VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K."

Transkriptio

1 Porkkalankatu Helsinki Puh VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K. Lappi Tässä oppaassa selostetaan perusasioita siitä, miten matkustajavakuutuksista korvataan vakuutetulla jo ennen matkan alkamista olleita sairauksia. Kyseessä on yleinen selvitys aiheesta, tarkemmin asiasta tulee kysyä vakuutusyhtiöistä. Lisätietoja asiasta saa Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta puhelinnumerosta (09) Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta on saatavilla myös yleisopas matkavakuutuksista sekä muita vertailuja. Vakuutusvertailut ja -oppaat löytyvät myös internet-sivuiltamme Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan muun muassa matkasairaudesta tai matkatapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja ja vakavissa tapauksissa erikseen sovitusti kotiinkuljetus. Lisäksi matkustajavakuutukseen voi liittyä korvaus matkan peruuntuessa tai matkan keskeytyessä. Joihinkin vakuutuksiin sisältyy myös korvaus, jos matkalta myöhästytään tai matkaa joudutaan odottamaan. Jo ennen matkaa vakuutetulla olevia sairauksia korvataan vain rajoitetusti matkustajavakuutuksesta korvaus voi jäädä myös kokonaan saamatta. Olemassa olevan sairauden äkillisen ja odottamattoman pahentumisen johdosta voi saada korvauksia hoitokuluista, mutta tyypillisesti korvataan korkeintaan välttämätön ensiapuhoito matkakohteessa. Muita kuluja ei yleensä korvata.

2 2 Matkasairaus Matkustajavakuutus korvaa matkasairautena yleensä sellaisen lääkärin hoitoa vaatineen sairauden, joka on alkanut tai jonka ensi oireet ovat ilmaantuneet matkan aikana. Vakuutetulla ennen matkaa ollut sairaus ei ole vakuutusehtojen mukainen korvattava matkasairaus. Myöskään sellainen sairaus, joka on oireillut ennen matkaa, mutta todetaan vasta matkalla, ei tyypillisesti ole matkasairaus. Tällaisista sairastumisista ei siis vakuutuksesta lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta saada korvausta. Olemassa olevan sairauden äkillisen ja odottamattoman pahenemisen osalta voi korvausta kuitenkin saada matkakohteessa annetusta ensiapuhoidosta. Mikäli sairastumisen matkalla katsotaan olevan uusi sairastuminen, korvataan useissa vakuutuksissa ehtojen mukaan muitakin kuluja kuin hoitokuluja, esimerkiksi matkan keskeytymiskuluja sairaalassa oloajalta, mahdollisia ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja ja vakavissa tapauksissa vakuutetun kotiin kuljetus. Olemassa olevan sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen Matkustajavakuutuksista korvataan yleensä vakuutetulla jo ennen matkaa olleen sairauden odottamattomasta ja äkillisestä pahenemisesta aiheutunut, matkan aikana annettu ensiapuhoito. Tällä tarkoitetaan sen kaltaista odottamatonta ja äkillistä sairauden pahentumista, joka ei kuulu kyseisen sairauden tyypilliseen luonteeseen ja on odottamatonta kyseessä olevalle sairastuneelle. Pahentuminen ei siis saa olla yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan tyypillistä kyseiselle sairaudelle ja normaaliin taudinkuvaan kuuluvaa. Korvaus äkillisesti ja odottamattomasti pahentuneen sairauden osalta on yleensä rajattu vain ja ainoastaan välttämättömään ja akuuttiin ensiapuhoitoon matkakohteessa. Lisäksi osassa vakuutuksista korvattavalla ensiapuhoidolla on vuorokausimääräinen yläraja (esimerkiksi 7 vrk). Siten esimerkiksi akuutin ensiapuhoidon jälkeinen hoito voi jäädä matkustajavakuutuksesta korvaamatta. Myöskään muita kuluja, kuten matkan keskeytymiskuluja tai kotiinkuljetuksen kustannuksia ei matkustajavakuutuksesta yleensä korvata, mikäli kyseessä on olemassa olevan sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen. Olemassa olevan sairauden osalta ei korvata myöskään jatkohoitoa kotimaassa. Mikäli sairauden paheneminen liittyy normaaliin ja tyypilliseen vaihteluun sairaustilassa, voi korvaus jäädä saamatta kokonaan. Oikeuteen saada korvausta matkustajavakuutuksen perusteella ei ole vaikutusta sillä, että hoitava lääkäri Suomessa on antanut luvan matkustaa. Vaikka vakuutusyhtiö on saanut tietää ennen vakuutuksen myöntämistä, että vakuutetulla on perussairaus, ei tämä tarkoita sitä, että sairaus olisi matkustajavakuutuksen perusteella korvattava matkasairaus. Lisäksi vakuutuksen ehdoissa saattaa olla rajauksia, joiden johdosta korvausta ei makseta tiettyjen sairauksien osalta lainkaan. Esimerkiksi korvattavuuden ulkopuolelle saattaa olla rajattu syöpä, nivelreuma, tukirangan kulumaoireiden paheneminen tai muita sairauksia sekä sairausperäisiä tiloja.

3 3 Olemassa olevan sairauden vaikutus tapaturmavammaan Olemassa oleva sairaus voi vaikuttaa myös tapaturmasta maksettaviin korvauksiin. Tapaturmana ei yleensä korvata vammaa, joka johtuu vakuutetun sairauden tai ruumiinvian aiheuttamasta tapahtumasta. Esimerkiksi jos vakuutettu kaatuu hänelle tyypillisen sairauteen liittyvän huimauskohtauksen johdosta ja satuttaa päänsä, ei kysymyksessä yleensä ole korvattava tapaturma. Toisinaan tapaturmasta aiheutuneeseen vammaan katsotaan olennaisesti myötävaikuttaneen olemassa oleva sairaus tai vika. Tällöin kyseessä ei katsota olevan puhtaasti tapaturmainen vamma. Esimerkiksi akillesjänteen katkeaminen, olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä sekä selän välilevytyrä ovat useimmissa tapauksissa lähtökohdaltaan rappeumaperäisiä eli sairausperäisiä vammoja. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi vaikkapa olkapään kiertäjäkalvosin on iän tai muiden seikkojen johdosta jo valmiiksi haurastunut ja siitä syystä johtuen lievempikin tapaturma aiheuttaa kiertäjäkalvosimen repeämisen tai katkeamisen. Vaikka oireilu on alkanut matkalla tapaturman yhteydessä, tiedetään yleisen lääketieteellisen kokemuksen perusteella, että täysin terve ja haurastumaton kiertäjäkalvosin olisi kestänyt kyseisen tyyppisen tapaturman. Vammaa ei tällöin korvata tapaturmavammana. Monet matkustajavakuutukset korvaavat tämänkaltaisen tilanteen alkuhoitoa kuitenkin matkasairautena tai sairauden äkillisenä ja odottamattomana pahentumisena. Tästä voi matkustajavakuutuksissa olla poikkeuksia siten, että vakuutuksen ehdot rajaavat korvattavuuden pois kokonaan. Tällöin on mahdollista, ettei korvausta saa lainkaan. Matkan peruuntuminen olemassa olevan sairauden johdosta Matkan peruuntuminen sellaisen sairauden johdosta, joka vakuutetulla on ollut ennen vakuutuksen ottamista ja matkan varaamista, korvataan matkustajavakuutuksista vain, mikäli sairauden paheneminen on odottamatonta ja äkillistä. Jotta korvausta on mahdollista saada, tulee sairauden pahentumisen olla poikkeuksellista eikä paheneminen saa olla normaaliin taudinkuvaan kuuluvaa. Sairaus ei yleensä estä matkustajavakuutuksen saamista Perussairaus ei yleensä ole este matkustajavakuutuksen saamiselle, sillä olemassa olevien sairauksien kustannukset on rajattu vakuutusehdoissa vakuutuksen ulkopuolelle tai niitä korvataan rajoitetusti edellä esitetyllä tavalla. Vaikka vakuutusta myönnettäessä sairautta ei vakuutuskirjassa ole erikseen rajattu pois vakuutuksen piiristä, ei vakuutus kuitenkaan laajene korvaamaan kyseistä sairautta. Vakuutuksen ehtojen rajoitukset ovat voimassa vakuutuksessa ilman erillistä mainintaa vakuutuskirjassa. Pidempikestoiselle, esimerkiksi useamman kuukauden kestävälle, matkalle vakuutusta haettaessa vaaditaan yleensä terveysselvitys. Tällaiselle pidemmälle matkalle saattaa olla vaikeampi saada matkustajavakuutusta, mikäli matkustajalla on perussairaus. Tällöin kannattaa olla yhteydessä vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin ennen matkaa.

4 4 VAKUUTUSYHTIÖILTÄ KYSYTTYJÄ ESIMERKKEJÄ KORVATTAVUUDESTA Korvausesimerkit ovat yleisiä ja hyvin yksinkertaistettuja esimerkkejä. Jokaiseen aitoon vahinkotapaukseen liittyy paljon erilaisia huomioon otettavia asioita, joten esimerkit eivät kata kaikkia vastaavan kaltaisia tilanteita. Esimerkiksi sen arviointi, onko kyseessä korvattava sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen, vaatii yleensä mm. vakuutetun sairaushistorian tutkimista. Korvattavuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti! Lisäksi vakuutusyhtiöillä voi olla erilaisia tuotteita (esimerkiksi ryhmämatkavakuutuksia), joissa ehdot saattavat olla erilaisia. KORVAUSESIMERKKI 1 Vakuutettu on allerginen monille siitepölyille. Hän syö allergialääkkeitä siitepölykauden ja käy vuosittain lääkärintarkastuksessa, mutta hän on joutunut käymään akuutin allergiakohtauksen johdosta hoidossa viimeksi lapsena yli viisitoista vuotta aikaisemmin. Lomamatkalla Madagaskarilla vakuutettu sai vakavia hengitysvaikeuksia paikallisista siitepölyistä. Vakuutettu joutui sairaalaan hoidettavaksi kahdeksi vuorokaudeksi. Sairaalahoidosta aiheutui vakuutetulle kuluja. Vakuutusyhtiö Tiedot yhtiössä antoi Aktia Tove Snellman Eurooppalainen/ Pohjola Ilkka Valanne Fennia Susanna Nousiainen If Ancelika Lankinen Lähivakuutus Ninni Lehtovuori Pohjantähti Sirpa Lehtinen Tapiola Päivi Vuorenmaa Tryg Lena Ohvo Turva Jaana Chelbi Korvataanko sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataan akuutti ensiavun luonteinen hoito. Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan ensiapuluonteinen sairaalahoito olemassa olevan sairauden äkillisenä ja odottamattomana pahenemisena (ensiapuhoito matkakohteessa enintään 7 vuorokauden ajalta). Korvataan kokonaan (akuutin ensiapuhoidon maksimipituus on viikko). Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan. Korvataan kokonaan (välttämätön ensiapuhoito matkan aikana enintään yhden viikon ajalta). Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Korvausta menetetyistä matkapäivistä sairaalahoidon ajalta korvataan vain, mikäli kyseessä on matkasairauden hoito. Nyt kyseessä ei ole matkasairaus. Kyseessä on olemassa olevan sairauden paheneminen. Ei korvata, koska kysymyksessä on olemassa oleva sairaus.

5 5 KORVAUSESIMERKKI 2 Vakuutetulla on krooninen keuhkoahtaumatauti (COPD). Lomalla Pariisissa vakuutettu sai taudille tyypillisen hengenahdistuskohtauksen ja joutui sairaalaan. Vakuutettua hoidettiin lisähapen avulla sairaalassa kolme vuorokautta. Tilanne parantui hoidolla. Vakuutetulle aiheutui kuluja sairaalahoidosta. Vakuutusyhtiö Korvataanko sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Aktia Korvataan akuutti ensiavun luonteinen hoito. Eurooppalainen/ Pohjola Ei korvata lainkaan. Fennia Korvataan kokonaan. If Lähivakuutus Ei korvata, mikäli kyseessä ei ole sairauden äkillinen ja odottamaton paheneminen. Eli jos kohtaus on esiintynyt vakuutetulla usein aikaisemminkin ja se on kyseessä olevalle sairaudelle tyypillinen eli normaaliin taudinkulkuun kuuluva, ei korvausta voi saada.. Korvataan kokonaan sairaalahoito (akuutin ensiapuhoidon maksimipituus on viikko). Kyseessä ei ole matkasairaus. Kyseessä on olemassa olevan sairauden paheneminen. Pohjantähti Tapiola Arvioidaan lausuntojen perusteella, onko äkillinen ja odottamaton sairauden paheneminen. Tryg Korvataan kokonaan sairaalahoito (välttämätön ensiapuhoito matkan Ei korvata, koska kysymyksessä on olemassa oleva sairaus. aikana enintään yhden viikon ajalta matkakohteessa). Turva Huom! Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla matkustaja voi saada kortin piiriin kuuluvissa Euroopan maissa, mm. Ranskassa, julkisessa hoitolaitoksessa hoitoa samalla hinnalla ja samoin menettelyin kuin kyseisen maan kansalaiset. Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti tulee esittää hoitolaitoksessa hoitoon hakeuduttaessa, joten kortti on hankittava jo ennen matkaa (lisää kortista sivulla 8).

6 6 KORVAUSESIMERKKI 3 Vakuutettu (40-vuotias nainen) oli neljän viikon matkalla Yhdysvalloissa. Heti matkan alkupäivinä, istuessaan tuolilla ja nostaessaan lastaan syliinsä, hän tunsi selässään yllättäen kipua. Välittömästi tämän jälkeen oikea jalka meni tunnottomaksi. Hänet vietiin yksityissairaalaan tutkittavaksi ja magneettikuvauksessa todettiin nikamavälilevytyrä, joka vaati välittömän leikkauksen. Vakuutetulla ei ole ollut aikaisemmin mitään suurempia ongelmia selän kanssa, mutta tutkimuksissa tapahtuman jälkeen todettiin rappeumaperäisiä muutoksia selkärangassa. Vakuutetulle aiheutui kustannuksia leikkauksesta ja sairaalahoidosta viiden vuorokauden ajalta. Kotiin hän pääsi kuitenkin palaamaan alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisella lennolla. Vakuutusyhtiö Korvataanko leikkaus ja sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Aktia Korvataan matkasairautena. Eurooppalainen/ Pohjola Korvataan kokonaan. Fennia Korvataan kokonaan. If Korvataan leikkaus ja sairaalahoito kokonaisuudessaan matkasairauden hoitona, mikäli vakuutetulla ei ole ollut selkäoireita ennen matkaa. Lähivakuutus Korvataan kokonaan sairaalahoito ja leikkaus. Pohjantähti Korvataan kokonaan. Tapiola Tryg Korvataan magneettikuvaukseen asti. (Eli leikkausta ja hoitoa magneettikuvauksen jälkeen ei korvata). Ensiapuhoito korvataan tapauskohtaisesti. Ensin on selvitettävä taustatiedot, koska vakuutetulla ei ole ollut aikaisemmin mitään suurempia ongelmia selän kanssa. Menetetyt matkapäivät korvataan matkasairauden aiheuttaman sairaalahoidon ajalta. Korvauksen määrä on 80 /vrk., enintään alkuperäisen matkan hinta. Turva Tapauskohtainen arviointi. Ensin on selvitettävä taustatiedot.

7 7 KORVAUSESIMERKKI 4 Vakuutettua on ennen matkaa seurattu useamman kuukauden ajan kohonneen verenpaineen johdosta. Hän on myös tuntenut rintakiputuntemuksia, joita ei ole kuitenkaan tutkittu ennen matkaa. Vakuutetulla ei ole ennen matkaa diagnosoitu koronaaritautia. Matkalla Thaimaassa vakuutettu sai sydäninfarktin ja joutui ohitusleikkaukseen. Vakuutettu joutui olemaan sairaalassa kaksi viikkoa. Lentoluvan vakuutettu sai vasta kolmen viikon kuluttua leikkauksesta, joten vakuutettu pääsi lähtemään kotimaahan viikkoa alkuperäistä matkasuunnitelmaa myöhemmin. Vakuutetulle aiheutui kuluja leikkauksesta ja sairaalahoidosta. Lisäksi vakuutettu joutui ostamaan uuden lennon kotimaahan sekä seitsemän hotelliyötä lisää. Vakuutusyhtiö Korvataanko leikkaus ja sairaalahoito kokonaan tai osittain? Korvataanko uusi lento ja ylimääräiset hotelliyöt? Korvataanko matkan keskeytyminen eli menetetyt matkapäivät sairaalassaoloajalta? Aktia Eurooppalainen/ Pohjola Korvataan kokonaan. Fennia Korvataan kokonaan, jos Korvataan kokonaan, jos Korvataan kokonaan, jos näin yksiselitteisesti näin yksiselitteisesti näin yksiselitteisesti ilmaistu tapaus. ilmaistu tapaus ilmaistu tapaus. If Korvataan sydäninfarkti Korvataan kohtuulliset Korvataan menetetyt ja ohitusleikkaus ylimääräiset matka- ja matkapäivät matkasairauden hoitona. majoituskulut matkasairauden matkasairauden aiheuttaman hoitokuluina. sairaalahoidon ajalta. Korvauksen määrä on 80 /vrk., enintään alkuperäisen matkan hinta. Lähivakuutus Korvataan kokonaan sairaalahoito ja leikkaus. Pohjantähti Ei korvata, koska oireet ovat alkaneet jo ennen matkaa. Tapiola Tryg Käsitellään tapauskohtaisesti. Mikäli vakuutettua ei ole tutkittu tai hoidettu rintakiputuntemusten vuoksi, kyseessä on matkasairaus. Mikäli kyse on matkasairaudesta, niin kulut maksetaan matkan keskeytymisenä. Korvataan, mikäli kyse on matkasairaudesta. Turva Korvataan osittain.

8 8 Matkustajavakuutus on tärkeä Vaikka olemassa olevia sairauksia korvataankin edellä esitetyn mukaisesti vain rajoitetusti matkustajavakuutuksista, kannattaa muistaa, että myös muita sairastumisia ja tapaturmia voi matkoilla sattua! Matkavakuutus korvaa normaalisti ehtojensa mukaisesti muut kuin olemassa olevaan sairauteen liittyvät sairastumiset ja tapaturmat. Matkavakuutuksesta voi saada korvauksia osittain myös olemassa olevien sairauksien osalta, joten kaikista matkalla sattuneista sairastumisista tai tapaturmista aiheutuneista kuluista kannattaa tehdä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön. Olemassa olevan sairauden mahdollinen korvattavuus vakuutuksesta arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäksi saatetaan arvioida, että sairastumisen laatu joissain tapauksissa on sen kaltainen, että kyseessä katsotaankin olevan uusi, kokonaan korvattava sairastuminen eli matkasairaus. Monet muut vakuutukset, esimerkiksi sairauskuluvakuutukset ja yksityistapaturmavakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa, mutta ne korvaavat usein ehtojensa mukaan vain Suomessa annettua hoitoa. Siten ne eivät tyypillisesti korvaa ulkomaanmatkalla annettua hoitoa. Liikenneonnettomuudesta aiheutuneita henkilövahinkoja korvataan liikennevakuutuksista, mutta liikennevakuutukset eroavat korvauksien osalta hyvinkin paljon eri maissa. Esimerkiksi joissain maissa vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille aiheutuneita vammoja ja kuluja ei korvata liikennevakuutuksen perusteella. Mikäli esimerkiksi vuokratulla ajoneuvolla aiheuttaa liikennevahingon, saattaa matkustajavakuutus olla ainoa vahingon aiheuttaneen ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien hoitokuluja matkakohteessa korvaava taho. Lisäksi monessa maassa korvauksien hakeminen liikennevakuutuksesta voi myös syyttömänä osapuolena olla monimutkaista ja aikaa vievää, jolloin matkustajavakuutuksesta saatava korvaus on tärkeä liikennevakuutuksen korvauksia odotettaessa. Ota yhteyttä myös Kelaan ennen matkaa Matkustajavakuutuksen lisäksi kannattaa hankkia Kelasta Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti (European Health Insurance Card, EHIC). Kortti on esitettävä hoitoon hakeuduttaessa, joten kortti on hankittava ennen matkaa. Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa kyseiseen järjestelmään kuuluvissa Euroopan maissa lääketieteellisestä syystä välttämätöntä hoitoa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan kansalaiset. Kannattaa kuitenkin muistaa, että hoidon hinnat ja taso eri maissa voivat vaihdella paljonkin. Matkustajavakuutusta Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti ei vastaa, joten matkustajavakuutus suositellaan ottamaan Euroopassakin matkustettaessa. Kelan eurooppalainen sairaanhoitokortti voi kuitenkin olla hyvä apu esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa matkustajavakuutuksesta ei korvata olemassa olevaa sairautta. Mikäli sairaus vaatii myös ylläpitävää hoitoa (eli ei pelkästään äkillisiä sairauskohtauksia koskevaa akuuttia hoitoa) kannattaa Kelaan olla yhteydessä riittävän ajoissa, sillä joitain hoitotoimenpiteitä varten saatetaan tarvita erillinen sitoumus etukäteen Kelalta. Suomella on myös joidenkin maiden kanssa sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimuksia, joten ennen matkaa kannattaa olla yhteydessä Kelaan oman matkakohteen tilanteen selvittämiseksi. Lisätietoja Kelan eurooppalaisesta sairaanhoitokortista ja sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimuksista saa Kelan internetsivuilta ja Kelasta.

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista

Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Vertailu matkavakuutuksien myöntämisikärajoista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 7.5.2014 Katja Lappi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta.

Mikäli tarvitsemme lisätietoja tai esimerkiksi kulutositteita, otamme sinuun yhteyttä, ensisijaisesti If Kansion kautta. Matkustajavahinko Kun matkustaessa sattuu Voit lähettää matkustajavahinkoilmoituksen, kun olet matkalla sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, matkasi on peruuntunut tai keskeytynyt tai olet myöhästynyt.

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista?

Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Mitä syöpäpotilaan pitää tietää henkilövakuutuksista? Teksti Marika Javanainen Kuva Bosse Österberg Tiivistelmä esityksestä, jonka Suomen Syöpä yhdistyksen neuvontahoitaja Sirpa Lehtinen piti potilasverkostojen

Lisätiedot

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen

Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset Jarkko Pärssinen Vakuutuslääketiede Vapaaehtoiset henkilövakuutukset 5.5.2015 Jarkko Pärssinen 2 Vapaaehtoisia henkilövakuutuksia Suomessa Sairausvakuutus - Vakuutus sairauskulujen varalta - Vakuutus vakavan sairauden

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa Korvaukset matkavakuutuksesta matkan 2017 Hanna Salo FINE FINE 2017 Työryhmä: Lotta Penttilä, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Matkavakuutukset 3 3 Matkan peruuntuminen 4 3.1 Valmismatka ja erityisehtoinen

Lisätiedot

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste]

Uusi Sporttiturva. [Alatunniste] 2 Uusi Sporttiturva Tuotetta on yksinkertaistettu niin, että vakuutusturva vastaa paremmin asiakkaan ymmärrystä siitä, minkälaisen turvan hän saa ostaessaan vakuutusta urheilussa sattuvien äkillisten vammojen

Lisätiedot

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen

OP-VISA PLATINUM. Turvaselvitys. Voimassa alkaen OP-VISA PLATINUM Turvaselvitys Voimassa 1.1.2016 alkaen Matkavakuutuksen nro 2050135 turvaselvitys OP-Visa Platinum -kortin haltijalle OP-Visa Platinum -korttiisi sisältyy seuraavat Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014

Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 1 Sporttirekisteriristeily 8-9.10.2014 Helsinki-Turku-Tukholma-Turku-Helsinki Ari Koski 2 Pohjolan kuulumiset Pohjolan väen esittely Ilona Erkkilä Tommi Siren Erja Luoto Ari Koski Ajankohtaista Pohjolasta

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN101 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat Diners Club Premium ja MasterCard GlobeCard yksityis- ja perhekortin (alla Diners Club kortti) 18 79 -vuotiaat kortinhaltijat,

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN100 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat alla määriteltyjen Eurocard Gold/Diners Club korttien 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen asunto

Lisätiedot

Perustietoa matkavakuutuksista

Perustietoa matkavakuutuksista Perustietoa matkavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Perustietoa matkavakuutuksista

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 Mtu 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 240: MATKA- TURVA 1.1.2010 240.0 KÄSITTEET Tapaturma Matkasairaus Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu

Lisätiedot

Sairastuminen matkalla ja matkustajavakuutus. Vakuutuslääketieteen kurssi klo

Sairastuminen matkalla ja matkustajavakuutus. Vakuutuslääketieteen kurssi klo Sairastuminen matkalla ja matkustajavakuutus Vakuutuslääketieteen kurssi 04.05.2015 klo 14.45 15.30 2 Sairastuminen matkalla ja matkustajavakuutus (1) Missä sairastutaan ja mihin? Kuinka päästä ajoissa

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 21.5.2016 alkaen ONNELLISTA MATKAA onhan matkavakuutus kunnossa! Lomamatka tuntuu oikealta lomalta vasta silloin, kun tietää, että

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7.2014 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSKULUVAKUUTUKSET MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Lisätiedot

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan

HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN. Hoitoon toiseen EU-maahan HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN 1/8 6 2010 6 2010 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN Hoitoon toiseen EU-maahan 2/8 HOITOON TOISEEN EU-MAAHAN EU-kansalaisilla on mahdollisuus sairaanhoitoon kotimaan lisäksi muissa jäsenmaissa.

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö ACE on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016

HENKILÖVAKUUTUSEHDOT EHTO HEN 100.17, voimassa 21.5.2016 Henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutus voi sisältää Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat tapaturman aiheuttamien hoitokulujen (3.2), lyhytaikaisen työkyvyttömyyden

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.14, voimassa 1.1.2014 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus

Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus Jyty ry 2017 Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2010 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N)

Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero N) Tuoteseloste Voimassa 1.1.2017 alkaen Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyvä matkavakuutus (sopimusnumero 353-4772076-N) Säästöpankin Visa Gold -korttiin sisältyy LähiTapiola Pääkaupunkiseudun myöntämä

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN104 yhteenveto vakuutuksesta Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on luonut Diners Club Classic -kortinhaltijoille matkavakuutuksen. Vakuutus on voimassa matkoilla, kun kuljetukseen oikeuttava

Lisätiedot

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen)

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO. VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa alkaen) SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO VAPAA-AJAN MATKUSTAJAVAKUUTUS (Voimassa 1.1.2016 alkaen) 1. VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Matkustajavakuutus tapaturman ja sairauden hoitokulujen, matkan peruuntumis- ja keskeytymiskulujen

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 18.1.2013 Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n vapaaehtoinen henkilövakuutus 1.1.2013 alkaen 1 Talkootyöntekijöiden tapaturmavakuutus 353-4177916-7 Vakuutettuina ovat Suomessa vakinaisesti asuvat, Suomen asumisperusteisen

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.7.2010 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS

NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS NAISTEN KYMPPI, TYTTÖJEN KYMPPI, HELSINKI CITY RUN, HELSINKI CITY MARATHON, MINIMARATHON, HELSINKI STREET RUN -TAPAHTUMIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT... 2 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA

TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA Tap 1 TAPATURMA- JA MATKAVAKUUTUKSEN TURVAEHTO 200: TAPA- TURMATURVA 1.1.2014 200.0 KÄSITTEET Tapaturma 200.1 KORVAUKSET Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma,

Lisätiedot

Matkustajavakuutus. Yritykset ja yhteisöt

Matkustajavakuutus. Yritykset ja yhteisöt Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen Matkustajavakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen voimassaolo 2 2.1

Lisätiedot

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013

Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Luottokortteihin liittyvät matkavakuutukset 2013 Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 15.1.2014 Anni Nikunlassi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015

MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 MATKAVAKUUTUS 1.1.2015 Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, matkan peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen sekä pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen työ työaikana.

Lisätiedot

Yrityksen Matkaturva. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Yrityksen Matkaturva. Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrityksen Matkaturva Tuote-esite voimassa 1.5.2006 alkaen. Tuote-esite on voimassa 1.1.2009 alkaen. Miksi Eurooppalaisen matkavakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa työssä tai siihen liittyvissä

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henkilö- ja matkavakuutukset Tuote-esite voimassa 21.5.2016 alkaen TAPATURMAVAKUUTUKSET YRITYKSEN SAIRAUSTURVAVAKUUTUKSET LEIKKAUSTURVAVAKUUTUS MATKAVAKUUTUKSET 1 Yrityksen vapaaehtoiset

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS

MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS MATKAN PERUUNTUMISVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa alkaen 1.1.2016 www.eurooppalainen.fi Miksi Matkan Peruuntumisvakuutusta tarvitaan? Valmismatka Valmismatkan ostajia suojaa matkan peruutustilanteessa

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

TUOTESELOSTE MATKA 1

TUOTESELOSTE MATKA 1 TUOTESELOSTE MATKA 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Matkavakuutus - turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa matkavakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099

MATKAVAKUUTUSEHDOT. IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 IngoNord Vakuutusosakeyhtiö PL 218, Salomonkatu 5 C 00101 Helsinki, Finland Puh. +358 (0)9 251 0300 Fax +358 (0)9 2510 3099 INE.02 (01.10.2008) MATKAVAKUUTUSEHDOT A. MATKUSTAJAVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus

Lisätiedot

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS

AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS AKTIA LUOTTOKORTTI MATKAVAKUUTUS Osa A Matkavakuutuksen vakuutusehdot Tämä ryhmämatkavakuutussopimus sisältää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana on Aktia Pankki Oyj ja

Lisätiedot

Perustietoa matkavakuutuksista

Perustietoa matkavakuutuksista Perustietoa matkavakuutuksista 2017 Hanna Salo FINE FINE 2017 Työryhmä: Lotta Penttilä, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Mikä on matkavakuutus? 3 2.1 Ennen matkavakuutuksen ottamista 4 3 Vakuutetut ja

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 12.5.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA. Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä VAKUUTUSTURVAA Kodin ja perheen vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin ja perheen vakuutusehdot lukijalle Tervetuloa tutustumaan Kodin ja perheen vakuutusehtoihin Kanssamme tekemäsi

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Matka turvanasi reissussa Mitä voit vakuuttaa POP Matka -vakuutuksella? 4 Matkavakuutuksen voimassaolo 5 Mikä on matka? 5 Matkavakuutuksen

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598 Travel Guard Matkavakuutusehdot Travel Guard Moniturva matkavakuutus Vakuutusnumero: 102-5598 Tuote-esite* Travel Guard Moniturva matkavakuutus AIG:n Travel Guard matkavakuutus on kattava matkavakuutus,

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten Terveysosasto / KV-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Marika Lahtivirta Vakuutusyhtiötapaaminen SISÄLTÖ Perusasetelmat Maantieteelinen jako Aiheelinen jako Oikeus

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen

Yrityksen henkilövakuuttaminen. Loppi 14.12.2011 Olli Halonen 1 Yrityksen henkilövakuuttaminen Loppi 14.12.2011 Olli Halonen Yrityksen henkilöriskit Eniten huolestuttavat henkilöriskit Henkilöriskit Sairaudesta / tapaturmasta aiheutuvat kulut Ohimenevä työkyvyttömyys

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 5.9.2013 Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutusehdot

Kotitalouden vakuutusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutusehdot Henkilö- ja matkavakuutus s. 2 15 Kotivakuutus s. 16 35 Koira- ja kissavakuutus s. 36 40 Hevosvakuutus s. 41 45 Venevakuutus s. 46 58 Metsävakuutus

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET.

TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. TÄYDELLISET EHDOT TRAVELLINK HOITOKULUVAKUUTUS 2007:1 A. SOLID FÖRSÄKRINGS AB:N MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET. A. 1 SOLID Försäkrings AB:n matkavakuutuksista HOITOKULU-matkavakuutukset myönnetään

Lisätiedot

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Tapaturman korvaamisen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Voimassa 1.1.2011 alkaen HE330 TAPATURMA 1 Tapaturman määritelmä Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike.

Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Vakuutuksenottajana on Suomen Urheiluliitto Ry ja vakuutuksenantajana. 1. VAKUUTETUT JA EDUNSAAJAT Vakuutettuja ovat vuonna 1998 ja myöhemmin syntyneet lisenssin haltijat (1.1. 31.12.2017). Vakuutus on

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordean MasterCard Gold- ja Visa Goldkortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordean MasterCard Gold- ja Visa Goldkortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatkavakuutus Nordean MasterCard Gold- ja Visa Goldkortteihin Vakuutettuja ovat yllä mainittujen Nordean korttien haltijat, sekä kortinhaltijan mukana matkustava puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat?

Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? Hei, Kirkon alat ry:n jäsen! Tiedätkö, mitä etuja sinä saat? 2014 Näin etenemme tänään 1. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 2. Ammattiliittojen kumppani vakuutusasioissa 3. Jäsenvakuutuksesi 4. Jäsenedut

Lisätiedot

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013

Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa. Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Ulkomailta tulleiden sairaanhoito Suomessa Elli Rönnholm Kelan terveysosasto / kv-sairaanhoitotiimi Kuntamarkkinat 12.9.2013 Esityksen sisältö 1. Henkilön hoito-oikeuden peruste Suomessa 2. Hoitokustannusten

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan matkapäivien määrä (arvio) Matkavakuutuksen päivät jakautuvat Suomen ja Pohjoismaiden ja muiden maiden välillä VAKUUTUSLAJIT YLEISTÄ Tässä tarjouspyynnön liitteessä mainitut vakuutusmäärät ja omavastuutasot ovat minimivaatimuksia, Jos tarjoaja tarjoaa tarjouspyynnössä mainittua suurempaa vakuutusmäärää tai tarjouspyynnössä

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi

If MUUTTOVAKUUTUS. if.fi If MUUTTOVAKUUTUS if.fi Muuttovakuutus 1. Vakuutetut ja edunsaajat 3 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue 3 3. Vakuutuksen sisältö 3 4. Korvauksenhakuohjeet 3 5. Muu vakuutusturva 3 Muuttovakuutuksen

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring

MATKAVAKUUTUS ESITE. Personförsäkring MATKAVAKUUTUS ESITE Personförsäkring Matkavakuutus Matkavakuutus: sairaus ja tapaturma, peruuntuminen, keskeytyminen, myöhästyminen, odottaminen, pahoinpitely. Lisämaksua vastaan kilpaurheilu ja fyysinen

Lisätiedot

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut

Jyty. Vakuuttavat jäsenedut Jyty Vakuuttavat jäsenedut Vakuutusedut jäsenistölle - liittovakuutus VAKUUTETUT Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain

Lisätiedot

MasterCard Platinum Private Banking - ja Visa Platinum Private Banking -luottokortin matkavakuutus

MasterCard Platinum Private Banking - ja Visa Platinum Private Banking -luottokortin matkavakuutus 1 (11) MasterCard Platinum Private Banking - ja Visa Platinum Private Banking -luottokortin matkavakuutus DBFIN04-v02 Vakuutusehdot voimassa 1. 7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini

SISÄLLYSLUETTELO. 2.5.1 Yleiset rajoitukset vakuutustapahtumien korvattavuuteen. 2.5.2 Alkoholi, lääkkeet, huumaavat aineet ja nikotiini VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 Matkavakuutuksen yhteiset ehdot 1.1 Voimassaolo 6 6 2 VAKUUTUSTURVAT JA VAKUUTUSTURVIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 10 2.1 Matkasairaus 10 2.2 Matkatapaturma

Lisätiedot

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016

Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa. Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa Reetta Kyyrö Kela, Etuuspalvelut Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 17.3.2016 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluja Suomessa? Mihin

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 28.6.2017 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI osoitteessa if.fi ONNELLISTA MATKAA onhan matkavakuutus kunnossa! Lomamatka tuntuu

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutusehdot nro. 746

Ryhmämatkavakuutusehdot nro. 746 Ryhmämatkavakuutusehdot nro. 746 HYVÄ GOUDAN ASIAKAS, Tästä oppaasta löydät toimintaohjeet niitä tilanteita varten, joissa tarvitset ryhmämatkavakuutustasi. Opas sisältää myös vakuutusehdot. Tutustu huolella

Lisätiedot

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen

PRIMUS. -henk - ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS -henk - ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2016 alkaen PRIMUS-VAKUUTUS turvaa sinut ja perheesi Primus on Ifin ja Kalevan yhteistyöjärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen tarkoitettu

Lisätiedot

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen

vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen 120 vuotta yrittäjän tapaturmavakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vapaaehtoiseen

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 MATKAVAKUUTUKSEN YHTEISET EHDOT 6 1.1 Voimassaolo 6 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 6 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Tapaturmien korvaaminen esiopetuksessa, peruskoulussa, lukiossa sekä aamuja iltapäivätoiminnassa

Tapaturmien korvaaminen esiopetuksessa, peruskoulussa, lukiossa sekä aamuja iltapäivätoiminnassa Kuopion kaupunki Tiedote kouluille 1 (5) Tapaturmien korvaaminen esiopetuksessa, peruskoulussa, lukiossa sekä aamuja iltapäivätoiminnassa Kuopion kaupungilla on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus OP

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 6.9.2012 Tehtävästä 1 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 7

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS

TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS SUPERSAVER HOITOKULUVAKUUTUS TÄYDELLISET EHDOT A. INTER PARTNER ASSISTANCEN MATKAVAKUUTUKSIA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET A. 1 Inter Partner Assistancen matkavakuutuksista

Lisätiedot

World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus

World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus 1 (12) World Elite MasterCard -luottokortin matkavakuutus DBFIN13-v02 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2015 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2

YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 Mtu 1 YLEISURHEILULISENSSIIN LIITTYVÄ TAPATURMAVAKUUTUS...2 1. Vakuutetut ja edunsaajat...2 2. Vakuutuksen voimassaoloaika ja voimassaoloalue...2 3. Vakuutuksen sisältö...2 4. Korvauksenhakuohjeet...3

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard Matkavakuutusehdot Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard vakuutusehdot Tuoteseloste* Travel Guard Moniturva

Lisätiedot

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171

Travel Guard Matkavakuutusehdot. Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard Matkavakuutusehdot Matkavakuutus, Travel Guard Moniturva kertamatkavakuutus 102-3815 Travel Guard vuosimatkavakuutus 102-5171 Travel Guard vakuutusehdot Tuoteseloste* Travel Guard Moniturva

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.1987 selityksineen

Matkavakuutusehdot 1.1.1987 selityksineen Matkavakuutusehdot 1.1.1987 selityksineen Matkustajavakuutuksen ehdot Matkustajavakuutusten ehdot 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutetut...2 3 Edunsaajat...3 4 Voimassaoloalue...4 5 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys.

Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 20.9.2017 SUORITUSTILAISUUS 177 Kunkin kysymyksen kohdalla on mainittu vastauksen pisteytys. 1. Mitä tarkoitetaan kielletyllä vastuunrajoituksella? Mainitse esimerkki. 2 pistettä

Lisätiedot

MATKAVAKUUTUSEHDOT EHTO MAT 120.1, voimassa

MATKAVAKUUTUSEHDOT EHTO MAT 120.1, voimassa Matkavakuutustuotteet If Matkavakuutuksen henkilöturva sisältää aina Matkustajaturvan (3.1). Sen lisäksi Matkavakuutuksen henkilöturvaan voi sisällyttää Turvat tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan (3.2)

Lisätiedot