HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HEVOSVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.7.2013 alkaen"

Transkriptio

1 HEVOSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa alkaen

2 HEVOSVAKUUTUS Tämä tuoteseloste on tarkoitettu avuksesi tutustuessasi hevosvakuutukseen. Se esittelee hevosvakuutuksen vakuutusmuodot, korvattavat vahinkotapahtumat, olennaiset korvausrajoitukset sekä korvaus- ja maksuperusteet. Vakuutusturvasi yksityiskohtainen sisältö esitetään vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjassa, joten tutustu myös niihin huolellisesti. MITÄ VOIT VAKUUTTAA HEVOSVAKUUTUKSELLA? Olipa hevosesi sitten kotitallissasi asusteleva lasten paras ystävä tai kentillä kilpaileva ratsu, voit vakuuttaa hevosesi Pohjantähden hevosvakuutuksella. Hevosvakuutus voidaan myöntää rekisteröidylle, terveelle, vähintään yhden kuukauden ja enintään 18 vuoden ikäiselle hevosellesi. Yli 18-vuotiaan hevosen vakuuttamisesta voit sopia erikseen Pohjantähden kanssa. Hevosellesi ei voida myöntää vakuutusta, jos se on jo vakuutettuna toisessa eläinvakuutuslaitoksessa. Vakuutusta ei myönnetä myöskään silloin, jos hevosellasi on todettu sairaus, ajoittain uusiutuva tauti tai huomattava ulkoinen vika tai jos hevonen on hoidon laiminlyönnin vuoksi huonossa kunnossa. Vakuutus voidaan myöntää, jos hevosellasi oleva vika tai sairaus todetaan lieväksi, mutta Pohjantähdellä on tällöin oikeus merkitä vakuutuskirjaan rajoitusehto. Rajoitusehdon nojalla korvausta ei makseta vahingosta, jonka syynä on vakuutuksen tekohetkellä tiedossa ollut vika tai sairaus. Hevosesi vakuutus voidaan ottaa voimaan hevosen täytettyä 30 päivää ja vakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana hevonen täyttää 18 vuotta. Vakuutussopimus lakkaa, jos myyt hevosen uudelle omistajalle. Myynnistä on välittömästi ilmoitettava Pohjantähdelle. VAKUUTUSMÄÄRÄN PERUSTE JA HEVOSEN KÄYPÄ ARVO Vakuutusmäärä voi olla enintään hevosen käypä arvo. Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on Pohjantähden korvausvelvollisuuden ylin raja jokaisessa vahinkotapahtumassa. Jos hakemasi korvausmäärä ylittää Pohjantähden arvioiman hevosen arvon, korvaus suoritetaan Pohjantähden hyväksymään euromäärään asti. Käyvällä arvolla tarkoitetaan hevosesi markkina-arvoa, joka on määritelty mm. siitos- ja kilpailutulosten perusteella. Pohjantähti voi ennen vakuutuksen alkamista tai sopimuskauden vaihtuessa arvioituttaa hevosesi käyvän arvon ja sopia uuden vakuutusmäärän. MITÄ HEVOSVAKUUTUS KATTAA? Hevosvakuutus kattaa hevosen kuolemasta, hätäteurastuksesta ja sikiön kuolemasta sinulle aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Vakuutus korvaa myös eläinlääkärikuluja sekä hevosenomistajana ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet lain mukaan korvausvastuussa. Hevosen henkivakuutus muodostaa hevosvakuutuksen perusosan. Voit täydentää hevosesi vakuutusturvaa lisäksi sikiövakuutuksella, hoitokuluvakuutuksella sekä hevosenomistajan ja hevostallin vastuuvakuutuksilla. Voit vakuuttaa omistamasi tai sinun kanssasi vakinaisesti samassa taloudessa asuvan henkilön omistaman yksilöidyn hevosen. Voit vakuuttaa myös vuokrasopimuksen tai leasingsopimuksen perusteella vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yksilöidyn hevosen tai sikiön. VAKUUTUKSEN Henki- ja vastuuvakuutukset ovat voimassa Suomessa ja Pohjoismaissa. Erikseen sopimalla vastuuvakuutus voi olla voimassa myös muissa EU-maissa tilapäisen oleskelusi ajan. Hoitokulu- ja sikiövakuutukset ovat voimassa vain Suomessa. VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN Maksamalla vakuutusmaksusi ajallaan, varmistat vakuutusturvasi katkeamattoman voimassaolon. Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu määräajassa, Pohjantähdellä on oikeus 14 vuorokauden kuluttua irtisanoa vakuutus. VAKUUTUSTURVAN SISÄLTÖ Vakuutustapahtuma katsotaan sattuneen ajankohtana, jolloin tapaturma on sattunut tai sairaus on eläinlääketieteellisen kokemuksen mukaan alkanut, riippumatta siitä, milloin sairaus tai sairauden oireet on ensimmäisen kerran todettu. Tapaturma Vakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on äkillinen, ennalta arvaamaton ulkoisen tekijän aiheuttama tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku, törmäys tai vastaava aiheuttaa vamman, jonka eläinlääkäri on todennut ja jota voidaan pitää myös lääketieteellisen tutkimustiedon perusteella tapaturman seurauksena. Sairaus Sairaudella tarkoitetaan sellaista hoitoa vaativaa tilaa, 2

3 joka on Pohjantähteen toimitetun selvityksen perusteella todettu syntyneen muutoin kuin tapaturmaisesti vakuutuksen voimassaoloaikana. KORVAUKSEN HAKEMINEN Ilmoita vahingosta aina mahdollisimman pian Pohjantähteen sen tapahduttua. Täytä korvauskäsittelyä varten korvaushakemus huolellisesti ja liitä mukaan alkuperäiset laskut, joissa on selvä erittely kuluista. Liitä lisäksi mukaan selkeä potilaskertomus, josta selviävät esitiedot, kliininen tutkimus, hoitotoimenpiteet, diagnoosi ja hoidettavan eläimen tiedot. Jos haet korvausta sikiövakuutuksen perusteella, toimita Pohjantähteen eläinlääkärin lausunto luodun sikiön toteamisesta. Eläinlääkärin lausunnosta ja kuolleen tai lopetetun eläimen tutkimuksista aiheutuneet kulut korvataan vain, jos ne ovat Pohjantähden vahinkokäsittelyä varten pyytämiä. Ulkomailla tehdyistä hoidoista suoritetaan korvaus enintään Suomen hintatason mukaan. Hevosenomistajan ja hevostallin vastuuvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvassa asiassa Pohjantähdelle tulee antaa mahdollisuus arvioida vahingon määrää sekä myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun syntymiseen. Pohjantähti selvittää puolestasi, oletko sinä vahingonkorvausvelvollinen sekä neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa korvausmäärästä. Jos korvauskysymys Pohjantähden päätöksen jälkeen joutuu oikeuden käsiteltäväksi, ilmoita siitä välittömästi Pohjantähteen. Pohjantähti hoitaa korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän rajoissa. HENKIVAKUUTUS Henkivakuutus korvaa hevosesi kuoleman tai välttämättömän lopetuksen, kun ne ovat aiheutuneet sairaudesta tai tapaturmasta. Lisäksi korvataan kuolema, joka aiheutuu laillistetun eläinlääkärin suorittaman kastraation seurauksena. Henkivakuutuksesta haettavasta korvauksesta ei vähennetä omavastuuta. Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka ovat sattuneet vakuutuksen voimassaollessa. Sairauden aiheuttaman vahingon korvaaminen edellyttää, että vakuutus on ollut sairauden alkaessa voimassa vähintään 30 päivää. VAKUUTUSMÄÄRÄ JA VAKUUTUSMAKSUN MUODOSTUMINEN Henkivakuutuksen maksu muodostuu hevosesi arvon mukaan alla olevan taulukon mukaisesti. Esimerkki Neljävuotiaan hevosesi vakuutusmäärä on euroa, joten vakuutusmaksu on 307,50 euroa (5.000 x 0,0615). KORVAAMINEN Hevosen lopettaminen katsotaan välttämättömäksi silloin, kun hevosen hengissä pitäminen on vakuutuksesta korvattavan vahingon seurauksena ja eläinlääkärin asianmukaisesta hoidosta huolimatta ilmeistä julmuutta eläintä kohtaan. Jos hevosesi lopettamista pidetään välttämättömänä, on korvauksen edellytyksenä Pohjantähdeltä etukäteen haettu teurastuslupa. Jos hevosesi vahingoittuu tai sairastuu äkillisesti niin pahoin, että se täytyy lopettaa ennen kuin eläinlääkäri on ehtinyt paikalle, sinun on annettava kirjallinen ja kahden esteettömän henkilön todistama selvitys vakuutustapahtumasta. Selvitys on annettava myös silloin, jos hevosesi äkillisesti ulkoisesta syystä johtuen kuolee tai löydetään kuolleena. Hevoset Ponit Nuoret hevoset suomenhevoset 3 ikävuoteen asti muut rodut (ei ponit) 2 ikävuoteen asti Siitosorit 6,15 % 5,50 % 4,95% 4,95 % KORVAUSMÄÄRÄ Henkivakuutus korvaa hevosesi käyvän arvon vahinkohetkellä, mutta kuitenkin enintään hevosesi vakuutusmäärän. Korvausmäärästä vähennetään hevosen jäännösarvo eli se summa, mitä lihoista on saatu. 3

4 MITÄ VAKUUTUS KORVAA? Vakuutus korvaa hevosen kuoleman tai välttämättömän lopetuksen, kun kuolema on aiheutunut sairaudesta, tapaturmasta tai eläinlääkärin suorittaman kastraation seurauksena tai lopettaminen on tapahtunut eläinrääkkäyksen välttämiseksi. Vakuutus ei korvaa hevosen kuolemaa tai lopettamista, joka aiheutuu esimerkiksi rasitusvammoista rakenteellisesta tai synnynnäisestä viasta tai sairaudesta kasvuhäiriöstä hengitystiesairaudesta luonneviasta ilman nielemisestä tai puun puremisesta tai näiden seurauksista hammasvioista hevosen anastamisesta tai katoamisesta käyttöarvon alenemisesta taloudellisesta syystä. HOITOKULUVAKUUTUS Hoitokuluvakuutus kattaa hevosesi tapaturman tai sairauden hoidosta aiheutuneita kuluja. Hoitokuluja korvataan vakuutuskautta kohden enintään vakuutuskirjaan merkityn vakuutusmäärän verran. MITÄ VAKUUTUS KORVAA? Vakuutus korvaa kuluja, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä tapaturmasta tai äkillisestä, vakavasta sairaudesta. Sairauden osalta vakuutus astuu voimaan 30 päivän kuluttua vakuutuksen myöntämisestä. Tapaturmavahinkojen osalta vakuutus astuu voimaan sinä päivänä, jolloin vakuutushakemus on tehty ja hyväksytty Pohjantähdessä. VAKUUTUSMÄÄRÄ JA VAKUUTUSMAKSU Hoitokulujen vakuutusmäärä on 30 % hevosesi henkivakuutuksen vakuutusmäärästä, kuitenkin vähintään euroa ja enintään euroa. Vakuutusmaksu muodostuu hoitokuluvakuutuksen vakuutusmäärän mukaan. Vakuutusmaksu on lämminverisillä 84 euroa + 4,2 % hoitokuluvakuutuksen vakuutusmäärästä muilla roduilla 60 euroa + 4,2 % hoitokuluvakuutuksen vakuutusmäärästä. Hoitokuluvakuutuksen omavastuu on 15 % vahingon määrästä, mutta kuitenkin vähintään 50 euroa. Omavastuu vähennetään erikseen jokaisesta vahinkotapahtumasta. Vakuutus korvaa eläinlääkärin palkkiot tutkimuksista ja hoidosta eläinlääkärin määräämät lääkkeet ja sideaineet klinikan hoitopäivämaksut, jos sairaus tai tapaturma vaatii ehdotonta klinikkahoitoa eläinlääkärin määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset akuuttiin korvattavan vahinkotapahtuman hoitoon liittyvät eläinlääkärin määräämät sairaskengitykset varsan synnynnäiset viat ja kasvuhäiriöt, jos varsalla on ollut Pohjantähdessä sikiövakuutus ja hevosvakuutus on jatkunut katkeamattomana. Vakuutus ei korvaa kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi kroonisista jalkavaivoista tai EP-hevosten hoidosta ja tutkimuksesta fysioterapiasta, laserhoidosta, akupunktiosta tai shockwave-terapiasta kroonisesta hengitystiesairaudesta vaurioista jänteissä, nivelissä tai nivelsiteissä, ellei eläinlääkäri ole todennut vaurioita ulkoisen tapaturman aiheuttamiksi rasitusvammoista ja niiden seurauksena kehittyneistä luunmuutoksista kasvuhäiriöistä tai synnynnäisestä viasta kinnerpateista tai luuliiasta ennalta ehkäisevästä hoidosta, kuten rokotuksista tai kastraatiosta muun kun eläinlääkärin suorittamista hoitotoimenpiteistä lopetuksesta ja hautauksesta matkustamisesta tai eläimen kuljettamisesta. 4

5 Voit laajentaa tiineenä olevan hevosesi vakuutusturvaa ottamalla hevosellesi sikiövakuutuksen, joka korvaa sikiön tai varsan menetyksestä aiheutuneita kuluja. Sikiövakuutus voidaan myöntää seitsemänteen tiineyskuukauteen asti, mutta vakuutus astuu voimaan aikaisintaan kahdeksannen tiineyskuukauden alusta. Sikiövakuutus päättyy, kun varsa tulee 30 päivän ikään. Tämän jälkeen voit vakuuttaa varsan omalla hevosvakuutuksellaan. SIKIÖVAKUUTUS KORVAUSMÄÄRÄ Korvauksen enimmäismäärä on vakuutuskirjaan merkitty sikiövakuutuksen vakuutusmäärä. Mikäli tammalla on hoitokuluvakuutus, korvataan sikiövakuutuksen voimassaoloaikana varsan hoitoja hoitokuluvakuutuksen ehtojen mukaisesti. Sikiövakuutuksesta ei vähennetä omavastuuta. VAKUUTUSMÄÄRÄ JA VAKUUTUSMAKSUN MUODOSTUMINEN Sikiön vakuutusmäärä on 20 prosenttia emätamman vakuutusmäärästä. Mikäli varaus-, astutus- ja varsamaksut ovat enemmän kuin 20 prosenttia vakuutusmäärästä, voidaan vakuutusmäärää korottaa edellä mainittuja kuluja vastaavaksi enintään euroon saakka. Sikiövakuutuksen maksu on 7,25 % sikiövakuutuksen vakuutusmäärästä. MITÄ VAKUUTUS KORVAA? Vakuutus korvaa sikiön tai varsan menetyksen, kun sikiö menehtyy seitsemännen tiineyskuukauden jälkeen luomisen tai synnytysesteen vuoksi. Menetys korvataan myös, jos varsa menehtyy tai se on lopetettava vakavan sairauden, tapaturman tai synnynnäisen vian vuoksi 30 päivän kuluessa syntymästään. HEVOSENOMISTAJAN VASTUUVAKUUTUS Hevosenomistajan vastuuvakuutus korvaa hevosesi ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet hevosenomistajana lain mukaan korvausvastuussa. Korvauksen edellytyksenä on, että sinun on voimassa olevan oikeuden mukaan todettu olevan vahingosta korvausvastuussa. Jos omistat enemmän kuin kahdeksan hevosta, tehdään vakuutus hevostallin vastuuvakuutuksena. Hevosenomistajan vastuuvakuutuksessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilön asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä vakinaista osoitetta. Vakuutus on voimassa Suomessa ja Pohjoismaissa. Jos matkustat tai oleskelet tilapäisesti Pohjoismaiden ulkopuolella, voit sopia erikseen vakuutuksen voimassaolosta myös muissa EU-maissa. Hevosenomistajan vastuuvakuutuksen omavastuu on vähintään 120 euroa, mutta voit halutessasi korottaa omavastuutasi euroon asti. Omavastuu vähennetään erikseen jokaisesta vahinkotapahtumasta. VAKUUTUSMÄÄRÄ JA VAKUUTUSMAKSU Hevosenomistajan vastuuvakuutuksen henkilö- ja esinevahingoissa vakuutusmäärä on euroa. 5 Hevosenomistajan vastuuvakuutuksen perusmaksu on 4 euroa. Lisämaksu hevosta kohti on 8 euroa. MITÄ VAKUUTUS KORVAA? Vakuutus korvaa hevosvakuutuksella vakuutetun hevosen toiselle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista olet hevosenomistajana vastuussa. Vakuutuksesta korvataan myös lapsen aiheuttamat vahingot, jos lasta ei ikänsä puolesta voida pitää korvausvelvollisena. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle tai hänen perheenjäsenelleen joka aiheutuu vakuutetun työntekijälle siltä osin, kun hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisistä vakuutuksista joka tapahtuu otettaessa osaa ravi- tai ratsastuskilpailuun joka tapahtuu otettaessa osaa näytökseen, peliin tms. toimintaan josta vakuutettu on sopimuksen perusteella yksinomaan vastuussa jonka aikuinen tai yli 12-vuotias lapsi aiheuttaa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai ollessaan huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena joka aiheutuu vakuutuksenottajan haltuun uskotulle omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutetun hallussa, lainassa, käsiteltävänä, huolehdittavana tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä.

6 HEVOSTALLIN VASTUUVAKUUTUS Hevostallin vastuuvakuutus antaa turvaa ratsastuskoulun tai ravitallin toiminnassa syntyvän vahingonkorvausvelvollisuuden varalle. Hevostallin vastuuvakuutuksessa vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat tallilla työskentelevät henkilöt sekä palkatut työntekijät. Vakuutus on voimassa Suomessa ja Pohjoismaissa. Hevostallin vastuuvakuutuksen omavastuu on vähintään 120 euroa, mutta voit halutessasi korottaa omavastuutasi euroon asti. Omavastuu vähennetään erikseen jokaisesta vahinkotapahtumasta. VAKUUTUSMÄÄRÄ JA VAKUUTUSMAKSU Hevostallin vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä henkilövahingoissa on euroa ja esinevahingoissa euroa. Hevostallin vastuuvakuutuksen perusmaksu on 42 euroa. Lisämaksu hevosta kohti on 8 euroa. MITÄ VAKUUTUS KORVAA? Vakuutus korvaa ratsastuskoulu- tai ravitallitoiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- tai esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana ja joista vakuutuksenottaja on vastuussa. Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle joka aiheutuu vakuutetun työntekijälle siltä osin, kun hän on oikeutettu saamaan korvauksia lakisääteisistä vakuutuksista joka tapahtuu otettaessa osaa ravi- tai ratsastuskilpailuun joka aiheutuu vakuutuksenottajan haltuun uskotulle omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutetun hallussa, lainassa, käsiteltävänä, huolehdittavana tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä josta vakuutettu on kiinteistön omistajana vastuussa josta vakuutettu on sopimuksen mukaan yksinomaan vastuussa jonka aikuinen tai yli 12-vuotias lapsi aiheuttaa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai ollessaan huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena joka aiheutuu kosteudesta tai luonnonveden aiheuttamasta tulvasta josta vakuutettu on voimassaolevan ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain mukaan korvausvastuussa jonka tärinä, savu, noki, kaasu, kosteus, vesi, saastuminen tai vesistön, pohjaveden tai maaperän saastuminen vähitellen aiheuttaa. Vakuutus korvaa kuitenkin vahingon, jonka satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennuksen tai laitteen äkillinen ja ennalta arvaamaton vika aiheuttaa ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 6 :n 1 momentin 2 kohdan mukaisia viranomaiskustannuksia. Vakuutus ei myöskään korvaa sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta. 6

7 7

8 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, Hämeenlinna Puhelin Y-tunnus: , kotipaikka: Hämeenlinna 07/13

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 10 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 10 1 Yleistä bonuksesta 10 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTI PALVELUKSESSASI Pohjantähti on paikallisesti palveleva, valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Olemme jo vuodesta

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja.

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja. Matkavakuutus POHJOLAN MITTATURVA Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2011 alkaen. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Hyödynnä verkkopalvelut Verkkopalvelussa voit

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Tässä oppaassa: l lyhyt selostus matkavakuutuksesta l matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Valtionhallinnon matkavakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen Matkustajavakuutus Komennusvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset. Yhdessä hyvä tulee.

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset. Yhdessä hyvä tulee. Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Yhdessä hyvä tulee. Vakuutukset verkossa Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Helpointa vakuutusten ostaminen on verkkokaupassa. Kerro

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot