SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS"

Transkriptio

1 Niina Parviainen SUOMALAISNUORTEN LUKEMISEN JA VERKON KÄYTÖN MONIPUOLISUUS Tutkiusinventaari Muistiot 2012:7

2 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2012:7 ISBN (pdf) ISSN-L ISSN X (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Pria Oy/Tio Päivärinta/PSWFolders Oy

3 SISÄLTÖ 1 Johdanto Lukeinen lepiharrastuksena Painettujen tekstien lukeinen Verkkolukeinen ja -viestintä Yhteenvetoa Lehdet ja sarjakuvat peittoavat kirjat Chattailevilla suoalaisnuorilla jää tiedonhaku väheälle Lähteet...18

4

5 Esipuhe Lukutaito ja lukeinen uodostavat perustan kaikelle oppiiselle. Käsillä olevassa uistiossa tarkastellaan PISA-tulosten pohjalta suoalaisnuorten lukutottuuksia ja verkon käyttöä eräisiin Suoen kannalta ielenkiintoisiin aihin verrattuna. Muistion aihepiiri on erityisen ajankohtainen, koska perusopetuksen opetussuunnitelien perusteita ollaan parhaillaan uudistaassa. Muistio vahvistaa näin osaltaan tietoperustaa lukutaidon ja äidinkielen opetuksen kehittäisessä. Analyysissä on hyödynnetty kaikille avointa PISA 2009-tietokantaa. Saantyyppisiä tietoja on saatavilla yös uilta vuosilta. Toivon, että uistio kannustaa tutkijoita hyödyntäään jatkossa entistä eneän tätä arvokasta tietolähdettä oissa tutkiushankkeissaan. Muistion on laatinut kasvatustieteiden kandidaatti Niina Parviainen hänen ollessaan suorittaassa valtionhallinnon harjoittelujaksoaan Opetushallituksessa kesällä Kiitän Niinaa hyvin tehdystä ja ansiokkaasta työstä. Helsingissä Petri Pohjonen Ylijohtaja Opetushallitus 5

6 6

7 1 Johdanto Tässä koosteessa tarkastellaan vuoden 2009 PISA -tutkiustuloksia koskien suoalaisnuorten lukeisen sekä verkon käytön onipuolisuutta suhteessa OECD-aiden keskiarvoon sekä joukkoon erikseen valittuja aita, joita ovat Kiina (Shanghai), Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ruotsi,, i, Saksa ja Kanada. Aineistona on käytetty PISA-tietokantaa (Database PISA 2009). PISA-arviointiin liitetyssä kyselyssä on selvitetty painettujen tekstien lukeisen onipuolisuutta kysyällä nuorilta aikakauslehtien, sarjakuvien, kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja sanoalehtien lukuaktiivisuutta. Suoalaisnuorten vahvuutena on ollut jo vuoden 2000 arvioinnista lähtien kyseisten aineistojen onipuolinen lukeinen uihin aihin verrattuna. Suoalaisnuoret lukevat kaikkein onipuolisiin lukutaidon arviointiin osallistuneista 26 OECD-aasta. (Sulkunen y. 2010, 55.) Monessa aassa, yös Suoessa, on kuitenkin lukeisen onipuolisuutta kuvaava indeksi laskenut tilastollisesti erkitsevästi. Tään raportin tarkastelun kohteena olevista aista lukeisen onipuolisuus on laskenut erkitsevästi Suoen lisäksi ssa, issa ja Kanadassa. (Sulkunen 2012, 27.) Kaunokirjallisuutta ja tietokirjoja lukuun ottaatta nuoret lukevat kaikkia painettuja tekstejä väheän verrattuna vuoteen Todennäköistä on, että painettujen tekstien lukeisen tilalle on tullut uun uassa verkkolukeinen ja -viestintä. Kokonaisuudessaan suoalaisnuorten verkkotekstien käyttöaktiivisuus on OECD-aiden keskitasoa. (Sulkunen 2012, 27.) Kaikki arviointiin osallistuneet suoalaisnuoret olivat käyttäneet tietokonetta ja lähes jokaisella oppilaalla oli tietokone ja internetyhteys käytettävissä kotona sekä koulussa. Koulussa tietokonetta ei käytetä kuitenkaan yhtä aktiivisesti kuin kotona. Suoessa koululaiset hakevat osaan aista verrattuna harvoin tietoa internetistä liittyen kotitehtäviin ja vielä harvepi keskustelee koulukavereidensa kanssa läksyistä sähköpostitse. Sen sijaan tietokoneen käyttö kotona huvitarkoituksiin on Suoessa yleisepää. (Leino & Nissinen 2012, ) Ensiäiseksi tässä koosteessa tarkastellaan lukeista lepiharrastuksena. Sitten katsotaan, iten suoalaisnuoret haluavat lukea oasta halustaan erilaisia painettuja tekstejä. Kolas tarkastelun kohteena oleva kysyysosio liittyy verkon käyttöön ja sen erilaisten käyttötapojen aktiivisuuteen. Kuvioiden tekstit ja luokitukset ovat PISA-tietokannan ukaisesti englanniksi. Kirjain tarkoittaa puuttuvaa tai epävalidia vastaustietoa. 7

8 2 Lukeinen lepiharrastuksena PISA-kyselyssä nuorilta tiedusteltiin heidän lukuharrastuksistaan. Yhdessä kysyysosioista nuoria pyydettiin vastaaaan, itä ieltä he ovat erilaisista lukeista koskevista väittäistä. Kysyysosion kysyyksissä tiedusteltiin esierkiksi nuoren ilahtuisesta hänen saadessaan kirjan lahjaksi, kirjastossa tai kirjakaupassa asioiisen iellyttävyydestä ja iten vaikeaa kirjan lukeinen loppuun asti on. Tässä koosteessa tarkastellaan ainoastaan yhtä kysyysosion väittäää, lukeista lepiharrastuksena, sen ollessa uita kysyyksiä laajepi ja kattaessa osittain yös kysyysosion uut väittäät. Q24 b) Reading is one of y favourite hobbies 3,32 26,73 53,71 16,18 0,06 29,17 39,71 20,82 9,38 0,92 United Kingdo 29,29 43,16 20,2 6,77 0,57 33,88 19,09 41,78 38,2 19,83 31,25 7,09 7,8 0,99 0,08 Strongly disagree Disagree Gerany 30,22 39,23 25,18 27,74 35,68 27,22 23,91 19,07 25,1 17, ,19 0,14 1,47 0,86 Agree Strongly agree 29,65 36,91 23,35 9,3 0,8 29,63 35,45 23,34 10,16 1,43 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kuvio 1. Lukeinen on yksi lepiharrastuksistani. Suoalaisnuorista 33,5 prosenttia iloittaa lukeisen olevan yksi heidän lepiharrastuksistaan. Suoi noudattelee tässä pitkälti OECD-aiden keskiarvoa. Lukeisen lepiharrastuksekseen iloittavia oli Suoeen verrattuna prosentuaalisesti eneän Kanadassa, issa ja ssa sekä Shanghaissa. Huoattavan eron uihin tarkasteltaviin aihin tekee Shanghai, jossa lukeisen lepiharrastuksekseen iloitti 69,9 prosenttia vastanneista nuorista. 8

9 3 Painettujen tekstien lukeinen Seuraavassa on esitelty erilaisten painettujen tekstien lukuaktiivisuutta. Kyseessä on aineistojen lukeinen oasta tahdosta (How often do you read these aterials because you want to?). Q25 a) Magazines 7,03 11,94 26,44 34,12 20,39 0,08 10,28 18,06 24,41 29,37 16,95 0,92 United Kingdo 6,08 13,72 20,38 33,36 26,03 0,43 Gerany 10,97 10,59 26,77 11,61 8,52 7,25 15,18 19,92 29,76 15,25 22,44 32,2 21,97 30,33 33,66 25,52 15,57 5,51 34,1 20,89 0,81 0,43 0,19 0,57 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week 11,22 15,9 24,41 31,29 16,47 0,71 8,66 12,81 20,06 31,84 25,93 0,7 5,83 8,33 20,55 37,06 27,15 1,09 Kuvio 2. Lehtien lukeinen. OECD-aiden keskiarvoon verrattuna suoalaiset nuoret lukevat ahkerasti aikakauslehtiä. Noin 27 prosenttia suoalaisnuorista lukee aikakauslehtiä oasta tahdostaan useita kertoja viikossa. Vertailuaista suoalaisnuoria aktiivisein aikakauslehtiä luetaan issa, jossa 34 prosenttia vastanneista iloittaa lukevansa aikakauslehtiä useaan kerran viikossa. Eniten OECD-aiden keskiarvosta poikkeaa, jossa 26,8 prosenttia oppilaista ei lue lainkaan aikakauslehtiä. Suoessa vastaava luku on 5,8 prosenttia eli lainkaan aikakauslehtiä lukeattoia oppilaita on suhteessa vertailuaihin vähiten. Q25 b) Coic books United Kingdo Gerany 29,84 61,83 62,99 31, ,72 9,85 6,68 11,04 23,17 59,44 46,13 39,86 6,58 14,07 18,83 21,04 26,57 17,49 19,58 16,91 12,54 0,08 18,46 8,1 5,91 4,31 1,39 19,91 8,33 4,96 2,74 1,08 19,08 13,29 8,97 0,92 22,99 17,31 0,49 49,03 0,23 19,06 9,15 6,72 4,49 1,13 24,89 13,8 9,01 5,26 0,91 22,69 14,33 12,55 9,62 0,95 28,72 30,85 0,96 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week Kuvio 3. Sarjakuvien lukeinen. 9

10 OECD-aiden keskiarvoon verrattuna suoalaisnuoret lukevat paljon sarjakuvia. Suoalaisnuorista 30,9 prosenttia lukee sarjakuvia useita kertoja viikossa, ikä on huoattavasti eneän verrattuna OECD-aiden keskiarvoon (9,6 %). Eniten sarjakuvia luetaan kuitenkin issa, jossa lähes puolet (49 %) nuorista lukee sarjakuvia näin aktiivisesti. Osassa vertailuaista luetaan hyvin vähän sarjakuvia. Nuoria, jotka eivät lue sarjakuvia lainkaan, on eniten Isossa-Britanniassa (63 %), Yhdysvalloissa (61,9 %) ja Saksassa (59,4 %). Suoessa sarjakuvia lukeattoien nuorten osuus on kaikista pienin (6,6 %). Q25 c) Fiction (novels, narratives, stories) 8,08 16,6 19,06 28,94 27,1 0,23 17,41 24,79 20,41 20,89 15,25 1,25 United Kingdo 22,91 26,35 18,56 16,88 14,38 0,92 Gerany 22,8 8,94 21,84 16,2 20,88 28,53 13,99 23,05 25,5 22,31 20,6 21,47 20,4 18,62 16,1 17,12 28,58 21,35 16,07 21,44 15,02 17,82 20,49 16,26 20,16 0,94 0,51 0,49 1,56 0,96 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week 23,62 25,47 19,59 17,46 12,84 1,02 21,96 33,13 18,01 13,69 12,17 1,04 Kuvio 4. Kaunokirjallisuuden lukeinen. Kaunokirjallisuuden lukuaktiivisuudessa suoalaisnuoret jäävät hiean alle OECDaiden keskiarvon. Myös tässä vertailussa ukana olevien aiden joukossa Suoi jää häntäsijoille. Kaunokirjallisuutta luetaan kaikista aktiivisiin Shanghaissa, jossa 27 prosenttia oppilaista lukee roaaneja, kertouksia tai tarinoita useita kertoja viikossa. Suoessa näin usein kaunokirjallisuutta lukevia on yli puolet väheän (12,2 %). Shanghaissa ja ssa on vähiten nuoria, jotka eivät lue lainkaan kaunokirjallisuutta. Suoalaisoppilaista noin 22 prosenttia ei lue kaunokirjallisuutta oasta tahdostaan. Osuus on lähellä OECD-aiden keskiarvoa sekä Ruotsin ja Ison-Britannian vastaavia lukuja. Q25 d) Non-fiction books 21,66 29,17 21,79 17,56 9,65 0,17 25,1 32,06 21,13 14,49 5,76 1,46 United Kingdo Gerany 28,87 49,63 20,38 49,01 36,59 26,58 32,85 30,81 27,11 27,1 31,28 28,63 20,15 25,56 22,02 27,41 17,95 21,47 19,01 13,78 5,53 0,87 13,33 7 2,76 1,72 20,51 9,31 0,68 12,17 7,55 3,54 0,33 11,66 5,24 1,46 13,64 6,13 0,91 12,91 5,56 1,04 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week 23,47 34,7 25,5 12,02 3,33 0,97 Kuvio 5. Tietokirjallisuuden lukeinen. 10

11 Suoalaisnuorista 3,3 prosenttia lukee tietokirjallisuutta useita kertoja viikossa ja 12 prosenttia useita kertoja kuukaudessa. Tää on väheän kuin OECD-aissa keskiäärin. Toisaalta Suoessa on kuitenkin noin 10 prosenttiyksikköä OECD:n keskiarvoa väheän niitä oppilaita, jotka eivät lainkaan lue tietokirjallisuutta oasta halustaan. Ahkeriin tietokirjallisuutta luetaan ssa ja Shanghaissa, joissa aktiivisipien lukijoiden osuus on lähes kolinkertainen Suoeen verrattuna. Näiden vertailuaiden kesken poikkeuksellisia ovat yös Ruotsi ja i, joissa oleissa lähes 50 prosenttia vastanneista oppilaista ei lue tietokirjallisuutta ollenkaan ja aktiivisipien lukijoidenkin osuudet ovat uita aita pieneät. Q25 c) Newspapers 6,69 8,35 13,82 25,01 46,03 0,1 25,49 19,57 17,33 20,6 16,09 0,91 United Kingdo Gerany 10,6 12,49 15,47 26,12 6,8 7,87 13,54 26,4 19,45 18,84 16,43 21,71 9,19 11,47 19,72 15,18 16,55 12,69 9,86 12,83 16,39 11,01 13,73 24,84 18,69 23,83 20,71 25,18 34,63 44,61 24,15 37,77 36,33 22,38 38,02 0,69 0,79 0,42 0,15 0,96 0,8 0,71 Never or alost never A few ties a year About once a onth Several ties a onth Several ties a week 2,88 6,88 14,62 28,48 46,27 0,88 Kuvio 6. Sanoalehtien lukeinen. Suoessa nuoret lukevat OECD:n keskiarvoihin verrattuna paljon sanoalehtiä. Sanoalehtiä lukee useita kertoja viikossa 46,3 prosenttia suoalaisnuorista. Osuus on vertailuaiden suurin, tosin vain pienellä erotuksella Ruotsiin ja Shanghaihin. Vain 2,9 prosenttia suoalaisnuorista ei lue lainkaan sanoalehtiä, luku on erittäin pieni verrattuna uihin aihin. Esierkiksi Yhdysvalloissa 25,5 prosenttia ja issa 21,7 prosenttia nuorista ei lue lainkaan sanoalehtiä oasta tahdostaan. Yhdysvallat eroavatkin eniten Suoesta ja uista vertailuaista alhaisella sanoalehtien lukuaktiivisuudella, sillä aktiivisipien lukijoiden osuus on noin kolasosa verrattuna Suoeen. Kokonaisuudessaan Suoen nuorten sanoalehden lukeistottuukset ovat lähellä Ruotsin ja Shanghain nuorten sanoalehtien lukeisaktiivisuutta. 11

12 4 Verkkolukeinen ja -viestintä Oppilailta tiedusteltiin verkon käytön onipuolisuutta kysyällä, iten aktiivisesti he käyttävät verkossa toiiisen eri ahdollisuuksia. Q25 a) Reading eails 2,61 37,6 36,08 18,85 4,75 0,12 2,61 17,02 22,64 33,68 23,3 0,75 United Kingdo 0,89 5,78 18,39 41,29 33,06 0,6 Gerany 0,47 14,49 25,26 5,45 39,47 2,26,85 2,66 10,15 0,84 13,48 20,1 44,76 26,7 77,87 39,56 14,35 22,09 5,86 25,13 0,67 0,42 0,27 0,89 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 0,79 9,79 18,5 39,97 30,22 0,74 1,78 14,23 19,98 37,6 25,55 0,86 0,22 8,73 26,69 50,51 12,99 0,86 Kuvio 7. Sähköpostin lukeinen. Suoalaisnuoret käyttävät sähköpostia OECD-aiden keskiarvoa väheän. Useita kertoja päivässä sähköpostia käyttäviä Suoessa on 13 prosenttia ja keskiäärin OECDaissa 25,6 prosenttia. Aktiivisipien sähköpostin lukijoiden osuus jää Suoen lisäksi huoattavan pieneksi yös Ruotsissa. Vähiten sähköpostia käytetään Shanghaissa ja ssa, joissa oleissa lähes 40 prosenttia nuorista ei käytä lainkaan sähköpostia. Poikkeuksellisen paljon sähköpostia käytetään issa, jossa 77,9 prosenttia nuorista käyttää sähköpostia useita kertoja päivässä. Vaikka Suoessa aktiivisipien sähköpostin käyttäjien osuus varsin pieni, yli 50 prosenttia suoalaisnuorista lukee sähköpostia kuitenkin useaan kerran viikossa. Q26 b) Chat on line (eg. MSN ) 0,92 13,55 22,68 35,35 27,44 0,06 1,15 19,17 14,84 27,78 36,14 0,93 United Kingdo 0,587,18 8,63 31,63 51,31 0,67 0,326,33 8,54 1,94 28,52 13,67 Gerany 0,63 8,79 7,8 31,72 11,93 62,43 26,76 28,04 52,32 29,15 7,94 6,52 55,22 8,98 0,77 0,43 0,47 0,8 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 0,83 10,77 11,21 28,92 47,54 0,73 1,79 14,62 10,05 25,98 46,66 0,9 0,28 8,9 9,87 31,98 48,04 0,93 Kuvio 8. Chattaileinen. 12

13 Suoalaisnuoret chattailevat internetissä hiean OECD-aiden keskiarvoa eneän. Noin 48 prosenttia nuorista chattailee useaan kerran päivässä, ikä on lähellä Kanadan, Saksan, Ison-Britannian ja Ruotsin lukeia. Vähiten näistä vertailuaista chattaillaan issa, jossa vain noin 9 prosenttia nuorista chattailee useaan kerran päivässä. ilaisnuorista 13,7 prosenttia iloittaa, etteivät he tiedä, itä chattailu on. Luku on elko suuri verrattuna esierkiksi Suoen 0,3 prosenttiin. Chattailu on Suoeen ja OECD-aiden keskiarvoon verrattuna huoattavasti vähäisepää yös ssa ja Shanghai-Kiinassa. Q26 c) Reading online news 1,26 31,31 29,59 25,27 12,38 0,19 2,68 34,23 26,67 22,34 12,94 1,15 United Kingdo 1,92 26,83 26,93 28,01 15,19 1,12 Gerany 1,08 34,45 2,5112,83 15,83 5,01 33,46 2,37 18,98 16,12 3,4 36,42 27,39 39,38 16,88 29,23 25,63 24,21 11,86 28,82 24,12 20,12 31,92 20,98 12,44 1,01 0,63 0,41 1,38 1,13 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 2,43 29,24 21,98 26,04 19,09 1,23 1,65 36,99 25,82 23,92 10,74 0,88 Kuvio 9. Verkkouutisten lukeinen. OECD-aiden keskiarvoon verrattuna suoalaisnuoret eivät lue yhtä aktiivisesti verkkouutisia. Aktiivisipien verkkouutisten lukijoiden osuus (10,7 %) on Suoessa elkein puolet pienepi kuin OECD-aissa keskiäärin (19,1 %). Näiden kaikkien vertailuaiden kesken aktiivisipien lukijoiden osuus on Suoessa pienin. Erot eivät tosin ole kovin suuria Ruotsiin, Yhdysvaltoihin tai Shanghaihin. Saksassa ja ssa luetaan huoattavasti uita aita ahkerain verkkouutisia. Esierkiksi Saksassa useita kertoja päivässä verkkouutisia lukevien oppilaiden osuus on noin kole kertaa suurepi kuin Suoessa. Q26 d) Using an online dictionary or encyclopaedia (eg. Wikipedia ) 1,79 29,4 29,61 28,37 10,71 0,12 2,84 26,19 35,31 24,87 9,71 1,08 United Kingdo 2,4 21,53 35,7 29,53 9,99 0,86 Gerany 1,43 5,72 6,59 3,05 2,5 16,88 23,97 34,13 17,68 21,47 41,85 35,15 26,42 37,8 39,68 30,58 26,35 21,82 30,76 25,43 8,43 8,33 10,66 9,7 9,92 0,83 0,48 0,37 1 0,99 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 2,94 21,25 36,22 28,15 10,42 1,02 0,7 12,86 46,59 31,14 7,9 0,81 Kuvio 10. Sanakirjojen tai tietosanakirjojen lukeinen verkossa. 13

14 OECD-aiden keskiarvoon ja uihin aihin verrattuna suoalaisnuorissa on vähiten niitä, jotka eivät ollenkaan käytä verkossa sanakirjoja tai tietosanakirjoja. Toisaalta Suoessa on yös pienin osuus niitä, jotka käyttävät sanakirjoja tai tietosanakirjoja useita kertoja päivässä. Suurin ero on in kanssa, jossa noin 34 prosenttia ei käytä kyseisiä tietolähteitä. Kokonaisuudessaan suoalaisnuoret näyttävät käyttävän paljon internetin sana- ja tietosanakirjoja uihin aihin verrattuna, jos otetaan huoioon viikoittain tai kuukausittain niitä käyttävät. Q26 e) Searching online inforation to learn about a particular topic 1,59 18,44 47,19 25,82 6,82 0,14 1,7214,21 36,76 30,76 15,45 1,11 United Kingdo Gerany 1,349,53 0,61 9,04 3,15 9,22 3,82 18,93 1,177,46 1,64 11,75 34,52 39,39 28,09 30,8 38,84 38,19 39,68 36,7 39,94 27,79 37,37 32,88 14,22 13,48 19,18 18,05 13,98 14,64 0,72 0,78 0,43 0,62 1,19 0,9 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 1,46 10,68 36,05 34,66 16,15 1,01 0,84 20,05 48,42 23,33 6,44 0,93 Kuvio 11. Tiedon hakeinen internetistä tietyn asian oppiiseksi. Suoalaisnuoret ovat OECD-aiden keskiarvoa passiivisepia hakeaan tietoa internetistä oppiakseen jonkin tietyn asian. Tässä vertailuryhässä Suoi ja Shanghai sijoittuvat vähiten aktiivisiksi tiedonhaun suhteen, ja aat uistuttavat uutenkin vastausrakenteeltaan toisiaan. Aktiivisiin internetistä tietoa jonkin tietyn asian oppiiseksi hakevat korealaiset ja saksalaiset nuoret. laisnuorista 19,2 prosenttia hakee tietoa verkosta useasti päivässä, ikä on lähes kolinkertainen äärä verrattuna Suoen 6,5 prosenttiin. Myös issa aktiivisin tiedonhakijoiden ryhä (18,1 %) on Suoeen verrattuna suuri. issa on kuitenkin yös paljon nuoria (18,9 %), jotka eivät hae lainkaan tietoa verkosta oppiakseen jonkin asian, utta saoin on Suoessakin (20,1 %). Q26 f) Taking part in online group discussions or forus 3,79 47,91 27,3 14,83 6,04 0,13 11,59 59,78 12,98 8,05 6,4 1,21 United Kingdo Gerany 7,81 5,1 11,94 26,93 9,17 11,83 54,81 58,92 70,66 61,97 58,54 66,66 16,22 12,32 8,09 0,75 16,06 10,85 8,17 0,9 10,9 4,42 1,710,37 3,271,521,24 0,37 12,41 8,59 6,97 0,89 12,91 8,82 6,95 0,95 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 9,13 55,85 14,6 10,9 8,52 1,01 2,15 50,15 20,91 16,55 9,33 0,91 Kuvio 12. Internetin keskusteluryhiin ja -foorueihin osallistuinen. 14

15 Suoessa nuoret osallistuvat vertailuaista kaikista aktiivisiin internetin keskusteluryhiin ja -foorueihin. Keskustelu verkossa on suoalaisnuorilla hyvin aktiivista verrattuna yös OECD-aiden keskiarvoon. Suoen lisäksi nuoret keskustelevat internetissä paljon Shanghaissa, ja ero Suoeen on tässä suhteessa elko pieni. Vähiten keskustelufoorueille ja -ryhiin osallistutaan issa, jossa aktiivisipia nettikeskustelijoita on noin 1,2 prosenttia. Suoessa vastaava luku on 9,3 prosenttia. issa lähes 27 prosenttia nuorista ei tiedä, istä internetin keskustelufoorueissa ja -ryhissä on kyse. Myös ssa nuoret osallistuvat huoattavasti uita aita väheän nettikeskusteluihin. Q26 g) Searching for practical inforation online (eg. schedules, events, tips, recipes) 4,11 39,13 35,91 15,71 5,02 0,12 3,14 24,14 35,03 25,86 10,56 1,28 United Kingdo Gerany 2,79 22,77 1,94 21,27 4,23 12,73 9,91 2,22 18,84 3,19 22,63 41,01 38,97 34,59 42,01 42,34 39,13 24,37 8,35 28,32 8,67 34,14 13,95 26,35 14,35 7,12 26,87 8,95 24,54 9,66 0,71 0,83 0,37 0,26 0,78 0,86 Don t know what it is Never or alost never Several ties a onth Several ties a week Several ties a day 3,14 23,84 36,96 24,86 10,3 0,9 1,37 22,32 47,27 22,73 5,47 0,86 Kuvio 13. Käytännöllisen tiedon hakeinen internetistä. Suoalaisnuoret etsivät käytännön tietoa verkosta hiean OECD-aiden keskiarvoa väheän. Suoen kaikista aktiivisipien käytännön tiedonhakijoiden joukko (5,5 %) on lähes puolet pienepi kuin OECD-aissa keskiäärin (10,3 %). Suoalaisnuoria väheän käytännöllistä tietoa verkosta haettiin ainoastaan issa ja Shanghaissa. issa ja Kiinassa on yös huoattavan suuri joukko niitä nuoria, jotka eivät juuri koskaan hae käytännön tietoa verkosta. Suoessa tällä tavoin verkkoa hyödyntäättä olevia nuoria on 22,3 prosenttia, joka on hiean alle OECD-aiden keskiarvon (23,8 %). Aktiivisiin käytännön tietoa verkosta haetaan ssa, jossa aktiivisin tiedonhakijoiden ryhä (14 %) on lähes kolinkertainen Suoeen verrattuna. 15

16 5 Yhteenvetoa Noin kolasosa suoalaisnuorista pitää lukeista yhtenä lepiharrastuksenaan, joka on OECD-aiden keskitasoa. Vertailuaista erottui selkeiin Shanghai, jossa yli puolet oppilaista iloittaa lukeisen yhdeksi lepiharrastuksistaan. Kuten johdannossa todettiin, suoalaisnuoret lukevat OECD-aista kaikkein onipuolisiin ja verkkotekstien käyttöaktiivisuus on OECD-aiden keskitasoa. Siinä, itä kirjallisuutta luetaan tai ihin verkkoa käytetään, ilenee kuitenkin eroja aiden välillä. 5.1 Lehdet ja sarjakuvat peittoavat kirjat Kaunokirjallisuuden lukuaktiivisuudessa suoalaisnuoret jäävät hiean alle OECDaiden keskiarvon ja tässä vertailussa Suoessa on vähiten todella aktiivisia kaunokirjallisuuden lukijoita. Kaunokirjallisuutta luetaan kaikista eniten Shanghaissa, ja ero uihin aihin on selkeä. Suoi ei poikkea tässä paljoa Ruotsista ja Isosta-Britanniasta. Tietokirjallisuuden lukuaktiivisuudessa Suoi on lähellä OECD-aiden keskiarvoa. Ahkeriin tietokirjallisuutta luetaan ssa ja Shanghaissa, joissa aktiivisipien lukijoiden osuus on lähes kolinkertainen Suoeen verrattuna. Suoalaisnuoret lukevat OECD-aiden keskiarvoon verrattuna paljon sarjakuvia, aikakauslehtiä sekä sanoalehtiä. Suoi eroaa in kanssa OECD-aiden keskiarvosta sekä uista vertailuaista hyvin aktiivisella sarjakuvien lukeisella. Suoessa ahkeripien sarjakuvien lukijoiden osuus on noin kolinkertainen OECD-aiden keskiarvoon verrattuna. Selvästi eniten sarjakuvia luetaan kuitenkin issa. Aikakauslehtien lukeisessa järjestys on saa. Näistä vertailuaista ainoastaan issa luetaan suoalaisia eneän aikakauslehtiä. Sanoalehtiä lukee useita kertoja viikossa elkein puolet suoalaisnuorista, joka on eniten näiden vertailuaiden kesken, tosin vain pienellä erotuksella Ruotsiin ja Shanghaihin. 5.2 Chattailevilla suoalaisnuorilla jää tiedonhaku väheälle OECD-aista suoalaisnuoret käyttävät keskivertoa eneän internetiä chattailuun sekä osallistuvat internetin keskusteluryhiin ja -foorueihin. Suoalaisnuoret eivät kuitenkaan ole kaikkein aktiivisipia chattailijoita. Kaikista ahkeriin näistä vertailuaista chattaillaan Saksassa. issa nuoret taas chattailevat poikkeuksellisen vähän. Internetin keskusteluryhiin ja -foorueihin suoalaisnuoret osallistuvat vertailuaista kaikista aktiivisiin sekä selvästi OECD-aiden keskiarvoa useain. Huoattavan vähäistä keskustelufoorueille ja -ryhiin osallistuinen oli issa sekä ssa. Sähköpostin käyttö jää kuitenkin suoalaisnuorilla OECD-aiden keskiarvoa vähäiseäksi. Aktiivisipien sähköpostin lukijoiden osuus jää Suoen lisäksi huoattavan pieneksi yös Ruotsissa. Vähiten sähköpostia käytetään Shanghai-Kiinassa ja ssa, joissa eneistö nuorista ei käytä lainkaan sähköpostia. Poikkeuksellisen paljon sähköpostia käytetään issa. Jos suoalaisnuoret hyödyntävät internetin antaia ahdollisuuksia keskustella ja chattailla OECD-aita keskiäärin eneän, niin tiedonhakuaktiivisuus verkossa jää OECD-aiden keskiarvoa alhaiseaksi. Tässä vertailuryhässä Suoi ja Shanghai- Kiina sijoittuvat vähiten aktiivisiksi tiedonhaun suhteen, kun kysyttiin, iten usein nuoret hakevat tietoa tietystä aiheesta. Aktiivisiin tietoa internetistä hakevat kore- 16

17 alaiset ja saksalaiset nuoret. Myös käytännön tietoa verkosta etsittiin Suoessa hiean OECD-aiden keskiarvoa väheän. Näistä vertailuaista Suoea väheän käytännöllistä tietoa verkosta haettiin ainoastaan issa ja Shanghai-Kiinassa. Aktiivisiin käytännön tietoa verkosta haetaan ssa, jossa aktiivisin tiedonhakijoiden ryhä on lähes kolinkertainen Suoeen verrattuna. OECD-aiden keskiarvoon ja uihin aihin verrattuna suoalaisnuorissa on yös vähiten heitä, jotka käyttävät internetin sana- ja tietosanakirjoja useasti päivässä ja toisaalta vähiten heitä, jotka eivät lainkaan käytä kyseisiä tietolähteitä. Kokonaisuudessaan suoalaisnuoret näyttävät käyttävän paljon internetin sana- ja tietosanakirjoja uihin aihin verrattuna, jos otetaan huoioon yös viikoittain tai kuukausittain niitä käyttävät. Verkkouutisten lukeisaktiivisuus on Suoessa atalapi kuin keskiäärin OECDaissa. Vertailuaiden kesken aktiivisipien lukijoiden osuus on Suoessa pienin. Erot eivät tosin ole kovin suuria Ruotsiin, Yhdysvaltoihin tai Shanghai-Kiinaan. Saksassa ja ssa taas luetaan huoattavasti uita aita ahkerain verkkouutisia. 17

18 Lähteet Leino, K. & Nissinen, K Verkkolukutaito ja tietokoneen käyttö PISA tutkiuksessa. Teoksessa Sulkunen, S. & Välijärvi, J. (toi.) PISA09. Kestääkö osaaisen pohja? Opetus- ja kulttuuriinisteriön julkaisuja 2012:12. Opetus- ja kulttuuriinisteriö: Helsinki Sulkunen, S Suoalaisnuorten lukutaidon ja lukuharrastuksen uuttuinen vuodesta Teoksessa Sulkunen, S. & Välijärvi, J. (toi.) PISA09. Kestääkö osaaisen pohja? Opetusja kulttuuriinisteriön julkaisuja 2012:12. Opetus- ja kulttuuriinisteriö: Helsinki Sulkunen, S., Välijärvi, J., Arffan, I., Harju-Luukkainen, H., Kupari, P., Nissinen, K., Puhakka E. & Reinikainen, P PISA09. Ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriinisteriön julkaisuja 2010: 21. Opetus- ja kulttuuriinisteriö: Helsinki. 18

19 Verkkojulkaisu ISBN ISSN X Selvitystyössä käydään läpi, iten vankilaopetusta Suoessa toteutetaan vuonna Millaista koulutusta järjestetään, iten koulutusten toteutukset vaihtelevat eri vankiloissa ja eri rikosseuraausalueilla sekä iten koulutusyhteistyö vankiloiden ja oppilaitosten välillä sekä oppilaitosten kesken on toteutunut. Tään selvityksen erityispiirteinä voidaan pitää sitä, että kysyyksiin vastasivat sekä koulutuksen järjestäjät, vankeinhoidon edustajat että itse vangit. Osin heille suunnattiin yös saoja kysyyksiä, jolloin saatiin saaan kysyykseen vastaukset eri äänillä. Opetushallitus 19

Mitä eväitä PISA-tulokset antavat äidinkielen opetukseen? Sari Sulkunen, FT Jyväskylän yliopisto

Mitä eväitä PISA-tulokset antavat äidinkielen opetukseen? Sari Sulkunen, FT Jyväskylän yliopisto Mitä eväitä PISA-tulokset antavat äidinkielen opetukseen? Sari Sulkunen, FT Jyväskylän yliopisto Lukutaidon määritelmä PISA-arvioinnissa Lukutaito on kirjoitettujen tekstien ymmärtämistä, käyttöä ja arviointia

Lisätiedot

Suomalaislasten ja -nuorten lukutaito kansainvälisessä vertailussa

Suomalaislasten ja -nuorten lukutaito kansainvälisessä vertailussa Suomalaislasten ja -nuorten lukutaito kansainvälisessä vertailussa Sari Sulkunen Yliopistonlehtori, FT Kielten laitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi PISA 2009 -arviointi Lukutaito on kirjoitettujen tekstien

Lisätiedot

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi

Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen. Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi Lasten lukuharrastus PIRLStutkimuksen valossa Sari Sulkunen, FT sari.sulkunen@jyu.fi PIRLS 2011 Progress in International Reading Literacy Study IEA-järjestön hanke Toteutetaan viiden vuoden välein (2001

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009.

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. Sanomalehteä useita kertoja lukevat suomalaisnuoret menestyivät kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa

Lisätiedot

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta

Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Suomalaisten nuorten osaaminen ja kehityksen suunta Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Kansallisen osaamisperustan tila ja tulevaisuus Helsinki 27.5.2014 6.6.2014

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto

Uudet lukemisen tavat. Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto Uudet lukemisen tavat Lukuintoilua 1 Lukeva lapsi ja nuori? Seinäjoki 23.1.2013 Eliisa Vainikka, Tampereen yliopisto eliisa.vainikka@uta.fi PISA-tulosten kehitys 2000-2012 Erinomaisten lukijoiden osuus

Lisätiedot

PISA 2012 ENSITULOKSIA Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA 2012 ENSITULOKSIA Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 ENSITULOKSIA Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 Programme for International Student Assessment Viides tutkimus PISA-ohjelmassa: pääalueena matematiikan

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 ENSITULOKSIA Pekka Kupari Jouni Välijärvi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA 2012 Programme for International Student Assessment Viides tutkimus PISA-ohjelmassa: pääalueena

Lisätiedot

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto

PISA JA TULEVAISUUS. Jouni Välijärvi, professori. Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA JA TULEVAISUUS Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Koulutusmessut Yhtheen tulhaan ja etheenpäin menhään! Rovaniemi 20.9.2014 19.9.2014 PISA 2012 Programme for

Lisätiedot

Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009

Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009 Markkinointiesite 17.8. - 4.9.2009 Maaila Toipuu 2012 II Sijoituswarrantti Maaila Toipuu II 2012 Sijoituswarrantti Mikä tuote? Miksi sijoittaa? Riskit Hajautettu sijoitus Yhdysvaltojen, Euroopan ja Kiinan

Lisätiedot

4 Ministerin alkusanat

4 Ministerin alkusanat 1 2 3 4 Ministerin alkusanat Kansainvälisten tutkimushankkeiden avulla on mahdollista vertailla erilaisia koulutusjärjestelmiä, niiden tuottamia oppimistuloksia sekä oppimistulosten taustalla vaikuttavia

Lisätiedot

Tutkimuksen taustaa...

Tutkimuksen taustaa... No ainahan siitä lukemisesta jottain hyötyä on 9.-luokkalaisten pojat lukijoina vapaa-ajalla ja koulussa Sanna Laaksonen 26.9.2009 Tutkimuksen taustaa... PISA-tutkimukset ja OPH:n tutkimukset: Poikien

Lisätiedot

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Koulutus 215 Ainevalinnat 214 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat ä opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Tilastokeskuksen mukaan venäjää opiskelleiden osuus peruskoulun 1-6 oppilaista oli,2 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Työ 15B, Lämpösäteily

Työ 15B, Lämpösäteily Työ 15B, Läpösäteily urssi: Tfy-3.15, Fysiikan laoratoriotyöt Ryhä: 18 Pari: 1 Jonas Ala Antti Tenhiälä Selostuksen laati: Jonas Ala Mittaukset tehty:.3.000 Selostus jätetty:..000 1. Johdanto Läpösäteily

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

SARI SULKUNEN JOUNI VÄLIJÄRVI INGA ARFFMAN HEIDI HARJU-LUUKKAINEN PEKKA KUPARI KARI NISSINEN EIJA PUHAKKA PASI REINIKAINEN

SARI SULKUNEN JOUNI VÄLIJÄRVI INGA ARFFMAN HEIDI HARJU-LUUKKAINEN PEKKA KUPARI KARI NISSINEN EIJA PUHAKKA PASI REINIKAINEN SARI SULKUNEN JOUNI VÄLIJÄRVI INGA ARFFMAN HEIDI HARJU-LUUKKAINEN PEKKA KUPARI KARI NISSINEN EIJA PUHAKKA PASI REINIKAINEN SARI SULKUNEN JOUNI VÄLIJÄRVI INGA ARFFMAN HEIDI HARJU-LUUKKAINEN PEKKA KUPARI

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 212 Ainevalinnat 211 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 211 yleisimmin opiskeltu kieli

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Koulutus 216 Ainevalinnat 215 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 215 yleisimmin opiskeltu vieras

Lisätiedot

OSAAMINEN KESTÄVÄLLÄ PERUSTALLA

OSAAMINEN KESTÄVÄLLÄ PERUSTALLA Jouni Välijärvi OSAAMINEN KESTÄVÄLLÄ PERUSTALLA Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000 2009 TILANNEKATSAUS HELMIKUU 2014 Muistiot 2014:1 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2014:1 ISBN 978-952-13-5705-3

Lisätiedot

Fiction searching from an enriched library web service

Fiction searching from an enriched library web service Fiction searching from an enriched library web service Anna Mikkonen, Tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto Memornetin syysseminaari 10. 11.10.2013/Tampere Esityksen sisältö Väitöstutkimuksen tausta ja

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2013-03-27. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2013-03-27 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi uueaan ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen

Lisätiedot

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20

LVM/LMA/jp 2012-12-17. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 LVM/LMA/jp 2012-12-17 Valioneuvoson aseus ajoneuvojen käyösä iellä anneun aseuksen uuaisesa Anneu Helsingissä päivänä kuua 20 Valioneuvoson pääöksen ukaisesi, joka on ehy liikenne- ja viesinäiniseriön

Lisätiedot

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta?

PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? 1 Educa 2014 Helsinki PIAAC Mitä Kansainvälinen aikuistutkimus kertoo suomalaisten osaamisesta? Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 25.1.2014 2 Kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC:

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Äidinkielen valtakunnallinen koe 9.luokka

Äidinkielen valtakunnallinen koe 9.luokka Keväällä 2013 Puumalan yhtenäiskoulussa järjestettiin valtakunnalliset kokeet englannista ja matematiikasta 6.luokkalaisille ja heille tehtiin myös äidinkielen lukemisen ja kirjoittamisen testit. 9.luokkalaisille

Lisätiedot

SEOSREHUN TYÖMENEKKIVERTAILU

SEOSREHUN TYÖMENEKKIVERTAILU SEOSREHUN TYÖMENEKKIVERTAILU Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 8.6.0 Oikeudet uutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä aidontuotantoon Hyvien käytänteiden dokuentointi Hankkeen rahoittaja: Etelä-Pohjanaan

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

4 Lentokoneiden suoritusarvot

4 Lentokoneiden suoritusarvot sivu 165 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 4 Lentokoneiden suoritusarvot 4.A Suoritusarvot Edellisissä opetusjaksoissa on puhuttu lentokorkeudesta, ääritteleättä tarkasti itä sillä tarkoitetaan. Ohjaajan kannalta lentokorkeus

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Lue ennen Mac OS X:n asennusta

Lue ennen Mac OS X:n asennusta Lue ennen Mac OS X:n asennusta Tää dokuentti sisältää tärkeää Mac OS X:n asentaiseen liittyvää tietoa, johon on hyvä tutustua ennen asennusta. Dokuentissa on tietoja tuetuista koneista, järjestelävaatiuksista

Lisätiedot

ongelmanratkaisutaito määriteltiin seuraavasti

ongelmanratkaisutaito määriteltiin seuraavasti PISA 2012 -tutkimukseen osallistuneista 65 maasta ja alueesta 44 osallistui myös ongelmanratkaisutaitojen arviointiin. Suomi menestyi arvioinnissa hyvin. Suomalaisoppilaiden pistemäärien keskiarvo oli

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTON LUONTOKESKUSTEN ASIAKASKYSELYJEN TULOSTEN VERTAILU

PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTON LUONTOKESKUSTEN ASIAKASKYSELYJEN TULOSTEN VERTAILU PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTON LUONTOKESKUSTEN ASIAKASKYSELYJEN TULOSTEN VERTAILU Piia Susanna Siirtola Opinnäytetyö Tekniikka- ja luonnonvara-ala Metsätalousinsinööri AMK 205 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu / The European patent system is reforming.

Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu / The European patent system is reforming. Eurooppalainen patenttijärjestelä uudistuu / The European patent syste is reforing. Yhtenäispatentti on tulossa uudeksi vaihtoehdoksi eurooppapatenttien ja kansallisten patenttien rinnalle, ja uusi yhdistetty

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjasto-opas suomeksi Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä. Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, satutunteja,

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma

Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Jarmo Saarti Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailupäivä 22.5.2013 Helsinki Kirjoja vai kirjallisuutta etsimässä? Kaunokirjallisuuden haku Melindasta käyttäjän näkökulma Sisältö Kirjallisuuden hakustrategiat

Lisätiedot

Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo vuonna 2014 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) Syyskuu 2015

Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo vuonna 2014 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) Syyskuu 2015 Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo vuonna 2014 Media Clever Oy / Janne Silvonen (VTM) Syyskuu 2015 Tilaaja: FILI ja Suomen Kustannusyhdistys ry Suomalaisen kirjallisuusviennin markkina-arvo

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston

Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston Kuinka tutkijat hakevat tietoa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa Taloustieteellisten aineistojen sisällönkuvailupäivä Toukokuu 2012 Juha Holopainen email: juha.holopainen@aalto.fi FinELib toteutti syys-lokakuussa

Lisätiedot

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Koulutus Ainevalinnat 9 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 9 Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 9 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla

Lisätiedot

Hajonta, minimi ja maksimi sekä keskiarvo

Hajonta, minimi ja maksimi sekä keskiarvo Hajonta, minimi ja maksimi sekä keskiarvo Descriptive Statistics Kotona Koulun opettajainhuoneessa Opetusluokassa Vapaa-ajalla kodin ja koulun ulkopuo kohdallasi: Kehitän opettamiini aineisiin liittyviä

Lisätiedot

Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja

Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja Valmennuskurssit: tasa-arvoon, valmentautumiseen ja onnistumiseen liittyviä havaintoja Seminaari korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä 01.12.2016 Sakari Ahola, Rita Asplund, Pekka Vanhala

Lisätiedot

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA

TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA TASA-ARVO JA SUKUPUOLI OPPIMATERIAALEISSA Muistiot 2011:1 1 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2011:1 ISBN 978-952-13-4639-2 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu) Taitto: Sirpa Ropponen

Lisätiedot

Lukutaidon ja luonnontieteiden Luonnontieteiden osaamisessa suoma- Myös OECD-maiden matematiikan osaamisen keskiarvo on laskenut: vuoden 2003

Lukutaidon ja luonnontieteiden Luonnontieteiden osaamisessa suoma- Myös OECD-maiden matematiikan osaamisen keskiarvo on laskenut: vuoden 2003 SUOMALAISNUORET EdELLEEN OEcd:N PARhAIMMISTOA... Suomalaisnuorten matematiikan osaaminen on PISA -tulosten valos- sa edelleen OECD-maiden parhaimmistoa. Matematiikan kansallinen keskiarvomme oli OECD-maiden

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

x 2 + y 2 = 2z y 2 + z 2 = 2x z 2 + x 2 = 2y a + n 1 n a a + 1 a +. On myös helppo tarkastaa, että ratkaisut toteuttavat yhtälön.

x 2 + y 2 = 2z y 2 + z 2 = 2x z 2 + x 2 = 2y a + n 1 n a a + 1 a +. On myös helppo tarkastaa, että ratkaisut toteuttavat yhtälön. Kotitehtävät joulukuu 20 Helpopi sarja 1. Ratkaise yhtälöryhä x 2 + y 2 = 2z y 2 + z 2 = 2x z 2 + x 2 = 2y reaaliluvuilla x y ja z. Ratkaisu. Jokainen luvuista on puolet kahden neliön suasta ja siten välttäättä

Lisätiedot

Kustannusosakeyhtiö Otava 2

Kustannusosakeyhtiö Otava 2 20 Kustannusosakeyhtiö Otava 2 Tilanne maailmalla Päätelaitteet Vuoteen 2009 mennessä on myyty 5 miljonaa lukulaitetta Vuonna 2010 myydään arviolta 5-6 miljoonaa lukulaitetta 7 miljoonaa Ipadia Erilaisia

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET?

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? - Kirjaston rooli turkulaisnuorten arjessa Piia af Ursin Vaski-kirjastojen miniseminaari, Turun kirjamessut 2012 5.9.2012 TUTKIMUKSEN TAUSTAA EVIVA = kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Tukeeko sanomalehtien lukeminen

Tukeeko sanomalehtien lukeminen Tukeeko sanomalehtien lukeminen oppimista? Sanomalehti en luke mis aktiivis uus j a o ppi mistuloks et PIRJO LINN AKY LÄ & ANT ERO MA LIN KOU LU T U KSEN T U T KIMU SLAITOS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Paino:

Lisätiedot

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014

Koululaisen arki. Vapaa-aika 2-4 h. Perheen kanssa 3-5 h. Uni 10-11 h. Koulu 4-6 h. Läksyt 30-45 min. Oppilaiden ajankäyttö ja harrastukset Lapua 2014 Yhteenveto kyselyn tuloksista Koululaisen arki Ruutuaika Harrastukset Kaverit Leikit Yhdessä tekeminen Ruokailu Kotiaskareet Arjen rutiinit Perheen kanssa 3-5 h Vapaa-aika 2-4 h Uni 10-11 h Läksyt 30-45

Lisätiedot

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012

Stefan Oino. TITEPK.n vierailuluento 24.8.2012 1 Kirjaston sähköiset palvelut opiskelijalle Stefan Oino TTY /Kij Kirjasto 23.8.2012 2012 POP:n kautta kirjaston sivuille 2 1. 2. 3. Tutcat 3 Luettelo kirjaston painetuista aineistosta: kirjat ja lehdet

Lisätiedot

Nuorten mediankäyttötapoja

Nuorten mediankäyttötapoja Mediakritiikkiprojekti Nuorten mediankäyttötapoja Sinituuli Suominen Haluan mediakritiikkiprojektini avulla lisää tietoa nuorten lehdenlukutottumuksista. Kiinnostavatko lehdet edelleen Internetistä huolimatta?

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksesta. SSYK-hanke. PLP/Joensuu

Toimintaympäristön muutoksesta. SSYK-hanke. PLP/Joensuu Toimintaympäristön muutoksesta SSYK-hanke PLP/Joensuu Toimintaympäristöstä tänään Muutoksia, jotka vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen Muutoksia, jotka vaikuttavat kirjastotyön osaamisvaateisiin Muutoksia,

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen

Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Uutta tietoa suomen kielen opetukseen Suomen kielen ja kirjallisuuden alumnipäivä 26.9.2009 TERVETULOA! Muutama sana tekstitaidoista Lukemista ja kirjoittamista ei voi erottaa toisistaan Tekstitaidot =

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia.

Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivä on kirjojen kattomarkkinointia. Kirjan ja ruusun päivän alkuperä on vuodessa 1926, jolloin huhtikuun 23. valittiin barcelonalaisen kirjakauppiaan idean mukaan kirjojen ja ruusujen

Lisätiedot

KIELIPUNTARI. Oppaat ja käsikirjat 2011:18

KIELIPUNTARI. Oppaat ja käsikirjat 2011:18 KIELIPUNTARI Oppaat ja käsikirjat 2011:18 Kielipuntari on Suomi-kouluja varten laadittu tehtäväpaketti, jonka avulla opettajat voivat kartoittaa ja arvioida oppilaidensa kielitaidon tasoa. Kielipuntari

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Ypäjä: 1213,92 Muut hankkeessa osallisena olevat tahot ja niiden rahoitusosuudet Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos

Ypäjä: 1213,92 Muut hankkeessa osallisena olevat tahot ja niiden rahoitusosuudet Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Hakeus saapunut Diaarinro S S I A A L I - J A TRVSMIISTRIÖ HAKMUS VALTIAVUSTUKS SAAMISKSI KAST-HJLMAA TTUTTAVAA SSIAALI- JA TRVDHULL KHITTÄMISHAKKS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtyä

Lisätiedot

Vankilaopetusta verkossa -hanke

Vankilaopetusta verkossa -hanke Vankilaopetusta verkossa -hanke Kesto: 8/2010 5/2013 (mahd. 2013 vuoden loppuun) Hallinnoija: Bovallius-ammattiopisto Rahoittava viranomainen: Opetushallitus Kehittämisohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma,

Lisätiedot

1.5 Tasaisesti kiihtyvä liike

1.5 Tasaisesti kiihtyvä liike Jos pudotat lyijykuulan aanpinnan läheisyydessä, sen vauhti kasvaa joka sekunti noin 9,8 etrillä sekunnissa kunnes törää aahan. Tai jos suoritat autolla lukkojarrutuksen kuivalla asvaltilla jostain kohtuullisesta

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

E-kirjat - sähköiset kirjat

E-kirjat - sähköiset kirjat Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum E-kirjat - sähköiset kirjat Sähköiset eli e-kirjat ovat vielä kehityksensä alkuvaiheessa ja muistuttavat toistaiseksi

Lisätiedot

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys

Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys 67. Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeiden yhteiskunnallinen erkitys Lääkkeet ovat lääkärien useiin käyttää hoitokeino. Noin 75 % avohoidon potilaista lähtee lääkärin vastaanotolta reseptin kanssa.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Tiedonhaku Internetistä ja sen jakaminen

Tiedonhaku Internetistä ja sen jakaminen Tiedonhaku Internetistä ja sen jakaminen Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen AVO -hanke Innopark Oy elias.aarnio@innopark.fi Lisenssi: CC BY-SA 3.0 Wikipedia mitä se tarkoittaa? Sanayhdistelmä wiki

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 1.7.2015. Opetushallitus, 2.7.2015. Lausunto OKM/96/050/2015

Lisätiedot

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa.

Mitä kartoitettiin? Turun opetustoimen 6-lk oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä koulussa. Turun opetustoimen 6. luokkalaisten tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tulokset vuonna Sisällysluettelo Yleistä... 5 Poimintoja... 6 Tietokoneen hallinta... 7 Tekstinkäsittelytaidot... 9 Kuvankäsittely...

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajataustaisten nuorten osaaminen PISA tutkimuksessa

Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajataustaisten nuorten osaaminen PISA tutkimuksessa KT Heidi Harju-Luukkainen FT Kari Nissinen Prof. Mirja Tarnanen MMT Jouni Vettenranta Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Pääkaupunkiseudun maahanmuuttajataustaisten nuorten osaaminen PISA

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.)

5. Kuinka kauan pystyisit olemaan ilman sähköisiä mediavälineitä? (Ei tarkoita puhelimella soittamista.) 1. Luokka-aste 3 66 22.8% 4 92 31.8% 5 103 35.6% 6 23 8 % 7 2 0.7% 8 2 0.7% 9 1 0.3% 2. Sukupuoli Tyttö 159 55 % Poika 130 45 % 3. Mitä sähköisiä mediavälineitä käytät päivittäin koulussa? ATK-luokan/kirjaston

Lisätiedot