POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen"

Transkriptio

1 POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa alkaen

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä voit vakuuttaa Pohjantähtiturvalla? 4 HENKILÖSTÖN TURVAKSI 6 Henkilöturvan myöntäminen ja voimassaolo 6 Tapaturma 6 Tapaturman hoitokulut 6 Päiväraha 7 Haittakorvaus 7 Tapaturmainen kuolema 7 Sairaus 7 Matkustaminen 7 OMAISUUDEN TURVAKSI Mitä voidaan vakuuttaa omaisuusvakuutuksilla? 8 Tontti 8 Rakennukset 8 Käyttö- ja vaihto-omaisuus 8 Matkatavarat 8 Vene 8 Metsä 8 Mitä riskejä omaisuusvakuutus kattaa? 9 VAKUUTUSTURVAA KULJETUKSILLE 9 TOIMINNAN TURVAKSI 10 Toiminnan keskeytyminen 10 Toiminnan vastuu 10 Oikeudenkäynti 11 Tiekuljetuksen vastuu 11 3

4 POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI Tähän tuote-esitteeseen on koottu Pohjantähtiturvan vakuutusmuodot pääpiirteittäin. Yksityiskohtaiset korvaussäännökset, rajoitukset ja suojeluohjeet löydät vakuutusehdoista. Tutustu siis myös vakuutusehtoihin huolellisesti. MIKÄ ON POHJANTÄHTITURVA? Pohjantähtiturva on kokonaisvaltainen ja joustava vakuutussopimus, jolla voi vakuuttaa useimmat yrityksen henkilöstöön, omaisuuteen ja toimintaan kohdistuvat riskit. Pohjantähtiturva on täsmällinen tapa vakuuttaa, sillä vakuutusturva räätälöidään täysin yksilöllisesti yrityksen tarpeiden mukaan. YKSILÖLLISTÄ VAKUUTUS- TURVAA JA PAREMPAA PALVELUA Pohjantähti tarjoaa yrityksille henkilökohtaista palvelua ja tarpeen mukaista vakuutusturvaa. Pohjantähdessä yrityksellä on oma nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa yrityksen vakuutusasiat hoituvat kokonaisvaltaisesti. Vakuutusturva on sopeutettavissa myös muuttuviin olosuhteisiin nopeasti ja mutkattomasti. Tehokkaalla riskienhallinnalla ja oikein mitoitetulla vakuutusturvalla turvataan yrityksen toiminnan jatkuvuus tilanteessa kuin tilanteessa. Siksi myös yhteistyömme alkaa riskikartoituksella, jolloin tunnistetaan yritykseen kohdistuvat vahinkoriskit ja arvioidaan niiden kattamiseksi tarvittava, yrityksen tarpeita vastaava vakuutusturva. Näin vältytään ali- tai ylivakuuttamasta yrityksen kohteita ja varmistetaan asianmukainen korvaus vahinkotilanteessa. Pohjantähtiturvassa omavastuut ja vakuutusturvan laajuus voidaan valita kohteittain ja siten vaikuttaa vakuutusmaksuihin. Järkevät suojausratkaisut vähentävät merkittävästi yrityksen vahinkoja, joten myös vahinkojen ennaltaehkäisyllä on mahdollista vaikuttaa maksuihin. Korvaustoimintamme pääperiaatteet ovat nopeus ja joustavuus. Huolellinen riskikartoitus ja maanlaajuinen vahinkotarkastus auttavat korvaamaan vahingot nopeasti ja asiantuntevasti siten, että yrityksen omaisuudelle ja toiminnalle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. MITÄ VOIT VAKUUTTAA POHJANTÄHTITURVALLA? Yrityksesi tarvitsee vakuutusturvaa niin henkilöstön, omaisuuden kuin toiminnankin turvaksi. Seuraavan sivun taulukkoon on koottu kaikki kohteet, jotka voit vakuuttaa Pohjantähtiturvalla tai muilla Pohjantähden tai yhteistyökumppaneidemme tuotteilla. 4

5 Vakuutettava kohde Yrittäjä Avainhenkilöt Työntekijät Vakuutettava kohde Tontti Rakennukset ja LVISA-laitteet Rakenteilla tai korjattavana oleva rakennus Käyttö- ja vaihto-omaisuus Asennettavana oleva kone tai laite Matkatavarat Metsä Veneet HENKILÖSTÖ Pohjantähtiturva Henkilöturva Henkilöryhmän turva Henkilökeskeytysturva OMAISUUS Pohjantähtiturva Tonttiturva Kiinteistö- ja LVISA-turva Rakennusajan turva Käyttö- ja vaihto-omaisuusturva Asennusturva Henkilöstön matkatavaraturva Yrityksen matkatavaraturva Metsäturva Veneturva Muut Pohjantähden ja yhteistyökumppaneiden tuotteet YEL TyEL Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vapaaehtoiset säästö-, henki- ja eläkevakuutukset Muut Pohjantähden ja yhteistyökumppaneiden tuotteet Kuljetukset Autokuljetusturva Kuljetuksen perusturva Kuljetuksen täysturva Ajoneuvot Työkoneet Liikennevakuutus Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus Vakuutettava kohde Toiminnan keskeytyminen TOIMINTA Pohjantähtiturva Keskeytysturva Henkilökeskeytysturva Muut Pohjantähden ja yhteistyökumppaneiden tuotteet Toiminnan vastuu Toiminnan turva Tuoteturva Oikeusturva Tiekuljetusturva Taulukko 1: Pohjantähdestä saat kaikki yrityksesi tarvitsemat vakuutukset saman katon alta 5

6 Yrityksen henkilöstön vakuutusturvasta osa on lakisääteistä ja osa vapaaehtoista. Lakisääteisiä vakuutuksia ovat työtapaturmavakuutus sekä TyEL-eläkevakuutus. Lisäksi yrittäjän on otettava itselleen YELeläkevakuutus. Lakisääteiset henkilövakuutukset takaavat henkilöstölle perusturvan henkilöriskien varalta. Vapaaehtoisilla vakuutuksilla henkilövahinkoihin voidaan varautua lakisääteistä turvaa laajemmin ja samalla kannustaa ja motivoida henkilöstöä. HENKILÖSTÖN TURVAKSI Avainhenkilön irtisanoutuminen, työkyvyttömyys tai kuolema ovat esimerkkejä yrityksen toiminnan kannalta merkittävistä riskeistä, joihin on hyvä varautua. Eläke-etuja parantamalla voidaan edistää yrityksen avainhenkilöiden sitoutuneisuutta yritykseen, kun taas tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksilla turvataan työntekijän ja hänen perheensä toimeentulo kriisitilanteessa. Pohjantähtiturvan henkilöturva voidaan tehdä joko yksilöllisenä vakuutuksena tai ryhmävakuutuksena esimerkiksi koko yrityksen henkilöstölle. Henkilöturvaan voidaan valita turva tapaturman, sairauden ja matkustamisen varalta. Henkilöturvan myöntäminen ja voimassaolo Henkilöturva korvaa vain ennalta arvaamattomia tapaturmia ja sairastumisia, joten se myönnetään terveysselvityksen perusteella. Ennen vakuutussopimuksen solmimista tiedossa olleet tapaturmat, sairaudet tai sairausoireet saattavat aiheuttaa vakuutukseen korvaavuuteen vaikuttavia rajoitusehtoja. Ryhmävakuutukseen terveysselvitystä ei kuitenkaan vaadita. Sekä yksilöllinen henkilöturva että ryhmävakuutus ovat täysajan vakuutuksia, jotka ovat voimassa työssä ja vapaa-aikana. Yksilöllinen tapaturma- ja matkustajavakuutus päättyy 75 vuoden iässä ja sairauskuluvakuutus 65 vuoden iässä. Ryhmävakuutukseen kuulumisen edellytyksenä on voimassaoleva työsuhde. Työsuhteen voimassa ollessa ryhmätapaturma- ja ryhmämatkustajavakuutus päättyy 75-vuotiaana ja ryhmäsairauskuluvakuutus vakuutetun täytettyä 68 vuotta. TAPATURMA Tapaturmavakuutukseen voidaan valita: - tapaturman hoitokulut - päiväraha (vain yksilöllisiin henkilöturviin) - haittakorvaus - tapaturmainen kuolema. Tapaturman hoitokulut Pohjantähtiturvassa tapaturman hoitokulujen vakuutusmäärä ja omavastuu ovat valittavissa. Vakuutusmäärä ja omavastuu ovat tapaturmakohtaisia, joten kustakin tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja korvataan valittuun vakuutusmäärään saakka. Omavastuu vähennetään jokaisesta tapaturmasta vain kerran. Tapaturman hoitokuluina korvataan esimerkiksi lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia ja lääkkeitä, terveyskeskus- ja sairaalamaksuja sekä tapaturmassa vahingoittuneiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjauskulut tai hankintakustannukset. Vakuutus korvaa myös tapaturman aiheuttaman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen välttämättömän fysikaalisen hoidon. Vakuutus ei korvaa matkakuluja tai hoidosta aiheutunutta ansionmenetystä. 6

7 Päiväraha Päivärahan tarkoituksena on säilyttää yrittäjän tai yrityksen työntekijän tulotaso tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden aikana. Pohjantähtiturvassa päivärahan vakuutusmäärä ja omavastuuaika ovat valittavissa, mutta vakuutusmäärän on oltava suhteutettu todellisiin vuosityöansioihin. Päiväraha on saajalleen verotettavaa tuloa. Haittakorvaus Haitalla tarkoitetaan tapaturman seurauksena syntyneen vamman aiheuttamaa, lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa. Haitta-astetta arvioitaessa huomioidaan ainoastaan vamman laatu, ei yksilöllisiä olosuhteita. Haittakorvaus maksetaan aina kertakorvauksena. Korvaus on haitta-astetta vastaava osa vakuutukseen valitusta vakuutusmäärästä. Tapaturmainen kuolema Vakuutukseen valittu tapaturmaisen kuoleman vakuutusmäärä maksetaan määritellyille edunsaajille, kun kuolema on seurausta ulkoisen tapaturman aiheuttamista vammoista. Korvauksen verotettavuus riippuu edunsaajamääräyksestä, voimassaolevista verotussäännöksistä sekä muista mahdollisista saman kuolemantapauksen vuoksi saatavista korvauksista. SAIRAUS Vakuutus ei korvaa esimerkiksi matkakuluja, terveystarkastuksia, silmä- tai piilolaseja, sairauden hoitoon tarkoitettuja apuvälineitä, kosmeettisia leikkauksia ja hammassairauksia. MATKUSTAMINEN Matkustavan henkilöstön turvaksi kannattaa ottaa matkustajavakuutus, joka kattaa muuta henkilöturvaa laajemmin juuri matkustamiseen liittyviä riskejä. Matkalla sattuvien tapaturmien ja matkasairauksien hoitokulujen lisäksi matkustajavakuutus tuo turvaa myös kaikkein pahimman varalle. Hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa ja niihin sisältyvät myös: - tapaturman tai sairauden vaatima erityiskuljetus kotimaahan - kuolemantapauksen sattuessa vainajan kotiinkuljetus tai hautauskustannukset ulkomailla - lähiomaisen matka- ja majoituskustannukset, jotka aiheutuvat matkasta hengenvaarallisessa tilassa olevan vakuutetun luo. Pohjantähtiturvassa sairauden hoitokulujen vakuutusmäärä ja omavastuu ovat valittavissa. Vakuutusmäärä ja omavastuu ovat sairauskohtaisia, joten kustakin sairaudesta aiheutuneita hoitokuluja korvataan valittuun vakuutusmäärään saakka. Omavastuu vähennetään jokaisesta sairaudesta vain kerran. Sairauskuluvakuutus korvaa esimerkiksi lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia ja lääkkeitä, terveyskeskus- ja sairaalamaksuja sekä ravintovalmisteita, vitamiineja, hivenaineita, rohdosvalmisteita, luontaistuotteita tai muita sairauden hoitoon tarkoitettuja valmisteita, joista KELA on suorittanut korvauksen. Hoitokulujen lisäksi matkustajavakuutuksella voidaan varautua niin matkan peruuntumiseen ja alkaneen matkan keskeytymiseen kuin matkalta myöhästymiseen ja matkan odottamiseenkin ehdoissa mainituin edellytyksin. Matkalla sattuneesta tapaturman aiheuttaneesta työkyvyttömyydestä, pysyvästä haitasta tai kuolemasta maksetaan korvausta tapaturmavakuutukseen valittujen vakuutusmäärien mukaisesti. Pohjantähtiturvan matkustajavakuutus on jatkuva vuosivakuutus eli vakuutusturva on voimassa, vaikka matkoja olisi useita vuoden aikana. Pohjantähti lähettää vakuutetulle matkavakuutuskortin, jota näyttämällä hoidon antaja voi laskuttaa ulkomailla annetusta hoidosta suoraan Pohjantähteä. 7

8 Yrityksen omaisuuteen kohdistuu monenlaisia riskejä, kuten tulipalot, putkivuodot ja rikokset. Nämä ja muut ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat vahingoittaa tai tuhota yrityksen omaisuutta. Näihin riskeihin voidaan kuitenkin varautua tehokkaalla riskienhallinnalla sekä omaisuusvakuutuksilla. Omaisuuden vakuuttaminen Pohjantähtiturvalla on joustavaa, sillä vakuutusturva rakennetaan juuri yrityksen tarpeiden mukaan. OMAISUUDEN TURVAKSI MITÄ VOIDAAN VAKUUTTAA OMAISUUSVAKUUTUKSILLA? Tontti Tonttiturvalla voidaan vakuuttaa tontin puusto, istutukset, pinnoitteet, kiinteät rakenteet ja koneet sekä tontin turvatekniikka. Myös enintään 20 neliömetrin rakennukset sisältyvät tontin vakuutusturvaan. Tätä suuremmat rakennukset vakuutetaan omina kohteinaan. Rakennukset Kiinteistöturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen tuotantorakennukset, liikerakennukset, varastorakennukset ja vapaa-ajanrakennukset. Rakennuksen LVISA laitteet vakuutetaan erikseen, jolloin niille voidaan valita laajempi turva kuin muulle osalle rakennusta esimerkiksi rikkoutumisen varalle. Rakennusajan turvalla voidaan vakuuttaa rakenteilla oleva rakennus tai rakennuksessa suoritettava korjaustyö. Vakuutus tehdään yleensä määräaikaisena nimetylle rakennustyömaalle, mutta esimerkiksi rakennusliikkeille vakuutus voidaan tehdä myös jatkuvana. Käyttö- ja vaihto-omaisuus Käyttöomaisuusturvalla voidaan vakuuttaa esimerkiksi yrityksen liiketoiminnassaan käyttämät kalusteet, koneet ja tuotantovälineet. Vaihto-omaisuusturvalla vakuutetaan yrityksen tuotteidensa valmistuksessa käyttämät raaka-aineet, keskeneräinen tuotanto ja kauppavarasto. 8 Lisäksi seuraavat omaisuuserät voidaan vakuuttaa omilla vakuutusturvillaan: - ulkona säilytettävä omaisuus - asiakkaiden vakuuttamaton omaisuus - koneet ja laitteet - ohjelmat ja tiedostot - kylmätuotteet ja pakasteet - rahat ja arvopaperit säilytyksessä ja kuljetuksessa - lasit, kilvet ja teippaukset Asennusturvalla voidaan vakuuttaa asennettavana olevat koneet ja laitteet. Vakuutus tehdään yleensä määräaikaisena nimetylle asennustyölle, mutta esimerkiksi koneasennus- ja kunnossapitoyrityksille vakuutus voidaan tehdä myös jatkuvana. Matkatavarat Yrityksen matkatavaraturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen omistamat, yrittäjän tai yrityksen työntekijän matkalla mukana olevat matkatavarat. Henkilöstön matkatavaraturvalla voidaan vakuuttaa vakuutettujen henkilöiden henkilökohtaiset matkatavarat. Vene Veneturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen omassa käytössä oleva vene varusteineen. Metsä Metsäturvalla voidaan vakuuttaa metsätalousmaan puusto ja taimikko sekä samaan kokonaisuuteen kuuluva joutomaa.

9 MITÄ RISKEJÄ OMAISUUS- VAKUUTUS KATTAA? Pohjantähtiturvassa yrityksen omaisuudelle voidaan rakentaa juuri yrityksen tarpeiden mukainen vakuutusturva, joka voi olla erilainen jokaisella vakuutettavalla kohteella niin riskien kuin omavastuidenkin suhteen. Ainoastaan tulipaloriski on yrityksen perusturvan vuoksi pakollinen valinta. Omaisuusvakuutus korvaa omaisuudelle aiheutuvat äkilliset ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamat suoranaiset esinevahingot vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutettavat riskit ovat toisensa poissulkevia eli esimerkiksi rikkoutumisen varalle otettu turva ei korvaa sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa. Yrityksen omaisuus voidaan vakuuttaa kohteesta riippuen seuraavien riskien varalta: - Tulipalo - Sähköilmiö - Rikos - Putkivuoto - Luonnonilmiö - Rikkoutuminen Tiettyihin vakuutusturviin on valittavissa myös muita riskejä, kuten pilaantuminen (kylmätuotteet ja pakasteet), katoaminen (matkatavarat), törmäys (veneet) tai sienitaudit (metsä). Kun yrityksen omaisuutta siirretään, kuljetetaan tai varastoidaan kuljetuksen aikana, kohdistuu omaisuuteen monenlaisia riskejä. Jos esimerkiksi kauppatavara vahingoittuu kuljetuksessa ennen kuin riski siitä on siirtynyt ostajalle, vahinko jää myyjän tappioksi. Myyjä voi vakuuttaa tämän riskin kuljetusvakuutuksella. Myös ostaja voi ottaa kuljetusvakuutuksen oman kuljetuksenaikaisen riskinsä kattamiseksi. VAKUUTUSTURVAA KULJETUKSILLE Kuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se, jolla on tehdyn sopimuksen mukaan vaaran vastuu kauppatavarasta. Lisäksi yrityksen eri toimipisteiden välillä suoritettavat kuljetukset voidaan vakuuttaa kuljetusvakuutuksella. Pohjantähtiturvassa vakuutusturvan laajuus voidaan valita seuraavista vaihtoehdoista: - kuljetuksen täysturva - kuljetuksen perusturva - autokuljetusturva Kuljetuksen täysturva korvaa äkilliset ennalta arvaamattomat ulkoisen tapahtuman aiheuttamat vahingot. Perusturva korvaa palon, räjähdyksen, mereen huuhtoutumisen sekä meri-, liikenne- ja lento-onnettomuuden aiheuttamat vahingot. Autokuljetusturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen omalla ajoneuvolla suoritettavat yrityksen omat ostoja myyntikuljetukset. Autokuljetusturva on korvauspiiriltään samanlainen kuin kuljetuksen perusturva. Kuljetusvakuutukset eivät korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi puutteellisesta pakkauksesta tai kuljetusvälineestä, naarmuuntumisesta tai tavaran omasta ominaisuudesta. 9

10 Henkilöstöstä ja omaisuudesta huolehtimisen lisäksi yrityksen on tärkeää huomioida myös jokapäiväiseen toimintaan liittyvät riskit. Yritys voi tahtomattaan aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa ulkopuolisille ja joutua siitä vahingonkorvausvastuuseen tai kohdata jopa oikeudenkäyntiin johtavan riitatilanteen. Näihin tilanteisiin yritys voi varautua Pohjantähtiturvan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla. Yrityksen taloudellisen tuloksen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta on erityisen tärkeää varautua vakuutuksin myös toiminnan keskeytymiseen. TOIMINNAN TURVAKSI TOIMINNAN KESKEYTYMINEN Yritystä kohtaava omaisuusvahinko, kuten tulipalo tai koneen rikkoutuminen, voi johtaa yrityksen toiminnan keskeytymiseen tai häiriintymiseen, josta aiheutuva taloudellinen menetys voi olla huomattavasti suurempi kuin itse omaisuusvahinko. Keskeytysturva korvaa keskeytysvahingosta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä sekä liiketaloudellisesti perusteltuja kiirehtimis- ja muita ylimääräisiä kuluja ja varmistaa näin yrityksen taloudellisen tuloksen yllättävissäkin tilanteissa. Keskeytysturva voidaan ottaa seuraavien riskien varalta: - tulipalo - sähköilmiö - rikos - putkivuoto - luonnonilmiö - rikkoutuminen - epidemia täjän tai pysyvässä työsuhteessa olevan työntekijän tapaturmaisesta työkyvyttömyydestä tai kuolemasta. Vakuutus korvaa toiminnan keskeytymisestä aiheutuvan katemenetyksen sovittuun vakuutusmäärään asti. TOIMINNAN VASTUU Yrityksen jokapäiväinen toiminta saattaa joskus aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja ulkopuolisille. Toiminnan turva suojaa yritystä taloudellisilta menetyksiltä, joita yritykselle voi aiheutua sen joutuessa maksamaan näistä tilanteista syntyviä huomattaviakin vahingonkorvauksia. Eräillä toimialoilla vakuutus korvaa myös henkilö- tai esinevahinkoon liittymättömät varallisuusvahingot. Voimassaolevan oikeuden mukainen korvausvastuu voi syntyä esimerkiksi työn suorittamisesta tai liikekiinteistön ylläpidossa tapahtuneen laiminlyönnin seurauksena. Jos yrityksen omistama rakennus on vain osin yrityksen omassa käytössä, tulee yrityksen ottaa erillinen Kiinteistön toiminnan turva. Keskeytysturvan vakuutusmäärä on yleensä keskeytysvakuutuskate, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta materiaaliostot ja palvelut. Omaisuuskeskeytyksen lisäksi yrityksessä saattaa olla tarvetta varautua myös henkilökeskeytykseen, jos yrityksen toiminta on riippuvainen tietyn henkilön työpanoksesta. Henkilökeskeytyksellä tarkoitetaan yrityksen toiminnan keskeytymistä, joka johtuu yrit- Tuotteen valmistajana, maahantuojana tai myyjänä yritys saattaa joutua korvausvastuuseen virheellisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. Tuotevastuuseen yritys voi varautua ottamalla Tuoteturvan, joka korvaa toiselle luovutetun tuotteen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista yritys on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa. 10

11 Vastuuvakuutukset eivät korvaa esimerkiksi yksinomaan sopimukseen tai takuuseen perustuvaa korvausvastuuta eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat vakuutuksenottajalle itselleen. Vakuutus ei myöskään pääsääntöisesti korvaa vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja, mutta joillakin toimialoilla korvauspiiriä voidaan tältä osin laajentaa. Kun yrityksellä on turva vastuuvahinkojen varalta, Pohjantähti selvittää, onko yritys velvollinen korvaamaan vahingon, neuvottelee korvauksenvaatijan kanssa ja korvaa ehdoissa mainitut vahingot sekä mahdollisen vahinkoon liittyvän oikeudenkäynnin. OIKEUDENKÄYNTI Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut vakuutettuun toimintaan liittyvissä riita-, hakemus- ja rikosasioissa vakuutusehtojen mukaisesti. Oikeusturvaetua voidaan käyttää asioissa, joita voidaan käsitellä Suomessa käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Vakuutustapahtuma on sattunut, kun riita on syntynyt. Jos vakuutus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös riidan, vaatimuksen tai haasteen perusteena olevien seikkojen olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Oikeusturvasta ei korvata esimerkiksi vakuutetun maksettaviksi tuomittuja tai sovittuja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ja vakuutetun omaa työtä, ajanhukkaa tai ansionmenetystä. TIEKULJETUKSEN VASTUU Kuljetustoimintaan liittyvään vahingonkorvausvelvollisuuteen rahdinkuljettaja, kuljetusliike, liikennöitsijä ja autoilija voi varautua tiekuljetusturvalla. Vakuutus korvaa kuljetuksen aikana tapahtuneen kuljetettavan tavaran katoamisen, vähentymisen, vahingoittumisen tai luovutuksen viivästymisen, jonka rahdinkuljettaja on tiekuljetussopimuslain tai CMR-yleissopimuksen mukaan velvollinen korvaamaan tavaran omistajalle. Tiekuljetusturva korvaa myös kohtuulliset kuljetusvahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset, jos kuljetettava tavara on vaarassa vaurioitua tai tuhoutua ja tavaraa vartioidaan, suojataan, siirretään vahinkopaikalta lähimpään varastointipaikkaan tai uudelleen kuormataan tämän vaaran välttämiseksi. 11

12 ota yhteyttä! POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, Hämeenlinna Puhelin, vaihde Puhelinpalvelu Y-tunnus: , kotipaikka: Hämeenlinna 06/2012 / kpl 12

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen vakuutukset

Aloittavan yrityksen vakuutukset Aloittavan yrityksen vakuutukset Fennia Matti-Pekka Lehtinen 20.08.2014 Sisältö Millaisiin riskeihin yritystoiminnassa on varauduttava Mitä ovat aloittavan yrittäjän vakuutukset Lakisääteiset eli pakolliset

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille 2017 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden asiantuntija. Tarjoamme

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen MEDIASEMINAARI Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen 1 Mihin tarvitaan vapaaehtoista henkilöturvaa? Sosiaaliturvahan kattaa. Tapaturma 2 Joka päivä sattuu jopa 2000

Lisätiedot

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen

Fennian edut FYSI ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Edut voimassa 1.1.2014 alkaen Fennian edut FYSI ry:n jäsenille Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on neuvotellut vakuutusedut jäsenilleen Fennia-konsernin

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

vuotta POHJANTÄHTITURVA MAATILAVAKUUTUS Esite voimassa 1.5.2016 alkaen

vuotta POHJANTÄHTITURVA MAATILAVAKUUTUS Esite voimassa 1.5.2016 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHTITURVA MAATILAVAKUUTUS Esite voimassa 1.5.2016 alkaen 2 POHJANTÄHTITURVA MAATILAVAKUUTUS Pohjantähti palveluksessasi Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua Pohjantähti on

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSEN VAKUUTUKSET

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSEN VAKUUTUKSET POHJANTÄHTITURVA YRITYKSEN VAKUUTUKSET Esite voimassa 1.4.2016 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSEN VAKUUTUKSET Pohjantähtiturva on monipuolinen ja joustava vakuutus, jolla vakuutat yrityksesi henkilöstöön,

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen

YTK-yhdistys ry:n. oikeudenkäyntikuluvakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa alkaen Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen YTK-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta TURVAA LAPSELLESI Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen PIENEN IHMISEN parhaaksi Lapsesi hyvinvointi on sinulle tärkeintä maailmassa. Lasten vakuutuksilla voit varmistaa lapsesi

Lisätiedot

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi If MUUTTOVAKUUTUS if.fi Muuttovakuutus 1. Vakuutetut ja edunsaajat 3 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue 3 3. Vakuutuksen sisältö 3 4. Korvauksenhakuohjeet 3 5. Muu vakuutusturva 3 Muuttovakuutuksen

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan koiran ja kissan vakuutukset Sisältö Koiran ja kissan sairaus- ja tapaturmavakuutukset 3 Voit valita lemmikillesi

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus*

Ryhmäsampo Primus. if.fi 010 19 19 19. vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen. Suomen edullisin henkivakuutus* Ryhmäsampo Primus vakuutusopas voimassa 1.1.2014 alkaen Edullista henkilöturvaa yhteistyöjärjestöjemme jäsenille. if.fi 010 19 19 19 Suomen edullisin henkivakuutus* * Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn

Lisätiedot

TÄTÄ TÄTÄ ON ON LÄHITAPIOLA LÄHIT APIOLA

TÄTÄ TÄTÄ ON ON LÄHITAPIOLA LÄHIT APIOLA TÄTÄ ON LÄHITAPIOLA Tuotteita ja palveluja vakuutuksista varainhoitoon henkilö- ja yritysasiakkaille. Vahinkovakuuttamisen maksutulo 1,1 mrd. Henkivakuuttamisen maksutulo 389,1 milj. Varainhoidon hallinoimat

Lisätiedot

Novum Oy Y-tunnus Pakkahuoneenkatu 12 B, 2.krs. puh Oulu

Novum Oy Y-tunnus Pakkahuoneenkatu 12 B, 2.krs. puh Oulu Sivu 1 / 8 Tarjousvertailu Julkisyhteisö: Sipoon kunta OSATARJOUS 1 Fennia, Protector, Folksam ja Pohjantähti eivät jättäneet tarjousta. LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS tarjouspyyntöjen tilastovuodet 2010

Lisätiedot

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta

Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta Valtiokonttori 1 (8) Sopimus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavasta edusta 1. Yleistä Tällä sopimuksella määritetään sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalle

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring MATKAVAKUUTUS ESITE Personförsäkring Matkavakuutus Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen, pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen

Lisätiedot

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö

Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille. Vakuutusehdot 19I. Voimassa alkaen. Sisällys. 1. Vakuutuksen sisältö Sairauskuluvakuutus yrittäjälle ja yrityksen avainhenkilöille Vakuutusehdot 19I Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisällys 1. Vakuutuksen sisältö 2. Yhteiset määräykset tapaturma- ja sairauskuluvakuutukselle 3.

Lisätiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot AKTIA KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.6.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

Laaja komennusmatkavakuutus

Laaja komennusmatkavakuutus Laaja komennusmatkavakuutus 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS YLEISTÄ VAKUUTUSSOPIMUKSESTA 340 MATKUSTAJAVAKUUTUS 340.1 Vakuutussopimuksen sisältö... 1 340.2 Vakuutetut ja edunsaajat... 2 340.3 Vakuutuksen voimassaolo...

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016

Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 VAKUUTUSTUTKINTO 172. SUORITUSTILAISUUS Lakisääteinen tapaturmavakuutus 20.1.2016 1. a) 35-vuotias henkilö pohtii oman yrityksen perustamista, hän on päätynyt yhtiömuodossa joko avoimeen yhtiöön tai kommandiittiyhtiöön.

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen

Kustantajan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA40. Voimassa alkaen Kustantajan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA40 Voimassa 1.10.2010 alkaen Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Samaan intressipiiriin kuuluvalle aiheutettu

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen ONNELLISTA MATKAA onhan matkavakuutus kunnossa! Lomamatka tuntuu oikealta lomalta vasta silloin, kun tietää, että

Lisätiedot

Fennian edut INFRA ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen

Fennian edut INFRA ry:n jäsenille. Edut voimassa alkaen Fennian edut INFRA ry:n jäsenille Edut voimassa 1.10.2014 alkaen 1 Fennian edut INFRA ry:n jäsenille Tämä esite kertoo Fennian eduista INFRA ry:n jäsenille. Etuina tarjoamme mm. INFRAturvaa, joka on kattava

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

Yrityksen korvauksenhakuopas VOIMASSA 1.1.2009 ALKAEN

Yrityksen korvauksenhakuopas VOIMASSA 1.1.2009 ALKAEN Yrityksen korvauksenhakuopas VOIMASSA 1.1.2009 ALKAEN Yrityksen korvauksenhakuopas Sisältö Yleisiä ohjeita tapaturman ja vahingon varalle...4 Maltti on valttia, kun vahinko yllättää... 4 Kirjallinen vahinkoilmoitus

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa alkaen

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa alkaen PRIMUS -henki- ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2017 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT 1.1.2016 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa.

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutus. Tuoteopas

Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutus. Tuoteopas Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutus Tuoteopas Sisällysluettelo Kattavaa vakuutusturvaa tapaturman ja sairauden varalle... 4 Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutukseen sisältyviä vakuutusturvia koskevia yhteisiä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot

Fenniaturvan talkoovakuutus. Voimassa alkaen

Fenniaturvan talkoovakuutus. Voimassa alkaen Fenniaturvan talkoovakuutus Voimassa 1.7. 2014 alkaen Sisältö Fenniaturvan talkoovakuutus 3 Keita talkoovakuutuksella voi vakuuttaa? 3 Milloin talkoovakuutus on voimassa? 3 Mitä vakuutustapahtumia talkoovakuutus

Lisätiedot

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016 Henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutus voi sisältää Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat tapaturman aiheuttamien hoitokulujen (3.2), lyhytaikaisen työkyvyttömyyden

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS

KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS VA 12 KANSAINVÄLINEN VASTUUVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT (TAPAHTUMISEHDOT) Voimassa 1.1.2006 alkaen. 1 103 928 1 10.05 400 SISÄLLYSLUETTELO 1 Vakuutuksenottaja ja vakuutetut(*)... 3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Ku 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kauppatavara tai muu omaisuus tai rahassa mitattava etuus (jäljempänä tavara),

Lisätiedot

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4

1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 29.6.2015/Sirpa Ekström VAKUUTUSTURVA 1. Henkilövakuutukset... 2 1.1 Lakisääteinen tapaturmavakuutus... 2 1.2 Ryhmätapaturma... 3 1.3 Virkamatkavakuutus... 4 2. Omaisuusvakuutukset... 5 2.1 Kiinteistöt

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS

Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie TAIPALSAARI. Tarjouksen numero S VAKUUTUSTARJOUS 16.1.2015 Etelä-Karjalan Kylät Ry Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI Tarjouksen numero S0353-20150114-122307451 VAKUUTUSTARJOUS Kiitos tarjouspyynnöstänne. Tarjoamme yrityksellenne vakuutusturvaa seuraavasti:

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot

Valtion varoista maksettava. korvaus rikoksen uhrille. Valtion maksama. korvaus rikoksen uhrille. Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Valtion maksama korvaus rikoksen uhrille Ennen vuotta 2006 rikoksella aiheutetut vahingot Milloin rikoksen uhrille voidaan suorittaa korvaus valtion

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot