VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K."

Transkriptio

1 Porkkalankatu Helsinki Puh VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K. Lappi Tässä oppaassa selostetaan perusasioita siitä, miten matkustajavakuutuksista korvataan vakuutetulla jo ennen matkan alkamista olleita sairauksia. Kyseessä on yleinen selvitys aiheesta, tarkemmin asiasta tulee kysyä vakuutusyhtiöistä. Lisätietoja asiasta saa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta puhelinnumerosta (09) Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta on saatavilla myös yleisopas matkavakuutuksista sekä muita vertailuja. Vakuutusvertailut ja -oppaat löytyvät myös internet-sivuiltamme Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan muun muassa matkasairaudesta tai matkatapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja ja vakavissa tapauksissa erikseen sovitusti kotiinkuljetus. Lisäksi matkustajavakuutukseen voi liittyä korvaus matkan peruuntuessa tai matkan keskeytyessä. Joihinkin vakuutuksiin sisältyy myös korvaus, jos matkalta myöhästytään tai matkaa joudutaan odottamaan. Jo ennen matkaa vakuutetulla olevia sairauksia korvataan vain rajoitetusti matkustajavakuutuksesta korvaus voi jäädä myös kokonaan saamatta. Olemassa olevan sairauden äkillisen ja odottamattoman pahentumisen johdosta voi saada korvauksia hoitokuluista, mutta tyypillisesti korvataan korkeintaan välttämätön ensiapuhoito matkakohteessa. Muita kuluja ei yleensä korvata.

2 2 Matkasairaus Matkustajavakuutus korvaa matkasairautena yleensä sellaisen lääkärin hoitoa vaatineen sairauden, joka on alkanut tai jonka ensi oireet ovat ilmaantuneet matkan aikana. Vakuutetulla ennen matkaa ollut sairaus ei ole vakuutusehtojen mukainen korvattava matkasairaus. Myöskään sellainen sairaus, joka on oireillut ennen matkaa, mutta todetaan vasta matkalla, ei tyypillisesti ole matkasairaus. Tällaisista sairastumisista ei siis vakuutuksesta lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta saada korvausta. Olemassa olevan sairauden äkillisen ja odottamattoman pahenemisen osalta voi korvausta kuitenkin saada matkakohteessa annetusta ensiapuhoidosta. Mikäli sairastumisen matkalla katsotaan olevan uusi sairastuminen, korvataan useissa vakuutuksissa ehtojen mukaan muitakin kuluja kuin hoitokuluja, esimerkiksi matkan keskeytymiskuluja sairaalassa oloajalta, mahdollisia ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja ja vakavissa tapauksissa vakuutetun kotiin kuljetus. Olemassa olevan sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen Matkustajavakuutuksista korvataan yleensä vakuutetulla jo ennen matkaa olleen sairauden odottamattomasta ja äkillisestä pahenemisesta aiheutunut, matkan aikana annettu ensiapuhoito. Tällä tarkoitetaan sen kaltaista odottamatonta ja äkillistä sairauden pahentumista, joka ei kuulu kyseisen sairauden tyypilliseen luonteeseen ja on odottamatonta kyseessä olevalle sairastuneelle. Pahentuminen ei siis saa olla yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan tyypillistä kyseiselle sairaudelle ja normaaliin taudinkuvaan kuuluvaa. Korvaus äkillisesti ja odottamattomasti pahentuneen sairauden osalta on yleensä rajattu vain ja ainoastaan välttämättömään ja akuuttiin ensiapuhoitoon matkakohteessa. Lisäksi osassa vakuutuksista korvattavalla ensiapuhoidolla on vuorokausimääräinen yläraja (esimerkiksi 7 vrk). Siten esimerkiksi akuutin ensiapuhoidon jälkeinen hoito voi jäädä matkustajavakuutuksesta korvaamatta. Myöskään muita kuluja, kuten matkan keskeytymiskuluja tai kotiinkuljetuksen kustannuksia ei matkustajavakuutuksesta yleensä korvata, mikäli kyseessä on olemassa olevan sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen. Olemassa olevan sairauden osalta ei korvata myöskään jatkohoitoa kotimaassa. Mikäli sairauden paheneminen liittyy normaaliin ja tyypilliseen vaihteluun sairaustilassa, voi korvaus jäädä saamatta kokonaan. Oikeuteen saada korvausta matkustajavakuutuksen perusteella ei ole vaikutusta sillä, että hoitava lääkäri Suomessa on antanut luvan matkustaa. Vaikka vakuutusyhtiö on saanut tietää ennen vakuutuksen myöntämistä, että vakuutetulla on perussairaus, ei tämä tarkoita sitä, että sairaus olisi matkustajavakuutuksen perusteella korvattava matkasairaus. Lisäksi vakuutuksen ehdoissa saattaa olla rajauksia, joiden johdosta korvausta ei makseta tiettyjen sairauksien osalta lainkaan. Esimerkiksi korvattavuuden ulkopuolelle saattaa olla rajattu syöpä, nivelreuma, tukirangan kulumaoireiden paheneminen tai muita sairauksia sekä sairausperäisiä tiloja.

3 3 Olemassa olevan sairauden vaikutus tapaturmavammaan Olemassa oleva sairaus voi vaikuttaa myös tapaturmasta maksettaviin korvauksiin. Tapaturmana ei yleensä korvata vammaa, joka johtuu vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttamasta tapahtumasta. Esimerkiksi jos vakuutettu kaatuu hänelle tyypillisen sairauteen liittyvän huimauskohtauksen johdosta ja satuttaa päänsä, ei kysymyksessä yleensä ole korvattava tapaturma. Toisinaan tapaturmasta aiheutuneeseen vammaan katsotaan olennaisesti myötävaikuttaneen olemassa oleva sairaus tai vika. Tällöin kyseessä ei katsota olevan puhtaasti tapaturmainen vamma. Esimerkiksi akillesjänteen katkeaminen, olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä sekä selän välilevytyrä ovat useimmissa tapauksissa lähtökohdaltaan rappeumaperäisiä eli sairausperäisiä vammoja. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi vaikkapa olkapään kiertäjäkalvosin on iän tai muiden seikkojen johdosta jo valmiiksi haurastunut ja siitä syystä johtuen lievempikin tapaturma aiheuttaa kiertäjäkalvosimen repeämisen tai katkeamisen. Vaikka oireilu on alkanut matkalla tapaturman yhteydessä, tiedetään yleisen lääketieteellisen kokemuksen perusteella, että täysin terve ja haurastumaton kiertäjäkalvosin olisi kestänyt kyseisen tyyppisen tapaturman. Vammaa ei tällöin korvata tapaturmavammana. Monet matkustajavakuutukset korvaavat tämänkaltaisen tilanteen alkuhoitoa kuitenkin matkasairautena tai sairauden äkillisenä ja odottamattomana pahentumisena. Tästä voi matkustajavakuutuksissa olla poikkeuksia siten, että vakuutuksen ehdot rajaavat korvattavuuden pois kokonaan. Tällöin on mahdollista, ettei korvausta saa lainkaan. Matkan peruuntuminen olemassa olevan sairauden johdosta Matkan peruuntuminen sellaisen sairauden johdosta, joka vakuutetulla on ollut ennen vakuutuksen ottamista ja matkan varaamista, korvataan matkustajavakuutuksista vain, mikäli sairauden paheneminen on odottamatonta ja äkillistä. Jotta korvausta on mahdollista saada, tulee sairauden pahentumisen olla poikkeuksellista eikä paheneminen saa olla normaaliin taudinkuvaan kuuluvaa. Sairaus ei yleensä estä matkustajavakuutuksen saamista Perussairaus ei yleensä ole este matkustajavakuutuksen saamiselle, sillä olemassa olevien sairauksien kustannukset on rajattu vakuutusehdoissa vakuutuksen ulkopuolelle tai niitä korvataan rajoitetusti edellä esitetyllä tavalla. Vaikka vakuutusta myönnettäessä sairautta ei vakuutuskirjassa ole erikseen rajattu pois vakuutuksen piiristä, ei vakuutus kuitenkaan laajene korvaamaan kyseistä sairautta. Vakuutuksen ehtojen rajoitukset ovat voimassa vakuutuksessa ilman erillistä mainintaa vakuutuskirjassa. Pidempikestoiselle, esimerkiksi useamman kuukauden kestävälle, matkalle vakuutusta haettaessa vaaditaan yleensä terveysselvitys. Tällaiselle pidemmälle matkalle saattaa olla vaikeampi saada matkustajavakuutusta, mikäli matkustajalla on perussairaus. Tällöin kannattaa olla yhteydessä vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin ennen matkaa.

4 4 VAKUUTUSYHTIÖILTÄ KYSYTTYJÄ ESIMERKKEJÄ KORVATTAVUUDESTA Korvausesimerkit ovat yleisiä ja hyvin yksinkertaistettuja esimerkkejä. Jokaiseen aitoon vahinkotapaukseen liittyy paljon erilaisia huomioon otettavia asioita, joten esimerkit eivät kata kaikkia vastaavan kaltaisia tilanteita. Esimerkiksi sen arviointi, onko kyseessä korvattava sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen, vaatii yleensä mm. vakuutetun sairaushistorian tutkimista. Korvattavuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti! Lisäksi vakuutusyhtiöillä voi olla erilaisia tuotteita (esimerkiksi ryhmämatkavakuutuksia), joissa ehdot saattavat olla erilaisia. KORVAUSESIMERKKI 1 Vakuutettu on allerginen monille siitepölyille. Hän syö allergialääkkeitä siitepölykauden ja käy vuosittain lääkärintarkastuksessa, mutta hän on joutunut käymään akuutin allergiakohtauksen johdosta hoidossa viimeksi lapsena yli viisitoista vuotta aikaisemmin. Lomamatkalla Madagaskarilla vakuutettu sai vakavia hengitysvaikeuksia paikallisista siitepölyistä. Vakuutettu joutui sairaalaan hoidettavaksi kahdeksi vuorokaudeksi. Sairaalahoidosta aiheutui vakuutetulle kuluja. Vakuutusyhtiö Tiedot yhtiössä antoi Aktia Tove Snellman Eurooppalainen/ Pohjola Ilkka Valanne Fennia Susanna Nousiainen If Ancelika Lankinen Lähivakuutus Ninni Lehtovuori Pohjantähti Sirpa Lehtinen Tapiola Päivi Vuorenmaa Tryg Lena Ohvo Turva Jaana Chelbi Korvataanko sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataan akuutti ensiavun luonteinen hoito. Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan ensiapuluonteinen sairaalahoito olemassa olevan sairauden äkillisenä ja odottamattomana pahenemisena (ensiapuhoito matkakohteessa enintään 7 vuorokauden ajalta). Korvataan kokonaan (akuutin ensiapuhoidon maksimipituus on viikko). Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan (välttämätön ensiapuhoito matkan aikana enintään yhden viikon ajalta). Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Korvausta menetetyistä matkapäivistä sairaalahoidon ajalta korvataan vain, mikäli kyseessä on matkasairauden hoito. Nyt kyseessä ei ole matkasairaus. Kyseessä on olemassa olevan sairauden paheneminen. Ei korvata, koska kysymyksessä on olemassa oleva sairaus.

5 5 KORVAUSESIMERKKI 2 Vakuutetulla on krooninen keuhkoahtaumatauti (COPD). Lomalla Pariisissa vakuutettu sai taudille tyypillisen hengenahdistuskohtauksen ja joutui sairaalaan. Vakuutettua hoidettiin lisähapen avulla sairaalassa kolme vuorokautta. Tilanne parantui hoidolla. Vakuutetulle aiheutui kuluja sairaalahoidosta. Vakuutusyhtiö Korvataanko sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Aktia Korvataan akuutti ensiavun luonteinen hoito. Eurooppalainen/ Pohjola Ei korvata lainkaan. Fennia Korvataan kokonaan. If Lähivakuutus Ei korvata, mikäli kyseessä ei ole sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen. Eli jos kohtaus on esiintynyt vakuutetulla usein aikaisemminkin ja se on kyseessä olevalle sairaudelle tyypillinen eli normaaliin taudinkulkuun kuuluva, ei korvausta voi saada.. Korvataan kokonaan sairaalahoito (akuutin ensiapuhoidon maksimipituus on viikko). Kyseessä ei ole matkasairaus. Kyseessä on olemassa olevan sairauden paheneminen. Pohjantähti Tapiola Arvioidaan lausuntojen perusteella, onko äkillinen ja odottamaton sairauden paheneminen. Tryg Korvataan kokonaan sairaalahoito (välttämätön ensiapuhoito matkan Ei korvata, koska kysymyksessä on olemassa oleva sairaus. aikana enintään yhden viikon ajalta matkakohteessa). Turva Huom! Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla matkustaja voi saada kortin piiriin kuuluvissa Euroopan maissa, mm. Ranskassa, julkisessa hoitolaitoksessa hoitoa samalla hinnalla ja samoin menettelyin kuin kyseisen maan kansalaiset. Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti tulee esittää hoitolaitoksessa hoitoon hakeuduttaessa, joten kortti on hankittava jo ennen matkaa (lisää kortista sivulla 8).

6 6 KORVAUSESIMERKKI 3 Vakuutettu (40-vuotias nainen) oli neljän viikon matkalla Yhdysvalloissa. Heti matkan alkupäivinä, istuessaan tuolilla ja nostaessaan lastaan syliinsä, hän tunsi selässään yllättäen kipua. Välittömästi tämän jälkeen oikea jalka meni tunnottomaksi. Hänet vietiin yksityissairaalaan tutkittavaksi ja magneettikuvauksessa todettiin nikamavälilevytyrä, joka vaati välittömän leikkauksen. Vakuutetulla ei ole ollut aikaisemmin mitään suurempia ongelmia selän kanssa, mutta tutkimuksissa tapahtuman jälkeen todettiin rappeumaperäisiä muutoksia selkärangassa. Vakuutetulle aiheutui kustannuksia leikkauksesta ja sairaalahoidosta viiden vuorokauden ajalta. Kotiin hän pääsi kuitenkin palaamaan alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisella lennolla. Vakuutusyhtiö Korvataanko leikkaus ja sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Aktia Korvataan matkasairautena. Eurooppalainen/ Pohjola Korvataan kokonaan. Fennia Korvataan kokonaan. If Korvataan leikkaus ja sairaalahoito kokonaisuudessaan matkasairauden hoitona, mikäli vakuutetulla ei ole ollut selkäoireita ennen matkaa. Lähivakuutus Korvataan kokonaan sairaalahoito ja leikkaus. Pohjantähti Korvataan kokonaan. Tapiola Tryg Korvataan magneettikuvaukseen asti. (Eli leikkausta ja hoitoa magneettikuvauksen jälkeen ei korvata). Ensiapuhoito korvataan tapauskohtaisesti. Ensin on selvitettävä taustatiedot, koska vakuutetulla ei ole ollut aikaisemmin mitään suurempia ongelmia selän kanssa. Menetetyt matkapäivät korvataan matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon ajalta. Korvauksen määrä on 80 /vrk., enintään alkuperäisen matkan hinta. Turva Tapauskohtainen arviointi. Ensin on selvitettävä taustatiedot.

7 7 KORVAUSESIMERKKI 4 Vakuutettua on ennen matkaa seurattu useamman kuukauden ajan kohonneen verenpaineen johdosta. Hän on myös tuntenut rintakiputuntemuksia, joita ei ole kuitenkaan tutkittu ennen matkaa. Vakuutetulla ei ole ennen matkaa diagnosoitu koronaaritautia. Matkalla Thaimaassa vakuutettu sai sydäninfarktin ja joutui ohitusleikkaukseen. Vakuutettu joutui olemaan sairaalassa kaksi viikkoa. Lentoluvan vakuutettu sai vasta kolmen viikon kuluttua leikkauksesta, joten vakuutettu pääsi lähtemään kotimaahan viikkoa alkuperäistä matkasuunnitelmaa myöhemmin. Vakuutetulle aiheutui kuluja leikkauksesta ja sairaalahoidosta. Lisäksi vakuutettu joutui ostamaan uuden lennon kotimaahan sekä seitsemän hotelliyötä lisää. Vakuutusyhtiö Korvataanko leikkaus ja sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataanko uusi lento ja ylimääräiset hotelliyöt? Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Aktia Eurooppalainen/ Pohjola Korvataan kokonaan. Fennia Korvataan kokonaan, jos Korvataan kokonaan, jos Korvataan kokonaan, jos näin yksiselitteisesti näin yksiselitteisesti näin yksiselitteisesti ilmaistu tapaus. ilmaistu tapaus ilmaistu tapaus. If Korvataan sydäninfarkti Korvataan kohtuulliset Korvataan menetetyt ja ohitusleikkaus ylimääräiset matka- ja matkapäivät matkasairauden hoitona. majoituskulut matkasairauden matkasairauden aiheuttaman hoitokuluina. sairaalahoidon ajalta. Korvauksen määrä on 80 /vrk., enintään alkuperäisen matkan hinta. Lähivakuutus Korvataan kokonaan sairaalahoito ja leikkaus. Pohjantähti Ei korvata, koska oireet ovat alkaneet jo ennen matkaa. Tapiola Tryg Käsitellään tapauskohtaisesti. Mikäli vakuutettua ei ole tutkittu tai hoidettu rintakiputuntemusten vuoksi, kyseessä on matkasairaus. Mikäli kyse on matkasairaudesta, niin kulut maksetaan matkan keskeytymisenä. Korvataan, mikäli kyse on matkasairaudesta. Turva Korvataan osittain.

8 8 Matkustajavakuutus on tärkeä Vaikka olemassa olevia sairauksia korvataankin edellä esitetyn mukaisesti vain rajoitetusti matkustajavakuutuksista, kannattaa muistaa, että myös muita sairastumisia ja tapaturmia voi matkoilla sattua! Matkavakuutus korvaa normaalisti ehtojensa mukaisesti muut kuin olemassa olevaan sairauteen liittyvät sairastumiset ja tapaturmat. Matkavakuutuksesta voi saada korvauksia osittain myös olemassa olevien sairauksien osalta, joten kaikista matkalla sattuneista sairastumisista tai tapaturmista aiheutuneista kuluista kannattaa tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Olemassa olevan sairauden mahdollinen korvattavuus vakuutuksesta arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäksi saatetaan arvioida, että sairastumisen laatu joissain tapauksissa on sen kaltainen, että kyseessä katsotaankin olevan uusi, kokonaan korvattava sairastuminen eli matkasairaus. Monet muut vakuutukset, esimerkiksi sairauskuluvakuutukset ja yksityistapaturmavakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa, mutta ne korvaavat usein ehtojensa mukaan vain Suomessa annettua hoitoa. Siten ne eivät tyypillisesti korvaa ulkomaanmatkalla annettua hoitoa. Liikenneonnettomuudesta aiheutuneita henkilövahinkoja korvataan liikennevakuutuksista, mutta liikennevakuutukset eroavat korvauksien osalta hyvinkin paljon eri maissa. Esimerkiksi joissain maissa vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille aiheutuneita vammoja ja kuluja ei korvata liikennevakuutuksen perusteella. Mikäli esimerkiksi vuokratulla ajoneuvolla aiheuttaa liikennevahingon, saattaa matkustajavakuutus olla ainoa vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien hoitokuluja matkakohteessa korvaava taho. Lisäksi monessa maassa korvauksien hakeminen liikennevakuutuksesta voi myös syyttömänä osapuolena olla monimutkaista ja aikaa vievää, jolloin matkustajavakuutuksesta saatava korvaus on tärkeä liikennevakuutuksen korvauksia odotettaessa. Ota yhteyttä myös Kelaan ennen matkaa Matkustajavakuutuksen lisäksi kannattaa hankkia Kelasta Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC). Kortti on esitettävä hoitoon hakeuduttaessa, joten kortti on hankittava ennen matkaa. Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa kyseiseen järjestelmään kuuluvissa Euroopan maissa lääketieteellisestä syystä välttämätöntä hoitoa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan kansalaiset. Kannattaa kuitenkin muistaa, että hoidon hinnat ja taso eri maissa voivat vaihdella paljonkin. Matkustajavakuutusta Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti ei vastaa, joten matkustajavakuutus suositellaan ottamaan Euroopassakin matkustettaessa. Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti voi kuitenkin olla hyvä apu esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa matkustajavakuutuksesta ei korvata olemassa olevaa sairautta. Mikäli sairaus vaatii myös ylläpitävää hoitoa (eli ei pelkästään äkillisiä sairauskohtauksia koskevaa akuuttia hoitoa) kannattaa Kelaan olla yhteydessä riittävän ajoissa, sillä joitain hoitotoimenpiteitä varten saatetaan tarvita erillinen sitoumus etukäteen Kelalta. Suomella on myös joidenkin maiden kanssa sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimuksia, joten ennen matkaa kannattaa olla yhteydessä Kelaan oman matkakohteen tilanteen selvittämiseksi. Lisätietoja Kelan eurooppalaisesta sairaanhoitokortista ja sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimuksista saa Kelan internetsivuilta ja Kelasta.

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. SISÄLLYS Missä Autoturvan vakuutukset ovat voimassa?...4 Liikennevakuutus korvaa toiselle aiheutetut

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

Kodin ja perheen vakuutukset

Kodin ja perheen vakuutukset Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin

Lisätiedot

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi FLYING BLUE-MATKAVAKUUTUS VAKUUTUSERITTELY Saadaksenne apua välittömästi sairaus- tai kuolemantapauksissa tai Suomeen kuljettamisessa olkaaa hyvä ja ottakaa heti yhteys: Falck Oy, puh + 358 9 37 47 72

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus

Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta. Potilasvakuutuskeskus Kun haet korvausta potilasvakuutuksesta Potilasvakuutus korvaa Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Korvausperusteista säädetään potilasvahinkolaissa.

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report

Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report Vapaaehtoisen paluuohjelman Seminaariraportti Assisted Voluntary Return Seminar Report EU Return Fund Euroopan Paluurahasto Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen Suomessa -hankkeen raportti on tuotettu

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista

Nuorten oikeusopas. Tietoa nuorille rikosasioista Nuorten oikeusopas Tietoa nuorille rikosasioista 1 2 Tietoa oppaasta Tämä opas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana

Lisätiedot

xvinkkejä Kollegat valitsivat Mika Valliuksen vuoden luottamushenkilöksi Vinkkejä lomalle ja kesätöihin!

xvinkkejä Kollegat valitsivat Mika Valliuksen vuoden luottamushenkilöksi Vinkkejä lomalle ja kesätöihin! sähköalojen ammattiliiton jäsenlehti toukokuu 5 2015 Vinkkejä lomalle ja kesätöihin! 60 vuotta xvinkkejä Kollegat valitsivat Mika Valliuksen vuoden luottamushenkilöksi 6 Kyllä vähän täytyyvielä opiskella

Lisätiedot

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT Yleiset sopimusehdot Posioshop.com -verkkokaupassa olevat majoitusyrittäjät (jäljempänä omistaja) noudattavat vuokraamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014

Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen. Tässä numerossa: Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Asianajotoimisto Heikkilä & Co:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Tässä numerossa: Urakoitsijalla on oikeus virheensä korjaamiseen Sukupolvenvaihdos - haaste ja mahdollisuus Yrityksen oikeusturvavakuutus

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot