OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND OPTITIETO OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY"

Transkriptio

1 OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND OPTITIETO OY

2 Safilo Design, Safilo Nordic Ab 2

3 Sisältö Innehåll sivu/sida sivu/sida Sisällysluettelo Innehållsförteckning 3 Pääkirjoitus 5 Ledarartikel 6 Optinen ala tilastojen valossa Optiska branschen i ljuset av statistiken Liikevaihto yhteensä Omsättning totalt Markkinaosuudet Marknadsandelar Liikevaihto optikkoliikettä kohden Omsättning per optikeraffär Optikkoliikkeiden liikevaihto Optikeraffärernas omsättning Silmälasikehysten myynti Försäljningen av glasögonbågar Piilolasien myynti Försäljningen av kontaktlinser Silmälasien linssityypin jakauma Fördelning av typ av glasögonglas Silmälasit hankittu Skaffade glasögon 11 Silmälasien käytön yleisyys ikäluokittain Användning av glasögon per åldersklass 12 Silmälasien verollinen keskihinta Det genomsnittliga priset (inkl. moms) på glasögon Optikkoliikkeiden määrä Antalet optikeraffärer Laillistettujen optikkojen määrä Antalet legitimerade optiker Organisaatioiden esittely Presentation av organisationer Optitieto Oy 15 Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf 16 Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry Optikeraffärernas Förbund i Finland 17 Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry Finska Optikers Fackförbund rf 17 Yhteystiedot Kontakt information 18 3

4 Silhouette, Fenno Optical Oy 4

5 Optinen ala Suomessa 2009 Optinen ala Suomessa julkaisuun on koottu perustietoa optisesta alasta ja markkinoista. Tilastokaaviot antavat monipuolisen kuvan optisen toimialan kehityksestä Suomessa. Samalla julkaisu esittelee toimialan organisaatiot ja niiden keskeiset toiminnot. Optinen ala Suomessa -julkaisun kustantaja on Optitieto Oy. Vuosi 2009 ylitti kaikki ennusteet, jotka perustuivat talouden maailmanlaajuiseen taantumaan ja Suomen kasvavaan työttömyyteen. Koko erikoiskaupan liikevaihto laski viime vuonna 6,6 % ja samaan aikaan optinen vähittäiskauppa kasvoi 8,7 % edellisvuodesta. Toimialan liikevaihto kasvoi 28 % vuoden 2008 maaliskuuhun verrattuna. Yksi syy kasvuun oli vertailuvuoden 2008 erityisen heikko maaliskuu. Samanaikaisesti toimialan suurimpien yritysten onnistuneet kampanjat saivat aikaan kaikkien aikojen kuukausikasvun, joka samalla kuitenkin pudotti huhtikuun kasvun nollatasolle. Toukokuussa mentiin jo nelisen prosenttia miinukselle, jolloin synkät odotukset alkoivat uudestaan nousta esille. Ala pystyi kuitenkin kesäkuusta eteenpäin jokaisen kuukauden osalta kasvattamaan liikevaihtoa 6-16 prosenttia ja vuoden lopussa kumulatiivinen + 8,7 prosentin kasvu kirjautui 308 miljoonan euron liikevaihdoksi. Vuodessa alan liikevaihto lisääntyi 25 M. Liikemäärissä vain pientä muutosta Optikkoliikkeiden kokonaismäärä lisääntyi yhdellä prosentilla, joka vastaa kahdentoista toimipisteen lisäystä. Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 824 optikkoliikettä. Samanaikaisesti alan yritysmäärä pieneni kaksi prosenttia ollen vuoden lopussa 435 optikkoyritystä. Vastaavanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen lähivuosina. Kaikista alan yrityksistä noin 97 % on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Alan suurimman ja pienimmän yrityksen liikevaihtoero on yli tuhatkertainen. Ketjukuvioiden muutokset jatkuivat Ketjuuntuminen ja toisaalta liikkeiden ketjuvaihdot ovat usemman vuoden ajan vaikeuttaneet eri vuosien välistä vertailua ketjujen välillä. Myös vuonna 2009 tapahtui merkittäviä ketjumuutoksia. Noin 40 liikkeen suuruinen Eyen ketju ajautui konkurssiin kesällä ja poistui samalla tilastoista. Toisaalta vuoden 2008 loppupuolella aloittanut Fenno Optiikka tuli viime vuonna mukaan ketjutoimintaan 60 liikkeen voimalla. Aiemmin erillisinä toimineet Synsam ja Cazze ovat vuoden 2009 tilastotiedoissa jo yhtenä nimenä edustaen yhteensä 75 optikkoliikkeen ryhmittymää. Samalla noin puolet aiemmasta Cazze ryhmästä on jättäytynyt pois yhteistyöstä Synsamin kanssa ja nämä liikkeet ovat pääosin siirtyneet ryhmään muut eli ei-ketjussa olevat toimipisteet. Muiden liikkeiden ryhmässä ovat myös kesällä 2009 perustetun Opti+ -ketjun toimipisteet, joista ei ole saatavissa omia tilastotietoja. Muut liikkeet -ryhmä kasvoikin vuonna 2009 ja vuoden lopussa sillä oli 309 toimipistettä eli ylivoimaisesti laajin verkosto optikkoliikkeitä. Viime vuonna alan kolmanneksi suurimmaksi ketjuksi kasvaneen Specsavers liikkeiden määrä lisääntyi 7 prosentilla ollen joulukuun lopussa 92 toimipistettä. Vuoden 2009 aikana merkittävä osa ketjun omistamista toimipisteistä vaihtui yrittäjävetoisiksi. Alan toiseksi suurin ketju Silmäasema on ainoa, jolla liikemäärä säilyi muuttumattomana 123 toimipisteen ryhmänä. Alan suurin ketju Instru optiikka taas kasvatti liikemääräänsä noin 10 prosentilla lähinnä uusien franchisingyksikköjen myötä. Liikkeiden kokonaismäärä kasvoi 165 toimipisteeseen, jotka koostuvat yhtiön omista Instrumentarium liikkeistä, yrittäjävetoisista franchising Instrumentariumeista sekä yhtiön omasta Nissen -ketjusta ja omista Keops -liikkeistä. Alan markkinaosuuksissa muutoksia Optisen vähittäiskaupan liikevaihto 308 miljoonaa euroa jakautui vuonna 2009 entisten ja osittain uusien jakajien kesken. Uusi ketju tilastoissa on Fenno Optiikka, joka 16 miljoonan vaihdolla otti 5 prosentin osuuden markkinoista. Yhdistynyt Synsam Cazze keräsi 22 miljoonaa euroa, joka vastaa 7 prosentin osuutta markkinoista. Yhteisketjun liikemäärä ja liikevaihto laskivat reilun kolmanneksen verrattuna vuoden 2008 yhteenlaskettuihin lukuihin. Specsavers keräsi vuonna 2009 lähes kaikkien liikkeittensä liikevaihdon ensimmäisen kerran koko vuoden ajalta, ja se näkyi vahvana kasvuna. Vuonna 2009 Specsavers otti 13 prosentin osuuden alan markkinoista ketjun tehdessä 40 miljoonan euron liikevaihdon. Jo pitkään toiseksi suurimpana ketjuna toiminut Silmäasema pystyi pitämään markkinaosuutensa eli 20 prosentin osuuden, tehden tasan 60 miljoonan liikevaihdon viime vuonna. Ketjuuntumattomat eli muut liikkeet kasvattivat liikemäärän kasvun myötä myös liikevaihtoaan pitäen 26 prosentin osuuden alan markkinoista. Alan ykkönen Instru optiikka onnistui viime vuonna paria edellisvuotta paremmin ja kasvatti uudestaan markkinaosuuttaan nyt 29 prosentin suuruiseksi tekemällä 89 miljoonan liikevaihdon. Liikkeiden koossa isoja eroja Vuonna 2009 keskimääräinen liikevaihto optikkoliikettä kohden oli euroa. Jokainen Instru optiikan liike pystyi kuitenkin keskimäärin melkein euron vaihtoon, kun muut liikkeet -ryhmän keskimääräinen vaihto oli alle puolet siitä. Instru optiikka, Silmäasema ja Specsavers muodostavatkin oman ryhmänsä, jossa liikkeen keskimääräinen liikevaihto on merkittävästi keskiarvoa korkeampi. Yhteenveto Vuoden 2009 hieno kasvu ja alan kokonaisliikevaihdon uusi ennätys olivat menestys alalle, mutta kasvu jakautui hyvin epätasaisesti. Eräänlainen polarisaatioilmiö on vahvistumassa: hyvät tulevat entistä paremmiksi ja osalla menee entistä huonommin. Optitieto Oy Taru Korja toimitusjohtaja 5

6 Den optiska branschen i Finland 2009 Broschyren Optinen ala Suomessa (Den optiska branschen i Finland ) innehåller grundläggande information om den optiska branschen och marknaden. De statistiska diagrammen ger en mångsidig bild av utvecklingen inom branschen i Finland. Broschyren presenterar även branschens organisationer och deras viktigaste uppgifter. Utgivare är Informationscentralen för Optiska Branschen. År 2009 överträffade alla förväntningar som hade grundat sig på den globala ekonomiska recessionen och på en växande arbetslöshet i Finland. Omsättningen för hela specialvaruhandeln sjönk i fjol med 6,6 % medan den optiska detaljhandeln samtidigt ökade med hisnande 8,7 % jämfört med året innan. Branschens omsättning ökade med hela 28 % jämfört med mars En orsak till den stora tillväxten är att mars 2008 var särskilt svag. Samtidigt ledde lyckade kampanjer bland branschens största företag till alla tiders månadstillväxt, vilket dock på samma gång sänkte tillväxten i april till noll. I maj var tillväxten redan omkring fyra procent på minus, vilket på nytt ledde till dystra förväntningar. Från och med juni förmådde branschen dock varje månad uppvisa en tillväxt på 6-16 procent, och den kumulativa tillväxten på 8,7 procent i slutet av året gav en omsättning på 308 miljoner euro. På ett år ökade branschens omsättning med 25 miljoner euro. Endast små förändringar i antalet butiker Det totala antalet optikerbutiker ökade med en procent, vilket innebär tolv nya butiker. I slutet av 2009 fanns det 824 optikerbutiker i Finland. Samtidigt minskade antalet företag i branschen med två procent; i slutet av året fanns det därmed 435 optikerföretag. Denna utveckling antas fortsätta de närmaste åren. Av alla företag i branschen är cirka 97 % mikroföretag som sysselsätter under 10 personer. Skillnaden i omsättning mellan det största och minsta företaget är mer än tusenfaldig. Fortsatta förändringar i butikskedjorna Kedjebildning och å andra sidan butikernas byten av butikskedja har redan flera år försvårat en jämförelse av butikskedjorna på årsbasis. Även 2009 skedde betydande förändringar i butikskedjorna. Butikskedjan Eyen med cirka 40 butiker gick i konkurs på sommaren och försvann samtidigt ur statistiken. Å andra sidan kom Fenno Optiikka, som startade i slutet av 2008, med i fjol med nästan 60 butiker. Synsam och Cazze, som tidigare verkade separat, finns i statistiken för 2009 under ett namn och representerar en gruppering på totalt 75 optikerbutiker. Cirka hälften av den forna Cazze-gruppen stannade utanför samarbetet med Synsam, och dessa butiker finns nu främst i gruppen övriga, dvs. butiker som inte ingår i någon butikskedja. I gruppen övriga finns också butikerna i kedjan Opti+, som grundades sommaren 2009 och för vilken det inte finns några separata statistikuppgifter. Gruppen övriga växte under 2009 och bestod i slutet av året av 309 butiker, och är därmed den överlägset största gruppen i statistiken. Antalet butiker hos Specsavers, som i fjol växte till den tredje största butikskedjan i branschen, ökade med 7 procent till 92 i slutet av december. Under 2009 blev en betydande del av butikerna som kedjan äger företagardrivna. Den näst största butikskedjan Silmäasema var den enda där antalet butiker förblev oförändrat; gruppen består av 123 enheter. Nummer ett i branschen, Instru optiikka, ökade antalet butiker med cirka 10 procent. Detta skedde främst genom nya franchiseenheter. Det totala antalet butiker ökade till 165, vilka bestod av bolagets egna Instrumentariumbutiker, Instrumentariumbutiker som drivs på franchisebasis av företagare samt av bolagets egen Nissen-kedja och egna Keops-butiker. Förändrade marknadsandelar Den optiska detaljhandelns omsättning på 308 miljoner euro fördelade sig 2009 på dels gamla, dels nya aktörer. En ny butikskedja i statistiken är Fenno Optiikka, som med en omsättning på 16 miljoner tog en 5 procents marknadsandel. Det fusionerade Synsam Cazze nådde en omsättning på 22 miljoner euro, vilket motsvarar en 7 procents andel av marknaden. Antalet butiker i den fusionerade butikskedjan minskade med mer än en tredjedel liksom även omsättningen jämfört med de sammanlagda siffrorna för de två kedjorna Specsavers lyckades 2009 för första gången samla in uppgifter om hela årets omsättning för nästan alla sina butiker, och kunde därför uppvisa en kraftig tillväxt. År 2009 tog Specsavers en 13 procents andel av marknaden och omsatte 40 miljoner euro. Silmäasema, som redan länge har varit den näststörsta butikskedjan, lyckades behålla sin marknadsandel på 20 procent och omsatte i fjol 60 miljoner euro. Butikerna utanför kedjorna, dvs. gruppen övriga, kunde i och med det ökade antalet butiker också öka sin omsättning och nådde en marknadsandel på 26 procent. Nummer ett i branschen, Instru optiikka, lyckades i fjol bättre än de tidigare två åren och med en omsättning på 89 miljoner euro ökade butikskedjan på nytt sin marknadsandel, nu till 29 procent. Stora skillnader i butiksstorlek År 2009 var omsättningen i genomsnitt euro per optikerbutik. Varje butik inom Instru optiikka kunde emellertid uppvisa en omsättning på i genomsnitt nästan euro, då den genomsnittliga omsättningen för butikerna i gruppen övriga var mindre än hälften så stor. Instru optiikka, Silmäasema och Specsavers är i en klass för sig, med en genomsnittlig omsättning per butik som är klart över medeltalet. Sammanfattning Den fina tillväxten och det nya rekordet för branschens totalomsättning var en framgång för branschen, men tillväxten fördelade sig mycket ojämnt. Polariseringstrenden blir starkare: de framgångsrika blir allt bättre medan det för en del går allt sämre. Optitieto Taru Korja verkställande direktör 6

7 7 Bernadotte, Scandinavian Eyewear

8 M (alv / moms 0 %) LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 308 M Liikevaihto yhteensä 308 M Omsättning TOTAL TURNOVER totalt SOL 0 Instru optiikka muut / övriga Silmäasema Specsavers Synsam Cazze Fenno Optiikka Optikkoliikkeiden kokonaisliikevaihto kasvoi 8,8 % vuonna År 2009 ökade optikeraffärernas totala omsättning med 8,8 % MARKKINAOSUUDET DISTRIBUTION Markkinaosuudet OF MARKET Marknadsandelar SHARES Fenno Fenno Optiikka Optiikka 5 % 5 % Synsam Cazze Synsam Cazze 7 % 7 % Instru Optiikka 29 % Specsavers Specsavers 13 % 13 Instru optiikka 29 % Silmäasema Silmäasemat 20 % 20 % Muut / Övriga 26 % muut / others 26 % SOL Liikevaihto / Turnover 308 M Liikevaihto / Omsättning 308 M Markkinaosuuksissa on tapahtunut useita muutoksia kahden viimeisen vuoden aikana. Under de senaste två åren har det skett flera ändringar i marknadsandelarna. 8

9 2009 LIIKEVAIHTO Liikevaihto OPTIKKOLIIKETTÄ optikkoliikettä KOHDEN kohden (1000 ) (1000 ) TURNOVER Omsättning PER OPTICAL per optikeraffär RETAIL OUTLET (alv / VAT ( alv 0 / %) moms 0 % ) SOL 0 ka. / medeltal Instru optiikka Silmäasema Specsavers Synsam Cazze Fenno Optiikka muut / övriga Optikkoliikkeen liikevaihdon keskiarvo oli vuonna År 2009 var den genomsnittliga omsättningen för en optikeraffär OPTIKKOLIIKKEIDEN Optikkoliikkeiden liikevaihto LIIKEVAIHTO (M ) (M ) TOTAL TURNOVER Optikeraffärernas OF OPTICAL omsättning RETAIL OUTLETS M (alv / moms 0 %) SOL vuosi / year Liikevaihto on kasvanut yhteensä 43 % vuodesta 2001 vuoteen Omsättningen har ökat med totalt 43 % från 2001 till

10 SILMÄLASIKEHYSTEN MYYNTI (1000 kpl) Silmälasikehysten SALES OF SPECTACLE myynti (1000 FRAMES kpl) ( pcs) Försäljningen av glasögonbågar (1000 st.) kpl / st SOAT Kehysten myynti kasvoi vuonna 2009 kolmanneksen. År 2009 ökade försäljningen av glasögonbågar med en tredjedel Piilolasien PIILOLASIEN myynti MYYNTI (milj. kpl) (milj kpl) Försäljningen SALES OF av CONTACT kontaktlinser LENSES (miljoner (million st.) pcs) milj. kpl / miljoner st SOAT Piilolasien myynti kääntyi kasvuun vuonna Försäljningen av kontaktlinser vände uppåt

11 2009 SILMÄLASIEN LINSSITYYPIN JAKAUMA 2009 Silmälasien linssityypin jakauma Fördelning DISTRIBUTION av typ av glasögonglas OF LENS TYPES Kaikki muut linssit Alla andra linser 3 % normaalit moniteholinssit normal multifocal Normaalit moniteholinssit lenses Normala 37 % multifokala linser 37 % Normaalit 2-teholinssit normaalit Normala 2-teholinssit normal bifokala bifocal linser lenses 4 % 4 % kaikki muut linssit all other lenses 3 % Normaalit 1-teholinssit normaalit Normala 1-teholinssit normal enstyrkes single vision linser lenses 56 % 56 % SOAT Yhteensä 2,2 2,2 miljoonaa kappaletta silmälasilinssejä Totally 2.2 million Totalt 2.2 pieces miljoner of linser. spectacle lenses Yksiteholinssien määrä on hieman vähentynyt samalla kun moniteholinssien määrä on lisääntynyt. Antalet enkelslipade glas har minskat något samtidigt som antalet progressiva glas har ökat % silmälaseista % silmälaseista hankittu hankittu / % skaffade / % skaffade glasögon glasögon Taloustutkimus 36 enintään vuosi sitten max för ett år sedan SILMÄLASIT HANKITTU Silmälasit hankittu SPECTACLES BOUGHT Skaffade glasögon vuotta sitten 1-3 år sedan vuotta sitten 3-5 år sedan 10 yli 5 vuotta sitten över 5 år sedan Silmälasit on hankittu yleisimmin 1-3 vuotta sitten. Glasögon har vanligtvis skaffats för ett till tre år sedan. 11

12 ikäluokka / age grou SILMÄLASIEN Silmälasien KÄYTÖN käytön yleisyys YLEISYYS ikäluokittain IKÄLUOKITTAIN Användning WEARING OF av SPECTACLES glasögon per PER åldersgrupp AGE GROUP kaikki / alla ikäluokka / åldersgrupp % 27 ikäluokasta käyttää silmälaseja % per age group wearing spectacles Taloustutkimus % % ikäluokasta käyttää silmälaseja % av åldersgrupp använder glasögon. % per age group wearing spectacles Noin 69 % suomalaisista (yli 15 vuotiaat) käyttää silmälaseja. Cirka 69 % av alla finländare (över 15 år) använder glasögon. SILMÄLASIEN VEROLLINEN KESKIHINTA ( ) Silmälasien AVERAGE verollinen PRICE OF SPECTACLES keskihinta 2002 INCL VAT Det genomsnittliga priset (inkl. moms) på glasögon (alv / moms 22 %) teho silmälasit Enstyrkes glasögon 2-teho silmälasit Bifokala glasögon Moniteho silmälasit Multifokala glasögon Kaikki silmälasit Alla glasögon SOL Silmälasien keskihinnat ovat muuttuneet vain vähän viime vuosina. Det genomsnittliga priset på glasögon har ändrats endast något de senaste åren. 12

13 OPTIKKOLIIKKEIDEN Optikkoliikkeiden määrä MÄÄRÄ NUMBER Antalet OF OPTICAL optikeraffärer RETAIL OUTLETS kpl / st SOL 0 muut / övriga Instru optiikka Silmäasema Specsavers Synsam Cazze Fenno Optiikka Vuoden 2009 lopussa oli 12 optikkoliikettä enemmän kuin vuonna Vid slutet av 2009 fanns det 12 optikeraffärer fler än Laillistettujen LAILLISTETTUJA optikkojen OPTIKKOJA määrä NUMBER Antalet OF legitimerade LICENSED optiker OPTOMETRISTS eläkeikäiset Suomessa; 238 optikkoa; 12 % Eläkeikäiset Suomessa; of pensionable age 238 optikkoa (12 living %) in Finland pensionsberättigade i Finland työikäiset ulkomailla; Työikäiset 33 optikkoa; ulkomailla; 2 % 33 of optikkoa working (2 age %) living personer abroad i arbetsförålder i utomlands eläkeikäiset ulkomailla; 6 optikkoa; 0,3 % of pensionable age living abroad Eläkeikäiset ulkomailla; 6 optikkoa (0,3 %) pensionsberättigade utomlands työikäiset Suomessa; Työikäiset Suomessa; 1691 optikkoa; (86 %%) of working personer age living i arbetsförålder in Finland i Finland Valvira Työelämän palveluksessa arvioitiin olevan noin 1300 optikkoa vuoden 2009 lopussa. Vid slutet av 2009 beräknades antalet optiker i arbetslivet uppgå till ca

14 Lacoste, Rajaset Oy 14

15 Optitieto Oy Suomen Optisen Alan Tiedotuskeskus Oy (OAT) ja Optiikka Media Oy (OMO) on yhdistetty yhdeksi yhtiöksi, Optitieto Oy:ksi. Optitieto jatkaa Optisen Alan Tiedotuskeskuksen ja Optiikka Median toimintaa ja palveluja. Optitieto Oy:n toimialana on optisen alan tiedotus-, tutkimus- ja koulutuspalveluiden tuottaminen ja hankkiminen. Uuden yhtiön omistusjärjestelyjen jälkeen omistus jakautuu seuraavasti: Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry 47,5 %, Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry 47,5 % ja Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry 5 %. Hallituksessa ovat edustettuna kaikki osakkeenomistajat, ja yhtiön tuottamat palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien osakkeenomistajien käytössä. Optitieto tekee ja teettää alaan liittyviä tutkimuksia ja kerää tilastotietoa näönhuoltopalveluiden ja tuotteiden käytöstä Suomessa. Optitiedon tavoitteena on tehdä kuluttajille tunnetuksi näkemisen ja näönhuollon merkitystä sekä näönkorjausmahdollisuuksia. Yhtiö kustantaa ja julkaisee alan ainoaa ammattilehteä Optometriaa, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Lehden painos on 2600 kpl. Optitieto on myös optisen alan koulutusyhtiö. Yhtiö tarjoaa monipuolista jatko- ja täydennyskoulutusta, joka on suunniteltu kaikille alan ammattilaisille työelämän tarpeet ja toiveet huomioiden. Alan suurin koulutustapahtuma on vuosittain järjestettävä Optometria-koulutuspäivät, joka liittyy terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutusvelvollisuuteen. Optitieto julkaisee käsillä olevan esitteen, johon on koottu optisen toimialan keskeiset tunnusluvut. Optitiedon ylläpitämät Internet-sivut ovat osoitteessa Informationscentralen för Optiska Branschen (Suomen Optisen Alan Tiedotuskeskus Oy, OAT) och Optiikka Media Ab (OMO) gick den första april 2010 samman till ett bolag, Optitieto Ab. Optitieto tar över de nämnda bolagens verksamhet och tjänster. Optitieto Ab:s verksamhetsområde är att producera och skaffa informations-, undersöknings- och utbildningstjänster inom den optiska branschen. Efter omstruktureringen fördelar sig ägandet i det nya bolaget enligt följande: Optikeraffärernas Förbund i Finland rf 47,5 %, Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf 47,5 % och Finska Optikers Fackförbund rf 5 %. Alla aktieägare är representerade i styrelsen, och de tjänster som bolaget producerar är på lika villkor tillgängliga för alla aktieägare. Optitieto utför och låter utföra undersökningar i branschen och samlar in statistik om användningen av synvårdstjänster och dito produkter i Finland. Optitieto har som mål att sprida information bland konsumenter om seendets och synvårdens betydelse samt om möjligheterna inom synkorrigering. Bolaget förlägger och ger ut branschens enda facktidskrift, Optometria, som utkommer fem gånger per år. Tidningens upplaga är st. Optitieto är också ett utbildningsbolag: bolaget tillhandahåller mångsidig fortbildning och kompletterande utbildning, som har utformats för alla yrkesmänniskor i branschen och som beaktar behov och önskemål i arbetslivet. Det största utbildningsevenemanget är de årliga kursdagarna Optometria, som hänför sig till fortbildningsplikten för yrkespersoner inom hälsovården. Optitieto ger ut den förhandenvarande broschyren med samlade centrala nyckeltal för den optiska branschen. Optitietos webbplats finns på adressen 15

16 Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry (SOAT) Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry (SOAT) koostuu alan 27 yrityksestä. Yhdistys toimii ensisijaisesti jäsenyritysten yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina. SOAT palvelee jäsenistöään mm. seuraten alan ja markkinoiden kehitystä keräämällä tilastotietoa myynnistä ja maahantuonnista. Yhdistys on järjestänyt vuosittaisen messutapahtuman Opti- Finland -messut, joka toimii alan laajimpana osto- ja myyntitapahtumana Suomessa. Messuviikonlopun aikana yli puolet alan ammattilaisista vierailee messuilla tutustuen uusimpiin kehysmallistoihin, viimeisimpään linssiteknologiaan ja uusiin näönhuollon laitteisiin. SOAT ry toimii kiinteässä yhteistyössä alan vähittäiskaupan järjestön kanssa, ja se osallistuu toiminnallaan myös alan kehittämiseen osakkuudella Optitieto Oy:ssä. Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf består av 27 grossister. Förbundet verkar främst som en förbindelselänk och ett diskussionsforum för medlemsgrossisterna. Förbundet betjänar sina medlemmar bl.a. genom att följa med utvecklingen inom branschen och på marknaden; detta sker närmast genom att man samlar statistisk information om försäljningen och importen. Dessutom har förbundet årligen ordnat en mässa, OptiFinland -mässan, som i Finland är det storskaligaste evenemang för inköp. Under ett veckoslut besöks mässan av över hälften av yrkeskåren inom branschen, som bekantar sig med de nyaste bågarna, det senaste inom linsteknologin samt den nya apparaturen inom synvården. Förbundet har fast samarbete med branschens detaljhandelförbund och det deltar också i utvecklingen inom branschen, huvudsakligen genom att vara delägare i Optitieto Oy. Traction Productions, Rajaset Oy Jäsenistö / Medlemmar Alcon Finland Oy, Andersson Timo Oy, Bausch & Lomb Nordic Ab, Boblboom Oy, Ciba Vision Nordic Ab, CooperVision Nordic Ab, Dioptria Oy, Essilor Oy, Fenno Optical Oy, Finnopta Oy, Finnvues Oy, Framexa, Hoya Lens Finland Oy, Johnson & Johnson Vision Care, Luxottica Nordic Ab, Novalens Oy, Optifin Oy, Optilasi Oy, Optiikka Juurinen Oy, Optiramsay Ky, Piiloset by Finnsusp Oy, POOL/Sliipperi Oy, Rajaset Oy, Safilo Nordic Ab, Scandinavian Eyewear Oy, Transitions Optical Ltd, Velikuusamo Oy. 16

17 Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry (SOL) Optikeraffärernas Förbund i Finland Suomen Optikkoliikkeiden Liitto (ent. Suomen Silmäoptikkojen Liitto) ry:n jäsenistö koostuu optisen alan yrityksistä, joilla on 615 optikkoliikettä. Jäsenliikkeiden määrä on noin 80 prosenttia alan kaikista liikkeistä, ja jäsenten liikevaihdon osuus noin 90 prosenttia alan koko liikevaihdosta. Liiton toiminnan tavoitteena on edistää optisen alan yrittäjyyttä ja kasvattaa jäsenistön yrittäjähenkeä, sekä valvoa jäsenten ammatillisia ja taloudellisia etuja. Liitto vaikuttaa vahvasti myös alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen ja sitä kautta toimialan yleisiin kehityslinjoihin. Alan kehitykseen liittyviä tavoitteitaan liitto toteuttaa sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa. Yrittäjätoimintaa edistetään merkittävältä osin yhteistyössä kaupan ja terveydenhuollon järjestöjen sekä muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa. Liitto on myös pohjoismaisen optikkoneuvosto NOR:in ja eurooppalaisen optometriajärjestö ECOO:n jäsen. SOL on osakkaana Optitieto Oy:ssä. Medlemskåren i Optikeraffärernas Förbund i Finland består av företag inom den optiska branschen med 615 optikaffärer. Närmare 80 procent av alla affärer inom branschen hör till Optikeraffärernas Förbund, och medlemaffärernas omsättning utgör ca 90 procents andel av omsättningen i hela branschen. Målet för Förbundets verksamhet är att främja företagsamheten inom den optiska branschen, öka medlemskårens företagaranda och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen. Förbundet har också ett stort inflytande på branschens grundutbildning, påbyggnads- och vidareutbildning och därigenom på de allmänna utvecklingslinjerna inom branschen. Förbundet strävar efter målsättningen av branschens utveckling både självständigt och i samarbete med de andra förbunden inom branschen. Företagarverksamheten främjas till en betydande del i samarbete med organisationerna inom handeln och hälsovården samt med andra företagarförbund. Dessutom är Förbundet medlem i Nordiskt Optiker Råd NOR samt den europeiska sammanslutningen av optikerförbund ECOO. Optikeraffärernas Förbund är delägare i Optitieto Oy. Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (SOA) Finska Optikers Fackförbund rf Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (SOA) on vuonna 1970 perustettu liitto, jonka yli 1000 henkilön jäsenistö koostuu työntekijäosapuolena toimivista optikoista ja optometristiopiskelijoista. Ammattijärjestönä se kehittää jäsenistönsä osaamista ja yhteenkuuluvuutta ja on jäsentensä työmarkkinajärjestö. SOA neuvottelee ja solmii valtakunnallisen optikoita ja optometristiopiskelijoita koskevan työehtosopimuksen Suomen Kaupan Liiton kanssa sekä valvoo ja antaa neuvoja jäsentensä työsuhdeasioissa. SOA on STTK:n jäsen. SOA edistää myös optisen alan ammatillista osaamista ja tietoutta toimimalla aktiivisesti yhteistyössä Helsingin ja Oulun ammattikorkeakoulujen kanssa. SOA seuraa optikoita koskevaa lainsäädäntöä sekä ohjeistusta ja on vaikuttamassa niiden sisältöön. SOA on osakkaana Optitieto Oy:ssä. Finska Optikers Fackförbund rf är ett i år 1970 grundat förbund vars över 1000 medlemmar på arbetstagarsidan består av optiker samt av optometristuderande. Som fackförbund hjälper det sina medlemmar att utveckla sin yrkeskunskap och främjar deras känsla av samhörighet, samtidigt som det fungerar som medlemmarnas arbetsmarknadsorganisation. Förbundet förhandlar om och ingår riksomfattande kollektivavtal för optiker och optometristuderande med Förbundet för Finsk Handel, övervakar medlemmarnas arbetsavtalsärenden samt ger dem råd i dylika frågor. Fackförbundet hör till tjänstemannaorganisationen STTK. Finska Optikers Fackförbund främjar också den optiska branschens yrkeskunskap och medvetenhet; detta sker genom aktivt samarbete med yrkeshögskolorna i Helsingfors och Uleåborg. Förbundet följer med lagstiftningen och föreskrifterna som gäller optiker och påverkar deras innehåll. SOA är en delägare i Optitieto Oy. 17

18 Optometriakeskus - Optometri Center Paciuksenkatu/Paciusgatan 19, Helsinki/Helsingfors, Finland Optitieto Oy (OTO) Optitieto Ab Puh. /tel Taru Korja toimitusjohtaja / verkställande direktör Tuula Salomaa tiedotuspäällikkö / informationschef päätoimittaja / huvudredaktör Sanna Repo tiedottaja / informatör Tarja Paussoi tiedotussihteeri / informationssekreterare Jaana Kaidesoja toimistosihteeri / kanslist Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry (SOL) Optikeraffärernas Förbund i Finland rf. Puh. /tel Ilkka Liukkonen toimitusjohtaja / verkställande direktör Tarja Paussoi järjestösihteeri / förbundssekreterare Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry (SOAT) Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf. Puh. /tel Jaana Kaidesoja toimistosihteeri / kanslist Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (SOA) Finska Optikers Fackförbund rf. Laivastokatu/Maringatan 1 b A, Helsinki/Helsingfors, Finland Puh. /tel Soile Paavola toiminnanjohtaja / verksamhetsledare Markku Väänänen järjestöpäällikkö / organisationschef Pirkko Hytönen järjestösihteeri / förbundssekreterare 18

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön

Muuttoliike. merkitsee paljon Helsingille. Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen. Kaupunkilaisten luovuus käyttöön 2 /2014 neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Avoimesta datasta apua saavutettavuuden mittaamiseen Muuttoliike merkitsee paljon Helsingille helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Kaupunginjohtajan esitys 8.10.2014 Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen

Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Toimittanut Timo Kumpulainen Opettajat Suomessa 2008 Lärarna i Finland 2008 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Pirkko Linkola ISBN 978-952-13-3974-5 (nid.)

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 5 2009 vuodeksi 2010 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2010 2012

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Helsingfors stad

Helsingin kaupunki Helsingfors stad Helsingin kaupunki Helsingfors stad 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2013 och ekonomiplan 2013 2015 Khs - Stn 29.10.2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Stadsdirektörens förslag SISÄLLYS INNEHÅLL 1 Sivu Sida

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat. Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar KAUPUNGINHALLITUKSEN MIETINNÖT STADSSTYRELSENS BETÄNKANDEN 8 2008 vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 2011

Lisätiedot

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 OY victor ek ab 1885-2010 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag

Lisätiedot

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300,

Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 68600 Jakobstad / Isokatu 8, 68600 Pietarsaari, telefon/puhelin (06) 781 5300, Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Storgatan 8, 686 Jakobstad / Isokatu 8, 686 Pietarsaari, telefon/puhelin (6) 781 53, www.katterno.fi STYRELSEMEDLEMMARNA 26 HALLITUKSIEN JÄSENET 26 Peter

Lisätiedot

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen 25 t Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen t Göran Backstedt Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen Tuula Loikkanen u Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen Merenkulkuneuvos Paavo Wihurille merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday Sjöfartsrådet Paavo Wihuri erhöll sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday s. 14 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 Stadsfullmäktige 13.11.2013 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 Kaupunginvaltuusto 9.11.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Sisältö Innehåll 1 Kaupunginjohtajan katsaus Stadsdirektörens översikt...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot