Talousprosessit ja ulkoistaminen - Talousjohdon toimintaympäristö nyt ja muutossuunnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousprosessit ja ulkoistaminen - Talousjohdon toimintaympäristö nyt ja muutossuunnat"

Transkriptio

1 Talousprosessit ja ulkoistaminen - Talousjohdon toimintaympäristö nyt ja muutossuunnat Markus Granlund Professori, vararehtori Turun kauppakorkeakoulu

2 Muutos ja kilpailu on pysyvää Globalisaatio e-business Ympäristöasiat Lakimuutokset ja standardit Uudet sovellusalueet Uudet kilpailijatahot Hankintojen keskittäminen Konsolidoituminen Teknologinen kehitys Yllätykset 2

3 Corporate Governance, SOX Total Quality Mgt. Business Intelligence Value Based Mgt. 3 Customer Relationship Mgt. Knowledge management Activity-based Mgt. Corporate citizenship, green values (Corporate) Brand Management Time-Based Mgt. IFRS Supply Chain Mgt. Business Process Re-engineering Six Sigma

4 Taloushallinnon keskeiset muutostrendit Taloushallinnon organisointi ja prosessit Kehittyvät roolimallit --> strateginen tuki Laskenta-ajattelu: strateginen johtaminen --> uudet laskentatekniikat Yhä kehittyneemmät tietojärjestelmät Teknologisella kehityksellä on ollut valtava vaikutus siinä prosessissa, jossa taloushallintoa on asteittain muutettu numeronmurskauksesta kohti tietopalvelua (tutkimus USA:ssa, 1400 talousjohtajaa) 4

5 Uuden teknologian vaikutukset... Teknologian ja bisneksen linkitys Integroidut yritysjärjestelmät Internet ja tukitoimintojen palveluperusta Työskentely IT-ammattilaisten kanssa (ml. konsultit) Ajankäyttö ja prosessien automatisointi Osa töistä häviää, uusia vaatimustasoja töille, enemmän aikaa liiketoimintaan ja sen strategiseen tukemiseen... Kilpailu pakottaa hakemaan kustannussäästöjä kaikista toiminnoista IT:n oltava kunnossa Tehokkaat IT-arkkitehtuurit (nopeus, laatu, kustannukset) Infra, transaktiokäsittely, analyyttiset sovellukset Strategiset vaikutukset? 5

6 Taloushallinnon organisointi Yleisesti: keskitys vs. hajautus Ulkoistaminen Sisäinen ulkoistaminen Palvelukeskukset (Shared Service Centers) Uusi teknologia mahdollistaa uusia toimintamalleja tukee myös taloushallinnon roolimuutosta. 6

7 Keskitys vs. hajautus Perinteinen esikunta Tulosyksikköorganisaatiot ja päätöksenteon hajautus --> taloushallinnon hajautus Hybridimallit Esimerkiksi keskitetty ulkoinen laskenta ja maksuliikenne, hajautettu sisäinen laskenta Tietojärjestelmät mahdollistajina (joustavasti?) 7

8 Palvelukeskusmalli Keskitetty asiantuntijaorganisaatio Sisäistä ulkoistamista Tyypillisesti ulkoinen laskenta ja maksuliikenne Asiakaslähtöisyys Palvelusopimukset Tulosvastuu(?) Siirtohinnat Tietotekniikka mahdollistajana Standardointi; mm. yhtenäinen tiedon siirto ja varastointi 8

9 Ulkoistaminen Tehokkuusvaade: jopa business-prosesseja ulkoistetaan (myös offshoring) Keskittyminen ydinosaamiseen Taloushallinto on tärkeä, muttei ydinfunktio Kokemukset esim. tietohallinnon ulkoistamisesta pääsääntöisesti hyviä Lisäksi evidenssiä suorista rahamääräisistä eduista --> samoin palvelukeskusmallista Vrt. selvitykset taloushallinnon sähköistämisen eduista --> hyödyt selkeitä (siirtyminen silti edelleen hitaan puoleista ) 9

10 Kiiskinen, Satu Linkoaho, Anssi Santala, Riku (2002) Prosessien johtaminen ja ulkoistaminen. 10

11 SIIS: Taloushallinnon prosessien kehittäminen Yritysjohto tarvitsee aikaa tuloksen analysointiin ja muutoksen hallintaan Tavoite: reaaliaikainen(?) ja ennustava tieto Toimintojen automatisointi ja sähköistys aina kun mahdollista Kilpailu pakottaa hakemaan kustannussäästöjä myös tukitoiminnoista Ei sähköistetä nykyprosesseja sellaisinaan Arvioitava ensin prosessien tavoitetiloja Mitkä toiminnot hoidetaan miten ja kenenkin toimesta 11

12 Ulkoistaa vai ei ja missä määrin? Tilannekohtainen analyysi Kustannustehokkuus? Parempi asiakaslähtöisyys? Parempi business-tuki? Kompetenssit ja niiden kehittäminen? Parhaiden käytäntöjen levittäminen? Ulkoistamisen määrä lisääntyy koko ajan Ml. sisäisen laskennan toiminnot --> kokemukset...? Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä hyviä kokemuksia (lähes) koko taloushallinnon ulkoistamisesta --> kumppanuus Palvelun laatu!? 12

13 Esimerkkiprosessi: myyntilaskutus Projektihenkilöt: Projektihenkilöt: laskurivit laskurivit wordlomakkeelllomakkeelle --> --> word- laskun laskun liitteeksi liitteeksi Taloushallinto Taloushallinto tekee tekee laskut laskut liitteiden liitteiden mukaan mukaan X-ohjelmalla X-ohjelmalla (sis. (sis. myyntireskontra) myyntireskontra) Virheiden Virheiden korjaus korjaus Viitesiirtojen Viitesiirtojen nouto nouto pankkiohjelmalla pankkiohjelmalla ja ja kohdistus kohdistus myyntireskontraan myyntireskontraan joka joka päivä päivä Prosessin kesto noin 60 h/kk Perintä Perintä Turhat toiminnot pois, yksi tietojärjestelmä, toimintojen ulkoistus, Laskujen Laskujen tulostus tulostus ja ja postitus postitus (postitse) (postitse) Ohjelma X Virheiden Virheiden korjaus korjaus Myyntireskontran Myyntireskontran yhteenveto yhteenveto ja ja kirjaus kirjaus kirjanpitoon kirjanpitoon KP-ohjelma Y 13

14 Projektihenkilöt: Projektihenkilöt: laskurivit laskurivit suoraan suoraan ASP-järjestelmään ASP-järjestelmään Virheiden Virheiden korjaus korjaus Prosessin kesto noin 25 h/kk Asiakkaan tal. hallinnon tehtävänä periaatteessa vain laskujen tarkastus. Tarkistus Tarkistus Sovittu kumpi hoitaa kunkin toiminnon (tai yhdessä). Laskujen Laskujen tulostus tulostus ja ja postitus postitus (postitse (postitse tai tai verkkolasku) verkkolasku) ASP-järjestelmä (sis. KP, RESK., LASK.) Perintä Perintä Viitesiirtojen Viitesiirtojen nouto nouto pankkiohjelmalla pankkiohjelmalla ja ja kohdistus kohdistus myyntireskontraan myyntireskontraan joka joka päivä päivä Asiakas Palveluntarjoaja 14

15 Milloin on syytä analysoida tilanne Sisäinen tarkastus ja/tai tilintarkastus huomauttaa epäkohdista Informaation käyttäjät eivät ole tyytyväisiä palvelun tarkkuuteen tai nopeuteen Taloushallinnosta vastaavilla henkilöillä kuluu paljon aikaa epäselvyyksien setvimiseen ja rutiinien pyörittämiseen/valvontaan Ei näkemystä oman taloushallinnon kustannustehokkuudesta (kustannushyötysuhteesta) 15

16 Odotuksia Tiedot rekisteröidään niiden alkulähteellä Kirjanpidon ja laskennan tapahtumat syntyvät reaaliaikaisesti alkuperäisistä tapahtumista Virheet korjataan siellä missä ne on aiheutettu Omalla laskentahenkilöstöllä enemmän aikaa business-tukeen 16

17 Odotuksia/vaatimuksia ohjelmistoilta Moniulotteisen tiedon hallintamahdollisuus Erilaiset organisaatiorakenteet, tuoteryhmittelyt, Joustavuus muutosten suhteen Eri laskentatavat mahdollisia Erilaiset kohdistussäänöt mahdollisia Monivaluuttamahdollisuus Hyvät linkit muihin järjestelmiin Mahdollisuudet porautua lähtötietojen taakse Hajautettu käyttö mahdollista Monitasoiset käyttäjäoikeudet mahdollisia 17

18 Taloushallinnon ajankäyttö ja resursointi Strat. Operatiivinen taso Kirjanpito Strateginen taso Operat. taso KP Ulkoistus 18

19 TAIDOT/ KOKEMUS/ SOVELTAMINEN KONTRIBUUTIO BUSINESS- TULOKSIIN Virheettömästi Virheettömästi Systemaattisemmin Systemaattisemmin Oikea-aikaisemmin Oikea-aikaisemmin Entistä nopeammin Entistä nopeammin Elektronisemmin Elektronisemmin Kustannustehokkaammin Kustannustehokkaammin TIEDOT FUNKTIONAALINEN TEHOKKUUS TEKNISTEN JA PEHMEIDEN KOMPETENSSIEN KEHITTÄMINEN 19 ASENTEET/SITOUTUMINEN

20 Kehityssuuntia Erityisen suuria uutuuksia ei (ehkä) näkyvissä Projektien sulattelua, ohjelmistojen kehitystä Prosessikehitystä, ulkoistamista, palvelukeskuksia Muutoksia toimintatavoissa Järjestelmien integrointitarpeet ovat realiteetti Taloushallinnon prosessien sähköistys Hitaampaa kuin odotettiin, mutta ehkä nyt... Ulkoistuksen eri muodot lisääntyvät Business Intelligence tarpeet lisääntyvät 20

21 Varsinaista lisäarvoa päätöksentekoon ja ohjaukseen tuottava johdon laskenta: Perinteinen vuosibudjetointi hylätään? BSC:n diffuusio kaikkialle (+ uudet muodot)? Yritysverkostojen talousohjaus Tietopääoman mittaus ja raportointi? 21

Moderni CFO. 8.5.2014 Visman Tietojohtamisen iltapäivä Pasi Harjula

Moderni CFO. 8.5.2014 Visman Tietojohtamisen iltapäivä Pasi Harjula Moderni CFO 8.5.2014 Visman Tietojohtamisen iltapäivä Pasi Harjula - Sisältö Aihealueet - Talousjohtajan roolin muutos - Muutostekijät - Muutoksen seuraus ja muutoksen hallinta - Talousjohtajan uusi rooli:

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO

SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO Case: Jyväskylän AM-Laskenta Oy Jaana Villman Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 Liiketalous JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) VILLMAN, Jaana Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä

SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä SELVITYS pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja liiketoiminnan sähköistymisestä Henrik Andersson Taitto: Marianne

Lisätiedot

Automatisoidun taloushallinnon vaikutukset tilintarkastukseen

Automatisoidun taloushallinnon vaikutukset tilintarkastukseen Automatisoidun taloushallinnon vaikutukset tilintarkastukseen Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Minni Kemppi 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AUTOMATISOIDUN

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

Henna Pirkola SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj

Henna Pirkola SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Henna Pirkola SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Toukokuu 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TALOUSHALLINNON KEHITTYMINEN...

Lisätiedot

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS

1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 1 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON PIKAOPAS 2 / 9 1. Mitä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallinnon, kuten myyntilaskujen laatimisen ja lähettämisen,

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Enemmän kuin kumppanuus

Enemmän kuin kumppanuus YRITYSJOHDON TALOUSLEHTI 1 2005 Enemmän kuin kumppanuus Johtaja Jukka Tuominen, Coor Service Management Oy: Ulkoistuksen edelläkävijyys ratkaisi Miljoonaa matkailijaa palveleva Helsinki Expert Oy uudisti

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Sähköinen asiointi/kaupankäynti

Sähköinen asiointi/kaupankäynti Sähköinen asiointi/kaupankäynti Kun selailee mitä tahansa tietotekniikkalehteä tai weppisaittia ei voi olla törmäämättä seuraaviin sanoihin: eprocurement, ecommerce, ebusiness, esales, eprocess, econtent.

Lisätiedot

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA

Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Heli Pietilä SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN ALUEEN TILITOIMISTOISSA Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto 2012 SÄHKÖISEEN TALOUSHALLINTOON SIIRTYMINEN RAUMAN

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot