Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Vaso-kokous ja YTE:n toiminta Pauli Komsi: Vason kuntayhteistyöstä olisi malliksi muille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004. Vaso-kokous ja YTE:n toiminta 2003. Pauli Komsi: Vason kuntayhteistyöstä olisi malliksi muille"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2003 Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2004 Vaso-kokous ja YTE:n toiminta 2003 Pauli Komsi: Vason kuntayhteistyöstä olisi malliksi muille Huoneistokohtainen vedenmittaus tulossa 10-vuotias Vaso-talo tarkastetaan

2 Turku Asumisoikeusasumisen uskottavuus palautuu Valtiolaivan liikkeet ovat hitaita. Vahvasti valtion itse aiheuttamasta syystä asuntomarkkinat käänsivät selkänsä aravarahoitetulle tuotannolle viimeisten kahden vuoden aikana. Käyttöasteet alentuivat sekä vuokra- että asumisoikeusyhtiöissä, myös ns. kasvukeskuksissa, ei pelkästään väestötappioalueilla. Aravalainojen ehdot ovat muuttuneet asukkaiden kannalta parempaan suuntaan kaksi kertaa tämän vuoden aikana. Valtioneuvosto teki kannaltamme positiivisia päätöksiä viime kevättalvella ja toistamiseen syyskuun lopussa. Viimeksi tehdyt muutokset tulevat voimaan Vason ensi vuoden talousarvio ja käyttövastikemuutokset on laskettu uusien päätösten mukaisesti ja niiden vaikutus näkyy. Käyttövastikkeidemme nousukehitys taittuu. Pääomakustannusten puolelta ei ensi vuodelle tule korotuksia. Kiinteistöjen hoitokustannukset ovat kohonneet viime kuukausina selvästi inflaatiota voimakkaammin. Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ovat nousseet 5,6 % vuodesta 2001 vuoteen Aravakiinteistöjen vastaavaa tilastotietoa ei ole vielä saatavissa. Vaso-kohteiden käyttövastikkeiden korotustarpeet tulevat kiinteistöjen hoitopuolelta. Korotukset ovat kuitenkin vähäisiä. Ja 61 kiinteistössä 98:sta ei korotuksia tule ollenkaan Tämä kertoo siitä, että vaikka käyttöasteemme on jonkin verran heikentynyt kahden viimeisen vuoden aikana, on kiinteistöjemme ja koko Vason talous pysynyt vakaalla pohjalla. Tarkemmin aiheesta voi lukea lehdessämme painetusta Vason vuoden 2004 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Valtion lainaehtoja koskevat päätökset helpottavat asumisoikeusasuntojen kustannuskehitystä myös tulevina vuosina. Kehityksen käänteestä pääsevät hyötymään sekä asukkaat että kiinteistöt omistava yhtiö Vaso. Hyöty, joka nopeammin lyhentyvinä lainapääomina koituu itse Vasolle, koituu vuosien mittaan eduksi myös asukkaille. Vuosittain pystytään paremmin varautumaan kiinteistöjen kunnossapitoon, poistot lisääntyvät ja peruskorjauksiin voidaan varautua pitkällä tähtäimellä. Olisi ollut hyvä, jos rahamarkkinoiden alenevan korkokehityksen rinnalla myös valtion asuntolainojen ehdot olisivat helpottuneet tasatahtia. Jälkikäteen tehdyt päätökset ovat kuitenkin sellainen korjaus, että siihen on oltava tyytyväinen. Vason aravalainakannan korko on ensi vuonna 2,0 2,4 % ja lainojen takaisinmaksuaika yhä turvallisen pitkä, n. 35 vuotta. Sellaisilla ehdoilla ei asuntolainoja muualla ole tarjolla. Tulevaisuuteen voidaan nyt katsoa luottavaisesti myös pidemmällä jaksolla. Pekka Peltomäki Valtion asuntolainojen uudet ehdot antavat nyt talven kynnyksellä samanlaista positiivista virettä kuin suuret purjelaivat Aurajoessa viime heinäkuussa. VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2004 Käyttövastikkeiden nousu taittuu Vuosi 2003 oli monella tavalla merkittävä valtion asuntolainajärjestelmän historiassa. Vuoden alkuun mennessä oli käyty aravatuottajien ja -omistajien taholta voimakasta keskustelua valtiovallan suuntaan yhtenäislainajärjestelmän lainaehtojen jälkeenjääneisyydestä muiden rahamarkkinoiden kehityksestä. Valtioneuvosto teki vuoden aikana kaksi merkittävää päätöstä, joiden seurauksena aravaehdot tulivat kilpailukykyisiksi muiden asumisen rahoitusmuotojen kanssa. Vason syksyn markkinointikampanja näkyi katukuvassa. Valtioneuvoston päätökset vaikuttavat aravalainojen korkoja ja vuosimaksujen nousua alentavasti. Osin päätökset tulivat voimaan jo maaliskuun 2003 alusta. Vahvemmin tuleviin käyttövastikkeisiin vaikuttaa valtioneuvoston tekemä päätös, joka astuu voimaan Arava-asumisen kustannuskehitykseen vaikuttaa voimakkaasti inflaatiokehitys ja siinä keskikesän tilanne. Koska kuluvan vuoden heinäkuun elinkustannusindeksi oli vain 0,5 %, olivat lähtökohdat seuraavan vuoden suunnittelulle monella tavalla helpommat kuin vuosiin aiemmin. Ensi vuodeksi laaditun Vason talousarvion mukaan vuosia jatkunut käyttövastikkeiden nousu taittuu. Keskimääräinen korotus on 0,5 %, rahassa n. 0,04 euroa/kk/m 2. 61:ssa Vason 98 kiinteistöstä käyttövastike ei nouse ollenkaan Yhtiön toiminta painottuu olemassa olevien asuntokiinteistöjen ylläpitämiseen liittyviin tehtäviin. Vason jo valmiina olevasta asuntokannasta vapautuvien asuntojen kysyntä on pysynyt kuitenkin koko ajan hyvänä. Myyntiaikojen pidentymistä on tapahtunut isompien asuntojen luokassa. Asukkaiden vaihtuvuus lisääntyi vuoden 2001 ja 2002 aikana ja on pysynyt vuoden 2002 lopun tasolla päättyvän vuoden 2003 ajan. Vaihtuvuuden ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla ainakin vuoden 2004 alkuun asti. Aravalainojen vuosimaksut nousevat ensi vuonna 0,5 %. Kiinteistöjen hoitokuluihin on tulossa korotuksia alan palkkaratkaisujen, energian hinnannousujen, inflaatiokehityksen ja kuntien tariffikorotusten johdosta. Korotuspaineiden lopullinen vaikutus on kuitenkin ensi vuonna Vason asuntokannassa varsin vähäinen. Yhteensä korotukset käyttövastikkeisiin ovat noin 0,5 prosenttia. Vuoden 2003 alussa Vason omistuksessa on huoneistoa 98 kohteessa kuuden kunnan alueella. Niistä 34 on kerrostalo- ja 64 rivitalo- tai paritalokohdetta. Vuoden 2004 alkaessa ei Vasolla ole käynnissä yhtään uudisrakennushanketta. Yhtiöllä ei ole myöskään välittömiä suunnitelmia uusien rakennuskohteiden varalle. Vasossa luotetaan Turun talousalueen kehityksen ja uusien asuntojen tarpeen jatkuvan. Uusien tuotantoalojen IT- ja bioala sekä logistiikka työntekijät ovat potentiaalisia Vason asiakkaita. Uudistuotantoa tarvitaan vanhojen asuntojen poistuman korvaamiseksi ja asuntotarvetta kasvattaa myös ruokakuntien koon jatkuva pienentyminen. Kiinteistöjen isännöinnissä ja kiinteistönhoidossa jatketaan aiemmin omaksuttua käytäntöä, jolloin kaikki toiminnot perustuvat ostopalveluihin. Keskushallinnossa tehtävä vapautuvan asuntokannan markkinointi vaatii jatkuvasti lisäponnistuksia ja uusien markkinointikeinojen kehittelyä. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy kuuluu Turun kaupungin muodostamaan konserniin. Vaso on neljännentoista toimintavuotensa alkaessa merkittävä asuntokiinteistöjen omistaja toiminta-alueellaan ja samalla merkittävä Turun ja ympäristökuntien yhteistyöyritys. Vason uustuotanto Vuosi 2004 tullee olemaan uudisrakentamisessa välivuosi vuoden 2003 tapaan. Tulevan vuoden aikana tapahtuva markkinakehitys ja omistajakuntien kanssa käytävä keskustelu ovat pohjana, kun tehdään ratkaisuja uusista Vaso-kohteista. Yhtiön organisaatio Vaso vastaa omalla organisaatiollaan kiinteistökantansa keskushallinnosta, uustuotannon ohjauksesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta sekä hankkii ostopalveluina uustuotannon rakennuttamispalvelut ja kiinteistöjen isännöinnin. Kilpailuttamalla ja seuraamalla aktiivisesti palvelujen hintakehitystä saadaan selville palvelujen oikea hintataso. Jatkossakin Vaso kehittää toimintaansa sellaiseksi, että asumisoikeusasuntojen tuotanto ja valmiiden asuntojen hallinto toteutuu tehokkaasti ja taloudellisesti. Toimitilat Vason keskushallinto jatkaa toimintaansa omassa omistuksessa olevassa katutason toimistotilassa, osoitteessa Rauhankatu 4. Ylimääräinen toimistotila on vuokrattu käypään hintaan. Asukkaiden osallistuminen päätöksentekoon Vason hallinnossa noudatetaan asumisoikeusasuntoihin liittyvää asukasdemokratiaa. Siihen on sitouduttu asukkaiden kanssa tehdyissä asumisoikeussopimuksissa. Yhtiön hallituk- 2

3 sessa toimii yhtiökokouksen valitsemana kaksi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen asukkaiden edustajina, sekä asukkaat nimeävät tilintarkastajan valtuuksilla toimivan valvojan. Kiinteistöissä toimivia asukastoimikuntia aktivoidaan kohteiden isännöitsijöiden ja koko Vason asukaskuntaa edustavan kuusitoistajäsenisen yhteistyöelimen (YTE) kautta. Asukkai- Myynnissä olevat asunnot ovat nähtävillä myös päivälehtien Oikotie- ja Alma Media Oy:n Etuovi.com -palvelussa. Lähinnä Turussa Pernon ja Runosmäen kerrostaloasuntojen käyttöastetta on tehostettu antamalla vapaat asunnot ulkopuolisen välittäjän vuokrattavaksi määräaikaisilla vuokrasopimuksilla. Menettelystä on saatu hyviä lat sekä asunnot. Tarkastuksen lopputuloksena luodaan yleiskuva 10- vuotiaan kiinteistön tilasta tulevien vuosikorjaussuunnitelmien ja muiden suunnitelmien perustaksi. Edunvalvonta Vaso on Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry:n jäsen. Sen kautta KÄYTTÖVASTIKKEET VUONNA 2004 Vastike Vastike Vastikkeen muutos sis.veden sis.veden euroa/m 2 /kk euroa/m 2 /kk euroa/m 2 /kk RAISIO Kerttulanniitty 7,12 7,12 0,00 Aisarivi 7,25 7,35 0,10 Siirintähti 7,22 7,35 0,13 Uunilintu 7,04 7,04 0,00 Siirinkaari 7,54 7,64 0,10 Siirinkartano 7,59 7,66 0,07 Kuuanpuisto 7,33 7,33 0,00 Ukko-Kauris 7,69 7,69 0,00 Kuuanhovi 7,16 7,16 0,00 Markonpiha 7,50 7,50 0,00 Keonrinne 7,57 7,75 0,18 Raision Puisto I 7,17 7,30 0,13 Keskusrivi 7,65 7,65 0,00 Raision Puisto II 7,29 7,30 0,01 NAANTALI Haikarinlinna 7,26 7,26 0,00 Orkonkatu 7 7,34 7,34 0,00 Tammistonpuisto 7,28 7,28 0,00 Keijulinna I ja II 7,25 7,30 0,05 Suopellonrivi 7,63 7,63 0,00 Sinipiianrivi 7,01 7,01 0,00 Tiroli 7,65 7,65 0,00 Iltarusko 7,69 7,93 0,24 Alppi 7,70 7,86 0,16 Kauppilanrinne 7,35 7,49 0,14 Asukkaiden yhteistyöelin YTE osallistui myös syksyn mittaan ensi vuoden asioiden valmisteluun. Kuva syyskuun lopun kokouksesta. ta laajemmin koskevista kysymyksistä neuvotellaan ja päätetään yhteistyöelimen kanssa. Asukasvaikuttamisen kannalta tärkein kokous on kaksi kertaa vuodessa pidettävä Vaso-kokous, jonne kutsutaan kaikkien kiinteistöjen edustajat. Vaso-kokouksessa nimetään edustajat yhtiön hallitukseen, valitaan valvoja sekä YTE ja käsitellään yhtiön talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi sekä kulloinkin ajankohtaiset asiat. Vuoden mittaan esille tulevien asioiden valmistelua tehdään YTEn työvaliokunnan ja Vason toimihenkilöjohdon kanssa. Merkittävimpänä käsiteltävistä asioista on seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Esille tulevien asioiden niin vaatiessa järjestetään valmistelutilaisuuksia myös muiden YTEn työryhmien kanssa. Hallitus ja henkilöstö Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Uuden hallituksen toimikausi alkaa vuoden 2004 alussa. Hallituksen päätettäväksi tulevia asioita valmistelee hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä koostuva työvaliokunta. Yhtiön henkilöstöön kuuluvat toimitusjohtaja, yhtiön keskushallinnosta vastaava hallintopäällikkö ja kaksi henkilöä asumisoikeusasuntojen markkinoinnissa. Vakituisen henkilökunnan vuosilomien aikana, asiakaspalvelun kiireapuna ja lähinnä viikonloppuisin tapahtuvissa asuntoesittelyissä käytetään tilapäistyövoimaa. Myös Kotivaso-lehden toteutuksessa käytetään ulkopuolista toimittajaa. Markkinointi Turun, Raision, Kaarinan, Naantalin, Liedon ja Piikkiön asuntoviranomaiset ylläpitävät hakijajonoja ja vahvistavat asukasvalinnat sekä asukkaiden vaihtuessa poismuuttavalle asukkaalle maksettavan asumisoikeusmaksun indeksi- ja muutostyökorvauksineen. Vaso vastaa vapautuvien asuntojen markkinoinnista. Markkinointityö on lisääntynyt asuntokannan kasvaessa. Markkinoinnille haetaan koko ajan uusia muotoja. Markkinointi internetin kautta lisääntyy voimakkaasti. Vason koko asuntokanta ja myynnissä olevat asunnot on selailtavissa omilla kotisivuilla osoitteessa kokemuksia ja sitä tullaan jatkamaan vuoden 2004 aikana. Myös tilapäisesti muissakin kohteissa ilmeneviä markkinointiongelmia voidaan ratkaista vuokrauksen kautta. Vuoden mittaan pidetään pääasiassa viikonloppuisin useita asuntoesittelyjä. Syksyllä loka-marraskuussa järjestetään perinteinen näkyvä ja kuuluva yleismarkkinointikampanja. Kiinteistöjen isännöinti Kiinteistökohtaisesti nimetyt isännöitsijät vastaavat isännöinnistä, kohteen budjetoinnista ja talousseurannasta sekä järjestävät yhteistyössä kohteen asukkaiden kanssa kiinteistönhoidon. Yhteistyössä yhtiön keskushallinnon, asukashallinnon ja isännöitsijöiden kanssa kehitetään isännöintiä paremmin toimivaksi Vaso-isännöinniksi. Isännöinnissä onnistumista seurataan asukkaille suunnattujen selvitysten ja isännöintiyritysten kanssa käytävien palvelun kehityskeskustelujen avulla. Kiinteistönhoito Vason suorassa omistuksessa on vuoden 2004 alussa yhteensä 98 erillistä kiinteistöä kuuden kunnan alueella. Kiinteistölle nimetty isännöintiyritys on ensisijaisesti vastuussa Vason keskushallinnolle, että kaikki kiinteistönhoitoon kuuluvat tehtävät on oikein järjestetty. Kiinteistön asukkaat osallistuvat kiinteistönhoidon tehtäviä koskevaan päätöksentekoon ja voivat ottaa itse tehtäväkseen haluamiaan tehtäväkokonaisuuksia. Käytössä on ns. ostoskori-periaate. Kiinteistöjen ylläpidossa huolehditaan, että niiden kunto pysyy kaikilta osiltaan hyvänä ja asukkaiden vaihtuessa tehdään enemmän kuin välttämättömät huoneistokorjaukset. Siihen on varattu myös kohteiden talousarvioissa rahoitusta. Kiinteistöjen kunnossapidon turvaamiseksi sekä kelvollisen palvelun saamiseksi tullaan vuonna 2004 jatkamaan edellisinä vuosina käynnistyneitä toimenpiteitä luotettavien kiinteistönhoitoalan yritysten löytämiseksi Vason yhteistyökumppaneiksi. Kiinteistöissä, joiden käyttöönotosta tulee kuluneeksi 10 vuotta ensi vuoden aikana, järjestetään 10-vuotistarkastus. Tarkastuksen yhteydessä käydään läpi kiinteistön kaikki pihaalueet, katokset, yhteiset ja tekniset ti- saadaan asuntotuotantoon ja alamme edunvalvontaan liittyvää keskeistä tietoa. ASRA-jäsenyyden lisäksi yhteistyötä jatketaan muiden asumisoikeusasuntoja tuottavien ja omistavien yhteisöjen kanssa. Ympäristöasioiden edistäminen Vaso oli mukana Ympäristöministeriön, Kuntaliiton ja seitsemän kiinteistönomistajan yhteisessä projektiryhmässä Ympäristöasioiden hallinta asuntokiinteistöissä Ympäristö- ASKI, jossa luotiin asuinkiinteistöille parempia toimintatapoja ympäristöasioissa. Itse projekti päättyi kesäkuussa On siirrytty käytännön toimenpiteisiin. Sähkön, veden ja lämmön kulutuslukuja on Vasossa seurattu koko historiamme ajan ja sitä tullaan jatkamaan entistä täsmällisemmin. Vuoden 2004 projektina on ottaa huoneistokohtaiset vesimittarit käyttöön kaikissa niissä kiinteistöissä, joissa mittarit on asennettu rakennusvaiheessa. Tällä pyritään vähentämään veden kulutusta ja kohdistamaan vedestä aiheutuvat kustannukset oikeille käyttäjille ja pienentämään myös energiakuluja, koska vedenkulutuksella on suora yhteys lämmityskuluihin lämpimän veden käytön kautta. Kiinteistöalan palvelujen tuottajilla ei ole vielä yleisesti ympäristöohjelmia, mutta palvelusopimuksia tehtäessä on kuitenkin ympäristöasiat otettava kokonaisvaltaisesti huomioon kiinteistönhoito-, siivous- ja remonttisopimuksia sekä muita palvelusopimuksia tehtäessä. Vaso liittyy vuoden aikana ympäristöministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja ASRA ry:n Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimukseen. Sopimus perustuu kansainvälisesti ratifioituihin ilmastosopimukseen ja Kioton pöytäkirjaan. Tiedotus Yhtiön toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista kerrotaan alueellisille ja myös valtakunnallisille tiedotusvälineille julkaistavilla tiedotteilla. Asukkaille ja lähimmille sidosryhmille, kuten kuntien päättäjille, suuntautuva tärkein tiedotusväline on syksyin keväin ilmestyvä Kotivasolehti, joka ensi vuonna tulee ilmestymään yhdeksättä vuosikertaansa. 3 KAARINA Hovineito 6,96 6,96 0,00 Hovipoika 7,01 7,01 0,00 Hoviherra I 7,59 7,69 0,10 Hoviherra II 7,82 7,87 0,05 Hoviherra III 7,59 7,68 0,09 Beatankuja 7,44 7,49 0,05 Olavintytär 7,25 7,25 0,00 Vaakunarivi 7,19 7,19 0,00 Mattelmäenrinne 7,27 7,27 0,00 Verkamestari 6,92 6,92 0,00 Karakatu ,25 7,25 0,00 Lankarivi 7,70 7,70 0,00 LIETO Liedon Lehdokki 7,05 7,05 0,00 Liedon Lemmikki 6,82 6,89 0,07 Liedon Kaunokki 7,13 7,18 0,05 Taatilankeidas 7,26 7,26 0,00 Taatilankeidas II 7,39 7,39 0,00 TURKU Auringonpuisto 6,93 6,93 0,00 Lipunkantajanpuisto 6,90 6,93 0,03 Kartanonlehto 7,01 7,01 0,00 Haritun Helmi 7,30 7,38 0,08 Puistokenttä 7,08 7,08 0,00 Haritun Hovi 7,30 7,30 0,00 Kielo 7,26 7,26 0,00 Päivänkakkara 7,45 7,45 0,00 Kurjenpolvi 7,63 7,73 0,10 Kissankello 7,69 7,77 0,08 Kankaristonrivi 7,19 7,19 0,00 Waistenrivi 7,23 7,28 0,05 Kukkamaaria 7,59 7,69 0,10 Kreulankartano 7,27 7,27 0,00 Myllymatinsato 7,27 7,36 0,09 Sinitaivas 7,02 7,10 0,08 Kappakuja 7,00 7,00 0,00 Metsärinne 7,10 7,15 0,05 Puutakuja I ja II 7,00 7,00 0,00 Puutakuja 3 7,10 7,10 0,00 Metsäniitty 7,07 7,07 0,00 Metsäkukka 7,27 7,27 0,00 Tavastinmäen Mamselli 7,18 7,18 0,00 Kesäpouta 7,23 7,23 0,00 Pääskynpesä 7,36 7,36 0,00 Pyynpää 7,70 7,80 0,10 Pääskykallio I 7,52 7,52 0,00 Pääskykallio II 7,54 7,54 0,00 Suvipolku 7,36 7,41 0,05 Tavastinmäen Emäntä 7,42 7,42 0,00 Viiripuisto 7,42 7,42 0,00 Kartanonviheriö 6,80 6,90 0,10 Isotalo 7,04 7,09 0,05 Rauhankatu 8 8,19 8,26 0,07 Reelinkikatu 5 7,70 7,80 0,10 Ahterikatu 10 7,99 8,10 0,11 Rauninaukio 7,64 7,76 0,12 Ilkanterassi 8,30 8,30 0,00 Länsipuisto 7,60 7,60 0,00 Hirvilaakso 7,11 7,11 0,00 Kukolankaski 7,22 7,32 0,10 Myrskylä 6,80 6,90 0,10 Puhuri 7,06 7,06 0,00 Laitainen 7,12 7,20 0,08 Merituuli,kt 7,65 7,65 0,00 Katavanranta 7,26 7,26 0,00 Havulanrivi 7,02 7,02 0,00 Länsipirtti/Länsikivi 7,03 7,03 0,00 Ragnarinkivi 7,06 7,06 0,00 Ragnarinkaari 6,70 6,70 0,00 Paletti 6,88 6,88 0,00 Pastelli 7,25 7,25 0,00 Pihapolku 7,02 7,02 0,00 Kotimetsä 7,32 7,32 0,00 Kontio 7,52 7,52 0,00 Töpöhäntä 7,57 7,57 0,00 PIIKKIÖ Kototuomola 7,28 7,28 0,00 * ka=keskiarvo ka 7,31 * ka 7,35 * ka 0,04 *

4 jatkuu edelliseltä sivulta Www-kotisivuihin liittyvä asukasosa ja sähköpostiosoite ovat myös käytössä asukastiedottamisessa sekä asukkaiden keskinäisessä tiedottamisessa. Perinteeksi muodostunut syksyn kampanja toteutetaan entiseen tapaan useita medioita hyväksi käyttäen. Kampanjaan käytettävä rahamäärä on kuitenkin pieni, joten jokaisella eurolla on saatava maksimaalinen näkyvyys ja kuuluvuus eri viestimissä. Talous Asumiskustannukset ovat tulevana vuonna nousussa aiempaa maltillisemmin. Suurimmassa osassa Vason kohteista selviydytään kokonaan ilman vastikekorotuksia. Pääomamenojen korotustarpeet ovat vuoden 2003 aikana tehdyistä valtioneuvoston päätöksistä johtuen aiempaa vähäisemmät. Vuonna 2003 saadut, Vason tälle vuodelle tehdyn talousarvion vahvistamisen jälkeen tietoon tullet pääomamenojen kevennykset merkitsevät sitä, että vuonna 2004 selviydytään jopa nykytasoa jonkin verran alhaisemmilla pääomavastikkeilla. Tätä marginaalia on voitu hyödyntää alentuneen käyttöasteen aiheuttamaan Vason sisäiseen kustannuspaineeseen. Hoitomenoissa korotustarpeet ovat yleisesti inflaatiotasoa korkeammat. Valtakunnallisen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin nousu on ollut vuoden 2002 toiselta neljännekseltä vuoden 2003 toiselle neljännekselle asuinkerrostaloissa 3,6 %. Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksin muutos on ollut vastaavana aikana 4,5 %. Vastaavana aikana rakennuskustannukset nousivat 1,9 % ja kuluttajahinnat 0,9 %. Kiinteistönpitoon liittyvät palkkaratkaisut ovat tuoneet n. 3 % korotuksia. Kiinteistönhuoltoyritysten palkkioihin on varattu kohdekohtaisia korotuksia ja isännöintiin lisääntyneen asukasvaihtuvuuden aiheuttaman työmäärän vuoksi normaalia palkkakehitystä korkeampi 5,6 % korotus. Turun seudulla on vireillä merkittäviä vesi- ja jäteveden käsittelyratkaisuja. Vesi- ja jätevesikustannusten nousuun on varauduttu Turussa, Naantalissa ja Raisiossa. Jätteiden käsittelykustannusten nousu on ollut huomattavaa ja sen odotetaan nousevan ensi vuoden aikana jälleen 10 % ja kuljetuskustannusten 3 %. Kaukolämmön perusmaksujen on arvioitu pysyvän ennallaan muualla, paitsi Turussa korotus on 2 %. Kaukolämmön MWh-hinnan useita vuosia jatkuneen nousun on oletettu pysähtyvän ja budjetointi on tehty pääasiassa viimevuotisilla hinnoilla. Lämmön kulutusmäärissä on tehty kohdekohtaisia tarkistuksia. Kevyen polttoöljyn hinnan on varauduttu olevan 0,40 /l. Sähköenergian hinta on ollut kovassa nousussa. Kilpailutimme tämän vuoden keväällä kiinteistöjemme käyttämän sähkön hinnan ja kiinteä hinta on voimassa asti. Asukkaillemme kotitaloussähköä varten kilpailutettu puitesopimus Fortum Markets Oy:n kanssa on voimassa vuoden 2004 loppuun asti. Kiinteä hinta (sis alv. 22 %) on perusmaksu 2,50 /kk + energiahinta 3,5 /kwh. Hinta on sähkömarkkinoiden nykytilanteessa edullinen. Sopimus tullaan kilpailuttamaan uudelleen ennen ensi vuoden loppua. Turku Energia tarjoaa sähköenergiaa Vason asukkaille 10 % ns. listahintaa alhaisemmalla hinnalla. Kiinteistövero on budjetoitu kuluvan vuoden tasolle. Varautuminen korotuksiin tapahtuu talousarvion laadintavaiheessa arviointiperiaatteella koska hintamuutokset varmistuvat vasta kuntien valtuustojen päättäessä ensi vuoden talous-arvioista myöhemmin syksyllä Kiinteistöjen korkeatasoisesta kunnossapidosta huolehditaan talousarviovaiheessa varaamalla jokaisen kiinteistön talousarvioon vähintään 0,16 /m 2 /kk korjauksiin, joita tehdään esimerkiksi huoneistokorjauksina muuttojen yhteydessä. Lisäksi eri kiinteistöissä on omia vuosikorjaustai kaluston hankintatarpeita, jotka näkyvät toisistaan poikkeavina hoitokulujen muutoksina. Kiinteistöissä on huomioitu myös asuntojen ennakoidusta tyhjänä olosta aiheutuvia käyttövastikesaamisia. Joissakin kohteissa on käytettävissä myös edellisten vuosien ylijäämiä. Niitä on otettu huomioon hoitovastiketta määrättäessä kuitenkin niin, ettei kohteen talous siitä vaarannu. Aiempien vuosien talousarvioiden laadinnassa on myös muutamissa kohteissa epäonnistuttu. Näissä tapauksissa on varauduttu kirimään umpeen kohteen talouteen kertynyttä alijäämää. Asukkaiden käyttövastikkeessa olevalla hallinto-osuudella ja korkotuotoilla katetaan yhtiön keskushallinnon kulut. Käyttövastikkeen keskushallinnolle tuleva hallintokuluosuus on ensi vuonna 0,446 /m 2 /kk. Nousua vuoden 2003 tasosta on 0,050, joka käytetään keskushallinnolle kuuluvan vastuun kattamiseen lisääntyneestä tyhjäkäytöstä. Vastaavalla määrällä pystyttiin alentamaan käyttövastikkeiden pääomaosuutta, joten tästä ei aiheutunut loppuvastikkeisiin korotustarvetta. Koko yhtiön pääomakustannusten jakautuminen eri kiinteistöille käyttövastikkeisiin on määrätty ns. tasausperiaatteen mukaisesti. Vuoden 2004 käyttövastikkeita on valmisteltu yhteistyössä YTEn kanssa. Käyttövastikkeen pääomakustannusten osuus määräytyy kunkin kiinteistön ikä- ja kuntotekijän, kiinteistötyypin, asuntojen käyttöasteodotusten, varustelutason ja alueellisen sijainnin perusteella. Lopullinen käyttövastike syntyy pääomaosuuden ja kiinteistön omien hoitokulujen summana. Asukkaiden omatoimisuudella on mahdollista vaikuttaa hoitokustannusten määrään. Uusilta asukkailta peritään entiseen tapaan ennen sisäänmuuttoa vakuusmaksu kahden kuukauden käyttövastikkeen suuruisena. Asukas saa vakuuden takaisin poismuuton jälkeen euromääräisesti samansuuruisena mikäli vastike-, käyttömaksu- ja mahdollisesti asunnon kuntoon liittyvät laskut on hoidettu. Vakuudelle ei ole maksettu korkoa suoraan asukkaalle vakuuden palautuksen yhteydessä, vaan vakuusmaksujen avulla Vasolle tulleet korkotuotot on käytetty yhtiön kulujen kattamiseen. Vakuusmaksujen korkohyöty tulee tällöin asukkaiden eduksi keventäen vastaavalla euromäärällä vastikkeissa kerättävää rahamäärää. Menettely on yleinen Vasoon rinnastettavissa vuokraja asumisoikeusyhtiöissä. Kiinteistöjen hoitokuluissa korotustarpeet vaihtelevat kiinteistökohtaisesti. Pääasiassa hoitokulujen korotustarpeet ovat kuitenkin vähäiset. Siitä johtuen voimaan tulevat käyttövastikekorotukset ovat vaihteluvälillä 0,01 0,24 /m 2 /kk. Huomioituna kaikki valmiina olevat 98 kiinteistöä, tulee käyttövastikekorotus olemaan keskimäärin 0,04 /m 2 /kk. Keväällä 2003 korotus oli 0,18. Korotusten jälkeen on keskivastike maaliskuussa ,35 /m 2 /kk. Muutosten jälkeen käyttövastikkeiden vaihteluväli on 6,70 8,31 /m 2 /kk. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n ensi vuoden kaikista yhdistetyistä menoista on talousarviossa pääomakulujen osuus 58,3 % (4,28 ), kiinteistökohtaiset hoitokulut 35,6 % (2,61 ) ja koko Vason kiinteistömassan keskushallinnon kulut 6,1 % (0,446 ). Hallituksesta väistyvä puheenjohtaja Pauli Komsi VASON KUNTAYHTEISTYÖSTÄ OLISI MALLIKSI MUILLE Vason hallituksen puheenjohtajana Pauli Komsi on todennut ilahduttavana asiana, että monelle asumisoikeusasuminen on elämäntapa ja ideologinen valinta. Vason hallituksessa kaksi kautta eli kuusi vuotta puheenjohtajana toiminut toimittaja Pauli Komsi (kok.) omaa varsin vahvan kokemuksen niin viestinnän saralta kuin myös poliittisilta kentiltä. Ammattilaisena hän on äärimmäisen helppo haastateltava ja vastauksissa löytyy haastetta ja harkittavaa tulevaisuuteen. Pauli Komsin työpaikan, Viestintätoimisto Eurofacts Oy:n toimitilat sijaitsevat vanhassa kivitalossa Turun keskustassa. Neuvotteluhuoneen nurkkaa koristaa upea kaakeliuuni ja katosta roikkuu kristallikruunu. Eurofacts Oy on Suomen johtava yhteiskunnalliseen viestintään erikoistunut viestintätoimisto, jonka erikoisalaa on vahva Venäjän osaaminen. Yksinkertaistettuna voisi sanoa yrityksen toiminnan koostuvan kolmesta eri alueesta; yhteiskuntaviestinnän ja Venäjän lisäksi yritys palvelee perinteisen viestinnän saralla toimittaen mm. asiakaslehtiä ja -tiedotteita sekä järjestäen seminaareja ja konferensseja. Oman kuvauksensa mukaan Eurofacts Oy toimii sillanrakentajana ja puolueettomana asiantuntijana julkisten ja yksityisten tahojen välillä. Eurofacts kuuluu myös osana GPC-verkostoon, jonka kautta voidaan tarjota viestintäpalveluja 13 Euroopan maahan ja EU-areenalla. Ennen Eurofacts Oy:n viestintäpäälliköksi ja osakkaaksi siirtymistään Komsi on toiminut viestinnän saralla mm. toimittajana Pohjalaisessa ja Turun Sanomissa sekä kokoomuksen pää-äänenkannattajan, Nykypäivä-lehden päätoimittajana, josta hän vuoden 2002 lopussa siirtyi luotsaamaan pääosin omistamaansa Tiedotuspalvelu Tietoisku Oy:tä. Tietoisku fuusioitui Eurofactsiin kesällä. Pauli Komsi on myös erittäin kokenut politiikan alalla toimittuaan kokoomuksen Turun kunnallissihteerinä ja Ville Itälän avustajana eduskunnassa ja sisäasiainministeriössä. Jatkumoa Itälän kanssa löytyy Vason hallituksesta, siirtyihän Komsi puheenjohtajan nuijan varteen Itälän seuraajana. Jouluksi uuteen kotiin Komsin perheeseen kuuluu vaimon lisäksi kaksi kouluikäistä lasta. 4

5 He ovat näinä päivinä muuttamassa uuteen kotiin. Vastavalmistunut omakotitalo Kähärissä edustaa perinteistä puutalorakentamista ja tyyliä. Vaikka talo onkin pakettitalo ja ns. avaimet käteen toimituksella tuotettu, ei työmäärä silti ole ollut vähäinen. Perustusvaihe ja projektijohtaminen lupabyrokratioineen ovat rankkaa puuhaa, toteaa Komsi. Tämä on ollut vuoden projekti, vaikka itse talo nousikin viikossa. Valinnan mahdollisuus on tärkeää Pauli Komsin mielikuva asumisoikeudesta ja aso-asunnoista on hyvä, asunnot ovat uusia, hyvillä paikoilla ja hyvin yhteyksin. Nyrkkisääntönä voisi hänen mukaansa sanoa, että asumisoikeusasunnossa saa paremmat naapurit asuinympäristön ollessa mukavampi. Henkilökohtaisesti saunallisuus on Komsille äärimmäisen tärkeä seikka asunnossa. Hän ei missään nimessä torju ajatusta asumisesta itsekin asumisoikeusasunnossa. Jos rakennusprojekti olisi viivästynyt tai entisen asunnon vaihto uusien omistajien kanssa sujunut nopeammin olisi asumisoikeusasunto hyvinkin ollut heidänkin ratkaisunsa, vaikkakin välivaiheena. Välivaiheenasujat Pauli Komsi kokee yhdeksi potentiaaliseksi ja suureksi asukasryhmäksi. Vaikka hänen olettamuksensa ryhmän merkittävyydestä asukkaiden joukossa onkin muodostunut vääräksi on totta toki se, että monelle asumisoikeusasunto on ensimmäinen oma asunto opiskelijaboksin jälkeen ennen omaa asuntoa. Tämä asumisoikeusvaihe kestänee n vuotta, Komsi arvelee. Ilahduttavaa on se, että sangen monelle asumisoikeus on elämäntapa ja ideologia. On hieno asia että tällainen mahdollisuus on suotu niille, jotka todella haluavat asua seiniä omistamatta. Komsi toteaa. Komsi kertoo saaneensa kuvan Vason asukkaista vakiintuneina, aktiivisesti elämässä kiinni olevina ihmisinä. Sosiaaliluokkia on aivan laidasta laitaan, kuten myös opiskelijoista eläkeläisiin, yksinäisistä eronneisiin ja monenlaisiin perhemuotoihin. Hankalimmat tapaukset karsiutuvat asumisoikeusmaksun myötä pois, Komsi päättelee. Valinnan mahdollisuus on äärimmäisen tärkeää ja monipuolisuus valttia. Joku haluaa omakotitalon, farmariauton ja labradorinnoutajan, joku taas haluaa asua niin, että rahaa riittää matkusteluun. Tästä syystä asumisoikeutta ei missään nimessä saisi valtion tai kuntien toimesta ajaa alas, vaan siitä pitää luoda taloudellisesti kestävä malli, Vason hallituksen puheenjohtaja Paulu Komsi toteaa. Vasosta mallia isommille Pauli Komsin mukaan Turun seudun asuntopolitiikan kokonaiskentällä Vaso unohtuu liian usein. Vuokra- ja omistusasuminen ovat huomattavasti enemmän esillä, näiden rinnalla Vaso on pieni tekijä. Kuuden hallitusvuotensa aikana Komsi on kokenut Turun kaupungin omistajapuolisen ohjauksen varsin ohueksi vaikkakin kehitystä on tullutkin viime vuosina. Pauli Komsi peräänkuuluttaa Turun seudulle enemmän kuntien välistä koordinaatiota ja yhteistyötä mm. siitä kuka tekee ja mitä tekee. Rakentamisessa ja asuntopolitiikassa Turun kaupungilla olisikin opittavaa Vasolta, sillä Komsin mukaan Vaso on yksi harvoja, joissa alueellisuus todella toimii. Vason hallitus on keskusteleva ja aktiivinen Puoluepolitiikka ei Komsin mukaan näy Vason hallituksen työskentelyssä lainkaan. Virallisissa kokouksissa toimitaan asiallisesti ja ammattimaisesti. Kokousten ulkopuolella ns. käytäväkeskusteluissa sitten naljaillaan hyväntahtoisesti virkaveljien kesken yli puoluerajojen. Vason hallitus on Komsin mukaan keskusteleva ja todella aktiivinen, päätöksiä ei ole tehty pureskelematta vaan asioita on aina pyritty tarkastelemaan monelta puolelta. Komsi kertoo usein myös provosoineensa hallitusta keskusteluun, jos tilanne on näyttänyt liian yksimieliseltä. Asioiden tarkasteluun asukasnäkökulmasta ovat suurena apuna olleet hallituksessa toimivat asukasedustajat. Olemme voineet testata heille tuoreeltaan hallituksessa esille tulleita ajatuksia, se on ollut todella arvokasta, Komsi toteaa. Kuuden vuoden aikana on nähty ja tehty paljon Kuuden hallitusvuotensa aikana Pauli Komsi on nähnyt asumisoikeusrintamalla Vason kautta paljon. Hankalin asia on ehdottomasti ollut käyttöasteen muutokset ja markkinakoron laskeminen niin alhaiselle tasolle, että aravakoroilla ei ole ollut mitään jakoa. Tuohon haasteeseen vastaamiseksi on tehty jo paljon työtä, mutta lopullisen ratkaisun löytämiseksi on vielä paljon tehtävää. Merkittävänä asiana Komsin hallituskaudella on ollut Vaso-strategia, josta tehtiin ensimmäinen versio 90- luvun lopulla luvulla strategiaa hiottiin ja uudessa versiossa korostuu Vason pitkäjänteinen toiminta asuntomarkkinoilla. Myös ympäristöasiat ovat nousseet viime vuosina merkittävämmin esille, niin hallituksessa, kuin koko Vasossa ja sen toiminnassa. Vaso yhtiönä on kasvanut merkittävästi, onnistuneimmaksi uudiskohteeksi Pauli Komsi kokee Naantalin puukerrostalon, jonka kaltaista rakennuslinjaa hän kaipaisi enemmänkin Suomeen. Miellyttävintä Vason hallituksessa Pauli Komsin mielestä ovat ennen kaikkea olleet itse ihmiset, joihin on saanut tutustua ja kenen kanssa hän on saanut työskennellä. Lisäksi hänen mielestään on tuntunut äärimmäisen mielekkäältä se, että on saanut yhden yhtiön kautta nähdä asuntopolitiikan kehityksen. Julkinen kuva asosta vaatisi töitä Pauli Komsi on viestinnän ammattilainen. Viestintä on kansainvälistä. Komsin edustaman viestintätoimisto Eurofacts Oy:n erityisaloina ovat Venäjä ja EU-alue. Ammattilaisen silmin katsottuna ei julkisuudessa ole muodostunut oikeanlaista kuvaa itse asumisoikeudesta. Pauli Komsin mielestä tämä vaatisi lisää tärkeisiin sidosryhmiin kohdentuvaa viestintää. Harvalla kunta- tai valtiotason poliitikolla on ajantasaista ja tarkkaa näkemystä siitä, mitä asumisoikeus loppujen lopuksi on, ja mitä mahdollisuuksia se asuntomarkkinoilla tarjoaa, Komsi korostaa. ASRAn tai kaikkien aso-yhteisöjen taholta olisi syytä toteuttaa 2 3 vuoden mittainen monimuotoinen viestintäprojekti niille tahoille, jotka vastaavat mm. rahoista ja koroista. Vaikkakin itse asumisoikeusjärjestelmä olisi vielä hieman tuntematon, on Vason julkisuuskuva hyvällä mallilla. Komsi uskaltautuukin väittämään, että tämän seudun asumisoikeustuottajista Vaso on parhaiten tunnettu. Lisää kohderyhmäviestintää Syksyn markkinointikampanjan lisäksi Komsi peräänkuuluttaa enemmän tarkkaa kohderyhmäviestintää potentiaaliseen käyttäjäkuntaan. Hän leikittelee ajatuksella eronneelle lähtevästä kirjeestä tyyliin älä huoli tyttörukka vaikka mies lähti, Vasolta saat helposti ja edullisesti itsellesi uuden asunnon. Vastaavasti valmistunutta opiskelijaa lähestyttäisiin kirjeellä, jossa opiskelijaboksille jatkumoksi tarjottaisiin asumisoikeusasuntoa. Eläkeläiset voisivat turvatummin asua asumisoikeusasunnoissa ja vaikka matkustella eläkerahoillaan, lapsiperheen kasvavat tarpeet taas tavoitettaisiin äitiysneuvoloiden kautta herkemmin. Tarkennusta asuntopolitiikkaan Turun kaupungin tulisi Komsin mielestä tarkentaa asuntopolitiikkaansa kokonaisvaltaisesti. Hänen mukaansa mm. asumisoikeusasuntojen vastikkeiden pitäisi olla aso-maksun (15 %) verran edullisempia kuin vastaavien vuokra-asuntojen. Vaso on joka tapauksessa elänyt niiden sääntöjen mukaan, jotka omistajataho on sille sanellut. Ylipäätään Turussa on Komsin mukaan loistava asuntotilanne verrattuna muihin Suomen suuriin kaupunkeihin, täältä saa tarvitessaan helposti vuokra-asunnon. Voisi sanoa, että asunnoista on suoranaista ylitarjontaa ja vuokrat ovat liian alhaisia. Komsi kummasteleekin sitä miksi kaupunki haluaa vääristää tätä asuntotilanteen kuvaa rakentamalla lisää vuokra-asuntoja tarjontatason pitäisi olla oikeanlainen ja tasapainossa. Asumisoikeuden on tässä nykytilanteessa vaikea kilpailla vuokra-asumisen kanssa. Tulevaisuuden näkymiä ja kehityssuuntia Valtiolta Pauli Komsi peräänkuuluttaa mahdollisuutta myydä yksittäisiä taloja pois, muuttaen ne joko omistus tai vuokrataloiksi. Osakeyhtiössä on yleensä mahdollisuus myydä kannattamaton osuus pois muita tuottoisia osia kuormittamasta. Komsin mielestä on väärin, että asumisoikeusyhtiössä se ei onnistu. Mikäli tietty kohde on jatkuvasti ongelmallinen tai puutteellisuuden esim. saunattomuuden vuoksi tyhjäkäyttö on jatkuvasti korkeaa, tulisi mahdollistaa talon poismyynti, Komsi toteaa. Pauli Komsi kehittelee mielessään ideaa, jossa Turkuun voitaisiin kaavoittaa puutaloalue vanhaa kunnioittaen. Vaso voisi yhdessä muiden rakennuttajatahojen kanssa suunnitella ja toteuttaa tällaisen esim. Hirvensalon suuntaan niin rivi- kuin omakotitaloalueena. Vanhoja taloja ihaillaan ja muun muassa Portsa on äärimmäisen suosittu alue, miksei voitaisi luoda uutta vastaavaa, Komsi heittää. Puhetta tällaisesta on joskus Vasossa ollutkin, se voisi olla yksi Vason tulevaisuuden haaste. Uusi vuosi uusi hallitus Uuden tammikuussa 2004 aloittavan Vason hallituksen haasteina ovat käyttöasteen korjaaminen, talouden tasapainottamisen jatkaminen ja laatutason ylläpitäminen. Pauli Komsin mukaan lisäksi tiedotus on edelleen tärkeää kuten myös korjauskustannuksiin varautuminen. Hallituksen väistyvänä puheenjohtajana hän lähettää seuraajalleen terveisinä kyseessä olevan sangen mielenkiintoisen näköalapaikan asuntomarkkinoille. Vason tulevaisuus näyttää Komsin mukaan valoisalta. Turku kasvaa ja kehittyy, Vason asunnot ovat hyviä, mikäs siinä on ollessa, hän toteaa. Nämä ovat kuitenkin kivitaloja ja uuden aikakauden puutaloja, eikös niiden arvo vain kasva. Tässä tänään huomenna missä, Pauli Komsi? - Vuosi kerrallaan, mutta Turussa hän hymyilee ja kiittää näistä Vasovuosista. Vason toimisto avartui Vason toimistolla Rauhankatu 4:ssä ahkeroi heinäkuussa remonttiryhmä avartaen ja uudistaen koko tilan. Oven avauksen verran Humalistonkadulle päin siirtynyt toimisto on nyt valoisampi ja ilmavampi. Asuntomyynnin työpisteet ovat sijoitellut niin, että asiakas saa rauhan keskustelulle. Myös vuoroaan odottaville on uudistuksen myötä väljemmin tilaa. Toimiston saneeraus on satsaus myös markkinointiin, sillä toimitilan yleisilme on selkeä käyntikortti asiakkaan silmissä. Mitä jää kaipaamaan asiakas? No ainakin helpompaa kulkua ovista lastenvaunujen kanssa. 5

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004 Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005 Vaso-kokous ja Yten toiminta 2004 Vaso-laajakaistan ensimmäiset kuukaudet Asukastoiminta

Lisätiedot

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007. 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6. Vason strategia 2007 2015

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007. 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6. Vason strategia 2007 2015 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2006 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6 4 5 5 Vason strategia 2007 2015 Vason asukkaille asiakaskortti Pitkään asuneelle Kymppihyvitys 9 11 Vason

Lisätiedot

Pihatalkoot hyvä tapa tutustua. Ylläpidä asumismukavuutta. Vason kotisivut uudistuvat. Itse hankittu kotivakuutus on välttämätön.

Pihatalkoot hyvä tapa tutustua. Ylläpidä asumismukavuutta. Vason kotisivut uudistuvat. Itse hankittu kotivakuutus on välttämätön. VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TIEDOTUSLEHTI TALVI 2007 2 4 6 9 Vaso perustaa kiinteistöjen johtamiseen oman yksikön Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 Pihakilpailun 2007 -tulokset

Lisätiedot

Puron lorinaa kuunnellen ja jäkälää katsellen. Vaso talousarvio ja toimintasuunnitelma. Mielenkiintoinen luottamustehtävä. Sekajätettä ei enää ole!

Puron lorinaa kuunnellen ja jäkälää katsellen. Vaso talousarvio ja toimintasuunnitelma. Mielenkiintoinen luottamustehtävä. Sekajätettä ei enää ole! Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti talvi 2008 3 Puron lorinaa kuunnellen ja jäkälää katsellen 4 5 Vaso talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2009 7 9 Mielenkiintoinen luottamustehtävä

Lisätiedot

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka

Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä. Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007. Vaso on houkutteleva työpaikka Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti KEVÄT 2008 3 4 Ensimmäiset kiinteistöt Vason isännöinnissä Vason toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007 7 Vaso on houkutteleva työpaikka 10 Ilmettä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Syksy 2014. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Syksy 2014. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Syksy 2014 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Turku 29.10.2014 Strategia edellyttää tontteja keskustasta Yhtiömme hallitus päivittää Vason strategiaa.

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2010 Asukas tekee ekotalosta tosivihreän 2 Vason 100. talo harjakorkeudessa 3 Vason toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 4 Henrik Elfving on pitkän

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2011 2 Filosofi Pekka Himasella oli viime vuonna omakohtainen kokemus kodin hankkimisesta ja se tuotti mielenkiintoista materiaalia asumisesta filosofointiin.

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Talvi 2012. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti. Talvi 2012. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Talvi 2012 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Tässä lehdessä: Kreulankartano Halisissa 3 Perusparannusta aloitellaan 3 Paikan merkitystä ei voi ylikorostaa

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2013. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2013. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Tässä lehdessä: Paratiisin linnuilla ja pastellilla kesän saa tulvimaan kotiin 3 Asukastyytyväisyyskyselystä

Lisätiedot

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2015. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2015. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Varsinais Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti Kevät 2015 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Turku 29.4.2015 Tässä lehdessä: Asumisoikeuden tulevaisuus? Asumisoikeusasuntoja saisi olla enemmän 3 Vason

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ VUOSIKIRJA 2013 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YLEISTÄ Uudistusten vuosi.... 2 Yksiöitä ja yhteisöllisyyttä.... 4 TALOUSOSASTO Tarkkaa taloudenpitoa.... 6 Katse yhä kauemmas....

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme!

Kiinteistö VIESTI JARKKO OLLIKAINEN. Puiden ja pensaiden seasta Hyvää Kevättä asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme! Kiinteistö Huhtikuu VIESTI 1/2015 ORAS TYNKKYNEN Maailmalla on menossa energiamurros sivu 7 JARKKO OLLIKAINEN Älä säilytä rappukäytävässä mitään helposti syttyvää sivu 8 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset

Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset 1 2006 6. vuosikerta Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry 100 vuotta sivut 4-6 Kiinteistöjen pakolliset tarkastukset sivut 10-11 2 PÄÄKIRJOITUS Yhdistys 100- vuotias 6. vuosikerta Numero 01/2006 mitä jatkossa?

Lisätiedot

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä

Säästä energiaa myös ruokailussa. Asokotien lehti 3/2013. 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Asokotien lehti 3/2013 Osallistu energiansäästöviikkoon voita Jopo! 20 Asopaketti uudisti kodin Salossa 24 Dyykkaisitko? 28 Puhdas liesi säästää sähköä Säästä energiaa myös ruokailussa Energiansäästöviikko

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku Kiinteistö tammikuu Jari EtElämaa tilintarkastaja: VIESTI 1/2013 Jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen antaa jätteenkuljetuksesta päätösehdotuksen Tavoitteena on, että taloyhtiöt eivät maksa tuloveroa

Lisätiedot

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit

Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit 630 V V O : n a s i a k a s l e h t i 1 / 2 0 0 6 vuotta Yhteisöllisyys Kanta-asiakkuus Miessakit VVO:n asiakkaana voit saada Sonera Laajakaista ADSL tai Sonera Laajakaista Kaapeli -liittymän nyt erityisen

Lisätiedot

Kotivaso. Mutkatonta rinnakkaiseloa. Töpöhännän harmonista elämää Varallisuusrajat poistumassa ikääntyviltä. Kolme sukupolvea muutti Kaarinaan

Kotivaso. Mutkatonta rinnakkaiseloa. Töpöhännän harmonista elämää Varallisuusrajat poistumassa ikääntyviltä. Kolme sukupolvea muutti Kaarinaan Kotivaso VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TIEDOTUSLEHTI SYKSY 2005 Töpöhännän harmonista elämää Varallisuusrajat poistumassa ikääntyviltä Kolme sukupolvea muutti Kaarinaan Mutkatonta rinnakkaiseloa Lyhyt

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

ASOKOTIEN lehti 1/2009. Uusi kehitystyöryhmä esitteillä Miten isot remontit kustannetaan? Kuuntelu hassuttelu. hyvän hengen eväät talonväelle

ASOKOTIEN lehti 1/2009. Uusi kehitystyöryhmä esitteillä Miten isot remontit kustannetaan? Kuuntelu hassuttelu. hyvän hengen eväät talonväelle Asokoti ASOKOTIEN lehti 1/2009 Uusi kehitystyöryhmä esitteillä Miten isot remontit kustannetaan? Kuuntelu hassuttelu hyvän hengen eväät talonväelle sisältö 1/2009 18 22Energiatodistuksia Kari H. Bergqvist

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Jyväskylässä maan kalleinta vettä

Jyväskylässä maan kalleinta vettä Keski-Suomen 4/2013 Jyväskylässä maan kalleinta vettä Neuvontainsinööri aloitti yhdistyksessä Häiriöt aiheuttavat riitoja Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012

tarinan Uuden aikaa Asokotien lehti 2 /2012 Asokotien lehti 2 /2012 Tartu remonttitarjoukseen Vaikuttaako eurokriisi asumisen hintaan? Järjestelmä luo nahkaansa Anna uusi alku kehollesi Uuden aikaa tarinan > Alueosassa paikallisasiaa sivuilla 18

Lisätiedot

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Laajakaista jo lähes kaikissa kiinteistöissä SIVU 4 Nikun uusi hallitus esittäytyy SIVU 6 Säästä siivoamalla! SIVU 9 Nikulainen Niiralan

Lisätiedot

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia

6/2011. Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012. Onnistunut hallitustyöskentely. Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia. Isännöitsijän monta roolia 6/2011 Taksa- ja hintamuutoksia vuodelle 2012 Onnistunut hallitustyöskentely Puheenjohtajavaliokunnan kuulumisia Isännöitsijän monta roolia Kun muutat, muista sähkösopimus Kuluttajariitalautakunta otti

Lisätiedot

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7

Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asukaslehti 01/2013 Muista paloturvallisuus joulun pyhinä sivu 3 NikkarinSanomat_012013.indd 1 Nikkarinkruunu 20 vuotta sivut 6-7 Asumisen uutisia sivut 8-10 5.12.2013 11:16:48 PÄÄKIRJOITUS Asukkaat ovat

Lisätiedot

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2012 4-7 Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11 Palvelu on osa hyvää asumista 12-13 Kauppaostokset kotisohvalta Kylpyhuoneen lattialämmitys on yksi

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot