NLP PRACTITIONER KOULUTUSESITE SEINÄJOKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NLP PRACTITIONER KOULUTUSESITE SEINÄJOKI 25.10.2013-15.2.2014"

Transkriptio

1 NLP PRACTITIONER KOULUTUSESITE SEINÄJOKI

2 NLP Practitioner -koulutus on kansainvälisen käytännön mukainen kattava ja perusteellinen koulutus vuorovaikutuksesta, viestinnästä, ajattelutaidoista ja omasta kehittymisestä. NLP:n tavaramerkkejä ovat käytännöllisyys ja toimivuus. Ehkä juuri näistä syistä NLP:stä on tullut hyvin suosittua ja sitä sovelletaan paljolti työ-ja liike-elämään, kouluttamiseen, terapiaan, terveydenhoitoon, valmentamiseen ja ennen kaikkea ihmisten henkilökohtaiseen elämään ja kanssakäymiseen. Monelle NLP on merkinnyt hyviä päätöksiä oman tulevaisuuden suhteen ja sen avulla on saavutettu tavoitteita ja tuloksia joista aiemmin on vain unelmoitu. Tule mukaan opiskelemaan ja oppimaan NLP-taitoja ja löytämään vastauksia muun muassa siihen, miten motivoidutaan, tehdään päätöksiä, otetaan omia voimavaroja käyttöön, miten muutetaan kielteisiä kokemuksia, kuinka päästään irti ei toimivista tavoista, kuinka hallitaan omaa aikaa ja kuinka elämä on entistä enemmän tasapainossa. Koulutus järjestetään pienryhmissä enintään 25 henkilöä/ryhmä. Harjoittelemme opitut asiat ja tekniikat niin, että saat elämääsi uusi taitoja ja konkreettisia työkaluja, niin työ- kuin yksityiselämään. Kouluttajan ote on coachaava ja koulutus tukee jokaisen omaa henkilökohtaista kasvua. Koulutus on dialoginen prosessi jossa kukin henkilökohtaisesti valitsee mitä haluaa tuoda yhteiseen dialogiin, pienryhmiin tai kahdenkeskisiin harjoituksiin. NLP-koulutuksen ansiosta sisäinen hyvä oloni on lisääntynyt, itselleni tärkeiden arvojen/asioiden merkitys on vahvistunut, minusta on tullut tyytyväisempi ja tasapainoisempi. -NLP Practitioner-opiskelija NLP:ssa on monia nopeita tekniikoita ja varsinaisesti se opitaan ja sisäistetään tässä koulutusprosessissa, joka kestään ajallisesti noin 4-6 kuukautta. Pelkän tekniikan hallitseminen ei itsessään riitä, vasta kun asiat, tekniikat ja menetelmät ovat luissa ja ytimissä, sielussa ja kehossa niin ne toimivat myös jokaisen arjessa. Elämäni paras koulutus. Olin jonkin aikaa jo pohtinut sitä, mitä minä olisin, jos kaikki mihin olen elämäni aikana samaistunut tai ehdollistunut puretaan pois. Tämä koulutus antoi siitä esimakua. Kaikkien näiden mieltä avaavien ajatusten ja oppien avulla pääsin pitkästä aikaa kiinni johonkin siihen, mitä minä oikeasti olen ja miksi vielä voisin tulla. Koulutus oli erittäin antoisa ja elämässäni käänteentekevä. Se avasi maailmani uudella tavalla ja antaa mahdollisuuden aidosti kehittää omaa ajatusmaailmaa, arvoja, uskomuksia ja tiedostamattomalla tasolla olevia toimintamalleja. Teoriaa ja käytäntö kulkevat kauniisti käsi kädessä. - Katja, johtaja viestintäalalla, Helsinki- NLP sai alkunsa reilusti yli 30 vuotta sitten Richard Bandlerin ja John Grinderin yhteistyöstä. He kirjoittivat ensimmäisen NLP-teoksen Volume I yhdessä Robert Diltsin ja Judith DeLozien kanssa. Next Generation NLP pohjautuu NLP- kehittäjien Diltsin, DeLozierin ja Deborah Bacon Diltsin sekä muiden NLPU:ssa (NLP University) toimivien yhteistyökumppaneiden viime vuosien NLP sovellutuksiin, -malleihin ja -tekniikoihin. Nimensä mukaisesti se käsittää kokonaan uutta ajattelua, harjoituksia, ja toimintaa. Se yhdistää aiempien sukupolvien NLP:n kokonaisuudeksi, jossa liikutaan enemmän loogisten tasojen ylemmillä portailla, identiteetin ja vision sekä henkisen tarkoituksen, mission tasolla. Nykyisin Next Generation NLP:tä koulutetaan laajalti ympäri maailmaa, ja myös valmennusyhtiö True Hearts NLP Finland Oy on sitoutunut kouluttamaan sen arvomaailman ja oppien mukaisesti. Yksi konkreettinen sitoumus tähän on Copyright Authorization joka oikeuttaa käyttämään Diltsin ja Delozien / NLPU:n materiaaleja True Heartsin koulutuksissa Suomessa ja kansainvälisesti. Ryhmissä on tilaa olla oma itsensä sekä aika kokea ja oppia asioita omalla ainutlaatuisella tavalla, henkilökohtaisesti, kaksin, pienryhmissä ja ryhmänä.

3 Seinäjoki NLP Practitioner Koulutuspäivät , pe-su, 3 pv , la-su, 2 pv , pe-la, 2 pv , la-su, 2 pv Koulutuspäivät , la-su, 2 pv , pe-su, 3 pv , pe-la, 2 pv Vastuukouluttaja Anu Vihonen NLP-kouluttaja henkilöstövalmentaja NLP Trainer Social Panorama Consultant Koulutuksen kesto 16 päivää. Koulutus toteutetaan lähiopiskelujaksoina, yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Hinta Hintaan sisältyy yli 200 sivuinen koulutuskansio harjoituksineen, aamiainen ja kahvi/ tee tauoilla. Ilmoittautumiset Osoitteessa tai sähköpostitse Paikka Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston Epky-luokka, Kampusranta 9 C (Framin C-rakennus, 1. krs), Seinäjoki. Lisätietoja Koulutuksen sisältö: Anu Vihonen, p Marjukka Kallio, p Koulutuksen käytännön järjestelyt ja laskutus: Sanna Valkosalo, p Vastuukouluttaja Marjukka Kallio NLP-kouluttaja henkilöstövalmentaja NLP Trainer Sosiaalipsykologi, YTM LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

4 NLP Practitioner -koulutuksen sisältöjä NLP Practitioner -koulutus sisältää laajan joukon mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä. Vaikka yksittäiset menetelmät ovat hätkähdyttävän tehokkaita, tulee varsinainen oppimisvaikutus kuitenkin koko koulutuksen kokonaisuudesta, jossa perusteellisesti ja monipuolisesti opitaan käytännössä kuinka vuorovaikutus toimii, mitä tapahtuu kun muuttaa ajatteluaan, miten tilat ja kokemukset rakentuvat ja muuttuvat. NLP taustaoletukset Taustaoletukset ovat koulutuksessa koko ajan mukana. Niitä ovat esim. Kartta ja maasto ovat eri asia, se lisääntyy mihin huomio kiinnittyy, jos se mitä teet, ei toimi, tee jotain muuta, ihmisillä on koko ajan kaikki tarvittavat voimavarat käytössään, kaiken käyttäytymisen takana on posiitiivinen tarkoitus jne. Tunneyhteys ja samauttaminen Kontakti on portti sujuvaan vuorovaikutukseen, neuvotteluun, opettamiseen, terapiaan, myyntiin. Kontakti syntyy kehonkielen ja muun sanattoman käyttäytymisen tasolla. Miten oppia tunnistamaan ja ohjaamaan omaa toimintaa niin, että kyky luoda kontakti erilaisten ihmisten kanssa paranee? Hyvän kontaktin luominen, ylläpito ja johtaminen ovat keskeisiä vuorovaikutuksen välineitä. Tilavihjeet Miten oppia lukemaan toisen ihmisen sisäisten (tunne)tilojen muutokset ulkoisen käyttäytymisen pienistä vihjeistä? Miellejärjestelmät (VAKAd) Miellejärjestelmät-malli kuvaa kuinka ihmiset ajattelevat eri lailla ja miten tämä kannattaa ottaa huomioon käytännön vuorovaikutuksessa niin, että kontakti paranee ja vastaanottaja ymmärtää viestin tarkoitetulla tavalla. Opitaan tunnistamaan ihmisten miellejärjestelmät ja sitä kautta ymmärtämään paremmin itseämme ja muita. Silmän liikkeistä (Silmämalli) voi tunnistaa ihmisen miellejärjestelmät, ne kertovat kuinka toinen ajattelee ja niiden avulla voi lukea ihmisen ajatteluprosessia (ei sisältöä). NLP-Malli Keho ja mieli on yksi systeemi. Mielen avulla voi vaikuttaa kehoon ja kehon avulla mieleen. Next Generation NLP Ensimmäinen sukupolvi keskittyi kognitiiviseen mieleen, toinen sukupolvi somaattiseen mieleen, kolmas Fieldiin ja Next Generation on kaikki tämä yhdessä. Kokonaan uusia harjoituksia, ajattelua ja tekniikoita. Keskiössä C.O.A.C.H-tila - oma hyvä tila. Ego ja Sielu Sielun tasolla riittää kun on, siihen ei liity suorittamista. Synnymme täydellisinä sellaisina kuin olemme, meillä jokaisella on oma ainutlaatuinen energia, elämänvoima, sielu, joka on ikään kuin persoonallisuuden syvä rakenne, syvin minuus. Egolla on omat tehtävänsä, mm. omat rajat, selviytyminen, kontrolli ja kyky sanoa tarvittaessa ei. Mitä haluat saavuttaa elämässäsi, miten haluat menestyä elämässäsi, kunnianhimo. Kun ego on sielun palveluksessa, on elämä harmonista ja balanssissa. Field Field mind on se joka yhdistää meidät energeettisesti. Jokaisella ihmisellä on oma ainutlaatuinen energiansa. Tämä energia ei tule vain aivoista, hermostosta, kehosta tai sydämestä. Gregory Bateson puhui, että olemme ikään kuin isomman systeemin alasysteemi. Meillä on toisin sanoen älykkyyttä, joka tulee ihmisten välisistä suhteista, se syntyy ainoastaan kun olemme yhteydessä muihin ihmisiin, kun paikalla on enemmän kuin yksi ihminen. Se syntyy yhteydestä maailmaan, ympäristöön, luontoon, tosiimme. Menetyksen taide ja uuden löytämisen taito Mielikuvamenetelmä siitä, kuinka käydä menetykset läpi niin, että ne liittävät vahvemmin elämään ja omaan itseen ja että on mahdollista vahvistua ja eheytyä menetyksistä huolimatta. Kielen taikaa Aivot ymmärtävät sanat tekemällä ne jollakin tavalla mielessä. Tästä syystä kannattaa miettiä, kuinka puhuu. Mitä kokemuksia käyttämäni sanat ja kieli käynnistävät kuulijoissani ja itsessäni? Mitkä kielen muodot voivat lisätä ongelmia ja millaiset avaavat mahdollisuuksia?

5 Meta-malli Kuinka oppia lingvististen työkalujen avulla käyttämään kieltä niin, että voi ymmärtää toisen ihmisen todellisuuskäsityksen rakenteen ja sisällön ja voi tarvittaessa laventaa sitä. Ihmistä ei niinkään rajoita hänen ulkopuolinen vaan hänen oma maailmansa (Kartta ja maasto on eri asia). Tästä osaltaan on NLP:ssä kysymys, karttojen laventamisesta. Hyvin muotoiltu tavoite NLP Tavoite-mallissa käydään läpi kuinka oppia ajattelemaan sitä, mitä haluaa sellaisella tavalla, että sen saavuttaminen tulee paljon helpommaksi. Tavoite on myös tärkeä vuorovaikutustyökalu. Ankkurointi ja ankkureiden luhistaminen Kuinka oppia kutsumaan mikä tahansa tila tai kokemus itsessä tai toisessa tahdonalaisesti silloin kun sitä tarvitsee: positiivinen tila, voimavara- ja oma hyvä tila, tiettyyn tehtävään tarvittava erityistila jne. Miten hyödyntää tilojen/kokemusten ankkurointia niin, että voi vapautua kielteisistä tiloista/kokemuksista. Assosiaatio ja dissosiaatio Assosiaatio on tapahtuman kokemista omasta näkökulmasta, omin silmin. Se voimistaa kokemukseen liittyvää tunnetta; olet tässä ja nyt. Dissosiaatio on asioiden katselemista ulkopuolisen silmin. Se laimentaa tunnekokemusta, jolloin ikäviäkin asioita on helpompi käsitellä. Miellepiirteet Kuinka oppia mielteiden (mielikuvien, sisäisten äänien ja tunteiden) rakennetta muuttamalla muuttamaan välittömästi omaa kokemustaan tai saada uusia näkökulmia asioihin. Sanaton viestintä Miksi sanaton viestintä on tärkeätä ja kuinka se on koko ajan mukana kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Sanalli-sen ja sanattoman viestinnän suhde, viesti ja metaviesti, metaviestiharjoituksia, merkitysmaantiede. Uudelleenmäärittelyt Miten oppia määrittelemään asioita uudelleen niin, että löytyy uusia toimintavaihtoehtoja. Intuitio ja sen merkitys NLP:ssä Intuitio osana elämää ja sen tietoinen hyödyntäminen. Miten oppia keskustelemaan alitajunnan kanssa? Nopea fobiahoito Miten vapautua peloista, fobioista ja pitkään jatkuneiden traumaattisten kokemusten vaikutuksesta. Loogiset tasot - Robert Dilts Robert Dilts on esittänyt idean ajattelun, toiminnan ja muutoksen loogisista tasoista, joka voidaan tunnistaa kaikista elävistä järjestelmistä. Esim. ihminen, perhe ja työyhteisö ovat järjestelmiä, ja maapallo on kokonaisuutena oma järjestelmänsä. Jokainen taso järjestää ja säätelee sen alla olevan tason tietoa ja toimintaa. Toisin sanoen se mitä konkreettisesti tehdään, ratkeaa edellisellä tasoilla tehtyihin valintoihin pohjautuen. Rajoittavat käsitykset ja uskomukset Rajoittavat käsitykset ja uskomukset itsestä, toisista ja elämästä ohjaavat syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme. Miten löytää ja muuttaa rajoittavia käsityksiä/ uskomuksia? Aikajänne ja aikakokemukset Aika on yksi elämisen perustyökalu. Kaikki tapahtuu jossakin ajassa, niinpä sisäisen aikamme muodolla on suuri vaikutus siihen kuinka asioita näemme ja koemme. NLP:n Aikajänne on yksi tapa tutkia sisäistä aikakokemusta. Aikajänne editoinneilla haetaan toisenlaisia aikakokemuksia, mm. (koetun) ajan pidentäminen ja lyhentäminen. Menneisyyden muuttaminen Miten oppia muuttamaan henkilökohtaista historiaa niin, etteivät kauan sitten tapahtuneet asiat enää ehkäise tai rajoita toimintaa nykyhetkessä. Erottelutyylit/ Metaohjelmat Miten oppia tunnistamaan omat ja toisten havaitsemisja arvottamiskaaviot ja siltä pohjalta helpottamaan vuorovaikutusta? Kuinka motivoin muita ja kuinka itse motivoidun? Näkökulmainterventiot Vuorovaikutustilanteissa syntyy ongelmia, jos osapuolet pitäytyvät yhdessä näkökulmassa. Miten avata näkökulmia ja purkaa vuorovaikutusumpikujia; miten päästä paremmin omiin kokemuksiin käsiksi, miten ymmärtää paremmin mitä vuoro-vaikutustilanteissa tapahtuu ja lisätä omaa ymmärrystä erilaisten näkökulmien kautta.

met eivät itse sitä huomaa. Risto Reipas oli turvahahmo, joka pelastaa satuhahmot kerta toisensa jälkeen pulasta.

met eivät itse sitä huomaa. Risto Reipas oli turvahahmo, joka pelastaa satuhahmot kerta toisensa jälkeen pulasta. met eivät itse sitä huomaa. Risto Reipas oli turvahahmo, joka pelastaa satuhahmot kerta toisensa jälkeen pulasta. Peppi Pitkätossu Peppi on pikkutyttö, joka on yksin maailmassa. Hänen äitinsä on enkeli,

Lisätiedot

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä Eija Mäkirintala FT Eija Mäkirintala on Altonova Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii luovuuden ja huippusuorituksen valmentajana sekä uuden aallon Business Coachina. Eija väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Taekwondon psykologia. Kjosanim Hannu Tikka 3dan.

Taekwondon psykologia. Kjosanim Hannu Tikka 3dan. Taekwondon psykologia. Kjosanim Hannu Tikka 3dan. 1 Sisällysluettelo: 1. Esipuhe. 3_ 2. Puutteet. 4_ 2.1 Mietiskely ja mielen kehitys. 2.2 Psyykkinen Taekwondo-itsepuolustus. 3. MUDO. 5_ 4. Identiteetinvaiheet.

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla?

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla? TIUKKOIHIN TILANTEISIIN Hiljaisuuden sietoa Pientä vihjailua Epäsuoria kysymyksiä Refleksiivisiä kysymyksiä Avoimia kysymyksiä Aitoa hämmästelyä Hauskoja mutta teräviä kysymyksiä Tulevaisuuskysymyksiä

Lisätiedot

Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa

Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa Työnohjaus työelämän kehittämisessä 5 näkökulmaa 1. Työkalupakki ohjaukseen ja valmennukseen sosiodynaamisella näkökulmalla 2. 4. Työnohjauksen menetelmistä ja suhteesta taideterapiaan käytännön esimerkkinä

Lisätiedot

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI

ARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 R A T K E S N EI TARVI SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT TTÄ TIE- DÄ SINUN EI TARVITSE TIETÄÄ ETTÄ TIEDÄT RATKAISU- JA VOIMAVARAKESKEISTEN MENETELMIEN LEHTI 1 / 99 2 N:o 1 / 99 (25.2.1999) 5.vuosikerta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Aalto, AvoinYliopisto TKK, Tuotantotalouden laitos Johtamisen opinnot Muutosjohtamisen seminaari Espoo, 2011 COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Mari Laukkanen laukkanen.mari@gmail.com

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho

Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa. Anu Alho Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (1), 24-47 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Toiminnalliset menetelmät osana ahdistuksen kognitiivista psykoterapiaa Anu Alho Tiivistelmä Tässä kirjoituksessa

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA

Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen organisaatiolle TYÖKIRJA Riitta Hirvonen Kuopion Kriisikeskus Hilkka Karvonen Tietovire Oy Työsuojelurahasto SISÄLLYSLUETTELO Henkisen työsuojelun toimintaohjelman

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta 160 Terhi Takanen Seija Petrow Kohtaamisten voima tarina yhdessäluovasta uudistumisesta Kohtaamisten voima Tarina yhdessäluovasta uudistumisesta

Lisätiedot

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen

SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA. Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SKILLS FINLAND AMMATTITAITOMAAJOUKKUE HENKISEN VALMENTAUTUMISEN TYÖKIRJA Juha Minkkinen Immo Pylvänen Atte Airaksinen SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Suorituksen hallinnan kehittäminen... 4 1.1. Suorituksen

Lisätiedot