Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako"

Transkriptio

1 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK Katsausartikkeli Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako HEIKKI JULKUNEN MATTI ROMU Tärkein tieto Nivelreuman lääkehoidon tavoite on täysi remissio. Varhaisessa taudissa tähän tavoitteeseen pääsee n. 40 % potilaista, kun käytetään usean antireumaatin yhdistelmälääkitystä. Noin 70 % suomalaisista potilaista käyttää nivelreuman peruslääkkeitä, ja yhä useampi saa erilaisia lääkeyhdistelmiä. Uusia peruslääkkeitä ovat leflunomidi ja biologiset lääkkeet. Pitkään kestänyttä mutta sammunutta tai vain lievästi aktiivista nivelreumaa sairastava potilas saa useimmiten parasta hoitoa omalla terveysasemallaan, jossa monipuoliset tukitoimet ovat lähellä. Toisaalta vaikeaa ja jatkuvasti aktiivista nivelreumaa sairastava potilas tarvitsee välttämättä tehokasta lääkitystä ja erikoislääkärin suunnittelemaa hoitoa. Nopea ja tehokas keino mahdollistaa hoitotakuu erikoissairaanhoidossa on tiukentaa tutkimuksiin ja hoitoon ottamisen kriteereitä. Polikliinisessä työssä jonojen hallintaa helpottaa toimiva (sähköinen) lähete-palaute järjestelmä. Potilastyötä voidaan myös jakaa eri ammattilaisten kesken. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tiivistämällä voidaan varmistaa se, että nivelreumaan vast ikään sairastunut potilas pääsee erikoissairaanhoitoon pikaisesti ja toisaalta se, että pitempään sairastanut potilas, jonka tauti vaikeasti aktivoituu, ei joutuisi odottamaan jonoissa kolmea viikkoa pitempään. Nivelreuman esiintyvyys väestössä on 0,5 1 % (1). Se on 2 3 kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä. Suomessa nivelreumaan sairastuu vuosittain n ihmistä, ja keskimääräinen sairastumisikä on 60 vuotta (2). Voidaan arvioida, että omalääkäri kohtaa vuoden aikana 4 5 uutta reumaattiseen niveltulehdukseen sairastunutta potilasta, joista yhdellä on nivelreuma. Keskimääräisellä väestövastuualueella asuu nivelreumapotilaita n Nivelreuman lääkehoidon tavoite on rauhoittaa taudin tulehduksellinen aktiivisuus kokonaan (3), mikä merkitsee sitä, että potilaalla ei ole aamujäykkyyttä eikä yhtään arkaa tai turvonnutta niveltä, ja tulehdusarvot ovat matalat. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä varhaisessa nivelreumassa lähes 40 %:lla potilaista käyttämällä metotreksaatin, sulfasalatsiinin, hydroksiklorokiinin ja prednisonin yhdistelmää (4). Taudin kestettyä useita vuosia on hoitovaste yleensä huonompi. Tällöin pyrkimys on rauhoittaa nivelreuman aktiivisuus mahdollisimman hyvin käyttämällä siedettyjä lääkkeitä riittävillä annoksilla. Nivelreuman lääkehoito voidaan jakaa varsinaisiin peruslääkkeisiin (antireumaatit), kortikosteroideihin ja tulehduskipulääkkeisiin. Noin 70 % suomalaisista nivelreumapotilaista käyttää peruslääkkeitä, ja yhä useampi saa erilaisia lääkeyhdistelmiä. Uusimpia peruslääkkeitä ovat leflunomidi ja biologiset lääkkeet (5,6). Kortikosteroideja ei ole pidetty varsinaisina peruslääkkeinä. Ne ovat kuitenkin nopeavaikutteisia, tehokkaita ja niiden käyttö on lisääntynyt. Viime vuosina on esitetty tutkimustuloksia kortikosteroidien niveltuhoja estävästä tehosta (7,8). Tulehduskipulääkkeitä käytetään yhä enemmän vain oireenmukaisesti, ei rutiininomaisesti. Taulukossa 1 on esitetty Suomessa käytössä olevien nivelreuman peruslääkkeiden annostelu, tavallisimmat sivuvaikutukset, vasta-aiheet, suositeltavat yhdistelmät ja turvakokeet. NIVELREUMAN LÄÄKKEET Perinteiset peruslääkkeet Pistoksina annettu kulta (aurotiomalaatti) oli Suomessa aina 1980-luvulle saakka yksi tavallisimmista nivelreuman peruslääkkeistä. Sen käyttö on viime vuosikymmeninä selvästi vähentynyt. Metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini, leflunomidi ja eri lääkeyhdistelmät ovat syrjäyttäneet kultapistokset nivelreuman ensisijaisena lääkityksenä. Kultapistoksia ei kannata kuitenkaan kokonaan unohtaa; noin kaksi kolmesta nivelreumapotilaasta hyötyy lääkityksestä ainakin lyhytaikaisesti, ja joskus voidaan hoidolla saavuttaa pitkäkestoinen taudin remissio. Kultahoidon haittana on hankala ja alkuun tiheä annostelu pistoksina lihakseen, hitaasti esille tuleva teho (3 6 kk) ja melko runsaat sivuvaikutukset. Auranofiini on suun kautta otettava kultavalmiste, jonka teho on usein heikko ja tulee esiin hitaasti (3 6 kk:n kuluttua). Auranofiinia käytetään Suomessa nykyään vain vähän. Penisillamiinia käytettiin vielä parikymmentä vuotta sitten Suomessa

2 1150 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK 59 Taulukko 1. Nivelreuman peruslääkkeet Lääkkeen nimi/ Tavallisimmat Vasta-aiheet Hyödyllinen Annos sivuvaikutukset yhdistelmä Pistoskulta (aurotiomalaatti) 10mg lihakseen, sen Ihottuma, kutina, Vaikeat verenkuvamuutokset, Klorokiinivalmisteet, jälkeen 50 mg viikottain suutulehdus, munuais- ja maksasairaus, metotreksaatti, ad 13 mg/kg, sitten 50 mg proteinuria raskaus sulfasalatsiini kerran kuussa Auranofiini 3 mg kahdesti vrk:ssa Ripuli, ihottuma, Munuais- ja maksasairaudet, kutina, vaikeat verenkuvamuutokset, suutulehdus raskaus, imetys Pensisillamiini 125 mg/vrk, annoksen Ihottuma, suutulehdus, Munuaisten vajaatoiminta, nosto 125 mg 4 viikon makuhäiriö, proteinuria, raskaus, imetys välein ad mg/vrk autoimmuunitaudit (myastenia, SLE, autoimmuuni-ihotaudit) Sulfasalatsiini 1 2 g/vrk Vatsavaivat, päänsärky, Sulfa- ja salisylaattiallergia Metotreksaatti + kuume, leukopenia, hydroksiklorokiini, kohonneet maksa-arvot, pistoskulta ihottuma, kutina, siittiöiden määrän ja liikkuvuuden väheneminen (palautuva) Klorokiinivalmisteet Hydroksiklorokiini Vatsavaivat, lievät Silmänpohjamuutokset, Metotreksaatti + (4 6 mg/kg/vrk) näköhäiriöt, huimaus, raskaus sulfasalatsiini, päänsärky, ihottumat pistoskulta Metotreksaatti 7,5 25 mg kerran viikossa Vatsavaivat, huimaus, Munuaisten vajaatoiminta, Hydroksiklorokiini + tabletteina tai pistoksena suutulehdus, vaikeat maksasairaudet, sulfasalatsiini, lihakseen tai ihon alle maksa-arvojen nousu, raskaus, imetys leflunomidi, leukopenia, ihottuma syklosporiini, biologiset lääkkeet Atsatiopriini 2 3 mg/kg jaettuna 2 3 Vatsavaivat, maksa- Vaikeat verenkuvamuutokset annokseen arvojen nousu, raskaus, imetys verenkuvamuutokset Syklofosfamidi 1,5 2,5 mg/kg/vrk Vatsavaivat, verenkuva- Verenkuvamuutokset, infektiot, muutokset, pahan- raskaus, imetys laatuisten kasvaimien riski, infektio-herkkyys, hedelmättömyys Klorambusiili 0,1 0,2 mg/kg/vrk Samat kuin Samat kuin syklofosfamidilla syklofosfamidilla Leflunomidi 20 mg päivässä Ripuli, ihottuma, Maksasairaus, raskaus, Metotreksaatti päänsärky, imetys maksa-arvojen nousu, korkea verenpaine Siklosporiini 2,5 3 (4) mg/kg/vrk Karvoituksen lisääntyminen, Pahanlaatuiset kasvaimet, Metotreksaatti, vapina, munuaisten vaikea verenpainetauti, pistoskulta toiminnan heikkeneminen, munuaisten vajaatoiminta, korkea verenpaine, immuunipuutos-tila, imetys ienhyperplasia, vastavaivat, puutumiset Podofyllotoksiini 50 mg kolmesti päivässä Vatsavaivat, ripuli, Raskaus, imetys 2 viikkoa, sen jälkeen verenkuvamuutokset, 100 mg x 3 maksa-arvojen nousu BIOLOGISET LÄÄKKEET Adalimumabi Pistoskohdan Aiempi tuberkuloosi tai 40 mg ihon alle 2 viikon välein punoitus, allergiset hiljattainen kontakti, Metotreksaatti Etanersepti reaktiot, alttius bakteeritulehdus, sydämen 25 mg ihon alle kahdesti viikossa bakteeritulehduksiin vajaatoiminta, pahanlaatuinen Metotreksaatti Infliksimabi sairaus, raskaus, imetys 3 mg/kg infuusiona n. 2 kk:n välein Metotreksaatti Anakinra 100 mg ihon alle kerran päivässä Metotreksaatti

3 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK Turvakokeet Virtsan proteiinit ennen jokaista pistosta, verenkuva ennen joka kolmatta pistosta Verenkuva ja virtsan proteiinit 1 kk:n välein 3 kk:n ajan, Verenkuva ja virtsan proteiinit 2 viikon välein 2 kk:n ajan, Ei tarvita 2 viikon välein 2kk:n ajan, Verenkuva, maksa-arvot ja virtsakoe sen jälkeen 2 3 kk:n välein Samat kuin syklofosfamidilla (virtsakoetta ei tarvita) Kreatiniini ja verenpaine 2 kk:n ajan, 2 viikon välein 1 kk:n välein 3 kk:n ajan, Verenkuva 1 kk:n välein 3 kk:n ajan, Nivelreuman peruslääkkeiden yhdistelmät ja yhä isompina annoksina käytetty metotreksaatti ovat selvästi parantaneet lääkehoidon tuloksia viimeisen vuosikymmen aikana. runsaasti nivelreuman hoidossa. Se oli monille potilaille sopiva ja tehokas lääke, ja edelleenkin monet potilaat sitä käyttävät. Jos vanha lääke sopii ja tauti pysyy kurissa, ei ole syytä vaihtaa hoitoa. Uusia penisillamiinihoitoja aloitetaan nivelreumapotilaille nykyään kuitenkin hyvin harvoin. Mahdolliset hankalat sivuvaikutukset ovat yksi lääkkeen ongelmista. Sulfasalatsiini on sulfapyridiinin ja aminosalisyylihapon johdos, joka on yksi käytetyimmistä reumalääkkeistä Suomessa. Lääkkeen teho on yksinään usein riittämätön ja ohimenevä, mutta se soveltuu hyvin yhdistettäväksi mm. hydroksiklorokiinin, metotreksaatin ja pistoskullan kanssa. Sivuvaikutukset ovat melko tavallisia. Lääkkeen teho tulee esiin 1 2 kuukauden aikana. Nivelreuman hoidossa käytettävistä antimalarialääkkeistä on hydroksiklorokiini syrjäyttänyt klorokiinin paremman siedettävyytensä takia. Hydroksiklorokiinia voidaan käyttää lievässä nivelreumassa yksinään, mutta hiemankin aktiivisemmassa taudissa suositellaan muita lääkkeitä tai lääkeyhdistelmiä. Nivelreuman peruslääkkeistä hydroksiklorokiini aiheuttaa kaikkein vähiten sivuvaikutuksia eikä säännöllistä turvakoeseurantaa tarvita. Pelättyjä silmänpohjamuutoksia ei käytännössä esiinny silloin, kun käytetään suositeltuja annoksia. Lääkkeen teho tulee esiin 3 6 kuukauden kuluessa. Solunsalpaajat Solunsalpaajiin kuuluvasta metotreksaatista on viimeisen vuosikymmenen aikana tullut nivelreuman ensijainen lääke ja yhdistelmähoitojen kantalääke (3,9,10). Se on hyvin siedetty, halpa, nopeavaikutteinen ja vähintään yhtä tehokas kuin muut tavanomaiset reuman peruslääkkeet. Annostelu on yksinkertaista. Tabletit otetaan mg:n kerta-annoksena viikon välein. Sivuvaikutusten vähentämiseksi suositellaan käytettäväksi 3 5 mg foolihappoa viikossa. Metotreksaatti voidaan antaa myös lihakseen tai ihon alle samoilla annoksilla kuin tabletitkin, jolloin teho ja siedettävyys ovat paremmat. Metotreksaatti joudutaan lopettamaan erilaisten sivuvaikututusten takia n %:lla potilaista. Atsatiopriini kuluu metotreksaatin ohella solunsalpaajalääkkeisiin. Sen teho tulee esiin 4 6 kuukauden kuluessa, ja sillä saadaan usein kohtuullisesti rauhoitettua nivelreuman aktiivisuus. Atsatiopriini ei ole aivan niin tehokas, nopeavaikutteinen tai hyvin siedetty kuin metotreksaatti, joten se ei ole nivelreuman hoidossa ensisijainen solunsalpaaja. Atsatiopriinia kannattaa kuitenkin kokeilla, jos muut tavanomaiset lääkkeet eivät sovi. Suun kautta annosteltava syklofosfamidi on nivelreuman hoidossa käytetty solunsalpaaja, jonka vaikutus ilmaantuu 1 3 kuukauden kuluessa. Lääke on tehokas, mutta sillä on monia hankalia sivuvaikutuksia, joista mainittakoon alttius infektioille, hedelmättömyys ja riski sairastua pahanlaatuisiin kasvaimiin. Juuri sivuvaikutusten takia syklofosfamidia käytetään vain vaikeissa henkeä uhkaavissa nivelreuman komplikaatioissa, kuten verisuonitulehduksessa ja amyloidoosissa. Klorambusiili on tehokas solunsalpaaja, jonka käyttöindikaatiot ja sivuvaikutukset ovat samanlaiset kuin syklofosfamidilla. Leflunomidi on uusi suun kautta annosteltava solunsalpaajiin verrattava nivelreuman peruslääke, jonka käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Se on tutkimusten mukaan yhtä tehokas ja hyvin siedetty kuin metotreksaatti. Leflunomidi on hyvä vaihtoehto, jos metotreksaatti tai tavalliset yhdistelmälääkitykset eivät ole nivelreumaa rauhoittaneet. Lääkkeen teho tulee esiin useimmiten 2 3 kuukauden kuluessa. Leflunomidin ja metotreksaatin yhteiskäytössä on maksa-arvoja seurattava tavallista tarkemmin (11). Muut peruslääkkeet Elinsiirtojen hyljintäreaktioiden estossa käytetty siklosporiini lieventää nivelreuman oireita. Lääkkeen teho on yksinään käytettynä usein riittämätön ja ohimenevä, mutta se soveltuu hyvin yhdistettäväksi erityisesti metotreksaatin kanssa. Siklosporiini on kalliimpi kuin muut tavanomaiset reuman peruslääkkeet. Lääkkeen teho

4 1152 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK 59 tulee esiin 2 3 kuukauden aikana (12). Podofyllotoksiini on yksi vaihtoehto nivelreuman hoitoon, jos muut lääkkeet on jo kokeiltu. Reumaconniminen valmiste sisältää Himalajan rinteiltä kasvavasta Podofyllium emodi -kasvista eristettyä uutetta, jota kiinalaisessa kansanlääkinnässä on käytetty erilaisiin vaivoihin jo tuhansien vuosien ajan. Podofyllotoksiinin teho nivelreuman hoidossa on puutteellisesti osoitettu, mutta se vaikuttaa olevan tehokkaampi kuin auranofiini. Lääke vaatii erityisluvan. Biologiset lääkkeet Tuumorinekroositekijä (TNF)-alfa on tärkeä nivelreuman tulehduksen ja kudostuhon välittäjäaine. Kun sen toiminta estetään, rauhoittuu myös nivelreuman aktiivisuus (13). Monet uudet biologiset lääkkeet ovat TNF:n vastavaikuttajia. Näistä Suomessa on käytössä tällä hetkellä kolme: infliksimabi, etanersepti ja adalimumabi. Nämä lääkkeet ovat tehokkaita mutta erittäin kalliita (n euroa/v). Niitä pitäisi käyttää vasta silloin, kun muut peruslääkkeet ja tavallisimmat yhdistelmähoidot eivät ole sopineet ja potilaan sairaus jatkuu huomattavan aktiivisena (14). Hinnan lisäksi biologisten hoitojen ongelmia ovat lisääntynyt alttius infektioille, erityisesti tuberkuloosille, ja oireiden palaaminen entiselleen lääkityksen lopettamisen jälkeen. Infliksimabi annetaan suonensisäisenä infuusiona yleensä sairaalaolosuhteissa. Etanerseptin ja adalimumabin voi potilas itse pistää ihon alle. Biologisten reumalääkkeiden teho tulee esiin viimeistään 3 kuukauden kuluttua, ja niitä käytetään yhdessä muiden reuman peruslääkkeiden, erityisesti metotreksaatin, kanssa. Infliksimabi ja etanersepti ovat erillisselvityksellä peruskorvattavia Interleukiini-1 on nivelreuman tulehduksen ja kudostuhon välittäjäaine, jonka vaikutuksen kumoaminen vähentää nivelreumapotilaiden oireita ja parantaa toimintakykyä. Anakinra on interleukiini-1:n vastavaikuttaja, joka on ollut Suomessa markkinoilla vuodesta 2002 lähtien. Lääke on erityisselvityksellä peruskorvattava. Hoidon haittoja ovat kerran päivässä annostelu ja kohtalaisen yleiset mutta käytön jatkuessa häviävät pistosreaktiot. Teho ja muut sivuvaikutukset ovat samanlaiset kuin muillakin biologisilla lääkkeillä (15). Taulukko 2. Nivelreuman aktivisuuden arvio. Turvonneiden ja arkojen nivelten määrä Potilaan yleisarvio Hoitavan lääkärin yleisarvio Potilaan arvio kivusta Aamujäykkyyden kesto Tulehdusarvot (lasko ja CRP) Hoitotuloksia ovat edelleen parantaneet muutaman vuoden ajan käytössä olleet leflunomidi ja biologiset lääkkeet. Peruslääkkeiden yhdistelmähoidot Peruslääkkeiden erilaiset yhdistelmät ovat viimeisen vuosikymmenen aikana lyöneet itsensä läpi nivelreuman hoidossa (3,4,16,17). On todettu, että useimpien yhdistelmien teho on parempi kuin yksittäislääkkeiden, eivätkä sivuvaikutukset lisäänny merkittävästi. Hoidossa voidaan käyttää kahden, kolmen tai jopa neljän peruslääkkeen yhdistelmää, johon voi vielä lisätä suun kautta otettavan kortikosteroidihoidon. Taulukossa 1 on esitetty tavallisimmat Suomessa käytetyt nivelreuman yhdistelmähoidot. Kortikosteroidit Suun kautta otettavan kortikosteroidihoidon käyttöä nivelreumassa on rajoittanut lääkkeen huono maine, joka on johtunut sen sivuvaikutuksista. Viime vuosina kortikosteroideja on kuitenkin alettu käyttää aiempaa rohkeammin erityisesti varhaisessa ja aktiivissa nivelreumassa. Lääke vähentää nopeasti nivelreumapotilaan kipuja, turvotusta ja arkuutta sekä parantaa tulehdusarvoja. Tutkimuksissa on saatu myös viitteitä siitä, että kortikosteroidit estäisivät niveltuhojen etenemistä (7,8). On huomattava, että pieniannoksinen kortisonihoito (korkeintaan 7,5 mg prednisonia päivässä) aiheuttaa harvoin hankalia sivuvaikutuksia pitkäaikaisessakaan käytössä. Osteoporoosin ehkäisystä on kuitenkin huolehdittava monipuolisen ravinnon, liikunnan ja tarvittavan kalkki- ja D- vitamiinilisän avulla. Luuntiheysmittauksella voidaan todeta tehokkaampaa lääkitystä vaativa osteoporoosi. Tulehduskipulääkkeet Tulehduskipulääkkeitä on Suomessa markkinoilla useita kymmeniä. Eri valmisteiden välillä on yksilökohtaisia eroja tehossa ja sivuvaikutuksissa, joten sopiva lääke löytyy vaihtamalla ja kokeilemalla. On ilmeistä, että tehokkaamman peruslääkityksen ansiosta nivelreumapotilaiden tulehduskipulääkkeiden käyttö ja siitä aiheutuvat vakavat sivuvaikutukset tulevat vähenemään. Uudemmat COX- 2-selektiiviset lääkkeet voivat edelleen vähentää vakavia maha-suolikanavan sivuvaikutuksia mahahaavaa, verenvuotoja ja suolen puhkeamia. Selektiivisiä tulehduskipulääkkeitä voidaan suositella nivelreumapotilaille, joilla maha-suolikanavan verenvuodon riski on erityisen suuri (monet yleissairaudet, korkea ikä, aiempi mahahaava, kortikosteroidi- tai verenohennushoito). PERUSTERVEYDEN- HUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON TYÖNJAKO Suomessa nivelreumapotilaita hoitavat pääaasiassa reumatologit tai reuman hoitoon hyvin perehtyneet lääkärit keskus- tai aluesairaaloiden, Reumasäätiön sairaalan tai reumatoimistojen poliklinikoilla. Osa nivelreumapotilaista käy hoidossa yksityislääkäreillä tai yleislääkäreillä terveysasemilla tai työterveyshuollossa. Potilaalle sopivan hoitopaikan ratkaisee yleensä nivelreuman vaikeus ja aktiivisuus. Myös reumatologien määrä, paikallisten yleislääkärien perehtyneisyys, välimatkat ja hoitokulttuuri vaikuttavat siihen, missä nivelreumapotilaita eri puolilla Suomea hoidetaan. Nivelreuman hoito rakentuu potilaan, hoitavan lääkärin ja sairaanhoitajan (reumahoitaja) ympärille. Muiden ammattilaisten osuus on myös tärkeä, mutta ei aivan niin keskeinen. Diagnoosin asettaminen Avoterveydenhuollossa toimivan yleislääkärin ja erikoissairaanhoidossa toimivan reumatologin roolit hoitavana lääkärinä ovat erilaisia varsinkin nivelreuman varhaisvaiheessa. Taudin alussa avoterveydenhuollon lääkärin tehtävänä on erottaa tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivien poti-

5 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK Taulukko 3. Erikoissairaanhoidon lähetteen aiheet nivelreumassa. Alkava nivelreuma Perusteltu epäily seropositiivisesta tai -negatiivisesta nivelreumasta Krooninen nivelreuma Vaikea nivelreuman aktivaatio Lievä tai kohtalaisen vaikea aktivaatio, joka ei rauhoitu 2 3 kk:n aikana antireumaattista lääkitystä lisäämällä 1 Nivelreumaan liittyvä vaikea ekstra-artikulaarinen komplikaatio (esim. amyloidoosiepäily, pleuriitti) Reumaleikkauksen harkinta Päivystyslähete Nivelreuman aktivaatioon liittyy kuumeilua ja alentunut yleistila Antireumaattiseen lääkitykseen liittyvä vaarallinen sivuvaikutus (esim. granulosytopenia, trombosytopenia, pneumoniitti) Purulentin artriitin epäily Kaularankamuutoksiin liittyvä selkäytimen kompressio 1 Perusterveydenhuollossa voidaan antaa paikallisia kortikosteroidi-injektioita, nostaa käytetyn antireumaatin annosta tai aloittaa peroraalinen kortikosteroidilääkitys (prednison 5 7,5 mg aamuisin) tai lisätä sen annosta (ad 10 mg aamuisin) laiden joukosta ne, joiden tauti voi olla nivelreuma (18). Nivelreuman oireet alkavat useimmiten päkiöistä ja käsistä. Nivelet ovat liikearat, jäykät ja symmetrisesti turvoksissa. Synoviittien objektiivinen toteaminen ei taudin varhaisvaiheessa ole välttämättä helppoa. Nivelreumaepäilyä voi vahvistaa määrittämällä ainakin laskon, CRP:n, verenkuvan ja reumatekijän. Tulehdusarvot ovat useimmiten koholla, mutta eivät kaikilla potilailla. On huomattava, että jopa 30 %:lla nivelreumapotilaista reumatekijä on negatiivinen. Potilas, jolla voidaan perustellusti epäillä nivelreumaa, lähetetään viipymättä erikoissairaanhoitoon. Ennen varman diagnoosin asettamista ei potilaalle tulisi aloittaa reuman peruslääkkeitä eikä kortikosteroidihoitoa suun kautta. Myös nivelensisäiset kortikosteroidi-injektiot voivat ainakin ohimenevästi peittää oireita ja vaikeuttaa taudin tarkempaa määrittelyä. Pelkkä tulehduskipulääke on käypä hoito silloin, kun diagnoosi on epävarma. Nivelreuman diagnoosi tulisi varmistaa erikoispoliklinikalla. Taudin toteamiseen riittää, että oireita on ollut yli kuuden viikon ajan ja nivelet ovat symmetrisesti turvoksissa. Tavoite on, että varhaista nivelreumaa sairastava potilas pääsisi reumatologin tutkimuksiin ja hoitoon nopeasti lähetteen kirjoittamisen jälkeen. Kansallisessa terveydenhoitoprojektissa on asetettu erikoissairaanhoidon tutkimuksiin pääsyn aikarajaksi 3 viikkoa. Tämä on hyvä tavoite myös varhaisessa nivelreumassa. Noin 40 % potilaista saavuttaa täyden remission taudin varhaisessa vaiheessa, kun hoitona käytetään usean antireumaatin yhdistelmälääkitystä. Sairauden myöhemmässä vaiheessa on hoitovaste huonompi. Alkuvaiheen hoito ja seuranta Lääkehoito aloitetaan erikoissairaanhoidossa heti, kun diagnoosi on varma. Nivelreuman alkuvaiheessa esiintyvien oireiden ja löydösten perusteella ei voida riittävän luotettavasti päätellä taudin ennustetta. Siksi kaikki potilaat pyritään hoitamaan jo varhaisvaiheessa tehokkaalla lääkityksellä. Arvioisimme, että Suomessa ainakin puolella potilaista nivelreuman hoito aloitetaan lääkeyhdistelmällä metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini ja kortikosteroidi. Erikoislääkäri seuraa nivelreumaan sairastunutta potilasta taudin alkuvaiheessa säännöllisesti n. 3 kk:n välein ainakin 1 (2) vuoden ajan. Perusterveydenhuollon lääkärin rooli tässä vaiheessa on tulkita potilaan turvakokeiden tulokset ja antaa tarvittaessa paikallisia kortisonipistoksia. Jos nivelreuma rauhoittuu ensimmäisten vuosien aikana, potilaan hoitovastuu pyritään kokonaan siirtämään perusterveydenhuoltoon. Hallinnassa olevan taudin hoito Rauhallisessa vaiheessa olevaa nivelreumapotilasta voidaan seurata perusterveydenhuollossa 3 12 kk:n välein riippuen sairauden aktiivisuudesta ja vaikeudesta ja potilaan muista sairauksista. Vastaanotolla tulisi kiinnittää huomiota nivelreuman tulehduksen aktiivisuuteen, jota voidaan arvioida turvonneiden nivelten lukumäärällä, aamujäykkyyden kestolla ja tulehdusarvoilla (lasko ja CRP) (taulukko 2). Potilaan kokema kipu ja hänen oma arvionsa nivelreuman aktiivisuudesta ja vaikutuksesta toimintakykyyn ovat myös tärkeitä lääkehoitoa suunniteltaessa. Vastaanottokäynneillä kiinnitetään huomiota myös reumalääkkeiden mahdollisiin sivuvaikutuksiin, kuntoutuksen ja toimintaterapian tarpeeseen, jalkojen hoitoon, tarvittaviin reumaleikkauksiin ja sosiaalisten etuuksien tarpeeseen. Jos rauhallisena säilynyt nivelreuma aktivoituu, voi perusterveydenhuollon lääkäri antaa paikallisia kortisonipistoksia tulehtuneisiin niveliin, nostaa jonkin verran käytetyn peruslääkkeen annosta (esim. metotreksaattia 2,5 5 mg:lla), aloittaa systeemisen kortisonihoidon tai nostaa sen annosta (maksimi 10 mg prednisonia vuorokaudessa). Jos tauti ei rauhoitu näillä toimenpiteillä 2 3 kk:n kuluessa tai pahenemisvaihe näyttää alun perin vaikealta, ohjataan potilas erikoispoliklinikalle. Nivelreumapotilaan erikoissairaanhoitoon lähettämisen aiheet on esitetty taulukossa 3. Jos potilaan sairaus on ollut yli vuoden ajan remissiossa, voidaan lääkitystä varovaisesti vähentää. Prednisonia ja metotreksaattia kannattaa useimmiten vähentää vain 2,5 mg:lla/viikko ja sulfasalatsiinia mg:lla/vrk kolmen kuukauden välein. Mikäli sairaus aktivoituu, joudutaan palaamaan takaisin suurempiin annoksiin. Vaikeahoitoinen tai aktivoituva tauti Jos potilas on sairastanut nivelreumaa jo pitempään ja tauti on vaikea tai jatkuvasti aktiivinen, tai pitkään rauhallisena pysynyt tauti selvästi aktivoituu, on oikea hoitopaikka sairaalan reumapoliklinikka. Kontrollissa käydään yleensä 3 6 kk:n välein. Erikoislääkäri arvioi taudin ak-

6 1154 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK 59 tiivisuuden ja hoidon tarpeen samalla tavalla kuin perusterveydenhuollon lääkäri. Lääkehoitoja vaihtamalla, aloittamalla uusia lääkeyhdistelmiä ja tarkistamalla lääkeannoksia pyritään nivelreuman aktiivisuus rauhoittamaan mahdollisimman hyvin. Mikäli tavanomaiset reuman peruslääkkeet ja niiden yhdistelmät eivät sovi tai tehoa ja sairaus jatkuu selvästi aktiivisena, voidaan käyttää biologisia lääkkeitä. Hoitoratkaisut tehdään yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Pitkään kestänyttä mutta sammunutta tai lievästi aktiivista nivelreumaa sairastava potilas saa useimmiten parasta hoitoa omalla terveysasemalla, jossa monipuoliset tukitoimet ovat lähellä. Toisaalta vaikeaa ja jatkuvasti aktiivista nivelreumaa sairastava potilas tarvitsee välttämättä tehokasta lääkitystä ja erikoislääkärin suunnittelemaa hoitoa. Hoidon tehostaminen Kansallisen terveydenhoitoprojektin mukaiset erikoissairaanhoitoon pääsyn aikarajat voidaan nopeimmin ja tehokkaimmin saavuttaa tiukentamalla tutkimuksiin ja hoitoon ottamisen indikaatioita. Polikliinisessä English summary työssä voidaan lisätä lähetteiden ja palautteiden kautta tapahtuvaa konsultaatiotoimintaa. Vastaanotokäynnille otetaan vain ne potilaat, jotka selvästi vaativat erikoislääkärin tutkimuksia ja hoitoa, ja tavoiteajoista pyritään pitämään kiinni. Avoin sähköinen lähete-palaute -järjestelmä edistää toiminnan sujuvuutta (19). Lähete-palaute -järjestelmä helpottaa perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin työtä, mutta ei välttämättä vähennä hänen työmääräänsä. Hoitoonpääsyä perusterveydenhuollossa voidaan helpottaa jakamalla potilastyötä eri ammattilaisten kesken. Reumatauteihin perehtyneitä hoitajia on suurimmissa terveyskeskuksissa, ja heidän työpanoksensa nivelreuman hoito-organisaatiossa voitaisiin tulevaisuudessa ottaa suurempaan käyttöön. Tiivistämällä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä voidaan varmistaa, että nivelreumaan äskettäin sairastunut potilas pääsee erikoissairaanhoitoon pikaisesti ja toisaalta se, että pitempään sairastanut potilas, jonka tauti vaikeasti aktivoituu, ei joutuisi odottamaan jonoissa kolmea viikkoa pitempään. Pharmacotherapy in rheumatoid arthritis and organisation of care The medical treatment of rheumatoid arthritis has clearly improved during the last decade. Better results are mainly due to combination therapy and methotrexate, which is used increasingly and in higher doses than previously. During the last few years, leflunomide and biologicals have further improved the results. The goal in the treatment of rheumatoid arthritis is remission, which can be achieved in the early phase of the disease in about 40% of the patients by using combination therapy with methotrexate, sulfasalazine, hydroxychloroquine and prednison. In patients with advanced disease, the effect of the treatment is not so marked. Close collaboration between general practitioners and rheumatologists is needed to achieve a good outcome. HEIKKI JULKUNEN MD MATTI ROMU MD Peijas Hospital Helsinki University Hospital KIRJALLISUUTTA 1 Suomen Reumatologisen Yhdistys ry. Nivelreuman diagnostiikka ja hoito. Käypä hoito -suositus. Duodecim 2000;116: Kaipiainen-Seppänen O. Krooninen niveltulehdus Suomessa. Duodecim 2000;116: Wolfe F, Cush JJ, O'Dell JR, ym. Consensus recommendations for the assessment and treatment of rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2001;28: Möttönen T, Hannonen P, Leirisalo-Repo M, ym. Comparison of combination therapy with singledrug therapy in early rheumatoid arthritis: a randomised trial. FIN-RACo trial group. Lancet 1999;353: Nordström D, Konttinen Y. Nivelreuman uudet lääkkeet. Duodecim 2000;116: Martio J. Uusia mahdollisuuksia reumasairauksien lääkehoitoon. Suom Lääkäril 2000;55: Kirwan JR. Systemic low-dose glucocorticoid treatment in rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2001;27: van Everdingen AA, Jacobs JWG, van Reesema DRS, Bijlsma JWJ. Low-dose prednisone therapy for patients with early active rheumatoid arthritis: clinical efficacy, disease-modifying properties, and side effects. Ann Intern Med 2002;136: Korpela M. Metotreksaatti nivelreuman hoidossa. Duodecim 1996;112: Martio J. Solunsalpaajat reuma- ja sidekudostautien hoidossa. Duodecim 1998;114: Osiri M, Shea B, Robinson V, ym. Leflunomide for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003;1:CD Marra CA, Esdaile JM, Guh D, Fisher JH, Chalmers A, Anis AH. The effectiveness and toxicity of cyclosporin A in rheumatoid arthritis: longitudinal analysis of a population-based registry. Arthritis Rheum 2001;45: Taylor PC. Anti-TNFalpha therapy for rheumatoid arthritis: an update. Intern Med 2003;42: Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Nivelreuman diagnostiikka ja hoito. Käypä hoito -suositus, Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2003 [päivitetty ]. Saatavilla internetissä 15 Nordström D, Honkanen V, Mandelin J ym. Interleukiini-1:n reseptoriantagonistit nivelreuman hoidossa. Suom Lääkäril 2002;16: Bingham S. Emery P. Combination therapy in rheumatoid arthritis. Spring Sem Immunopathol 2001;23: Kilpinen L, Möttönen T. Nivelreuman lääkehoitokäytännön muutos TYKS:ssa vuodesta 1989 vuoteen Suom Lääkäril 2002;57: Myllykangas-Luosujärvi R. Milloin epäilen potilaallani nivelreumaa? Suom Lääkäril 2002;57: Julkunen H, Pohjola-Sintonen S, Harno K. Kokemuksia sähköisestä konsultoinnista. Duodecim 2002;118: Kirjoittajat HEIKKI JULKUNEN dosentti, osastonylilääkäri MATTI ROMU LL, osastonlääkäri HYKS Peijaksen sairaala, Vantaa, sisätautien toimiala

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lääkehoito 13. Biologiset lääkkeet Aivan viime vuosina on taudin hoidossa avautunut uusia näköaloja niin kutsuttujen biologisten lääkkeiden myötä. Biologisiksi

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka

Ihopsoriaasin hoitaminen. Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Ihopsoriaasin hoitaminen Anna Jussila, LL, erikoistuvan vaiheen lääkäri SATSHP, Ihotautien poliklinikka Hoidon tavoitteet 1. Oireiden minimointi 2. Elämänlaadun parantaminen 3. Työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 2. TAUDIN TOTEAMINEN JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Tauti todetaan nuoruusiän

Lisätiedot

Erityisesti tehokkaat biologiset lääkkeet ovat muuttaneet hoidon tavoitetasoa merkittävästi.

Erityisesti tehokkaat biologiset lääkkeet ovat muuttaneet hoidon tavoitetasoa merkittävästi. Oireeton lapsuus Reuma-lehti 1/2016 (2.3.2016) Lastenreuman hoito on mullistunut viimeisen viidentoista vuoden aikana. Hoidon tavoitteena on nykyisin remissio eli niveltulehduksen täydellinen sammuttaminen.

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Tulehduksellisten reumatautien uudet biologiset lääkkeet

Tulehduksellisten reumatautien uudet biologiset lääkkeet Katsaus Marjatta Leirisalo-Repo Tulehduksellisten reumatautien uudet biologiset lääkkeet Biologiset lääkkeet ovat täsmälääkkeitä, joiden vaikutukset kohdistuvat tulehduksenvälittäjäaineisiin tai immuunijärjestelmän

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS. Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Nivelreuma

KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS. Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Nivelreuma Käypä hoito -suositus on päivitetty KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama työryhmä Nivelreuma Julkaistu ensimmäisen kerran Aikakauskirja Duodecimissa, DUODECIM 2000;116(2):193

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 28.01.2013 Sivu 1 / 1 4468/06.00.00/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 116 22.11.2012 Kaupunginhallitus 375 17.12.2012 24 Valtuustokysymys reumapotilaiden hoidon turvaamisesta Valmistelijat

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Lastenreuman lääkehoidossa ollaan jokseenkin

Lastenreuman lääkehoidossa ollaan jokseenkin Näin hoidan -kirjoituskilpailu Visa Honkanen ja Pekka Lahdenne Tehostuneen lääkehoidon ansiosta lastenreuman ennuste on huomattavasti parantunut. Nykyisen aktiivisen lääkehoitokäytännön perustana ovat

Lisätiedot

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA liiketaitoa ja tasapainoa sekä ylläpitää valmiutta selvitä omatoimisesti ja henkistä kuntoa. Rentoutuminen on yksi liikunnan hyödyistä. Niveltulehduksen sijainti vaikuttaa lajin valintaan myös sairauden

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS)

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mikä on Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta? Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta on perinnöllinen sairaus. Se on elimistön

Lisätiedot

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen

Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä. Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Mitä on vaikuttava lääkehoito? Biologiset lääkkeet esimerkkinä Antti Viitanen Toimitusjohtaja Novartis Finland Oy 11.11.2016 Vaikuttavuustavoitteet SOTE-johtamisen ytimeen Huomio resursseista ja rakenteista

Lisätiedot

Nivelreuman hoidon keskeisin tavoite on

Nivelreuman hoidon keskeisin tavoite on Lääkevaaka Vaikean nivelreuman lääkehoito Markku Korpela Nivelreuman lääkehoito on viimeisten kymmenen vuoden aikana kehittynyt nopeasti. Uusien tutkimustulosten perusteella aikaisessa vaiheessa aloitetuilla

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

Henoch-Schönleinin purppura (HSP)

Henoch-Schönleinin purppura (HSP) Henoch-Schönleinin purppura (HSP) Mikä on Henoch-Schönleinin purppura (HSP)? Henoch-Schönleinin purppura (HSP) on hiussuonien eli kapillaarien tulehdustauti eli vaskuliitti, joka aiheuttaa tavallisimmin

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Nivelpsoriaasin hoito ja ennuste. Timo Yli-Kerttula, yl Reumasairauksien yksikkö 11.11.2015

Nivelpsoriaasin hoito ja ennuste. Timo Yli-Kerttula, yl Reumasairauksien yksikkö 11.11.2015 Nivelpsoriaasin hoito ja ennuste Timo Yli-Kerttula, yl Reumasairauksien yksikkö 11.11.2015 Nivelpsoriaasin hoitolinjat Kokonaisvaltainen sekä nivel- että ihosairauden hoito Tulehduksen kontrollointi, oireiden

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10 Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Lastenreuma Määritelmä ja luokittelu Yleisyys Lastenreuman erityispiirteet

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Mikä on Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi? Blaun oireyhtymä on perinnöllinen sairaus. Sen oireita ovat ihottuma, niveltulehdus (artriitti) ja silmän suonikalvoston

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus

Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa. Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus Tunnistetun masennuksen aktiivinen hoito perusterveydenhuollossa Psyk el, LT Maria Vuorilehto Sateenvarjo-hanke, Vantaan terveyskeskus DIAGNOOSI PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Seulonta- ja arviointiasteikot ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA?

KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? KOSKA JA MILLÄ EHDOIN KELAN LÄÄKEKORVAUKSIA? Lauri Keso asiantuntijalääkäri, Kela Esitetyt tiedot ovat huhtikuun 2013 tilanteen mukaisia. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti. Seuraa Kelan tiedotteita! Kela tiedottaa

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 2. LASTENREUMAN ALATYYPIT 2.1 Esiintyykö taudista erilaisia muotoja? Lastenreuma jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, monessako nivelessä tulehdusta

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 3. DIAGNOOSI JA HOITO 3.1 Mikä merkitys laboratoriokokeilla ja muilla tutkimuksilla on? Laboratoriokokeet tukevat taudin diagnosointia nivel- ja

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä

Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä Reuma-lehti 2/2012 Professori Dan Nordström: Magneettikuvauksella varmistetut varhaiset diagnoosit ja uudet lääkkeet ovat auttaneet kampittamaan

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin)

Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Suomen Reumatologisen Yhdistyksen (SRY) kannanotto biosimilaarilääkkeisiin (biologisiin kopiolääkkeisiin) Taustaa Biosimilaarilääke on patenttisuojansa menettäneen biologisen alkuperäislääkkeen samankaltainen,

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Taudin toteaminen perustuu oireisiin

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Kineretin (anakinran) käyttäminen

Kineretin (anakinran) käyttäminen Kineretin (anakinran) käyttäminen Opas terveydenhuollon ammattilaisille Kun määräät Kineretiä kryopyriiniin liittyvien ajoittaisten oireyhtymien (CAPS-oireyhtymien) hoitoon, kerro tässä lehtisessä annetut

Lisätiedot

Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume)

Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume) 1. MIKÄ ON TRAPS? 1.1 Mikä se on? Tuumorinekroositekijän

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro PAPA-oireyhtymä Versio 2016 1. MIKÄ ON PAPA-OIREYHTYMÄ? 1.1 Mikä se on? PAPA on lyhenne englannin sanoista "Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne",

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

LIITE. Tieteelliset osat

LIITE. Tieteelliset osat LIITE Tieteelliset osat 3 LIITE Tieteelliset osat A) JOHDANTO Sparfloksasiini on kinoloneihin kuuluva antibiootti, joka on indikoitu seuraavien tilojen hoitoon: - avohoitopneumonia annostuksella 400/200

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS Jukka Heikkinen Infektioylilääkäri, PKSSK Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 8.10.2007 Keuhkotuberkuloosi Pohjois-Karjalassa 20 18

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

- aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisille silloin, kun hoito sairauden kulkuun vaikuttavilla lääkkeillä (DMARD) on aiheellinen

- aktiivisen nivelreuman hoitoon aikuisille silloin, kun hoito sairauden kulkuun vaikuttavilla lääkkeillä (DMARD) on aiheellinen RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TREXAN 25 MG/ML, INJEKTIONESTE, LIUOS, ESITÄYTETTY RUISKU ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 12-01-2015, VERSIO 1.2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Metotreksaatti

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP

ADHD:n Käypä hoito -suositus. Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP ADHD:n Käypä hoito -suositus Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP Sidonnaisuudet kolmen viimeisen vuoden ajalta LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Otezla tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen apremilasti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/26 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Previcox 57 mg purutabletit koiralle Previcox 227 mg purutabletit koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS

HIV-potilaan hoitotyö K-SKS HIV-potilaan hoitotyö K-SKS Valtakunnallinen HIVkoulutuspäivä 13.2.13 sh Ulla-Maarit Tiainen MITÄ KESKI-SUOMEN HIV -HOITOTYÖHÖN KUULUU TÄNÄÄN, n HIV-potilaita on hoidettu sisätautien pkl:lla 90-luvun alusta

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen.

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen. Majeedin oireyhtymä Mikä on Majeedin oireyhtymä? Majeedin oireyhtymä on harvinainen perinnöllinen sairaus. Oireyhtymää sairastavilla lapsilla esiintyy toistuvaa pitkäaikaista monipesäkkeistä osteomyeliittiä

Lisätiedot

HIV ja hepatiitit HIV

HIV ja hepatiitit HIV HIV ja hepatiitit Alueellinen tartuntatautipäivä 3.5.16 Keski Suomen keskussairaala Infektiolääk. Jaana Leppäaho Lakka HIV 1 HIV maailmalla HIV Suomessa Suomessa 2014 loppuun mennessä todettu 3396 tartuntaa,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot