POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen"

Transkriptio

1 POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa alkaen

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä voit vakuuttaa Pohjantähtiturvalla? 4 HENKILÖSTÖN TURVAKSI 6 Henkilöturvan myöntäminen ja voimassaolo 6 Tapaturma 6 Tapaturman hoitokulut 6 Päiväraha 7 Haittakorvaus 7 Tapaturmainen kuolema 7 Sairaus 7 Matkustaminen 7 OMAISUUDEN TURVAKSI Mitä voidaan vakuuttaa omaisuusvakuutuksilla? 8 Tontti 8 Rakennukset 8 Käyttö- ja vaihto-omaisuus 8 Matkatavarat 8 Vene 8 Metsä 8 Mitä riskejä omaisuusvakuutus kattaa? 9 VAKUUTUSTURVAA KULJETUKSILLE 9 TOIMINNAN TURVAKSI 10 Toiminnan keskeytyminen 10 Toiminnan vastuu 10 Oikeudenkäynti 11 Tiekuljetuksen vastuu 11 3

4 POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI Tähän tuote-esitteeseen on koottu Pohjantähtiturvan vakuutusmuodot pääpiirteittäin. Yksityiskohtaiset korvaussäännökset, rajoitukset ja suojeluohjeet löydät vakuutusehdoista. Tutustu siis myös vakuutusehtoihin huolellisesti. MIKÄ ON POHJANTÄHTITURVA? Pohjantähtiturva on kokonaisvaltainen ja joustava vakuutussopimus, jolla voi vakuuttaa useimmat yrityksen henkilöstöön, omaisuuteen ja toimintaan kohdistuvat riskit. Pohjantähtiturva on täsmällinen tapa vakuuttaa, sillä vakuutusturva räätälöidään täysin yksilöllisesti yrityksen tarpeiden mukaan. YKSILÖLLISTÄ VAKUUTUS- TURVAA JA PAREMPAA PALVELUA Pohjantähti tarjoaa yrityksille henkilökohtaista palvelua ja tarpeen mukaista vakuutusturvaa. Pohjantähdessä yrityksellä on oma nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa yrityksen vakuutusasiat hoituvat kokonaisvaltaisesti. Vakuutusturva on sopeutettavissa myös muuttuviin olosuhteisiin nopeasti ja mutkattomasti. Tehokkaalla riskienhallinnalla ja oikein mitoitetulla vakuutusturvalla turvataan yrityksen toiminnan jatkuvuus tilanteessa kuin tilanteessa. Siksi myös yhteistyömme alkaa riskikartoituksella, jolloin tunnistetaan yritykseen kohdistuvat vahinkoriskit ja arvioidaan niiden kattamiseksi tarvittava, yrityksen tarpeita vastaava vakuutusturva. Näin vältytään ali- tai ylivakuuttamasta yrityksen kohteita ja varmistetaan asianmukainen korvaus vahinkotilanteessa. Pohjantähtiturvassa omavastuut ja vakuutusturvan laajuus voidaan valita kohteittain ja siten vaikuttaa vakuutusmaksuihin. Järkevät suojausratkaisut vähentävät merkittävästi yrityksen vahinkoja, joten myös vahinkojen ennaltaehkäisyllä on mahdollista vaikuttaa maksuihin. Korvaustoimintamme pääperiaatteet ovat nopeus ja joustavuus. Huolellinen riskikartoitus ja maanlaajuinen vahinkotarkastus auttavat korvaamaan vahingot nopeasti ja asiantuntevasti siten, että yrityksen omaisuudelle ja toiminnalle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. MITÄ VOIT VAKUUTTAA POHJANTÄHTITURVALLA? Yrityksesi tarvitsee vakuutusturvaa niin henkilöstön, omaisuuden kuin toiminnankin turvaksi. Seuraavan sivun taulukkoon on koottu kaikki kohteet, jotka voit vakuuttaa Pohjantähtiturvalla tai muilla Pohjantähden tai yhteistyökumppaneidemme tuotteilla. 4

5 Vakuutettava kohde Yrittäjä Avainhenkilöt Työntekijät Vakuutettava kohde Tontti Rakennukset ja LVISA-laitteet Rakenteilla tai korjattavana oleva rakennus Käyttö- ja vaihto-omaisuus Asennettavana oleva kone tai laite Matkatavarat Metsä Veneet HENKILÖSTÖ Pohjantähtiturva Henkilöturva Henkilöryhmän turva Henkilökeskeytysturva OMAISUUS Pohjantähtiturva Tonttiturva Kiinteistö- ja LVISA-turva Rakennusajan turva Käyttö- ja vaihto-omaisuusturva Asennusturva Henkilöstön matkatavaraturva Yrityksen matkatavaraturva Metsäturva Veneturva Muut Pohjantähden ja yhteistyökumppaneiden tuotteet YEL TyEL Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vapaaehtoiset säästö-, henki- ja eläkevakuutukset Muut Pohjantähden ja yhteistyökumppaneiden tuotteet Kuljetukset Autokuljetusturva Kuljetuksen perusturva Kuljetuksen täysturva Ajoneuvot Työkoneet Liikennevakuutus Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus Vakuutettava kohde Toiminnan keskeytyminen TOIMINTA Pohjantähtiturva Keskeytysturva Henkilökeskeytysturva Muut Pohjantähden ja yhteistyökumppaneiden tuotteet Toiminnan vastuu Toiminnan turva Tuoteturva Oikeusturva Tiekuljetusturva Taulukko 1: Pohjantähdestä saat kaikki yrityksesi tarvitsemat vakuutukset saman katon alta 5

6 Yrityksen henkilöstön vakuutusturvasta osa on lakisääteistä ja osa vapaaehtoista. Lakisääteisiä vakuutuksia ovat työtapaturmavakuutus sekä TyEL-eläkevakuutus. Lisäksi yrittäjän on otettava itselleen YELeläkevakuutus. Lakisääteiset henkilövakuutukset takaavat henkilöstölle perusturvan henkilöriskien varalta. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla henkilövahinkoihin voidaan varautua lakisääteistä turvaa laajemmin ja samalla kannustaa ja motivoida henkilöstöä. HENKILÖSTÖN TURVAKSI Avainhenkilön irtisanoutuminen, työkyvyttömyys tai kuolema ovat esimerkkejä yrityksen toiminnan kannalta merkittävistä riskeistä, joihin on hyvä varautua. Eläke-etuja parantamalla voidaan edistää yrityksen avainhenkilöiden sitoutuneisuutta yritykseen, kun taas tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksilla turvataan työntekijän ja hänen perheensä toimeentulo kriisitilanteessa. Pohjantähtiturvan henkilöturva voidaan tehdä joko yksilöllisenä vakuutuksena tai ryhmävakuutuksena esimerkiksi koko yrityksen henkilöstölle. Henkilöturvaan voidaan valita turva tapaturman, sairauden ja matkustamisen varalta. Henkilöturvan myöntäminen ja voimassaolo Henkilöturva korvaa vain ennalta arvaamattomia tapaturmia ja sairastumisia, joten se myönnetään terveysselvityksen perusteella. Ennen vakuutussopimuksen solmimista tiedossa olleet tapaturmat, sairaudet tai sairausoireet saattavat aiheuttaa vakuutukseen korvaavuuteen vaikuttavia rajoitusehtoja. Ryhmävakuutukseen terveysselvitystä ei kuitenkaan vaadita. Sekä yksilöllinen henkilöturva että ryhmävakuutus ovat täysajan vakuutuksia, jotka ovat voimassa työssä ja vapaa-aikana. Yksilöllinen tapaturma- ja matkustajavakuutus päättyy 75 vuoden iässä ja sairauskuluvakuutus 65 vuoden iässä. Ryhmävakuutukseen kuulumisen edellytyksenä on voimassaoleva työsuhde. Työsuhteen voimassa ollessa ryhmätapaturma- ja ryhmämatkustajavakuutus päättyy 75-vuotiaana ja ryhmäsairauskuluvakuutus vakuutetun täytettyä 68 vuotta. TAPATURMA Tapaturmavakuutukseen voidaan valita: - tapaturman hoitokulut - päiväraha (vain yksilöllisiin henkilöturviin) - haittakorvaus - tapaturmainen kuolema. Tapaturman hoitokulut Pohjantähtiturvassa tapaturman hoitokulujen vakuutusmäärä ja omavastuu ovat valittavissa. Vakuutusmäärä ja omavastuu ovat tapaturmakohtaisia, joten kustakin tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja korvataan valittuun vakuutusmäärään saakka. Omavastuu vähennetään jokaisesta tapaturmasta vain kerran. Tapaturman hoitokuluina korvataan esimerkiksi lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia ja lääkkeitä, terveyskeskus- ja sairaalamaksuja sekä tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjauskulut tai hankintakustannukset. Vakuutus korvaa myös tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen välttämättömän fysikaalisen hoidon. Vakuutus ei korvaa matkakuluja tai hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä. 6

7 Päiväraha Päivärahan tarkoituksena on säilyttää yrittäjän tai yrityksen työntekijän tulotaso tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden aikana. Pohjantähtiturvassa päivärahan vakuutusmäärä ja omavastuuaika ovat valittavissa, mutta vakuutusmäärän on oltava suhteutettu todellisiin vuosityöansioihin. Päiväraha on saajalleen verotettavaa tuloa. Haittakorvaus Haitalla tarkoitetaan tapaturman seurauksena syntyneen vamman aiheuttamaa, lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa. Haitta-astetta arvioitaessa huomioidaan ainoastaan vamman laatu, ei yksilöllisiä olosuhteita. Haittakorvaus maksetaan aina kertakorvauksena. Korvaus on haitta-astetta vastaava osa vakuutukseen valitusta vakuutusmäärästä. Tapaturmainen kuolema Vakuutukseen valittu tapaturmaisen kuoleman vakuutusmäärä maksetaan määritellyille edunsaajille, kun kuolema on seurausta ulkoisen tapaturman aiheuttamista vammoista. Korvauksen verotettavuus riippuu edunsaajamääräyksestä, voimassaolevista verotussäännöksistä sekä muista mahdollisista saman kuolemantapauksen vuoksi saatavista korvauksista. SAIRAUS Vakuutus ei korvaa esimerkiksi matkakuluja, terveystarkastuksia, silmä- tai piilolaseja, sairauden hoitoon tarkoitettuja apuvälineitä, kosmeettisia leikkauksia ja hammassairauksia. MATKUSTAMINEN Matkustavan henkilöstön turvaksi kannattaa ottaa matkustajavakuutus, joka kattaa muuta henkilöturvaa laajemmin juuri matkustamiseen liittyviä riskejä. Matkalla sattuvien tapaturmien ja matkasairauksien hoitokulujen lisäksi matkustajavakuutus tuo turvaa myös kaikkein pahimman varalle. Hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa ja niihin sisältyvät myös: - tapaturman tai sairauden vaatima erityiskuljetus kotimaahan - kuolemantapauksen sattuessa vainajan kotiinkuljetus tai hautauskustannukset ulkomailla - lähiomaisen matka- ja majoituskustannukset, jotka aiheutuvat matkasta hengenvaarallisessa tilassa olevan vakuutetun luo. Pohjantähtiturvassa sairauden hoitokulujen vakuutusmäärä ja omavastuu ovat valittavissa. Vakuutusmäärä ja omavastuu ovat sairauskohtaisia, joten kustakin sairaudesta aiheutuneita hoitokuluja korvataan valittuun vakuutusmäärään saakka. Omavastuu vähennetään jokaisesta sairaudesta vain kerran. Sairauskuluvakuutus korvaa esimerkiksi lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia ja lääkkeitä, terveyskeskus- ja sairaalamaksuja sekä ravintovalmisteita, vitamiineja, hivenaineita, rohdosvalmisteita, luontaistuotteita tai muita sairauden hoitoon tarkoitettuja valmisteita, joista KELA on suorittanut korvauksen. Hoitokulujen lisäksi matkustajavakuutuksella voidaan varautua niin matkan peruuntumiseen ja alkaneen matkan keskeytymiseen kuin matkalta myöhästymiseen ja matkan odottamiseenkin ehdoissa mainituin edellytyksin. Matkalla sattuneesta tapaturman aiheuttaneesta työkyvyttömyydestä, pysyvästä haitasta tai kuolemasta maksetaan korvausta tapaturmavakuutukseen valittujen vakuutusmäärien mukaisesti. Pohjantähtiturvan matkustajavakuutus on jatkuva vuosivakuutus eli vakuutusturva on voimassa, vaikka matkoja olisi useita vuoden aikana. Pohjantähti lähettää vakuutetulle matkavakuutuskortin, jota näyttämällä hoidon antaja voi laskuttaa ulkomailla annetusta hoidosta suoraan Pohjantähteä. 7

8 Yrityksen omaisuuteen kohdistuu monenlaisia riskejä, kuten tulipalot, putkivuodot ja rikokset. Nämä ja muut ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat vahingoittaa tai tuhota yrityksen omaisuutta. Näihin riskeihin voidaan kuitenkin varautua tehokkaalla riskienhallinnalla sekä omaisuusvakuutuksilla. Omaisuuden vakuuttaminen Pohjantähtiturvalla on joustavaa, sillä vakuutusturva rakennetaan juuri yrityksen tarpeiden mukaan. OMAISUUDEN TURVAKSI MITÄ VOIDAAN VAKUUTTAA OMAISUUSVAKUUTUKSILLA? Tontti Tonttiturvalla voidaan vakuuttaa tontin puusto, istutukset, pinnoitteet, kiinteät rakenteet ja koneet sekä tontin turvatekniikka. Myös enintään 20 neliömetrin rakennukset sisältyvät tontin vakuutusturvaan. Tätä suuremmat rakennukset vakuutetaan omina kohteinaan. Rakennukset Kiinteistöturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen tuotantorakennukset, liikerakennukset, varastorakennukset ja vapaa-ajanrakennukset. Rakennuksen LVISA laitteet vakuutetaan erikseen, jolloin niille voidaan valita laajempi turva kuin muulle osalle rakennusta esimerkiksi rikkoutumisen varalle. Rakennusajan turvalla voidaan vakuuttaa rakenteilla oleva rakennus tai rakennuksessa suoritettava korjaustyö. Vakuutus tehdään yleensä määräaikaisena nimetylle rakennustyömaalle, mutta esimerkiksi rakennusliikkeille vakuutus voidaan tehdä myös jatkuvana. Käyttö- ja vaihto-omaisuus Käyttöomaisuusturvalla voidaan vakuuttaa esimerkiksi yrityksen liiketoiminnassaan käyttämät kalusteet, koneet ja tuotantovälineet. Vaihto-omaisuusturvalla vakuutetaan yrityksen tuotteidensa valmistuksessa käyttämät raaka-aineet, keskeneräinen tuotanto ja kauppavarasto. 8 Lisäksi seuraavat omaisuuserät voidaan vakuuttaa omilla vakuutusturvillaan: - ulkona säilytettävä omaisuus - asiakkaiden vakuuttamaton omaisuus - koneet ja laitteet - ohjelmat ja tiedostot - kylmätuotteet ja pakasteet - rahat ja arvopaperit säilytyksessä ja kuljetuksessa - lasit, kilvet ja teippaukset Asennusturvalla voidaan vakuuttaa asennettavana olevat koneet ja laitteet. Vakuutus tehdään yleensä määräaikaisena nimetylle asennustyölle, mutta esimerkiksi koneasennus- ja kunnossapitoyrityksille vakuutus voidaan tehdä myös jatkuvana. Matkatavarat Yrityksen matkatavaraturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen omistamat, yrittäjän tai yrityksen työntekijän matkalla mukana olevat matkatavarat. Henkilöstön matkatavaraturvalla voidaan vakuuttaa vakuutettujen henkilöiden henkilökohtaiset matkatavarat. Vene Veneturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen omassa käytössä oleva vene varusteineen. Metsä Metsäturvalla voidaan vakuuttaa metsätalousmaan puusto ja taimikko sekä samaan kokonaisuuteen kuuluva joutomaa.

9 MITÄ RISKEJÄ OMAISUUS- VAKUUTUS KATTAA? Pohjantähtiturvassa yrityksen omaisuudelle voidaan rakentaa juuri yrityksen tarpeiden mukainen vakuutusturva, joka voi olla erilainen jokaisella vakuutettavalla kohteella niin riskien kuin omavastuidenkin suhteen. Ainoastaan tulipaloriski on yrityksen perusturvan vuoksi pakollinen valinta. Omaisuusvakuutus korvaa omaisuudelle aiheutuvat äkilliset ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamat suoranaiset esinevahingot vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutettavat riskit ovat toisensa poissulkevia eli esimerkiksi rikkoutumisen varalle otettu turva ei korvaa sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa. Yrityksen omaisuus voidaan vakuuttaa kohteesta riippuen seuraavien riskien varalta: - Tulipalo - Sähköilmiö - Rikos - Putkivuoto - Luonnonilmiö - Rikkoutuminen Tiettyihin vakuutusturviin on valittavissa myös muita riskejä, kuten pilaantuminen (kylmätuotteet ja pakasteet), katoaminen (matkatavarat), törmäys (veneet) tai sienitaudit (metsä). Kun yrityksen omaisuutta siirretään, kuljetetaan tai varastoidaan kuljetuksen aikana, kohdistuu omaisuuteen monenlaisia riskejä. Jos esimerkiksi kauppatavara vahingoittuu kuljetuksessa ennen kuin riski siitä on siirtynyt ostajalle, vahinko jää myyjän tappioksi. Myyjä voi vakuuttaa tämän riskin kuljetusvakuutuksella. Myös ostaja voi ottaa kuljetusvakuutuksen oman kuljetuksenaikaisen riskinsä kattamiseksi. VAKUUTUSTURVAA KULJETUKSILLE Kuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se, jolla on tehdyn sopimuksen mukaan vaaran vastuu kauppatavarasta. Lisäksi yrityksen eri toimipisteiden välillä suoritettavat kuljetukset voidaan vakuuttaa kuljetusvakuutuksella. Pohjantähtiturvassa vakuutusturvan laajuus voidaan valita seuraavista vaihtoehdoista: - kuljetuksen täysturva - kuljetuksen perusturva - autokuljetusturva Kuljetuksen täysturva korvaa äkilliset ennalta arvaamattomat ulkoisen tapahtuman aiheuttamat vahingot. Perusturva korvaa palon, räjähdyksen, mereen huuhtoutumisen sekä meri-, liikenne- ja lento-onnettomuuden aiheuttamat vahingot. Autokuljetusturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen omalla ajoneuvolla suoritettavat yrityksen omat ostoja myyntikuljetukset. Autokuljetusturva on korvauspiiriltään samanlainen kuin kuljetuksen perusturva. Kuljetusvakuutukset eivät korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi puutteellisesta pakkauksesta tai kuljetusvälineestä, naarmuuntumisesta tai tavaran omasta ominaisuudesta. 9

10 Henkilöstöstä ja omaisuudesta huolehtimisen lisäksi yrityksen on tärkeää huomioida myös jokapäiväiseen toimintaan liittyvät riskit. Yritys voi tahtomattaan aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa ulkopuolisille ja joutua siitä vahingonkorvausvastuuseen tai kohdata jopa oikeudenkäyntiin johtavan riitatilanteen. Näihin tilanteisiin yritys voi varautua Pohjantähtiturvan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla. Yrityksen taloudellisen tuloksen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta on erityisen tärkeää varautua vakuutuksin myös toiminnan keskeytymiseen. TOIMINNAN TURVAKSI TOIMINNAN KESKEYTYMINEN Yritystä kohtaava omaisuusvahinko, kuten tulipalo tai koneen rikkoutuminen, voi johtaa yrityksen toiminnan keskeytymiseen tai häiriintymiseen, josta aiheutuva taloudellinen menetys voi olla huomattavasti suurempi kuin itse omaisuusvahinko. Keskeytysturva korvaa keskeytysvahingosta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä sekä liiketaloudellisesti perusteltuja kiirehtimis- ja muita ylimääräisiä kuluja ja varmistaa näin yrityksen taloudellisen tuloksen yllättävissäkin tilanteissa. Keskeytysturva voidaan ottaa seuraavien riskien varalta: - tulipalo - sähköilmiö - rikos - putkivuoto - luonnonilmiö - rikkoutuminen - epidemia täjän tai pysyvässä työsuhteessa olevan työntekijän tapaturmaisesta työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. Vakuutus korvaa toiminnan keskeytymisestä aiheutuvan katemenetyksen sovittuun vakuutusmäärään asti. TOIMINNAN VASTUU Yrityksen jokapäiväinen toiminta saattaa joskus aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja ulkopuolisille. Toiminnan turva suojaa yritystä taloudellisilta menetyksiltä, joita yritykselle voi aiheutua sen joutuessa maksamaan näistä tilanteista syntyviä huomattaviakin vahingonkorvauksia. Eräillä toimialoilla vakuutus korvaa myös henkilö- tai esinevahinkoon liittymättömät varallisuusvahingot. Voimassaolevan oikeuden mukainen korvausvastuu voi syntyä esimerkiksi työn suorittamisesta tai liikekiinteistön ylläpidossa tapahtuneen laiminlyönnin seurauksena. Jos yrityksen omistama rakennus on vain osin yrityksen omassa käytössä, tulee yrityksen ottaa erillinen Kiinteistön toiminnan turva. Keskeytysturvan vakuutusmäärä on yleensä keskeytysvakuutuskate, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta materiaaliostot ja palvelut. Omaisuuskeskeytyksen lisäksi yrityksessä saattaa olla tarvetta varautua myös henkilökeskeytykseen, jos yrityksen toiminta on riippuvainen tietyn henkilön työpanoksesta. Henkilökeskeytyksellä tarkoitetaan yrityksen toiminnan keskeytymistä, joka johtuu yrit- Tuotteen valmistajana, maahantuojana tai myyjänä yritys saattaa joutua korvausvastuuseen virheellisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. Tuotevastuuseen yritys voi varautua ottamalla Tuoteturvan, joka korvaa toiselle luovutetun tuotteen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa. 10

11 Vastuuvakuutukset eivät korvaa esimerkiksi yksinomaan sopimukseen tai takuuseen perustuvaa korvausvastuuta eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajalle itselleen. Vakuutus ei myöskään pääsääntöisesti korvaa vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja, mutta joillakin toimialoilla korvauspiiriä voidaan tältä osin laajentaa. Kun yrityksellä on turva vastuuvahinkojen varalta, Pohjantähti selvittää, onko yritys velvollinen korvaamaan vahingon, neuvottelee korvauksenvaatijan kanssa ja korvaa ehdoissa mainitut vahingot sekä mahdollisen vahinkoon liittyvän oikeudenkäynnin. OIKEUDENKÄYNTI Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutettuun toimintaan liittyvissä riita-, hakemus- ja rikosasioissa vakuutusehtojen mukaisesti. Oikeusturvaetua voidaan käyttää asioissa, joita voidaan käsitellä Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Vakuutustapahtuma on sattunut, kun riita on syntynyt. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös riidan, vaatimuksen tai haasteen perusteena olevien seikkojen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Oikeusturvasta ei korvata esimerkiksi vakuutetun maksettaviksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ja vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä. TIEKULJETUKSEN VASTUU Kuljetustoimintaan liittyvään vahingonkorvausvelvollisuuteen rahdinkuljettaja, kuljetusliike, liikennöitsijä ja autoilija voi varautua tiekuljetusturvalla. Vakuutus korvaa kuljetuksen aikana tapahtuneen kuljetettavan tavaran katoamisen, vähentymisen, vahingoittumisen tai luovutuksen viivästymisen, jonka rahdinkuljettaja on tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan velvollinen korvaamaan tavaran omistajalle. Tiekuljetusturva korvaa myös kohtuulliset kuljetusvahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset, jos kuljetettava tavara on vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja tavaraa vartioidaan, suojataan, siirretään vahinkopaikalta lähimpään varastointipaikkaan tai uudelleen kuormataan tämän vaaran välttämiseksi. 11

12 ota yhteyttä! POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, Hämeenlinna Puhelin, vaihde Puhelinpalvelu Y-tunnus: , kotipaikka: Hämeenlinna 06/2012 / kpl 12

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Kodin ja perheen vakuutukset

Kodin ja perheen vakuutukset Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi FLYING BLUE-MATKAVAKUUTUS VAKUUTUSERITTELY Saadaksenne apua välittömästi sairaus- tai kuolemantapauksissa tai Suomeen kuljettamisessa olkaaa hyvä ja ottakaa heti yhteys: Falck Oy, puh + 358 9 37 47 72

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Perustietoa mökkitontin ostajalle

Perustietoa mökkitontin ostajalle Perustietoa mökkitontin ostajalle Ostaessasi tai myydessäsi maata, rakennettua tai rakentamatonta, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistön kaupalta edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. SISÄLLYS Missä Autoturvan vakuutukset ovat voimassa?...4 Liikennevakuutus korvaa toiselle aiheutetut

Lisätiedot

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K. Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. 09-6850 120 www.fine.fi VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle

Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Mela-turvaa myös vapaa-ajalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot