POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen"

Transkriptio

1 POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa alkaen

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä voit vakuuttaa Pohjantähtiturvalla? 4 HENKILÖSTÖN TURVAKSI 6 Henkilöturvan myöntäminen ja voimassaolo 6 Tapaturma 6 Tapaturman hoitokulut 6 Päiväraha 7 Haittakorvaus 7 Tapaturmainen kuolema 7 Sairaus 7 Matkustaminen 7 OMAISUUDEN TURVAKSI Mitä voidaan vakuuttaa omaisuusvakuutuksilla? 8 Tontti 8 Rakennukset 8 Käyttö- ja vaihto-omaisuus 8 Matkatavarat 8 Vene 8 Metsä 8 Mitä riskejä omaisuusvakuutus kattaa? 9 VAKUUTUSTURVAA KULJETUKSILLE 9 TOIMINNAN TURVAKSI 10 Toiminnan keskeytyminen 10 Toiminnan vastuu 10 Oikeudenkäynti 11 Tiekuljetuksen vastuu 11 3

4 POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI Tähän tuote-esitteeseen on koottu Pohjantähtiturvan vakuutusmuodot pääpiirteittäin. Yksityiskohtaiset korvaussäännökset, rajoitukset ja suojeluohjeet löydät vakuutusehdoista. Tutustu siis myös vakuutusehtoihin huolellisesti. MIKÄ ON POHJANTÄHTITURVA? Pohjantähtiturva on kokonaisvaltainen ja joustava vakuutussopimus, jolla voi vakuuttaa useimmat yrityksen henkilöstöön, omaisuuteen ja toimintaan kohdistuvat riskit. Pohjantähtiturva on täsmällinen tapa vakuuttaa, sillä vakuutusturva räätälöidään täysin yksilöllisesti yrityksen tarpeiden mukaan. YKSILÖLLISTÄ VAKUUTUS- TURVAA JA PAREMPAA PALVELUA Pohjantähti tarjoaa yrityksille henkilökohtaista palvelua ja tarpeen mukaista vakuutusturvaa. Pohjantähdessä yrityksellä on oma nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa yrityksen vakuutusasiat hoituvat kokonaisvaltaisesti. Vakuutusturva on sopeutettavissa myös muuttuviin olosuhteisiin nopeasti ja mutkattomasti. Tehokkaalla riskienhallinnalla ja oikein mitoitetulla vakuutusturvalla turvataan yrityksen toiminnan jatkuvuus tilanteessa kuin tilanteessa. Siksi myös yhteistyömme alkaa riskikartoituksella, jolloin tunnistetaan yritykseen kohdistuvat vahinkoriskit ja arvioidaan niiden kattamiseksi tarvittava, yrityksen tarpeita vastaava vakuutusturva. Näin vältytään ali- tai ylivakuuttamasta yrityksen kohteita ja varmistetaan asianmukainen korvaus vahinkotilanteessa. Pohjantähtiturvassa omavastuut ja vakuutusturvan laajuus voidaan valita kohteittain ja siten vaikuttaa vakuutusmaksuihin. Järkevät suojausratkaisut vähentävät merkittävästi yrityksen vahinkoja, joten myös vahinkojen ennaltaehkäisyllä on mahdollista vaikuttaa maksuihin. Korvaustoimintamme pääperiaatteet ovat nopeus ja joustavuus. Huolellinen riskikartoitus ja maanlaajuinen vahinkotarkastus auttavat korvaamaan vahingot nopeasti ja asiantuntevasti siten, että yrityksen omaisuudelle ja toiminnalle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. MITÄ VOIT VAKUUTTAA POHJANTÄHTITURVALLA? Yrityksesi tarvitsee vakuutusturvaa niin henkilöstön, omaisuuden kuin toiminnankin turvaksi. Seuraavan sivun taulukkoon on koottu kaikki kohteet, jotka voit vakuuttaa Pohjantähtiturvalla tai muilla Pohjantähden tai yhteistyökumppaneidemme tuotteilla. 4

5 Vakuutettava kohde Yrittäjä Avainhenkilöt Työntekijät Vakuutettava kohde Tontti Rakennukset ja LVISA-laitteet Rakenteilla tai korjattavana oleva rakennus Käyttö- ja vaihto-omaisuus Asennettavana oleva kone tai laite Matkatavarat Metsä Veneet HENKILÖSTÖ Pohjantähtiturva Henkilöturva Henkilöryhmän turva Henkilökeskeytysturva OMAISUUS Pohjantähtiturva Tonttiturva Kiinteistö- ja LVISA-turva Rakennusajan turva Käyttö- ja vaihto-omaisuusturva Asennusturva Henkilöstön matkatavaraturva Yrityksen matkatavaraturva Metsäturva Veneturva Muut Pohjantähden ja yhteistyökumppaneiden tuotteet YEL TyEL Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vapaaehtoiset säästö-, henki- ja eläkevakuutukset Muut Pohjantähden ja yhteistyökumppaneiden tuotteet Kuljetukset Autokuljetusturva Kuljetuksen perusturva Kuljetuksen täysturva Ajoneuvot Työkoneet Liikennevakuutus Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus Vakuutettava kohde Toiminnan keskeytyminen TOIMINTA Pohjantähtiturva Keskeytysturva Henkilökeskeytysturva Muut Pohjantähden ja yhteistyökumppaneiden tuotteet Toiminnan vastuu Toiminnan turva Tuoteturva Oikeusturva Tiekuljetusturva Taulukko 1: Pohjantähdestä saat kaikki yrityksesi tarvitsemat vakuutukset saman katon alta 5

6 Yrityksen henkilöstön vakuutusturvasta osa on lakisääteistä ja osa vapaaehtoista. Lakisääteisiä vakuutuksia ovat työtapaturmavakuutus sekä TyEL-eläkevakuutus. Lisäksi yrittäjän on otettava itselleen YELeläkevakuutus. Lakisääteiset henkilövakuutukset takaavat henkilöstölle perusturvan henkilöriskien varalta. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla henkilövahinkoihin voidaan varautua lakisääteistä turvaa laajemmin ja samalla kannustaa ja motivoida henkilöstöä. HENKILÖSTÖN TURVAKSI Avainhenkilön irtisanoutuminen, työkyvyttömyys tai kuolema ovat esimerkkejä yrityksen toiminnan kannalta merkittävistä riskeistä, joihin on hyvä varautua. Eläke-etuja parantamalla voidaan edistää yrityksen avainhenkilöiden sitoutuneisuutta yritykseen, kun taas tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksilla turvataan työntekijän ja hänen perheensä toimeentulo kriisitilanteessa. Pohjantähtiturvan henkilöturva voidaan tehdä joko yksilöllisenä vakuutuksena tai ryhmävakuutuksena esimerkiksi koko yrityksen henkilöstölle. Henkilöturvaan voidaan valita turva tapaturman, sairauden ja matkustamisen varalta. Henkilöturvan myöntäminen ja voimassaolo Henkilöturva korvaa vain ennalta arvaamattomia tapaturmia ja sairastumisia, joten se myönnetään terveysselvityksen perusteella. Ennen vakuutussopimuksen solmimista tiedossa olleet tapaturmat, sairaudet tai sairausoireet saattavat aiheuttaa vakuutukseen korvaavuuteen vaikuttavia rajoitusehtoja. Ryhmävakuutukseen terveysselvitystä ei kuitenkaan vaadita. Sekä yksilöllinen henkilöturva että ryhmävakuutus ovat täysajan vakuutuksia, jotka ovat voimassa työssä ja vapaa-aikana. Yksilöllinen tapaturma- ja matkustajavakuutus päättyy 75 vuoden iässä ja sairauskuluvakuutus 65 vuoden iässä. Ryhmävakuutukseen kuulumisen edellytyksenä on voimassaoleva työsuhde. Työsuhteen voimassa ollessa ryhmätapaturma- ja ryhmämatkustajavakuutus päättyy 75-vuotiaana ja ryhmäsairauskuluvakuutus vakuutetun täytettyä 68 vuotta. TAPATURMA Tapaturmavakuutukseen voidaan valita: - tapaturman hoitokulut - päiväraha (vain yksilöllisiin henkilöturviin) - haittakorvaus - tapaturmainen kuolema. Tapaturman hoitokulut Pohjantähtiturvassa tapaturman hoitokulujen vakuutusmäärä ja omavastuu ovat valittavissa. Vakuutusmäärä ja omavastuu ovat tapaturmakohtaisia, joten kustakin tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja korvataan valittuun vakuutusmäärään saakka. Omavastuu vähennetään jokaisesta tapaturmasta vain kerran. Tapaturman hoitokuluina korvataan esimerkiksi lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia ja lääkkeitä, terveyskeskus- ja sairaalamaksuja sekä tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjauskulut tai hankintakustannukset. Vakuutus korvaa myös tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen välttämättömän fysikaalisen hoidon. Vakuutus ei korvaa matkakuluja tai hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä. 6

7 Päiväraha Päivärahan tarkoituksena on säilyttää yrittäjän tai yrityksen työntekijän tulotaso tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden aikana. Pohjantähtiturvassa päivärahan vakuutusmäärä ja omavastuuaika ovat valittavissa, mutta vakuutusmäärän on oltava suhteutettu todellisiin vuosityöansioihin. Päiväraha on saajalleen verotettavaa tuloa. Haittakorvaus Haitalla tarkoitetaan tapaturman seurauksena syntyneen vamman aiheuttamaa, lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa. Haitta-astetta arvioitaessa huomioidaan ainoastaan vamman laatu, ei yksilöllisiä olosuhteita. Haittakorvaus maksetaan aina kertakorvauksena. Korvaus on haitta-astetta vastaava osa vakuutukseen valitusta vakuutusmäärästä. Tapaturmainen kuolema Vakuutukseen valittu tapaturmaisen kuoleman vakuutusmäärä maksetaan määritellyille edunsaajille, kun kuolema on seurausta ulkoisen tapaturman aiheuttamista vammoista. Korvauksen verotettavuus riippuu edunsaajamääräyksestä, voimassaolevista verotussäännöksistä sekä muista mahdollisista saman kuolemantapauksen vuoksi saatavista korvauksista. SAIRAUS Vakuutus ei korvaa esimerkiksi matkakuluja, terveystarkastuksia, silmä- tai piilolaseja, sairauden hoitoon tarkoitettuja apuvälineitä, kosmeettisia leikkauksia ja hammassairauksia. MATKUSTAMINEN Matkustavan henkilöstön turvaksi kannattaa ottaa matkustajavakuutus, joka kattaa muuta henkilöturvaa laajemmin juuri matkustamiseen liittyviä riskejä. Matkalla sattuvien tapaturmien ja matkasairauksien hoitokulujen lisäksi matkustajavakuutus tuo turvaa myös kaikkein pahimman varalle. Hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa ja niihin sisältyvät myös: - tapaturman tai sairauden vaatima erityiskuljetus kotimaahan - kuolemantapauksen sattuessa vainajan kotiinkuljetus tai hautauskustannukset ulkomailla - lähiomaisen matka- ja majoituskustannukset, jotka aiheutuvat matkasta hengenvaarallisessa tilassa olevan vakuutetun luo. Pohjantähtiturvassa sairauden hoitokulujen vakuutusmäärä ja omavastuu ovat valittavissa. Vakuutusmäärä ja omavastuu ovat sairauskohtaisia, joten kustakin sairaudesta aiheutuneita hoitokuluja korvataan valittuun vakuutusmäärään saakka. Omavastuu vähennetään jokaisesta sairaudesta vain kerran. Sairauskuluvakuutus korvaa esimerkiksi lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia ja lääkkeitä, terveyskeskus- ja sairaalamaksuja sekä ravintovalmisteita, vitamiineja, hivenaineita, rohdosvalmisteita, luontaistuotteita tai muita sairauden hoitoon tarkoitettuja valmisteita, joista KELA on suorittanut korvauksen. Hoitokulujen lisäksi matkustajavakuutuksella voidaan varautua niin matkan peruuntumiseen ja alkaneen matkan keskeytymiseen kuin matkalta myöhästymiseen ja matkan odottamiseenkin ehdoissa mainituin edellytyksin. Matkalla sattuneesta tapaturman aiheuttaneesta työkyvyttömyydestä, pysyvästä haitasta tai kuolemasta maksetaan korvausta tapaturmavakuutukseen valittujen vakuutusmäärien mukaisesti. Pohjantähtiturvan matkustajavakuutus on jatkuva vuosivakuutus eli vakuutusturva on voimassa, vaikka matkoja olisi useita vuoden aikana. Pohjantähti lähettää vakuutetulle matkavakuutuskortin, jota näyttämällä hoidon antaja voi laskuttaa ulkomailla annetusta hoidosta suoraan Pohjantähteä. 7

8 Yrityksen omaisuuteen kohdistuu monenlaisia riskejä, kuten tulipalot, putkivuodot ja rikokset. Nämä ja muut ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat vahingoittaa tai tuhota yrityksen omaisuutta. Näihin riskeihin voidaan kuitenkin varautua tehokkaalla riskienhallinnalla sekä omaisuusvakuutuksilla. Omaisuuden vakuuttaminen Pohjantähtiturvalla on joustavaa, sillä vakuutusturva rakennetaan juuri yrityksen tarpeiden mukaan. OMAISUUDEN TURVAKSI MITÄ VOIDAAN VAKUUTTAA OMAISUUSVAKUUTUKSILLA? Tontti Tonttiturvalla voidaan vakuuttaa tontin puusto, istutukset, pinnoitteet, kiinteät rakenteet ja koneet sekä tontin turvatekniikka. Myös enintään 20 neliömetrin rakennukset sisältyvät tontin vakuutusturvaan. Tätä suuremmat rakennukset vakuutetaan omina kohteinaan. Rakennukset Kiinteistöturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen tuotantorakennukset, liikerakennukset, varastorakennukset ja vapaa-ajanrakennukset. Rakennuksen LVISA laitteet vakuutetaan erikseen, jolloin niille voidaan valita laajempi turva kuin muulle osalle rakennusta esimerkiksi rikkoutumisen varalle. Rakennusajan turvalla voidaan vakuuttaa rakenteilla oleva rakennus tai rakennuksessa suoritettava korjaustyö. Vakuutus tehdään yleensä määräaikaisena nimetylle rakennustyömaalle, mutta esimerkiksi rakennusliikkeille vakuutus voidaan tehdä myös jatkuvana. Käyttö- ja vaihto-omaisuus Käyttöomaisuusturvalla voidaan vakuuttaa esimerkiksi yrityksen liiketoiminnassaan käyttämät kalusteet, koneet ja tuotantovälineet. Vaihto-omaisuusturvalla vakuutetaan yrityksen tuotteidensa valmistuksessa käyttämät raaka-aineet, keskeneräinen tuotanto ja kauppavarasto. 8 Lisäksi seuraavat omaisuuserät voidaan vakuuttaa omilla vakuutusturvillaan: - ulkona säilytettävä omaisuus - asiakkaiden vakuuttamaton omaisuus - koneet ja laitteet - ohjelmat ja tiedostot - kylmätuotteet ja pakasteet - rahat ja arvopaperit säilytyksessä ja kuljetuksessa - lasit, kilvet ja teippaukset Asennusturvalla voidaan vakuuttaa asennettavana olevat koneet ja laitteet. Vakuutus tehdään yleensä määräaikaisena nimetylle asennustyölle, mutta esimerkiksi koneasennus- ja kunnossapitoyrityksille vakuutus voidaan tehdä myös jatkuvana. Matkatavarat Yrityksen matkatavaraturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen omistamat, yrittäjän tai yrityksen työntekijän matkalla mukana olevat matkatavarat. Henkilöstön matkatavaraturvalla voidaan vakuuttaa vakuutettujen henkilöiden henkilökohtaiset matkatavarat. Vene Veneturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen omassa käytössä oleva vene varusteineen. Metsä Metsäturvalla voidaan vakuuttaa metsätalousmaan puusto ja taimikko sekä samaan kokonaisuuteen kuuluva joutomaa.

9 MITÄ RISKEJÄ OMAISUUS- VAKUUTUS KATTAA? Pohjantähtiturvassa yrityksen omaisuudelle voidaan rakentaa juuri yrityksen tarpeiden mukainen vakuutusturva, joka voi olla erilainen jokaisella vakuutettavalla kohteella niin riskien kuin omavastuidenkin suhteen. Ainoastaan tulipaloriski on yrityksen perusturvan vuoksi pakollinen valinta. Omaisuusvakuutus korvaa omaisuudelle aiheutuvat äkilliset ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamat suoranaiset esinevahingot vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutettavat riskit ovat toisensa poissulkevia eli esimerkiksi rikkoutumisen varalle otettu turva ei korvaa sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa. Yrityksen omaisuus voidaan vakuuttaa kohteesta riippuen seuraavien riskien varalta: - Tulipalo - Sähköilmiö - Rikos - Putkivuoto - Luonnonilmiö - Rikkoutuminen Tiettyihin vakuutusturviin on valittavissa myös muita riskejä, kuten pilaantuminen (kylmätuotteet ja pakasteet), katoaminen (matkatavarat), törmäys (veneet) tai sienitaudit (metsä). Kun yrityksen omaisuutta siirretään, kuljetetaan tai varastoidaan kuljetuksen aikana, kohdistuu omaisuuteen monenlaisia riskejä. Jos esimerkiksi kauppatavara vahingoittuu kuljetuksessa ennen kuin riski siitä on siirtynyt ostajalle, vahinko jää myyjän tappioksi. Myyjä voi vakuuttaa tämän riskin kuljetusvakuutuksella. Myös ostaja voi ottaa kuljetusvakuutuksen oman kuljetuksenaikaisen riskinsä kattamiseksi. VAKUUTUSTURVAA KULJETUKSILLE Kuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se, jolla on tehdyn sopimuksen mukaan vaaran vastuu kauppatavarasta. Lisäksi yrityksen eri toimipisteiden välillä suoritettavat kuljetukset voidaan vakuuttaa kuljetusvakuutuksella. Pohjantähtiturvassa vakuutusturvan laajuus voidaan valita seuraavista vaihtoehdoista: - kuljetuksen täysturva - kuljetuksen perusturva - autokuljetusturva Kuljetuksen täysturva korvaa äkilliset ennalta arvaamattomat ulkoisen tapahtuman aiheuttamat vahingot. Perusturva korvaa palon, räjähdyksen, mereen huuhtoutumisen sekä meri-, liikenne- ja lento-onnettomuuden aiheuttamat vahingot. Autokuljetusturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen omalla ajoneuvolla suoritettavat yrityksen omat ostoja myyntikuljetukset. Autokuljetusturva on korvauspiiriltään samanlainen kuin kuljetuksen perusturva. Kuljetusvakuutukset eivät korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi puutteellisesta pakkauksesta tai kuljetusvälineestä, naarmuuntumisesta tai tavaran omasta ominaisuudesta. 9

10 Henkilöstöstä ja omaisuudesta huolehtimisen lisäksi yrityksen on tärkeää huomioida myös jokapäiväiseen toimintaan liittyvät riskit. Yritys voi tahtomattaan aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa ulkopuolisille ja joutua siitä vahingonkorvausvastuuseen tai kohdata jopa oikeudenkäyntiin johtavan riitatilanteen. Näihin tilanteisiin yritys voi varautua Pohjantähtiturvan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla. Yrityksen taloudellisen tuloksen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta on erityisen tärkeää varautua vakuutuksin myös toiminnan keskeytymiseen. TOIMINNAN TURVAKSI TOIMINNAN KESKEYTYMINEN Yritystä kohtaava omaisuusvahinko, kuten tulipalo tai koneen rikkoutuminen, voi johtaa yrityksen toiminnan keskeytymiseen tai häiriintymiseen, josta aiheutuva taloudellinen menetys voi olla huomattavasti suurempi kuin itse omaisuusvahinko. Keskeytysturva korvaa keskeytysvahingosta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä sekä liiketaloudellisesti perusteltuja kiirehtimis- ja muita ylimääräisiä kuluja ja varmistaa näin yrityksen taloudellisen tuloksen yllättävissäkin tilanteissa. Keskeytysturva voidaan ottaa seuraavien riskien varalta: - tulipalo - sähköilmiö - rikos - putkivuoto - luonnonilmiö - rikkoutuminen - epidemia täjän tai pysyvässä työsuhteessa olevan työntekijän tapaturmaisesta työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. Vakuutus korvaa toiminnan keskeytymisestä aiheutuvan katemenetyksen sovittuun vakuutusmäärään asti. TOIMINNAN VASTUU Yrityksen jokapäiväinen toiminta saattaa joskus aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja ulkopuolisille. Toiminnan turva suojaa yritystä taloudellisilta menetyksiltä, joita yritykselle voi aiheutua sen joutuessa maksamaan näistä tilanteista syntyviä huomattaviakin vahingonkorvauksia. Eräillä toimialoilla vakuutus korvaa myös henkilö- tai esinevahinkoon liittymättömät varallisuusvahingot. Voimassaolevan oikeuden mukainen korvausvastuu voi syntyä esimerkiksi työn suorittamisesta tai liikekiinteistön ylläpidossa tapahtuneen laiminlyönnin seurauksena. Jos yrityksen omistama rakennus on vain osin yrityksen omassa käytössä, tulee yrityksen ottaa erillinen Kiinteistön toiminnan turva. Keskeytysturvan vakuutusmäärä on yleensä keskeytysvakuutuskate, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta materiaaliostot ja palvelut. Omaisuuskeskeytyksen lisäksi yrityksessä saattaa olla tarvetta varautua myös henkilökeskeytykseen, jos yrityksen toiminta on riippuvainen tietyn henkilön työpanoksesta. Henkilökeskeytyksellä tarkoitetaan yrityksen toiminnan keskeytymistä, joka johtuu yrit- Tuotteen valmistajana, maahantuojana tai myyjänä yritys saattaa joutua korvausvastuuseen virheellisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. Tuotevastuuseen yritys voi varautua ottamalla Tuoteturvan, joka korvaa toiselle luovutetun tuotteen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa. 10

11 Vastuuvakuutukset eivät korvaa esimerkiksi yksinomaan sopimukseen tai takuuseen perustuvaa korvausvastuuta eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajalle itselleen. Vakuutus ei myöskään pääsääntöisesti korvaa vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja, mutta joillakin toimialoilla korvauspiiriä voidaan tältä osin laajentaa. Kun yrityksellä on turva vastuuvahinkojen varalta, Pohjantähti selvittää, onko yritys velvollinen korvaamaan vahingon, neuvottelee korvauksenvaatijan kanssa ja korvaa ehdoissa mainitut vahingot sekä mahdollisen vahinkoon liittyvän oikeudenkäynnin. OIKEUDENKÄYNTI Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutettuun toimintaan liittyvissä riita-, hakemus- ja rikosasioissa vakuutusehtojen mukaisesti. Oikeusturvaetua voidaan käyttää asioissa, joita voidaan käsitellä Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Vakuutustapahtuma on sattunut, kun riita on syntynyt. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös riidan, vaatimuksen tai haasteen perusteena olevien seikkojen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Oikeusturvasta ei korvata esimerkiksi vakuutetun maksettaviksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ja vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä. TIEKULJETUKSEN VASTUU Kuljetustoimintaan liittyvään vahingonkorvausvelvollisuuteen rahdinkuljettaja, kuljetusliike, liikennöitsijä ja autoilija voi varautua tiekuljetusturvalla. Vakuutus korvaa kuljetuksen aikana tapahtuneen kuljetettavan tavaran katoamisen, vähentymisen, vahingoittumisen tai luovutuksen viivästymisen, jonka rahdinkuljettaja on tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan velvollinen korvaamaan tavaran omistajalle. Tiekuljetusturva korvaa myös kohtuulliset kuljetusvahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset, jos kuljetettava tavara on vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja tavaraa vartioidaan, suojataan, siirretään vahinkopaikalta lähimpään varastointipaikkaan tai uudelleen kuormataan tämän vaaran välttämiseksi. 11

12 ota yhteyttä! POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, Hämeenlinna Puhelin, vaihde Puhelinpalvelu Y-tunnus: , kotipaikka: Hämeenlinna 06/2012 / kpl 12

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk

Mitä vakuutetaan? Miten vakuutetaan? Kunnossa. muuttuvat kulut. - vastuuaika 6 kk 1/6 SÄHKÖSUUNNITTELUTOIMISTOJEN VAKUUTUSRATKAISU Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuus- ja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa. YRITYKSEN OMAISUUTEEN JA TOIMINTAAN

Lisätiedot

TESON JÄSENYRITYKSEN. vakuut st rp e. if.fi/teso. Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1

TESON JÄSENYRITYKSEN. vakuut st rp e. if.fi/teso. Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1 TESON JÄSENYRITYKSEN vakuut st rp e if.fi/teso Teson jäsenyrityksen vakuutustarpeet sivu 1 Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuus- ja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa.

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle. if.fi Vakuutussuositus lääkäri - yrittäjälle ja lääkäriyhtiölle if.fi TOIMINTAAN JA OMAISUUTEEN LIITTYVÄT VAKUUTUKSET Vastuuvakuutukset Potilasvahinkolain mukainen terveyden- tai sairaanhoidon vastuu hoidon

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE 8.12.2011 1/6 VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi autokoulun riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle.

Lisätiedot

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Suositus vakuutusratkaisuksi

Suositus vakuutusratkaisuksi Suositus vakuutusratkaisuksi bensiinikauppiasliiton jäsenyrityksille Alla olevat taulukot toimivat tarkistuslistana yrityksen omaisuusja henkilöriskejä sekä vakuutustarpeita kartoitettaessa. yrityksen

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat Diners Club Premium ja MasterCard GlobeCard yksityis- ja perhekortin (alla Diners Club kortti) 18 79 -vuotiaat kortinhaltijat,

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

VAKUUTUSKILPAILUTUS

VAKUUTUSKILPAILUTUS VAKUUTUSKILPAILUTUS 19.6.2017 VAKUUTUSKILPAILUTUS Tarjoukset pyydetään kokonaisratkaisuna siten, että tarjous sisältää kaikki pyydetyt kaupungin ja eräiden tytäryhtiöiden vakuutukset. Osatarjouksia ja

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen Fennian jäsenetuvakuutukset Edut voimassa 1.1.2012 alkaen 1 Jäsenenä Suomen Yrittäjissä Suomen Yrittäjät kokoaa kaikenkokoiset yritykset kaikilta toimialoilta kautta maan. Järjestöön kuuluu kaikkiaan 115

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013

TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 TAJA:n jäsenedut OP-Pohjolassa 18.10.2013 Pohjolan edut TAJA:n jäsenille Jäsenmaksuun sisältyvät vakuutukset Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus (nro 16-259-429-6) Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen

Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Aloittavan yrityksen vakuutukset 19.11.2013, Jani Martikainen Yrittäjän Oikea Turva kartoitus Yrittäjyys on taitoa, tahtoa ja myös riskejä. Nämä kaikki huomioi yrittäjän ja yrityksen kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset 5.5.2015 Jarkko Pärssinen 2 Vapaaehtoisia henkilövakuutuksia Suomessa Sairausvakuutus - Vakuutus sairauskulujen varalta - Vakuutus vakavan sairauden

Lisätiedot

vuotta POHJANTÄHTITURVA MAATILAVAKUUTUS Esite voimassa 1.5.2016 alkaen

vuotta POHJANTÄHTITURVA MAATILAVAKUUTUS Esite voimassa 1.5.2016 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHTITURVA MAATILAVAKUUTUS Esite voimassa 1.5.2016 alkaen 2 POHJANTÄHTITURVA MAATILAVAKUUTUS Pohjantähti palveluksessasi Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua Pohjantähti on

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Voimassa 1.1.2011 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai

Lisätiedot

SUOSITUS ULKOMAANKAUPAN AGENTTITOIMINNAN VAKUUTUSRATKAISUKSI

SUOSITUS ULKOMAANKAUPAN AGENTTITOIMINNAN VAKUUTUSRATKAISUKSI 1/8 SUOSITUS ULKOMAANKAUPAN AGENTTITOIMINNAN VAKUUTUSRATKAISUKSI Alla oleviin taulukoihin on koottu agentuuritoiminnan riskit ja esitetty suositus niiden vakuutusratkaisuiksi. YRITYKSEN OMAISUUTEEN JA

Lisätiedot

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Edut voimassa 1.1.2014 alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on neuvotellut vakuutusedut jäsenilleen Fennia-konsernin

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012

Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen. Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Yleisötilaisuuden riskit ja vakuuttaminen Tunnistaminen, arvioiminen ja hallinta Luvat ja turvallisuus kuntoon infopäivä 15.5.2012 Marko Merontausta RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi Pohjantähtiturvan tuotevalikoimaan. Tuoteselosteen

Lisätiedot

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen MEDIASEMINAARI Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen 1 Mihin tarvitaan vapaaehtoista henkilöturvaa? Sosiaaliturvahan kattaa. Tapaturma 2 Joka päivä sattuu jopa 2000

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVA KODILLE. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi Pohjantähtiturvan tuotevalikoimaan. Tuoteselosteen

Lisätiedot

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen

HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen HEVOSVAKUUTUS Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi hevosvakuutukseen. Se esittelee hevosvakuutuksen vakuutusmuodot, korvattavat vahinkotapahtumat,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOK- SEN VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUKSIIN LIITTYVÄSTÄ PALVELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOK- SEN VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUKSIIN LIITTYVÄSTÄ PALVELUSTA TARJOUSPYYNTÖ LOIMAAN KAUPUNGIN JA LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOK- SEN VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUKSIIN LIITTYVÄSTÄ PALVELUSTA Tarjouksen pyytäjä: Loimaan kaupunki Y-tunnus: 1927453-8 Osoite: Kauppalankatu

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 6.9.2012 Tehtävästä 1 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 7

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Pohjantähtiturva kodille. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen

Pohjantähtiturva kodille. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen Pohjantähtiturva kodille Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen POHJANTÄHTITURVA KODILLE Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi Pohjantähtiturvan tuotevalikoimaan. Tuoteselosteen tarkoitus

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSEN VAKUUTUKSET

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSEN VAKUUTUKSET POHJANTÄHTITURVA YRITYKSEN VAKUUTUKSET Esite voimassa 1.4.2016 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSEN VAKUUTUKSET Pohjantähtiturva on monipuolinen ja joustava vakuutus, jolla vakuutat yrityksesi henkilöstöön,

Lisätiedot

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste]

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste] 2 Uusi Sporttiturva Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa sattuvien äkillisten vammojen

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat?

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? 2014 Näin etenemme tänään 1. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2. Ammattiliittojen kumppani vakuutusasioissa 3. Jäsenvakuutuksesi 4. Jäsenedut

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen.

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Yritysykkönen Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan ja palvelualan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit.

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 7.5.2014 Katja Lappi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11.

Maatilayrittäjän Omaturva. MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. Maatilayrittäjän Omaturva MTK-Pirkanmaan Riskienhallintapäivä 5.11. 1 Maatila on vaarallinen työpaikka Tiloilla tapahtuu vuosittain 7-10 kuolemaan johtanutta tapaturmaa Ammattitauteja ilmenee 400-500 vuosittain

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset

Aloittavan yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset Aloittavan yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset Kirsi Rouhiainen, Fennia 09.11.2017 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset

Lisätiedot

Vakuutuksilla turvaa pahan päivän varalle Henkilövakuutukset antavat tärkeää turvaa elämän eri tilanteissa. Vakuutusyhtiö Turvan henkilövakuutusten avulla voit varautua esimerkiksi sairauden tai tapaturman

Lisätiedot

Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys.

Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 20.9.2017 SUORITUSTILAISUUS 177 Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 1. Mitä tarkoitetaan kielletyllä vastuunrajoituksella? Mainitse esimerkki. 2 pistettä

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 161. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 15.5.2012 Tehtävästä 2 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 4 enintään 6 pistettä

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 12.5.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana. 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT Vakuutettuja ovat vuonna 1998 ja myöhemmin syntyneet lisenssin haltijat (1.1. 31.12.2017). Vakuutus on

Lisätiedot

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

Tapaturmien korvaaminen esiopetuksessa, peruskoulussa, lukiossa sekä aamuja iltapäivätoiminnassa

Tapaturmien korvaaminen esiopetuksessa, peruskoulussa, lukiossa sekä aamuja iltapäivätoiminnassa Kuopion kaupunki Tiedote kouluille 1 (5) Tapaturmien korvaaminen esiopetuksessa, peruskoulussa, lukiossa sekä aamuja iltapäivätoiminnassa Kuopion kaupungilla on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus OP

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

Miten yhdessä helpotamme yrittäjän arkea

Miten yhdessä helpotamme yrittäjän arkea Miten yhdessä helpotamme yrittäjän arkea Fysi-yrittäjäkierros 2012 Vältetty riski on parempi kuin korvattu riski! - raha ei korvaa kaikkea esim. ihmishenkeä Maine on yrityksen arvokkain tase-erä. 2 Elinkaaret

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot