Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus"

Transkriptio

1 Näin tutkin Riitta Luosujärvi tuntuu pehmeän jähmeältä. Nivelreumassa tulehtuneen nivelen ihon väri on normaali, septisessä artriitissa ja kihdissä iho punoittaa. Nivelturvotukseen liittyy usein nivelen liikerajoitus. Nivelreumassa nivelet ovat arat ja aamuisin jäykät. Reumatekijä löytyy verestä noin 70 %:lla nivelreumapotilaista. Nivelten kuvantamistutkimukset kannattaa ohjata reumatologille. Nivelreuma on monen nivelen krooninen symmetrinen tulehdus. Spondyloartropatiassa, kihdissä ja reaktiivisissa niveltulehduksessa tulehtuu yksi tai muutama nivel. Näitä potilaita voidaan hoitaa avohoidossa oireenmukaisesti. Jos tauti vaikeutuu tai pitkittyy, konsultoidaan reumatologia. Septisen artriitin hoito aloitetaan aina sairaalassa päivystysluonteisesti. Nivelreuman hoidon aloittaa reumatologi viivyttelemättä. Niveltulehdusta epäiltäessä nivelten tutkimisen lisäksi potilaille tehdään aina alkuvaiheessa huolellinen yleistutkimus. Duodecim 2006;122: Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko ja erilaiset virusinfektiot. Virusinfektioiden jälkeen ilmaantuvat reaktiiviset nivelkivut ja tulehdukset paranevat yleensä itsestään ilman lääkehoitoa. Nivelrikkoon on olemassa erilaisia oireita lievittäviä hoitoja mutta ei parantavaa hoitoa. Tulehduksellisen niveltaudin lääkehoito on antireumaattinen lääkitys. Nivelreuman varhainen diagnosoiminen ja tehokkaan hoidon aloittaminen viivytyksettä on nivelreumapotilaan ennusteen kannalta kaikkein tärkeintä (Möttönen ym. 2002, Puolakka ym. 2004), ja siksi niveltulehduspotilaiden joukosta on pyrittävä löytämään erityisesti tuoretta nivelreumaa sairastavat. Tärkeintä on tehdä huolellinen esitietojen selvitys ja kliininen tutkimus. Riippumatta siitä, onko potilaalla yhdestä tai useammasta nivelestä johtuvia vaivoja, tutkitaan ensimmäisellä kerralla kaikki nivelet yksitellen. Jos potilaalla on yli kuusi viikkoa kestänyt yli kolmen nivelalueen niveltulehdus, johon liittyy yli tunnin kestävä nivelten aamukankeus eikä ole havaittavissa merkkejä reaktiivisesta niveltulehduksesta, spondyloartropatiasta tai kihdistä, kyseessä on todennäköisesti nivelreuma. Varhaisvaiheen niveltulehduksen tunnistaminen ja oikeaan diagnoosiin pääseminen ei ole helppoa kokeneellekaan reumatologille. Joskus vasta seuranta paljastaa, mistä on kysymys. Esittelen seuraavassa niitä keinoja, joita itse käytän diagnoosia määrittäessäni. Ne sopivat kenen tahansa lääkärin käyttöön. Kliininen tutkimus Kliininen tutkimus aloitetaan siinä vaiheessa, kun potilas pyydetään tutkimushuoneeseen: jo kävellessään lääkäriä kohti potilas viestittää tietämättään asioita, joiden perusteella hänen ongelmiaan voidaan hahmottaa. Jos potilas ontuu kävellessään, hänen alaraajanivelissään saattaa olla tulehdusta, samoin jos hänen liikkumisensa on kankeaa. Jos potilas tarvitsee saattajaa, hänen toimintakykynsä saattaa olla heikentynyt, samoin, jos hän ei pysty kantamaan kas 325

2 siaan vaan vetää sitä. Jos potilaan sormissa on tulehdusta, hän ei pysty avaamaan ja sulkemaan nappeja ja käyttää siksi telttamaisia vaatteita. Koska tulehtuneet nivelet ovat arkoja, on muistettava kätellä potilasta kevyesti. Potilaan kertoma anamneesi on tärkein johdatus oikean taudin jäljille. Joskus potilas on jo itse epäillyt nivelreumaa, vaikka tavallisesti hän kertoo nivelissä olevan kipua, jäykkyyttä ja turvotusta. Toisinaan potilaat kuvaavat, että aamulla tuntuu kuin kävelisi vesipallojen päällä. Varsin monen suvussa esiintyy nivelreumaa. Niveltulehduksen mahdolliset laukaisevat tekijät arvioidaan hoidon alkuvaiheessa. Paraneoplastinen niveltulehdus saattaa näyttää nivelreumalta. Oireiden alkaminen. Akuutisti alkava niveltulehdusoireisto on harvoin nivelreumaa; todennäköisemmin kyseessä on kihti tai reaktiivinen niveltulehdus. Septinen artriitti alkaa yleensä äkillisesti, mutta se on harvinainen. Jos oireet ovat alkaneet hitaasti, viikkojen kuluessa, on nivelreuma mahdollinen. Aktiivisessa nivelreumassa tulehtunut nivel on lämmin ja pehmeän pullottava (kuva 1) ja se aristaa painettaessa. Sen vuoksi potilas varoo kätellessä tai hän on päkiäarkuuden vuoksi ostanut suuremmat kengät. Varsinkin aluksi myös nivelrikossa esiintyy nivelten pehmeää turvotusta ja punoitusta ennen kuin luisia kyhmyjä muodostuu. Myös nivelrikkopotilas aristelee sormiaan, mutta hänen nivelensä eivät ole yleensä lämpimät eivätkä myöskään joustavan pehmeät vaan luisen kovat ja koppuraiset (kuva 2). Nivelreuman kroonistuessa potilas saa kätensä varsin kauan nyrkkiin, mikä taas nivelrikkoa sairastavalla muuttuu varsin varhain vaikeaksi samoin kuin alkuvaiheen nivelreumassakin (kuva 3). Nivelreuman ilmaantumisikä on viime vuosina noussut, ja sen vuoksi on otettava huomioon, että potilaalla voi olla sekä nivelrikko että nivelreuma. Silloin erilaisia nivelten paksuuntumia ja pullotuksia esiintyy samassa kädessä. Kihdissä tulehtunut nivel on tavallisesti huomattavan kuuma ja pullottava kuten myös septisessä artriitissa. Spondyloartropatiataudeissa, kuten nivelpsoriaasissa ja reaktiivisessa artriitissa, on tyypillistä makkaravarpaiden ja sormien ilmaantuminen, nivelreumassa niitä ei yleensä esiinny (kuva 4). Tulehtuneiden nivelten lukumäärä ja sijainti. Tulehtuneiden nivelten lukumäärällä on merkitystä diagnoosin määrittämisessä ja hoidon suunnittelussa. Reaktiiviselle niveltulehdukselle ja septiselle artriitille sekä spondyloartropatioille ja nivelrikolle on tyypillistä yksittäisen nivelen kuten polven tulehtuminen (kuva 5). Vaikka kihdin moninivelmuoto näyttää lisääntyvän, kihti on kuitenkin tavallisimmin yhden nivelen äkillinen tulehdus (kuva 6). Erosiivisessa pikkunivelten nivelrikossa sairastuvat tavallisesti sormien kärkinivelet. Muutaman nivelen (ei yli neljä tulehtunutta niveltä) epäsymmetrinen alaraajapainotteinen tulehdustauti on tavallisesti spondyloartropatia, reaktiivinen niveltulehdus tai kihti. Nivelreumassa tulehtuu yleensä yli neljä niveltä. Nivelreumaa kuvaavat tyypillisimmin symmetrisyys ja tulehtuneiden nivelten monilukuisuus. Tulehdus paikantuu erityisesti varpaiden ja sormien tyvi ja keskiniveliin (kuva 7). Niveltulehdukseen liittyvät muut kliiniset oireet ja löydökset Iho. Nivelreumatulehduksessa nivelen päällinen iho on yleensä normaalin värinen. Kihdissä ja septisessä artriitissa iho voi olla äkäisen punainen (kuva 6). Nivelreumaan ei liity mitään eri Kuva 1. Nivelreumapotilaan pehmeän pullottava synoviitti sormen tyvinivelessä. 326 R. Luosujärvi

3 Kuva 2. Nivelrikkopotilaan luisen kovia sormien kärkiniveliä. Kuva 3. Nivelreumapotilaan nyrkistysvajaus. Kuva 4. Reaktiiviseen niveltulehdukseen liittyvä makkaravarvas. Kuva 5. Spondyloartropatiapotilaan vasemman polven turvotus ja»hymykuoppa» oikeassa polvessa. Kuva 6. Kihtipotilaan varpaan tyvinivelen akuutti artriitti. Kuva 7. Tulehtuneita käden pikkuniveliä tuoreessa nivelreumassa. 327

4 tyistä ihottumaa. Nivelpsoriaasissa sen sijaan esiintyy erilaisia psoriaasiin liittyviä ihottumia ja kynsimuutoksia. Jos nivelpsoriaasi alkaa ilman ihottumaa, se on yksi tärkeimmistä nivelreuman erotusdiagnostiikassa huomioon otettavista sairauksista. Hymykuopat. Monilla on hymykuoppia poskissa, ja samantapaisia kuoppia on myös normaalisti nivelten ympärillä, kuten kyynärpäissä, varpaiden tyvinivelten ja nilkan päällä sekä polvilumpion ympärillä. Jos nuo kuopat täyttyvät, se voi olla merkki nivelen lisääntyneestä nestemäärästä (kuvat 5 ja 8). Liikerajoitus. Kun nivelen nestemäärä lisääntyy, se estää normaalin liikuttamisen. Sen seurauksena kyynärniveleen tai polveen tulee ojennus ja koukistusvajaus ja nyrkistys rajoittuu (kuva 3). Tulehduksen voimakkuus. Monien virustulehdusten jälkitautina kehittyy äkillistä nivelkipua ja toisinaan esiintyy myös niveltulehdusta. Reaktiivinen niveltulehdus saattaa olla alussa ärhäkkä, mutta se alkaa pian rauhoittua itsestään, kun taas nivelreumatulehdus jää. Akuuttiin kihtiin ja septiseen artriittiin kuuluu tavallisesti nivelreumaa voimakkaampi tulehdus nivelessä, ja varsinkin septisessä artriitissa potilaalla on kuumetta. Koska nivelreuma on elimistön yleistulehdus, se voi aiheuttaa yleistä huonoa oloa, ruokahaluttomuutta ja lievää kuumeilua. Kämmenen hikoilu. Käden aktiivisessa niveltulehduksessa kämmen on kuumoittava ja kämmenen iho on helakan punoittava ja lisäksi kämmenpohjassa näkyy hikihelmiä (kuva 9). Jo potilasta kätellessä voi huomata, onko hänen niveltulehduksensa aktiivinen. Jäykkyys. Nivelreumapotilas on taudin aktiivivaiheessa jäykkä vähintään tunnin aamuisin. Toisinaan vain nivelet ovat jäykät, ja toisinaan koko keho tuntuu potilasta jäykältä. Sängystä pääsy on vaikeaa eikä napittaminen onnistu. Suurimmalla osalla jäykkyys menee ohitse puoleenpäivään mennessä eikä jäykkyyttä esiinny lainkaan iltapäivällä. Aamukankeutta ilmenee muissakin sairauksissa, kuten nivelrikossa. Siinä aamuinen nivelten jäykkyys on lyhytkestoista, ja tässä sairaudessa esiintyy myös liikkeellelähtökankeutta. Reumakyhmyt ovat ihonalaisia tiiviitä kudosmuutoksia, joiden koko vaihtelee nivelreuman aktiivisuuden mukaan. Tavallisimmin niitä esiintyy kyynärpäissä. Vaikka reumakyhmyt ovat yksi tärkeimmistä nivelreumaan liittyvistä muutoksista, niitä nähdään potilailla varsin harvoin. Miten tutkin Lääkärin tekemää reumatologista tutkimusta varten potilaan tulee riisuutua aina alusvaatteisilleen. Kun potilasta tutkitaan, on tärkeä verrata oireista niveltä toisen puolen vastaavaan niveleen. Rajussa nivelreumassa myös vastapuolen nivel on yhtä pullea ja arka, mutta varsinkin taudin alkuvaiheessa nivelissä saattaa olla erivaiheista tulehdusta ja toinen puoli voi olla vielä kokonaan terve. Spondyloartropatioissa, kihdissä, reaktiivisessa niveltulehduksessa ja septisessä artriitissa vastapuolen nivel on yleensä terve. Koska potilas tavallisesti esittelee lääkärille vain eniten vaivaavat nivelet ja lievemmin sairastuneet saattavat jäädä kokonaan huomaamatta, käydään kaikki nivelet läpi. Itse käytän»kymmensormimenetelmää»: tartun niveleen varovaisen jämäkästi molemmilla käsillä ja puristan niveltä painamalla turvotusta ja nivelnestettä puolelta toiselle (kuva 10). Tavallisesti tulehtunut nivel antaa periksi joustavasti. Suuria niveliä ei saa kokonaan käsien väliin. Niitä painetaan pidemmällä kaarella ja puolelta toiselle. Isoissa nivelissä pystyy helposti aistimaan, kuinka nivelneste liikkuu pienempää vastusta kohti. Huolellinen yleistutkimus. Potilaalle tehdään aina huolellinen yleistutkimus, johon kuuluvat keuhkojen ja sydämen kuuntelu, verenpaineen mittaaminen sekä vatsan ja imusolmukkeiden tunnustelu. Myös hampaat on muistettava tarkastaa. Hoitamattomaan paikallistulehdukseen saattaa liittyä yleistulehduksen vaara, ja siksi hampaat on tarvittaessa saneerattava ennen kuin reumalääkitys voidaan aloittaa. Laboratoriokokeet ja kuvantaminen. Kliinisen tutkimuksen jälkeen arvioidaan radiologisten ja laboratoriotutkimusten tarve. Perusverenkuva, lasko ja CRP ovat tärkeitä yleistilan arvioinnissa. Maksan ja munuaisten toimintakokeet sekä virtsan seulontakoe on syytä tehdä. 328 R. Luosujärvi

5 Kuva 8. Kyynärnivelen»hymykuopan» täyttyminen. Kuva 9. Kämmenen hikoilu. Kuva 10. Ranteen tutkiminen»kymmensormimenetelmällä». Kuva 11. Laajoja eroosioita nivelreumapotilaan varpaiden tyvinivelissä. Noin 30 %:lla nivelreumaatikoista reumatekijää ei löydy verestä, ja toisaalta reumatekijän löytyminen ei merkitse suoraan nivelreumaa. Monilla vanhuksilla ja syöpäpotilailla sekä infektioiden tai rokotuksen jälkeen veressä esiintyy reumatekijää. Tupakoitsijoilla reumatekijä ilmaantuu vereen herkemmin kuin tupakoimattomilla. Sitrulliinivasta aineiden merkitystä ei vielä täysin tunneta, ja niiden määritys kannattaa jättää reumatologille. Seerumin uraattipitoisuus tutkitaan, jos tauti on nivelreumaksi epätyypillinen tai kihti on muuten mahdollinen. Jos epäillään reaktiivista niveltulehdusta, otetaan huomioon tavanomaiset laukaisevat syyt, kuten ripulitaudit, virtsatietulehdukset ja sukupuolikontaktissa tarttuvat taudit. Mikäli tulehtuneesta nivelestä saadaan aspiroitua nivelnestettä, tutkitaan siitä leukosyytit ja tehdään niiden erittely. Jos leukosyyttejä on kymmeniätuhansia ja jos suurin osa on polymorfonukleaarisia, kyseessä on tulehduksellinen nivelneste. Akuutissa kihtikohtauksessa leukosyyttien sisällä on natriumuraattikiteitä. Septisessä artriitissa nivelnesteessä on leukosyyttejä usein lähes 100 x 10 9 /l. Radiologisista tutkimuksista käsien ja jalkaterien röntgenkuvaus on edelleen tärkein (kuva 11), vaikka kaikututkimus ja magneettikuvaus osoittavat eroosiot ja pehmytosien reumamuutokset aikaisemmin. Kuvantamistutkimukset kaikilla edellä mainituilla menetelmillä ja löydösten tulkinta vaativat perehtymistä, ja 329

6 Taulukko. Varhaisen nivelreuman erotusdiagnostiikka. Löydökset ja toimenpiteet Nivel- Spondyl- Reaktiivinen Nivel- Kihti Septinen reuma artropatia artriitti rikko artriitti Äkillinen ärhäkkä alku Muutama nivel tulehtunut Monta niveltä tulehtunut Niveltulehdus kestänyt ainakin kuusi viikkoa / Käsinivelten tulehdus / Symmetrinen niveltulehdus +++ +/ Yhden tai useamman nivelen kipu Reumatekijää veressä +++ Röntgenkuvissa eroosioita +++ +/ Nivelten aamukankeutta vähintään tunnin ajan Nivelnesteen leukosytoosi Potilasta voidaan seurata ja hoitaa oireenmukaisesti Niveleen ruiskutetaan kortisonia ja potilasta seurataan Potilas lähetetään pikaisesti erikoislääkärille +++ +/ +++ sen vuoksi on parasta, että nämä tutkimukset tekee erikoislääkäri. Jos avohoitolääkäri suunnittelee lähettävänsä joka tapauksessa potilaansa reumalääkärille, noita tutkimuksia ei silloin tarvita. Oikean diagnoosin rakentaminen. Kun kaikki edellä mainittu on tehty, ovat valmiina ne rakennusaineet, joiden perusteella diagnoosi voidaan tehdä. Äkillinen ja ärhäkkä muutaman nivelen tulehdus on yleensä kihti tai reaktiivinen tai septinen artriitti. Spondyloartropatioissa tulehtuu yleensä muutama nivel alaraajapainotteisesti. Nivelreuman diagnoosi muodostuu seuraavista elementeistä: Jos kyseessä on yli kuusi viikkoa kestänyt symmetrinen usean nivelen ja ainakin kolmen nivelalueen niveltulehdus ja tulehdusta on käsien pikkunivelissä ja potilaalla esiintyy yli tunnin kestävää nivelten aamujäykkyyttä, tauti on mitä todennäköisimmin nivelreuma. Mikäli verestä löytyy reumatekijää tai röntgenkuvissa näkyy nivelreumalle tyypillisiä eroosioita, tauti on varmasti nivelreuma. Tilanne on kuitenkin vain harvoin näin selvä. Alkuun potilaalla saattaa esiintyä vain hankalaa aamujäykkyyttä ja vain muutamia niveliä tulehtuu silloin tällöin tai hänellä on pelkästään reumatekijää veressä tai muusta syystä otetuissa röntgenkuvissa huomataan sattumalta reumaan sopivia eroosioita. Potilaalla ei ole aktiivista nivelreumaa, ellei hänellä ole nivelissä tulehdusta. Tällaisia potilaita tulee seurata, ja potilasta kannattaa pyytää ottamaan yhteyttä, jos niveltulehdus ilmaantuu. Jos potilas tupakoi, se kannattaa lopettaa. Mikäli avohoitolääkäri epäilee potilaallaan nivelreumaa, potilas on syytä lähettää pikaisesti reumatologille diagnoosin varmistamiseksi ja y d i n a s i a t Tutki potilas huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Selvitä mahdolliset niveltulehduksen syyt. Arvioi turvonneiden nivelten lukumäärä ja paikka sekä tulehduksen kesto. Nivelreumalle tyypillistä on usean nivelalueen symmetrinen tulehdus. Septistä artriittia sairastava potilas kuuluu päivystyksenä sairaalahoitoon. Mikäli epäilet nivelreumaa, konsultoi viivyttelemättä reumatologia diagnoosin varmistamiseksi ja hoidon aloittamiseksi. 330 R. Luosujärvi

7 hoidon aloittamiseksi (taulukko). Kun potilaalla todetaan nivelreuma, hänen kanssaan keskusteluun tulee käyttää runsaasti aikaa. Potilaiden muistikuvissa reumaatikko liikkuu usein pyörätuolilla tai hänellä on vääntyneet kädet ja hän on vaikeasti invalidisoitunut. Potilaalle korostetaan, että niveltulehdus pyritään rauhoittamaan mahdollisimman pian (Nivelreuman diagnostiikka ja hoito: Käypä hoito suosituksen päivitys 2004), koska ennustetta voidaan parantaa vain siten. Ennuste on nykyisin erilainen kuin 20 vuotta sitten (Kauppi ja Kaipiainen-Seppänen 2005). Vaikka reumalääkityksen aloittaa tavallisesti reumatologi, pääasiallinen seurantavastuu on potilaan omalääkärillä ensimmäisten 1 2 vuoden hoidon jälkeen (Nivelreuman diagnostiikka ja hoito: Käypä hoito suosituksen päivitys 2004). Omalääkäri osallistuu kuitenkin jo ensimmäisinä kuukausina hoitoon arvioimalla potilaan tilannetta väliseurantojen yhteydessä, tarkastamalla lääkehoidon turvakokeet konsultoiden tarvittaessa reumalääkäriä jo ennen potilaan seuraavaa seurantakäyntiä sekä antamalla tarvittaessa niveliin paikallisia kortisonihoitoja. Lopuksi Oikeaan diagnoosiin johdattavat ennen muuta huolellinen anamneesi ja tarkka kliininen tutkimus. Jos avohoitolääkäri epäilee potilaallaan nivelreumaa (taulukko 1), hänen tulee lähettää potilas viivytyksettä reumatologille (Nivelreuman diagnostiikka ja hoito: Käypä hoito suosituksen päivitys 2004). Jos potilaan oireet sopivat septiseen artriittiin, hänet on syytä lähettää päivystyspotilaana sairaalaan. Kun potilaalla esiintyy vain yksittäisen nivelen tulehdusta tai turvotusta, avohoitolääkäri voi huolehtia itse seurannasta. Silloinkin on selvitettävä, onko potilaalla mahdollisesti kihti, reaktiivinen artriitti tai muu niveltulehdus ja kohdentaa mahdolliset hoitotoimenpiteet kyseiseen sairauteen. Yksittäiset nivelet kannattaa hoitaa paikallisesti kortisonilla. Reumatologia on syytä konsultoida silloin, kun tulehtuneiden nivelten määrä lisääntyy tai yksittäisenkin nivelen tulehdus vaikeutuu. * * * Kiitän erikoislääkäri Kaija Puustjärveä käsikirjoituksen korjausluvusta ja Tuomo Luosujärveä kuvien käsittelystä. Kirjallisuutta Kauppi M, Kaipiainen-Seppänen O. Onko nivelreuma ennuste parantunut? Suom Lääkäril 2005;29: Möttönen T, Hannonen P, Korpela M et al for the FIN-RACo Trial Group. Delay to institution of therapy and induction of remission using single-drug or combination-disease-modifying antirheumatic drug therapy in early rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002;46: Nivelreuman diagnostiikka ja hoito. Käypä hoito suosituksen päivitys. Suomen Reumatologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Duodecim 2004;120: Puolakka K, Kautiainen H, Möttönen T, ym. Impact of initial aggressive drug treatment with a combination of disease-modifying antirheumatic drugs on the development of work disability in early rheumatoid arthritis: a five-year randomized follow up trial. Arthritis Rheum 2004;50: Riitta Luosujärvi, dosentti, ylilääkäri HUS:n reumatologinen klinikka Kasarminkatu HUS 331

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi?

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Sisällysluettelo s. 3 Mikä on nivelpsoriaasi? s. 3 Mitkä ovat nivelpsoriaasin oireet? s. 4 Mitä oireita minun pitäisi tarkkailla? s. 5

Lisätiedot

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Nivelreuman hoidon päämäärät Pitkäaikaisen elämänlaadun parantaminen oireiden väheneminen nivelvaurioiden jarruttaminen toimintakyvyn palauttaminen sosiaalisen

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti

Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Muut nimet: Mixed connective tissue disease =MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti, epäspesifinen/määrittelemätön sidekudostauti Vuonna 1972 amerikkalainen reumatologi Gordon Sharp kuvasi uuden sidekudostaudin

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä yhteistyö ja ohjaus Kelan kuntoutukseen. REUMASAIRAUDET Eeva Alasaarela LT, erikoislääkäri

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä yhteistyö ja ohjaus Kelan kuntoutukseen. REUMASAIRAUDET Eeva Alasaarela LT, erikoislääkäri Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä yhteistyö ja ohjaus Kelan kuntoutukseen REUMASAIRAUDET Eeva Alasaarela LT, erikoislääkäri TYÖNJAKO Missä tules-potilaita tutkitaan ja hoidetaan? 1. Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi:

nivelpsorias Tuntematon tutuksi lääkäreille ja potilaille Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Reumatautien ylilääkäri Riitta Luosujärvi: Tuntematon nivelpsorias tutuksi lääkäreille ja potilaille Nivelpsorin tunnistaminen kuuluu kaikille. Lampun pitää syttyä siellä, missä psoriasista sairastavaa

Lisätiedot

Reumaklinikan alueellinen koulutuspäivä 01.10.2015 HUS Reumatologian klinikka. Riitta Luosujärvi vastaavaylilääkäri

Reumaklinikan alueellinen koulutuspäivä 01.10.2015 HUS Reumatologian klinikka. Riitta Luosujärvi vastaavaylilääkäri Reumaklinikan alueellinen koulutuspäivä 01.10.2015 HUS Reumatologian klinikka Riitta Luosujärvi vastaavaylilääkäri Yhteistä reumasairauksille Puhkeamista vaikea ennustaa Taustalla geneettisiä ja ympäristötekijöitä

Lisätiedot

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA liiketaitoa ja tasapainoa sekä ylläpitää valmiutta selvitä omatoimisesti ja henkistä kuntoa. Rentoutuminen on yksi liikunnan hyödyistä. Niveltulehduksen sijainti vaikuttaa lajin valintaan myös sairauden

Lisätiedot

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka

Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10. Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Hoitavan yksikön näkökulmaa lastenreuman kuntoutukseen 30.8.10 Paula Vähäsalo Lastenreumatologi OYS, Lasten ja nuorten klinikka Lastenreuma Määritelmä ja luokittelu Yleisyys Lastenreuman erityispiirteet

Lisätiedot

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä ADACOLUMN -HOITO tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä www.adacolumn.net SISÄLTÖ Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön puolustusjärjestelmä ja IBD...10

Lisätiedot

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP

IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP IAP:n lasiseminaari 14.11.2008 Tapaus 9. Paula Kujala, PSHP Esitiedot Yli 70 v. mies. PSA normaali 1.4. Nopeasti alkaneet virtsavaivat ja kystoskopiassa koko prostaattinen uretra ahtautunut tuumorinomaisesti.

Lisätiedot

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta);

aikuiset, joilla on nivelpsoriaasi (sairaus, joka aiheuttaa punaisia, hilseileviä läiskiä iholla ja niveltulehdusta); EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 EPAR-yhteenveto adalimumabi Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee -valmistetta. Tekstissä selitetään, miten lääkevalmistekomitea

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kirjan painatus- ja julkaisutietoja ISDN Helsinki 2012 Ulkoasu: Heikki Nuutinen Design

SISÄLLYS. Kirjan painatus- ja julkaisutietoja ISDN Helsinki 2012 Ulkoasu: Heikki Nuutinen Design SISÄLLYS Kirjan painatus- ja julkaisutietoja ISDN Helsinki 2012 Ulkoasu: Heikki Nuutinen Design Lukijalle.. 7 1. Nivelreuma.. 9 1.1 Nivelreuma tänään 9 1.2 Yleistä nivelreumasta.. 9 1.3 Miksi nivelet sairastuvat..

Lisätiedot

Selkärankareuman hoito. Riitta Tuompo 31.3.2012

Selkärankareuman hoito. Riitta Tuompo 31.3.2012 Selkärankareuman hoito Riitta Tuompo 31.3.2012 Sidonnaisuudet Osallistunut kotimaisiin ja ulkomaisiin koulutuksiin yrityksen tuella (Abbott, BMS, MSD, Mundipharma, Pfizer, Roche, UCB) Luentopalkkioita

Lisätiedot

Suomessa lastenreumaa sairastaa noin 2 300 lasta. Perinteiset ja biologiset reumalääkkeet KOHTI YKSILÖLLISTETTYÄ LASTENREUMAN LÄÄKEHOITOA

Suomessa lastenreumaa sairastaa noin 2 300 lasta. Perinteiset ja biologiset reumalääkkeet KOHTI YKSILÖLLISTETTYÄ LASTENREUMAN LÄÄKEHOITOA PEKKA LAHDENNE Lastenreumatologi, lastentautien dosentti Lastenklinikka, Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen keskussairaala Perinteiset ja biologiset reumalääkkeet KOHTI YKSILÖLLISTETTYÄ LASTENREUMAN

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta

rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta rosacea Tietoja aikuisten iho-ongelmasta ROSACEA. Noin 2 10 prosenttia aikuisväestöstä sairastaa rosaceaa (ruusufinni). Se on krooninen ihosairaus, joka aiheuttaa punoitusta, pieniä näppylöitä ja tulehduksellista

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen. Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733

Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen. Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733 Tutkimus suomalaisten reumapotilaiden kokemuksista reuman hoitoon liittyen Kesäkuu 2011 Kaikki vastaajat, n=733 Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä tavalla reumapotilaat kokevat

Lisätiedot

INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA

INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) INFEKTIOIDEN SEURANTA- MÄÄRITELMÄT PITKÄAIKAIS- HOITOLAITOKSISSA Allison McGeer ym., 1991 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 14/2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C11

Lisätiedot

Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu?

Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu? Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu? Jenni Kauppi Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö

Lisätiedot

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas

Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi PPP-opas Palmoplantaarinen pustuloosi, PPP, on rakkuloiva kämmenten ja jalkapohjien ihosairaus. Yleisin sairastumisikä on 30 50 ikävuoden vaiheilla, vaikka poikkeuksiakin on.

Lisätiedot

Näytteenoton haasteita

Näytteenoton haasteita Näytteenoton haasteita Tarja Tick-Sinkkilä 9.10.2014 Näytteenotto on osa laboratoriohoitajan /bioanalyytikon perustehtävää jokaisella erikoisalalla. Onnistuneen laboratoriotutkimustuloksen edellytys on

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu?

Nivelreuman luokittelukriteerit uudistuivat mikä muuttuu? tieteessä Jenni Kauppi LK Tampereen yliopisto, lääketieteen laitos jenni.kauppi@uta.fi Markku Hakala dosentti, osastonylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala Heidi Mäkinen LT, apulaisylilääkäri Tampereen

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi.

Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. idslofi04.12/06.2 Tehty yhteistyönä tri Jan Torssanderin kanssa. Läkarhuset Björkhagen, Ruotsi. Galderma Nordic AB. Box 15028, S-167 15 Bromma. Sweden Tel +46 8 564 355 40, Fax +46 8 564 355 49. www.galdermanordic.com

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA

PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA PITKÄAIKAISSEURANTA KOSTEUSVAURIORAKENNUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN NIVELOIREISTA JA -SAIRAUKSISTA Putus T, Rauhaniemi J, Luosujärvi R, Vallius M, Vaali K Turun yliopisto; HUS reumasairauksien klinikka; Sisäilmatalo

Lisätiedot

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska

Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta. Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitystiesairaudet klinikkaeläinlääkärin näkökulmasta Antti Helminen Jokilaaksojen eläinklinikka Ylivieska Hevosen hengitysteiden anatomiaa Hengitystietautien merkitys hevostaloudelle jalkavaivojen

Lisätiedot

Autoimmuunitaudit: osa 1

Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaudit: osa 1 Autoimmuunitaute tunnetaan yli 80. Ne ovat kroonisia sairauksia, joiden syntymekanismia eli patogeneesiä ei useimmissa tapauksissa ymmärretä. Tautien esiintyvyys vaihtelee maanosien,

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

Lastenreuma. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveyden huollon ammattilaisille.

Lastenreuma. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveyden huollon ammattilaisille. Lastenreuma Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveyden huollon ammattilaisille. 1 2 Julkaisija: Toimittaja: Asiantuntijat: Piirrokset: Ulkoasu: Suomen Reumaliitto ry. Teija Riikola Pekka

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi

AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi AMS 700 MS -sarjan Pumpattava penisproteesi Käyttöopas AMS 700 MS sarjan pumpattava penisproteesi 1 AMS 700 MS sarjan pumpattavan penisproteesin käyttö 2-3 Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?..

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CIWA-AR-VIEROITUSOIREIDEN ARVIOINTIASTEIKKO /. Lievät vieroitusoireet, CIWA-Ar-pisteet

Lisätiedot

Monialainen kipuklinikkatoiminta

Monialainen kipuklinikkatoiminta Monialainen kipuklinikkatoiminta HYKS:n Kipuklinikan toiminta Kipuklinikan toiminnan tavoitteet Tutkituissa kroonisissa kiputiloissa tyydyttävä kivunhallinta mahdollisuuksien rajoissa, ensisijaisesti näyttöön

Lisätiedot

Hemodialyysihoitoon tulevalle

Hemodialyysihoitoon tulevalle Hemodialyysihoitoon tulevalle Potilasohje Olet aloittamassa hemodialyysihoidon eli keinomunuaishoidon. Tästä ohjeesta saat lisää tietoa hoidosta. Satakunnan sairaanhoitopiiri Dialyysi Päivitys 01/2016

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI IDIOPAATTINEN ARTRIITTI Mikä se on? Juveniili idiopaattinen artriitti (JIA) on krooninen sairaus, jota kutsutaan myös lastenreumaksi ja jonka oireena on

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

VANHEMPIEN KOKEMUKSET REUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOIDON OHJAUKSESTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA

VANHEMPIEN KOKEMUKSET REUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOIDON OHJAUKSESTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA VANHEMPIEN KOKEMUKSET REUMAA SAIRASTAVAN LAPSEN HOIDON OHJAUKSESTA SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSILTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna 18.11.2011 Jenna Torro TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it REUMAKUUME JA STREPTOKOKKI-INFEKTION JÄLKEINEN REAKTIIVINEN NIVELTULEHDUS Mikä se on? Reumakuume on streptokokkibakteerin aiheuttaman tulehduksen laukaisema tauti,

Lisätiedot

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ

TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ TIETOA HUULIHERPEKSESTÄ MEDIVIR LEHDISTÖMATERIAALI Lisätietoja: Tuovi Kukkola, Cocomms Oy, puh. 050 346 2019, tuovi.kukkola@cocomms.com Lehdistökuvia voi ladata osoitteesta www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta

Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Miten tunnistan vakavan infektion päivystyksessä? 5.5.2011 Johanna Kaartinen HYKS Päivystys ja valvonta Päivystyksessä Paljon potilaita Paljon infektioita Harvalla paha tauti Usein kiire Usein hoito ennen

Lisätiedot

Muistisairauksien varhainen tunnistaminen. Terveydenhoitajapäivät 2012 17.2.2012 Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja

Muistisairauksien varhainen tunnistaminen. Terveydenhoitajapäivät 2012 17.2.2012 Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja Muistisairauksien varhainen tunnistaminen Terveydenhoitajapäivät 2012 17.2.2012 Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja Muistiliiton perustehtävänä on toimia valtakunnallisena muistisairaiden ihmisten

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 Poliklinikka Potilaat tulevat Coxaan terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislää ääkärin lähetteelll hetteellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS

Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumalääkäripula uhkaa! Mitä pitäisi tehdä? Markku Kauppi Reumatologi, dosentti Reumatologian ylilääkäri, PHKS Reumatauteja Ei-tulehdukselliset Nivelreuma raudet Selkärankareuma Tulehdukselliset Kulumasai-

Lisätiedot

Pakko-oireisen häiriön tunnistaminen ja kliininen kuva. Tanja Svirskis LT, kliininen opettaja, HY/HYKS Peijas

Pakko-oireisen häiriön tunnistaminen ja kliininen kuva. Tanja Svirskis LT, kliininen opettaja, HY/HYKS Peijas Pakko-oireisen häiriön tunnistaminen ja kliininen kuva Tanja Svirskis LT, kliininen opettaja, HY/HYKS Peijas Pakko-oireinen häiriö (OCD) Pakkoajatukset ovat toistuvasti mieleen tunkeutuvia, epämiellyttäviä

Lisätiedot

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus

LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN. Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus LYMFOSYTOOSIT SANOIN JA KUVIN Pentti Mäntymaa TAYS, Laboratoriokeskus Lymfosytoosin määritelmä veren lymfosyyttien määrä >3.5 x 10 9 /l lymfosyyttien kohonnut %-osuus erittelyjakaumassa voi johtua joko

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Jenni Mäkinen REUMAPOTILAAN NÄKEMYKSIÄ REUMAHOITAJAN ANTAMASTA OH- JAUKSESTA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Jenni Mäkinen REUMAPOTILAAN NÄKEMYKSIÄ REUMAHOITAJAN ANTAMASTA OH- JAUKSESTA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Jenni Mäkinen REUMAPOTILAAN NÄKEMYKSIÄ REUMAHOITAJAN ANTAMASTA OH- JAUKSESTA Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 REUMAPOTILAAN NÄKEMYKSIÄ REUMAHOITAJAN

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIILI SPONDYLOARTROPATIA Mikä se on? Juveniilit eli nuoruusiän spondyloartropatiat ovat kroonisia tauteja, joissa on kyse joko niveltulehduksesta (artriitti) ja/tai

Lisätiedot

NIVELPSORIASIS MISTÄ NIVELPSORIASIS JOHTUU? MILLAISIA NIVELPSORIASIKSEN OIREET OVAT? 2 Nivelpsoriasis

NIVELPSORIASIS MISTÄ NIVELPSORIASIS JOHTUU? MILLAISIA NIVELPSORIASIKSEN OIREET OVAT? 2 Nivelpsoriasis Nivelpsoriasis opas NIVELPSORIASIS Niveloireet ovat tavallisia psoriasista sairastavilla potilailla. Kroonista niveltulehdusta on todettu noin 10 prosentilla psoriasispotilaista ja jopa 50 prosentilla

Lisätiedot

Tervetuloa. Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan!

Tervetuloa. Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan! Suomen Nivelyhdistys ry Tervetuloa Nivelristeilylle viihtymään ja viisastumaan! Nivelrikko mikä se on ja mitä se meille merkitsee?! Esko Kaartinen Ortopedi Miksi nivelrikosta ylipäätänsä pitää väkeä valistaa?

Lisätiedot

Miten edetä niveltulehduksissa?

Miten edetä niveltulehduksissa? Miten edetä niveltulehduksissa? POTILAS ja OIREET 30.11.12 Dan Nordström reumatologi,, HYKS 1 Polyartikulaarinen akuutti kihti 2 0-kuva 12 kk Eroosion kehitys 2 v 3 osteofyytti marginaalinen syndesmofyytti

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n

SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n SISÄLTÄÄ PULSSIN TUNNUSTELUN ABC:n Tunne pulssisi ESTÄ AIVOINFARKTI Epäsäännöllinen syke voi johtua eteisvärinästä, jonka vakavin seuraus on aivoinfarkti. Eteisvärinän voi havaita itse pulssiaan tunnustelemalla.

Lisätiedot

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä.

Apuvälineet Teidän tulee ennen leikkaukseen tuloa hakea itsellenne kyynärsauvat omasta terveyskeskuksesta / apuvälineyksiköstä. TYKS POTILASOHJE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko eli polven kuluma. Nivelrikko kehittyy tavallisesti ikääntymisen myötä ilman erityistä syytä.

Lisätiedot

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Mia Jernfors Avoterveydenhuollon ylilääkäri 30.9.2015 Ei sidonnaisuuksia Perusturvakuntayhtymä Karviainen Vihti (29 000) Karkkila (9 000) Ulkoistettu

Lisätiedot

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA

ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA 1/5 ÄKILLINEN SYDÄNKOHTAUS ACUTE CORONARY SYNDROMES PATOGENEESI ENSIHOITO ÄKILLISEN SYDÄN- KOHTAUKSEN PATOLOGIA KESKEISET TEKIJÄT: o Sepelvaltimon tukos / ahtautuminen (kuva 1,sivulla 5) o Tromboottinen

Lisätiedot

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1 POLVI KUNTOON OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko

Lisätiedot

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014

Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Ritva Kaikkonen Animagi Hevosklinikka Oulu Killeri 15.12.2014 Normaalia korkeampi elimistön lämpötila (37-38.3C normaali) Normaalilämmössä yksilöllistä variaatiota, selvitä hevosesi normaalilämpö säännöllisillä

Lisätiedot

Tuberkuloosi tutuksi. Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha

Tuberkuloosi tutuksi. Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha Tuberkuloosi tutuksi Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha 1 Tuberkuloosi on parannettavissa www.tuberkuloosi.fi/materiaali/animaatiot/

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

Pikapoli - uusi vastaanoton toimintamalli saatavuuden parantamiseksi. Ylilääkäri Outi Pohjola 28.11.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Rovaniemi

Pikapoli - uusi vastaanoton toimintamalli saatavuuden parantamiseksi. Ylilääkäri Outi Pohjola 28.11.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Rovaniemi Pikapoli - uusi vastaanoton toimintamalli saatavuuden parantamiseksi Ylilääkäri Outi Pohjola 28.11.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Rovaniemi Mikä on pikapoli? Uusi hoitajavetoinen malli tarjota

Lisätiedot

Yersinia-serologia. Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto

Yersinia-serologia. Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto Yersinia-serologia Markus Penttinen 041105 Lääketieteellinen mikrobiologia Turun yliopisto Yersiniainfektio Yersiniainfektio aiheuttaa mm. seuraavia tauteja: 1. Akuutteja tauteja - suolistotulehduksia

Lisätiedot

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä

Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Adacolumn -hoito tulehduksellisten suolistosairauksien yhteydessä Hellävarainen vallankumous IBD-tautien hoidossa Sisältö Maha-suolikanava...4 Haavainen paksusuolitulehdus...6 Crohnin tauti...8 Elimistön

Lisätiedot

Lastenreuma puhkeaa varhain. Puolet kaikista

Lastenreuma puhkeaa varhain. Puolet kaikista Katsaus Pirkko Pelkonen Maassamme sairastuu vuosittain noin 140 150 lasta pitkittyvään niveltulehdukseen, jolle ei ole todettavissa infektio- tai muuta spesifistä etiologiaa. Näitä artriitteja kutsutaan

Lisätiedot

DIABEETTISEN JALKAHAAVAN PAIKALLISHOIDOT. Jalkaterapeutti Anna-Leena Tapio TYKS, sisätautien klinikka

DIABEETTISEN JALKAHAAVAN PAIKALLISHOIDOT. Jalkaterapeutti Anna-Leena Tapio TYKS, sisätautien klinikka DIABEETTISEN JALKAHAAVAN PAIKALLISHOIDOT Jalkaterapeutti Anna-Leena Tapio TYKS, sisätautien klinikka Esityksen sisältö Riskiluokitus ja sen tekeminen Miten jalkahaavoja voi ennaltaehkäistä? Miten diabeetikon

Lisätiedot

Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa?

Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa? Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa? EL Johanna Syvänen, TYKS 22.1.2015 Kouluterveydenhuolto Tavoite

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK 59 1149 Katsausartikkeli Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako HEIKKI JULKUNEN MATTI ROMU Tärkein tieto Nivelreuman lääkehoidon tavoite on täysi remissio. Varhaisessa

Lisätiedot

Nivelreuma on krooninen autoimmuunisairaus,

Nivelreuma on krooninen autoimmuunisairaus, Katsaus Nivelreuman muuttunut kuvantaminen Irma Soini ja Kalevi Kaarela Kaiku- ja magneettikuvaus mahdollistavat nivelreuman varhaisemman diagnoosin, osoittavat nivelkalvon turvotuksen määrän, tulehduksen

Lisätiedot

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi

Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava. Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis hiljainen ja tappava Eläinlääkäri Taina Haarahiltunen Yksityispraktikko, Nurmijärvi Mycoplasma bovis Soluseinätön bakteeri Beetalaktaamiantibiootit (mm. penisilliini) eivät tehoa Herkkiä

Lisätiedot

Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku

Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori Infektiotautien torjuntayksikkö 9.3.2015 Laivatarkastuskoulutus / O Lyytikäinen

Lisätiedot

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS

HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS HYGIENIAHOITAJAN ROOLI TOIMENPITEISIIN LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN SELVITYKSESSÄ JAANA VATANEN HYGIENIAHOITAJA, HYKS PEIJAS TOIMENPITEISIIN LIITTYVÄT INFEKTIOT Edeltävä polikliininen toimenpide Edeltävä sairaalahoitojakso

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIAALINEN VÄLIMEREN KUUME (FMF) Mikä se on? Familiaalinen eli suvuittain esiintyvä Välimeren kuume (Familial Mediterranean Fever, FMF) on perinnöllinen tauti,

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille

(pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tietoa KEYTRUDA - valmisteesta (pembrolitsumabi) Tietoa potilaille Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla

Lisätiedot

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY Selkälähete: uusi sähköinen työkalu Jaro Karppinen, professori, OY Selkäpotilaan anamneesi Oire (tai oireet) joka tuo potilaan vastaanotolle Kivun voimakkuus Kivun sijainti Yökipu/leposärky? Mikä pahentaa

Lisätiedot

KANSALLINEN BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN BIOLOGISTEN LÄÄKKEIDEN REKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus biologisten reumalääkkeiden käyttäjistä Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Leflunomide STADA Versio V1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Leflunomide STADA 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Leflunomide STADA 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF POTILAAN TIEDOTE Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF Arvoisa potilas, Tiedustelemme halukkuuttanne osallistua seuraavassa esitettävään tutkimukseen. Tutkimuksen tausta Idiopaattiset keuhkoparenkyymisairaudet

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Dementian varhainen tunnistaminen

Dementian varhainen tunnistaminen Tiedosta hyvinvointia RAI-seminaari 13.3. 2008 Hoitotyön päivä 1 Dementian varhainen tunnistaminen Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian erikoislääkäri Terveystaloustieteen keskus CHESS Tiedosta hyvinvointia

Lisätiedot