VIRVE hälyttää pelastustoimen henkilöstön Case Pirkanmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRVE hälyttää pelastustoimen henkilöstön Case Pirkanmaa"

Transkriptio

1 VIRVE hälyttää pelastustoimen henkilöstön Case Pirkanmaa VIRVE-päivä Tampereen aluepelastuslaitos Jari Helsing

2 Pelastustoimen toimintaympäristö Kunnat Erillisverkot Oy Tampere Johtokeskus VN SM LH Poliisi Puolustusvoimat Rajavartiolaitos Tulli Sosiaali Terveys Hätäkeskus SPR Pelastuslaitos Viesti- ja johtokeskus PEL Yksiköt Sopimuspalokunnat Vapepa Kirkko Vapaaehtoisjärjestöt Sähkölaitokset TOJE SAKU Yksiköt POL Yksiköt

3 Pirkanmaan pelastustoimi Tampereen aluepelastuslaitos 3 pelastusaluetta - 22 kuntaa asukasta (2009) Vakinaista henkilöstöä 485 Toimenpidepalkkaisia (6) 144 Sopimuspalokuntalaisia (VPK 45) 700 Paloasemia 61 (13 kpl 7/24h) Muita palokuntia 12 (Puolustusvoimien- / teollisuuden- / laitospalokunnat) VIRVE-radioita noin 600 kpl GSM- hälytysryhmiä 76 kpl

4 Miten joukot hälytetään?

5 Väestöhälytt. Asematoiminn. Kuulutus jne. Hälytysstatus Hälytysilmoitus Tekstiviesti Tekstiviesti Puheviesti Tekstiviesti Tekstiviesti Statusviesti Puhe Hälyt.status Tekstiviesti Tekstiviesti Tekstiviesti Hälyttämisjärjestelmän periaatekaavio VIRVE - rajapinta HÄTÄKESKUS / ELS- järjestelmä SafeNet- rajapinta (GSM-yhteydet) Erillisverkot Oy GSM- operaattori VIRVE - päätelaitteet Laitteenohjaus Käyttäjät TIU+radio Palveluntuottaja X Jälleenhälyttäminen Tekstiviestien massalähetys GSM- operaattori Sopimushenkilöstön matkapuhelimet Matkapuhelimet Asema Virve-radio GSM - puhelin GSM - puhelin

6 Jälleenhälyttämispalvelu Palveluntoimittaja lähettää vastaanottamansa tekstiviestihälytyksen osoitetulle ryhmälle matkapuhelinoperaattoreiden välityksellä teksti- ja / tai puheviestinä. Palveluntoimittaja vastaa -hälytysviestien vastaanottamisesta -hälytysryhmien ylläpidosta -tietojärjestelmän ylläpidosta -operaattoriyhteyksistä Palvelun kustannukset muodostuvat -kuukausimaksu (hälytysryhmien lukumäärän mukaan) -viestimaksu (toteutumien mukaan) -muutosmaksu (tehtyjen muutosten mukaan) -kytkentämaksu (uusien hälytysryhmien mukaan) -listausmaksu (ryhmien mukaan) -päivystysmaksu (tuntien mukaan)

7 GSM-hälyttämisen ketju Osapuoli Tieto Käyttö Sopimuspalokunta Pelastuslaitos / Toimialue Pelastuslaitos / Valvomo, viestipäällikkö Hätäkeskus Ylläpito Palveluntoimittaja Käyttö Matkapuhelinoperaattori Sopimuspalokuntalainen -hälytysosaston tiedot -toimialueen hälytysryhmät -ryhmien jäsenten tiedot -Pirkanmaan hälytysryhmät -ryhmien jäsenet -ELS-tietokanta / hälytyslomakkeet -Pirkanmaan hälytysryhmät -ryhmien jäsenet ja numerot -hälytettävä ryhmä -tehtävätiedot -tilaajatiedot -sanomakeskuksen liikennetiedot -tekstiviesti Hälytysviesti (teksti / puhe) -hälytysosaston tietojen ylläpito ja välitys -alueensa hälytysryhmätietojen ylläpito ja välitys -hälytysryhmätietojen ylläpito ja välitys -HÄKEn ohjeistus -hälytyslomakkeiden ylläpito -hälytysviestin lähetys (ryhmätunnus ja tehtävän tiedot) -Pirkanmaan hälytysryhmien ylläpito -Hälytysviestin lähetys ryhmän jäsenille Teksti- ja puheviestien välitys jäsenille Päätös osallistumisesta

8 Esimerkki palvelun kustannuksista Kuukausimaksut Viestimaksu Muutosmaksu YHTEENSÄ Viestimäärä kpl 0.52 / kpl

9 Nykyjärjestelmän puutteet Tiedot Samoja perustietoja ylläpidetään eri osapuolten toimesta eri järjestelmissä - > tietojen ajantasaisuus ja oikeellisuus vaikeaa hallita Käyttö Pelastuslaitoksella ei ole yhteyttä osapuolten järjestelmiin - > tietojen tarkistaminen ja ylläpito hankalaa - > hälytysviestien lähetysten valvontaa voi suorittaa vain palveluntuottaja - > ongelmatilanteiden selvittely hankalaa - > toteutumien tilastointi vain palveluntuottajan laskutusjärjestelmän kautta Kustannukset - > kallis tekstiviestijärjestelmä - > moninkertaisesta työstä aiheutuu osapuolille ylimääräisiä kustannuksia (pelastuslaitos ja hätäkeskus) - > turhista viesteistä kustannuksia

10 Hälyttämisen kehittämistarpeet Lähtökohtana on oltava prosessin kehittäminen, ei vain tekniikan. Hyötyjä on saatava hälyttämistoiminnan lisäksi pelastustoiminnan johtamiseen. Tiedot Vain yksi tietosisällöltään laajempi tietovarasto, jonka hälytysyhteystietojen ylläpidosta vastaa pelastuslaitos. Käyttö Pelastuslaitoksella on oltava kiinteä yhteys tietojärjestelmään, joka mahdollistaa ylläpitotoiminnot, ryhmäviestien lähetyksen ja toteutumien seurannan. Kustannukset Kustannushyötyjä saadaan poistamalla päällekkäisiä toimintoja sekä viestien määrää optimoimalla. Toisaalta lisäämällä järjestelmän toiminnallisuutta, tehostetaan palokuntien toimintaa. Hälyttämiselle asetettavia vaatimuksia on esitetty SM:n raportissa Pelastustoimen henkilöstön hälyttämisjärjestelmän kehittäminen.

11 Miten VIRVE tähän liittyy?

12 Suomen pelastuslaitosten ja Erillisverkkojen yhteishanke Suomen Kuntaliitto ja pelastuslaitokset pyysivät keväällä 2010 Suomen Erillisverkkoa selvittämään kuinka VIRVE viranomaisverkon palvelutasoa voitaisiin nostaa 112-toimijoiden välisen tietoliikenteen sekä VIRVE-verkon palveluiden osalta Vastauksen perusteella on pelastuslaitosten puolelta päädytty ratkaisuun, jolla muodostetaan Pelastuslaitosten yhteinen operatiivinen tietoverkko eli PeIP-verkko Syksyllä 2010 Suomen Pelastusjohtajat perusti PeIP-verkon toteuttamista varten pelastuslaitosten yhteisen koordinointiryhmän jonka tehtävänä on koordinoida yhteistyötä pelastuslaitosten ja Erillisverkkojen välillä Ryhmän tehtävänä on mm. koordinoida liittymien tilaukset ja rakentaminen sekä kartoittaa verkon mahdollisia palveluita, joista osa on pilotointivaiheessa

13 Mikä on PeIP-verkko? Perustuu Erillisverkkojen MPLS-runkoverkkoon PeIP-verkkoliittymä on Erillisverkkojen toimittama IP-pohjainen tietoverkkoliittymä Liittymä ei ole perinteinen Internet-liittymä, vaan se on pelastuslaitoksen operatiivinen verkkoliittymä, jonka kautta muodostuu varmennetut ja turvalliset yhteydet eri viranomaispalveluihin ja toisiin pelastuslaitoksiin Pelastuslaitokset muodostavat PeIP-liittymien kautta PeIP-verkon, joka mahdollistaa pelastuslaitoksille myös uusien IP-pohjaisten palveluiden rakentamisen ja tuottamisen Tavoitteena, että jokaisella pelastuslaitoksella on liittymä tähän verkkoon yhteisten palvelujen saamiseksi Verkko on valmis keväällä 2011, jolloin mukana ovat kaikki 22 alueellista pelastuslaitosta

14 Verkon periaatekuvaus Periaatekuva PeIP-verkosta suhteessa pelastuslaitoksen verkkoon Kaupungin hallintoverkko Internet Kaupungin / Pelastuslaitoksen palvelimet Kaupungin / Pelastuslaitoksen palomuuri Pelastuslaitoksen asemien Välinen sisäverkko Paloasema PeIP -verkko PeIP-liittymä Paloasema Paloasema DWS -käyttöpaikka pelastuslaitoksella Työasema Työasema

15 Mitä PeIP-verkko mahdollistaa? Tavoitettavuuspalvelut (vrt. hälyttäminen), Tampere-pilotti Merlot tietoyhteydet, Helsinki-pilotti PEKE palveluiden käyttö (PEKE IP) Käyttöpaikan tiedonsiirron, DWSip (arvio kesä 2011) Erillisverkkojen raportointipalvelut VIRVE-verkosta Virve-puheliikenteen tallennuspalvelut Hälytysyhteyksien varmentaminen asemille (varahälytys) Pelastuslaitosten yhteiset palvelimet ja palvelut Yhteiset ohjelmistohankinnat Yhteinen sähköposti / kalenteri / levynjako Videoneuvotteluyhteydet Puhelinliikenteen varmentaminen (IP-puheyhteydet tai -puhelut) Viranomaispalvelujen käyttöyhteydet Ensin tarvitaan verkko, jotta voidaan rakentaa palvelut..

16 Tavoitettavuuspalvelun kehitys Tavoitettavuuspalvelulla tarkoitetaan PeIP-verkon palvelua, jolla ylläpidetään pelastushenkilöstön tai muun organisaation hälyttämiseen liittyviä viestitysryhmiä ja niiden yhteystietoja, sekä hallitaan viestitykseen liittyvää toiminnallisuutta Hälytysviestejä voidaan välittää sekä GSM- puhelimiin että VIRVE-radioihin. Viestit välitetään tekstiviesteinä (SMS ja SDS) Vastaanottajat reagoivat saamaansa hälytysviestiin joko positiivisella tai negatiivisella kuittauksella, eli he ilmoittavat joko osallistuvansa hälytystehtävän tai eivät osallistu Hälytysviestin lähettäjä voi seurata hälytysviestin vastaanottajatietoja ja kuitanneiden vastaanottajien määrää, ja tarvittaessa hälyttää lisää henkilöstöä Vastaanottajat voivat asettaa viestien suodatuksen päälle, jolloin heille ei lähetetä viestejä esimerkiksi loman aikana Tavoitettavuuspalvelun testaus ja pilotointi on aloitettu Tampereen aluepelastuslaitoksella tammikuussa 2011

17 Palvelun periaatekaavio Hätäkeskus ELS 1. Ryhmän hälyttäminen 3. Hälytysviestien vastaanotto järjestelmään Erillisverkot DMS / Hälyttämistoiminne Hälytystiedot, siirtotie Hälyttämisen logiikka Järjestelmäratkaisut 2 6 PEL Tietokantamalli Operaattoriyhteydet Hälytettävät GSM VIRVE Päätelaitetoiminnot SMS SDS Status 4. Hälytysviestien vastaanotto päätelaitteisiin 5. Hälytysviestien kuittaus / käyttäjän tilatiedon muuttaminen Web Käyttöliittymä, toiminnot 2. Hälytysryhmien ylläpito 6. Ryhmän hälytysten seuranta / kuittaukset, ryhmän hälyttäminen

18 Hälyttäminen tulevaisuudessa Vain hälytystietojen välitystä vai myös resurssien hallintaa?

19 Kiitos

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/0 Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4 Eläintaudit jatkuva uhka s. 6 VIRVE rautateille s. 14 4 11 Sisältö VIRVE-uutiset 2/200 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Järjestelmää on rakennettu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja CGI:n kanssa.

Järjestelmää on rakennettu yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja CGI:n kanssa. MERLOT MEDI sähköinen raportointi- ja johtamisjärjestelmä Helsingin pelastuslaitos ja HUS Helsingin ensihoitoyksikkö on 17.1.2007 ottanut käyttöön ensimmäisenä suomessa uuden sähköisen raportointi- ja

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

2013 VUOSIKERTOMUS. Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista.

2013 VUOSIKERTOMUS. Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista. 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain osoittaa että teksti on valkoista. 1 VUOSIKERTOMUS Pelastusjohtajan katsaus Toimintavuosi 2013 alkoi pelastuslaitoksen osalta

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN KAURIS SUURTEOLLISUUDEN JA ALUEELLISTEN PELASTUSLAITOSTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Viitasaari Tommi, Wiikinkoski Tarja, Lepistö Jari, Kangasvieri Jukka, Taskinen Olli Pelastusopiston julkaisu B-sarja:

Lisätiedot

HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä. Raporttiluonnos 15.5.2001

HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä. Raporttiluonnos 15.5.2001 1 HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä Raporttiluonnos 15.5.2001 2 HVV-VERKONTESTAUSPROJEKTI, Asunnon ja kiinteistön palvelut 1 JOHDANTO...4 2 KÄYTTÄJÄN INFORMAATIOPALVELUT...5

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti Palosuojelurahaston loppuraportti Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin kehittäminen pelastusalalle - hanke Sirpa Lusa Työterveyslaitos/ Sisäasiainministeriö Tampere 8.1.2010 Hanke

Lisätiedot

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 4/4 2008 / joulu LETKU & LAASTARI 1 Tässä lehdessä: Millainen on turvallinen joulu -- -- -- -- -- -- -sivu 3 Eläkejuhlia ja nimityksiä --

Lisätiedot

2 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖKENTTÄ 5 3 SÄHKÖISEN ASIOINNIN SÄÄNTELY 8 4 SÄHKÖISEN ASIOINNIN SUUNNITTELU 11

2 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖKENTTÄ 5 3 SÄHKÖISEN ASIOINNIN SÄÄNTELY 8 4 SÄHKÖISEN ASIOINNIN SUUNNITTELU 11 TESSALIINA ILTANEN Sähköinen asiointi Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 34 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu: Jenni Rennicke ISBN 978-952-5596-92-2

Lisätiedot

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella elippu matkapuhelimessa 2 / 24 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Termit ja lyhenteet... 4 1.3 Roolit... 5 1.4 elippu-konsepti... 6 1.4.1 elippu-spesifikaatio...

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja

Elisa Ring 2.0. Vaihteenhoitaja Elisa Ring 2.0 Vaihteenhoitaja Johdanto Ring käyttöliittymä Asiakaspalvelusarjat Vaihteenhoitajan toiminteet Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot