä omista kyvyistä oppia, hallita ohjelmia/laitteita ja saada ne toimimaan haluamallaan tavalla luovuutta edistäen. - Työpajojen leikkimielinen ns. ruudusta ulos toiminta edistää nuorten ongelman ratkaisutaitoa ja luovaa ajattelua sekä yhteistyötaitoja. - Nykyisen mediapajan ja pelihuoneen toimivuuden seuranta, arviointi ja kehitys sekä osaamisen jako alueellisesti. - Kotiseutututkimuksen ja harrastuksen sekä perinnetallennuksen edistys erilaisin kurssein, luennoin ja tapahtumin. Kotiseutuni pelissä mahdollisuuksien tutkinta. - Hankkeen päätyttyä on jaettu osaamista, käytänteitä ja audiovisuaalista koulutusta uusien toimintamallien harjoittamiseksi: toiminnallinen mediakasvatus ja kirjastonkäytön opetus sekä Tiekkö-kirjastojen lasten ja nuorten sivuston visuaalinen sisällöntuotanto jatkuvat yhteistyössä ja osallistaen nuorisoa, kirjastohenkilökuntaa ja opettajia. Pelikynnys ylittyy kirjastoissa. Ole hyvä ja tutustu Kirjaston mediapajan ja Kotiseutuni oppimisympäristön käyttömahdollisuuksiin opetuksessa. Ota yhteyttä! Mediapajan projektityöntekijä Kalle Hautamäki, puh Kirjastotoimenjohtaja Inga Petäjäsoja, puh

Oulaisten opetussuunnitelma 2016 liite A. Oulaisten kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma

Oulaisten opetussuunnitelma 2016 liite A. Oulaisten kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma Oulaisten opetussuunnitelma 2016 liite A Oulaisten kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma Sisällys Toimintasuunnitelman tavoitteet... 3 Tavoitteet eri vuosiluokille... 4 Toiminnan vastuu,

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Koulu- ja päiväkotiyhteistyö 2016-2017 Viimeksi päivitetty 30.1.2017 Vihdin kunnankirjasto 2 Ohjelmatarjottimen taustaa Kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN KIRJASTOTOIMEN JA KOULUTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA 2 EURAJOEN KUNNAN KOULUTOIMEN JA KIRJASTOTOIMEN YHTEISTYÖSUUNNITELMA YLEISTÄ Yleisen kirjaston ja koululaitoksen yhteisenä tavoitteena

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet:

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: innostaa ja kannustaa lasta lukemaan herättää ja ylläpitää kirjallisuuden harrastusta tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin antaa elämyksiä ja herättää

Lisätiedot

Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma

Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma (päivitetty 10.2.2016) Virtain kaupunginkirjasto Sisällysluettelo 1. Tavoitteet...3 2. Käsitteiden määrittely kirjasto-opetuksessa...4 3. Kirjastokäyntien tavoitteet

Lisätiedot

OPS 2016 eli uudistettu kirjaston ja koulun yhteistyö

OPS 2016 eli uudistettu kirjaston ja koulun yhteistyö OPS 2016 eli uudistettu kirjaston ja koulun yhteistyö Lea Kuusirati Helsingin kaupunginkirjasto 22.1.2016 Kouluyhteistyön nykytila: - 3. luokille kirjavinkkaus - 7. luokille tiedonhaku - Muu sovittavissa

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tutkivaa ja oivaltavaa oppijaa yhteistyössä tukien

Tutkivaa ja oivaltavaa oppijaa yhteistyössä tukien Tutkivaa ja oivaltavaa oppijaa yhteistyössä tukien Tavoitteena on, että jokainen oppilas saa tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua kirjaston toimintaan ja palveluihin peruskoulutuksensa aikana. Kirjaston

Lisätiedot

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ ARKKI HARAKKA MERIHARJU POLKU TÖYHTÖHYYPPÄ HELSINGISTÄ LÖYTYY VIISI AINUTLAATUISTA JA TOISISTAAN POIKKEAVAA LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUA, JOTKA KASVATTAVAT KESTÄVÄN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus. Kerhotoiminta

Isonkyrön kunnan perusopetus. Kerhotoiminta Isonkyrön kunnan perusopetus Kerhotoiminta 2016-2017 Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2016-2017 Opetushallitus on myöntänyt Isonkyrön kunnan peruskouluille aikaisempia vuosia vähemmän valtionavustusta

Lisätiedot

Mikan esitys ja Kirjastot ja media raportti on Laatu-hankkeen wikissä. (http://laatuakirjastoon.wikispaces.com/)

Mikan esitys ja Kirjastot ja media raportti on Laatu-hankkeen wikissä. (http://laatuakirjastoon.wikispaces.com/) Laatu-hanke, Teemaryhmä C (mediakasvatus ja tietoyhteiskuntapalvelut), kokoontuminen 18.4.2013 klo 10.00-14.00 Kouvolan kaupunginkirjaston Mediamajassa Paikalla:,Marja Tervonen (Kouvola), Annukka Harjula

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

JOPO VUOSIKELLO

JOPO VUOSIKELLO Marraskuu -Suunnitelmat jatkoopiskelupaikoista -Opintovierailut/tutustumiset - 2.leirikoulu Lokakuu -1.työpaikkaopiskelu -syysloma Oppimissuunnitelman laadinta (huoltaja mukana), -TAVOITTEET! Syyskuu -Ensimmäisten

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämissuunnitelma 2013-2016

Hyvinkään kaupungin koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämissuunnitelma 2013-2016 Hyvinkään kaupungin koulun ja kirjaston yhteistyön kehittämissuunnitelma 2013-2016 Sisällys 1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 3 2. TIEDONHAUN ASKELEET 4 3. TIEDONHALLINTATAITOJEN, KIRJASTONKÄYTÖN JA KIRJALLISUUDENTUNTEMUKSEN

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Tervetuloa Hämeenlinnan kirjastoihin! Kysymyksiä ja vastauksia kirjaston käytöstä

Tervetuloa Hämeenlinnan kirjastoihin! Kysymyksiä ja vastauksia kirjaston käytöstä Tervetuloa Hämeenlinnan kirjastoihin! Kysymyksiä ja vastauksia kirjaston käytöstä Käyttöoikeus ja kirjastokortti Kuka saa käyttää Hämeenlinnan kaupunginkirjastoa? Jokainen mutta kirjastokortin haltijat

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa

Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Kulttuuriketju Keski-Savon kuntien kulttuurikasvatussuunnitelma osana seudullista opetussuunnitelmaa Mikä Kulttuuriketju? Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma

KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma KULTTUURIKETJU - Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on taata kaikille oppilaille yhtäläiset oikeudet kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee koulujen

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KOULUJEN JA KIRJASTON YHTEISTYÖSUUNNITELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KOULUJEN JA KIRJASTON YHTEISTYÖSUUNNITELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KOULUJEN JA KIRJASTON YHTEISTYÖSUUNNITELMA 2016-2017 Harjavallan kaupunginkirjasto Harjavallan esiopetus, peruskoulu ja lukio 2016 1 Sisällysluettelo sivu 1. Tavoitteet 4 2. Tiedonhallintataitojen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

NUORET INNOSTUVAT LUKEMISESTA

NUORET INNOSTUVAT LUKEMISESTA NUORET INNOSTUVAT LUKEMISESTA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ Antti Huttunen Lielahden koulu Tampere KUKA? Antti Huttunen Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina yläkoulussa Yhdeksäs vuosi opettajana Kinesteettinen

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Vuoden aikana tapahtuu

Vuoden aikana tapahtuu Suuri Lukuseikkailu Suuri lukuseikkailu on kaikkien yhteinen lukemisen ja kirjallisuuden juhla! Se nostaa esiin lasten ja nuorten kirjallisuutta ja lukuharrastusta koko Suomi 100-juhlavuoden ajan. Lukuseikkailu

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 4.9.2012, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Äidinkieli ja kirjallisuus. Tuntijakotyöryhmän kokous Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto Äidinkieli ja kirjallisuus Tuntijakotyöryhmän kokous 20.1.2010 Prof. Liisa Tainio Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto 20.1.2010 1 Äidinkieli ja kirjallisuus tieto-, taito- ja taideaine - Äidinkieli

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi

Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjastostartti 6.9.2012, farmasia, hoitotiede, terveyden biotieteet tietoasiantuntija Heikki Laitinen heikki.laitinen@uef.fi Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston kirjaston käyttäjäksi Kirjasto osana yliopistoyhteisöä

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Suomen kielen ja kirjallisuuden osuus Joensuun seudun opetussuunnitelmassa pohjautuu valtakunnalliseen Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Anni Marin VERTAISVINKKARI-TOIMINTAMALLI LAPINLAHDEN KUNNASSA

Anni Marin VERTAISVINKKARI-TOIMINTAMALLI LAPINLAHDEN KUNNASSA Anni Marin VERTAISVINKKARI-TOIMINTAMALLI LAPINLAHDEN KUNNASSA Vertaisvinkkarit-hanke Lapinlahden kirjasto 2 1 Toiminnan esittely Vertaisvinkkari-toiminta on Lapinlahden kunnan kirjaston luotsaama toimintamalli,

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot.

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Oripään kirjaston käyttösäännöt Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Käyttöoikeus Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila

Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Elina Kauppila Työn kehittäminen vertaisryhmässä Informaatikkotiimi Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät 30.11.2016 Elina Kauppila Tiimin lähtötilanne toimeksianto kirjaston johdolta tavoitteena luoda pohja systemaattiseen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku

Imatran kaupunki. Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Imatran kaupunki Varhaiskasvatuksen kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuuri- ja liikuntapolku on kulttuuri, taide- ja liikuntakasvatussuunnitelma joka sisältyy Imatran kaupungin

Lisätiedot

1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille

1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille 1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille A. Näin suoritat lukudiplomin 1. Ohjeet alakoululaisille Lue vuoden aikana luokan lukudiplomiin tarvittavat kirjat, tee jokaiseen lukemaasi

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous

Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä. Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous Opetusviraston ja Nuorisoasiainkeskuksen yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten nuorten parissa Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kokous 28.4.15 Opetusviraston peruspalvelut maahanmuuttajataustaisille

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot