VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K."

Transkriptio

1 Porkkalankatu Helsinki Puh VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K. Lappi Tässä oppaassa selostetaan perusasioita siitä, miten matkustajavakuutuksista korvataan vakuutetulla jo ennen matkan alkamista olleita sairauksia. Kyseessä on yleinen selvitys aiheesta, tarkemmin asiasta tulee kysyä vakuutusyhtiöistä. Lisätietoja asiasta saa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta puhelinnumerosta (09) Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta on saatavilla myös yleisopas matkavakuutuksista sekä muita vertailuja. Vakuutusvertailut ja -oppaat löytyvät myös internet-sivuiltamme Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan muun muassa matkasairaudesta tai matkatapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja ja vakavissa tapauksissa erikseen sovitusti kotiinkuljetus. Lisäksi matkustajavakuutukseen voi liittyä korvaus matkan peruuntuessa tai matkan keskeytyessä. Joihinkin vakuutuksiin sisältyy myös korvaus, jos matkalta myöhästytään tai matkaa joudutaan odottamaan. Jo ennen matkaa vakuutetulla olevia sairauksia korvataan vain rajoitetusti matkustajavakuutuksesta korvaus voi jäädä myös kokonaan saamatta. Olemassa olevan sairauden äkillisen ja odottamattoman pahentumisen johdosta voi saada korvauksia hoitokuluista, mutta tyypillisesti korvataan korkeintaan välttämätön ensiapuhoito matkakohteessa. Muita kuluja ei yleensä korvata.

2 2 Matkasairaus Matkustajavakuutus korvaa matkasairautena yleensä sellaisen lääkärin hoitoa vaatineen sairauden, joka on alkanut tai jonka ensi oireet ovat ilmaantuneet matkan aikana. Vakuutetulla ennen matkaa ollut sairaus ei ole vakuutusehtojen mukainen korvattava matkasairaus. Myöskään sellainen sairaus, joka on oireillut ennen matkaa, mutta todetaan vasta matkalla, ei tyypillisesti ole matkasairaus. Tällaisista sairastumisista ei siis vakuutuksesta lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta saada korvausta. Olemassa olevan sairauden äkillisen ja odottamattoman pahenemisen osalta voi korvausta kuitenkin saada matkakohteessa annetusta ensiapuhoidosta. Mikäli sairastumisen matkalla katsotaan olevan uusi sairastuminen, korvataan useissa vakuutuksissa ehtojen mukaan muitakin kuluja kuin hoitokuluja, esimerkiksi matkan keskeytymiskuluja sairaalassa oloajalta, mahdollisia ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja ja vakavissa tapauksissa vakuutetun kotiin kuljetus. Olemassa olevan sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen Matkustajavakuutuksista korvataan yleensä vakuutetulla jo ennen matkaa olleen sairauden odottamattomasta ja äkillisestä pahenemisesta aiheutunut, matkan aikana annettu ensiapuhoito. Tällä tarkoitetaan sen kaltaista odottamatonta ja äkillistä sairauden pahentumista, joka ei kuulu kyseisen sairauden tyypilliseen luonteeseen ja on odottamatonta kyseessä olevalle sairastuneelle. Pahentuminen ei siis saa olla yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan tyypillistä kyseiselle sairaudelle ja normaaliin taudinkuvaan kuuluvaa. Korvaus äkillisesti ja odottamattomasti pahentuneen sairauden osalta on yleensä rajattu vain ja ainoastaan välttämättömään ja akuuttiin ensiapuhoitoon matkakohteessa. Lisäksi osassa vakuutuksista korvattavalla ensiapuhoidolla on vuorokausimääräinen yläraja (esimerkiksi 7 vrk). Siten esimerkiksi akuutin ensiapuhoidon jälkeinen hoito voi jäädä matkustajavakuutuksesta korvaamatta. Myöskään muita kuluja, kuten matkan keskeytymiskuluja tai kotiinkuljetuksen kustannuksia ei matkustajavakuutuksesta yleensä korvata, mikäli kyseessä on olemassa olevan sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen. Olemassa olevan sairauden osalta ei korvata myöskään jatkohoitoa kotimaassa. Mikäli sairauden paheneminen liittyy normaaliin ja tyypilliseen vaihteluun sairaustilassa, voi korvaus jäädä saamatta kokonaan. Oikeuteen saada korvausta matkustajavakuutuksen perusteella ei ole vaikutusta sillä, että hoitava lääkäri Suomessa on antanut luvan matkustaa. Vaikka vakuutusyhtiö on saanut tietää ennen vakuutuksen myöntämistä, että vakuutetulla on perussairaus, ei tämä tarkoita sitä, että sairaus olisi matkustajavakuutuksen perusteella korvattava matkasairaus. Lisäksi vakuutuksen ehdoissa saattaa olla rajauksia, joiden johdosta korvausta ei makseta tiettyjen sairauksien osalta lainkaan. Esimerkiksi korvattavuuden ulkopuolelle saattaa olla rajattu syöpä, nivelreuma, tukirangan kulumaoireiden paheneminen tai muita sairauksia sekä sairausperäisiä tiloja.

3 3 Olemassa olevan sairauden vaikutus tapaturmavammaan Olemassa oleva sairaus voi vaikuttaa myös tapaturmasta maksettaviin korvauksiin. Tapaturmana ei yleensä korvata vammaa, joka johtuu vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttamasta tapahtumasta. Esimerkiksi jos vakuutettu kaatuu hänelle tyypillisen sairauteen liittyvän huimauskohtauksen johdosta ja satuttaa päänsä, ei kysymyksessä yleensä ole korvattava tapaturma. Toisinaan tapaturmasta aiheutuneeseen vammaan katsotaan olennaisesti myötävaikuttaneen olemassa oleva sairaus tai vika. Tällöin kyseessä ei katsota olevan puhtaasti tapaturmainen vamma. Esimerkiksi akillesjänteen katkeaminen, olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä sekä selän välilevytyrä ovat useimmissa tapauksissa lähtökohdaltaan rappeumaperäisiä eli sairausperäisiä vammoja. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi vaikkapa olkapään kiertäjäkalvosin on iän tai muiden seikkojen johdosta jo valmiiksi haurastunut ja siitä syystä johtuen lievempikin tapaturma aiheuttaa kiertäjäkalvosimen repeämisen tai katkeamisen. Vaikka oireilu on alkanut matkalla tapaturman yhteydessä, tiedetään yleisen lääketieteellisen kokemuksen perusteella, että täysin terve ja haurastumaton kiertäjäkalvosin olisi kestänyt kyseisen tyyppisen tapaturman. Vammaa ei tällöin korvata tapaturmavammana. Monet matkustajavakuutukset korvaavat tämänkaltaisen tilanteen alkuhoitoa kuitenkin matkasairautena tai sairauden äkillisenä ja odottamattomana pahentumisena. Tästä voi matkustajavakuutuksissa olla poikkeuksia siten, että vakuutuksen ehdot rajaavat korvattavuuden pois kokonaan. Tällöin on mahdollista, ettei korvausta saa lainkaan. Matkan peruuntuminen olemassa olevan sairauden johdosta Matkan peruuntuminen sellaisen sairauden johdosta, joka vakuutetulla on ollut ennen vakuutuksen ottamista ja matkan varaamista, korvataan matkustajavakuutuksista vain, mikäli sairauden paheneminen on odottamatonta ja äkillistä. Jotta korvausta on mahdollista saada, tulee sairauden pahentumisen olla poikkeuksellista eikä paheneminen saa olla normaaliin taudinkuvaan kuuluvaa. Sairaus ei yleensä estä matkustajavakuutuksen saamista Perussairaus ei yleensä ole este matkustajavakuutuksen saamiselle, sillä olemassa olevien sairauksien kustannukset on rajattu vakuutusehdoissa vakuutuksen ulkopuolelle tai niitä korvataan rajoitetusti edellä esitetyllä tavalla. Vaikka vakuutusta myönnettäessä sairautta ei vakuutuskirjassa ole erikseen rajattu pois vakuutuksen piiristä, ei vakuutus kuitenkaan laajene korvaamaan kyseistä sairautta. Vakuutuksen ehtojen rajoitukset ovat voimassa vakuutuksessa ilman erillistä mainintaa vakuutuskirjassa. Pidempikestoiselle, esimerkiksi useamman kuukauden kestävälle, matkalle vakuutusta haettaessa vaaditaan yleensä terveysselvitys. Tällaiselle pidemmälle matkalle saattaa olla vaikeampi saada matkustajavakuutusta, mikäli matkustajalla on perussairaus. Tällöin kannattaa olla yhteydessä vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin ennen matkaa.

4 4 VAKUUTUSYHTIÖILTÄ KYSYTTYJÄ ESIMERKKEJÄ KORVATTAVUUDESTA Korvausesimerkit ovat yleisiä ja hyvin yksinkertaistettuja esimerkkejä. Jokaiseen aitoon vahinkotapaukseen liittyy paljon erilaisia huomioon otettavia asioita, joten esimerkit eivät kata kaikkia vastaavan kaltaisia tilanteita. Esimerkiksi sen arviointi, onko kyseessä korvattava sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen, vaatii yleensä mm. vakuutetun sairaushistorian tutkimista. Korvattavuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti! Lisäksi vakuutusyhtiöillä voi olla erilaisia tuotteita (esimerkiksi ryhmämatkavakuutuksia), joissa ehdot saattavat olla erilaisia. KORVAUSESIMERKKI 1 Vakuutettu on allerginen monille siitepölyille. Hän syö allergialääkkeitä siitepölykauden ja käy vuosittain lääkärintarkastuksessa, mutta hän on joutunut käymään akuutin allergiakohtauksen johdosta hoidossa viimeksi lapsena yli viisitoista vuotta aikaisemmin. Lomamatkalla Madagaskarilla vakuutettu sai vakavia hengitysvaikeuksia paikallisista siitepölyistä. Vakuutettu joutui sairaalaan hoidettavaksi kahdeksi vuorokaudeksi. Sairaalahoidosta aiheutui vakuutetulle kuluja. Vakuutusyhtiö Tiedot yhtiössä antoi Aktia Tove Snellman Eurooppalainen/ Pohjola Ilkka Valanne Fennia Susanna Nousiainen If Ancelika Lankinen Lähivakuutus Ninni Lehtovuori Pohjantähti Sirpa Lehtinen Tapiola Päivi Vuorenmaa Tryg Lena Ohvo Turva Jaana Chelbi Korvataanko sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataan akuutti ensiavun luonteinen hoito. Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan ensiapuluonteinen sairaalahoito olemassa olevan sairauden äkillisenä ja odottamattomana pahenemisena (ensiapuhoito matkakohteessa enintään 7 vuorokauden ajalta). Korvataan kokonaan (akuutin ensiapuhoidon maksimipituus on viikko). Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan (välttämätön ensiapuhoito matkan aikana enintään yhden viikon ajalta). Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Korvausta menetetyistä matkapäivistä sairaalahoidon ajalta korvataan vain, mikäli kyseessä on matkasairauden hoito. Nyt kyseessä ei ole matkasairaus. Kyseessä on olemassa olevan sairauden paheneminen. Ei korvata, koska kysymyksessä on olemassa oleva sairaus.

5 5 KORVAUSESIMERKKI 2 Vakuutetulla on krooninen keuhkoahtaumatauti (COPD). Lomalla Pariisissa vakuutettu sai taudille tyypillisen hengenahdistuskohtauksen ja joutui sairaalaan. Vakuutettua hoidettiin lisähapen avulla sairaalassa kolme vuorokautta. Tilanne parantui hoidolla. Vakuutetulle aiheutui kuluja sairaalahoidosta. Vakuutusyhtiö Korvataanko sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Aktia Korvataan akuutti ensiavun luonteinen hoito. Eurooppalainen/ Pohjola Ei korvata lainkaan. Fennia Korvataan kokonaan. If Lähivakuutus Ei korvata, mikäli kyseessä ei ole sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen. Eli jos kohtaus on esiintynyt vakuutetulla usein aikaisemminkin ja se on kyseessä olevalle sairaudelle tyypillinen eli normaaliin taudinkulkuun kuuluva, ei korvausta voi saada.. Korvataan kokonaan sairaalahoito (akuutin ensiapuhoidon maksimipituus on viikko). Kyseessä ei ole matkasairaus. Kyseessä on olemassa olevan sairauden paheneminen. Pohjantähti Tapiola Arvioidaan lausuntojen perusteella, onko äkillinen ja odottamaton sairauden paheneminen. Tryg Korvataan kokonaan sairaalahoito (välttämätön ensiapuhoito matkan Ei korvata, koska kysymyksessä on olemassa oleva sairaus. aikana enintään yhden viikon ajalta matkakohteessa). Turva Huom! Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla matkustaja voi saada kortin piiriin kuuluvissa Euroopan maissa, mm. Ranskassa, julkisessa hoitolaitoksessa hoitoa samalla hinnalla ja samoin menettelyin kuin kyseisen maan kansalaiset. Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti tulee esittää hoitolaitoksessa hoitoon hakeuduttaessa, joten kortti on hankittava jo ennen matkaa (lisää kortista sivulla 8).

6 6 KORVAUSESIMERKKI 3 Vakuutettu (40-vuotias nainen) oli neljän viikon matkalla Yhdysvalloissa. Heti matkan alkupäivinä, istuessaan tuolilla ja nostaessaan lastaan syliinsä, hän tunsi selässään yllättäen kipua. Välittömästi tämän jälkeen oikea jalka meni tunnottomaksi. Hänet vietiin yksityissairaalaan tutkittavaksi ja magneettikuvauksessa todettiin nikamavälilevytyrä, joka vaati välittömän leikkauksen. Vakuutetulla ei ole ollut aikaisemmin mitään suurempia ongelmia selän kanssa, mutta tutkimuksissa tapahtuman jälkeen todettiin rappeumaperäisiä muutoksia selkärangassa. Vakuutetulle aiheutui kustannuksia leikkauksesta ja sairaalahoidosta viiden vuorokauden ajalta. Kotiin hän pääsi kuitenkin palaamaan alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisella lennolla. Vakuutusyhtiö Korvataanko leikkaus ja sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Aktia Korvataan matkasairautena. Eurooppalainen/ Pohjola Korvataan kokonaan. Fennia Korvataan kokonaan. If Korvataan leikkaus ja sairaalahoito kokonaisuudessaan matkasairauden hoitona, mikäli vakuutetulla ei ole ollut selkäoireita ennen matkaa. Lähivakuutus Korvataan kokonaan sairaalahoito ja leikkaus. Pohjantähti Korvataan kokonaan. Tapiola Tryg Korvataan magneettikuvaukseen asti. (Eli leikkausta ja hoitoa magneettikuvauksen jälkeen ei korvata). Ensiapuhoito korvataan tapauskohtaisesti. Ensin on selvitettävä taustatiedot, koska vakuutetulla ei ole ollut aikaisemmin mitään suurempia ongelmia selän kanssa. Menetetyt matkapäivät korvataan matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon ajalta. Korvauksen määrä on 80 /vrk., enintään alkuperäisen matkan hinta. Turva Tapauskohtainen arviointi. Ensin on selvitettävä taustatiedot.

7 7 KORVAUSESIMERKKI 4 Vakuutettua on ennen matkaa seurattu useamman kuukauden ajan kohonneen verenpaineen johdosta. Hän on myös tuntenut rintakiputuntemuksia, joita ei ole kuitenkaan tutkittu ennen matkaa. Vakuutetulla ei ole ennen matkaa diagnosoitu koronaaritautia. Matkalla Thaimaassa vakuutettu sai sydäninfarktin ja joutui ohitusleikkaukseen. Vakuutettu joutui olemaan sairaalassa kaksi viikkoa. Lentoluvan vakuutettu sai vasta kolmen viikon kuluttua leikkauksesta, joten vakuutettu pääsi lähtemään kotimaahan viikkoa alkuperäistä matkasuunnitelmaa myöhemmin. Vakuutetulle aiheutui kuluja leikkauksesta ja sairaalahoidosta. Lisäksi vakuutettu joutui ostamaan uuden lennon kotimaahan sekä seitsemän hotelliyötä lisää. Vakuutusyhtiö Korvataanko leikkaus ja sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataanko uusi lento ja ylimääräiset hotelliyöt? Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Aktia Eurooppalainen/ Pohjola Korvataan kokonaan. Fennia Korvataan kokonaan, jos Korvataan kokonaan, jos Korvataan kokonaan, jos näin yksiselitteisesti näin yksiselitteisesti näin yksiselitteisesti ilmaistu tapaus. ilmaistu tapaus ilmaistu tapaus. If Korvataan sydäninfarkti Korvataan kohtuulliset Korvataan menetetyt ja ohitusleikkaus ylimääräiset matka- ja matkapäivät matkasairauden hoitona. majoituskulut matkasairauden matkasairauden aiheuttaman hoitokuluina. sairaalahoidon ajalta. Korvauksen määrä on 80 /vrk., enintään alkuperäisen matkan hinta. Lähivakuutus Korvataan kokonaan sairaalahoito ja leikkaus. Pohjantähti Ei korvata, koska oireet ovat alkaneet jo ennen matkaa. Tapiola Tryg Käsitellään tapauskohtaisesti. Mikäli vakuutettua ei ole tutkittu tai hoidettu rintakiputuntemusten vuoksi, kyseessä on matkasairaus. Mikäli kyse on matkasairaudesta, niin kulut maksetaan matkan keskeytymisenä. Korvataan, mikäli kyse on matkasairaudesta. Turva Korvataan osittain.

8 8 Matkustajavakuutus on tärkeä Vaikka olemassa olevia sairauksia korvataankin edellä esitetyn mukaisesti vain rajoitetusti matkustajavakuutuksista, kannattaa muistaa, että myös muita sairastumisia ja tapaturmia voi matkoilla sattua! Matkavakuutus korvaa normaalisti ehtojensa mukaisesti muut kuin olemassa olevaan sairauteen liittyvät sairastumiset ja tapaturmat. Matkavakuutuksesta voi saada korvauksia osittain myös olemassa olevien sairauksien osalta, joten kaikista matkalla sattuneista sairastumisista tai tapaturmista aiheutuneista kuluista kannattaa tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Olemassa olevan sairauden mahdollinen korvattavuus vakuutuksesta arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäksi saatetaan arvioida, että sairastumisen laatu joissain tapauksissa on sen kaltainen, että kyseessä katsotaankin olevan uusi, kokonaan korvattava sairastuminen eli matkasairaus. Monet muut vakuutukset, esimerkiksi sairauskuluvakuutukset ja yksityistapaturmavakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa, mutta ne korvaavat usein ehtojensa mukaan vain Suomessa annettua hoitoa. Siten ne eivät tyypillisesti korvaa ulkomaanmatkalla annettua hoitoa. Liikenneonnettomuudesta aiheutuneita henkilövahinkoja korvataan liikennevakuutuksista, mutta liikennevakuutukset eroavat korvauksien osalta hyvinkin paljon eri maissa. Esimerkiksi joissain maissa vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille aiheutuneita vammoja ja kuluja ei korvata liikennevakuutuksen perusteella. Mikäli esimerkiksi vuokratulla ajoneuvolla aiheuttaa liikennevahingon, saattaa matkustajavakuutus olla ainoa vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien hoitokuluja matkakohteessa korvaava taho. Lisäksi monessa maassa korvauksien hakeminen liikennevakuutuksesta voi myös syyttömänä osapuolena olla monimutkaista ja aikaa vievää, jolloin matkustajavakuutuksesta saatava korvaus on tärkeä liikennevakuutuksen korvauksia odotettaessa. Ota yhteyttä myös Kelaan ennen matkaa Matkustajavakuutuksen lisäksi kannattaa hankkia Kelasta Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC). Kortti on esitettävä hoitoon hakeuduttaessa, joten kortti on hankittava ennen matkaa. Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa kyseiseen järjestelmään kuuluvissa Euroopan maissa lääketieteellisestä syystä välttämätöntä hoitoa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan kansalaiset. Kannattaa kuitenkin muistaa, että hoidon hinnat ja taso eri maissa voivat vaihdella paljonkin. Matkustajavakuutusta Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti ei vastaa, joten matkustajavakuutus suositellaan ottamaan Euroopassakin matkustettaessa. Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti voi kuitenkin olla hyvä apu esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa matkustajavakuutuksesta ei korvata olemassa olevaa sairautta. Mikäli sairaus vaatii myös ylläpitävää hoitoa (eli ei pelkästään äkillisiä sairauskohtauksia koskevaa akuuttia hoitoa) kannattaa Kelaan olla yhteydessä riittävän ajoissa, sillä joitain hoitotoimenpiteitä varten saatetaan tarvita erillinen sitoumus etukäteen Kelalta. Suomella on myös joidenkin maiden kanssa sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimuksia, joten ennen matkaa kannattaa olla yhteydessä Kelaan oman matkakohteen tilanteen selvittämiseksi. Lisätietoja Kelan eurooppalaisesta sairaanhoitokortista ja sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimuksista saa Kelan internetsivuilta ja Kelasta.

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen ONNELLISTA MATKAA onhan matkavakuutus kunnossa! Lomamatka tuntuu oikealta lomalta vasta silloin, kun tietää, että

Lisätiedot

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016 Henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutus voi sisältää Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat tapaturman aiheuttamien hoitokulujen (3.2), lyhytaikaisen työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen)

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen) SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa 1.1.2016 alkaen) 1. VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Matkustajavakuutus tapaturman ja sairauden hoitokulujen, matkan peruuntumis- ja keskeytymiskulujen

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS Osa A Matkavakuutuksen vakuutusehdot Tämä ryhmämatkavakuutussopimus sisältää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on Aktia Pankki Oyj ja

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598 Travel Guard Matkavakuutusehdot Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598 Tuote-esite* Travel Guard Moniturva matkavakuutus AIG:n Travel Guard matkavakuutus on kattava matkavakuutus,

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi If MUUTTOVAKUUTUS if.fi Muuttovakuutus 1. Vakuutetut ja edunsaajat 3 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue 3 3. Vakuutuksen sisältö 3 4. Korvauksenhakuohjeet 3 5. Muu vakuutusturva 3 Muuttovakuutuksen

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring MATKAVAKUUTUS ESITE Personförsäkring Matkavakuutus Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen, pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen

Lisätiedot

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS

Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Mika Mänttäri Mikko Nyyssölä TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTI- VAKUUTUS Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2769-5

Lisätiedot

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki

Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Korvauksen hakeminen, kunta/kaupunki Ryhmätapaturmavakuutus Lena Ohvo Miten korvausta haetaan Vakuutuksenottaja (kunta/kaupunki) täyttää verkossa tapaturmailmoituksen tapaturmasta https://lomake.fennia.fi/kunnat/

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala

Laki. sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. 1 luku. Soveltamisala. Henkilöllinen soveltamisala Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Soveltamisala 1 Henkilöllinen soveltamisala Tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka: 1) suorittaa

Lisätiedot

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013

ylittävän terveydenhuollon Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Käytännön prosesseja rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissat i Kela / Terveysosasto, eysosas o, kv-sairaanhoitotiimi aa o Julkisen terveydenhuollon koulutukset 20.9.-15.11.2013 Esitelmän pääkohdat

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2005 Bulevardi 28 PL 275 00121 Helsinki 29.6.2005 Puh. (09) 680 401 Fax (09) 604 714 Merja Salonen 1(1) TYÖTAPATURMA- JA LIIKENNEVAHINKOPOTILAIDEN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.1987 selityksineen

Matkavakuutusehdot 1.1.1987 selityksineen Matkavakuutusehdot 1.1.1987 selityksineen Matkustajavakuutuksen ehdot Matkustajavakuutusten ehdot 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutetut...2 3 Edunsaajat...3 4 Voimassaoloalue...4 5 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

PAHENEMISEN KORVAAMINEN TAPATURMAVAKUUTUKSESSA

PAHENEMISEN KORVAAMINEN TAPATURMAVAKUUTUKSESSA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2007 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 7.5.2007 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(7) PAHENEMISEN KORVAAMINEN TAPATURMAVAKUUTUKSESSA 1. Taustaa

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Laaja komennusmatkavakuutus

Laaja komennusmatkavakuutus Laaja komennusmatkavakuutus 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS YLEISTÄ VAKUUTUSSOPIMUKSESTA 340 MATKUSTAJAVAKUUTUS 340.1 Vakuutussopimuksen sisältö... 1 340.2 Vakuutetut ja edunsaajat... 2 340.3 Vakuutuksen voimassaolo...

Lisätiedot

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 14/2010 vp. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010. HE 14/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan

Lisätiedot

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen

MEDIASEMINAARI. Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen MEDIASEMINAARI Vapaaehtoinen henkilövakuuttaminen Vakuutuspäällikkö Riitta-Liisa Salonen 1 Mihin tarvitaan vapaaehtoista henkilöturvaa? Sosiaaliturvahan kattaa. Tapaturma 2 Joka päivä sattuu jopa 2000

Lisätiedot

TURVANASI. Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen

TURVANASI. Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen If You TURVANASI Vakuutusopas Nuorten koti-, matka- ja tapaturmavakuutus voimassa 1.1.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi If You - EDULLISTA KOKONAISTURVAA NUORILLE Kun elämässä

Lisätiedot

Kriisinhallinnan olosuhteet paremmin huomioon

Kriisinhallinnan olosuhteet paremmin huomioon Rauhanturvaajaliitto osallistui kesäkuussa järjestettyyn kuulemistilaisuuteen sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavana olevasta uudesta sotilastapaturmalainsäädännöstä. Eduskunnalle tänä syksynä

Lisätiedot

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen

Fenniaturvan. aikuisten henkilövakuutukset. Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Fenniaturvan aikuisten henkilövakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen Sisältö Sinun ja perheesi turvaksi Fenniaturvan tapaturmavakuutus, aikuisen sairausturvavakuutus ja leikkausturvavakuutus

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu www.eksote.fi Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen Raskaus, synnytys ja lapsettomuus

SISÄLLYSLUETTELO Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen Raskaus, synnytys ja lapsettomuus VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 Matkavakuutuksen yhteiset ehdot 1.1 Voimassaolo 6 6 2 VAKUUTUSTURVAT JA VAKUUTUSTURVIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 10 2.1 Matkasairaus 10 2.2 Matkatapaturma

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa

Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Potilasvakuutuskeskus Potilasvakuutus Suomessa Tietoa potilasvakuutuksesta Potilasvakuutuksen tarkoitus Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveydenja sairaanhoidon yhteydessä

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

*Tuote-esite: Matkavakuutus Nordea Black -kortteihin

*Tuote-esite: Matkavakuutus Nordea Black -kortteihin *Tuote-esite: Matkavakuutus Nordea Black -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordea Black -korttien haltijat, sekä kortinhaltijan mukana matkustava puoliso/ avopuoliso ja mukana matkustavat kortinhaltijan kanssa

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutusehdot

Kotitalouden vakuutusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Kotitalouden vakuutusehdot Henkilö- ja matkavakuutus s. 2 15 Kotivakuutus s. 16 35 Koira- ja kissavakuutus s. 36 40 Hevosvakuutus s. 41 45 Venevakuutus s. 46 58 Metsävakuutus

Lisätiedot

Pohjolan hevosvakuutukset

Pohjolan hevosvakuutukset Pohjolan hevosvakuutukset Pohjolan hevosvakuutukset Tuoteseloste on voimassa 1.8.2009 alkaen. Sisällysluettelo POHJOLAN hevosvakuutukset... 3 HEVOSVAKUUTUKSET KUULUVAT KODIN JA PERHEEN MITTATURVAAN...

Lisätiedot

Kuntoilijan yksityistapaturmavakuutus

Kuntoilijan yksityistapaturmavakuutus Kuntoilijan yksityistapaturmavakuutus 2016 Mira Aarre FINE Sisällys 1. Vakuutustarpeen kartoitus 3 2. Mikä on tapaturma? 4 3. Keskeiset rajoitukset 4 3.1 Riskialttiit lajit 4 3.2 Kilpaurheilu 5 3.3 Urheilulisenssivakuutukset

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K

Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Matkavakuutus Vakuutusehdot 14 K Voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällys Matkustajavakuutus 1. Vakuutuksen tarkoitus 3. Vakuutuksen voimassaolo 4. Edunsaajat 5. Korvattavat vahinkotapahtumat ja niihin liittyvät

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot

Verkkolaskujen lähettäminen Henkilövahingot Verkkolaskujen lähettäminen 1 Laskujen lähettämistä varten laskun lähettäjällä on oltava sopimus oman pankkinsa tai muun verkkolaskuoperaattorin kanssa laskujen lähettämisestä Pohjolan ja A-vakuutuksen

Lisätiedot

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki

LähiTapiola Pohjoinen. Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki LähiTapiola Pohjoinen Palokuntatyön nuoriso-osastojen ohjaajat Kalajoki 14.2.2015 23.2.2015 LÄHITAPIOLA LYHYESTI LähiTapiola-ryhmä on täyden palvelun finanssitalo. Tarjoamme palveluita henkilö-, maatila-,

Lisätiedot

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016

Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Hyvä virkakieli on hyvää hallintoa Työtapaturmien korvauspäätökset Korvauspäällikkö Terhi Koivisto, Valtio Expo 2016 Valtio Expo 2016 17.5.2016 Tilastot vuodelta 2015 Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa

Lisätiedot

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen

Parasta TURVAA LAPSELLESI. Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen Parasta TURVAA LAPSELLESI Ifin vakuutukset lapsille, voimassa 21.5.2016 alkaen PIENEN IHMISEN parhaaksi Lapsesi hyvinvointi on sinulle tärkeintä maailmassa. Lasten vakuutuksilla voit varmistaa lapsesi

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 MATKAVAKUUTUKSEN YHTEISET EHDOT 6 1.1 Voimassaolo 6 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 6 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI

ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI ULKOMAANTYÖN SOPIMUSMALLI 1. Sopimusosapuolet Työnantaja Nimi Osoite Työnantajan edustaja asemamaassa Nimi Osoite Työntekijä Nimi Osoite 2. Työn suorittamispaikka Asemamaa: Paikkakunta: Toimipiste: 3.

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIAT

TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIAT JAANA NORIO-TIMONEN (TOIM.) TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTIASIAT KKO:N OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ 1998 2010 TALENTUM Helsinki 2011 Julkaisija ja kustantaja Talentum Media Oy ISBN: 978-952-14-1587-6 Kansi ja taiton

Lisätiedot

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen

Fenniaturvan hevosen. tapaturma- ja sairausvakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Tuote-esite voimassa 1.3.2015 alkaen Fenniaturvan hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset Sisältö Hevosen tapaturma- ja sairausvakuutukset 3 Voit

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutus. Tuoteopas

Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutus. Tuoteopas Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutus Tuoteopas Sisällysluettelo Kattavaa vakuutusturvaa tapaturman ja sairauden varalle... 4 Tapaturma- ja Sairauskuluvakuutukseen sisältyviä vakuutusturvia koskevia yhteisiä

Lisätiedot

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja.

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja. Matkavakuutus POHJOLAN MITTATURVA Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 * TUOMIO 30.6.2005 ASIA C-537/03 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 30 päivänä kesäkuuta 2005 * Asiassa C-537/03, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä,

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 :n muuttamisesta (HE 58/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen

Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Mikä on työtapaturma? Riikka-Liisa Haapanen Korvausperiaatteet Osa suomalaista sosiaaliturvaa Perustuu tapaturmavakuutuslakiin (työntekijällä oikeus Korvaukseen / työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus)

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa EU- tai Eta-maissa

Lisätiedot