Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot"

Transkriptio

1 Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

2 Totuudesta väitellään

3 Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin mukaan yleensä muodossa: on hyvin perusteltu tosi uskomus, eli on totuudenmukainen käsitys jostakin asiasta. Airaksinen (1994) lisää siihen vielä neljännen ehdon ('sekä vielä jotakin muuta'). Myös Platon antaa Sokrateen käydä keskustelua, jossa tulee esiin seuraava dialogin osa: "... on samaa kuin oikea käsitys yhdessä selityksen kanssa, mutta selittämätön sen sijaan jää tiedon ulkopuolelle". (suom. Airaksinen 1994,96)

4 Tieteellinen (proposiotinaalinen) edellyttää hyväksytyt menetelmät ja luotettavuustarkastelun Tieteen maailmasta tuttu propositionaalinen (perusteltu) tarkoittaa, että ollakseen hyvin perusteltu, tosi uskomus se edellyttää selitystä, perustelua tai jonkin muun oikeutuksen. Näin ymmärrettynä ja toteutettuna määritellään uskomukseksi, jonka luotettavuus tarkistetaan sen hankintaan käytettyjen menetelmien avulla. Tällaista asioihin ja esineellisiin kohteisiin liittyvä a sanotaan myös deklaratiiviseksi eli selittäväksi tiedoksi. Deklaratiivinen voi olla konkreettisiin, ulkoisesti havaittaviin asioihin tai ilmiöihin liittyvää tai abstrakteihin käsitteisiin liittyvää.

5 Propositionaalinen ilmaistaan merkkien ja symbolien avulla Propositionaalisella tiedolla tarkoitetaan sellaista väittämäa, joka voidaan ilmaista yleisesti kielellisesti merkkien avulla. Kieli voi olla ikoneja, indeksejä tai symboleja käsittävää kieltä, jonka merkkijonot voidaan tulkita maailmassa vallitsevien asiantilojen väittämiksi. Tietoa voidaan silloin ilmaista monissa muodoissa: mm. hätämerkkeinä, signaaleina, kuvina, piirroksina, ääninä, puheena ja kirjoituksena.

6 Perinteisen käsityksen rinnalle on tullut muita käsityksiä On monia erilaisia tieteenhistoriallisia ismejä, jotka selittävät tiedon syntymisen ja sen hankintatavat eri tavoin. Yksi niistä on Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla syntynyt pragmatismi, joka on noussut uuden kiinnostuksen kohteeksi luvulle tultaessa. Pragmaattisen teorian mukaan mikäli joku toimii, sitä voidaan pitää totena. Silloin kiinnitetään huomiota tuloksiin eli jos joku saadaan hyvin toimimaan, niin se riittää (kunnes saadaan syntymään vielä parempi tulos). Nämä näkemykset ovat tuoneet mukanaan sekä arvioivan tiedon että proseduraalisen tiedon.

7 Arvioiva Evaluoiva eli arvioiva on noussut oikeaksi todistettavan tiedon rinnalle varsinkin suurissa kehittämisprojekteissa ja t&k hankkeissa. Arvioiva ilmaisee, että jokin kohde (asiantila, esine, teko jne.) on hyvä tai arvokas suhteessa johonkin annettuun arvojärjestelmään eli se täyttää arviointikriteerit. Kriteerit voivat olla esimerkiksi taloudellisia, terveydellisiä, esteettisiä tai moraalisia. Jopa taidearvostelu voi perustua arviointijärjestelmään jolloin se on esimerkki arvioivasta tiedosta (Vrt. Niiniluoto 1989, 56)

8 Toiminta eli proseduraalinen Toiminnallinen ei ole tähän asti yleensä ollut akateemisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Proseduraalinen kertoo miten joku asia tehdään. Sen rinnalla esintyvä konditionaalinen kertoo, millä ehdoilla (milloin ja miksi) jokin asia voidaan tehdä. Esimerkiksi matemaattiset käsitteet, kuten derivaatta tai logaritmi ovat deklaratiivista a, mutta kun tiedetään, miten niitä käytetään, on proseduraalista. Ammattikäytännöt edustavat enimmäkseen proseduraalista a

9 Hiljainen Hiljainen. Tacit knowledge. Tekijän.. Näppituntuma Japanilaiset käyttävät hiljaisesta tiedosta käsitettä Ba, joka voidaan käsittää yhteisesti muodostuvan tiedon luomiseen ja hankkimiseen tarvittavaksi sosiaaliseksi tilaksi. (Vrt. Nonaka & Konno 1998) Ba-teorian mukaan hiljainen syntyy sosialisaatiovaiheessa hankittaessa a fyysisen kosketuksen kautta. Se edellyttää läheistä kanssakäymistä - kasvokkain olemista - toisten ihmisten kanssa. Hiljainen välittyy yhteisten toimintojen avulla, yhdessä olemisen, yhteisen ajankäytön, samassa ympäristössä elämisen kautta, paremminkin kuin kirjoitettujen ja puhuttujen ohjeiden avulla. Se syntyy ympäristössä, missä voidaan jakaa yhdessä muiden kanssa tunteet, kokemukset ja mielikuvat. Pohjoismaisessa kulttuurissa voisi ajatella, että hiljainen syntyy myös yhteydessä luontoon ja tavanomaisiin arjessa selviytymisen tapahtumiin tekemisen, toimimisen ja arkiongelmien ratkaisujen avulla.

10 Laajennettu tiedonkäsitys Menestyksellisen toiminnan mahdollistanut ei välttämättä ole sen enempää propositionaalista kuin arvioivaa tai proseduraalista eikä edes sanoilla ilmaistavaa a, vaan kyse voi olla eidiskursiivisesta tai suorastaan tiedostamattomasta' tietämyksestä. Viime aikoina kiinnostus tiedonkäsityksen laajentumiseen onkin tuonut esille laajennetun käsityksen, jossa hyväksytään myös intuitio sekä sanaton, tacit knowledge tiedon ja maailman välisestä vastaavuussuhteesta. Tämä voi olla luonteeltaan myös introspektiivistä, eli perustua omiin sisäisiin kokemuksiin. Silloin tiedon representaatiolta (eli sen ilmaisutavalta) ei vaaditakaan kielellisyyttä. Tieto olla representoitu muutoinkin kuin kielellisiksi väitelauselmiksi (propositioiksi). Laajennettu käsitys tekee mahdolliseksi ymmärtää, millaista a erilaisiin intersubjektiivisiin perinteisiin ja kokemuksen muotoihin liittyy, samoin kuin siihen, millaisen tiedon varassa ihminen on voinut menestyä.

11 Laajennettu tiedonkäsitys Propositionaalinen deklaratiivinen deklaratiivinen arvioiva arvioiva Toiminta mitenmiten proseduraalinen proseduraalinen milloinmilloinja ja miksimiksi konditionaalinen konditionaalinen Hiljainen Hiljainen Kielellisesti ilmaistu Ei-kielellisesti ilmaisu

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät

Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät Proseduraaliset eli prosesseja tutkivan toiminnan menetelmät 1 Mikä on prosessi? Prosessi on jokin tapahtumasarja, joka alkaa jostakin ja päätyy johonkin. Siinä voi olla (ja yleensä onkin) toimijoita,

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä

Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Tieto ja tiedon merkitykset hoitotyössä Riikka Toivola Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty HUMANISTINEN

Lisätiedot

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan.

Jonna Käpylä Henna Salonius TASKUKIRJA. Tiedän, siis johdan. Tampereen teknillinen yliopisto TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI Jonna Käpylä Henna Salonius Tietojohtajan TASKUKIRJA Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen Tiedän, siis johdan. Tietojohtajan

Lisätiedot

Juha Peltoniemi. Tieto ja teoria. Tiedon filosofisia, psykologisia, organisatologisia, pedagogisia sekä sosiologisia ulottuvuuksia

Juha Peltoniemi. Tieto ja teoria. Tiedon filosofisia, psykologisia, organisatologisia, pedagogisia sekä sosiologisia ulottuvuuksia Juha Peltoniemi Tieto ja teoria Tiedon filosofisia, psykologisia, organisatologisia, pedagogisia sekä sosiologisia ulottuvuuksia Versio 0.3 (8. marraskuuta 2014) 2014 Juha Peltoniemi ja Neutrinica Oy Lataaminen,

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU LUENTOMATERIAALI Maija-Leena Saaranen Nivalan Ammattiopisto NAO 1 MITÄ ON TIETO? Tietoyhteiskunta, tietosysteemi, tietotyö, tietovarkaus, tietokone, tietotekniikka

Lisätiedot

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset

Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset Kysymykset, ongelmat ja tutkivan toiminnan lähtöoletukset 1 Tutkimustavoilla on monia nimiä Käytännön tutkimustoiminnassa pyritään antamaan nimi erilaisille tutkimushankkeille (-ohjelmille, projekteille,

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja kaupunkisuunnittelijan esteettinen asiantuntemus

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja kaupunkisuunnittelijan esteettinen asiantuntemus K I R J A L L I S U U S Abbott, Andrew (1988). The System of Professions. An Essay on the Division on Expert Labour. The University of Chicago Press, Chicago. Demokraattinen suunnittelu (1973). Suomen

Lisätiedot

Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta Henrik Rydenfelt

Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta Henrik Rydenfelt 1 Normatiivisen tieteen mahdollisuudesta Henrik Rydenfelt Normatiiviset kysymykset ovat filosofian keskiössä, ja filosofisista kysymyksistä ne ovat usein kiinnostavimpia jokapäiväisen elämämme kannalta.

Lisätiedot

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA

KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA KOMMENTTEJA VANHEMMUUDEN TUTKIMISESTA JA ARVIOIMISESTA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Seuraava tekstini perustuu pääosin subjektiivisiin kokemuksiini 30 vuoden ajalta, jolloin olen tavalla tai toisella

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

Sosiaalisen todellisuuden täsmäanalyysiä

Sosiaalisen todellisuuden täsmäanalyysiä filosofeihin, mutta kukaan ei esittele ja arvioi systemaattisesti sen keskeisten vaikuttajien Schlickin, Carnapin ja Neurathin saati sitten Wittgensteinin näkemyksiä. Lukijalle, joka ei tiedä näistä ennestään

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia

laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia laadullisen tutkimuksen metodologia metodologia tutkii menetelmien perusteita ja oletuksia Juha Varto Laadullisen tutkimuksen metodologia ELAN VITAL copyright Juha Varto 2005 sisältö Johdanto: tutkimus

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Moraalinpsykologinen. ammattietiikkaan

Moraalinpsykologinen. ammattietiikkaan moniin jokapäiväisiin moraalisiin kysymyksiin. Onko oikein pettää luottamusta? Onko oikein ottaa kunnia toisen tekemästä työstä? Näiden kahden ajattelutavan suhdetta tarkastelen myös artikkelissani. Yksi

Lisätiedot

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma

Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS. Pro gradu -tutkielma Aapo Koski HILJAISEN TIEDON JAKAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TIEDON SÄILYTTÄMINEN ORGANISAATIOSSA CASE HENKILÖSTÖPALVELUYRITYS Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Onko psykosomaattisissa ilmiöissä jotakin paradoksaalista?

Onko psykosomaattisissa ilmiöissä jotakin paradoksaalista? Lars Hertzberg Onko psykosomaattisissa ilmiöissä jotakin paradoksaalista? Kerrotaan, että kun japanilaiset viranomaiset 1600-luvulla halusivat paljastaa kansalaiset, jotka olivat salaa kääntyneet kristinuskoon,

Lisätiedot

Heikki Räisänen mies myyttien takana Timo Eskola/STI 14.11.2013

Heikki Räisänen mies myyttien takana Timo Eskola/STI 14.11.2013 Heikki Räisänen mies myyttien takana Timo Eskola/STI 14.11.2013 Tuntematon Räisänen Emeritusprofessori Heikki Räisänen on ollut tutkijana varsin itsenäinen. Ensinnäkin hänen näkemyksensä Raamatun tulkinnasta

Lisätiedot

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO

OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO OPETTAJIEN PEDAGOGISEN AJATTELUN PERUSTEISTA OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelijat: Paula Heikkilä, Eero Kukko, Vuokko

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

Mihin sananlasku lasta johdattaa?

Mihin sananlasku lasta johdattaa? Mihin sananlasku lasta johdattaa? Elämäntarinoiden avulla lapsen tulkintaan sananlaskujen kasvatustavoitteista Liisa Granbom-Herranen Sananlaskut ovat kyseenalaistamatonta puhetta. Usein mielikuvaan sananlaskuista

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot