SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS"

Transkriptio

1 Niina Parviainen SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS Tutkiusinventaari Muistiot 2012:7

2 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2012:7 ISBN (pdf) ISSN-L ISSN X (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Pria Oy/Tio Päivärinta/PSWFolders Oy

3 SISÄLTÖ 1 Johdanto Lukeinen lepiharrastuksena Painettujen tekstien lukeinen Verkkolukeinen ja -viestintä Yhteenvetoa Lehdet ja sarjakuvat peittoavat kirjat Chattailevilla suoalaisnuorilla jää tiedonhaku väheälle Lähteet...18

4

5 Esipuhe Lukutaito ja lukeinen uodostavat perustan kaikelle oppiiselle. Käsillä olevassa uistiossa tarkastellaan PISA-tulosten pohjalta suoalaisnuorten lukutottuuksia ja verkon käyttöä eräisiin Suoen kannalta ielenkiintoisiin aihin verrattuna. Muistion aihepiiri on erityisen ajankohtainen, koska perusopetuksen opetussuunnitelien perusteita ollaan parhaillaan uudistaassa. Muistio vahvistaa näin osaltaan tietoperustaa lukutaidon ja äidinkielen opetuksen kehittäisessä. Analyysissä on hyödynnetty kaikille avointa PISA 2009-tietokantaa. Saantyyppisiä tietoja on saatavilla yös uilta vuosilta. Toivon, että uistio kannustaa tutkijoita hyödyntäään jatkossa entistä eneän tätä arvokasta tietolähdettä oissa tutkiushankkeissaan. Muistion on laatinut kasvatustieteiden kandidaatti Niina Parviainen hänen ollessaan suorittaassa valtionhallinnon harjoittelujaksoaan Opetushallituksessa kesällä Kiitän Niinaa hyvin tehdystä ja ansiokkaasta työstä. Helsingissä Petri Pohjonen Ylijohtaja Opetushallitus 5

6 6

7 1 Johdanto Tässä koosteessa tarkastellaan vuoden 2009 PISA -tutkiustuloksia koskien suoalaisnuorten lukeisen sekä verkon käytön onipuolisuutta suhteessa OECD-aiden keskiarvoon sekä joukkoon erikseen valittuja aita, joita ovat Kiina (Shanghai), Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ruotsi,, i, Saksa ja Kanada. Aineistona on käytetty PISA-tietokantaa (Database PISA 2009). PISA-arviointiin liitetyssä kyselyssä on selvitetty painettujen tekstien lukeisen onipuolisuutta kysyällä nuorilta aikakauslehtien, sarjakuvien, kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja sanoalehtien lukuaktiivisuutta. Suoalaisnuorten vahvuutena on ollut jo vuoden 2000 arvioinnista lähtien kyseisten aineistojen onipuolinen lukeinen uihin aihin verrattuna. Suoalaisnuoret lukevat kaikkein onipuolisiin lukutaidon arviointiin osallistuneista 26 OECD-aasta. (Sulkunen y. 2010, 55.) Monessa aassa, yös Suoessa, on kuitenkin lukeisen onipuolisuutta kuvaava indeksi laskenut tilastollisesti erkitsevästi. Tään raportin tarkastelun kohteena olevista aista lukeisen onipuolisuus on laskenut erkitsevästi Suoen lisäksi ssa, issa ja Kanadassa. (Sulkunen 2012, 27.) Kaunokirjallisuutta ja tietokirjoja lukuun ottaatta nuoret lukevat kaikkia painettuja tekstejä väheän verrattuna vuoteen Todennäköistä on, että painettujen tekstien lukeisen tilalle on tullut uun uassa verkkolukeinen ja -viestintä. Kokonaisuudessaan suoalaisnuorten verkkotekstien käyttöaktiivisuus on OECD-aiden keskitasoa. (Sulkunen 2012, 27.) Kaikki arviointiin osallistuneet suoalaisnuoret olivat käyttäneet tietokonetta ja lähes jokaisella oppilaalla oli tietokone ja internetyhteys käytettävissä kotona sekä koulussa. Koulussa tietokonetta ei käytetä kuitenkaan yhtä aktiivisesti kuin kotona. Suoessa koululaiset hakevat osaan aista verrattuna harvoin tietoa internetistä liittyen kotitehtäviin ja vielä harvepi keskustelee koulukavereidensa kanssa läksyistä sähköpostitse. Sen sijaan tietokoneen käyttö kotona huvitarkoituksiin on Suoessa yleisepää. (Leino & Nissinen 2012, ) Ensiäiseksi tässä koosteessa tarkastellaan lukeista lepiharrastuksena. Sitten katsotaan, iten suoalaisnuoret haluavat lukea oasta halustaan erilaisia painettuja tekstejä. Kolas tarkastelun kohteena oleva kysyysosio liittyy verkon käyttöön ja sen erilaisten käyttötapojen aktiivisuuteen. Kuvioiden tekstit ja luokitukset ovat PISA-tietokannan ukaisesti englanniksi. Kirjain tarkoittaa puuttuvaa tai epävalidia vastaustietoa. 7

8 2 Lukeinen lepiharrastuksena PISA-kyselyssä nuorilta tiedusteltiin heidän lukuharrastuksistaan. Yhdessä kysyysosioista nuoria pyydettiin vastaaaan, itä ieltä he ovat erilaisista lukeista koskevista väittäistä. Kysyysosion kysyyksissä tiedusteltiin esierkiksi nuoren ilahtuisesta hänen saadessaan kirjan lahjaksi, kirjastossa tai kirjakaupassa asioiisen iellyttävyydestä ja iten vaikeaa kirjan lukeinen loppuun asti on. Tässä koosteessa tarkastellaan ainoastaan yhtä kysyysosion väittäää, lukeista lepiharrastuksena, sen ollessa uita kysyyksiä laajepi ja kattaessa osittain yös kysyysosion uut väittäät. Q24 b) Reading is one of y favourite hobbies 3,32 26,73 53,71 16,18 0,06 29,17 39,71 20,82 9,38 0,92 United Kingdo 29,29 43,16 20,2 6,77 0,57 33,88 19,09 41,78 38,2 19,83 31,25 7,09 7,8 0,99 0,08 Strongly disagree Disagree Gerany 30,22 39,23 25,18 27,74 35,68 27,22 23,91 19,07 25,1 17, ,19 0,14 1,47 0,86 Agree Strongly agree 29,65 36,91 23,35 9,3 0,8 29,63 35,45 23,34 10,16 1,43 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuvio 1. Lukeinen on yksi lepiharrastuksistani. Suoalaisnuorista 33,5 prosenttia iloittaa lukeisen olevan yksi heidän lepiharrastuksistaan. Suoi noudattelee tässä pitkälti OECD-aiden keskiarvoa. Lukeisen lepiharrastuksekseen iloittavia oli Suoeen verrattuna prosentuaalisesti eneän Kanadassa, issa ja ssa sekä Shanghaissa. Huoattavan eron uihin tarkasteltaviin aihin tekee Shanghai, jossa lukeisen lepiharrastuksekseen iloitti 69,9 prosenttia vastanneista nuorista. 8

9 3 Painettujen tekstien lukeinen Seuraavassa on esitelty erilaisten painettujen tekstien lukuaktiivisuutta. Kyseessä on aineistojen lukeinen oasta tahdosta (How often do you read these aterials because you want to?). Q25 a) Magazines 7,03 11,94 26,44 34,12 20,39 0,08 10,28 18,06 24,41 29,37 16,95 0,92 United Kingdo 6,08 13,72 20,38 33,36 26,03 0,43 Gerany 10,97 10,59 26,77 11,61 8,52 7,25 15,18 19,92 29,76 15,25 22,44 32,2 21,97 30,33 33,66 25,52 15,57 5,51 34,1 20,89 0,81 0,43 0,19 0,57 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week 11,22 15,9 24,41 31,29 16,47 0,71 8,66 12,81 20,06 31,84 25,93 0,7 5,83 8,33 20,55 37,06 27,15 1,09 Kuvio 2. Lehtien lukeinen. OECD-aiden keskiarvoon verrattuna suoalaiset nuoret lukevat ahkerasti aikakauslehtiä. Noin 27 prosenttia suoalaisnuorista lukee aikakauslehtiä oasta tahdostaan useita kertoja viikossa. Vertailuaista suoalaisnuoria aktiivisein aikakauslehtiä luetaan issa, jossa 34 prosenttia vastanneista iloittaa lukevansa aikakauslehtiä useaan kerran viikossa. Eniten OECD-aiden keskiarvosta poikkeaa, jossa 26,8 prosenttia oppilaista ei lue lainkaan aikakauslehtiä. Suoessa vastaava luku on 5,8 prosenttia eli lainkaan aikakauslehtiä lukeattoia oppilaita on suhteessa vertailuaihin vähiten. Q25 b) Coic books United Kingdo Gerany 29,84 61,83 62,99 31, ,72 9,85 6,68 11,04 23,17 59,44 46,13 39,86 6,58 14,07 18,83 21,04 26,57 17,49 19,58 16,91 12,54 0,08 18,46 8,1 5,91 4,31 1,39 19,91 8,33 4,96 2,74 1,08 19,08 13,29 8,97 0,92 22,99 17,31 0,49 49,03 0,23 19,06 9,15 6,72 4,49 1,13 24,89 13,8 9,01 5,26 0,91 22,69 14,33 12,55 9,62 0,95 28,72 30,85 0,96 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week Kuvio 3. Sarjakuvien lukeinen. 9

10 OECD-aiden keskiarvoon verrattuna suoalaisnuoret lukevat paljon sarjakuvia. Suoalaisnuorista 30,9 prosenttia lukee sarjakuvia useita kertoja viikossa, ikä on huoattavasti eneän verrattuna OECD-aiden keskiarvoon (9,6 %). Eniten sarjakuvia luetaan kuitenkin issa, jossa lähes puolet (49 %) nuorista lukee sarjakuvia näin aktiivisesti. Osassa vertailuaista luetaan hyvin vähän sarjakuvia. Nuoria, jotka eivät lue sarjakuvia lainkaan, on eniten Isossa-Britanniassa (63 %), Yhdysvalloissa (61,9 %) ja Saksassa (59,4 %). Suoessa sarjakuvia lukeattoien nuorten osuus on kaikista pienin (6,6 %). Q25 c) Fiction (novels, narratives, stories) 8,08 16,6 19,06 28,94 27,1 0,23 17,41 24,79 20,41 20,89 15,25 1,25 United Kingdo 22,91 26,35 18,56 16,88 14,38 0,92 Gerany 22,8 8,94 21,84 16,2 20,88 28,53 13,99 23,05 25,5 22,31 20,6 21,47 20,4 18,62 16,1 17,12 28,58 21,35 16,07 21,44 15,02 17,82 20,49 16,26 20,16 0,94 0,51 0,49 1,56 0,96 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week 23,62 25,47 19,59 17,46 12,84 1,02 21,96 33,13 18,01 13,69 12,17 1,04 Kuvio 4. Kaunokirjallisuuden lukeinen. Kaunokirjallisuuden lukuaktiivisuudessa suoalaisnuoret jäävät hiean alle OECDaiden keskiarvon. Myös tässä vertailussa ukana olevien aiden joukossa Suoi jää häntäsijoille. Kaunokirjallisuutta luetaan kaikista aktiivisiin Shanghaissa, jossa 27 prosenttia oppilaista lukee roaaneja, kertouksia tai tarinoita useita kertoja viikossa. Suoessa näin usein kaunokirjallisuutta lukevia on yli puolet väheän (12,2 %). Shanghaissa ja ssa on vähiten nuoria, jotka eivät lue lainkaan kaunokirjallisuutta. Suoalaisoppilaista noin 22 prosenttia ei lue kaunokirjallisuutta oasta tahdostaan. Osuus on lähellä OECD-aiden keskiarvoa sekä Ruotsin ja Ison-Britannian vastaavia lukuja. Q25 d) Non-fiction books 21,66 29,17 21,79 17,56 9,65 0,17 25,1 32,06 21,13 14,49 5,76 1,46 United Kingdo Gerany 28,87 49,63 20,38 49,01 36,59 26,58 32,85 30,81 27,11 27,1 31,28 28,63 20,15 25,56 22,02 27,41 17,95 21,47 19,01 13,78 5,53 0,87 13,33 7 2,76 1,72 20,51 9,31 0,68 12,17 7,55 3,54 0,33 11,66 5,24 1,46 13,64 6,13 0,91 12,91 5,56 1,04 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week 23,47 34,7 25,5 12,02 3,33 0,97 Kuvio 5. Tietokirjallisuuden lukeinen. 10

11 Suoalaisnuorista 3,3 prosenttia lukee tietokirjallisuutta useita kertoja viikossa ja 12 prosenttia useita kertoja kuukaudessa. Tää on väheän kuin OECD-aissa keskiäärin. Toisaalta Suoessa on kuitenkin noin 10 prosenttiyksikköä OECD:n keskiarvoa väheän niitä oppilaita, jotka eivät lainkaan lue tietokirjallisuutta oasta halustaan. Ahkeriin tietokirjallisuutta luetaan ssa ja Shanghaissa, joissa aktiivisipien lukijoiden osuus on lähes kolinkertainen Suoeen verrattuna. Näiden vertailuaiden kesken poikkeuksellisia ovat yös Ruotsi ja i, joissa oleissa lähes 50 prosenttia vastanneista oppilaista ei lue tietokirjallisuutta ollenkaan ja aktiivisipien lukijoidenkin osuudet ovat uita aita pieneät. Q25 c) Newspapers 6,69 8,35 13,82 25,01 46,03 0,1 25,49 19,57 17,33 20,6 16,09 0,91 United Kingdo Gerany 10,6 12,49 15,47 26,12 6,8 7,87 13,54 26,4 19,45 18,84 16,43 21,71 9,19 11,47 19,72 15,18 16,55 12,69 9,86 12,83 16,39 11,01 13,73 24,84 18,69 23,83 20,71 25,18 34,63 44,61 24,15 37,77 36,33 22,38 38,02 0,69 0,79 0,42 0,15 0,96 0,8 0,71 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week 2,88 6,88 14,62 28,48 46,27 0,88 Kuvio 6. Sanoalehtien lukeinen. Suoessa nuoret lukevat OECD:n keskiarvoihin verrattuna paljon sanoalehtiä. Sanoalehtiä lukee useita kertoja viikossa 46,3 prosenttia suoalaisnuorista. Osuus on vertailuaiden suurin, tosin vain pienellä erotuksella Ruotsiin ja Shanghaihin. Vain 2,9 prosenttia suoalaisnuorista ei lue lainkaan sanoalehtiä, luku on erittäin pieni verrattuna uihin aihin. Esierkiksi Yhdysvalloissa 25,5 prosenttia ja issa 21,7 prosenttia nuorista ei lue lainkaan sanoalehtiä oasta tahdostaan. Yhdysvallat eroavatkin eniten Suoesta ja uista vertailuaista alhaisella sanoalehtien lukuaktiivisuudella, sillä aktiivisipien lukijoiden osuus on noin kolasosa verrattuna Suoeen. Kokonaisuudessaan Suoen nuorten sanoalehden lukeistottuukset ovat lähellä Ruotsin ja Shanghain nuorten sanoalehtien lukeisaktiivisuutta. 11

12 4 Verkkolukeinen ja -viestintä Oppilailta tiedusteltiin verkon käytön onipuolisuutta kysyällä, iten aktiivisesti he käyttävät verkossa toiiisen eri ahdollisuuksia. Q25 a) Reading eails 2,61 37,6 36,08 18,85 4,75 0,12 2,61 17,02 22,64 33,68 23,3 0,75 United Kingdo 0,89 5,78 18,39 41,29 33,06 0,6 Gerany 0,47 14,49 25,26 5,45 39,47 2,26,85 2,66 10,15 0,84 13,48 20,1 44,76 26,7 77,87 39,56 14,35 22,09 5,86 25,13 0,67 0,42 0,27 0,89 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 0,79 9,79 18,5 39,97 30,22 0,74 1,78 14,23 19,98 37,6 25,55 0,86 0,22 8,73 26,69 50,51 12,99 0,86 Kuvio 7. Sähköpostin lukeinen. Suoalaisnuoret käyttävät sähköpostia OECD-aiden keskiarvoa väheän. Useita kertoja päivässä sähköpostia käyttäviä Suoessa on 13 prosenttia ja keskiäärin OECDaissa 25,6 prosenttia. Aktiivisipien sähköpostin lukijoiden osuus jää Suoen lisäksi huoattavan pieneksi yös Ruotsissa. Vähiten sähköpostia käytetään Shanghaissa ja ssa, joissa oleissa lähes 40 prosenttia nuorista ei käytä lainkaan sähköpostia. Poikkeuksellisen paljon sähköpostia käytetään issa, jossa 77,9 prosenttia nuorista käyttää sähköpostia useita kertoja päivässä. Vaikka Suoessa aktiivisipien sähköpostin käyttäjien osuus varsin pieni, yli 50 prosenttia suoalaisnuorista lukee sähköpostia kuitenkin useaan kerran viikossa. Q26 b) Chat on line (eg. MSN ) 0,92 13,55 22,68 35,35 27,44 0,06 1,15 19,17 14,84 27,78 36,14 0,93 United Kingdo 0,587,18 8,63 31,63 51,31 0,67 0,326,33 8,54 1,94 28,52 13,67 Gerany 0,63 8,79 7,8 31,72 11,93 62,43 26,76 28,04 52,32 29,15 7,94 6,52 55,22 8,98 0,77 0,43 0,47 0,8 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 0,83 10,77 11,21 28,92 47,54 0,73 1,79 14,62 10,05 25,98 46,66 0,9 0,28 8,9 9,87 31,98 48,04 0,93 Kuvio 8. Chattaileinen. 12

13 Suoalaisnuoret chattailevat internetissä hiean OECD-aiden keskiarvoa eneän. Noin 48 prosenttia nuorista chattailee useaan kerran päivässä, ikä on lähellä Kanadan, Saksan, Ison-Britannian ja Ruotsin lukeia. Vähiten näistä vertailuaista chattaillaan issa, jossa vain noin 9 prosenttia nuorista chattailee useaan kerran päivässä. ilaisnuorista 13,7 prosenttia iloittaa, etteivät he tiedä, itä chattailu on. Luku on elko suuri verrattuna esierkiksi Suoen 0,3 prosenttiin. Chattailu on Suoeen ja OECD-aiden keskiarvoon verrattuna huoattavasti vähäisepää yös ssa ja Shanghai-Kiinassa. Q26 c) Reading online news 1,26 31,31 29,59 25,27 12,38 0,19 2,68 34,23 26,67 22,34 12,94 1,15 United Kingdo 1,92 26,83 26,93 28,01 15,19 1,12 Gerany 1,08 34,45 2,5112,83 15,83 5,01 33,46 2,37 18,98 16,12 3,4 36,42 27,39 39,38 16,88 29,23 25,63 24,21 11,86 28,82 24,12 20,12 31,92 20,98 12,44 1,01 0,63 0,41 1,38 1,13 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 2,43 29,24 21,98 26,04 19,09 1,23 1,65 36,99 25,82 23,92 10,74 0,88 Kuvio 9. Verkkouutisten lukeinen. OECD-aiden keskiarvoon verrattuna suoalaisnuoret eivät lue yhtä aktiivisesti verkkouutisia. Aktiivisipien verkkouutisten lukijoiden osuus (10,7 %) on Suoessa elkein puolet pienepi kuin OECD-aissa keskiäärin (19,1 %). Näiden kaikkien vertailuaiden kesken aktiivisipien lukijoiden osuus on Suoessa pienin. Erot eivät tosin ole kovin suuria Ruotsiin, Yhdysvaltoihin tai Shanghaihin. Saksassa ja ssa luetaan huoattavasti uita aita ahkerain verkkouutisia. Esierkiksi Saksassa useita kertoja päivässä verkkouutisia lukevien oppilaiden osuus on noin kole kertaa suurepi kuin Suoessa. Q26 d) Using an online dictionary or encyclopaedia (eg. Wikipedia ) 1,79 29,4 29,61 28,37 10,71 0,12 2,84 26,19 35,31 24,87 9,71 1,08 United Kingdo 2,4 21,53 35,7 29,53 9,99 0,86 Gerany 1,43 5,72 6,59 3,05 2,5 16,88 23,97 34,13 17,68 21,47 41,85 35,15 26,42 37,8 39,68 30,58 26,35 21,82 30,76 25,43 8,43 8,33 10,66 9,7 9,92 0,83 0,48 0,37 1 0,99 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 2,94 21,25 36,22 28,15 10,42 1,02 0,7 12,86 46,59 31,14 7,9 0,81 Kuvio 10. Sanakirjojen tai tietosanakirjojen lukeinen verkossa. 13

14 OECD-aiden keskiarvoon ja uihin aihin verrattuna suoalaisnuorissa on vähiten niitä, jotka eivät ollenkaan käytä verkossa sanakirjoja tai tietosanakirjoja. Toisaalta Suoessa on yös pienin osuus niitä, jotka käyttävät sanakirjoja tai tietosanakirjoja useita kertoja päivässä. Suurin ero on in kanssa, jossa noin 34 prosenttia ei käytä kyseisiä tietolähteitä. Kokonaisuudessaan suoalaisnuoret näyttävät käyttävän paljon internetin sana- ja tietosanakirjoja uihin aihin verrattuna, jos otetaan huoioon viikoittain tai kuukausittain niitä käyttävät. Q26 e) Searching online inforation to learn about a particular topic 1,59 18,44 47,19 25,82 6,82 0,14 1,7214,21 36,76 30,76 15,45 1,11 United Kingdo Gerany 1,349,53 0,61 9,04 3,15 9,22 3,82 18,93 1,177,46 1,64 11,75 34,52 39,39 28,09 30,8 38,84 38,19 39,68 36,7 39,94 27,79 37,37 32,88 14,22 13,48 19,18 18,05 13,98 14,64 0,72 0,78 0,43 0,62 1,19 0,9 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 1,46 10,68 36,05 34,66 16,15 1,01 0,84 20,05 48,42 23,33 6,44 0,93 Kuvio 11. Tiedon hakeinen internetistä tietyn asian oppiiseksi. Suoalaisnuoret ovat OECD-aiden keskiarvoa passiivisepia hakeaan tietoa internetistä oppiakseen jonkin tietyn asian. Tässä vertailuryhässä Suoi ja Shanghai sijoittuvat vähiten aktiivisiksi tiedonhaun suhteen, ja aat uistuttavat uutenkin vastausrakenteeltaan toisiaan. Aktiivisiin internetistä tietoa jonkin tietyn asian oppiiseksi hakevat korealaiset ja saksalaiset nuoret. laisnuorista 19,2 prosenttia hakee tietoa verkosta useasti päivässä, ikä on lähes kolinkertainen äärä verrattuna Suoen 6,5 prosenttiin. Myös issa aktiivisin tiedonhakijoiden ryhä (18,1 %) on Suoeen verrattuna suuri. issa on kuitenkin yös paljon nuoria (18,9 %), jotka eivät hae lainkaan tietoa verkosta oppiakseen jonkin asian, utta saoin on Suoessakin (20,1 %). Q26 f) Taking part in online group discussions or forus 3,79 47,91 27,3 14,83 6,04 0,13 11,59 59,78 12,98 8,05 6,4 1,21 United Kingdo Gerany 7,81 5,1 11,94 26,93 9,17 11,83 54,81 58,92 70,66 61,97 58,54 66,66 16,22 12,32 8,09 0,75 16,06 10,85 8,17 0,9 10,9 4,42 1,710,37 3,271,521,24 0,37 12,41 8,59 6,97 0,89 12,91 8,82 6,95 0,95 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 9,13 55,85 14,6 10,9 8,52 1,01 2,15 50,15 20,91 16,55 9,33 0,91 Kuvio 12. Internetin keskusteluryhiin ja -foorueihin osallistuinen. 14

15 Suoessa nuoret osallistuvat vertailuaista kaikista aktiivisiin internetin keskusteluryhiin ja -foorueihin. Keskustelu verkossa on suoalaisnuorilla hyvin aktiivista verrattuna yös OECD-aiden keskiarvoon. Suoen lisäksi nuoret keskustelevat internetissä paljon Shanghaissa, ja ero Suoeen on tässä suhteessa elko pieni. Vähiten keskustelufoorueille ja -ryhiin osallistutaan issa, jossa aktiivisipia nettikeskustelijoita on noin 1,2 prosenttia. Suoessa vastaava luku on 9,3 prosenttia. issa lähes 27 prosenttia nuorista ei tiedä, istä internetin keskustelufoorueissa ja -ryhissä on kyse. Myös ssa nuoret osallistuvat huoattavasti uita aita väheän nettikeskusteluihin. Q26 g) Searching for practical inforation online (eg. schedules, events, tips, recipes) 4,11 39,13 35,91 15,71 5,02 0,12 3,14 24,14 35,03 25,86 10,56 1,28 United Kingdo Gerany 2,79 22,77 1,94 21,27 4,23 12,73 9,91 2,22 18,84 3,19 22,63 41,01 38,97 34,59 42,01 42,34 39,13 24,37 8,35 28,32 8,67 34,14 13,95 26,35 14,35 7,12 26,87 8,95 24,54 9,66 0,71 0,83 0,37 0,26 0,78 0,86 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 3,14 23,84 36,96 24,86 10,3 0,9 1,37 22,32 47,27 22,73 5,47 0,86 Kuvio 13. Käytännöllisen tiedon hakeinen internetistä. Suoalaisnuoret etsivät käytännön tietoa verkosta hiean OECD-aiden keskiarvoa väheän. Suoen kaikista aktiivisipien käytännön tiedonhakijoiden joukko (5,5 %) on lähes puolet pienepi kuin OECD-aissa keskiäärin (10,3 %). Suoalaisnuoria väheän käytännöllistä tietoa verkosta haettiin ainoastaan issa ja Shanghaissa. issa ja Kiinassa on yös huoattavan suuri joukko niitä nuoria, jotka eivät juuri koskaan hae käytännön tietoa verkosta. Suoessa tällä tavoin verkkoa hyödyntäättä olevia nuoria on 22,3 prosenttia, joka on hiean alle OECD-aiden keskiarvon (23,8 %). Aktiivisiin käytännön tietoa verkosta haetaan ssa, jossa aktiivisin tiedonhakijoiden ryhä (14 %) on lähes kolinkertainen Suoeen verrattuna. 15

16 5 Yhteenvetoa Noin kolasosa suoalaisnuorista pitää lukeista yhtenä lepiharrastuksenaan, joka on OECD-aiden keskitasoa. Vertailuaista erottui selkeiin Shanghai, jossa yli puolet oppilaista iloittaa lukeisen yhdeksi lepiharrastuksistaan. Kuten johdannossa todettiin, suoalaisnuoret lukevat OECD-aista kaikkein onipuolisiin ja verkkotekstien käyttöaktiivisuus on OECD-aiden keskitasoa. Siinä, itä kirjallisuutta luetaan tai ihin verkkoa käytetään, ilenee kuitenkin eroja aiden välillä. 5.1 Lehdet ja sarjakuvat peittoavat kirjat Kaunokirjallisuuden lukuaktiivisuudessa suoalaisnuoret jäävät hiean alle OECDaiden keskiarvon ja tässä vertailussa Suoessa on vähiten todella aktiivisia kaunokirjallisuuden lukijoita. Kaunokirjallisuutta luetaan kaikista eniten Shanghaissa, ja ero uihin aihin on selkeä. Suoi ei poikkea tässä paljoa Ruotsista ja Isosta-Britanniasta. Tietokirjallisuuden lukuaktiivisuudessa Suoi on lähellä OECD-aiden keskiarvoa. Ahkeriin tietokirjallisuutta luetaan ssa ja Shanghaissa, joissa aktiivisipien lukijoiden osuus on lähes kolinkertainen Suoeen verrattuna. Suoalaisnuoret lukevat OECD-aiden keskiarvoon verrattuna paljon sarjakuvia, aikakauslehtiä sekä sanoalehtiä. Suoi eroaa in kanssa OECD-aiden keskiarvosta sekä uista vertailuaista hyvin aktiivisella sarjakuvien lukeisella. Suoessa ahkeripien sarjakuvien lukijoiden osuus on noin kolinkertainen OECD-aiden keskiarvoon verrattuna. Selvästi eniten sarjakuvia luetaan kuitenkin issa. Aikakauslehtien lukeisessa järjestys on saa. Näistä vertailuaista ainoastaan issa luetaan suoalaisia eneän aikakauslehtiä. Sanoalehtiä lukee useita kertoja viikossa elkein puolet suoalaisnuorista, joka on eniten näiden vertailuaiden kesken, tosin vain pienellä erotuksella Ruotsiin ja Shanghaihin. 5.2 Chattailevilla suoalaisnuorilla jää tiedonhaku väheälle OECD-aista suoalaisnuoret käyttävät keskivertoa eneän internetiä chattailuun sekä osallistuvat internetin keskusteluryhiin ja -foorueihin. Suoalaisnuoret eivät kuitenkaan ole kaikkein aktiivisipia chattailijoita. Kaikista ahkeriin näistä vertailuaista chattaillaan Saksassa. issa nuoret taas chattailevat poikkeuksellisen vähän. Internetin keskusteluryhiin ja -foorueihin suoalaisnuoret osallistuvat vertailuaista kaikista aktiivisiin sekä selvästi OECD-aiden keskiarvoa useain. Huoattavan vähäistä keskustelufoorueille ja -ryhiin osallistuinen oli issa sekä ssa. Sähköpostin käyttö jää kuitenkin suoalaisnuorilla OECD-aiden keskiarvoa vähäiseäksi. Aktiivisipien sähköpostin lukijoiden osuus jää Suoen lisäksi huoattavan pieneksi yös Ruotsissa. Vähiten sähköpostia käytetään Shanghai-Kiinassa ja ssa, joissa eneistö nuorista ei käytä lainkaan sähköpostia. Poikkeuksellisen paljon sähköpostia käytetään issa. Jos suoalaisnuoret hyödyntävät internetin antaia ahdollisuuksia keskustella ja chattailla OECD-aita keskiäärin eneän, niin tiedonhakuaktiivisuus verkossa jää OECD-aiden keskiarvoa alhaiseaksi. Tässä vertailuryhässä Suoi ja Shanghai- Kiina sijoittuvat vähiten aktiivisiksi tiedonhaun suhteen, kun kysyttiin, iten usein nuoret hakevat tietoa tietystä aiheesta. Aktiivisiin tietoa internetistä hakevat kore- 16

17 alaiset ja saksalaiset nuoret. Myös käytännön tietoa verkosta etsittiin Suoessa hiean OECD-aiden keskiarvoa väheän. Näistä vertailuaista Suoea väheän käytännöllistä tietoa verkosta haettiin ainoastaan issa ja Shanghai-Kiinassa. Aktiivisiin käytännön tietoa verkosta haetaan ssa, jossa aktiivisin tiedonhakijoiden ryhä on lähes kolinkertainen Suoeen verrattuna. OECD-aiden keskiarvoon ja uihin aihin verrattuna suoalaisnuorissa on yös vähiten heitä, jotka käyttävät internetin sana- ja tietosanakirjoja useasti päivässä ja toisaalta vähiten heitä, jotka eivät lainkaan käytä kyseisiä tietolähteitä. Kokonaisuudessaan suoalaisnuoret näyttävät käyttävän paljon internetin sana- ja tietosanakirjoja uihin aihin verrattuna, jos otetaan huoioon yös viikoittain tai kuukausittain niitä käyttävät. Verkkouutisten lukeisaktiivisuus on Suoessa atalapi kuin keskiäärin OECDaissa. Vertailuaiden kesken aktiivisipien lukijoiden osuus on Suoessa pienin. Erot eivät tosin ole kovin suuria Ruotsiin, Yhdysvaltoihin tai Shanghai-Kiinaan. Saksassa ja ssa taas luetaan huoattavasti uita aita ahkerain verkkouutisia. 17

18 Lähteet Leino, K. & Nissinen, K Verkkolukutaito ja tietokoneen käyttö PISA tutkiuksessa. Teoksessa Sulkunen, S. & Välijärvi, J. (toi.) PISA09. Kestääkö osaaisen pohja? Opetus- ja kulttuuriinisteriön julkaisuja 2012:12. Opetus- ja kulttuuriinisteriö: Helsinki Sulkunen, S Suoalaisnuorten lukutaidon ja lukuharrastuksen uuttuinen vuodesta Teoksessa Sulkunen, S. & Välijärvi, J. (toi.) PISA09. Kestääkö osaaisen pohja? Opetusja kulttuuriinisteriön julkaisuja 2012:12. Opetus- ja kulttuuriinisteriö: Helsinki Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffan, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., Puhakka E. & Reinikainen, P PISA09. Ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriinisteriön julkaisuja 2010: 21. Opetus- ja kulttuuriinisteriö: Helsinki. 18

19 Verkkojulkaisu ISBN ISSN X Selvitystyössä käydään läpi, iten vankilaopetusta Suoessa toteutetaan vuonna Millaista koulutusta järjestetään, iten koulutusten toteutukset vaihtelevat eri vankiloissa ja eri rikosseuraausalueilla sekä iten koulutusyhteistyö vankiloiden ja oppilaitosten välillä sekä oppilaitosten kesken on toteutunut. Tään selvityksen erityispiirteinä voidaan pitää sitä, että kysyyksiin vastasivat sekä koulutuksen järjestäjät, vankeinhoidon edustajat että itse vangit. Osin heille suunnattiin yös saoja kysyyksiä, jolloin saatiin saaan kysyykseen vastaukset eri äänillä. Opetushallitus 19

Mitä eväitä PISA-tulokset antavat äidinkielen opetukseen? Sari Sulkunen, FT Jyväskylän yliopisto

Mitä eväitä PISA-tulokset antavat äidinkielen opetukseen? Sari Sulkunen, FT Jyväskylän yliopisto Mitä eväitä PISA-tulokset antavat äidinkielen opetukseen? Sari Sulkunen, FT Jyväskylän yliopisto Lukutaidon määritelmä PISA-arvioinnissa Lukutaito on kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä, käyttöä ja arviointia

Lisätiedot

Suomalaislasten ja -nuorten lukutaito kansainvälisessä vertailussa

Suomalaislasten ja -nuorten lukutaito kansainvälisessä vertailussa Suomalaislasten ja -nuorten lukutaito kansainvälisessä vertailussa Sari Sulkunen Yliopistonlehtori, FT Kielten laitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi PISA 2009 -arviointi Lukutaito on kirjoitettujen tekstien

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansallisen osaamisperustan tila ja tulevaisuus Helsinki 27.5.2014 6.6.2014

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 212 Ainevalinnat 211 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 211 yleisimmin opiskeltu kieli

Lisätiedot

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Koulutus 216 Ainevalinnat 215 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 215 yleisimmin opiskeltu vieras

Lisätiedot

PISA 2012 ENSITULOKSIA Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA 2012 ENSITULOKSIA Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 ENSITULOKSIA Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 Programme for International Student Assessment Viides tutkimus PISA-ohjelmassa: pääalueena matematiikan

Lisätiedot

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 Programme for International Student Assessment Viides tutkimus PISA-ohjelmassa: pääalueena

Lisätiedot

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 Programme for International Student Assessment Viides tutkimus PISA-ohjelmassa: pääalueena

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA JA TULEVAISUUS Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Koulutusmessut Yhtheen tulhaan ja etheenpäin menhään! Rovaniemi 20.9.2014 19.9.2014 PISA 2012 Programme for

Lisätiedot

Tutkimuksen taustaa...

Tutkimuksen taustaa... No ainahan siitä lukemisesta jottain hyötyä on 9.-luokkalaisten pojat lukijoina vapaa-ajalla ja koulussa Sanna Laaksonen 26.9.2009 Tutkimuksen taustaa... PISA-tutkimukset ja OPH:n tutkimukset: Poikien

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Suomalaisnuorten informaatiolukutaito

Suomalaisnuorten informaatiolukutaito Suomalaisnuorten informaatiolukutaito Internetin käyttö kouluissa Koulujen ulkopuolista digitalisoitumista ei Suomessa ole toistaiseksi osattu hyödyntää täyspainoisesti koulutyössä: Suomalaisoppilaat 18

Lisätiedot

Oppimistulokset ja eriytymiskehitys haastavat henkilöstökoulutusta Aulis Pitkälä Pääjohtaja Opetushallitus

Oppimistulokset ja eriytymiskehitys haastavat henkilöstökoulutusta Aulis Pitkälä Pääjohtaja Opetushallitus Oppimistulokset ja eriytymiskehitys haastavat henkilöstökoulutusta 1.11. 2013 Aulis Pitkälä Pääjohtaja Opetushallitus Opetustoimen henkilöstökoulutuksen haasteet ja päämäärä oppimistulokset oppiminen osaaminen

Lisätiedot

SARI SULKUNEN JOUNI VÄLIJÄRVI INGA ARFFMAN HEIDI HARJU-LUUKKAINEN PEKKA KUPARI KARI NISSINEN EIJA PUHAKKA PASI REINIKAINEN

SARI SULKUNEN JOUNI VÄLIJÄRVI INGA ARFFMAN HEIDI HARJU-LUUKKAINEN PEKKA KUPARI KARI NISSINEN EIJA PUHAKKA PASI REINIKAINEN SARI SULKUNEN JOUNI VÄLIJÄRVI INGA ARFFMAN HEIDI HARJU-LUUKKAINEN PEKKA KUPARI KARI NISSINEN EIJA PUHAKKA PASI REINIKAINEN SARI SULKUNEN JOUNI VÄLIJÄRVI INGA ARFFMAN HEIDI HARJU-LUUKKAINEN PEKKA KUPARI

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Koulutus Ainevalinnat 9 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 9 Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 9 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja

Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä 01.12.2016 Sakari Ahola, Rita Asplund, Pekka Vanhala

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Työ 15B, Lämpösäteily

Työ 15B, Lämpösäteily Työ 15B, Läpösäteily urssi: Tfy-3.15, Fysiikan laoratoriotyöt Ryhä: 18 Pari: 1 Jonas Ala Antti Tenhiälä Selostuksen laati: Jonas Ala Mittaukset tehty:.3.000 Selostus jätetty:..000 1. Johdanto Läpösäteily

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA Muistiot 2011:1 1 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2011:1 ISBN 978-952-13-4639-2 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu) Taitto: Sirpa Ropponen

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen 2.11.2016 Helsinki Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto 1 TAITO-hankeverkosto, marraskuu 2016 Puhti Työelämän ICT-taidot Noheva

Lisätiedot

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Jarmo Saarti Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä 22.5.2013 Helsinki Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Sisältö Kirjallisuuden hakustrategiat

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksesta. SSYK-hanke. PLP/Joensuu

Toimintaympäristön muutoksesta. SSYK-hanke. PLP/Joensuu Toimintaympäristön muutoksesta SSYK-hanke PLP/Joensuu Toimintaympäristöstä tänään Muutoksia, jotka vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen Muutoksia, jotka vaikuttavat kirjastotyön osaamisvaateisiin Muutoksia,

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET?

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? - Kirjaston rooli turkulaisnuorten arjessa Piia af Ursin Vaski-kirjastojen miniseminaari, Turun kirjamessut 2012 5.9.2012 TUTKIMUKSEN TAUSTAA EVIVA = kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS. Lukija on verkossa! Kirjaston kokemuksia OA-julkaisemisesta

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO JULKAISUKESKUS. Lukija on verkossa! Kirjaston kokemuksia OA-julkaisemisesta Esityksen runko Lyhyt yleiskuvaus kirjaston ylläpitämistä julkaisukäyttöliittymistä Joitakin havaintoja kustakin käyttöliittymästä erikseen Yhteenveto Opinnäytteet verkossa Väitöskirjat vuodesta 1999,

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

, 3.7, 3.9. S ysteemianalyysin. Laboratorio Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

, 3.7, 3.9. S ysteemianalyysin. Laboratorio Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Lineaarikobinaatioenetelät 3.5-3.7, 3.7, 3.9 Sisältö Pääkoponenttianalyysi (PCR) Osittaisneliösua (PLS) Useiden vasteiden tarkastelu Laskennallisia näkökulia Havaintouuttujien uunnokset Lähtökohtana useat

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2016

Esi- ja peruskouluopetus 2016 Koulutus 06 Esi- ja peruskouluopetus 06 Peruskouluissa 550 00 oppilasta vuonna 06 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 550 00 oppilasta vuonna 06. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Helsinki. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Helsinki Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011

KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011 KYSELY Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2011 ISBN 978-951-805-534-4 (pdf) 10/2012 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen toiminnan resurssit

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 1.7.2015. Opetushallitus, 2.7.2015. Lausunto OKM/96/050/2015

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Vantaa. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 01 Vantaa Maaliskuu 01 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

Laadunarvioinnin kulmakivet

Laadunarvioinnin kulmakivet Laadunarvioinnin kulmakivet Mari-Pauliina Vainikainen, Maria Beirad Helsingin yliopisto, Koulutuksen arviointikeskus Käyttäytymistieteellinen tiedekunta/ Koulutuksen arviointikeskus/ http://www.helsinki.fi/cea/

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen

Vantaa. PKS 2. luokkien palvelukykykysely VANTAA HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 VANTAA Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Ark - Arkkitehti-lehden lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehti-lehti lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 16.9-9.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri:

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Koulu- ja päiväkotiyhteistyö 2016-2017 Viimeksi päivitetty 30.1.2017 Vihdin kunnankirjasto 2 Ohjelmatarjottimen taustaa Kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa

Kenelle? Opettajat ja koulun muu henkilöstö esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa etwinning 26.8.2011 Mikä etwinning on? Komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU-maiden kollegoiden kanssa tieto-

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lukutaidon ja luonnontieteiden Luonnontieteiden osaamisessa suoma- Myös OECD-maiden matematiikan osaamisen keskiarvo on laskenut: vuoden 2003

Lukutaidon ja luonnontieteiden Luonnontieteiden osaamisessa suoma- Myös OECD-maiden matematiikan osaamisen keskiarvo on laskenut: vuoden 2003 SUOMALAISNUORET EdELLEEN OEcd:N PARhAIMMISTOA... Suomalaisnuorten matematiikan osaaminen on PISA -tulosten valos- sa edelleen OECD-maiden parhaimmistoa. Matematiikan kansallinen keskiarvomme oli OECD-maiden

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun vanhemmille, Yhteenvetoraportti, N=120, Julkaistu: 19.2010 1/17 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Lapsemme on 1. 7. luokalla 39 32,50% 2. 8. luokalla 49 40,83% 3. 9. luokalla

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet

Työskentelyohjeita: Suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen. liittyvät sisältöalueet Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Arkkitehtiuutiset - lukijatutkimus 2015 Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Tutkimuksen toteutus Arkkitehtiuutiset lukijatutkimus 2015 Tiedonkeruun ajankohta: 29.9-16.10.2015 Kohderyhmä & vastaajarekisteri: Arkkitehtiuutiset

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016

Pääkaupunkiseudun 2. luokkien koulunkäyntikysely Espoo. Maaliskuu 2016 Pääkaupunkiseudun. luokkien koulunkäyntikysely 0 Espoo Maaliskuu 0 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat

Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat Jarmo Saarti Kirjastojuridiikan ajankohtaispäivä 4.11.2014 Kirjastot ja datamining, tutkijan ja kirjaston näkökulmat Sisältö Data-yhteiskunnasta tietoyhteiskunnan kautta tietämysyhteiskunnaksi Datanlouhinta

Lisätiedot