Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma"

Transkriptio

1 Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma Sivistyslautakunnan hyväksymä Päivitetty SISÄLLYS Toimintasuunnitelman tavoitteet s. 2 Tavoitteet luokka-asteille s. 3 Ajanvarausohje s. 4 Luokkien ohjatut sisällöt kirjastossa s.5 Esikoulut s luokat s luokat s luokat s luokat s luokat s luokat s luokka s. 8 Lukio s. 9 Kotiseutuni -oppimisympäristö s. 9 Muu yhteistyö s. 10 Lasten kirjastovuosi s. 12 Kirjasto pelinä tiedote s. 13

2 Toimintasuunnitelman tavoitteet Oulaisten kaupungin koulujen ja kirjaston yhteistyösuunnitelma koskee kaupungin esikouluja ja peruskouluja sekä lukiota. Suunnitelmassa esitellään erilaisia vaihtoehtoja, joita kirjasto suosittelee opetuksen tueksi. Tavoitteena on lasten ja nuorten lukemaan innostaminen ja aktiivisen lukuharrastuksen virittäminen. Kaikille oppilaille annetaan mahdollisuus yhtenäiseen ja monipuoliseen tiedonhallintataitojen oppimiseen ja kirjallisuuden harrastukseen. Tiedonhallintataitojen opetuksen lähtökohtana on, että opetus integroitaisiin kouluaineiden opetukseen. Suunnitelman toteutuksen myötä kehittyy informaatiolukutaitoinen nuori aikuinen, joka soveltaa löytämäänsä tietoa tarpeen mukaisesti ja tekee perusteltuja johtopäätöksiä. Monipuolinen kaunokirjallisuuden harrastus kehittää nuoressa suvaitsevaisuutta, myötäelämisen taitoa ja ilmaisukykyä. Opettajakunta voi seurata suunnitelmasta, mitä ohjelmaa tai opetusta kullakin vuosikurssilla voi pyytää kirjastosta. Jokainen luokka-aste voi käydä kirjastonkäytön opetuksessa joka vuosi. Kirjasto kutsuu joka tapauksessa seuraavat erityiskohderyhmät vuosittain kirjastoon: esikoululaiset kutsutaan kirjastoteatteriin oppimaan kirjastossa käyttäytymistä; 1-luokkalaisia innostetaan käyttämään kirjastoa; koululuokille 2 ja 7 vinkataan joka vuosi; 8-luokkan musiikinvalinnaisryhmä saa tiedonhaun opetusta; 9-luokkalaiset käyvät joka kevät tiedonhaun opetuksessa. Kirjaston ja koulun välinen yhteistyösuunnitelma toimii ohjeena, jonka mukaan yhteistyö voidaan toteuttaa resurssit huomioon ottaen. Yhteistyösuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan yhteistyössä koulujen ja kirjaston kanssa. Otamme mielellämme vastaan opettajien kehitysideoita ja synkronoimme kirjasto-opetusta koulujen opetussisältöihin. Päivitetty suunnitelma julkaistaan aina kirjaston internet-sivustolla. 2

3 Tavoitteet eri luokka-asteille Esikoulu ja luokat Lapsi saa mukavia elämyksiä hyvien kirjojen parissa, kuuntelee ja lukee kirjallisuutta. Hän löytää lukutaitoaan vastaavia kirjoja. Lapsi oppii valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa. Lapsi hallitsee kirjastossa asioimisen perusasiat ja oppii huolehtimaan lainaamastaan aineistosta. Lapset opastetaan tarinoiden maailmaan ja heissä herää kirjamyönteinen asenne luokat * Kirjastonkäytön perusasioiden hallinta. * Lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen kehittäminen. * Tiedonhaun ja tiedonhallinnan alkeiden osaaminen luokat Nuoria innostetaan lukemaan nuorison ja kirjallisen maailman kohdatessa kirjastossa. Oppilas osaa itsenäisesti etsiä lähdemateriaalia tiedontarpeeseensa. Oppilas tuntee painetun kirjallisuuden ja vapaan tietoverkon käytön erot lähteenä. Oppilas tuntee oman kirjaston aineistotietokannan sekä niihin liittyvät apuvälineet (esim. YSA ja YKL). Tiedonhallintataitojen opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan eri oppiaineiden opetukseen. 9-luokkalaiset tietävät uudet velvollisuudet ja oikeutensa kirjaston asiakkaana. Lukio Oppilas tuntee kirjaston tärkeimmät tiedonhaun kanavat ja tiedonhaun strategiat: oppilas tuntee Tiekkö-kirjastojen aineistotietokannan ja muut käytettävissä olevat tietokannat sekä niihin liittyvät apuvälineet (esim. YSA ja YKL). Oppilas osaa valita sopivat tiedonlähteet ja osaa suhtautua kriittisesti löytämäänsä tietoon. Hän tietää lähteiden oikean käytön ja tekijänoikeuslain rajoitteet ja suomat oikeudet. Tiedonhallintataitojen opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan eri oppiaineiden opetukseen. Lukio osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan paikallis- ja perinnetiedon keräykseen Oulaisten kotiseutuarkistoon ja kirjasto julkaisee sovitut aineistot KirjastoVirma sivustolla. Tavoitteena on myös nuorten välinen kulttuurivaihto ystävyyskuntien kanssa. 3

4 Ajanvarausohje - luokkakäynti kirjastoon Opastettujen ryhmäkäyntien suositeltavin aika on ennen kirjaston aukeamista kello kahdeksasta lähtien. Lainaustunnin voit varata aamutunneille puhelimitse (asiakaspalvelu). Iltapäivällä kirjaston aukioloaikoina voi ryhmä tulla lainauskäynnille ilman ajanvarausta. Suosittelemme kuitenkin teitä ilmoittamaan luokan tulosta edeltä käsin ruuhkien välttämiseksi. Valmistelua vaativa ohjattu kirjastokäyntiaika tulisi sopia hyvissä ajoissa (vähintään 1 viikko ennen käyntiä). Suunniteltaessa kirjastovierailua ja opetuksen sisältöä, selvitetään seuraavat asiat: Käynnin sisältö: a) vapaa lainaustunti tai b) ohjattu ryhmäkäynti Ohjattua ryhmäkäyntiä varten valitaan luokkakohtaisesti alla esitetyistä asioista käyntiaikaan sopiva sisältö. Pääteemoja ovat kirjastonkäytön opetus / tiedonhallintataitojen opetus / lukemaan innostaminen / jonkin yksittäisen teeman käsittely. Lainaustuntiin voidaan toki yhdistää jokin yksittäinen opetusasia. Ryhmän koko? Osaavatko lapset lukea? Ovatko oppilaat osallistuneet kirjastonkäytön tai tiedonhaun opetukseen aikaisemmin? Käynnin aihe tai tiedontarve? Työnjako: miten opettaja käsittelee aihetta koulussa ja mitä tehdään kirjastossa. Erityisryhmien toiveet, jos kyseessä on erityisluokka tai erilainen lapsi luokassa. Opettaja on läsnä opetustilanteessa ja vastaa järjestyksenpidosta. Kirjastonhoitaja ja opettaja ohjaavat yhdessä oppilasta tiedonhaussa. Koska opettajat tuntevat paremmin oppilaiden lukutaidon tason, on heidän hyvä olla mukana ohjaamassa lapsia kirjavalinnassa. LAINAUSKÄYNTI (klo 08-15) Asiakaspalvelun puhelin OHJATTU KIRJASTOKÄYNTI (klo 08 ~ 13) (kirjastonhoitaja, lasten ja nuorten kirjastotyö) (kirjastotoimenjohtaja) 4

5 Koululuokkien ohjatut sisällöt kirjastossa Esikoulut Kirjastokortti Kirjastokortin vastuullinen käyttö. Lapset saavat oman kirjastokortin vanhempien luvalla: opettaja pyydä kirjastosta kirjastokorttihakemukset ja vanhemmilta asiakastiedot allekirjoituksella. Toimita hakemukset kirjastoon mieluiten ennen luokan tuloa asiakasrekisterin muodostusta varten. Kirjastokortit ovat heti käytettävissä. Kirjaston säännöt Lainaaminen ja palauttaminen Käyttäytyminen kirjastossa Kirjaston aineiston oikea käsittely Hiljennytään kuulemaan satu ja keskustellaan lopuksi. Kirjaston paikat ja aineistot (2. kirjastokäynti) Tutustutaan lastenosastoon ja siellä olevaan aineistoon leikin muodossa esim. kirjastojunana. Vaihtoehto: Tutustutaan aineistoon erilaisten leikkien, kirjastoon liittyvien askartelutehtävien ja kirjavinkkauksen avulla. Kirja kantaa - tarina tukee nettisivuilta on erilaisia tehtäviä ja pelejä. Ajan säästämiseksi tehtäviä voidaan antaa myös mukaan kouluun, jossa lapset voivat niiden avulla kerrata oppimaansa asiaa. Katso Kirja kantaa tarina tukee kirjan työkalupakkiin ja nettisivustolle Linkki -portaalissa. Omatoimisuus Opastetaan lapsia kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta Lainaaminen omalla kortilla. Kirjastossa selattujen kirjojen huolehtiminen palautushyllyyn. 5

6 1. luokka Kirjastokortti * Annetaan lapsille kirjastokortti, jos heillä ei vielä sitä ole: pyydä kirjastosta kirjastokorttihakemukset ja vanhemmilta asiakastiedot allekirjoituksella. Toimita hakemukset kirjastoon mieluiten ennen luokan tuloa asiakasrekisterin muodostusta varten. Kirjastokortit ovat heti käytettävissä. Kirjastosäännöt ja käyttäytyminen kirjastossa kerrataan: kirjastokortin vastuullinen käyttö, eri aineistojen lainajat, palauttaminen ja uusiminen. Kirjaston paikat ja aineistot Kirjastossa on kaikilla oma paikkansa. Mistä löytää sopivaa lukemista lapsille: esim. helppolukuiset, kuvakirjat ja sadut. Kirja kantaa kirjallisuusdiplomi tärkeä * Esitellään lapsille lukudiplomiin liittyvät käytännöt. Omatoimisuus Opastetaan lapsia kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta. Kirjastossa luettujen kirjojen huolehtiminen palautushyllyyn tai siististi paikoilleen. 2. luokka Kirjaston säännöt kerrataan lyhyesti Kirjaston paikat ja aineistot (Tutustuminen lasten- ja nuortenosastoon) Tietokirjat ja kaunokirjat totta ja tarua kirjastossa. Tiedonpuuhun mahtuu kaikki tieto maailmassa. Vaihtoehtoja: Katsotaan Kirja kantaa tarina tukee sivustolta erilaisia tehtäviä ja pelejä. Opetellaan luokitusta leikin ja tehtävien avulla. Annetaan aineistojen pääluokkia esittävä Tiedonpuu-taulu opettajalle luokkaan. Annetaan oppilaille kirjastoon liittyviä askartelutehtäviä. Lukudiplomi Kerrataan lukudiplomiin liittyvät käytännöt ja vastataan lasten kysymyksiin. Lukemaan innostaminen vinkkaamalla sopivia kirjoja. Omatoimisuus Opastetaan lapsia kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta Kirjastossa luettujen kirjojen huolehtiminen palautushyllyyn tai siististi paikoilleen. 6

7 3. 4. luokka Aakkostus ja aineiston järjestys hyllystä Miten aineisto on jaettu sisällön mukaan ja aakkosjärjestykseen Aakkostus ja YKL luokitus (mitä aineiston selkätarra kertoo) Eri aineistojen paikat kirjastossa: osastot, luokat ja hyllyt Mitä kirjastotäti tekee ennen kirjaston aukeamista luokka Omatoimisuus Tiedän mistä löydän mielenkiintoista aineistoa hyllystä: esitellään nuorten osasto ja sen aineistot. Kannustetaan yrittämään omatoimista tiedonhakua, mutta myös kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta. Huolehdin itse eräpäivistä, palautuksista ja lainojeni uusimisesta. Asiakaspäätteen käyttö Opastetaan Tiekkö-aineistotietokannan asiasliittymän Web-Tiekön käyttöön. Neuvotaan tiedonhaun perusasiat: nimekehaku, tekijähaku ja sanahaku. Aineiston saatavuustietojen löytäminen asiakaspäätteeltä ja löytyneiden tietojen ymmärtäminen. Harjoitellaan hakua tietokannasta. Vinkkejä: Käytetään tiedonhaun esittelyssä esimerkkinä lapsia kiinnostavaa aineistoa ja samalla tehdään pientä vinkkausta. Opettaja voi jo koulussa antaa tiedonhakuun liittyviä tehtäviä esimerkiksi jostakin koulussa käsiteltävästä asiasta. Aineiston löytäminen hyllystä Kerrataan perusasiat yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmästä (YKL). Aineistojen paikat kirjastossa: aakkosjärjestyksen eteneminen osastoittain, luokissa ja hyllyissä sekä eri aineistolajeissa. 7

8 7. luokka Kirjaston palvelut Yleiskatsaus kirjaston tarjoamiin peruspalveluihin: lainaus, palautus, tiedonhaku, yleisöpäätteet. Onko kirjastokortti vielä tallessa. Kirjasto toivoo luokkien käyvän lainaustunneilla. Yläkoulun kirjallisuusdiplomin aloitus * Esitellään yläkoulun Kirja kantaa kirjallisuusdiplomiin liittyvät asiat. Jotta saa yläkoulun kirjallisuusdiplomin on suoritettava joka luokalla lukudiplomi. Kaikille 7-luokkalaisille vinkataan syyslukukaudella diplomikirjoja. 8. luokka Valinnaisaineryhmien käynti Tutustutaan kirjaston palveluihin ja tiloihin oman valinnaisaineen tai harrastuksen näkökulmasta. Kirjasto tilana Tutustutaan kirjastotyöhön ja koko kirjastoon: nuorten osasto, aikuistennuorten osasto, kotiseutukokoelma, Kotiseutuni tutkimuspiste, pelihuone- ja mediapaja, lehtilukusali ja varastot (ehkä myös väestönsuoja). Asiakaspäätteen käyttö Miten löydän hyvän kirjan? Web-Tiekön käyttö: sanahaku ja tarkennettu haku sekä asiasanojen käyttö. Vinkkejä: Käytetään nuorten elämään ja kouluopetukseen liittyviä aiheita tiedonhaun esittelyssä. Tiedonhaun harjoittelussa voidaan soveltaa tutkivan oppimisen menetelmää. Sovitaan etukäteen opettajan kanssa tutkittavista aiheista. Harjoittelu: Harjoittelua varten sovitaan oppituntia pitempi aika. Luokkien kirjastovierailujen sisältö liitetään eri oppiaineisiin ja meneillään oleviin projekteihin. 9. luokka Opinto-ohjaajat tuovat 9-luokkalaiset kevätlukukaudella kirjastoon. 15-vuotiaalle aukeavat uudet kirjastopalvelut ja vastuut : - 15-vuotias saa salasanan -palveluun : omat lainatiedot, varaus ja sähköisten kirjojen lainaus. - Alle 15-vuotiaan lainoista vastaa takaaja. Kerrataan aikuisten kirjastomaksut. - Lainojen hallinnan uudet keinot: eräpäivämuistutus ja saapumisilmoitus tekstiviestinä tai sähköpostina. - Kerrotaan alueemme kirjastoverkosta opiskelua silmällä pitäen. Kerrotaan opiskelua tukevasta kaukopalvelusta ja Tiekkö-seutulainauksesta. Yläkoulun Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomin myöntäminen kouluissa. 8

9 LUKIO Tiedonhaun opetuksen näkökulma on tutkiva oppiminen ja lähdekriittisyys. Oppilas tuntee oleelliset tiedonhaun lähteet: - Kirjaston sähköiset palvelut : - Paikallistietoa netissä: Ostrobotnia ja KirjastoVirma - Kirjaston seutulainaus ja kaukopalvelu - Kirjastojen eri tiedonhaun lähteet ja alueemme kirjastoverkko. - Lähteiden oikea käyttö ja tekijänoikeuslaista oleellinen toisten luoman aineiston käytössä. Lukio osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan alueen paikallis- ja perinnetiedon keräykseen Oulaisten kotiseutuarkistoon ja kirjasto julkaisee sovitut aineistot KirjastoVirma sivustolla: Tehtävää varten on laadittu oppilaan ohje. Opettaja voi pyytää kirjastotoimenjohtajan esittelemään asian perinnetiedon ja nykykulttuurin tallennukseen soveltuvalla kurssilla. Oulaisten lukiolaisten englannin kurssilla tuottamia tekstejä nykyajan vuotuisjuhlaperinteistä on jo kirjastovirmassa. Tavoitteena on ollut saada vastaavia juttuja myös Oulaisten ystävyyskuntien lukiolaisilta heidän omalla kielellään ja englanniksi, jotka voitaisiin Oulaisten lukiolla taas kääntää suomeksi. KOTISEUTUNI OPPIMISYMPÄRISTÖ KIRJASTOSSA Kirjastomme haluaa edistää kotiseututuntemusta ja tuo esille oulaistelaisten osaamista. Kirjastosalin Montussa on Oulaisten Kotiseutukokoelma ja osasto nimeltä Kotiseutuni, joihin on koottu kirjaston Oulaista käsittelevä tietokirjallisuus kotiseudustamme kiinnostuneille ihmisille. Kirjaston Monttu on hyvä tutkimuspaikka opiskelijalle. Montussa on huippu tietokone, skanneri, tulostin ja videokasettien digitointilaite. Kirjaston mediapajapalvelut ovat oppilasryhmien käytettävissä. Mediapajaryhmien käyttöön on saatavissa hdmi-videokamera (lisävarusteena jalusta ja ulkoinen mikrofoni). Monttu-asiakaspäätteellä on valokuvankäsittelyä varten Photoshop CS6 ja Photoshop Elements sekä videoeditointiohjelma Pinnacle. Kirjastossamme on ilmainen wlannettiyhteys omaa/ koulun kannettavaa tietokonetta varten. Asiakkaiden käytössä on yhdeksän pöytätietokonetta, joista on kiinteä Internet-yhteys. Ryhmäkäyttöön on saatavissa vielä kolme kannettavaa tietokonetta, joissa on Photoshop Elements ja Pinnacle. Tarvittaessa järjestyy vielä useampi tietokone. Kirjaston pelihuone on myös ryhmien käytettävissä (wii, xbox360 ja Ps3). Tilassa on huippu äänentoistolaitteet, kaksi videoprojektoria ja kaksi isoa valkokannasta, iso televisiopääte sekä tietokoneet. 9

10 Muu yhteistyö Kirjaston palvelut Kirjaston opetuksen lisäksi kirjaston palvelut ovat koulujen vapaasti käytettävissä. Opettajat ja oppilaat ovat tervetulleita lainaamaan kirjoja. Opettajat voivat myös pyytää henkilökuntaa keräämään aineistoa luokkiin, esimerkiksi kirjapaketteja jostakin oppiaineesta. Sovittaessa luokat voivat tulla myös työskentelemään kirjastoon, jolloin kirjaston aineistot ja asiakastietokoneet ovat heidän käytettävissään. Myös opettajaryhmälle voidaan pitää kirjaston sähköisten palvelujen esittelytunti. Kirjavinkkaus Kirjasto edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta kertomalla heille hyvistä kirjoista. Joka vuosi kirjasto hakeutuu kouluille vinkkaamaan 2-luokille ja 7-luokille. Eri luokka-asteille järjestetään kirjavinkkausta kirjaston resurssien mukaan ja vaihtuvien lukuharrastusprojektien teeman mukaisesti. Luokat voivat tulla vinkkaustunneille kirjastoon tai kirjastosta tullaan luokkaan vinkkaamaan. Kirjavinkkausta pyritään jossakin määrin tekemään myös tavallisten luokkakäyntien yhteydessä. Vinkkauksen kesto on sovittavissa (yl min). Kirjasto vinkkaa mielellään Kirja kantaa kirjallisuusdiplomin kirjallisuutta. Vinkkauksesta kannattaa sopia hyvissä ajoin. Vinkkaus vaatii aina syvällistä valmistelua. Teemat Kirjastokäynti voidaan keskittää myös jonkin yksittäisen opiskeltavan asiaan ympärille. Erilaisista teemoista voidaan yhteistyöllä suunnitella jokin tapahtuma: kansainvälisyys, kansanperinne, erilaisuus, suvaitsevaisuus ja niin edelleen. Projektit, tempaukset ja kirjailijavierailut Kirjailijavierailujen järjestämiksi kirjasto yleensä hakee ulkopuolista rahoitusta ja tiedottaa vierailuista kouluille. Kirjailijavierailu liittyy yleensä aina johonkin lukuharrastusta edistävään kirjaston projektiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta voidaan hakea myös yhdessä (hakuaika lokakuun loppuun mennessä). Pienempiä tempauksia voidaan toteuttaa myös yhdistämällä koulun ja kirjaston resurssit. Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kouluille tuoda esille omia tuotoksiaan, kirjoitelmia, piirustuksia, luokan keräämiä lukutoukkia ja lukupuita sekä mielikirjanäyttelyitä. Koululaiset ovat tervetulleita esiintymään kirjastoon esimerkiksi satutunneille ja muihin tapahtumiin. 10

11 Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomi Tiekkö-kirjastoilla on yhteinen Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomi, jonka ylläpidon ja kirjojen saatavuuden kirjastot takaavat. Kirjallisuusdiplomia esitellään kirjastossa luokkakäyntien yhteydessä. Diplomikansio on jaettu kaikille Oulaisten ala- ja yläkouluille. Suoritusohjeet ja kirjalistat sekä tehtävät löytyvät kirjastosalista ja kirjaston www-sivuilta. Tiekkö-kirjastot päivittävät kirjalistoja vuosittain. Kyläkoulukirjastot ja koulujen kirjastovastaavat Kyläkoulujen siirtokokoelmiin pyritään viemään uusia kirjoja kaksi kertaa lukukaudessa. Silloin myös hyllyt järjestetään ja vanhoja kirjoja viedään pääkirjastolle takaisin. Kyläkouluilla on nimetty kirjastovastaava, joka on koulun ja kirjaston yhteyshenkilö. Hän seuraa lasten kotilainausta ja ilmoittaa lainatilastot vuoden vaihteen jälkeen kirjastolle. Kirjasto toivoo, että koulujen järjestäjät pitäisivät kirjastohyllyt siistinä. Koulukokoelmien kirjakierron parantamiseksi kirjasto suosittelee ennen jokaista lomaa lasten kirjan vaihtopäiviä. Ennen kesälomaa tulee kaikki kotiin lainatut kirjat palauttaa kouluille! Kouluille on toimitettu kirjastokansio, jossa on kerrottu lukudiplomista ja kirjoihin laitetuista tarroista. Kansiosta löytyy myös kirjastokorttihakemus monistettavaksi. Luokkasarjat ja oheislukemistot Koko luokan yhteistä lukukokemusta varten on kirjastossa nuortenkirjojen luokkasarjoja eli kaikille yhtä aikaa luettavaksi sama kirja. Luokkakirjoista on luettelo kirjastossa. Kirjasto voi myös kerätä sarjan kirjaston omista kirjoista ja pyytämällä lisäkappaleita esim. Tiekkö-kirjastoista. Luokkasarjat lainataan koulun kirjastokortille, joita säilytetään kirjaston tiskillä kansiossa. Koulun korttia käytettäessä otetaan opettajan nimikirjoitus lainakuitin kopioon, jotta tiedämme mihin luokkaan kirjat sijoittuvat. Oppilaat eivät saa käyttää koulun kirjastokorttia. Oulaisten yleissivistävien koulujen oppilaat saavat seutulainata opintoihinsa liittyvän kaukokirjallisuuden ilmaiseksi (esim. lukion kirjallisuuslistojen kirjat). Tällöin kuitenkin oppilaat itse vastaavat lainojen palautuksesta ja mahdollisista myöhästymismaksuista. Yhteistyösuunnitelma on päivitetty kirjastotoimenjohtaja Inga Petäjäsoja 11

12 OULAISTEN KIRJASTON LASTENVUOSI kirjaston vuosittaiset erityiskohderyhmät, jotka kirjasto kutsuu paikalle SYYSLUKUKAUSI Aika Tapahtuma Kohderyhmä ELOKUU Seiskojen kirjavinkkaus 7 LK SYYSKUU Kirjasto-opetus 1 LK Satuhetket alkavat: joka perjantai klo 10:30 Kotihoidon lapsille LOKAKUU Lukuleikkikuu päiväkoti- ja laitoslapset Mahdollinen kirjailijavieras joko ala- ja yläkoululaisille Sadun päivä alakoulun jokin luokka lukee ääneen päiväkotivieraille. MARRASKUU Kirjasto-opetus 3 LK (esim A, B, C koulun YKLopetuksen mukaan). JOULUKUU Satuhetkien joulujuhla kotihoidon lapset KEVÄTLUKUKAUSI Aika Tapahtuma Kohderyhmä TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU Kirjavinkkaukset 2 LK Mahdollinen kirjailijavieras HUHTIKUU Lukuviikko (vko 17) Kirjastoteatteri eskareille TOUKOKUU Tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus: 2 x 45 min/ opojen tunnilla. joko ala- ja yläkoululaisille Esikoululaiset 9 LK HOX tämän lisäksi opettajien aktiivisuuden varassa muut käynnit OULAISTEN KOULUJEN JA KIRJASTON YHTEISTYÖSUUNNITELMA Sivistyslautakunnan hyväksymä Päivitetty Työrukkanen, josta opettajat voivat oman aikataulunsa mukaan pyytää kirjastokäyntiä. Kirjaston yhteistyösuunnitelmassa on luokkakohtaisesti aikataulutettu sopivaa kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen sekä lukuharrastuksen edistyksen sisältöjä. 12

13 KIRJASTO PELINÄ -tiedote Oulaisten kaupunginkirjaston Kirjasto pelinä -hanke edistää kirjaston ja koulujen yhteistyötä mediakasvatuksessa: nuoriso ja opettajat oppivat hyödyntämään kirjaston mediapajaa ja opetetaan tuottamaan kirjastoaiheisia sisältöjä Kirja kantaa sivustolle. Tiekkö-kirjastojen Kirja kantaa -sivusto uudistetaan ja saatetaan käyttäjäystävälliselle alustalle, jota kirjastoissa pystytään helposti päivittämään. Kirja kantaa kirjallisuusdiplomi jalostetaan mediakasvatukselliseksi. Soveltuvin osin oppilaiden tuotteet julkaistaan Tiekkö-kirjastojen ylläpitämällä Kirja kantaa sivustolla, joka kaipaa uusia sisältöjä. Kirjaston mediapajan laitteistoa hyödynnetään sisältöjen tuotannossa työpajoina. Kirjasto kehittää yhteistyössä koulujen opettajien (atk-opettajat, kuvaamataidon ja äidinkielen opettajat) kanssa poikkiaineellisesti uusia toimintatapoja kirjallisuuden harrastuksen ja luovuuden edistämiseksi. Yhteistyössä Tiekkö-kirjastojen kanssa Kirja kantaa sivustoa kehitetään nuorten monimuotoista kirjastopalvelujen harrastusta esitteleväksi alustaksi, joka edustaa paikallista nuorisokulttuuria Pyhä- ja Kalajokilaaksojen seitsemän kirjaston alueella. Oulaisten mediapaja- ja pelihuonetoiminta toimii alueen pilottina, jossa tuotettuja työpajoja ja mediakoulutusta tarjotaan Tiekkö-kirjastoille ja kuntien yläkoulujen opettajille ja oppilaille. Mediapajan projektityöntekijä Kalle Hautamäki, puh Hankeaika SISÄLLÖNTUOTANNON ESIMERKKEJÄ kirjallisuusdiplomin tehtävien suoritteita; kirja-arvostelu, visuaalinen digivinkki, kirjatraileri, posteri; harrastus- tai kirjastoaiheinen kirjoitelma; kylävideo; Nuorten Oulainen; perinnetallenne (tapojen tai vuotuis- ja perhejuhlan kuvausta kirjallisesti ja valokuvin); kerhotoiminnan tuotokset; taitajan, harrastajan tai harrastuksen esittely; kirjastokäytönopetusvideo, kirjastomainos; luokan keräämä lukutoukka ja lukupuu tai mielikirjanäyttely; Kirja kantaa sivuston kuvitus ja markkinointituotokset samanikäisille jne. 13

14 KIRJASTO PELINÄ -TAVOITTEET JA TOIVOTUT TULOKSET - Tiekkö-kirjastojen tietoverkkopalvelun kehitys käyttäjäystävälliseksi: Kirja kantaa sivuston parannus ja uusien sisältöjen tuotto. Tiekkö-kirjastojen Kirja kantaa kirjallisuusdiplomi laajennetaan mediakasvatukselliseksi. Kirjallisuusdiplomi saadaan Kirja kantaa sivustolle helposti päivitettäväksi. - Lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistys nuorisoa kiinnostavalla tavalla. - Mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi saadaan kiinnostavia nuorten itsensä tekemiä sisältöjä, jotka avartavat myös kirjastohenkilöstön näkökulmaa kirjastopalveluihin. - Nuorten toiminnallinen ohjaus ja mediapajan hyödynnys kirjastosisältöjen tuotossa. Kirjasto virittää nuorison ja opettajat kirjastotaajuudelle, jotta he pystyvät ideoimaan sisältöjä. - Nuorten pelikerhot ja mediapajatoiminta tukee tekemällä oppimista. - Oulaisten kirjaston digitaalisten palvelujen havainnollistaminen lukulaitteen avulla ja eri ohjelmointityökaluilla (esim. Picaxe-mikrokontrollerit ja lego-robotit). Tämä tuo lisäarvoa kirjastopalvelujen ja yläkoulun opetukseen yhdistämällä pelimaailmaa ja teknologiakasvatusta. Kirjasto pelinä mahdollisuuksien kehittely kirjastokäytönopetuksessa ja mediakasvatuksessa. - Mediapajatoiminta vahvistaa nuorten teknistä maailman hahmotusta ja nuorten käsitystä omista kyvyistä oppia, hallita ohjelmia/laitteita ja saada ne toimimaan haluamallaan tavalla luovuutta edistäen. - Työpajojen leikkimielinen ns. ruudusta ulos toiminta edistää nuorten ongelman ratkaisutaitoa ja luovaa ajattelua sekä yhteistyötaitoja. - Nykyisen mediapajan ja pelihuoneen toimivuuden seuranta, arviointi ja kehitys sekä osaamisen jako alueellisesti. - Kotiseutututkimuksen ja harrastuksen sekä perinnetallennuksen edistys erilaisin kurssein, luennoin ja tapahtumin. Kotiseutuni pelissä mahdollisuuksien tutkinta. - Hankkeen päätyttyä on jaettu osaamista, käytänteitä ja audiovisuaalista koulutusta uusien toimintamallien harjoittamiseksi: toiminnallinen mediakasvatus ja kirjastonkäytön opetus sekä Tiekkö-kirjastojen lasten ja nuorten sivuston visuaalinen sisällöntuotanto jatkuvat yhteistyössä ja osallistaen nuorisoa, kirjastohenkilökuntaa ja opettajia. Pelikynnys ylittyy kirjastoissa. Ole hyvä ja tutustu Kirjaston mediapajan ja Kotiseutuni oppimisympäristön käyttömahdollisuuksiin opetuksessa. Ota yhteyttä! Mediapajan projektityöntekijä Kalle Hautamäki, puh Kirjastotoimenjohtaja Inga Petäjäsoja, puh

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto

Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry. Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koululukirjasto Hyvä koulukirjasto Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hyvä koululukirjasto 1 Hyvä koulukirjasto teksti: Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry

Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen. Hyvä koulukirjasto. Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Hannele Frantsi Kaarina Kolu Seija Salminen Hyvä koulukirjasto Opetushallitus Suomen koulukirjastoyhdistys ry Sisällys 3 4 8 10 17 Esipuhe: Parempia koulukirjastoja Luku-Suomeen Kohti hyvää koulukirjastoa

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot