Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus"

Transkriptio

1 Näin tutkin Riitta Luosujärvi tuntuu pehmeän jähmeältä. Nivelreumassa tulehtuneen nivelen ihon väri on normaali, septisessä artriitissa ja kihdissä iho punoittaa. Nivelturvotukseen liittyy usein nivelen liikerajoitus. Nivelreumassa nivelet ovat arat ja aamuisin jäykät. Reumatekijä löytyy verestä noin 70 %:lla nivelreumapotilaista. Nivelten kuvantamistutkimukset kannattaa ohjata reumatologille. Nivelreuma on monen nivelen krooninen symmetrinen tulehdus. Spondyloartropatiassa, kihdissä ja reaktiivisissa niveltulehduksessa tulehtuu yksi tai muutama nivel. Näitä potilaita voidaan hoitaa avohoidossa oireenmukaisesti. Jos tauti vaikeutuu tai pitkittyy, konsultoidaan reumatologia. Septisen artriitin hoito aloitetaan aina sairaalassa päivystysluonteisesti. Nivelreuman hoidon aloittaa reumatologi viivyttelemättä. Niveltulehdusta epäiltäessä nivelten tutkimisen lisäksi potilaille tehdään aina alkuvaiheessa huolellinen yleistutkimus. Duodecim 2006;122: Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko ja erilaiset virusinfektiot. Virusinfektioiden jälkeen ilmaantuvat reaktiiviset nivelkivut ja tulehdukset paranevat yleensä itsestään ilman lääkehoitoa. Nivelrikkoon on olemassa erilaisia oireita lievittäviä hoitoja mutta ei parantavaa hoitoa. Tulehduksellisen niveltaudin lääkehoito on antireumaattinen lääkitys. Nivelreuman varhainen diagnosoiminen ja tehokkaan hoidon aloittaminen viivytyksettä on nivelreumapotilaan ennusteen kannalta kaikkein tärkeintä (Möttönen ym. 2002, Puolakka ym. 2004), ja siksi niveltulehduspotilaiden joukosta on pyrittävä löytämään erityisesti tuoretta nivelreumaa sairastavat. Tärkeintä on tehdä huolellinen esitietojen selvitys ja kliininen tutkimus. Riippumatta siitä, onko potilaalla yhdestä tai useammasta nivelestä johtuvia vaivoja, tutkitaan ensimmäisellä kerralla kaikki nivelet yksitellen. Jos potilaalla on yli kuusi viikkoa kestänyt yli kolmen nivelalueen niveltulehdus, johon liittyy yli tunnin kestävä nivelten aamukankeus eikä ole havaittavissa merkkejä reaktiivisesta niveltulehduksesta, spondyloartropatiasta tai kihdistä, kyseessä on todennäköisesti nivelreuma. Varhaisvaiheen niveltulehduksen tunnistaminen ja oikeaan diagnoosiin pääseminen ei ole helppoa kokeneellekaan reumatologille. Joskus vasta seuranta paljastaa, mistä on kysymys. Esittelen seuraavassa niitä keinoja, joita itse käytän diagnoosia määrittäessäni. Ne sopivat kenen tahansa lääkärin käyttöön. Kliininen tutkimus Kliininen tutkimus aloitetaan siinä vaiheessa, kun potilas pyydetään tutkimushuoneeseen: jo kävellessään lääkäriä kohti potilas viestittää tietämättään asioita, joiden perusteella hänen ongelmiaan voidaan hahmottaa. Jos potilas ontuu kävellessään, hänen alaraajanivelissään saattaa olla tulehdusta, samoin jos hänen liikkumisensa on kankeaa. Jos potilas tarvitsee saattajaa, hänen toimintakykynsä saattaa olla heikentynyt, samoin, jos hän ei pysty kantamaan kas 325

2 siaan vaan vetää sitä. Jos potilaan sormissa on tulehdusta, hän ei pysty avaamaan ja sulkemaan nappeja ja käyttää siksi telttamaisia vaatteita. Koska tulehtuneet nivelet ovat arkoja, on muistettava kätellä potilasta kevyesti. Potilaan kertoma anamneesi on tärkein johdatus oikean taudin jäljille. Joskus potilas on jo itse epäillyt nivelreumaa, vaikka tavallisesti hän kertoo nivelissä olevan kipua, jäykkyyttä ja turvotusta. Toisinaan potilaat kuvaavat, että aamulla tuntuu kuin kävelisi vesipallojen päällä. Varsin monen suvussa esiintyy nivelreumaa. Niveltulehduksen mahdolliset laukaisevat tekijät arvioidaan hoidon alkuvaiheessa. Paraneoplastinen niveltulehdus saattaa näyttää nivelreumalta. Oireiden alkaminen. Akuutisti alkava niveltulehdusoireisto on harvoin nivelreumaa; todennäköisemmin kyseessä on kihti tai reaktiivinen niveltulehdus. Septinen artriitti alkaa yleensä äkillisesti, mutta se on harvinainen. Jos oireet ovat alkaneet hitaasti, viikkojen kuluessa, on nivelreuma mahdollinen. Aktiivisessa nivelreumassa tulehtunut nivel on lämmin ja pehmeän pullottava (kuva 1) ja se aristaa painettaessa. Sen vuoksi potilas varoo kätellessä tai hän on päkiäarkuuden vuoksi ostanut suuremmat kengät. Varsinkin aluksi myös nivelrikossa esiintyy nivelten pehmeää turvotusta ja punoitusta ennen kuin luisia kyhmyjä muodostuu. Myös nivelrikkopotilas aristelee sormiaan, mutta hänen nivelensä eivät ole yleensä lämpimät eivätkä myöskään joustavan pehmeät vaan luisen kovat ja koppuraiset (kuva 2). Nivelreuman kroonistuessa potilas saa kätensä varsin kauan nyrkkiin, mikä taas nivelrikkoa sairastavalla muuttuu varsin varhain vaikeaksi samoin kuin alkuvaiheen nivelreumassakin (kuva 3). Nivelreuman ilmaantumisikä on viime vuosina noussut, ja sen vuoksi on otettava huomioon, että potilaalla voi olla sekä nivelrikko että nivelreuma. Silloin erilaisia nivelten paksuuntumia ja pullotuksia esiintyy samassa kädessä. Kihdissä tulehtunut nivel on tavallisesti huomattavan kuuma ja pullottava kuten myös septisessä artriitissa. Spondyloartropatiataudeissa, kuten nivelpsoriaasissa ja reaktiivisessa artriitissa, on tyypillistä makkaravarpaiden ja sormien ilmaantuminen, nivelreumassa niitä ei yleensä esiinny (kuva 4). Tulehtuneiden nivelten lukumäärä ja sijainti. Tulehtuneiden nivelten lukumäärällä on merkitystä diagnoosin määrittämisessä ja hoidon suunnittelussa. Reaktiiviselle niveltulehdukselle ja septiselle artriitille sekä spondyloartropatioille ja nivelrikolle on tyypillistä yksittäisen nivelen kuten polven tulehtuminen (kuva 5). Vaikka kihdin moninivelmuoto näyttää lisääntyvän, kihti on kuitenkin tavallisimmin yhden nivelen äkillinen tulehdus (kuva 6). Erosiivisessa pikkunivelten nivelrikossa sairastuvat tavallisesti sormien kärkinivelet. Muutaman nivelen (ei yli neljä tulehtunutta niveltä) epäsymmetrinen alaraajapainotteinen tulehdustauti on tavallisesti spondyloartropatia, reaktiivinen niveltulehdus tai kihti. Nivelreumassa tulehtuu yleensä yli neljä niveltä. Nivelreumaa kuvaavat tyypillisimmin symmetrisyys ja tulehtuneiden nivelten monilukuisuus. Tulehdus paikantuu erityisesti varpaiden ja sormien tyvi ja keskiniveliin (kuva 7). Niveltulehdukseen liittyvät muut kliiniset oireet ja löydökset Iho. Nivelreumatulehduksessa nivelen päällinen iho on yleensä normaalin värinen. Kihdissä ja septisessä artriitissa iho voi olla äkäisen punainen (kuva 6). Nivelreumaan ei liity mitään eri Kuva 1. Nivelreumapotilaan pehmeän pullottava synoviitti sormen tyvinivelessä. 326 R. Luosujärvi

3 Kuva 2. Nivelrikkopotilaan luisen kovia sormien kärkiniveliä. Kuva 3. Nivelreumapotilaan nyrkistysvajaus. Kuva 4. Reaktiiviseen niveltulehdukseen liittyvä makkaravarvas. Kuva 5. Spondyloartropatiapotilaan vasemman polven turvotus ja»hymykuoppa» oikeassa polvessa. Kuva 6. Kihtipotilaan varpaan tyvinivelen akuutti artriitti. Kuva 7. Tulehtuneita käden pikkuniveliä tuoreessa nivelreumassa. 327

4 tyistä ihottumaa. Nivelpsoriaasissa sen sijaan esiintyy erilaisia psoriaasiin liittyviä ihottumia ja kynsimuutoksia. Jos nivelpsoriaasi alkaa ilman ihottumaa, se on yksi tärkeimmistä nivelreuman erotusdiagnostiikassa huomioon otettavista sairauksista. Hymykuopat. Monilla on hymykuoppia poskissa, ja samantapaisia kuoppia on myös normaalisti nivelten ympärillä, kuten kyynärpäissä, varpaiden tyvinivelten ja nilkan päällä sekä polvilumpion ympärillä. Jos nuo kuopat täyttyvät, se voi olla merkki nivelen lisääntyneestä nestemäärästä (kuvat 5 ja 8). Liikerajoitus. Kun nivelen nestemäärä lisääntyy, se estää normaalin liikuttamisen. Sen seurauksena kyynärniveleen tai polveen tulee ojennus ja koukistusvajaus ja nyrkistys rajoittuu (kuva 3). Tulehduksen voimakkuus. Monien virustulehdusten jälkitautina kehittyy äkillistä nivelkipua ja toisinaan esiintyy myös niveltulehdusta. Reaktiivinen niveltulehdus saattaa olla alussa ärhäkkä, mutta se alkaa pian rauhoittua itsestään, kun taas nivelreumatulehdus jää. Akuuttiin kihtiin ja septiseen artriittiin kuuluu tavallisesti nivelreumaa voimakkaampi tulehdus nivelessä, ja varsinkin septisessä artriitissa potilaalla on kuumetta. Koska nivelreuma on elimistön yleistulehdus, se voi aiheuttaa yleistä huonoa oloa, ruokahaluttomuutta ja lievää kuumeilua. Kämmenen hikoilu. Käden aktiivisessa niveltulehduksessa kämmen on kuumoittava ja kämmenen iho on helakan punoittava ja lisäksi kämmenpohjassa näkyy hikihelmiä (kuva 9). Jo potilasta kätellessä voi huomata, onko hänen niveltulehduksensa aktiivinen. Jäykkyys. Nivelreumapotilas on taudin aktiivivaiheessa jäykkä vähintään tunnin aamuisin. Toisinaan vain nivelet ovat jäykät, ja toisinaan koko keho tuntuu potilasta jäykältä. Sängystä pääsy on vaikeaa eikä napittaminen onnistu. Suurimmalla osalla jäykkyys menee ohitse puoleenpäivään mennessä eikä jäykkyyttä esiinny lainkaan iltapäivällä. Aamukankeutta ilmenee muissakin sairauksissa, kuten nivelrikossa. Siinä aamuinen nivelten jäykkyys on lyhytkestoista, ja tässä sairaudessa esiintyy myös liikkeellelähtökankeutta. Reumakyhmyt ovat ihonalaisia tiiviitä kudosmuutoksia, joiden koko vaihtelee nivelreuman aktiivisuuden mukaan. Tavallisimmin niitä esiintyy kyynärpäissä. Vaikka reumakyhmyt ovat yksi tärkeimmistä nivelreumaan liittyvistä muutoksista, niitä nähdään potilailla varsin harvoin. Miten tutkin Lääkärin tekemää reumatologista tutkimusta varten potilaan tulee riisuutua aina alusvaatteisilleen. Kun potilasta tutkitaan, on tärkeä verrata oireista niveltä toisen puolen vastaavaan niveleen. Rajussa nivelreumassa myös vastapuolen nivel on yhtä pullea ja arka, mutta varsinkin taudin alkuvaiheessa nivelissä saattaa olla erivaiheista tulehdusta ja toinen puoli voi olla vielä kokonaan terve. Spondyloartropatioissa, kihdissä, reaktiivisessa niveltulehduksessa ja septisessä artriitissa vastapuolen nivel on yleensä terve. Koska potilas tavallisesti esittelee lääkärille vain eniten vaivaavat nivelet ja lievemmin sairastuneet saattavat jäädä kokonaan huomaamatta, käydään kaikki nivelet läpi. Itse käytän»kymmensormimenetelmää»: tartun niveleen varovaisen jämäkästi molemmilla käsillä ja puristan niveltä painamalla turvotusta ja nivelnestettä puolelta toiselle (kuva 10). Tavallisesti tulehtunut nivel antaa periksi joustavasti. Suuria niveliä ei saa kokonaan käsien väliin. Niitä painetaan pidemmällä kaarella ja puolelta toiselle. Isoissa nivelissä pystyy helposti aistimaan, kuinka nivelneste liikkuu pienempää vastusta kohti. Huolellinen yleistutkimus. Potilaalle tehdään aina huolellinen yleistutkimus, johon kuuluvat keuhkojen ja sydämen kuuntelu, verenpaineen mittaaminen sekä vatsan ja imusolmukkeiden tunnustelu. Myös hampaat on muistettava tarkastaa. Hoitamattomaan paikallistulehdukseen saattaa liittyä yleistulehduksen vaara, ja siksi hampaat on tarvittaessa saneerattava ennen kuin reumalääkitys voidaan aloittaa. Laboratoriokokeet ja kuvantaminen. Kliinisen tutkimuksen jälkeen arvioidaan radiologisten ja laboratoriotutkimusten tarve. Perusverenkuva, lasko ja CRP ovat tärkeitä yleistilan arvioinnissa. Maksan ja munuaisten toimintakokeet sekä virtsan seulontakoe on syytä tehdä. 328 R. Luosujärvi

5 Kuva 8. Kyynärnivelen»hymykuopan» täyttyminen. Kuva 9. Kämmenen hikoilu. Kuva 10. Ranteen tutkiminen»kymmensormimenetelmällä». Kuva 11. Laajoja eroosioita nivelreumapotilaan varpaiden tyvinivelissä. Noin 30 %:lla nivelreumaatikoista reumatekijää ei löydy verestä, ja toisaalta reumatekijän löytyminen ei merkitse suoraan nivelreumaa. Monilla vanhuksilla ja syöpäpotilailla sekä infektioiden tai rokotuksen jälkeen veressä esiintyy reumatekijää. Tupakoitsijoilla reumatekijä ilmaantuu vereen herkemmin kuin tupakoimattomilla. Sitrulliinivasta aineiden merkitystä ei vielä täysin tunneta, ja niiden määritys kannattaa jättää reumatologille. Seerumin uraattipitoisuus tutkitaan, jos tauti on nivelreumaksi epätyypillinen tai kihti on muuten mahdollinen. Jos epäillään reaktiivista niveltulehdusta, otetaan huomioon tavanomaiset laukaisevat syyt, kuten ripulitaudit, virtsatietulehdukset ja sukupuolikontaktissa tarttuvat taudit. Mikäli tulehtuneesta nivelestä saadaan aspiroitua nivelnestettä, tutkitaan siitä leukosyytit ja tehdään niiden erittely. Jos leukosyyttejä on kymmeniätuhansia ja jos suurin osa on polymorfonukleaarisia, kyseessä on tulehduksellinen nivelneste. Akuutissa kihtikohtauksessa leukosyyttien sisällä on natriumuraattikiteitä. Septisessä artriitissa nivelnesteessä on leukosyyttejä usein lähes 100 x 10 9 /l. Radiologisista tutkimuksista käsien ja jalkaterien röntgenkuvaus on edelleen tärkein (kuva 11), vaikka kaikututkimus ja magneettikuvaus osoittavat eroosiot ja pehmytosien reumamuutokset aikaisemmin. Kuvantamistutkimukset kaikilla edellä mainituilla menetelmillä ja löydösten tulkinta vaativat perehtymistä, ja 329

6 Taulukko. Varhaisen nivelreuman erotusdiagnostiikka. Löydökset ja toimenpiteet Nivel- Spondyl- Reaktiivinen Nivel- Kihti Septinen reuma artropatia artriitti rikko artriitti Äkillinen ärhäkkä alku Muutama nivel tulehtunut Monta niveltä tulehtunut Niveltulehdus kestänyt ainakin kuusi viikkoa / Käsinivelten tulehdus / Symmetrinen niveltulehdus +++ +/ Yhden tai useamman nivelen kipu Reumatekijää veressä +++ Röntgenkuvissa eroosioita +++ +/ Nivelten aamukankeutta vähintään tunnin ajan Nivelnesteen leukosytoosi Potilasta voidaan seurata ja hoitaa oireenmukaisesti Niveleen ruiskutetaan kortisonia ja potilasta seurataan Potilas lähetetään pikaisesti erikoislääkärille +++ +/ +++ sen vuoksi on parasta, että nämä tutkimukset tekee erikoislääkäri. Jos avohoitolääkäri suunnittelee lähettävänsä joka tapauksessa potilaansa reumalääkärille, noita tutkimuksia ei silloin tarvita. Oikean diagnoosin rakentaminen. Kun kaikki edellä mainittu on tehty, ovat valmiina ne rakennusaineet, joiden perusteella diagnoosi voidaan tehdä. Äkillinen ja ärhäkkä muutaman nivelen tulehdus on yleensä kihti tai reaktiivinen tai septinen artriitti. Spondyloartropatioissa tulehtuu yleensä muutama nivel alaraajapainotteisesti. Nivelreuman diagnoosi muodostuu seuraavista elementeistä: Jos kyseessä on yli kuusi viikkoa kestänyt symmetrinen usean nivelen ja ainakin kolmen nivelalueen niveltulehdus ja tulehdusta on käsien pikkunivelissä ja potilaalla esiintyy yli tunnin kestävää nivelten aamujäykkyyttä, tauti on mitä todennäköisimmin nivelreuma. Mikäli verestä löytyy reumatekijää tai röntgenkuvissa näkyy nivelreumalle tyypillisiä eroosioita, tauti on varmasti nivelreuma. Tilanne on kuitenkin vain harvoin näin selvä. Alkuun potilaalla saattaa esiintyä vain hankalaa aamujäykkyyttä ja vain muutamia niveliä tulehtuu silloin tällöin tai hänellä on pelkästään reumatekijää veressä tai muusta syystä otetuissa röntgenkuvissa huomataan sattumalta reumaan sopivia eroosioita. Potilaalla ei ole aktiivista nivelreumaa, ellei hänellä ole nivelissä tulehdusta. Tällaisia potilaita tulee seurata, ja potilasta kannattaa pyytää ottamaan yhteyttä, jos niveltulehdus ilmaantuu. Jos potilas tupakoi, se kannattaa lopettaa. Mikäli avohoitolääkäri epäilee potilaallaan nivelreumaa, potilas on syytä lähettää pikaisesti reumatologille diagnoosin varmistamiseksi ja y d i n a s i a t Tutki potilas huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Selvitä mahdolliset niveltulehduksen syyt. Arvioi turvonneiden nivelten lukumäärä ja paikka sekä tulehduksen kesto. Nivelreumalle tyypillistä on usean nivelalueen symmetrinen tulehdus. Septistä artriittia sairastava potilas kuuluu päivystyksenä sairaalahoitoon. Mikäli epäilet nivelreumaa, konsultoi viivyttelemättä reumatologia diagnoosin varmistamiseksi ja hoidon aloittamiseksi. 330 R. Luosujärvi

7 hoidon aloittamiseksi (taulukko). Kun potilaalla todetaan nivelreuma, hänen kanssaan keskusteluun tulee käyttää runsaasti aikaa. Potilaiden muistikuvissa reumaatikko liikkuu usein pyörätuolilla tai hänellä on vääntyneet kädet ja hän on vaikeasti invalidisoitunut. Potilaalle korostetaan, että niveltulehdus pyritään rauhoittamaan mahdollisimman pian (Nivelreuman diagnostiikka ja hoito: Käypä hoito suosituksen päivitys 2004), koska ennustetta voidaan parantaa vain siten. Ennuste on nykyisin erilainen kuin 20 vuotta sitten (Kauppi ja Kaipiainen-Seppänen 2005). Vaikka reumalääkityksen aloittaa tavallisesti reumatologi, pääasiallinen seurantavastuu on potilaan omalääkärillä ensimmäisten 1 2 vuoden hoidon jälkeen (Nivelreuman diagnostiikka ja hoito: Käypä hoito suosituksen päivitys 2004). Omalääkäri osallistuu kuitenkin jo ensimmäisinä kuukausina hoitoon arvioimalla potilaan tilannetta väliseurantojen yhteydessä, tarkastamalla lääkehoidon turvakokeet konsultoiden tarvittaessa reumalääkäriä jo ennen potilaan seuraavaa seurantakäyntiä sekä antamalla tarvittaessa niveliin paikallisia kortisonihoitoja. Lopuksi Oikeaan diagnoosiin johdattavat ennen muuta huolellinen anamneesi ja tarkka kliininen tutkimus. Jos avohoitolääkäri epäilee potilaallaan nivelreumaa (taulukko 1), hänen tulee lähettää potilas viivytyksettä reumatologille (Nivelreuman diagnostiikka ja hoito: Käypä hoito suosituksen päivitys 2004). Jos potilaan oireet sopivat septiseen artriittiin, hänet on syytä lähettää päivystyspotilaana sairaalaan. Kun potilaalla esiintyy vain yksittäisen nivelen tulehdusta tai turvotusta, avohoitolääkäri voi huolehtia itse seurannasta. Silloinkin on selvitettävä, onko potilaalla mahdollisesti kihti, reaktiivinen artriitti tai muu niveltulehdus ja kohdentaa mahdolliset hoitotoimenpiteet kyseiseen sairauteen. Yksittäiset nivelet kannattaa hoitaa paikallisesti kortisonilla. Reumatologia on syytä konsultoida silloin, kun tulehtuneiden nivelten määrä lisääntyy tai yksittäisenkin nivelen tulehdus vaikeutuu. * * * Kiitän erikoislääkäri Kaija Puustjärveä käsikirjoituksen korjausluvusta ja Tuomo Luosujärveä kuvien käsittelystä. Kirjallisuutta Kauppi M, Kaipiainen-Seppänen O. Onko nivelreuma ennuste parantunut? Suom Lääkäril 2005;29: Möttönen T, Hannonen P, Korpela M et al for the FIN-RACo Trial Group. Delay to institution of therapy and induction of remission using single-drug or combination-disease-modifying antirheumatic drug therapy in early rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002;46: Nivelreuman diagnostiikka ja hoito. Käypä hoito suosituksen päivitys. Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Duodecim 2004;120: Puolakka K, Kautiainen H, Möttönen T, ym. Impact of initial aggressive drug treatment with a combination of disease-modifying antirheumatic drugs on the development of work disability in early rheumatoid arthritis: a five-year randomized follow up trial. Arthritis Rheum 2004;50: Riitta Luosujärvi, dosentti, ylilääkäri HUS:n reumatologinen klinikka Kasarminkatu HUS 331

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro LASTENREUMA 2. LASTENREUMAN ALATYYPIT 2.1 Esiintyykö taudista erilaisia muotoja? Lastenreuma jaetaan alatyyppeihin sen mukaan, monessako nivelessä tulehdusta

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 1. MIKÄ ON NUORUUSIÄN SPONDYLARTRIITTI JA ENTESIITTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro PAPA-oireyhtymä Versio 2016 1. MIKÄ ON PAPA-OIREYHTYMÄ? 1.1 Mikä se on? PAPA on lyhenne englannin sanoista "Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne",

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi:

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Tuntematon nivelpsorias tutuksi lääkäreille ja potilaille Nivelpsorin tunnistaminen kuuluu kaikille. Lampun pitää syttyä siellä, missä psoriasista sairastavaa

Lisätiedot

Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus

Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus Mikä on Lymen tautiin liittyvä niveltulehdus? Lymen tautiin liittyvää niveltulehdusta kutsutaan joskus myös Lymen artriitiksi. Se on yksi Borrelia burgdorferi -bakteerin

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA liiketaitoa ja tasapainoa sekä ylläpitää valmiutta selvitä omatoimisesti ja henkistä kuntoa. Rentoutuminen on yksi liikunnan hyödyistä. Niveltulehduksen sijainti vaikuttaa lajin valintaan myös sairauden

Lisätiedot

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume

NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume 1. MIKÄ ON NLRP12-GEENIIN LIITTYVÄ TOISTUVA KUUME? 1.1 Mikä se on? NLRP12-geeniin liittyvä toistuva kuume on perinnöllinen

Lisätiedot

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus 1. MIKÄ ON REUMAKUUME? 1.1 Mikä se on? Reumakuume on streptokokkibakteerin aiheuttaman

Lisätiedot

Lymen tautiin liittyvää niveltulehdus

Lymen tautiin liittyvää niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Lymen tautiin liittyvää niveltulehdus Versio 2016 1. MIKÄ ON LYMEN TAUTIIN LIITTYVÄ NIVELTULEHDUS? 1.1 Mikä se on? Lymen tautiin liittyvää niveltulehdusta

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Yleensä taudin määrittelyssä edetään seuraavasti: Kliininen epäily: Perinnöllistä

Lisätiedot

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10 Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Lastenreuma Määritelmä ja luokittelu Yleisyys Lastenreuman erityispiirteet

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE.

OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. OMAISLUOVUTUS OHJE MUNUAISLUOVUTTAJALLE. Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen ja läheiselle henkilölle. Luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja voimakkaaseen haluun auttaa munuaissairasta

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitysteiden anatomiaa Hengitystietautien merkitys hevostaloudelle jalkavaivojen

Lisätiedot

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi

Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi Mikä on Blaun oireyhtymä / Lapsuusiän sarkoidoosi? Blaun oireyhtymä on perinnöllinen sairaus. Sen oireita ovat ihottuma, niveltulehdus (artriitti) ja silmän suonikalvoston

Lisätiedot

Erityisesti tehokkaat biologiset lääkkeet ovat muuttaneet hoidon tavoitetasoa merkittävästi.

Erityisesti tehokkaat biologiset lääkkeet ovat muuttaneet hoidon tavoitetasoa merkittävästi. Oireeton lapsuus Reuma-lehti 1/2016 (2.3.2016) Lastenreuman hoito on mullistunut viimeisen viidentoista vuoden aikana. Hoidon tavoitteena on nykyisin remissio eli niveltulehduksen täydellinen sammuttaminen.

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Henoch-Schönleinin purppura (HSP)

Henoch-Schönleinin purppura (HSP) Henoch-Schönleinin purppura (HSP) Mikä on Henoch-Schönleinin purppura (HSP)? Henoch-Schönleinin purppura (HSP) on hiussuonien eli kapillaarien tulehdustauti eli vaskuliitti, joka aiheuttaa tavallisimmin

Lisätiedot

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era)

Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Nuoruusiän Spondylartriitti Ja Entesiittiin Liittyvä Niveltulehdus (Spa-Era) 2. TAUDIN TOTEAMINEN JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Tauti todetaan nuoruusiän

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS)

Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta (MKD) ja Hyperimmunoglobulinemia D-oireyhtymä (HIDS) Mikä on Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta? Mevalonaattikinaasin vajaatoiminta on perinnöllinen sairaus. Se on elimistön

Lisätiedot

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus

Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Reumakuume Ja Streptokokki-Infektion Aiheuttama Reaktiivinen Niveltulehdus 2. DIAGNOOSI JA HOITO 2.1 Miten tauti todetaan? Taudin toteaminen perustuu oireisiin

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Perinnöllinen välimerenkuume 1. MIKÄ ON PERINNÖLLINEN VÄLIMERENKUUME? 1.1 Mikä se on? Perinnöllinen välimerenkuume, josta käytetään lyhennettä FMF (lyhenne

Lisätiedot

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura)

Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Ohjeita kämmenkalvon kurouma leikkauksesta kuntoutuvalle (Dupuytrenin kontraktuura) Potilasohje / i / Toimintaterapia / VSSHP Kämmenkalvon kurouma syntyy, kun kämmenen alueen sidekudoksen liikakasvu aiheuttaa

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

CANDLE on harvinainen tauti. Todettuja tapauksia on kuvattu lähes 60, mutta todennäköisesti kaikkia tapauksia ei ole diagnosoitu.

CANDLE on harvinainen tauti. Todettuja tapauksia on kuvattu lähes 60, mutta todennäköisesti kaikkia tapauksia ei ole diagnosoitu. CANDLE-oireyhtymä Mikä on CANDLE-oireyhtymä? CANDLE-oireyhtymä on krooninen, epätyypillinen ihosairaus, johon liittyy valkosolujen (neutrofiilien) suuri määrä iholla sekä rasvakudoksen surkastumista ja

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

Tervetuloa. Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan!

Tervetuloa. Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan! Suomen Nivelyhdistys ry Tervetuloa Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan! Nivelrikko mikä se on ja mitä se meille merkitsee?! Esko Kaartinen Ortopedi Miksi nivelrikosta ylipäätänsä pitää väkeä valistaa?

Lisätiedot

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen.

Lipin-2 osallistuu mahdollisesti myös tulehdusten säätelyyn ja solunjakautumiseen. Majeedin oireyhtymä Mikä on Majeedin oireyhtymä? Majeedin oireyhtymä on harvinainen perinnöllinen sairaus. Oireyhtymää sairastavilla lapsilla esiintyy toistuvaa pitkäaikaista monipesäkkeistä osteomyeliittiä

Lisätiedot

Perinnöllinen välimerenkuume

Perinnöllinen välimerenkuume Perinnöllinen välimerenkuume Mikä on perinnöllinen välimerenkuume? Perinnöllinen välimerenkuume, josta käytetään lyhennettä FMF (lyhenne tulee englanninkielisestä nimestä "Familial Mediterranean Fever"),

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume)

Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume) www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Traps Eli Tuumorinekroositekijän Reseptoriin Liittyvä Jaksoittainen Oireyhtymä (Periytyvä Irlanninkuume) 1. MIKÄ ON TRAPS? 1.1 Mikä se on? Tuumorinekroositekijän

Lisätiedot

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumatauteja Ei-tulehdukselliset Nivelreuma raudet Selkärankareuma Tulehdukselliset Kulumasai-

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1 POLVI KUNTOON OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko

Lisätiedot

Reumataudit ja raskaus

Reumataudit ja raskaus Reumataudit ja raskaus Perhesuunnitteluun liittyvät asiat ovat monelle reumasairautta potevalle naiselle tärkeitä, arkoja ja usein myös ongelmallisia. Reumalääkkeiden käytöstä ennen raskauden alkua ja

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

Dementian varhainen tunnistaminen

Dementian varhainen tunnistaminen Tiedosta hyvinvointia RAI-seminaari 13.3. 2008 Hoitotyön päivä 1 Dementian varhainen tunnistaminen Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia

Lisätiedot

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä.

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä. TYKS POTILASOHJE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko eli polven kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman erityistä syytä.

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

RÖNTGENTUTKIMUSTEN ESITTELYKANSIO KOULUIKÄISILLE LAPSILLE

RÖNTGENTUTKIMUSTEN ESITTELYKANSIO KOULUIKÄISILLE LAPSILLE LIITE 1 39 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue Kuvantamistoiminnan taseyksikkö RÖNTGENTUTKIMUSTEN ESITTELYKANSIO KOULUIKÄISILLE LAPSILLE HEI! 40 OLET TULLUT SATAKUNNAN

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa

Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Tapausesimerkki: Listeria- tapauksen selvittäminen pitkäaikaishoitolaitoksessa Merja Laaksonen hygieniahoitaja VSSHP/Tyks Sairaalahygienia ja infektiontorjunta SHYG 2016 Mikä on listeria ja listerioosi?

Lisätiedot

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN

HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN HOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN EHKÄISYÄ VUODEOSASTOLLA HYGIENIAHOITAJA JAANA LEHTINEN MIKÄ ON HOITOON LIITTYVÄ INFEKTIO Potilaalla todetaan mikrobin aiheuttama paikallinen- tai yleisinfektio ei ollut

Lisätiedot

VANHEMPIEN KOKEMUKSET REUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOIDON OHJAUKSESTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA

VANHEMPIEN KOKEMUKSET REUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOIDON OHJAUKSESTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA VANHEMPIEN KOKEMUKSET REUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOIDON OHJAUKSESTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna 18.11.2011 Jenna Torro TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Onko se perinnöllinen? Miksi lapsella on Kawasakin tauti? Voidaanko se ehkäistä? Tarttuuko se?

Onko se perinnöllinen? Miksi lapsella on Kawasakin tauti? Voidaanko se ehkäistä? Tarttuuko se? Kawasakin tauti Mikä on Kawasakin tauti? Kawasakin tautia kutsuttiin alkuun mukokutaaniseksi imusolmukeoireyhtymäksi. Sen kuvasi ensimmäisenä japanilainen lastenlääkäri Tomisaku Kawasaki (tauti on nimetty

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis Soluseinätön bakteeri Beetalaktaamiantibiootit (mm. penisilliini) eivät tehoa Herkkiä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on määrännyt hevosen näivetystaudin valvottavaksi eläintaudiksi.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto on määrännyt hevosen näivetystaudin valvottavaksi eläintaudiksi. D 52 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintöosasto Helsinki 27. 2.1981 Yleiskirje n:o 195 Asia: Hevosen näivetystauti Sen lisäksi mitä eläintautilaissa (55/80) ja -asetuksessa (601/80) on säädetty,

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/198014/2014 Sylvant (siltuksimabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Tämä on Sylvant-valmistetta koskevan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joiden

Lisätiedot

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden.

Käytä asteikkoa ilmaistaksesi tuntemuksen vaikeusastetta. Merkitse vain yksi pallo viikkoa kohden. Primaarinen biliaarinen kolangiitti, aikaisemmin primaarinen biliaarinen kirroosi (PBC), on harvinainen maksasairaus, joka saattaa joskus olla oireeton. Kun merkkejä ja oireita PBC:stä esiintyy, niiden

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.

EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2. EEG:N KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET SAIRAUKSIEN DIAGNOSTIIKASSA MAIJA ORJATSALO, ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI, HUS-KUVANTAMINEN LABQUALITY DAYS 9.2.2017 SISÄLLYSLUETTELO EEG-tutkimuksen esittely EEG-tutkimuksen käyttö sairauksien

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Jenni Mäkinen REUMAPOTILAAN NÄKEMYKSIÄ REUMAHOITAJAN ANTAMASTA OH- JAUKSESTA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Jenni Mäkinen REUMAPOTILAAN NÄKEMYKSIÄ REUMAHOITAJAN ANTAMASTA OH- JAUKSESTA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Jenni Mäkinen REUMAPOTILAAN NÄKEMYKSIÄ REUMAHOITAJAN ANTAMASTA OH- JAUKSESTA Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 REUMAPOTILAAN NÄKEMYKSIÄ REUMAHOITAJAN

Lisätiedot

Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä

Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä Uudet oivallukset kampittavat selkärankareuman etenemistä Reuma-lehti 2/2012 Professori Dan Nordström: Magneettikuvauksella varmistetut varhaiset diagnoosit ja uudet lääkkeet ovat auttaneet kampittamaan

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Uudistuva muistisairauksien varhaisdiagnostiikka

Uudistuva muistisairauksien varhaisdiagnostiikka Uudistuva muistisairauksien varhaisdiagnostiikka Anne Koivisto, Dosen'i, lääkärikoulu'aja, Erikoislääkäri Kliininen ope'aja Itä-Suomen yliopisto, KYS Neurologia www.uef.fi/neuro Uudistuva muistisairauksien

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita?

Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? '' Pitääkö murtunut jalkani leikata? Mitä röntgenkuvissa näkyy? Mitä laboratoriokokeet osoittavat? Pitääkö minun olla syömättä ennen laboratoriokokeita? Kuinka kauan kipsiä pidetään jalassa? Saako kipeälle

Lisätiedot

, versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

, versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Etoricoxib STADA 30 mg kalvopäällysteiset tabletit Etoricoxib STADA 60 mg kalvopäällysteiset tabletit Etoricoxib STADA 90 mg kalvopäällysteiset tabletit Etoricoxib STADA 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

Päiväys Puh. Kosketusherkkyys elektrodien asettelukohdissa normaali muuttunut

Päiväys Puh. Kosketusherkkyys elektrodien asettelukohdissa normaali muuttunut TENS-HOITO Hoitomuodon kartoitus Nimi Hetu Päiväys Puh Vastaava hoitaja Vastaava lääkäri Diagnoosi Kipualue Kivun voimakkuus Nyt Lievimmillään Pahimmillaan Kipu on jatkuvaa ajoittaista Kivun arvioidaan

Lisätiedot

Kirjataan tunnistetiedot Kirjataan allergiat/riskitiedot

Kirjataan tunnistetiedot Kirjataan allergiat/riskitiedot POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- MEO 1 (6) Pinnallinen haava (pituus alle 3 cm) Jäykkäkouristusrokote Ei vuoda runsaasti Puhdistus ja syvyyden tarkistaminen (varovaisuutta silmien ja kasvojen alueella) Tarvittaessa

Lisätiedot

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi?

Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Tietoa ja tuloksia tutkittavalle: miten ja miksi? Helena Kääriäinen tutkimusprofessori 29.1.16 HK 1 Potilaat ja kansalaiset ovat tutkimuksen tärkein voimavara Biopankkien pitäisi olla kansalaisen näkökulmasta

Lisätiedot

Yersinia-serologia. Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto

Yersinia-serologia. Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto Yersinia-serologia Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto Yersiniainfektio Yersiniainfektio aiheuttaa mm. seuraavia tauteja: 1. Akuutteja tauteja - suolistotulehduksia

Lisätiedot

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Alueellinen tartuntatautipäivä 2.2.2016 Miia koskinen Aluehygieniahoitaja Sairaanhoitaja YAMK Käsitteitä Tartuntatauti = tauti, joka aiheuttaja siirtyvät välillisesti

Lisätiedot

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v.

Taustatietolomake. Liikuntahistoria v 21-30v 31-40v 41-50v 51-60v 61+ v. Taustatietolomake Yhteystiedot: Nimi Synt.aika Postiosoite Postinumero ja toimipaikka GSM Puh koti Puhelin työ Sähköposti Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan harjoittelun määrä asteikolla 1-7 (1=

Lisätiedot

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Polven nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Kawasakin tauti 1. MIKÄ ON KAWASAKIN TAUTI? 1.1 Mikä se on? Kawasakin tautia kutsuttiin alkuun mukokutaaniseksi imusolmukeoireyhtymäksi. Sen kuvasi ensimmäisenä

Lisätiedot

Oikeutusoppaan esittelyä

Oikeutusoppaan esittelyä Oikeutusoppaan esittelyä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Tarkastaja, STUK 11.2.2015 Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa opas hoitaville lääkäreille (STUK opastaa / maaliskuu

Lisätiedot

Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat. Pirkko Lammi 2004

Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat. Pirkko Lammi 2004 Miten uudet verenkuvan viitearvot toimivat Pirkko Lammi 2004 Lähtökohdat Jotta sairaus voidaan erottaa terveydestä laboratoriolääketieteen keinoin, on tiedettävä, millaisia arvoja terveet henkilöt saavat.

Lisätiedot

Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät

Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät www.printo.it/pediatric-rheumatology/fi/intro Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät Versio 2016 1. MITÄ OVAT CAPS-OIREYHTYMÄT? 1.1 Mikä se on? Kryopyriiniin liittyvät jaksoittaiset oireyhtymät

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot