Hyvä tietää RoActemra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä tietää RoActemra"

Transkriptio

1 Hyvä tietää RoActemra nivelreuman hoidossa Tämä opas on tarkoitettu nivelreumaa sairastaville potilaille antamaan lisätietoa RoActemra-hoidon hyödyistä ja haitoista 1

2 Tämä pakollinen koulutusmateriaali liittyy keskivaikeaa tai vaikeaa nivelreumaa sairastavien potilaiden hoidossa käytettävän RoActemra-valmisteen myyntiluvassa mainittuun ehtoon ja sen tarkoituksena on minimoida käyttöön 2 liittyviä mahdollisia riskejä.

3 Hyvä tietää RoActemrasta Oikean hoidon löytäminen nivelreuman hoitoon on erittäin tärkeää. Nykyisin monet ihmiset saavat avun tarjolla olevista nivelreuman hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä. Kaikilla lääkkeillä voi olla hyödyllisten vaikutustensa lisäksi myös haitallisia vaikutuksia, ja on tärkeää tuntea hyvin nämä molemmat vaikutukset. Lääke, jossa hyötyjen ja haittojen välillä vallitsee sopiva tasapaino, toimii parhaiten hoidossasi. RoActemra saattaisi olla juuri tällainen lääke sinulle. RoActemraa käytetään kohtalaisen tai vaikean aktiivisen nivelreuman (ns. autoimmuunisairaus) hoidossa aikuispotilaille, jotka eivät ole saaneet riittävää apua aikaisemmista hoidoista. RoActemra-infuusioita voidaan myös antaa vaikean, aktiivisen ja etenevän nivelreuman hoitoon potilaille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet metotreksaattia. RoActemra lievittää nivelreuman oireita, kuten nivelkipua ja -turvotusta, ja voi siten parantaa toimintakykyäsi päivittäisissä toiminnoissa. RoActemran on osoitettu hidastavan taudin aiheuttamia nivel- ja rustovaurioita ja parantava potilaiden kykyä selviytyä päivittäisistä askareista. RoActemra on tehonnut hyvin sellaisilla potilailla, jotka eivät ole saaneet apua muista nivelreuman hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, kuten metotreksaatti ja biologiset lääkkeet. Tämän oppaan tarkoituksena on vastata RoActemran haittavaikutuksia ja mahdollisia riskejä koskeviin kysymyksiin. Oppaan tarkoituksena on myös auttaa sinua päättämään, onko RoActemra oikea lääke sinulle. Opas ei kuitenkaan korvaa keskustelua lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa. 3 Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

4 Hyvä tietää nivelreumasta ja RoActemrasta Mikä nivelreuman aiheuttaa? Kukaan ei tiedä varmasti, miksi osa ihmisistä sairastuu nivelreumaan. Nivelreumassa elimistön immuunijärjestelmä ei toimi niin kuin sen pitää. Immuunijärjestelmän tehtävänä on suojella elimistöä vierailta taudinaiheuttajilta, kuten bakteereilta. Mutta koska immuunijärjestelmä ei toimi normaalisti, se toimii omaa elimistöä vastaan. Sairauksia, joissa näin tapahtuu, kutsutaan autoimmuunisairauksiksi. Kun immuunijärjestelmä toimii omaa elimistöä vastaan, se aiheuttaa esimerkiksi nivelreuman kaltaisia oireita. Näitä voivat olla nivelkipu, turvotus, jäykkyys ja väsymys. Mikä on IL-6? Interleukiini-6 (IL-6) on immuunijärjestelmän tuottama valkuaisaine eli proteiini. IL-6 osallistuu elimistön tulehdusprosesseihin. IL-6:lla on merkittävä osuus myös nivelreuman oireiden kehittymisessä. Joidenkin nivelreumaa sairastavien potilaiden elimistössä on liikaa IL-6-proteiinia. Mitä RoActemra on? RoActemra on biologinen (elävissä soluissa tuotettu) lääke, joka estää IL-6:n vaikutuksia elimistössä. Sitä käytetään aikuisten keskivaikean ja vaikean nivelreuman hoitoon. Miten RoActemraa on tutkittu? RoActemraa on tutkittu laajasti aikuisten nivelreuman hoidossa. Sitä on tutkittu yksin ja yhdistettynä perinteisiin, suun kautta otettaviin nivelreumalääkkeisiin. Miten RoActemraa käytetään? RoActemraa voidaan käyttää metotreksaatin kanssa tai yksin, jos potilas ei siedä metotreksaattia tai jos hoito metotreksaatilla ei ole tarkoituksenmukaista. RoActemraa ei ole tutkittu muiden biologisten reumalääkkeiden kanssa nivelreuman hoidossa, ja lisääntyneen infektioriskin vuoksi sitä ei saa käyttää yhdessä muiden biologisten reumalääkkeiden kanssa. Miten RoActemra annetaan? RoActemra annetaan joko infuusiona eli tiputuksena laskimoon (i.v.) neulan kautta tai esitäytetyn ruiskun avulla pistoksena ihon alle (s.c.). Ks. alempana tarkempia tietoja RoActemran antamisesta. 4

5 RoActemran antaminen infuusiona laskimoon Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa RoActemran. Yhden annoksen antaminen infuusiona laskimoon kestää noin 60 minuuttia, ja se annetaan yleensä käsivarteen. Annos perustuu painoon, joten jokaisen potilaan annos voi olla erilainen. Lääkäri voi muuttaa annosta sen perusteella, kuinka tehokkaasti lääke vaikuttaa sinuun. RoActemra annetaan neljän viikon välein. On erittäin tärkeää, että saat määrätyt laskimoon annettavat RoActemra-annokset aina ajallaan eikä yhtään annosta jää väliin. Jos annos jää väliin, soita hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle, joka kertoo seuraavan annoksen ajankohdan. RoActemran antaminen esitäytetyn ruiskun avulla pistoksena ihon alle Päätät yhdessä lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, voitko itse (tai voiko sinua hoitava henkilö) pistää RoActemra-pistoksen ihon alle kotona. Tällöin sinulle opastetaan, miten RoActemra-pistos annetaan ihon alle esitäytetyn ruiskun avulla. Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinun ensimmäisen RoActemra-pistoksesi ihon alle. Pistos annetaan vatsaan tai reiteen. RoActemra-annos on 162 mg painosta riippumatta. RoActemra-pistos annetaan kerran viikossa (ellei lääkäri ole toisin määrännyt). On erittäin tärkeää, että RoActemraa pistetään juuri siten kuin lääkäri on määrännyt ja että otetut annokset merkitään muistiin. Jos huomaat 7 päivän kuluessa viikoittaisen annoksesi unohtuneen, pistä seuraava annos hoito-ohjelman mukaisena seuraavana lääkkeenottoajankohtana. Jos huomaat 7 päivän kuluessa kerran kahdessa viikossa pistettävän annoksen unohtuneen, pistä annos heti sen muistaessasi ja pistä seuraava annos hoito-ohjelman mukaisena seuraavana lääkkeenottoajankohtana. Jos huomaat vasta myöhemmin kuin 7 päivän kuluessa viikoittaisen tai kerran kahdessa viikossa otettavan annoksen unohtuneen tai jos et ole varma, milloin RoActemra pitäisi pistää, soita lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkiin. 5 Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

6 Yleiset annostusohjeet (esitäytetty ruisku) RoActemra 162 mg on pakattu 0,9 ml liuosta sisältävään esitäytettyyn ruiskuun, joita on saatavana neljän esitäytetyn ruiskun pakkauksina. Ennen lääkkeen pistämistä on huomioitava seuraavat asiat: Esitäytetty ruisku pitää säilyttää 2 C 8 C:n lämpötilassa eikä se saa jäätyä. Esitäytetty ruisku on pidettävä ulkopakkauksessa valolta suojattuna ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Esitäytetty ruisku on pidettävä poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä. Tarkista esitäytetty ruisku silmämääräisesti ennen liuoksen pistämistä, havaitaksesi ettei siinä ole hiukkasia tai värimuutoksia. Älä käytä lääkettä, jos se on sameaa tai siinä on hiukkasia tai jos liuos ei ole väritöntä tai hieman kellertävää tai jos esitäytetyn ruiskun jokin osa vaikuttaa vialliselta. Kun RoActemra 162 mg/0,9 ml on otettu jääkaapista, se on annettava 8 tunnin kuluessa eikä sitä saa säilyttää yli 30 C:n lämpötilassa. Kun esitäytetty ruisku on otettu jääkaapista: esitäytetyn ruiskun on annettava lämmetä huoneenlämpöiseksi (18 C 28 C) odottamalla minuuttia ennen RoActemra 162 mg/0,9 ml -injektioliuoksen pistämistä. Älä lämmitä esitäytettyä ruiskua millään muulla tavalla. Kun neulan suojakorkki on poistettu, lääke pitää pistää 5 minuutin kuluessa, jotta vältetään lääkkeen kuivuminen ja neulan tukkeutuminen. Jos esitäytettyä ruiskua ei käytetä 5 minuutin kuluessa siitä, kun neulan suojakorkki on poistettu, on ruisku hävitettävä laittamalla se pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan, ja käyttöön on otettava uusi esitäytetty ruisku. Älä koskaan yritä kiinnittää kerran poistettua neulan suojakorkkia takaisin paikoilleen. Esitäytettyä ruiskua ei saa ravistaa. Jos et neulan ihon alle pistämisen jälkeen pysty painamaan ruiskun mäntää, sinun on laitettava esitäytetty ruisku pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan ja otettava käyttöön uusi esitäytetty ruisku. Terveydenhuollon ammattilaisen tulisi antaa ensimmäinen annos. Potilas voi pistää RoActemra-pistoksen itse saatuaan asianmukaisen pistostekniikkaopastuksen, jos itsepistämisen katsotaan soveltuvan potilaalle. Katso lisätietoja Lääkkeen anto-ohjeista vaihe vaiheelta ja pakkausselosteesta. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä laittamalla se pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan. 6

7 Mitä laboratoriokokeita RoActemra-hoidon aikana otetaan? Jokaisella käynnillä lääkärin tai sairaanhoitajan luona sinusta otetaan verikokeita, jotta hoidon vaikutuksia voidaan seurata. Esimerkiksi seuraavia veriarvoja saatetaan seurata: Neutrofiilit. Riittävä valkosolujen määrä on tärkeä, jotta elimistö pystyy puolustautumaan infektioita vastaan. RoActemra vaikuttaa immuunijärjestelmään, joten se saattaa pienentää neutrofiilien (tiettyjen valkosolujen) määrää. Siksi lääkäri seuraa verikokeiden avulla, että neutrofiilimäärä pysyy riittävänä, ja tarkkailee infektioon viittaavia oireita. Verihiutaleet. Verihiutaleet ovat pieniä veren aineosia, jotka tyrehdyttävät verenvuodon muodostamalla hyytymiä. Joidenkin potilaiden verihiutalemäärä pienenee RoActemra-hoidon aikana. Kliinisissä tutkimuksissa verihiutaleiden vähenemiseen ei liittynyt vakavia verenvuotoja. Maksa-arvot. Maksaentsyymit ovat maksan tuottamia proteiineja, joita voi päästä verenkiertoon. Joskus näiden proteiinien esiintyminen verenkierrossa voi liittyä maksavaurioon tai -sairauteen. Joidenkin RoActemra-hoitoa saaneiden potilaiden maksa-arvot ovat kohonneet, mikä voi viitata maksavaurioon. Kohonneita maksa-arvoja on esiintynyt useammin silloin, kun RoActemran kanssa on annettu muita lääkkeitä, jotka voivat olla haitallisia maksan toiminnalle. Jos maksa-arvot ovat kohonneet, lääkärin on arvioitava tilanne heti. Lääkäri voi päättää muuttaa RoActemran tai muiden lääkkeiden annosta tai keskeyttää RoActemra-hoidon. Kolesteroli. Joidenkin RoActemra-hoitoa saaneiden potilaiden kolesteroliarvot (eräs veren rasva-arvo) ovat kohonneet. Jos näin tapahtuu, lääkäri voi määrätä sinulle kolesterolia alentavia lääkkeitä. Voiko potilas ottaa rokotuksia RoActemra-hoidon aikana? RoActemra vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan ja saattaa heikentää elimistön kykyä taistella infektioita vastaan. RoActemra-hoidon aikana ei pidä antaa rokotteita, jotka sisältävät eläviä tai eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia (hyvin pieniä määriä). Nivelreumaa sairastavien potilaiden kaikki rokotukset tulisi saattaa ajan tasalle ennen RoActemra-hoidon aloittamista. 7 Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

8 Mitkä ovat RoActemran yleisimmät haittavaikutukset? Kliinisissä tutkimuksissa potilaiden yleisimmin raportoimat haittavaikutukset olivat yleensä lieviä eivätkä tavallisesti vaatineet lääkityksen keskeyttämistä. Yleisiä haittavaikutuksia olivat: ylähengitysteiden infektiot (nuhakuume, poskiontelotulehdus) päänsärky ohimenevä verenpaineen nousu ihottuma huimaus, jos sinulla on huimausta, et saa ajaa autoa tai käyttää koneita ennen kuin huimaus on helpottanut pistoskohdan reaktiot, jotka ovat yleisempiä, kun RoActemra annetaan pistoksena ihon alle kuin jos se annetaan infuusiona. Mitä ovat RoActemran vakavat haittavaikutukset? Infektiot. RoActemra on lääke, joka vaikuttaa immuunijärjestelmän toimintaan. Immuunijärjestelmällä on tärkeä tehtävä elimistössä, sillä se puolustaa elimistöä infektioita vastaan. Infektioherkkyytesi saattaa lisääntyä RoActemra-hoidon aikana. Jotkut infektiot saattavat muuttua vakavammiksi RoActemra-hoidon aikana. Vakavat infektiot voivat vaatia lääkitystä tai sairaalahoitoa ja joskus johtaa jopa kuolemaan. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulla on infektioon viittaavia oireita, kuten kuume itsepintainen yskä painon lasku kurkkukipu tai nielun arkuus hengityksen vinkuminen punaiset tai turvonneet rakkulat iholla, ihon repeytymät tai haavat voimakas heikotus tai väsymys. Allergiset reaktiot. Useimmat allergiset reaktiot ilmaantuvat pistoksen aikana tai 24 tunnin kuluessa RoActemran antamisen jälkeen, mutta niitä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa. RoActemra-hoidon yhteydessä on raportoitu vakavia allergisia reaktioita, anafylaksia mukaan lukien. Reaktiot voivat olla vaikeampia ja mahdollisesti kuolemaan johtavia niillä potilailla, jotka ovat saaneet allergisia reaktioita aikaisemman RoActemra-hoidon yhteydessä. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen on raportoitu yksi kuolemaan johtanut anafylaksiatapaus laskimoon annetun RoActemra-hoidon aikana. Infuusion aikana lääkäri tai sairaanhoitaja seuraa vointiasi huolellisesti mahdollisen allergisen reaktion oireiden havaitsemiseksi. Anafylaktisen tai muun vakavan allergi- 8

9 sen reaktion ilmaantuessa RoActemran anto on heti keskeytettävä ja tarkoituksenmukainen hoito aloitettava ja RoActemra-hoito pitää pysyvästi lopettaa. Lääkäri arvioi, voitko sinä itse (tai sinua hoitava henkilö) pistää RoActemra-pistokset kotona. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon, jos havaitset RoActemran saamisen jälkeen allergiseen reaktioon viittaavia oireita, kuten: ihottuma, kutina tai nokkosihottuma hengenahdistus tai hengitysvaikeus huulten, kielen tai kasvojen turpoaminen rintakipu huimaus tai pyörrytys kova vatsakipu tai oksentelu hyvin alhainen verenpaine. Jos sinulle on ilmaantunut allergisen reaktion oireita RoActemra-hoidon saamisen jälkeen, älä ota seuraavaa annosta ennen kuin olet kertonut reaktiosta lääkärille JA lääkäri on antanut sinulle luvan ottaa seuraavan annoksen. Vatsakipu. RoActemraa saavilla potilailla on harvoin esiintynyt vakavia mahaan ja suolistoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Oireita voivat olla kuume, itsepintainen vatsakipu ja suoliston toiminnan muutokset. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulla on vatsakipua tai koliikkia tai ulosteessasi on verta. Pahanlaatuiset kasvaimet. Nivelreumapotilailla on lisääntynyt pahanlaatuisten kasvainten riski. Immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkevalmisteet, kuten RoActemra, voivat suurentaa pahanlaatuisten kasvainten riskiä. Ennen kuin RoActemra-hoito aloitetaan kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos: sinulla on infektio tai jos sinua hoidetaan infektion vuoksi sinulla on infektion oireita, kuten kuumetta, yskää, päänsärkyä tai tunnet itsesi sairaaksi sinulla on ihoinfektioita, joihin liittyy avohaavoja, kuten herpes zoster -infektioita (vesirokko tai vyöruusu) sinulla on usein toistuvia infektioita sinulla on esiintynyt allergisia reaktioita aiempien lääkehoitojen yhteydessä, RoActemra-hoito mukaan lukien sinulla on diabetes tai jokin muu sairaus, joka lisää infektioalttiutta sinulla on sydän- tai verisuonisairaus, kuten kohonnut verenpaine 9 Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

10 sinulla on tuberkuloosi tai olet ollut läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa. Lääkärin tulisi tehdä sinulle tuberkuloosikoe ennen RoActemra-hoidon aloittamista. sinulla on ollut suolistohaavaumia tai divertikuliittia. Oireina voivat olla vatsakipu, selittämättömät muutokset suoliston toiminnassa ja kuume. sinulla on maksasairaus olet saanut hiljattain rokotuksen tai rokotus on suunnitteilla sinulla on pitkittyvää päänsärkyä. Keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos sinulla on kysyttävää. Kerro lääkärillesi kaikista kokemistasi haittavaikutuksista. Tässä oppaassa ei ole lueteltu kaikkia RoActemran mahdollisia haittavaikutuksia. Keskustele lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos haluat lisätietoja. Täydelliset tiedot kaikista mahdollisista haittatapahtumista mainitaan valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa, jotka löytyvät kaikilla EU/ETA-alueen kielillä Euroopan lääkeviraston nettisivuilta ( Tarkistuslista: tarkista seuraavat kohdat aina ennen jokaista RoActemra-hoitokertaa RoActemra-hoito ei ehkä sovi sinulle. Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle jokaisella vastaanottokäynnillä, jos: käytät muita lääkkeitä. Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle kaikista käyttämistäsi lääkkeistä. Näihin kuuluvat lääkärin määräämät lääkkeet, ilman reseptiä myytävät lääkkeet sekä vitamiinit ja luontaistuotteet. Voit käyttää myös muita lääkkeitä, jos lääkäri on hyväksynyt niiden käytön RoActemra-hoidon aikana. RoActemralla voi olla yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. RoActemra voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, joten niiden annosta voi olla tarpeen muuttaa. Kerro lääkärille, jos käytät seuraavia lääkkeitä: atorvastatiini (kolesteroliarvoa alentava lääke) kalsiuminestäjät (esim. amlodipiini) (verenpainelääkkeitä) teofylliini (astman hoidossa käytettävä lääke) varfariini (verenohennuslääke) fenytoiini (epilepsialääke) 10

11 siklosporiini (käytetään elinsiirtojen yhteydessä immuunijärjestelmän hillitsemiseksi) bentsodiatsepiinit (esim. tematsepaami) (käytetään ahdistuksen lievittämiseen). käytät muita nivelreuman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten metotreksaattia ja biologisia lääkkeitä sinulla on esiintynyt allergisia reaktioita aiempien lääkehoitojen yhteydessä, RoActemra-hoito mukaan lukien olet raskaana, epäilet olevasi raskaana, suunnittelet raskautta tai imetät. Hedelmällisessä iässä olevien naisten tulee käyttää tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään kolme kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. RoActemraa ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. sinulla on infektio tai infektion oireita sinulla on parhaillaan tai on ollut viruksen aiheuttama hepatiitti tai jokin muu maksasairaus sinulla on ollut mahahaava tai divertikuliitti (paksusuolentulehdus) sinulla on tai on ollut heikentynyt keuhkojen toimintakyky (esim. interstitiaalinen keuhkosairaus, jossa keuhkojen tulehdus ja arpeutuminen vaikeuttavat hapensaantia) olet hiljattain saanut rokotuksen tai rokotus on suunnitteilla sinulla on syöpä, sydän- tai verisuonisairaus, kuten kohonnut verenpaine ja kohonneita kolesteroliarvoja tai kohtalaisia tai vaikeita munuaisten toimintahäiriöitä pitkittynyttä päänsärkyä. Yhteenveto ja yhteystiedot Tämä opas sisältää tärkeää tietoa RoActemra-hoidosta. Lääkkeitä määrätään toisinaan myös muiden kuin edellä kuvattujen sairauksien hoitoon. Älä käytä RoActemraa muun sellaisen sairauden hoitoon, johon lääkäri ei ole sitä määrännyt. Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita, keskustele sinua hoitavan lääkärin, sairaanhoitajan tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Yhteystiedot Roche Oy PL Espoo Puh Tärkeitä tietoja hoidon turvallisuudesta sivuilla

12 RoActemra (tosilitsumabi) Tärkeää turvallisuustietoa Mitä RoActemra on? IL-6:lla on tärkeä osa nivelreuman oireiden kehittymisessä. Nivelreumaa sairastavien potilaiden elimistö tuottaa liikaa IL-6-proteiinia. RoActemra on lääke, joka estää IL-6:n vaikutuksia elimistössä. Sitä käytetään aikuisten kohtalaisen ja vaikean nivelreuman hoitoon. RoActemra-infuusioita voidaan myös antaa vaikean, aktiivisen ja etenevän nivelreuman hoitoon potilaille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet metotreksaattia. Mikä on tärkeintä, mitä minun pitäisi tietää RoActemrasta? RoActemra vaikuttaa elimistön immuunijärjestelmän toimintaan. Immuunijärjestelmällä on tärkeä tehtävä elimistössä, sillä se puolustaa elimistöä infektioita vastaan. RoActemra-hoito saattaa heikentää kykyäsi taistella infektioita vastaan. Jotkin infektiot saattavat muuttua vakaviksi RoActemra-hoidon aikana ja vaatia sairaalahoitoa tai jopa johtaa kuolemaan. Siksi on erittäin tärkeää, että kaikista infektio-oireista kerrotaan heti hoitavalle lääkärille tai sairaanhoitajalle. Ennen kuin RoActemra-hoito aloitetaan kerro lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on infektio (kuumetta, yskää, päänsärkyä, huono olo tai rikkoutunut iho), tai saat hoitoa infektion vuoksi sinulla on usein toistuvia infektioita, diabetes tai jokin muu sairaus, joka lisää infektioalttiutta sinulla on tai on ollut tuberkuloosi tai olet ollut läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia sairastavan/sairastaneen henkilön kanssa käytät muita nivelreuman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten metotreksaattia tai biologisia lääkkeitä sinulla on esiintynyt allergisia reaktioita aiempien lääkehoitojen yhteydessä, RoActemra-hoito mukaan lukien sinulla on tai on ollut viruksen aiheuttama hepatiitti tai jokin muu maksasairaus sinulla on ollut divertikuliittia (paksusuolentulehdus) ja/tai suolistohaavaumia sinulla on tai on ollut heikentynyt keuhkojen toimintakyky (esim. interstitiaalinen keuhkosairaus) olet hiljattain saanut rokotuksen eläviä taudinaiheuttajia sisältävällä rokotteella tai tällainen rokotus on suunnitteilla 12

13 sinulla on syöpä, sydän- tai verisuonisairaus, kuten kohonnut verenpaine ja kohonneet kolesteroliarvot, tai kohtalaisia tai vaikeita munuaisten toimintahäiriöitä sinulla on pitkittyvää päänsärkyä. Kerro hoitavalle lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle kaikista lääkkeistä, joita käytät. Näihin kuuluvat lääkärin määräämät lääkkeet, ilman reseptiä myytävät lääkkeet sekä vitamiinit ja luontaistuotteet. RoActemra voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat: vakava infektio, kuten tuberkuloosi allergiset reaktiot. Useimmat allergiset reaktiot ilmaantuvat infuusion aikana tai 24 tunnin kuluessa RoActemran annon jälkeen, mutta niitä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa. RoActemran käytön yhteydessä on raportoitu vakavia allergisia reaktioita, anafylaksia mukaan lukien. Reaktiot voivat olla vaikeampia ja mahdollisesti kuolemaan johtavia niillä potilailla, jotka ovat saaneet allergisia reaktioita aikaisemman RoActemra-hoidon yhteydessä. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon, jos havaitset RoActemra-hoidon saamisen jälkeen allergiseen reaktioon viittaavia oireita, kuten: ihottuma, kutina tai nokkosihottuma hengenahdistus tai hengitysvaikeus huulten, kielen tai kasvojen turpoaminen rintakipu huimaus tai pyörrytys kova vatsakipu tai oksentelu hyvin alhainen verenpaine. Jos sinulle on ilmaantunut allergisen reaktion oireita RoActemra-hoidon saamisen jälkeen, älä ota seuraava annosta ennen kuin olet kertonut reaktiosta lääkärille JA lääkäri on antanut sinulle luvan ottaa seuraavan annoksen. Pienentynyt neutrofiilien määrä. Infektioita vastaan taistelevien neutrofiilien (tiettyjen valkosolujen) määrä voi olla vähentynyt elimistössäsi. Oireita voivat olla infektioiden määrän kasvu. Pienentynyt verihiutaleiden määrä. Verenvuotoja tyrehdyttävien verihiutaleiden (pieniä veren osasia) määrä elimistössäsi voi olla vähentynyt. Oireita voivat olla mustelmien muodostuminen ja verenvuotoalttius. 13

14 Poikkeavat maksaentsyymiarvot. Joillakin RoActemra-hoitoa saavilla potilailla voi esiintyä maksa-arvojen muutoksia. Kolesteroliarvojen kohoaminen. Joidenkin RoActemra-hoitoa saavien potilaiden veren kolesteroliarvot saattavat kohota. Vatsakipu. RoActemraa saavilla potilailla on harvoin esiintynyt vakavia mahaan ja suolistoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Oireita voivat olla kuume, itsepintainen vatsakipu ja suolen toiminnan muutokset. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon, jos sinulla on vatsakipua tai koliikkia tai ulosteessasi on verta. Pahanlaatuiset kasvaimet. Nivelreumapotilailla on lisääntynyt pahanlaatuisten kasvainten riski. Immuunijärjestelmään vaikuttavat lääkevalmisteet, kuten RoActemra, voivat suurentaa pahanlaatuisten kasvainten riskiä. Yleisimmät RoActemran haittavaikutukset ovat ylähengitysteiden infektiot (nuhakuume, poskiontelotulehdukset), päänsärky, ohimenevä verenpaineen nousu, ihottuma ja huimaus. Kerro hoitavalle lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle kaikista haittavaikutuksista, jotka vaivaavat sinua tai jotka eivät häviä. Tässä ei ole lueteltu kaikkia RoActemran mahdollisia haittavaikutuksia. Kysy lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekkihenkilökunnalta lisätietoja. Täydelliset tiedot kaikista mahdollisista haittatapahtumista mainitaan valmisteyhteenvedossa ja pakkausselosteessa, jotka löytyvät EMA:n nettisivuilta ( 14

15 Muistiinpanoja: 15

16 Yhteystiedot Roche Oy PL Espoo Puh FI/RACTE/1501/0008

PAKKAUSSELOSTE. RoActemra, 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten Tosilitsumabi

PAKKAUSSELOSTE. RoActemra, 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten Tosilitsumabi PAKKAUSSELOSTE RoActemra, 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten Tosilitsumabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä

POTILAAN OPAS MAVENCLAD. Potilaan opas. Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD Potilaan opas POTILAAN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI FI/CLA/1117/0050 Tärkeää tietoa MAVENCLAD-hoidon aloittaville potilaille Sisällys MAVENCLAD-valmisteen esittely Kuinka MAVENCLAD-hoito

Lisätiedot

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tietoa KEYTRUDA - valmisteesta (pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tietoa KEYTRUDA - valmisteesta (pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon

Lisätiedot

Opas Tietoja potilaille

Opas Tietoja potilaille Opas Tietoja potilaille Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa immuunivälitteisten haittavaikutusten riskin minimoimiseksi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

PIKAOPAS KUN PISTÄT NPLATE-ANNOKSESI ITSE

PIKAOPAS KUN PISTÄT NPLATE-ANNOKSESI ITSE PIKAOPAS KUN PISTÄT NPLATE-ANNOKSESI ITSE Pikaopas on tarkoitettu potilaille, jotka aikovat pistää Nplateannoksensa itse kotona. Tämän Kotipistoshoidon koulutuspaketin materiaali auttaa sinua saamaan varmuuden

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

XELJANZ-HOITOA SAAVILLE HENKILÖILLE

XELJANZ-HOITOA SAAVILLE HENKILÖILLE FINNISH XELJANZ Tämä esite on tarkoitettu henkilöille, joille lääkäri on määrännyt XELJANZ-valmistetta. Lisätietoja on lääkkeen mukana tulevassa pakkausselosteessa. XELJANZ-HOITOA SAAVILLE HENKILÖILLE

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Olumiant 2 mg kalvopäällysteinen tabletti Olumiant 4 mg kalvopäällysteinen tabletti barisitinibi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Olumiant 2 mg kalvopäällysteinen tabletti Olumiant 4 mg kalvopäällysteinen tabletti barisitinibi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Olumiant 2 mg kalvopäällysteinen tabletti Olumiant 4 mg kalvopäällysteinen tabletti barisitinibi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomustine medac 40 mg kapselit, kova Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa

Novartis Finland Oy. Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Novartis Finland Oy Aclasta-potilasopas osteoporoosin hoidossa Tämä potilasopas on tarkoitettu osteoporoosia sairastaville potilaille, joilla on suurentunut luunmurtumariski ja jotka saavat Aclasta-hoitoa.

Lisätiedot

LÄÄKKEEN ANNOSTELU JA ANTO-OHJEET VAIHE VAIHEELTA

LÄÄKKEEN ANNOSTELU JA ANTO-OHJEET VAIHE VAIHEELTA RoActemra nivelreuman tai jättisoluarteriitin hoidossa LÄÄKKEEN ANNOSTELU JA ANTO-OHJEET VAIHE VAIHEELTA Opas terveydenhuoltohenkilökunnalle RoActemraannosten valmistamisesta ja antamisesta nivelreumaa

Lisätiedot

Lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle, kuinka pistät esitäytetyssä ruiskussa olevan ORENCIAannoksen

Lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle, kuinka pistät esitäytetyssä ruiskussa olevan ORENCIAannoksen Ohjeet ORENCIA-pistoksen valmisteluun ja antoon ihon alle: Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi, ja noudata ohjeita vaihe kerrallaan. Lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle, kuinka pistät esitäytetyssä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi

PAKKAUSSELOSTE. Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi PAKKAUSSELOSTE Erbitux 2 mg/ml infuusioneste, liuos Setuksimabi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775515/2014 Cosentyx-valmisteen (sekukinumabi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Cosentyx-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan,

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE TUBERCULIN PPD RT 23 SSI Mantoux-tuberkuliinikoetta varten 2 T.U./0,1 ml Injektioneste, liuos. Vahvuus on ilmoitettu pakkauksessa. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Otezla tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Otezla 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen apremilasti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Lisätiedot

Tärkeää tietoa tehosta ja turvallisuudesta

Tärkeää tietoa tehosta ja turvallisuudesta RoActemra nivelreuman hoidossa Tärkeää tietoa tehosta ja turvallisuudesta Terveydenhuollon ammattilaisille RoActemra-hoidon hyödyn ja haittojen arviointiin nivelreumaa sairastavien potilaiden hoidossa.

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle

Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Anafylaksia Tietoa Jextin käyttäjälle Mitä on anafylaksia? Allergiaoireet voivat vaihdella eri henkilöiden tai tapausten kesken. Allergiat ovat hyvin tavallisia joidenkin tutkimusten mukaan jopa yhdellä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 125 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa abatasepti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 125 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa abatasepti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ORENCIA 125 mg injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa abatasepti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN Tärkeää tietoa lääkevalmisteen LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN VELCADE (bortetsomibi) 3,5 mg injektiopullo ihon alaiseen tai laskimon sisäiseen käyttöön OIKEA LIUOTTAMINEN, KUN VALMISTE ANNETAAN

Lisätiedot

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi. Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Potilaan opas VALDOXAN Suositukset maksan haittavaikutusten välttämiseksi Valdoxan voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lääkehoito 13. Biologiset lääkkeet Aivan viime vuosina on taudin hoidossa avautunut uusia näköaloja niin kutsuttujen biologisten lääkkeiden myötä. Biologisiksi

Lisätiedot

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma

Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Erivedge -valmisteen raskaudenehkäisyohjelma Tärkeää tietoa Erivedge -valmistetta käyttäville mies- ja naispotilaille raskauden ehkäisemisestä ja ehkäisystä. 1 2 Sisältö 1. Johdanto 1.1. Mitä Erivedge

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Leflunomide STADA Versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Leflunomide STADA 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Leflunomide STADA 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olysio (simepreviiri) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on yhteenveto Olysio-valmisteen riskienhallintasuunnitelmasta (risk management plan, RMP), jossa esitetään yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys

TIETOA POTILAALLE. Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Finska TIETOA POTILAALLE Tietoa teil e, joil e on määrätty Suliqua-lääkitys Olemme kirjoittaneet tämän esitteen teille, joilla on diabetes ja joille lääkäri on määrännyt Suliqua-lääkityksen (glargiini-insuliini+liksisenatidi).

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapseli, kova lomustiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomustine medac 40 mg kapseli, kova lomustiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomustine medac 40 mg kapseli, kova lomustiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Tärkeää tietoa potilaille

Tärkeää tietoa potilaille Oma nimi: Oma osoite: Oma puhelinnumero: Lääkärin nimi: Psoriaasin hoito Stelara -lääkkeellä Tärkeää tietoa potilaille Lääkärin osoite: Lääkärin puhelinnumero: Tähän voit merkitä muistiin sinua hoitavan

Lisätiedot

potilaille, joilla on vaikea aktiivinen nivelreuma ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet metotreksaattihoitoa

potilaille, joilla on vaikea aktiivinen nivelreuma ja jotka eivät ole aikaisemmin saaneet metotreksaattihoitoa EMA/502328/2014 EMEA/H/C/000955 Julkinen EPAR-yhteenveto tosilitsumabi Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee lääkevalmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Azactam 1 g ja 2 g injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten Atstreonaami

PAKKAUSSELOSTE. Azactam 1 g ja 2 g injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten Atstreonaami PAKKAUSSELOSTE Azactam 1 g ja 2 g injektio- ja infuusiokuiva-aine, liuosta varten Atstreonaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO TicoVac ja TicoVac Junior 29.12.2015, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Puutiaisaivotulehdus (TBE) on keskushermostoon

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi)

Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) EMA/639793/2015 Riskienhallintasuunnitelman julkinen yhteenveto Kyprolis (karfiltsomibi) Tämä on Kyprolis-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 10 mikrogrammaa, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa Nespo 20 mikrogrammaa, injektioneste, liuos esitäytetyssä

Lisätiedot

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/601943/2014 Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Trulicity-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Lemilvo (aripipratsoli)

Lemilvo (aripipratsoli) Lemilvo (aripipratsoli) Terveydenhuollon ammattilainen Usein kysytyt kysymykset Aripipratsoli on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13-17-vuotiaille

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

Ethambutol Orion 500 mg tabletit Päivämäärä: , Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ethambutol Orion 500 mg tabletit Päivämäärä: , Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ethambutol Orion 500 mg tabletit Päivämäärä: 21.10.2016, Versio 1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Etambutoli on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. 100 ml:n infuusiopulloa tai pussia voidaan käyttää vain aikuisten, nuorten ja yli 33 kg painavien lasten hoidossa.

PAKKAUSSELOSTE. 100 ml:n infuusiopulloa tai pussia voidaan käyttää vain aikuisten, nuorten ja yli 33 kg painavien lasten hoidossa. PAKKAUSSELOSTE PERFALGAN 10 mg/ml infuusioneste, liuos parasetamoli FI Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta);

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta); EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 EPAR-yhteenveto adalimumabi Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee -valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi

Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tasigna (nilotinibi) Tärkeää tietoa lääkehoidostasi Tärkeää tietoa TASIGNA-hoidosta Mitä TASIGNA ON? TASIGNA on reseptilääke, jota käytetään Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian

Lisätiedot

Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD LÄÄKÄRIN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI - FI/CLA/1117/0049

Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä MAVENCLAD LÄÄKÄRIN OPAS RISKIENHALLINNAN KOULUTUSMATERIAALI - FI/CLA/1117/0049 Kladribiini (MAVENCLAD) RMP, versio 1.0 Fimean hyväksymä 31.10.2017 MAVENCLAD LÄÄKÄRIN OPAS Sisältö MAVENCLAD-valmisteen esittely Hoito-ohjelmat Hoidonaikainen seuranta Lymfosyyttien määrä Vaikeat infektiot

Lisätiedot

Lescol / Lescol Depot. 29.12.2014, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Lescol / Lescol Depot. 29.12.2014, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Lescol / Lescol Depot 29.12.2014, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Korkea kolesteroli tarkoittaa kolesterolin

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough LIITE III 1 AMENDMENTS TO BE INCLUDED IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS OF NIMESULIDE CONTAINING MEDICINAL PRODUCTS (SYSTEMIC FORMULATIONS) Additions appear in italics

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE TRISENOX 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Arseenitrioksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

Hemodialyysihoitoon tulevalle

Hemodialyysihoitoon tulevalle Hemodialyysihoitoon tulevalle Potilasohje Olet aloittamassa hemodialyysihoidon eli keinomunuaishoidon. Tästä ohjeesta saat lisää tietoa hoidosta. Satakunnan sairaanhoitopiiri Dialyysi Päivitys 01/2016

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/738120/2014 Ofev-valmisteen (nintedanibi) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Ofev-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan, että

Lisätiedot

Aripiprazole Accord (aripipratsoli)

Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Aripiprazole Accord (aripipratsoli) Esite terveydenhuoltohenkilöstölle Aripiprazole Accord (aripipratsoli) on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean maniavaiheen enintään 12 viikkoa kestävään hoitoon 13

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gliolan 30 mg/ml jauhe oraaliliuosta varten 5-aminolevuliinihappo-hydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gliolan 30 mg/ml jauhe oraaliliuosta varten 5-aminolevuliinihappo-hydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gliolan 30 mg/ml jauhe oraaliliuosta varten 5-aminolevuliinihappo-hydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi

Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa uudesta lääkkeestäsi Tärkeää tietoa lääkehoidosta PRILIGY-valmistetta käytetään 18 64-vuotiaiden miesten ennenaikaisen siemensyöksyn hoitoon. Ota PRILIGY-tabletti 1 3 tuntia ennen seksuaalista

Lisätiedot

Lapsen kasvaminen ja kasvuhormoni. Opas kasvuhormonihoidosta lapsille ja vanhemmille

Lapsen kasvaminen ja kasvuhormoni. Opas kasvuhormonihoidosta lapsille ja vanhemmille Lapsen kasvaminen ja kasvuhormoni Opas kasvuhormonihoidosta lapsille ja vanhemmille Sisällys Lapsen kasvu ja kasvuhormoni Kasvuhormonihoito Lääkkeen antaminen Kasvuhormonin saa apteekista Todistukset ulkomaanmatkaa

Lisätiedot

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg)

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg) VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac RABIES Vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Per annos (1 ml): Vaikuttava aine: BHK-21-soluviljelmässä kasvatettua ja beeta-propionilaktonilla inaktivoitua

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma TOC-FI-004-051208-D Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta

Lisätiedot

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Liite III Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset 55 Monovalenttisten tuhkarokkorokotteiden valmisteyhteenvetojen tiettyihin kohtiin tehtävät korjaukset Kohta

Lisätiedot

Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta (yksi lyhyt kappale kustakin käyttöaiheesta, enintään 50 sanaa)

Hoidon hyötyihin liittyvät asiat, joita ei tunneta (yksi lyhyt kappale kustakin käyttöaiheesta, enintään 50 sanaa) VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Albiomin 5 % ja 20 % ovat laskimoon annettavia infuusioliuoksia, jotka on tarkoitettu kiertävän veritilavuuden palauttamiseen ja

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Akne Aikuisiän aknea esiintyy 25 prosentilla aikuisista miehistä ja 50 prosentilla

Lisätiedot

Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen

Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen Suositellut annostukset aikuis- ja lapsipotilaille, katso sivut 2, 10 ja 11 Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen Ohje potilaalle ja terveydenhuollon ammattilaisille CAPS-hoitoon

Lisätiedot

Remeron. 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Remeron. 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Remeron 13.11.2013, Versio 3.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Masennus on sairaus, jossa surullisuuden tunne ja

Lisätiedot

Toctino (alitretinoiini)

Toctino (alitretinoiini) POTILASESITE Toctino (alitretinoiini) Raskaudenehkäisyohjelma Tästä esitteestä Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Toctino-hoidostanne ja lääkkeen käyttöön liittyvästä mahdollisesta sikiöepämuodostumien

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 22 helmikuuta 2016 Drospirenoni/etinyyliestradioli Versionumero: 4.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Suun kautta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE. Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni PAKKAUSSELOSTE: TIETOJA KÄYTTÄJÄLLE Granisetron Teva 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetron Teva2 mg kalvopäällysteinen tabletti Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZOSTAVAX Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten esitäytetyssä ruiskussa vyöruusurokote (herpes zoster), elävä

PAKKAUSSELOSTE. ZOSTAVAX Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten esitäytetyssä ruiskussa vyöruusurokote (herpes zoster), elävä PAKKAUSSELOSTE ZOSTAVAX Injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten esitäytetyssä ruiskussa vyöruusurokote (herpes zoster), elävä Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin sinut rokotetaan

Lisätiedot

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli)

Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Aripiprazole Sandoz (aripipratsoli) Esite potilaille/heistä huolehtiville henkilöille Tämä esite sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen aripipratsolihoidon aloittamista

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Revlimid 15 mg kapselit, kovat. Revlimid 10 mg kapselit, kovat. Revlimid 25 mg kapselit, kovat Lenalidomidi

PAKKAUSSELOSTE. Revlimid 15 mg kapselit, kovat. Revlimid 10 mg kapselit, kovat. Revlimid 25 mg kapselit, kovat Lenalidomidi PAKKAUSSELOSTE Revlimid 5 mg kapselit, kovat Revlimid 10 mg kapselit, kovat Revlimid 15 mg kapselit, kovat Revlimid 25 mg kapselit, kovat Lenalidomidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot