VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS"

Transkriptio

1 VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille. Vastauksia varten on varattu tilaa kunkin kysymyksen perään. Kunkin kysymyksen kohdalla mainittu vastauksen pisteytys. 1. Kuolintapaussumman suuruus Miksi henkivakuutus hankitaan? Mitä eri seikkoja tulisi ottaa huomioon, kun asiakas miettii vakuutusturvan suuruutta henkivakuutuksessa? 3 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s , ja Työnantaja voi ottaa työntekijöilleen ryhmäeläkevakuutuksen vanhuuden päivien turvaksi. Mitä muita turvia vanhuuseläkkeen lisäksi ryhmäeläkevakuutukseen voidaan liittää? 2 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s.138 ja Millä perusteella vakuutusyhtiö voi yksipuolisesti muuttaa henki- ja henkilövakuutuksen vakuutusehtoja vakuutuksenottajalle epäedullisemmaksi? Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Vakuutussalaisuus. Mitä tarkoittaa vakuutussalaisuus? Mitkä tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin? Kenellä on tiedonsaantioikeus vakuutussalaisuuden estämättä? Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Miten omaiset edunsaajamääräystä tulkitaan vakuutussopimuslain mukaan? Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Selosta tähän vakuutukseen liittyvä a) korvausmuoto b) odotusajan käsite c) korvauksen yhteensovittaminen lakisääteisten etuuksien kanssa. 3 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Heikki ja Kaija menivät naimisiin juhannuksena Pitkän yhteiselonsa aikana he saivat kaksi lasta, Eeron ja Tiinan. Suuri suru kohtasi Heikkiä ja Kaijaa vuonna 2006, kun tytär Tiina kuoli auto-onnettomuudessa. Onneksi heidän ilonaan olivat vielä Eeron lapset Esko ja Eeva ja Tiinan lapset Taru ja Tuuli.

2 Heikki kuoli keväällä Heikki oli euron henkivakuutus, jonka edunsaajaksi hän oli määrännyt omaiset. Raskain sydämin Kaija lähettää korvaushakemuksen tarvittavine liitteineen vakuutusyhtiöön. Kenelle korvaus maksetaan ja miten korvausta verotetaan? Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus, Edunsaajamääräyksen tulkinta sivu , kuolintapaussumman verotus s Matkasairaus a) Kerro matkasairauden määritelmä. b) Millä edellytyksillä ennen matkaa olemassa olevaa sairautta voidaan korvata matkasairautena ja mitä siinä tapauksessa olemassa olevasta sairaudesta voidaan korvata? Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 194, ehdot s Vastuunvalinta a) Mitkä seuraavista riskitekijöistä otetaan huomioon kuolemanvaravakuutuksen vastuunvalinnassa? Merkitse sarakkeeseen KYLLÄ, jos otetaan huomioon ja EI, jos ei oteta huomioon. Kustakin oikeasta merkinnästä annetaan 0,25 pistettä ja väärästä merkinnästä vähennetään 0,25 pistettä. Puuttuvasta vastauksesta annetaan 0 pistettä. b) Entä mitkä riskitekijät otetaan tavallisesti huomioon lapselle ennen syntymää otettavan vakuutuksen vastuunvalinnassa? 3 pistettä a) terveydentila työkyky ammatti ikä asuinpaikka elämäntavat kansallisuus vakuutusmäärä Kuolemanvaravakuutus b) Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on mielestäsi väärin, ja jätä alakohta tyhjäksi, jos et halua vastata. Kysymyksen kukin alakohta (a-h) arvostellaan siten, että puuttuva vastaus antaa 0 pistettä, oikea vastaus + 0,5 pistettä ja virheellinen vastaus 0,5 pistettä. Koko vastauksesta annettava pienin pistemäärä on kuitenkin 0. Yhteensä. Vastaukset: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 194, 317, 198, 198, 281, , 249, 198

3 a) Matkustajavakuutuksen voimassaolon määrittely lähtee siitä, että vakuutus on voimassa vain liikuttaessa vakuutetun tavanomaisen elinympäristön ulkopuolella. b) Jos vakuutustapahtuma on aiheutunut vakuutetun törkeästä huolimattomuudesta, yksityistapaturmavakuutuksesta vakuutetulle maksettavaa korvausta ei voida evätä. c) Kustannukset sairastuneen tai vammautuneen kotimaahan kuljettamisesta sisältyvät yleensä matkustajavakuutuksiin ilman euromääräistä ylärajaa. d) Matkasairauden hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa niin pitkään kuin matkasairaus kestää. e) Vaaralliset harrastukset huomioidaan henkilövakuutuksissa tavallisimmin siten, että ne on suljettu vakuutusehdoissa korvauspiirin ulkopuolelle. f) Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa tapaturmavakuutus, jos vakuutetulle on sattunut poikkeuksellisen monta vakuutustapahtumaa vakuutusmaksukauden aikana. g) Vakuutuksenantaja voi täyttää tiedonantovelvollisuutensa joko luovuttamalla vakuutuksenhakijalle vakuutusehdot tai tuoteselosteet. h) Matkustajavakuutuksen voimassaolo matkan peruuntumisen varalta edellyttää yleensä, että vakuutusmaksu on maksettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkalle lähtöä. VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille. Vastauksia varten on varattu tilaa kunkin kysymyksen perään. Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 1. Yrityksen henkilöriskit Yrityksellä on kaksi omistajaa, A ja B. Yrityksen käypä arvo on euroa. A:n tai B:n kuolema johtaa siihen, että hänen osuutensa yrityksestä menee hänen perillisilleen. Näillä ei ehkä kuitenkaan ole kiinnostusta tai kykyä jatkaa yritystoimintaa ja he voivat myydä osuuden kilpailevalle yritykselle. A:n kannalta B:n kuolema, ja päinvastoin, on riski, johon heillä on taloudellinen tarve varautua. Millä tavalla yritys voi suojautua edellä kerrotulta riskiltä? 3 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 59 ja Verotuksesta Vastaa lyhyesti seuraaviin verotusta koskeviin kysymyksiin a) Yksityishenkilö saa pääsääntöisesti vähentää yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut verotuksessaan. Mikä on vähennyskelpoisuuden enimmäismäärä vuodessa ja mistä vähennys ensisijaisesti tehdään?

4 b) Lähiomaiselle vakuutuksesta maksetun säästösumman tuotto on veronalaista pääomatuloa. Loppuosasta maksetaan lahjavero. Mikä on tällaisessa tilanteessa lahjaverosta vapaan osuuden enimmäismäärä? c) Milloin yrityksen ottamaansa yksilölliseen eläkevakuutukseen maksamat vakuutusmaksut ovat vakuutetun työntekijän palkaksi katsottavaa tuloa? d) Miksi sairauskulukorvaukset ovat verottomia? Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiön on vakuutusta koskevassa päätöksessään annettava tietoja niistä oikeusturvakeinoista, joita päätökseen tyytymättömällä on käytettävissään. Luettele, mitä nämä keinot ovat. 2 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Peruuttamaton edunsaajamääräys a) Kuka sen antaa ja kenelle se annetaan? b) Miten se vaikuttaa? 2 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 305, Henkilövakuutussopimuksen sopimusosapuolet Nimeä ja määrittele vakuutussopimuksen sopijapuolet. 2 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Käteismaksuehto Mitkä ovat laissa mainitut edellytykset käteismaksuehdon käyttämiselle? Kerro lisäksi yksi käytännön esimerkkitilanne. max. 5 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet: a) Vakuutusyhtiön maksusuoja (1p) b) Rikastumiskielto (1p) c) Sosiaalinen maksueste (2p) Vastaus: (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 326, 430 ja ) 8. Mitä tarkoitetaan kielletyllä vastuunrajoituksella? 2 pistettä Vastaus: (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 9. Ryhmäeläkevakuutus Ympyröi väittämistä oikea vaihtoehto 9.1 Vakuutuksen käyttämisestä a) Ryhmäeläkkeellä voi esimerkiksi yritysjärjestelyissä yhdenmukaistaa eri henkilöryhmien ja eri yritysten välisiä erilaisia eläkelupauksia. b) Ryhmäeläke on työntekijälle hyvä tapaa säästää vanhuuden varalle. c) Ryhmäeläkkeessä vakuutusyhtiö vastaa sovitun eläkkeen maksamisesta vakuutetulle työntekijälle. 9.2 Vakuutetut

5 a) Ryhmäeläkevakuutuksessa vakuutetut tulee yksilöidä vakuutussopimuksessa nimeltä mainiten. b) Vakuutettujen ryhmän on pysyttävä koko vakuutusajan samana. c) Ryhmäeläkevakuutuksessa on keskeistä ryhmän määritteleminen kollektiivisesti esimerkiksi työntekijän aseman, ammatin, toimipaikan tai vakuutettavien syntymäajan mukaan 9.3 Vakuutuksen tarkoitus a) Vakuutuksella ei voi sitouttaa työntekijöitä vakuutuksen ottaneeseen yritykseen. b) Ryhmäeläkevakuutukset ovat perinteisiä, korkoperusteisia vakuutuksia. c) Ryhmäeläkevakuutus voi sisältää vanhuuseläkkeen lisäksi myös perhe-eläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen eri muodoissaan sekä henkivakuutustyyppisen hautausavustuksen. 3 pistettä Vastaus: (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 10. Mitä tarkoittaa, että henkivakuutukset ovat all risk -vakuutuksia? 2 pistettä Vastaus: (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 146) 11. Hoivavakuutus a) Mikä tarve on johtanut hoivavakuutuksen kehittämiseen? b) Mitä hoivavakuutuksen on tarkoitus käytännössä korvata? 2 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on mielestäsi väärin, ja jätä alakohta tyhjäksi, jos et halua vastata. Kysymyksen kukin alakohta (a-h) arvostellaan siten, että puuttuva vastaus antaa 0 pistettä, oikea vastaus + 0,5 pistettä ja virheellinen vastaus 0,5 pistettä. Koko vastauksesta annettava pienin pistemäärä on kuitenkin 0. Vastaukset: Vapaaehtoinen henkilövakuutus: s. 166, 184, 187, 198, 236, 249, , 317 a) Vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta irtisanoa tapaturmavakuutusta, vaikka vakuutetulle olisi sattunut poikkeuksellisen monta vakuutustapahtumaa vakuutusmaksukauden aikana. b) Pysyvän haitan haitta-astetta määrättäessä otetaan huomioon sekä vamman laatu että vakuutetun yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti ja harrastukset. c) Jos vakuutustapahtuma on aiheutunut vakuutetun törkeästä huolimattomuudesta, yksityistapaturmavakuutuksesta vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan vain alentaa. d) Matkan keskeytymisestä maksetaan korvausta menetetyistä matkapäivistä myös silloin, kun vakuutettu on lääkärin kehotuksesta vuodelevossa hotellihuoneessa. e) Sairauskuluvakuutuksen pitää olla voimassa silloin, kun sairaanhoitokulu syntyy, jotta kulut olisivat korvattavia.

6 f) Vakuutetulla on oma-aloitteinen tiedonantovelvollisuus terveydentilastaan sairauskuluvakuutusta haettaessa. g) Yksityistapaturmavakuutuksissa kilpaurheilu ja sen harjoittelu on tavallisesti suljettu vakuutusturvan piiristä. h) Vakuutuksenantaja voi täyttää tiedonantovelvollisuutensa luovuttamalla vakuutuksenhakijalle vakuutusehdot. VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille. Vastauksia varten on varattu tilaa kunkin kysymyksen perään. Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 1. Mitä tarkoitetaan ryhmäetuvakuutuksella? Luettele myös ryhmäetuvakuutuksen keskeiset piirteet vakuutetun näkökulmasta. 3 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Mitä perusteita on otettava huomioon päätettäessä, tuleeko vakuutuksen perusteella maksaa korvaus tai muu etuus? Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Seppo on ottanut vuonna 2000 sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutuksen ja maksanut siihen maksuja yhteensä euroa. Hän on itse myös vakuutettuna. Vakuutussäästö on nyt euroa. Kuolintapaussumman edunsaajana on tällä hetkellä Lapset. Sepon kaikki kolme lasta (Simo, Eero ja Anna) elävät vielä. Seppo haluaisi varmistaa, että Simon ainoa lapsi Saara saisi hänen kuollessaan euroa vaikka Simo olisikin tuolloin vielä elossa. a) Millainen edunsaajamääräys varmistaa Sepon tahdon? Kirjoita uusi edunsaajamääräys! b) Miten kuolintapaussumma jaetaan (=maksetaan vakuutusyhtiöstä)? c) Miten edunsaajia verotetaan, mikäli Seppo kuolee vakuutuksen voimassa ollessa? Ota huomioon, että edunsaajamääräys on kohdan a) mukainen. Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s , verotus a) Mitkä seuraavista riskitekijöistä otetaan huomioon kuolemanvaravakuutuksen vastuunvalinnassa? Merkitse sarakkeeseen KYLLÄ, jos otetaan huomioon ja EI, jos ei oteta huomioon. Kustakin oikeasta merkinnästä annetaan 0,25 pistettä ja väärästä merkinnästä vähennetään 0,25 pistettä. Puuttuvasta vastauksesta annetaan 0 pistettä. b) Entä mitkä riskitekijät otetaan tavallisesti huomioon lapselle ennen syntymää otettavan vakuutuksen vastuunvalinnassa? 3 pistettä

7 a) terveydentila työkyky ammatti ikä asuinpaikka elämäntavat kansallisuus vakuutusmäärä Kuolemanvaravakuutus b) Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Peruuttamaton edunsaajamääräys a) Kuka sen antaa ja kenelle se annetaan? b) Miten se vaikuttaa? 2 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 305, Millä yleisillä lainmukaisilla edellytyksillä vakuutusyhtiö voi yksipuolisesti muuttaa henkilövakuutuksen vakuutusehtoja vakuutuksenottajalle epäedullisemmiksi? Mitä erityisiä edellytyksiä liittyy henkivakuutuksiin tässä asiassa? Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Kerro missä tilanteessa vakuutusyhtiöllä on oikeus sanoa irti vakuutus. 6 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Maksusuoja a) Mitä tarkoitetaan vakuutusyhtiön maksusuojalla? b) Miksi maksusuojasäännös on laadittu? c) Mitä vakuutusyhtiö voi tehdä jos useampi taho vaatii korvausta eikä oikeasta edunsaajasta ole selvyyttä? 3 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Kohtuusperiaatteen valvonta. Kohtuusperiaatteen mukaan kohtuullinen osa vakuutustoiminnan tuottamista ylijäämistä on palautettava vakuutuksenottajille esimerkiksi lisäetuina. Kuinka kohtuusperiaatteen toteutumista valvotaan vakuutusyhtiölain mukaan ja mitä velvoitteita vakuutusyhtiölaki asettaa valvovalle viranomaiselle ja vakuutusyhtiölle? 3 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 448

8 10. Vakuutusyhtiön vastuu. a) Milloin vakuutusyhtiön vastuu alkaa vakuutussopimuslain pääsäännön mukaisesti? b) Mitä tarkoitetaan varhennetulla vastuun alkamisella? 2 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s Millä edellytyksillä matkavakuutuksesta voidaan korvata ennen matkaa olemassa olevaa sairautta matkasairautena ja mitä siinä tapauksessa olemassa olevasta sairaudesta voidaan korvata? 2 pistettä Vastaus: Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 194, Matkavakuutusehdot kohta Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on mielestäsi väärin, ja jätä alakohta tyhjäksi, jos et halua vastata. Kysymyksen kukin alakohta (a-h) arvostellaan siten, että puuttuva vastaus antaa 0 pistettä, oikea vastaus + 0,5 pistettä ja virheellinen vastaus 0,5 pistettä. Koko vastauksesta annettava pienin pistemäärä on kuitenkin 0. Vastaukset: Vapaaehtoinen henkilövakuutus: s. 194, 198, 221, 277, 281, a) Matkustajavakuutuksen voimassaolon määrittely lähtee siitä, että vakuutus on voimassa vain liikuttaessa vakuutetun tavanomaisen elinympäristön ulkopuolella. b) Matkasairautena korvataan aina myös ennen matkaa tiedossa olleen sairauden äkillinen paheneminen. c) Matkan keskeytymisestä maksetaan korvausta menetetyistä matkapäivistä myös silloin, kun vakuutettu on lääkärin kehotuksesta vuodelevossa hotellihuoneessa. d) Matkan peruuntumisesta korvataan ne etukäteen maksetut kulut, joita matkan järjestäjä ei omien ehtojensa mukaan palauta. e) Jos vakuutettavan terveydentila huononee terveysselvityksen vakuutusyhtiölle antamisen tai lähettämisen jälkeen, sitä ei saa ottaa huomioon vakuutusta myönnettäessä. f) Vaaralliset harrastukset huomioidaan henkilövakuutuksissa tavallisimmin siten, että ne on suljettu vakuutusehdoissa korvauspiirin ulkopuolelle. g) Vakuutusyhtiöllä ei ole oikeutta irtisanoa tapaturmavakuutusta, vaikka vakuutetulle olisi sattunut poikkeuksellisen monta vakuutustapahtumaa vakuutusmaksukauden aikana. h) Ryhmävakuutuksena ei pidetä sellaista vakuutusta, jossa vakuutettu on velvollinen maksamaan koko vakuutusmaksun tai osan siitä.

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 161. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 15.5.2012 Tehtävästä 2 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 4 enintään 6 pistettä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 5.9.2013 Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ryhmätapaturmavakuutus SISÄLLYSLUETTELO Ryhmätapaturmavakuutuksen ehdot...2 Soveltamisalue...2 1 Vakuutettu...2 2 Edunsaaja...2 3 Vakuutuksen voimassaolo...2 4 Tapaturma

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12

Ryhmätapaturmavakuutus 1090/12 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 1090/12 Sisällysluettelo RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 2 2.1 Vakuutetut 2 2.2 Korvauksen saajat 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS sivu 1 Yleiskuvaus 3 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 3 3 Vakuutuksen voimassaolo 3 4 Tapaturmana korvattavat

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 15.9.2014 Tentti muoostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS -henki- ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa turvan... 4 Rakenna perheesi

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot