Hyvä tietää RoActemra

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä tietää RoActemra"

Transkriptio

1 Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1

2 Tämä pakollinen koulutusmateriaali liittyy keskivaikeaa tai vaikeaa nivelreumaa sairastavien potilaiden hoidossa käytettävän RoActemra-valmisteen myyntiluvassa mainittuun ehtoon ja sen tarkoituksena on minimoida käyttöön 2 liittyviä mahdollisia riskejä.

3 Hyvä tietää RoActemrasta Oikean hoidon löytäminen nivelreuman hoitoon on erittäin tärkeää. Nykyisin monet ihmiset saavat avun tarjolla olevista nivelreuman hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä. Kaikilla lääkkeillä voi olla hyödyllisten vaikutustensa lisäksi myös haitallisia vaikutuksia, ja on tärkeää tuntea hyvin nämä molemmat vaikutukset. Lääke, jossa hyötyjen ja haittojen välillä vallitsee sopiva tasapaino, toimii parhaiten hoidossasi. RoActemra saattaisi olla juuri tällainen lääke sinulle. RoActemraa käytetään kohtalaisen tai vaikean aktiivisen nivelreuman (ns. autoimmuunisairaus) hoidossa aikuispotilaille, jotka eivät ole saaneet riittävää apua aikaisemmista hoidoista. RoActemra-infuusioita voidaan myös antaa vaikean, aktiivisen ja etenevän nivelreuman hoitoon potilaille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet metotreksaattia. RoActemra lievittää nivelreuman oireita, kuten nivelkipua ja -turvotusta, ja voi siten parantaa toimintakykyäsi päivittäisissä toiminnoissa. RoActemran on osoitettu hidastavan taudin aiheuttamia nivel- ja rustovaurioita ja parantava potilaiden kykyä selviytyä päivittäisistä askareista. RoActemra on tehonnut hyvin sellaisilla potilailla, jotka eivät ole saaneet apua muista nivelreuman hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, kuten metotreksaatti ja biologiset lääkkeet. Tämän oppaan tarkoituksena on vastata RoActemran haittavaikutuksia ja mahdollisia riskejä koskeviin kysymyksiin. Oppaan tarkoituksena on myös auttaa sinua päättämään, onko RoActemra oikea lääke sinulle. Opas ei kuitenkaan korvaa keskustelua lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa. 3 Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

4 Hyvä tietää nivelreumasta ja RoActemrasta Mikä nivelreuman aiheuttaa? Kukaan ei tiedä varmasti, miksi osa ihmisistä sairastuu nivelreumaan. Nivelreumassa elimistön immuunijärjestelmä ei toimi niin kuin sen pitää. Immuunijärjestelmän tehtävänä on suojella elimistöä vierailta taudinaiheuttajilta, kuten bakteereilta. Mutta koska immuunijärjestelmä ei toimi normaalisti, se toimii omaa elimistöä vastaan. Sairauksia, joissa näin tapahtuu, kutsutaan autoimmuunisairauksiksi. Kun immuunijärjestelmä toimii omaa elimistöä vastaan, se aiheuttaa esimerkiksi nivelreuman kaltaisia oireita. Näitä voivat olla nivelkipu, turvotus, jäykkyys ja väsymys. Mikä on IL-6? Interleukiini-6 (IL-6) on immuunijärjestelmän tuottama valkuaisaine eli proteiini. IL-6 osallistuu elimistön tulehdusprosesseihin. IL-6:lla on merkittävä osuus myös nivelreuman oireiden kehittymisessä. Joidenkin nivelreumaa sairastavien potilaiden elimistössä on liikaa IL-6-proteiinia. Mitä RoActemra on? RoActemra on biologinen (elävissä soluissa tuotettu) lääke, joka estää IL-6:n vaikutuksia elimistössä. Sitä käytetään aikuisten keskivaikean ja vaikean nivelreuman hoitoon. Miten RoActemraa on tutkittu? RoActemraa on tutkittu laajasti aikuisten nivelreuman hoidossa. Sitä on tutkittu yksin ja yhdistettynä perinteisiin, suun kautta otettaviin nivelreumalääkkeisiin. Miten RoActemraa käytetään? RoActemraa voidaan käyttää metotreksaatin kanssa tai yksin, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai jos hoito metotreksaatilla ei ole tarkoituksenmukaista. RoActemraa ei ole tutkittu muiden biologisten reumalääkkeiden kanssa nivelreuman hoidossa, ja lisääntyneen infektioriskin vuoksi sitä ei saa käyttää yhdessä muiden biologisten reumalääkkeiden kanssa. Miten RoActemra annetaan? RoActemra annetaan joko infuusiona eli tiputuksena laskimoon (i.v.) neulan kautta tai esitäytetyn ruiskun avulla pistoksena ihon alle (s.c.). Ks. alempana tarkempia tietoja RoActemran antamisesta. 4

5 RoActemran antaminen infuusiona laskimoon Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa RoActemran. Yhden annoksen antaminen infuusiona laskimoon kestää noin 60 minuuttia, ja se annetaan yleensä käsivarteen. Annos perustuu painoon, joten jokaisen potilaan annos voi olla erilainen. Lääkäri voi muuttaa annosta sen perusteella, kuinka tehokkaasti lääke vaikuttaa sinuun. RoActemra annetaan neljän viikon välein. On erittäin tärkeää, että saat määrätyt laskimoon annettavat RoActemra-annokset aina ajallaan eikä yhtään annosta jää väliin. Jos annos jää väliin, soita hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle, joka kertoo seuraavan annoksen ajankohdan. RoActemran antaminen esitäytetyn ruiskun avulla pistoksena ihon alle Päätät yhdessä lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, voitko itse (tai voiko sinua hoitava henkilö) pistää RoActemra-pistoksen ihon alle kotona. Tällöin sinulle opastetaan, miten RoActemra-pistos annetaan ihon alle esitäytetyn ruiskun avulla. Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinun ensimmäisen RoActemra-pistoksesi ihon alle. Pistos annetaan vatsaan tai reiteen. RoActemra-annos on 162 mg painosta riippumatta. RoActemra-pistos annetaan kerran viikossa (ellei lääkäri ole toisin määrännyt). On erittäin tärkeää, että RoActemraa pistetään juuri siten kuin lääkäri on määrännyt ja että otetut annokset merkitään muistiin. Jos huomaat 7 päivän kuluessa viikoittaisen annoksesi unohtuneen, pistä seuraava annos hoito-ohjelman mukaisena seuraavana lääkkeenottoajankohtana. Jos huomaat 7 päivän kuluessa kerran kahdessa viikossa pistettävän annoksen unohtuneen, pistä annos heti sen muistaessasi ja pistä seuraava annos hoito-ohjelman mukaisena seuraavana lääkkeenottoajankohtana. Jos huomaat vasta myöhemmin kuin 7 päivän kuluessa viikoittaisen tai kerran kahdessa viikossa otettavan annoksen unohtuneen tai jos et ole varma, milloin RoActemra pitäisi pistää, soita lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkiin. 5 Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

6 Yleiset annostusohjeet (esitäytetty ruisku) RoActemra 162 mg on pakattu 0,9 ml liuosta sisältävään esitäytettyyn ruiskuun, joita on saatavana neljän esitäytetyn ruiskun pakkauksina. Ennen lääkkeen pistämistä on huomioitava seuraavat asiat: Esitäytetty ruisku pitää säilyttää 2 C 8 C:n lämpötilassa eikä se saa jäätyä. Esitäytetty ruisku on pidettävä ulkopakkauksessa valolta suojattuna ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Esitäytetty ruisku on pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. Tarkista esitäytetty ruisku silmämääräisesti ennen liuoksen pistämistä, havaitaksesi ettei siinä ole hiukkasia tai värimuutoksia. Älä käytä lääkettä, jos se on sameaa tai siinä on hiukkasia tai jos liuos ei ole väritöntä tai hieman kellertävää tai jos esitäytetyn ruiskun jokin osa vaikuttaa vialliselta. Kun RoActemra 162 mg/0,9 ml on otettu jääkaapista, se on annettava 8 tunnin kuluessa eikä sitä saa säilyttää yli 30 C:n lämpötilassa. Kun esitäytetty ruisku on otettu jääkaapista: esitäytetyn ruiskun on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi (18 C 28 C) odottamalla minuuttia ennen RoActemra 162 mg/0,9 ml -injektioliuoksen pistämistä. Älä lämmitä esitäytettyä ruiskua millään muulla tavalla. Kun neulan suojakorkki on poistettu, lääke pitää pistää 5 minuutin kuluessa, jotta vältetään lääkkeen kuivuminen ja neulan tukkeutuminen. Jos esitäytettyä ruiskua ei käytetä 5 minuutin kuluessa siitä, kun neulan suojakorkki on poistettu, on ruisku hävitettävä laittamalla se pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan, ja käyttöön on otettava uusi esitäytetty ruisku. Älä koskaan yritä kiinnittää kerran poistettua neulan suojakorkkia takaisin paikoilleen. Esitäytettyä ruiskua ei saa ravistaa. Jos et neulan ihon alle pistämisen jälkeen pysty painamaan ruiskun mäntää, sinun on laitettava esitäytetty ruisku pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan ja otettava käyttöön uusi esitäytetty ruisku. Terveydenhuollon ammattilaisen tulisi antaa ensimmäinen annos. Potilas voi pistää RoActemra-pistoksen itse saatuaan asianmukaisen pistostekniikkaopastuksen, jos itsepistämisen katsotaan soveltuvan potilaalle. Katso lisätietoja Lääkkeen anto-ohjeista vaihe vaiheelta ja pakkausselosteesta. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä laittamalla se pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan. 6

7 Mitä laboratoriokokeita RoActemra-hoidon aikana otetaan? Jokaisella käynnillä lääkärin tai sairaanhoitajan luona sinusta otetaan verikokeita, jotta hoidon vaikutuksia voidaan seurata. Esimerkiksi seuraavia veriarvoja saatetaan seurata: Neutrofiilit. Riittävä valkosolujen määrä on tärkeä, jotta elimistö pystyy puolustautumaan infektioita vastaan. RoActemra vaikuttaa immuunijärjestelmään, joten se saattaa pienentää neutrofiilien (tiettyjen valkosolujen) määrää. Siksi lääkäri seuraa verikokeiden avulla, että neutrofiilimäärä pysyy riittävänä, ja tarkkailee infektioon viittaavia oireita. Verihiutaleet. Verihiutaleet ovat pieniä veren aineosia, jotka tyrehdyttävät verenvuodon muodostamalla hyytymiä. Joidenkin potilaiden verihiutalemäärä pienenee RoActemra-hoidon aikana. Kliinisissä tutkimuksissa verihiutaleiden vähenemiseen ei liittynyt vakavia verenvuotoja. Maksa-arvot. Maksaentsyymit ovat maksan tuottamia proteiineja, joita voi päästä verenkiertoon. Joskus näiden proteiinien esiintyminen verenkierrossa voi liittyä maksavaurioon tai -sairauteen. Joidenkin RoActemra-hoitoa saaneiden potilaiden maksa-arvot ovat kohonneet, mikä voi viitata maksavaurioon. Kohonneita maksa-arvoja on esiintynyt useammin silloin, kun RoActemran kanssa on annettu muita lääkkeitä, jotka voivat olla haitallisia maksan toiminnalle. Jos maksa-arvot ovat kohonneet, lääkärin on arvioitava tilanne heti. Lääkäri voi päättää muuttaa RoActemran tai muiden lääkkeiden annosta tai keskeyttää RoActemra-hoidon. Kolesteroli. Joidenkin RoActemra-hoitoa saaneiden potilaiden kolesteroliarvot (eräs veren rasva-arvo) ovat kohonneet. Jos näin tapahtuu, lääkäri voi määrätä sinulle kolesterolia alentavia lääkkeitä. Voiko potilas ottaa rokotuksia RoActemra-hoidon aikana? RoActemra vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan ja saattaa heikentää elimistön kykyä taistella infektioita vastaan. RoActemra-hoidon aikana ei pidä antaa rokotteita, jotka sisältävät eläviä tai eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia (hyvin pieniä määriä). Nivelreumaa sairastavien potilaiden kaikki rokotukset tulisi saattaa ajan tasalle ennen RoActemra-hoidon aloittamista. 7 Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

8 Mitkä ovat RoActemran yleisimmät haittavaikutukset? Kliinisissä tutkimuksissa potilaiden yleisimmin raportoimat haittavaikutukset olivat yleensä lieviä eivätkä tavallisesti vaatineet lääkityksen keskeyttämistä. Yleisiä haittavaikutuksia olivat: ylähengitysteiden infektiot (nuhakuume, poskiontelotulehdus) päänsärky ohimenevä verenpaineen nousu ihottuma huimaus, jos sinulla on huimausta, et saa ajaa autoa tai käyttää koneita ennen kuin huimaus on helpottanut pistoskohdan reaktiot, jotka ovat yleisempiä, kun RoActemra annetaan pistoksena ihon alle kuin jos se annetaan infuusiona. Mitä ovat RoActemran vakavat haittavaikutukset? Infektiot. RoActemra on lääke, joka vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan. Immuunijärjestelmällä on tärkeä tehtävä elimistössä, sillä se puolustaa elimistöä infektioita vastaan. Infektioherkkyytesi saattaa lisääntyä RoActemra-hoidon aikana. Jotkut infektiot saattavat muuttua vakavammiksi RoActemra-hoidon aikana. Vakavat infektiot voivat vaatia lääkitystä tai sairaalahoitoa ja joskus johtaa jopa kuolemaan. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulla on infektioon viittaavia oireita, kuten kuume itsepintainen yskä painon lasku kurkkukipu tai nielun arkuus hengityksen vinkuminen punaiset tai turvonneet rakkulat iholla, ihon repeytymät tai haavat voimakas heikotus tai väsymys. Allergiset reaktiot. Useimmat allergiset reaktiot ilmaantuvat pistoksen aikana tai 24 tunnin kuluessa RoActemran antamisen jälkeen, mutta niitä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa. RoActemra-hoidon yhteydessä on raportoitu vakavia allergisia reaktioita, anafylaksia mukaan lukien. Reaktiot voivat olla vaikeampia ja mahdollisesti kuolemaan johtavia niillä potilailla, jotka ovat saaneet allergisia reaktioita aikaisemman RoActemra-hoidon yhteydessä. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen on raportoitu yksi kuolemaan johtanut anafylaksiatapaus laskimoon annetun RoActemra-hoidon aikana. Infuusion aikana lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa vointiasi huolellisesti mahdollisen allergisen reaktion oireiden havaitsemiseksi. Anafylaktisen tai muun vakavan allergi- 8

9 sen reaktion ilmaantuessa RoActemran anto on heti keskeytettävä ja tarkoituksenmukainen hoito aloitettava ja RoActemra-hoito pitää pysyvästi lopettaa. Lääkäri arvioi, voitko sinä itse (tai sinua hoitava henkilö) pistää RoActemra-pistokset kotona. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon, jos havaitset RoActemran saamisen jälkeen allergiseen reaktioon viittaavia oireita, kuten: ihottuma, kutina tai nokkosihottuma hengenahdistus tai hengitysvaikeus huulten, kielen tai kasvojen turpoaminen rintakipu huimaus tai pyörrytys kova vatsakipu tai oksentelu hyvin alhainen verenpaine. Jos sinulle on ilmaantunut allergisen reaktion oireita RoActemra-hoidon saamisen jälkeen, älä ota seuraavaa annosta ennen kuin olet kertonut reaktiosta lääkärille JA lääkäri on antanut sinulle luvan ottaa seuraavan annoksen. Vatsakipu. RoActemraa saavilla potilailla on harvoin esiintynyt vakavia mahaan ja suolistoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Oireita voivat olla kuume, itsepintainen vatsakipu ja suoliston toiminnan muutokset. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulla on vatsakipua tai koliikkia tai ulosteessasi on verta. Pahanlaatuiset kasvaimet. Nivelreumapotilailla on lisääntynyt pahanlaatuisten kasvainten riski. Immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkevalmisteet, kuten RoActemra, voivat suurentaa pahanlaatuisten kasvainten riskiä. Ennen kuin RoActemra-hoito aloitetaan kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos: sinulla on infektio tai jos sinua hoidetaan infektion vuoksi sinulla on infektion oireita, kuten kuumetta, yskää, päänsärkyä tai tunnet itsesi sairaaksi sinulla on ihoinfektioita, joihin liittyy avohaavoja, kuten herpes zoster -infektioita (vesirokko tai vyöruusu) sinulla on usein toistuvia infektioita sinulla on esiintynyt allergisia reaktioita aiempien lääkehoitojen yhteydessä, RoActemra-hoito mukaan lukien sinulla on diabetes tai jokin muu sairaus, joka lisää infektioalttiutta sinulla on sydän- tai verisuonisairaus, kuten kohonnut verenpaine 9 Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

10 sinulla on tuberkuloosi tai olet ollut läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa. Lääkärin tulisi tehdä sinulle tuberkuloosikoe ennen RoActemra-hoidon aloittamista. sinulla on ollut suolistohaavaumia tai divertikuliittia. Oireina voivat olla vatsakipu, selittämättömät muutokset suoliston toiminnassa ja kuume. sinulla on maksasairaus olet saanut hiljattain rokotuksen tai rokotus on suunnitteilla sinulla on pitkittyvää päänsärkyä. Keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos sinulla on kysyttävää. Kerro lääkärillesi kaikista kokemistasi haittavaikutuksista. Tässä oppaassa ei ole lueteltu kaikkia RoActemran mahdollisia haittavaikutuksia. Keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos haluat lisätietoja. Täydelliset tiedot kaikista mahdollisista haittatapahtumista mainitaan valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa, jotka löytyvät kaikilla EU/ETA-alueen kielillä Euroopan lääkeviraston nettisivuilta (www.ema.europa.eu). Tarkistuslista: tarkista seuraavat kohdat aina ennen jokaista RoActemra-hoitokertaa RoActemra-hoito ei ehkä sovi sinulle. Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle jokaisella vastaanottokäynnillä, jos: käytät muita lääkkeitä. Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle kaikista käyttämistäsi lääkkeistä. Näihin kuuluvat lääkärin määräämät lääkkeet, ilman reseptiä myytävät lääkkeet sekä vitamiinit ja luontaistuotteet. Voit käyttää myös muita lääkkeitä, jos lääkäri on hyväksynyt niiden käytön RoActemra-hoidon aikana. RoActemralla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. RoActemra voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, joten niiden annosta voi olla tarpeen muuttaa. Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkkeitä: atorvastatiini (kolesteroliarvoa alentava lääke) kalsiuminestäjät (esim. amlodipiini) (verenpainelääkkeitä) teofylliini (astman hoidossa käytettävä lääke) varfariini (verenohennuslääke) fenytoiini (epilepsialääke) 10

11 siklosporiini (käytetään elinsiirtojen yhteydessä immuunijärjestelmän hillitsemiseksi) bentsodiatsepiinit (esim. tematsepaami) (käytetään ahdistuksen lievittämiseen). käytät muita nivelreuman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten metotreksaattia ja biologisia lääkkeitä sinulla on esiintynyt allergisia reaktioita aiempien lääkehoitojen yhteydessä, RoActemra-hoito mukaan lukien olet raskaana, epäilet olevasi raskaana, suunnittelet raskautta tai imetät. Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään kolme kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. RoActemraa ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. sinulla on infektio tai infektion oireita sinulla on parhaillaan tai on ollut viruksen aiheuttama hepatiitti tai jokin muu maksasairaus sinulla on ollut mahahaava tai divertikuliitti (paksusuolentulehdus) sinulla on tai on ollut heikentynyt keuhkojen toimintakyky (esim. interstitiaalinen keuhkosairaus, jossa keuhkojen tulehdus ja arpeutuminen vaikeuttavat hapensaantia) olet hiljattain saanut rokotuksen tai rokotus on suunnitteilla sinulla on syöpä, sydän- tai verisuonisairaus, kuten kohonnut verenpaine ja kohonneita kolesteroliarvoja tai kohtalaisia tai vaikeita munuaisten toimintahäiriöitä pitkittynyttä päänsärkyä. Yhteenveto ja yhteystiedot Tämä opas sisältää tärkeää tietoa RoActemra-hoidosta. Lääkkeitä määrätään toisinaan myös muiden kuin edellä kuvattujen sairauksien hoitoon. Älä käytä RoActemraa muun sellaisen sairauden hoitoon, johon lääkäri ei ole sitä määrännyt. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, keskustele sinua hoitavan lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Yhteystiedot Roche Oy PL Espoo Puh Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

12 RoActemra (tosilitsumabi) Tärkeää turvallisuustietoa Mitä RoActemra on? IL-6:lla on tärkeä osa nivelreuman oireiden kehittymisessä. Nivelreumaa sairastavien potilaiden elimistö tuottaa liikaa IL-6-proteiinia. RoActemra on lääke, joka estää IL-6:n vaikutuksia elimistössä. Sitä käytetään aikuisten kohtalaisen ja vaikean nivelreuman hoitoon. RoActemra-infuusioita voidaan myös antaa vaikean, aktiivisen ja etenevän nivelreuman hoitoon potilaille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet metotreksaattia. Mikä on tärkeintä, mitä minun pitäisi tietää RoActemrasta? RoActemra vaikuttaa elimistön immuunijärjestelmän toimintaan. Immuunijärjestelmällä on tärkeä tehtävä elimistössä, sillä se puolustaa elimistöä infektioita vastaan. RoActemra-hoito saattaa heikentää kykyäsi taistella infektioita vastaan. Jotkin infektiot saattavat muuttua vakaviksi RoActemra-hoidon aikana ja vaatia sairaalahoitoa tai jopa johtaa kuolemaan. Siksi on erittäin tärkeää, että kaikista infektio-oireista kerrotaan heti hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle. Ennen kuin RoActemra-hoito aloitetaan kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on infektio (kuumetta, yskää, päänsärkyä, huono olo tai rikkoutunut iho), tai saat hoitoa infektion vuoksi sinulla on usein toistuvia infektioita, diabetes tai jokin muu sairaus, joka lisää infektioalttiutta sinulla on tai on ollut tuberkuloosi tai olet ollut läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia sairastavan/sairastaneen henkilön kanssa käytät muita nivelreuman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten metotreksaattia tai biologisia lääkkeitä sinulla on esiintynyt allergisia reaktioita aiempien lääkehoitojen yhteydessä, RoActemra-hoito mukaan lukien sinulla on tai on ollut viruksen aiheuttama hepatiitti tai jokin muu maksasairaus sinulla on ollut divertikuliittia (paksusuolentulehdus) ja/tai suolistohaavaumia sinulla on tai on ollut heikentynyt keuhkojen toimintakyky (esim. interstitiaalinen keuhkosairaus) olet hiljattain saanut rokotuksen eläviä taudinaiheuttajia sisältävällä rokotteella tai tällainen rokotus on suunnitteilla 12

13 sinulla on syöpä, sydän- tai verisuonisairaus, kuten kohonnut verenpaine ja kohonneet kolesteroliarvot, tai kohtalaisia tai vaikeita munuaisten toimintahäiriöitä sinulla on pitkittyvää päänsärkyä. Kerro hoitavalle lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle kaikista lääkkeistä, joita käytät. Näihin kuuluvat lääkärin määräämät lääkkeet, ilman reseptiä myytävät lääkkeet sekä vitamiinit ja luontaistuotteet. RoActemra voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat: vakava infektio, kuten tuberkuloosi allergiset reaktiot. Useimmat allergiset reaktiot ilmaantuvat infuusion aikana tai 24 tunnin kuluessa RoActemran annon jälkeen, mutta niitä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa. RoActemran käytön yhteydessä on raportoitu vakavia allergisia reaktioita, anafylaksia mukaan lukien. Reaktiot voivat olla vaikeampia ja mahdollisesti kuolemaan johtavia niillä potilailla, jotka ovat saaneet allergisia reaktioita aikaisemman RoActemra-hoidon yhteydessä. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon, jos havaitset RoActemra-hoidon saamisen jälkeen allergiseen reaktioon viittaavia oireita, kuten: ihottuma, kutina tai nokkosihottuma hengenahdistus tai hengitysvaikeus huulten, kielen tai kasvojen turpoaminen rintakipu huimaus tai pyörrytys kova vatsakipu tai oksentelu hyvin alhainen verenpaine. Jos sinulle on ilmaantunut allergisen reaktion oireita RoActemra-hoidon saamisen jälkeen, älä ota seuraava annosta ennen kuin olet kertonut reaktiosta lääkärille JA lääkäri on antanut sinulle luvan ottaa seuraavan annoksen. Pienentynyt neutrofiilien määrä. Infektioita vastaan taistelevien neutrofiilien (tiettyjen valkosolujen) määrä voi olla vähentynyt elimistössäsi. Oireita voivat olla infektioiden määrän kasvu. Pienentynyt verihiutaleiden määrä. Verenvuotoja tyrehdyttävien verihiutaleiden (pieniä veren osasia) määrä elimistössäsi voi olla vähentynyt. Oireita voivat olla mustelmien muodostuminen ja verenvuotoalttius. 13

14 Poikkeavat maksaentsyymiarvot. Joillakin RoActemra-hoitoa saavilla potilailla voi esiintyä maksa-arvojen muutoksia. Kolesteroliarvojen kohoaminen. Joidenkin RoActemra-hoitoa saavien potilaiden veren kolesteroliarvot saattavat kohota. Vatsakipu. RoActemraa saavilla potilailla on harvoin esiintynyt vakavia mahaan ja suolistoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Oireita voivat olla kuume, itsepintainen vatsakipu ja suolen toiminnan muutokset. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon, jos sinulla on vatsakipua tai koliikkia tai ulosteessasi on verta. Pahanlaatuiset kasvaimet. Nivelreumapotilailla on lisääntynyt pahanlaatuisten kasvainten riski. Immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkevalmisteet, kuten RoActemra, voivat suurentaa pahanlaatuisten kasvainten riskiä. Yleisimmät RoActemran haittavaikutukset ovat ylähengitysteiden infektiot (nuhakuume, poskiontelotulehdukset), päänsärky, ohimenevä verenpaineen nousu, ihottuma ja huimaus. Kerro hoitavalle lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle kaikista haittavaikutuksista, jotka vaivaavat sinua tai jotka eivät häviä. Tässä ei ole lueteltu kaikkia RoActemran mahdollisia haittavaikutuksia. Kysy lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekkihenkilökunnalta lisätietoja. Täydelliset tiedot kaikista mahdollisista haittatapahtumista mainitaan valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa, jotka löytyvät EMA:n nettisivuilta (www.ema.europa.eu). 14

15 Muistiinpanoja: 15

16 Yhteystiedot Roche Oy PL Espoo Puh FI/RACTE/1501/0008

PAKKAUSSELOSTE. RoActemra, 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten Tosilitsumabi

PAKKAUSSELOSTE. RoActemra, 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten Tosilitsumabi PAKKAUSSELOSTE RoActemra, 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten Tosilitsumabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi PAKKAUSSELOSTE Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Otezla tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen apremilasti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 125 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa abatasepti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 125 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa abatasepti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 125 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa abatasepti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

Tärkeää tietoa tehosta ja turvallisuudesta

Tärkeää tietoa tehosta ja turvallisuudesta RoActemra nivelreuman hoidossa Tärkeää tietoa tehosta ja turvallisuudesta Terveydenhuollon ammattilaisille RoActemra-hoidon hyödyn ja haittojen arviointiin nivelreumaa sairastavien potilaiden hoidossa.

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lääkehoito 13. Biologiset lääkkeet Aivan viime vuosina on taudin hoidossa avautunut uusia näköaloja niin kutsuttujen biologisten lääkkeiden myötä. Biologisiksi

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) EMA/639793/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) Tämä on Kyprolis-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Tärkeää tietoa potilaille

Tärkeää tietoa potilaille Oma nimi: Oma osoite: Oma puhelinnumero: Lääkärin nimi: Psoriaasin hoito Stelara -lääkkeellä Tärkeää tietoa potilaille Lääkärin osoite: Lääkärin puhelinnumero: Tähän voit merkitä muistiin sinua hoitavan

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 10 mikrogrammaa, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa Nespo 20 mikrogrammaa, injektioneste, liuos esitäytetyssä

Lisätiedot

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/601943/2014 Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Trulicity-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen

Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen Suositellut annostukset aikuis- ja lapsipotilaille, katso sivut 2, 10 ja 11 Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen Ohje potilaalle ja terveydenhuollon ammattilaisille CAPS-hoitoon

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä

mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä mykofenolaattimefotiili Opas potilaalle Tietoa syntymättömään lapseen kohdistuvista riskeistä Laatimispäivä: Huhtikuu 2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mitkä hoidon riskit ovat?... 3 Ketä riski koskee?...

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon?

Tavallisia lasten oireita kuinka hoidan ja milloin hoitoon? Korvakipu Kutina ja kipu, kuume, mahdollisesti märkävuotoa korvasta. Anna kipulääkettä ohjeen mukaan helpottamaan kipua ja laskemaan kuumetta. Kohoasento nukkuessa voi helpottaa kipua. Päivystyskäynti

Lisätiedot

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Menjugate. 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Menjugate 22.06.2016, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä N. meningitidis -bakteeri voi aiheuttaa infektion

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini)

Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Kadcyla (trastutsumabiemtansiini) Opas terveydenhuollon ammattilaisille Riskienhallintamateriaali syyskuu 2016 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Revlimid 15 mg kapselit, kovat. Revlimid 10 mg kapselit, kovat. Revlimid 25 mg kapselit, kovat Lenalidomidi

PAKKAUSSELOSTE. Revlimid 15 mg kapselit, kovat. Revlimid 10 mg kapselit, kovat. Revlimid 25 mg kapselit, kovat Lenalidomidi PAKKAUSSELOSTE Revlimid 5 mg kapselit, kovat Revlimid 10 mg kapselit, kovat Revlimid 15 mg kapselit, kovat Revlimid 25 mg kapselit, kovat Lenalidomidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) EMA/577184/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Repatha (evolokumabi) Tämä on Repatha-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden avulla

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 22 helmikuuta 2016 Drospirenoni/etinyyliestradioli Versionumero: 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Suun kautta

Lisätiedot

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta

Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Tärkeää tietoa GILENYA -hoidosta Ensimmäisen GILENYA-annoksen jälkeen lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään kuuden tunnin ajaksi, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille

Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä. Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Sinulle, jolle on määrätty VELCADE -lääkettä Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Tietoa VELCADEsta potilaille ja omaisille Lääkärisi on suositellut sinulle VELCADE (bortetsomibi) -hoitoa. VELCADE

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Elidel 10 mg/g emulsiovoide 8.12.2015, Versio 11 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ekseemaa esiintyy lähinnä lapsilla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZOSTAVAX Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten esitäytetyssä ruiskussa vyöruusurokote (herpes zoster), elävä

PAKKAUSSELOSTE. ZOSTAVAX Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten esitäytetyssä ruiskussa vyöruusurokote (herpes zoster), elävä PAKKAUSSELOSTE ZOSTAVAX Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten esitäytetyssä ruiskussa vyöruusurokote (herpes zoster), elävä Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin sinut rokotetaan

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac L4 injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi 1 ml:n annos sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoidut Leptospira

Lisätiedot

B. PAKKAUSSELOSTE 40

B. PAKKAUSSELOSTE 40 B. PAKKAUSSELOSTE 40 PAKKAUSSELOSTE Focetria injektioneste, suspensio Rokote pandeemiseen influenssaan (H1N1) (pinta-antigeeni, inaktivoitu, adjuvantoitu) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin saat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Thyrogen 0,9 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten. Tyreotropiini alfa

PAKKAUSSELOSTE. Thyrogen 0,9 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten. Tyreotropiini alfa PAKKAUSSELOSTE Thyrogen 0,9 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten. Tyreotropiini alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Pronaxen 250 mg tabletti OTC , Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pronaxen 250 mg tabletti OTC 25.9.2015, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Pronaxen 250 mg on tarkoitettu

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute

Version 6, 14 August Etukansi. TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute Etukansi TOIMITTAMISOHJE APTEEKEILLE Instanyl -nenäsumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA: INSTANYL -NENÄSUMUTE SYÖPÄÄN LIITTYVÄN LÄPILYÖNTIKIVUN HOITOON ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute

INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute ETUKANSI INSTANYL -VALMISTEEN KÄYTTÖOPAS KERTA-ANNOSPAKKAUS Intranasaalinen fentanyylisumute TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA INSTANYL -VALMISTEESTA Tutustu huolellisesti tähän oppaaseen ja lue lääkepakkauksessa

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 10 maaliskuuta 2016 Mometasoni Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Nuha Allerginen nuha on ylähengitysteiden

Lisätiedot

REVOLADE-hoidon (eltrombopagi) hoitopäiväkirja POTILAALLE

REVOLADE-hoidon (eltrombopagi) hoitopäiväkirja POTILAALLE REVOLADE-hoidon (eltrombopagi) hoitopäiväkirja POTILAALLE Omat TIETONI Nimi: Osoite: Puhelin: Syntymäaika: REVOLADE (eltrombopagi) -annos: 2 Oma HOITOTIIMINI Lääkärin nimi: Hoitajan nimi: Osoite: Puhelin:

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuusioneste, liuos 22.10.2014, versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Parasetamolia

Lisätiedot

Kineretin (anakinran) käyttäminen

Kineretin (anakinran) käyttäminen Kineretin (anakinran) käyttäminen Opas terveydenhuollon ammattilaisille Kun määräät Kineretiä kryopyriiniin liittyvien ajoittaisten oireyhtymien (CAPS-oireyhtymien) hoitoon, kerro tässä lehtisessä annetut

Lisätiedot

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisyohjelma Potilaan opas Isotretinoin Actavis (isotretinoiini) 10 mg:n ja 20 mg:n pehmeät kapselit Isotretinoin Potilaan opas Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite sisältää

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.1.2015 GRANOCYTE 13 milj. IU/ml, injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten GRANOCYTE 13 milj. IU/ml, injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten esitäytetyssä ruiskussa GRANOCYTE

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pravafenix 40 mg / 160 mg, kovat kapselit Pravastatiini/fenofibraatti

PAKKAUSSELOSTE. Pravafenix 40 mg / 160 mg, kovat kapselit Pravastatiini/fenofibraatti PAKKAUSSELOSTE Pravafenix 40 mg / 160 mg, kovat kapselit Pravastatiini/fenofibraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Baraclude 0,05 mg/ml oraaliliuos entekaviiri

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Baraclude 0,05 mg/ml oraaliliuos entekaviiri Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Baraclude 0,05 mg/ml oraaliliuos entekaviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Numeta G16E, Numeta G19E 2332015, Versio 30 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2 Julkisen yhteenvedon osiot VI21 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Joillakin sairaalapotilailla ei välttämättä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO. Lynparza-valmisteen (olaparibi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO. Lynparza-valmisteen (olaparibi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/681881/2014 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lynparza-valmisteen (olaparibi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Lynparza-valmisteen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Cerezyme 200 U infuusiokuiva-ainekonsentraatti, liuosta varten Imigluseraasi

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Cerezyme 200 U infuusiokuiva-ainekonsentraatti, liuosta varten Imigluseraasi PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Cerezyme 200 U infuusiokuiva-ainekonsentraatti, liuosta varten Imigluseraasi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Neupogen Novum 0,6 mg/ml Neupogen Novum 0,96 mg/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa filgrastiimi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Neupogen Novum 0,6 mg/ml Neupogen Novum 0,96 mg/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa filgrastiimi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Neupogen Novum 0,6 mg/ml Neupogen Novum 0,96 mg/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa filgrastiimi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Pregabalin Krka 17.2.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Täydellisyyden vuoksi, viitaten Direktiivin 2001/83 artiklaan 11, hakija varaa mahdollisuuden

Lisätiedot

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS

REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS REUMA JA SYDÄN KARI EKLUND HELSINGIN REUMAKESKUS Sisältö Sydän ja nivelreuma Sydän- ja verisuonitaudit - ateroskleroosi - riskitekijät Nivelreuma ja sydän- ja verisuonitaudit - reumalääkitys ja sydän Kuinka

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Veren kantasolujen määrää alentavan hoidon (myeloablatiivisen hoidon) jälkeen luuytimensiirron saaneet potilaat

Veren kantasolujen määrää alentavan hoidon (myeloablatiivisen hoidon) jälkeen luuytimensiirron saaneet potilaat VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Neupogenia voidaan käyttää: - lisäämään veren valkosolujen määrää solunsalpaajahoidon jälkeen infektioiden ehkäisemiseksi. - lisäämään

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE : TIETOA KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE : TIETOA KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE : TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Prepandrix suspensio ja emulsio injektionestettä varten, emulsio Prepandemiainfluenssarokote (H5N1) (virusfragmentit, inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä rokote) Lue

Lisätiedot

Tietovihkonen potilaille, joille on määrätty Volibris-valmistetta

Tietovihkonen potilaille, joille on määrätty Volibris-valmistetta Printing Process: Offset Cutterguide: No GD: RR 37861 Size: 148X210 mm Pages: 16 Colors: C M Y K (4 Colors) Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0 Tietovihkonen potilaille,

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT

RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT RISKINHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO PREGABALIN ORION 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 MG KOVAT KAPSELIT ORION CORPORATION PÄIVÄMÄÄRÄ: 15-6-2015, VERSIO 2 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. MabThera 100 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten rituksimabi

PAKKAUSSELOSTE. MabThera 100 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten rituksimabi PAKKAUSSELOSTE MabThera 100 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten rituksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot