Digitaalinen projektori WX66

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalinen projektori WX66"

Transkriptio

1 Digitaalinen projektori WX66 Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Lue "Laitteen turvaohjeet" ensimmäiseksi. Kun olet lukenut ohjeet, tallenna ne varmaan paikkaan myöhempää käyttöä varten. Tästä ohjekirjasta Tässä ohjekirjassa on käytetty useita eri tunnusmerkkejä. Merkkien merkitys on kuvattu alla. VAROITUS HUOMAUTUS Tämä merkki osoittaa tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai jopa hengenvaaran laitteen virheellisen käsittelyn seurauksena. Tämä merkki osoittaa tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai -vahinkoja laitteen virheellisen käsittelyn seurauksena. Katso lisätietoja tämän tunnuksen jälkeen merkityiltä sivuilta. HUOM! Ohjekirjassa olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Valmistaja ei ota mitään vastuuta ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Asiakirja-aineiston tai sen osien jäljentäminen, siirto tai kopiointi ei ole sallittua ilman erillistä kirjallista lupaa. Tavaramerkin vahvistus Mac on Apple Inc. in rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporation in rekisteröity tavaramerkki. VESA ja DDC ovat Video Electronics Standard Associationin tavaramerkkejä. PowerPC on International Business Machines Corporation in rekisteröity tavaramerkki. DVI on Digital Display Working Group in rekisteröity tavaramerkki. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. 1

2 Sisältö 3M Digitaalinen projektori WX66 Sisältö Tästä ohjekirjasta Sisältö... 2 Projektorin ominaisuudet... 3 Valmistelut Pakkauksen Sisältö...3 Linssin suojuksen kiinnittäminen...3 Osien nimet Projektori...4 Säätöpaneeli...5 Takapaneeli...5 Kaukosäädin...6 Käyttövalmistelut... 7 Sijoittaminen...7 Laitteiden liittäminen...9 Virtalähteen liitäntä Turvatangon ja uran käyttö Kaukosäädin Paristojen asettaminen...12 Kaukosäätimen signaalista...12 Kaukosäätimen signaalin taajuuden muuttaminen.. 13 Käyttö tavallisena PC-hiirenä ja näppäimistönä.. 13 Virta päälle/pois päältä Virran päälle kytkeminen...14 Virran päältä kytkeminen Käyttö Äänenvoimakkuuden säätö...15 Äänen tilapäinen mykistäminen Tulosignaalin valinta Tulosignaalin etsintä...17 Kuvasuhteen valinta Projektorin nostimen säätö...18 Zoomauksen ja tarkkuuden säätö.. 18 Automaattisen säätötoiminnan käyttäminen.. 19 Asennon säätö Keystone-vääristymien korjaaminen.. 20 Suurennustoiminnon käyttäminen.. 20 Valkokankaan pysäyttäminen...21 Valkokankaan tilapäinen tyhjentäminen.. 21 Valikkotoiminnon käyttö...22 HELP. VAL Ku va s u h d e, Au t o k e y s t o n e s u o r i ta, Ke y s t o n e, Ku va m u o t o, Ki r k k a u s, Ko n t r a s t i, Vä r i, Vä r i s ä v y, Te r ä v y y s, Ää n i ta s o, Pe i l ik u va, Pa l a u ta, Su o d at i n i k ä, Ki e l i, Siirry ed. Valikkoon... KUVA-Valikko Ki r k k a u s, Ko n t r a s t i, Ga m m a, Vä r i l ä m p., Vä r i, Vä r i s av y, Te r ä v y y s, Oma muisti NÄYTTÖ-Valikko Ku va s u h d e, Yli p y y h, Ve r t. s i j., Ho r. s i j., H va i h e, Ho r. k o k o, Au t o m. säädön toteutus LIITÄNNÄT-Valikko Et e n e v ä, Vi d e o n r, Vä r i ava r u u s, Co m p o n e n t, Vi d e o f o r m., Hd m i, Ku va l u k k o, Co m p u t e r-t u l o, Re s o l u u t i o SÄÄTÖ-Valikko Au t o k e y s to n e s u o r i ta, Ke y s to n e, Ää n i ta s o, Pe i l ik u va, Valmiustila, Näyttöpäätteen lähtö AUDIO-Valikko Ääni, Kaiutin, Audio, Hdmi audio KUVARUUTU-Valikko Ki e l i, Va l i k k o a s., Ty h j ä, Al o i t u s, Oma Kuva, Oma Kuva Lock, Vi e s t i, Lä h t e e n n i m i, Malline VALINNAT-Valikko Au t o m. h a k u, Au t o k e y s to n e, Au t o m v i r k y t, Au t o p o i s, La m p p u i k ä, Su o d at i n i k ä, Om a pa i n ik e, Oma lähde, Palvelu, Turvallisuus C.C. (Closed Caption) -Valikko. 54 Nä y t ä, Mu o t o, Ka n ava Huolto Lampun vaihtaminen...55 Ilmansuodattimen puhdistaminen ja vaihtaminen. 57 Muu huolto Vianetsintä Liittyvät viestit Merkkivaloista...61 Projektorin sulkeminen Kaikkien asetusten palautus...62 Ilmiöitä, joita voidaan erheellisesti tulkita laitevioiksi Tekniset tiedot Teknisiä tietoja (vain englanniksi) (Katso tämän kirjasen lopusta, vaikkakin tiedot ovat vain englanniksi.) 2

3 STANDBY/ON MY SOURCE/ VIDEO COMPUTER DOC.CAMERA ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC AUTO FREEZE SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER BLANK VOLUME MUTE MENU RESET 3M Digitaalinen projektori WX66 Projektorin ominaisuudet / Valmistelut Projektorin ominaisuudet Seuraavat toiminnot antavat projektorille monia käyttömahdollisuuksia. ü Tässä projektorissa on useita I/O-portteja monia eri työtilanteita varten. ü Tämä projektori tuottaa suuren kuvan pienessäkin tilassa. ü Uusi kaksikerroksinen suodatinjärjestelmä toimii pitempään ja tarvitsee vähemmän huoltoa. ü WXGA (1280 x 800) resoluutiolla tuki laajakuva-pc:lle, joten voit heijastaa alkuperäiset kuvat valkokankaalle. ü HDMI-portti tukee eri kuvalaitteita, joilla on digitaalinen liitin, jotta valkokankaalle saadaan selvempi kuva. Valmistelut Pakkauksen Sisältö Projektorin mukana tulee olla toimitettu alla näkyvät varusteet. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään. HUOM! Säilytä alkuperäiset pakkausmateriaalit mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos projektoria joudutaan kuljettamaan, käytä kuljetuksessa aina alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. Käsittele linssiosaa erityisen huolellisesti. Projektori Kaukosäädin (jossa kaksi AA-paristoa) Verkkojohto VGA-kaapeli RCA-kuva/ äänikaapeli USB-kaapeli Käyttäjän ohjekirja Laitteen turvaohjeet Pika-aloitusopas Linssin suojuksen kiinnittäminen Jotta linssin suojus ei pääsisi katoamaan, kiinnitä se projektoriin varusteisiin kuuluvalla hihnalla. 1. Kiinnitä hihna linssin suojuksessa olevaan hihna-aukkoon. Pujota hihnan pää linssisuojuksen hihna-aukon läpi, tee silmukka hihnan päähän ja päästä hihnan toinen pää silmukan läpi. Älä solmi hihnan kumpaakaan päätä. Kiinnitä hihna projektorissa olevaan hihna-aukkoon. Pujota hihnan toinen pää projektorin hihna-aukon läpi ja tee siihen silmukka. Päästä linssin suojus ja hihnan toinen pää silmukan läpi Pehmeä kotelo Linssin suojus ja hihna Linssin suojus on kiinnitetty projektoriin. Turvakyltti RCAkomponenttikaapeli

4 Osien nimet Osien nimet Projektori (1) Lampun suojus (&55) Lamppuyksikkö on sisäpuolella. (2) Tarkennusrengas (&18) (3) Zoomausrengas (&18) (4) Säätöpaneeli (&5) (5) Nostopainikkeet (x 2) (&18) (6) Nostojalat (x 2) (&18) (7) Kaukosäätimen tunnistin (&12) (8) Linssi (&59) (9) Linssin suojus (&3) (10) Ilmanottoaukot (11) Suodattimen suojus (&57) Ilmansuodatin ja ilmanottoaukko ovat sisäpuolella. (12) Kaiutin (&36) (13) Tuuletusaukko (14) AC IN (Verkkotulo) (&11) (15) Virtakytkin (&14) (16) Takapaneeli (&5) (17) Turvalukko (&11) (18) Turva-aukko (&11) 3M Digitaalinen projektori WX66 KUUMA! (1) (2) (3) (4) (6) (8) (11) (9) (5) (10) (7) (6) (6) (6) KUUMA! (13) (10) (11) (4) (12) (18) (16) (17) (13) (1) (15) (14) VAROITUS KUUMA! : Älä kosketa lampun suojuksen ja tuuletusaukkojen lähellä olevaa aluetta käytön aikana tai heti käytön jälkeen, alueet ovat erittäin kuumat. Älä katso linssiin tai tuuletusaukkoihin lampun palaessa, voimakas valo ei ole hyvä silmille. Älä käsittele nostopainikkeita pitämättä samalla kiinni projektorista, projektori saattaa pudota. HUOMAUTUS Varmista riittävä ilmanvaihto projektorin ylikuumenemisen estämiseksi. Älä peitä, tuki, tai tukkeuta tuuletusaukkoja. Älä aseta ilmanottoaukkojen läheisyyteen mitään sellaista, joka saattaa tarttua kiinni tai imeytyä ilmavirran mukana aukkoihin. Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti. Älä käytä turvatankoa tai turva-aukkoa projektorin putoamisen estämiseen, niitä ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. 4

5 3M Digitaalinen projektori WX66 Osien nimet Säätöpaneeli (1) STANDBY/ON-painike (&14) (2) INPUT-painike (&15, 22) (3) MENU-painike (&22) Koostuu neljästä kohdistinpainikkeesta. (4) POWER-ilmaisin (&14, 61) (5) TEMP-ilmaisin (&61) (6) LAMP-ilmaisin (&61) (6) (5) (4) (1) (3) (2) Takapaneeli (&9) (1) AUDIO IN1 -portti (2) AUDIO IN2 -portti (3) AUDIO OUT -portti (4) COMPUTER IN1 -portti (5) COMPUTER IN2 -portti (6) MONITOR OUT -portti (7) Virrankatkaisukytkin (&62) (8) CONTROL-portti (9) USB-portti (10) COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) portit (11) VIDEO-portti (12) S-VIDEO-portti (13) AUDIO IN3 (L,R) -portit (14) HDMI -portti (10) (7) (4) (5) (6) (14) (8) (9) (11) (13) (12) (2) (1) (3) HUOMAUTUS Käytä virrankatkaisijaa vain silloin kun projektorin virtaa ei voida katkaista normaalin menetelmin, sillä tämän katkaisijan käyttäminen pysäyttää projektorin toiminnan jäähdyttämättä sitä ensin. 5

6 Osien nimet 3M Digitaalinen projektori WX66 Kaukosäädin (1) VIDEO-painike (&16) (2) COMPUTER-painike (&15) (3) SEARCH-painike (&17) (4) STANDBY/ON-painike (&14) (5) ASPECT-painike (&17) (6) AUTO-painike (&19) (7) BLANK-painike (&21) (8) MAGNIFY - ON -painike (&20) (9) MAGNIFY - OFF -painike (&13, 20) (10) MY SOURCE/DOC.CAMERA-painike (&16, 43) (11) VOLUME - -painike (&15) (12) PAGE UP -painike (&13) (13) PAGE DOWN -painike (&13) (14) VOLUME + -painike (&15) (15) MUTE-painike (&15) (16) FREEZE-painike (&21) (17) MY BUTTON - 1-painike (&43) (18) MY BUTTON - 2-painike (&43) (19) KEYSTONE-painike (&20) (20) POSITION-painike (&19, 22) (21) MENU-painike (&22) (22) / / / kohdistinpainikkeet (&13, 22, 23) (23) ENTER-painike (&13, 22, 23) (24) ESC-painike (&13, 22) (25) RESET-painike (&13, 22, 23) (26) Paristotilan kansi (&12) (2) (1) (6) (5) (16) (8) (9) (19) (17) (20) (22) (24) VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET (10) (4) (3) (7) (12) (14) (11) (13) (15) (18) (21) (23) (25) (26) Kaukosäätimen takaosa 6

7 3M Digitaalinen projektori WX66 Käyttövalmistelut Käyttövalmistelut Sijoita projektori niin, että se sopii käyttöympäristöön ja käyttötapaan. Sijoittaminen Katso seuraavia kuvia ja taulukoita päätelläksesi valkokankaan koon ja heijastusetäisyyden. Taulukossa olevat arvot on laskettu täysikokoiselle valkokankaalle: a Valkokankaan koko (vinottain mitattu) b Heijastusetäisyys (±10%) c1, c2 Näytön korkeus (±10%) Vaakatasolla Ripustettu katosta Jätä ainakin 30 cm tila projektorin sivuseinien ja muiden esineiden kuten seinän väliin. Kysy jälleenmyyjältä neuvoa ennen kuin asennat projektorin erikoisella tavalla kuten esimerkiksi ripustamalla sen katosta. a 16:10 valkokangas 4:3 valkokangas Valkokankaan b c1 c2 b c1 c2 koko Projektorin etäisyys Valkokankaan Valkokankaan Projektorin etäisyys Valkokankaan Valkokankaan (vinottain mitattu) Väh. Enint. korkeus korkeus Väh. Enint. korkeus korkeus tyyppi (tuumaa) m m tuumaa m tuumaa cm tuumaa cm tuumaa m tuumaa m tuumaa cm tuumaa cm tuumaa 30 0,8 0,9 36 1, ,1 41 1, ,0 1,2 49 1, ,4 56 1, ,3 1,6 61 1, ,8 70 2, ,5 1,9 74 2, ,1 84 2, ,8 2,2 86 2, ,5 98 3, ,0 2,5 99 3, , , ,3 2, , , , ,5 3, , , , ,0 3, , , , ,8 4, , , , ,1 6, , , , ,4 7, , , , ,6 9, , , ,

8 Käyttövalmistelut 3M Digitaalinen projektori WX66 Sijoittaminen (jatkuu) VAROITUS Sijoita projektori vakaaseen asentoon vaakasuoraan. Jos projektori kaatuu tai putoaa, se saattaa aiheuttaa vammoja ja/tai vahingoittaa projektoria. Vahingoittuneen projektorin käyttö saattaa puolestaan aiheuttaa tulipalon ja/tai sähköiskun. Älä sijoita projektoria epävakaalle, kaltevalle tai tärisevälle pinnalle, kuten esimerkiksi heiveröinen tai vino hylly. Älä sijoita projektoria siten, että sen sivu-, etu- tai takaosa tulevat ylöspäin. Kysy jälleenmyyjältä neuvoa ennen kuin asennat projektorin erikoisella tavalla kuten esimerkiksi ripustamalla sen katosta tms. Sijoita projektori viileään paikkaan ja varmista riittävä ilmanvaihto. Projektorin kuumeneminen saattaa aiheuttaa tulipalon, palovammoja ja/tai projektorin toimintahäiriöitä. Älä tuki tai peitä projektorin tuuletusaukkoja. Jätä vähintään 30 cm tila projektorin sivujen ja muiden esineiden, kuten seinien välille. Älä aseta projektoria metalliselle tai heikosti lämpöä kestävälle alustalle. Älä sijoita projektoria matolle, tyynyille tai sängylle. Älä sijoita projektoria suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmönlähteitä, kuten lämmityslaitteet. Älä aseta mitään projektorin linssin tai tuuletusaukkojen läheisyyteen, tai projektorin päälle. Älä aseta projektorin pohjassa sijaitsevien tuuletusaukkojen lähelle mitään sellaista, joka voi tarttua kiinni tai imeytyä ilmavirran mukana aukosta sisään. Projektorin ilmanottoaukot sijaitsevat myös sen pohjassa. Älä sijoita projektoria sellaiseen paikkaan, jossa se saattaisi kastua. Projektorin kastuminen tai nesteen valuminen projektorin sisään saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja/tai projektorin toimintahäiriöitä. Älä sijoita projektoria kylpyhuoneeseen tai ulkoilmaan. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita lähelle projektoria. HUOMAUTUS Vältä savuisia, kosteita tai pölyisiä sijoituspaikkoja. Projektorin sijoittaminen tällaisiin paikkoihin saattaisi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja/tai projektorin toimintahäiriöitä. Älä sijoita projektoria lähelle ilmankostuttimia, tupakointipisteitä tai keittiöön. Säädä projektorin asento siten, että valo ei osu suoraan sen kaukosäätimen tunnistimeen. 8

9 3M Digitaalinen projektori WX66 Käyttövalmistelut Laitteiden liittäminen Lue kaikkien tähän projektoriin liitettävien laitteiden käyttöohjeet ennen liitäntöjen suorittamista. Varmista, että kaikki laitteet soveltuvat liitettäväksi tähän tuotteeseen, ja tarkista tarvittavat kaapelit valmiiksi. Katso seuraavia kaavakuvia liitäntöjen suorittamiseksi. PC Näyttöpääte RS-232C RGB OUT USB AUDIO OUT RGB OUT AUDIO OUT RGB IN Kaiuttimet (vahvistimen kanssa) AUDIO IN Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT L R AUDIO OUT VIDEO OUT L R AUDIO OUT L R AUDIO OUT S-VIDEO OUT HDMI OUT Videonauhuri/DVD-soitin VAROITUS Älä purkaa projektoria tai sen lisäosia äläkä muuta sen/niiden rakennetta. Varo vahingoittamasta kaapeleita, älä koskaan käytä vahingoittuneita kaapeleita. HUOMAUTUS Katkaise virta kaikista laitteista ja irrota niiden verkkojohdot pistorasiasta ennen laitteiden liittämistä projektoriin. Jos projektoriin liitetään laite, jonka virta on kytkettynä, saattaa siitä aiheutua erittäin kova ääni tai muita häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vahingoittaa liitettävää laitetta tai projektoria. Käytä sopivia varusteisiin kuuluvia tai tähän tehtävään tarkoitettuja kaapeleita. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä muista kaapeleista, joihin ehkä vaaditaan paikallisten vaatimusten mukainen erityinen pituus tai ferriittisydän. Jos kaapelissa on säikeistö ainoastaan toisessa päässä, liitä säikeistöllä varustettu pää projektoriin. Varmista, että laitteet on liitetty oikeaan porttiin. Väärä liitäntä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä vai vahingoittaa laitetta tai projektoria. 9

10 Käyttövalmistelut 3M Digitaalinen projektori WX66 Laitteiden liittäminen (jatkuu) HUOM! Lue ennen liitäntöjen tekemistä liitettävien laitteiden käyttöohjeet ja varmista, että kaikki laitteet sopivat liitettäviksi tähän projektoriin. Ennen PC:n liittämistä, tarkista signaalitaso, signaalin ajoitus ja resoluutio. - Jotkut signaalit saattavat tarvita adapterin tähän projektoriin tuloa varten. - Joissakin tietokoneissa on useita näyttöruututiloja, jotka saattavat sisältää tähän projektoriin soveltumattomia signaaleja. - Vaikka projektori pystyy näyttämään resoluutioltaan jopa UXGA (1600X1200) signaaleja, signaalit muutetaan projektorin paneelin resoluutioon ennen niiden näyttöä. Paras näyttötulos saavutetaan, kun tulosignaalin ja projektorin paneelin resoluutiot ovat samat. Liitäntöjä tehdessäsi varmista, että liittimen muoto sopii porttiin, johon liitäntä tulee tehdä. Ja varmista, että ruuvikiristeisten liittimien ruuvit on kiristetty. Kun haluat liittää kannettavan tietokoneen projektoriin, varmista että tietokoneen ulkoinen RGB-lähtö on aktivoitu. (Aseta kannettava tietokone CRT-näytölle tai samanaikaiselle LCD- ja CRT-näytölle.) Katso kannettavan tietokoneen käyttöohjeesta lisätietoja edellisen vaiheen toteuttamisesta. Kun kuvan resoluutio on muutettu tietokoneella tulosta riippuen, automaattinen säätötoiminto saattaa kestää jonkin aikaa, eikä sitä ehkä voida suorittaa loppuun. Tässä tapauksessa Windows-järjestelmän uuden resoluution valintaa varten olevaa "Kyllä/Ei" valintaruutua ei ehkä ilmesty näyttöön. Silloin resoluutio palautuu takaisin alkuperäiseksi. Resoluution muuttamiseen suositellaan käytettäväksi muita CRT- tai LCD-näyttöpäätteitä. Joissakin tapauksissa tämä projektori ei näytä kuvaa oikein, tai ei näytä valkokankaalla kuvaa lainkaan. Esimerkiksi automaattinen säätö ei ehkä toimi oikein joillakin tulosignaaleilla. Yhdistetty tahdistettu, tai tahdistettu G-tulosignaali saattaa sekoittaa projektorin toiminnot, jolloin projektori ei pysty näyttämään kuvaa oikein. Tämän mallin HDMI-portti on yhteensopiva HDCP:n kanssa (High-bandwidth Digital Content Protection) ja pystyy näin ollen näyttämään videosignaalin HDCP-yhteensopivasta DVD-soittimesta tai vastaavasta. Kytke ja käytä -kelpoisuudesta Kytke ja käytä on järjestelmä, johon kuuluu tietokone, sen käyttöjärjestelmä ja oheislaitteet (esim. näyttölaitteet). Tämä projektori on yhteensopiva VESA DDC 2B:n kanssa. Kytke ja käytä -menetelmää voidaan käyttää liittämällä tämä projektori tietokoneeseen, joka on VESA DDC -yhteensopiva (display data channel). Tätä toimintoa voit käyttää hyväksesi liittämällä RGB-kaapeli COMPUTER IN 1-porttiin (DDC 2B - yhteensopiva). Kytke ja käytä -järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos yritetään muun tyyppistä liitäntää. Käytä tietokoneesi normaaleja ajureita, sillä tämä projektori on kytke ja käytä -näyttöpääte. HUOM! HDMI HDMI tukee seuraavia signaaleja. -Videosignaali: -PC-signaalit: Katso Operating Guide - Technical osa -Audiosignaali: Formaatti lineaari-pcm Sampling Frequency 48kHz / 44.1kHz / 32kHz Projektori voidaan liittää toiseen laitteeseen, jossa on HDMI tai DVI -liitin, mutta joidenkin laitteiden kanssa projektori ei ehkä toimi oikein, esimerkiksi ei videota, tai ei audiota. Varmista, että käytät HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-merkintä. Kun projektori on liitetty laitteeseen, jossa on DVI-liitin, käytä DVI - HDMI -kaapelia HDMI-tuloon liittämiseen, ja audiokaapelia AUDIO-tuloon liittämiseen. 10

11 3M Digitaalinen projektori WX66 Virtalähteen liitäntä Varmista ensin, että projektorin virtakytkin on asetettu OFF-asentoon (merkitty "O") Kytke verkkojohdon liitin projektorin AC IN (verkkotulo). Liitä verkkojohdon pistoke kunnolla pistorasiaan. AC IN Käyttövalmistelut Virtajohto VAROITUS Noudata erityistä varovaisuutta verkkojohtoa liittäessäsi, sillä väärä tai viallinen liitäntä saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai sähköiskun. Käytä ainoastaan projektorin mukana toimitettua verkkojohtoa. Jos johto on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjän ja pyydä uusi johto. Virtajohto tulee vain liittää pistokkeeseen, jonka jännite on virtajohtoon sopiva. Pistorasian tulee olla projektorin lähellä ja helppopääsyisessä paikassa. Irrota verkkojohto kun haluat kytkeä laitteen kokonaan irti. Älä koskaan tee muutoksia verkkojohtoon. Turvatangon ja uran käyttö Myymälöistä saatava, halkaisijaltaan 10 mm mittainen turvaketju tai -lanka voidaan kiinnittää projektorin turvatankoon varkauden estämiseksi. Laitteessa on myös turva-aukko Kensingtonlukkoa varten. Katso tarkemmat tiedot turvalaitteen ohjekirjasta. Varmuusketju tai -lanka varkauksien varalle Turva-aukko Turvatanko VAROITUS Älä käytä turvatankoa tai turva-aukkoa projektorin putoamisen estämiseen, niitä ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. HUOMAUTUS Älä aseta turvaketjua tai -lankaa tuuletusaukkojen läheisyyteen. Se voi ylikuumentua. HUOM! Turvatanko ja turva-aukko eivät yksin estä mahdollista varkautta. Ne on tarkoitettu käytettäväksi muiden varkaudenestoon tarkoitettujen keinojen lisäksi. 11

12 Kaukosäädin 3M Digitaalinen projektori WX66 Kaukosäädin Paristojen asettaminen Sijoita paristot paikalleen ennen kaukosäätimen käyttämistä. Jos kaukosäädin alkaa toimia virheellisesti, vaihda paristot. Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristot kaukosäätimestä ja säilytä niitä turvallisessa paikassa. Irrota paristosuojus koukusta 1. nostamalla. Aseta kaksi AA-patteria paikoilleen 2. (HITACHI MAXELL, Osa Nro. LR6 tai R6P) kaukosäätimeen merkittyjen plus- ja miinusnapojen mukaisesti. Sijoita paristosuojus nuolensuuntaisesti ja napsauta se takaisin paikalleen. 3. VAROITUS Käsittele aina paristoja varoen ja käytä niitä vain ohjeiden mukaisesti. Paristojen asiaton käyttö saattaa aiheuttaa niiden räjähtämisen, halkeamisen tai vuotamisen, mikä taas voi aiheuttaa tulipalon, vammoja ja/tai ympäristön saastumisen. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja paristoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä sekoita uusia paristoja käytettyjen kanssa. Paristoja vaihdettaessa varmista, että uusien paristojen plus- ja miinusnavat on suunnattu oikein. Pidä paristot lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomilla. Älä lataa, oikosulje, juota tai purkaa paristoa. Älä päästä paristoa tuleen tai veteen. Säilytä paristoja pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa. Jos huomaat, että paristo vuotaa, pyyhi vuotanut neste pois ja vaihda paristo uuteen. Jos vuotanutta nestettä tarttuu ihoosi tai vaatteisiisi, huuhtele välittömästi vedellä. Noudata paikallisia paristojen hävittämistä koskevia säännöksiä. Kaukosäätimen signaalista Kaukosäädin toimii projektorin kaukosäätimen tunnistimen avulla. Tässä projektorissa on kaukosäätimen tunnistin edessä. Kun tunnistin on aktivoitu, se havaitsee signaalin seuraavilla alueilla: 60 astetta (30 astetta vasemmalle ja oikealle tunnistimesta) 3 metrin alueella. HUOM! Kaukosäätimen signaalin heijastaminen valkokankaalle tai vastaavalle voi olla käytettävissä. Jos signaalin lähettäminen suoraan tunnistimeen on vaikeaa, kokeile signaalin heijastamista. Kaukosäädin käyttää infrapunavaloa signaalien lähettämiseksi projektoriin (luokan 1 LED), joten varmista, että käytät kaukosäädintä paikassa, jossa ei ole esteitä, jotka voisivat estää kaukosäätimen signaalin pääsyn projektoriin. Kaukosäädin ei mahdollisesti toimi kunnolla, jos projektorin kaukosäätimen tunnistimeen osuu voimakas valo (kuten suora auringonvalo) tai hyvin lähellä oleva valo (kuten vaihtosuuntaajan loistelamppu). Säädä projektorin asentoa tällaisten valojen välttämiseksi. 12 Noin 3 m 30º 30º

13 3M Digitaalinen projektori WX66 Kaukosäädin Kaukosäätimen signaalin taajuuden muuttaminen Varusteisiin kuuluvassa kaukosäätimessä on kaksi signaalintaa juusvaihtoehtoa Muoto 1:NORMAALI ja Muoto 2:KORKEA. Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla, yritä vaihtaa signaalin taajuutta. Muodon asettamista varten, paina alla olevan listan mukaista kahta painiketta vuoron perään noin kolmen sekunnin ajan. (1) Aseta Muoto 1:NORMAALI... VOLUME- ja RESET -painikkeet (2) Aseta Muoto 2:KORKEA... MAGNITY OFF ja ESC -painikkeet Muista, että kaukosäätimellä ohjattavan projektorin kohta KAUKOTAAJUUS kohdassa PALVELU valikossa VALINNAT (45) tulee asettaa samaan tilaan kuin kaukosäädin. Käyttö tavallisena PC-hiirenä ja näppäimistönä Varusteisiin kuuluva kaukosäädin toimii tavallisena PC:n hiirenä ja näppäimistönä, kun projektorin USB-portti (tyyppi B) liitetään PC:n USB-porttiin (tyyppi A) hiirikaapelilla. (1) PAGE UP -valitsin: Paina PAGE UP -painiketta. (2) PAGE DOWN -valitsin: Paina PAGE DOWN -painiketta. (3) Hiiren vasen painike: Paina ENTER-painiketta. (4) Liikkeen osoitin: Käytä kohdistinpainikkeita,, ja. (5) ESC-valitsin: Paina ESC-painiketta. (6) Hiiren oikea painike: Paina RESET-painiketta. VAROITUS Hiiri- ja näppäimistö -toiminnon väärä käyttö voi vahingoittaa laitettasi. Käyttäessäsi tätä toimintoa, yhdistä tämä laite vain tietokoneeseen. Tarkista tietokoneesi käyttöohjeet ennen tämän tuotteen yhdistämistä tietokoneeseen. (2) USB-portti (3) (5) VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON COMPUTER AUTO FREEZE ENTER MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET (1) (1) (2) (4) (6) HUOM! Jos tämän laitteen hiiri + näppäimistö -toiminto ei toimi oikein, tarkista seuraavat seikat: - Kun USB-kaapeli liitetään projektorin PC:hen, jossa on sisäänrakennettu osoitinlaite (esim. paikannuspallo) kuten kannettavassa PC:ssä, avaa BIOS-asetusvalikko, valitse sieltä ulkoinen hiiri ja säädä sisäänrakennettu osoitustoiminto pois päältä, sillä on mahdollista että sisäänrakennetulla osoitintoiminnolla on etusija tässä toiminnossa. - Windows 95 OSR 2.1 tai uudempi versio tarvitaan tähän toimintoon. On myös mahdollista, että tämä toiminto ei toimi riippuen PC:n asetuksista ja hiiren ajureista. Tämä toiminto toimii PC:illä, joilla voidaan käyttää yleistä USB-hiirtä tai näppäimistöä. - Älä paina kahta näppäintä yhtäaikaisesti (esimerkiksi paina kahta painiketta samaan aikaan liikuttaaksesi hiiren osoitinta viistosti) tai muuta vastaavaa. - Tämä toiminto käynnistyy vain silloin, kun projektori toimii oikein. Tämä toiminto ei ole käytössä kun lamppu lämpeää (POWER-osoitin vilkkuu vihreää) ja silloin kun äänenvoimakkuutta tai näyttöä säädetään, keystone-toimintoa korjataan, zoomataan valkokankaaseen, käytetään BLANK-toimintoa tai esitetään valikkokuvaruutua. 13

14 VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC STANDBY/ON MY SOURCE/ COMPUTER DOC.CAMERA AUTO FREEZE SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER BLANK VOLUME MUTE MENU RESET OFF VIDEO ON MAGNIFY FREEZE HOME END SEARCH ASPECT AUTO BLANK POSITION ESC COMPUTER PAGE UP PAGE DOWN VOLUME MUTE MY BUTTON KEYSTONE 1 2 ENTER MENU RESET Virta päälle/pois päältä 3M Digitaalinen projektori WX66 Virta päälle/pois päältä Virran päälle kytkeminen Varmista, että virtajohto on lujasti ja oikein liitetty projektoriin ja pistorasiaan. Poista linssin suojus ja aseta virtakatkaisija asentoon ON (merkitty " I "). Ilmaisin POWER muuttuu oranssiksi (61). Odota sitten hetki, sillä painikkeet eivät ehkä toimi muutamaan sekuntiin. Paina STANDBY/ON -painiketta projektorissa tai kaukosäätimessä. Projektorin lamppu syttyy ja POWER-ilmaisin alkaa vilkkua vihreänä. Kun virta on kokonaan kytketty päälle, ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti vihreänä (61). Valitse kuvan näyttöä varten tulosignaali luvussa "Tulosignaalin valinta" kuvatulla tavalla (15). Virran päältä kytkeminen Paina STANDBY/ON -painiketta projektorissa tai kaukosäätimessä. Viesti "Kytke virta pois?" näkyy näytössä noin 5 sekunnin ajan. Paina STANDBY/ON -painiketta uudelleen kun viesti ilmestyy. Projektorin lamppu sammuu ja POWER-ilmaisin alkaa vilkkua oranssina. Kun POWER-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisen oranssina, lamppu on jäähtynyt kokonaan (61). Varmista, että POWER-merkkivalo palaa tasaisen oranssina ja käännä virtakatkaisija asentoon OFF (merkitty "O"). POWER-merkkivalo sammuu. Kiinnitä linssin suojus. Älä sytytä projektoria uudelleen noin 10 minuuttiin heti sen sammuttamisen jälkeen. Projektorin sytyttäminen uudelleen liian pian saattaa lyhentää tiettyjen kulutusosien käyttöikää. STANDBY/ON -painike POWER-ilmaisin Virtakytkin Virtakytkin VAROITUS Kun projektorin virta kytketään päälle, heijastaa se voimakasta valoa. Älä katso projektorin linssiin äläkä projektorin sisään siinä olevista aukoista. Älä kosketa lampun suojuksen ja tuuletusaukkojen lähellä olevaa aluetta käytön aikana tai heti käytön jälkeen, alueet ovat erittäin kuumat. HUOM! Käynnistä virta päälle / pois päältä oikeassa järjestyksessä. Käynnistä virta aina ensin projektorissa ennen siihen liitettyjen laitteiden virran kytkemistä. Kun AUTOM VIR KYT -toiminto VALINNAT-valikossa on asetettu kohtaan PÄÄLLE, ja jos virta katkaistiin edellisellä kerralla virtakatkaisijasta, virtakatkaisijaa uudelleen kääntämällä projektorin lamppu syttyy ilman STANDBY/ON painikkeen painamista (41). Käytä Sammutuskatkaisija (62) vain silloin, kun projektoria ei sammuteta normaalia menettelytapaa noudattaen.

15 3M Digitaalinen projektori WX66 Käyttö Käyttö Äänenvoimakkuuden säätö Käytä VOLUME+ /VOLUME- -painiketta äänenvoimakkuuden säätämiseen. 1. Näyttöön ilmestyy valintaikkuna, joka auttaa äänenvoimakkuuden säätämisessä. Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. Jos on valittu senhetkisen kuvan tuloportiksi, äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Katso AUDIO-kappale AUDIO-valikosta (36). Kun projektori on valmiustilassa, äänenvoimakkuutta voidaan säätää, jos ei ole valittu kohtan ÄÄNILÄHDÖN VALMIUSTILA kohdassa AUDIO (36). VOLUME+/- -painike VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU Äänen tilapäinen mykistäminen Paina MUTE-painiketta kaukosäätimessä. MUTE-painike Näyttöön ilmestyy valintaikkuna, joka ilmoittaa että ääni on mykistetty. STANDBY/ON Ääni palautetaan painamalla MUTE-, VOLUME+ tai VOLUME- MY SOURCE/ VIDEO COMPUTER DOC.CAMERA -painiketta. Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa ASPECT AUTO SEARCH BLANK automaattisesti näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. MAGNIFY FREEZE PAGE UP VOLUME PAGE Jos on valittu senhetkisen kuvan tuloportiksi, ääni on aina DOWN mykistetty. Katso AUDIO-kappale AUDIO-valikosta (36). KEYSTONE MY BUTTON MUTE Kun ääni on vaimennettu, kun on valittu sihgnaali VIDEO (NTSC), S-VIDEO (NTSC), COMPONENT COMPUTER IN1 POSITION MENU tai COMPUTER IN2 -portista, C.C. ENTER (Closed Caption) käynnistyy automaattisesti, jos NÄYTÄ-kohta ESC RESET valikosta C.C. on asetettu asentoon AUTO ja tulosignaali tukee C.C. toimintoa (54). 1. ESC RESET Tulosignaalin valinta 1. Paina INPUT-painiketta projektorissa. Joka kerran, kun painat painiketta, projektori kytkee tuloportiksi nykyistä porttia seuraavan portin kuten alla. COMPUTER IN 1 COMPUTER IN 2 HDMI VIDEO S-VIDEO COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) INPUT-painike Kun PÄÄLLE on valittu AUTOM. HAKU -kohdasta VALINNATvalikosta (43), projektori etsii portteja yllä mainitussa järjestyksessä toistuvasti, kunnes tulosignaali havaitaan. (jatkuu seuraavalla sivulla) 15

16 Käyttö 3M Digitaalinen projektori WX66 Tulosignaalin valinta (jatkuu) 1. Paina COMPUTER-painiketta kaukosäätimessä. Joka kerran, kun painat painiketta, projektori kytkee tuloportiksi nykyistä porttia seuraavan portin kuten alla. COMPUTER IN 1 COMPUTER IN 2 HDMI COMPUTER-painike STANDBY/ON MY SOURCE/ VIDEO COMPUTER DOC.CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY FREEZE PAGE UP VOLUME Kun PÄÄLLE on valittu VALINNAT-valikon AUTOM. HAKU -kohdasta, projektori tarkistaa portteja peräkkäin, kunnes se löytää tulosignaalin (41). Jos COMPUTER-painiketta painetaan, kun VIDEO-, S-VIDEO- tai COMPONENT-portti on valittu, projektori tarkistaa ensin COMPUTER IN1 -portin. KEYSTONE POSITION PAGE DOWN MY BUTTON ENTER MUTE MENU ESC RESET 1. Paina VIDEO-painiketta kaukosäätimessä. Joka kerran, kun painat painiketta, projektori kytkee tuloportiksi nykyistä porttia seuraavan portin kuten alla. COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) S-VIDEO VIDEO VIDEO-painike STANDBY/ON MY SOURCE/ VIDEO COMPUTER DOC.CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY FREEZE PAGE UP VOLUME PAGE DOWN KEYSTONE MY BUTTON MUTE Kun PÄÄLLE on valittu VALINNAT-valikon AUTOM. HAKU -kohdasta, projektori POSITION tarkistaa portteja peräkkäin, kunnes se löytää tulosignaalin (41). Jos VIDEOpainiketta painetaan, kun COMPUTER IN1-, COMPUTER IN2 tai HDMI-portti on ENTER ESC valittu, projektori tarkistaa ensin COMPONENT-portin. MENU RESET 1. Paina kaukosäätimen MY SOURCE / DOC. CAMERApainiketta. Tulosignaali vaihtuu signaaliksi, jonka asetit OMA LÄHDE:ksi (43). Tätä toimintoa voidaan käyttää myös dokumenttikameralle. Valitse tuloportti, joka on liitetty dokumenttikameraan. MY SOURCE / DOC. CAMERApainike VIDEO ASPECT MAGNIFY COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN STANDBY/ON BLANK VOLUME KEYSTONE MY BUTTON MUTE POSITION MENU ENTER ESC RESET 16

17 3M Digitaalinen projektori WX66 Tulosignaalin etsintä 1. Paina SEARCH-painiketta kaukosäätimessä. Projektori alkaa tarkastaa tuloportteja alla esitetyssä järjestyksessä löytääkseen tulosignaalin. Kun tulosignaali löytyy, projektori lopettaa etsinnän ja näyttää kuvan. Jos signaalia ei löydy, projektori palaa ennen tätä toimintoa valittuun tilaan. Käyttö SEARCH-painike COMPUTER IN 1 COMPUTER IN 2 HDMI POSITION MENU VIDEO S-VIDEO COMPONENT (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) ENTER Kun PÄÄLLE on valittu AUTOM. HAKU -kohdasta VALINNAT-valikossa (41), ESC projektori etsii portteja yllä mainitussa järjestyksessä toistuvasti, kunnes tulosignaali havaitaan. VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE RESET Kuvasuhteen valinta 1. Paina ASPECT-painiketta kaukosäätimessä. Joka kerran kun painat painiketta, projektori kytkee kuvasuhteen kulloisenkin tilan. PC-signaalille NORMAALI 4:3 16:9 16:10 TODELLINEN ASPECT-painike VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE HDMI-signaalille NORMAALI 4:3 16:9 16:10 14:9 TODELLINENI POSITION ENTER MENU ESC RESET Videosignaalille, s-videosignaalille tai component-videosignaalille 4:3 16:9 16:10 14:9 TODELLINEN Kun signaalia ei ole 16:10 (kiinteä) ASPECT-painike ei toimi silloin, kun sopivaa signaalia ei ole syötetty. NORMAALI-muoto säilyttää alkuperäisen kuvasuhdeasetuksen. 17

18 Käyttö 3M Digitaalinen projektori WX66 Projektorin nostimen säätö Jos projektorin sijoituspaikka on lievästi epätasapainossa oikealle tai vasemmalle, käytä nostinjalkoja projektorin sijoittamiseksi vaakatasoon. Jalkoja käyttämällä on myös mahdollista nostaa projektorin etuosaa 10 asteen verran siten, että saadaan sopiva heijastuskulma valkokankaaseen nähden. Projektorissa on 2 nostojalkaa ja 2 nostopainiketta. Nostojalkaa voi säätää painamalla samanpuoleisesta nostopainikkeesta Pidä kiinni projektorista ja paina nostopainikkeita vapauttaaksesi nostojalat. Säädä projektorin etuosa haluttuun korkeuteen. Vapauta nostopainikkeet ja nostojalat lukkiutuvat. Varmista, että nostojalat ovat paikalleen lukittu ja sijoita projektori varovaisesti paikalleen. Nostojalkoja voi tarvittaessa hienosäätää kääntämällä niitä käsin. Pidä kiinni projektorista, kun käännät jalkoja. 10 Löysää nostinjalka painamalla samanpuoleista nostopainiketta. Hienosäädä kääntämällä jalkaa. HUOMAUTUS Älä käsittele nostopainikkeita pitämättä samalla kiinni projektorista, projektori saattaa pudota. Älä kallista projektoria muulla tavalla kuin nostamalla sen etuosaa 10 asteen verran säätöjalkojen avulla. Projektorin kallistaminen ilmoitettuja rajoja enemmän voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai lyhentää kuluvien osien tai itse projektorin käyttöikää. Zoomauksen ja tarkkuuden säätö Säädä näytön koko zoomausrengasta käyttämällä. Käytä tarkennusrengasta kuvan tarkentamiseen. Tarkennusrengas Zoomausrengas 18

19 3M Digitaalinen projektori WX66 Käyttö Automaattisen säätötoiminnan käyttäminen Paina AUTO-painiketta kaukosäätimessä. 1. Tätä painiketta painamalla suoritetaan seuraavat toiminnot. PC-signaalille Pystyasento, vaaka-asento ja vaakavaihe säädetään automaattisesti. Varmista, että ohjelmistoikkuna on asetettu maksimikokoonsa ennen tämän toiminnon käyttöä. Tumma kuva saattaa silti säätyä virheellisesti. Säätöä tehdessäsi käytä kirkasta kuvaa. Videosignaalille ja s-videosignaalille ENTER Kullekin tulosignaalille parhaiten sopiva videoformaatti valitaan ESC RESET automaattisesti. Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun on valittu AUTO. kohtaan VIDEOFORM. valikossa LIITÄNNÄT (32). Pystyasento ja vaaka-asento säätyvät automaattisesti oletusarvoon. Component-videosignaalille Pystyasento, vaaka-asento ja vaakavaihe säädetään automaattisesti oletusarvoksi. Automaattinen säätötoiminto kestää n. 10 sekuntia. Huomioi myös, että se ei ehkä toimi oikein tiettyjen tulosignaalien kanssa. Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaalille, kuvan ulkopuolella saattaa näkyä esimerkiksi ylimääräisiä juovia. Tällä toiminnolla säädetyt kohteet voivat vaihdella silloin kun HIENO- tai EI KÄYTÖSSÄ -toiminto on valittu AUTOM. SÄÄTÖ -kohdassa VALINNATvalikon PALVELU-valikossa STANDBY/ON MY SOURCE/ VIDEO COMPUTER DOC.CAMERA (44). Asennon säätö 1. Paina kaukosäätimen POSITION-painiketta kun mitään KEYSTONE MY BUTTON MUTE valikkoa ei ole esitetty. POSITION MENU POSITION-ilmoitus ilmestyy näyttöön. ENTER Käytä / / / -kohdistinpainikkeita kuvan asennon ESC RESET säätämiseen. Kun haluat palauttaa toimenpiteen alkutilaan, paina RESETpainiketta kaukosäätimessä säädön aikana. Toiminnon päättämiseksi paina POSITION-painiketta uudelleen. POSITION-painike Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaaliin, s-videosignaaliin tai component-videosignaaliin, kuvan ulkopuolella saattaa näkyä esimerkiksi ylimääräisiä juovia. Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaalille, s-videosignaalille tai komponenttivideosignaalille, tämän säädön ala riippuu NÄYTTÖ-valikon (29) asetuksesta YLI PYYH. Säätö ei ole mahdollista, kun YLI PYYH on säädetty lukemaan 10. Kun POSITION-painiketta painetaan valikon näkyessä ruudulla, esitetyn kuvan asento ei muutu, mutta valikon muuttuu. 3M Tätä toimintoa Kaikki oikeudet ei voida pidätetään. suorittaa HDMI-signaalilla AUTO-painike VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION ASPECT MAGNIFY COMPUTER AUTO FREEZE AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON SEARCH PAGE UP PAGE DOWN STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU BLANK VOLUME

20 Käyttö 3M Digitaalinen projektori WX66 Keystone-vääristymien korjaaminen Suurennustoiminnon käyttäminen HUOM! Zoomin taso voidaan hienosäätää. Tarkkaile huolellisesti valkokangasta haluamasi tason löytämiseksi. 20 Paina KEYSTONE-painiketta kaukosäätimessä. Näyttöön ilmestyy valintaikkuna, joka auttaa sinua vääristymän korjaamisessa. Valitse AUTOM tai MANUAALINEN toimintatapa / kohdistinpainikkeilla ja paina sitten painiketta seuraavien toimenpiteiden suorittamiseksi. (1) AUTOM toiminto suorittaa vertikaalisen Keystonevääristymän korjauksen automaattisesti. (2) MANUAALINEN -valinnalla näkyviin ilmestyy valintaikkuna Keystone-korjauksien suorittamista varten. Käytä säädöissä / painikkeita. Valintaikkuna suljetaan ja toimenpide lopetetaan painamalla KEYSTONE-painiketta uudelleen. Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. Tämän korjauksen säätöala vaihtelee erilaisten tulosignaalien mukaan. Joillakin tulosignaaleilla tämä toiminto ei välttämättä toimi hyvin. Kun V:INVERT tai H&V:INVERT on valittu kohtaan PEILIKUVA SÄÄTÖ-valikossa, ja jos projektorin näyttö on vinossa tai kallellaan alaspäin, tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla. Kun zoomaussäätö on asetettu asetoon TELE (teletarkennus), automaattinen keystone-vääristymien korjaus saattaa olla liian voimakas. Tätä toimintoa tulee käyttää silloin, kun zoomaussäätö on asetettu kokonaan laajakulmalle LEVEYS (laajakulmatarkennus) aina kun se on mahdollista. Jos projektori on sijoitettu tasolle (noin ±3 ), automaattinen keystone-vääristymien korjaus ei ehkä toimi. Jos projektori on asetettu lähes ±30 asteen tai suurempaan kallistuskulmaan, tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla. Tätä toimintoa ei voi käyttää silloin, kun siirtymän tunnistin on kytkettynä (50). Paina ON-painiketta kohdasta MAGNIFY kaukosäätimessä. "SUURENNUS"-ilmaisin ilmestyy näyttöön ja projektori siirtyy SUURENNUS-tilaan. Kun MAGNIFY-kohdan ON-painiketta painetaan ensimmäiseksi projektorin käynnistämisen jälkeen, kuva zoomataan kahdesti. Ilmoitus katoaa muutaman sekunnin kuluttua, jos mitään toimenpidettä ei suoriteta. Käytä / -kohdistinpainikkeita zoomaustason säätämiseen. KEYSTONE ASPECT AUTO SEARCH -painike BLANK MAGNIFY ON/OFF -painike Zoomausaluetta voidaan siirtää painamalla POSITION-painiketta SUURENNUStilassa, ja käyttämällä sitten / / / kohdistinpainikkeita alueen siirtämiseksi. POSITION ENTER Zoomaustilan viimeistelemiseksi paina POSITION-painiketta uudelleen. ESC SUURENNUS-tilasta poistutaan ja näyttö palautetaan normaaliksi painamalla kaukosäätimen MAGNIFY-kohdan OFF-painiketta. Projektori poistuu automaattisesti SUURENNUS-tilasta silloin, kun tulosignaalia muutetaan tai silloin kun näytön ehtoja muutetaan. SUURENNUS-tilassa keystone-vääristymätila saattaa vaihdella, mutta se palautuu ennalleen kun projektori poistuu SUURENNUS-tilasta. VIDEO MAGNIFY KEYSTONE POSITION ESC VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE COMPUTER FREEZE COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON ENTER MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON STANDBY/ON VOLUME MUTE MENU RESET STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU RESET

21 3M Digitaalinen projektori WX66 Valkokankaan pysäyttäminen Paina FREEZE-painiketta kaukosäätimessä. 1. "PYSÄYTYS" -ilmoitus ilmestyy näyttöön (vaikka ilmoitusta ei näy silloin, kun POIS on valittu kohtaan VIESTI valikossa KUVARUUTU (39)), ja projektori siirtyy PYSÄYTYS-tilaan, jolloin kuva pysähtyy. PYSÄYTYS-tilasta poistutaan ja näyttö palautetaan normaaliksi painamalla FREEZE-painiketta uudelleen. Käyttö FREEZE-painike VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE POSITION MENU ENTER Projektori poistuu automaattisesti tilasta PYSÄYTYS, kun painetaan jotakin ESC RESET säätöpainiketta. Jos projektori jatkaa saman pysähtyneen kuvan heijastamista pidemmän ajan, LCD-paneeli saattaa palaa kiinni. Älä jätä projektoria PYSÄYTYS-tilaan liian pitkäksi aikaa. Valkokankaan tilapäinen tyhjentäminen 1. Paina BLANK-painiketta kaukosäätimessä. Tyhjä näyttö ilmestyy näkyviin tulosignaalin näytön sijasta. Katso kohtaa TYHJÄ valikosta KUVARUUTU (37). Tyhjästä näytöstä poistumista ja tulosignaalin näyttöön palaamista varten paina BLANK-painiketta uudelleen. Projektori poistuu automaattisesti tilasta TYHJÄ, kun painetaan jotakin säätöpainiketta. BLANK-painike VIDEO ASPECT MAGNIFY KEYSTONE POSITION COMPUTER AUTO FREEZE MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH PAGE UP PAGE DOWN MY BUTTON STANDBY/ON BLANK VOLUME MUTE MENU ENTER ESC HUOM! Ääntä ei ole liitetty tyhjän näytön toimintoon. Jos on tarpeen, säädä ääni tai vaimennus ensin. Näyttääksesi TYHJÄ-näytön ja mykistääksesi äänen yhtäaikaisesti, käytä AV-MYKISTYS-toimintoa (43). RESET 21

22 ESC Käyttö 3M Digitaalinen projektori WX66 Valikkotoiminnon käyttö Tässä projektorissa on seuraavat valikot: KUVA, NÄYTTÖ, LIITÄNNÄT, SÄÄTÖ, AUDIO, KUVARUUTU, VALINNAT, C.C. ja HELP. VAL.. HELP. VAL. koostuu usein käytetyistä toiminnoista ja muut valikot on luokiteltu STANDBY/ON MY SOURCE/ VIDEO COMPUTER DOC.CAMERA kukin eri tarkoituksensa mukaan ja koottu edistyneeseen valikkoon. ASPECT AUTO SEARCH BLANK Kaikkia valikoita käytetään samalla tavalla. Seuraavassa on kuvattu valikkojen MAGNIFY FREEZE PAGE UP VOLUME peruskäyttö. PAGE DOWN MENU-painike MENU-painike KEYSTONE MY BUTTON MUTE ENTER-painike MENU-painike Kohdistinpainikkeet POSITION MENU ENTER ESC ESC-painike RESET RESET-painike VIDEO COMPUTER MY SOURCE/ DOC.CAMERA MAGNIFY FREEZE PAGE UP PAGE DOWN STANDBY/ON ASPECT AUTO SEARCH BLANK KEYSTONE MY BUTTON VOLUME MUTE POSITION MENU ENTER RESET Paina kaukosäätimen tai projektorin MENU-painiketta. Näkyviin ilmestyy Edistynyt Valikko tai HELP. VAL., jolla on etusija heti virrankytkennän jälkeen. Jos haluat vaihtaa valikkoasemaa, käytä kohdistinpainikkeita POSITIONpainikkeen painamisen jälkeen. Silloin kun projektori näyttää mitä tahansa valikkoa, projektorin MENU-painike toimii kohdistinpainikkeena. HELP. VAL. -valikossa Jos haluat vaihtaa edistyneeseen valikkoon, valitse "Siirry ed. Valikkoon...". Käytä / kohdistinpainikkeita säädettävän kohdan valitsemiseksi. Käytä / kohdistinpainikkeita valitun kohdan säätämiseen. (jatkuu seuraavalla sivulla) HELP. VAL. 22

23 3M Digitaalinen projektori WX66 Käyttö Valikkotoiminnon käyttö (jatkuu) Edistynyt Valikko -valikossa Käytä / kohdistinpainikkeita valikon valitsemiseen. 2. Jos haluat siirtyä HELP. VAL. -valikkoon, valitse HELP. VAL.. Paina sen jälkeen -kohdistinpainiketta tai ENTERpainiketta valitaksesi haluamasi kohta. Valitun kohdan alavalikko ilmestyy näkyviin Käytä / kohdistinpainikkeita säädettävän kohdan valitsemiseksi. Paina sen jälkeen -kohdistinpainiketta tai ENTER-painiketta siirtyäksesi eteenpäin. Valitun kohdan käyttövalikko ilmestyy näkyviin. Käytä / kohdistinpainikkeita valitun kohdan säätämiseen. Edistynyt Valikko Joitakin toimintoja ei voida suorittaa tietyn tuloportin ollessa valittuna, tai tietyntyyppisen tulosignaalin näkyessä. Kun haluat palauttaa toimenpiteen alkutilaan, paina RESET-painiketta kaukosäätimessä säädön aikana. Huomaa, että tiettyjä kohtia (esim. KIELI, H VAIHE, ÄÄNI) ei voida palauttaa alkutilaan. Kun haluat palata edelliseen näyttöön Edistyneessä Valikossa, paina -kohdistinpainiketta tai ESC-painiketta kaukosäätimestä. Paina MENU-painiketta kaukosäätimessä uudelleen valikon sulkemiseksi ja säädön lopettamiseksi. Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä 10 sekunnin kuluttua. 23

24 HELP. VAL. 3M Digitaalinen projektori WX66 HELP. VAL. Valikossa HELP. VAL. voit suorittaa alla olevassa taulukossa esitetyt toiminnot. Valitse toiminto käyttämällä / kohdistinpainikkeita. Suorita sitten säätö seuraavan taulukon mukaisesti. Kohta KUVASUHDE AUTO KEYSTONE SUORITA KEYSTONE Kuvaus Muuta kuvasuhdetta / -painikkeilla. Katso kohta KUVASUHDE valikosta NÄYTTÖ (29). Auto keystone -toiminto suoritetaan -painiketta painamalla. Katso AUTO KEYSTONE SUORITA valikossa SÄÄTÖ (34). Vertikaalinen Keystone-vääristymän korjaus suoritetaan / painikkeita käyttämällä. Katso kohta KEYSTONE valikosta SÄÄTÖ (34). Muuta kuvamuotoa / -painikkeilla. Kuvamuodot ovat yhdistelmiä GAMMA- ja VÄRI LÄMP. -asetuksia. Valitse heijastuslähteelle sopiva kuvatyypin tila. NORMAALI ó ELOKUVA ó DYNAAMINEN ó TAUL(MUST) KUVAMUOTO (jatkuu seuraavalla sivulla) PÄIVÄSAIKA ó VALK. TAULU ó TAUL(VIHR) VÄRI LÄMP. GAMMA NORMAALI #2 KESKI #1 OLETUS ELOKUVA #3 MATALA #2 OLETUS DYNAAMINEN #1 KORKEA #3 OLETUS TAUL(MUST) #4 SUURI KIRK-1 #4 OLETUS TAUL(VIHR) #5 SUURI KIRK-2 #4 OLETUS VALK. TAULU #2 KESKI #5 OLETUS PÄIVÄSAIKA #6 SUURI KIRK-3 #6 OLETUS Kun GAMMA ja VÄRI LÄMP. yhdistelmä on erilainen ylläesitettyihin ennalta asetettuihin verrattuna, KUVAMUOTO-valikon näytössä näkyy "OMA". Katso kohdat GAMMA (26) ja VÄRI LÄMP. (27) valikossa KUVA. Kun tämä toiminto on suoritettu, kuvassa saattaa näkyä esim. ylimääräinen juova. 24

25 3M Digitaalinen projektori WX66 HELP. VAL. HELP. VAL. (jatkuu) Kohta KIRKKAUS KONTRASTI VÄRI VÄRISÄVY TERÄVYYS ÄÄNITASO PEILIKUVA PALAUTA SUODATIN IKÄ KIELI Siirry ed. Valikkoon... Kuvaus Säädä kirkkautta / painikkeita käyttämällä. Katso kohta KIRKKAUS valikosta KUVA (26). Säädä kontrastia / painikkeita käyttämällä. Katso kohta KONTRASTI valikosta KUVA (26). Säädä koko värin voimakkuutta / painikkeita käyttämällä. Katso kohta VÄRI valikosta KUVA (27). Säädä värisävyä / painikkeita käyttämällä. Katso kohta VÄRISÄVY valikosta KUVA (27). Säädä terävyyttä / painikkeita käyttämällä. Katso kohta TERÄVYYS valikosta KUVA (28). Kytke päälle/pois hiljainen äänentaso / painikkeita käyttämällä. Katso kohta ÄÄNITASO valikosta SÄÄTÖ (35). Vaihda peilikuvatilaan / painikkeita käyttämällä. Katso kohta PEILIKUVA valikosta SÄÄTÖ (35). Tämän toiminnon käyttäminen palauttaa kaikki valikon HELP. VAL. kohdat alkutilaan, lukuunottamatta SUODATIN IKÄ- ja KIELI -valintoja. Vahvista toiminto valintaikkunasta. Kun PALAUTA valitaan painikkeella, nollaus suoritetaan. Suodattimen käyttöikä näkyy valikossa. Tämän toiminnon suorittaminen nollaa suodatin ikä -kohdan, joka laskee ilmansuodattimen käyttöaikaa. Vahvista toiminto valintaikkunasta. Kun PALAUTA valitaan painikkeella, nollaus suoritetaan. Katso kohta SUODATIN IKÄ valikossa VALINNAT (42). Näytön kielen voi muuttaa / painikkeita käyttämällä. Katso kohta KIELI valikosta KUVARUUTU (37). Valitse valikosta "Siirry ed. Valikkoon..." ja paina tai ENTERpainiketta käyttääksesi valikkoja KUVA, NÄYTTÖ, LIITÄNNÄT, SÄÄTÖ, AUDIO, KUVARUUTU, VALINNAT tai C.C.. 25

26 KUVA-Valikko 3M Digitaalinen projektori WX66 KUVA-Valikko KUVA-Valikossa voit suorittaa alla olevassa taulukossa esitetyt toiminnot. Valitse toiminto / kohdistinpainikkeita käyttämällä, ja paina sitten kohdistinpainiketta tai ENTER-painiketta suorittaaksesi halutun toiminnon. Suorita sitten säätö seuraavan taulukon mukaisesti. Kohta KIRKKAUS KONTRASTI Kuvaus Säädä kirkkautta / painikkeilla. Vaalea ó Tumma Säädä kontrastia / painikkeilla. Voimakas ó Heikko Gamman muodon muuttamista varten käytä / -painikkeita. GAMMA (jatkuu seuraavalla sivulla) 26 #1 OLETUS #1 OMA #2 OLETUS #2 OMA #6 OMA #3 OLETUS #6 OLETUS #3 OMA #5 OMA #5 OLETUS #4 OMA #4 OLETUS Kohdan OMA säätö Kun valitaan tila, jonka nimessä on sana OMA ja painetaan sitten tai ENTER -painikkeita, näkyviin tulee valintaikkuna, jonka avulla halutun toiminnon säätö voidaan suorittaa. Tämä toiminto on hyödyllinen kun haluat muuttaa tiettyjen sävyjen kirkkautta. Valitse kohta käyttämällä / -painikkeita, ja säädä kirkkaustaso / -painikkeita käyttäen. Voit valita näyttöön testikuvan ja tarkistaa säätöjen vaikutuksen painamalla ENTER-painiketta. Joka kerran kun painat ENTER-painiketta, kuvio muuttuu alla esitetyllä tavalla. Ei kuviota ð 9 asteen harmaa asteikko Kohotus 15 asteen harmaa asteikko. Kahdeksan taajuuskorjauksen säätöpalkkia vastaavat kahdeksaa testikuvion sävytasoa (9 asteen harmaa asteikko), lukuunottamatta vasemmassa reunassa olevaa tumminta sävyä. Jos haluat säätää testikuvan toista sävyä vasemmalta laskettuna, käytä taajuuskorjauksen säätöpalkkia "1". Testikuvion vasemmassa reunassa olevaa tumminta sävyä ei voida säätää millään taajuuskorjauksen säätöpalkeista. Kun tämä toiminto on suoritettu, näkyviin saattaa tulla juovia tai muita häiriöitä.

Käyttäjän ohjekirja Käyttöohjeet CP-RX60

Käyttäjän ohjekirja Käyttöohjeet CP-RX60 Projektori Käyttäjän ohjekirja Käyttöohjeet CP-RX60 Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Käyttäjän ohjekirja Turvallisuusohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat

Lisätiedot

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN Projektori CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Tyyppinrot CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin

Lisätiedot

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя -

Lisätiedot

Projektori IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet

Projektori IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Projektori IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä lue huolellisesti "Käyttäjän ohjekirja (suppea)"

Lisätiedot

ViewSonic. PJ1173 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ1173 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente PJ1173 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя - 使 用

Lisätiedot

Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet

Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet Projektori CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505 CP-AW2505/CP-AW3005 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-X615W http://fi.yourpdfguides.com/dref/2815244

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-X615W http://fi.yourpdfguides.com/dref/2815244 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ViewSonic. PJL3211 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL3211 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя - 使 用 手

Lisätiedot

LWU420. Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet 020-000309-01

LWU420. Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet 020-000309-01 LWU420 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet 020-000309-01 Projektori LWU420 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen

Lisätiedot

CP-WUX645N Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet

CP-WUX645N Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Projektori CP-WUX645N Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä lue huolellisesti "Käyttäjän ohjekirja - Turvallisuusohjeet"

Lisätiedot

Digitaalinen projektori X95 Käyttäjän ohjekirja

Digitaalinen projektori X95 Käyttäjän ohjekirja Digitaalinen projektori X95 Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä lue huolellisesti "Laitteen turvaohjeet" ja muut asiaan kuuluvat ohjekirjat tuotteen asianmukaisen

Lisätiedot

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

X62. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X62. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X62 Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X62w Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Digitaalinen projektori X56

Digitaalinen projektori X56 Digitaalinen projektori X56 Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. Tärkeä huomautus Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Lue Tuotetakuu ja turvallisuusopas

Lisätiedot

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство

Lisätiedot

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä, jotta opit käyttämään sitä oikein ja turvallisesti.

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä, jotta opit käyttämään sitä oikein ja turvallisesti. Projektori CP-WU8451/CP-WU8461 Käyttäjän ohjekirja (suppea) Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä, jotta opit käyttämään sitä oikein ja turvallisesti. VAROITUS

Lisätiedot

S15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

S15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. S15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X90w Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CP-X2514WN/CP-X3014WN/ CP-X4014WN/CP-WX3014WN

CP-X2514WN/CP-X3014WN/ CP-X4014WN/CP-WX3014WN Projektori CP-X2514WN/CP-X3014WN/ CP-X4014WN/CP-WX3014WN Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen

Lisätiedot

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 KÄYTTÖOHJE 020-000182-02 Projektori LW650/LS+700/LX750/LW720 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Päällekkäinasennusopas

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Päällekkäinasennusopas LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Päällekkäinasennusopas 020-000501-02 Projektori LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen)

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-RX70WF http://fi.yourpdfguides.com/dref/1275396

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-RX70WF http://fi.yourpdfguides.com/dref/1275396 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/ CP-WX8255/CP-SX8350/CP-WU8440/ CP-WU8450

CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/ CP-WX8255/CP-SX8350/CP-WU8440/ CP-WU8450 Projektori CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/ CP-WX8255/CP-SX8350/CP-WU8440/ CP-WU8450 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen

Lisätiedot

LX400. K ä y t t ä j ä n o h j e k i r j a 020-000205-01

LX400. K ä y t t ä j ä n o h j e k i r j a 020-000205-01 LX400 K ä y t t ä j ä n o h j e k i r j a 020-000205-01 NOTICE for European Union members This is a Class A product in European Union. ENGLISH WARNING : This is a Class A product. In a domestic environment

Lisätiedot

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohje

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohje LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohje 020-000473-02 Projektori LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen)

Lisätiedot

Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje

Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje Projektori CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Digitaalinen projektori X56

Digitaalinen projektori X56 Digitaalinen projektori X56 Käyttäjän ohjekirja Päällekkäinasennusopas Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. Tämän oppaan tarkoituksena on ainoastaan Päällekkäinasennus-ominaisuuden kuvaaminen. Katso

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-X3014WN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4121549

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-X3014WN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4121549 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

[Varoitusilmoituksen sijainti]

[Varoitusilmoituksen sijainti] opas Värinestekidenäyttö [Varoitusilmoituksen sijainti] Tietoja asennus- ja käyttöoppaasta opas (käsillä oleva opas) Käyttöopas (CD-levyllä oleva pdf-tiedosto*) PRECAUTIONS (TURVATOIMET) Sisältää perustiedot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO V6065EA käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351

Multimedia. Asiakirjan osanumero: 419465-351 Multimedia Asiakirjan osanumero: 419465-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan, miten tietokoneen multimedialaitteita ja ohjelmistoja käytetään. Multimediaominaisuudet vaihtelevat tietokoneen mallin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-A100W http://fi.yourpdfguides.com/dref/1275293

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-A100W http://fi.yourpdfguides.com/dref/1275293 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

FCC B-luokan radiotaajuushäirintää koskeva ilmoitus

FCC B-luokan radiotaajuushäirintää koskeva ilmoitus HG216 HSG1034 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen näytön käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten. FCC B-luokan radiotaajuushäirintää koskeva ilmoitus Tämä laite on testattu ja todettu yhteensopivaksi

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 KÄYTTÖOPAS TERVETULOA Tervetuloa Plantronicsin kuuloketuoteperheen pariin. Plantronics tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa tavoitteiden ja liiketoiminnan

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625

Käyttöoppaasi. ONKYO TX-NR808 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3649625 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot