Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti."

Transkriptio

1 1..1 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Olennaiset tapahtumat tilivuonna Vuoden 2014 aikana jatkettiin edellisenä vuonna käynnistettyä keskustelua siitä, miten kasvatus- ja sivistyslautakunta toteuttaa kunnan strategista tavoitetta tehokas ja toimiva palvelurakenne. Toimintoja on uudistettu kaikissa yksiköissä. Tilojen käyttöä on niinikään pyritty tehostamaan, jonka johdosta muun muassa tilojen vuokraus käsiteltiin uudelleen lautakunnassa: koulujen tilat ovat koulutyön ulkopuolella maksuttomia mynämäkeläisille toimijoille Laurin koulun, lukion ja Karjalan koulun liikuntasalia lukuun ottamatta. Palveluverkon osalta järjestettiin iltakouluja sekä lautakunnan että ylempien hallintoelimien käsittelyissä, mutta kouluverkon tulevaisuudesta ei tehty ratkaisuja vuoden 2014 aikana. Asian keskeneräisyyden vuoksi esimerkiksi osaston kehittämisen strategiaa ei ole työstetty, sillä kouluverkon kokonaisuudesta päättäminen on olennainen tekijä tulevaisuutta suunniteltaessa aivan kaikessa osaston työssä. Lukioiden osalta Mynämäessä on tehty erinomaista työtä, joka näkyi valtakunnallisissa vertailuissa koko vuoden 2014 ajan. Lukioverkon tulevaisuuden osalta kunnassa tehtiin jo loppuvuodesta 2014 valmisteluja, jotta kaikki asiat itsearvioinnista lähtien ovat kunnossa, kun hakuprosessi mahdollisesti käynnistyy vuoden 2015 lopulla. Kasvatus- ja sivistyslautakunta on pyrkinyt löytämään hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja osin päästy eteenpäin. Virkamiehet järjestivät kaksi avointa tilaisuutta vuoden aikana, joissa mietittiin konkreettisia esimerkkejä yhteistyön kehittämiseksi. Etsivä nuorisotyö käynnistyi Mynämäen koordinaatiovastuulla kolmen kunnan yhteistyönä vuoden 2014 alusta ja vaikka uusien mallien etsiminen on ollut työlästä, on lopputulos ollut onnistunut. Osasto on myös tehnyt ja suunnitellut jatkon osalta omaa toimintaa tukevia ostopalveluja erityisesti vapaa-aikasektorilla. Monissa olennaisissa asioissa kuten opetussektorin osaamisen kehittämisessä ja oppilashuollon organisoitumisessa on hyödynnetty hankerahaa ja tehty alueellista yhteistyötä etenkin perusturvakuntayhtymä Akselin sekä Akseli-kuntien kesken. Varhaiskasvatuksen osalta tilanne on ollut hankala viime vuosina, sillä sisäilmaongelmat ovat olleet erityisesti päiväkodeissa suurena ongelmana ja esteenä sisältöjen kehittämiselle vakaissa olosuhteissa. Vuoden 2014 lopulla valmistui Pikkulaurin päiväkodin isoin osa, jonne saatiin sijoitettua kaikki ongelmakiinteistöjen lapset ja henkilökunta. Tästä alkaen on ollut mahdollisuus keskittyä olennaiseen palvelun sisällön kehittämiseen. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset Kriittiset tavoitteet menestystekijät Henkilöstön osaaminen Motivoitunut Hyvät oppimistulokset, henkilökunta mahdollisimman pätevä ja osaava henkilökunta Tavoitetaso Mittari Toteuma Pätevä henkilökunta Pätevyysvaatimusten täyttö 100 %, Oppimistulokset (perusopetus ja lukio) 100 % Käyty

2 Työtyytyväisyys Koulutusta henkilöstölle ja päättäjille Asiakas Sujuva ja perusteltu päätöksenteko Palvelut Ajantasainen asioiden valmistelu ja kehittäminen Talous Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty toiminta Työilmapiiri ja johtaminen koulutusmyönteisyys organisaatiossa Huolellinen valmistelu ja selvitykset päätöksenteon tukena Sujuvat kokous- ja neuvottelukäytännöt, päätöksistä tiedottaminen Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi talouden muutoksiin Henkilöstön kuunteleminen ja työtyytyväisyyden kehittäminen Osaava henkilökunta ja luottamushenkilöt Päätöksien ripeys, pysyvyys ja tasapuolisuus Määräaikojen pitävyys Määrärahojen riittävyys käydään 100% sekä todennetaan epäkohdat ja se, mihin epäkohtiin puututtu Koulutuspäivien määrä ja laatu Läpimenneet muutoksenhaut ja otto-oikeudet Läpimenneet oikaisuvaatimukset ja valitukset euroa / asukas Koulutusta /asukas 500 Sivistystoimen hallinto TP 2013 TA 2014 TAM 2014 MTA POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Suoritteet ja tunnusluvut 500 Sivistystoimen hallinto TP 2013 TA tot % Suoritteet lautakuntien kokoukset ,0 Tunnusluvut euroa/asukas ,0 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatus Päivähoidonjohtaja Erja Santanen, Vs Ulla Luolila Lakisääteisen, lapsen ja perheen tarpeista lähtevän, laadukkaan päivähoidon ja esiopetuksen tarjoaminen.

3 Olennaiset tapahtumat tilivuonna Toimintaa varjostivat alkuvuonna jatkuneet sisäilmaongelmat eri tiloissa. Pikkulaurin päiväkodin ensimmäisen osan valmistuminen helpotti tilannetta syksyllä Tällöin viisi lapsiryhmää pääsi muuttamaan uusiin tiloihin, mikä oli todella hieno asia. Päiväkodin johtajan tehtävä oli avoinna, ja kaikki henkilöratkaisut tehtiin vuoden 2014 lopussa. Tämän jälkeen tilanne on ollut hyvin myönteinen siltä osin, että yleinen palaute on sekä tilojen että toimintojen osalta ollut hyvin positiivista. Myös muissa yksiköissä on panostettu edelleen kehittämistyöhön kaikkien muiden yksikköjen osalta palaute on aikaisempinakin vuosina ollut hyvin myönteistä. Henkilöstön määrää on pikkuhiljaa hieman lisätty, ja henkilöstön koostumus on muuttanut muotoaan. Henkilöstölisäys johtuu etenkin siitä, että sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten, että alle 3-vuotiaiden osuus on kasvanut, jolloin henkilöstöä tarvitaan määrällisesti enemmän. Perhepäivähoitajia on jäänyt eläkkeelle, ja heidän tilalleen on joko palkattu vastaava työntekijä tai vaihtoehtoisesti henkilöstöä on lisätty muualle, jotta Mynämäki on täyttänyt lakisääteisen hoitopaikkojen henkilöstömitoituksen velvoitteen. Toimintaa pyöritetään kustannustehokkaasti niin, että olemassa olevat paikat ovat täynnä. Sähköinen päivähoitohakujärjestelmä otettiin loppuvuodesta 2014 käyttöön. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet 2014 Strategiset Kriittiset tavoitteet menestystekijät Henkilöstön osaaminen Pätevä, oikein mitoitettu henkilöstö Yhtenäiset työkäytännöt Työtyytyväisyys Asiakas Laadukas esiopetus ja päivähoito koko kunnassa Palvelut Hoitopaikkojen määrän pitäminen tarvetta vastaavana Hyvä yhteistyö eri päivähoitoyksikköjen välillä Työilmapiiri ja johtajuus Varhaiskasvatussuun nitelman ja esiops:n noudattaminen ja ajantasaisuus Asiakastyytyväisyys (joka toinen vuosi lapsille, joka toinen vuosi vanhemmille) Päivähoitotilojen riittävyys Tavoitetaso Mittari Toteuma Työntekijöillä lain mukainen pätevyys Täydennyskoulutusta vähintään 2 päivää/henkilö Jokaisessa päiväkodissa on pätevä lähiesimies Sairauspoissaolojen määrä ei kasva Arviointikysely Päiväkotitiloja riittävästi, turvalliset ja terveelliset 100 % Täydennyskoulutuspäivie n määrä Sairauspoissaolojen määrä Keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5 Hoitopaikan järjestäminen lain edellyttämässä ajassa 90 % päteviä Täydennyskoulutuspäi viä riittävästi käyty Sairauspoissaolojen määrä lisääntynyt (väistötilat ja sisäilmaongelmat) Ei tehty tänä vuonna Hoitopaikat järjestynyt lain edellyttämänä aikana Sähköisten palvelujen käytön lisääminen Lapsen varhaisen ja oikea-aikaisen tuen havaitseminen ja tuen tarpeen arviointi Ajantasaisen ohjelmiston hankkiminen Sähköinen päivähoitohaku Työaikasuunnitelmat Varautuminen tuntiperusteiseen laskutukseen Sähköisten palveluiden määrä Erityislastentarhanopettaj Sähköinen päivähoitohaku otettiin käyttöön Erityislastentarhanopet

4 Talous Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Erityislastentarhanop ettajat lapsiryhmien toiminnassa mukana Henkilöstömitoitus oikein kaikissa päivähoitoyksiköissä Kaksi erityislastentarhan-op ettajaa, tukitoimet aloitetaan heti Nettomenot/hoitopaik ka/vuosi alittaa valtakunnallisen keskiarvon ien määrä Nettomenot /hoitopaikka/vuosi tajia kaksi mutta toinen epäpätevä Toiminta tehokasta, vertailuluvut saadaan myöhemmin 505 Varhaiskasvatus TP 2013 TA 2014 TAM 2014 MTA POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Suoritteet ja tunnusluvut 505 Varhaiskasvatus TP 2013 TA Suoritteet Päiväkodit; kokopäivä osapäivä esiopetus Erityispäiväh; Perhepäiväh; Ryhmäperhep; kokopäivä osapäivä esiopetus 4 11 Ostopalvelup; Muu päivähoito; kotihoidontuki, perhettä Tunnusluvut / hoitopaikka Päiväkoti/ koko Esiopetus Perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväh Kotihoidontuki /perhe

5 Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Opetustoimi Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman laadukasta perusopetusta sekä yleissivistävää toisen asteen tutkintoon (yo-koe) johtavaa lukio-opetusta. Olennaiset tapahtumat tilivuonna Perusopetuksen ja lukio-opetuksen osalta opetus jatkui pääpiirteissään entisellä pohjalla. Toimintoja pyrittiin tehostamaan niin, että saataisiin säästöjä aikaan. Perusopetuksen puolella tunteja vähennettiin neljällä vuosiviikkotunnilla, joka toi arviolta noin euron säästön syksyn osalta. Samaan aikaan haettiin useita kehittämisrahoja ja hankerahoja, joiden avulla pystyttiin tekemään kehittämistyötä. Yleinen kustannusten nousu kuitenkin aiheuttaa sen, että säästötoimista huolimatta kustannukset nousevat (tilojen ylläpitokustannukset, ruuan hinta, materiaalikustannukset, palkkakustannukset jne). Kuten koko sektorin osalta todettiin toimintakatsauksen alussa, kouluverkon ratkaisu on olennainen tulevaisuutta suunniteltaessa etenkin, jos kunnan tulee merkittävästi pyrkiä säästämään palvelujen tuotannossa. Lukion menestys valtakunnallisissa mittauksissa korostui vuoden 2014 aikana, ja Mynämäki sai paljon positiivista huomiota laadukkaan lukiokoulutuksen ansiosta. Vuoden 2014 aikana opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti osaltaan säästöpaineista ja valtakunnallisesta lukioverkon tiivistämisen paineista. Järjestämislupien hakuprosessi käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, mutta jo vuoden 2014 aikana alettiin valmistautua siihen, että Mynämäessä kaikki hakukriteerit ovat kunnossa. Lukioon on muun muassa perustettu itsearvioinnin ryhmä, joka on tehnyt paljon työtä arvioiden oppilaitoksen toimintaa eri näkökulmista. Opiskelijoilla on keskeinen rooli itsearvioinnin tekemisessä. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 (perusopetus) Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma Henkilöstön osaaminen Pätevä ja oikein mitoitettuhenkilökunta Koulujen välinen yhteistyö, riittävä Tehtävien edellyttämä pätevyys kaikilla Päteviä % 100 % täydennyskoulutus Työtyytyväisyys Asiakas Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut Palvelut Lain ja opetussuunnitelman mukaiset laadukkaat palvelut Johtajien kouluttaminen Työilmapiiri ja johtajuus Opetussuunnitelmien noudattaminen ja ajantasaisuus Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Kaikilla tehtävien edellyttämä pätevyys Oppimistulokset saavutettu Kaikkien ryhmäkokojen keskiarvo ja tehokkaasti järjestetyt lakisääteiset koulukuljetukset Täydennyskoulutuspäivät käydään 100 %, puututaan epäkohtiin Päättötodistusten saaneiden 100 % Kyläkoulujen, Laurin ala-ja yläkoulujen sekä kaikkien koulujen yhteinen ryhmäkokojen keskiarvo ja koulukuljetusreittien määrä 270 koulutusta, ka noin 3,6 pvää/hlö Käyty 100 % 100 % vaihteluväli 4-22 Perusopetuspalvelut Laadun ja alueellisen Perusopetuspalvelut Laatu-hankkeen Osaava-hankkeen ja

6 osallistuvat lasten ja nuorten laadukkaiden hyvinvointipalvelujen kehittämiseen yhteistyön ennakkoluuloton kehittäminen ovat mukana perusopetuksen Laatu-hankkeen soveltamisessa käytäntöön. Vanhempien osallistaminen tärkeätä vanhempien ja koulun yhteistyötä mittaavassa kyselyssä tavoitellaan sitä, että selvä enemmistö on tyytyväisiä palveluun eteneminen Mynämäen kaikissa peruskouluissa. 258-kysely huoltajille keväällä 2014 ja sen tyytyväisten vastaus% oppilashuolto-hankkee n puitteissa useita laadun parantamisen koulutuksia Perusopetuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen Sähköisten palvelujen ja oppimisympäristöjen lisääminen perusopetuksessa Hyvä ja laadukas oppilashuolto on hyvä lähtökohta nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseen. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen kunnan hallintokuntien, Akselin ja alueen kesken Hankkeiden koordinointi omana tai ostopalveluna Asianmukainen laitteisto kouluissa määritelty uusittu tvt-strategia, Wilma ohjelman käyttö kaikilla huoltajilla Yhteisten toimintatapojen löytyminen ja kehittäminen Osaamisen ja laadun lisääminen hankkeiden avulla TVT-strategia valmiina ja kaikkien tiedossa 2014, kouluun ilmoittautuminen Wilma-oppilasvalvont aohjel-man kautta (100%), Koulujen, varhaiskasvatuksen, kuraattorin, vapaa-aika, sosiaalitoimen ja Akselin yhteistyön lisääminen, oppilashuollon kehittämishankkeen hakeminen yhdessä Akselin ja naapurikuntien kanssa Hankkeiden tulokset käytännössä Uusittu strategia valmiina, sen pohjalta toimenpidesuunnittelun aloittaminen, Wilman käyttö 100 % Yhteistyötapaamiset ja ison oppilashuoltoryhmän kokoukset (määrä), onnistuneiden oppilashuollon kehittämishankkeiden määrä Useita hankkeita, Mynä mäellä keskeinen rooli mm Osaava-hankkeen koordinaattorina TVT strategia valmistui ja esiteltiin kesäkuussa 2014 (julkaistiin helmikuussa 2015), Wilma 100 % Oppilashuolto saatettu uuden lainsäädännön mukaiseksi. Eri tason suunnitelmatyö oli käynnissä syksyn 2014 aikana. Käytännön ohr-työ toimii yhteistyönä Akselin kanssa tiivistyneenä uuden lainsäädännön myötä. Yhteinen kehittämishanke meneillään. Nuorten osallistumisen ja yritteliäisyyden lisääminen yhdessä nuorisotoimen kanssa Koulukiusaamisen estäminen Talous Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Nuorten aktivoiminen osallistumaan ja yrittämään Hyvien toimintamallien löytäminen Määrärahojen seuranta, nopea reagointi muutoksiin ja oikein mitoitetut palvelut Yrittelijäisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen lisääminen Kiva-koulun puitteissa kysely henkilökunnalle ja opettajille, lisäksi käytetään ohjelmia Lions-quest ja Turvataito, joilla pyritään parantamaan kouluviihtyvyyttä ja elämän taitoja Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa Yrittäjyyskasvatusproje ktien, koulutusten ja tempausten vaikutukset kouluissa sekä muualla kunnassa Pyritään minimoimaan koulukiusaaminen käytössä olevilla ohjelmilla ja Kiva-koulu -hankkeella euroa / oppilas 8288 Yrittäjäkylässä toista vuotta mukana. Yläkoulussa oma yrittäjäkasvatuskurssi, lukio hakenut EU-rahoitusta yrittäjyyskasvatuksen projektista. Kiva-koulu, Lions-quest ja Turvataito koulujen arjessa. Opettajille ja oppilaskunnille koulutusta Osaavan kautta, kouluviihtyvyys nostettu yhdeksi pääteemaksi.

7 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 (lukio) Strategiset Kriittiset tavoitteet menestystekijät Henkilöstön osaaminen Pätevä henkilöstö Rekrytoinnin onnistuminen Tavoitetaso Mittari Toteuma Henkilöstö pätevää Epäpätevien osuus % Kaikki päteviä Työtyytyväisyys Asiakas Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut Asiakastyytyväisyys Palvelut Lain ja opetussuunnitelman mukaiset palvelut Alueellisen yhteistyön syventäminen lukio-opetuksessa Monipuolinen ja laajentuva kurssitarjonta Koulukiusaamisen estäminen Talous Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Täydennyskoulutus 1 päivä / vuosi Täydennyskoulutuspäivät.Tutkinnot Työilmapiiri ja Kyselyjen keskiarvo Kyselyjen keskiarvo johtajuus vähintään 3 / 4 Lukiolainsäädännön ja opetussuunnitelman toteutuminen Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen Alueellisten hankkeiden ennakkoluuloton kehittäminen Opiskelijoiden motivoiminen sekä verkko-opetuksen vaatima tietotaito ja teknologia Hyvien toimintamallien löytyminen Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut Opetussuunnitelma toteutuu, ei läpi menneitä valituksia Kyselyjen keskiarvo vähintään 3 / 5 Opetusryhmät keskimäärin < 20 Yo-tulokset paremmat kuin valtakunnallinen keskiarvo Syvenevän yhteistyön malli lähikuntien kesken Kaikki tarjottavat kurssit toteutuvat Kiusattujen määrällinen % < valtakunnallinen keskiarvo < Samankokoisten lukioiden keskiarvo < 7000 euroa / opiskelija Läpimenneet valitukset - Kyselyjen keskiarvo Ryhmäkokojen keskiarvo Yo-tuloksien keskiarvo Alueelliset hankkeet Toteutuneiden kurssien % Kiusaamiskyselyjen % keskiarvo yht 60 koulutuspäivää, n 4 pvää/henkilö tehtiin opiskelijoille, ei henkilökunnalle useita kyselyjä, kaikissa hyvä keskiarvo 19 euroa / opiskelija ,62 Mynämäki 4.06 koko maa, toteutui Isoverstaan kurssitarjonta, mukana useissa alueellisissa ja seudullisissa hankkeissa, haettu myös EU-rahoitusta Toteutui 1,2 (asteikolla 1-hyvä, 5-huono) Talous 510 Opetustoimi TP 2013 TA 2014 TAM 2014 MTA POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate

8 Suoritteet ja tunnusluvut 510 Opetustoimi TP 2013 TA tot % Suoritteet kouluja (peruskoulut + lukio) ,0 oppilaita (perusopetus) ,0 aloituspaikkoja (lukio) ,0 opiskelijoita (lukio) ,0 muista kunnista ,0 Tunnusluvut euroa/oppilas ,0 euroa/opiskelija ,0 Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä: (oppilasmäärä tilinpäätöksessä kouluvuoden keskiarvo, talousarviossa tilastointipäivä 20.9.) TP 2013 oppilasmäärä MTA 2014 oppilasmäärä TP 2014 oppilasmäärä Aseman koulu Huolin koulu ,5 Ihalaisten koulu Karjalan koulu Laurin koulu ,5 Tarvaisten koulu Tavastilan koulu Pyhän koulu Tulosalue Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava, kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kuntalaisille kilpailukykyiseen hintaan (liikunta, kulttuuri ja kirjasto, nuoriso ja ap/ip-toiminta) Olennaiset tapahtumat tilivuonna Nuorisotoimessa järjestettiin etsivää nuorisotyötä. Mynämäki toimi isäntäkuntana Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten yhteiselle etsivälle nuorisotyölle. Kylätalo Mietolassa järjestettiin toimintaa ensimmäistä vuotta ostopalvelusopimuksella. Sisällön nuorisotalotyötön järjesti 4 H- yhdistys. Lisäksi uutena kokeiluna nuorisotyössä oli kesänuorisotalotoiminta ja kesäkahvilatoiminta yhteistyössä 4 H:n kanssa. Liikuntapuolella aloitettiin aikuisten terveyttä edistävän liikunnan palvelut sekä panostettiin runsaasti matalan kynnyksen liikuntapalveluihin sekä seniorien liikuttamiseen. Kulttuuri- ja kirjastotoimessa on vietetty Tove Jansson 100- vuotta sekä kansainvälisyysvuotta.

9 Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Mittari Toteuma Henkilöstön osaaminen Työhyvinvoinnin ja Esimiehet päteviä Asiantunteva Johtamiskyselyt ei toteutunut osaamisen aktiivinen ylläpitäminen johtajuus Pätevät työntekijät 100 % Tutkinnot 100 % Asiantunteva henkilöstö Työtyytyväisyys Asiakas Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut kehittyvät Henkilöstön pysyvyys Työilmapiiri ja johtaminen Uusien innovaatioiden toteuttaminen kirjasto- ja vapaa-aikapalveluis sa Vaihtuvuus < 5 % henkilöstöstä Kyselyjen keskiarvo vähintään ¾ Olemassa olevia sähköisiä palveluja kehitetään Vaihtuvuus % Kyselyjen keskiarvo Asiakastyytyväisyys Henkilöstön vaihtuvuus on alle 5 % ei kyselyitä 100% Asiakastyytyväisyys on hyvä, poikkeuksena uima-halli Kehitetään edelleen Asiakastyytyväisyys säilyy nykytasolla Palvelut Uusia aktiivisia toimintamalleja kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden palvelutuottajien kesken Kirjasto ja kulttuurin sekä liikunnan ja nuorisotoimen yhteistyön lisääminen Palvelulaatu Olemassa olevien toimintatapojen ylläpitäminen ja uusien toimintamallien luominen Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluje n ennakkoluuloton tarkastelu Asiakastyytyväisyyde n keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5 Yhdistysten ja kunnan yhteistyön vahvistaminen Uudet innovaatiot Mietoisten kylätalossa ja kyläkouluissa Asiakaskyselyt Keskiarvo yli 3 Yhteinen toiminta ja tapahtumat Hankkeiden määrä 10 Toteutunut Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Talous Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut Asukkaiden aktivoiminen osallistumaan Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut Nuorien ja nuorisoparlamentin osallistumisen lisääminen kunnan päätöksenteossa Toiminta hoidetaan määrärahojen puitteissa Edustajan osallistuminen lautakunnan kokouksiin Asukkaiden tekemien aloitteiden määrä Ei osallistunut Pienten aloitteiden määrä on noin 10, osa totetutettu euroa/ asiakas kirjasto 41,78 kulttuuri 3,26 liikunta 32,03 uimahalli 15, 04 Nuorisotyö 86 /alle 29 v, 25,83 /asukas AP/IP 1969 /asiakas Etsivä (3729) 0,47 /asukas Nuorten työllistäminen 2,84 /asukas

10 Talous 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TP 2013 TA 2014 TAM 2014 MTA POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate Suoritteet ja tunnusluvut 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TP 2013 TA tot % Suoritteet nuorisotiloja ,0 kävijöitä ap/ip -asiakkaat ,0 liikuntatilat ,0 kirjastot ,0 lainaukset ,0 museot ,0 kulttuuritapaht ,0 Tunnusluvut /nuoriso ,0 /ap-ip-asiakas ,0 liikunta /as ,8 kirjasto /as ,0 kulttuuri /as ,0 Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä TP 2013 TA 2014 TAM 2014 MTA POIKKEAMA Tuotot Kulut Toimintakate

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS Pihtiputaan sivistyslautakunta Siv.ltk 24.2.2015/ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 / PIHTIPUDAS Peruskoulun, lukion, Viitaseudun opiston, kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

S i v u 0. Tasekirja 2014

S i v u 0. Tasekirja 2014 S i v u 0 Tasekirja 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto xx.x.2015 S i v u 1 SISÄLTÖ I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 KUNNAN HALLINTO... 3 2.1 Kunnanvaltuusto... 3 2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot