LX400. K ä y t t ä j ä n o h j e k i r j a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LX400. K ä y t t ä j ä n o h j e k i r j a 020-000205-01"

Transkriptio

1 LX400 K ä y t t ä j ä n o h j e k i r j a

2

3 NOTICE for European Union members This is a Class A product in European Union. ENGLISH WARNING : This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. AVIS pour les membres du Union Européenne FRANÇAIS Le présent appareil est un produit de classe A, dans Union Européenne. AVERTISSEMENT : Le présent appareil est un produit de classe A. En environnement domestique, ce produit est susceptible de provoquer des interférences radio-électriques, auquel cas l utilisateur devra prendre les mesures adéquates. BEACHTUNG für Europäischen Union-Mitglieder DEUTSCH Dies ist ein Produkt der Klasse A, in Europäischen Union. WARNUNG : Dies ist ein Produkt der Klasse A. Bei der Verwendung im häuslichen Bereich können Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs auftreten. Beim Auftreten derartiger Störungen hat der Benutzer gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu treffen. AVISO para los miembros de Unión Europea ESPAÑOL Este es un producto de Clase A, en Unión Europea ADVERTENCIA : Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico este producto puede causar radio interferencias, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas pertinentes. DICHIARAZIONE per membri di Unione europea ITALIANO Questo è un prodotto di Classe A, negli Unione europea. AVVERTENZA : Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto potrebbe causare interferenze radio, nel cui caso l utente è obbligato a prendere gli adeguati provvedimenti. BEMERK for EU-medlemmer NORSK Dette er et klasse A produkt, i EU. ADVARSEL : Dette er et klasse A produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens, og i dette tilfellet anbefales det at brukeren tar tilstrekkelige forholdsregler. OPMERKING voor de Europese Unie leden NERDERLANDS Dit is een klasse A product, in Europese Unie. WAARSCHUWING : Dit is een klasse A product. In een huiselijke omgeving kan dit product radiointerferentie veroorzaken. De gebruiker is dan verplicht om maatregelen te nemen om de interferentie te ongedaan te maken.

4 NOTIFICAÇÃO para sócios de União europeus Trata-se de um produto Classe A, em União européia. PORTUGUÊS AVISO : Trata-se de um produto Classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode provocar interferências rádio, podendo ser necessário tomar medidas adequadas. 通 知 欧 洲 联 盟 成 员 中 文 本 产 品 是 A 级 产 品 在 欧 洲 联 盟 (EU). 警 告 : 本 产 品 是 A 级 产 品 在 家 庭 环 境 中, 本 产 品 可 能 会 导 致 无 线 电 干 扰, 这 种 情 况 下, 用 户 需 采 取 适 当 的 措 施 유럽 연합 (EU) 가입 회원에 대한 통지 한국어 이것은 유럽 연합 (EU) 에서 클래스 A 제품입니다. 경고 : 본 제품은 클래스 A 제품입니다. 본 제품은 거주 환경 내에서 사용자의 적절한 조치를 필요로 하는 무선 간섭을 유발할 수 있습니다. ANMÄRKNING för EU-medlemmar SVENSKA Detta är en klass A-produkter, i EU. VARNING : Detta är en klass A-produkt. I hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar mot vilka användaren måste vidta åtgärder. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ для членов Европейском Союзе (EC) РУССКИЙ Это изделие Класса А, в Европейском Союзе (EC). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Это изделие Класса А. В бытовых условиях это изделие может стать причиной возникновения радиопомех, в случае чего пользователь должен предпринять соответствующие меры. HUOMAA ajaksi Euroopan Unionin jäseniä SUOMI Tämä on luokan A tuote on Euroopan unionin. VAROITUS : Tämä laite on luokan A tuote. Kotikäytössä tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriötä. Käyttäjän on tällöin ehkä ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. UWAGA dla członków Unii Europejskie POLSKI Jest to produkt klasy A, w Unii Europejskiej. ZAGROŻENIE : Jest to produkt klasy A. W środowisku domowym może on wywoływać zakłócenia radiowe, co oznacza, że użytkownik będzie musiał podjąć odpowiednie środki zaradcze.

5 Projektori LX400 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä lue huolellisesti "Käyttäjän ohjekirja - Turvallisuusohjeet" ja muut asiaan kuuluvat ohjekirjat tuotteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi. Kun olet lukenut ohjeet, tallenna ne varmaan paikkaan myöhempää käyttöä varten. Tästä ohjekirjasta Tässä ohjekirjassa on käytetty useita eri tunnusmerkkejä. Merkkien merkitys on kuvattu alla. VAROITUS HUOMAUTUS Tämä merkki osoittaa tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai jopa hengenvaaran laitteen virheellisen käsittelyn seurauksena. Tämä merkki osoittaa tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai -vahinkoja laitteen virheellisen käsittelyn seurauksena. Katso lisätietoja tämän tunnuksen jälkeen merkityiltä sivuilta. HUOM! Ohjekirjassa olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Valmistaja ei ota mitään vastuuta ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Asiakirja-aineiston tai sen osien jäljentäminen, siirto tai kopiointi ei ole sallittua ilman erillistä kirjallista lupaa. Tavaramerkin vahvistus Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. VESA ja DDC ovat Video Electronics Standard Associationin tavaramerkkejä. Mac on Apple Inc in rekisteröity tavaramerkki. DVI on Digital Display Working Group in rekisteröity tavaramerkki. HDMI, HDMI-logo ja High-Defi nition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. on SRS Labs, Inc:in tavaramerkki. WOW teknologia on rekisteröity SRS Labs, Inc:in antaman lisenssin alaisena. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja

6 Sisältö Sisältö Tästä ohjekirjasta Sisältö Projektorin ominaisuudet Valmistelut Pakkauksen sisältö Linssin suojuksen kiinnittäminen Osien nimet Projektori Säätöpaneeli Takapaneeli Kaukosäädin Käyttövalmistelut Sijoittaminen Projektorin nostimen säätö Turvatangon ja uran käyttö Laitteiden liittäminen Virtalähteen liitäntä Kaukosäädin Laserosoitin Paristojen asettaminen Kaukosäätimen signaalista Kaukosäätimen signaalin taajuuden muuttaminen. 14 Käyttö langallisena kaukosäätimenä. 15 Käyttö tavallisena PC-hiirenä ja näppäimistönä. 15 Virta päälle/päältä Virran päälle kytkeminen Virran päältä kytkeminen Käyttö Äänenvoimakkuuden säätö Äänen tilapäinen mykistäminen Tulosignaalin valinta Tulosignaalin etsintä Kuvasuhteen valinta Zoomauksen ja tarkkuuden säätö.. 19 Linssin siirron säätö Automaattisen säätötoiminnan käyttäminen. 19 Asennon säätö Keystone-vääristymien korjaaminen 20 Suurennustoiminnon käyttäminen.. 21 Valkokankaan pysäyttäminen Valkokankaan tilapäinen tyhjentäminen. 22 Valikkotoiminnon käyttö HELP. VAL KUVASUHDE, AUTO KEYSTONE SUORITA, KEYSTONE, KEYSTONE, KUVAMUOTO, KIRKKAUS, (HELP. VAL. jatkuu ) KONTRASTI, VÄRI, VÄRISÄVY, TERÄVYYS, ÄÄNITASO, PEILIKUVA, PALAUTA, SUODATIN IKÄ, KIELI, Siirry ed. Valikkoon... KUVA-Valikko KIRKKAUS, KONTRASTI, GAMMA, VÄRI LÄMP., VÄRI, VÄRISÄVY, TERÄVYYS, AKT. IIRIS, OMA MUISTI NÄYTTÖ-Valikko KUVASUHDE, YLIPYYH, VERT. SIJ., HOR. SIJ., H VAIHE, HOR. KOKO, AUTOM. SÄÄDÖN TOTEUTUS LIITÄNNÄT-Valikko ETENEVÄ, VIDEO NR, 3D-YCS, VÄRIAVARUUS, COMPONENT, VIDEOFORM., HDMI, KUVALUKKO, RGB-TULO, RESOLUUTIO SÄÄTÖ-Valikko AUTO KEYSTONE SUORITA, KEYSTONE, KEYSTONE, ÄÄNITASO, PEILIKUVA AUDIO-Valikko ÄÄNI, DISKANTTI, BASSO, SRS WOW, KAIUTIN, AUDIO, HDMI AUDIO KUVARUUTU-Valikko KIELI, VALIKKO AS., TYHJÄ, ALOITUS, Oma Kuva, Oma Kuva Lock, VIESTI, LÄHTEENNIMI VALINNAT-Valikko AUTOM. HAKU, AUTO KEYSTONE, AUTOM VIR KYT, AUTO POIS, LAMPPU IKÄ, SUODATIN IKÄ, OMA PAINIKE, PALVELU, TURVALLISUUS VERKKO-Valikko ASETUS, PROJEKTORIN NIMI, e-shot, INFORMAATIO, PALVELU Huolto Lamppu Ilmansuodatin Sisäisen kellon paristo Muu huolto Vianetsintä Liittyvät viestit Merkkivaloista Ilmiöitä, joita voidaan erheellisesti tulkita laitevioiksi Takuu ja jälkihuolto Tekniset tiedot LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( )

7 Projektorin ominaisuudet Projektorin ominaisuudet / Valmistelut Tätä projektoria käytetään heijastamaan erilaisia kuvasignaaleja valkokankaalle. Laite mahtuu asennettuna pieneen tilaan ja sillä voidaan tuottaa suurikokoinen kuva lyhyeltäkin etäisyydeltä. Valmistelut Pakkauksen sisältö Katso kohtaa "Pakkauksen sisältö" painetussa ohjekirjassa "Käyttäjän ohjekirja (suppea)". Projektorin toimitukseen tulee sisältyä kohdassa mainitut varusteet. Jos jotakin puuttuu, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään. HUOM! Säilytä alkuperäiset pakkausmateriaalit mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos projektoria joudutaan kuljettamaan, käytä kuljetuksessa aina alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. Käsittele linssiosaa erityisen huolellisesti. Linssin suojuksen kiinnittäminen Jotta linssin suojus ei pääsisi katoamaan, kiinnitä se projektoriin varusteisiin kuuluvalla hihnalla. 1. Kiinnitä hihna linssin suojuksessa olevaan hihna-aukkoon. Hihnan aukko Sijoita hihnan toinen pää niitissä olevaan uraan. Työnnä niitti niitin reikään. Pohja Niitin reikä Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja

8 Osien nimet Osien nimet Projektori (1) Kaiuttimet (x 4) ( 37) (2) Tarkennusrengas ( 19) (3) Zoomausrengas ( 19) (4) Lampun suojus ( 60) Lamppuyksikkö on sisäpuolella. (5) Linssin siirtokansi ( 19) (6) Horisontaalinen linssin siirtosäädin ( 19) (7) Vertikaalinen linssin siirtosäädin ( 19) (8) Etukansi (9) Linssi ( 65) (10) Linssin suojus ( 3) (11) Kaukosäätimen tunnistimet (x 3) ( 14) (12) Nostojalat (x 2) ( 9) (13) Nostopainikkeet (x 2) ( 9) (14) Suodattimen suojus ( 62) Ilmansuodatin ja ilmanottoaukko ovat sisäpuolella. (15) Tuuletusaukot (16) Ilmanottoaukot (17) Niitin reikä ( 3) (18) Kahva (19) Paristotilan kansi ( 64) (20) Säätöpaneeli ( 5) (21) Takapaneeli ( 5) (5) KUUMA! (4) (1) (3) (2) (8) (15) KUUMA! (12) (10) (9) (11) (12) (16) (20) (11) (1) (21) (1) (6) (7) (20) (1) (11) (14) (13) (12) (19) (17) (12) (13) (18) VAROITUS KUUMA! : Älä kosketa lampun suojuksen ja tuuletusaukkojen lähellä olevaa aluetta käytön aikana tai heti käytön jälkeen, alueet ovat erittäin kuumat. Älä katso linssiin tai tuuletusaukkoihin lampun palaessa, voimakas valo ei ole hyvä silmille. Älä tartu etukanteen projektorin asettamiseksi pystyasentoon, projektori saattaa pudota. Älä käsittele nostopainikkeita pitämättä samalla kiinni projektorista, projektori saattaa pudota. HUOMAUTUS Varmista riittävä ilmanvaihto projektorin ylikuumenemisen estämiseksi. Älä peitä, tuki, tai tukkeuta tuuletusaukkoja. Älä aseta ilmanottoaukkojen läheisyyteen mitään sellaista, joka saattaa tarttua kiinni tai imeytyä ilmavirran mukana aukkoihin. Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti. 4 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( )

9 AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 RGB OUT VIDEO RGB1 Y CB/PB R L R L AUDO IN 3 AUDIO IN 4 CR/PR AUDIO OUT I LAN HDMI RGB2 G/Y B/CB/PB B/CR/PR H V REMOTE CONTROL USB CONTROL Osien nimet Säätöpaneeli (1) STANDBY/ON-painike ( 16) (2) MENU-painike ( 23) Koostuu neljästä kohdistinpainikkeesta. (3) INPUT-painike ( 17) (4) POWER-ilmaisin ( 16) (5) TEMP-ilmaisin ( 67) (6) LAMP-ilmaisin ( 67) (6) (5) (4) Takapaneeli (1) (2) (3) K (1) Virrankatkaisukytkin ( 69) (2) Turva-aukko ( 9) (3) Turvalukko ( 9) (4) Verkkotulo ( 12) (5) Virtakytkin ( 16) (1) (2) (6) RGB1-portti ( 10) (7) RGB2(G/Y, B/CB/PB, R/CR/PR, H, V) portti ( 10) (8) CONTROL-portti ( 10) (9) HDMI-portti ( 10) (10) VIDEO-portti ( 10) (11) S-VIDEO-portti ( 10) (12) COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) portit ( 10) (13) AUDIO IN1 -portti ( 10) (14) AUDIO IN2 -portti ( 10) (15) AUDIO IN3 (R/L) -portit ( 10) (16) AUDIO IN4 (R/L) -portit ( 10) (17) RGB OUT -portti ( 10) (18) AUDIO OUT -portti ( 10) (19) REMOTE CONTROL-portti ( 10) (20) LAN-portti ( 10) (21) USB-portti ( 10) (14) (13) (17) (6) (18) (20) (7) (9) (19) (8) (10) (11) (15) (16) (12) (21) (5) (4) (3) O AC IN K HUOMAUTUS Älä käytä turvatankoa tai turva-aukkoa projektorin putoamisen estämiseen, niitä ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. Käytä virrankatkaisijaa vain silloin kun projektorin virtaa ei voida katkaista normaalin menetelmin, sillä tämän katkaisijan käyttäminen pysäyttää projektorin toiminnan jäähdyttämättä sitä ensin Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja

10 Osien nimet Kaukosäädin (1) Laserosoitin ( 13) Säteen lähtöaukko. (2) LASER INDICATOR ( 13) (3) LASER-painike ( 13) (4) STANDBY/ON-painike ( 16) (5) VOLUME-painike ( 17) (6) MUTE-painike ( 17) (7) VIDEO-painike ( 18) (8) RGB-painike ( 17) (9) SEARCH-painike ( 18) (10) AUTO-painike ( 19) (11) ASPECT-painike ( 18) (12) POSITION-painike ( 20) (13) KEYSTONE-painike ( 20) (14) MAGNIFY - ON -painike ( 21) (15) MAGNIFY - OFF -painike ( 21) (16) FREEZE-painike ( 21) (17) BLANK-painike ( 22) (18) MY BUTTON - 1-painike ( 44) (19) MY BUTTON - 2-painike ( 44) (20) MENU-painike ( 23) (21) Vipukatkaisija ( 23) : kytkee alla mainitut 3 toimintoa. Kohdistinpainike : siirto merkin suuntaan. Kohdistinpainike : siirto merkin suuntaan. ENTER-painike : paina keskikohta alas. (22) Kohdistinpainike ( 23) (23) Kohdistinpainike ( 23) (32) (24) RESET-painike ( 23) (25) ESC-painike ( 23) (26) Hiiren vasen painike ( 15) (27) Hiiren oikea painike ( 15) (28) PAGE UP -painike ( 15) (29) PAGE DOWN -painike ( 15) (30) Langallisen kaukosäätimen portti ( 15) (31) Paristotilan kansi ( 13) (33) (32) Pariston pidin ( 13) (33) Taajuuskytkin ( 14) VAROITUS Älä katso säteen lähtöaukkoon äläkä kohdista sädettä ihmisiin tai eläimiin silloin kun painat LASER-painiketta, säde ei ole hyvä silmille. HUOMAUTUS Muista, että lasersäde saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle. Käytä laserosoitinta vain valkokankaalle osoittamiseen. (7) (4) (17) (26) (11) (22) (28) (20) (25) (12) (14) (15) (16) (13) (30) (31) (2) (1) STANDBY/ON VIDEO RGB BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER ESC MENU RESET POSITION AUTO LASER INDICATOR PAGE DOWN MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 MUTE OFF 2 FREEZE KEYSTONE SEARCH Kaukosäätimen takaosa (8) (3) (27) (21) (23) (29) (24) (10) (18) (5) (6) (9) (19) 6 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( )

11 Käyttövalmistelut Käyttövalmistelut Sijoita projektori niin, että se sopii käyttöympäristöön ja tarkoitettuun käyttötapaan. VAROITUS Sijoita projektori vakaaseen asentoon vaakasuoraan. Jos projektori kaatuu tai putoaa, se saattaa aiheuttaa vammoja ja/tai vahingoittaa projektoria. Vahingoittuneen projektorin käyttö saattaa puolestaan aiheuttaa tulipalon ja/tai sähköiskun. Älä sijoita projektoria epävakaalle, kaltevalle tai tärisevälle pinnalle, kuten esimerkiksi heiveröinen tai vino hylly. Älä sijoita projektoria siten, että sen sivu-, etu- tai takaosa tulevat ylöspäin. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä ennen kuin ryhdyt epätavallisiin asennuksiin, kuten esim. projektorin ripustaminen kattoon. Sijoita projektori viileään paikkaan ja varmista riittävä ilmanvaihto. Projektorin kuumeneminen saattaa aiheuttaa tulipalon, palovammoja ja/tai projektorin toimintahäiriöitä. Älä tuki tai peitä projektorin tuuletusaukkoja. Jätä vähintään 30 cm tila projektorin sivujen ja muiden esineiden, kuten seinien välille. Älä aseta projektoria metalliselle tai heikosti lämpöä kestävälle alustalle. Älä sijoita projektoria matolle, tyynyille tai sängylle. Älä sijoita projektoria suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmönlähteitä, kuten lämmityslaitteet. Älä aseta mitään projektorin linssin tai tuuletusaukkojen läheisyyteen, tai projektorin päälle. Älä aseta projektorin pohjassa sijaitsevien tuuletusaukkojen lähelle mitään sellaista, joka voi tarttua kiinni tai imeytyä ilmavirran mukana aukosta sisään. Projektorin ilmanottoaukot sijaitsevat myös sen pohjassa. Älä sijoita projektoria sellaiseen paikkaan, jossa se saattaisi kastua. Projektorin kastuminen tai nesteen valuminen projektorin sisään saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja/tai projektorin toimintahäiriöitä. Älä sijoita projektoria kylpyhuoneeseen tai ulkoilmaan. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita lähelle projektoria. HUOMAUTUS Vältä savuisia, kosteita tai pölyisiä sijoituspaikkoja. Projektorin sijoittaminen tällaisiin paikkoihin saattaisi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja/tai projektorin toimintahäiriöitä. Älä sijoita projektoria lähelle ilmankostuttimia, tupakointipisteitä tai keittiöön. Säädä projektorin asento siten, että valo ei osu suoraan sen kaukosäätimen tunnistimeen Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja

12 Käyttövalmistelut Sijoittaminen Käytä seuraavia kuvia ja taulukoita valkokankaan koon ja heijastusetäisyyden määrittämiseen. Taulukossa olevat arvot on laskettu täysikokoiselle valkokankaalle: (a) Valkokankaan koko (vinottain) (b) Heijastusetäisyys (±10%) (c) Näytön korkeus (±10%), kun vertikaalinen linssin siirto ( 19) on säädetty kokonaan ylös. Vaakatasolla (b) (a) (c) ylös (c) alas Kattoon ripustettu (a) (c) alas (c) ylös (b) Jätä vähintään 30 cm tila projektorin sivujen ja muiden esineiden, kuten seinien välille. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä ennen kuin ryhdyt epätavallisiin asennuksiin, kuten esim. projektorin ripustaminen kattoon. 4 : 3 valkokangas 16 : 9 valkokangas (a) Valkokankaan koko (b) Projektorin etäisyys (c) Valkokankaan korkeus (b) Projektorin etäisyys (c) Valkokankaan korkeus [tuumaa (m)] [m (tuumaa)] [cm (tuumaa)] [m (tuumaa)] [cm (tuumaa)] väh. enint. alas ylös väh. enint. alas ylös 30 (0,8) 0,9 (35) 1,1 (42) 5 (2) 41 (16) 1,0 (38) 1,2 (46) -1 (0) 39 (15) 40 (1,0) 1,2 (47) 1,4 (57) 6 (2) 55 (22) 1,3 (51) 1,6 (62) -2 (-1) 51 (20) 60 (1,5) 1,8 (71) 2,2 (86) 9 (4) 82 (32) 2,0 (78) 2,4 (94) -2 (-1) 77 (30) 70 (1,8) 2,1 (83) 2,6 (100) 11 (4) 96 (38) 2,3 (91) 2,8 (110) -3 (-1) 90 (35) 80 (2,0) 2,4 (96) 2,9 (115) 12 (5) 110 (43) 2,6 (104) 3,2 (126) -3 (-1) 103 (41) 90 (2,3) 2,7 (108) 3,3 (130) 14 (5) 123 (49) 3,0 (117) 3,6 (141) -4 (-1) 116 (46) 100 (2,5) 3,0 (120) 3,7 (144) 15 (6) 137 (54) 3,3 (131) 4,0 (157) -4 (-2) 129 (51) 120 (3,0) 3,7 (144) 4,4 (174) 18 (7) 165 (65) 4,0 (157) 4,8 (189) -5 (-2) 154 (61) 150 (3,8) 4,6 (181) 5,5 (217) 23 (9) 206 (81) 5,0 (197) 6,0 (237) -6 (-2) 193 (76) 200 (5,1) 6,1 (241) 7,4 (291) 30 (12) 274 (108) 6,7 (263) 8,0 (317) -8 (-3) 257 (101) 250 (6,4) 7,7 (302) 9,2 (364) 38 (15) 343 (135) 8,4 (329) 10,1 (396) -10 (-4) 322 (127) 300 (7,6) 9,2 (363) 11,1 (437) 46 (18) 411 (162) 10,0 (395) 12,1 (476) -12 (-5) 386 (152) 350 (8,9) 10,8 (424) 13,0 (510) 53 (21) 480 (189) 11,7 (462) 14,1 (556) -15 (-6) 450 (177) 8 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( )

13 Projektorin nostimen säätö Käyttövalmistelut K Jos projektorin sijoituspaikka on lievästi epätasapainossa oikealle tai vasemmalle, käytä nostinjalkoja projektorin sijoittamiseksi (3.5Φ) vaakatasoon. Jalkoja käyttämällä on myös mahdollista nostaa projektorin etuosaa 8 asteen verran siten, että saadaan sopiva heijastuskulma valkokankaaseen nähden. Projektorissa on 2 nostojalkaa ja 2 nostopainiketta. Nostojalkaa voi säätää vetämällä samanpuoleisesta nostopainikkeesta ylöspäin. Pidä kiinni projektorista ja löysää nostojalat vetämällä nostopainikkeesta ylöspäin Säädä projektorin etuosa haluttuun korkeuteen. Vapauta nostopainikkeet ja nostojalat lukkiutuvat. Varmista, että nostojalat ovat paikalleen lukittu ja sijoita projektori varovaisesti paikalleen. Nostojalkoja voi tarvittaessa hienosäätää kääntämällä niitä käsin. Pidä kiinni projektorista, kun käännät jalkoja. Löysää nostinjalka vetämällä samanpuoleista nostopainiketta ylöspäin. Hienosäädä kääntämällä jalkaa. HUOMAUTUS Älä käsittele nostopainikkeita pitämättä samalla kiinni projektorista, projektori saattaa pudota. Älä kallista projektoria muulla tavalla kuin nostamalla sen etuosaa 8 asteen verran säätöjalkojen avulla. Projektorin kallistaminen ilmoitettuja rajoja enemmän voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai lyhentää kuluvien osien tai itse projektorin käyttöikää. Turvatangon ja uran käyttö Turvatanko Myymälöistä saatava, halkaisijaltaan 10 mm mittainen turvaketju tai -lanka voidaan kiinnittää projektorin turvatankoon varkauden estämiseksi. Laitteessa on myös turva-aukko Kensington-lukkoa varten. Varmuusketju tai -lanka varkauksien varalle Katso tarkemmat tiedot turvalaitteen ohjekirjasta. VAROITUS Älä käytä turvatankoa tai turvaaukkoa projektorin putoamisen estämiseen, niitä ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. HUOM! Turvatanko ja turva-aukko eivät yksin estä mahdollista varkautta. Ne on tarkoitettu käytettäväksi muiden varkaudenestoon tarkoitettujen keinojen lisäksi. Turva-aukko Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja K

14 Käyttövalmistelut Laitteiden liittäminen Lue kaikkien tähän projektoriin liitettävien laitteiden käyttöohjeet ennen liitäntöjen suorittamista. Varmista, että kaikki laitteet sopivat liitettäviksi tähän projektoriin ja hanki tarvittavat liitäntäkaapelit. Katso seuraavia kaavakuvia liitäntöjen suorittamiseksi. AUDIO OUT RGB OUT AUDIO OUT RGB OUT RS-232C PC LAN HDMI USB-A Kaukosäädin LAN Näyttöpääte RGB IN AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 RGB OUT RGB1 Y CB/PB VIDEO CR/PR R L R L AUDIO OUT AUDO IN 3 AUDIO IN 4 HDMI RGB2 G/Y B/CB/PB B/CR/PR H V REMOTE CONTROL USB CONTROL K Kaiuttimet (vahvistimen kanssa) AUDIO IN S-VIDEO OUT R L AUDO IN OUT VIDEO OUT R L AUDO IN OUT Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT R L AUDO IN OUT Videonauhuri/DVD-soitin VAROITUS Älä purkaa projektoria äläkä muuta sen rakennetta. Varo vahingoittamasta kaapeleita, älä koskaan käytä vahingoittuneita kaapeleita. HUOMAUTUS Katkaise virta kaikista laitteista ja irrota niiden verkkojohdot pistorasiasta ennen laitteiden liittämistä projektoriin. Jos projektoriin liitetään laite, jonka virta on kytkettynä, saattaa siitä aiheutua erittäin kova ääni tai muita häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vahingoittaa liitettävää laitetta tai projektoria. Käytä sopivia varusteisiin kuuluvia tai tähän tehtävään tarkoitettuja kaapeleita. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä muista kaapeleista, joihin ehkä vaaditaan paikallisten vaatimusten mukainen erityinen pituus tai ferriittisydän. Jos kaapelissa on säikeistö ainoastaan toisessa päässä, liitä säikeistöllä varustettu pää projektoriin. Varmista, että laitteet on liitetty oikeaan porttiin. Väärä liitäntä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä vai vahingoittaa laitetta tai projektoria. LAN-porttia ei saa turvallisuussyistä liittää verkkoon, jossa voi olla liian suuri jännite. 10 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( )

15 Laitteiden liittäminen (jatkuu) Käyttövalmistelut HUOM! Lue ennen liitäntöjen tekemistä liitettävien laitteiden käyttöohjeet ja varmista, että kaikki laitteet sopivat liitettäviksi tähän projektoriin. Ennen PC:n liittämistä, tarkista signaalitaso, signaalin ajoitus ja resoluutio. - Muista tarkistaa asia verkostonhallinnasta. Älä liitä LAN-porttia verkkoon, jossa voi olla liian suuri jännite. - Jotkut signaalit saattavat tarvita adapterin tähän projektoriin tuloa varten. - Joissakin tietokoneissa on useita näyttöruututiloja, jotka saattavat sisältää tähän projektoriin soveltumattomia signaaleja. - Vaikka projektori pystyy näyttämään resoluutioltaan jopa UXGA (1600X1200) signaaleja, signaalit muutetaan projektorin paneelin resoluutioon ennen niiden näyttöä. Paras näyttötulos saavutetaan, kun tulosignaalin ja projektorin paneelin resoluutiot ovat samat. Liitäntöjä tehdessäsi varmista, että liittimen muoto sopii porttiin, johon liitäntä tulee tehdä. Ja varmista, että ruuvikiristeisten liittimien ruuvit on kiristetty. Kun haluat liittää kannettavan tietokoneen projektoriin, varmista että tietokoneen ulkoinen RGB-lähtö on aktivoitu. (Aseta kannettava tietokone CRT-näytölle tai samanaikaiselle LCD- ja CRT-näytölle.) Katso kannettavan tietokoneen käyttöohjeesta lisätietoja edellisen vaiheen toteuttamisesta. Kun kuvan resoluutio on muutettu tietokoneella tulosta riippuen, automaattinen säätötoiminto saattaa kestää jonkin aikaa, eikä sitä ehkä voida suorittaa loppuun. Tässä tapauksessa Windows-järjestelmän uuden resoluution valintaa varten olevaa "Kyllä/Ei" valintaruutua ei ehkä ilmesty näyttöön. Silloin resoluutio palautuu takaisin alkuperäiseksi. Resoluution muuttamiseen suositellaan käytettäväksi muita CRT- tai LCD-näyttöpäätteitä. Joissakin tapauksissa tämä projektori ei näytä kuvaa oikein, tai ei näytä valkokankaalla kuvaa lainkaan. Esimerkiksi automaattinen säätö ei ehkä toimi oikein joillakin tulosignaaleilla. Yhdistetty tahdistettu, tai tahdistettu G-tulosignaali saattaa sekoittaa projektorin toiminnot, jolloin projektori ei pysty näyttäämään kuvaa oikein. Tämän mallin HDMI-portti on yhteensopiva HDCP:n kanssa (High-bandwidth Digital Content Protection) ja pystyy näin ollen näyttämään videosignaalin HDCPyhteensopivasta DVD-soittimesta tai vastaavasta. Kytke ja käytä -kelpoisuudesta Kytke ja käytä on järjestelmä, johon kuuluu tietokone, sen käyttöjärjestelmä ja oheislaitteet (esim. näyttölaitteet). Tämä projektori on yhteensopiva VESA DDC 2B:n kanssa. Kytke ja käytä -menetelmää voidaan käyttää liittämällä tämä projektori tietokoneeseen, joka on VESA DDC -yhteensopiva (display data channel). Tätä toimintoa voit käyttää hyväksesi liittämällä RGB-kaapeli RGB1-porttiin (DDC 2B -yhteensopiva). Kytke ja käytä -järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos yritetään muun tyyppistä liitäntää. Käytä tietokoneesi normaaleja ajureita, sillä tämä projektori on kytke ja käytä -näyttöpääte. HUOM! HDMI HDMI tukee seuraavia signaaleja. -Videosignaali: -PC-signaalit: Katso Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Tekninen osa -Audiosignaali: Formaatti lineaari-pcm Sampling Frequency 48kHz / 44.1kHz / 32kHz Projektori voidaan liittää toiseen laitteeseen, jossa on HDMI tai DVI -liitin, mutta joidenkin laitteiden kanssa projektori ei ehkä toimi oikein, esimerkiksi ei videota, tai ei audiota. Varmista, että käytät HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-merkintä. Kun projektori on liitetty laitteeseen, jossa on DVI-liitin, käytä DVI - HDMI -kaapelia HDMI-tuloon liittämiseen, ja audiokaapelia audiotuloon liittämiseen Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja

16 Käyttövalmistelut Virtalähteen liitäntä Liitä verkkojohdon liitin projektorin verkkotuloon. 1. Liitä verkkojohdon pistoke kunnolla pistorasiaan. 2. Verkkotulo Verkkojohdon liitin ulosottoon VAROITUS Noudata erityistä varovaisuutta verkkojohtoa liittäessäsi, sillä väärä tai viallinen liitäntä saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai sähköiskun. Käytä ainoastaan projektorin mukana toimitettua verkkojohtoa. Jos johto on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjän ja pyydä uusi johto. Virtajohto tulee vain liittää pistokkeeseen, jonka jännite on virtajohtoon sopiva. Verkkolähteen tulee olla lähellä projektoria ja helposti saatavilla. Irrota verkkojohto kun haluat kytkeä laitteen kokonaan irti. Älä koskaan tee muutoksia verkkojohtoon. 12 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( )

17 Kaukosäädin Laserosoitin Kaukosäädin Kaukosäätimessä on laserosoitin sormen tai sauvan asemesta. Kun LASER-painiketta painetaan, laite lähettää lasersäteen ja LASER INDICATOR -merkkivalo syttyy. LASER INDICATOR LASER-painike VAROITUS Kaukosäätimen laserosoitinta käytetään sormen tai sauvan sijasta. Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen äläkä kohdista sädettä kehenkään. Lasersäde saattaa aiheuttaa näköongelmia. HUOMAUTUS Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien tai säätöjen käyttäminen tai toimenpiteiden suorittaminen saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle. Paristojen asettaminen Sijoita paristot paikalleen ennen kaukosäätimen käyttämistä. Jos kaukosäädin alkaa toimia virheellisesti, vaihda paristot. Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pidemmällä aikavälillä, poista paristot kaukosäätimestä ja säilytä niitä turvallisessa paikassa. Liu'uta paristosuojusta 1. taaksepäin ja irrota se nuolen suuntaisesti. Linjaa ja sijoita kaksi AA-paristoa 2. (HITACHI MAXELL, osa nro. LR6 tai R6P) plus- ja miinusnapojen mukaisesti kaukosäätimessä osoitetulla tavalla. Sijoita paristosuojus nuolensuuntaisesti ja napsauta se takaisin paikalleen. 3. VAROITUS Käsittele aina paristoja varoen ja käytä niitä vain ohjeiden mukaisesti. Paristojen asiaton käyttö saattaa aiheuttaa niiden räjähtämisen, halkeamisen tai vuotamisen, mikä taas voi aiheuttaa tulipalon, vammoja ja/tai ympäristön saastumisen. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja paristoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä sekoita uusia paristoja käytettyjen kanssa. Paristoja vaihdettaessa varmista, että uusien paristojen plus- ja miinusnavat on suunnattu oikein. Pidä paristot lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomilla. Älä lataa, oikosulje, juota tai purkaa paristoa. Älä päästä paristoa tuleen tai veteen. Säilytä paristoja pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa. Jos havaitset pariston vuotaneen, pyyhi vuotanut neste pois ja vaihda paristo uuteen. Jos vuotanutta ainetta pääsee iholle tai vaatteille, huuhtele likaiset kohdat heti vedellä. Noudata paikallisia paristojen hävittämistä koskevia säännöksiä Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja

18 2 1 Kaukosäädin Kaukosäätimen signaalista Kaukosäädin toimii projektorin kaukosäätimen tunnistimien avulla. Projektorissa on kolme kaukosäätimen tunnistinta - edessä, yläosassa ja takaosassa. Tunnistimet voidaan vuorollaan kytkeä päälle tai pois käyttämällä kohtaa "KAUKOVASTAANOTIN" kohdassa PALVELU valikossa VALINNAT ( 46) Kun tunnistin on aktivoitu, se havaitsee signaalin seuraavilla alueilla. Etu- ja ylätunnistimet: 60 astetta (30 astetta vasemmalle ja oikealle tunnistimesta) 3 metrin alueella. Takatunnistin: 40 astetta (20 astetta vasemmalle ja oikealle tunnistimesta) 3 metrin alueella. HUOM! Kaukosäätimen signaalin heijastaminen valkokankaalle tai vastaavalle voi olla käytettävissä. Jos signaalin lähettäminen suoraan tunnistimeen on vaikeaa, kokeile signaalin heijastamista. Kaukosäädin käyttää infrapunavaloa signaalien lähettämiseksi projektoriin (luokan 1 LED), joten varmista, että käytät kaukosäädintä paikassa, jossa ei ole esteitä, jotka voisivat estää kaukosäätimen signaalin pääsyn projektoriin. Kaukosäädin ei mahdollisesti toimi kunnolla, jos projektorin kaukosäätimen tunnistimeen osuu voimakas valo (kuten suora auringonvalo) tai hyvin lähellä oleva valo (kuten vaihtosuuntaajan loistelamppu). Säädä projektorin asentoa tällaisten valojen välttämiseksi. Noin 3 m 14 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( ) 30º 30º 30º 30º Noin 3 m 20º 20º Noin 3 m Kaukosäätimen signaalin taajuuden muuttaminen Varusteisiin kuuluvassa kaukosäätimessä voidaan valita signaalin taajuudelle tila 1 tai tila 2. Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla, yritä vaihtaa signaalin taajuutta. Muista, että kaukosäätimellä ohjattavan projektorin kohta "KAUKOTAAJUUS" kohdassa PALVELU valikossa VALINNAT ( 46) tulee asettaa samaan tilaan kuin kaukosäädin. Aseta kaukosäätimen tila siirtämällä paristotilan kannen sisäpuolella olevaa taajuuskytkimen nuppia valittavan tilanumeron asentoon. Kaukosäätimen takaosa Paristokotelon kannen sisäpuoli Taajuuskytkin

19 LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 MUTE OFF 2 FREEZE KEYSTONE SEARCH PUSH ENTER ASPECT LASER INDICATOR Käyttö langallisena kaukosäätimenä Varusteisiin kuuluva kaukosäädin toimii langallisena kaukosäätimenä, kun sen takaosassa oleva langallisen säädön portti liitetään projektorin takaosassa olevaan REMOTE CONTROL -porttiin audiokaapelilla, jossa on halkaisijaltaan 3.5 mm mittaiset stereominipistokkeet. Tämä toiminto on hyödyllinen silloin, kun kaukosäätimen signaalin lähetys projektoriin on vaikeaa olosuhteista johtuen. Kaukosäädin HUOM! Liitä kaukosäädin projektoriin audiokaapelilla, jossa on halkaisijaltaan 3.5 mm mittaiset stereominipistokkeet. Käyttö tavallisena PC-hiirenä ja näppäimistönä Varusteisiin kuuluva kaukosäädin toimii tavallisena PC:n hiirenä ja näppäimistönä, kun projektorin USB-portti (tyyppi B) liitetään PC:n USB-porttiin (tyyppi A) USB-kaapelilla. (1) Hiiren vasen painike Kun painat painiketta sen keskeltä, toimii se samoin kuin hiiren vasenta näppäintä painettaessa. Kun painat tätä painiketta johonkin valittavina olevista kahdeksasta eri suunnasta, voit liikuttaa PC:n osoitinta valkokankaalla haluttuun suuntaan. (2) Hiiren oikea painike Painikkeen painaminen toimii samoin kuin jos painaisit hiiren oikeanpuoleista näppäintä. (3) Vipukatkaisija Kun käännät katkaisijaa merkin suuntaan, toimii se samoin kuin [ ]-näppäin näppäimistössä. Kun taas käännät katkaisijaa merkin suuntaan, toimii se samoin kuin [ ]-näppäin näppäimistössä. (4) Kohdistinpainike Tämä painike toimii samoin kuin [ ]-näppäin näppäimistössä. (5) Kohdistinpainike Tämä painike toimii samoin kuin [ ]-näppäin näppäimistössä. (6) PAGE UP -painike Tämä painike toimii samoin kuin PAGE UP -näppäin näppäimistössä. (7) PAGE DOWN -painike Tämä painike toimii samoin kuin PAGE DOWN -näppäin näppäimistössä Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja (1) (3) (4) (6) BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER ESC MENU RESET HUOM! Jos tämän laitteen hiiri + näppäimistö -toiminto ei toimi oikein, tarkista seuraavat seikat: - Kun USB-kaapeli liitetään projektorin PC:hen, jossa on sisäänrakennettu osoitinlaite (esim. paikannuspallo) kuten kannettavassa PC:ssä, avaa BIOS-asetusvalikko, valitse sieltä ulkoinen hiiri ja säädä sisäänrakennettu osoitustoiminto pois päältä, sillä on mahdollista että sisäänrakennetulla osoitintoiminnolla on etusija tässä toiminnossa. - Windows 95 OSR 2.1 tai uudempi versio tarvitaan tähän toimintoon. On myös mahdollista, että tämä toiminto ei toimi riippuen PC:n asetuksista ja hiiren ajureista. - Kahden tai useamman näppäimen käyttö samanaikaisesti on mahdotonta, lukuunottamatta hiiren vedä ja pudota -toimintoa. - Tämä toiminto käynnistyy vain silloin, kun projektori toimii oikein. L O IN 4 AUDIO OUT USB-portti USB REMOTE CONTROL (3.5Φ) K POSITION AUTO PAGE DOWN BLANK LASER tietokoneeseen K (2) (5) (7)

20 Virta päälle/pois päältä Virran päälle kytkeminen Virta päälle/päältä Varmista, että virtajohto on lujasti ja oikein liitetty projektoriin ja pistorasiaan. Poista linssin suojus ja aseta virtakatkaisija asentoon ON (merkitty "I"). Virran merkkivalo palaa oranssina ( 67). Odota sitten hetki, sillä painikkeet eivät ehkä toimi muutamaan sekuntiin. Virtakatkaisija Paina STANDBY/ON -painiketta projektorissa tai 3. kaukosäätimessä. Projektorin lamppu syttyy ja POWER-ilmaisin alkaa vilkkua vihreänä. Kun virta on kokonaan kytketty päälle, ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti vihreänä. Valitse kuvan näyttöä varten tulosignaali luvussa "Tulosignaalin valinta" kuvatulla tavalla ( 18). Virran päältä kytkeminen STANDBY/ON -painike POWER-ilmaisin Paina STANDBY/ON -painiketta projektorissa tai kaukosäätimessä. Viesti "Kytke virta pois?" näkyy näytössä noin 5 sekunnin ajan. Paina STANDBY/ON -painiketta projektorissa tai kaukosäätimessä uudelleen viestin ilmestyessä. Projektorin lamppu sammuu ja POWER-ilmaisin alkaa vilkkua oranssina. Kun POWER-ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisen oranssina, lamppu on jäähtynyt kokonaan. Varmista, että virran merkkivalo palaa tasaisen oranssina ja käännä virtakatkaisija asentoon OFF (merkitty "O"). POWER-merkkivalo sammuu. Kiinnitä linssin suojus. Älä sytytä projektoria uudelleen vähintään 10 minuutin aikana heti sen sammuttamisen jälkeen. Projektorin sytyttäminen uudelleen liian pian saattaa lyhentää tiettyjen kulutusosien käyttöikää. VAROITUS Kun projektorin virta kytketään päälle, heijastaa se voimakasta valoa. Älä katso projektorin linssiin äläkä projektorin sisään siinä olevista aukoista. Älä kosketa lampun suojuksen ja tuuletusaukkojen lähellä olevaa aluetta käytön aikana tai heti käytön jälkeen, alueet ovat erittäin kuumat. HUOM! Käynnistä virta päälle / pois päältä oikeassa järjestyksessa. Käynnistä virta aina ensin projektorissa ennen siihen liitettyjen laitteiden virran kytkemistä. Katkaise virta aina projektorista viimeiseksi siihen liitettyjen laitteiden virran katkaisun jälkeen. Kun AUTOM VIR KYT -toiminto VALINNAT-valikossa on asetettu kohtaan PÄÄLLE, ja jos virta katkaistiin edellisellä kerralla virtakatkaisijasta, virtakatkaisijaa uudelleen kääntämällä projektorin lamppu syttyy ilman STANDBY/ON painikkeen painamista ( 42). Käytä katkaisukytkintä ( 69) vain silloin, kun projektoria ei sammuteta normaalia menettelytapaa noudattaen. 16 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( )

21 1. 2. Käyttö Äänenvoimakkuuden säätö Paina VOLUME-painiketta kaukosäätimessä. Näyttöön ilmestyy valintaikkuna, joka auttaa äänenvoimakkuuden säätämisessä. Käytä / -kohdistinpainikkeita äänenvoimakkuuden säätämiseen. Valintaikkuna suljetaan ja toimenpide lopetetaan painamalla VOLUME-painiketta uudelleen. Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. PUSH ENTER PAGE UP Käyttö ESC MENU RESET POSITION AUTO PAGE DOWN MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 MUTE Jos senhetkisen kuvan tuloportille ei ole valittu audioporttia, äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Katso kohtaa AUDIO valikosta AUDIO. ( 37) Äänen tilapäinen mykistäminen 1. Paina MUTE-painiketta kaukosäätimessä. Näyttöön ilmestyy valintaikkuna, joka ilmoittaa että ääni on mykistetty. Ääni palautetaan painamalla MUTE- tai VOLUME-painiketta. Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. POSITION AUTO MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 MUTE OFF 2 FREEZE KEYSTONE SEARCH Jos senhetkisen kuvan tuloportille ei ole valittu audiotuloa, ääni on aina mykistettynä. Katso kohtaa AUDIO valikosta AUDIO. ( 37) Tulosignaalin valinta 1. Paina INPUT-painiketta projektorissa. Joka kerran kun painat painiketta, projektori kytkee tuloportin alla esitetyn mukaisesti. (*) RGB 1 RGB 2 HDMI VIDEO S-VIDEO COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) 1. Paina kaukosäätimen RGB-painiketta RGB-signaalin tuloportin valitsemiseksi. Joka kerran kun painat painiketta, projektori kytkee RGBportin alla esitetyn mukaisesti. RGB 1 RGB 2 HDMI LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB Jos RGB-painiketta painetaan (kun ollaan vaihtamassa VIDEO-signaalista RGBsignaaliin) silloin kun PÄÄLLE-toiminto on valittu AUTOM. HAKU -kohdassa VALINNAT-valikossa, projektori tarkastaa ensin RGB 1 -portin. Jos portissa ei havaita tulosignaalia, projektori tarkistaa muut portit yllä olevassa järjestyksessä. (*) (jatkuu seuraavalla sivulla) Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja

22 Käyttö Tulosignaalin valinta (jatkuu) 1. Paina kaukosäätimen VIDEO-painiketta videosignaalin tuloportin valitsemiseksi. Joka kerran kun painat painiketta, projektori kytkee videoportin alla esitetyn mukaisesti. COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) S-VIDEO VIDEO LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB Jos VIDEO-painiketta painetaan (kun ollaan vaihtamassa RGB-signaalista VIDEOsignaaliin) silloin kun PÄÄLLE-toiminto on valittu AUTOM. HAKU -kohdassa VALINNATvalikossa, projektori tarkastaa ensin COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) -portin. Jos portissa ei havaita tulosignaalia, projektori tarkistaa muut portit yllä olevassa järjestyksessä. ( 17(*)) Tulosignaalin etsintä Paina SEARCH-painiketta kaukosäätimessä. 1. Projektori alkaa tarkastaa tuloportteja alla esitetyssä järjestyksessä löytääkseen tulosignaalin. Kun tulosignaali löytyy, projektori lopettaa etsinnän ja näyttää kuvan. Jos signaalia ei löydy, projektori palaa ennen tätä toimintoa valittuun tilaan. MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 MUTE OFF 2 FREEZE KEYSTONE SEARCH RGB 1 RGB 2 HDMI COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) S-VIDEO VIDEO Kuvasuhteen valinta 1. Paina ASPECT-painiketta kaukosäätimessä. Joka kerran kun painat painiketta, projektori kytkee kuvasuhteen kulloisenkin tilan. RGB-signaalille NORMAALI 4:3 16:9 PIENI HDMI-signaalille NORMAALI 4:3 16:9 14:9 PIENI ASPECT Videosignaalille, S-videosignaalille tai component-videosignaalille 4:3 16:9 14:9 PIENI Ei signaalia 4:3 (kiinteä) NORMAALI-tilassa signaalin alkuperäinen kuvasuhde säilyy. 18 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( )

23 Käyttö Zoomauksen ja tarkkuuden säätö Zoomausrengas Säädä näytön koko zoomausrengasta käyttämällä. 1. Käytä tarkennusrengasta kuvan tarkentamiseen. 2. Ylös Tarkennusrengas Linssin siirron säätö Käytä vertikaalista linssin siirtosäädintä kuvan siirtämiseksi ylöspäin tai alaspäin. Käytä horisontaalista linssin siirtosäädintä kuvan siirtämiseksi ylöspäin tai alaspäin. 2/5 1/10 YLÖS Linssin siirron suojus ALAS HUOM! Kun säädetään vertikaalinen linssin siirto vasempaan, on suositeltavaa siirtää kuvaa ylöspäin. 1/10 VASEN OIKEA Automaattisen säätötoiminnan käyttäminen Paina AUTO-painiketta kaukosäätimessä. 1. ESC MENU RESET RGB-signaalille POSITION AUTO Pystyasento, vaaka-asento ja vaakavaihe säädetään MAGNIFY MY BUTTON VOLUME automaattisesti. Varmista, että ohjelmistoikkuna on asetettu maksimikokoonsa ennen tämän toiminnon käyttöä. Tumma kuva saattaa silti säätyä virheellisesti. Säätöä tehdessäsi käytä kirkasta kuvaa. Videosignaalille ja s-videosignaalille Kullekin tulosignaalille parhaiten sopiva videoformaatti valitaan automaattisesti. Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun on valittu AUTO kohtaan VIDEOFORM. valikossa LIITÄNNÄT ( 32). Pystyasento ja vaaka-asento säätyvät automaattisesti oletusarvoon. Component-videosignaalille Pystyasento, vaaka-asento ja vaakavaihe säädetään automaattisesti oletusarvoksi. Automaattinen säätötoiminto kestää n. 10 sekuntia. Huomioi myös, että se ei ehkä toimi oikein tiettyjen tulosignaalien kanssa. Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaalille, kuvan ulkopuolella saattaa näkyä esimerkiksi ylimääräisiä juovia. Tällä toiminnolla säädetyt kohteet voivat vaihdella silloin kun HIENO- tai EI KÄYTÖSSÄ -toiminto on valittu AUTOM. SÄÄTÖ -kohdassa VALINNATvalikon PALVELU-valikossa ( 45). ENTER PAGE UP PAGE DOWN Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja

24 Käyttö Asennon säätö Paina POSITION-painiketta kaukosäätimessä. SIJAINTI-ilmoitus ilmestyy näyttöön. Käytä / / / -kohdistinpainikkeita kuvan asennon säätämiseen. Kun haluat palauttaa toimenpiteen alkutilaan, paina RESETpainiketta kaukosäätimessä säädön aikana. Toiminnon päättämiseksi paina POSITION-painiketta uudelleen. Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. ESC MENU RESET Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaaliin, s-videosignaaliin tai component-videosignaaliin, kuvan ulkopuolella saattaa näkyä esimerkiksi ylimääräisiä juovia. Kun tämä toiminto suoritetaan videosignaaliin, s-videosignaaliin tai componentvideosignaaliin, jonka tulosignaali COMPONENT-portista on tai säädön laajuus riippuu NÄYTTÖ-valikon kohdasta YLI PYYH ( 29). Säätöä ei voi suorittaa jos YLI PYYH on asetettu arvoon 10. Keystone-vääristymien korjaaminen Paina KEYSTONE-painiketta kaukosäätimessä. 1. Näyttöön ilmestyy valintaikkuna, joka auttaa sinua vääristymän korjaamisessa. Käytä / kohdistinpainikkeita ja valitse AUTOM. tai MANUAALINEN 2. ja suorita sitten seuraavat toimenpiteet painamalla painiketta: 1) AUTOM. toteuttaa vertikaalisen Keystone-vääristymän korjauksen automaattisesti. 2) MANUAALINEN näyttää valintaikkunan Keystone-vääristymän korjaamista varten. Käytä / kohdistinpainikkeita korjattavan suunnan valitsemiseksi ( tai ) ja säädä sitten / painikkeilla. Valintaikkuna suljetaan ja toimenpide lopetetaan painamalla KEYSTONEpainiketta uudelleen. Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. 20 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( ) PUSH ENTER PAGE UP POSITION AUTO PAGE DOWN MAGNIFY MY BUTTON VOLUME MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 MUTE OFF 2 FREEZE KEYSTONE SEARCH Tämän toiminnon säätöala vaihtelee erilaisten tulosignaalien mukaan. Joillakin tulosignaaleilla tämä toiminto ei välttämättä toimi hyvin. Kun V:INVERT tai H&V:INVERT on valittu kohtaan PEILIKUVA SÄÄTÖvalikossa, ja jos projektorin näyttö on vinossa tai kallellaan alaspäin, tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla. Kun zoomaussäätö on asetettu asetoon TELE (teletarkennus), tämä toiminto saattaa olla liian voimakas. Tätä toimintoa tulee käyttää silloin, kun zoomaussäätö on asetettu kokonaan laajakulmalle LEVEYS (laajakulmatarkennus) aina kun se on mahdollista. Jos projektori on sijoitettu tasolle (noin ±3 ), tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla. Jos projektori on asetettu lähes ±30 asteen tai suurempaan kallistuskulmaan, tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla. Jos vertikaalista linssin säätöä ei ole asetettu kokonaan ylöspäin (ei ole asetettu kokonaan alaspäin valinnaisella linssityypillä FL-601 ( 45)), tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla. Jos horisontaalista linssin siirtoa ei ole asetettu keskelle, tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla. Tätä toimintoa ei voi käyttää silloin, kun siirtymän tunnistin on kytkettynä ( 51).

25 Suurennustoiminnon käyttäminen Paina ON-painiketta kohdasta MAGNIFY kaukosäätimessä. 1. "SUURENNUS"-ilmaisin ilmestyy näyttöön ja projektori siirtyy SUURENNUS-tilaan. Kun MAGNIFY-kohdan ON-painiketta painetaan ensimmäiseksi projektorin käynnistämisen jälkeen, kuva zoomataan kahdesti. Ilmoitus katoaa muutaman sekunnin kuluttua, jos mitään toimenpidettä ei suoriteta. 2. Käyttö ESC MENU RESET POSITION AUTO MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 MUTE Käytä / -kohdistinpainikkeita zoomaustason säätämiseen. Valkokankaalla näkyvä kuva voidaan zoomata neljään kertaan. Zoomausaluetta voidaan siirtää painamalla POSITION-painiketta SUURENNUStilassa, ja käyttämällä sitten / / / kohdistinpainikkeita alueen siirtämiseksi. Zoomaustilan viimeistelemiseksi paina POSITION-painiketta uudelleen. SUURENNUS-tilasta poistutaan ja näyttö palautetaan normaaliksi painamalla kaukosäätimen OFF-painiketta MAGNIFY-kohdassa. Projektori poistuu automaattisesti SUURENNUS-tilasta silloin, kun tulosignaalia muutetaan tai silloin kun näytön ehtoja muutetaan. SUURENNUS-tilassa keystone-vääristymätila saattaa vaihdella, mutta se palautuu ennalleen kun projektori poistuu SUURENNUS-tilasta. HUOM! Zoomin taso voidaan hienosäätää. Tarkkaile huolellisesti valkokangasta haluamasi tason löytämiseksi. Valkokankaan pysäyttäminen Paina FREEZE-painiketta kaukosäätimessä. 1. "PYSÄYTYS" -ilmoitus ilmestyy näyttöön (vaikka ilmoitusta ei näy silloin, kun POIS-tila on valittu kohtaan VIESTI valikossa KUVARUUTU ( 41)), ja projektori siirtyy PYSÄYTYS-tilaan, jolloin kuva pysähtyy. PYSÄYTYS-tilasta poistutaan ja näyttö palautetaan normaaliksi painamalla FREEZE-painiketta uudelleen. MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 MUTE OFF 2 FREEZE KEYSTONE SEARCH Projektori poistuu PYSÄYTYS-tilasta automaattisesti silloin, kun painetaan projektorin tai kaukosäätimen painikkeita STANDBY/ON, SEARCH, RGB, VIDEO, BLANK, AUTO, VOLUME, MUTE, KEYSTONE, MENU, MAGNIFY ja MY BUTTON1/2 (paitsi jos OMA MUISTI tai KUVAMUOTO on valittu) ( 44). Jos projektori jatkaa saman pysähtyneen kuvan heijastamista pidemmän ajan, LCD-paneeli saattaa palaa kiinni. Älä jata projektoria PYSÄYTYS-tilaan liian pitkäksi aikaa Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja

26 Käyttö Valkokankaan tilapäinen tyhjentäminen 1. Paina BLANK-painiketta kaukosäätimessä. Tyhjä näyttö ilmestyy näkyviin tulosignaalin näytön sijasta. BLANK LASER Katso kohtaa TYHJÄ valikosta KUVARUUTU ( 38). Tyhjästä näytöstä poistumista ja tulosignaalin näyttöön palaamista varten paina BLANK-painiketta uudelleen. Projektori palaa automaattisesti tulosignaalin näyttöön, kun jotakin projektorin tai kaukosäätimen painikkeista painetaan (lukuunottamatta ASPECT-, POSITION-, MAGNIFY- tai FREEZE-painikkeita sekä MY BUTTON1/2 -painiketta, jos AUTO KEYSTONE tai OMA MUISTI tai KUVAMUOTO on valittu ( 44)). HUOM! Ääntä ei ole liitetty tyhjän näytön toimintoon. Jos on tarpeen, säädä äänenvoimakkuus tai vaimennus ensin. 22 LX400 Käyttäjän ohjekirja Tarkastus.1 ( )

27 Käyttö Valikkotoiminnon käyttö Tässä projektorissa on seuraavat valikot: KUVA, NÄYTTÖ, LIITÄNNÄT, SÄÄTÖ, AUDIO, KUVARUUTU, VALINNAT, VERKKO ja HELP. VAL. HELP. VAL. koostuu usein käytetyistä toiminnoista ja muut valikot on luokiteltu kukin eri tarkoituksensa mukaan ja koottu edistyneeseen valikkoon. Kaikki valikoita käytetään samalla tavalla. Seuraavassa on kuvattu valikkojen peruskäyttö. ENTER-painike ASPECT 1. Paina MENU-painiketta kaukosäätimessä tai yhtä projektorin kohdistinpainikkeista. Näkyviin ilmestyy Edistynyt VALIKKO tai HELP. VAL., jolla on etusija heti virrankytkennän jälkeen. Jos haluat vaihtaa valikkoasemaa, käytä kohdistinpainikkeita POSITIONpainikkeen painamisen jälkeen. Silloin kun projektori näyttää mitä tahansa valikkoa, projektorin MENU-painike toimii kohdistinpainikkeena. HELP. VAL. -valikossa Jos haluat vaihtaa edistyneeseen VALIKKOON, valitse 2. "Siirry ed. Valikkoon...". Käytä / kohdistinpainikkeita säädettävän kohdan valitsemiseksi Käytä / kohdistinpainikkeita valitun kohdan säätämiseen. Edistynyt VALIKKO -valikossa Käytä / kohdistinpainikkeita valikon valitsemiseen. 2. Jos haluat siirtyä HELP. VAL. -valikkoon, valitse HELP. VAL. Paina sitten kohdistinpainiketta projektorissa tai kaukosäätimessä, tai ENTERpainiketta kaukosäätimessä ja valitse tietty kohta. Valitun valikon näyttö aktivoituu. Käytä / kohdistinpainikkeita säädettävän kohdan valitsemiseksi. 3. Paina sitten kohdistinpainiketta projektorissa tai kaukosäätimessä, tai ENTER-painiketta kaukosäätimessä ja siirry etenpäin. Valitun kohdan käyttövalikko ilmestyy näkyviin. Käytä / kohdistinpainikkeita valitun kohdan säätämiseen. 4. Joitakin toimintoja ei voida suorittaa tietyn tuloportin ollessa valittuna, tai tietyntyyppisen tulosignaalin näkyessä. Kun haluat palauttaa toimenpiteen alkutilaan, paina RESET-painiketta kaukosäätimessä säädön aikana. Huomaa, että sellaisia kohtia, joiden toiminto tapahtuu samanaikaisesti käytön aikana (esim. KIELI, H VAIHE, ÄÄNI, jne.) ei voida palauttaa alkutilaan. Jos halua edistyneessä VALIKOSSA ollessasi palata edelliseen näyttöön, paina kohdistinpainiketta projektorissa tai kaukosäätimessa, tai ESC-painiketta kaukosäätimessä. Paina MENU-painiketta kaukosäätimessä uudelleen valikon sulkemiseksi ja säädön lopettamiseksi. 5. Kohdistinpainikkeet MENU-painike RESET-painike ESC MENU RESET Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä 10 sekunnin kuluttua Tarkastus.1 ( ) LX400 Käyttäjän ohjekirja PUSH ENTER PAGE UP POSITION AUTO PAGE DOWN

Digitaalinen projektori WX66

Digitaalinen projektori WX66 Digitaalinen projektori WX66 Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Lue "Laitteen turvaohjeet" ensimmäiseksi.

Lisätiedot

LWU420. Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet 020-000309-01

LWU420. Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet 020-000309-01 LWU420 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet 020-000309-01 Projektori LWU420 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen

Lisätiedot

Digitaalinen projektori X95 Käyttäjän ohjekirja

Digitaalinen projektori X95 Käyttäjän ohjekirja Digitaalinen projektori X95 Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä lue huolellisesti "Laitteen turvaohjeet" ja muut asiaan kuuluvat ohjekirjat tuotteen asianmukaisen

Lisätiedot

ViewSonic. PJ1173 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ1173 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente PJ1173 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя - 使 用

Lisätiedot

Käyttäjän ohjekirja Käyttöohjeet CP-RX60

Käyttäjän ohjekirja Käyttöohjeet CP-RX60 Projektori Käyttäjän ohjekirja Käyttöohjeet CP-RX60 Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Käyttäjän ohjekirja Turvallisuusohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-X615W http://fi.yourpdfguides.com/dref/2815244

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-X615W http://fi.yourpdfguides.com/dref/2815244 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Projektori IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet

Projektori IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Projektori IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä lue huolellisesti "Käyttäjän ohjekirja (suppea)"

Lisätiedot

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN

CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN Projektori CP-A222WN/CP-A302WN/CP-AW252WN (Tyyppinrot CP-A222WN, CP-A222WNM, CP-A302WN, CP-A302WNM, CP-AW252WN, CP-AW252WNM) Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin

Lisätiedot

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL9371 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

CP-WUX645N Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet

CP-WUX645N Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Projektori CP-WUX645N Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä lue huolellisesti "Käyttäjän ohjekirja - Turvallisuusohjeet"

Lisätiedot

X62. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X62. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X62 Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X90w Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

S15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

S15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. S15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство

Lisätiedot

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X62w Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Digitaalinen projektori X56

Digitaalinen projektori X56 Digitaalinen projektori X56 Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. Tärkeä huomautus Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Lue Tuotetakuu ja turvallisuusopas

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ359W LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя -

Lisätiedot

Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet

Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet Projektori CP-AX2505/CP-AX3005/CP-AX3505 CP-AW2505/CP-AW3005 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet

Lisätiedot

Digitaalinen projektori X95i

Digitaalinen projektori X95i Digitaalinen projektori X95i Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä lue huolellisesti "Tuotetakuu ja turvallisuusopas" ja muut asiaan kuuluvat ohjekirjat tuotteen

Lisätiedot

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 KÄYTTÖOHJE 020-000182-02 Projektori LW650/LS+700/LX750/LW720 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Ennen käyttöä

Lisätiedot

ViewSonic. PJL3211 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJL3211 XGA LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente XGA LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя - 使 用 手

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä, jotta opit käyttämään sitä oikein ja turvallisesti.

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä, jotta opit käyttämään sitä oikein ja turvallisesti. Projektori CP-WU8451/CP-WU8461 Käyttäjän ohjekirja (suppea) Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä, jotta opit käyttämään sitä oikein ja turvallisesti. VAROITUS

Lisätiedot

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohje

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohje LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohje 020-000473-02 Projektori LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen)

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje

Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje Projektori CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X90 Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X20 Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä. Lue ensin Laitteen turvaohjeet. Kun olet lukenut ohjeet, tallenna

Lisätiedot

CP-X2514WN/CP-X3014WN/ CP-X4014WN/CP-WX3014WN

CP-X2514WN/CP-X3014WN/ CP-X4014WN/CP-WX3014WN Projektori CP-X2514WN/CP-X3014WN/ CP-X4014WN/CP-WX3014WN Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-X3014WN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4121549

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-X3014WN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4121549 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori

KÄYTTÖOHJE. CHEERLUX CL760 HD LED-projektori KÄYTTÖOHJE CHEERLUX CL760 HD LED-projektori Kiitos kun ostit Cheerlux CL760 HD LED-projektorin. Asiakastyytyväisyys on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai ilmaantuu

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-S245WF

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-S245WF Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI ED-X20EF

Käyttöoppaasi. HITACHI ED-X20EF Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

ViewSonic. PJ358 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ358 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя - 使用手冊 ( 繁體

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI CPX2WF

Käyttöoppaasi. HITACHI CPX2WF Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Päällekkäinasennusopas

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Päällekkäinasennusopas LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Päällekkäinasennusopas 020-000501-02 Projektori LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen)

Lisätiedot

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas Plantronics DA -sarjan vahvistin Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics-ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

CP-X2541WN/CP-X3041WN/CP-X4041WN CP-WX3041WN/CP-WX3541WN/CP-WX4041WN

CP-X2541WN/CP-X3041WN/CP-X4041WN CP-WX3041WN/CP-WX3541WN/CP-WX4041WN Projektori CP-X2541WN/CP-X3041WN/CP-X4041WN CP-WX3041WN/CP-WX3541WN/CP-WX4041WN Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VIEWSONIC PJ656

Käyttöoppaasi. VIEWSONIC PJ656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/ CP-WX8255/CP-SX8350/CP-WU8440/ CP-WU8450

CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/ CP-WX8255/CP-SX8350/CP-WU8440/ CP-WU8450 Projektori CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/ CP-WX8255/CP-SX8350/CP-WU8440/ CP-WU8450 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015

Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015 Työelämän tutkimuspäivät 5. 6.11.2015 AV-ohjeet (Päätalo, Pinni A, Pinni B, Linna, Atalpa) Alkuvalmistelut Tule ajoissa paikalle (pyydä virastomestareita avaamaan lukitut ovet) 1. Laita tietokone (ja näyttö)

Lisätiedot

ViewSonic. PJ656 LCD Projector

ViewSonic. PJ656 LCD Projector LCD Projector Hyväksyntä Yhdysvalloissa This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) The device may not cause harmful interference, and

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-RX60Z

Käyttöoppaasi. HITACHI CP-RX60Z Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 410774-351 Huhtikuu 2006 Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HITACHI ED-X3450

Käyttöoppaasi. HITACHI ED-X3450 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Tässä ohjekirjassa on käytetty useita eri tunnusmerkkejä. Merkkien merkitys on kuvattu alla.

Tässä ohjekirjassa on käytetty useita eri tunnusmerkkejä. Merkkien merkitys on kuvattu alla. Projektori CP-X2520/CP-X3020 Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohjeet Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Lue "Turvallisuusohjeet"

Lisätiedot