LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohje"

Transkriptio

1 LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) - Käyttöohje

2

3 Projektori LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Käyttäjän ohjekirja (yksityiskohtainen) Käyttöohje Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i VAROITUS Lue kaikki tämän tuotteen käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä. Lue Turvallisuusohjeet ensimmäiseksi. Kun olet lukenut ohjeet, tallenna ne varmaan paikkaan myöhempää käyttöä varten. Tästä ohjekirjasta Tässä ohjekirjassa on käytetty useita eri tunnusmerkkejä. Merkkien merkitys on kuvattu alla. VAROITUS HUOMAUTUS HUOMAA Tämä merkki osoittaa tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai jopa hengenvaaran laitteen virheellisen käsittelyn seurauksena. Tämä merkki osoittaa tietoa, jonka huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövammoja tai -vahinkoja laitteen virheellisen käsittelyn seurauksena. Tämä ilmoitus varoittaa mahdollisten ongelmien synnystä. Katso lisätietoja tämän tunnuksen jälkeen merkityiltä sivuilta. HUOM! Ohjekirjassa olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Valmistaja ei ota mitään vastuuta ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Asiakirja-aineiston tai sen osien jäljentäminen, siirto tai kopiointi ei ole sallittua ilman erillistä kirjallista lupaa. Tavaramerkin vahvistus Mac on Apple Inc. in rekisteröity tavaramerkki. Windows, DirectDraw ja Direct3D ovat Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. VESA ja DDC ovat Video Electronics Standard Associationin tavaramerkkejä. HDMI TM, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PJLink-tavaramerkkioikeudet ovat haussa Japanissa, Yhdysvalloissa sekä muissa maissa ja alueilla. Blu-ray Disc TM ja Blu-ray TM ovat Blu-ray Disc Associationin tuotemerkkejä. DICOM on National Electrical Manufacturers Association -tavaramerkki sen lääketieteellisen tiedon digitaalisia yhteysasetuksia koskevia standardeja (julkaisut) varten. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. 1

4 Sisältö Johdanto... 3 Käyttö (jatkuu)... Ominaisuudet K ja K vier Pakkauksen sisällön tarkastaminen...3 <Vain malleissa L W401, LW551i, Osien nimet...4 LWU421 ja LWU501i> Projektori, Säätöpaneeli ja merkkivalot, Valikkotoiminnon käyttö...40 Portit, Kaukosäädin Ruutunäytön merkinnät, Käyttövalmistelut... 7 Sisältää kunkin valikon kohdat Sijoittaminen...7 HELP. VAL Laitteiden liittäminen...10 KUVA-valikko Sovitinkannen kiinnitys NÄYTTÖ-valikko Johdon pidikkeen kiinnitys Johtojen kiinnittäminen...16 LIITÄNNÄT-valikko Turvatangon ja uran käyttö...16 SÄÄTÖ-valikko Virtalähteen liitäntä...17 AUDIO-valikko Kaukosäädin KUVARUUTU-valikko Paristojen asettaminen...18 ETÄTUNNUS-toiminnon käyttäminen.. 18 VALINNAT-valikko Kaukosäätimen signaalin VERKKO-valikko taajuuden muuttaminen.. 19 URVALLISUUS-valikko Kaukosäätimen signaalista...19 Käyttö tavallisena Esitystyökalut PC-hiirenä ja näppäimistönä.. 20 Esitys ILMAN PC:TÄ...95 Pikkukuva-muoto, T ilamonitori Koko kankaan näyttömuoto, <Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i> Diaesitys-näyttömuoto, Esityslista Näyttää projektorin tilan USB-näyttö Näyttää lokikirjan...23 USB-näytön käynnistäminen, Virta päälle/pois päältä Kontekstivalikko, Kelluva valikko, Virran päälle kytkeminen...25 Asetukset-ikkuna Virran päältä kytkeminen Huolto Käyttö Lampun vaihtaminen Äänenvoimakkuuden säätö...26 Ilmasuodattimen Näytön ja äänten kytkeminen puhdistaminen ja vaihtaminen väliaikaisesti pois päältä...26 Muu huolto Tulosignaalin valinta Vianetsintä Kuvasuhteen valinta Tilamonitorissa näkyvät varoitukset Projektorin nostimen säätö...29 <Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i> Linssin säätö...30 Zoomauksen ja tarkkuuden säätö, Liittyvät viestit Linssin asennon säätäminen, Linssimuisti Merkkivaloista Automaattisen säätötoiminnan käyttäminen.. 32 Kaikkien asetusten palautus Asennon säätö Ilmiöitä, joita voidaan erheellisesti Vääristymän korjaaminen tulkita laitevioiksi Suurennustoiminnon käyttäminen.. 36 Tekniset tiedot Näytön pysäyttäminen tilapaisesti.. 37 Kuvan sulkeminen väliaikaisesti

5 Johdanto LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Ominaisuudet Seuraavat toiminnot antavat projektorille monia käyttömahdollisuuksia. Johdanto ü HDMI-portit tukevat monenlaisia kuvalaitteita, joissa on digitaalinen käyttöliittymä. Näin saat ruudulle selkeämmät kuvat. ü Erittäin kirkas lamppu ja korkealaatuinen optinen järjestelmä täyttää ammattikäytön vaatimukset. ü Jotkin lisävarusteina saatavat linssiyksiköt ja monenlaiset linssinsiirtoominaisuudet antavat lisää mahdollisuuksia projektorin asennuspaikan suhteen. ü Linssinsuljin voi piilottaa sen, mitä teet, ja auttaa esityksessä. ü I/O-porttien runsaus tukee varmasti mitä tahansa liiketoimintaskenaariota. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Lue ohjeesta Käyttäjän ohjekirja (suppea) kohta Pakkauksen sisältö. Projektorin toimitukseen tulee sisältyä kohdassa mainitut varusteet. Jos jotakin puuttuu, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään. HUOM! Säilytä alkuperäiset pakkausmateriaalit mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos projektoria joudutaan kuljettamaan, käytä kuljetuksessa aina alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. Käsittele linssiosaa erityisen huolellisesti. Projektorista saattaa kuulua kolinaa, kun sitä kallistetaan, liikutellaan tai siirretään. Tämä johtuu projektorin sisällä olevan ilmansäätöläpän liikkeestä. Huomaa, että tämä ei ole merkki viasta tai toimintahäiriöstä. VAROITUS Pidä pienet osat poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. Ei saa laittaa suuhun. Jos esine joutuu nieluun, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ensiavun saamiseksi. 3

6 Johdanto Osien nimet Projektori (1) Lampun suojus ( 109) Lamppuyksikkö on sisäpuolella. (2) Kaiuttimet (x2) ( 26, 58) (3) Suodattimen suojus ( 111) Ilmansuodatin ja ilmanottoaukko ovat sisäpuolella. (4) Nostojalat (x2) ( 29) (5) Nostopainikkeet (x2) ( 29) (6) Etäanturia (x2) ( 19, 72) (7) Linssi (8) Linssin suojus (9) Merkkivalot ( 5) (10) Ilmanottoaukot (2) (4) (8) (12) (11) (7) (15) (6) (2) (11) Säätöpaneeli ( 5) (6) (12) Tilamonitori ( 21) (13) <Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i> (17) (13) AC IN (Verkkotulo) ( 17) (16) (14) Tuuletusaukot (18) (19) (15) Portit ( 5) (16) Turvatanko ( 16) (17) Turva-aukko ( 16) (18) Kahva ( alla) (19) Turvapalkki ( 16) (9) (14) (5) (4) (3) (1) (10) (10) (10) (5) VAROITUS Älä avaa tai irrota mitään tuotteen osia, ellei käyttöoppaissa käsketä tekemään niin. Kahvat Älä jätä projektoria epävakaaseen paikkaan. Älä altista tuotetta iskuille tai paineelle. Tartu projektorin pohjassa olevaan kahvaan, kun kannat projektoria. Irrota kaikki liitännät, kuten virtajohto ja kaapelit, ennen kuin ryhdyt kantamaan projektoria. Älä katso linssiä päin tai aukoista projektorin sisälle, kun lamppu palaa. HUOMAUTUS Älä kosketa lampun suojuksen ja tuuletusaukkojen lähellä olevaa aluetta käytön aikana tai heti käytön jälkeen, alueet ovat erittäin kuumat. Älä kiinnitä linssin päälle mitään muuta kuin tämän projektorin linssin suojusta, sillä seurauksena saattaa olla linssin vioittuminen (esim. sulaminen). (jatkuu seuraavalle sivulle) 4

7 Johdanto Osien nimet (jatkuu) Säätöpaneeli ja merkkivalot (1) STANDBY/ON-painike (&25) (2) INPUT-painike (&27, 40) (3) MENU-painike (&40) (4) LENS SHIFT-painike (&30) (5) ZOOM-painike (&30) (6) FOCUS - / +-painikeet (&30) (7) SHUTTER-painike (&37) (3) (8) FUNCTION-painike (&23, 30, 31) Käytetään tilamonitoritoimintoa ja (4) linssin säätämistä varten. (9) FILTER-merkkivalo (&118) (6) (10) SHUTTER-merkkivalo (&37) (2) (11) SECURITY-merkkivalo (&94) (12) LAMP-merkkivalo (&116, 117) (13) TEMP-merkkivalo (&116, 117) (14) POWER-merkkivalo (&25, 116, 117) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (5) (8) (1) (7) Portit (&10 ~ 14) (1) COMPUTER IN1-portit (2) COMPUTER IN2-portti (G/Y, B/Cb/Pb, R/Cr/Pr, H, V) (3) LAN-portit (4) USB TYPE A-portti (5) USB TYPE B-portit (6) HDMI 1-portit (7) HDMI 2-portit (8) COMPONENT-portti (Y,Cb/Pb, Cr/Pr) (9) S-VIDEO-portit (10) VIDEO-portit (11) AUDIO IN1-portit (12) AUDIO IN2-portit (13) AUDIO IN3 (L, R)-portti (14) AUDIO OUT (L, R)-portti (15) MONITOR OUT-portit (16) REMOTE CONTROL IN-portit (17) REMOTE CONTROL OUT-portit (18) CONTROL-portit (5) (6) (10) (7) (4) (3) (9) (18) (2) (1) (jatkuu seuraavalle sivulle) (16) (17) (14) (8) (13) (12) (11) (15) 5

8 Johdanto Osien nimet (jatkuu) Kaukosäädin (1) STANDBY-painike ( 25) (2) ON-painike ( 25) (3) ID - 1 / 2 / 3 / 4 -painikeet ( 18) (4) COMPUTER 1 -painike ( 27) (5) COMPUTER 2 -painike ( 27) (6) COMPUTER 3 -painike * (7) LAN-painike ( 27) (8) USB TYPE A -painike ( 27) (9) USB TYPE B -painike ( 27) (10) COMPONENT-painike ( 27) (11) S-VIDEO-painike ( 27) (12) VIDEO-painike ( 27) (13) HDMI 1 -painike ( 27) (14) HDMI 2 -painike ( 27) (15) DIGITAL-painike * (16) PAGE UP / PAGE DOWN -painikeet ( 20, 97) (17) F5-painike ( 19, 20) (18) ENTER-painike ( 20, 23, 40) (19) RESET-painike ( 40) (20) ESC-painike ( 20, 40) (21) / / / kohdistinpainikkeet (22) MENU-painike ( 40) (23) VOL + / - -painikeet ( 26) (24) AV MUTE -painike ( 26) (25) MAGNIFY ON / OFF -painikeet ( 36) (26) FREEZE-painike ( 37) (27) PbyP-painike ( 38) (28) ASPECT-painike ( 28) (29) AUTO-painike ( 32) (30) POSITION-painike ( 31, 32, 41) (31) KEYSTONE-painike ( 33) (32) MY BUTTON - 1, 2, 3, 4 -painikeet ( 69) (33) LENS SHIFT -painike ( 30) (34) LENS MEMORY -painike ( 31) (35) FOCUS + / - -painikeet ( 30) (36) ZOOM + / - -painikeet ( 30) (37) Paristotilan kansi ( 18) (38) Langallisen kaukosäätimen portti ( 14) (1) (3) (4) (7) (8) (10) (13) (14) (16) (26) (17) (18) (19) (22) (27) (28) (20) (29) (32) (33) (30) (31) (34) (36) Kaukosäätimen takaosa 6 (35) (37) (38) (2) (5) (6) (9) (11) (12) (15) (23) (25) (24) HUOM! Painikkeita, jotka on merkitty tähdellä *, ei tueta tässä projektorissa ( 115). Mikä tahansa painike, jossa on merkkinä, on käytettävissä vain malleissa LW401, LW551i, LWU421 ja LWU501i. Aina kun painat jotakin painiketta (paitsi tunnuspainikkeita), valitun tunnusnumeron tunnuspainikkeeseen syttyy valo ( 18). (21)

9 Käyttövalmistelut Käyttövalmistelut Sijoita projektori niin, että se sopii käyttöympäristöön ja käyttötapaan. Jos asennus halutaan tehdä tavallisesta poikkeavalla tavalla, kuten kattoon, erityisten asennusvarusteiden (&Käyttäjän ohjekirja (suppea) kohta Tekniset tiedot) ja huollon käyttö on ehkä tarpeen. Neuvottele projektorin asennuksesta jälleenmyyjän kanssa ennen asennuksen tekemistä. Sijoittaminen Selvitä näyttöpinnan koko ja heijastusetäisyys ohjeen Käyttäjän ohjekirja (suppea) taulukkojen T-1 - T-5 ja seuraavien tietojen avulla. Taulukossa olevat arvot on laskettu täysikokoiselle valkokankaalle. Projektorin yläosa H x V : Valkokankaan koko a : Heijastusetäisyys b, c : Valkokankaan korkeus Nostojalat Projektorin alaosa (jatkuu seuraavalla sivulla) 7

10 Käyttövalmistelut Sijoittaminen (jatkuu) VAROITUS Asenna projektori paikkaan, jossa pistorasia on ulottuvillasi. Irrota projektorin virtapistoke tällöin välittömästi. Muuten seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku. Älä jätä projektoria epävakaaseen paikkaan. Jos projektori putoaa tai kaatuu, seurauksena saattaa olla loukkaantuminen tai projektorin ja ympäröivien esineiden vioittuminen. Vahingoittuneen projektorin käyttö saattaa puolestaan aiheuttaa tulipalon ja/tai sähköiskun. Älä sijoita projektoria epävakaaseen paikkaan kuten kalteva pinta, tärinälle altistuvat paikat, horjuva pöytä tai vaunu tai projektoria pienempi taso. Älä sijoita projektoria siten, että sen sivu-, etu- tai takaosa tulevat ylöspäin. Tartu projektorin pohjassa olevaan kahvaan, kun kannat projektoria. Irrota kaikki liitännät, kuten virtajohto ja kaapelit, ennen kuin ryhdyt kantamaan projektoria. Älä kiinnitä tai aseta mitään projektorin päälle, ellei ohjekirjassa toisin ilmoiteta. Käytä ainoastaan valmistajan ilmoittamia asennusvarusteita. Lue käytettyjen asennusvarusteiden käyttöopas ja säilytä se. Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i on mahdollista asentaa projektori mihin tahansa suuntaan erityisillä asennusvarusteilla. Jos haluat tehdä asennuksen tavallisesta poikkeavalla tavalla (esim. kattoon), neuvottele ensin jälleenmyyjän kanssa. Älä asenna projektoria lämpöä johtavien tai syttyvien materiaalien lähelle. Projektori saattaa kuumentaa niitä ja aiheuttaa tulipalon ja palovammoja. Älä sijoita projektoria metallitelineelle. Älä aseta projektoria paikkaan, jossa käytetään öljyä (esim. ruoka- tai koneöljyä). Öljy saattaa vahingoittaa tuotetta, aiheuttaa toimintahäiriön tai putoamisen kiinnityskohdasta. Älä sijoita projektoria sellaiseen paikkaan, jossa se saattaisi kastua. Projektorin kastuminen tai nesteen valuminen projektorin sisään saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja projektorin toimintahäiriöitä. Älä sijoita projektoria veden lähelle (esim. kylpyhuoneeseen, keittiöön tai uima-altaan viereen). Älä sijoita projektoria ulos tai ikkunan viereen. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita lähelle projektoria. (jatkuu seuraavalle sivulle) 8

11 Käyttövalmistelut Sijoittaminen (jatkuu) HUOMAUTUS Sijoita projektori viileään paikkaan ja varmista riittävä ilmanvaihto. Projektori saattaa sammua automaattisesti tai toimia virheellisesti, jos sen sisälämpötila on liian korkea. Vahingoittuneen projektorin käyttö saattaa puolestaan aiheuttaa tulipalon ja/tai sähköiskun. Älä sijoita projektoria suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmönlähteitä, kuten lämmityslaitteet. Älä sijoita projektoria paikkaan, jossa ilmastointilaite tai jokin vastaava laite puhaltaa suoraan sitä päin. Jätä vähintään 30 cm tila projektorin sivujen ja muiden esineiden, kuten seinien välille. Älä sijoita projektoria matolle, tyynyille tai sängylle. Älä tuki tai peitä projektorin tuuletusaukkoja. Älä sijoita projektorin ilmanottoaukkojen lähelle mitään, joka saattaa joutua niiden sisälle tai juuttua niihin kiinni. Älä sijoita projektoria paikkoihin, jotka altistuvat magneettikentille. Seurauksena saattaa olla projektorin sisällä olevien jäähdytystuulettimien toimintahäiriö. Vältä savuisia, kosteita tai pölyisiä sijoituspaikkoja. Projektorin sijoittaminen tällaisiin paikkoihin saattaisi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun ja projektorin toimintahäiriöitä. Älä sijoita projektoria ilmankostuttimen lähelle. Erityisesti ultraäänikostutin sumuttaa vesijohtoveden sisältämää klooria ja mineraaleja. Ne saattavat kerääntyä projektoriin ja aiheuttaa kuvan heikentymistä tai muita ongelmia. Älä sijoita projektoria tupakointitiloihin, keittiöön, käytävälle tai ikkunan viereen. HUOMAA Säädä projektorin asento siten, että valo ei osu suoraan sen kaukosäätimen tunnistimeen. Älä sijoita tuotetta paikkaan, jossa se saattaa aiheuttaa radiohäiriötä. Aseta PALVELU-kohdan KORKEUS-asetus oikein VALINNAT-valikosta. Yleensä on suositeltavaa jättää se asentoon AUTO (&70). Jos projektoria käytetään väärällä asetuksella, projektori tai sen sisällä olevat osat voivat vahingoittua. Pidä lämmölle herkät esineet etäällä projektorista. Muuten projektorin lämpö saattaa vaurioittaa niitä. 9

12 Käyttövalmistelut Laitteiden liittäminen Ennen kuin kytket projektorin laitteeseen, vahvista laitteen ohjekirjasta, että laite on yhteensopiva tämän projektorin kanssa ja valmistele tarvittavat tarvikkeet, kuten laitteen signaalin mukainen kaapeli. Pyydä neuvoja jälleenmyyjältä, jos tarvittavaa lisävarustetta ei toimitettu tuotteen mukana tai lisävaruste on vioittunut. Kun olet varmistanut, että projektorin ja laitteiden virta on katkaistu, tee liitäntä seuraavien ohjeiden mukaan. Katso seuraavien sivujen kuvia. Lue ehdottomasti Verkkotoiminnot ennen projektorin liittämistä verkkojärjestelmään. VAROITUS Käytä vain sopivia tarvikkeita. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo tai laitteen tai projektorin vioittuminen. Käytä vain lisälaitteita tai valmistajan suosittelemaa projektorin. Se saattaa olla joidenkin määräysten alainen. Älä purkaa projektoria tai sen lisäosia äläkä muuta sen/niiden rakennetta. Älä käytä vahingoittuneita tarvikkeita. Varo vahingoittamasta varusteita. Sijoita kaapelit siten, ettei niiden päälle astuta eivätkä ne jää puristuksiin. HUOMAUTUS Jos kaapelissa on ferriittisydän ainoastaan toisessa päässä, liitä ferriittisydämellä varustettu pää projektoriin. Sähkömagneettisen häiriön määräykset saattavat edellyttää tätä. HUOM! Älä kytke projektoria päälle tai pois päältä kun se on kytketty käytössä olevaan laitteeseen, ellei näin opasteta laitteen käsikirjassa. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla laitteen tai projektorin toimintahäiriö. Joidenkin tuloporttien toimintaa voidaan säätää käyttövaatimusten mukaan. Tarkista seuraavasta kuvasta jokaisen portin kohdalla annettu viitesivu. Ole varovainen, ettet laita liitintä väärään porttiin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla laitteen tai projektorin toimintahäiriö. - Liitäntöjä tehdessäsi varmista, että liittimen muoto sopii porttiin, johon liitäntä tulee tehdä. - Varmista, että ruuvikiristeisten liittimien ruuvit on kiristetty. - Käytä suorapistokkeellisia kaapeleita, ei L:n muotoisia, sillä projektorin tuloportit sijaitsevat syvennyksissä. Kytke ja käytä -kelpoisuudesta Kytke ja käytä on järjestelmä, johon kuuluu tietokone, sen käyttöjärjestelmä ja oheislaitteet (esim. näyttölaitteet). Tämä projektori on yhteensopiva VESA DDC 2B:n kanssa. Kytke ja käytä -menetelmää voidaan käyttää liittämällä tämä projektori tietokoneeseen, joka on VESA DDC -yhteensopiva (display data channel). - Voit käyttää tätä toimintoa hyväksesi liittämällä tietokonekaapelin COMPUTER IN1 -porttiin (DDC 2B -yhteensopiva). Kytke ja käytä -järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos yritetään muun tyyppistä liitäntää. - Käytä tietokoneesi normaaleja ajureita, sillä tämä projektori on kytke ja käytä -näyttöpääte. (jatkuu seuraavalla sivulla) 10

13 Käyttövalmistelut Laitteiden liittäminen (jatkuu) (&27, 105) (&27) (&58) (&27) Tietokone HUOM! Ennen kuin kytket projektorin tietokoneeseen, tarkista ohjeet tietokoneen ohjekirjasta ja tarkista signaalitason yhteensopivuus, synkronointimenetelmät ja näytön resoluutio projektorille. - Jotkut signaalit saattavat tarvita adapterin tähän projektoriin tuloa varten. - Joissakin tietokoneissa on useita näyttöruututiloja, jotka saattavat sisältää tähän projektoriin soveltumattomia signaaleja. - Vaikka projektori pystyy näyttämään resoluutioltaan jopa UXGA (1600x1200) tai jopa W-UXGA (1920x1200) signaaleja malleille LWU421 ja LWU501i, signaalit muutetaan projektorin paneelin resoluutioon ennen niiden näyttöä. Paras näyttötulos saavutetaan, kun tulosignaalin ja projektorin paneelin resoluutiot ovat samat. Jos kytket tämän projektorin ja kannettavan tietokoneen, näytöksi on asetettava ulkoinen näyttö tai samanaikaisesti sisäinen ja ulkoinen näyttö. Katso tietoja asetuksesta tietokoneen oppaasta. Tulosignaalista riippuen, tämän projektorin automaattinen säätö voi kestää jonkin aikaa, eikä toimi oikein. - Huomaa, että yhdistetty synkronointisignaali tai sync-on-green -signaali saattaa sekoittaa projektorin automaattisen säätötoiminnon (&53). - Jos automaattinen säätö ei toimi oikein, et ehkä näe valintaikkunaa asettaaksesi näytön resoluutiota. Käytä tässä tapauksessa ulkoista näyttölaitetta. Saatat nähdä valintaikkunan ja voit asettaa sopivan näytön resoluution. (jatkuu seuraavalla sivulla) 11

14 Käyttövalmistelut Laitteiden liittäminen (jatkuu) Kytkentäkohta (&77) (&77) (&20) Tietokone Ulkoinen laite Langaton USB-sovitin (valinnainen) (&77) USB-muistilaite (&95) HUOMAUTUS Ennen kuin kytket projektorin verkkoon, varmista, että sinulla on verkonvalvojan suostumus. Älä liitä LAN-porttia verkkoon, jossa voi olla liian suuri jännite. Laitteen kanssa käytettävää langaton USB-sovitin, jota myydään valinnaisena varusteena, tarvitaan projektorin langattoman verkkotoiminnon käyttämiseen. Älä käytä mitään jatkojohtoa tai laitetta sovittimen liittämisessä projektoriin. Ennen kuin kytket tai irrotat langaton USB-sovitina projektorista, sammuta projektori ja irrota pistoke pistorasiasta. Älä koske langaton USB-sovitina, kun projektori on kytkettynä virtalähteeseen. Ennen kuin poistat USB-muistilaitteen projektorin portista, suojaa tietosi käyttämällä pikkukuvanäytön POISTA USB -toimintoa (&98). Kytke sekä LAN-johto että USB-laite projektoriin käyttämällä vain USB TYPE A -lisäporttia LAN-portista tai LAN-johtoa, joka on litteä siltä puolelta, jolla pistokkeen johdin on näkyvissä. Muutoin molempia ei voida kytkeä oikein tai johdin voi vahingoittua (toimintahäiriö). HUOM! Jos liian suuri USB-tallennuslaite tukkii LAN-portin, käytä vain USB TYPE A-lisäporttia LAN-portista tai USB-jatkojohtoa USB-tallennuslaitteen liittämiseksi. (jatkuu seuraavalle sivulle) 12

15 Käyttövalmistelut Laitteiden liittäminen (jatkuu) (&58) (&27) (&27, 53) (&27) VCR/DVD/ Blu-ray Disc TM -toistin HUOM! Tämän mallin HDMI-portit ovat yhteensopivia HDCP:n kanssa (High-bandwidth Digital Content Protection) ja pystyvät näin ollen näyttämään videosignaalit HDCP-yhteensopivista DVD-soittimista tai vastaavista. - HDMI-portit tukevat seuraavia signaaleja: Videosignaali: Audiosignaali: Formaatti lineaari-pcm Sampling Frequency 48kHz / 44.1kHz / 32kHz - Projektori voidaan liittää toiseen laitteeseen, jossa on HDMI TM -liitin, mutta joidenkin laitteiden kanssa projektori ei ehkä toimi oikein, esimerkiksi ei videota. - Varmista, että käytät HDMI TM -kaapelia, jossa on HDMI TM -merkintä. - Käytä luokan 2 sertifioitua HDMI -kaapelia syöttämiseen projektoriin. - Kun projektori on liitetty laitteeseen, jossa on DVI-liitin, käytä HDMI TM - tuloliitäntään DVI HDMI TM -kaapelia. HDMI -johdot voivat irrota helposti, koska johdoissa ja liittimissä ei ole mekaanista lukkoa. On suositeltavaa kiinnittää johdot projektoriin niiden irtoamisen estämiseksi (&15, 16). (jatkuu seuraavalle sivulle) 13

16 Käyttövalmistelut Laitteiden liittäminen (jatkuu) Toinen projektori Kaiuttimet (vahvistimen kanssa) (&57) Näyttöpääte (Langallinen) Kaukosäädin HUOM! Kun haluat käyttää langallista kaukosäädintä, liitä langallinen kaukosäädin REMOTE CONTROL IN -porttiin. Voit myös kytkeä toisen projektorin REMOTE CONTROL OUT -porttiin, kun haluat ohjat sitä langallisesta kaukosäätimestä. Voit käyttää tätä projektoria kaukosäädinviestimenä REMOTE CONTROL IN- ja OUT-porttien kanssa. Liitä langallinen kaukosäädin tai toinen projektori REMOTE CONTROL IN- tai OUTporttiin käyttämällä äänikaapeleita, joissa on 3,5 mm:n stereopienoispistokkeet. Tämä toiminto on hyödyllinen silloin, kun kaukosäätimen signaalin lähetys projektoriin on vaikeaa olosuhteista johtuen. 14

17 Käyttövalmistelut Sovitinkannen kiinnitys Käytä toimitettua sovitinkantta, jotta langaton USB-sovitin pysyy paikoillaan. Kun käytät sovitinkantta, kytke langaton USB-sovitin LAN-portista kauempana olevaan USB TYPE A -porttiin. Höllennä kolmiolla merkitty ruuvi Työnnä kannen ulkonema USB TYPE A -porttien oikeassa ylälaidassa olevaan reikään nuolen suuntaan. Kohdista ruuvien reiät projektoriin ja kanteen. Työnnä projektorista irrotettu ruuvi reikään ja kiristä. 1 Ulkonema 2 3 VAROITUS laittaa suuhun. Pidä pienet osat poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. Ei saa Johdon pidikkeen kiinnitys Käytä toimitettua johdon pidikettä estämään langattoman USB-sovittimen ja HDMI TM -johtojen irtoaminen. Kun käytät johdon pidikettä, kytke langaton USB-sovitin LANportista kauempana olevaan USB TYPE A -porttiin. Irrota kolmiolla merkitty ruuvi ja 1. vinoneliöllä merkitty ruuvi. Avaa johdon pidikkeen kiinnitin ja sitten 2. kohdista projektorin ja pitimen ruuvien reiät. Työnnä projektorista irrotettu ruuvi reikään ja kiristä. Napsauta kiinnitin kiinni kiinnittääksesi 3. HDMI TM -johdot paikalleen. 1 2, 3 Johdon pidike VAROITUS Pidä pienet osat poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. 15

18 Käyttövalmistelut Johtojen kiinnittäminen Käytä kaupoista saatavaa muovista nippusidettä kiinnittääksesi johdot projektoriin, jotta ne pysyvät yhdessä eivätkä irtoa. Käytä 2,0 x 5,0 mm:n nippusidettä tai pienempää. On suositeltavaa taivuttaa nippusiteen päätä hiukan, jotta se menee helpommin nippusiteen lukon läpi. Nippusiteen lukko Nippuside VAROITUS Älä sido verkkojohtoa. HUOMAUTUS Käytä vain muovisia nippusiteitä johtojen niputtamiseen tai kiinnittämiseen. Metallinen side voi aiheuttaa vaurioita johtoihin ja nippusiteen lukkoon. Älä niputa johtoja yhteen liian tiukasti. Johdot tai aukko voivat vaurioitua. Turvatangon ja uran käyttö Myymälöistä saatava turvaketju tai -vaijeri voidaan kiinnittää projektorin turvatankoon varkauden estämiseksi. Katso kuvaa valitaksesi turvaketjun tai -vaijerin. Laitteessa on myös turva-aukko Kensingtonlukkoa varten. Katso tarkemmat tiedot turvalaitteen ohjekirjasta. 11mm Varmuusketju tai -lanka varkauksien varalle Turvatanko Turva-aukko 19mm 15mm VAROITUS Älä käytä turvatankoa tai turva-aukkoa projektorin putoamisen estämiseen, niitä ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. HUOMAUTUS Älä aseta turvaketjua tai -lankaa tuuletusaukkojen läheisyyteen. Se voi ylikuumentua. HUOM! Turvatanko ja turva-aukko eivät yksin estä mahdollista varkautta. Ne on tarkoitettu käytettäväksi muiden varkaudenestoon tarkoitettujen keinojen lisäksi. Turvapalkkia ( 4) voidaan käyttää samaan tarkoitukseen kuin turvatankoa. 16

19 Virtalähteen liitäntä Kytke verkkojohdon liitin projektorin AC IN (verkkotulo). Liitä verkkojohdon pistoke kunnolla pistorasiaan. Parin sekunnin kuluttua virtalähteen liittämisestä POWER-merkkivalo syttyy palamaan oranssina. Muista, että kun SUOR. PÄÄLLE -toiminto on käynnistetty ( 67), virtalähteen liittäminen kytkee projektorin. LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i AC IN Virtajohto Käyttövalmistelut VAROITUS Älä liitä projektoria virtalähteeseen, jos linssiyksikkö ei ole paikallaan. Noudata erityistä varovaisuutta verkkojohtoa liittäessäsi, sillä väärä tai viallinen liitäntä saattaa aiheuttaa tulipalon ja/tai sähköiskun. Älä koske verkkojohtoon märin käsin. Käytä ainoastaan projektorin mukana toimitettua verkkojohtoa. Jos johto on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjän ja pyydä uusi johto. Älä koskaan tee muutoksia verkkojohtoon. Virtajohto tulee vain liittää pistokkeeseen, jonka jännite on virtajohtoon sopiva. Pistorasian tulee olla projektorin lähellä ja helppopääsyisessä paikassa. Irrota verkkojohto kun haluat kytkeä laitteen kokonaan irti. Älä jaa virtalähdettä useille laitteille. Muutoin pistorasia ja liittimet voivat ylikuormittua, johtoliitäntä voi löystyä tai seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai jokin muu onnettomuus. Liitä laitteen vaihtovirran (AC) sisääntulon maadoitusliitin rakennuksen maadoitusliittimeen asianmukaisella virtajohdolla (toimitettu mukana). HUOMAA Tämä tuote on myös suunniteltu IT-virtajärjestelmiä varten, joissa on V vaihejännite. 17

20 Kaukosäädin Kaukosäädin Paristojen asettaminen Sijoita paristot paikalleen ennen kaukosäätimen käyttämistä. Jos kaukosäädin alkaa toimia virheellisesti, vaihda paristot. Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristot kaukosäätimestä ja säilytä niitä turvallisessa paikassa. Irrota paristosuojus koukusta nostamalla Aseta kaksi AA-patteria paikoilleen (HITACHI MAXELL tai HITACHI MAXELL ENERGY, Osa Nro. LR6 tai R6P) kaukosäätimeen merkittyjen plus- ja miinusnapojen mukaisesti. Sijoita paristosuojus nuolensuuntaisesti ja napsauta se takaisin paikalleen. VAROITUS Käsittele aina paristoja varoen ja käytä niitä vain ohjeiden mukaisesti. Paristojen asiaton käyttö saattaa aiheuttaa niiden räjähtämisen, halkeamisen tai vuotamisen, mikä taas voi aiheuttaa tulipalon, vammoja ja/tai ympäristön saastumisen. Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja paristoja. Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä sekoita uusia paristoja käytettyjen kanssa. Paristoja vaihdettaessa varmista, että uusien paristojen plus- ja miinusnavat on suunnattu oikein. Pidä paristot lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomilla. Älä lataa, oikosulje, juota tai purkaa paristoa. Älä päästä paristoa tuleen tai veteen. Säilytä paristoja pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa. Jos huomaat, että paristo vuotaa, pyyhi vuotanut neste pois ja vaihda paristo uuteen. Jos vuotanutta nestettä tarttuu ihoosi tai vaatteisiisi, huuhtele välittömästi vedellä. Noudata paikallisia paristojen hävittämistä koskevia säännöksiä. ETÄTUNNUS-toiminnon käyttäminen Tällä toiminnolla voit hallita tiettyjä projektoreita ID-painikkeet kaukosäätimellä, jolle on määrätty sama ID-numero, kun käytät samaan aikaan useita samantyyppisiä projektoreita. Määritä kullekin projektorille ID-numero, ennen kuin käytät VALINNATvalikon PALVELU-valikon ETÄTUNNUS -toimintoa ( 72). Paina IDpainiketta, jolla on sama ID-numero kuin hallittavalle projektorille on määrätty. Valittuun ID-painikkeeseen syttyy valo usean sekunnin ajaksi. HUOM! Aina kun painat jotakin painiketta (paitsi tunnuspainikkeita), valitun tunnusnumeron tunnuspainikkeeseen syttyy valo. Vahvista projektorin nykyinen tunnus painamalla mitä tahansa tunnuspainiketta kolmen sekunnin ajan. Sen numero näytetään kussakin näytössä riippumatta projektorin asetetusta tunnuksesta

21 Kaukosäädin LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Kaukosäätimen signaalin taajuuden muuttaminen Varusteisiin kuuluvassa kaukosäätimessä on kaksi signaalintaajuusvaihtoehtoa Muoto 1:NORMAALI ja Muoto 2:KORKEA. Jos kaukosäädin ei toimi kunnolla, yritä vaihtaa signaalin taajuutta. Muodon asettamista varten, paina alla olevan listan mukaista kahta painiketta vuoron perään noin kolmen sekunnin ajan. (1) A seta Muoto 1:NORMAALI AV MUTE ja ZOOM - -painikkeet (2) A seta Muoto 2:KORKEA F5 ja KEYSTONE-painikkeet (2) F5-painike KEYSTONE -painike Muista, että kaukosäätimellä ohjattavan projektorin kohta KAUKOTAAJUUS kohdassa PALVELU valikossa VALINNAT ( 72) tulee asettaa samaan tilaan kuin kaukosäädin. (1) AV MUTE -painike ZOOM - -painike Kaukosäätimen signaalista Kaukosäädin toimii projektorin kaukosäätimen tunnistimen avulla. Tässä projektorissa on kaksi etäanturia etu- ja sivupuolilla. Anturit voivat havaita signaalit seuraavalla alueella: 60 astetta (30 astetta vasemmalle ja oikealle tunnistimesta) 3 metrin alueella m 30 3m 30 (Noin) HUOM! Voit poistaa toisen antureista käytöstä käyttämällä VALINNAT-valikon PALVELU-valikon KAUKOVASTAANOTIN -toimintoa ( 72). Kaukosäätimen signaalin heijastaminen valkokankaalle tai vastaavalle voi olla käytettävissä. Jos signaalin lähettäminen suoraan tunnistimeen on vaikeaa, kokeile signaalin heijastamista. Kaukosäädin käyttää infrapunavaloa signaalien lähettämiseksi projektoriin (luokan 1 LED), joten varmista, että käytät kaukosäädintä paikassa, jossa ei ole esteitä, jotka voisivat estää kaukosäätimen signaalin pääsyn projektoriin. Kaukosäädin ei mahdollisesti toimi kunnolla, jos projektorin kaukosäätimen tunnistimeen osuu voimakas valo (kuten suora auringonvalo) tai hyvin lähellä oleva valo (kuten vaihtosuuntaajan loistelamppu). Säädä projektorin asentoa tällaisten valojen välttämiseksi. 19

22 Kaukosäädin Käyttö tavallisena PC-hiirenä ja näppäimistönä Varusteisiin kuuluva kaukosäädin toimii tavallisena PC:n hiirenä ja näppäimistönä, kun projektorin USB TYPE B -portti liitetään tietokoneen tyypin A USB-portti ja HIIRI valitaan USB TYPE B -kohteelle VALINNATvalikossa ( 68). (1) PAGE UP -valitsin: Paina PAGE UP -painiketta. (2) P AGE DOWN -valitsin: Paina PAGE DOWN -painiketta. (3) Hiiren vasen painike: Paina ENTER-painiketta. (4) L iikkeen osoitin: (1) Käytä kohdistinpainikkeita,, ja. (5) ESC-valitsin: Paina ESC-painiketta. (2) (6) Hiiren oikea painike: Paina RESET-painiketta. (7) (7) F5-valitsin: Paina F5-painiketta. USB TYPE B -portti (3) HUOMAA Hiiri- ja näppäimistö -toiminnon väärä käyttö voi vahingoittaa laitettasi. Käyttäessäsi tätä toimintoa, yhdistä tämä laite vain tietokoneeseen. Tarkista tietokoneesi käyttöohjeet ennen tämän tuotteen yhdistämistä tietokoneeseen. (4) (6) (5) HUOM! Jos tämän laitteen hiiri + näppäimistö -toiminto ei toimi oikein, tarkista seuraavat seikat: Kun USB-kaapeli liitetään projektorin tietokoneeseen, jossa on sisäänrakennettu osoitinlaite (esim. paikannuspallo) kuten kannettavassa tietokoneessa, avaa BIOSasetusvalikko, valitse sieltä ulkoinen hiiri ja säädä sisäänrakennettu osoitustoiminto pois päältä, sillä on mahdollista että sisäänrakennetulla osoitintoiminnolla on etusija tässä toiminnossa. Windows 95 OSR 2.1 tai uudempi versio tarvitaan tähän toimintoon. On myös mahdollista, että tämä toiminto ei toimi riippuen tietokoneen asetuksista ja hiiren ajureista. Tämä toiminto toimii tietokoneilla, joilla voidaan käyttää yleistä USBhiirtä tai näppäimistöä. Älä paina kahta näppäintä yhtäaikaisesti (esimerkiksi paina kahta painiketta samaan aikaan liikuttaaksesi hiiren osoitinta viistosti) tai muuta vastaavaa. Tämä toiminto käynnistyy vain silloin, kun projektori toimii oikein. Tämä toiminto ei ole käytettävissä missään seuraavista tapauksista: - Lamppu lämpenee. (POWER-merkkivalo vilkkuu vihreänä.) - Kun joko USB TYPE A tai USB TYPE B on valittu sisääntulolähteeksi. - Näytöllä näkyy TYHJÄ( 60), MALLINE( 64) tai MINUN KUVANI( 85). - Näytöllä näkyy mikä tahansa valikko. - Kursoripainikkeita käytetään äänen tai näytön toimintoihin, kuten äänenvoimakkuuden säätämiseen, kuvan muodon tai asennon korjaukseen tai näytön suurentamiseen. 20

23 Tilamonitori LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Tilamonitori <Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i> <Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i> Tilamonitori on ali-lcd mallien LX601i, LW551i ja LWU501i takapaneelissa. Tilamonitori näyttää projektorin nykyisen tilan mukaan luettuna virheet, säätötiedot ja virhehistoria. Tilamonitori Näyttää projektorin tilan Jos mitään painikkeita ei ole käytetty, tilamonitori näyttää kuten alla projektorin tilasta riippuen. HUOM! Tilamonitori ei näytä mitään, kun projektori on valmiustilassa, jos SÄÄTÖ-valikon VALMIUSTILA -kohta on asetettu tilaan SÄÄSTÖ ( 57). Kun ASENNUS asetetaan SÄÄTÖ-valikossa ETEEN / KATTO- tai TAAKSE / KATTO-tilaan, sisältö Tilamonitorissa näytetään ylösalaisin ( 56). Normaalissa tilassa Tilamonitori näyttää projektorin tilan kolmella rivillä. 1. rivi : Näyttää projektorin tilan. Kun lamppu on päällä, valittu portti näytetään. Näytettävät tilat ovat alla; STANDBY: Projektori on valmiustilassa. WARM UP: Projektori lämpiämässä. SEARCHING: Projektori etsii tulosignaalia. COOL DOWN: Projektori on jäähtymässä. 2. rivi : Näyttää havaitun tulosignaalin tilan, kun lamppu on päällä. Muutoin näyttää projektorin sarjanumeron. Näytettävät tilat ovat alla; SYNC OUT: Havaittu tulosignaali on määrätyn alueen ulkopuolella. NO SIGNAL: Ei tulosignaalia. CONNECTED: Projektori on yhdistetty verkkoon tai tietokoneeseen, ja jotakin kuvaa siirretään projektoriin, kun LAN- tai USB TYPE B -portti on valittu. HOLD: Projektori on liitetty verkkoon, mutta kuvaa ei siirretä, kun LAN-portti on valittu. NOT CONNECTED: Projektoria ei liitetä verkkoon tai tietokoneeseen, kun LAN- tai USB TYPE B -portti on valittu. (jatkuu seuraavalle sivulle) S T A N D B Y # A B esimerkki 2 3 C 21

24 Tilamonitori <Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i> Näyttää projektorin tilan (jatkuu) 3. rivi : Näyttää kytketyn jännitteen ja ympäristön lämpötilan celsiusasteissa, kun lamppu on päällä. HUOM! Kun projektori etsii tulosignaalia tai USB TYPE A-portti valitaan normaalissa tilassa, mitään ei näy monitorin 2. rivillä. Kun USB TYPE B-portti valitaan, vaikka HIIRI valitaan VALINNAT-valikon USB TYPE B -kohdassa, "NO SIGNAL" näkyy monitorin 2. rivillä ( 68). Näytetty lämpötila saattaa erota varsinaisesta ympäristön lämpötilasta, koska näytetty lämpötila mitataan projektorin sisäpuolelta. Virhetilassa Tilamonitori näyttää virhevaroituksen suurilla kirjaimilla. Ratkaise virheet osioiden "Liittyvät viestit" ( 115) ja "Merkkivaloista" ( 116, 117) mukaisesti, kun varoitus COV ER näkyy. Näytettävät varoitukset ovat alla; COVER: Lampun suojusta ei ole kiinnitetty kunnolla. esimerkki Katso LAMP-merkkivalon vilkkumisesta taulukosta ( 116). FAN: Tuuletin ei toimi. Katso TEMP-merkkivalon vilkkumisesta taulukosta ( 117). LAMP: Lamppu ei pala. Katso LAMP-merkkivalon palamisesta taulukosta ( 116). TEMP: On mahdollista, että sisäosat ovat kuumentuneet. Katso TEMP-merkkivalon palamisesta taulukosta ( 117). AIR (AIR FLOW): Sisäinen lämpötila on nousussa. Katso viestin kuvaus "TARKISTA TUULETUS" taulukosta ( 115). COLD: On mahdollista, että sisäosat ovat kuumentuneet. Katso LAMP- ja TEMP-merkkivalojen vuorottaisesta vilkkumisesta taulukosta ( 117). FILTR (FILTER): On aika puhdistaa ilmansuodatin. Katso LAMP- ja TEMP-merkkivalojen samanaikaisesta vilkkumisesta taulukosta ( 117). HUOM! Kun yksi FAN, LAMP, COVER, TEMP -virheiden varoituksista näkyy, taustavalo vilkkuu samaan aikaan. 22

25 Näyttää lokikirjan LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Tilamonitori <Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i> Nykyiset säätötiedot ja virhehistoria voidaan näyttää Tilamonitorissa painiketoiminnolla. HUOM! Kun projektori on lämpenessä, painikkeen painalluksia ei huomioida. Kun USB TYPE A-portti valitaan, käytä säätöpaneelin painikkeita näyttääksesi lokikirjat. Tilamonitorin painiketoiminto ei ehkä ole käytettävissä kaukosäädintä käytettäessä. Tilamonitori ei näytä mitään, tai mitkään painikkeen painallukset eivät ole käytettävissä monitorille, kun projektori on valmiustilassa, jos SÄÄTÖ-valikon VALMIUSTILA -kohta asetetaan tilaan SÄÄSTÖ ( 57). Tilamonitoria ja OSD-valikkoa ei voida käyttää samaan aikaan. Kun projektori on normaalissa tilassa, tai näyttää yhden AIR FLOW-, COLD- tai FILTERvirheiden varoituksista, paina säätöpaneelin FUNCTION-painiketta tai paina kaukosäätimen ENTER-painiketta kolmen sekunnin ajan. Monitorin taustavalo syttyy. Säätötietojen mukaan luettuna käyttöajan näyttö Käyttämällä / -painikkeita vaihda näyttöä. Ensimmäinen näyttö Käyttöaika Verkkotiedot FUNCTION -painike ENTER -painike Käyttöaika: Tilamonitori näyttää lamppuajan (nykyisen lampun käyttöajan), suodatin iän (ilmansuodattimen käyttöajan) ja projektorin käyttöajan. 0 L A M P h F I L T E R S Y S T E M h h Käyttöaika (esimerkki) Verkkotiedot: Verkkotiedot näytetään kolmella sivulla. Käyttämällä / -painikkeita vaihda sivua. Näytettävät tiedot kullakin sivulla ovat alla; Lamppu ikä Suodatin ikä Projektorin käyttöaika 2. sivu : Aliverkon peite (langaton ja langallinen) 1. sivu : IP-osoite (langaton ja langallinen) 3. sivu : Oletusyhdyskäytävä (langaton ja langallinen) I P A D D R E S S W N Verkkotiedot (esimerkki) Langaton Langallinen (jatkuu seuraavalle sivulle) 23

26 Tilamonitori <Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i> Näyttää lokikirjan (jatkuu) HUOM! Tilamonitori ja sen taustavalo palaavat ensimmäiseen tilaan ennen kuin FUNCTION- tai ENTER-painiketta painetaan, kun mitä tahansa painiketta painetaan lukuunottamatta kohdistinpainikkeita, tai noin 30 sekunnin kuluttua ilman painiketoimintoa. Projektorin käyttöaika on koko lamppu ikä projektorin valmistamisesta lähtien. Sitä ei nollata käyttämällä LAMPPU IKÄ-toimintoa VALINNAT-valikossa ( 68). Jos / -painikkeita painetaan, kun käyttöaikaa näytetään, käyttöaika vaihtuu siksi ajaksi, jolloin virhe tapahtui. Virhehistorian näyttö Painamalla -painiketta näytä edellinen virhelokikirja. Jos varoitus on näytetty, ensimmäinen virheloki on nykyinen virhe, joka on parhaillaan tapahtumassa. Tilamonitori näyttää lokinumeron, tapahtuneen virheen, kytketyn jännitteen ja ympäristön lämpötilan sillä hetkellä. Painamalla -painiketta näytä käyttöaika, jolloin virhe tapahtui. Käyttämällä / -painikkeita vaihda lokikirjaa. Näyttö vaihtuu / -painikkeilla jokaisessa lokissa. Voidaan näyttää yhteensä kymmenen virhettä mukaan luettuna nykyinen. Lokinumero Virheloki 1 1 P R E V I O U S 7 F I L T E R E R R O A C V Ensimmäinen näyttö 3 5 C Virheloki (esimerkki) Käyttöaika (virheloki 1) Käyttöaika (nykyinen) Virhe Virheloki 10 Käyttöaika (virheloki 10) HUOM! Tilamonitori ja sen taustavalo palaavat ensimmäiseen tilaan ennen kuin FUNCTION- tai ENTER-painiketta painetaan, kun mitä tahansa painiketta painetaan lukuunottamatta kohdistinpainikkeita, tai noin 30 sekunnin kuluttua ilman painiketoimintoa. Jos ei yhtään tai vähemmän kuin 10 virhettä on tapahtunut, "NO DATA" näkyy virhelokissa olevasta tapahtuneesta virheestä huolimatta. 24

27 Virran päälle kytkeminen Virta päälle/pois päältä Varmista, että virtajohto on lujasti ja oikein liitetty projektoriin ja pistorasiaan. Varmista, että POWER-merkkivalossa palaa tasainen oranssi valo ( 116). Poista sitten linssin suojus. LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Virta päälle/pois päältä Paina projektorin STANDBY/ ON-painiketta tai ON -painiketta kaukosäätimestä. Projektorin lamppu syttyy ja POWER- STANDBY/ON -painike merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä. Kun virta on kytkeytynyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa jatkuvasti vihreänä ( 116). Valitse kuvan näyttöä varten tulosignaali luvussa Tulosignaalin valinta kuvatulla tavalla ( 27). Virran päältä kytkeminen POWER-merkkivalo STANDBY-painike ON-painike Paina projektorin STANDBY/ON-painiketta tai STANDBY-painiketta kaukosäätimestä. Viesti Virran pois kytkeminen?" näkyy näytössä noin 5 sekunnin ajan. Paina STANDBY/ON tai STANDBY-painiketta uudelleen, kun viesti ilmestyy näkyviin. Projektorin lamppu sammuu ja POWER-merkkivalo alkaa vilkkua oranssina. POWER-merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja valo pysyy oranssina, kun lamppu on jäähtynyt kokonaan ( 116). Kiinnitä linssin suojus sen jälkeen, kun POWER-merkkivalo muuttuu oranssiksi. Älä sytytä projektoria uudelleen noin 10 minuuttiin heti sen sammuttamisen jälkeen. Älä myöskään kytke projektoria pois päältä pian sen jälkeen kun olet kytkenyt sen päälle. Tällaiset toimet saattavat aiheuttaa lampun toimintahäiriön tai lyhentää joidenkin osien, kuten lampun, käyttöikää. VAROITUS Kun projektorin virta kytketään päälle, heijastaa se voimakasta valoa. Älä katso projektorin linssiin äläkä projektorin sisään siinä olevista aukoista. Älä kosketa lampun suojuksen ja tuuletusaukkojen lähellä olevaa aluetta käytön aikana tai heti käytön jälkeen, alueet ovat erittäin kuumat. HUOM! Käynnistä virta päälle / pois päältä oikeassa järjestyksessä. Käynnistä virta aina ensin projektorissa ennen siihen liitettyjen laitteiden virran kytkemistä. Tässä projektorissa on toiminto, joka voi kytkeä projektorin automaattisesti päälle/päältä. Katso kohtaa SUOR. PÄÄLLE ( 67) ja AUTO POIS ( 67) VALINNAT-valikosta. 25

28 1. Käyttö Äänenvoimakkuuden säätö Käytä VOL + / - -painiketta äänenvoimakkuuden säätämiseen. Näyttöön ilmestyy valintaikkuna, joka auttaa äänenvoimakkuuden säätämisessä. Vaikka et tekisi mitään, valintaikkuna katoaa automaattisesti näytöltä muutaman sekunnin kuluttua. Käyttö VOL + / - -painikkeet HUOM! Jos on valittu senhetkisen kuvan tuloportiksi, äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Katso ÄÄNILÄHDE-kappale AUDIO-valikosta ( 58). Vaikka projektori on valmiustilassa, äänenvoimakkuutta on mahdollista säätää, kun molemmat seuraavista ehdoista täytetään: - Jokin muu kuin on valittu AUDIO-valikon ÄÄNILÄHDE-kohdan VALMIUSvalinnaksi ( 58). - NORMAALI on valittu SÄÄTÖ-valikon VALMIUSTILA-kohteelle ( 57). Näytön ja äänten kytkeminen väliaikaisesti pois päältä 1. Paina AV MUTE-painiketta kaukosäätimessä. Esiin tulee TYHJÄ näyttö tulosignaalit sisältävän näytön sijaan, ja sisäisten kaiuttimien ääni mykistetään. Jos haluat lisätietoja TYHJÄ-tilaisesta näytöstä, katso KUVARUUTU-valikon TYHJÄ-kohta ( 60). AV MUTE -painike Kun haluat poistua AV-MYKISTYS -tilasta ja palauttaa näytön ja äänet, paina uudelleen AV MUTE -painiketta. HUOM! Projektori poistuu automaattisesti AV-MYKISTYS -tilasta, kun painetaan jotain säätöpainiketta. HUOMAUTUS Jos haluat näytön olevan tyhjä projektorin lampun ollessa päällä, käytä edellä kuvattua AV-MYKISTYS-toimintoa tai linssinsuljintoimintoa ( 37). Muut toimenpiteet saattavat vioittaa projektoria. Jos olet määrittänyt OHITUS-toiminnon joillekin porteille VALINNAT-valikon LÄHTEEN OHITUS -kohdasta, porttien tuloa ei voida valita. 26

29 Käyttö LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Tulosignaalin valinta 1. Paina INPUT-painiketta projektorissa. Joka kerran, kun painat painiketta, projektori kytkee tuloportiksi nykyistä porttia seuraavan portin kuten alla. COMPUTER IN1 COMPUTER IN2 LAN VIDEO S-VIDEO COMPONENT HDMI 2 HDMI 1 USB TYPE A USB TYPE B INPUT-painike HUOM! Jos olet määrittänyt OHITUS-toiminnon joillekin porteille VALINNATvalikon LÄHTEEN OHITUS -kohdasta, porttien tuloa ei voida valita ( 66). Kun PÄÄLLE on valittu AUTOM. HAKU -kohdasta VALINNAT-valikosta ( 66), projektori etsii portteja yllä mainitussa järjestyksessä toistuvasti, kunnes tulosignaali havaitaan. Kuvien projisoiminen USB TYPE B -portista saattaa kestää useita sekunteja. 1. Paina COMPUTER 1 / 2, LAN, USB TYPE A / B, HDMI 1 / 2, COMPONENT, S-VIDEO tai VIDEO-painiketta kaukosäätimessä. Jokaista painiketta vastaava portti valitaan alla kuvatulla tavalla. Painike Portit COMPUTER 1 COMPUTER IN1 COMPUTER 2 COMPUTER IN2 LAN LAN USB TYPE A USB TYPE A USB TYPE B USB TYPE B HDMI 1 HDMI 1 HDMI 2 HDMI 2 COMPONENT COMPONENT S-VIDEO S-VIDEO VIDEO VIDEO Tuloporttien painikkeet HUOM! Kun PÄÄLLE on valittu AUTOM. HAKU -kohdasta VALINNATvalikosta ( 66), projektori etsii portteja yllä mainitussa järjestyksessä toistuvasti, kunnes tulosignaali havaitaan. Kuvien projisoiminen USB TYPE B -portista saattaa kestää useita sekunteja. 27

30 Kuvasuhteen valinta 1. Paina ASPECT-painiketta kaukosäätimessä. Joka kerran kun painat painiketta, projektori kytkee kuvasuhteen kulloisenkin tilan. Tietokonesignaalille LX501, LX601i: NORMAALI 4:3 16:9 16:10 Käyttö ASPECT -painike LW401, LW551i, LWU421, LWU501i: NORMAALI 4:3 16:9 16:10 ALKUPER. On HDMI TM -signaali LX501, LX601i: NORMAALI 4:3 16:9 16:10 14:9 LW401, LW551i, LWU421, LWU501i: NORMAALI 4:3 16:9 16:10 14:9 ALKUPER. Videosignaalille, s-videosignaalille tai component-videosignaalille LX501, LX601i: 4:3 16:9 14:9 LW401, LW551i, LWU421, LWU501i: 4:3 16:9 16:10 14:9 ALKUPER. LAN-, USB TYPE A- tai USB TYPE B-porttien tulosignaalia varten tai jos signaalia ei ole LX501, LX601i: 4:3 (kiinteä) LW401, LW551i, LWU421, LWU501i: 16:10 (kiinteä) HUOM! ASPECT-painike ei toimi silloin, kun sopivaa signaalia ei ole syötetty. NORMAALI-muoto säilyttää alkuperäisen kuvasuhdeasetuksen. 28

31 Käyttö LX501/LX601i/LW401/LW551i/LWU421/LWU501i Projektorin nostimen säätö Jos projektorin sijoituspaikka on lievästi epätasapainossa oikealle tai vasemmalle, käytä nostinjalkoja projektorin sijoittamiseksi vaakatasoon. Jalkoja käyttämällä on myös mahdollista nostaa projektorin etuosaa 9 asteen verran siten, että saadaan sopiva heijastuskulma valkokankaaseen nähden. Projektorissa on 2 nostojalkaa ja 2 nostopainiketta. Nostojalkaa voi säätää painamalla samanpuoleisesta nostopainikkeesta Pidä kiinni projektorista ja paina nostopainikkeita vapauttaaksesi nostojalat. Säädä projektorin etuosa haluttuun korkeuteen. Vapauta nostopainikkeet ja nostojalat lukkiutuvat. Varmista, että nostojalat ovat paikalleen lukittu ja sijoita projektori varovaisesti paikalleen. Nostojalkoja voi tarvittaessa hienosäätää kääntämällä niitä käsin. Pidä kiinni projektorista, kun käännät jalkoja. Löysää nostinjalka painamalla samanpuoleista nostopainiketta. Hienosäädä kääntämällä jalkaa. HUOMAUTUS Älä käsittele nostopainikkeita pitämättä samalla kiinni projektorista, projektori saattaa pudota. Älä kallista projektoria muulla tavalla kuin nostamalla sen etuosaa 9 asteen verran säätöjalkojen avulla. Projektorin kallistaminen ilmoitettuja rajoja enemmän voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai lyhentää kuluvien osien tai itse projektorin käyttöikää. Vain malleissa LX601i, LW551i ja LWU501i on mahdollista asentaa projektori mihin tahansa suuntaan erityisillä asennusvarusteilla. Kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi erityisasennuksesta. 29

32 Linssin säätö Zoomauksen ja tarkkuuden säätö Esiin tulee ZOOM- tai FOCUS-valintaikkuna, kun painetaan jotain painikkeista ZOOM, ZOOM -, ZOOM +, FOCUS + tai FOCUS -. Käytä kaukosäätimen ZOOM + / - -painikkeita 1. tai projektorin ZOOM-painiketta ja / -kohdistinpainikkeita säätääksesi ruudun kokoa. 2. Kohdista kuvaan FOCUS +- ja - -painikkeilla. HUOM! Projektori voi jättää huomiotta muiden painikkeiden käytön linssin liikkuessa. Linssin asennon säätäminen Paina LENS SHIFT-painiketta. LINSSISIIRTYMÄvalintaikkuna avautuu. Siirrä linssiä painikkeilla / / / valintaikkunan ollessa näytössä. Paras kuvan laatu saadaan yleensä, kun linssi on asetettu keskelle. Poistu LINSSISIIRTYMÄ -toiminnosta painamalla FOCUS - / + -painikkeet uudelleen LENS SHIFT -painiketta. KESKITYS Paina ENTER- tai INPUT-painiketta, kun näytössä näkyy valintaikkuna, jotta järjestelmä suorittaa KESKITYS-toiminnon, joka säätää linssin keskelle. Näyttöön tulee vahvistusta varten viesti-ikkuna. -painikkeen painaminen suorittaa KESKITYS-toiminnon. Voit myös suorittaa KESKITYS-toiminnon lepotilassa painamalla säätöpaneelin FUNCTION- ja LENS SHIFT-painikkeita samaan aikaan 3 sekunnin ajan. HUOMAUTUS Älä aseta sormia tai mitään esineitä linssin ympärille. Liikkuva linssi saattaa osua niihin ja aiheuttaa loukkaantumisen. LENS SHIFT -painike Käyttö ZOOM + / - -painikkeet FOCUS + / - -painikkeet LENS SHIFT -painike ZOOM-painike FUNCTION -painike HUOM! Kun linssi liikkuu keskelle, valikko häviää näytöstä ja näyttöön tulee tiimalasikuvake. KESKITYS voi kestää hetken, ennen kuin linssi saavuttaa keskikohdan. Projektori ei välttämättä reagoi painikkeiden painamiseen linssin liikkuessa. KESKITYS-ominaisuus on pois käytöstä projektorin ollessa lepotilassa, jos SÄÄTÖvalikon VALMIUSTILA on määritetty SÄÄSTÖ-tilaan. Suorita KESKITYS ennen projektorin virran katkaisemista tai määritä VALMIUSTILA - NORMAALI-tilaan. LINSSISIIRTYMÄ-toiminnon säätöalue vaihtelee projektoriin kiinnitetyn linssiyksikön mukaan kuvanlaadun ylläpitämiseksi. Siksi LINSSISIIRTYMÄ-säätö ei välttämättä saavuta osoittimen päätä valintaikkunassa, mikä ei ole toimintahäiriö. 30

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Blu-ray Disc -soitin Käyttöohje Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 3 Purkaminen 5 Sijoituspaikka 5 Puhdistus 5 Kiitos kun valitsit Harman Kardon -laitteen! 5 BDT 2/BDT 20:n ominaisuudet 6 Mukana tulevat

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas

FI7187. Kannettavan tietokoneen käyttöopas FI7187 Kannettavan tietokoneen käyttöopas Maaliskuu 2012 Sisältö Sisältö... 2 Kappale 1: Kannettavan esittely Tietoja tästä käyttöoppaasta... 6 Huomautuksia tästä käyttöoppaasta... 6 Turvallisuus- ja varotoimenpiteet...

Lisätiedot

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja

Turvallisuuteesi liittyviä tietoja Turvallisuuteesi liittyviä tietoja VAROITUS: TULIPALO-, SÄHKÖISKU- TAI VAHINKOVAARAN VÄLTTÄMISEKSI, ÄLÄ ANNA TÄMÄN LAITTEEN ALTISTUA SATEELLE, KOSTEUDELLE, PISAROILLE TAI LOISKEILLE ÄLÄKÄ ASETA SEN PÄÄLLE

Lisätiedot

MacBook Käyttöopas. Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

MacBook Käyttöopas. Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja MacBook Käyttöopas Sisältää MacBook-tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas on tekijänoikeuslakien

Lisätiedot

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas

OL- 29510-01. Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas OL- 29510-01 Cisco-malli DPC3828/EPC3828 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 Langaton kotiyhdyskäytävä Käyttöopas Lue tämä Tärkeää! Lue tämä opas kokonaan. Jos tässä oppaassa on asennus- tai käyttöohjeita, kiinnitä

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas

BDT 3 / BDT 30. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöopas Blu-ray Disc -soitin Käyttöopas Sisällysluettelo TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 3 PURKAMINEN 5 SIJOITUSPAIKKA 5 PUHDISTUS 5 KIITOS, ETTÄ VALITSIT HARMAN KARDON -TUOTTEEN 5 BDT 3:N / BDT 30:N OMINAISUUDET

Lisätiedot

HP Envy 15 -käyttöopas

HP Envy 15 -käyttöopas HP Envy 15 -käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki,

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne.

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Tervetuloa imaciin. www.apple.com/fi/imac Sisäinen FaceTime HD -kamera Soita videopuheluita uusimpaan ipadiin, iphoneen, ipod touchiin tai Maciin.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Tervetuloa. Katsot Apple TV:tä. Tässä oppaassa ovat kaikki käyttöönottoon tarvittavat tiedot.

Tervetuloa. Katsot Apple TV:tä. Tässä oppaassa ovat kaikki käyttöönottoon tarvittavat tiedot. Tervetuloa. Katsot Apple TV:tä. Tässä oppaassa ovat kaikki käyttöönottoon tarvittavat tiedot. Sisältö Luku 1: Yhdistä. 7 Pakkauksen sisältö 8 Apple TV yhdellä silmäyksellä 10 Mitä tarvitset 11 Apple TV:n

Lisätiedot

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI

Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas. 9216663 1. painos FI Nokia Internet-tikku CS-15 Pika-aloitusopas 9216663 1. painos FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että RD-10-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-2301N DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ VAROITUKSET ASENNUSVAATIMUKSET TARVIKKEET TEKNISET TIEDOT HÄVITYSOHJEET Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen.

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT FI/ KÄYTTÖOHJEL SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Mukana tulevat tarvikkeet 2 Tärkeää tietoa turvallisuudesta 3 Yläosa ja hallintapainikkeet 5 Alaosa ja hallintapainikkeet 6 Yläosa, alaosa

Lisätiedot

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30

JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 JUOKSUMATON käyttöopas HERCULES 30 No.720201 SISÄLTÖ Sivu Takuu 1 Yleiset turvallisuusohjeet 2 Erityisesti huomiotavat varoitukset 3 Asennus 4 Pakkauksen purkaminen & Asennus 5 Asennuskaavio (1) 6 Osaluettelo

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Käyttöopas Lue käyttöohjeiden turvallisuushuomautukset ja tärkeät ohjeetennen kuin aloitat tietokoneesi käytön. Huomautukset Ennen tämän tuotteen käyttöä muista lukea ensin kappale

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa.

Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. Käsikirja Tämä käsikirja sisältää enimmäkseen laitteistotietoa. Tunteaksesi laitteessasi olevan ohjelmiston käytön katso toista käsikirjaa. R00 (EU) Tavaramerkit Bluetooth-tavaramerkin ja logot omistaa

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa

TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Valvoo jopa 38 rengasta reaaliajassa Käyttöohjekirja Malli n:o: CL 515T38+SE SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄOMINAISUUDET...1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET.....1

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot