Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta"

Transkriptio

1 Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

2 2

3 Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta 1 Sisällys 2 Johdanto Henkivakuutus Miksi henkivakuutus? Sosiaaliturva kuolemantapauksessa Vakuutuksen ottaminen Terveysselvitys Edunsaajamääräys Vakuutuksen sisältö ja voimassaolo Vakuutuksen korvaussumma Vakuutusmaksun suuruus Rajoitukset Vakuutuksen päättyminen Verotuksesta Vakuutusmaksut Vakuutuskorvaukset Vertailutietoja vakuutusyhtiöittäin Hintaesimerkki Henkivakuutus kuoleman varalle Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. Lisätietoja: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE p , 2 Johdanto Tässä oppaassa on tietoa kuoleman varalta otettavista yksilöllisistä henkivakuutuksista. Oppaassa annetaan tietoa henkivakuutuksen ottamisesta ja voimassaolosta sekä henkivakuutuskorvauksista. Oppaan lopussa on vertailutietoa vakuutusyhtiöiden myynnissä olevista henkivakuutustuotteista. Tämä opas ei kuitenkaan ole yksityiskohtainen selvitys eri vakuutusyhtiöiden henkivakuutuksista. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE on julkaissut erilliset oppaat mm. eläkesäästämisestä, pssäästämisestä, lainaturvavakuutuksista ja henkilövahinkojen korvaamisesta vastuuvakuutuksista. Vertailut ja oppaat löytyvät Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan internet-sivuilta 3 Henkivakuutus Kuoleman varalta otetulla henkivakuutuksella eli riskihenkivakuutuksella tarkoitetaan vakuutusta, jossa vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle maksetaan vakuutetun kuollessa vakuutussopimuksessa sovittu kuolintapaussumma eli vakuutussumma. Vakuutuksesta maksetaan korvaus sekä tapaturmaisesta että sairaudesta johtuneesta kuolemasta. Tässä oppaassa käsitellään vain sellaisia henkivakuutuksia, joissa vakuutettava riski on vakuutetun henkilön kuolema. Henkivakuutuksen nimellä on myynnissä myös esimerkiksi säästöhenkivakuutuksia, joissa keskeisenä elementtinä on säästäminen tai sijoittaminen. Näissä vakuutuksissa on yleensä mukana myös kuolemanvaraturva. Kuolemantapauksessa maksettava korvaussumma voi olla mukana myös esimerkiksi lainaturvavakuutuksessa, tapaturmavakuutuksessa tai matkustajavakuutuksessa. Tässä oppaassa nämä vakuutukset eivät ole mukana. 3

4 Henkivakuutussanastoa: Edunsaaja On se henkilö, jolle kuolemantapauskorvaus on sovittu maksettavaksi vakuutetun kuoltua. Edunsaajamääräys Määräys siitä, kenelle kuolemantapauskorvaus maksetaan. Vakuutuksenottaja tekee edunsaajamääräyksen vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Kuolemantapauskorvaus, vakuutussumma Summa, joka vakuutusyhtiön kanssa on sovittu maksettavaksi, jos vakuutettu henkilö kuolee. Pariturva Kahden henkilön yhteinen henkivakuutus, josta korvaussumma maksetaan ensiksi kuolleen jälkeen. Joillakin yhtiöillä jatkuu tai on mahdollista jatkaa yhden henkilön vakuutuksena. Ryhmäetuvakuutus Vakuutus, joka myönnetään tietyn ryhmän, esim. ammattiliiton, jäsenille. Jäsen itse tekee vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa. Terveysselvitys Vakuutusta haettaessa tehtävä selvitys vakuutetun terveydentilasta. Vakuutettu On se henkilö, jonka kuoleman johdosta korvaus maksetaan. Vakuutuksenottaja Tekee vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutuksen voi ottaa yleensä joko yhdelle henkilölle tai pariturvana, jossa kaksi henkilöä yhdessä, esimerkiksi puolisot, ovat vakuutettuina. Pariturvasta maksetaan ensimmäiseksi kuolleen vakuutetun jälkeen korvaus, jonka jälkeen vakuutusta on yleensä mahdollista jatkaa yhden henkilön vakuutuksena. Pariturvavakuutuksen vakuutusmaksut ovat edullisemmat kuin esimerkiksi molempien puolisoiden yksin ottamat vakuutukset yhteensä. Monet ammattiliitot ja muut järjestöt ovat tehneet vakuutusyhtiöiden kanssa sopimuksia henkivakuutuksista, joita vakuutusyhtiöt tarjoavat liittojen jäsenten ostettaviksi. Niitä kutsutaan ryhmäetuvakuutuksiksi. Vakuutukset voivat olla yksilöllisiä henkivakuutuksia edullisempia. Vakuutuksen ehdot ja hinnat määräytyvät sen mukaan, mitä liitto ja vakuutusyhtiö sopivat. Vakuutuksen voimassaolo saattaa olla sidottu liiton jäsenyyteen. Vakuutusta ottaessa pitää tutustua huolellisesti vakuutusyhtiön tuoteselosteeseen ja vakuutusehtoihin sekä arvioida oma henkivakuutusturvan tarve. 3.1 Miksi henkivakuutus? Henkivakuutusturvan tarvetta pidetään yleensä tärkeänä silloin, kun taloudella on paljon velkaa ja pieniä lapsia, tai kun talouden toimeentulo on vahvasti yhden henkilön varassa. Vakuutus antaa kuolemantapauksessa turvaa vakuutetun lähiomaisille tai muulle tärkeälle edunsaajaksi nimetylle henkilölle. Korvaussummalla voidaan varmistaa, että lähiomaiset eivät joudu taloudellisiin vaikeuksiin vakuutetun kuoleman johdosta. Edunsaaja voi käyttää henkivakuutuskorvauksen mihin tahansa, esimerkiksi asuntolainan maksamiseen tai toimeentulon turvaamiseen. 4

5 3.2 Sosiaaliturva kuolemantapauksessa Myös yhteiskunta tarjoaa perusturvaa kuolemantapauksessa. Esimerkiksi Kela maksaa perhe-eläkettä alle 65-vuotiaalle leskelle ja alle 18-vuotiaalle tai päätoimisesti opiskelevalle vuotiaalle lapselle. Kelan maksamasta perhe-eläkkeestä löytyy tarkempaa tietoa Kelan internet-sivuilta Työeläkejärjestelmän kautta maksetaan perhe-eläkettä, kun vainaja on ollut ansiotyössä. Työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä maksetaan alle 18-vuotiaille lapsille, leskelle ja eräillä edellytyksillä entiselle aviopuolisolle. Lisätietoa saa Eläketurvakeskuksesta ja Työeläke-palvelusta Perhe-eläkettä maksetaan myös lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta, jos kysymyksessä on kuolemantapaus työtapaturman, ammattitaudin tai liikenneonnettomuuden johdosta. Näistä vakuutuksista on mahdollista saada myös korvausta hautauskuluista. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on keskeisten työmarkkinajärjestöjen sopima järjestely. Työnantajan ottamasta työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus, jos vainaja on ollut työelämässä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on voimassa työ- ja vapaa-ajalla. Maksettavan kuolemantapauskorvauksen määrä riippuu mm. vainajan iästä ja huollettavien lasten lukumäärästä. Korvaus maksetaan ensisijaisesti vain puolisolle ja lapsille. Lisätietoa työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta saa osoitteesta 4 Vakuutuksen ottaminen 4.1 Terveysselvitys Vakuutusyhtiö kartoittaa oman riskinsä ennen henkivakuutuksen myöntämistä. Vakuutusta hakeva joutuu vastaamaan vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin terveydentilastaan vakuutushakemuksessa. Vakuutusyhtiö päättää terveydentilatietojen perusteella vakuutuksen myöntämisestä. On erittäin tärkeää, että kysymyksiin vastataan totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Jos myöhemmin selviää, että vakuutettu on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, voi se johtaa siihen, että kuolintapauskorvausta ei makseta. Väärien tietojen vuoksi vakuutusyhtiö voi myös irtisanoa vakuutuksen. Terveysselvitykseen oikeat ja täydelliset vastaukset! Esim: (Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus VKL 465/00) Asiakas (A) haki henkivakuutusta ja vahvisti vakuutushakemuksessa olevansa työkykyinen. A kuoli syöpään A:lla oli todettu magneettikuvauksessa kasvain kasvaimesta otettiin ohutneulanäyte ja A:lle määrättiin sairauslomaa Vakuutusyhtiö eväsi henkivakuutuskorvauksen, koska A oli antanut väärää tietoa työkykyisyydestään eikä vakuutusta olisi oikeilla tiedoilla myönnetty. A:n olisi pitänyt käsittää, ettei hän voi ilmoittaa vakuutusyhtiölle olevansa työkykyinen ollessaan parhaillaan sairauslomalla ja vaivan diagnosoinnin ollessa kesken. Jos haluaa vaihtaa henkivakuutuksen vakuutusyhtiöstä toiseen, on oltava tarkkana. Uusi vakuutusyhtiö pyytää aina tietoja vakuutetun terveydentilasta ja niiden perusteella vakuutukseen voi tulla maksunkorotus tai vakuutusta ei myönnetä lainkaan. Vanhaa vakuutusta ei siis kannata irtisanoa ennen kuin on selvää, myönnetäänkö vakuutusta uudesta yhtiöstä ja millaisin ehdoin. 4.2 Edunsaajamääräys Edunsaajamääräyksessä on kyse siitä, kenelle kuolintapaussumma maksetaan vakuutetun kuoltua. Vakuutuksenottaja määrää jo vakuutushakemuksessa, kenelle korvaus maksetaan. Korvauksen saajia nimitetään edunsaajiksi. Usein käytetty edunsaajamääräys on "omaiset", jolloin korvaus maksetaan siten jaettuna, että aviopuoliso saa puolet korvauksesta ja lapset puolet. Jos taas aviopuolisoa ei ole, lapset saavat koko korvauksen ja päinvastoin. Ellei ole aviopuolisoa tai lapsia ja edunsaajaksi on määrätty omaiset, Edunsaajamääräys vakuutusyhtiöön kirjallisesti! kuolintapaussumma maksetaan perintökaaressa tarkoitetuille perillisille. Jos edunsaajaksi halutaan esimerkiksi avopuoliso, pitää hänet nimeltä määrätä edunsaajaksi. 5

6 On tärkeää miettiä, kuka tai ketkä edunsaajaksi määrätään. Esimerkiksi elämäntilanteiden muuttuessa on vakuutuksenottajan hyvä tarkistaa, että henkivakuutuksen edunsaajamääräys vastaa edelleen haluttua tilannetta. Jos edunsaajamääräystä halutaan muuttaa myöhemmin, pitää uusi edunsaaja erikseen ilmoittaa kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Edunsaajan määräämistä ei voi jättää esimerkiksi myöhemmin tehtävän testamentin varaan. Avopuoliso pitää nimetä erikseen! 5 Vakuutuksen sisältö ja voimassaolo 5.1 Vakuutuksen korvaussumma Henkivakuutuksen vakuutussumma eli kuolemantapauksessa maksettavan korvauksen määrä on yleensä vakuutuksenottajan valittavissa. Kun mietitään, kuinka suuri korvaussumman tulisi olla, on hyvä ottaa huomioon perheen velat, vakuutetun henkilön yhden tai kahden vuoden palkkasumma sekä jo olemassa oleva varallisuus. Kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi asuntolainan suuruus, muut velat ja lasten kasvatukseen ja koulutukseen tarvittavat summat. Henkivakuutuksen kuolintapaussumman suuruus voi pysyä koko vakuutusajan samana, tai se voi vakuutetun iän noustessa alentua. Korvaussumma voi olla myös sidottu indeksiin, jolloin sitä tarkistetaan vuosittain. Eri vakuutusyhtiöillä on erityyppisiä henkivakuutustuotteita. Tarkista, muuttuuko korvaussumma ajan myötä. 5.2 Vakuutusmaksun suuruus Henkivakuutuksen vakuutusmaksut määräytyvät mm. vakuutettavaan henkilöön liittyvän riskin mukaan ja vakuutussumman suuruuden perusteella. Vakuutusmaksu voi nousta vakuutetun iän noustessa. Vakuutusmaksu voi myös pysyä samana, jolloin korvausmäärä alenee iän myötä. Myös vakuutusmaksu voi olla sidottu esim. kuluttajahintaindeksiin, jolloin sitä tarkistetaan vuosittain. Sivulla 10 on taulukko, johon on koottu hintaesimerkkejä eri vakuutusyhtiöiltä. Tarkista, nouseeko vakuutusmaksu iän myötä. 5.3 Rajoitukset Pääsääntöisesti henkivakuutuskorvaus maksetaan riippumatta siitä, mistä vakuutetun kuolema on aiheutunut. Tähän on olemassa eräitä poikkeuksia. Jos vakuutettu tekee itsemurhan ennen kuin yksi vuosi on kulunut siitä, kun vakuutus tuli voimaan, korvausta ei makseta. Henkivakuutuksen vakuutusehdoissa on yleensä seuraavat rajaukset siitä, mistä syistä aiheutunutta kuolemantapausta ei korvata: korvausta ei makseta, jos kuolema on aiheutunut ydinonnettomuuden tai ydinaseen vaikutuksesta, sotaan tai aseelliseen selkkaukseen osallistuessa tai rauhanturvaamistehtävissä palvellessa. 6

7 5.4 Vakuutuksen päättyminen Henkivakuutussopimus voi päättyä irtisanomiseen vakuutuksenottajan tai tietyissä tapauksissa vakuutusyhtiön taholta. Vakuutussopimus voi myös päättyä sopimuksen ehtojen mukaisesti tai vakuutustapahtumaan eli vakuutetun kuolemaan. Vakuutustapahtuman seurauksena Henkivakuutus päättyy vakuutustapahtuman eli vakuutetun henkilön kuolemantapauksen johdosta. Pariturvana otettua henkivakuutusta voi kuitenkin olla mahdollista jatkaa ensimmäisen vakuutetun kuoltua vielä elossa olevan henkilön omana vakuutuksena. Irtisanomisen seurauksena Vakuutus voi päättyä myös irtisanomiseen. Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa henkivakuutus koska tahansa. Irtisanominen pitää tehdä kirjallisesti. Vakuutusyhtiö voi myös irtisanoa henkivakuutuksen, jos terveysselvityksessä on annettu puutteellisia tai vääriä tietoja. Vakuutusmaksujen maksamattomuus Sopimuksen mukainen ikä Henkivakuutus päättyy myös, jos vakuutusmaksuja ei makseta ajoissa. Vakuutuksen voi saada uudelleen voimaan maksamalla maksun kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen päättymisestä. Tällöin vakuutus tulee uudelleen voimaan maksun suorittamista seuraavasta päivästä. Vakuutusta ei kuitenkaan saa uudelleen voimaan, jos se on päättynyt ensimmäisen vakuutusmaksun laiminlyönnin vuoksi. Mikäli henkivakuutus on päättynyt ja sen haluaa uudelleen voimaan, on hyvä ottaa yhteys vakuutusyhtiöön. Maksa vakuutusmaksu ajoissa. Huomioi myös mahdollisuus saattaa päättynyt vakuutus uudelleen voimaan. Henkivakuutusta tehtäessä on sovittu tietty ikäraja, johon saakka vakuutus on voimassa. Tämän iän saavuttamisen jälkeen vakuutus päättyy. 6 Verotuksesta 6.1 Vakuutusmaksut Henkivakuutuksen vakuutusmaksut eivät ole yksityishenkilön verotuksessa vähennyskelpoisia. 6.2 Vakuutuskorvaukset Kuolemantapauksessa vakuutuskorvaus maksetaan sille, jolle se on edunsaajamääräyksen mukaan osoitettu (ks. sivu 5 6). Henkivakuutuskorvaus verotetaan joko pääomatulona tai se kuuluu perintöverotuksen piiriin. Maksetun korvaussumman verokohtelu määräytyy sen mukaan, mikä on ollut edunsaajan suhde vakuutettuun eli vainajaan. Verokohteluun vaikuttavat lisäksi paitsi kaikkien vakuutusten perusteella maksetut kuolintapauskorvaukset, myös kunkin edunsaajan vainajalta mahdollisesti saama perintö. Henkivakuutuskorvauksesta osa saattaa olla verotonta. Aviopuoliso Aviopuolison saamasta korvauksesta puolet on verotonta, kuitenkin vähintään euroa (jos esimerkiksi kuolemantapauskorvaus on euroa, on siitä puolet eli euroa leskelle verotonta). Tämän ylittävästä korvauksen osasta aviopuoliso joutuu maksamaan perintöveroa. 7

8 Avopuoliso Avopuoliso saa osan henkivakuutuskorvauksesta verottomana edellyttäen, että avopuolisot ovat asuneet yhdessä ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat aiemmin olleet avioliitossa. Mikäli avopuoliso on edunsaajamääräyksellä nimetty edunsaajaksi ja hän täyttää nämä edellytykset, on hänelle maksettava kuolintapauskorvaus euroon asti verotonta. Tämän ylittävältä osalta avopuoliso joutuu maksamaan perintöveroa. Jos avopuoliso ei täytä näitä edellytyksiä (yhdessä asuminen ja joko lapsi tai aiempi avioliitto), verotetaan hänelle maksettava kuolintapauskorvaus kokonaan pääomatulona. Lähiomaiset Muu edunsaaja Esimerkiksi vakuutetun lapset, lapsenlapset ja vanhemmat luetaan lähiomaisiksi. Lähiomaisille edunsaajamääräyksen perusteella maksettava henkivakuutuksen kuolemantapauskorvaus saman kuolemantapauksen perusteella on verotonta euroon asti saajaa kohti euron ylittävältä osuudelta lähiomaiset joutuvat maksamaan perintöveroa. Jos edunsaaja ei ole vakuutetun lähiomainen vaan esimerkiksi muu sukulainen tai muu nimeltä mainittu edunsaaja, kuolemantapauskorvaus verotetaan kokonaan pääomatulona. Lisätietoa verotuksesta löytyy verohallinnon internet-sivuilta 8

9 7 Vertailutietoja vakuutusyhtiöittäin Tässä taulukossa on vakuutusyhtiöiden tällä hetkellä myytävien riskihenkivakuutusten vertailutietoja. Taulukossa ei ole mukana säästöhenkivakuutuksia tai muita vakuutuksia, joissa on mukana kuolemantapauskorvaus, esim. yksityistapaturmavakuutuksia. Vertailussa on mukana myös yksi ryhmäetuvakuutus (viimeinen rivi), jonka myöntämisen edellytyksenä on puolisoista toisen kuuluminen ammatti- tai muuhun liittoon. Tässä esimerkissä liittona on käytetty Veronmaksajain keskusliitto ry:tä. Ryhmäetuvakuutuksissa ehdot ja hinnat määräytyvät sen mukaan, mitä liitto ja vakuutusyhtiö ovat sopineet. Vakuutusyhtiö Henkivakuutuksen a) myöntämisikä b) päättymisikä Vakuutussumma: onko mahdollista ottaa a) kiinteä b) aleneva, miten alenee? Saako vakuutuksen pariturvana? Vaaditaanko terveysselvityksen lisäksi lääkärintarkastus? Milloin? Aktia Henkivakuutus Oy a) v. b) 80 v. a) Kyllä. Kuolintapaussumma on kiinteä vakuutuksen vuosipäivää edeltävään päivään sinä vuonna, jona vakuutettu täyttää 65 vuotta. Tämän jälkeen kuolintapaussumma alenee vakuutusajan loppuun. Vakuutusmaksu nousee iän myötä vuosittain siihen asti, jona vakuutettu täyttää 65 vuotta. b) Ei. Kyllä. Pariedun voi liittää kiinteäsummaiseen vakuutukseen. Lääkärintarkastus vaaditaan, jos vakuutussumma on yli euroa. Vakuutusosakeyhtiö Henki- Fennia a) v. b) 90 v. a) Kyllä, toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. b1) Kyllä, alenee vuosittain siten, että vakuutusmaksu pysyy vakiona. b2) Kyllä, määräaikainen (esim. 10 v.), alenee määräajassa vuosittain tasaisesti 0 euroon. Kyllä. Lääkärintarkastus vaaditaan, jos vakuutussumma on yli euroa. LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö a) v. b) 65 v. a) Kyllä. Vakuutusmaksu säilyy samalla tasolla koko vakuutusajan. b) Kyllä. Vakuutusmaksu säilyy samalla tasolla koko vakuutusajan. Vakuutussumma alenee viiden vuoden ikäportain; sen vakuutuskauden alkaessa, jona vakuutettu täyttää 20, 25, 30, 35 jne. vuotta. Kyllä. Lääkärintarkastus vaaditaan, jos vakuutussumma on yli euroa. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö a) v. b) 90 v. a) Kyllä. b) Kyllä. Vakuutussumma alenee vuosittain, maksu pysyy samana. Kyllä. Lääkärintarkastus vaaditaan, jos vakuutussumma on yli euroa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy OP-Henkivakuutus Oy a) 18 v. b) 65 v. a) 2 65 v. b) 70 v. a) Kyllä b) Kyllä. Vakuutussumma alenee vuosittain, maksu pysyy samana. a) Kyllä. b) Kyllä. Vakuutussumma alenee vuosittain, maksu pysyy samana. Ei. Kyllä. Ei vaadita. Lääkärintarkastus vaaditaan, jos vakuutussumma on yli euroa. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva (Ryhmäetuvakuutus) a) Yhden hengen turvana vuotiaalle, pariturvana vuotiaalle b) 70 v. a) Kyllä. b) Kyllä. Kyllä. Lääkärintarkastusta ei vaadita. Terveysselvitys on yksinkertainen ja lyhyt. 9

10 8 Hintaesimerkki Tässä hintaesimerkissä on oletettu, että vakuutetut ovat niin terveitä, että heille voidaan myöntää vakuutus normaaliehdoilla ja -maksuilla. Vakuutusmäärien tai hintojen vuosittaisia indeksikorotuksia ei huomioida tässä. Kiinteäsummaisessa vakuutuksessa vakuutusmaksu nousee vakuutetun henkilön iän myötä. Hinnoissa ei ole huomioitu keskittäjä- tms. alennuksia. Vakuutuksenottajan sukupuoli ei vaikuta vakuutuksen hintaan. Vertailussa on mukana myös yksi ryhmäetuvakuutus (viimeinen rivi), jonka myöntämisen edellytyksenä on puolisoista toisen kuuluminen ammatti- tai muuhun liittoon. Tässä esimerkissä liittona on käytetty Veronmaksajain keskusliitto ry:tä. Ryhmäetuvakuutuksissa ehdot ja hinnat määräytyvät sen mukaan, mitä liitto ja vakuutusyhtiö ovat sopineet. Vakuutusyhtiö 30-vuotias henkilö (s ), vakuutussumma , kiinteä, ellei, mikä? a) 1. vuoden vakuutusmaksu b) 10 ensimmäisen vuoden vakuutusmaksut yhteensä 40-vuotias henkilö (s ), vakuutussumma , kiinteä, ellei, mikä? a) 1. vuoden vakuutusmaksu b) 10 ensimmäisen vuoden vakuutusmaksut yhteensä Kaksi 30-vuotiasta vakuutuksenottajaa ottavat pariturvan, vakuutussumma , kiinteä, ellei, mikä? a) 1. vuoden vakuutusmaksu b) 10 ensimmäisen vuoden vakuutusmaksut yhteensä Erityistä huomioitavaa Aktia Henkivakuutus Oy Molemmista pariedulla myönnetyistä vakuutuksista maksetaan kuolintapaussumma. Vakuutusosakeyhtiö Henki- Fennia a) 129,04 b) 1 470,92 a) 160 (124 ) b) (1 396 ) a) 183,19 b) 2 487,01 a) 218 (167 ) b) (2 244 ) a) 206,46 b) 2 353,48 a) 234 (182 ) b) (2 121 ) Suluissa olevissa hinnoissa on huomioitu vuosittain vahvistettava lisäetu, jonka voi saada, kun on useampia vakuutuksia Fennia-konsernissa tai on Suomen Yrittäjien jäsen. Lisäetu huomioon ottaen vakuutussumma korvaustilanteessa on LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Nordea Henkivakuutus Suomi Oy OP-Henkivakuutus Oy Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva (Ryhmäetuvakuutus) Alenevasummainen a) 136,80 b) 1368,00 a) 190 (135 ) b) (1 541 ) a) 187 b) a) 165 (127 ) b) (1 362 ) a) 83,37 (78,37 ) b) 948,97 (892,03 ) Alenevasummainen a) 188,80 b) 1888,00 a) 266 (189 ) b) (2 556 ) a) 260 b) a) 219 (169 ) b) (2 043 ) a) 116,47 (109,48 ) b) 1 573,54 (1 479,12 ) Alenevasummainen a) 185,60 b) 1856,00 a) 274 (195 ) b) (2 276 ) a) - b) - a) 243 (187 ) b) (2 057 ) a) 121,41 (114,12 ) b) 1414,06 (1329,21 ) Esimerkissä alenevasummainen vakuutus: korvaussumma alenee viiden vuoden ikäportain. Vuosimaksu pysyy samana. Suluissa olevissa hinnoissa on huomioitu keskittämisetu. Avainasiakas saa 10 % ja Premiumasiakas 15 % alennuksen vakuutusmaksusta. Avain- ja Premiumasiakkaat saavat lisäksi 20 % korotuksen veloituksetta kuolemanvaraturvan korvaukseen (korotus vahvistetaan vuosittain). Suluissa olevissa hinnoissa on huomioitu keskittämisetu, jonka voi saada OPbonusasiakas, Pohjolan etuasiakas tai OP-Pohjola -ryhmän keskittäjäasiakas. Verkkokaupasta ostettaessa saa 5 % jatkuvan alennuksen. Lisäksi mahdollisuus ryhmäetuvakuutukseen (järjestökohtaiset edut). Nettialennus 10 % ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta. Suluissa Ifin keskittäjä-asiakasohjelman mukaiset keskittäjähinnat. Vakuutukset myy If. 10

11 11

12 Henkivakuutus kuoleman varalle Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Porkkalankatu HELSINKI p

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Kodin ja perheen vakuutukset

Kodin ja perheen vakuutukset Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013

Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 Perhe- ja perintöoikeutta pääpiirteissään 2013 14.1.2013 Yleistä perimyksestä Kuolemantapauksen jälkeen perittävän omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin nojalla. Mikäli

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015

TYEL-VAKUUTUS TYÖNANTAJAN OPAS 2015 TYÖNANTAJAN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yksityisen alan työntekijät eläke vakuutetaan TyEL-vakuutuksella... 3 Luottamustehtävän eläkevakuuttaminen... 3 Ulkomaantyön eläkevakuuttaminen... 3 Kuka on sopimustyönantaja

Lisätiedot

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja.

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja. Matkavakuutus POHJOLAN MITTATURVA Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä

Lisätiedot

AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN

AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN AVUN TARVE KÄYTÄNNÖN ASIOINTIIN OMAISEN ÄKILLISEN KUOLEMAN JÄLKEEN Tietoa palvelujen kehittämiseksi Soile Niemi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Välillinen syrjintä, ulkomaan kansalainen, etninen tausta, vakuutuspalvelut, sairauskuluvakuutus, syrjintäolettama, hyväksyttävä syy, todistustaakka

Välillinen syrjintä, ulkomaan kansalainen, etninen tausta, vakuutuspalvelut, sairauskuluvakuutus, syrjintäolettama, hyväksyttävä syy, todistustaakka Välillinen syrjintä, ulkomaan kansalainen, etninen tausta, vakuutuspalvelut, sairauskuluvakuutus, syrjintäolettama, hyväksyttävä syy, todistustaakka SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 1920/66/2005 Antopäivä:

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS

TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS TYÖN- TEKIJÄIN RYHMÄ- HENKI- VAKUUTUS 1.1.2011 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Lunastus auto- ja liikennevakuutuksesta

Lunastus auto- ja liikennevakuutuksesta Lunastus auto- ja liikennevakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 24.6.2014 Mira Aarre FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Lunastus

Lisätiedot

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K. Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. 09-6850 120 www.fine.fi VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot