Kirjaston uudet kumppanuudet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 2013 / Seinäjoki Mikko Vainio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjaston uudet kumppanuudet. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 2013 / Seinäjoki Mikko Vainio mikko.vainio@vantaa.fi"

Transkriptio

1 Kirjaston uudet kumppanuudet Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät 2013 / Seinäjoki Mikko Vainio

2 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2

3 Tänään puhutaan: 1. Käsitteitä ja tapauksia 2. Sääntöjä, etiikkaa ja malleja 3. Onko ilmassa trendejä? Tyypillisiä, runsaasti käytössä olevia yhteistyön muotoja Uusia, kehitteillä olevia toimintatapoja 4. Suuren luokan bisnes? Minkälaisista summista puhutaan? Kuka hyötyy ja miten? Miten alkuun? 3

4 Lahjoitus on rahallista tai toiminnallista panostusta, josta lahjoituksen saaja hyötyy yksipuolisesti. 4

5 Vapaaehtoistyö rinnastetaan lahjoitukseen, jos se on vastikkeetonta. 5

6 Sponsorointi on yrityksen tai yhteisön markkinointia. Sponsoroiva osapuoli osallistuu taloudellisesti joko suoraan rahoittamalla kumppanin toimintaa tai tarjoamalla rahanarvoista etua ja odottaa saavansa panokselleen vastasuoritusta. Sponsorointi ei ole vastikkeetonta. Sponsorointi kuuluu markkinoinnin muotona kuluttajansuojalain piiriin. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 6

7 Brändi = mielleyhtymät, joita pyritään vahvistamaan Mielleyhtymät ovat lupaus yritykseltä asiakkaalle. Mielleyhtymiä voivat olla esimerkiksi innovatiivisuus, korkea palvelutaso tai hyvä hintalaatusuhde. 7

8 Yhteisbrandays, co-branding, brändikumppanuus: kaksi tai useampi tahoa muodostavat allianssin luodakseen markkinointisynergiaa. 8

9 Tuotekehityskumppanuus: kaksi tai useampi tahoa muodostavat allianssin luodakseen synergiaa tuotekehitykseen. 9

10 Goodwill eli liikearvo: rahassa mitattava aineeton omaisuus. Yrityksen koneiden, henkilöstön yms. ylittävä arvon osuus, esim. maine, brändi tms. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 10

11 Palvelumuotoilu ja tuottavuus Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 11

12 Liika on aina liikaa! Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 12

13 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 13

14 Kumppanuusesimerkkejä

15 Yhdessä tuumataan selvitys, tuloksia Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa 2011 / Mervi Heikkilä, Teemu Jousmäki - Kirjastojen laatusuositus (OKM) kannustaa yhteistyöhön - yhteistyö kunnan muiden toimijoiden kanssa yleistä ja helppoa, sopimuksia ei useinkaan tarvita - keskimäärin kolme kolmannen sektorin kumppania / kirjasto - kumppaneita yleensä halutaan lisää - vain neljässä vastaajakirjastossa yritysyhteistyötä. Yhteistyön esteinä mm. kaupallisuuden ja ei-tasapuolisuuden pelko - sopimus-, vastuu- ja kustannustenjakokysymykset Vantaan koettiin kaupunki, esityksen hankaliksi tekijä 15

16 Miksi joku haluaisi kirjaston kumppaniksi? 1. Kirjaston tuoma goodwill yhdistettynä omaan brändiin 2. Kirjaston tuoma näkyvyys 3. Kirjaston avaamat uudet liiketoimintamahdollisuudet 16

17 Miksi kirjasto haluaisi kumppanin? 1. Strategiset syyt: kirjaston on syytä olla elinkeinoelämän edustajille muutakin kuin kustannus 2. Kirjaston oma brändi: tietyt kumppanuudet voivat tukea kirjaston omaa mainetyötä 3. Huipputeknologia: jotkin kirjastot tarvitsevat tekniikkaa, jota ei vielä ole olemassa (esim. Keskustakirjasto). Mikä tahansa kirjasto voi kuitenkin tarjota kansainvälisten markkinoiden referenssin 17

18 E-lukemisen markkinointisynergiaa: Crime Time kustannusosuuskunta, Elisa Kirja, Samsung Nordic, Helsingin kaupunginkirjasto 18

19 Taskukirjastossa tuotekehityksen synergiaa: Helsingin kaupunginkirjasto, Uusi Tehdas ja Taiste Oy Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 19

20 Vuorovaikutus- ja käyttöliittymäsuunnittelu, Taskukirjasto / Hki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 20

21 Kolmannen sektorin goodwill : lukukoirat, läksyapu, kotipalvelu, tapahtumat, lakimiehet Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 21

22 Kirjaston avaamat markkinat: Active Life Village (Pyhtään kunta) Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 22

23 Pieksämäen seutuopisto - Opisto tavoittaa 30 % asukkaista, maassa keskim % - Opiston bruttomenot alle 1 % kaupungin kokonaismenoista - OKM:n laatupalkinto 2010 Miksi? - Tiivis yhteistoiminta kirjasto-kulttuuri-liikuntatoimen kanssa, tiloja myöten > me - Kirjastoautokerho Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 23

24 Etiikka, säännöt, ohjeet, mallit

25 Lähteitä Kirjastotyön eettiset periaatteet / Suomen kirjastoseura, Finlands svenska biblioteksförening ja Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2011 ei sisällä mitään tästä aiheesta! Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi / Opetushallitus ja Kuluttajavirasto, 2007 Muistilista yleisten kirjastojen sponsorinti-, mainontaja markkinointiyhteistyön pelisäännöistä / Opetusministeriö 2001 Sponsorship Policy / Vancouver Public Library, 2004 Koulusponsorointi ja muu markkinointi kouluissa / Kuluttajavirasto, Kuluttajaoikeuden linjauksia 1997 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 25

26 Arvot ja normit? Yritysyhteistyötä säädellään monella säännöllä, asetuksella, lailla tai normilla - tietosuoja, yksityisyys, henkilörekisterit - piilomainonta ja markkinoinnin muut peitellyt muodot - lapsiin kohdistuva markkinointi, markkinoinnin totuudenmukaisuus - kuntalaisen oikeus käyttää kirjaston palveluja sponsoroinnista riippumatta sekä tieto siitä, milloin on kyseessä markkinointi, milloin ei - hankintalain määräykset, kunnan omat hankintasopimukset - hallintolaki Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 26

27 Kumppanuudet eivät tule tyhjästä - Kumppanuuskokonaisuuden hyväksyttäminen kehysorganisaatiossa Strategia, pelisäännöt, viestintävastuut, laajemman kokonaisuuden maineen hallinta, juridiikka - Aktiivinen kumppaneiden hankinta nimetyt yhteystahot, viestintä, valmiita kumppanuusskeemoja esimerkkeineen tarjolla, markkinointiviestit - Kumppanuuden toteuttaminen ja jälkimarkkinointi kumppanuuden tuloksellisuuden edistäminen ja arviointi Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 27

28 Sponsoroinnin sääntöjä Vantaalla - sponsoroinnin on oltava hyvän tavan ja totuuden mukaista - sponsoroinnissa ei saa käyttää hyväksi lasten tai nuorten pelkoa, hyväuskoisuutta, luottamusta ja kokemuksen puutetta - sponsorointiaineisto tai -toimet eivät saa sisältää nimenomaista kehotusta ostaa sponsorin tavaroita tai palveluja - kirjaston asiakkaille on sallittava myös kriittinen suhtautuminen sponsoriin tai hänen tuotteisiinsa - sponsorointi ei saa sisältää väitteitä, joiden mukaan jotkut tavarat tai tuotteet ovat parempia tai huonompia kuin toiset, ellei näistä ole esittää kirjallista näyttöä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 28

29 Trendejä? Mikä on nyt muotia?

30 (Yleinen) kirjasto 2013 Lahjoitukset: - kirjalahjat, taidelahjat, palkinnot Vapaaehtoistyö: - tapahtumat, läksypiirit, lukukoirat, Pro kirjasto liikkeet Sponsorointi: - tapahtumat Yhteisbrandays - kirjastojen yhteinen brändi, esim. HelMet 30

31 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 31

32 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 32

33 Idullaan tai hahmottumassa Vapaaehtoistyön organisoinnin ammattimaistuminen: - tapahtumat, läksypiirit, lukukoirat, Pro kirjasto liikkeet, nuorisotyö, vertaisnuoret, kotipalvelu, kirjastojen pito avoinna Sponsoroinnin laajentuminen: - uudet palvelut, showroom-palvelut (verkkopalvelut, TVT, 3- ja 2D esineet, e-lukeminen, rfid ) Yhteisbrandays - Julkishallinnon brandien markkinointi yhdessä kaupallisten toimijoiden kanssa. Brändien vienti ulkomaille Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 33

34 Lukukoirat Vantaalla Opaskoirat Ärri, Famu ja Walla ohjaajineen vuorottelevat Tikkurilan kirjastossa. Paikallinen opaskoirayhdistys tuottaa vapaaehtoisuuteen perustuvan palvelun. 34

35 YLE Jyväskylän Kypärämäessä vapaaehtoiset talkoolaiset pitävät kirjastoa auki kahtena iltana viikossa. Keväällä alkanut kokeilu on todettu toimivaksi ja sitä aiotaan jatkaa. Seija Laitinen-Kuisma: Meillä on hyvät kokemukset Kypärämäestä. Nyt myös Kuokkalassa asukasyhdistys on lähestynyt meitä, ja mietitään, voisiko Kuokkalaankin kokeilla samantyyppistä palvelua. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 35

36 Pop up kirjastotilassa 36

37 Kaupunkiverstas Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 37

38 Co-branding Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 38

39 Co-branding Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 39

40 Vier Noord-Hollandse bibliotheken in commerciële handen Voor het eerst komen een aantal Nederlandse bibliotheken in commerciële handen, schrijft NRC-redactrice Floor Rusman deze ochtend in nrc.next. Vanaf 2014 worden vier Noord- Hollandse bibliotheken uitgebaat door Karmac Bibliotheek Service. Het is een direct gevolg van bezuinigingen. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 40

41 Neljä pohjois-hollantilaista kirjastoa kaupallisiin käsiin (Google Translate) Ensimmäistä kertaa useita Hollannin kirjastoja kaupallisissa käsissä, kirjoittaa NRC:n toimittaja Floor Rusman tänä aamuna. Vuodesta 2014 alkaen neljää pohjois-hollanntilaista kirjastoa hoitaa Karmac Library Service. Sopimus on suoraa seurausta budjettileikkauksista. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 41

42 Vapaaehtoistyön ja varainkeruun ammattimainen organisointi Kirjastot muualla - Singapore kirjastoissa vapaaehtoista linkki - San Francisco linkki - Friends of the Libraries of Hawaii ylläpitää 50 kirjastoa linkki - Höllvikenin kunta Ruotsissa linkki Muut alat Suomessa - MLL linkki - SPR ystävätoiminta linkki - suurimmat kunnat, esim. Espoo ja Vantaa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 42

43 Esimerkkejä suomalaisista kirjastoista Kansalliskirjaston varainkeruu: - nimekkäät keulahahmot, ekslusiivisia tapahtumia jäsenistölle - ystäviltä saatu merkittäviä raha- ja aineistolahjoituksia - Vallilan kirjaston ystävät (Helsinki): - alun perin kirjaston ja kaupungin johtoa vastaan kerätty addressi käännetty myönteiseksi kehitysvoimaksi. Ystävät toimivat täysin itsenäisesti - ystävyys kanavoituu kirjaston käyttöön, markkinointiin, vapaaehtoistyöhön ja lahjoituksiin - Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 43

44 Ja eikun rikastumaan!

45 Vantaan viesti kumppanuuksia etsittäessä: tehokas, taloudellinen ja rakastettu - hyväksytetty lautakunnassa yritysyhteistyön ja kumppanuuksien pelisäännöt. Sisältö juristien tarkastama, ja teksti vapaasti saatavissa ja kopioitavissa linkki - sisäiseen käyttöön on laadittu toimintaohje ja sopimusmallit. Sopimukset eivät liikesalaisuus- yms. syistä ole julkisia - yhteistyötä etsitään ja markkinoidaan systemaattisesti toimintasuunnitelman, tulostavoitteiden ja -palkkion avulla - yhteistyön markkinointia tukemaan on sponsorirahalla laadittu esite ja suunniteltu markkinointiviestit - sopimuksia on 2013 solmittu 3-5, rahallinen arvo yht. n , yksi-kaksi prosenttia kirjaston taloudesta - työn alla useita miljoonaluokan neuvotteluja, joissa kirjasto pieni osa suurta kokonaisuutta. Hyötyjänä kaupunki, ei kirjasto 45

46 Yhteistyön taloudellisesti merkittävin laji vuonna 2020 Vantaalla (ehkä) Yhteinen tuotekehitys kumppaneiden kanssa - kirjasto-, nuoriso-, taide- ja musiikkitilojen kehittäminen yhdessä kaupallisten kiinteistöjalostajien ja muiden toimijoiden kanssa - kirjaston miljoonien asiakaskontaktien hyödyntäminen erilaisissa test bed tilanteissa. Mahdollisuuksien ja tulosten tuotteistaminen ja niiden globaali myynti yritysten kautta - kirjaston mikrotason start up -hautomot Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 46

47 Testbed ja showroom 47

48 Esimerkki: kirjasto start up -alustana Lukeminen N. Y. T. -kirjaston, Neogames ry:n ja sen jäsenyritysten, Elisan ja OKM:n yhteistyöprojekti testaus-, palaute- markkinointi- ja rekrytointikanava pelikehittäjille - e-lukemisen markkinointikanava Elisalle ja kirjastolle - OPH:n monilukutaito-käsitteen tuominen kirjaston strategian perustaksi 48

49 Kirjasto mukana kiinteistöjalostuksessa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 49

50 Pienehkön ostoskeskuksen (Koivukylä) taloudesta Koivukylä Shopping Centre Liiketilan määrä m2 Kävijöitä milj./vuosi Myynti milj. /vuosi Myynti / m2 (pl. kirjasto) Myynti / kävijä , ,20 Kirjaston osuus - vakaa vuokratuotto sijoittajalle - sijoittuu muutoin hankalasti vuokrattavaan paikkaan, Koivukylän kävijäennuste 1,5 milj. kirjastokäyntiä vuodessa - kiinteistöveron tuotto kirjaston vuokraa suurempi - TÄRKEÄ: pitää nuoret kaupallisen tarjonnan piirissä, mutta poissa häiritsemästä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 50

51 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 51

52 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 52

53 Myyrmäen keskusta kauppakeskus kirjasto asema Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 53

54 Kumppanin mahdollisia motiiveja Kirjaston goodwillin hyödyntäminen omassa brändityössä - mielleyhtymien liittäminen omaan brändiin, esim. YIT haluaa liittää asuntomyyntiinsä mielikuvia turvallisesta, viihtyisästä ja hyvin palvelevasta yhteisöstä uudisrakennuksen ympärillä. Heidän markkinoinnilleen kirjaston läheisyys tärkeää. Kirjaston asiakasprofiili lähellä yrityksen tavoittelemaa - markkinointiviestintä, yleinen näkyvyys - yritys saa osan kirjaston asiakasvirrasta Yhteiskuntavastuu - suuret lomautukset, juhlavuodet, yhteisön omat yritykset, yritystoiminnan negatiiviset vaikutukset alueella Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 54

55 Vaikutukset kirjastoihin? Yhteistyö kumppaneiden kanssa - edellyttää kirjaston pysyvän kirjastona - tuo kiinnostavia asioita kirjaston käyttäjien ulottuville - vahvistaa kirjaston painoarvoa oman yhteisönsä tukipilarina ja edistää koko yhteisön taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia - hyvin toteutettuna kirjasto ei joudu luopumaan mistään tai myymään itseään ja arvojaan - saattaa välillisesti kasvattaa kirjaston talousarviota paljonkin - ei tee kirjaston työntekijöistä rikkaita! Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 55

56 Vaikutukset kirjastotyöhön? Muutaman asiantuntijan lisäksi tarvitaan koko työyhteisön asennemuutos. Asiantuntemusta voi löytää kunnan organisaatiosta, asennemuutos on esimiehen tehtävä Koko henkilöstön tunnettava ja ymmärrettävä markkinointia, kuluttajansuojaa, hankintoja sekä erityisesti lapsiin kohdistuvaa markkinointia sääteleviä lakeja ja asetuksia Esimiesportaassa tarvitaan asenteen lisäksi kaupallista ja taloudellista näkemystä sekä taju yritysten tavoitteisiin ja hyvinvointiin liittyvistä asioista Puuhailua karsittava, mutta omaleimaisuuden säilyttämiseksi ei kokonaan! 56

57 Mistä aloittaisin? Potentiaaliset kumppani eivät ehkä käytä tai tunne kirjastoa - evidenssiaineistoa, esim. kontaktien ja julkisuuden määriä. Vantaalla käytössä mm. M-Brain uutisseuranta sekä Snoobin Facebook-analytiikka. Vrt. Witpik ja Google - kerro kävijöiden määrä, että he ovat sitoutuneita ja käyvät usein ja että tunnet heidät läpikotaisin ja saat heihin kontaktin Varmista selusta - hyväksytä kumppanuudet myös poliitikoilla. Muiden pohjatyötä kannattaa hyödyntää. Kouluja varten on olemassa hyviä ohjeita, ja niitä kannattaa soveltaa myös kirjastoon Kumppanuuksien hankkiminen on myyntityötä - Vantaan kirjastossa n. 100 kontaktin hakua tai tapaamista yritysten kanssa vuodessa. Ks. Esim. Helmet.fi, asiasana 57 sponsorointi tai varainkeruu

58 Kiitos! Kysyä saa: Mikko Vainio puh Vantaan kaupunki, Mikko Vainio 58

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu ry 2011 Järjestöhautomo Tuotteistamisopas kolmannelle sektorille Petra Kortelainen Sisältö JOHDANTO... 1 1 TUOTTEISTAMINEN KÄSITTEENÄ... 3 2 TUOTTEISTAMISEN TAVOITTEET JA TULOKSET...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA

KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson KULUTTAJAT ja SPONSORIT ITÄUUSMAALAISESSA KULTTUURIMAISEMASSA HAAGA-HELIA TUTKIMUKSIA 2/2007 Helena Vennonen Hanne Kanerva Tove Thomasson Kuluttajat ja sponsorit

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Marko Hiitola OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa

KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON. Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa KAHVIPÖYDÄSTÄ YLEISEEN TIETOON Sisäisen viestinnän tutkimus rahoitusalan organisaatiossa Piia Kumpulainen Puheviestinnän pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki Yhdessä tuumataan Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki 1/12 1. Lähtökohtia Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas. Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0

SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas. Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE(seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän pikaopas 1.0 SEKE (seurakehittämö) - hanke Tapahtumaopas Tapahtumajärjestäjän

Lisätiedot

I n t e r v a l l i 1 2007

I n t e r v a l l i 1 2007 Intervalli 1 2007 Intervalli 2007 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu ISSN 1796-7392 20. vuosikerta Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry PL 148, 01301 Vantaa www.kaapeli.fi/~musakir musakir@kaapeli.fi

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot