OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND OPTITIETO OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY"

Transkriptio

1 OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND OPTITIETO OY

2 Safilo Design, Safilo Nordic Ab 2

3 Sisältö Innehåll sivu/sida sivu/sida Sisällysluettelo Innehållsförteckning 3 Pääkirjoitus 5 Ledarartikel 6 Optinen ala tilastojen valossa Optiska branschen i ljuset av statistiken Liikevaihto yhteensä Omsättning totalt Markkinaosuudet Marknadsandelar Liikevaihto optikkoliikettä kohden Omsättning per optikeraffär Optikkoliikkeiden liikevaihto Optikeraffärernas omsättning Silmälasikehysten myynti Försäljningen av glasögonbågar Piilolasien myynti Försäljningen av kontaktlinser Silmälasien linssityypin jakauma Fördelning av typ av glasögonglas Silmälasit hankittu Skaffade glasögon 11 Silmälasien käytön yleisyys ikäluokittain Användning av glasögon per åldersklass 12 Silmälasien verollinen keskihinta Det genomsnittliga priset (inkl. moms) på glasögon Optikkoliikkeiden määrä Antalet optikeraffärer Laillistettujen optikkojen määrä Antalet legitimerade optiker Organisaatioiden esittely Presentation av organisationer Optitieto Oy 15 Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf 16 Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry Optikeraffärernas Förbund i Finland 17 Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry Finska Optikers Fackförbund rf 17 Yhteystiedot Kontakt information 18 3

4 Silhouette, Fenno Optical Oy 4

5 Optinen ala Suomessa 2009 Optinen ala Suomessa julkaisuun on koottu perustietoa optisesta alasta ja markkinoista. Tilastokaaviot antavat monipuolisen kuvan optisen toimialan kehityksestä Suomessa. Samalla julkaisu esittelee toimialan organisaatiot ja niiden keskeiset toiminnot. Optinen ala Suomessa -julkaisun kustantaja on Optitieto Oy. Vuosi 2009 ylitti kaikki ennusteet, jotka perustuivat talouden maailmanlaajuiseen taantumaan ja Suomen kasvavaan työttömyyteen. Koko erikoiskaupan liikevaihto laski viime vuonna 6,6 % ja samaan aikaan optinen vähittäiskauppa kasvoi 8,7 % edellisvuodesta. Toimialan liikevaihto kasvoi 28 % vuoden 2008 maaliskuuhun verrattuna. Yksi syy kasvuun oli vertailuvuoden 2008 erityisen heikko maaliskuu. Samanaikaisesti toimialan suurimpien yritysten onnistuneet kampanjat saivat aikaan kaikkien aikojen kuukausikasvun, joka samalla kuitenkin pudotti huhtikuun kasvun nollatasolle. Toukokuussa mentiin jo nelisen prosenttia miinukselle, jolloin synkät odotukset alkoivat uudestaan nousta esille. Ala pystyi kuitenkin kesäkuusta eteenpäin jokaisen kuukauden osalta kasvattamaan liikevaihtoa 6-16 prosenttia ja vuoden lopussa kumulatiivinen + 8,7 prosentin kasvu kirjautui 308 miljoonan euron liikevaihdoksi. Vuodessa alan liikevaihto lisääntyi 25 M. Liikemäärissä vain pientä muutosta Optikkoliikkeiden kokonaismäärä lisääntyi yhdellä prosentilla, joka vastaa kahdentoista toimipisteen lisäystä. Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 824 optikkoliikettä. Samanaikaisesti alan yritysmäärä pieneni kaksi prosenttia ollen vuoden lopussa 435 optikkoyritystä. Vastaavanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen lähivuosina. Kaikista alan yrityksistä noin 97 % on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Alan suurimman ja pienimmän yrityksen liikevaihtoero on yli tuhatkertainen. Ketjukuvioiden muutokset jatkuivat Ketjuuntuminen ja toisaalta liikkeiden ketjuvaihdot ovat usemman vuoden ajan vaikeuttaneet eri vuosien välistä vertailua ketjujen välillä. Myös vuonna 2009 tapahtui merkittäviä ketjumuutoksia. Noin 40 liikkeen suuruinen Eyen ketju ajautui konkurssiin kesällä ja poistui samalla tilastoista. Toisaalta vuoden 2008 loppupuolella aloittanut Fenno Optiikka tuli viime vuonna mukaan ketjutoimintaan 60 liikkeen voimalla. Aiemmin erillisinä toimineet Synsam ja Cazze ovat vuoden 2009 tilastotiedoissa jo yhtenä nimenä edustaen yhteensä 75 optikkoliikkeen ryhmittymää. Samalla noin puolet aiemmasta Cazze ryhmästä on jättäytynyt pois yhteistyöstä Synsamin kanssa ja nämä liikkeet ovat pääosin siirtyneet ryhmään muut eli ei-ketjussa olevat toimipisteet. Muiden liikkeiden ryhmässä ovat myös kesällä 2009 perustetun Opti+ -ketjun toimipisteet, joista ei ole saatavissa omia tilastotietoja. Muut liikkeet -ryhmä kasvoikin vuonna 2009 ja vuoden lopussa sillä oli 309 toimipistettä eli ylivoimaisesti laajin verkosto optikkoliikkeitä. Viime vuonna alan kolmanneksi suurimmaksi ketjuksi kasvaneen Specsavers liikkeiden määrä lisääntyi 7 prosentilla ollen joulukuun lopussa 92 toimipistettä. Vuoden 2009 aikana merkittävä osa ketjun omistamista toimipisteistä vaihtui yrittäjävetoisiksi. Alan toiseksi suurin ketju Silmäasema on ainoa, jolla liikemäärä säilyi muuttumattomana 123 toimipisteen ryhmänä. Alan suurin ketju Instru optiikka taas kasvatti liikemääräänsä noin 10 prosentilla lähinnä uusien franchisingyksikköjen myötä. Liikkeiden kokonaismäärä kasvoi 165 toimipisteeseen, jotka koostuvat yhtiön omista Instrumentarium liikkeistä, yrittäjävetoisista franchising Instrumentariumeista sekä yhtiön omasta Nissen -ketjusta ja omista Keops -liikkeistä. Alan markkinaosuuksissa muutoksia Optisen vähittäiskaupan liikevaihto 308 miljoonaa euroa jakautui vuonna 2009 entisten ja osittain uusien jakajien kesken. Uusi ketju tilastoissa on Fenno Optiikka, joka 16 miljoonan vaihdolla otti 5 prosentin osuuden markkinoista. Yhdistynyt Synsam Cazze keräsi 22 miljoonaa euroa, joka vastaa 7 prosentin osuutta markkinoista. Yhteisketjun liikemäärä ja liikevaihto laskivat reilun kolmanneksen verrattuna vuoden 2008 yhteenlaskettuihin lukuihin. Specsavers keräsi vuonna 2009 lähes kaikkien liikkeittensä liikevaihdon ensimmäisen kerran koko vuoden ajalta, ja se näkyi vahvana kasvuna. Vuonna 2009 Specsavers otti 13 prosentin osuuden alan markkinoista ketjun tehdessä 40 miljoonan euron liikevaihdon. Jo pitkään toiseksi suurimpana ketjuna toiminut Silmäasema pystyi pitämään markkinaosuutensa eli 20 prosentin osuuden, tehden tasan 60 miljoonan liikevaihdon viime vuonna. Ketjuuntumattomat eli muut liikkeet kasvattivat liikemäärän kasvun myötä myös liikevaihtoaan pitäen 26 prosentin osuuden alan markkinoista. Alan ykkönen Instru optiikka onnistui viime vuonna paria edellisvuotta paremmin ja kasvatti uudestaan markkinaosuuttaan nyt 29 prosentin suuruiseksi tekemällä 89 miljoonan liikevaihdon. Liikkeiden koossa isoja eroja Vuonna 2009 keskimääräinen liikevaihto optikkoliikettä kohden oli euroa. Jokainen Instru optiikan liike pystyi kuitenkin keskimäärin melkein euron vaihtoon, kun muut liikkeet -ryhmän keskimääräinen vaihto oli alle puolet siitä. Instru optiikka, Silmäasema ja Specsavers muodostavatkin oman ryhmänsä, jossa liikkeen keskimääräinen liikevaihto on merkittävästi keskiarvoa korkeampi. Yhteenveto Vuoden 2009 hieno kasvu ja alan kokonaisliikevaihdon uusi ennätys olivat menestys alalle, mutta kasvu jakautui hyvin epätasaisesti. Eräänlainen polarisaatioilmiö on vahvistumassa: hyvät tulevat entistä paremmiksi ja osalla menee entistä huonommin. Optitieto Oy Taru Korja toimitusjohtaja 5

6 Den optiska branschen i Finland 2009 Broschyren Optinen ala Suomessa (Den optiska branschen i Finland ) innehåller grundläggande information om den optiska branschen och marknaden. De statistiska diagrammen ger en mångsidig bild av utvecklingen inom branschen i Finland. Broschyren presenterar även branschens organisationer och deras viktigaste uppgifter. Utgivare är Informationscentralen för Optiska Branschen. År 2009 överträffade alla förväntningar som hade grundat sig på den globala ekonomiska recessionen och på en växande arbetslöshet i Finland. Omsättningen för hela specialvaruhandeln sjönk i fjol med 6,6 % medan den optiska detaljhandeln samtidigt ökade med hisnande 8,7 % jämfört med året innan. Branschens omsättning ökade med hela 28 % jämfört med mars En orsak till den stora tillväxten är att mars 2008 var särskilt svag. Samtidigt ledde lyckade kampanjer bland branschens största företag till alla tiders månadstillväxt, vilket dock på samma gång sänkte tillväxten i april till noll. I maj var tillväxten redan omkring fyra procent på minus, vilket på nytt ledde till dystra förväntningar. Från och med juni förmådde branschen dock varje månad uppvisa en tillväxt på 6-16 procent, och den kumulativa tillväxten på 8,7 procent i slutet av året gav en omsättning på 308 miljoner euro. På ett år ökade branschens omsättning med 25 miljoner euro. Endast små förändringar i antalet butiker Det totala antalet optikerbutiker ökade med en procent, vilket innebär tolv nya butiker. I slutet av 2009 fanns det 824 optikerbutiker i Finland. Samtidigt minskade antalet företag i branschen med två procent; i slutet av året fanns det därmed 435 optikerföretag. Denna utveckling antas fortsätta de närmaste åren. Av alla företag i branschen är cirka 97 % mikroföretag som sysselsätter under 10 personer. Skillnaden i omsättning mellan det största och minsta företaget är mer än tusenfaldig. Fortsatta förändringar i butikskedjorna Kedjebildning och å andra sidan butikernas byten av butikskedja har redan flera år försvårat en jämförelse av butikskedjorna på årsbasis. Även 2009 skedde betydande förändringar i butikskedjorna. Butikskedjan Eyen med cirka 40 butiker gick i konkurs på sommaren och försvann samtidigt ur statistiken. Å andra sidan kom Fenno Optiikka, som startade i slutet av 2008, med i fjol med nästan 60 butiker. Synsam och Cazze, som tidigare verkade separat, finns i statistiken för 2009 under ett namn och representerar en gruppering på totalt 75 optikerbutiker. Cirka hälften av den forna Cazze-gruppen stannade utanför samarbetet med Synsam, och dessa butiker finns nu främst i gruppen övriga, dvs. butiker som inte ingår i någon butikskedja. I gruppen övriga finns också butikerna i kedjan Opti+, som grundades sommaren 2009 och för vilken det inte finns några separata statistikuppgifter. Gruppen övriga växte under 2009 och bestod i slutet av året av 309 butiker, och är därmed den överlägset största gruppen i statistiken. Antalet butiker hos Specsavers, som i fjol växte till den tredje största butikskedjan i branschen, ökade med 7 procent till 92 i slutet av december. Under 2009 blev en betydande del av butikerna som kedjan äger företagardrivna. Den näst största butikskedjan Silmäasema var den enda där antalet butiker förblev oförändrat; gruppen består av 123 enheter. Nummer ett i branschen, Instru optiikka, ökade antalet butiker med cirka 10 procent. Detta skedde främst genom nya franchiseenheter. Det totala antalet butiker ökade till 165, vilka bestod av bolagets egna Instrumentariumbutiker, Instrumentariumbutiker som drivs på franchisebasis av företagare samt av bolagets egen Nissen-kedja och egna Keops-butiker. Förändrade marknadsandelar Den optiska detaljhandelns omsättning på 308 miljoner euro fördelade sig 2009 på dels gamla, dels nya aktörer. En ny butikskedja i statistiken är Fenno Optiikka, som med en omsättning på 16 miljoner tog en 5 procents marknadsandel. Det fusionerade Synsam Cazze nådde en omsättning på 22 miljoner euro, vilket motsvarar en 7 procents andel av marknaden. Antalet butiker i den fusionerade butikskedjan minskade med mer än en tredjedel liksom även omsättningen jämfört med de sammanlagda siffrorna för de två kedjorna Specsavers lyckades 2009 för första gången samla in uppgifter om hela årets omsättning för nästan alla sina butiker, och kunde därför uppvisa en kraftig tillväxt. År 2009 tog Specsavers en 13 procents andel av marknaden och omsatte 40 miljoner euro. Silmäasema, som redan länge har varit den näststörsta butikskedjan, lyckades behålla sin marknadsandel på 20 procent och omsatte i fjol 60 miljoner euro. Butikerna utanför kedjorna, dvs. gruppen övriga, kunde i och med det ökade antalet butiker också öka sin omsättning och nådde en marknadsandel på 26 procent. Nummer ett i branschen, Instru optiikka, lyckades i fjol bättre än de tidigare två åren och med en omsättning på 89 miljoner euro ökade butikskedjan på nytt sin marknadsandel, nu till 29 procent. Stora skillnader i butiksstorlek År 2009 var omsättningen i genomsnitt euro per optikerbutik. Varje butik inom Instru optiikka kunde emellertid uppvisa en omsättning på i genomsnitt nästan euro, då den genomsnittliga omsättningen för butikerna i gruppen övriga var mindre än hälften så stor. Instru optiikka, Silmäasema och Specsavers är i en klass för sig, med en genomsnittlig omsättning per butik som är klart över medeltalet. Sammanfattning Den fina tillväxten och det nya rekordet för branschens totalomsättning var en framgång för branschen, men tillväxten fördelade sig mycket ojämnt. Polariseringstrenden blir starkare: de framgångsrika blir allt bättre medan det för en del går allt sämre. Optitieto Taru Korja verkställande direktör 6

7 7 Bernadotte, Scandinavian Eyewear

8 M (alv / moms 0 %) LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 308 M Liikevaihto yhteensä 308 M Omsättning TOTAL TURNOVER totalt SOL 0 Instru optiikka muut / övriga Silmäasema Specsavers Synsam Cazze Fenno Optiikka Optikkoliikkeiden kokonaisliikevaihto kasvoi 8,8 % vuonna År 2009 ökade optikeraffärernas totala omsättning med 8,8 % MARKKINAOSUUDET DISTRIBUTION Markkinaosuudet OF MARKET Marknadsandelar SHARES Fenno Fenno Optiikka Optiikka 5 % 5 % Synsam Cazze Synsam Cazze 7 % 7 % Instru Optiikka 29 % Specsavers Specsavers 13 % 13 Instru optiikka 29 % Silmäasema Silmäasemat 20 % 20 % Muut / Övriga 26 % muut / others 26 % SOL Liikevaihto / Turnover 308 M Liikevaihto / Omsättning 308 M Markkinaosuuksissa on tapahtunut useita muutoksia kahden viimeisen vuoden aikana. Under de senaste två åren har det skett flera ändringar i marknadsandelarna. 8

9 2009 LIIKEVAIHTO Liikevaihto OPTIKKOLIIKETTÄ optikkoliikettä KOHDEN kohden (1000 ) (1000 ) TURNOVER Omsättning PER OPTICAL per optikeraffär RETAIL OUTLET (alv / VAT ( alv 0 / %) moms 0 % ) SOL 0 ka. / medeltal Instru optiikka Silmäasema Specsavers Synsam Cazze Fenno Optiikka muut / övriga Optikkoliikkeen liikevaihdon keskiarvo oli vuonna År 2009 var den genomsnittliga omsättningen för en optikeraffär OPTIKKOLIIKKEIDEN Optikkoliikkeiden liikevaihto LIIKEVAIHTO (M ) (M ) TOTAL TURNOVER Optikeraffärernas OF OPTICAL omsättning RETAIL OUTLETS M (alv / moms 0 %) SOL vuosi / year Liikevaihto on kasvanut yhteensä 43 % vuodesta 2001 vuoteen Omsättningen har ökat med totalt 43 % från 2001 till

10 SILMÄLASIKEHYSTEN MYYNTI (1000 kpl) Silmälasikehysten SALES OF SPECTACLE myynti (1000 FRAMES kpl) ( pcs) Försäljningen av glasögonbågar (1000 st.) kpl / st SOAT Kehysten myynti kasvoi vuonna 2009 kolmanneksen. År 2009 ökade försäljningen av glasögonbågar med en tredjedel Piilolasien PIILOLASIEN myynti MYYNTI (milj. kpl) (milj kpl) Försäljningen SALES OF av CONTACT kontaktlinser LENSES (miljoner (million st.) pcs) milj. kpl / miljoner st SOAT Piilolasien myynti kääntyi kasvuun vuonna Försäljningen av kontaktlinser vände uppåt

11 2009 SILMÄLASIEN LINSSITYYPIN JAKAUMA 2009 Silmälasien linssityypin jakauma Fördelning DISTRIBUTION av typ av glasögonglas OF LENS TYPES Kaikki muut linssit Alla andra linser 3 % normaalit moniteholinssit normal multifocal Normaalit moniteholinssit lenses Normala 37 % multifokala linser 37 % Normaalit 2-teholinssit normaalit Normala 2-teholinssit normal bifokala bifocal linser lenses 4 % 4 % kaikki muut linssit all other lenses 3 % Normaalit 1-teholinssit normaalit Normala 1-teholinssit normal enstyrkes single vision linser lenses 56 % 56 % SOAT Yhteensä 2,2 2,2 miljoonaa kappaletta silmälasilinssejä Totally 2.2 million Totalt 2.2 pieces miljoner of linser. spectacle lenses Yksiteholinssien määrä on hieman vähentynyt samalla kun moniteholinssien määrä on lisääntynyt. Antalet enkelslipade glas har minskat något samtidigt som antalet progressiva glas har ökat % silmälaseista % silmälaseista hankittu hankittu / % skaffade / % skaffade glasögon glasögon Taloustutkimus 36 enintään vuosi sitten max för ett år sedan SILMÄLASIT HANKITTU Silmälasit hankittu SPECTACLES BOUGHT Skaffade glasögon vuotta sitten 1-3 år sedan vuotta sitten 3-5 år sedan 10 yli 5 vuotta sitten över 5 år sedan Silmälasit on hankittu yleisimmin 1-3 vuotta sitten. Glasögon har vanligtvis skaffats för ett till tre år sedan. 11

12 ikäluokka / age grou SILMÄLASIEN Silmälasien KÄYTÖN käytön yleisyys YLEISYYS ikäluokittain IKÄLUOKITTAIN Användning WEARING OF av SPECTACLES glasögon per PER åldersgrupp AGE GROUP kaikki / alla ikäluokka / åldersgrupp % 27 ikäluokasta käyttää silmälaseja % per age group wearing spectacles Taloustutkimus % % ikäluokasta käyttää silmälaseja % av åldersgrupp använder glasögon. % per age group wearing spectacles Noin 69 % suomalaisista (yli 15 vuotiaat) käyttää silmälaseja. Cirka 69 % av alla finländare (över 15 år) använder glasögon. SILMÄLASIEN VEROLLINEN KESKIHINTA ( ) Silmälasien AVERAGE verollinen PRICE OF SPECTACLES keskihinta 2002 INCL VAT Det genomsnittliga priset (inkl. moms) på glasögon (alv / moms 22 %) teho silmälasit Enstyrkes glasögon 2-teho silmälasit Bifokala glasögon Moniteho silmälasit Multifokala glasögon Kaikki silmälasit Alla glasögon SOL Silmälasien keskihinnat ovat muuttuneet vain vähän viime vuosina. Det genomsnittliga priset på glasögon har ändrats endast något de senaste åren. 12

13 OPTIKKOLIIKKEIDEN Optikkoliikkeiden määrä MÄÄRÄ NUMBER Antalet OF OPTICAL optikeraffärer RETAIL OUTLETS kpl / st SOL 0 muut / övriga Instru optiikka Silmäasema Specsavers Synsam Cazze Fenno Optiikka Vuoden 2009 lopussa oli 12 optikkoliikettä enemmän kuin vuonna Vid slutet av 2009 fanns det 12 optikeraffärer fler än Laillistettujen LAILLISTETTUJA optikkojen OPTIKKOJA määrä NUMBER Antalet OF legitimerade LICENSED optiker OPTOMETRISTS eläkeikäiset Suomessa; 238 optikkoa; 12 % Eläkeikäiset Suomessa; of pensionable age 238 optikkoa (12 living %) in Finland pensionsberättigade i Finland työikäiset ulkomailla; Työikäiset 33 optikkoa; ulkomailla; 2 % 33 of optikkoa working (2 age %) living personer abroad i arbetsförålder i utomlands eläkeikäiset ulkomailla; 6 optikkoa; 0,3 % of pensionable age living abroad Eläkeikäiset ulkomailla; 6 optikkoa (0,3 %) pensionsberättigade utomlands työikäiset Suomessa; Työikäiset Suomessa; 1691 optikkoa; (86 %%) of working personer age living i arbetsförålder in Finland i Finland Valvira Työelämän palveluksessa arvioitiin olevan noin 1300 optikkoa vuoden 2009 lopussa. Vid slutet av 2009 beräknades antalet optiker i arbetslivet uppgå till ca

14 Lacoste, Rajaset Oy 14

15 Optitieto Oy Suomen Optisen Alan Tiedotuskeskus Oy (OAT) ja Optiikka Media Oy (OMO) on yhdistetty yhdeksi yhtiöksi, Optitieto Oy:ksi. Optitieto jatkaa Optisen Alan Tiedotuskeskuksen ja Optiikka Median toimintaa ja palveluja. Optitieto Oy:n toimialana on optisen alan tiedotus-, tutkimus- ja koulutuspalveluiden tuottaminen ja hankkiminen. Uuden yhtiön omistusjärjestelyjen jälkeen omistus jakautuu seuraavasti: Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry 47,5 %, Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry 47,5 % ja Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry 5 %. Hallituksessa ovat edustettuna kaikki osakkeenomistajat, ja yhtiön tuottamat palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien osakkeenomistajien käytössä. Optitieto tekee ja teettää alaan liittyviä tutkimuksia ja kerää tilastotietoa näönhuoltopalveluiden ja tuotteiden käytöstä Suomessa. Optitiedon tavoitteena on tehdä kuluttajille tunnetuksi näkemisen ja näönhuollon merkitystä sekä näönkorjausmahdollisuuksia. Yhtiö kustantaa ja julkaisee alan ainoaa ammattilehteä Optometriaa, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Lehden painos on 2600 kpl. Optitieto on myös optisen alan koulutusyhtiö. Yhtiö tarjoaa monipuolista jatko- ja täydennyskoulutusta, joka on suunniteltu kaikille alan ammattilaisille työelämän tarpeet ja toiveet huomioiden. Alan suurin koulutustapahtuma on vuosittain järjestettävä Optometria-koulutuspäivät, joka liittyy terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutusvelvollisuuteen. Optitieto julkaisee käsillä olevan esitteen, johon on koottu optisen toimialan keskeiset tunnusluvut. Optitiedon ylläpitämät Internet-sivut ovat osoitteessa Informationscentralen för Optiska Branschen (Suomen Optisen Alan Tiedotuskeskus Oy, OAT) och Optiikka Media Ab (OMO) gick den första april 2010 samman till ett bolag, Optitieto Ab. Optitieto tar över de nämnda bolagens verksamhet och tjänster. Optitieto Ab:s verksamhetsområde är att producera och skaffa informations-, undersöknings- och utbildningstjänster inom den optiska branschen. Efter omstruktureringen fördelar sig ägandet i det nya bolaget enligt följande: Optikeraffärernas Förbund i Finland rf 47,5 %, Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf 47,5 % och Finska Optikers Fackförbund rf 5 %. Alla aktieägare är representerade i styrelsen, och de tjänster som bolaget producerar är på lika villkor tillgängliga för alla aktieägare. Optitieto utför och låter utföra undersökningar i branschen och samlar in statistik om användningen av synvårdstjänster och dito produkter i Finland. Optitieto har som mål att sprida information bland konsumenter om seendets och synvårdens betydelse samt om möjligheterna inom synkorrigering. Bolaget förlägger och ger ut branschens enda facktidskrift, Optometria, som utkommer fem gånger per år. Tidningens upplaga är st. Optitieto är också ett utbildningsbolag: bolaget tillhandahåller mångsidig fortbildning och kompletterande utbildning, som har utformats för alla yrkesmänniskor i branschen och som beaktar behov och önskemål i arbetslivet. Det största utbildningsevenemanget är de årliga kursdagarna Optometria, som hänför sig till fortbildningsplikten för yrkespersoner inom hälsovården. Optitieto ger ut den förhandenvarande broschyren med samlade centrala nyckeltal för den optiska branschen. Optitietos webbplats finns på adressen 15

16 Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry (SOAT) Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry (SOAT) koostuu alan 27 yrityksestä. Yhdistys toimii ensisijaisesti jäsenyritysten yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina. SOAT palvelee jäsenistöään mm. seuraten alan ja markkinoiden kehitystä keräämällä tilastotietoa myynnistä ja maahantuonnista. Yhdistys on järjestänyt vuosittaisen messutapahtuman Opti- Finland -messut, joka toimii alan laajimpana osto- ja myyntitapahtumana Suomessa. Messuviikonlopun aikana yli puolet alan ammattilaisista vierailee messuilla tutustuen uusimpiin kehysmallistoihin, viimeisimpään linssiteknologiaan ja uusiin näönhuollon laitteisiin. SOAT ry toimii kiinteässä yhteistyössä alan vähittäiskaupan järjestön kanssa, ja se osallistuu toiminnallaan myös alan kehittämiseen osakkuudella Optitieto Oy:ssä. Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf består av 27 grossister. Förbundet verkar främst som en förbindelselänk och ett diskussionsforum för medlemsgrossisterna. Förbundet betjänar sina medlemmar bl.a. genom att följa med utvecklingen inom branschen och på marknaden; detta sker närmast genom att man samlar statistisk information om försäljningen och importen. Dessutom har förbundet årligen ordnat en mässa, OptiFinland -mässan, som i Finland är det storskaligaste evenemang för inköp. Under ett veckoslut besöks mässan av över hälften av yrkeskåren inom branschen, som bekantar sig med de nyaste bågarna, det senaste inom linsteknologin samt den nya apparaturen inom synvården. Förbundet har fast samarbete med branschens detaljhandelförbund och det deltar också i utvecklingen inom branschen, huvudsakligen genom att vara delägare i Optitieto Oy. Traction Productions, Rajaset Oy Jäsenistö / Medlemmar Alcon Finland Oy, Andersson Timo Oy, Bausch & Lomb Nordic Ab, Boblboom Oy, Ciba Vision Nordic Ab, CooperVision Nordic Ab, Dioptria Oy, Essilor Oy, Fenno Optical Oy, Finnopta Oy, Finnvues Oy, Framexa, Hoya Lens Finland Oy, Johnson & Johnson Vision Care, Luxottica Nordic Ab, Novalens Oy, Optifin Oy, Optilasi Oy, Optiikka Juurinen Oy, Optiramsay Ky, Piiloset by Finnsusp Oy, POOL/Sliipperi Oy, Rajaset Oy, Safilo Nordic Ab, Scandinavian Eyewear Oy, Transitions Optical Ltd, Velikuusamo Oy. 16

17 Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry (SOL) Optikeraffärernas Förbund i Finland Suomen Optikkoliikkeiden Liitto (ent. Suomen Silmäoptikkojen Liitto) ry:n jäsenistö koostuu optisen alan yrityksistä, joilla on 615 optikkoliikettä. Jäsenliikkeiden määrä on noin 80 prosenttia alan kaikista liikkeistä, ja jäsenten liikevaihdon osuus noin 90 prosenttia alan koko liikevaihdosta. Liiton toiminnan tavoitteena on edistää optisen alan yrittäjyyttä ja kasvattaa jäsenistön yrittäjähenkeä, sekä valvoa jäsenten ammatillisia ja taloudellisia etuja. Liitto vaikuttaa vahvasti myös alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen ja sitä kautta toimialan yleisiin kehityslinjoihin. Alan kehitykseen liittyviä tavoitteitaan liitto toteuttaa sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa. Yrittäjätoimintaa edistetään merkittävältä osin yhteistyössä kaupan ja terveydenhuollon järjestöjen sekä muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa. Liitto on myös pohjoismaisen optikkoneuvosto NOR:in ja eurooppalaisen optometriajärjestö ECOO:n jäsen. SOL on osakkaana Optitieto Oy:ssä. Medlemskåren i Optikeraffärernas Förbund i Finland består av företag inom den optiska branschen med 615 optikaffärer. Närmare 80 procent av alla affärer inom branschen hör till Optikeraffärernas Förbund, och medlemaffärernas omsättning utgör ca 90 procents andel av omsättningen i hela branschen. Målet för Förbundets verksamhet är att främja företagsamheten inom den optiska branschen, öka medlemskårens företagaranda och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen. Förbundet har också ett stort inflytande på branschens grundutbildning, påbyggnads- och vidareutbildning och därigenom på de allmänna utvecklingslinjerna inom branschen. Förbundet strävar efter målsättningen av branschens utveckling både självständigt och i samarbete med de andra förbunden inom branschen. Företagarverksamheten främjas till en betydande del i samarbete med organisationerna inom handeln och hälsovården samt med andra företagarförbund. Dessutom är Förbundet medlem i Nordiskt Optiker Råd NOR samt den europeiska sammanslutningen av optikerförbund ECOO. Optikeraffärernas Förbund är delägare i Optitieto Oy. Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (SOA) Finska Optikers Fackförbund rf Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (SOA) on vuonna 1970 perustettu liitto, jonka yli 1000 henkilön jäsenistö koostuu työntekijäosapuolena toimivista optikoista ja optometristiopiskelijoista. Ammattijärjestönä se kehittää jäsenistönsä osaamista ja yhteenkuuluvuutta ja on jäsentensä työmarkkinajärjestö. SOA neuvottelee ja solmii valtakunnallisen optikoita ja optometristiopiskelijoita koskevan työehtosopimuksen Suomen Kaupan Liiton kanssa sekä valvoo ja antaa neuvoja jäsentensä työsuhdeasioissa. SOA on STTK:n jäsen. SOA edistää myös optisen alan ammatillista osaamista ja tietoutta toimimalla aktiivisesti yhteistyössä Helsingin ja Oulun ammattikorkeakoulujen kanssa. SOA seuraa optikoita koskevaa lainsäädäntöä sekä ohjeistusta ja on vaikuttamassa niiden sisältöön. SOA on osakkaana Optitieto Oy:ssä. Finska Optikers Fackförbund rf är ett i år 1970 grundat förbund vars över 1000 medlemmar på arbetstagarsidan består av optiker samt av optometristuderande. Som fackförbund hjälper det sina medlemmar att utveckla sin yrkeskunskap och främjar deras känsla av samhörighet, samtidigt som det fungerar som medlemmarnas arbetsmarknadsorganisation. Förbundet förhandlar om och ingår riksomfattande kollektivavtal för optiker och optometristuderande med Förbundet för Finsk Handel, övervakar medlemmarnas arbetsavtalsärenden samt ger dem råd i dylika frågor. Fackförbundet hör till tjänstemannaorganisationen STTK. Finska Optikers Fackförbund främjar också den optiska branschens yrkeskunskap och medvetenhet; detta sker genom aktivt samarbete med yrkeshögskolorna i Helsingfors och Uleåborg. Förbundet följer med lagstiftningen och föreskrifterna som gäller optiker och påverkar deras innehåll. SOA är en delägare i Optitieto Oy. 17

18 Optometriakeskus - Optometri Center Paciuksenkatu/Paciusgatan 19, Helsinki/Helsingfors, Finland Optitieto Oy (OTO) Optitieto Ab Puh. /tel Taru Korja toimitusjohtaja / verkställande direktör Tuula Salomaa tiedotuspäällikkö / informationschef päätoimittaja / huvudredaktör Sanna Repo tiedottaja / informatör Tarja Paussoi tiedotussihteeri / informationssekreterare Jaana Kaidesoja toimistosihteeri / kanslist Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry (SOL) Optikeraffärernas Förbund i Finland rf. Puh. /tel Ilkka Liukkonen toimitusjohtaja / verkställande direktör Tarja Paussoi järjestösihteeri / förbundssekreterare Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry (SOAT) Finlands Optiska Grossisthandels Förbund rf. Puh. /tel Jaana Kaidesoja toimistosihteeri / kanslist Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (SOA) Finska Optikers Fackförbund rf. Laivastokatu/Maringatan 1 b A, Helsinki/Helsingfors, Finland Puh. /tel Soile Paavola toiminnanjohtaja / verksamhetsledare Markku Väänänen järjestöpäällikkö / organisationschef Pirkko Hytönen järjestösihteeri / förbundssekreterare 18

19 19 Okia

20 AD: Jari Mäntynen, Libris Oy 2010 Silhouette, Fenno Optical Oy

OPTINEN ALA SUOMESSA THE OPTICAL SECTOR IN FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY

OPTINEN ALA SUOMESSA THE OPTICAL SECTOR IN FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY OPTINEN ALA SUOMESSA THE OPTICAL SECTOR IN FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY Safilo Design, Safilo Nordic Ab 2 Sisältö Contents sivu/page sivu/page Sisällysluettelo/Contents 3 Pääkirjoitus 5 Editorial 6 Optinen

Lisätiedot

Optisen alan vuosi 2012. Lehdistötilaisuus 19.3.2013 Tervetuloa!

Optisen alan vuosi 2012. Lehdistötilaisuus 19.3.2013 Tervetuloa! Optisen alan vuosi 2012 Lehdistötilaisuus 19.3.2013 Tervetuloa! Aamun ohjelma Optinen ala 2012 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset 2013: Barometri Maija-Riitta Ollila Palvelujen haaste Paneelikeskustelu

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q4/

Toimialakatsaus Q1-Q4/ Toimialakatsaus Q1-Q4/2016 2.3.2017 Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q4, 2016 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016 Markkinakatsaus 300,0 250,0 Optisen alan vähittäiskauppa

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q2/

Toimialakatsaus Q1-Q2/ Toimialakatsaus Q1-Q2/2017 30.8.2017 Katsauksen sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q2, 2017 Markkinarakenne (2016) Markkinakatsaus Q1-Q2/2017, optisen alan vähittäiskauppa Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q2/2017,

Lisätiedot

Toimialakatsaus Optinen toimiala

Toimialakatsaus Optinen toimiala Toimialakatsaus 7.4.2016 Optinen toimiala Sisältö Optinen ala Q1-Q4, 2015 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016 Optinen ala 2015 1) Markkinakatsaus 140,0 120,0 116,7 Liikevaihto

Lisätiedot

Toimialakatsaus

Toimialakatsaus Toimialakatsaus 31.8.2016 Sisältö Optinen ala Q1-Q2, 2016 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q3-Q4, 2016 Markkinakatsaus 60,0 50,0 55,1 Liikevaihto Q1-Q2, 2016: 161,0 M -2,6% 40,0 41,3

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 Tietoisku 8/2010 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten pieniä asuntokuntia 2. Lapsettomien parien osuus perheistä kasvaa 3. Yksinhuoltajaperheiden osuus pysynyt ennallaan 4.

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 Tietoisku 8/2011 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pienentynyt 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Yksilapsisuus yleisintä Suur-Matinkylässä 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 Tietoisku 10/2009 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin asuvia 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 Tietoisku 9/2012 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko ennallaan 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002

Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Kaupunkiseutujen talouskasvu 1994 2002 Den ekonomiska tillväxten i våra stadsregioner 1994 2002 Juha Suokas Artikkelissa tarkastellaan talouskasvun jakautumista maan eri osien välillä kuvaamalla alueellisina

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 501/2002 vp Valtra-traktorituotannon jatkuminen Suolahdessa ja Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisia Valtra-traktoreita valmistava Partek-konserni on julkisuudessa olevien tietojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 603/2006 vp Pohjan Taimi Oy:n omistaman Simon taimitarhan toiminnan turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Pohjan Taimi Oy on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion sekä Lapin, Kainuun

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 219/2013 vp Rakennuslain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Hallituksella on suunnitteilla rakennuslain muutos, jossa mm. rakentamisen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja rakentamisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman

3 x ja 4. A2. Mikä on sen ympyräsektorin säde, jonka ympärysmitta on 12 ja pinta-ala mahdollisimman HTKK, TTKK, LTKK, OY, ÅA/Insinööriosastot alintauulustelujen matematiian oe 900 Sarja A A Lase äyrien y, (Tara vastaus) y, ja rajaaman äärellisen alueen inta-ala A Miä on sen ymyräsetorin säde, jona ymärysmitta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2007 vp Isännöitsijän pätevyyden valvonta Eduskunnan puhemiehelle Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja, jonka tärkein tehtävä on johtaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka sekä kieli

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka sekä kieli YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka sekä kieli Tarkoitus ja toiminta Jäsenet 1 Yhdistyksen nimi on Suomen laivainsinöörien yhdistys - Finlands skeppsingenjörförening LARADI ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot